Bijlagen. Bijlage Register 233

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijlagen. Bijlage 1 231. Register 233"

Transcriptie

1 229 Bijlagen Bijlage Register 233

2 231 Bijlage 1 J.A.W. Tielbeek et al. (Red.), Promoveren doe je zo!, DOI / , Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013

3 232 Bijlage 1 In dit zakboek zijn de belangrijkste aspecten van het promoveren uiteengezet. Er is geprobeerd handvatten aan te reiken om het promotietraject zo soepel mogelijk te laten verlopen. Hierna worden nog enkele referenties genoemd waar nuttige informatie kan worden vergaard die een promovendus een eindje op weg kan helpen. Uiteraard bevat dit overzicht de eerste drie referenties van de meest bezochte biomedische websites. Het is goed om bij aanvang van je promotietraject te informeren bij directe collega s welke boeken, websites en andere naslagwerken nuttig kunnen zijn voor jouw specifieke onderwerp. Behalve een aantal praktische referenties worden er referenties genoemd om de zware materie van het promotietraject af te wisselen met wat lichtere kost en zo het brein van enige ontspanning te voorzien. Websites 1. Pubmed: Cochrane: Embase: Wiki Statistiek: os1.amc.nl/mediawiki 5. Clinical predictionmodels: SPSS tools: Promovendi Netwerk Nederland: Promovendivereniging Aprove: Dutch Masters of Life Sciences Health: Web of Knowledge: sub3.webofknowledge.com 11. Dutch trial register: Clinical trials database: Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek: Beursopener: Vakbond voor wetenschap: Postdoc Career Development Initiative: Paint.net: Filezilla: filezilla-project.org 19. Cute PDF: Format Factory: Mendeley reference manager: ImageJ: imagej.nih.gov/ij/index.html Boeken 1. Reekers JA. Presenting at medical meetings. 1st ed. Berlijn, Heidelberg: Springer, Hrdina Chr, Hrdina R. Scientific English. Langescheidt et al. 1st ed., Ontspanning

4 233 Register J.A.W. Tielbeek et al. (Red.), Promoveren doe je zo!, DOI / , Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2013

5 234 Register A aanbiedingsbrief 17, 131, 132 herindiening 134 aangifte inkomstenbelasting (IB) 218 abstract 153 acceptatiestrategie 123 Access-software 57 aftrekpost 218 allocation bias 22 AMSTAR 34 analyse 110 artikelelementen, essentiële 107 B baseline vergelijking 22 Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch onderzoekers (BROK) 3, 48, 50 begeleidende brief 130 aanpassen 133 belangenverstrengeling 133 betrouwbaarheidsinterval 81, 83 beurs 202 beursaanvraag 203 bias 22 blinded outcome assessment 22 Bonferroni 89 BROK 3, 48, 50 business case 94 C cao à la carte -regeling 214 cao UMC 212 carrièremogelijkheden 222 Case Record Form of Case Report Form (CRF) 54 clinical trial 80 cohortonderzoek 28 datamanagement 30 prospectief 29 retrospectief 29 communicatieproblemen 186 conclusie 114 confounder 77, 85 congres 124, 152 financiën 155 keuze 152 voorbereiding 153 congresbezoek 151 consultancy bureau 227 controlegroep 28 conventie 80 copromotor en promotor 2 covariabele of predictor 84 cover letter 130, 132 CRF 54 database 56 testen van 56 cursusplanning 194 D dagelijkse ritme 99 data safety and monitoring board (DSMB) 18 data-extractie 36 dataverzameling 79 DEC 43 aanmeldingsformulier 43 werkprotocol 43 deskundigen, groep van 9 dierexperimentencommissie (DEC) 43 dierproef, wijzigen 44 discussie 112 doctor 2 DSMB 18 E e-crf 54 editor 123, 130, 131 editorial board 130 empirisch onderzoek 80 epidemiologisch onderzoek 80 erkenning 124 etiologisch onderzoek 85 evaluatiemoment 199 exclusiecriteria 65 exit-meting 87 exposure-matching 78 F false discovery rate (FDR) 89 FDR 89 feedback 160 Framingham-model 85 G GCP 50 cursus 76 richtsnoer 49 gegevens verzamelen 3 GRADE 37 grafiek 118 H hot shots 154 hypothesetoetsing 83 hypothesevorming 8 I ICMJE 104 impactfactor 124 imputatie 88 inclusie, problemen bij 66 inclusiecriteria 65 index- en controlegroep, keuze 29 indexgroep 28 indicatiebias 78 inleiding 108 intention-to-treat analysis 22 interactieterm 84 International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) 104 interventiereview, meta-analyse 37 J jaarurensystematiek 213 journaal 76 K KNAW 203 koophuis 219 kwaliteitscriterium 29 L labjournaal 72 laboratorium ML-niveau 70 veiligheid 70 laboratoriumexperiment 71 commerciële kit 71 mislukt 72

6 Register 235 A R literatuur 9 literatuuronderzoek 9 literatuurzoekmachine 3 loodjes, laatste 182 loonbelasting 218 loss-to-follow-up 23 M manuscript plan van aanpak 104 schrijven van 195 Medical Subject Headings (MeSH) 35 medisch-ethische toetsingscommissie (METC) meester-gezelrelatie 194 meeting organiseren 174 meetmethoden 110 MeSH 35 meta-analyse 37 METC 2, 16, 50 METC-goedkeuring 19 METC-toetsing 16 methoden 109 methodologische kwaliteit 36 meting, herhaalde 77 missing data 87 missing value 86 missing-at-random 87 modelindeling 18 mondelinge presentatie 143 multipele regressieanalyse 77 multiple testing 89 correctie 89 N Nationale DenkTank 227 netwerken 154 nevenwerkzaamheden 99 nieuwswaarde 131 non-response rate 66 Nuffic 202 nulhypothese 81 O onderzoeksbegeleider 160 aansturing 187 taken en plichten 163 onderzoeksdoel 195 onderzoeksopzet 110 onderzoeksorganisatie 51 onderzoeksplan 194 onderzoekspopulatie 109 onderzoeksprotocol 2, 10, 76 open access 126 opleidingsplaats 226 oral 140 ouderschapsverlof 215 outline 9, 195 format 10 P paragraafindeling 107 patiënteninformatie 18 patiëntidentificatienummer (PIN) 54 patiëntselectie 80 pensioenvoorziening 213 persoonlijk budget (PB) 214 persoonsjaren 29 PICO 22, 34 postdoc 226 poster 139, 140 posterpresentatie 153 poweranalyse 78 PowerPoint 147 presentatie 147 Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta- Analyses (PRISMA) 34 presentatie 148, 153 dia s 146 methodologie 146 orale 153 resultaten 146 standaardzaken 145 Prince II 94 prioriteiten stellen 178 PRISMA 34 privacy 54 proefdierdeskundige 43 proefdierkunde-cursus 42, 76 proefdieronderzoek 42 proefpersoon 16 bescherming 16 projectaanpak 94 projectaanvraag 8 projectmanagement 93 problemen 95 projectplan 95 projectresultaat 94, 95 projectrisico 95 projectrol 94 PRojects IN Controlled Environments (Prince II) 94 promotiebonus OIO 212 promotiedatum, tijdmanagement 182 promotieonderzoek basaal-wetenschappelijk 174 promotietijd, reflectie 222 promotietraject, evaluatie 195 promotor enthousiasmeren 195 rol van 194 promovendus 2 begeleiden stagiaire 198 derde jaar 177 eerste jaar 170 rechten en plichten 162 tweede jaar 173 vierde jaar 181 promoveren 161 publicaties, relevante 9 p-waarde 81, 83 R randomisatie 22, 23 randomized controlled trial (RCT) 22 rapportage richtlijnen 80 RCT 22 referentielijst 124 registratie 23 regressieanalyse 84 Cox-regressieanalysemodel 84 lineaire 84 logistische 84 multipele 87 toevalligheid 85 regressiemodel 84, 86 reiskosten 214 reisstipendium 155 relatieve risico (RR) 81 reply letter inleiding 134 structuur 134 tekstwijzigingen 135 response rate 66 resultaten 111 review analyse 37 conclusies verwoorden 38 systematische 34 zoekactie 35 reviewer 125 voorstellen 132 reviewproces 123

7 236 Register richtlijnen voor Good Clinical Practice (GCP) 50 risk of bias tool 36 U UMC Zorgverzekering 213 S SAE 18 salaris 212 arts-onderzoeker 212 samenvatting 115 schrijfproces 105 voortgang 105 schrijfschema 105 selectie 36, 125 selectiebias 64 sensitiviteitsanalyse 37 serious adverse event (SAE) 18 Spearman-Brown formule 77 specificiteit 82 SPSS-software 56 stage, wetenschappelijke 198 stageplanning 198 standaardfout 81 standaardisering 23 standard operating procedure (SOP) 110 startgesprek 187 statistic, betrouwbaarheid 81 statistiek 80 statistiek-wikisite 82 steekproef 65 convenience - 65 probability - 65 story board 144 subsidieaanvraag 12 jury 12 randvoorwaarden 12 titel en abstract 13 subsidiefonds 202 syntax 76 V validatie, interne 85 validation, external 85 validiteit 64 vergadering 190 werkbespreking 190 verlof 214 vertrouwenspersoon 186 verwachtingen, afstemmen 187 voorbeeldschema 106 voorbereiding 2 voortgangsgesprek 198 vraagstelling 34 W waarde, voorspellende 82 waarneming, ontbrekende 86 werkbespreking 190 wetenschappelijke 191 werkoverleg 161 Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen (WMO) 16 17, Wet op de dierproeven (Wod) 42 wilsonbekwaamheid 20 WMO 16 17, T tabel 118 therapietrouw 23 threshold 81 tijdschrift kiezen 122 timemanagement 98 grote lijnen 98 titelpagina 108 toetsverplichting 17 transformatie 81

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen

Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor medisch-wetenschappelijk onderzoek September 2013 13.278.834 Researchcode Universitair Medisch Centrum Groningen Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015

Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015 Wet- en Regelgeving klinisch Onderzoek in Nederland anno 2015 Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Januari 2015 1 Introduction Herman Pieterse 37 yr experience in clinical research with drugs

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode

Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie. Deel III Handleiding Stageperiode Toetsplan Masteropleiding Epidemiologie Deel III Handleiding Stageperiode Studiejaar 2014-2015 Afdeling epidemiologie & biostatistiek VU medisch centrum Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam tel

Nadere informatie

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra

Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra Kwaliteitsborging mensgebonden onderzoek 2.0 Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra 12.6053 1/34 Voorwoord Voor de universitair medische centra (umc s) is onderzoek met proefpersonen een

Nadere informatie

Lijst met afkortingen

Lijst met afkortingen 245 Lijst met afkortingen H. J. Out et al. (Red.), Handboek farmaceutische geneeskunde, DOI 10.1007/978-90-368-0265-9, 2014 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media BV 246 Lijst met afkortingen

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U9 Monitoren Distributielijst : STZ Datum : 15-10-2012 Revisiedatum : 15-10-2013 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum Hoofdstuk Versiedatum Hoofdstuk

Nadere informatie

Kwaliteitskader oncologie monitoring

Kwaliteitskader oncologie monitoring Kwaliteitskader oncologie monitoring april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma Klinisch

Nadere informatie

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma

Nadere informatie

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF 2008-2013 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN REINIER DE GRAAF INHOUD INHOUD Inhoud 1 Leeswijzer 3 Voorwoord 4 Wetenschap in Reinier de Graaf 7 Discipline-overstijgend onderwijs 11 Onderzoek doen 17 Wetenschapsdag 21

Nadere informatie

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies

WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies WEGWIJZER MASTERPROJECT Masteropleiding Education and Child Studies INSTITUUT PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN FACULTEIT DER SOCIALE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT LEIDEN Leiden, september 2014 2 VOORAF Deze Wegwijzer

Nadere informatie

ataopslag, onitoring Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland

ataopslag, onitoring Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland ataopslag, Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren en onitoring 3V-alternatieven voor proefdiergebruik in Nederland e Dataopslag, monitoring en evaluatie van dierproeven, proefdieren

Nadere informatie

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Versie 17 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, juni 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Criteria

Nadere informatie

Handboek voor PhD studenten

Handboek voor PhD studenten Handboek voor PhD studenten September 2013 Voor u ligt het promovendihandboek van het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam (CCA). Hierin is veel nuttige informatie voor (toekomstige) promovendi

Nadere informatie

Februari 2011. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 10. EDITORIAAL Toepassen van innovatie? 1 P. Chevalier MINERVA

Februari 2011. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 10. EDITORIAAL Toepassen van innovatie? 1 P. Chevalier MINERVA Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn EDITORIAAL Toepassen van innovatie? 1 P. Chevalier 1 BNP-geleide MINERVA medicatie-aanpassingen bij patiënten met chronisch hartfalen 2 G. De Keulenaer Welke

Nadere informatie

Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum

Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum Verslag presentaties Jeroen Rombouts (3TU Datacentrum): Research Data Management 3TU.Datacentrum Inleiding RDM Redenen voor aandacht voor datamanagement: Ethiek. Codes of conduct. Commissie Schuyt.Reacties

Nadere informatie

Klinisch onderzoek beter mogelijk met een EPD. Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Voorzitter NVMA 3 juni 2010

Klinisch onderzoek beter mogelijk met een EPD. Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Voorzitter NVMA 3 juni 2010 1 Klinisch onderzoek beter mogelijk met een EPD Prof. Dr. H. Pieterse Profess Medical Consultancy Voorzitter NVMA 3 juni 2010 Agenda 2 Aan welke wettelijke eisen moet mensgebonden onderzoek in Nederland

Nadere informatie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie

Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen in Nederland Onderzoek naar de PROPATRIA-studie Lessen voor het medischwetenschappelijk onderzoek met mensen

Nadere informatie

Subsidie instrumenten

Subsidie instrumenten Tijdschrift voor Zorgadministratie en Informatie EPD SPECIAL 140 Informatie jaargang 36 juni 2010 een kwartaaluitgave van de Vereniging voor Zorgadministratie en Subsidie instrumenten externe financiering

Nadere informatie

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien

Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Onze Lieve etenschap Een arts moet kunnen opereren; maar ook van opereren kunnen afzien Diagnostische tests pagina 5 K war tet onder zoek ers pagina 8 e-b ooks pagina 12 Wer k en volgens G ood clinical

Nadere informatie

INSTRUMENT VOOR BEOORDELING

INSTRUMENT VOOR BEOORDELING INSTRUMENT VOOR BEOORDELING VAN RICHTLIJNEN The AGREE Next Steps Consortium Mei 2009 Copyright Het AGREE II-Instrument is een product van The AGREE Next Steps Consortium. Dit document mag gekopieerd worden

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

De HARING-tools. Dertien instrumenten voor ondersteuning bij het opstellen, herzien, implementeren en evalueren van richtlijnen

De HARING-tools. Dertien instrumenten voor ondersteuning bij het opstellen, herzien, implementeren en evalueren van richtlijnen De HARING-tools Dertien instrumenten voor ondersteuning bij het opstellen, herzien, implementeren en evalueren van richtlijnen Mirrian Hilbink Mariëlle Ouwens Tijn Kool Dertien instrumenten voor ondersteuning

Nadere informatie

DCTF Jaarcongres 2010 Naar Transparante Trials Amrâth Hotel Lapershoek Hilversum, 23 juni 2010

DCTF Jaarcongres 2010 Naar Transparante Trials Amrâth Hotel Lapershoek Hilversum, 23 juni 2010 M et een record aantal van 203 inschrijvingen, waarbij bijna alle sleutelpartijen vertegenwoordigd waren, was ook het vierde jaarcongres van de Dutch Clinical Trial Foundation een groot succes. Het congres

Nadere informatie

Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House

Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House Windesheim zet kennis in werking Uitwisselen verpleegkundige gegevens oncologie met behulp van een Clinical Data Ware House ONDERZOEK Lectoraat ICT-innovaties in de Zorg 2013 William Goossen Joep Dille

Nadere informatie

Psychologie & Gezondheid 2013 Running therapie bij depressie: een systematische review A.C.M. Bongers en T.J. Dijkerman

Psychologie & Gezondheid 2013 Running therapie bij depressie: een systematische review A.C.M. Bongers en T.J. Dijkerman Psychologie & Gezondheid 2013 Running therapie bij depressie: een systematische review A.C.M. Bongers en T.J. Dijkerman Running therapy and major depressive disorders: a systematic review Abstract - The

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Foreest Medical School

Foreest Medical School MCA Gemini Groep Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 Foreest Medical School jaarverslag 2012-2013 2 3 Vooruitzien in vertrouwen Inhoud Traditiegetrouw blikken we in dit jaarverslag terug op de

Nadere informatie

Continue glucose monitoring

Continue glucose monitoring Onderwerp: Samenvatting: Soort uitspraak: Continue glucose monitoring Het CVZ concludeert dat er patiëntengroepen bestaan waarbij langdurige therapeutische toepassing van (real-time) CGM zinvol is. Voor

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie