Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever."

Transcriptie

1 Artikel: Een Rood Plein voor Berlijn. Het ontstaan van de Marx-Engels-Platz in Oost-Berlijn Auteur: Hidde van der Wall Verschenen in: Skript Historisch Tijdschrift, jaargang 26.2, Stichting Skript Historisch Tijdschrift, Amsterdam ISSN Abstract: Not available. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Skript Historisch Tijdschrift is een onafhankelijk wetenschappelijk blad dat vier maal per jaar verschijnt. De redactie, bestaande uit studenten en pas afgestudeerden, wil bijdragen aan actuele historische debatten, en biedt getalenteerde studenten de kans om hun werk aan een breder publiek te presenteren. Een abonnement op Skript kost 20 euro per jaar. U kunt lid worden door het machtigingsformulier in te vullen op Ook kunt u een sturen naar de redactie, dan krijgt u het machtigingsformulier thuisgestuurd. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de redactie. Artikelen ouder dan een jaar zijn gratis te downloaden op Skript Historisch Tijdschrift Spuistraat 134, kamer VB Amsterdam

2 Hidde van der Wall Een Rood Plein voor Berlijn Het ontstaan van de Marx-Engels-Platz in Oost-Berlijn De deling van Berlijn na de Tweede Wereldoorlog had ingrijpende gevolgen voor de stedelijke structuur. De vooroorlogse city rond Unter den Linden, FrIedrichstraBe, WilhelmstraBe en Leipziger StraBe kwam aan de rand van Oost-Berlijn te liggen en verloor zijn centrumfunctie. Vooral na de bouw van de Berlijnse Muur in 1961 werd dit gebied een tweederangs deel van de stad. Langzamerhand ontwikkelden zich nieuwe centra rond de Gedachtniskirche in West-Berlijn en rond de Alexanderplatz in Oost-Berlijn. Bij de oprichting van de Duitse Democratische Republiek (DDR) op 7 oktober 1949 was besloten dat Oost-Berlijn de hoofdstad van de nieuwe socialistische staat zou worden. Hoewel het oude historische centrum door de deling niet centraal in de stad lag, wilde DDR-leider Walter Ulbricht er een enorm plein aanleggen. Dit nieuwe plein (zie kaart pagina 6 nummer 1) zou moeten functioneren als hét politieke en culturele centrum van de stad en op termijn, nadat de kapitalistische Bondsrepubliek door het 'superieure' socialisme verslagen zou zijn, van het verenigde socialistische Duitsland. Na deze onvermijdelijke overwinning van de DDR zou het oude centrum weer in het midden van de stad komen te liggen. Het grote voorbeeld voor dit Centrale Plein, de Marx-Engels- Platz, was het Rode Plein in Moskou. Toen het plein na jaren van geldgebrek, besluiteloosheid en een tekort aan daadkracht zijn uiteindelijke vorm kreeg was het een trieste vlakte geworden. Dit artikel gaat over het ontstaan, of eigenlijk het niet ontstaan, van het Centrale Plein van de DDR; over hoe Ulbrichts droom niet gerealiseerd werd. In de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog zagen stedenbouwers als Hans Scharoun in de -relatief geringe- verwoestingen van Berlijn de kans om een nieuwe, 'betere' stad te bouwen. Naar modernistische dromen uit de jaren twintig planden zij een aan het moderne autoverkeer aangepaste tuinstad. Hierin zou met uitzondering van een enkel 5

3 Het centrum van Berlijn in de jaren tachtig. 1. De Marx-Engels-Platz, gelegen tussen de Kupfergraben in het westen en de Spree in het oosten. Het noordelijke deel van het plein is de voormalige Lustgarten, op het zuidelijke deel stond het Slot. 2. Het Palast der Republik, gebouwd in op het deel van de Marx-Engels-Platz waar zich tot 1950 de beroemde tweede binnenplaats van het Slot (architect Andreas Schlüter) bevond. 3. Het gebouw van de Staatsraad van de DDR, gebouwd in Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, gebouwd in Het terrein waar in de oorspronkelijke plannen het Centrale Gebouw gepland stond. In de jaren tachtig verscheen hier een monument voor Marx en Engels. 6. De Fernsehturm, gebouwd in ten zuidwesten van het station Alexanderplatz. 26.2

4 'Traditionsinsel' geen plaats zijn voor de historische stad. Deze plannen werden nooit uitgevoerd, mede vanwege de deling van de stad in 1948, toen Oost-Berlijn een eigen stadsbestuur kreeg, en de stichting van twee Duitse staten in Het centrum van Oost-Berlijn kwam rond de Alexanderplatz te liggen. In de jaren zestig werd dit plein verbouwd. Er werd vergaand in de stedelijke structuur ingegrepen; straten werden verbreed en verlegd en er werden flats neergezet om de oude huurkazernes te vervangen. Nog radicaler was de afbraak op het Fischerinsel, waar eind jaren zestig de bebouwing van het middeleeuwse Cölln volledig afgebroken werd en plaats maakte voor een aantal woontorens.' De Oost-Duitse stadsplanners hadden, evenals de planners in het westen, geen oog voor de bestaande stad. Daarmee stonden zij in een traditie die op de jaren twintig terugging en in de eerste naoorlogse jaren hoogtij vierde. Toch had Walter Ulbricht, de leider van de communistische partij SED en dus de sterke man van de DDR, een hekel aan het in zijn ogen on-duitse modernistische tuinstadidee.^ Hij haalde fel uit naar architecten die 'nicht an die Gliederung Berlins anknüpfen, sondern an ihre kosmopolitische Phantasien glauben, dafi man in Berlin Hauser bauen könne, die ebensogut in die südafrikanische Landschaft passen.'^ Deze antimoderne, antikosmopolitische houding is ook bij de nazi's terug te vinden. Ulbricht had uitgesproken ideeën over hoe het centrum van Berlijn tot regeringszetel van de 'eerste socialistische staat op Duitse bodem' uitgebouwd moest worden. Hij was een bewonderaar van de stadsplanning en architectuur van Sovjetleider Stalin en had zich in 1949 in Moskou uitgebreid over diens stedenbouwkundige politiek laten informeren**. In Moskou raakte hij onder de indruk van het Rode Plein'. Iets dergelijks wilde hij in Berlijn ook. Ulbricht verkondigde zijn visie op 22 juni 1950, tijdens de derde partijdag van de SED: het centrum moest door monumentale gebouwen een hoofdstedelijk karakter krijgen. Er moest een grote 'Hauptmagistrale' gevormd worden, die van de Brandenburger Tor naar de tot Stalinallee omgedoopte Frankfurter Allee zou voeren, In die Centrale As zou een enorm 'Centraal Plein' gecreëerd worden door de Lustgarten te vergroten met het terrein van het af te breken Slot. Hier zou het volk haar 'Kampfwille und Aufbauwille' middels massademonstraties tot uitdrukking brengen. De pleinen in de as, het nieuwe Centrale Plein en de Alexanderplatz, moesten 'architektonisch schön im Sinne des Volksempfindens' vormgegeven worden: in monumentale gebouwen (dat waren voor Ulbricht vanzelfsprekend hoge gebouwen) moest de kracht van het Duitse volk en de grootse socialistische toekomst van Duitsland uitgebeeld worden.& 7

5 Plannenmakerij Enkele dagen na Ulbrichts toespraak werd het Aufbaugesetz aangenomen. Deze wet regelde onteigening van gebouwen en grond voor de stadsplanning^. Tegelijkertijd publiceerde het Ministerium für Aufbau de GrundsBtze des Stadtebaus. In dit document werd de nadruk op de monumentaliteit en historiciteit van de stad gelegd; het volgde Stalins stedenbouwkundige beleid van het benadrukken van nationaal erfgoed als antwoord op het, als westers en kapitalistisch voorgestelde, kosmopolitische modernisme.8 Dat dit in de praktijk betekende dat steden toch ingrijpend veranderd konden worden blijkt wel uit de zesde Grundsatz, die over de omgang met centra ging: hier moesten grote monumentale gebouwen verrijzen.*^ Deze principes werden naar aanwijzingen uit de Sovjetunie opgesteld door de architect Kurt Liebknecht. Liebknecht had jarenlang als banneling in Moskou gewoond en gewerkt. Hij deelde de stedenbouwkundige ideeën van Ulbricht en voerde nauw overleg met hem. De partijleider had hem en Edmund Collein (de 'tweede man' onder de architecten in de DDR) kort voor de toespraak op de derde partijdag nauwkeurig over zijn plannen ingelicht en geïnstrueerd"\ Liebknecht was lid van het Centraal Comité van de SED. Als directeur van het Institut für Stadtebau und Hochbau van het Ministerium für Aufbau en vanaf januari 1951 als president van de nieuw opgerichte Deutsche Bauakademie was Liebknecht de leidende architect in de DDR. Hij was een fel tegenstander van de Nieuwe Zakelijkheid en de Bauhaus-stijl en riep, geheel in overeenstemming met Ulbricht, op tot een terugkeer naar het cultureel erfgoed van de klassieken'^ Hij gaf leiding aan de groep die het 'Aufbauplan für das Zentrum des neuen Berlin' uitwerkte. In dit op 27 augustus 1950 bekend gemaakte plan werden Ulbrichts ideeën uitgewerkt. Op de plek van het Slot was een Zentraler Platz gepland, dat met vierkante meter veel groter zou worden dan zijn voorbeeld, het Rode Plein in Moskou ( vierkante meter). Als tegenhanger van het Mausoleum van Lenin op dit Rode Plein, bestond het idee om de stoffelijke resten van Karl Marx uit Londen te laten overkomen en in een tombe op het Centrale Plein bij te zetten'^. Zo moest het voorbeeld van Moskou overtroffen worden. Het Centrale Plein moest bekroond worden met een Zentrales Gebaude in de vorm van een hoog regeringsgebouw, als 'bauliche Darstellung' van de macht van de nieuwe staat. Tot vlak voor de bekendmaking van de plannen bestond nog veel onduidelijkheid over de functie van het Centrale Gebouw. In de plannen die op 15 augustus aan het Politburo voorgelegd werden was geen functie ingevuld. Stemmen die het, in sociaal-democratische traditie, tot een Volkshaus (een gebouw voor culturele en politieke bijeenkomsten als gift van de staat aan haar burgers) wilden maken kregen tegenstand 26.2

6 van Walter Ulbricht, die vond dat het belangrijkste gebouw van de hoofdstad een staatsgebouw moest zijn. Zijn voorkeur voor een Regierungshochhaus gaf uiteindelijk de doorslag. Het Centrale Gebouw moest aan de overkant van de Spree komen, dus aan de oostzijde van het Centrale Plein, zodat het mooi in de zichtlijn van Unter den Linden stond. Aan de achterkant moest het grenzen aan een ander plein, dat voor het Raadhuis zou komen. Samen met het Centrale Plein en de Alexanderplatz zou deze Rathausplatz deel uitmaken van een door Liebknecht bedacht systeem van pleinen voor massale demonstraties en parades. De plek waar de resten van het Nationaldenkmal uit de keizertijd stonden zou op het Centrale Plein komen te liggen. Op die plaats was een monument voor de FIAPP, een aan het communistische blok gerelateerde internationale organisatie voor politieke gevangenen van het fascisme, gepland.'^ Ter gelegenheid van de goedkeuring van zijn plan door de regering zei Liebknecht dat de 'architektonische Gestaltung des Zentrums (...) besondre Aufmerksamkeit zu widmen' was. Hij noemde de Lustgarten 'der beste Platz für fliefiende und stehende Demonstrationen'. Door afbraak van de 'Schlofiruine' moest die de vereiste omvang krijgen. De vormgeving van dit plein zou een 'besondere Bedeutung' krijgen door een Hochhaus in de as van Unter den Linden te plaatsen.i**. Liebknechts plannen kwamen zo geheel met de wensen van Ulbricht overeen. De typering 'SchloSruine', die Liebknecht en Ulbricht gebruikten, was misleidend, want het deed voorkomen alsof er van het Slot weinig meer over was na de bombardementen en dat het niet meer te redden was. In mei 1944 had een bom een flink gat in de gevel aan de Lustgarten geslagen. Bij een massale, op het centrum gerichte luchtaanval op 3 februari 1945 werd het Slot door brandbommen getroffen. Behalve de noordwestelijke hoek was het Slot geheel uitgebrand en zwaar beschadigd. Het was echter niet verwoest: de constructie van het gebouw was nog vrijwel geheel intact." Het kon in 1946 reeds twee exposities herbergen. Aan het Slot was gebouwd door de beste Pruisische architecten, zoals Andreas Schlüter, Eosander von Göthe en Karl Friedrich Schinkel. Het bepaalde de inrichting van zijn omgeving en had een cruciale rol in de ontwikkeling van Berlijn in westelijke richting gespeeld. Afbraak Een alternatief plan van de architect Richard Paulick, die het Centrale Plein voor het Raadhuis aan wilde leggen waarmee het Slot gespaard zou worden, vond geen navolging.'^ Paulick vond dat het Centrale Plein op de plek van het Slot te groot zou zijn. Ulbricht wilde het Centrale Plein van zijn socialistische staat juist op de plek van het Slot aan laten 9

7 leggen; als machtscentrum van de feodale en militaristische Pruisische staat en het door conservatieven en kapitalisten gedomineerde Keizerrijk was het een gehaat symbool van onderdrukking, autoritarisme, militarisme, kapitalisme en conservatisme. Met de afbraak van het Slot demonstreerde Ulbricht de breuk met dat verleden en de overwinning van het socialisme. De Duitse geschiedenis zou een nieuwe wending gekregen hebben: het proletariaat had de macht gegrepen en maakte korte metten met militarisme, imperialisme en kapitalisme. Ulbricht had geen oog voor de historische, architectonische en stedenbouwkundige waarde van het gebouw. Een poging van de architect Hans Scharoun en ministerpresident Otto Grotewohl om op het laatste moment tenminste de bijzondere binnenplaats van de barok-architect Schlüter te bewaren, mislukte'''. Het Slot, door de DDR-autoriteiten beschreven als de 'feodale dwangburcht van de Hohenzollern-dynastie''^, moest helemaal verdwijnen. Partijkrant Neues Deutschland schreef: 'Laat het ons niet langer aan een roemloos verleden herinneren.''^ De sloop van het Slot begon al begin september Het regime wilde vanwege de maatschappelijke weerstand tegen de afbraak zo snel mogelijk handelen. Ook moest het plein, inclusief de tribunes van waar de leiders de demonstraties konden bekijken terwijl zij zich door de demonstrerende massa lieten toejuichen, op tijd klaar zijn voor de viering van 1 mei in het volgende jaar. Het plein werd op die dag met een massademonstratie ingewijd. Het kreeg de naam Marx-Engels-Platz, naar de twee Duitse 'ideologische vaders' van het socialisme. Karl Marx en Friedrich Engels maakten integraal deel uit van wat de Israëlische historicus Maoz Azaryahu het 'kanoniek systeem' van de DDR noemt; een systeem dat diende tot zelfdefinitie en identificatie naar buiten.^'' Zo eigende de DDR zich een stuk Duitse geschiedenis toe, terwijl het andere delen, zoals Pruisen^i, van zich afstootte. Marx-Engels-Platz was een enorm plein van 400 meter lang en 240 meter breed. Het had een oppervlakte van meer dan vierkante meter. De oostzijde werd door de eretribune begrensd; aan de andere zijden stonden gebouwen van een behoorlijke omvang met een statig uiterlijk, zoals het Zeughaus, de Dom, de paleisstallen en het museum en de Bauakademie van Schinkel. In de enorme ruimte van Marx-Engels-Platz leken deze gebouwen echter klein. Zij waren niet in staat het te grote plein voldoende te begrenzen, zodat er geen 'pleinervaring' mogelijk was.-' 26.2

8 Het Centrale Gebouw Ulbricht en Liebknecht wilden het Centrale Gebouw tot het architectonische hoogtepunt van de stad maken. Het zou bestaan uit een hoog regeringsgebouw en een lage parlementszaal. Hierin is, bedoeld of onbedoeld, de verhouding tussen die twee instellingen in de DDR uitgebeeld. Een eerste ontwerp voor dit gebouw leverde Richard Paulick eind Zijn modernistische ontwerp bestond uit een 120 meter hoge toren aan de zijde van de Rathausplatz en een laagbouw voor het parlement aan de zijde van de Marx-Engels-Platz. Door twee bruggen over de Spree zou dit complex met de Marx-Engels-Platz verbonden worden, waar een tribune langs het Centrale Gebouw gepland was. Begin 1951 kwam Hans Hopp met een voorstel dat model zou staan voor volgende ontwerpen. Hopp ontwierp een 150 meter hoge hoogbouw, die uit het midden van een horizontaal gebouw oprees. Dit gebouw was door een brug verbonden met de tribune op Marx-Engels-Platz. Het eind dat jaar voorgestelde tweede ontwerp van Paulick leek sterk op dat van Hopp. Beide ontwerpen maakten gebruik van klassieke vormen, zoals Ulbricht voor ogen had. Deze architectuurpolitiek diende ook het hoge doel van de DDR-leiding: het bereiken van Duitse eenheid onder het socialisme. Het 'nationale' karakter van deze architectuur werd gezien als een 'einigende' kracht.^^ Vanaf het voorjaar van 1952 werd het oostelijke deel van de socialistische Hauptmagistrale, de Stalinallee, aangelegd. Deze prestigieuze Prachtstrajie zou een uitdrukking moeten worden van de kracht van het Duitse volk in de wederopbouw na de oorlog. De financiële situatie van de DDR dwong de leiding tot het maken van keuzes: er was geen financiële armslag voor twee grote bouwprojecten tegelijk. De Stalinallee kreeg voorrang, omdat het hier om sociale woningbouw ging. De leiding van de DDR wilde niet de indruk wekken in de eerste plaats voor zichzelf en pas dan voor de bevolking te bouwen. Er was ook een symbolische reden om op de Stalinallee te beginnen: via deze straat was het Rode Leger in 1945 de stad binnengekomen. Tijdens dit gedwongen oponthoud in de ontwikkeling van de Marx- Engels-Platz werd door CoUein voorgesteld het Centrale Gebouw niet op de geplande plek aan de overzijde van de Spree, maar op de plek van het afgebroken Slot neer te zetten. Dit zou als voordeel hebben dat het plein, dat veel te groot was om nog aanspraak op de benaming 'plein' te kunnen maken, zou verdwijnen en de stedelijke structuur niet verder aangetast hoefde te worden. Dit idee vond geen weerklank bij Ulbricht.2-* Die was te zeer door zijn megalomane voorstelling van het Centrale Plein geobsedeerd om op andere gedachten gebracht te kunnen worden. 11

9 Zodra de eerste fase van de Stalinallee in 1958 zijn voltooiing naderde kwam er meer ruimte om het Centrale Plein en het Centrale Gebouw te realiseren. Een reden om de planning van het centrum weer op te pakken was dat de West-Duitse Bondsdag in 1957 een prijsvraag met de titel Hauptstadt Berlin uitgeschreven had, dat architecten en stedenbouwers vroeg plannen voor heel Berlijn in te leveren^'. Er moest ook tegenwicht geboden worden aan het West-Berlijnse Hansaviertel, een prestigieus nieuwbouwproject in ontwikkeling, dat op zijn beurt weer een antwoord was op de Stalinallee. Gerhard Kosel en Hermann Henselmann Staatssecretaris van het Ministerium für Bauwesen Gerhard Kosel kreeg van de partijleiding de opdracht voor de 5e partijdag in april 1958 een ontwerp in te dienen, dat als voorbeeld zou dienen voor een prijsvraag. Dit 'Ideeenwettbewerb zur sozialislischen Umgestaltung des Zentrums der Hauptstadt der DDR, Berlin' werd uitgeschreven als antwoord op de West-Duitse prijsvraag. Kosel, die kort hierna lid van het Zentralkomitee werd, kwam zijn goede reputatie bij de partijtop na. Zijn voorstel borduurde voort op het concept van de ontwerpen van Hans Hopp (die hem nu assisteerde) en Richard Paulick uit 1951, maar maakte gebruik van moderne vormen. Dat had te maken met een nieuwe architectuur- en stedenbouwpolitiek vanuit de Sovjetunie na de dood van Stalin in De nieuwe eerste man van de Sovjetunie, Nikita Chroesjtsjov, zwoer in 1954 de stalinistische bouwstijl af en koos voor een modernistische stijl-^. De armlastige DDR kwam graag aan deze politiek tegemoet en omhelsde het moderne bouwen, dat nu eenmaal een stuk goedkoper was dan de classicistische stijl die tot dan toe gebruikt werd. Het 150 meter hoge gebouw van Kosel werd geflankeerd door twee enorme waterbekkens-''. Hier zou een derde van het middeleeuwse Berlijn, waaronder de Nikolaikirche en de omringende buurt, voor moeten wijken. De buurt rond de Nikolaikirche is de ontstaansplek van Berlijn. Het doel van Kosel heiligde echter alle middelen. Hij wilde een centrum voor de internationale arbeidersklasse scheppen: 'Die Architektur des Zentrums soil alle Werktatigen mit Zuversicht, Mut und Begeisterung erfüllen, soil den Wankelmutigen aufrichten und den Feinden des Fortschritts ein Dorn im Auge sein.' De superieure kracht en de overwinning van de socialistische maatschappij zouden in de architectuur en maat van de gebouwen tot uitdrukking moeten komen.^^ Kosel kreeg zware kritiek van Hermann Henselmann, die niets zag in het idee van één centraal Hochhaus. Henselmann voelde zich gepasseerd door de buitenstaander Kosel, die volgens hem niet in de stedenbouwkundige problematiek van de stad ingewijd was. Henselmann was sinds 26.2

10 juli 1953 chefarchitect en hoofd stadsplanning van de gemeente Berlijn; een functie die door burgemeester Friedrich Ebert gecreëerd was nadat deze onenigheid met Ulbricht gehad had over details bij de planning voor de stad. Ulbricht had al een partner in Liebknecht (en vanaf 1958 in Kosel); Ebert vond er een in Henselmann.^"^ Henselmann was een vooraanstaande architect met een modernistische instelling, die zich maar moeilijk naar de wil van de DDR-leiding schikte. Als overtuigd socialist was hij geschokt toen zijn modernisme door de partij fel bekritiseerd werd^". In 1951 werd zijn vriend Bertolt Brecht ingezet om hem ervan te overtuigen dat het socialisme niet bij zijn modernistische ontwerpen gebaat was. Brecht overreed Henselmann de historiserende stalinistische bouwstijl te omarmen^'. Vervolgens maakte Henselmann enorme indruk met het op Schinkel geïnspireerde Hochhaus an der Weberwiese, dat het prototype werd voor de architectuur aan de Stalinallee. In die Stalinallee mocht Henselmann vervolgens de prestigieuze pleinen Strausberger Platz en Frankfurter Tor ontwerpen. En dat terwijl zijn eerdere ontwerpen als te modernistisch afgewezen werden. Nadat de DDR in de tweede helft van de jaren vijftig in navolging van Chroesjtsjov het modernisme omarmde, had de van huis uit modernistische Henselmann een groot voordeel ten opzichte van Liebknecht. Omdat de ideëen van laatsgenoemde niet in de nieuwe architectuurpolitiek pasten, kwam Kosel bij de partijleiding in beeld als architect^^. Zijn kritiek op het plan van Kosel bracht Henselmann in conflict met de partijleiding, de opdrachtgever van Kosel. Kosels ontwerp voldeed geheel aan de ideeën van de partij en haar leider Ulbricht. Kort hierop bracht een ontwerp voor het Centrale Gebouw Henselmann verder in conflict met de partij. In plaats van een hoogbouw voor de regering koos Henselmann, geheel tegen de partijlijn in, voor een parlementsgebouw in de vorm van een lage koepel, gesierd met een hoge stalen naald. Prijsvraag De prijsvraag over de 'sozialistische Umgestaltung' van het centrum was vooral gericht op het centrale ensemble op de Marx-Engels-Platz. Daarnaast wees de opdracht het gebied tussen de Marx-Engels-Platz en het station Alexanderplatz aan als een openbare ruimte met een centrumfunctie voor de gehele stad; een teken dat de DDR-leiding begon in te zien dat het centrum van Oost-Berlijn zich meer naar het oosten ontwikkelde. De prijsvraag liep van 7 oktober 1958 tot 15 april Bijna alle inzendingen volgden min of meer het ontwerp van Kosel, dat als voorbeeld aan de deelnemers meegegeven was. Twee inzendingen vielen uit de toon (en in de smaak bij het publiek), namelijk die van de 13

11 Russische architecten Naumov en Speransky en die van Henselmann. De Russen verwierpen het idee van monumentalisme vanuit de visie dat in de socialistische stedenbouw geen gebouw belangrijker moest worden gemaakt dan de andere. Zij kozen voor samenhang'^. Als Centraal Gebouw hadden zij een laag parlementsgebouw voor ogen, waar een 260 meter hoge stalen naald uit oprees om aan de eis van hoogbouw te voldoen. Ook Henselmann plande een laag parlementsgebouw. Zijn ontwerp werd bekroond met een Turin der Signale, een televisietoren van 320 meter hoog. Deze toren was uitgerust met een rode bol als eerbetoon aan de Spoetnik, de kunstmaan die de 'superioriteit' van het socialisme aangetoond had.^** Een televisietoren was nodig. Deze was echter niet in het centrum, maar in de wijk Friedrichshain gepland. Henselmann werd vanwege dit 'utopische' plan, dat de verdenking van 'verkeerde ideologische principes' deed rijzen, ontslagen.^5 Geen van beide inzendingen werd bekroond; ze voldeden niet aan de wensen van de opdrachtgever, die een hoog regeringsgebouw wilde. De jury vond de inzending van Kosel, die vanwege zijn functie bij de regering buiten competitie meedeed, het beste. Zijn inzending verschilde weinig van zijn vorige ontwerp. Het enige significante verschil was dat dit nieuwe plan voorzag in een langwerpig gebouw voor het ministerie van Buitenlandse Zaken aan de westzijde van de Marx-Engels-Platz, aan de overzijde van de zijtak van de Spree.'^ Dit grote gebouw moest de Marx-Engels-Platz een monumentale afsluiting aan de westzijde geven. De bestaande bebouwing was daarvoor niet grootschalig genoeg. Kosel sloeg hierbij geen acht op een van de belangrijkste en meest invloedrijke negentiende-eeuwse gebouwen van Duitsland (en misschien wel van heel Europa): de Bauakademie van Karl Friedrich Schinkel. De grootste architect die Duitsland gekend heeft zag de Bauakedemie als zijn beste gebouw. Volgens de publicist Wolf Jobst Siedler had Ulbricht deze plaats voor het ministerie persoonlijk aangewezen''', wat niet ondenkbaar is gezien het nauwe contact dat de partijleider met Kosel had. Overigens was er in veel andere plannen, waaronder die van Naumov en Speransky en die van Henselmann, ook geen plek voor de Bauakademie. Bebouwing in de jaren zestig ulbricht benadrukte op 30 mei f960, tijdens een bijeenkomst van een stedenbouwkundige commissie onder zijn leiding, het belang van hoogbouw aan de Marx-Engels-Platz. Besloten werd Kosel en Henselmann nieuwe ontwerpen voor het Centrale Gebouw te laten maken. Henselmann schikte zich naar de lijn van Ulbricht en ontwierp een hoogbouw die, om Kosels waterbekkens te overtreffen, in een kunstmatig meer stond. Financiële problemen leidden echter tot besluiteloosheid en met beide ontwerpen werd niets gedaan. Het gemeentebestuur meende nu de 26.2

12 De inzending van Henselmann voor de prijsvraag van Op de voorgrond is de Alexanderplatz te zien. Op de achtergrond de 'Turm der Signale' op de Marx-Engels-Platz met een laagbouw voor het parlement. Links staat het oude raadhuis. Illustratie uit: Harald Bodenschatz e.a., Berlin auf der Suche nach dem verlorenen Zentrum (Berlijn 1995). 15

13 knoop eindelijk eens te moeten doorhakken. In april 1961 besloot de gemeente om het Centrale Gebouw vanaf 1965 (dus 15 jaar na de sloop van het Slot) te gaan bouwen.^*^ Na dit besluit gebeurde er echter wederom niets. De besluiteloosheid over het Centrale Gebouw werd versterkt doordat in de nieuwe modernistische trend geen plaats was voor een monumentaal statement zoals Ulbricht wilde. Het groeiende besef dat het natuurlijke centrum van Oost-Berlijn niet bij de Marx-Engels-Platz lag maar door de deling van de stad steeds meer naar de Alexanderplatz verschoof, speelde hierbij ook een rol. Deze ontwikkeling werd versterkt door de volledige afsluiting van West-Berlijn met de bouw van de Muur op 13 augustus Het idee van een politiek en cultureel centrum op de Marx-Engels-Platz was hierdoor een gepasseerd station. De bebouwing van de Marx-Engels-Platz begon dus laat. Aan de zuidzijde van het plein werd in naast de paleisstallen een gebouw van Roland Korn neergezet (zie kaart p. 6, nr. 3). In de eerste plannen van Kosel voor het Centrale Plein stond hier al een langwerpig gebouw gepland, dat de zuidzijde van het plein monumentaal af moest sluiten. Korn ontwierp hier echter een bescheiden modernistische gevel. Hierin werd het vierde portaal van het Slot geïntegreerd. Dit portaal was tijdens de sloop van het Slot gespaard en opgeslagen, omdat Karl Liebknecht, de leider van de communistische revolutionairen, op 9 november 1918 daar vanaf de socialistische republiek uitgeroepen had. Aanvankelijk zou in dit gebouw het partij-instituut voor marxisme-leninisme gehuisvest worden, wat het informele karakter van de gevel verklaart'*^. Na de dood van president Wilhelm Pieck in september 1960 richtte Ulbricht om de presidentsfunctie te vervangen de Staatsraad op, waarvan hij zelf voorzitter werd"*". De raad werd in dit nieuwe gebouw ondergebracht. In de plannen van Kosel uit 1958 werd de westzijde van Marx-Engels- Platz begrensd door een groot en langwerpig nieuw gebouw voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dit was een poging om 'pleinervaring' te creëren in deze enorme ruimte. In 1961 moest Schinkels Bauakademie hiervoor wijken. In de jaren werd hier het ministerie van Buitenlandse Zaken gebouwd naar een ontwerp van Josef Kaiser"*! (zie kaart p. 6, nr. 4). Kaiser had zijn naam enkele jaren eerder gevestigd met de tweede fase van de Stalinallee (in november 1961 in verband met de destalinisatie omgedoopt tot Karl-Marx-AUee), waar hij bioscopen en een hotel bouwde. In tegenstelling tot deze gebouwen werd Kaisers bombastische ministerie geen succes. Met zijn hoogte van 44 meter overschreed het ministerie de standaardhoogte van de gebouwen in de omgeving (22 meter). Hierdoor vormde het een radicale breuk met Schinkels Friedrichswerdersche Kirche en de gebouwen van het barokke Forum Fridericianum erachter. Met de Reichsbank, een gebouw uit de nazi-periode waar de partijleiding zijn intrek genomen had, vormde het 145 meter lange ministerie van Buitenlandse Zaken een 26.2

14 barrière die het nieuwe centrum afsloot van de barokke wijken erachter. De vooroorlogse city werd hiermee definitief tot tweederangs gebied gemaakt.**2 De bouw van het Centrale Gebouw was overbodig geworden doordat alle belangrijke regeringsfuncties nu ondergebracht waren of werden. De ministerraad huisde sinds 1959 redelijk goed in het voormalige stadhuis aan de Molkenmarkt. Het echte centrum van de macht was het gebouw waar sinds 1959 het Centraal Comité van de SED gevestigd was: de voormalige Reichsbank uit Dit gebouw lag net om de hoek, maar om het plein wat meer aanzien te geven werd het toch tot de Marx- Engels-Platz gerekend. Alleen een parlementsgebouw was er niet, maar het parlement was in de DDR geen belangrijke institutie en kwam niet vaak bijeen. Een eigen gebouw had daarom geen prioriteit. Het dure Regierungshochhaus was dus niet meer nodig en werd in oktober 1962 door het Politburo uit de officiële plannen geschrapf*^. Fernsehturm Ulbricht bleef na deze beslissing van het Politburo geloven in de noodzaak van een hoog, monumentaal gebouw als stadskroon. Hij wilde dat het stadscentrum voor de viering van de twintigste verjaardag van de DDR in 1969 een monumentaal centraal punt zou krijgen. De financiële malaise van de DDR bracht Ulbricht op het idee om de televisietoren als surrogaat voor zijn felbegeerde, maar dure Hochhaus te gebruiken. Sinds 1961 werkte een team van technici aan de plannen voor de toren. Door de televisietoren, die toch gebouwd moest worden, in plaats van in Friedrichshain in het centrum te bouwen en een monumentaal aanzien te geven, bespaarde Ulbricht een hoop kosten. Hiermee werd het plan voor een Turm der Signale, waarmee Henselmann vijf jaar eerder geen voet aan de grond kreeg, weer uit de kast gehaald. Eerst geloofde Ulbricht nog in een hoog regeringsgebouw op de Marx-Engels-Platz; nu pakte hij Henselmanns idee op in een uiterste poging om, ondanks de financiële nood, toch een monumentaal centraal gebouw als hoogtepunt en middelpunt van de stad na te laten. Een hoog gebouw moest de superioriteit van het socialistische systeem symboliseren; de eigenlijke functie van dergelijke hoogbouw bleek uiteindelijk secundair. Eind 1963 sprak Ulbricht met zijn vertrouweling Kosel over dit idee. Kosel was sinds 1961 opvolger van Liebknecht als president van de Deutsche Bauakademie en leidende architect van de DDR. Hij maakte in januari 1964 een schets, waarin de toren uitgerust was met de bol uit de tekeningen van Henselmann voor de Turm der Signale. Verder volgde Kosels schets de vorm en het formaat van de bestaande plannen. Op 14 juni gaf het Politburo Kosel de opdracht om plannen voor de bouw van de televisietoren op een centrale plaats in de stad uit te werken. De toren 17

De Lijnbaan. Cultuurhistorische verkenning van het Lijnbaan ensemble. CRIMSON architectural historians, december 2004

De Lijnbaan. Cultuurhistorische verkenning van het Lijnbaan ensemble. CRIMSON architectural historians, december 2004 1 De Lijnbaan 2 1 De Lijnbaan Cultuurhistorische verkenning van het Lijnbaan ensemble CRIMSON architectural historians, december 2004 2 3 Inhoud Inleiding 5 deel 1 historische ontwikkeling 1. Historische

Nadere informatie

Het hoofd boven water

Het hoofd boven water Het hoofd boven water Tweehonderd jaar investeren in waterwerken Essay in opdracht van de Deltacommissie NYFER Maliestraat 1 3581 SH UTRECHT T 030 2364703 F 030 2368345 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl

Nadere informatie

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap

Onze Lieve Vrouw Ter Eem. Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 1 Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap Onze Lieve Vrouw Ter Eem Cultuurhistorische analyse van gebouw en landschap 2 1 CRIMSON, november 2009 Inhoud 005 007 035 115

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Ontwikkeling is een. proces van lange adem

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Ontwikkeling is een. proces van lange adem RHF YF-RB D-ENHT{N OeKU 2007 Ontwikkeling is een proces van lange adem nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten en de

Nadere informatie

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16 JAARVERSLAG 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vijf jaar Project Aware 17 1.1 Voorwoord 3 1.2 Samenvatting/introductie 4 1.3 Hoe het allemaal begon 5 1.4 Dit was Project Aware 6 1.5 Kernboodschap & kernpunten 7 1.6

Nadere informatie

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land

Een wijk verandert. Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Een wijk verandert Bewoners vertellen over wonen en leven in Het Lage Land Het Lage Land is een gezellige wijk in Rotterdam Prins Alexanderpolder. Van dat zij zelf ontwikkelden. Een vertelde geschiedenis,

Nadere informatie

75 JA A R ERASMUS BOEKHANDEL AMSTERDAM-Parijs 75 JAA R BOEKHANDEL BOEKHANDEL AMSTERDAM PARIS AMSTERDAM

75 JA A R ERASMUS BOEKHANDEL AMSTERDAM-Parijs 75 JAA R BOEKHANDEL BOEKHANDEL AMSTERDAM PARIS AMSTERDAM 75 YEARS AMSTERDAM PARIS ERASMUS BOEKHANDEL 75 JA A R ERASMUS BOEKHANDEL AMSTERDAM-Parijs 75 JAA R AMSTERDAM Parijs ERASMUS BOEKHANDEL 75 JAAR Erasmus Boekhandel Amsterdam-PariJs Sytze van der Veen 2009

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie

Graven om vooruit te komen

Graven om vooruit te komen Graven om vooruit te komen Een blik op de toekomst in historisch perspectief LSNed Leidingenstraat Nederland GRAVEN OM VOORUIT TE KOMEN EEN BLIK OP DE TOEKOMST IN HISTORISCH PERSPECTIEF WOORD VOORAF Veertig

Nadere informatie

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond

1. Inleiding. 1.1. Achtergrond 1. Inleiding 1.1. Achtergrond Nederland kent ruim 600.000 koopappartementen waarvoor bijna 120.000 verenigingen van eigenaars (VvE s) verantwoordelijk zijn. De verwachting is dat door het splitsen en verkopen

Nadere informatie

Cultuurhistorische Analyse Stadion Feyenoord. de Kuip CRIMSON, 2012

Cultuurhistorische Analyse Stadion Feyenoord. de Kuip CRIMSON, 2012 Cultuurhistorische Analyse Stadion Feyenoord de Kuip 1 CRIMSON, 2012 Cultuurhistorische Analyse Stadion Feyenoord de Kuip 2 1 CRIMSON, 2012 Inhoud 004 009 043 099 119 126 138 Inleiding Geschiedenis van

Nadere informatie

HET ERFGOED VAN DE RIAGG Notities over verleden en toekomst van de ambulante geestelijke gezondheidszorg 1998 Jaap van der Stel

HET ERFGOED VAN DE RIAGG Notities over verleden en toekomst van de ambulante geestelijke gezondheidszorg 1998 Jaap van der Stel HET ERFGOED VAN DE RIAGG Notities over verleden en toekomst van de ambulante geestelijke gezondheidszorg 1998 Jaap van der Stel INLEIDING Warenhuis van de ziel noemde de Volkskrant de RIAGG enkele jaren

Nadere informatie

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong

Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht. Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong Behoud of vernietiging? Omgang met het industrieel erfgoed in Utrecht Jacob de Jong (3017486) Universiteit Utrecht /

Nadere informatie

Conflicten in de voormalige Sovjetunie

Conflicten in de voormalige Sovjetunie Conflicten in de voormalige Sovjetunie Een vergelijking tussen Transdnestrië en Abchazië Erik van Ooyen (0290270) Rick Schukking (0349925) Begeleider: B.M. de Jong November 2005 Opleiding Europese Studies

Nadere informatie

Democratie versus Totalitarisme

Democratie versus Totalitarisme Democratie versus Totalitarisme Documentatiemap Z5VB Inleiding Democratie of Totalitarisme. Democratie én Totalitarisme. In hoeverre is deze laatste zin mogelijk? In encyclopedieën wordt vermeld dat Democratie

Nadere informatie

Rotterdam verdwijnt en verschijnt, 1940 1948

Rotterdam verdwijnt en verschijnt, 1940 1948 NOTEN PAGINA 106 108 149. Het grootste deel van het rapport behandelde een netwerk van goederenstations over de gehele stad en de ideale structuur van een stationsemplacement: Wanneer een stad een groote

Nadere informatie

Krant van de socialistische organisatie Offensief, Nederlandse afdeling van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI)

Krant van de socialistische organisatie Offensief, Nederlandse afdeling van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI) Nr. 182 Prijs: 1 euro Steunprijs: 2 euro Krant van de socialistische organisatie Offensief, Nederlandse afdeling van het Comité voor een ArbeidersInternationale (CAI) Tegen en de plannen voor het ontslagrec

Nadere informatie

Het geldt den arbeid te bevrijden 1

Het geldt den arbeid te bevrijden 1 Het geldt den arbeid te bevrijden 1 Frank Schreiner Adviseur FNV Formaat In: Medezeggenschap: dromen, idealen en visies (red. G. Bruinsma) Serie OR strategie en beleid Kluwer 2011 1 Uit: Socialistenmars:

Nadere informatie

Oud Deventer. Oud Deventer. Nieuwsbrief. Inhoud van dit nummer. NUMMER 26 Oktober 2009 ISSN 1872-7735. Boekrecensie Deventer en Nederlands-Indië 9

Oud Deventer. Oud Deventer. Nieuwsbrief. Inhoud van dit nummer. NUMMER 26 Oktober 2009 ISSN 1872-7735. Boekrecensie Deventer en Nederlands-Indië 9 Oud Deventer Nieuwsbrief Oud Deventer NUMMER 26 Oktober 2009 ISSN 1872-7735 De auteur van Erfgoedbewaker en luis in de pels, Catherine Bolkestein, naast het in december 2008 verschenen jubileumboek van

Nadere informatie

hergebruik fietsroute

hergebruik fietsroute hergebruik fietsroute ARCAM architectuurroute 10 Deze fietsroute gaat langs zestien gebouwen en plekken in het centrum van Amsterdam. De projeten hebben gemeen dat ze allen op een bijzondere manier zijn

Nadere informatie

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong

OeKU RHF YF-RB D-ENHT{N. nieuwsbrief. Oekraïne een land. op een tweesprong RHF YF-RB D-ENHT{N OeKU 2006 Oekraïne een land op een tweesprong nieuwsbrief Jaarlijkse uitgave van de Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OeKU) ter informatie van haar relaties, sympathisanten en de begunstigers

Nadere informatie

ERICH MÜHSAM: LITERATOR VAN DE REVOLUTIE

ERICH MÜHSAM: LITERATOR VAN DE REVOLUTIE anarchistisch tijdschrift Eén en dertigste jaargang, nr. 143, najaar 2003. De AS verschijnt in vier afleveringen per jaar en is een uitgave van Stichting De AS, Moerkapelle. ISSN-nummer 0920-3257. Bestelling:

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Artikel: Armenië. Ark van Noach, zartonk, Nagorno Karabagh Auteur: Friso Wiersum Verschenen in: Skript Historisch Tijdschrift, jaargang 24.2, 19-28. 2014 Stichting Skript Historisch Tijdschrift, Amsterdam

Nadere informatie

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G

H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G H E T K O N I N K R I J K D E R N E D E R L A N D E N I N D E T W E E D E W E R E L D O O R L O G 1939-1945 D E E L 1 3 R I J K S I N S T I T U U T V O O R O O R L O G S D O C U M E N T A T I E DR. L.

Nadere informatie

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra*

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* De intrekking van de Woonwagenwet per 1 maart 1999 maakt een einde aan een periode van meer dan

Nadere informatie

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND

5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5. SOCIAAL-CULTURELE KENMERKEN VAN DE CHINEZEN IN NEDERLAND 5.1 INLEIDING In dit hoofdstuk zullen drie sociaal-culturele kenmerken van de groepering Chinese migranten in Nederland worden besproken, namelijk

Nadere informatie

VOORHEEN SOVJETUNIE Bas Moreel

VOORHEEN SOVJETUNIE Bas Moreel anarchistisch tijdschrift Drie en twintigste jaargang, nr. 111, zomer 1995. De AS verschijnt vier maal per jaar en is een uitgave van Stichting De AS, Moerkapelle. ISSN-nummer 0920-3257. Bestelling: door

Nadere informatie

DE WENDE EN HUMBOLDTS ERFENIS

DE WENDE EN HUMBOLDTS ERFENIS * omslag De Wende:DEF 18-08-2009 12:55 Pagina 1 in 1989, de Berlijnse Wende, leidt tot een opheffing van de Oost-Duitse staat, de DDR. De Wende heeft twee effecten tot gevolg die volstrekt tegengesteld

Nadere informatie

Natuur en recreatie in het Zeisterbos 1913-1940

Natuur en recreatie in het Zeisterbos 1913-1940 Hans Zijlstra Natuur en recreatie in het Zeisterbos 1913-1940 hans zijlstra natuur en recreatie in het zeisterbos 1913-1940 151 Het Zeisterbos is niet alleen een van de oudste nog bestaande bossen van

Nadere informatie

Grotendeels buiten spel. Het Nederlandse parlement en de crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw 1

Grotendeels buiten spel. Het Nederlandse parlement en de crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw 1 1 Grotendeels buiten spel. Het Nederlandse parlement en de crisis van de jaren dertig van de twintigste eeuw 1 Herman Langeveld Op 17 februari 2009 presenteerde minister-president Jan-Peter Balkenende,

Nadere informatie