Wetenschappelijk jaaroverzicht Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010. Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010 Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis Albert Schweitzer series, Dordrecht, 2011

2 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010 Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis Onder redactie van: Hoofdredactie M.C.J.M. Kock C.N. van Waardhuizen Redactie E.Y. de Kruyf-Haksteen Wetenschapscommissieleden Met dank aan alle medewerkers die de totstandkoming van deze uitgave mogelijk hebben gemaakt. Oplage: 500 Cover and lay-out: Dekkers Printed by: Dekkers 1

3 2

4 Inhoud 1 Voorwoord Samenstelling Wetenschapscommissie Activiteiten Wetenschapscommissie Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010 per vakgroep I Anesthesiologie II Apotheek III Cardiologie IV Chirurgie V Gynaecologie VI Interne Geneeskunde VII Kindergeneeskunde VIII Klinische Chemie IX Klinische Fysica X Klinische Psychiatrie XI Klinische Psychologie XII Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie XIII Longgeneeskunde XIV Maag, Darm en Lever XV Medische Microbiologie XVI Neurologie XVII Nucleaire Geneeskunde XVIII Ouderengeneeskunde XIX Pathologie XX Radiologie XXI Spoedeisende Hulp XXII Urologie Promoties ASz Impactfactors Asz publicaties per wetenschappelijk tijdschrift Verantwoording wetenschappelijk jaaroverzicht

5 4

6 Woord vooraf 1 Voor u ligt het jaarverslag met een weergave van de wetenschappelijke activiteiten die in 2010 hebben plaatsgevonden in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De activiteiten variëren van promoties en wetenschappelijke artikelen tot voordachten en posters met betrekking tot de directe patiëntenzorg. Met trots kunnen we zeggen dat het aantal publicaties in vergelijking met het voorgaand jaar duidelijk is toegenomen. Hét bewijs dat het ASz wetenschap hoog in het vaandel heeft staan en daarin investeert. Woord vooraf Het (mee) doen aan onderzoek is voor ons ziekenhuis van belang. Belangrijk in het kader van de opleiding tot medisch specialisten en voor andere opleidingen, waarbij kennis van onderzoek en het verrichten ervan een nadrukkelijk onderdeel zijn van de opleiding. Maar ook belangrijk om bij te blijven met de state-of-the-art. Het dwingt ons om de ontwikkelingen in de medische zorg en de opleidingen te blijven volgen en mee te helpen om de kwaliteit van de zorg nog beter te maken. Het wetenschappelijk jaarverslag benadrukt de deskundigheid van onze medewerkers. Langs deze weg willen we de in huis aanwezige kennis en kunde graag delen met collega s. Het gaat er uiteindelijk om dat onderzoeksresultaten in de dagelijkse zorgpraktijk worden toegepast. De Wetenschapscommissie biedt u dit jaarverslag dan ook graag aan ter overzicht en inspiratie. We hopen dat dit overzicht weer aanspoort tot nieuwe wetenschappelijke activiteiten. Zodat we met elkaar onze patiëntenzorg op een nóg hoger niveau kunnen brengen. Dr. M.C.J.M. Kock Voorzitter Wetenschapscommissie 5

7 6

8 Samenstelling Wetenschapscommissie Dagelijks bestuur dr. M.C.J.M. Kock, voorzitter, radioloog dr. M-D Levin, vice-voorzitter, internist-hematoloog C.N. van Waardhuizen MSc, beleidsadviseur mw. E.Y. de Kruyf, secretariaat. Overige leden 2011 dr. ir. B. van den Berg, klinisch fysicus dr. A. Bisschoff, KNO-arts dr. E.F.H. van Bommel, internist-nefroloog drs. R.P.M. Ceulen, dermatoloog prof. dr. A.J.M. Cleophas, internist drs. L.P.L.H. Cuijpers, klinisch psycholoog dr. M.A. Fouraux, klinisch chemicus dr. H.M.E. Frenay, arts-microbioloog mw. R. van Hof, medisch informatiespecialist dr. C.M. Houser, SEG-arts drs. A.D. Klaren, manager Leerhuis drs. S. Hendriks, intensivist-anesthesioloog dr. P.W. Plaisier, chirurg drs. J.M.M. van de Ridder, adviseur Medische Vervolgopleidingen Leerhuis dr. T.C.J. Sas, kinderarts dr. A.C. de Mol, kinderarts-neonatoloog drs. E.M. de Vogel, ziekenhuisapotheker dr. P.J. Westenend, patholoog drs. L.J.P.M. van Woerkens, cardioloog dr. D. Zemel, neuroloog dr. D. Cheung, longarts drs. S. Rombout-de Weerd, gynaecoloog dr. N.B. Swarte, gynaecoloog. Samenstelling Wetenschapscommissie 2011 Hoofdredactie Wetenschappelijk tijdschrift WASz dr. N.B. Swarte, gynaecoloog drs. A. van der Velden, arts-assistent spoedeisende geneeskunde. 7

9 8

10 Activiteiten Wetenschapscommissie Organisatie In 2010 werd het voorzitterschap van de Wetenschapscommissie overgedragen van Prof. dr. T. Cleophas naar dr. M. Kock. Het regelement is aangepast en er is een dagelijks bestuur geïnstalleerd met een voorzitter, een secretaris en een wetenschapscoördinator welke sinds mei 2010 ondersteund wordt door een beleidsadviseur. Vijftien vakgroepen met onderzoeksactiviteiten hebben een lid in de Wetenschapscommissie. Overige leden zijn; manager en onderwijskundig adviseur van het Leerhuis, medisch informatiespecialist van de bibliotheek, vertegenwoordiger van AIOS, De Wetenschapscommissie vergadert 4 maal per jaar en heeft als hoogtepunt de jaarlijkse Wetenschapsdag van het ASz. Stipendium In de tweede helft van 2010 heeft de Wetenschapscommissie voor het eerst door gelden van het Leerhuis inschrijving voor een stipendium geopend. Met de gelden uit dit onderzoeksfonds kan de Wetenschapscommissie haar onderzoekers financieel ondersteunen. Het stipendium is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan onderzoekers om voor een periode van maximaal vier maanden zich fulltime bezig te houden met research activiteiten. Gedurende deze periode beoordeelt de Wetenschapscommissie de voortgang van het onderzoek. Het stipendium is in 2010 toegekend aan de volgende studies en onderzoekers: Intracutaneously versus transcutaneously sutured ileostomy: A randomized multicenter trial (ISI trial), Drs. M.F. Sier, arts-assistent chirurgie, Hoofdonderzoeker dr. R.P.J. Oostenbroek Activiteiten Wetenschapscommissie 2010 HERBAS trial, Drs. C. Liesting, arts-assistent Interne Geneeskunde/Cardiologie, Hoofdonderzoekers dr. M-D Levin en dr. M.J.M. Kofflard WASz In 2010 verscheen onder hoofdredactie van Annemarie van der Velden en Nikkie Swarte tweemaal het WASz (Wetenschappelijk tijdschrift Albert Schweitzer ziekenhuis) met een oplage van 500 exemplaren. Hiermee worden medewerkers en verwijzers van het ASz periodiek op de hoogte gehouden van allerlei wetenschappelijk nieuws en activiteiten van het ASz. Cursussen De volgende cursussen werden in het Albert Schweitzer ziekenhuis gedoceerd. Het totaal aantal deelnemers zijn hierachter genoemd: Wetenschappelijk onderzoek opzetten (19) Steekproefgrootte berekenen Statistische software (SPSS) gebruiken (47) SPSS Workshop Valideren diagnostische tests PubMed (24) Poster maken (5) Medical Writing in English (13) De laatste 3 cursussen werden in 2010 voor het eerst gegeven. Daarnaast zijn extramuraal de volgende cursussen gegeven: Twee Workshops statistiek, in Academisch Ziekenhuis Nijmegen SPSS, bijeenkomst wetenschapscoördinatoren STZ 9

11 Wetenschapsdag 2010 Op donderdag 7 oktober werd het 6e jaarlijkse Wetenschapsdag Asz gehouden. Dit maal in het Da Vinci college op het Leerpark. Er werden negen orale presentaties gegeven over resultaten van lokaal Asz-onderzoek, en 2 gepromoveerden presenteerden hun wetenschappelijke resultaten van hun proefschrift. Daarnaast werden 25 studies gepresenteerd middels een poster. De gastspreker was dr. N.H.M. Renders, arts-microbioloog uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die een actuele presentatie over Q-koorts verzorgde. De wetenschapsdag werd bezocht door zo n 100 belangstellenden. Op de wetenschapsdag werden de volgende prijzen uitgereikt: Publicatieprijs: Beste publicatie 2009 Eunice Korten, Distensibility of Forearm Veins in Haemodialysis Patients on Duplex Ultrasound Testing Using Three Provocation Methods. Prijs Beste mondelinge presentatie 2010 Jurgen Riedl, Digital Morphology: a proven concept in the modern laboratory. Prijs Beste posterpresentatie 2010 Elles Zock, Prehospital barriers in acute stroke care in the region of Dordrecht, The Netherlands. Tevens verscheen op de wetenschapsdag het wetenschappelijk jaarverslag van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Wetenschappelijk spreekuur Ook in 2010 werd door de wetenschapscoördinator het Wetenschappelijk spreekuur gehouden. In totaal hebben daar 99 mensen vanuit verschillende disciplines gebruik van gemaakt. Multidisciplinair onderwijs De Wetenschapscommissie heeft in september het multidisciplinair onderwijs verzorgd. Hierbij werd uitvoerig ingegaan op wat noodzakelijk is om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren; van idee naar publicatie, de nieuwe wetenswaardigheden omtrent PubMed; over regelgeving; over de METC, over tips bij presenteren; en allerminst over de ervaringen in het veld over wetenschap bedrijven in het ASz. Medisch Specialistische OpleidingsCommissie (MSOC) De voorzitter is lid van het MSOC geworden in 2010, om contact met de MSOC aan te halen. Het opleidingsklimaat is belangrijk voor het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Het streven hierbij is om een toenemende betrokkenheid van opleidingsspecialisten uit het ASz bij wetenschappelijk onderzoek te bewerkstelligen. Toetsingscommissie In 2010 zijn ook contacten met de toetsingscommissie gemaakt. Het streven is naar onderlinge afstemming bij het faciliteren en stimuleren van lokaal Asz onderzoek. Website In 2010 is er een begin gemaakt met de doorontwikkeling van de website van de Wetenschapscommissie. Naast algemene informatie over de Wetenschapscommissie is er op deze site diverse informatie te vinden zoals; vergaderdata, ledenlijst, lopende longitudinale onderzoekslijnen, verschillende leermiddelen, wetenschappelijke spreekuren die vanuit de Wetenschapscommissie georganiseerd worden, lijst met wetenschappelijke studies, de wetenschapsdag en overige nieuwsberichten. Beleid Voor wat betreft de ontwikkeling van het wetenschappelijk beleid in het ASz is er in 2010 een start gemaakt met de verdere professionalisering van de Wetenschapscommissie. Onder meer is nu bijna elke vakgroep met een lid vertegenwoordigd in de Wetenschapscommissie. De bedoeling is dat ieder lid als een contactpersoon fungeert voor de betreffende vakgroep ten aanzien van wetenschappelijke activiteiten. Dit lid heeft het overzicht van lopend onderzoek binnen de vakgroep. De Wetenschapscom- 10

12 missie wil uiteindelijk een vorm aanbieden aan de leden hoe onderzoek verder binnen de afdelingen georganiseerd kan worden, Verder is er meer structuur aangebracht in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Wetenschapscommissie. Het DB vergadert minstens één keer per maand. Tevens is er een start gemaakt met het opstellen van een meerjaren beleidsplan ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek in het ASz. STZ De wetenschapscoördinator participeert actief binnen de vergaderingen van de STZ-wetenschapscoördinatoren. De Wetenschapscommissie wil deze continuïteit waarborgen. Momenteel zijn de contacten met andere STZ-ziekenhuizen op wetenschappelijk gebied goed te noemen. Tijdens de STZ vergaderingen zijn er door de wetenschapscoördinator meerdere lezingen gehouden over verschillende onderwerpen. Activiteiten Wetenschapscommissie

13 12

14 Anesthesiologie I PubMed publicaties Prediction of propofol clearance in children from an allometric model developed in rats, children and adults versus a 0.75 fixed-exponent allometric model. Peeters MY, Allegaert K, Blussé van Oud-Alblas HJ, Cella M, Tibboel D, Danhof M, Knibbe CA. Clin Pharmacokinet Apr 1,49(4): Anesthesiologie For propofol clearance, allometric scaling has been applied successfully for extrapolations between species (rats and humans) and within the human bodyweight range (children and adults). In this analysis, the human bodyweight range is explored to determine for which range an allometric model with a fixed or estimated exponent can be used to predict propofol clearance, without correction for maturation. The predictive value of the allometric equation, clearance (CL) is equal to x bodyweight in kg0.78, which was developed from rats, children and adults, and the predictive value of a fixed exponent allometric model derived from the basal metabolic rate, CL is equal to CL standardized to a 70 kg adult x (bodyweight in kg standardized to a 70 kg adult)0.75, were evaluated across five independent patient groups including (i) 25 (pre)term neonates with a postmenstrual age of weeks; (ii) 22 postoperative infants aged 4-18 months; (iii) 12 toddlers aged 1-3 years; (iv) 14 adolescents aged years; and (v) 26 critically ill adults sedated long term. The median percentage error of the predictions was calculated using the equation %error = (CL(allometric) - CL(i))/CL(i) x 100, where CL(allometric) is the predicted propofol clearance from the allometric equations for each individual and CL(i) is the individual-predicted (post hoc) propofol clearance value derived from published population pharmacokinetic models. In neonates, the allometric model developed from rats, children and adults, and the fixed-exponent allometric model, systematically overpredicted individual propofol clearance, with median percentage errors of 288% and 216%, respectively, whereas in infants, both models systematically underpredicted individual propofol clearance, with median percentage errors of -43% and -55%, respectively. In toddlers, adolescents and adults, both models performed reasonably well, with median percentage errors of -12% and -32%, respectively, in toddlers, 16% and -14%, respectively, in adolescents, and 12% and -18%, respectively, in adults. Both allometric models based on bodyweight alone may be of use to predict propofol clearance in individuals older than 2 years. Approaches that also incorporate maturation are required to predict clearance under the age of 2 years. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] The effects of mivacurium-induced neuromuscular block on Bispectral Index and Cerebral State Index in children under propofol anesthesia - a prospective randomized clinical trial. Weber F, Kriek N, Blussé van Oud-Alblas HJ. Paediatr Anaesth Aug, 20(8): BACKGROUND: In adults anesthetized with propofol, muscle relaxants may decrease the Bispectral Index (BIS). The aim of this prospective randomized trial was to detect the influence of a muscle relaxant bolus on the BIS and the Cerebral State Index (CSI) in children under propofol anesthesia. METHODS: Forty pediatric patients, age 6.6 +/- 3.3 years, weight 24 +/- 9 kg, scheduled for surgical procedures requiring general anesthesia were enrolled. Two minutes after i.v. injection of 0.3 mcg.kg(-1) of sufentanil, general anesthesia was induced by an initial bolus of 3 mg.kg(-1) of propofol, followed by a continuous infusion titrated to achieve a stable BIS value of 50 +/- 5. Patients received either mivacurium 0.25 mg.kg(-1) (Group Miva) or NaCl 0.9% 0.12 ml.kg(-1) (Group Control). Mean BIS and CSI values per minute were compared between (Miva vs. Control) and within groups (Baseline vs 5 min. after study drug administration). RESULTS: The observed changes in BIS and CSI values before and after administration of study drugs revealed no differences between the study groups. Mean baseline BIS and CSI values were lower than 5 min after study drug administration. There were no intergroup differences with respect to BIS and CSI values at any time point. CONCLUSIONS: These data suggest that in pediatric patients anesthetized with propofol, administration of mivacurium has no impact on BIS and CSI values. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 13

15 Pharmacological treatment of neuropathic facial pain in the dutch general population. Koopman JS, Huygen FJ, Dieleman JP, de Mos M, Sturkenboom MC. J Pain Mar, 11(3): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Overige publicaties Richtlijnen massaal bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM en Zwaginga JJ. NTVA 2010; 22: Peri-operatieve overbruggingsstrategie bij patienten die orale anticoaglulantia gebruiken. Koopman-van Gemert AWMM. De Anesthesioloog. 2010; 3: VMS veiligheidsprogramma: Verwisseling van en bij patienten: gevolgen voor de anesthesioloog Koopman-van Gemert AWMM. De Anesthesioloog 2010; 3: Anemie en hartfalen: therapeutische opties Koopman-van Gemert AWMM. NTVB 2010; 4: SURPASS-checklijst opgenomen in landelijke richtlijnen perioperatief traject. De relatie tussen de landelijke richtlijn preoperatief traject en de SURPASS. Wolff AP, Go P, Koopman-van Gemert AWMM, Damen J, Boermeester MA. De Anesthesioloog 2010; 4: 6-9. Niet het goede moment: reactie op artikel Relivopan verdient een tweede kans van Stouwe v.d. R.A. Marcus MAE en Schyns-van den Berg AMJV. Contact, 2010, nr. 11: uurs zorgenkind: epiduraal. de Neef T, Franx A, van Dijk D, Schyns-van den Berg AMJV. NTOG 2010 Nr. 6. Pijnbestrijding gedurende de partus. Schyns-van den Berg AMJV en Coppens M. A&I, 2010; 2: Partus en pijn hoeven nergens hand in hand Schyns-van den Berg AMJV, Engel NMAA, Marcus MAE, Beenakkers ICM. MC 16 december 2010, 65 nr. 50. Wat ons opvalt in de LVR2-24 uurs zorgenkind: epiduraal T. de Neef, Franx A, van Dijk D, Schyns-van den Berg AMJV. NTOG 2010 vol 123, oktober 2010, nr. 08. Continuously improving patient safety by a rapid response system. van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deijkers A, Verwoerd G,Taks M, Oskam E, So RKL. Critical Care 2010, 14(Suppl 1): P

16 Boek of hoofdstuk boek Bloed en bloedstolling. Koopman-van Gemert AWMM. Hoofdstuk 9 In Klinische Anesthesiologie. PG Noordzij, Klimek M, Stamer AJ. Uitgeverij de Tijdstroom; publicatie augustus ISBN Voordrachten Kanker, meer dan een diagnose. van Beuzekom C, Aukes JA. Workshop Pijn ASz, Dordrecht, Accreditatie V & VN. Anesthesiologie Oncologische pijn. Aukes JA. Symposium: Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Invasieve technieken bij oncologische pijn. Aukes JA. Lustrumsymposium 5 jaar palliatieve unit ASZ, Dordrecht 22 juni Accreditatie NIV. Pijnmanagement bij oncologische pijn Aukes JA. Nascholing huisartsen regio Rotterdam 29 juni Accreditatie NVH. De benadering van de patient met lumbago met of zonder uitstraling vanuit anesthesiologisch Oogpunt. Aukes JA. Regionale refereeravond Neurologie Rotterdam 17 september Accreditatie NVA en NVN. Klinische toepassing van oncologische pijn. Aukes JA. Symposium Pijn en Pijnbestrijding, verschillende behandelopties voor chronische en oncologische pijn. ARA hotel Zwijndrecht 14 oktober Geaccrediteerd door NVA,NVvH, NVN, NIV, V&VN. Hernia behandeling. van Gorp EJJAA. Symposium Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Geschiedenis van de pijngeneeskunde. van Gorp EJJAA. ASz Dordrecht., Studiedag Pijn 15 april. Accreditatie V&VN. 15

17 Klinische toepassing bij neuropathische pijn. van Gorp EJJAA. Symposium Pijn en Pijnbestrijding, verschillende behandelopties voor chronische en oncologische pijn. ARA hotel Zwijndrecht, 14 oktober Geaccrediteerd door NVA,NVvH, NVN, NIV, V&VN. Herniabehandeling. van Gorp EJJAA. Bijscholing voor verpleegkundigen en operatie assistenten. Dordrecht, 18 oktober Accreditatie V & VN. Bedside teaching voor huisartsen. van Gorp EJJAA. Bijscholing Neuropathische pijn ASz Sliedrecht, 26 oktober Accreditatie NVH. Behandeling met een zenuwblokkade. Gültuna I. Symposium Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Bedside teaching voor huisartsen. Gültuna I, Aukes JA. Bijscholing Neuropatische pijn ASz Sliedrecht, 30 september Accreditatie NVH. Klinische toepassing van radiculaire pijn. Gültuna I. Symposium Pijn en Pijnbestrijding, verschillende behandelopties voor chronische en oncologische pijn. ARA hotel Zwijndrecht 14 oktober Geaccrediteerd door NVA,NVvH, NVN, NIV, V&VN. Bedside teaching voor huisartsen. Gültuna I, Aukes JA. Bijscholing Neuropatische pijn ASz Sliedrecht, 25 oktober Accreditatie NVH. Advanced training in Neuromodulation: ECMT (Education Continuing Medical Training) voor Advanced Nurses in neuromodulation met live OK verbinding. Gültuna I, Aukes JA, van Gorp EJJAA, Hamm-Faber TE. ECMT symposium 5 en 6 november Accreditatie V&VN. Neuromodulatie. Hamm-Faber TE. Symposium: Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Accreditatie NVA. Toekomst van de pijngeneeskunde, Verpleegkundig Specialist op het Pijnbehandelcentrum. Hamm-Faber TE. Congres sectie Pijn. 27 november 2010 Veldhoven. Accreditatie NVA, NVN, V&VN, VRA, VAVP. 16

18 Verwisseling van en bij patienten. Tevens voorzitter van een worksshop Verwisseling. Koopman-van gemert AWMM. Programma landelijke themaconferentie VMS. 12 maart Carlton President te Utrecht. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Majeure obstetrische bloedingen en stollingsproblemen. Koopman-van Gemert AWMM. Refresher Course Obstetrie 19 maart Gertrudiskapel Utrecht. Accreditatie NVA. Bloedtransfusie besparen. Wat gaan wij doen? Koopman-van Gemert AWMM. Symposium Anemie, bloedtransfusie en de rol van intraveneus ijzer. 26 mei 2010 NAC Breda. Geaccrediteerd NVA. Anesthesiologie Beleid rondom antistolling peri-operatief. Koopman-van Gemert AWMM. Nascholing multidisciplinair ASz, Dordrecht 8 juni Geaccrediteerd NVA. Stories from the workfloor. Koopman-van Gemert AWMM. 4th International Workshop Behavioural Science Applied to surgery. Amsterdam, september Geaccrediteerd NVA en andere WV. Preoperatief proces en opname... Best practice. Tevens voorzitter van een workshop. Koopman-van Gemert AWMM. Programma landelijke themaconferentie VMS Domus medica te Utrecht. 12 oktober Geaccrediteerd door alle verenigingen. Debriefing. Koopman-van gemert AWMM. Symposium Time Out en Debriefing. 2 november 2010 ASz, Dordrecht. Geaccrediteerd alle verenigingen. Communicatie in onveilige situaties: lessen uit de luchtvaart. van de Ridder M, de Kleijnen W, Koopman-van Gemert AWMM. NVMO-congres november 2010 Egmond a Zee. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Pulmonaal belaste zwangere vrouw. Schyns-van den Berg AMJV. Refresher course OA op 19 maart 2010 in Utrecht. Accreditatie NVA. Continue kwaliteit verbeteren: van plan... naar werkvloer. So RKL. STZ-3 Leiderschapsbijeenkomst. STZ-3 Netwerk, 13 januari 2010, Heerlen. Geaccrediteerd alle verenigingen. Mortaliteit als motor voor kwaliteitsverbetering. So RKL. Themabijeenkomst Hoe gaan we om met sterftecijfers? Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen/ VMS Netwerk Rijnmond. 8 februari 2010, Rotterdam. Geaccrediteerd door alle verenigingen. 17

19 Continue verbeteren patientveiligheid via een spoed interventie systeem. So RKL. Symposium Venticare 28 mei 2010, Utrecht. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Vroegtijdige identificatie van de vitaal bedreigde patient: de Dutch approach. So RKL. NIVAZ Intervisie Congres VMS Zorg thema s Lijnsepsis, POWI en SIT. NVIC 29 september 2010, Ede. Geaccrediteerd door NVA, NVIC. Continue verbeteren door middel van uitkomstindicatoren. So RKL. Executive Course ibmg Veiligheid in de Zorg, 2 november 2010, Rotterdam. Accreditatie door alle verenigingen. Sturen op gezondheid: zorgverleners en patienten. So RKL. Consultatieve bijeenkomst Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. 8 november 2010, Den Haag. Bevordering van levenslang leren en ontwikkelen door individuele appraisal & assessment van medische professionals. So RKL. NVMO november 2010, Egmond aan Zee. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Vroegtijdige identificatie van de vitaal bedreigde patient: de Dutch approach. So RKL. Congres Expeditie Patientveiligheid een nieuwe kijk op leiderschap VMS Zorg. 25 november 2010, Den Haag. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Chirurgische checklists, over de TOP en verder... Vrolijk-de Mos M. Refereeravond Time Out en Debriefing 14 december Geaccrediteerd NVA. Kan de oudere patient veilig anesthesie krijgen voor grote chirurgie? Vrolijk- de Mos M, Breimer LTM, Koopman-van Gemert AWMM. Multidisciplinaire Thema bijeenkomst 14 december 2010 Da Vinci College Dordrecht. Geaccrediteerd NVA. Posters Subcutaneous stimulation as add-on therapy to spinal cord stimulation for treatment of limb pain and/or lower back pain 6 months follow up results. Hamm-Faber TTE, Aukes JA, de Loos F, Gültuna I. Wetenschapsdag ASz 7 oktober Subcutaneous stimulation as add-on therapy to spinal cord stimulation for treatment of limb pain and/or lower back pain 1 year follow up results Hamm-Faber TE, Aukes JA, de Loos F, Gültuna I. Congres sectie Pijn 27 november 2010 te Veldhoven. 18

20 Optimal blood management in elective orthopaedic surgery: the Transfusion Op Maat study: the first results. So-Osman C, Nelissen R, Koopman-van Gemert AWMM, Kluyver E, Poll R, Onstenk O, van Hilten J, Jansen-Werkhoven T, Brand R and Brand A. Poster ISBT Berlin, 26 June 1 July Optimaal Bloed Management bij Electieve Orthopedisch Chirurgie: de eerste resultaten van detransfusie Op Maat studie. Koopman-van Gemert AWMM, Kuijpers G. Poster Wetenschapsdag 7 oktober Een alternative methode voor herstel van een defecte pacemaker lead. Schmidt JTh, Schütte PR, Vrolijk-de Mos M, Koopman-van Gemert AWMM, de Vries AG. Poster wetenschapsdag ASz, 7 oktober Anesthesiologie Continuous improvement of patient safety by implementing a rapid response system hospital-wide So RKL, van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deykers A, Verwoerd G, Oskam E, Taks M. NVIC dagen februari, Ede. Continuous improvement of patient safety by implementing a rapid response system hospital-wide van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deijkers A, Verwoerd G,Taks M, Oskam E, So RKL. International Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine Erasme Hospital Brussel & SIZ march, Brussel. Continuous improvement of patient safety by implementing a rapid response system hospital-wide So RKL, van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deykers A, Verwoerd G, Oskam E, Taks M. International Forum Quality & Safety in Health Care BMJ-IHI april 2010, Nice. 19

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A.

Bent u gemotiveerd? L.E.J. Gerretsen Studentnummer: Eerste begeleider: prof. dr. L. Lechner Tweede begeleider: Dr. A. Bent u gemotiveerd? Een Experimenteel Onderzoek naar de Invloed van een op het Transtheoretisch Model Gebaseerde Interventie op de Compliance bij de Fysiotherapeutische Behandeling van Psychiatrische Patiënten

Nadere informatie

Adherence aan HWO en meer bewegen

Adherence aan HWO en meer bewegen Adherence aan HWO en meer bewegen Een experimenteel onderzoek naar de effecten van het motivationele stadium van patiënten en de adherence aan huiswerkoefeningen (HWO) bij fysiotherapie en het meer bewegen.

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel

Behandeleffecten. in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel. Treatment effects in. Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel Behandeleffecten in Forensisch Psychiatrisch Center de Rooyse Wissel Treatment effects in Forensic Psychiatric Centre de Rooyse Wissel S. Daamen-Raes Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Flash: chemotherapie en allergie

Flash: chemotherapie en allergie Flash: chemotherapie en allergie Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Opbouw Herkennen/graderen Bij welke producten/wanneer Behandeling Preventie? 2 Herkennen/graderen 3 4 5 6 Allergy 2013 7 Bij welke

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

Acknowledgement. Acknowledgement

Acknowledgement. Acknowledgement Acknowledgement Acknowledgement This study is part of TREND (Trauma RElated Neuronal Dysfunction), a Dutch Consortium that integrates research on epidemiology, assessment technology, pharmacotherapeutics,

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

Master thesis. Naam student: S. Friederichs Studentnummer: Afstudeerrichting: Klinische Psychologie

Master thesis. Naam student: S. Friederichs Studentnummer: Afstudeerrichting: Klinische Psychologie Effects of motivational interviewing and self-determination theory in a web-based computer tailored physical activity intervention: a randomized controlled trial Master thesis Naam student: S. Friederichs

Nadere informatie

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name BWGCVN Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name Jan Vercammen Hartfalenverpleegkundige ZOL Genk Voorzitter Belgian Heart Failure Nurses Wat is hartfalen Definitie: The inability of the heart to

Nadere informatie

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an

Nadere informatie

Samenvatting Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedra

Samenvatting Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedra 139 Samenvatting Tussen januari 2002 en december 2005 is er een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de kosten-effectiviteit van gezins cognitieve gedragstherapie en individuele of kind cognitieve gedragstherapie

Nadere informatie

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar

Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Obesitas bij ortopedische ingrepen: challenge of contra-indicatie? Co-assistent: Philippe Leire Promotor: Dr. A. Kumar Kaart toenemende demografie obesitas The influence of obesity on total joint arthroplasty.

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1 Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen Main Effects and Mediators of a

Nadere informatie

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of

Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van. The explanation of the physical activity of elderly by determinants of Verklaring van het beweeggedrag van ouderen door determinanten van het I-change Model The explanation of the physical activity of elderly by determinants of the I-change Model Hilbrand Kuit Eerste begeleider:

Nadere informatie

Summary 136

Summary 136 Summary 135 Summary 136 Summary The objectives of this thesis were to develop of a mouse model of neuropathic pain and spinal cord stimulation (SCS) and to increase the efficacy of spinal cord stimulation

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50

Fysieke Activiteit bij 50-plussers. The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and. Physical Activity among Adults Aged over 50 De relatie tussen eigen-effectiviteit 1 De Relatie tussen Eigen-effectiviteit, Intrinsieke Motivatie en Fysieke Activiteit bij 50-plussers The Relationship between Self-efficacy, Intrinsic Motivation and

Nadere informatie

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten

PRO. De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten PRO De afwachtende houding t.o.v. NOACs in Nederland schaadt patiënten Prof. dr. Saskia Middeldorp, internist Afdeling Vasculaire Geneeskunde Academisch Medisch Centrum, Amsterdam Wat zegt de NHG standaard

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

PrOP Tussen Je Oren. gebaseerd op het PrOP-model. the PrOP-model. Mariëtte J.C.P. van der Stappen

PrOP Tussen Je Oren. gebaseerd op het PrOP-model. the PrOP-model. Mariëtte J.C.P. van der Stappen Effectiviteit kortdurende behandeling PrOP model 1 PrOP Tussen Je Oren Effectiviteit van een Kortdurende Psychologische Behandeling bij Kinderen en Jongeren gebaseerd op het PrOP-model Effectiveness of

Nadere informatie

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis.

De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. De invloed van veerkracht op de relatie tussen pijn en psychische klachten bij revalidatiecliënten in een verpleeghuis. The influence of resilience on the relationship between pain and psychological symptoms

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems.

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems. Spelgroepbehandeling voor kinderen met internaliserende problemen De Effectiviteit van een Psychodynamische Spelgroepbehandeling bij Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1. Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training

OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1. Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training OPVOEDING EN ANGST EN DE INVLOED VAN EEN PREVENTIEVE TRAINING 1 Opvoeding en Angst en de Invloed van een Preventieve Training Parenting and Child Anxiety and the Influence of a Preventative Training Judith

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017

Ius Commune Training Programme Amsterdam Masterclass 22 June 2017 www.iuscommune.eu INVITATION Ius Commune Masterclass 22 June 2017 Amsterdam Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to participate in the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers,

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen

De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van. Kinderen Voorschoolse vorming en de ontwikkeling van kinderen 1 De Relatie tussen Voorschoolse Vorming en de Ontwikkeling van Kinderen The Relationship between Early Child Care, Preschool Education and Child Development

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van Leven The Effects of the Kanker Nazorg Wijzer on Psychological Distress and Quality of Life Miranda H. de Haan Eerste

Nadere informatie

Als je hoofd je tegenwerkt

Als je hoofd je tegenwerkt Faculteit der Gedrags en Maatschappijwetenschappen Wetenschapswinkel Geneeskunde & Volksgezondheid UMCG Vakgroep Sociologie Als je hoofd je tegenwerkt Een onderzoek naar de determinanten van de effectiviteit

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium

3e Mirror meeting pren April :00 Session T, NVvA Symposium 3e Mirror meeting pren 689 13 April 2017 14:00 Session T, NVvA Symposium steps since April 2016 The enquiry (June to August 2016) performed by the national bodies. Resulting in 550 comments. Three/Four

Nadere informatie

Summary Samenvatting. Chapter 9

Summary Samenvatting. Chapter 9 Summary Samenvatting Chapter 9 Chapter 9 Summary In this thesis we describe the clinical spectrum of Enterovirus (EV) and Human Parechovirus (HPeV) infection in children, with the focus on clinical symptoms,

Nadere informatie

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit

Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit 1 Ouderlijke Controle en Angst bij Kinderen, de Invloed van Psychologische Flexibiliteit Nicola G. de Vries Open Universiteit Nicola G. de Vries Studentnummer 838995001 S71332 Onderzoekspracticum scriptieplan

Nadere informatie

Het Effect van Actief Plus op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende. Invloed van Beweeggedrag

Het Effect van Actief Plus op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende. Invloed van Beweeggedrag Actief Plus en Kwaliteit van Leven 1 Het Effect van Actief Plus op de Kwaliteit van Leven bij 50-plussers en de Mediërende Invloed van Beweeggedrag The Effect of the Actief Plus Intervention on the Quality

Nadere informatie

Is screening bij longkanker zinvol?

Is screening bij longkanker zinvol? Is screening bij longkanker zinvol? Dr. Karl Govaert 1 LUNG CANCER Leading cause of cancer-related death among men and women in US Second leading cause of cancer in US 75% present with advanced local or

Nadere informatie

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata

De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik. makend van GPS- en Versnellingsmeterdata De Relatie tussen de Fysieke Omgeving en het Beweeggedrag van Kinderen gebruik makend van GPS- en Versnellingsmeterdata The relationship Between the Physical Environment and Physical Activity in Children

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op

Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1. De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Running head: MINDFULNESS, CONTINGENTE ZELFWAARDERING EN DEPRESSIE 1 De Invloed van een Gecombineerde Mindfulnessbehandeling op Contingente Zelfwaardering en Depressieve Klachten. Tammasine Netteb Open

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam Pharmacotherapie Introductie- COIG-cursus Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam vanaf 9.15 uur registratie en koffie/thee 10.00 10.15 uur opening en inleiding

Nadere informatie

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert

University of Groningen. Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert University of Groningen Quantitative CT myocardial perfusion Pelgrim, Gert IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie

Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie 15 april 2014 Thanasie Markou Cardio-thoracaal chirurg A.L.P. Markou Quality of life after cardiac surgery Quality of life after cardiac surgery A.L.P. Markou Kwaliteit

Nadere informatie

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea

University of Groningen. Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea University of Groningen Structured diabetes care in general practice Fokkens, Sudara Andrea IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

University of Groningen

University of Groningen University of Groningen De ontwikkeling van prikkelverwerking bij mensen met een Autisme Spectrum Stoornis en de invloed van hulp en begeleiding gedurende het leven. Fortuin, Marret; Landsman-Dijkstra,

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven van Partners van Borstkankerpatiënten: Literatuuronderzoek en Kwalitatief Onderzoek

Kwaliteit van Leven van Partners van Borstkankerpatiënten: Literatuuronderzoek en Kwalitatief Onderzoek Kwaliteit van Leven van Partners van Borstkankerpatiënten: Literatuuronderzoek en Kwalitatief Onderzoek Quality of Life for Partners of Breast Cancer Patients: Literature Research and Qualitative Analysis

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden

De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden De Rol van Zelfregulatie, Motivatie en Eigen Effectiviteitsverwachting op het Volhouden van Sporten en de Invloed van Egodepletie, Gewoonte en Geslacht The Role of Selfregulation, Motivation and Self-efficacy

Nadere informatie

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas

Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas University of Groningen Understanding the role of health literacy in self-management and health behaviors among older adults Geboers, Bas IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version

Nadere informatie

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Waarom SIT? Critical care outreach team (CCOT) Medical emergency team (MET) Spoed interventie team

Nadere informatie

De Reactie van Verzorgenden in het Verpleeghuis op Seksueel Ontremd Gedrag: Is Deze Anders voor Demente dan voor Somatische Bewoners?

De Reactie van Verzorgenden in het Verpleeghuis op Seksueel Ontremd Gedrag: Is Deze Anders voor Demente dan voor Somatische Bewoners? De Reactie van Verzorgenden in het Verpleeghuis op Seksueel Ontremd Gedrag: Is Deze Anders voor Demente dan voor Somatische Bewoners? Is er een Verband met de Reactie van de Bewoner? The Reaction of Nursing

Nadere informatie

Chapter 10. Summary/Samenvatting

Chapter 10. Summary/Samenvatting Chapter 10 Summary/Samenvatting 166 Chapter 10 SUMMARY Worldwide more than 800.000 patients undergo cardiac surgery annually, in the Netherlands this regards 1 of 1.000 inhibitants. To compensate blood

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Observationeel onderzoek. Mark Koelemay Frank Bloemers

Observationeel onderzoek. Mark Koelemay Frank Bloemers Observationeel onderzoek Mark Koelemay Frank Bloemers Een clinical trial (N = 2) Laat 18e eeuw, King Gustav III van Zweden besloot dat koffie vergif was. Hij beval dat een onderzoek werd gestart. Ann Intern

Nadere informatie

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon

Karen J. Rosier - Brattinga. Eerste begeleider: dr. Arjan Bos Tweede begeleider: dr. Ellin Simon Zelfwaardering en Angst bij Kinderen: Zijn Globale en Contingente Zelfwaardering Aanvullende Voorspellers van Angst bovenop Extraversie, Neuroticisme en Gedragsinhibitie? Self-Esteem and Fear or Anxiety

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Heropnamen? Aan de slag!

Heropnamen? Aan de slag! VEVIGHEID IN DE ZORG V Heropnamen? Aan de slag! Jan Klein Anesthesioloog Hoogleraar Patient Safety Engineering 1 A quality indicator should not use the total amount of readmissions, but should solely address

Nadere informatie

University of Groningen. Geriatric Traumatology Folbert, Engelina

University of Groningen. Geriatric Traumatology Folbert, Engelina University of Groningen Geriatric Traumatology Folbert, Engelina IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats

De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief. Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats De Relatie tussen Lichamelijke Gezondheid, Veerkracht en Subjectief Welbevinden bij Inwoners van Serviceflats The Relationship between Physical Health, Resilience and Subjective Wellbeing of Inhabitants

Nadere informatie

Diabetes in ACS. Dr. M.A. Brouwer, UMC Nijmegen. No disclosures

Diabetes in ACS. Dr. M.A. Brouwer, UMC Nijmegen. No disclosures Diabetes in ACS Dr. M.A. Brouwer, UMC Nijmegen No disclosures Wat we weten van diabeten Outcome na ACS slechter dan bij niet diabeten: o Dood o Infarct o Stroke o Bloeden Korte termijn én lange termijn:

Nadere informatie

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal

Modererende Rol van Seksuele Gedachten. Moderating Role of Sexual Thoughts. C. Iftekaralikhan-Raghubardayal Running head: momentaan affect en seksueel verlangen bij vrouwen 1 De Samenhang Tussen Momentaan Affect en Seksueel Verlangen van Vrouwen en de Modererende Rol van Seksuele Gedachten The Association Between

Nadere informatie

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen Onze resultaten Het CON Het Centrum voor Obesitas Nederland vindt het zeer belangrijk om transparant te zijn over onze resultaten en de kwaliteit van de geleverde zorg. Om u als patiënt de beste zorg te

Nadere informatie