DUTCH SURGICAL COLORECTAL AUDIT. Handleiding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DUTCH SURGICAL COLORECTAL AUDIT. Handleiding"

Transcriptie

1 DUTCH SURGICAL COLORECTAL AUDIT Handleiding Stichting Informatievoorziening Zorg Houten, juni 2012

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Algemeen Inleiding Deelname Systeemeisen De database Landelijke database De registratie Algemeen Invoer patiëntgegevens Aanmelding nieuwe cliënt Cliëntgegevens aanvullen Oproepen ontslagbrieven Oproepen factsheets BIJLAGE 1 ONTSLAGBRIEF BIJLAGE 2 FACTSHEET

3 1 Algemeen 1.1 Inleiding De kwaliteit van de gezondheidszorg staat prominent op de agenda van stakeholders en media. Kernbegrippen zijn transparantie en uitkomst van zorg. De belangrijkste veldpartijen zijn deelnemer in een door VWS geïnitieerd convenant Zorgbrede Transparantie met als doel om binnen 5 jaar 80% van de zorg middels indicatoren inzichtelijk te krijgen. De validiteit en volledigheid van deze kwaliteitsmetingen staan echter ter discussie, de registratielast neemt toe en steeds meer partijen proberen sturing aan dit proces te geven. Om bovengenoemde reden is het van belang dat er een valide, volledige en objectieve uitkomst-vanzorg-registratie komt. Beheerd en gestuurd door de beroepsgroep, transparant naar buiten maar met spiegelinformatie naar binnen. Voor wat betreft de ingrepen voor colorectale maligniteiten wordt dit gerealiseerd door de colorectale audit geïnitieerd door de Stichting Dutch Surgical Colorectal Audit. Registratie vindt plaats middels een webbased applicatie. In deze handleiding wordt de werking hiervan beschreven. 1.2 Deelname Voor deelname aan de registratie is als eerste stap een formele toestemming vereist. Hiertoe is via de website van DSCA, een toestemmingsformulier te downloaden. Na ondertekening dient dit te worden verzonden aan Stichting IVZ. 1 Pas na ontvangst hiervan wordt u als deelnemer geregistreerd en ontvangt u een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden maar gelden voor de gehele kliniek. Het is aan te bevelen om één persoon binnen de kliniek als login-houder te benoemen en de verantwoordelijkheid voor het beheer hiervan te geven. Voor meer informatie over de colorectale audit kunt u contact opnemen met: Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA) Leids Universitair Medisch Centrum Yvonne van den Berg, secretaresse Afdeling Heelkunde, K6-52 Postbus RC Leiden Meer informatie over de registratie en/of toegang tot de registratie kunt u verkrijgen bij: Stichting Informatievoorziening Zorg E.B. van Delden of W.G.T. Kuijpers Postbus GH Houten Stichting Informatievoorziening Zorg, Postbus 504, 3990 GH Houten 3

4 1.3 Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren, dient u te beschikken over een webbrowser. De registratie is geoptimaliseerd voor Internet Explorer, versie 6.0 of hoger, maar werkt ook onder Mozilla Firefox of Opera browsers. Echter, niet alle functies werken dan optimaal. Ook is de registratie bruikbaar met Netscape, maar ook dan zijn er enkele layout-problemen. De registratie is niet compatibel met Safari! Ten behoeve van de besturing wordt gebruik gemaakt van ActiveX. Om dit zonder meldingen te laten verlopen, kunt u in de browser items aanklikken met betrekking tot dit programma (Extra, Internetopties, Beveiliging, Aangepast niveau). Overleg hierover met uw systeembeheerder. Indien ActiveX niet aan staat verschijnt hiervan een melding, bijv. bij het kopiëren naar het klembord. Zie figuur 1. Figuur 1 U kunt op Ja klikken en het programma loopt gewoon verder (de actie wordt uitgevoerd). Klikken op Nee heeft als gevolg dat er niets gebeurt. Wilt u toch de actie uitvoeren, dient u eerst terug te gaan naar het hoofdmenu en wederom te kiezen voor het betreffende menuonderdeel. Tevens moet de website waar het webformulier staat https://www.clinicalresearch.nl/promise/t/heit/t_o_dica_c_heelk_dsca2_/logon/index.hei?mode=1 aangemerkt worden als een vertrouwde website. Dit wordt gedaan bij Extra, Internetopties, Beveiliging, Vertrouwde websites. Ook voor dit onderwerp kunt u het beste contact opnemen met uw systeembeheerder. 1.4 De database De webapplicatie ten behoeve van de DSCA-registratie, is ondergebracht bij de Medische Statistiekafdeling van het Leids Universitair Medisch Centrum. Deze afdeling heeft in de afgelopen 10 jaar een applicatie ontwikkeld voor het gemakkelijk registreren van medische informatie (o.a. Clinical Trials en de Nederlandse LCD en Pacemaker Registratie). Deze generieke applicatie (ProMISe) genereert automatisch de applicatie vanuit een algemene dictionary. Op dit moment wordt het voor ruim 20 projecten gebruikt met meer dan gebruikers. In de applicatie treft u dan ook met enige regelmaat meldingen aan die verwijzen naar ProMISe. De beheerders van ProMISe zorgen voor de beveiliging, privacybewaking en backups van het systeem. Meer informatie kunt u vinden op 1.5 Landelijke database Per 3 maanden worden de gegevens vanuit de database overgeheveld naar de landelijke database. De records die daarvoor in aanmerking komen, moeten door de verantwoordelijke arts gemarkeerd worden. Via het item Record definitief kan aangegeven worden of de informatie van de patiënt compleet is en naar de landelijke databank kan. Uiteraard worden de gegevens eerst geanonimiseerd. 4

5 2 De registratie 2.1 Algemeen De gegevens worden verzameld via een webbased formulier waarop per patiënt alle gegevens ingevuld worden. Het formulier is zodanig gestructureerd dat overbodige vragen vanzelf uit beeld verdwijnen en niet ingevuld hoeven te worden. Op elk gewenst moment heeft u de optie om een gestructureerde samenvatting te laten printen of op te slaan (de zgn. factsheet). Deze kunt u gebruiken voor besprekingen, het dicteren van de ontslagbrief of om als bijlage met een ontslagbrief mee te zenden. Registratie door middel van een webbased formulier betekent dat de gegevens centraal opgeslagen worden. Zo nu en dan is dat ook zichtbaar in het scherm (ophalen gegevens centrale database). Het ophalen en opslaan van de gegevens geschiedt ook centraal; dit houdt in dat dat enige tijd kan duren, afhankelijk van de snelheid van de eigen PC. Het lijkt dan dat er niets gebeurt. Wij vragen u in dat geval enig geduld te betrachten. Het registratieformulier is te vinden via de DICA-website, Bovenin het scherm staat DSCA, vervolgens links in het scherm kiezen voor Deelnemers en dan de optie Invoeren gegevens, zie figuur 2. Figuur 2 Voor het invullen van de patiëntgegevens heeft u een persoonsgebonden gebruikersnaam en wachtwoord nodig. 5

6 2.2 Invoer patiëntgegevens Na het klikken op Invoer gegevens verschijnt het hoofdscherm met de volgende mogelijkheden (zie figuur 4): 1. aanmelden patiënt met tumor 2. aanvullen tumorgegevens 3. aanmelden nieuwe operatie bij bestaande patiënt 4. oproepen factsheets 5. oproepen ontslagbrief Figuur 4 LET OP: Voordat u kunt inloggen, dient u eerst een keuze te maken uit één van deze vier keuzes. Indien u vergeet eerst een keuze te maken en probeert direct in te loggen verschijnt er een foutmelding. Zie figuur 5. Figuur 5 Nadat de keuze gemaakt is, kunt u inloggen. Bij gebruikersnaam en wachtwoord worden de gegevens ingevoerd, die u van de servicedesk DSCA (Stichting IVZ) heeft ontvangen. Hierna klikt u op Start WebForm (het potlood), waarna het door u gekozen scherm verschijnt. Indien u vergeet een gebruikersnaam en/of wachtwoord in te voeren verschijnt er een foutmelding, zie figuur 6. 6

7 Figuur 6 Indien er een verkeerde gebruikersnaam en/of wachtwoord wordt ingetypt verschijnt er ook een foutmelding. Zie figuur 7. Figuur 7 LET OP: de gebruikersnaam en wachtwoord zijn hoofdlettergevoelig! Aanmelding nieuwe cliënt Figuur 8 Indien er in het hoofdscherm is gekozen voor optie 1. Aanmelding patiënt met tumor, verschijnt na het inloggen het volgende scherm: 7

8 Figuur 9 In het formulier zijn icoontjes te zien met een vraagteken. Hier kunt u met de muis overheen gaan; de extra informatie wordt dan zichtbaar. Op dit icoontje klikken, zorgt ervoor dat de extra informatie blijft staan. De velden met een zijn verplicht. Bij de velden met een rondje ervoor (zgn. radio buttons), bijvoorbeeld bij geslacht, kunt u op het rondje van uw keuze klikken. U kunt bij deze velden echter ook de eerste letter intypen (bijv. J van Ja of de N van Nee). De cursor springt dan meteen naar het volgende veld. Met name bij het aanvullen van cliëntgegevens is dit zeer handig. Bij elk veld staat vermeld hoe de waarden ingevuld moeten worden, zoals bij geboortedatum (JJJJ/MM/DD). Indien men zich hier niet aan houdt verschijnt er een foutmelding. Bijvoorbeeld wanneer er een verkeerde datum is ingevuld: Nadat men klaar is met het invullen van de patiëntgegevens, klikt men onderaan het formulier op de knop Opslaan. Hiermee worden de gegevens bewaard op de landelijke server. Dit kan enige tijd duren. 8

9 Als bij het opslaan blijkt dat er verplichte velden niet ingevuld zijn, verschijnt er een kruisje in het betreffende verplichte veld: Zodra de gegevens opgeslagen zijn, verschijnt hiervan een melding. De cliëntgegevens kunnen op een later moment aangevuld worden via het hoofdscherm, optie 2, aanvullen tumorgegevens. 9

10 2.2.2 Cliëntgegevens aanvullen Figuur 10 Indien er in het hoofdscherm gekozen is voor optie 2 Cliëntgegevens aanvullen, verschijnt na het inloggen een lijst met alle ingevoerde patiënten, zie figuur 11. Figuur 11 Om de juiste patiënt te vinden, kan gebruik gemaakt worden van de toetscombinatie Ctrl F. Hierna verschijnt het zoekvak. U kunt nu de naam, geboortedatum of een willekeurig ander onderwerp intypen en de cursor springt naar deze patiënt. Klikken op de betreffende regel zorgt er voor dat de gehele regel actief (blauw) wordt. Ook kan men met de scrollbar rechts naast het overzicht door de lijst heen gaan en een patiënt kiezen. LET OP: Indien u voor meerdere klinieken werkzaam bent, bepaalt de inlog welke kliniek u krijgt te zien. Mocht u niet de juiste patiënt terugvinden, controleert u dan of u juist bent ingelogd. In de linkerkolom van de lijst staat naast het overzicht een icoontje. Hierop klikken, geeft de ontslagbrief te zien. Deze kan desgewenst bekeken worden in een printvoorbeeld, geprint worden, gekopieerd worden naar het klembord of ingelezen worden in Word. Zie figuur 12. Figuur 12 10

11 Het kan zijn dat er toestemming vereist is om gegevens naar een klembord te kopiëren. In dat geval verschijnt hiervan een melding: Figuur 13 Nadat de gegevens daadwerkelijk gekopieerd zijn naar het klembord, verschijnt hiervan soms ook een melding (zie figuur 14). Figuur 14 In deze lijst wordt gekozen voor een patiënt. Ook hier geldt dat de gegevens eerst goed gecontroleerd moeten worden alvorens verder te gaan. Als de regel van de juiste patiënt donkerblauw is, klikt men op de knop Toon vragenlijst. De al ingevoerde gegevens worden opgehaald van de server. Dit kan enige tijd duren. Gedurende het ophalen van de gegevens verschijnt hiervan een mededeling in het scherm. Tijdens het wachten wordt onder in beeld getoond wat de stand van zaken is. Nadat de gegevens opgehaald zijn verschijnt er een scherm met daarin de al ingevoerde gegevens van de persoon met daaronder een lange vragenlijst. Bovenaan het scherm kan men kiezen voor een printvoorbeeld, printen van de gegevens, kopiëren van de gegevens naar het klembord of het inlezen in Word (zie figuur 15). Figuur 15 Linksboven in het scherm staat een index. Hierop klikken heeft als gevolg dat er een lijst getoond wordt met alle onderwerpen waarop gegevens vastgelegd kunnen worden. Door op een bepaald onderwerp te klikken komt men automatisch bij dat onderdeel van de vragenlijst uit en kan men gegevens invoeren (zie figuur 16). 11

12 Figuur 16 De vragenlijst kan ingevuld worden met inachtneming van de aanwijzingen die op het scherm getoond worden (bijvoorbeeld datumformaat, aanklikken rondje etc.). Bij de velden met een rondje ervoor (zgn. radio buttons), kunt u op het rondje van uw keuze klikken. Ook kunt u bij deze velden de eerste letter intypen (bijvoorbeeld J van Ja of de N van Nee). De cursor springt dan meteen naar het volgende veld. Vooral bij dit scherm is dat zeer handig. Met de toets Page Down scrollt de pagina omlaag totdat het 1 e item van de HUIDIGE sectie bovenaan staat (ongeacht op welk item van de sectie u staat). Dit kan ook door gebruik te maken van het pijltje, rechts naast de invoervelden: Het is het meest handig om geheel met het toetsenbord in te voeren in plaats van met de muis. Sluit elke invoer af met [Tab] of [Enter]. Klik op het eerste item waar u wilt beginnen en druk op de eerste letter van het antwoord (bij radio buttons) of type de waarde in. Vervolgens Tab etc. De Tab gaat altijd naar het volgende item, ongeacht of er intussen wat zichtbaar of onzichtbaar gemaakt wordt. Bij de ja/nee opties kunt u het beste de eerste letter intypen (J of N). De cursor gaat dan vanzelf naar het volgende veld. Komt u onderin het beeldscherm, dan kan met de Page Down toets het scherm als het ware opgeschoven worden en is alles weer te zien. Het invullen van de vragenlijst kan te allen tijde onderbroken worden, eventueel om op een later tijdstip verder te gaan. Kies voor Opslaan onderin het scherm. De gegevens worden dan eerst gecontroleerd en vervolgens weer centraal in de database opgeslagen, zodat zij op een later tijdstip wederom geraadpleegd en eventueel aangevuld kunnen worden. Indien alle gegevens correct zijn ingevuld en het record kan naar de landelijke database, dan moet het veld records definitief worden aangevinkt. De persoon die verantwoordelijk is voor de gegevensverzameling zou dit als beste kunnen doen. LET OP: Dit controleren kan enige tijd in beslag nemen. Op het moment dat het klaar is verschijnt de mededeling als in figuur 17. Figuur 17 12

13 2.2.3 Oproepen ontslagbrieven Figuur 18 Keuze voor optie 3. Oproepen ontslagbrieven in het hoofdscherm geeft het overzicht weer van alle patiënten (zie figuur 19). Figuur 19 In deze lijst wordt gekozen voor de betreffende patiënt. Ook hier geldt dat de gegevens eerst goed gecontroleerd moeten worden alvorens verder te gaan. Om de juiste patiënt te vinden kan gebruik gemaakt worden van de toetscombinatie Ctrl F. Hierna verschijnt het zoekvak. U kunt nu de naam, geboortedatum of een willekeurig ander onderwerp intypen en de cursor springt naar deze patiënt. Klikken op de betreffende regel zorgt er voor dat de gehele regel actief (blauw) wordt. Ook kunt u met de scrollbar rechts naast het overzicht naar een andere patiënt gaan en deze kiezen. In de linkerkolom naast het overzicht staat een icoontje. Hierop klikken, geeft de ontslagbrief te zien. Deze kan resp. als printvoorbeeld getoond worden, geprint worden, gekopieerd worden naar het klembord of ingelezen worden in Word (zie figuur 19). Figuur 19 13

14 2.2.4 Oproepen factsheets Figuur 20 Keuze voor optie 4 Oproepen factsheets in het hoofdscherm geeft wederom het overzicht met alle ingevoerde patiënten. Zie figuur 21. Figuur 21 Om de juiste patiënt te vinden kan gebruik gemaakt worden van de toetscombinatie Ctrl F. Hierna verschijnt het zoekvak. U kunt nu de naam, geboortedatum of een willekeurig ander onderwerp intypen en de cursor springt naar deze patiënt. Klikken op de betreffende regel zorgt er voor dat de gehele regel actief (blauw) wordt. Ook kunt u met de scrollbar rechts naast het overzicht naar een andere patiënt gaan en deze kiezen. Door op het icoontje te klikken links naast de betreffende patiënt, wordt de factsheet getoond van die persoon. Hierop staan alle specifieke gegevens over de patiënt. Ook hier staan de knoppen, zoals in figuur 19 getoond, ter beschikking, waarmee men de gegevens kan zien als printvoorbeeld, kan printen, kan kopiëren naar het klembord of in kan lezen in Word. 14

15 BIJLAGE 1 ONTSLAGBRIEF Ziekenhuis: 123 Betreft: Dhr JP v Puffelen Geboren 21 september 1960 Patiëntnummer PU000 Datum: dinsdag 24 juni 2008 Geachte collega, Hierbij zouden wij u willen informeren over de ziektegeschiedenis van bovengenoemde patiënt, die chirurgisch werd behandeld in ons ziekenhuis voor een colorectaal carcinoom. De voorgeschiedenis van de patiënt vermeldt co-morbiditeit in de volgende categorieën: Cardiaal 1. Angina Pectoris 2. Decompensatio cordis Vasculair 1. Hypertensie Maag-darm 1. IBD (Crohn,ColitisUlcerosa etc) In het preoperatieve traject werden 1 tumor(en) vastgesteld in het Rectum (2e primaire colorectaal carc). Door middel van beeldvormend onderzoek werd dit carcinoom gestageerd als een C T 2 N 1 M 0 colorectaal carcinoom. Preoperatieve behandeling vond plaats in de vorm van: chirurgie: Stent geplaatst Op vond de operatie plaats, waarbij via een Laparoscopie procedure een Anterior-resectie werd uitgevoerd. Er werd een anastomose gemaakt en geen stoma aangelegd. Aanvullende resecties: Neen (vw doorgroei), Neen (vw metastasen). Het postoperatieve beloop was gecompliceerd. Re-interventie was nodig: Radiologisch vanwege Abces. Ontslag (Status: In leven). Het pathologisch onderzoek toonde een Adenocarcinoma, postoperatief gestageerd als een p T 2 N 0 M 0 carcinoom. Radicaliteit: R1. Naar aanleiding van deze PA werd het volgende beleid vastgesteld: Radiotherapie: Geen Chemotherapie: Geen In de hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, Met collegiale hoogachting,... 15

16 BIJLAGE 2 FACTSHEET FACT SHEET COLORECTAL AUDIT PATIËNT: JP v Puffelen, Man geboren: patientnr: PU000 PATIËNTGEGEVENS: Lengte: 183 Gewicht: 78 Co-morbiditeit: Ja, te weten Cardiaal 1. Angina Pectoris 2. Decompensatio cordis Vasculair 1. Hypertensie Maag-darm 1. IBD (Crohn,ColitisUlcerosa etc) TUMORGEGEVENS: Sequentie: 2e primaire colorectaal carc Aantal tumoren: 1 tumor 1: Rectum 12 cm Beeldvorming: MRI bekken: Ja Echo abdomen: Nee CT bekken: Ja CT abdomen: Nee Endo-echo: Ja X of CT thorax: Nee PET-scan: Nee Klinische stagering: c T 2 N 1 M 0 () VOORBEHANDELING: Ja, te weten: Chirurgie: Stent geplaatst OPERATIE: Datum: Urgentie: Electief ASA-score: II Procedure: Anterior-resectie Benadering: Laparoscopie procedure Anastomose: Ja (stoma: Nee) 16

17 Aanvullende resecties: Neen (vw doorgroei), Neen (vw metastasen) POSTOPERATIEF BELOOP: Complicaties: Ja Re-interventie: Ja (Radiologisch) reden: Abces Ontslagdatum: HISTOPATHOLOGIE: p T 2 N 0 M 0, Adenocarcinoma, R1 Lymfeklier-ratio: 0 / 11 Extramurale veneuze invasie: Nee 17

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie

Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie Handleiding invoeren webforms Landelijke Heelkunde Complicatie Registratie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser.

Nadere informatie

Handleiding invoeren webforms ICON studie

Handleiding invoeren webforms ICON studie Handleiding invoeren webforms ICON studie 1 Internet explorer 1. Systeemeisen Om via het webbased formulier te kunnen registreren dient u te beschikken over een webbrowser. De registratie is geoptimaliseerd

Nadere informatie

DUTCH LUNG SURGERY AUDIT (DLSA) HANDLEIDING INVOER GEGEVENS via WEBFORMS

DUTCH LUNG SURGERY AUDIT (DLSA) HANDLEIDING INVOER GEGEVENS via WEBFORMS DUTCH LUNG SURGERY AUDIT (DLSA) HANDLEIDING INVOER GEGEVENS via WEBFORMS Houten, juni 2012 Inhoud 1 Algemeen...3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Deelname... 3 1.3 Systeemeisen... 3 2 De registratie...5 2.1. Algemeen...

Nadere informatie

Handleiding Parkinson registratie

Handleiding Parkinson registratie Handleiding Parkinson registratie Versie 6 07-04-2015 1 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Deelname... 3 Systeemeisen... 3 De registratie... 4 Algemeen... 4 Opstarten en aanvragen wachtwoord...

Nadere informatie

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak

Handleiding digitaal aanmelden bij de MO-zaak datum 24-9-2012 Versie 1.6 Pagina 2 van 15 Inhoud 1. Vereiste instellingen (eenmalig instellen)... 3 1.1 De site van de Mo-zaak toevoegen aan de vertrouwde websites... 3 1.2 Pop-Up blokkering... 4 1.3

Nadere informatie

HANDLEIDING INVOER GEGEVENS via ProMISe QRNS. Simple Session

HANDLEIDING INVOER GEGEVENS via ProMISe QRNS. Simple Session HANDLEIDING INVOER GEGEVENS via ProMISe QRNS Simple Session Januari 2014 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen... 2 1.1 Browser... 2 1.2 Beveiligde website... 2 1.3 Pop-upblokkering... 2 1.4 Configuration checker...

Nadere informatie

Handleiding webforms RAPPER studie

Handleiding webforms RAPPER studie Handleiding webforms RAPPER studie Advanced Data Management Medische Statistiek - LUMC ADM@lumc.nl www.msbi.nl/promise Via de volgende link komt u bij de inlogpagina webforms voor de RAPPER studie: https://www.clinicalresearch.nl/promise/s/heit/s_o_haga_c_radio_rapper_/logon/index.hei?mode=1

Nadere informatie

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen

Toelichting inloggen beheermodule IZM. Wachtwoord vergeten. Ik kan niet inloggen Toelichting inloggen beheermodule IZM Wanneer u problemen heeft met inloggen in de beheermodule van Zwemscore, kan dat meerdere oorzaken hebben. Twee vaak voorkomende oorzaken zijn Wachtwoord vergeten

Nadere informatie

Handleiding invoeren patiëntgegevens Simple Session

Handleiding invoeren patiëntgegevens Simple Session Handleiding invoeren patiëntgegevens Simple Session januari 2013 Inhoudsopgave 1 Woord vooraf... 3 2 Systeemeisen... 3 2.1 Browser...3 2.2 Beveiligde website...3 2.3 Pop-upblokkering...3 3 Inloggen...

Nadere informatie

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER

REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER HANDLEIDING REGISTREREN CONCERT IN CONCERTKALENDER BRASS BAND HEIST Versie 1.1 27/08/2015 Inhoud Registreren op de website... 3 Inloggen op de website... 5 Nieuw concert toevoegen... 6 Tonen concertkalender...

Nadere informatie

Handleiding LROI PROMs portaal

Handleiding LROI PROMs portaal Handleiding LROI PROMs portaal Datum: 4 september 2017 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Digitaal PROMs meten bij uw patiënten... 4 PROMs afnemen op de poli...

Nadere informatie

Handleiding LROI-Portaal PROMs Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-Portaal PROMs Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-Portaal PROMs Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt- en prothesekenmerken van gewrichtsprothesen

Nadere informatie

Handleiding Data invoer in LROI Datum: 16 oktober 2016 Laatste aanpassing: 4 september 2017

Handleiding Data invoer in LROI Datum: 16 oktober 2016 Laatste aanpassing: 4 september 2017 Handleiding Data invoer in LROI Datum: 16 oktober 2016 Laatste aanpassing: 4 september 2017 Handleiding LROI Data invoer maart 2017. Wijzigingen voorbehouden. 2014-2016 by LROI-Reports. All rights reserved.

Nadere informatie

Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt.

Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt. Toelichting inloggen Persoonlijke pagina Kunt u niet inloggen? Neem in dat geval altijd contact op met het betreffende zwembad of zwemschool waar uw kind zwemt. U kunt ook onderstaande informatie lezen

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Handleiding QRNS Quality Registry Neuro Surgery

Handleiding QRNS Quality Registry Neuro Surgery Handleiding QRNS Quality Registry Neuro Surgery Servicedesk QRNS: servicedesk-qrns@sivz.nl Telefoon: 030 63 58 246 (tussen 09.00 en 16.30 uur) Aanmelden en inloggen Op de website www.qrns.nl onder documenten

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

Handleiding Data invoer in LROI

Handleiding Data invoer in LROI Handleiding Data invoer in LROI Datum: 16 oktober 2016 Laatste aanpassing: 5 december 2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Inloggen LROI portaal... 4 Eerste keer inloggen of wachtwoord vergeten...

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon: 071-5262449 E-mail: trombosedienst@lumc.nl www.trombosedienst-leiden.nl

Nadere informatie

Gebruikers- handleiding Porta

Gebruikers- handleiding Porta Gebruikers- handleiding Porta Inleiding Met de applicatie Porta op ons extranet kunnen gegevensbestanden tussen het CAK en ketenpartners uitgewisseld worden. In deze handleiding is beschreven hoe u dit

Nadere informatie

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren

Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren en licenties beheren De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 4.5 activeren Automatisch activeren via internet

Nadere informatie

Handleiding voor gebruikers

Handleiding voor gebruikers December 2015 Postbus 19196 3001 BD Rotterdam Bezoekadres Kruisplein 25 3014 DB Rotterdam T 010-2066556 F 010 2130384 info@kennisid.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Wat is... 1 1.2 Vragen over...

Nadere informatie

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0 Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.1.0 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Conformiteitsverklaring... 2 Inleiding... 3 Handleiding en instructievideo's... 4 Inloggen... 5 Uw gebruikersnaam...

Nadere informatie

Outlook Web App 2010 XS2office

Outlook Web App 2010 XS2office Handleiding Outlook Web App 2010 XS2office Toegang tot uw contacten, adressen en e-mail berichten via internet XS2office Versie: 22 juli 2014 Helpdesk: 079-363 47 47 Handleiding OWA Helpdesk: 079-363 47

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

QSN database neuromodulatie. korte uitleg gebruik ProMISe

QSN database neuromodulatie. korte uitleg gebruik ProMISe QSN database neuromodulatie korte uitleg gebruik ProMISe QSN database De link naar de database is te vinden op http://www.msbi.nl/qsn In de demo versie kan de invoer getest worden, hier kan iedereen bij

Nadere informatie

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020

Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Digitaal aanvragen Vierjarige regeling in het kader van het Kunstenplan 2017-2020 Inhoudsopgave Account aanmaken voor het aanvragen van Vierjarige subsidie 2017-2020... 2 Het aanvraagformulier openen...

Nadere informatie

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub

Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Handleiding leden Amsterdamse Golfclub Maart 2014 bijgewerkt mei 2014 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Mijn AGC... 3 Het ledenportaal... 3 Onthouden inloggegevens

Nadere informatie

Handleiding Online Boekhouden

Handleiding Online Boekhouden Handleiding Online Boekhouden Het online boekhoudprogramma kan gestart worden op de site van Horeca Boekhouden.nl (http://www.horecaboekhouden.nl/fin_administratie.php). Om verbinding te maken, moet op

Nadere informatie

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren

Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Home Inhoudsopgave Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal 14 activeren Automatisch activeren via internet Automatisch opnieuw activeren via internet Licenties beheren en licentiebestand downloaden

Nadere informatie

Handleiding Webmodule

Handleiding Webmodule Handleiding Webmodule Start www.nationalewaarborg.nl/conservatrix.php Systeemeis van uw internet webbrowser Minimaal Internet Explorer 8. Indien u bij het invoeren van de aanvraag een foutmelding krijgt

Nadere informatie

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders

Handleiding NZa-portaal. voor zorgaanbieders Handleiding NZa-portaal voor zorgaanbieders Versie 1, 30 maart 2011 Inhoud 1. Starten 3 2. Algemene zorgaanbiederspagina 5 3. Download NZa-bestanden 6 4. Individuele zorgaanbiederspagina 7 5. Downloaden

Nadere informatie

Instructie t.b.v. gebruikers (versie )

Instructie t.b.v. gebruikers (versie ) Inhoudsopgave. Inloggen.... Contact maken met server.... Inloggen gebruiker figuur....3 Wachtwoord vergeten figuur.... Patiëntgegevens... 3. Openen patiënt dossiers... 3.. Startscherm zorgpad figuur 6...

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1

Handleiding ZKM Online. Versie 2.1 Handleiding ZKM Online Versie 2.1 Februari 2015 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Eerste keer dat je inlogt... 3 1.1.1 Profiel... 4 1.1.2. Wachtwoord (wijzigen)... 4 1.1.3. Bureau... 5 1.1.4. Consultants

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit

NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit NIEUWSBRIEF Dutch Surgical Colorectal Audit In deze editie: Congresprogramma 2010 bekend Nieuws over de website, het aantal ingevoerde patiënten, mijndsca en de basisset prestatieindicatoren IGZ Zorgvuldig

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1

Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Gebruikers Handleiding voor zelfmanagementpatiënten Met web applicatie Tropaz 2.1 Trombosedienst Helmond Wesselmanlaan 25 5707 HA Helmond Telefoon:0492-595973 Fax: 0492-595059 E-mail: trombosedienst@elkerliek.nl

Nadere informatie

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club

Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Handleiding gebruik ledengedeelte website Amsterdamse Golf Club Januari 2016 1 Inhoudsopgave Inloggen op het beveiligde ledengedeelte van de website... 3 Onthouden inloggegevens op computer... 5 Wachtwoord

Nadere informatie

Tetra Portaal Handleiding

Tetra Portaal Handleiding Tetra Portaal Handleiding Release Tetra B.V. 18-03-2015 Inhoudsopgave 1 Inloggen 3 1.1 Algemeen............................................... 3 1.2 Inloggen via Bricks Huisarts.....................................

Nadere informatie

Handleiding gebruik QuestManager QRNS

Handleiding gebruik QuestManager QRNS Handleiding gebruik QuestManager QRNS 1. Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties

De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties De nieuwste editie van dit document is altijd online beschikbaar: Activeren en beheren licenties Inhoudsopgave Van Dale Elektronisch groot woordenboek versie 5.0 activeren... 2 Automatisch activeren via

Nadere informatie

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI-Dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt en prothesekenmerken van heup- en knie-implantaten

Nadere informatie

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW

Handleiding Subsidieportaal Agentschap SZW Handleiding Subsidieportaal Maart 2012 Versie 2.0 Inhoudsopgave 1. Registreren 3 2. Inloggen 3 3. Welkomstpagina 4 4. Mijn gegevens 5 - Aanpassen 6 - Gebruikersnaam en wachtwoord wijzigen 7 - Contactpersonen

Nadere informatie

Digitale URenverwerking Volkerrail. Ga naar internet explorer. De Link naar de digitale urenverwerking Volkerrail is durv

Digitale URenverwerking Volkerrail. Ga naar internet explorer. De Link naar de digitale urenverwerking Volkerrail is durv Digitale URenverwerking Volkerrail Ga naar internet explorer. De Link naar de digitale urenverwerking Volkerrail is durv A. Klik op Login B. Vul je personeelsnummer in. Let op deze moet uit 7 posities

Nadere informatie

Handleiding. Porta applicatie

Handleiding. Porta applicatie Handleiding Porta applicatie Inleiding Met de applicatie Porta op het Extranet kunt u als ketenpartner gegevensbestanden met het CAK uitwisselen. In deze handleiding staat beschreven hoe u dit kunt doen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0

Gebruikershandleiding. mijncaress Cliëntportaal. Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie: 3.0 Gebruikershandleiding mijncaress Cliëntportaal Versie 2.0 Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inloggen in het Cliëntportaal...

Nadere informatie

NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW. Wi-Fi handleiding. Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet.

NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW. Wi-Fi handleiding. Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet. NORTHNETS / AROB ANTENNEBOUW Wi-Fi handleiding Om gemakkelijk en snel verbinding te maken met het internet. Inhoud 1. Algemene informatie:... 2 1.1 Begrippenlijst... 2 2. Laptop... 3 3. Tablet... 5 3.1

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht

Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Handleiding Online herhalingscursus Medewerker Luchtvracht Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. 1 Inhoud 1. Inloggen... 3 2. Inloggen

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord

RIVM - Peridos. Handleiding Instellen wachtwoord RIVM - Peridos Handleiding Instellen wachtwoord Datum: 9 februari 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. INSTELLEN VAN HET WACHTWOORD...4 09-02-2011 Pagina 2 van 6 Inleiding 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0

Handleiding ZKM Online. Versie 2.0 Handleiding ZKM Online Versie 2.0 Maart 2012 Inhoudsopgave Inloggen 3 Eerste keer dat je inlogt (basisonderdelen) 4 profiel 5 wachtwoord 5 bureau 6 consultants 7 instellingen 8 kleuren 9 licentie 10 ZKM

Nadere informatie

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door "/beheer".

1. Voer in de adresregel van uw browser de domeinnaam van uw website in, gevolgd door /beheer. Handleiding Fluitje van een Klik Snel aan de slag Popelt u om met het beheersysteem (CMS) aan de slag te gaan en wilt u vlug resultaat zien, kijkt u dan hieronder. U krijgt een korte uitleg in 12 stappen.

Nadere informatie

Handleiding Digitaal logboek Diabetes

Handleiding Digitaal logboek Diabetes Handleiding Digitaal logboek Diabetes 2 INLEIDING Voor u ligt de handleiding voor het digitaal logboek. U vindt hierin antwoord op de vraag hoe u het digitaal logboek kunt gebruiken. Wij hopen dat u met

Nadere informatie

Versie 1.2. Handleiding ZorgNed Inloggen in ZorgNed en wachtwoord wijzigen in ZorgNed

Versie 1.2. Handleiding ZorgNed Inloggen in ZorgNed en wachtwoord wijzigen in ZorgNed Versie 1.2 Handleiding ZorgNed Inloggen in ZorgNed en wachtwoord wijzigen in ZorgNed Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3 2.1 Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met 2 e factor...

Nadere informatie

Online invullen en beveiliging

Online invullen en beveiliging Online invullen en beveiliging Sinds de dpi 2010 geschiedt de gegevensopvraag online. Na het invullen van uw gebruikersnaam en wachtwoord wordt via uw mobiele telefoon een code toegestuurd. Nadat deze

Nadere informatie

Online herhalingscursus Security Awareness

Online herhalingscursus Security Awareness Handleiding Online herhalingscursus Security Awareness Maak uw keuze in onderstaand schema. U kun hierna op de pagina inhoud het betreffende hoofdstuk aanklikken. Inhoud 1. Inloggen met registratiecode

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie juli 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetsysteem.nl 1 Inhoud Korte introductie... 3 Over de handleiding... 3 Let op (info over browser)...

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DICE

Gebruikershandleiding DICE Gebruikershandleiding DICE Database Incidentenregistratie Cultureel Erfgoed Inlichtingen Kenniscentrum Veiligheid Cultureel Erfgoed (KVCE) p/a Koninklijke Bibliotheek Postbus 90407 2509 LK Den Haag T 070

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen

Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen Digitaal Aanvraag Formulier Tijdelijke Verkeersmaatregelen 1 Hoofdmenu... 2 2 Nieuwe Aanvraag... 2 1 Kaart... 3 2 Locatie... 4 3 Aanvrager... 5 4 Opdrachtgever... 5 5 Tijdsbepaling... 5 6 Maatregelen...

Nadere informatie

Handleiding Mezzedo.nl

Handleiding Mezzedo.nl Handleiding Mezzedo.nl voor deelnemers (Versie 26 augustus 2014) Deze handleiding vindt u ook op: www.resultaatmeetgroep.nl Weten waar je staat en waar je naar toe gaat? 1 Inhoud Korte introductie... 3

Nadere informatie

Handleiding Data Entry. Simplified Session. ProMISe 3

Handleiding Data Entry. Simplified Session. ProMISe 3 Handleiding Data Entry Simplified Session ProMISe 3 LUMC Sectie Advanced Data Management (ADM) Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica Einthovenweg 20 2333 ZC LEIDEN telefoon: 071-526 9726 e-mail:

Nadere informatie

Handleiding Intranet. Afbeelding 1. Afbeelding 2

Handleiding Intranet. Afbeelding 1. Afbeelding 2 Handleiding Intranet Inloggen TMI heeft een Intranet. Je kan het Intranet op twee manieren bereiken, namelijk direct via http://intranet.tmi-interim.nl of door op de knop Mijn TMI te klikken op de website

Nadere informatie

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen

Handleiding. Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen. Kwaliteitsregister Verloskundigen Kwaliteitsregister Verloskundigen Handleiding Gebruik persoonlijk dossier Kwaliteitsregister Verloskundigen Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen T 030 282 31 14 kwaliteitsregister@knov.nl

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school

Handleiding GRAS. (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Handleiding GRAS (Gebruikers registratie activiteiten systeem) Digitale tool voor het aanmelden van kinderen voor het naschoolse aanbod op school Juli 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Account registreren

Nadere informatie

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard

Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Handleiding Indicatorenportaal LROI-dashboard Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding Op 1 november 2014 is overeenstemming bereikt over de manier waarop de kwaliteit van orthopedische

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Algemeen. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Algemeen. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Algemeen Inhoudsopgave 1 In- en Uitloggen in Amyyon Care... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Wachtwoord wijzigen... 4 1.3 Uitloggen... 5 2 Bediening en gebruik... 6 2.1 Knoppen en functietoetsen...

Nadere informatie

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0

MWeb 4.0. Handleiding Basis Modules Versie 1.0 MWeb 4.0 Handleiding Basis Modules Versie 1.0 Index 1. Algemeen 3 1.1. Gebruikersnamen en Wachtwoorden 3 1.2. Inloggen 3 1.3. Uitloggen 3 1.4. Belangrijk 3 2. User Manager 4 2.1. Gebruikers lijst User

Nadere informatie

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen

The Nanny Personeel. Lokaal inloggen The Nanny Personeel Lokaal inloggen Inleiding Binnen uw organisatie wordt gebruik gemaakt van The Nanny Personeel. The Nanny Personeel is een webapplicatie. Echter, in tegenstelling tot de meeste websites,

Nadere informatie

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.0.0 b6

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.0.0 b6 Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 3.0.0 b6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Conformiteitsverklaring... 2 Inleiding... 3 Handleiding en instructievideo's... 4 Inloggen... 5 Uw gebruikersnaam...

Nadere informatie

Handleiding LROI data Entry Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten

Handleiding LROI data Entry Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Handleiding LROI data Entry Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten Inleiding In de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) worden de patiënt- en prothesekenmerken van heup- en

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017

PRODUCTINFORMATIE Handleiding Burgerschouw app 2017 Handleiding Burgerschouw app 2017 1.1 De Burgerschouw App voor de burger. 1.1.1 De app toevoegen aan uw tablet Ga naar uw App Store, Google Play of Windows Phone Store en zoek op Burgerschouw. U ziet het

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen

Handleiding FOCWA Kennisbank. Kennisbank V 1.0 Remco Jansen Handleiding FOCWA Kennisbank Kennisbank V 1.0 Remco Jansen 1 Inhoud : Login Loginnaam laten bewaren Zoeken naar FOCWA Kennisbank documenten Taal, Categorie en Subcategorieën Trefwoord Verfijnen van uw

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave

Meest gestelde vragen en antwoorden. Inhoudsopgave Meest gestelde vragen en antwoorden Inhoudsopgave Door wie is Taxatieweb gebouwd?... 2 Voor wie is Taxatieweb beschikbaar?... 2 Hoe moet ik dit programma op mijn PC installeren?... 2 Waarom hoef ik nu

Nadere informatie

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor werkgever

Online urenportal. Gebruikershandleiding voor werkgever Online urenportal Gebruikershandleiding voor werkgever Inhoudsopgave 1 Minimale systeemeisen... 3 Ondersteuning/support... 3 2 Werken met de online urenportal... 4 2.1 Starten: activeren gebruikersaccount...

Nadere informatie

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1.

Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium. Euro-Twice N.V. Handleiding: Registratie. van defecte toestellen. www.eurotwice.be ... Versie 1. . Euro-Twice N.V. Kempische steenweg 293, bus 2 3500 Hasselt Belgium Handleiding: Registratie van defecte toestellen op www.eurotwice.be Versie 1.03............................ 0. Inhoud: 1. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Versie 2.6.8. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling

Versie 2.6.8. Handleiding Digitaal Logboek Antistolling Versie 2.6.8 Handleiding Digitaal Logboek Antistolling Inhoudsopgave: INLEIDING... 3 INLOGGEN... 4 E-LEARNING... 8 HOMEPAGE...12 INVOEREN LOGBOEK...13 INVOEREN INR...15 DOSEERSCHEMA...16 BERICHTEN...18

Nadere informatie

- Inloggen 2. - De tour 3. - Vandaagscherm (ouders/leerlingen) 5. - Agenda 6. - Aanwezigheid 6. - Cijferoverzicht 7. - Techniek 8

- Inloggen 2. - De tour 3. - Vandaagscherm (ouders/leerlingen) 5. - Agenda 6. - Aanwezigheid 6. - Cijferoverzicht 7. - Techniek 8 Handleiding Magister voor ouders Ouders, verzorgers en leerlingen hebben via het internet toegang tot Magister; het leerlingvolgsysteem van onze school. In Magister kunnen het rooster, de aanwezigheid

Nadere informatie

U kunt per abonnement vijf e-mailadressen aanmaken met elk een mailbox van 100Mb. Per te verzenden e- mailbericht kunt u ca. 10Mb versturen.

U kunt per abonnement vijf e-mailadressen aanmaken met elk een mailbox van 100Mb. Per te verzenden e- mailbericht kunt u ca. 10Mb versturen. E-mailadressen beheren via Mijn SKP Via de portal Mijn SKP kunt u zelf e-mailadressen aanmaken, wijzigen, verwijderen of een alias toevoegen. Mijn SKP kunt u bereiken via www.kabeltvpijnacker.nl en dan

Nadere informatie

Handleiding Website GerGemRijssen.nl

Handleiding Website GerGemRijssen.nl Handleiding Website GerGemRijssen.nl 2014 Gereformeerde Gemeenten te Rijssen. Alle rechten voorbehouden Publicatie datum: 6 Mei 2014 Contents Handleiding Website GerGemRijssen.nl... 1 Registreren... 3

Nadere informatie

Handleiding gebruik Questmanager QRNS

Handleiding gebruik Questmanager QRNS Handleiding gebruik Questmanager QRNS Aanmelden en inloggen Een account (voor een collega) aanvragen kan via de QRNS Servicedesk. Een ingevuld aanmeldformulier dient te worden opgestuurd naar servicedesk-qrns@sivz.nl.

Nadere informatie

Landelijk Indicatie Protocol (LIP)

Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Handleiding Landelijk Indicatie Protocol programma pagina 1 of 18 Landelijk Indicatie Protocol (LIP) Welkom bij LIP Lip is ontstaan uit een toegevoegde module aan het kraamzorg administratie pakket van

Nadere informatie

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows

Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Handleiding VANAD Comvio SBC Windows Toelichting In deze handleiding wordt beschreven hoe u te werk dient te gaan om uw computer voor te bereiden en in te loggen op VANAD Comvio SBC. Bestemming Dit document

Nadere informatie

Inleiding. 1 Handleiding IRMA

Inleiding. 1 Handleiding IRMA 1 Handleiding IRMA Inleiding IRMA (ICT Resource Manager) is het registratieprogramma dat gebruikt wordt door ICT AmeRijck. Het staat op de computer in het virtuele kantoor van de Servicedesk. IRMA is niet

Nadere informatie

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3.

4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 1. Over LEVIY. 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 2. Algemene definities. 3. 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 02 08 4.4 Voeg ruimtes toe Hoe ga jij te werk? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 4.5 Aanwezigen Zijn er aanwezigen bij de DKS-controle? 03

Nadere informatie

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 2.6.11

Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 2.6.11 Handleiding Portavita Antistolling Digitaal Logboek 2.6.11 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Inloggen... 3 Uw gebruikersnaam... 4 Uw e-mail adres... 4 Uw geboortedatum en postcode... 4 Uw

Nadere informatie

Handleiding registratie kandidaten

Handleiding registratie kandidaten Handleiding registratie kandidaten Registreren van kandidaten : Bij problemen met het gebruik van de kandidaten applicatie neem contact op met de HELPDESK tel. 06-12318076 of via vkz2008@midex.nl De belangengroepering

Nadere informatie

Handleiding Pacemaker/ ICD

Handleiding Pacemaker/ ICD Handleiding Pacemaker/ ICD Versie Datum aanpassing Naam 1.3 April 2017 S. Mobaser 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Username en wachtwoord NCDR en ZorgTTP...

Nadere informatie

Mobile Self Service iphone DeBlessurePraktijk

Mobile Self Service iphone DeBlessurePraktijk Mobile Self Service iphone DeBlessurePraktijk Datum : di 18 dec 12 Versie : 1.0 1 Inhoudsopgave 1.Algemeen... 3 2.App installatie... 4 3.Inloggen... 5 4.Hoofdmenu... 6 5.Agenda instellingen onderhouden...

Nadere informatie

Handleiding Online NHB Vragenlijst

Handleiding Online NHB Vragenlijst Handleiding Online NHB Vragenlijst Indien u voor de eerste keer de vragenlijst gaat invullen Stap 1: Ga naar de NHB Vragenlijstmodule Klik op de onderstaande link: https://vragenlijst.hersenbank.nl/ Of

Nadere informatie