Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen ).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2014 2015)."

Transcriptie

1 Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen ). Art. 1 Organisatie Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen (verder PC genoemd) organiseert jaarlijks een competitie Beker van West-Vlaanderen (met rechtstreekse uitschakeling behalve voor de voorrondes seniors heren) voor senior- en jeugdploegen. Het tornooi is toegankelijk voor clubs uit West-Vlaanderen of die in West-Vlaanderen aantreden, gratis en via inschrijving vrijwillig, die aangesloten zijn bij de Vlaamse Basketbal Liga (VBL) en die aantreden in volgende afdelingen : Heren seniors : provinciale afdelingen (zie ook art. 14). Dames seniors : landelijke en provinciale afdelingen Jeugd : alle afdelingen met uitzondering van juniors dames en microben. Alle ploegen bij de seniors, die in de competitie inschrijven, kunnen deelnemen. (opgelet: VCD 253 van toepassing) Alle jeugdploegen kunnen deelnemen, volgens categorie en geslacht en zolang dit niet strijdig is met het Huishoudelijk Reglement. Jeugdreeksen die in de competitie gemengd spelen, doen dit ook in de beker. Clubs kunnen in dezelfde jeugdreeks meerdere ploegen inschrijven, mits de toepassing van een gelijkaardige regel als beschreven in artikel VCD 253. Indien een club inschrijft met meerdere ploegen binnen dezelfde jeugdcategorie krijgen deze ploegen een letter als extensie te beginnen met de A, vb. Cadetten A, Cadetten B enz. Wanneer een club inschrijft met minder ploegen dan werden ingeschreven in de seniors-competitie, dan zal ploeg A verondersteld worden te behoren tot de afdeling van de hoogst gekwalificeerde ploeg van deze club, ploeg B tot de afdeling van de op één na hoogst gekwalificeerde ploeg, enz.... Ten laatste op 1 september moet elke club, die deelneemt aan de beker met meer dan 1 ploeg in eenzelfde jeugdcategorie, een lijst aan het PC voorleggen (door middel van een Excel-file) ; waarop alle namen staan van de spelers die voor elke jeugdploeg zullen uitkomen in dit bekertornooi. Uitzondering hierop : indien dergelijke ploeg een wedstrijd voor die datum speelt, dan moeten de lijsten voor alle jeugdploegen van die club binnen zijn ten minste 1 week voor aanvang van die wedstrijd. Voor alle spelers, die naderhand toegevoegd worden aan de spelerslijst, zowel wanneer het gaat over spelers van de overeenkomende jeugdcategorie, als wanneer het gaat over spelers uit lagere jeugdreeksen die een hogere leeftijdscategorie aanvullen (zolang dit niet strijdig is met het Huishoudelijk Reglement) geldt dat deze spelers toegevoegd moeten zijn aan de lijst, uiterlijk één week voor de volgende bekerwedstrijd ingepland staat. Het is echter ten strengste verboden om : Spelers die aan een andere ploeg (dus binnen eenzelfde jeugdcategorie toegewezen werden), op te stellen Spelers op meerdere lijsten in te schrijven van dezelfde jeugdcategorie Deze lijst kan ten allen tijde opgevraagd worden bij de secretaris van het PC. De scheidsrechters zullen voor aanvang toezien op de correcte toepassing van deze regel.

2 Tegen alle ploegen van dezelfde jeugdreeks, van een club die het reglement niet respecteren, zal een forfaitnederlaag uitgesproken worden. Bij forfait (geven of krijgen) is de ploeg waartegen het forfait geldt, automatisch uitgeschakeld. Art. 2 Algemene reglementering Alle reglementering van het bekertornooi volgt volledig het op dat moment geldende huishoudelijk reglement van de reguliere competitie en de FIBA-regelgeving, tenzij het bekerreglement hiervan expliciet afwijkt. In dat geval zal de afwijking behandeld worden in één van onderstaande artikels. Art. 3 Plaatsing van de wedstrijden De wedstrijden worden betwist in het door het PC vastgelegde weekend. In onderling akkoord kunnen de clubs beslissen van dit weekend af te wijken, mits zij de voorziene sperperiode respecteren. De sperperiode is een tijdvak met datums voor en na het vastgelegde weekend. Het onderling akkoord tussen beide clubs is steeds noodzakelijk bij het inplannen tijdens de sperperiode. De algemene regel is als volgt : de wedstrijd wordt gespeeld in het voorziene weekend. Indien een ploeg in dat voorziene weekend zowel in een landelijke bekercompetitie als in een provinciale bekercompetitie speelt, dan zal de landelijke bekerwedstrijd op zaterdag gespeeld worden en de provinciale bekerwedstrijd op zondag gespeeld worden, tenzij alle clubs het eens zijn om dit om te wisselen (dat betekent dat zowel de tegenstander in de landelijke beker, als in de provinciale beker akkoord moet zijn). De bezochte club deelt via mail aan de secretaris van het PC en aan de secretaris van de bezoekende club datum en uur alsook de ligging van de zaal mee. De bezoekende ploeg moet binnen de 7 dagen reageren en altijd voor de uiterste datum van mededelen, indien deze datum niet past, door middel van een mail aan de secretaris van het PC. Als er geen reactie komt, is de match definitief gepland en vervallen alle voorrangsregels van de provinciale -, landelijke competitie en beker. Indien het voorziene weekend niet past, zoeken beide clubs in onderling akkoord naar een datum, die binnen de sperperiode ligt en wel past. Indien er daar een akkoord gevonden wordt, dan deelt de bezochte club via mail aan de secretaris van het PC en aan de secretaris van de bezoekende club datum en uur alsook de ligging van de zaal mee en voegt het onderling akkoord hieraan toe. Wordt er geen akkoord gevonden, noch op het voorziene weekend, noch binnen de sperperiode, dan deelt de bezochte club dit mee via mail aan de secretaris van het PC en aan de secretaris van de bezoekende club. Hiervoor krijgen de clubs tijd tot 14 dagen na de vorige ronde. Indien er geen akkoord bereikt is tegen de uiterste datum van meedelen, dan zal het PC de wedstrijd plaatsen. De wedstrijd wordt dan gepland in het voorziene bekerweekend, of tijdens de week die dit weekend voorafgaat. Wanneer een door het PC geplaatste wedstrijd uiteindelijk toch niet doorgaat, dan zal dit beschouwd worden als het niet respecteren van het reglement. Art. 4 Wedstrijdkalender De wedstrijdkalender van het tornooi wordt voor iedere ronde door het PC opgemaakt. Een club die voor een derde opeenvolgende keer als bezoekende club wordt uitgeloot, wordt automatisch thuisclub in deze ronde, behalve als beide clubs zich in dezelfde situatie bevinden. In dat geval blijft de loting behouden.

3 Alle wedstrijddata en uren (volgende rondes e.d.) zullen door het PC tijdig beschikbaar gesteld worden via de website De clubs zorgen voor het invullen van de uitslagen (ook die van de poulewedstrijden!). We verwijzen tevens naar het speelschema waarop alle vastgelegde data voor het volledige seizoen te vinden zijn, van bij de aanvang van het tornooi. Ook dit speelschema is te vinden op bovengenoemde website. Art. 5 Toekenning winnaar wedstrijd Het tornooi wordt betwist door middel van rechtstreekse uitschakeling. Bij gelijke stand op het einde van de reglementaire speeltijd wordt telkens een verlenging van vijf minuten gespeeld en herhaald, tot er een winnaar is. Dit geldt ook voor de poulewedstrijden. De pijl wordt verder gehanteerd, ook in de verlengingen. De ploeg met de hoogste score na de reguliere speeltijd of na verlengingen is dus de winnaar. Onderstaande paragraaf van dit artikel geldt enkel voor de seniors : Bij wedstrijden tussen clubs van verschillende afdelingen wordt, vóór iedere wedstrijd een voorgift van vijf punten per afdeling toegekend en dit voor de volledige duur van het bekertornooi, vanaf de eerste poulewedstrijd tot en met inbegrip van de finales. Art. 6 Wedstrijdbladen en resultaten De resultaten van de wedstrijden dienen na afloop van de wedstrijd meegedeeld te worden via Extranet. Wie thuisclub is voor de volgende ronde moet tevens via mail het aanvangsuur aan de secretaris van het PC meedelen. De wedstrijdbladen moeten qua timing opgestuurd worden conform het competitiereglement naar de door het PC aangestelde medewerker, waarnaartoe ook de wedstrijdbladen van de competitie gestuurd worden. Art. 7 Kosten wedstrijden Voor iedere bekerwedstrijd zijn de verplaatsingskosten ten laste van de bezoekende club. De kosten van de organisatie met inbegrip van scheidsrechterskosten (inclusief de verplaatsingskosten van de scheidsrechters) zijn ten laste van de thuisclub. Scheidsrechterskosten : de gangbare provinciale tarieven zijn van toepassing. Art. 8 Boeten De TTB is van toepassing. Bij een forfait tijdens de finale zal de bijkomende boete van euro via de VBL doorgestort worden naar de medeorganisatoren van de bekerfinales.

4 Art. 9 Bevoegdheid en rechtspleging Alle wedstrijden in het kader van de beker van West-Vlaanderen vallen onder de bevoegdheid en rechtspleging (zie echter ook art. 10) van de VBL. Alle wedstrijden (dus ook benjaminswedstrijden) worden geleid door scheidsrechters aangeduid door de provinciale (jeugd-)aanduider (convocateur). Art. 10 Geschillen Alle administratieve geschillen zullen beslist worden door het PC. Voor geschillen tijdens het finale weekend zullen alle beslissingen, nodig voor een goede voortzetting van het tornooi, ter plaatse genomen worden door de aanwezige leden van het PC. De normale rechtsgang is van kracht bij beroep. Dit werkt tijdens de finaledag(en) evenwel niet opschortend. Art. 11 Organisatie finales De finales worden door het PC ingericht. Alle clubs uit de provincie West-Vlaanderen of die in West-Vlaanderen aantreden, aangesloten bij de VBL, kunnen zich kandidaat stellen voor de medeorganisatie van de finales. De voorwaarden voor het stellen van een kandidatuur worden via een draaiboek aan de clubs ter kennis gesteld. Dit draaiboek zal voorhanden zijn op hoger genoemde website. De toekenning aan een club voor de medeorganisatie wordt enkel en alleen bepaald door het PC. Tijdens het weekend waarin de finales georganiseerd worden, zal het PC geen toelating geven aan andere initiatieven, die op hetzelfde moment doorgaan, waaronder niet beperkend : tornooien of oefenwedstrijden, etc... Art. 12 Geselecteerde spelers Indien een bekerwedstrijd en een wedstrijd van de provinciale selecties dient gespeeld te worden op dezelfde dag (met uitzondering van de finales van de beker) mag de club van de geselecteerde speler of speelster deze wedstrijd (kosteloos) verplaatsen of toch laten plaatsvinden maar dan zonder de geselecteerden. Indien de club de bekerwedstrijd toch speelt met de geselecteerde speler of speelster, wordt deze wedstrijd verloren verklaard. Art. 13 Overige bepalingen Elke bepaling, die afwijkt van het competitiereglement en niet voorzien is in onderhavig reglement, zal beslecht worden door het PC. Hiertegen is enkel verhaal mogelijk, via de normale rechtsgang. Door in te schrijven verklaren de clubs zich akkoord met dit reglement. Art. 14 Praktische organisatie Bekertornooi Heren Seniors In navolging met de Beker van Vlaanderen en met de bedoeling de speelmogelijkheden te verruimen, wordt het bekertornooi vanaf het seizoen ten dele via een geleide loting georganiseerd, aangevuld met een poule-systeem in de voorronden. De organisatie van deze loting komt geheel en al toe aan het PC, die waar nodig de nodige aanpassingen kan aanbrengen om te komen tot poules van 5 ploegen. Een eerste luik van de geleide loting bestaat hierin dat de ploegen, die het komende seizoen zullen aantreden in eerste provinciale, vrijgesteld zijn van de voorrondes. Zij zijn automatisch geplaatst zijn voor de 16 e finales. Daarin zullen alle ploegen uit eerste provinciale hun wedstrijd afwerken op verplaatsing. Alle overige ploegen die in dit tornooi inschrijven, worden in poules ingedeeld. We noemen dit de voorrondes.

5 Een tweede luik van de geleide loting is de vorming van deze poules. De ploegen uit tweede provinciale worden zoveel mogelijk verdeeld over alle te vormen poules. Vervolgens worden de ploegen uit derde provinciale toegevoegd enzovoort... tot alle ingeschreven ploegen in een poule ingedeeld zijn, met de beperking dat een poule maar één ploeg van eenzelfde club mag bevatten. De poules staan in de volgorde waarin ze geloot worden. Er worden poules gecreëerd, bestaand uit (bij voorkeur) vijf ploegen. Indien op basis van het aantal inschrijvingen dit mathematisch niet mogelijk is worden 1 of meerdere poules aangevuld met een bye. In de voorrondes (poulewedstrijden) worden er geen heen- en terugwedstrijden gespeeld, zodat elke ploeg (in een reeks met vijf) telkens twee thuis- en twee uitwedstrijden zal spelen. De wedstrijden worden gespeeld zoals ze geloot worden. Ook bij het plaatsen van de poulewedstrijden is steeds het akkoord van beide ploegen vereist. Kalenderwijzigingen volgen het gewone reglement. De winnaar van elke poule (zoals beschreven in VCD 268) krijgt een plaats in de 16e finales. Vervolgens wordt er aangevuld met de tweedes uit de poules en dit startend met poule 1, daarna poule 2,... enz. Het einddoel is te komen tot een totaal van 32 ploegen voor de 16e finales. In de (theoretische) mogelijkheid dat er onvoldoende tweedes zijn, kan er desnoods volgens een gelijkaardig principe aangevuld worden met de derdes, vierdes, etc... Voor poulewedstrijden die tegen de uiterste voorzien datum niet worden gespeeld, krijgen beide ploegen 0 punten voor deze wedstrijd(en) in de poulerangschikking.

Spelers die aan een andere ploeg (dus binnen eenzelfde jeugdcategorie toegewezen werden), op te stellen

Spelers die aan een andere ploeg (dus binnen eenzelfde jeugdcategorie toegewezen werden), op te stellen Reglement Provinciale Beker (geldig vanaf seizoen 2016 2017). Art. 1 Organisatie Het Provinciaal Comité West-Vlaanderen (verder PC genoemd) organiseert jaarlijks een competitie Beker van West-Vlaanderen

Nadere informatie

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT BEKER VAN OOST-VLAANDEREN BEKERREGLEMENT art. 1 Het Provinciaal Comité Oost-Vlaanderen richt een bekercompetitie in voor seniors heren, seniors dames en jeugd jongens en meisjes onder de benaming: Beker

Nadere informatie

Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden

Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden REGLEMENT BEKER VAN ANTWERPEN SEIZOEN 2016-2017 HEREN, DAMES en JEUGD Art. 1: Deelnemingsvoorwaarden 1.1. Aan de Beker van Antwerpen, ingericht door het Provinciaal Comité Antwerpen, kan gratis deelgenomen

Nadere informatie

Reglement Beker van Vlaanderen Jeugd

Reglement Beker van Vlaanderen Jeugd Reglement Beker van Vlaanderen Jeugd Seizoen 2018-2019 Inhoudstafel Art. 1: algemeen... 3 Art. 2: bepalingen... 3 Art. 3: teams... 3 Art. 4: poule-indeling en ronden... 3 Art. 5: verlengingen - gelijkstand...

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames 2015-2016

Beker van Belgie Dames 2015-2016 Beker van Belgie Dames 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

ETHIAS BEKER VAN VLAANDEREN SEIZOEN 2015-2016 HEREN

ETHIAS BEKER VAN VLAANDEREN SEIZOEN 2015-2016 HEREN ETHIAS BEKER VAN VLAANDEREN SEIZOEN 2015-2016 HEREN Art. 1: De Vlaamse Basketballiga richt een bekercompetitie in voor Seniors Heren onder de benaming: Ethias Beker van Vlaanderen Heren. Vanaf de eerste

Nadere informatie

Beker van Belgie Dames

Beker van Belgie Dames Beker van Belgie Dames 2017-2018 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniores dames onder de benaming Beker van België Dames. Vanaf de eerste speeldag vallen de organisatiekosten

Nadere informatie

Reglement Beker van Vlaanderen Heren

Reglement Beker van Vlaanderen Heren Reglement Beker van Vlaanderen Heren Seizoen 2018-2019 Inhoudstafel Art. 1: algemeen... 3 Art. 2: bepalingen... 3 Art. 3: teams... 3 Art. 4: poule-indeling en ronden... 3 Art. 5: verlengingen - gelijkstand...

Nadere informatie

Beker van Belgie Heren

Beker van Belgie Heren Beker van Belgie Heren 2017-2018 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniors heren onder de benaming Beker van België Heren. Het departement Competitie, gemengd samengesteld uit leden

Nadere informatie

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

ONTWERP MODALITEITEN DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen ONTWERP MODALITEITEN 2012-2013 DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen INHOUD DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen A. Provinciale jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8 B. Bijzondere jeugdreeksen U19-U17-U15-U13-U11-U10-U9-U8

Nadere informatie

De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar.

De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar. Kempische Verstandhouding der Tennisclubs : K.V.T. Reglement van de KVT-competitie: Artikel 1 : Ploegen kunnen ingeschreven worden in verschillende afdelingen: Afdeling 1 : Maximum 80 punten enkel voor

Nadere informatie

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement Deel Administratie Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Deel Competitie ART. 260 KALENDER A) KALENDER VAN HET SEIZOEN De kalender van de landelijke afdelingen wordt opgemaakt door en onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement

Deel Administratie. Huishoudelijk Reglement Deel Administratie Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Deel Competitie ART. 260 KALENDER A) KALENDER VAN HET SEIZOEN De kalender van de landelijke afdelingen wordt opgemaakt door en onder verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar.

Artikel 2 : De spelers moeten aangesloten zijn bij VTV en een MINIMUMLEEFTIJD VAN 21 JAAR hebben of worden tijdens dat jaar. Kempische Verstandhouding der Tennisclubs : K.V.T. Reglement van de KVT-competitie: Artikel 1 : Ploegen kunnen ingeschreven worden in verschillende afdelingen: Afdeling 1 : Maximum 60 punten voor de Heren.

Nadere informatie

Beker van Belgie Heren

Beker van Belgie Heren Beker van Belgie Heren 2015-2016 Art. 1: De stichting PROMBAS organiseert een tornooi voor seniors heren onder de benaming Beker van België Heren. Het departement Competitie, gemengd samengesteld uit leden

Nadere informatie

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 4 Competitie voor jeugdploegen MODALITEITEN KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2016-2017 DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen DEEL 4 Competitie

Nadere informatie

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen

DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren. DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen. DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen MODALITEITEN KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2018-2019 DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen DEEL 4 Competitie

Nadere informatie

2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB

2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB 2017 PADEL NAJAAR INTERCLUB 1. ALGEMEEN 1.1. De 2017 Padel Interclub is een teamcompetitie voor spelers van clubs die aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen. De competitie wordt georganiseerd volgens de

Nadere informatie

MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN

MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2013-2014 INHOUD DEEL 1 DEEL 2 DEEL 3 DEEL 4 DEEL 5 Competitie voor eerste elftallen Heren Competitie voor eerste elftallen Vrouwen Competitie voor reserve-elftallen

Nadere informatie

MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN Competitie voor eerste elftallen - Heren INHOUD

MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN Competitie voor eerste elftallen - Heren INHOUD MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2015-2016 INHOUD DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen DEEL

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL

HOOFDSTUK 3: DE BEKER VAN BELGIE U21 BETAALD VOETBAL R13.023 Invoering Beker van België U21 Betaald Voetbal Het UC legt onderstaande interpretatieve beslissing voor aan de Nationale Studiecommissie: 1. Motivering Teneinde de jonge, beloftevolle spelers van

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN 2016-2017 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Vrijblijvende deelname van één

Nadere informatie

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B

NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B NATIONALE BEKER OPENGESTELD VOOR ALLE BELGISCHE CLUBS AANGESLOTEN BIJ DE K.B.V.B Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel

Nadere informatie

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal

Voetbal 1 CATEGORIEEN 2 DEELNAME 3 MATERIAAL 4 WEDSTRIJDREGLEMENT. Piramidaal provinciaal Voetbal Piramidaal provinciaal 1 CATEGORIEEN Miniemen jongens (A + B). Cadetten jongens (A + B). Scholieren jongens (A + B). Meisjes cat. 1: miniemen (A + B) + cadetten A. Meisjes cat. 2: cadetten B +

Nadere informatie

KNVB-district Noord - Bekerbesluit 2018/'19. Reserve-elftallen categorie A Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KNVB-district Noord - Bekerbesluit 2018/'19. Reserve-elftallen categorie A Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KNVB-district Noord - Bekerbesluit 2018/'19 Reserve-elftallen categorie A Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Uitgave: 2018-2019 Datum: augustus 2018 Bekerbesluit Reserve-elftallen mannen categorie

Nadere informatie

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen 2017-2018 Planning wedstrijden reserven en jeugd PROVINCIALE en GEWESTELIJKE RESERVEN art. 1567 PROVINCIALE en GEWESTELIJKE U21 - art. 1573-1575 PROVINCIALE

Nadere informatie

MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN

MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN MODALITEITEN VOOR DE KAMPIOENSCHAPPEN SEIZOEN 2014-2015 INHOUD DEEL 1 Competitie voor eerste elftallen Heren DEEL 2 Competitie voor eerste elftallen Vrouwen DEEL 3 Competitie voor reserve-elftallen DEEL

Nadere informatie

Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512

Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 U9 2018-2019 Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel Nat. Bekers Correspondentie en inlichtingen Jean Pierre Laverge,

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B

KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL. KNVB district Oost. Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district Oost Bekerreglement 2016/'17 Senioren Categorie B Jeugd Categorie A en B Reglement beker mannen senioren teams categorie B Artikel 1 Aan

Nadere informatie

BEKER VAN BELGIË HEREN

BEKER VAN BELGIË HEREN BEKER VAN BELGIË HEREN 2011-2012 1 Art. 1: De Koninklijke Belgische Basketball Bond richt een tornooi in voor seniors heren onder de benaming: Beker van België He t departement Beker van België heren,

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2015-2016 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP VROUWEN REGLEMENT SEIZOEN 2016-2017 PRINCIPES Alle clubs die in de provinciale reeksen met één of meer damesploegen aantreden, zijn verplicht om met minstens

Nadere informatie

BEKER VOLLEY VLAAMS-BRABANT REGLEMENT

BEKER VOLLEY VLAAMS-BRABANT REGLEMENT BEKER VOLLEY VLAAMS-BRABANT REGLEMENT 2017-2018 Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde BEKER VOLLEY VLAAMS- BRABANT INHOUD Art. 1... 2 Art. 2... 2 Art. 3... 2 Art.

Nadere informatie

4.1 De competitie verloopt over het algemeen over 3 speeldagen. Er wordt afgesloten met een provinciale finale.

4.1 De competitie verloopt over het algemeen over 3 speeldagen. Er wordt afgesloten met een provinciale finale. Basketbal Piramidaal provinciaal 1 CATEGORIEEN Miniemen (A + B): Cadetten (A + B): Scholieren (A + B): 2 DEELNAME Elke ploeg bestaat uit maximum 12 spelers. 3 MATERIAAL Elke ploeg dient in het bezit te

Nadere informatie

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP HEREN

BEKER VAN OOST-VLAANDEREN HOFMAN SPORT CUP HEREN BEKER VAN OOST-VLAANDEREN REGLEMENT SEIZOEN 2010-2011 HOFMAN SPORT CUP HEREN PRINCIPES Verplichte deelname van alle clubs uit lagere afdeling: 1, 2, 3 en 4 Provinciale. Kampioenschapformule: Elke ploeg

Nadere informatie

HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES

HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES 2015-2016 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen op het Extranet... 4 3. Inschrijven van teams... 5 3.1 Herinschrijven van teams in competitie

Nadere informatie

KNVB district West II

KNVB district West II KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West II Bekerreglement 2017-2018 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - DAMES

BEKER VAN ANTWERPEN - DAMES BEKER VAN ANTWERPEN - DAMES SEIZOEN 2013-2014 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Vrijblijvende deelname van één elftal

Nadere informatie

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen)

KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB district West 2 Bekerreglement 2015/'16 (m.u.v. standaard mannen) knvb.nl Artikel 1 Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door: de voor de

Nadere informatie

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN A-cat Mannen (m.u.v. standaard elftallen) Vrouwen Jeugd

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN A-cat Mannen (m.u.v. standaard elftallen) Vrouwen Jeugd KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN 2018-2019 A-cat Mannen (m.u.v. standaard elftallen) Vrouwen Jeugd Artikel 1 Deelname Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de districtscompetitie ingeschreven

Nadere informatie

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN. Planning kampioenschappen

PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN. Planning kampioenschappen PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN Planning kampioenschappen 2018-2019 Planning wedstrijden reserven en jeugd PROVINCIALE en GEWESTELIJKE RESERVEN art. V1568 RECREATIEF VOETBAL RESERVEN art. V1570 RECREATIEF

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN SEIZOEN 2016-2017

AANDACHTSPUNTEN SEIZOEN 2016-2017 AANDACHTSPUNTEN SEIZOEN 2016-2017 APVC ANTWERPEN 27 MEI 2016 LIER JEF DANKERS VOORZITTER PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN AANDACHTSPUNTEN 16-17 WIJZIGINGEN AAN VOORLOPIGE KALENDER: VIA SMART CLIENT IN HETZELFDE

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN REGLEMENT (c).

BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN REGLEMENT (c). BEKER VAN ANTWERPEN - VROUWEN SEIZOEN 2017-2018 - REGLEMENT (c). Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Vrijblijvende deelname

Nadere informatie

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor

3de PROVINCIAAL Drie reeksen van 16 ploegen. Drie stijgers naar 2de Provinciaal (eerste van iedere reeks); (eindronde eerst geklasseerden voor MODALITEITEN SEIZOEN 2013-2014 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar Bevordering. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde de 2e geklasseerde en de 3 periodekampioenen - de

Nadere informatie

MODALITEITEN SEIZOEN

MODALITEITEN SEIZOEN MODALITEITEN SEIZOEN 2017-2018 1ste PROVINCIAAL Eén reeks van 16 ploegen. Kampioen stijgt naar 3 de klasse amateurs Voetbal Vlaanderen. Eindronde: 4 clubs. Als eerste gerechtigde deelnemers de 2e geklasseerde

Nadere informatie

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB.

4.1 Er wordt gespeeld volgens de reglementen van de KBVB. 1. CATEGORIEEN VOETBAL PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Miniemen jongens (2003 + 2002) Cadetten jongens (2001 + 2000) Scholieren jongens (1999 + 1998 + 1997) Categorie 1 meisjes (2003 + 2002 + 2001) Categorie 2

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015

PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 PROGRAMMABOEKJE EINDRONDE VELD 2014-2015 Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga vzw Comité voor Wedstrijdzaken G. Vervoortstraat 4 2100 Deurne Versie: 21/03/2015 COMITE VOOR WEDSTRIJDZAKEN Voorzitter

Nadere informatie

HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES

HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES HANDLEIDING INSCHRIJVINGEN VAN TEAMS IN COMPETITIE EN BEKERCOMPETITIES 2014-2015 Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen op het Extranet... 3 3. Herinschrijven van seniorteams... 4 Stap 1 - voorbereiding...

Nadere informatie

Werkingscel Nat. Bekers

Werkingscel Nat. Bekers Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel Nat. Bekers Correspondentie en inlichtingen Jean Pierre Laverge, Veldolm

Nadere informatie

Segmentering 2014-2015. Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014)

Segmentering 2014-2015. Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014) Segmentering 2014-2015 Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014) DOELSTELLING Organiseren van basketbal op 4 levels met aangepaste reglementen KERKMODEL - Seniors Level 4 : reeksen zonder

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN SEIZOEN PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN

AANDACHTSPUNTEN SEIZOEN PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN AANDACHTSPUNTEN SEIZOEN 2018-2019 PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN ART. 260/ C KALENDERWIJZIGINGEN: STEEDS VIA SMART CLIENT DOOR DE THUISCLUB VOORLOPIGE KALENDER IN HETZELFDE WEEKEINDE AKKOORD TEGENSTREVER

Nadere informatie

Segmentering 2014-2015. Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014)

Segmentering 2014-2015. Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014) Segmentering 2014-2015 Op basis van het proefproject Oost-Vlaanderen (2013-2014) DOELSTELLING Organiseren van basketbal op 4 levels met aangepaste reglementen KERKMODEL - Seniors Level 4 : reeksen zonder

Nadere informatie

Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512

Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 2018-2019 Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel Nat. Bekers Correspondentie en inlichtingen Jean Pierre Laverge,

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN BESTUURSBESLUIT. Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 21 augustus 2018

KNVB BEKER VROUWEN BESTUURSBESLUIT. Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 21 augustus 2018 KNVB BEKER VROUWEN BESTUURSBESLUIT Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 21 augustus 2018 Artikel 1 Aan deze Bekercompetitie kan worden deelgenomen door de teams die in seizoen 2018/ 19 uitkomen in de

Nadere informatie

BEKER VAN BELGIE MEISJES U13 REGLEMENT (SEIZOEN ) : NEER TE LEGGEN IN DE KLEEDKAMER VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD!

BEKER VAN BELGIE MEISJES U13 REGLEMENT (SEIZOEN ) : NEER TE LEGGEN IN DE KLEEDKAMER VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD! BEKER VAN BELGIE MEISJES U13 REGLEMENT (SEIZOEN 2017-2018) : NEER TE LEGGEN IN DE KLEEDKAMER VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR AANVANG VAN DE WEDSTRIJD! ARTIKEL 1 : De Liga Vrouwenvoetbal (08502) organiseert

Nadere informatie

Modaliteiten kampioenschap seizoen

Modaliteiten kampioenschap seizoen Modaliteiten kampioenschap seizoen 2013-2014 Eerste Provinciale afdeling (art. 1546). 1 reeks van 16 ploegen. 2 dalers naar de tweede provinciale afdeling. 1 stijger naar de Nationale Bevordering. 3 stijgers

Nadere informatie

AANDACHTSPUNTEN SEIZOEN PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN

AANDACHTSPUNTEN SEIZOEN PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN AANDACHTSPUNTEN SEIZOEN 20172017-2018 PROVINCIAAL COMITE ANTWERPEN ART. 260 KALENDERWIJZIGINGEN: VIA SMART CLIENT (BEHALVE IN GEVAL VAN AFGELASTE WEDSTRIJDEN - ART. 272) WANNNEER? UITERLIJK 10 DAGEN VOOR

Nadere informatie

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen

Artikel 452 Basisvoorwaarden om een jeugdlicentie VFV voor interprovinciaal of provinciaal voetbal te bekomen Artikel 451 Het verzoek tot toekenning van een jeugdlicentie VFV interprovinciaal of provinciaal voetbal 1. De aanvraag tot deelname aan de interprovinciale of provinciale jeugdcompetitie, moet ingediend

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 : Bepalingen per Gewest

Hoofdstuk 2 : Bepalingen per Gewest Hoofdstuk : Bepalingen per Gewest GEWEST ANTWERPEN ART. 1 Voor de tornooien tijdens het zomerseizoen van week 1 tot week 8, heeft elke club, na goedkeuring van het gewestelijk comité, het recht om tornooien

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN 1 E,2 E,3 E KLASSE

KNVB BEKER VROUWEN 1 E,2 E,3 E KLASSE KNVB BEKER VROUWEN 1 E,2 E,3 E KLASSE REGLEMENT Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 21 augustus 2018 Artikel 1 Aan deze competitie kunnen de teams deelnemen die in seizoen 2018/ 19 uitkomen in de tweede

Nadere informatie

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP

Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Provinciale seniorenontmoetingen VET CUP Vereniging voor Vlaams-Brabantse Badmintonton Clubs Ondernemingsnummer: 424.375.097 Rekeningnummer Fortis : 001-0952174-01 Website: http://www.vvbbc.be Uitgave

Nadere informatie

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016

KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT. Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 KNVB BEKER VROUWEN REGLEMENT Uitgave nr. : seizoen 2016/'17 Datum : 1 augustus 2016 Artikel 1 Aan deze Bekercompetitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2016/ 17 uitkomen in de eredivisie

Nadere informatie

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.

HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO. N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr. HANDBOEK NATIONALE EVENEMENTEN WATERPOLO N.K. E jeugd (0.11 jr.) N.K. D jeugd (o.13 jr.) N.K. C jeugd (o.15 jr.) N.K. A jeugd (o.19 jr.) INHOUDSOPGAVE: Algemeen Het wedstrijdreglement Draaiboek Algemeen

Nadere informatie

2.2 Eventueel kunnen 2 tornooien naast elkaar worden georganiseerd: 1 voor aangeslotenen en 1 voor niet -aangeslotenen.

2.2 Eventueel kunnen 2 tornooien naast elkaar worden georganiseerd: 1 voor aangeslotenen en 1 voor niet -aangeslotenen. Basket 3 on 3 Kern lokale schoolsport 1 CATEGORIEEN Miniemen A: jongens meisjes. Miniemen B: jongens meisjes. Cadetten A: jongens meisjes. Cadetten B: jongens meisjes. Scholieren A: jongens meisjes. Scholieren

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD

ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN VAN DE SCHEIDSRECHTER VOOR DE WEDSTRIJD Deze tekst is geschreven in de mannelijke vorm. Hierachter schuilt geen enkele vorm van discriminatie tegenover het vrouwelijke geslacht

Nadere informatie

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België

Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Koninklijke Belgische Korfbalbond Vlaamse Liga v.z.w. Tornooireglement Beker van België Versie 03-08-2016 SENIOREN 1. De "Beker van België Senioren" wordt betwist onder de bepalingen van het Reglement

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kan worden deelgenomen door de elftallen die in seizoen 2015/ 16 uitkomen

Nadere informatie

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN B-categorie Senioren mannen Veteranen G-Voetbal Jeugd

KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN B-categorie Senioren mannen Veteranen G-Voetbal Jeugd KNVB WEST BEKERBESLUIT SEIZOEN 2018-2019 B-categorie Senioren mannen Veteranen G-Voetbal Jeugd Artikel 1 Deelname Aan deze wedstrijden kan worden deelgenomen door de voor de districtscompetitie ingeschreven

Nadere informatie

Regelement Finales Vlaams Jeugdkampioenschap Beachvolleybal 2019 REGLEMENT FINALES VAN HET VLAAMS JEUGDKAMPIOENSCHAP BEACHVOLLEYBAL 2019 U18 U16 U14

Regelement Finales Vlaams Jeugdkampioenschap Beachvolleybal 2019 REGLEMENT FINALES VAN HET VLAAMS JEUGDKAMPIOENSCHAP BEACHVOLLEYBAL 2019 U18 U16 U14 REGLEMENT FINALES VAN HET VLAAMS JEUGDKAMPIOENSCHAP BEACHVOLLEYBAL 2019 U18 U16 U14 U12 1 1. BEACHCOMMISSIE VOLLEY VLAANDEREN De Beachcommissie Volley Vlaanderen is het orgaan dat de leiding heeft over

Nadere informatie

TABEL VAN TARIEVEN EN BOETES GELDIG VANAF 01/01/2016. AD 4 Bijdrage voor OO(Website) per club en per seizoen 31,81 1

TABEL VAN TARIEVEN EN BOETES GELDIG VANAF 01/01/2016. AD 4 Bijdrage voor OO(Website) per club en per seizoen 31,81 1 AD AD 4 Bijdrage voor OO(Website) per club en per seizoen 1 AD 26 Vertegenwoordiging van de clubs 38,17 Onbevoegd lid + bijkomende boete 127,24 AD 62 Naamwijziging (verwerkingskost) 25,45 1 Samenstelling

Nadere informatie

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16

KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND AMATEURVOETBAL KNVB beker vrouwen 1 e /2 e /3 e kl. Bekerreglement 2015/'16 knvb.nl Artikel 1 Aan deze competitie kunnen de elftallen deelnemen die in seizoen 2015/

Nadere informatie

Tennis Vlaanderen Kampioenschappen van België / Reglement 2014

Tennis Vlaanderen Kampioenschappen van België / Reglement 2014 Tennis Vlaanderen Kampioenschappen van België / Reglement 2014 Louizapoortgalerij 203 bus 3, 1050 Brussel Tel.: 02/548.03.00 Fax: 02/548.03.03 E-mail: info@tennisvlaanderen.be E-mail clubs: elit@tennisvlaanderen.be

Nadere informatie

Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512

Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 2016-2017 Nationale bekercompetitie opengesteld voor alle Belgische clubs aangesloten bij de K.B.V.B. K.B.V.B. Stamnummer 9512 Werkingscel Nat. Bekers Correspondentie en inlichtingen Jean Pierre Laverge,

Nadere informatie

Vlaamse SnookerFederatie vzw Gewest Oost-Vlaanderen VERSLAG

Vlaamse SnookerFederatie vzw Gewest Oost-Vlaanderen VERSLAG Vlaamse Federatie vzw Gewest Oost-Vlaanderen VERSLAG Gewestelijke Algemene Vergadering 19 augustus 2016 Datum vergadering Voorzitter 19/08/2016 Lefèvre Georges Aanvangsuur Verslaggever 20 u 00 Eemans Stephanie

Nadere informatie

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2008.

PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN geldig vanaf 01/09/2008. PC WEST- VLAANDEREN Lijst boeten, waarborgen en inschrijvingsrechten SEIZOEN 2008 2009 geldig vanaf 01/09/2008. Artikel Omschrijving A. ADMINISTRATIEVE BOETEN A.1. Boeten m.b.t. organisaties (hoofdstuk

Nadere informatie

Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten

Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten Administratieve formaliteiten van de scheidsrechter voor de wedstrijd Controle van de documenten De scheidsrechters wordt met aandrang verzocht onderstaande richtlijnen stipt na te leven. Deze richtlijnen

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2016-2017

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2016-2017 BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2016-2017 REGLEMENT Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot doel de

Nadere informatie

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi

u9tornooi@cerclebrugge.be Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Tornooi Reglement Telenet U9 Internationaal tornooi Algemeen 1. Het tornooi wordt ingericht voor U9 spelers (geboren tussen 1-1-2006 en 31-12- 2006) 2. Bij het indienen van de spelerslijst moeten de kids-id

Nadere informatie

1. Categorieën. 2. Deelname. Per wedstrijd mogen er maximum 10 spelers (5 basisspelers en 5 wisselspelers) op het wedstrijdblad geschreven worden.

1. Categorieën. 2. Deelname. Per wedstrijd mogen er maximum 10 spelers (5 basisspelers en 5 wisselspelers) op het wedstrijdblad geschreven worden. Reglementen PIRAMIDAAL PROVINCIAAL Zaalvoetbal 1. Categorieën Miniemen (2006 + 2005) jongens - meisjes Cadetten (2004 + 2003) jongens - meisjes Scholieren (2002 + 2001 + 2000) jongens - meisjes 2. Deelname

Nadere informatie

REGLEMENT VLAAMSE BEKER 2018/2019

REGLEMENT VLAAMSE BEKER 2018/2019 REGLEMENT VLAAMSE BEKER 2018/2019 01. Volley Vlaanderen (verder vermeld als VV) richt de VLAAMSE BEKER in voor zowel de mannen als voor de vrouwen. Het kan deze geldelijk en publicitair laten steunen door

Nadere informatie

NIELSE SV Jeugdtornooi 2016

NIELSE SV Jeugdtornooi 2016 NIELSE SV Jeugdtornooi 2016 Zaterdag 27 Augustus 2016 : U7 U8 Zondag 28 Augustus 2016 : U11 Algemeen Reglement Jeugdtornooi 2016 Nielse SV Artikel 1 Het Jeugdtornooi van Nielse SV (9546) wordt ingericht

Nadere informatie

Reglement NK Sevens Seizoen

Reglement NK Sevens Seizoen Reglement NK Sevens Seizoen 2015-2016 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Inschrijving... 3 Artikel 3 Kwalificatie... 4 Artikel 4 Toernooireglement...

Nadere informatie

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN REGLEMENT (c).

BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN REGLEMENT (c). BEKER VAN ANTWERPEN - HEREN SEIZOEN 2017-2018 - REGLEMENT (c). Artikel 1 Het Provinciaal Comité richt ieder seizoen een Provinciale competitie in: Beker van Antwerpen genoemd. Deze competitie heeft tot

Nadere informatie

MINIEM EN M MINIEMEN J AALST 1 1 BUGGENHOUT DENDERBELLE GBSK 1 1

MINIEM EN M MINIEMEN J AALST 1 1 BUGGENHOUT DENDERBELLE GBSK 1 1 MEDEDELINGEN DHC Waasmunster werd BELGISCH Kampioen bij de pupillen meisjes. HK Waasmunster werd BELGISCH Kampioen bij de Miniemen Jongens. Aan alle spe(e)l(st)ers en bestuursleden hartelijkproficiaat

Nadere informatie

GEWEST ANTWERPEN GEWESTELIJKE INTERCLUBREGLEMENTEN 2016

GEWEST ANTWERPEN GEWESTELIJKE INTERCLUBREGLEMENTEN 2016 GEWEST ANTWERPEN GEWESTELIJKE INTERCLUBREGLEMENTEN 2016 Gewestelijke Richtlijn 2016 1 / 5 1 Inschrijvingen Deze richtlijnen zijn een aanvulling op het algemeen competitiereglement, het interclubreglement

Nadere informatie

VADEMECUM. Seizoen 2016/2017. Provincie Brabant. Provinciale AV van

VADEMECUM. Seizoen 2016/2017. Provincie Brabant. Provinciale AV van VADEMECUM Seizoen 2016/2017 Provinciale AV van 11.06.2016 Provincie Brabant 2 INHOUDSTAFEL Modaliteiten voor "stijgen en dalen" p. 4-1 ste Provinciale - 2 de Provinciale - 3 de Provinciale - 4 de Provinciale

Nadere informatie

REGLEMENTERING KW-CUP

REGLEMENTERING KW-CUP REGLEMENTERING KW-CUP 2016-2017 VOORAF De reglementen van de KW-cup worden regelmatig aangepast. Bij de start van het seizoen 2016-2017 werden opnieuw enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Deze aanpassing

Nadere informatie

REGLEMENTERING KW-CUP

REGLEMENTERING KW-CUP REGLEMENTERING KW-CUP 2014-2015 VOORAF De reglementen van de KW-cup worden regelmatig aangepast. Bij de start van het seizoen 2014-2015 werden enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd, mede door de invoering

Nadere informatie

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012

REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 REGLEMENT ANTWERP STUDENTS LEAGUE ZAALVOETBAL 2011-2012 1. Deelnemen 1.1. Meedoen aan deze competitie kan enkel als men in het bezit is van een geldige sportsticker. Sportstickers kunnen ter plaatse aangekocht

Nadere informatie

TORNOOIREGLEMENT VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2017

TORNOOIREGLEMENT VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2017 Blz 1 VAN DE LEUVENSE INTERCLUB 2017 TER ATTENTIE VAN DE PLOEGKAPITEINS 1. Het tornooi wordt gespeeld volgens de reglementen van de K.B.T.B. - V.T.V. 2. Een ploeg bestaat uit allemaal verschillende spelers.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement DGV

Huishoudelijk reglement DGV Huishoudelijk reglement DGV 30 08 2016 Gunning DGV Iedere biljartclub uit Veldhoven (buiten in para commerciële instellingen spelende verenigingen) kunnen zich aanmelden om in aanmerking te komen om het

Nadere informatie

BEKERCOMPETITIE VROUWEN CATEGORIE B BESTUURSBESLUIT. Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 17 augustus 2018

BEKERCOMPETITIE VROUWEN CATEGORIE B BESTUURSBESLUIT. Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 17 augustus 2018 BEKERCOMPETITIE VROUWEN CATEGORIE B BESTUURSBESLUIT Uitgave nr. : seizoen 2018/'19 Datum : 17 augustus 2018 Artikel 1 Aan deze bekercompetitie kan worden deelgenomen door de voor de voor de reguliere competitie

Nadere informatie