Center for Personalized Cancer Treatment. Verslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Center for Personalized Cancer Treatment. Verslag 2011 2012"

Transcriptie

1 Center fr Persnalized Cancer Treatment Verslag

2 INHOUD pag. 1. Vrwrd 3 2. Organisatie 2.1 Histrie Cnsrtium Structuur en tezicht Penverder 5 3. Missie en delstellingen 3.1 Missie Delstellingen 6 4. Werkwijze 7 5. Wat is er tt nu te bereikt? 5.1 Infrastructuur Genetische analyses Studies Publicaties en verder Financiën 16 2

3 1. Vrwrd Succesvlle behandeling van patiënten met kanker blijft een grte uitdaging. Standaardbehandelingen die wrden aangebden aan patiënten met kanker zijn gebaseerd p werkzaamheid bij de gemiddelde patiënt met een bepaalde vrm van kanker. Dit heeft als cnsequentie dat veel patiënten een behandeling krijgen die niet werkzaam is, terwijl ze daarvan wel de bijwerkingen ndervinden. Het is duidelijk dat er grte individuele verschillen zijn tussen patiënten met eenzelfde srt kanker en tussen hun tumren. Het is daarnaast aangetnd dat de genetische pmaak, het DNA, van kankercellen in grte mate de geveligheid vr anti- tumr middelen bepaalt. Verwacht wrdt dat het grtschalig implementeren van DNA analyse van tumren bij patiënten in belangrijke mate gaat bijdragen aan een meer geïndividualiseerde behandeling van kankerpatiënten. Geïndividualiseerde behandeling van patiënten gaat naar verwachting pleveren dat patiënten die behandeld wrden een grtere kans p anti- tumr effecten hebben en dat minder patiënten wrden bltgesteld aan de bijwerkingen van behandelingen die niet werkzaam blijken te zijn. Het realiseren hiervan kan niet znder de handen in een te slaan. Daarm is dr het Erasmus MC, het NKI- AVL en UMC Utrecht het Center fr Persnalized Cancer Treatment (CPCT) pgericht. Om de delstellingen van het CPCT te verwezenlijken is er in de afgelpen peride een mslag in denken en den bewerkstelligd. Van een research- gedreven, instituut- gebnden aanpak naar een prfessineel samenwerkingsverband. Daarbij past k vlledige transparantie met betrekking tt de activiteiten en financiering van het CPCT. Dit eerste verslag ver de jaren 2011 en 2012 past in dit beleid. We hpen als stuurgrep van het CPCT dat dit inzicht geeft in en enthusiasme prept vr de activiteiten van het CPCT. Last but nt least spreken we hier nze enrme dankbaarheid uit naar alle spnsren, Raden van Bestuur van de drie centra en niet te vergeten alle medewerkers vr hun inzet, steun en vertruwen! Namens de Stuurgrep CPCT, Prf. dr. Emile Vest Vrzitter Oktber

4 2. Organisatie 2.1 Histrie Vanuit de medische frustratie dat patiënten blt gesteld wrden aan zware behandelingen, waarvan vraf alleen gezegd kn wrden dat de gemiddelde patiënt met die vrm van kanker er vrdeel van heeft znder te weten welke individuele patiënt er daadwerkelijk baat bij heeft, is gestart met nderzek p het gebied van genetische/dna- analyses van de tumr. DNA- analyses als een methde m beter te kunnen vrspellen welke patiënt vrdeel van een geneesmiddel zal hebben. De keuze vr DNA was een bewust startpunt mdat er wereldwijd cnsensus is dat futen in het DNA ten grndslag liggen aan elke vrm van kanker. In 2008 werd in het UMC Utrecht de eerste Next Generatin Sequencer van Eurpa aangeschaft. Met deze technlgie werd het mgelijk m in krte tijd grtschalige DNA analyses te verrichten. In 2010 beslten het NKI- AVL en het Erasmus MC bij dit initiatief aan te sluiten, waarmee de basis gelegd werd vr het CPCT. Samen behandelen het Antni van Leeuwenhek Ziekenhuis, het Erasmus MC en het UMC Utrecht al meer dan 20% van de Nederlandse kankerpatiënten. Dr deze bundeling en centralisatie van de werkzaamheden is standaardisatie van nderzek sneller realiseerbaar. Dat is weer belangrijk m gedegen klinisch wetenschappelijk nderzek uit te kunnen veren m nieuwe behandelstrategieën tegen kanker te ntwikkelen. 2.2 Cnsrtium Met pr bn steun van McKinsey is gezcht naar een rganisatievrm, die maximaal vrdeel van de eigen instituten biedt znder de verplichtingen van een zelfstandige rganisatie. De juridische afdelingen van de drie centra hebben zich langdurig hierver gebgen en zijn tt een cnsrtiumvereenkmst gekmen, die deze randvrwaarden maximaal waarbrgt. De juridische verantwrdelijkheid vr het handelen blijft bij de samenwerkende instituten. De cnsrtiumvereenkmst met frmele prichtingsdatum 1 januari 2012, is dr alle partijen in nvember 2012 ndertekend. 2.3 Structuur en tezicht Bij het CPCT zijn binnen de drie deelnemende centra vele afdelingen en mensen betrkken. Zij werken samen in diverse werk- en prjectgrepen. Vr quality assurance (cnfrm verplichtingen in Gd Clinical Practice), financiën en PR wrdt gebruik gemaakt van al bestaande structuren. Vr de peratinele aansturing is een managing directr aangesteld. 4

5 Het CPCT wrdt geleid dr een stuurgrep, die bestaat uit twee vertegenwrdigers van elk centrum, een medicus en een niet- medicus. In de stuurgrep hebben zitting: Prf. dr. René Bernards (NKI), Prf. dr. Edwin Cuppen (UMCU), Dr. Jhn Martens (EMC), Prf. dr. Jan Schellens (NKI), Prf. dr. Stefan Sleijfer (EMC) en Prf. dr. Emile Vest (UMCU). Prf. dr. Emile Vest is vrzitter van de stuurgrep. De stuurgrep wrdt gecntrleerd dr de Raad van Tezicht, die is samengesteld uit vertegenwrdigers van de raden van bestuur van de drie centra. In de Raad van Tezicht hebben zitting: Prf. dr. J. Kimpen UMCU), Prf. dr. R. Medema (AVL) en Prf. dr. J. Verweij (EMC). 2.4 Penverder Indien er een subsidie verwrven wrdt treedt een van de drie centra p als penverder namens CPCT. De penverder is aanspreekpunt vr de subsidiegever en verantwrdelijk vr de afspraken en uitvering binnen de deelnemende centra. Cntrllers van de drie betrkken centra hebben regelmatig verleg m zrg te dragen vr rapprtages en nderlinge facturering. 5

6 3. Missie en delstellingen 3.1 Missie "Het is nze missie is m elke patiënt een gepersnaliseerde behandeling tegen kanker aan te kunnen bieden, welke gebaseerd is p de genetische eigenschappen van de tumr van de patiënt, waarmee inefficiënte behandelingen vrkmen kunnen wrden en de behandeling van kanker geptimaliseerd wrdt." De huidige technlgie maakt het mgelijk m het genetische materiaal, het DNA, in het menselijk lichaam af te lezen, zwel van nrmale cellen als van tumrcellen. Deze DNA- analyse vrspelt in grte mate he de verschillende typen kanker zich zullen ntwikkelen en welke DNA- veranderingen de tumrgrei verrzaken. Dit is een belangrijke en bijzndere stap vrwaarts in de behandeling van kanker. Want met de infrmatie waarm kanker is ntstaan en greit kan het beste medicijn ingezet wrden m de kanker te bestrijden. Elke patiënt krijgt in de tekmst een behandelplan 'p maat' waardr bltstelling aan mgelijk nndige bijwerkingen van een standaard behandeling verminderd kan wrden. 3.2 Delstellingen De kmende jaren zal het CPCT haar pre- klinische en klinische nderzeksactiviteiten uitbreiden m ervr te zrgen dat het z veel mgelijk patiënten bereikt. Het is de ambitie van het CPCT alle kankerpatiënten in Nederland tegang te bieden tt een DNA- prfiel van hun tumr zdat hun behandelend arts een effectievere behandeling kan vrschrijven. Als een kankerpatiënt in 2020 naar een bij het CPCT aangeslten ziekenhuis kmt, kan hij/zij rekenen p: Een prfiel van zijn/haar kanker dat aangeeft welke behandelingen het meest effectief zijn Een behandeling die 20% meer kans heeft m de verdere grei van zijn/haar kanker tegen te gaan en minder bijwerkingen geeft 50% minder kans m bltgesteld te wrden aan een behandeling die niet werkt vr zijn/haar specifieke type kanker 6

7 4. Werkwijze Het CPCT wil z veel mgelijk patiënten een individuele behandeling bieden. Om dat te bereiken is het essentieel m ged vast te leggen welk tumr DNA prfiel van een patiënt ged f niet ged gereageerd heeft. Dr deze infrmatie te bundelen wrdt het mgelijk m vr elk medicament een DNA prfiel te identificeren. Daarm vlgen we twee benaderingen: we analyseren van patiënten het DNA van de tumr waarna ze de standaardbehandeling krijgen met als del één database aan infrmatie te creëren die tekmstige patiënten kan helpen en daarnaast helpen we k nieuwe medicijnen te ntwikkelen dr het pzetten van innvatieve klinische trials, en den we nderzek m nieuwe bimarkers te vinden. Patiëntenzrg: als een kankerpatiënt met uitgezaaide vrm van kanker naar één van de ziekenhuizen van het CPCT kmt, wrdt vraf gaande aan de start van de behandeling gevraagd f hij/zij wil deelnemen aan de CPCT studies, waarbij er een DNA prfiel van de tumr gemaakt wrdt. Hewel het uiteindelijke del van het CPCT is m alle patiënten met kanker een dergelijke analyse aan te bieden is er mwille van de beschikbare middelen beslten m de fcus te leggen p behandelingen met zgeheten targeted agents. Op dit mment wrden er 12 van dergelijke middelen ingezet bij de behandeling van diverse vrmen van kanker. Van elk medicament willen we zveel patiënten includeren dat er p basis van DNA prfiel vrspeld kan wrden f iemand wel f geen baat heeft. Afhankelijk van de beschikbare middelen kan dit uitgebreid wrden met chemtherapeutische middelen. Hiermee krijgen alle patiënten tegang tt deze DNA analyses. Klinische studies: als het tumr DNA prfiel van de patiënt ns vertelt dat er mgelijk een beter resultaat kan zijn f er minder bijwerkingen kunnen zijn als we een nieuw experimenteel medicijn tedienen, dan vragen we f de patiënt wil deelnemen aan een klinische studie. Z kunnen patiënten met een specifiek prfiel al baat hebben bij een medicijn vrdat het algemeen beschikbaar wrdt gesteld, wat pas jaren later kan zijn. Ok helpen we het gedkeuringsprces vr dat medicijn te versnellen dr bij te huden wat het effect is. Een belangrijk aspect van deze klinische studies is dat er gestreefd wrdt naar een klinisch relevante winst in verleving vr patiënten en dat de nadruk ligt p het DNA prfiel in plaats van het tumr type. Dit betekent de ntwikkeling van heel ander srt klinische studies. 7

8 Bimarker nderzek: het prfiel van de tumr van de patiënt gaat k naar ns nderzekslabratrium. Daar cmbineren we de gegevens van alle specifieke prfielen met he de patiënten hebben gereageerd p een bepaald medicijn m z patrnen te ntdekken en nieuwe bimarkers te vinden die aangeven f een patiënt baat heeft bij een bepaalde behandeling. Daarbij wrden we gesteund dr analyses van cellijnen waarvan al geveligheid vr bepaalde medicijnen bekend is, maar k retrspectieve chrten patiënten waar gede fllw- up van aanwezig is. Kern is dat al deze data dienen samen te kmen zdat de patrn herkenning vergemakkelijkt kan wrden ten bate van de individuele behandeling van patiënten. 8

9 5. Wat is er tt nu te bereikt? Sinds de infrmele start van CPCT in ktber 2010 (de frmele start was in februari 2012) is een grt aantal zaken gerealiseerd. Er is geïnvesteerd in infrastructuur, zdat het CPCT een basis heeft m de ambities te verwezenlijken, tegankelijk wrdt vr uitbreiding met andere centra en de kwaliteit van de geleverde diensten hg is en blijft. Daarnaast zijn diverse studies geïnitieerd. Krt samengevat zijn dit de resultaten: Samenwerking van de grtste kankercentra in Nederland: Erasmus MC, AVL, UMC Utrecht. Afspraken zijn vastgelegd in een cnsrtiumvereenkmst. State f the art DNA sequencing faciliteit is peratineel Gebundelde analyse kracht van biinfrmatica en systeem bilgie Lgistiek van vrlichting van patiënten tt terugkppeling van uitslagen Infrmed cnsent prcedure vr herhaald bipteren is beschikbaar Er zijn van meer dan 350 patiënten bipten van metastases verkregen en vervlgens geanalyseerd Mgelijkheid tt deelname aan experimentele behandelingen DNA analyses wrden al gebruikt vr behandelbesluiten CPCT heeft zelf inmiddels vijf studies geïnitieerd en participeert daarnaast in zes studies, die dr de farmaceutische industrie geïnitieerd zijn Harmnisatie van studieprcedures en kwaliteitssystemen tussen de drie centra 5.1 Infrastructuur Om next- generatin sequencing technlgy in de kanker diagnstiek te kunnen realiseren mest een vlledig nieuwe infrastructuur gerealiseerd wrden waarmee grtschalige DNA analyse p tumr materiaal uitgeverd kan wrden. Met steun van Alpe D HuZes heeft het CPCT hgwaardige apparatuur aangeschaft m dit del te verwezenlijken. De infrastructuur die aangeschaft is bestaat uit een DNA islatie rbt, een liquid handling rbt en instrumenten m de kwaliteit van de pwerking te waarbrgen, welke ingezet wrden m de samples vr te bereiden p het sequencen p het SOLiD next- generatin sequencing platfrm. Stichting Barcde fr Life (www.barcdefrlife), een stichting die slechts één del heeft: het financieel ndersteunen van het CPCT, heeft het in 2011 en 2012 mgelijk gemaakt m te investeren in medewerkers en infrastructuur. 9

10 In de afgelpen jaren is een team van CPCT medewerkers pgebuwd, dat samen met verschillende afdelingen van de drie centra heeft gezrgd vr structuur en de inrichting van prcessen, ndermeer p het gebied van: Bibank LMS ecrf Biinfrmatica Pathlgie Data management Klinische prtcllen Bipteer prtcllen Next generatin sequencing infrastructuur ISO certificering Infrmed cnsent prcedures Ontwikkelen nieuwe testen Ontwikkelen Cancer Mini Genm test Implementeren In Trrent Kwaliteitssysteem Website Het CPCT heeft de hele wrkflw geaccrediteerd, zdat dit aangebden kan wrden als reguliere diagnstiek. Deze accreditatie stelt ns k in staat m nauwe samenwerkingen met farmaceuten aan te gaan teneinde meer experimentele medicijnen beschikbaar te krijgen in Nederland. 5.2 Genetische analyses Het CPCT heeft twee verschillende genen panels ntwikkeld vr de analyse van DNA van patiënten, die ingecludeerd wrden in CPCT studies. Het eerste panel, het actinable gene panel is relatief klein en bevat een cmbinatie van ncgenen, waarvr bekende htspt mutaties f amplificaties bekend zijn en tumrsuppressr genen. Het del van dit panel is m dr middel van een snelle test mutaties te detecteren, die rechtstreeks infrmatief zijn vr behandeling f inclusie in experimentele trials. Deze test wrdt p wekelijkse basis gedraaid en heeft een turn- arund tijd van vijf dagen. Het panel mvat nageneg alle gemuteerde cq gedeleteerde cq geampliceerde genen, zals BRAF, EGFR, Her- 2 etc, waarvr p dit mment in een bepaald kankertype een effectief medicijn beschikbaar is (respectievelijk vemurafenib, cetuximab, trastuzumab, etc). Het panel wrdt gebruikt vr inclusie f exclusie van patiënten in studies en m uitbehandelde patiënten experimenteel en explratief een ptentieel werkzaam alternatief te bieden. 10

11 Het andere panel, het 2,000 genen panel heeft meer een nderzeksdelstelling en wrdt mmenteel alleen in retrspectieve studies gebruikt. Met dit panel scannen we het deel van het genm dat het belangrijkste is met betrekking tt tumrigenese. Dit panel bevat mmenteel de cderende gedeelten van 1972 genen, verdeeld ver alle 20 tt nu te bekende kanker signaal paden, zals TGF beta en greifactr signaleringspaden, als k signaal rutes betrkken bij DNA repair, geprgrammeerde celdd, regulatie van de celdeling, enzvrts. Dit panel heeft als del m genetische bimarkers te vinden in chrten van geincludeerde patienten vr het identificeren van respnse p de vrgeschreven delgerichte therapieën. Dergelijke markers zullen in vervlgstudies prspectief gevalideerd wrden, m ze vervlgens als predictieve marker in de kliniek te intrduceren. Daarnaast kunnen dergelijke markers in cmbinatie met mechanistische studies k aanleiding geven tt nieuwe klinische studies, zals effectieve cmbinatie therapieën. 5.3 Studies In 2011 en 2012 zijn diverse studies mgelijk gemaakt dr subsidies van Barcde fr Life, Stichting Alpe D HuZes, KWF Kankerbestrijding en Fnds NutsOhra. Op dit mment lpende de vlgende studies: Geinitieerd dr CPCT: Onderzek naar de werking van Irintecan (CPCT01) Develpment f a platfrm fr next- generatin DNA sequencing based persnalized treatment fr cancer patients: Prtcl t btain bipsies frm patients with lcally advanced (incurable) r metastatic cancer (CPCT02) Onderzek naar de werking van Everlimus (CPCT03) Onderzek naar de werking van Cisplatin (CPCT04) Prtcl t btain tumr bipsies frm patients with lcally advanced (incurable) r metastatic cancer t imprve selectin fr clinical trials (CPCT05) 11

12 Onderzeken met nieuwe geneesmiddelen i.s.m. farmaceutische industrie Rche BP27771, HER3 antagnist Sanfi TED12318, HMD- 2 inhibitr Amgen AMG232, HDM- 2inhibitr Nvartis LGX818X2103/ BRAF Nvartis CINC280, cmet- inhibitr M10PKS Sunitinib PK studie Analyse van diverse sample chrten CPCT heeft in 2011 financiering ntvangen van Alpe D HuZes waardr het mgelijk werd de sequencing infrastructuur succesvl in te zetten m verschillende sample chrten te analyseren, zwel vanuit retrspectieve als prspectieve studies. Het CPCT heeft inmiddels vier fase 1 klinische trials pgestart waarbinnen materiaal van patiënten met uitgezaaide kanker verkregen wrdt, waarna een uitgebreide DNA analyse aangebden wrdt. Dr klinische data te cmbineren met genetische infrmatie zullen we beter in staat zijn m het ntstaan van kanker te drgrnden en p basis daarvan de best passende medicatie aan te bieden. Onderzek naar de werking van 4 effectieve anti- kankermiddelen: everlimus, sunitinib, cisplatin f irintecan In 2012 heeft CPCT financiering ntvangen van Fnds NutsOhra vr nderzek met een lptijd van drie jaar. Fnds Nuts Ohra heeft ng niet eerder een dergelijke grte subsidie gegeven en stelde als vrwaarde dat de drie centra een substantiële eigen bijdrage leverden aan het prject. Aan deze vrwaarde is naar tevredenheid vldaan, waarna tekenning vlgde. Del van het nderzek is het verkrijgen van inzicht in het nut van nieuwe behandelingen p basis van tumr DNA analyse van metastasen, ngeacht de anatmische rsprng van de tumr, bij een grep patiënten, waarvr vlgens de geldende richtlijnen geen standaardtherapie beschikbaar is. Het nderzek is in juni 2012 gestart. 12

13 In het dr NutsOhra ndersteunde prject willen we patiënten identificeren, die een grte kans hebben gunstig te reageren p een behandeling met een van de al geregistreerde anti- kanker middelen everlimus, sunitinib, cisplatin f irintecan. Dit prject bestaat uit een preklinisch gedeelte en een klinisch gedeelte, waarbij in het preklinische gedeelte gezcht wrdt naar genetische prfielen in kankercellen die geasscieerd zijn met geveligheid vr de vier in dit prject te nderzeken anti- kanker middelen. In het klinische gedeelte wrden vier studies uitgeverd m te nderzeken in heverre een genetisch prfiel van de tumr inderdaad tegevegde waarde heeft m te vrspellen f een patiënt prfijt zal hebben van een behandeling met een van de vier middelen. Per geneesmiddel en dus per DNA prfiel grep zullen maximaal 60 patiënten behandeld wrden. Dit is in scherp cntrast met cnventinele klinische studies waar grte aantallen patiënten geïncludeerd wrden mdat er gezcht wrdt naar een klein statistisch significant verschil. De CPCT visie is juist het zeken naar een grt en klinisch relevant verschil. Dat betekent dus vr de gehele studie met de 4 genemde medicijnen maximaal 120 patiënten. Wat betreft het verlp van het preklinische gedeelte: - Genmsequentie analyse van 30 tumrcellijnen is vltid - Bepalen geveligheid tumrcellijnen vr everlimus, sunitinib, cisplatin f irintecan: is vltid - Ontwikkeling predictiemdellen vr identificeren genetisch prfiel dat geasscieerd is met geveligheid vr everlimus, sunitinib, cisplatin f irintecan is in ntwikkeling. Wat betreft het klinische gedeelte, dit bestaat uit vier klinische studies. Van deze studies is de studie met cisplatin ng niet gepend. Het prtcl hiervan is bijna gefinaliseerd, het wachten is ng p een genetisch prfiel waarvan verwacht wrdt dat het de geveligheid vr cisplatin kan vrspellen. De inclusie van de verige drie studies vrdert ged: - Studie met sunitinib is klaar qua inclusie. Er zijn in ttaal 40 patiënten geïncludeerd. Bij deze patiënten is een tumrbipt genmen, en is DNA van de tumren geïsleerd en nderzcht p het vrkmen van mutaties. De gegevens wrden p dit mment geanalyseerd. Er wrdt gekeken f er een relatie gevnden kan wrden tussen het vrkmen van bepaalde mutaties en de anti- tumr effecten, die gezien zijn bij de patiënten. Afhankelijk van de resultaten zal gekeken meten wrden f de serie misschien uitgebreid zu meten wrden. - Studie met irintecan: p basis van nieuwe gegevens is het studie- design van deze studie enigszins aangepast t..v. het rsprnkelijke design. De studie is pen vr inclusie en verlpt naar verwachting. Er zijn nu 18 patiënten geïncludeerd van de bendigde 80 patiënten. 13

14 - Studie met everlimus: k hierbij is het studie- design enigszins aangepast p basis van nieuwe gegevens. De studie is pen vr inclusie en verlpt vlgens verwachting. Er zijn nu 40 patiënten geïncludeerd van de bendigde 60 patiënten. 5.4 Publicaties Op basis van de eerste resultaten van CPCT is in 2011 en 2012 een aantal artikelen geschreven en gepubliceerd: C.G.M. Gadellaa- van Hijdnk, M.J. Kudijs, E.P.J.G. Cuppen, P.J. van Diest, J.W.M. Martens, S. Sleijfer, J.H.M. Schellens, E.E. Vest en M.P.J.K. Llkema Van DNA- afwijkingen tt therapie: selectie vr geïndividualiseerde kankerbehandeling. NTvO 2011, vl8 Klsterman WP, Hgstraat M, Paling O, Tavakli- Yaraki M, Renkens I, Vermaat JS, van Rsmalen MJ, van Lieshut S, Nijman IJ, Ressingh W, van 't Slt R, van de Belt J, Guryev V, Kudijs MJ, Vest E, Cuppen E. Chrmthripsis is a cmmn mechanism driving genmic rearrangements in primary and metastatic clrectal cancer. Genme Bil Oct 19;12(10) Vermaat JS, Nijman IJ, Kudijs MJ, Gerritse FL, Scherer SJ, Mkry M, Ressingh WM, Lansu N, de Bruijn E, van Hillegersberg R, van Diest PJ, Cuppen E, Vest EE. Primary clrectal cancers and their subsequent hepatic metastases are genetically different: implicatins fr selectin f patients fr targeted treatment. Clin Cancer Res Feb 1;18(3): Ok in 2013 zijn diverse artikelen geschreven en gepubliceerd. 14

15 en verder In februari 2013 heeft McKinsey (pr bn) met een grt aantal betrkkenen van CPCT de in 2010 pgestelde business case drgelicht. Op basis daarvan zijn stappen gedefinieerd m te kmen tt een next level. Deze stappen betreffen ndermeer het kiezen van een nderzeksfcus, het verbeteren van interne prcessen, het werven van CPCT management en het verbeteren van de financiële transparantie. Deze stappen zijn inmiddels gerealiseerd. Hewel het de ambitie van het CPCT is m alle patiënten de mgelijkheid van een tumr DNA analyse te bieden is dat binnen de huidige cntext financieel (ng) niet haalbaar. CPCT heeft er daarm vr gekzen m het nderzek te fcussen p prf f cncept studies met twaalf delgerichte geneesmiddelen die als standaard behandeling beschuwd wrden bij kanker. Omdat deze middelen al geregistreerd zijn vr bepaalde indicaties, is er vr nderzek met deze middelen geen ndersteuning van de farmaceutische industrie te verwachten. Per geneesmiddel zijn minimaal patiënten ndig. Er is hiervr een specifiek bipten prtcl pgesteld: Develpment f a platfrm fr next- generatin DNA sequencing based persnalized treatment fr cancer patients: Prtcl t btain bipsies frm patients with lcally advanced (incurable) r metastatic cancer (CPCT02). Een prtcl dat het mgelijk maakt m bipten af te nemen m patienten te identificeren vr specifieke studies is p krte termijn beschikbaar: Prtcl t btain tumr bipsies frm patients with lcally advanced (incurable) r metastatic cancer t imprve selectin fr clinical trials (CPCT05). In 2013 heeft CPCT subsidies ntvangen van KWF Kankerbestrijding/Stand Up t Cancer (SU2C), de Raden van Bestuur van de drie samenwerkende centra, Stichting Defares, Barcde fr Life en de Jsephine Nefkens Stichting m de begde studies de kmende jaren te kunnen uitveren. In het vierde kwartaal van 2013 zullen UMCG, Meander MC en VUMC aansluiten bij CPCT en k andere ziekenhuizen hebben cncrete interesse m aan te sluiten. Dit biedt de mgelijkheid m meer patiënten te betrekken bij de CPCT studies en de database sneller te vullen. Ok in internatinaal verband wrdt er samengewerkt. Binnen de Sta p Tegen Kanker subsidie van KWF Kankerbestrijding is er een samenwerking pgesteld tussen UCSD en UCSF in San Dieg en San Francisc. Deze heeft als del m de analyse tls te verbeteren en het aantal samples z grt mgelijk te maken. Het CPCT is k actief bij het uittesten van nieuwe geneesmiddelen p basis van een genetisch prfiel hetgeen in samenwerking met de farmaceutische industrie een bijdrage levert aan de infrastructuur. Er is intensief verleg met zrgverzekeraars ACHMEA en CZ p welke wijze zij een bijdrage kunnen leveren aan CPCT. Alles bij elkaar genmen laat dit zien dat er breed draagvlak bestaat vr ns CPCT initiatief en dat het dr diverse gremia wrdt marmd. 15

16 7. Financiën De pbuw van het CPCT en het analyseren van patiënten met kanker is afhankelijk van subsidies. Grtschalige DNA analyses wrden niet dr de zrgverzekeraars betaald. De drie samenwerkende centra ndersteunen CPCT in kind, hfdzakelijk dr de ksten vr persneel, huisvesting ed. vr hun rekening te nemen. In 2011 en 2012 is financiering ntvangen vr infrastructuur en studies van Stichting Barcde fr Life, Stichting Alpe D HuZes/KWF, en Fnds NutsOhra. De eerste investeringen zijn met name aangewend m een infrastructuur te verwezenlijken die DNA analyses mgelijk maakt. Dit betekent de aanschaf van Next Generatin Sequencers inclusief herhaalde upgrades, rbts vr geautmatiseerde verwerking, biinfrmatische kennisntwikkeling, cnsumables, persnele ndersteuning, en educatie van nclgen. Subsidies ntvangen in Barcde fr Life Alpe D HuZes afgernd Fnds Nuts Ohra Lptijd Ttaal In de drie centra is het vr alle betrkken afdelingen duidelijk dat CPCT een aansprekend en inhudelijk zeer belangrijk initiatief is. Hierdr wrdt dr alle afdelingen veel inzet geleverd naast de gewne werkzaamheden. De betrkkenheid van pathlgen, biinfrmatici, genetici, medisch nclgen, mleculair bilgen, research verpleegkundigen is zeer grt en vrmt een belangrijke basis vr het succes van het CPCT. Deze inzet is niet in rekening gebracht aan CPCT en gefinancierd dr de centra. 16

17 Uitgaven 2011 en 2012 Infrastructuur Apparatuur Fnds 2011 en x slid 5500 XL UMCU 1,200,000 caliper rbt Alpe D'HuZes 200,000 InTrrent PGM UMCU 100,000 Illumina Miseq UMCU 120,000 scale sample preparatin prcedures KWF 25,000 Assay develpment/technische innvatie sequencing 2000 genes Alpe D'HuZes 50,000 actinable gene panel Alpe D'HuZes 50,000 Datamanagement ecrf CPCT- 02 Barcde fr Life 20,841 Ttaal 1,765,841 Studies Fnds Ttaal CPCT studies AVL, EMC, UMCU 186,760 Sequencing 200 samples KWF 90, sequencing runs KWF 180, ,000 Pathlgie UMCU in kind Bibank UMCU in kind Ttaal 456,760 Persneel gefinancierd dr fndsen Biinfrmaticus Alpe D'HuZes 80,000 Analist Alpe D'HuZes/Rche 90,000 crdinatr sequencing cre Rche 140,000 Subttaal fndsen 310,000 17

18 Om de ambitie van CPCT te kunnen realiseren zijn middelen ndig vr de infrastructuur, de bendigde nderzeken en persneel. Vr de kmende jaren is vrzien in de financiering van CPCT dr subsidies van Barcde fr Life, Fnds Nuts Ohra, Sta p tegen kanker/kwf, Stichting Defares en de Jsephine Nefkens Stcihting. Omdat de deelnemende centra het belang van dit initiatief inzien is in 2013 dr de drie Raden van Bestuur beslten gezamenlijk het CPCT een financiële impuls van 1 miljen eur te geven. Vrwaarde is dat de beschikbare gelden in het eigen instituut uitgegeven wrden. In de afgelpen maanden is een aantal financieringsaanvragen ingediend, waarvan ng niet bekend is f deze gehnreerd wrden. CPCT is integraal pgenmen in het prgramma Zwaartekracht van NWO m de klinische vertaalslag te maken van fundamenteel nderzek naar een behandeling p maat. Vr dit prgramma is 30 miljen eur beschikbaar vr fundamenteel en translatineel nderzek. In de begrting van CPCT is dit buiten beschuwing gelaten. 18

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Beslissingsondersteunende instrumenten. Criteria 2016. September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten September 2015 Stichting Kwaliteit in Basis GGZ Beslissingsndersteunende instrumenten Inleiding Stichting Kwaliteit in Basis GGZ gelft dat de mentale zrg in Nederland

Nadere informatie

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht

Gefaseerde implementatie projectbeheersing methodiek Hogeschool van Utrecht Prject Shared Services Gefaseerde implementatie prjectbeheersing methdiek Hgeschl van Utrecht Vervlg van Deelprjectplan Prjectadministraties (januari 2004) Het beheersen van prjectadministraties dr de

Nadere informatie

Kenneth Smit Consulting -1-

Kenneth Smit Consulting -1- Versneld en cntinu verbeteren van de perfrmance en de resultaten van uw medewerkers en rganisatie. Perfrmance en rendementsverbetering van uw rganisatie is de fcus waarp de activiteiten van Kenneth Smit

Nadere informatie

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016

Stichting Animal Fellows. Beleidsplan. Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws Beleidsplan Versie februari 2016 Stichting Animal Fellws beleidsplan versie februari 2016 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Animal Fellws te Breda. Het verslag mvat

Nadere informatie

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor.

Tussenrapportage: plan van aanpak raadsenquête grondexploitatie Duivenvoordecorridor. Tussenrapprtage: plan van aanpak raadsenquête grndexplitatie Duivenvrdecrridr. Enquêtecmmissie grndexplitatie Duivenvrdecrridr 16 februari 2015 Inhudspgave: 1. Inleiding 2. Organisatie 3. Verfijning nderzeksvraag

Nadere informatie

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM

UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM UPGRADEN NAAR EEN NIEUWE VERSIE VAN DYNAMICS CRM DE AANPAK VAN CRM RESULTANTS Ongeveer eens per twee jaar brengt Micrsft een nieuwe versie uit van Micrsft Dynamics CRM. In deze zgenaamde majr releases

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014

Beleidsplan 2014 Versie Zomer 2014 Beleidsplan 2014 Versie Zmer 2014 Pagina 1 van 6 Beleidsplan 2014 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten

Nadere informatie

Controleprotocol Sociaal Domein

Controleprotocol Sociaal Domein Cntrleprtcl Sciaal Dmein Cntrleprtcl vr de accuntantscntrle bij: dr de gemeenten in de regi Amersfrt* gesubsidieerde rganisaties vr Jeugdzrg en WMO dr de gemeenten in de regi Amersfrt f dr de gemeente

Nadere informatie

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers

Oproep erkenning en subsidiëring van groepsgericht aanbod. opvoedingsondersteuning door vrijwilligers Oprep erkenning en subsidiëring van grepsgericht aanbd pvedingsndersteuning dr vrijwilligers In het kader van het versterken van aanbd pvedingsndersteuning in de Huizen van het Kind lanceert Kind en Gezin

Nadere informatie

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven

c. Relatiebeheer algemene en éénmalige groepen d. Relatiebeheer maatschappelijke organisaties e. Contacten en samenwerking met bedrijven Inhudspgave Inleiding 1. Huidige situatie 2. Delstellingen 2014 2.1 Algemeen Del 2.2 Jaarvisie 3. Actieplan 3.1 Algemeen Del 3.2 Jaarvisie a. Cördinatie b. Relatiebeheer kerken c. Relatiebeheer algemene

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012

Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Beleidsplan 2012 Versie Februari 2012 Pagina 1 van 5 Beleidsplan 2012 Supprt t Cnnect Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting SUPPORT TO CONNECT. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen,

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V.

Vrijwilligersbeleid voetbalvereniging N.B.S.V.V. Vrijwilligersbeleid vetbalvereniging N.B.S.V.V. Waarm deze richtlijn? Geen enkele amateur-sprtvereniging kan tegenwrdig ng bestaan znder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ok binnen nze vereniging

Nadere informatie

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar

Maak van 2015 jouw persoonlijk professionaliseringsjaar Maak van 2015 juw persnlijk prfessinaliseringsjaar en wrd Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Nlc erkend Register Lpbaanprfessinal (RL) Deze status wrdt bereikt na certificering dr het nafhankelijke

Nadere informatie

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008

Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Jaarplan 2008 Publicatie 15 januari 2008 Geschikt vr publicatie Inhudspgave Overzicht van dit dssier Overzicht van dit dssier 2 Intrductie 3 Missie 4 Delstellingen 5 Activiteiten & prjecten 7 Cmmunicatie

Nadere informatie

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen.

Zijn in de aanvraag bijlagen genoemd en zijn die bijgevoegd? Zo ja, welke? Nummer desgewenst de bijlagen. Checklist berdeling adviesaanvraag 1. De adviesaanvraag Heeft de r een adviesaanvraag gehad? Let p: een rapprt is in principe geen adviesaanvraag. Met een adviesaanvraag wrdt bedeld: het dr de ndernemer

Nadere informatie

Start duurzame inzetbaarheid

Start duurzame inzetbaarheid Start duurzame inzetbaarheid Een praktijkcasus Dr: Rlf Weijers, Pauline Miedema Hewel duurzame inzetbaarheid een veelbesprken thema is, blijft het lastig m het cncreet te maken en er handen aan veten aan

Nadere informatie

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân

Projectaanvraag Versterking sociale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1 Prjectaanvraag Versterking sciale infrastructuur t.b.v. burgerkracht in Fryslân 1. Aanleiding Eind 2012 heeft Prvinciale Staten van de prvincie Fryslân keuzes gemaakt mtrent de 'kerntakendiscussie'.

Nadere informatie

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen

Hoe kan uw overheidsorganisatie professionalisering en verduurzaming van het inkoopproces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen He kan uw verheidsrganisatie prfessinalisering en verduurzaming van het inkpprces bewerkstelligen UITWERKING

Nadere informatie

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020.

Handleiding Handleiding Communicatie voor. Promotoren. Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020. Handleiding Handleiding Cmmunicatie vr Prmtren Eurpees Fnds vr Reginale Ontwikkeling VLAANDEREN 2014-2020 1 Eurpese Unie Inhud 1 Inleiding... 1 2 De minimale cmmunicatieverplichtingen... 1 a) Weergave

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker

Uw kenmerk Ons kenmerk Toestelnummer 2009/ Uw brief d.d. Behandeld door Bijlagen R.M.C. Strijker De raad van de gemeente Alkmaar Rekenkamercmmissie Uw kenmerk Ons kenmerk Testelnummer 2009/027 0725489342 Uw brief d.d. Behandeld dr Bijlagen R.M.C. Strijker Onderwerp Evaluatie kwaliteit prgrammabegrting

Nadere informatie

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015

JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 JAARVERSLAG MEDEZEGGENSCHAPSRAAD DE AANLOOP SCHOOLJAAR 2014/2015 1 Samenstelling MR Evelien Wubbels: Trea Kamps: Gerda de Ruiter: Geert Kst: Kim van Middendrp: Rik Tiezema: Vrzitter MR* MR-lid* MR-lid*

Nadere informatie

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs.

Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht op Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Begeleidende tekst bij de presentatie Ieder kind heeft recht p Gedifferentieerd RekenOnderwijs. Dia 1 Opmerking vr de presentatr: in het geval u tijd te krt kmt, kunt u de blauwe tekst als ptineel beschuwen

Nadere informatie

Transmuraal Programma Management

Transmuraal Programma Management Transmuraal Prgramma Management Een prpsitie van Vitha versie 1 Inhudspgave 1 Inleiding... 3 2 Transmurale behandelpraktijken... 3 2.1 Transmurale zrg nader gedefinieerd... 3 2.2 Transmurale zrg in de

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagfrmulier is bedeld vr een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wrdt verleend vr een eenmalige activiteit f ander incidenteel

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 Vr- en Vregschlse Educatie (VVE) Winterswijk 2013-2018 1. Inleiding Vr- en Vregschlse Educatie, als nderdeel van het bredere beleidsterrein nderwijsachterstandbeleid, wrdt sinds 2002 in Winterswijk vrmgegeven.

Nadere informatie

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie:

Subsidietoetsingskader VVE gemeente Raalte 2015. Doelstelling subsidie: Subsidietetsingskader VVE gemeente Raalte 2015 Delstelling subsidie: Op grnd van de Wet OKE (Ontwikkelingskansen dr kwaliteit en educatie zijn gemeenten verantwrdelijk vr de Vrschlse educatie. Gemeenten

Nadere informatie

Communicatieplan eindopdracht PD

Communicatieplan eindopdracht PD Cmmunicatieplan eindpdracht PD Een nieuwe identiteit Renée Krpraal, Patrick van Bxtel en Michel Janse INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Pagina 3 Pagina 4 Pagina 5 Pagina 6 Pagina 8 Pagina 10 Pagina 11 Pagina 12 Pagina

Nadere informatie

Beleidsplan Versie 30 december 2013

Beleidsplan Versie 30 december 2013 Beleidsplan Versie 30 december 2013 Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Cmité Ost-Eurpa Ureterp. Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten,

Nadere informatie

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563

IWI. De Gemeenteraad Postbus 11563 Inspectie Werk en Inkmen Tezicht Gemeentelijk Dmein De Gemeenteraad Pstbus 11563 2502 AN Den Haag Prinses Beatrixlaan 82 2595 AL Den Haag Telefn (070) 304 44 44 Fax (070) 304 44 45 www.lwiweb.nl Cntactpersn

Nadere informatie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie

Lokale subsidies voor energiebesparing en duurzame energie RETS RESpedia Lkale subsidie vr energieprjecten Ec Centre Wales Jake Hllyfield Lkale subsidies vr energiebesparing en duurzame energie Diverse lkale verheden in Wales hebben uiteenlpende maatregelen genmen

Nadere informatie

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return

re-integratie jobcaoching praktijkleerwerktraject De Pastorie diverse branches social return jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting MatchWinners Rermnd jbcaching praktijkleerwerktraject De Pastrie scial return Stichting Matchwinners Rermnd 1. Intr Sinds 2009 biedt

Nadere informatie

Deelprojectplan. Projectadministraties

Deelprojectplan. Projectadministraties Deelprjectplan Prjectadministraties Het beheersen van prjectadministraties dr de invering van een hgeschlbrede methdiek. 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. Prbleemverkenning en stelling 3. Prjectdelen 4.

Nadere informatie

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.)

: Subsidieaanvraag Transformatie en innovatieplannen SW bedrijf (Motie Kerstens cs.) Betreft: Van : Subsidieaanvraag Transfrmatie en innvatieplannen SW bedrijf (Mtie Kerstens cs.) : DZB Leiden, SWA Alphen aan den Rijn en Maregrep NV te Vrhut Arbeidsmarktregi Hlland Rijnland Aanvrager :

Nadere informatie

LOGBOEK van: klas: 1

LOGBOEK van: klas: 1 LOGBOEK van: klas: 1 Inhudspgave Inleiding en inhud van het lgbek Wat is de maatschappelijke stage? Delen van de maatschappelijke stage Waar de je maatschappelijke stage? Kaders waarbinnen de maatschappelijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012

Veel gestelde vragen huurbeleid 18 oktober 2012 Veel gestelde vragen huurbeleid 18 ktber 2012 Algemeen: 1. Waarm kmt er een nieuw huurbeleid? Een aantal ntwikkelingen heeft ervr gezrgd dat wij ns huurbeleid hebben aangepast. Deze ntwikkelingen zijn:

Nadere informatie

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten

Beschermd Wonen met een pgb onder verantwoordelijkheid van gemeenten Beschermd Wnen met een pgb nder verantwrdelijkheid van gemeenten Een factsheet vr cliënten, cliëntvertegenwrdigers en familievertegenwrdigers 1 februari 2016 Sinds 1 januari 2015 valt Beschermd Wnen (vrheen

Nadere informatie

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van:

De huidige wijze waarop de subsidiegelden worden uitgegeven is een verdeling van de subsidie ten behoeve van: Stichting Ontwikkelingssamenwerking Lingewaard Inhudelijk en financieel jaarverslag ver 2012 Was het jaar 2011 een jaar van nzekerheid en verleg met de gemeente he in de tekmst met ntwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Saxionstudent.nl CE 1

Saxionstudent.nl CE 1 Thema: Marktanalyse (semester 1) Prject: Desk en Fieldresearch 56357 Vrwrd Vr u ligt het plan van aanpak vr het prject Desk en Fieldresearch, vr het thema marktanalyse van semester 1. Het is de bedeling

Nadere informatie

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ

GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ GEZOCHT: AVONTUURLIJKE ONDERNEMERS MET HART VOOR MAKELAARDIJ Bent u ndernemer en heeft u hart vr de makelaardij? Dan is HOUSEHUNTING p zek naar u! Vr uitbreiding van nze greiende franchiseketen zeken wij

Nadere informatie

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015

Beleidsregels voorziening jobcoaching Participatiewet 2015 Beleidsregels vrziening jbcaching Participatiewet 2015 1-7-2015 Jbcaching Reginale beleidsregels jbcaching Participatiewet regi Achterhek Inleiding Jbcaching gaat ver het ndersteunen van mensen bij het

Nadere informatie

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding

NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN. 1. Inleiding NOTITIE REGIONAAL REPRESSIEF DEKKINGSPLAN FASE 2 BESTUURLIJKE UITGANGSPUNTEN 1. Inleiding De pdracht van het AB VrZW bij de vaststelling van het dekkingsplan fase 1 p 18 ktber 2013 luidde: nderzek de mgelijkheden

Nadere informatie

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs:

Eindrapport. project logistieke optimalisatie van de zorgketen (LOZ) Auteurs: Eindrapprt prject lgistieke ptimalisatie van de zrgketen (LOZ) Auteurs: Felix de Graaf, prjectleider LOZ Ans Hendrikx, medisch cördinatr Quartz 12-175/juni 2012 Inhudspgave 1. Inleiding pagina 3 2. Eindresultaten

Nadere informatie

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012

Groundbreaking Innovative Financing of Training in a European Dimension. D2.1 GIFTED MODEL November 2012 Grundbreaking Innvative Financing f Training in a Eurpean Dimensin D2.1 GIFTED MODEL Nvember 2012 Prject Reference n. 517624-LLP-1-2011-1-AT-GRUNDTVIG-GMP Wrkpackage n. WP 2 Mdelling Deliverable n. D 2.1

Nadere informatie

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020

Projectomschrijvingen van het Uitvoeringsprogramma 2012-2015 Visie Openbaar Vervoer 2020 Vrdracht Prvinciale Staten van Nrd-Hlland Vrdracht Haarlem, juli 2012 Onderwerp: Uitveringsprgramma 2012-2015 Visie Openbaar Verver 2020 Bijlage: Prjectmschrijvingen van het Uitveringsprgramma 2012-2015

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager

Aanvraagformulier Uitvoeringsverordening EBU - NOMMIF. 1 van 9. 1.1. Gegevens van de hoofdaanvrager Let p: Alleen de aanvragen die vlden aan strategische agenda van de Ecnmic Bard Utrecht (EBU) en het tpsectrenbeleid in de regi kmen in aanmerking vr subsidie. Alleen vlledig ingevulde en ndertekende frmulieren

Nadere informatie

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13

Verantwoordelijkheden... 11. Afkortingen en definities... 12. Regelgeving en wetten... 13. Relevante websites... 13 MEDISCHE APPARATUUR ZONDER CE-MARKERING prjectgrep: CEWAZ versie: 1.1.1 februari 2015 www.wibaz.nl Inhud Overzicht Medische Hulpmiddelen... 3 Inleiding... 4 Del... 5 Tepassingsgebied... 5 Uitgangssituaties...

Nadere informatie

Huiswerk Informatie voor alle ouders

Huiswerk Informatie voor alle ouders Nummer 6 mei 2010 Huiswerk Infrmatie vr alle uders Huiswerk en efening Ged leren lezen en rekenen is belangrijk, want je hebt deze vaardigheden in het dagelijks leven veral ndig. Kinderen ged leren lezen

Nadere informatie

Implementatie Taakherschikking

Implementatie Taakherschikking Werkfrmulier Implementatie Taakherschikking Verpleegkundig Specialist Dit frmulier is pgesteld dr de Werkgrep Taakherschikking van de Federatie Medisch Specialisten en wrdt ndersteund dr de V&VN Verpleegkundig

Nadere informatie

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest

Asbestbeleidsplan. Beleid en beheer asbest Asbestbeleidsplan Beleid en beheer asbest Dcumenttitel. Asbestbeleidsplan Status. Cncept Definitief Versie. 1.1 Datum. 22-03-2014 Organisatie. Wningcrpratie Rentree Opstellers. Wningcrpratie Rentree i.s.m.

Nadere informatie

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer

Regeling: strategisch plan duurzame ontwikkeling werknemer Regeling: strategisch plan duurzame ntwikkeling werknemer Lptijd : 1 maart 2017 t/m 31 december 2018 Aanbd vr metalektrbedrijven He verandert u daadwerkelijk het gedrag en de werkwijze van teams/afdelingen

Nadere informatie

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag

Beweeg Mee! De gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de collectieve verzekering voor de minima van de gemeente Den Haag Beweeg Mee! De gecmbineerde leefstijlinterventie (GLI) 1 in de cllectieve verzekering vr de minima van de gemeente Den Haag Mensen niet alleen aan het bewegen brengen, maar k aan het bewegen huden. Dat

Nadere informatie

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort

Helpt de GGZ? Kort verslag van de 2de informatiebijeenkomst over ROM ggz 12 oktober 2010, Amersfoort Helpt de GGZ? Krt verslag van de 2de infrmatiebijeenkmst ver ROM ggz 12 ktber 2010, Amersfrt Op 12 ktber zijn 50 cliënten, verwanten, leden van cliënten- en familieraden en ervaringsdeskundigen in Amersfrt

Nadere informatie

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Jaarverslag Cliëntenraad. Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Jaarverslag 2014 Cliëntenraad Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening 2 Vrwrd Gewaardeerde lezer, Hierbij bieden we u het jaarverslag 2014 aan. Vr de cliëntenraad is het een interessant jaar geweest.

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant

Meerjarenbegroting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Meerjarenbegrting 2013 2016 Stichting Spaarnesant Auteur: Bedrijfsbureau: Jan Aalberts & Jeren van Schagen Vr: Raad van Tezicht Bestuurder Stichting Spaarnesant Lcatie: Haarlem Datum: 31 mei 13 Inhudspgave

Nadere informatie

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. fh grningen bezekadres: Martinikerkhf 12 Aan Prvinciale Staten pstadres: Pstbus 610 9700 AP Grningen lïwywftgprgymc algêrnéen telefnnr: algerneen faxnr.: OSO 316 49 II OSO 316 49 33 Datum Briefnummer Zaaknummer

Nadere informatie

Aanbod Diensten Baan in Beeld

Aanbod Diensten Baan in Beeld Aanbd Diensten Baan in Beeld 3751 LM Bunschten inf@baaninbeeld.cm www.baaninbeeld.cm Inhudspgave 1. Over Baan in Beeld p. 3 Wie wij zijn, utplacement en lpbaanadvies, fcus, resultaat en lcatie. 2. Outplacementprgramma

Nadere informatie

Beleidsplan 2014 tot en met 2016

Beleidsplan 2014 tot en met 2016 Blessed Generatin Nederland Falkejacht 25 9254 EJ Hurdegaryp Beleidsplan 2014 tt en met 2016 Blessed Generatin Nederland (0511) 47 21 37 - www.blessedgeneratin.nl - inf@blessedgeneratin.nl KvK 01100560

Nadere informatie

Tekstvoorstel, 12-12-14, em

Tekstvoorstel, 12-12-14, em Tekstvrstel, 12-12-14, em Missie, visie, delstellingen van het Natinaal AYA Expertise Platfrm Wat is het platfrm en wie participeren Acties in 2015 Organisatie en bestuur 1. Missie, visie, delstellingen

Nadere informatie

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden?

Wat zijn de specifieke omstandigheden van deze locatie waar, bij inpassing van de voorziening, rekening mee gehouden moet worden? Omgevingsscan Achtergrnd prject De gemeente Drdrecht heeft het plan pgevat de prblematiek rndm (merendeels verslaafde) dak- en thuislze mensen in haar stad aan te pakken. In dit kader heeft de gemeente

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen

Samenvatting Deelprojecten Ouderen Samen Samenvatting Deelprjecten Ouderen Samen Vughtse Ouderen aan het Wrd In januari 2007 zijn dr het Prject Ouderen Samen vier bijeenkmsten gerganiseerd waarvr alle Vughtse inwners van 55 jaar en uder waren

Nadere informatie

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018

Projectvoorstel gemeente Leeuwarden voor de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljouwert als Europese Hoofdstad van Cultuur 2018 Prjectvrstel gemeente Leeuwarden vr de kandidaatstelling van Leeuwarden/Ljuwert als Eurpese Hfdstad van Cultuur 2018 Inleiding. Het cllege van burgemeester en wethuders heeft samen met Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica

Programma Welzijn en Zorg. Nieuwe Zorg en Domotica Prgramma Welzijn en Zrg Nieuwe Zrg en Dmtica Aanleiding De mgelijkheden vr het langer zelfstandig thuis blijven wnen, meten wrden verbreed. Technlgische ntwikkelingen die zrg p afstand en het participeren

Nadere informatie

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform:

Samenvatting criteria arbeidsmarktplatform: Plan Samenvatting criteria arbeidsmarktplatfrm: 1. Cncreet prjectidee: het prject richt zich p het terugdringen van een veelheid van taken van persneelsleden p kleine schlen en p het inzetten van persneel

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt Samenwerking bij en Afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de hand van

Nadere informatie

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone

Schade protocol Zuiderpark Stadswalzone Schade prtcl Zuiderpark Stadswalzne Gemeente s-hertgenbsch december 2012 Schadeprtcl Zuiderpark - Stadswalzne In dit dcument staat he de gemeente s-hertgenbsch mgaat met schadeclaims. Het is er p gericht

Nadere informatie

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN

Huurdersvereniging In De Goede Woning ACTIVITEITENPLAN ACTIVITEITENPLAN 2014 Activiteitenplan 2014 : INLEIDING In 1997 werd de in Zetermeer pgericht met als del het behartigen van de belangen van huurders van de cmplexen van R.K. Wningbuwstichting De Gede

Nadere informatie

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012

Agendanummer: Begrotingswijz.: Onderwerp : doorontwikkeling windenergie. Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 Agendanummer: Begrtingswijz.: CR2 Onderwerp : drntwikkeling windenergie Kenmerk: 12-0024868 Aan de raad van de gemeente Waalwijk Waalwijk, 18 september 2012 0. Samenvatting Uw Raad heeft vr de ambitie

Nadere informatie

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat

DiabeteszorgBeter. Let op: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regio-secretariaat Let p: Een gedrukte versie is beschikbaar bij uw regi-secretariaat DiabeteszrgBeter Kwaliteitsimpuls dr implementatie van een samenhangend transmuraal diabeteszrgprgramma en gebruik van spiegelinfrmatie

Nadere informatie

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen

Projectformulier ten behoeve van Openbare Instellingen Prjectfrmulier ten beheve van Openbare Instellingen Praktische infrmatie naam van penbare instelling die het prject heeft ingediend: Federale Overheidsdienst Infrmatieen Cmmunicatietechnlgie (Fedict).

Nadere informatie

Scenario Onderwijstijd. Thuisles

Scenario Onderwijstijd. Thuisles Scenari Onderwijstijd Thuisles Erik Mndriaan en JaapJan Vrm ROC Deltin Cllege, Zwlle ktber 2013 Scenari: Thuisles Algemeen Dit scenari is ntwikkeld mdat er gedacht wrdt dat het elementen bevat die ervr

Nadere informatie

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013

W I M D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 W M I D Beleidsplan Versie 1 februari 2013 Vraf Vr u ligt het beleidsplan van de Stichting Wninitiatief Midden-Delfland (Stichting WIMD). Het plan mvat een verzicht van de delstellingen, activiteiten en

Nadere informatie

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg

MedewerkerMonitor Benchmark in de Zorg MedewerkerMnitr Benchmark in de Zrg Telichting pzet vragenlijst en invulinstructies U heeft een inlgcde ntvangen per brief f per e-mail. Mcht u geen inlgcde ntvangen hebben, dan kunt u terecht bij de benchmarkcördinatr

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg.

Met vriendelijke groet, mede name;j(s,^hr. W. .CM. Schellekens, hoofdinspecteur curatieve zorg. WERKGEBIED ZUIDWEST Bezekadres Pstadres Telefeen Telefax Internet Wilhelmina van Pruisenweg 52 Den Haag Pstbus 90700 2509 LS Den Haag (070)304 15 00 (070) 304 15 00 www.igz.nl STAATSTOEZICHT OP DE VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Voorstel aan de Gemeenteraad

Voorstel aan de Gemeenteraad Vrstel aan de Gemeenteraad 13-04-2012 DSO/2012/2302451svdz Onderwerp Regiplan Windenergie en Beleidsvisie tijdelijke windenergie Almere Beleidsveld Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling Prtefeuillehuder H.

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië

Beleidsplan Stichting Gevangenenzorg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Stichting Gevangenenzrg Albanië Inhudspgave Intrductie... 3 Missie en visie... 4 Strategische delstellingen... 5 Fndswerving... 7 Financieel beleid... 8 Stichting Gevangenenzrg

Nadere informatie

HANDLEIDING ROBO ROBO

HANDLEIDING ROBO ROBO HANDLEIDING ROBO ROBO 1 Op vrhand 1.1 Materiaal klaarzetten 1 RbRb buwds per 2 kinderen Platen met parcurs vr RbRb Aut en dansvler vr RbRb Dancebt 1.2 Cmputers klaarmaken 1 cmputer per 2 kinderen met hierp

Nadere informatie

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept -

Federatiestatuut. Walburggroep. -concept - Federatiestatuut Walburggrep -cncept - Federatiestatuut pagina 1/12 Inhud 1 Overwegingen 3 2 Naam en delstelling van de federatie 4 2.1 Naam 4 2.2 Delstelling 4 3 Bestuur 5 3.1 Federatiebestuur, beneming

Nadere informatie

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014

TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS. september 2014 TOEZICHTKADER ACCREDITATIESTELSEL HOGER ONDERWIJS september 2014 INHOUD Inleiding 4 1 Del en uitvering van het tezicht 5 1.1 Wat willen we bereiken? 5 1.2 Werkwijze 5 1.3 Waarderingskader 7 2 Relatie met

Nadere informatie

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies

Alleen m.b.t. vergoedingen pedagogisch Instemming. medewerkers (hoofdstuk 1 uit de regeling) Advies Satusverzicht. Cnsultatie Unitmanagers/Lcatiemanagers mei 2011 evaluatie Cnsultatie cliëntenraad Besluit Bestuursgrep 22 april 2003 OR Alleen m.b.t. vergedingen pedaggisch Instemming medewerkers (hfdstuk

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Tweede Kwartaal 2014 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Tweede Kwartaal 2014 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen

Cycloon-beleidsplan 2011 2013. Noord Nederland. Drenthe, Friesland, Groningen Cycln-beleidsplan 2011 2013 Nrd Nederland Drenthe, Friesland, Grningen Auteur: Stuurgrep Cycln Datum: 1 juni 2011 Versie: 0-5 Clfn Titel: Cycln-beleidsplan 2011-2013 Auteur: Stuurgrep Cycln Nrd Nederland

Nadere informatie

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R

M A R I J E D E G R O O T G R O O T I N H R Pauline Siebers Caching A A N M E L D I N G H E R F S T A C T I E 2 0 1 5 Dank vr je interesse in nze aanbieding! We willen startende ndernemers niet alleen fcus maar k slagkracht meegeven. Daarm wrdt

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home

Jaarverslag Stichting Boys Industrial Home Jaarverslag Stichting Bys Industrial Hme 2013 Barneveld, februari 2014 1. Verslag van het bestuur Terugblik Heeft 2013 datgene pgeleverd wat we ervan verwacht hadden? Niets menselijks is ns vreemd, dus

Nadere informatie

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015

FAQ Innovatieve bedrijfsnetwerken versie 18 november 2015 FAQ Innvatieve bedrijfsnetwerken versie 18 nvember 2015 Wanneer kan het IBN effectief van start gaan? De steun aan een innvatiecluster kan p zijn vregst starten p de eerste werkdag van de maand die vlgt

Nadere informatie

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Transportbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Transprtbedrijf J. Wessels & Z.N. B.V. Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen 2014 2015 1 MVO Maatschappelijk Verantwrd Ondernemen is de laatste jaren meer een vanzelfsprekendheid dan uitzndering gewrden.

Nadere informatie

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115

Projectplan van de Stichting BIZ Beverkoog periode 2016 2020 V111115 Prjectplan van de Stichting BIZ Beverkg peride 2016 2020 V111115 Delstelling en ambitie Een ged nderhuden en veilig bedrijventerrein waar iedereen graag werkt f zaken det is vr alle partijen p de Beverkg

Nadere informatie

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen

Eindejaarsrapportage. Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims door aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen Eindejaarsrapprtage Onafhankelijke Raadsman afhandeling schadeclaims dr aardbevingen als gevlg van gaswinning in Grningen Datum: december 2013 Inleiding Vr de afhandeling van individuele klachten ver lpende

Nadere informatie

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT

IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT BIJLAGE 1 IMPLEMENTATIE WET VERPLICHTE MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING GEMEENTEN NOORDOOST-BRABANT 1. Inleiding Op 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcde huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania?

O.a. in deze nieuwsbrief: Hoe is het om te leven met Hiv of Aids in Tanzania? Nummer 3 april 2006 He is het m te leven met Hiv f Aids in Tanzania? Aids is een ziekte die helaas ng niet te genezen is. Ok is Aids een ziekte met veel sciale cnsequenties met name in Afrika. Vaak raken

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hoera? De rol van de OR bij de invoering van Het Nieuwe Werken Het Nieuwe Werken: hieperdepiep hera? De rl van de OR bij de invering van Het Nieuwe Werken De kans is grt dat er in uw rganisatie al wrdt gesprken ver de invering van Het Nieuwe Werken. En z niet, dan

Nadere informatie

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas.

Succesvol samenwerken met ouders. Onderzoek Ouderbetrokkenheid. Bundel in te kijken in de leraarskamer. http://flob.sint-niklaas. Onderzek Ouderbetrkkenheid V.U. : Lieve Van Daele, Grte Markt 1, 9100 Sint-Niklaas Succesvl samenwerken met uders Bundel in te kijken in de leraarskamer http://flb.sint-niklaas.be ONDERZOEK GOK-PROJECT

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009

IT Management Group. Samenvatting PRINCE2 2009 IT Management Grup Samenvatting PRINCE2 2009 ITIL is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment Cmmerce in the United Kingdm and ther cuntries. PRINCE2 is a Registered Trade Mark f the Office f Gvernment

Nadere informatie

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023

Actieplan leeftijdsbewust personeelsbeleid 2013-2023 Nvember 2013 Actieplan leeftijdsbewust persneelsbeleid 2013-2023 Actie 1: Ontwikkelen van een stagebeleid. Stagiaires zijn ptentiële nieuwe cllega s. Een stageperide kunnen we aanzien als een inwerkperide.

Nadere informatie

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1

Passend onderwijs. Passend onderwijs. SWV PO Twente Noord 1 Passend nderwijs Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 1 Opbuw presentatie Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 2 1. De Basis basis Passend nderwijs SWV PO Twente Nrd 3 Waarm passend nderwijs? Alle leerlingen

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT vr burgemeester en wethuders Nummer: Datum vergadering: 22-09-2009 Onderwerp: Herijking museumbeleid Steenwijkerland Cnceptbesluit: Opdracht geven vr de ntwikkeling van een nieuwe inhudelijke

Nadere informatie

Beleid Luisvrije School

Beleid Luisvrije School Beleid Luisvrije Schl Inleiding De Klankhf heeft de bestrijding van luizen mschreven in een beleidsstuk. Het wrd luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en nverzrgd, maar is wel knap lastig en

Nadere informatie

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken

Naar Gekoppelde Toetsing van Koppelverzoeken Intentieverklaring tt samenwerking bij en afstemming van het tetsen van verzeken tt het kppelen van gezndheidsgegevens van meerdere instellingen ten beheve van wetenschappelijk nderzek aan de wettelijke

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015

Kwartaalrapportage. Stichting Nieuwe Generatie Brasil. Eerste Kwartaal 2015 Kwartaalrapprtage Stichting Nieuwe Generatie Brasil Eerste Kwartaal 2015 Want ik had hnger en jullie gaven mij te eten, ik had drst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen

Nadere informatie

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016

Beoogde resultaten in de beheersovereenkomst voor de periode 2012-2016 JAARPLAN 2012 Begde resultaten in de beheersvereenkmst vr de peride 2012-2016 De Vlaamse Wetenschappelijke Vereniging vr Jeugdgezndheidszrg (VWVJ) werkt aan de realisatie van de vlgende resultaatgebieden:

Nadere informatie