Wetenschappelijk jaaroverzicht Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010. Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis"

Transcriptie

1 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010 Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis Albert Schweitzer series, Dordrecht, 2011

2 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010 Een uitgave van het Albert Schweitzer ziekenhuis Onder redactie van: Hoofdredactie M.C.J.M. Kock C.N. van Waardhuizen Redactie E.Y. de Kruyf-Haksteen Wetenschapscommissieleden Met dank aan alle medewerkers die de totstandkoming van deze uitgave mogelijk hebben gemaakt. Oplage: 500 Cover and lay-out: Dekkers Printed by: Dekkers 1

3 2

4 Inhoud 1 Voorwoord Samenstelling Wetenschapscommissie Activiteiten Wetenschapscommissie Wetenschappelijk jaaroverzicht 2010 per vakgroep I Anesthesiologie II Apotheek III Cardiologie IV Chirurgie V Gynaecologie VI Interne Geneeskunde VII Kindergeneeskunde VIII Klinische Chemie IX Klinische Fysica X Klinische Psychiatrie XI Klinische Psychologie XII Kwaliteit, Veiligheid en Innovatie XIII Longgeneeskunde XIV Maag, Darm en Lever XV Medische Microbiologie XVI Neurologie XVII Nucleaire Geneeskunde XVIII Ouderengeneeskunde XIX Pathologie XX Radiologie XXI Spoedeisende Hulp XXII Urologie Promoties ASz Impactfactors Asz publicaties per wetenschappelijk tijdschrift Verantwoording wetenschappelijk jaaroverzicht

5 4

6 Woord vooraf 1 Voor u ligt het jaarverslag met een weergave van de wetenschappelijke activiteiten die in 2010 hebben plaatsgevonden in het Albert Schweitzer ziekenhuis. De activiteiten variëren van promoties en wetenschappelijke artikelen tot voordachten en posters met betrekking tot de directe patiëntenzorg. Met trots kunnen we zeggen dat het aantal publicaties in vergelijking met het voorgaand jaar duidelijk is toegenomen. Hét bewijs dat het ASz wetenschap hoog in het vaandel heeft staan en daarin investeert. Woord vooraf Het (mee) doen aan onderzoek is voor ons ziekenhuis van belang. Belangrijk in het kader van de opleiding tot medisch specialisten en voor andere opleidingen, waarbij kennis van onderzoek en het verrichten ervan een nadrukkelijk onderdeel zijn van de opleiding. Maar ook belangrijk om bij te blijven met de state-of-the-art. Het dwingt ons om de ontwikkelingen in de medische zorg en de opleidingen te blijven volgen en mee te helpen om de kwaliteit van de zorg nog beter te maken. Het wetenschappelijk jaarverslag benadrukt de deskundigheid van onze medewerkers. Langs deze weg willen we de in huis aanwezige kennis en kunde graag delen met collega s. Het gaat er uiteindelijk om dat onderzoeksresultaten in de dagelijkse zorgpraktijk worden toegepast. De Wetenschapscommissie biedt u dit jaarverslag dan ook graag aan ter overzicht en inspiratie. We hopen dat dit overzicht weer aanspoort tot nieuwe wetenschappelijke activiteiten. Zodat we met elkaar onze patiëntenzorg op een nóg hoger niveau kunnen brengen. Dr. M.C.J.M. Kock Voorzitter Wetenschapscommissie 5

7 6

8 Samenstelling Wetenschapscommissie Dagelijks bestuur dr. M.C.J.M. Kock, voorzitter, radioloog dr. M-D Levin, vice-voorzitter, internist-hematoloog C.N. van Waardhuizen MSc, beleidsadviseur mw. E.Y. de Kruyf, secretariaat. Overige leden 2011 dr. ir. B. van den Berg, klinisch fysicus dr. A. Bisschoff, KNO-arts dr. E.F.H. van Bommel, internist-nefroloog drs. R.P.M. Ceulen, dermatoloog prof. dr. A.J.M. Cleophas, internist drs. L.P.L.H. Cuijpers, klinisch psycholoog dr. M.A. Fouraux, klinisch chemicus dr. H.M.E. Frenay, arts-microbioloog mw. R. van Hof, medisch informatiespecialist dr. C.M. Houser, SEG-arts drs. A.D. Klaren, manager Leerhuis drs. S. Hendriks, intensivist-anesthesioloog dr. P.W. Plaisier, chirurg drs. J.M.M. van de Ridder, adviseur Medische Vervolgopleidingen Leerhuis dr. T.C.J. Sas, kinderarts dr. A.C. de Mol, kinderarts-neonatoloog drs. E.M. de Vogel, ziekenhuisapotheker dr. P.J. Westenend, patholoog drs. L.J.P.M. van Woerkens, cardioloog dr. D. Zemel, neuroloog dr. D. Cheung, longarts drs. S. Rombout-de Weerd, gynaecoloog dr. N.B. Swarte, gynaecoloog. Samenstelling Wetenschapscommissie 2011 Hoofdredactie Wetenschappelijk tijdschrift WASz dr. N.B. Swarte, gynaecoloog drs. A. van der Velden, arts-assistent spoedeisende geneeskunde. 7

9 8

10 Activiteiten Wetenschapscommissie Organisatie In 2010 werd het voorzitterschap van de Wetenschapscommissie overgedragen van Prof. dr. T. Cleophas naar dr. M. Kock. Het regelement is aangepast en er is een dagelijks bestuur geïnstalleerd met een voorzitter, een secretaris en een wetenschapscoördinator welke sinds mei 2010 ondersteund wordt door een beleidsadviseur. Vijftien vakgroepen met onderzoeksactiviteiten hebben een lid in de Wetenschapscommissie. Overige leden zijn; manager en onderwijskundig adviseur van het Leerhuis, medisch informatiespecialist van de bibliotheek, vertegenwoordiger van AIOS, De Wetenschapscommissie vergadert 4 maal per jaar en heeft als hoogtepunt de jaarlijkse Wetenschapsdag van het ASz. Stipendium In de tweede helft van 2010 heeft de Wetenschapscommissie voor het eerst door gelden van het Leerhuis inschrijving voor een stipendium geopend. Met de gelden uit dit onderzoeksfonds kan de Wetenschapscommissie haar onderzoekers financieel ondersteunen. Het stipendium is bedoeld om financiële ondersteuning te bieden aan onderzoekers om voor een periode van maximaal vier maanden zich fulltime bezig te houden met research activiteiten. Gedurende deze periode beoordeelt de Wetenschapscommissie de voortgang van het onderzoek. Het stipendium is in 2010 toegekend aan de volgende studies en onderzoekers: Intracutaneously versus transcutaneously sutured ileostomy: A randomized multicenter trial (ISI trial), Drs. M.F. Sier, arts-assistent chirurgie, Hoofdonderzoeker dr. R.P.J. Oostenbroek Activiteiten Wetenschapscommissie 2010 HERBAS trial, Drs. C. Liesting, arts-assistent Interne Geneeskunde/Cardiologie, Hoofdonderzoekers dr. M-D Levin en dr. M.J.M. Kofflard WASz In 2010 verscheen onder hoofdredactie van Annemarie van der Velden en Nikkie Swarte tweemaal het WASz (Wetenschappelijk tijdschrift Albert Schweitzer ziekenhuis) met een oplage van 500 exemplaren. Hiermee worden medewerkers en verwijzers van het ASz periodiek op de hoogte gehouden van allerlei wetenschappelijk nieuws en activiteiten van het ASz. Cursussen De volgende cursussen werden in het Albert Schweitzer ziekenhuis gedoceerd. Het totaal aantal deelnemers zijn hierachter genoemd: Wetenschappelijk onderzoek opzetten (19) Steekproefgrootte berekenen Statistische software (SPSS) gebruiken (47) SPSS Workshop Valideren diagnostische tests PubMed (24) Poster maken (5) Medical Writing in English (13) De laatste 3 cursussen werden in 2010 voor het eerst gegeven. Daarnaast zijn extramuraal de volgende cursussen gegeven: Twee Workshops statistiek, in Academisch Ziekenhuis Nijmegen SPSS, bijeenkomst wetenschapscoördinatoren STZ 9

11 Wetenschapsdag 2010 Op donderdag 7 oktober werd het 6e jaarlijkse Wetenschapsdag Asz gehouden. Dit maal in het Da Vinci college op het Leerpark. Er werden negen orale presentaties gegeven over resultaten van lokaal Asz-onderzoek, en 2 gepromoveerden presenteerden hun wetenschappelijke resultaten van hun proefschrift. Daarnaast werden 25 studies gepresenteerd middels een poster. De gastspreker was dr. N.H.M. Renders, arts-microbioloog uit het Jeroen Bosch Ziekenhuis, die een actuele presentatie over Q-koorts verzorgde. De wetenschapsdag werd bezocht door zo n 100 belangstellenden. Op de wetenschapsdag werden de volgende prijzen uitgereikt: Publicatieprijs: Beste publicatie 2009 Eunice Korten, Distensibility of Forearm Veins in Haemodialysis Patients on Duplex Ultrasound Testing Using Three Provocation Methods. Prijs Beste mondelinge presentatie 2010 Jurgen Riedl, Digital Morphology: a proven concept in the modern laboratory. Prijs Beste posterpresentatie 2010 Elles Zock, Prehospital barriers in acute stroke care in the region of Dordrecht, The Netherlands. Tevens verscheen op de wetenschapsdag het wetenschappelijk jaarverslag van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Wetenschappelijk spreekuur Ook in 2010 werd door de wetenschapscoördinator het Wetenschappelijk spreekuur gehouden. In totaal hebben daar 99 mensen vanuit verschillende disciplines gebruik van gemaakt. Multidisciplinair onderwijs De Wetenschapscommissie heeft in september het multidisciplinair onderwijs verzorgd. Hierbij werd uitvoerig ingegaan op wat noodzakelijk is om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren; van idee naar publicatie, de nieuwe wetenswaardigheden omtrent PubMed; over regelgeving; over de METC, over tips bij presenteren; en allerminst over de ervaringen in het veld over wetenschap bedrijven in het ASz. Medisch Specialistische OpleidingsCommissie (MSOC) De voorzitter is lid van het MSOC geworden in 2010, om contact met de MSOC aan te halen. Het opleidingsklimaat is belangrijk voor het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek. Het streven hierbij is om een toenemende betrokkenheid van opleidingsspecialisten uit het ASz bij wetenschappelijk onderzoek te bewerkstelligen. Toetsingscommissie In 2010 zijn ook contacten met de toetsingscommissie gemaakt. Het streven is naar onderlinge afstemming bij het faciliteren en stimuleren van lokaal Asz onderzoek. Website In 2010 is er een begin gemaakt met de doorontwikkeling van de website van de Wetenschapscommissie. Naast algemene informatie over de Wetenschapscommissie is er op deze site diverse informatie te vinden zoals; vergaderdata, ledenlijst, lopende longitudinale onderzoekslijnen, verschillende leermiddelen, wetenschappelijke spreekuren die vanuit de Wetenschapscommissie georganiseerd worden, lijst met wetenschappelijke studies, de wetenschapsdag en overige nieuwsberichten. Beleid Voor wat betreft de ontwikkeling van het wetenschappelijk beleid in het ASz is er in 2010 een start gemaakt met de verdere professionalisering van de Wetenschapscommissie. Onder meer is nu bijna elke vakgroep met een lid vertegenwoordigd in de Wetenschapscommissie. De bedoeling is dat ieder lid als een contactpersoon fungeert voor de betreffende vakgroep ten aanzien van wetenschappelijke activiteiten. Dit lid heeft het overzicht van lopend onderzoek binnen de vakgroep. De Wetenschapscom- 10

12 missie wil uiteindelijk een vorm aanbieden aan de leden hoe onderzoek verder binnen de afdelingen georganiseerd kan worden, Verder is er meer structuur aangebracht in de vergadering van het dagelijks bestuur van de Wetenschapscommissie. Het DB vergadert minstens één keer per maand. Tevens is er een start gemaakt met het opstellen van een meerjaren beleidsplan ten aanzien van het wetenschappelijk onderzoek in het ASz. STZ De wetenschapscoördinator participeert actief binnen de vergaderingen van de STZ-wetenschapscoördinatoren. De Wetenschapscommissie wil deze continuïteit waarborgen. Momenteel zijn de contacten met andere STZ-ziekenhuizen op wetenschappelijk gebied goed te noemen. Tijdens de STZ vergaderingen zijn er door de wetenschapscoördinator meerdere lezingen gehouden over verschillende onderwerpen. Activiteiten Wetenschapscommissie

13 12

14 Anesthesiologie I PubMed publicaties Prediction of propofol clearance in children from an allometric model developed in rats, children and adults versus a 0.75 fixed-exponent allometric model. Peeters MY, Allegaert K, Blussé van Oud-Alblas HJ, Cella M, Tibboel D, Danhof M, Knibbe CA. Clin Pharmacokinet Apr 1,49(4): Anesthesiologie For propofol clearance, allometric scaling has been applied successfully for extrapolations between species (rats and humans) and within the human bodyweight range (children and adults). In this analysis, the human bodyweight range is explored to determine for which range an allometric model with a fixed or estimated exponent can be used to predict propofol clearance, without correction for maturation. The predictive value of the allometric equation, clearance (CL) is equal to x bodyweight in kg0.78, which was developed from rats, children and adults, and the predictive value of a fixed exponent allometric model derived from the basal metabolic rate, CL is equal to CL standardized to a 70 kg adult x (bodyweight in kg standardized to a 70 kg adult)0.75, were evaluated across five independent patient groups including (i) 25 (pre)term neonates with a postmenstrual age of weeks; (ii) 22 postoperative infants aged 4-18 months; (iii) 12 toddlers aged 1-3 years; (iv) 14 adolescents aged years; and (v) 26 critically ill adults sedated long term. The median percentage error of the predictions was calculated using the equation %error = (CL(allometric) - CL(i))/CL(i) x 100, where CL(allometric) is the predicted propofol clearance from the allometric equations for each individual and CL(i) is the individual-predicted (post hoc) propofol clearance value derived from published population pharmacokinetic models. In neonates, the allometric model developed from rats, children and adults, and the fixed-exponent allometric model, systematically overpredicted individual propofol clearance, with median percentage errors of 288% and 216%, respectively, whereas in infants, both models systematically underpredicted individual propofol clearance, with median percentage errors of -43% and -55%, respectively. In toddlers, adolescents and adults, both models performed reasonably well, with median percentage errors of -12% and -32%, respectively, in toddlers, 16% and -14%, respectively, in adolescents, and 12% and -18%, respectively, in adults. Both allometric models based on bodyweight alone may be of use to predict propofol clearance in individuals older than 2 years. Approaches that also incorporate maturation are required to predict clearance under the age of 2 years. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] The effects of mivacurium-induced neuromuscular block on Bispectral Index and Cerebral State Index in children under propofol anesthesia - a prospective randomized clinical trial. Weber F, Kriek N, Blussé van Oud-Alblas HJ. Paediatr Anaesth Aug, 20(8): BACKGROUND: In adults anesthetized with propofol, muscle relaxants may decrease the Bispectral Index (BIS). The aim of this prospective randomized trial was to detect the influence of a muscle relaxant bolus on the BIS and the Cerebral State Index (CSI) in children under propofol anesthesia. METHODS: Forty pediatric patients, age 6.6 +/- 3.3 years, weight 24 +/- 9 kg, scheduled for surgical procedures requiring general anesthesia were enrolled. Two minutes after i.v. injection of 0.3 mcg.kg(-1) of sufentanil, general anesthesia was induced by an initial bolus of 3 mg.kg(-1) of propofol, followed by a continuous infusion titrated to achieve a stable BIS value of 50 +/- 5. Patients received either mivacurium 0.25 mg.kg(-1) (Group Miva) or NaCl 0.9% 0.12 ml.kg(-1) (Group Control). Mean BIS and CSI values per minute were compared between (Miva vs. Control) and within groups (Baseline vs 5 min. after study drug administration). RESULTS: The observed changes in BIS and CSI values before and after administration of study drugs revealed no differences between the study groups. Mean baseline BIS and CSI values were lower than 5 min after study drug administration. There were no intergroup differences with respect to BIS and CSI values at any time point. CONCLUSIONS: These data suggest that in pediatric patients anesthetized with propofol, administration of mivacurium has no impact on BIS and CSI values. PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] 13

15 Pharmacological treatment of neuropathic facial pain in the dutch general population. Koopman JS, Huygen FJ, Dieleman JP, de Mos M, Sturkenboom MC. J Pain Mar, 11(3): PMID: [PubMed - indexed for MEDLINE] Overige publicaties Richtlijnen massaal bloedverlies. Koopman-van Gemert AWMM en Zwaginga JJ. NTVA 2010; 22: Peri-operatieve overbruggingsstrategie bij patienten die orale anticoaglulantia gebruiken. Koopman-van Gemert AWMM. De Anesthesioloog. 2010; 3: VMS veiligheidsprogramma: Verwisseling van en bij patienten: gevolgen voor de anesthesioloog Koopman-van Gemert AWMM. De Anesthesioloog 2010; 3: Anemie en hartfalen: therapeutische opties Koopman-van Gemert AWMM. NTVB 2010; 4: SURPASS-checklijst opgenomen in landelijke richtlijnen perioperatief traject. De relatie tussen de landelijke richtlijn preoperatief traject en de SURPASS. Wolff AP, Go P, Koopman-van Gemert AWMM, Damen J, Boermeester MA. De Anesthesioloog 2010; 4: 6-9. Niet het goede moment: reactie op artikel Relivopan verdient een tweede kans van Stouwe v.d. R.A. Marcus MAE en Schyns-van den Berg AMJV. Contact, 2010, nr. 11: uurs zorgenkind: epiduraal. de Neef T, Franx A, van Dijk D, Schyns-van den Berg AMJV. NTOG 2010 Nr. 6. Pijnbestrijding gedurende de partus. Schyns-van den Berg AMJV en Coppens M. A&I, 2010; 2: Partus en pijn hoeven nergens hand in hand Schyns-van den Berg AMJV, Engel NMAA, Marcus MAE, Beenakkers ICM. MC 16 december 2010, 65 nr. 50. Wat ons opvalt in de LVR2-24 uurs zorgenkind: epiduraal T. de Neef, Franx A, van Dijk D, Schyns-van den Berg AMJV. NTOG 2010 vol 123, oktober 2010, nr. 08. Continuously improving patient safety by a rapid response system. van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deijkers A, Verwoerd G,Taks M, Oskam E, So RKL. Critical Care 2010, 14(Suppl 1): P

16 Boek of hoofdstuk boek Bloed en bloedstolling. Koopman-van Gemert AWMM. Hoofdstuk 9 In Klinische Anesthesiologie. PG Noordzij, Klimek M, Stamer AJ. Uitgeverij de Tijdstroom; publicatie augustus ISBN Voordrachten Kanker, meer dan een diagnose. van Beuzekom C, Aukes JA. Workshop Pijn ASz, Dordrecht, Accreditatie V & VN. Anesthesiologie Oncologische pijn. Aukes JA. Symposium: Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Invasieve technieken bij oncologische pijn. Aukes JA. Lustrumsymposium 5 jaar palliatieve unit ASZ, Dordrecht 22 juni Accreditatie NIV. Pijnmanagement bij oncologische pijn Aukes JA. Nascholing huisartsen regio Rotterdam 29 juni Accreditatie NVH. De benadering van de patient met lumbago met of zonder uitstraling vanuit anesthesiologisch Oogpunt. Aukes JA. Regionale refereeravond Neurologie Rotterdam 17 september Accreditatie NVA en NVN. Klinische toepassing van oncologische pijn. Aukes JA. Symposium Pijn en Pijnbestrijding, verschillende behandelopties voor chronische en oncologische pijn. ARA hotel Zwijndrecht 14 oktober Geaccrediteerd door NVA,NVvH, NVN, NIV, V&VN. Hernia behandeling. van Gorp EJJAA. Symposium Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Geschiedenis van de pijngeneeskunde. van Gorp EJJAA. ASz Dordrecht., Studiedag Pijn 15 april. Accreditatie V&VN. 15

17 Klinische toepassing bij neuropathische pijn. van Gorp EJJAA. Symposium Pijn en Pijnbestrijding, verschillende behandelopties voor chronische en oncologische pijn. ARA hotel Zwijndrecht, 14 oktober Geaccrediteerd door NVA,NVvH, NVN, NIV, V&VN. Herniabehandeling. van Gorp EJJAA. Bijscholing voor verpleegkundigen en operatie assistenten. Dordrecht, 18 oktober Accreditatie V & VN. Bedside teaching voor huisartsen. van Gorp EJJAA. Bijscholing Neuropathische pijn ASz Sliedrecht, 26 oktober Accreditatie NVH. Behandeling met een zenuwblokkade. Gültuna I. Symposium Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Bedside teaching voor huisartsen. Gültuna I, Aukes JA. Bijscholing Neuropatische pijn ASz Sliedrecht, 30 september Accreditatie NVH. Klinische toepassing van radiculaire pijn. Gültuna I. Symposium Pijn en Pijnbestrijding, verschillende behandelopties voor chronische en oncologische pijn. ARA hotel Zwijndrecht 14 oktober Geaccrediteerd door NVA,NVvH, NVN, NIV, V&VN. Bedside teaching voor huisartsen. Gültuna I, Aukes JA. Bijscholing Neuropatische pijn ASz Sliedrecht, 25 oktober Accreditatie NVH. Advanced training in Neuromodulation: ECMT (Education Continuing Medical Training) voor Advanced Nurses in neuromodulation met live OK verbinding. Gültuna I, Aukes JA, van Gorp EJJAA, Hamm-Faber TE. ECMT symposium 5 en 6 november Accreditatie V&VN. Neuromodulatie. Hamm-Faber TE. Symposium: Oncologische pijn, herniabehandeling en neuromodulatie. De Vrienden van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Onderwerp: pijnbestrijding 23 maart Accreditatie NVA. Toekomst van de pijngeneeskunde, Verpleegkundig Specialist op het Pijnbehandelcentrum. Hamm-Faber TE. Congres sectie Pijn. 27 november 2010 Veldhoven. Accreditatie NVA, NVN, V&VN, VRA, VAVP. 16

18 Verwisseling van en bij patienten. Tevens voorzitter van een worksshop Verwisseling. Koopman-van gemert AWMM. Programma landelijke themaconferentie VMS. 12 maart Carlton President te Utrecht. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Majeure obstetrische bloedingen en stollingsproblemen. Koopman-van Gemert AWMM. Refresher Course Obstetrie 19 maart Gertrudiskapel Utrecht. Accreditatie NVA. Bloedtransfusie besparen. Wat gaan wij doen? Koopman-van Gemert AWMM. Symposium Anemie, bloedtransfusie en de rol van intraveneus ijzer. 26 mei 2010 NAC Breda. Geaccrediteerd NVA. Anesthesiologie Beleid rondom antistolling peri-operatief. Koopman-van Gemert AWMM. Nascholing multidisciplinair ASz, Dordrecht 8 juni Geaccrediteerd NVA. Stories from the workfloor. Koopman-van Gemert AWMM. 4th International Workshop Behavioural Science Applied to surgery. Amsterdam, september Geaccrediteerd NVA en andere WV. Preoperatief proces en opname... Best practice. Tevens voorzitter van een workshop. Koopman-van Gemert AWMM. Programma landelijke themaconferentie VMS Domus medica te Utrecht. 12 oktober Geaccrediteerd door alle verenigingen. Debriefing. Koopman-van gemert AWMM. Symposium Time Out en Debriefing. 2 november 2010 ASz, Dordrecht. Geaccrediteerd alle verenigingen. Communicatie in onveilige situaties: lessen uit de luchtvaart. van de Ridder M, de Kleijnen W, Koopman-van Gemert AWMM. NVMO-congres november 2010 Egmond a Zee. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Pulmonaal belaste zwangere vrouw. Schyns-van den Berg AMJV. Refresher course OA op 19 maart 2010 in Utrecht. Accreditatie NVA. Continue kwaliteit verbeteren: van plan... naar werkvloer. So RKL. STZ-3 Leiderschapsbijeenkomst. STZ-3 Netwerk, 13 januari 2010, Heerlen. Geaccrediteerd alle verenigingen. Mortaliteit als motor voor kwaliteitsverbetering. So RKL. Themabijeenkomst Hoe gaan we om met sterftecijfers? Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen/ VMS Netwerk Rijnmond. 8 februari 2010, Rotterdam. Geaccrediteerd door alle verenigingen. 17

19 Continue verbeteren patientveiligheid via een spoed interventie systeem. So RKL. Symposium Venticare 28 mei 2010, Utrecht. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Vroegtijdige identificatie van de vitaal bedreigde patient: de Dutch approach. So RKL. NIVAZ Intervisie Congres VMS Zorg thema s Lijnsepsis, POWI en SIT. NVIC 29 september 2010, Ede. Geaccrediteerd door NVA, NVIC. Continue verbeteren door middel van uitkomstindicatoren. So RKL. Executive Course ibmg Veiligheid in de Zorg, 2 november 2010, Rotterdam. Accreditatie door alle verenigingen. Sturen op gezondheid: zorgverleners en patienten. So RKL. Consultatieve bijeenkomst Raad voor de Volksgezondheid & Zorg. 8 november 2010, Den Haag. Bevordering van levenslang leren en ontwikkelen door individuele appraisal & assessment van medische professionals. So RKL. NVMO november 2010, Egmond aan Zee. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Vroegtijdige identificatie van de vitaal bedreigde patient: de Dutch approach. So RKL. Congres Expeditie Patientveiligheid een nieuwe kijk op leiderschap VMS Zorg. 25 november 2010, Den Haag. Geaccrediteerd door alle verenigingen. Chirurgische checklists, over de TOP en verder... Vrolijk-de Mos M. Refereeravond Time Out en Debriefing 14 december Geaccrediteerd NVA. Kan de oudere patient veilig anesthesie krijgen voor grote chirurgie? Vrolijk- de Mos M, Breimer LTM, Koopman-van Gemert AWMM. Multidisciplinaire Thema bijeenkomst 14 december 2010 Da Vinci College Dordrecht. Geaccrediteerd NVA. Posters Subcutaneous stimulation as add-on therapy to spinal cord stimulation for treatment of limb pain and/or lower back pain 6 months follow up results. Hamm-Faber TTE, Aukes JA, de Loos F, Gültuna I. Wetenschapsdag ASz 7 oktober Subcutaneous stimulation as add-on therapy to spinal cord stimulation for treatment of limb pain and/or lower back pain 1 year follow up results Hamm-Faber TE, Aukes JA, de Loos F, Gültuna I. Congres sectie Pijn 27 november 2010 te Veldhoven. 18

20 Optimal blood management in elective orthopaedic surgery: the Transfusion Op Maat study: the first results. So-Osman C, Nelissen R, Koopman-van Gemert AWMM, Kluyver E, Poll R, Onstenk O, van Hilten J, Jansen-Werkhoven T, Brand R and Brand A. Poster ISBT Berlin, 26 June 1 July Optimaal Bloed Management bij Electieve Orthopedisch Chirurgie: de eerste resultaten van detransfusie Op Maat studie. Koopman-van Gemert AWMM, Kuijpers G. Poster Wetenschapsdag 7 oktober Een alternative methode voor herstel van een defecte pacemaker lead. Schmidt JTh, Schütte PR, Vrolijk-de Mos M, Koopman-van Gemert AWMM, de Vries AG. Poster wetenschapsdag ASz, 7 oktober Anesthesiologie Continuous improvement of patient safety by implementing a rapid response system hospital-wide So RKL, van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deykers A, Verwoerd G, Oskam E, Taks M. NVIC dagen februari, Ede. Continuous improvement of patient safety by implementing a rapid response system hospital-wide van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deijkers A, Verwoerd G,Taks M, Oskam E, So RKL. International Symposium on Intensive Care & Emergency Medicine Erasme Hospital Brussel & SIZ march, Brussel. Continuous improvement of patient safety by implementing a rapid response system hospital-wide So RKL, van Bruggen V, Barendrecht P, Geense A, van Dijk E, Achilleos M, Saris I, Meijer M, Deykers A, Verwoerd G, Oskam E, Taks M. International Forum Quality & Safety in Health Care BMJ-IHI april 2010, Nice. 19

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2013 1 Inhoud Samenstelling Wetenschapscommissie 3 Woord vooraf 4 Wetenschappelijk jaarverslag Wetenschapscommissie 2013 5 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010

Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Wetenschappelijk jaaroverzicht 2009 en Abstractboek Wetenschapsdag 2010 Leerhuis Albert Schweitzer ziekenhuis Postbus 444 3300 AK

Nadere informatie

Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout

Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Derde wetenschapsboek van het Amphia Ziekenhuis Breda/Oosterhout Najaar 2011 2011 Amphia Ziekenhuis Breda Oosterhout Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

ANESTHESIOLOGENDAGEN ABSTRACTBOEK

ANESTHESIOLOGENDAGEN ABSTRACTBOEK A ANESTHESIOLOGENDAGEN 2015 ABSTRACTBOEK DONDERDAG 28 MEI 16.30-17.30 uur / zaal 0.5 Best of 4 (10 minuten presentatie, 5 minuten discussie) T.C.D. Rettig Intraoperative blood pressure and change in renal

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor Wetenschap special volume 23, september 20114 Advertentie Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie Wetenschap special volume 23, september 20114 Selectie van abstracts C. Boer, S.A. Loer Abstracts Wetenschapsdag 2011 Dr. M. Klimek, hoofdredacteur

Nadere informatie

3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD

3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD P 1 3500 JAAR OUDE TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE; DE KRACHT VAN DE CHINESE NAALD K.S.A.E. Liem, F.J.M. Heijmans, M. Bijkerk, J.M.V.G. Backus Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem Introductie Sinds juni

Nadere informatie

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag

HagaScoop. 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: 21 november 2013 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis, Den Haag HagaScoop WETENSCHAPPELIJK TIJDSCHRIFT HAGAZIEKENHUIS supplement Nummer 3 - november 03 jaargang 4 Abstracten HagaZiekenhuis 38 e Wetenschapsdag HagaZiekenhuis Datum: november 03 Locatie: Auditorium HagaZiekenhuis,

Nadere informatie

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam

VRA-Lustrumcongres. Pearls & Diamonds. 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam 60 VRA-Lustrumcongres Pearls & Diamonds 17 april 2015 Krasnapolsky Amsterdam Algemene informatie Hoofdsponsoren Het VRA Lustrumcongres 2015 wordt mede mogelijk gemaakt door: Algemene sponsoren Otto Bock

Nadere informatie

RAD MEMO 12 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 27 EN 28 SEPTEMBER 2007 DE DOELEN, ROTTERDAM. Nederlandse Vereniging voor Radiologie

RAD MEMO 12 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 27 EN 28 SEPTEMBER 2007 DE DOELEN, ROTTERDAM. Nederlandse Vereniging voor Radiologie 3 MEMO RAD J A A R G A N G - N U M M E R 3 - H E R F S T 0 0 7 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 7 EN 8 SEPTEMBER 007 DE DOELEN, ROTTERDAM Nederlandse Vereniging voor Radiologie Radiological Society of the

Nadere informatie

Maart 2014, Vol. 21, Nummer 1. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging

Maart 2014, Vol. 21, Nummer 1. Nederlands Tijdschrift voor. rthopaedie. Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Maart 2014, Vol., Nummer 1 rthopaedie Nederlands Tijdschrift voor Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging Proven Performance Orthopaedics England and Wales: The,170 Triathlon knees

Nadere informatie

Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie

Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek. Meander Academie Jaarverslag Wetenschappelijk Onderzoek 2014 Meander Academie 2 Jaarverslag wetenschappelijk onderzoek 2014 INHOUDSOPGAVE WETENSCHAPSBUREAU...5 Samenstelling... 5 Activiteiten... 5 COMMISSIE MEDISCH WETENSCHAPPELIJK

Nadere informatie

1. Algemene gegevens / General Information

1. Algemene gegevens / General Information Subsidieaanvraagformulier / Grant Application Form Aanvraagnummer / Application number: 3280 1. Algemene gegevens / General Information DEFINITIEF Projecttitel / Project title Pregnancy-induced hypertension

Nadere informatie

RAD MEMO SUPPLEMENT 13 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 9 EN 10 OKTOBER 2008 DE DOELEN, ROTTERDAM. Nederlandse Vereniging voor Radiologie

RAD MEMO SUPPLEMENT 13 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 9 EN 10 OKTOBER 2008 DE DOELEN, ROTTERDAM. Nederlandse Vereniging voor Radiologie 3 MEMO RAD J A A R G A N G 3 - N U M M E R 3 - H E R F S T 2 0 0 8 Nederlandse Vereniging voor Radiologie Radiological Society of the Netherlands 3 E NEDERLANDSE RADIOLOGENDAGEN 9 EN 0 OKTOBER 2008 DE

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/24307 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/24307 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/24307 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Broek, Colette van den Title: Optimisation of colorectal cancer treatment Issue

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014. Wetenschappelijk jaarverslag 2014. Tergooi T 088 753 17 53 Postbus 10016 1201 DA Hilversum www.tergooi.

WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014. Wetenschappelijk jaarverslag 2014. Tergooi T 088 753 17 53 Postbus 10016 1201 DA Hilversum www.tergooi. WETENSCHAPPELIJK JAARVERSLAG 2014 Wetenschappelijk jaarverslag 2014 Tergooi T 088 753 17 53 Postbus 10016 1201 DA Hilversum www.tergooi.nl Contact Rijksstraatweg 1 1261 AN Blaricum T 088 753 23 77 kverloop@tergooi.nl

Nadere informatie

Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen

Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen TNO-rapport KvL/B&G 2008.080 Bewegen, gezondheid en vallen bij ouderen Ontwikkeling en presentatie van een nieuwe visie op valpreventie Preventie en Zorg Wassenaarseweg 56 Postbus 2215 2301 CE Leiden www.tno.nl

Nadere informatie

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p.

Voorwoord van de voorzitter p.2. 1. Ontwikkelingen in 2012 p.4. 2. Samenvattingen gehonoreerde projecten CORR in 2012 p.5. 3. Voortgangsverslagen p. Jaarverslag 2012 VOORWOORD VAN DE VOORZITTER D e Stichting CORR is in het vierde jaar van haar bestaan aangeland. Een groot deel van de subsidie is inmiddels gealloceerd en heeft geleid tot de start van

Nadere informatie

31e jaargang 2009 nummer 2 issn 1381 4842. Therapeutic status and serious complications of radiosynoviorthesis

31e jaargang 2009 nummer 2 issn 1381 4842. Therapeutic status and serious complications of radiosynoviorthesis 31e jaargang 2009 nummer 2 issn 1381 4842 T I J D S C H R I F T V O O R N U L E A I R E GENEESKUNDE Therapeutic status and serious complications of radiosynoviorthesis Radiation synovectomy of the ankle,

Nadere informatie

Netherlands Journal. In this issue. Structured abstracts 19

Netherlands Journal. In this issue. Structured abstracts 19 Netherlands Journal Netherlands Journal o f cc r i t i c al l Cc ar re e Volume 10, No. 1 February 2006 bi-monthly official journal of the dutch society of intensive care ( nvic) In this issue from the

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triagesysteem

Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triagesysteem Wetenschappelijk onderzoek Nederlands Triagesysteem Drs. Linda A.M.J. Huibers Dr. Paul H.J. Giesen Sander Sloot, BSc IQ healthcare, UMC st Radboud Nijmegen Drs. Mirjam van Veen Drs. Yvette van Ierland

Nadere informatie

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin?

nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? nummer 7 najaar 2013 etenschap@gelre Samenwerken of harken in eigen achtertuin? 6 De KNO-wetenschapsagenda 8 Procedure Lokale Toetsing 14 Wetenschapssymposium 3 december 2013 Colofon Wetenschap@gelre is

Nadere informatie

CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION

CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION CHAPTER 9 SUMMARY AND GENERAL DISCUSSION CH 9 The purpose of this thesis was to investigate the effect of modifiable lifestyle factors on fecundity, pregnancy complications and perinatal outcome, and the

Nadere informatie

Inventarisatie centrale zorgverlener

Inventarisatie centrale zorgverlener Inventarisatie centrale zorgverlener Welke ervaringen zijn er met de centrale zorgverlener? Een verkennend literatuuronderzoek Februari 2011. In opdracht van de Hartstichting. Dr. Ir. Helene Voogdt-Pruis

Nadere informatie

Wetenschappelijk jaarverslag 2012

Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 Wetenschappelijk jaarverslag 2012 HagaZiekenhuis van de Wetenschap Inhoud Wetenschapsbeleid 4 Ondersteuning Wetenschapsbureau 5 Behandelde onderzoeken 6 Wetenschappelijk

Nadere informatie

Abstractboek. Prof. dr. Marc Willemsen Trends in tabaksonderzoek in Nederland van 2000 tot 2012

Abstractboek. Prof. dr. Marc Willemsen Trends in tabaksonderzoek in Nederland van 2000 tot 2012 Abstractboek Hartelijk welkom! Het Nederlands Netwerk voor Tabaksonderzoek (NNvT) is in 2013 opgericht om een platform te bieden aan het wetenschappelijk tabaksonderzoek in Nederland. Het is een netwerk

Nadere informatie

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 20, september 20083 H.F. Gramke, M.A.E. Marcus Postoperatieve pijnbestrijding

anesthesiologie Nederlands tijdschrift voor volume 20, september 20083 H.F. Gramke, M.A.E. Marcus Postoperatieve pijnbestrijding Nederlands tijdschrift voor anesthesiologie volume 20, september 20083 Prof. Dr. M.A.E. Marcus, hoofdredacteur Dr. M. Klimek, plaatsvervangend hoofdredacteur Officiële uitgave van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842. Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte

33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842. Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte 33e jaargang 2011 nummer 3 issn 1381 4842 T I J D S C H R I F T V O O R N U L E A I R E GENEESKUNDE Kinderen en nucleaire geneeskunde: Neuroblastoom; een heterogene ziekte Renografie bij baby s met een

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

Radioloog van de toekomst programma & abstracts. Radiologendagen. 27-28 september 2012. 1931 Congrescentrum. Brabanthallen.

Radioloog van de toekomst programma & abstracts. Radiologendagen. 27-28 september 2012. 1931 Congrescentrum. Brabanthallen. 17 Radioloog van de toekomst programma & abstracts Radiologendagen 7-8 september 01 1931 Congrescentrum Brabanthallen s-hertogenbosch www.radiologen.nl www.congresscompany.com programma voorwoord & abstracts

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen This full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. [http://hdl.handle.net/2066/83266]

Nadere informatie