Wetenschappelijk jaaroverzicht Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010. Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010 Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis Albert Schweitzer series, Dordrecht, 2011

2 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010 Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis Onder redactie van: Hoofdredactie M.C.J.M. Kock C.N. van Waardhuizen Redactie E.Y. de Kruyf-Haksteen Wetenschapscommissieleden Met dank aan alle medewerkers die de totstandkoming van deze uitgave mogelijk hebben gemaakt. Oplage: 500 Cover and lay-out: Dekkers Printed by: Dekkers 1

3 2

4 Inhoud 1 Voorwoord Samenstelling Wetenschapscommissie Activiteiten Wetenschapscommissie Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010 per vakgroep I Anesthesiologie II Apotheek III Cardiologie IV Chirurgie V Gynaecologie VI Interne Geneeskunde VII Kindergeneeskunde VIII Klinische Chemie IX Klinische Fysica X Klinische Psychiatrie XI Klinische Psychologie XII Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie XIII Longgeneeskunde XIV Maag, Darm en Lever XV Medische Microbiologie XVI Neurologie XVII Nucleaire Geneeskunde XVIII Ouderengeneeskunde XIX Pathologie XX Radiologie XXI Spoedeisende Hulp XXII Urologie Promoties ASz Impactfactors Asz publicaties per wetenschappelijk tijdschrift Verantwoording wetenschappelijk jaaroverzicht

5 4

6 Woord vooraf 1 Voor u ligt het jaarverslag met een weergave van de wetenschappelijke activiteiten die in 2010 hebben plaatsgevonden in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De activiteiten variëren van promoties en wetenschappelijke artikelen tot voordachten en posters met betrekking tot de directe patiëntenzorg. Met trots kunnen we zeggen dat het aantal publicaties in vergelijking met het voorgaand jaar duidelijk is toegenomen. Hét bewijs dat het ASz wetenschap hoog in het vaandel heeft staan en daarin investeert. Woord vooraf Het (mee) doen aan onderzoek is voor ons ziekenhuis van belang. Belangrijk in het kader van de opleiding tot medisch specialisten en voor andere opleidingen, waarbij kennis van onderzoek en het verrichten ervan een nadrukkelijk onderdeel zijn van de opleiding. Maar ook belangrijk om bij te blijven met de state-of-the-art. Het dwingt ons om de ontwikkelingen in de medische zorg en de opleidingen te blijven volgen en mee te helpen om de kwaliteit van de zorg nog beter te maken. Het wetenschappelijk jaarverslag benadrukt de deskundigheid van onze medewerkers. Langs deze weg willen we de in huis aanwezige kennis en kunde graag delen met collega s. Het gaat er uiteindelijk om dat onderzoeksresultaten in de dagelijkse zorgpraktijk worden toegepast. De Wetenschapscommissie biedt u dit jaarverslag dan ook graag aan ter overzicht en inspiratie. We hopen dat dit overzicht weer aanspoort tot nieuwe wetenschappelijke activiteiten. Zodat we met elkaar onze patiëntenzorg op een nóg hoger niveau kunnen brengen. Dr. M.C.J.M. Kock Voorzitter Wetenschapscommissie 5

7 6

8 Samenstelling Wetenschapscommissie Dagelijks bestuur dr. M.C.J.M. Kock, voorzitter, radioloog dr. M-D Levin, vice-voorzitter, internist-hematoloog C.N. van Waardhuizen MSc, beleidsadviseur mw. E.Y. de Kruyf, secretariaat. Overige leden 2011 dr. ir. B. van den Berg, klinisch fysicus dr. A. Bisschoff, KNO-arts dr. E.F.H. van Bommel, internist-nefroloog drs. R.P.M. Ceulen, dermatoloog prof. dr. A.J.M. Cleophas, internist drs. L.P.L.H. Cuijpers, klinisch psycholoog dr. M.A. Fouraux, klinisch chemicus dr. H.M.E. Frenay, arts-microbioloog mw. R. van Hof, medisch informatiespecialist dr. C.M. Houser, SEG-arts drs. A.D. Klaren, manager Leerhuis drs. S. Hendriks, intensivist-anesthesioloog dr. P.W. Plaisier, chirurg drs. J.M.M. van de Ridder, adviseur Medische Vervolgopleidingen Leerhuis dr. T.C.J. Sas, kinderarts dr. A.C. de Mol, kinderarts-neonatoloog drs. E.M. de Vogel, ziekenhuisapotheker dr. P.J. Westenend, patholoog drs. L.J.P.M. van Woerkens, cardioloog dr. D. Zemel, neuroloog dr. D. Cheung, longarts drs. S. Rombout-de Weerd, gynaecoloog dr. N.B. Swarte, gynaecoloog. Samenstelling Wetenschapscommissie 2011 Hoofdredactie Wetenschappelijk tijdschrift WASz dr. N.B. Swarte, gynaecoloog drs. A. van der Velden, arts-assistent spoedeisende geneeskunde. 7

9 8

10 Activiteiten Wetenschapscommissie Organisatie In 2010 werd het voorzitterschap van de Wetenschapscommissie overgedragen van Prof. dr. T. Cleophas naar dr. M. Kock. Het regelement is aangepast en er is een dagelijks bestuur geïnstalleerd met een voorzitter, een secretaris en een wetenschapscoördinator welke sinds mei 2010 ondersteund wordt door een beleidsadviseur. Vijftien vakgroepen met onderzoeksactiviteiten hebben een lid in de Wetenschapscommissie. Overige leden zijn; manager en onderwijskundig adviseur van het Leerhuis, medisch informatiespecialist van de bibliotheek, vertegenwoordiger van AIOS, De Wetenschapscommissie vergadert 4 maal per jaar en heeft als hoogtepunt de jaarlijkse Wetenschapsdag van het ASz. Stipendium In de tweede helft van 2010 heeft de Wetenschapscommissie voor het eerst door gelden van het Leerhuis inschrijving voor een stipendium geopend. Met de gelden uit dit onderzoeksfonds kan de Wetenschapscommissie haar onderzoekers financieel ondersteunen. Het stipendium is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan onderzoekers om voor een periode van maximaal vier maanden zich fulltime bezig te houden met research activiteiten. Gedurende deze periode beoordeelt de Wetenschapscommissie de voortgang van het onderzoek. Het stipendium is in 2010 toegekend aan de volgende studies en onderzoekers: Intracutaneously versus transcutaneously sutured ileostomy: A randomized multicenter trial (ISI trial), Drs. M.F. Sier, arts-assistent chirurgie, Hoofdonderzoeker dr. R.P.J. Oostenbroek Activiteiten Wetenschapscommissie 2010 HERBAS trial, Drs. C. Liesting, arts-assistent Interne Geneeskunde/Cardiologie, Hoofdonderzoekers dr. M-D Levin en dr. M.J.M. Kofflard WASz In 2010 verscheen onder hoofdredactie van Annemarie van der Velden en Nikkie Swarte tweemaal het WASz (Wetenschappelijk tijdschrift Albert Schweitzer ziekenhuis) met een oplage van 500 exemplaren. Hiermee worden medewerkers en verwijzers van het ASz periodiek op de hoogte gehouden van allerlei wetenschappelijk nieuws en activiteiten van het ASz. Cursussen De volgende cursussen werden in het Albert Schweitzer ziekenhuis gedoceerd. Het totaal aantal deelnemers zijn hierachter genoemd: Wetenschappelijk onderzoek opzetten (19) Steekproefgrootte berekenen Statistische software (SPSS) gebruiken (47) SPSS Workshop Valideren diagnostische tests PubMed (24) Poster maken (5) Medical Writing in English (13) De laatste 3 cursussen werden in 2010 voor het eerst gegeven. Daarnaast zijn extramuraal de volgende cursussen gegeven: Twee Workshops statistiek, in Academisch Ziekenhuis Nijmegen SPSS, bijeenkomst wetenschapscoördinatoren STZ 9

11 Wetenschapsdag 2010 Op donderdag 7 oktober werd het 6e jaarlijkse Wetenschapsdag Asz gehouden. Dit maal in het Da Vinci college op het Leerpark. Er werden negen orale presentaties gegeven over resultaten van lokaal Asz-onderzoek, en 2 gepromoveerden presenteerden hun wetenschappelijke resultaten van hun proefschrift. Daarnaast werden 25 studies gepresenteerd middels een poster. De gastspreker was dr. N.H.M. Renders, arts-microbioloog uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die een actuele presentatie over Q-koorts verzorgde. De wetenschapsdag werd bezocht door zo n 100 belangstellenden. Op de wetenschapsdag werden de volgende prijzen uitgereikt: Publicatieprijs: Beste publicatie 2009 Eunice Korten, Distensibility of Forearm Veins in Haemodialysis Patients on Duplex Ultrasound Testing Using Three Provocation Methods. Prijs Beste mondelinge presentatie 2010 Jurgen Riedl, Digital Morphology: a proven concept in the modern laboratory. Prijs Beste posterpresentatie 2010 Elles Zock, Prehospital barriers in acute stroke care in the region of Dordrecht, The Netherlands. Tevens verscheen op de wetenschapsdag het wetenschappelijk jaarverslag van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Wetenschappelijk spreekuur Ook in 2010 werd door de wetenschapscoördinator het Wetenschappelijk spreekuur gehouden. In totaal hebben daar 99 mensen vanuit verschillende disciplines gebruik van gemaakt. Multidisciplinair onderwijs De Wetenschapscommissie heeft in september het multidisciplinair onderwijs verzorgd. Hierbij werd uitvoerig ingegaan op wat noodzakelijk is om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren; van idee naar publicatie, de nieuwe wetenswaardigheden omtrent PubMed; over regelgeving; over de METC, over tips bij presenteren; en allerminst over de ervaringen in het veld over wetenschap bedrijven in het ASz. Medisch Specialistische OpleidingsCommissie (MSOC) De voorzitter is lid van het MSOC geworden in 2010, om contact met de MSOC aan te halen. Het opleidingsklimaat is belangrijk voor het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Het streven hierbij is om een toenemende betrokkenheid van opleidingsspecialisten uit het ASz bij wetenschappelijk onderzoek te bewerkstelligen. Toetsingscommissie In 2010 zijn ook contacten met de toetsingscommissie gemaakt. Het streven is naar onderlinge afstemming bij het faciliteren en stimuleren van lokaal Asz onderzoek. Website In 2010 is er een begin gemaakt met de doorontwikkeling van de website van de Wetenschapscommissie. Naast algemene informatie over de Wetenschapscommissie is er op deze site diverse informatie te vinden zoals; vergaderdata, ledenlijst, lopende longitudinale onderzoekslijnen, verschillende leermiddelen, wetenschappelijke spreekuren die vanuit de Wetenschapscommissie georganiseerd worden, lijst met wetenschappelijke studies, de wetenschapsdag en overige nieuwsberichten. Beleid Voor wat betreft de ontwikkeling van het wetenschappelijk beleid in het ASz is er in 2010 een start gemaakt met de verdere professionalisering van de Wetenschapscommissie. Onder meer is nu bijna elke vakgroep met een lid vertegenwoordigd in de Wetenschapscommissie. De bedoeling is dat ieder lid als een contactpersoon fungeert voor de betreffende vakgroep ten aanzien van wetenschappelijke activiteiten. Dit lid heeft het overzicht van lopend onderzoek binnen de vakgroep. De Wetenschapscom- 10

12 missie wil uiteindelijk een vorm aanbieden aan de leden hoe onderzoek verder binnen de afdelingen georganiseerd kan worden, Verder is er meer structuur aangebracht in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Wetenschapscommissie. Het DB vergadert minstens één keer per maand. Tevens is er een start gemaakt met het opstellen van een meerjaren beleidsplan ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek in het ASz. STZ De wetenschapscoördinator participeert actief binnen de vergaderingen van de STZ-wetenschapscoördinatoren. De Wetenschapscommissie wil deze continuïteit waarborgen. Momenteel zijn de contacten met andere STZ-ziekenhuizen op wetenschappelijk gebied goed te noemen. Tijdens de STZ vergaderingen zijn er door de wetenschapscoördinator meerdere lezingen gehouden over verschillende onderwerpen. Activiteiten Wetenschapscommissie

13 12

14 Anesthesiologie I PubMed publicaties Prediction of propofol clearance in children from an allometric model developed in rats, children and adults versus a 0.75 fixed-exponent allometric model. Peeters MY, Allegaert K, Blussé van Oud-Alblas HJ, Cella M, Tibboel D, Danhof M, Knibbe CA. Clin Pharmacokinet Apr 1,49(4): Anesthesiologie For propofol clearance, allometric scaling has been applied successfully for extrapolations between species (rats and humans) and within the human bodyweight range (children and adults). In this analysis, the human bodyweight range is explored to determine for which range an allometric model with a fixed or estimated exponent can be used to predict propofol clearance, without correction for maturation. The predictive value of the allometric equation, clearance (CL) is equal to x bodyweight in kg0.78, which was developed from rats, children and adults, and the predictive value of a fixed exponent allometric model derived from the basal metabolic rate, CL is equal to CL standardized to a 70 kg adult x (bodyweight in kg standardized to a 70 kg adult)0.75, were evaluated across five independent patient groups including (i) 25 (pre)term neonates with a postmenstrual age of weeks; (ii) 22 postoperative infants aged 4-18 months; (iii) 12 toddlers aged 1-3 years; (iv) 14 adolescents aged years; and (v) 26 critically ill adults sedated long term. The median percentage error of the predictions was calculated using the equation %error = (CL(allometric) - CL(i))/CL(i) x 100, where CL(allometric) is the predicted propofol clearance from the allometric equations for each individual and CL(i) is the individual-predicted (post hoc) propofol clearance value derived from published population pharmacokinetic models. In neonates, the allometric model developed from rats, children and adults, and the fixed-exponent allometric model, systematically overpredicted individual propofol clearance, with median percentage errors of 288% and 216%, respectively, whereas in infants, both models systematically underpredicted individual propofol clearance, with median percentage errors of -43% and -55%, respectively. In toddlers, adolescents and adults, both models performed reasonably well, with median percentage errors of -12% and -32%, respectively, in toddlers, 16% and -14%, respectively, in adolescents, and 12% and -18%, respectively, in adults. Both allometric models based on bodyweight alone may be of use to predict propofol clearance in individuals older than 2 years. Approaches that also incorporate maturation are required to predict clearance under the age of 2 years. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] The effects of mivacurium-induced neuromuscular block on Bispectral Index and Cerebral State Index in children under propofol anesthesia - a prospective randomized clinical trial. Weber F, Kriek N, Blussé van Oud-Alblas HJ. Paediatr Anaesth Aug, 20(8): BACKGROUND: In adults anesthetized with propofol, muscle relaxants may decrease the Bispectral Index (BIS). The aim of this prospective randomized trial was to detect the influence of a muscle relaxant bolus on the BIS and the Cerebral State Index (CSI) in children under propofol anesthesia. METHODS: Forty pediatric patients, age 6.6 +/- 3.3 years, weight 24 +/- 9 kg, scheduled for surgical procedures requiring general anesthesia were enrolled. Two minutes after i.v. injection of 0.3 mcg.kg(-1) of sufentanil, general anesthesia was induced by an initial bolus of 3 mg.kg(-1) of propofol, followed by a continuous infusion titrated to achieve a stable BIS value of 50 +/- 5. Patients received either mivacurium 0.25 mg.kg(-1) (Group Miva) or NaCl 0.9% 0.12 ml.kg(-1) (Group Control). Mean BIS and CSI values per minute were compared between (Miva vs. Control) and within groups (Baseline vs 5 min. after study drug administration). RESULTS: The observed changes in BIS and CSI values before and after administration of study drugs revealed no differences between the study groups. Mean baseline BIS and CSI values were lower than 5 min after study drug administration. There were no intergroup differences with respect to BIS and CSI values at any time point. CONCLUSIONS: These data suggest that in pediatric patients anesthetized with propofol, administration of mivacurium has no impact on BIS and CSI values. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 13

15 Pharmacological treatment of neuropathic facial pain in the dutch general population. Koopman JS, Huygen FJ, Dieleman JP, de Mos M, Sturkenboom MC. J Pain Mar, 11(3): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Overige publicaties Richtlijnen massaal bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM en Zwaginga JJ. NTVA 2010; 22: Peri-operatieve overbruggingsstrategie bij patienten die orale anticoaglulantia gebruiken. Koopman-van Gemert AWMM. De Anesthesioloog. 2010; 3: VMS veiligheidsprogramma: Verwisseling van en bij patienten: gevolgen voor de anesthesioloog Koopman-van Gemert AWMM. De Anesthesioloog 2010; 3: Anemie en hartfalen: therapeutische opties Koopman-van Gemert AWMM. NTVB 2010; 4: SURPASS-checklijst opgenomen in landelijke richtlijnen perioperatief traject. De relatie tussen de landelijke richtlijn preoperatief traject en de SURPASS. Wolff AP, Go P, Koopman-van Gemert AWMM, Damen J, Boermeester MA. De Anesthesioloog 2010; 4: 6-9. Niet het goede moment: reactie op artikel Relivopan verdient een tweede kans van Stouwe v.d. R.A. Marcus MAE en Schyns-van den Berg AMJV. Contact, 2010, nr. 11: uurs zorgenkind: epiduraal. de Neef T, Franx A, van Dijk D, Schyns-van den Berg AMJV. NTOG 2010 Nr. 6. Pijnbestrijding gedurende de partus. Schyns-van den Berg AMJV en Coppens M. A&I, 2010; 2: Partus en pijn hoeven nergens hand in hand Schyns-van den Berg AMJV, Engel NMAA, Marcus MAE, Beenakkers ICM. MC 16 december 2010, 65 nr. 50. Wat ons opvalt in de LVR2-24 uurs zorgenkind: epiduraal T. de Neef, Franx A, van Dijk D, Schyns-van den Berg AMJV. NTOG 2010 vol 123, oktober 2010, nr. 08. Continuously improving patient safety by a rapid response system. van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deijkers A, Verwoerd G,Taks M, Oskam E, So RKL. Critical Care 2010, 14(Suppl 1): P

16 Boek of hoofdstuk boek Bloed en bloedstolling. Koopman-van Gemert AWMM. Hoofdstuk 9 In Klinische Anesthesiologie. PG Noordzij, Klimek M, Stamer AJ. Uitgeverij de Tijdstroom; publicatie augustus ISBN Voordrachten Kanker, meer dan een diagnose. van Beuzekom C, Aukes JA. Workshop Pijn ASz, Dordrecht, Accreditatie V & VN. Anesthesiologie Oncologische pijn. Aukes JA. Symposium: Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Invasieve technieken bij oncologische pijn. Aukes JA. Lustrumsymposium 5 jaar palliatieve unit ASZ, Dordrecht 22 juni Accreditatie NIV. Pijnmanagement bij oncologische pijn Aukes JA. Nascholing huisartsen regio Rotterdam 29 juni Accreditatie NVH. De benadering van de patient met lumbago met of zonder uitstraling vanuit anesthesiologisch Oogpunt. Aukes JA. Regionale refereeravond Neurologie Rotterdam 17 september Accreditatie NVA en NVN. Klinische toepassing van oncologische pijn. Aukes JA. Symposium Pijn en Pijnbestrijding, verschillende behandelopties voor chronische en oncologische pijn. ARA hotel Zwijndrecht 14 oktober Geaccrediteerd door NVA,NVvH, NVN, NIV, V&VN. Hernia behandeling. van Gorp EJJAA. Symposium Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Geschiedenis van de pijngeneeskunde. van Gorp EJJAA. ASz Dordrecht., Studiedag Pijn 15 april. Accreditatie V&VN. 15

17 Klinische toepassing bij neuropathische pijn. van Gorp EJJAA. Symposium Pijn en Pijnbestrijding, verschillende behandelopties voor chronische en oncologische pijn. ARA hotel Zwijndrecht, 14 oktober Geaccrediteerd door NVA,NVvH, NVN, NIV, V&VN. Herniabehandeling. van Gorp EJJAA. Bijscholing voor verpleegkundigen en operatie assistenten. Dordrecht, 18 oktober Accreditatie V & VN. Bedside teaching voor huisartsen. van Gorp EJJAA. Bijscholing Neuropathische pijn ASz Sliedrecht, 26 oktober Accreditatie NVH. Behandeling met een zenuwblokkade. Gültuna I. Symposium Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Bedside teaching voor huisartsen. Gültuna I, Aukes JA. Bijscholing Neuropatische pijn ASz Sliedrecht, 30 september Accreditatie NVH. Klinische toepassing van radiculaire pijn. Gültuna I. Symposium Pijn en Pijnbestrijding, verschillende behandelopties voor chronische en oncologische pijn. ARA hotel Zwijndrecht 14 oktober Geaccrediteerd door NVA,NVvH, NVN, NIV, V&VN. Bedside teaching voor huisartsen. Gültuna I, Aukes JA. Bijscholing Neuropatische pijn ASz Sliedrecht, 25 oktober Accreditatie NVH. Advanced training in Neuromodulation: ECMT (Education Continuing Medical Training) voor Advanced Nurses in neuromodulation met live OK verbinding. Gültuna I, Aukes JA, van Gorp EJJAA, Hamm-Faber TE. ECMT symposium 5 en 6 november Accreditatie V&VN. Neuromodulatie. Hamm-Faber TE. Symposium: Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Accreditatie NVA. Toekomst van de pijngeneeskunde, Verpleegkundig Specialist op het Pijnbehandelcentrum. Hamm-Faber TE. Congres sectie Pijn. 27 november 2010 Veldhoven. Accreditatie NVA, NVN, V&VN, VRA, VAVP. 16

18 Verwisseling van en bij patienten. Tevens voorzitter van een worksshop Verwisseling. Koopman-van gemert AWMM. Programma landelijke themaconferentie VMS. 12 maart Carlton President te Utrecht. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Majeure obstetrische bloedingen en stollingsproblemen. Koopman-van Gemert AWMM. Refresher Course Obstetrie 19 maart Gertrudiskapel Utrecht. Accreditatie NVA. Bloedtransfusie besparen. Wat gaan wij doen? Koopman-van Gemert AWMM. Symposium Anemie, bloedtransfusie en de rol van intraveneus ijzer. 26 mei 2010 NAC Breda. Geaccrediteerd NVA. Anesthesiologie Beleid rondom antistolling peri-operatief. Koopman-van Gemert AWMM. Nascholing multidisciplinair ASz, Dordrecht 8 juni Geaccrediteerd NVA. Stories from the workfloor. Koopman-van Gemert AWMM. 4th International Workshop Behavioural Science Applied to surgery. Amsterdam, september Geaccrediteerd NVA en andere WV. Preoperatief proces en opname... Best practice. Tevens voorzitter van een workshop. Koopman-van Gemert AWMM. Programma landelijke themaconferentie VMS Domus medica te Utrecht. 12 oktober Geaccrediteerd door alle verenigingen. Debriefing. Koopman-van gemert AWMM. Symposium Time Out en Debriefing. 2 november 2010 ASz, Dordrecht. Geaccrediteerd alle verenigingen. Communicatie in onveilige situaties: lessen uit de luchtvaart. van de Ridder M, de Kleijnen W, Koopman-van Gemert AWMM. NVMO-congres november 2010 Egmond a Zee. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Pulmonaal belaste zwangere vrouw. Schyns-van den Berg AMJV. Refresher course OA op 19 maart 2010 in Utrecht. Accreditatie NVA. Continue kwaliteit verbeteren: van plan... naar werkvloer. So RKL. STZ-3 Leiderschapsbijeenkomst. STZ-3 Netwerk, 13 januari 2010, Heerlen. Geaccrediteerd alle verenigingen. Mortaliteit als motor voor kwaliteitsverbetering. So RKL. Themabijeenkomst Hoe gaan we om met sterftecijfers? Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen/ VMS Netwerk Rijnmond. 8 februari 2010, Rotterdam. Geaccrediteerd door alle verenigingen. 17

19 Continue verbeteren patientveiligheid via een spoed interventie systeem. So RKL. Symposium Venticare 28 mei 2010, Utrecht. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Vroegtijdige identificatie van de vitaal bedreigde patient: de Dutch approach. So RKL. NIVAZ Intervisie Congres VMS Zorg thema s Lijnsepsis, POWI en SIT. NVIC 29 september 2010, Ede. Geaccrediteerd door NVA, NVIC. Continue verbeteren door middel van uitkomstindicatoren. So RKL. Executive Course ibmg Veiligheid in de Zorg, 2 november 2010, Rotterdam. Accreditatie door alle verenigingen. Sturen op gezondheid: zorgverleners en patienten. So RKL. Consultatieve bijeenkomst Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. 8 november 2010, Den Haag. Bevordering van levenslang leren en ontwikkelen door individuele appraisal & assessment van medische professionals. So RKL. NVMO november 2010, Egmond aan Zee. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Vroegtijdige identificatie van de vitaal bedreigde patient: de Dutch approach. So RKL. Congres Expeditie Patientveiligheid een nieuwe kijk op leiderschap VMS Zorg. 25 november 2010, Den Haag. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Chirurgische checklists, over de TOP en verder... Vrolijk-de Mos M. Refereeravond Time Out en Debriefing 14 december Geaccrediteerd NVA. Kan de oudere patient veilig anesthesie krijgen voor grote chirurgie? Vrolijk- de Mos M, Breimer LTM, Koopman-van Gemert AWMM. Multidisciplinaire Thema bijeenkomst 14 december 2010 Da Vinci College Dordrecht. Geaccrediteerd NVA. Posters Subcutaneous stimulation as add-on therapy to spinal cord stimulation for treatment of limb pain and/or lower back pain 6 months follow up results. Hamm-Faber TTE, Aukes JA, de Loos F, Gültuna I. Wetenschapsdag ASz 7 oktober Subcutaneous stimulation as add-on therapy to spinal cord stimulation for treatment of limb pain and/or lower back pain 1 year follow up results Hamm-Faber TE, Aukes JA, de Loos F, Gültuna I. Congres sectie Pijn 27 november 2010 te Veldhoven. 18

20 Optimal blood management in elective orthopaedic surgery: the Transfusion Op Maat study: the first results. So-Osman C, Nelissen R, Koopman-van Gemert AWMM, Kluyver E, Poll R, Onstenk O, van Hilten J, Jansen-Werkhoven T, Brand R and Brand A. Poster ISBT Berlin, 26 June 1 July Optimaal Bloed Management bij Electieve Orthopedisch Chirurgie: de eerste resultaten van detransfusie Op Maat studie. Koopman-van Gemert AWMM, Kuijpers G. Poster Wetenschapsdag 7 oktober Een alternative methode voor herstel van een defecte pacemaker lead. Schmidt JTh, Schütte PR, Vrolijk-de Mos M, Koopman-van Gemert AWMM, de Vries AG. Poster wetenschapsdag ASz, 7 oktober Anesthesiologie Continuous improvement of patient safety by implementing a rapid response system hospital-wide So RKL, van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deykers A, Verwoerd G, Oskam E, Taks M. NVIC dagen februari, Ede. Continuous improvement of patient safety by implementing a rapid response system hospital-wide van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deijkers A, Verwoerd G,Taks M, Oskam E, So RKL. International Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine Erasme Hospital Brussel & SIZ march, Brussel. Continuous improvement of patient safety by implementing a rapid response system hospital-wide So RKL, van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deykers A, Verwoerd G, Oskam E, Taks M. International Forum Quality & Safety in Health Care BMJ-IHI april 2010, Nice. 19

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and

Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch. en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa. Physical factors as predictors of psychological and Lichamelijke factoren als voorspeller voor psychisch en lichamelijk herstel bij anorexia nervosa Physical factors as predictors of psychological and physical recovery of anorexia nervosa Liesbeth Libbers

Nadere informatie

Landelijk Diabetes Congres 2016

Landelijk Diabetes Congres 2016 Landelijk Diabetes Congres 2016 Insuline Pompen, zelfcontrole en sensoren, need to know Thomas van Bemmel, Internist Gelre Ziekenhuis Apeldoorn Disclosures (potentiële) belangenverstrengeling zie hieronder

Nadere informatie

De Relatie tussen (Over)Gewicht. en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen. The Relationship between (Over)Weight. and Sex Drive in Men and Women

De Relatie tussen (Over)Gewicht. en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen. The Relationship between (Over)Weight. and Sex Drive in Men and Women De Relatie tussen (Over)Gewicht en Seksdrive bij Mannen en Vrouwen The Relationship between (Over)Weight and Sex Drive in Men and Women Mandy M. de Nijs Eerste begeleider: Dr. W. Waterink Tweede begeleider:

Nadere informatie

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek

Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek Het Effect van Voortgangsfeedback aan Behandelaars op de Uitkomsten van Psychologische Behandelingen; een Pilot Onderzoek The Effect of Progress Feedback to Therapists on Psychological Treatment Outcome;

Nadere informatie

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur

Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur Invloed van het aantal kinderen op de seksdrive en relatievoorkeur M. Zander MSc. Eerste begeleider: Tweede begeleider: dr. W. Waterink drs. J. Eshuis Oktober 2014 Faculteit Psychologie en Onderwijswetenschappen

Nadere informatie

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten

Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit. van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten Het Effect van de Kanker Nazorg Wijzer* op Werkgerelateerde Problematiek en Kwaliteit van Leven bij Werkende Ex-Kankerpatiënten The Effect of the Kanker Nazorg Wijzer* on Work-related Problems and Quality

Nadere informatie

Introduction Henk Schwietert

Introduction Henk Schwietert Introduction Henk Schwietert Evalan develops, markets and sells services that use remote monitoring and telemetry solutions. Our Company Evalan develops hard- and software to support these services: mobile

Nadere informatie

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis.

Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het. Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met. een Psychotische Stoornis. Het Effect van Assertive Community Treatment (ACT) op het Sociaal Functioneren van Langdurig Psychiatrische Patiënten met een Psychotische Stoornis. The Effect of Assertive Community Treatment (ACT) on

Nadere informatie

Is valpreventie kosteneffectief?

Is valpreventie kosteneffectief? Is valpreventie kosteneffectief? Prof. Dr. Lieven Annemans Ghent University, Brussels University Lieven.annemans@ugent.be Lieven.annemans@vub.ac.be Maart 2014 1 Reactie van de overheden op de crisis Jaarlijkse

Nadere informatie

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm

Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Genes, Molecular Mechanisms and Risk Prediction for Abdominal Aortic Aneurysm Arne IJpma Clinical Genetics Department, Erasmus MC, Rotterdam, The Netherlands Financial Disclosure I have no financial relationships

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden

CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden CSRQ Center Rapport over onderwijsondersteunende organisaties: Samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 25 november 2008 Nederlandse samenvatting door TIER op 5 juli 2011 Onderwijsondersteunende

Nadere informatie

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name

Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name BWGCVN Nurse Specialist in Hartfalen: What s in a name Jan Vercammen Hartfalenverpleegkundige ZOL Genk Voorzitter Belgian Heart Failure Nurses Wat is hartfalen Definitie: The inability of the heart to

Nadere informatie

Nutritional Risk Screening (NRS 2002)

Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Nutritional Risk Screening (NRS 2002) Bron: Kondrup, J., Rasmussen, H. H., Hamberg, O., Stanga, Z., & ad hoc ESPEN Working Group (2003). Nutritional Risk Screening (NRS 2002): a new method based on an

Nadere informatie

Osteonecrosis of the jaw (ONJ)

Osteonecrosis of the jaw (ONJ) INLEIDING Welkom 1 2 Osteonecrosis of the jaw (ONJ) Hoe kunnen we dit voorkomen en als het toch optreedt, hoe kunnen we het managen? 3 Complication of bisphosphonate and denosumab use 1 Dit ga je echter

Nadere informatie

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van

Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1. Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Effecten Omgevingsinterventie en Fysieke Activiteit 1 Hoofdeffecten en Mediators van een Omgevingsinterventie op Maat ter Bevordering van Fysieke Activiteit bij Ouderen Main Effects and Mediators of a

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

Chemotherapie en stolling

Chemotherapie en stolling Chemotherapie en stolling Therapie, preventie en risicofactoren Karen Geboes UZ Gent 4 december 2015 Avastin en longembolen: hoe behandelen en Avastin al dan niet verder? Chemotherapie en stolling: Therapie,

Nadere informatie

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems.

Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic Play Group Therapy for Children. with Internalizing Problems. Spelgroepbehandeling voor kinderen met internaliserende problemen De Effectiviteit van een Psychodynamische Spelgroepbehandeling bij Kinderen met Internaliserende Problemen. The Effectiveness of Psychodynamic

Nadere informatie

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit

Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 1 Intercultural Mediation through the Internet Hans Verrept Intercultural mediation and policy support unit 2 Structure of the presentation - What is intercultural mediation through the internet? - Why

Nadere informatie

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen

Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting. aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinanten en Barrières van Seksuele Patiëntenvoorlichting aan Kankerpatiënten door Oncologieverpleegkundigen Determinants and Barriers of Providing Sexual Health Care to Cancer Patients by Oncology

Nadere informatie

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care

The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care The downside up? A study of factors associated with a successful course of treatment for adolescents in secure residential care Annemiek T. Harder Studies presented in this thesis and the printing of this

Nadere informatie

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit

Tahnee Anne Jeanne Snelder. Open Universiteit Effecten van Gedragstherapie op Sociale Angst, Zelfgerichte Aandacht & Aandachtbias Effects of Behaviour Therapy on Social Anxiety, Self-Focused Attention & Attentional Bias Tahnee Anne Jeanne Snelder

Nadere informatie

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011

Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op 25 mei 2011 Effective leesprogramma s voor leerlingen die de taal leren en anderssprekende leerlingen samenvatting voor onderwijsgevenden Laatst bijgewerkt op 2 februari 2009 Nederlandse samenvatting door TIER op

Nadere informatie

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5)

Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometrische Eigenschappen van de Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Psychometric Properties of the Youth Anxiety Measure for DSM-5 (YAM-5) Hester A. Lijphart Eerste begeleider: Dr. E. Simon Tweede

Nadere informatie

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken

Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken 1 Hartpatiënten Stoppen met Roken De invloed van eigen effectiviteit, actieplannen en coping plannen op het stoppen met roken Smoking Cessation in Cardiac Patients Esther Kers-Cappon Begeleiding door:

Nadere informatie

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven

De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van. Leven De Effecten van de Kanker Nazorg Wijzer op Psychologische Distress en Kwaliteit van Leven The Effects of the Kanker Nazorg Wijzer on Psychological Distress and Quality of Life Miranda H. de Haan Eerste

Nadere informatie

Is screening bij longkanker zinvol?

Is screening bij longkanker zinvol? Is screening bij longkanker zinvol? Dr. Karl Govaert 1 LUNG CANCER Leading cause of cancer-related death among men and women in US Second leading cause of cancer in US 75% present with advanced local or

Nadere informatie

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten

Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Verschil in Perceptie over Opvoeding tussen Ouders en Adolescenten en Alcoholgebruik van Adolescenten Difference in Perception about Parenting between Parents and Adolescents and Alcohol Use of Adolescents

Nadere informatie

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016

Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Spoed Interventie Team (SIT): waarom en hoe? Elien Pragt Anesthesioloog-intensivist MUMC+ 22 april 2016 Waarom SIT? Critical care outreach team (CCOT) Medical emergency team (MET) Spoed interventie team

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie

Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie Kwaliteit van Leven na Hartchirurgie 15 april 2014 Thanasie Markou Cardio-thoracaal chirurg A.L.P. Markou Quality of life after cardiac surgery Quality of life after cardiac surgery A.L.P. Markou Kwaliteit

Nadere informatie

Kwaliteit van Leven van Partners van Borstkankerpatiënten: Literatuuronderzoek en Kwalitatief Onderzoek

Kwaliteit van Leven van Partners van Borstkankerpatiënten: Literatuuronderzoek en Kwalitatief Onderzoek Kwaliteit van Leven van Partners van Borstkankerpatiënten: Literatuuronderzoek en Kwalitatief Onderzoek Quality of Life for Partners of Breast Cancer Patients: Literature Research and Qualitative Analysis

Nadere informatie

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën

Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën Relatie tussen Persoonlijkheid, Opleidingsniveau, Leeftijd, Geslacht en Korte- en Lange- Termijn Seksuele Strategieën The Relation between Personality, Education, Age, Sex and Short- and Long- Term Sexual

Nadere informatie

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN

Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Running head: EFFECT VAN IB-CGT OP SEKSUELE DISFUNCTIES BIJ VROUWEN Het Effect van Online Cognitieve Gedragstherapie op Seksuele Disfuncties bij Vrouwen The Effectiveness of Internet-based Cognitive-Behavioural

Nadere informatie

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality

de Rol van Persoonlijkheid Eating: the Role of Personality De Relatie tussen Dagelijkse Stress en Emotioneel Eten: de Rol van Persoonlijkheid The Relationship between Daily Stress and Emotional Eating: the Role of Personality Arlette Nierich Open Universiteit

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering

De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering De Samenhang tussen Dagelijkse Stress en Depressieve Symptomen en de Mediërende Invloed van Controle en Zelfwaardering The Relationship between Daily Hassles and Depressive Symptoms and the Mediating Influence

Nadere informatie

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014

Process Mining and audit support within financial services. KPMG IT Advisory 18 June 2014 Process Mining and audit support within financial services KPMG IT Advisory 18 June 2014 Agenda INTRODUCTION APPROACH 3 CASE STUDIES LEASONS LEARNED 1 APPROACH Process Mining Approach Five step program

Nadere informatie

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam

Pharmacotherapie. Introductie- COIG-cursus. Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam Pharmacotherapie Introductie- COIG-cursus Prof. Dr. T. van Gelder (Teun) Internist klinisch farmacoloog Erasmus MC Rotterdam vanaf 9.15 uur registratie en koffie/thee 10.00 10.15 uur opening en inleiding

Nadere informatie

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA

Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Het meten van de kwaliteit van leven bij kinderen met JIA Measuring quality of life in children with JIA Masterthese Klinische Psychologie Onderzoeksverslag Marlot Schuurman 1642138 mei 2011 Afdeling Psychologie

Nadere informatie

Observationeel onderzoek. Mark Koelemay Frank Bloemers

Observationeel onderzoek. Mark Koelemay Frank Bloemers Observationeel onderzoek Mark Koelemay Frank Bloemers Een clinical trial (N = 2) Laat 18e eeuw, King Gustav III van Zweden besloot dat koffie vergif was. Hij beval dat een onderzoek werd gestart. Ann Intern

Nadere informatie

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar

Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen. bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Sekseverschillen in Huilfrequentie en Psychosociale Problemen bij Schoolgaande Kinderen van 6 tot 10 jaar Gender Differences in Crying Frequency and Psychosocial Problems in Schoolgoing Children aged 6

Nadere informatie

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven

bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie of Children with a Severe Form of Dyslexia Ans van Velthoven Neuropsychologische Behandeling en Sociaal Emotioneel Welzijn bij Kinderen met een Ernstige Vorm van Dyslexie Neuropsychological Treatment and Social Emotional Well-being of Children with a Severe Form

Nadere informatie

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety

Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Cognitive self-therapy A contribution to long-term treatment of depression and anxiety Uitgave in de RGOc-reeks, nummer 12 Copyright 2006 Peter C.A.M. den Boer, Groningen Cognitive self-therapy. A contribution

Nadere informatie

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach.

Master Thesis. Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models. Using an Item Response Approach. 1 Master Thesis Early Career Burnout Among Dutch Nurses: Comparing Theoretical Models Using an Item Response Approach. Burnout onder Beginnende Nederlandse Verpleegkundigen: een Vergelijking van Theoretische

Nadere informatie

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles

Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen. Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles Verschillen in het Gebruik van Geheugenstrategieën en Leerstijlen tussen Leeftijdsgroepen Differences in the Use of Memory Strategies and Learning Styles between Age Groups Rik Hazeu Eerste begeleider:

Nadere informatie

Evidence please! 27 juni 2013. Michiel Reneman REHABILITATION MEDICINE / CENTER FOR REHABILITATION

Evidence please! 27 juni 2013. Michiel Reneman REHABILITATION MEDICINE / CENTER FOR REHABILITATION Evidence please! 27 juni 2013 Michiel Reneman REHABILITATION MEDICINE / CENTER FOR REHABILITATION Evidence please! 1. EBP 2. Hulpmiddelen en voorzieningen 3. Aanpassingen 4. Waarom? EBP: Extremely Boring

Nadere informatie

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen

Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positieve, Negatieve en Depressieve Subklinische Psychotische Symptomen en het Effect van Stress en Sekse op deze Subklinische Psychotische Symptomen Positive, Negative and Depressive Subclinical Psychotic

Nadere informatie

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS

COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS COGNITIEVE DISSONANTIE EN ROKERS Gezondheidsgedrag als compensatie voor de schadelijke gevolgen van roken COGNITIVE DISSONANCE AND SMOKERS Health behaviour as compensation for the harmful effects of smoking

Nadere informatie

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch

Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Knelpunten in Zelfstandig Leren: Zelfregulerend leren, Stress en Uitstelgedrag bij HRM- Studenten van Avans Hogeschool s-hertogenbosch Bottlenecks in Independent Learning: Self-Regulated Learning, Stress

Nadere informatie

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt The role of mobility in higher education for future employability The role of mobility in higher education for future employability Jim Allen Overview Results of REFLEX/HEGESCO surveys, supplemented by Dutch HBO-Monitor Study migration Mobility during and after HE Effects

Nadere informatie

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013

Opleiding Orthopedische Manuele Therapie. 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie 18 april 2013 Opleiding Orthopedische Manuele Therapie Is Orthopedische Manuele Therapie nog Orthopedische Manuele Therapie? Zijn de huidige paradigma shifts wenselijk?

Nadere informatie

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit

Functioneren van een Kind met Autisme. M.I. Willems. Open Universiteit Onderzoek naar het Effect van de Aanwezigheid van een Hond op het Alledaags Functioneren van een Kind met Autisme M.I. Willems Open Universiteit Naam student: Marijke Willems Postcode en Woonplaats: 6691

Nadere informatie

Socio-economic situation of long-term flexworkers

Socio-economic situation of long-term flexworkers Socio-economic situation of long-term flexworkers CBS Microdatagebruikersmiddag The Hague, 16 May 2013 Siemen van der Werff www.seo.nl - secretariaat@seo.nl - +31 20 525 1630 Discussion topics and conclusions

Nadere informatie

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD

Running head: OPVOEDSTIJL, EXTERNALISEREND PROLEEMGEDRAG EN ZELFBEELD 1 Opvoedstijl en Externaliserend Probleemgedrag en de Mediërende Rol van het Zelfbeeld bij Dak- en Thuisloze Jongeren in Utrecht Parenting Style and Externalizing Problem Behaviour and the Mediational

Nadere informatie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie

De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een. Vergelijking met Rusten in Liggende Positie De Effectiviteit van een Mindfulness-gebaseerde Lichaamsscan: een Vergelijking met Rusten in Liggende Positie The Effectiveness of a Mindfulness-based Body Scan: a Comparison with Quiet Rest in the Supine

Nadere informatie

Concentreren moet, maar mag niet

Concentreren moet, maar mag niet Concentreren moet, maar mag niet M. Hogervorst Chirurg Gelre Ziekenhuizen disclosure Spreker is intensief betrokken geweest bij de mislukte fusie poging in stedendriehoek Gelderland en slaapt er nog regelmatig

Nadere informatie

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice

Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de. Fysiotherapie Praktijk. Influence of Movement on Depression in the. Physiotherapy Practice Invloed van Bewegen op Depressieve Klachten in de Fysiotherapie Praktijk Influence of Movement on Depression in the Physiotherapy Practice J.A. Michgelsen Eerste begeleider: dr. A. Mudde Tweede begeleider:

Nadere informatie

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme

Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effecten van contactgericht spelen en leren op de ouder-kindrelatie bij autisme Effects of Contact-oriented Play and Learning in the Relationship between parent and child with autism Kristel Stes Studentnummer:

Nadere informatie

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety

Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1. The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety Running head: BREAKFAST, CONSCIENTIOUSNESS AND MENTAL HEALTH 1 The Role of Breakfast Diversity and Conscientiousness in Depression and Anxiety De Rol van Gevarieerd Ontbijten en Consciëntieusheid in Angst

Nadere informatie

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen

Onze resultaten. Ons resultaat: Het CON beschikt over 3 bariatrisch chirurgen Onze resultaten Het CON Het Centrum voor Obesitas Nederland vindt het zeer belangrijk om transparant te zijn over onze resultaten en de kwaliteit van de geleverde zorg. Om u als patiënt de beste zorg te

Nadere informatie

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten

Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten CBM-I bij Faalangst in een Studentenpopulatie 1 Cognitieve Bias Modificatie van Interpretatiebias bij Faalangstige Studenten Cognitive Bias Modification of Interpretation Bias for Students with Test Anxiety

Nadere informatie

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer

STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1. Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer STIGMATISERING VAN PATIENTEN MET LONGKANKER 1 Stigmatisering van Patiënten met Longkanker: De Rol van Persoonlijke Relevantie voor de Waarnemer Stigmatization of Patients with Lung Cancer: The Role of

Nadere informatie

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015

Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Is de behandeling van lage rugklachten door middel van tractie evidence based? Dr Peter Verspeelt Fysische geneeskunde en revalidatie 24 oktober 2015 Wat is de invloed van tractie op een lumbale

Nadere informatie

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and

Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback. The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Onrechtvaardigheid, bevlogenheid en feedback 1 Relatie Tussen Organisatie-Onrechtvaardigheid, Bevlogenheid en Feedback The Relationship Between the Organizational Injustice, Engagement and Feedback Nerfid

Nadere informatie

25 jaar whiplash in Nederland

25 jaar whiplash in Nederland 25 jaar whiplash in Nederland Vanuit een fysiotherapeutisch perspectief Maarten Schmitt M.Sc 1 2 Fysiotherapeut & manueeltherapeut Hoofd van de Divisie Onderwijs Stichting Opleidingen Musculoskeletale

Nadere informatie

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind

Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind Het modererend effect van de moeder kind relatie op de effecten van prenatale blootstelling aan PCB s op de cognitieve ontwikkeling van het kind The moderating effect of the mother child relation on the

Nadere informatie

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten

De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en. proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten De relatie tussen depressie- en angstsymptomen, diabetesdistress, diabetesregulatie en proactieve copingvaardigheden bij type 2 diabetespatiënten The relationship between depression symptoms, anxiety symptoms,

Nadere informatie

Multidisciplinaire interventie voor patiënten met systemische sclerose

Multidisciplinaire interventie voor patiënten met systemische sclerose Multidisciplinaire interventie voor patiënten met systemische sclerose Effect op distress, ziektecognities en coping Effect of a multidisciplinary intervention in patients with systemic sclerosis Simone

Nadere informatie

Nationale Intensive Care Evaluatie,

Nationale Intensive Care Evaluatie, Nationale Intensive Care Evaluatie, Dave A. Dongelmans Voorzitter Stichting NICE Bestuurslid NVIC Anesthesioloog-Intensivist AMC Adviseur stichting 113-online suïcide preventie Wat doet NICE Start 1996

Nadere informatie

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving

De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving De Relatie tussen Hechting en Welbevinden bij Ouderen: De mediërende Invloed van Mindfulness en Zingeving Relationships between Attachment and Well-being among the Elderly: The mediational Roles of Mindfulness

Nadere informatie

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het

SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE. Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het SLACHTOFFER CYBERPESTEN, COPING, GEZONDHEIDSKLACHTEN, DEPRESSIE Cyberpesten: de implicaties voor gezondheid en welbevinden van slachtoffers en het modererend effect van coping Cyberbullying: the implications

Nadere informatie

Publications PUBLICATIONS

Publications PUBLICATIONS Publications 164 Publications PUBLICATIONS 1. Heemskerk B, Veltrop-Duits LA, van Vreeswijk T, ten Dam MM, Heidt S, Toes RE, van Tol MJ, Schilham MW. Extensive cross-reactivity of CD4 + adenovirus-specific

Nadere informatie

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date: 2012-09-26

Cover Page. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical quality assurance Issue Date: 2012-09-26 Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19858 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dikken, Johannes Leen Title: Gastric cancer : staging, treatment, and surgical

Nadere informatie

To ventilate or not to ventilate, that s the question

To ventilate or not to ventilate, that s the question To ventilate or not to ventilate, that s the question Prof Jan Bakker Afdelingshoofd Intensive Care Volwassenen jan.bakker@erasmusmc.nl VRAAG Opname op Intensive Care? JA Kan ik nog niet zeggen Doet opname

Nadere informatie

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Rapid Recovery. Anesthesiologische mogelijkheden. Xander Eijsbouts Xeijsbouts@fzr.nl Anesthesioloog Franciscus Ziekenhuis Roosendaal Rapid Recovery Anesthesiologische mogelijkheden Original in the Royal College of Surgeons of England, London. 18th Century Surgery October 17, 1846: First public demonstration of the use of ether in anesthesia

Nadere informatie

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN

SYMPOSIUM ERGOTHERAPEUTEN Vrijdag 12 september 2014 HOW TO DO COGNITIVE REHABILITATION WORKSHOP FOR PROFESSIONALS Moderator Instructors Turid Deisz Kit Malia & Anne Brannagan Where cognitive impairment is causing management difficulties

Nadere informatie

Digital municipal services for entrepreneurs

Digital municipal services for entrepreneurs Digital municipal services for entrepreneurs Smart Cities Meeting Amsterdam October 20th 2009 Business Contact Centres Project frame Mystery Shopper Research 2006: Assessment services and information for

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Bewijzen en Technieken 1 7 januari 211, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe.

Nadere informatie

Alcohol policy in Belgium: recent developments

Alcohol policy in Belgium: recent developments 1 Alcohol policy in Belgium: recent developments Kurt Doms, Head Drug Unit DG Health Care FPS Health, Food Chain Safety and Environment www.health.belgium.be/drugs Meeting Alcohol Policy Network 26th November

Nadere informatie

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose

De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose De Relatie tussen het Adaptief en Cognitief Functioneren van Dak- en Thuisloze Jongeren en het Wel of Niet Hebben van een Psychiatrische Diagnose The Relationship between Adaptive and Cognitive Functioning

Nadere informatie

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children

Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working. mothers with spouse and young children 1 Differences in stress and stress reactivity between highly educated stay-at-home and working mothers with spouse and young children Verschil in stress en stressreactiviteit tussen hoogopgeleide thuisblijf-

Nadere informatie

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum

The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum The MSc programme and the regular Erasmus MC MD curriculum In September 2008, Erasmus MC has implemented the Bachelor/Masters structure (BaMa) in its regular medical curriculum (codename ErasmusArts 2008

Nadere informatie

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth

Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Fidelity of a Strengths-based method for Homeless Youth Manon krabbenborg, Sandra Boersma, Marielle Beijersbergen & Judith Wolf s.boersma@elg.umcn.nl Homeless youth in the Netherlands Latest estimate:

Nadere informatie

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M.

Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie. Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. Innovaties in de chronische ziekenzorg 3e voorbeeld van zorginnovatie Dr. J.J.W. (Hanneke) Molema, Prof. Dr. H.J.M. (Bert) Vrijhoef Take home messages: Voor toekomstbestendige chronische zorg zijn innovaties

Nadere informatie

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom

Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Echogeleide chirurgie voor mammacarcinoom Een prospectief gerandomiseerd onderzoek N.M.A. Krekel M.H. Haloua M.P. van den Tol S. Meijer Chirurgische oncologie VU Universitair Medisch Centrum Incidentie

Nadere informatie

The extremely resorbed mandible: a comparative, prospective study of three treatment strategies

The extremely resorbed mandible: a comparative, prospective study of three treatment strategies The extremely resorbed mandible: a comparative, prospective study of three treatment strategies The research project described in this thesis was performed at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery

Nadere informatie

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam

PICA Patient flow Improvement center Amsterdam Operations research bij strategische capaciteitsbeslissingen in de zorg Ger Koole 26 mei 2008 Wat is Operations research? operations research (O.R.) is the discipline of applying advanced analytical methods

Nadere informatie

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior

De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag. The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior De Invloed van Perceived Severity op Condoomgebruik en HIV-Testgedrag The Influence of Perceived Severity on Condom Use and HIV-Testing Behavior Martin. W. van Duijn Student: 838797266 Eerste begeleider:

Nadere informatie

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K.

PERSOONLIJKHEID EN OUTPLACEMENT. Onderzoekspracticum scriptieplan Eerste begeleider: Mw. Dr. T. Bipp Tweede begeleider: Mw. Prof Dr. K. Persoonlijkheid & Outplacement: Wat is de Rol van Core Self- Evaluation (CSE) op Werkhervatting na Ontslag? Personality & Outplacement: What is the Impact of Core Self- Evaluation (CSE) on Reemployment

Nadere informatie

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market

Aim of this presentation. Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Aim of this presentation Give inside information about our commercial comparison website and our role in the Dutch and Spanish energy market Energieleveranciers.nl (Energysuppliers.nl) Founded in 2004

Nadere informatie

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie.

Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. Innovaties in de revalidatiezorg. Nieuwe vormen van revalidatie. Inleiding in de revalidatiegeneeskunde 2011. Hoe is het revalidatie zorggebied op dit moment vormgegeven. De rol van de zorgverzekeraars. Innovaties in de revalidatiezorg. Wat is multidisciplinair. Pijnrevalidatie.

Nadere informatie

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind.

Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Pesten onder Leerlingen met Autisme Spectrum Stoornissen op de Middelbare School: de Participantrollen en het Verband met de Theory of Mind. Bullying among Students with Autism Spectrum Disorders in Secondary

Nadere informatie

Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij. Kinderen: Affect als Moderator

Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij. Kinderen: Affect als Moderator 1 Het Effect van Cliëntgerichte Speltherapie op Internaliserende Problematiek bij Kinderen: Affect als Moderator The Effect of Client-Centered Play Therapy on Internalizing Problems of Children: Affect

Nadere informatie

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope

The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope The relationship between social support and loneliness and depressive symptoms in Turkish elderly: the mediating role of the ability to cope Een onderzoek naar de relatie tussen sociale steun en depressieve-

Nadere informatie

Wondconsulent als casemanager Sandra Janssen V.S. Wondzorg, MSc i.o. Advanced Practice, Healthcare

Wondconsulent als casemanager Sandra Janssen V.S. Wondzorg, MSc i.o. Advanced Practice, Healthcare Decubituszorg verbindt de ketenzorg: casus patiënt met dwarslaesie en decubitus categorie IV zitknobbel. Wondconsulent als casemanager Sandra Janssen V.S. Wondzorg, MSc i.o. Advanced Practice, Healthcare

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

What to include in an array report?

What to include in an array report? What to include in an array report? December 17-19, 2007 Nicole de Leeuw, PhD Department of Human Genetics Radboud University Nijmegen Medical Centre The Netherlands Array analyse criteria a) SNP call

Nadere informatie

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma

Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive. Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma Running head: HET SIGNALEREN VAN PROBLEMEN NA EEN IC-OPNAME 1 Het Signaleren van Problemen 3 Maanden na Ontslag van de Intensive Care en de Noodzaak van een Nazorgprogramma The Screening of Problems 3

Nadere informatie