Jaarverslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2009-2010"

Transcriptie

1 Jaarverslag

2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen...5 Hoofdstuk 2: Personeelssamenstelling en functies...13 Hoofdstuk 3: Activiteiten op de polikliniek...23 Hoofdstuk 4: Activiteiten in de kliniek...29 Hoofdstuk 5: kwaliteit van zorg...40 Hoofdstuk 6: Wetenschappelijke activiteiten...52 Hoofdstuk 7: Professionele functies en activiteiten...69 St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 1

3 St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 2

4 Inleiding Jaarverslag 2009 en 2010 Dit jaarverslag van de jaren 2009 en 2010 biedt u een overzicht van de activiteiten van de Urologen Vennootschap Centraal Nederland, uitgevoerd op de verschillende locaties van het St. Antonius Ziekenhuis, het Diakonessenhuis en het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Kenmerkend voor deze jaren was de grote dynamiek, veroorzaakt door de organisatorische verschuivingen. In 2009 werd de fusie van de maatschappen urologie werkzaam in de drie ziekenhuizen een feit. Hiermee werd geanticipeerd op de landelijke ontwikkelingen waarin concentratie en differentiatie een rol spelen om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Daarmee werd een vervolg gegeven aan de samenwerking die al enkele jaren bestond in het gezamenlijk doen van weekenddiensten en aan de intentie deze samenwerking te versterken. Op 1 januari 2009 werd de overeenkomst getekend en kon vorm worden gegeven aan de interne organisatie om de ambities van de vennootschap verder gestalte te geven. Een missie en een eigen visie werden opgesteld. Om de herkenbaarheid van de vennootschap te bevorderen werd een eigentijds logo ontwikkeld. Met de Raden van Bestuur van de verschillende ziekenhuizen is nauw overleg gestart over de ontwikkeling van een portfolio dat passend zou zijn binnen de ziekenhuisstrategieën. Daarnaast vonden op ziekenhuisniveau diverse ontwikkelingen plaats die bepalend waren voor de ontwikkeling van de urologische activiteiten. Zo werd begin 2009 de fusie tussen het en het Mesos Medisch Centrum een feit. De lateralisatie (het concentreren van hoogrisicozorg op locatie Nieuwegein en laagrisicozorg op locatie Oudenrijn) en het EPD werden geïntroduceerd en volledig geïmplementeerd. Een extra uitdaging was om in al deze organisatorische veranderingen de continuïteit en de kwaliteit van de opleiding (die voorbereid werd op het moderne, competentiegerichte opleiden) te waarborgen. Door middel van roosters werd een optimale verdeling van werkzaamheden gerealiseerd. De mankracht werd ingezet op specifieke expertise en uitwisseling over de locaties vond plaats rekening houdend met maximaal gebruik van beschikbare faciliteiten en supervisie. De dagelijkse patiëntenoverdracht werd georganiseerd door middel van videoconferencing tussen de locaties Nieuwegein en Oudenrijn. De maatschap van het werd in maart 2009 gecompleteerd met de toelating van dr. H.H.E. (Harm) van Melick. Met zijn komst worden de wetenschappelijke taken uitgebreid en krijgt de functionele urologie een impuls door uitbreiding van bekkenbodemzorg en de introductie van neuromodulatie. In het Diakonessenhuis werd de maatschap in januari uitgebreid met dr. J.R (Roan) Spermon. Samen met zijn komst werd de basisurologie in het Diakonessenhuis naar een hoger plan getild. Onder andere laparoscopische urologie en behandelingen met laser werden geïntroduceerd. De thuliumlaser wordt succesvol ingezet bij BPH en de laserbehandeling bij stenen in combinatie met de flexibele ureterorenoscopie. Een aanpassing in de ondersteuning op de SEH zorgde voor de nodige dynamiek. Eind 2010 werd ook in het Diakonessenhuis het EPD geïntroduceerd en in korte tijd volledig geïmplementeerd. Dit ging gepaard met grote verschuivingen en aanpassingen van de roosters die voor niemand onopgemerkt voorbij gingen. In het Zuwe Hofpoort ziekenhuis werd de maatschap uitgebreid met een waarnemer in de persoon van prof. dr. T. (Tom) Boon. Hij werd in augustus opgevolgd door S. (Sandrine) van Selm die als chef de clinique werd aangesteld. De maatschap urologie was hierdoor beter ingesteld op het groeiende patiëntenaanbod. Eind 2009 moest afscheid genomen worden van dr. H.H.J. (Herman) Leliefeld die de laatste 3 jaar van zijn carrière hét gezicht gaf aan de urologie in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Per 1 januari 2010 traden J.J.H. (Jack) Beck en S. (Sandrine) van Selm toe tot de Urologen Vennootschap en kregen zij een toelating in het St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 3

5 Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Met deze toetreding werd stevig gebouwd aan de urologische profilering in Woerden. Steenbehandelingen met flexibele URS en laser en botoxbehandelingen bij overactieve blaasactiviteit werden geïntroduceerd. De kinderurologie kwam in de lift en alle voorbereidingen werden getroffen om de laparoscopische urologie te introduceren. De basis urologische behandelingen werden zo naar een hoger niveau getild. De organisatorische aanpassing zorgden voor de nodige dynamiek. De klinische zorg voor de urologische patiënten werd verhuisd naar een andere verpleegafdeling. Veel activiteiten stonden in het teken van de kwaliteit van zorg. Zo werd in 2009 in het gestart met een multidisciplinaire specifieke urologische oncologiebespreking. Door middel van videoconferencing werd het mogelijk deze bespreking over alle locaties te houden, inclusief de afdeling radiotherapie van het UMC Utrecht. Onze activiteiten konden alleen goed uitgevoerd worden door de inzet van veel bevlogen medewerkers op poliklinieken, secretariaten en in de klinieken. De vele veranderingen vroegen vaak het uiterste van al onze medewerkers. Vanaf deze plaats daarvoor een woord van grote dank. Het is onze primaire taak om optimale patiëntenzorg aan te bieden. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan opleiding, onderwijs, opleiding en wetenschappelijk werk in studies en trials. Ook hierover vindt u meer terug in dit verslag, evenals over de individuele lidmaatschappen en functies op medisch specialistisch gebied. Wij zijn trots op onze resultaten die wij u met genoegen presenteren. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 4

6 Hoofdstuk 1: Ontwikkelingen De historie van de vorming van de Urologen Vennootschap Centraal Nederland (UVCN): Sinds de jaren 90 wordt de urologie in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis verzorgd door twee urologen uit het die daar een beperkte toelating hebben. Sinds begin 2001 bestaat er een samenwerkingsovereenkomst tussen de urologen uit het te Nieuwegein en de urologen uit het Mesos Medisch Centrum. Op 1 januari 2005 wordt de Urologen Maatschap Centraal Nederland gevormd, op dat moment bestaande uit de urologen werkzaam in het te Nieuwegein, het Mesos Medisch Centrum in Utrecht en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden. In 2006 wordt een intentieverklaring getekend over intensieve samenwerking tussen. de Urologen Maatschap Centraal Nederland en de urologen van het Diakonessenhuis, nadat lange tijd wordt samengewerkt in de weekenddiensten. Op 1 januari 2009 wordt de Urologen Vennootschap Centraal Nederland (UVCN) een feit. De Urologen Maatschap Centraal Nederland fuseerde met de Urologen Maatschap van het Diakonessenhuis te Utrecht en werd daarmee een regionale maatschap (ook wel brugmaatschap genoemd) die werkzaam is in het, het Diakonessenhuis en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. Ondertekening Overeenkomst Urologen Vennootschap Centraal Nederland, 2009 St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 5

7 Eind 2009 neemt de vennootschap afscheid van Herman Leliefeld. Jaarverslag 2009 en 2010 Afscheid Herman Leliefeld Begin januari wordt een nieuwe overeenkomst getekend bij de toetreding van Jack Beck en Sandrine van Selm. Ondertekening Overeenkomst Urologen Vennootschap Centraal Nederland, 2010 St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 6

8 De (interne) organisatie van de Urologen Vennootschap Centraal Nederland De UVCN formuleert de volgende missie en visie: Jaarverslag 2009 en 2010 De missie van de Urologen Vennootschap is zorg te dragen voor het totale palet aan kwalitatief hoogwaardige urologische zorg voor de patiënten uit onze gehele regio. Dat impliceert een aanbod van: goede urologische zorg kwaliteit van zorg continue innovatie en ontwikkeling Vanuit de visie als autonome organisatie: urologische zorg dichtbij huis aan te bieden vraaggericht zorg aan te bieden moderne geneeskunde te bedrijven samen te werken met de ziekenhuisorganisaties als facilitator Georganiseerd vanuit drie pijlers: Patiëntenzorg Opleiding, Onderwijs en Onderzoek Interne Organisatie Deze missie en visie vormen de basis van de ontwikkelingen die gestalte gekregen hebben en nog gaan krijgen. Elk van de pijlers wordt getrokken door één van de vennoten, die op hun beurt weer ondersteund worden door andere vennoten in verschillende, op maat samengestelde, commissies en werkgroepen. De UVCN is georganiseerd in onderstaand organigram. Voorzitter vennootschap Manager vennootschap penningmeester Voorzitter Diakonessenhuis Voorzitter St. Antonius ziekenhuis Voorzitter Zuwe Hofpoort Ziekenhuis lokale urologen lokale urologen lokale urologen De lokale voorzitters vormen samen met de vennootschapsvoorzitter het dagelijks bestuur van de UVCN. De UVCN vergadert 2 maandelijks. Op de agenda van elke vergadering komen verschillende onderdelen van de 3 pijlers van de vennootschap aan de orde. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 7

9 De UVCN werkt in volledige gezamenlijke praktijkvoering met gelijke verdeling van werklast, honorarium en kosten. Ten behoeve van de herkenbaarheid wordt in 2009 een eigen logo ontwikkeld en wordt in 2010 gestart met het ontwikkelen van een eigen website die in 2011 de lucht in gaat. In 2009 werkte 6,75 FTE uroloog in het (Giesbers, Gisolf, Van der Linden, Meijer, Van Melick, Onaca en Vijverberg), 4 FTE uroloog in het Diakonessenhuis (Van Dalen, Hoekstra, van Rhijn en Spermon) en 2 FTE uroloog in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis (Giesbers en Leliefeld, aangevuld met Boon (wnd.) en Van Selm (cdc)). In 2010 werkte 6,75 FTE uroloog in het (Giesbers, Gisolf, Van der Linden, Meijer, Van Melick, Onaca en Vijverberg met volledige toelating en Beck en Van Selm met buitengewone toelating), 4 FTE uroloog in het Diakonessenhuis (Van Dalen, Hoekstra, Van Rhijn en Spermon in volledige toelating en alle andere vennoten in buitengewone toelating) en 2 FTE uroloog in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis (Beck, Giesbers en Van Selm) Over de vennootschapsvorming heeft vanaf het begin uitvoerig communicatie plaatsgevonden met de Raden van Bestuur en de stafbesturen van alle drie de ziekenhuizen. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in het beschikbaar stellen van alle faciliteiten voor alle urologen in het en in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis. Met het Diakonessenhuis is in 2010 een separate overeenkomst afgesloten waardoor alle vennoten een buitengewoon staflidmaatschap hebben ontvangen. De urologen uit het Diakonessenhuis en uit het Zuwe Hofpoort ziekenhuis die regelmatig in het meewerken, zijn toegelaten als buitengewoon staflid van het. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 8

10 Patiëntenzorg binnen de Urologen Vennootschap Centraal Nederland: Binnen de UVCN is sprake van een breed aanbod aan uiteenlopende pathologie dat wordt gediagnosticeerd en behandeld. Deze diversiteit werd aangegrepen om een aanvang te maken met de differentiatie in behandeling zodat op deelgebieden (veelal technisch georiënteerd) hoogwaardige kwaliteit van zorg aangeboden kan worden. De grote patiëntenstroom staat garant voor het opbouwen van voldoende ervaring, juist ook in minder voorkomende en ingewikkelde pathologie. Hierbij moet gedacht worden aan de grote oncologische chirurgie, de geavanceerde technologie bij diagnostiek en behandeling van functiestoornissen van de lagere urinewegen en de steeds verder ontwikkelende laparoscopische technieken. Dit patiëntenaanbod maakt het mogelijk om verregaand te differentiëren op termijn. De eerste stappen daartoe zijn gezet en hebben geresulteerd in onderstaand overzicht: Specialistische urologische behandelingen indeling op basis van technieken onderdeel Aanpsreekp team behandellocatie '10-'12 endo urologie complexe steenbehandelingen Spermon Meijer, Hoekstra, v.d. Linden, Vijverberg, Beck innovaties op 1 locatie, daarna uitbreiden PNL: Diak / Antonius (?) minimaal invasieve urologie laparoscopie Onaca Meijer, van Melick, Spermon, van Selm Antonius/Diak/ Zuwe robot assisted chirurgie Onaca van Melick, Vijverberg Antonius cryo Vijverberg Onaca, van Melick Antonius open urologie grote open chirurgie Gisolf v. Rhijn, Giesbers, Hoekstra, v.d. Linden, v. Dalen Antonius / Diak bricker Antonius / Diak neoblaas Diak reconstructieve chirurgie urethrachirurgie v.d. Linden v. Dalen Antonius vaso vasostomie Giesbers Beck Zuwe / Diak prothesiologie penisprothesen Beck Giesbers Zuwe testisprothesen Beck Giesbers Zuwe slings v. Dalen v.d. Linden, v. Melick Diak / Antonius(?) sphincterprothesen Beck Giesbers Zuwe innovaties PDD Vijverberg start op 1 locatie, daarna uitbreiden neuromodulatie van Melick Antonius laser prostatectomieën Hoekstra Diakteam start in Diak, daarna uitbreiden kinderurologie van Selm Onaca Zuwe/Antonius/ Diak (aantallen?) basisurologie: scrotale chirurgie iedereen opp. blaastumoren infra vesicale obstructie steenbehandeling algemeen kinderurologie algemeen In overleg met de Raden van Bestuur wordt dit overzicht verder uitgewerkt. Alle vennoten hebben scholingen en congressen bijgewoond om de eigen kennis en deskundigheid te vergroten. In hoofdstuk 6 wordt dit gedetailleerd beschreven. Ook worden diverse professionele functies uitgeoefend binnen de vennootschap, binnen de ziekenhuizen, binnen de beroepsvereniging en andere gremia. Elke vennoot heeft zich gecommitteerd aan het bijhouden van een eigen portfolio ten behoeve van de ontwikkeling van zichzelf en van de vennootschap. Elke vennoot heeft ingestemd met het afnemen van de IFMS voor eind St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 9

11 Het functioneren van de vennootschap is eind 2010 getoetst door het invullen van de quick scan voor maatschappen. De resultaten zijn in de Heidag van 2011 besproken en in plannen omgezet. In het kader van de kwaliteit van zorg is meegewerkt aan diverse projecten. In de verschillende ziekenhuislocaties is geparticipeerd in werkgroepen die betrekking hadden op de patiëntveiligheid. In de MIC-werkgroepen van elk van de ziekenhuizen is geparticipeerd en tijdens de laparoscopische ingrepen worden de critical points vastgelegd. Ten behoeve van de NIAZ-accreditatie is geparticipeerd in het opstellen van zorgpaden. In elk van de ziekenhuizen zijn voorbereidingen getroffen voor ZorgDomein en in samenwerking met huisartsen is afgesproken op welke wijze de overgang van eerste naar tweedelijns zorg efficiënt en effectief kan verlopen. De indicatoren voor de IGZ en Zichtbare Zorg zijn ingevuld. Vergelijking van de resultaten leverde inzicht en verbeteringen op en hebben geleid tot aanpassingen aan de hand van de best practice resultaten. Gezamenlijk werd een standpunt opgesteld om te voorkomen dat een wildgroei ontstaat aan het invullen van lijstjes waarin de ziekenhuisinformatiesystemen niet voorzien. Uiteindelijk leverde de benchmark van Agis/Achmea een eerste plaats op in behandeling van blaascarcinoom en werden preferred providerships binnengehaald voor de steenchirurgie en voor bekkenbodembehandelingen. Over het inzichtelijk maken van resultaten van behandelingen is nagedacht. Eind 2010 zijn de eerste stappen gezet en zijn de resultaten van alle TVT- en TOT-behandelingen van de laatste 3 jaar in kaart gebracht. In 2009 is het Zuwe Hofpoort ziekenhuis gestart met een digitale complicatieregistratie wat als voorbeeld is gepresenteerd in de rest van het ziekenhuis. Bij de implementatie van het EPD in het bleek dat de ingevoerde complicaties niet terug te vinden waren. Begin 2010 is ook in het een digitaal complicatieregistratiesysteem geïmplementeerd. Korte tijd later kon het goed functionerende digitale complicatieregistratiesysteem uit het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, dankzij de medewering van de ICT-afdelingen van beide ziekenhuizen, ook succesvol worden toegepast in het Diakonessenhuis. In één van de vennootschapsvergaderingen werd een complicatiebespreking gehouden. Met de complete groep werd een complicatie grondig geanalyseerd en is onderzocht waar mogelijke verbeterpunten liggen waar iedereen zijn lering uit kan doen. De klachten en incidentmeldingen met betrekking tot de urologische zorg in elk van de ziekenhuizen zijn geanalyseerd. In hoofdstuk 5 vindt u deze terug. Het behandelportfolio werd in elk van de ziekenhuizen uitgebreid. In het werd gestart met de percutane cryobehandeling van niertumoren in samenwerking met de radiologen. Inmiddels werken we met eigen apparatuur en is sprake van een gestandaardiseerde procedure met goede resultaten. In samenwerking met gynaecologen, bekkenfysiotherapeuten, continentieverpleegkundigen en de MDL-artsen werd een multidisciplinair bekkenbodemcentrum ingericht waar vrouwen met urine incontinentie binnen een dagdeel met een diagnose en behandelplan naar huis gaan. In 2010 werd de eerste neuromodulator geïmplanteerd. De urethrachirurgie werd verder uitgebouwd, gebruikmakend van wangslijmvlies. in samenwerking met de kaakchirurgen. In samenwerking met de vaat- en thoraxchirurgen werden patiënten met een niertumor met (uitgebreide) vena cava-ingroei succesvol behandeld. De eerste laparoscopische cystectomieën werden met succes uitgevoerd met goede postoperatieve resultaten. In overleg met de Raad van Bestuur werd toestemming verkregen om de PCA3 test bij een beperkte groep van patiënten uit te voeren. De resultaten van deze diagnostiek worden in onderzoekssetting geanalyseerd. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 10

12 Vanwege de goede resultaten met de flexibele ureterorenoscopen, werd het aantal scopen fors uitgebreid wat een grote toename in flexibele URS-sen mogelijk maakte. Ook werd de eerste gecombineerde PNL/URS uitgevoerd. De vasectomie wordt, in navolging van het Diakonessenhuis, in single visit aangeboden. In 2009 werd een start gemaakt met de urologische polikliniek op locatie Houten. In 2010 werd gestart met een avondpolikliniek om daarmee tegemoet te komen aan de wens van een aantal patiënten. In het Diakonessenhuis werd de laparoscopische urologie geïntroduceerd in samenwerking met de ervaren laparoscopisten van het. Inmiddels worden twee dagdelen per maand ingevuld met laparoscopische chirurgie. Na een lange tijd van voorbereidingen werd de keuze gemaakt voor de aanschaf van een thulliumlaser voor de behandeling van BPH. De eerste resultaten zijn bekend en worden geanalyseerd en in 2011 gepresenteerd. Dankzij de aanschaf van de holmiumlaser kon de flexibele URS met laser gestart worden en meteen fors groeien. Ook in het Diakonessenhuis werd een start gemaakt met de gecombineerde PNL/URS-behandeling. Ook in het Diakonessenhuis werd een afspraak gemaakt met de Raad van Bestuur om bij een selecte groep patiënten de PCA3 test uit te voeren. In het Diakonessenhuis werd in 2009 al succesvol gestart met een avondpoli. In het Zuwe Hofpoort ziekenhuis werd in 2009 de eerste penisprothese geïmplanteerd. Verder is geïnvesteerd in OK-apparatuur. De aanschaf van flexibele scopen en een holmiumlaser maken de flexibele URS met laserbehandeling mogelijk. De kinderurologie is verder ontwikkeld, de voorbereidingen zijn (zowel qua instrumentarium als in de opbouw van expertise) getroffen om de klepresecties uit te kunnen voeren. En in 2010 werden alle voorbereidingen getroffen om in 2011 te starten met de laparoscopische urologie. Op de polikliniek werd gestart met de botoxbehandeling bij overactieve blaasfunctie. Ook in het Zuwe Hofpoort ziekenhuis wordt gestart met een avondpoli en met het aanbieden van de vasectomie in single visit. Het aantal functionarissen om professionele urologische zorg te kunnen geven is op de verschillende locaties uitgebreid. In het werd een ANIOS-plek gecreëerd om de continuïteit van de afdelingszorg te waarborgen. De functie van urologisch oncologieverpleegkundige is stevig ingeburgerd. Inmiddels is het zorgpad prostaatcarcinoom afgerond. In het Diakonessenhuis is de opleiding tot Physician Assistant met goed gevolg afgerond door Natascha de Goeij die de praktijkondersteuning gestalte geeft. Intussen heeft zij een eigen LUTS-spreekuur waarin one stop shopping diagnostiek wordt bepaald. Ook in het Diakonessenhuis is een urologisch oncologieverpleegkundige gestart ter ondersteuning in de specifieke oncologische urologische zorg. In 2009 werd in het St. Antonius een specifiek urologische, multidisciplinaire oncologiebespreking geïntroduceerd, waarin urologen, oncologen, radiotherapeuten en zo nodig ook radiologen en pathologen participeren. Via videoconferencing is een overleg over de verschillende ziekenhuizen en locaties mogelijk. Sinds 2010 participeren ook de urologen uit het Zuwe Hofpoort ziekenhuis in dit overleg. Dit past volledig in het organiseren van de oncologische zorg binnen het Zuwe Hofpoort ziekenhuis conform de IKMN-eisen. Last but not least: de waardering voor de urologische zorg is veelal hoog. In het Zuwe Hofpoort ziekenhuis is één van de officiële complimenten, die gegeven is in 2009, gescoord door een uroloog. In het patiënttevredenheidsonderzoek van het scoorde de urologie zowel in 2009 als in 2010 één van de hoogste scores van het ziekenhuis met een landelijk bovengemiddeld loyaliteitscijfer. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 11

13 Opleiding, Onderwijs en Onderzoek binnen de Urologen Vennootschap Centraal Nederland Jaarverslag 2009 en 2010 Ook hoog was de waardering voor de opleiding. Ondanks de hectiek door de implementatie van de lateralisatie en het EPD, wordt de opleidingsgroep van het door één van de AIOS genomineerd voor de opleidingsprijs 2009 van de KNMG. De D-rect vragenlijst die eind 2010 werd ingevuld door de beide AIOS, liet een buitengewoon goede score zien: slechts 5 van de 50 vragen scoorden onder de 4 (van maximaal 5) punten. De lateralisatie maakte het noodzakelijk dat ook de Assistenten in Opleiding (AIOS) over de locaties gingen werken, hiervoor werd begin 2009 een erkenning afgegeven door de MSRC. Een dagelijkse patiënten overdracht tussen de beide locaties waar klinische activiteiten plaatsvonden, werd georganiseerd door middel van videoconferencing, waardoor de urologen en A(N)IOS van beide locaties elkaar kunnen zien en met elkaar kunnen communiceren. Op locatie Oudenrijn werd voor het waarborgen van de continuïteit in de klinische zorg een ANIOS plek gecreëerd en succesvol ingevuld. De ANIOSsen die ervaring opdeden in de urologische zorg binnen de UVCN, scoorden goed. Zowel in 2009 als in 2010 werd een ANIOS die werkzaam was voor de vennootschap aangenomen voor de vervolgopleiding tot uroloog. In samenwerking met de Antonius Academie en de opleiders van het werd gebouwd aan een professionalisering van de COC. Dit hing samen met de op handen staande veranderingen in de opleiding. Alle voorbereidingen werden getroffen om per 1 januari 2011 het competentiegerichte opleiden vorm te geven. Een lokaal opleidingsplan werd geschreven met de te behalen onderwijsonderdelen en de klinische settings waarin die behaald kunnen worden. De opleidingsgroep heeft een proefvisitatie laten uitvoeren. Dat gaf een goed zicht op waar de werkpunten lagen om klaar te zijn voor het nieuwe opleiden. Deze zijn vol verve opgepakt. Zowel in 2009 als in 2010 werd een refereeravond georganiseerd. Het programma is terug te vinden in hoofdstuk 6. Behalve onderwijs aan de A(N)IOS werd er ook onderwijs verzorgd aan de polimedewerkers, de medewerkers van de verpleegafdelingen en aan de medewerkers van de SEH in de verschillende ziekenhuizen. Verschillende malen is op verzoek onderwijs gegeven aan (verpleeg)huisartsen. Daarnaast is er geparticipeerd in onderzoek, dat heeft geleid tot publicaties en tot het houden van voordrachten. In hoofdstuk 6 vindt u daarvan een overzicht. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 12

14 Hoofdstuk 2: Personeelssamenstelling en functies De urologische activiteiten in het konden plaatsvinden door de inzet van de volgende mensen, weergegeven naar functie en werkplaats: Medische staf: A.A.G.M. (Noud) Giesbers K.W.H. (Karel) Gisolf E.F.H. (Ellen) van der Linden A.M. (Aswin) Meijer Dr. H.H.E. (Harm) van Melick (per 1 maart 2009) M.G. (Mircea) Onaca Dr. P.L.M. (Peter) Vijverberg J.J.H. (Jack) Beck, buitengewoon staflid (per 1 januari 2010) S. (Sandrine) van Selm, buitengewoon staflid (per 1 januari 2010) Assistenten: Mirjam Schotman, AIOS (1 januari 30 april 2009) Sander van Leeuwen, AIOS (tot 31 december 2009) Jacob Brandenburg, AIOS Sven Nadorp, AIOS (vanaf 1 januari 2010) Marique Sorel, ANIOS (tot 1 november 2010) Jeroen Schols, ANIOS (van 1 september 2009 tot 1 november 2010) Carolien Houwert, ANIOS (vanaf 1 november 2010) Jana Rampelmann, ANIOS (vanaf 1 november 2010) Verschillende (keuze) co-assistenten Maatschapmanager: Antoinette Brandwijk Secretariaat: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per NJ Bartels-Dijken secretaresse K Eversen-Overweg secretaresse SMJ Mosmuller-Bloemen medisch secretaresse MA Oostveen medisch secretaresse Poliklinieken: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per DC Peek - Bazen Administratief medew C de Bie Oncologie CM de Coo - v Blokland Adminstratief medew M Huijgen - vd Bor Doktersassistente MP Fokker - Los SC Bleij Doktersassistente O v Beers - v Dongen NEE Gosman - Enkelaar IP Cats - Evers Receptioniste/telefoniste St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 13

15 CM v Duivendijk - Gerwig NM Horsman - Gielen GH vd Heiden Administrayief mederw VEM Veen - vd Horst ALM Herweijer - vd Hurk Administratief medew M Breman - Kurvink Doktersassistente MC v Leeuwen Verpleegkundig consulent CMWHT Schuller - vd Linden JH Nieuwenhuis - de Rooij E Sprong Urologie A de Bruijn - Stigter Oncologie JET Dekkers - Veenendaal Doktersassistente HV de Bree - Viehoff MF vd Vinne Urologie T Vleugel Urologie TH v Bladeren - Vochteloo M Voskuil Doktersassistente YAM Meerveld - W elsing Receptioniste/telefoniste AMSF Rijken - v W esting EJ Haan - vd Zeijden PS Boeldak - Windster Stage overgie p HTM de Bruijn HJ Korver-Schreurs W Vis En: alle medewerkers van locatie Houten de urologische oncologieverpleegkundige, eerst Anita de Bruijn, later Cynthia de Bie de continentieverpleegkundigen: Marjan Spelt en Elly Tieland Verpleegafdelingen: Afdeling H3: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Baas, EJM 2010 Beijnum, MCW van Leerling verpleegkundige (Aanv opleiding urologie/oncologie/co 2010 Bekker, T.J Benschop, GI Leerling verpleegkundige 2010 Berg, PW van den 2010 ontslag Berg, SA van den Zorgassistente Blij, N Bloos, CJ Bos, ML Bosch, EJM Bosman - Jongejan, AJM Burg, S.P. van den Urologiescholing UMC gevolgd Burgers, Frans 2010 Dikkenberg - van de Kleij, IME van de Diks - Sturkenboom, JGM Doorn, P van Leerling verpleegkundige 2009 Drent, SC Leerling verpleegkundige 2010 Duijn, AG van dec-10 Dupont, GAM 2009 Erven - Schaap, JM van St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 14

16 Esser, SC Es, A.H. van Erven - Schaap, JM van Esser, SC Froon, EM 2010 Fulpen, HJ van Goossens - Wirahayuni, K Heijkamp, CC Zorgassistente Herwig, IW Hoeven, FMD van Horst, IE van der Trainee Houten, S.M. van Leerling verpleegkundige 2010 Huibregtse bimmel, J.K.H. Militair 2010 Jahani Abi, S Jansen, J Leerling verpleegkundige 2009 Jong - Boomsma, I de 2010 Kesteren, MG van Kimmel - de Mol, D Klein, G. Leerling verpleegkundige 2010 Korpershoek - Zeijpveld, J 2010 Krikke - Miltenburg, MC Kruijf - Mandersloot, NW de Lavieren van, Ellen 2010 Leur, J. van Meijers - Kock, WC Zorgassistente Mes, LC Leerling verpleegkundige 2010 Molhoek, JA Trainee 2010 Nelissen - Kroon, B Nimwegen, BA van Noordermeer, KC Leerling verpleegkundige 2009 Os, GCJ van Pad, L van t Poelstra - Pauw, CT Polman - Noordanus, C Ramaker, L 2010 Samsom, DJ Leerling verpleegkundige 2010 Scharenberg, J.B. Schoormans - Hamoen, GJW Schoutens, S. Schraauwers, L Leerling verpleegkundige 2010 Seeleman - de Haan, AM Urologiescholing UMC gevolgd Sopjes, R Spriensma - Bergmans, PMT 2010 Stigter, MH Thijssen, H Urologiescholing UMC gevolgd Tilleman - d Korte, GAM Ton, Marieke 2010 Valster, KJ Verkooijen, AMC Stagiaire Vlooswijk, EWM Vos - van Maarseveen, BGM Vries, JF de 2010 Warmerdam - Hullegien, CM Wijngaarden, AM van Wildeboer - Blom, W Wit, JAM de With de, Marjolein 2010 Woude - Hulleman, MS van der St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 15

17 Verpleegafdeling 4: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per JJ Hendriks - Apperlo G Bakker Stage alg. en a A Baltali Stagiaire verpleegkunde PW Zilver - vd Berg Afdelingssecretaresse B Boer H Verhoeks Stage alg. en a N de Bruijn MAG Copier S Kahler Leerling verpleegkundige M Gerritsen Leerling verpleegkundige AM vd Zee NA de Jager Stagiaire v.o.v MP Boston K von Briskorn LJ v Brummen AAE v Dam AM Dekker FPJ Drissen Leerling verpleegkundige MJ v Eijk Leerling verpleegkundige EM Froon MMJ Brekelmans - v Ginkel CH de Bruyn - v Goor H Rooymans - Groenendijk Zorgcoördinator GT Hendriksen H de Jong SJ van der Kieft YI Heikoop - Kronenberg CP Jakob - Lado Leerling verpleegkundige WLC Lissenberg BB Domanski - Marzec A Matthijse MK v Scharrenburg - Meester Zorgcoördinator ID Neutel C Nijst Afdelingssecretaresse WHPM Okken Afdelingssecretaresse MGA Rutjes - v Oostrom AH Rengers KW Saat Stage v.o.v. Fu T Schaars AC Schell C Ubbels Ziekenzorgende AS Visser SH Wagemans L de W it K Zevenhoven Leerling verpleegkundige St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 16

18 OK: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Bianca Agterberg operatie assistent specialismecoördinator Margo van Uffelen operatie assistent specialismedeskundige Astrid Smits operatie assistent specialismedeskundige Jantine Vogel operatie assistent specialismedeskundige Milou Verrips operatie assistent specialismedeskundige, gedetacheerd en alle andere medewerkers van de OK. En verder: alle medewerkers van de ICU alle medewerkers van de dagbehandelingsafdelingen alle medewerkers van de SEH alle medewerkers van de andere afdelingen waar urologische patiënten soms verpleegd werden. de stoma verpleegkundigen alle anderen die nog niet genoemd zijn en wel een bijdrage geleverd hebben aan de urologische zorg en al hun leidinggevenden die ervoor zorgden dat deze mensen de zorg konden leveren. St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 17

19 De urologische activiteiten van het Diakonessenhuis konden plaatsvinden door de inzet van de volgende mensen, weergegeven naar functie en werkplek: Medische staf: K.C. (Karin) van Dalen I.M. (Ipe) Hoekstra A.G. (Aart) van Rhijn Dr. R.S. (Roan) Spermon Physician Assistant: Natascha de Goeij Verschillende co-assistenten Maatschapmanager: Antoinette Brandwijk Secretariaat: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Enkelaar - Kruiger, Hanneke Medisch secretaresse B Sluijk, Sylvana Mdw.Decentr.Opn.&Operatiepl Damme, Marjan Medisch secretaresse A Witkamp - Bronsveld, Heleen Mdw.Decentr.Opn.&Operatiepl Ruiter, Marika Medisch secretaresse B Poliklinieken: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Haan - van Kemenade, Yvonne Basis uro scholing Oosterman - van der Marel, Ingrid Basis uro scholing Groenhuijzen - van den Brink, Margriet Basis uro scholing Sanderse - Eversen, Margareth Basis uro scholing Ruiter, Marika Basis uro scholing Vos - van der Meer, Monique Basis uro scholing Botter - Schouten, Doenja Basis uro scholing Swanink - Berends, Sacha Doktersassistent B Kievits - Lampe, Marijke Basis uro scholing Cameron, M Houkes, W flex buro Urologische oncologieverpleegkundige: Margriet Groenhuijzen Continentieverpleegkundige: Margareth Sanderse Verpleegafdelingen: Afdeling 1 C/D: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Andre, Carolien Teamhoofd Basis uro scholing Belahmar - Alfring, Mieneke Blom, Emma Boomars - de Wolf, W ilma Bosch, Marijke van den Basis uro scholing St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 18

20 Bouwhuizen - van Ingen, Sandra Verplegende Basis uro scholing Dekker, Corry Verplegende Flierman, Elske Goedemans, Anita Voedingsassistent Goes, Ingrid Graaff - Sijtsma, Emmy van der Hendriksen, Margriet Basis uro scholing Hilbrink - de Groot, Linda Hoeven - Tak, Astrid van der Afdelingsassistent Hoorn, Jessica Idema - Bouwman, Sandra Kloppenburg, Geraldine Leerling verpleegkundige Kortenoeven, Carolien Basis uro scholing Kuipers - Lissenburg, Margo Voedingsassistent Kusljic - van Ede, Suzanne Basis uro scholing Lakhdim, Nadia Afdelingsassistent Leeuwis - Kramer, Els verpleegafdeling Marchal, Marlies Leerling verpleegkundige Marinus, Stefanie Molen - de Beer, Joke van der Basis uro scholing Moredjo, Sonja Afdelingsassistent Munnik, Esther de Nederend, Melissa Os, Stini van verpleegafdeling Post - van Os, Bea van der Basis uro scholing Protzman - Temminck, Sonja Roode, Marloes de Rossum, Nancy van Ruiter - Zuidema, Susanne de Saarberg - Bos, Jolanda Spruijt, Mandy Tietema, Hildegard Tigelaar, Manon Timmerman - van Olmen, Marieke Valkengoed, Aline van Voorend, Muk Ingrid van de Wal Werf, Anneke van der Wijk - Gijzen, Karin van en alle andere medewerkers van de verpleegafdeling. Afdeling A4: naam functie specialisatie in dienst per uit dienst per Bouman, Ineke Brake te, Janneke Burken van, Ellen Buys, Tineke Dimitrovic, Ramiza Hiensch. Cora Keijmel, Janneke Landskroon. Berber Malgo, Alline Rooswinkel, Nancy Kernebeek van, Petra St. Antonius Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis 19

Werkwijze(r) ANIOS Urologie

Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Werkwijze(r) ANIOS Urologie Het St. Antonius Ziekenhuis is een groot opleidingsziekenhuis met een vakgroep urologie die het vakgebied vrijwel in de volle breedte en in al zijn

Nadere informatie

Jaarverslag Maatschap Urologen voor U

Jaarverslag Maatschap Urologen voor U Jaarverslag 2015 Maatschap Urologen voor U Inhoudsopgave De maatschap 3 Ondersteuning 4 Missie en visie 5 Specialisaties en Taken 6 Productie 7 Specialistische urologie 8 Kwaliteit 10 Opleiding en onderwijs

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/2012

Jaarverslag 2011/2012 Jaarverslag 2011/2012 Voorwoord Lectori Salutum, Voor u ligt het jaarverslag 2011 en 2012 van de maatschap Urologen voor U. In dit verslag geven we u een rondleiding door de diverse activiteiten van de

Nadere informatie

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71

39492 ECHOGRAFIE BUIKORGANEN 14,1% 1,1 34,47 5,27 39860 CHROMOCYSTOSCOPIE 3,5% 1,0 190,00 6,71 DBC code: 6.11.0.11.211 DBC omschrijving: Reguliere zorg.niersteen.eswl poli ndpp-dbc: 85 Kostprijs DBC: 761,99 Std deviatie DBC: 229,02 1 poli 88,2% 190011 EERSTE POLIKLINIEKBEZOEK 74,1% 1,0 40,87 30,29

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie. St. Antonius Ziekenhuis

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie. St. Antonius Ziekenhuis Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie Documentbeheer Voor de samenstelling van dit lokale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: het Curriculum voor de opleiding Urologie, versie november

Nadere informatie

College Geneeskundig Specialismen

College Geneeskundig Specialismen College Geneeskundig Specialismen Besluit van. houdende de aanvullende opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme urologie (Besluit urologie) Het College Geneeskundig Specialismen, gelet

Nadere informatie

De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6)

De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6) De RODE markeringen gaan in voege vanaf 01/01/2012 (blz. 6) fdeling 5. - eelkunde. rt. 14. Worden beschouwd als verstrekkingen waarvoor de bekwaming is vereist van geneesheer, specialist voor één van de

Nadere informatie

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014

100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 100-Vragenlijst Commissie Kwaliteit Visitatie NOV versie 11.4, 2014 1 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 3 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 4 3.

Nadere informatie

Urologische wondzorg. Urologische wondzorg. Afleidingen van urine. Nefrostomiecatheter. Verzorging nefrostomiecatheter.

Urologische wondzorg. Urologische wondzorg. Afleidingen van urine. Nefrostomiecatheter. Verzorging nefrostomiecatheter. Urologische wondzorg Urologische wondzorg Cel Vandewinkel ZNA Jan Palfijn Urobel Urogenitaal Afleiding van urine: tijdelijk of definitief Incontinentie en impotentie : taboe Endoscopisch, percutaan, open

Nadere informatie

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie. 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie. 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180 UROLOGIE Art. 14j pag. 1 j) De verstrekkingen die tot het specialisme urologie (DO) behoren : 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180 3003 260050 260061 Nephrotomie, met of zonder verwijderen van stenen

Nadere informatie

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015

100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 100-VRAGEN FORMULIER KWALITEITSVISITATIE NOV INHOUDSOPGAVE VERSIE 12.1, AUGUSTUS 2015 1. Algemene gegevens ziekenhuis en vakgroep... 2 2. Vragen betreffende maatschap/vakgroep/samenwerkingsverband... 3

Nadere informatie

RELEASE RZ17AB 0306 UROLOGIE

RELEASE RZ17AB 0306 UROLOGIE RELEASE RZ17AB 0306 UROLOGIE INLEIDING Op 1 juli 2016 heeft de NZa de RZ17a gepubliceerd. Een aanvulling op dit document is medio november openbaar gemaakt, de RZ17b. Dit releasedocument bevat de wijzigingen

Nadere informatie

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer

De top 100 van de familienamen in Nederland Leendert Brouwer Detop100vandefamilienameninNederland LeendertBrouwer Voor een totaalbeeld van de familienamen in Nederland beschikken we over twee ijkjaren: 1947(volkstelling) en 2007(Gemeentelijke Basisadministratie).

Nadere informatie

Invasief blaascarcinoom

Invasief blaascarcinoom Invasief blaascarcinoom U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (VUmc). VU medisch centrum is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid. Zij doen

Nadere informatie

Visie op toekomst voor nierkankerzorg in Nederland

Visie op toekomst voor nierkankerzorg in Nederland Visie op toekomst voor nierkankerzorg in Nederland Inleiding De zorg voor nierkankerpatiënten vindt momenteel plaats in vrijwel alle ziekenhuizen. Patiëntenorganisatie Leven met blaas- of nierkanker vindt

Nadere informatie

Urologie. Richard van der Linden Thijn de Vocht

Urologie. Richard van der Linden Thijn de Vocht Urologie Richard van der Linden Thijn de Vocht Qais Niemer Laurens Donkers Richard van der Linden Thijn de Vocht 2 John Verhulst Urologie? Urologie is het vakgebied dat zich bezighoudt met ziekten in de

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren

PATIËNTEN INFORMATIE. Verwijderen van niertumoren PATIËNTEN INFORMATIE Verwijderen van niertumoren 2 PATIËNTENINFORMATIE Door middel van deze informatiefolder wil het Maasstad Ziekenhuis u informeren over de behandeling van niertumoren. Wij adviseren

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie. St. Antonius Ziekenhuis

Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie. St. Antonius Ziekenhuis Lokaal Opleidingsplan Medische Vervolgopleiding Urologie Documentbeheer Voor de samenstelling van dit lokale opleidingsplan is gebruik gemaakt van: het Curriculum voor de opleiding Urologie, versie november

Nadere informatie

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten

Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Taakherschikking binnen de Maag Darm Leverziekten Symposium taakherschikking MDL 09.30 Inleiding 09.40 PA, VS en VE: wat houden de functies in? 09.50 Juridisch Kader en nieuwe ontwikkelingen in regelgeving

Nadere informatie

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland

Alliantie Regionale TopZorg. Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland Inhoud Alliantie Regionale TopZorg Drie ziekenhuizen werken samen aan topzorg in Gelderland De kwaliteitswinst van samenwerking

Nadere informatie

UROLOGIE. Bevriezen van een niertumor DRUKPROEF. Cryotherapie BEHANDELING

UROLOGIE. Bevriezen van een niertumor DRUKPROEF. Cryotherapie BEHANDELING UROLOGIE Bevriezen van een niertumor Cryotherapie BEHANDELING Bevriezen van een niertumor Tijdens uw bezoek aan de polikliniek urologie heeft uw behandelend uroloog u verteld dat uw niertumor met behulp

Nadere informatie

Afdeling Kinderurologie. Sophia Kinderziekenhuis

Afdeling Kinderurologie. Sophia Kinderziekenhuis Afdeling Kinderurologie Sophia Kinderziekenhuis Op de afdeling Kinderurologie worden kinderen behandeld die een afwijking hebben aan de urinewegen en/of geslachtsorganen. Meestal zijn het aangeboren afwijkingen

Nadere informatie

Huisartsen Symposium Uro Oncologie Pijnloze Macroscopische Haematurie

Huisartsen Symposium Uro Oncologie Pijnloze Macroscopische Haematurie Huisartsen Symposium Uro Oncologie Pijnloze Macroscopische Haematurie Casuistiek Hr. B 21/1/77 -Macroscopische hematurie, geen pijnklachten, geen koorts, geen mictieklachten - VG: astma - Med: pulmicort

Nadere informatie

Jaarverslag. Continentiezorg 2009

Jaarverslag. Continentiezorg 2009 Jaarverslag Continentiezorg 2009 Continentiezorg Met ingang van 1 juli 2009 is er een kamer voor de stoma en continentieverpleegkundige urologie in gebruik genomen. Hiermee is een jarenlange wens in vervulling

Nadere informatie

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter

De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter Workshop LOIG 22-01-2015 De rol van de AIOS in patiëntveiligheid en kwaliteit: verwonder & verbeter O.l.v: Dr. C. Konings, opleider Catharina ziekenhuis Eindhoven J. Voogt, PhD-student Universitair Medisch

Nadere informatie

Artikel 14j. Mag het onderbinden van ducti deferentes bij de prostatectomie worden bijvergoed?

Artikel 14j. Mag het onderbinden van ducti deferentes bij de prostatectomie worden bijvergoed? Artikel 14j Interpretatieregel 01 Mag het onderbinden van ducti deferentes bij de prostatectomie worden bijvergoed? Het onderbinden van de ducti deferentes mag niet bij het honorarium voor prostatectomie

Nadere informatie

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010

Workshop. Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen. Donderdag 25 februari 2010 Workshop Hoe maak ik een lokaal/regionaal plan? Scheltus van Luijk Corry den Rooyen Donderdag 5 februari 010 Implementatie en visitatie Gaan hand in hand Wederzijdse beïnvloeding Wederzijdse stimulering

Nadere informatie

Bekkenbodemcentrum Máxima

Bekkenbodemcentrum Máxima Bekkenbodemcentrum Máxima Afdeling gynaecologie en urologie Locatie Eindhoven U bent op grond van uw klachten doorverwezen naar het bekkenbodemcentrum in Máxima Medisch Centrum. In deze brochure leest

Nadere informatie

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie Nephrostomie K 180

UROLOGIE Art. 14j pag. 1 officieuze coördinatie Nephrostomie K 180 UROLOGIE Art. 14j pag. 1 j) De verstrekkingen die tot het specialisme urologie (DO) behoren : 3035 260035 260046 Nephrostomie K 180 3003 260050 260061 Nephrotomie, met of zonder verwijderen van stenen

Nadere informatie

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014

Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen. Versie juli 2014 Oncologie 2015 Handboek met indicatoren en normen voor tien oncologische aandoeningen Versie juli 2014 VGZ kiest voor kwaliteit VGZ staat voor zorg van goede medische kwaliteit, die klantvriendelijk en

Nadere informatie

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014

Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 Tarieven 2014 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 april 2014 DBCzorgproductcode 19999007 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte 15B932 11.286,44 10.283,87 1.002,57 20107006 Operatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2012 1

Jaarverslag 2012. Maatschap urologie MMC Veldhoven. Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2012 1 Jaarverslag 2012 Maatschap urologie MMC Veldhoven Jaarverslag maatschap urologie MMC Veldhoven anno 2012 1 Inleidende nota: geschiedenis en evolutie. De Resultaat Verantwoordelijke Eenheid (RVE) Urologie

Nadere informatie

Normering Chirurgische Behandelingen

Normering Chirurgische Behandelingen Normering Chirurgische Behandelingen Versie 1.0 Januari 2011 I. Inleiding De Nederlandse Vereniging voor Heelkunde (NVvH) is de beroepsvereniging van chirurgen in Nederland. In de NVvH participeren zeven

Nadere informatie

Verwijderen van de blaas / Bricker

Verwijderen van de blaas / Bricker Verwijderen van de blaas / Bricker Urologie Beter voor elkaar 2 Verwijderen van de blaas met aanleg van urineomleiding Radicale cystectomie met urinedeviatie vlgs Bricker Inleiding Tijdens uw bezoek aan

Nadere informatie

URODYNAMICA DAGEN donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017

URODYNAMICA DAGEN donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017 URODYNAMICA DAGEN donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017 Toelichting PAO Heyendael organiseert op donderdag 2 en vrijdag 3 februari 2017 in samenwerking met de Unit voor Functionele Urologie van het Radboudumc

Nadere informatie

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA)

Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Dutch Surgical Colorectal Audit (DSCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA.

Nadere informatie

Alle landelijk vastgestelde behandelingen zijn opgenomen in onze prijslijst, ook behandelingen die het Diakonessenhuis niet uitvoert.

Alle landelijk vastgestelde behandelingen zijn opgenomen in onze prijslijst, ook behandelingen die het Diakonessenhuis niet uitvoert. VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015

Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Passantentarieven 1 januari t/m 31 december 2015 Disclaimer: Deze tarieven zijn geldig vanaf 1 januari t/m 31 december 2015 Dit document is onder voorbehoud van schrijf- en typefouten. Tjongerschans behoudt

Nadere informatie

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013

Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013 Tarieven Zuwe Hofpoort Ziekenhuis (passantantarieven) m.i.v. 1-1-2013 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 843,47

Nadere informatie

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012

Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012 Standaard prijslijst DBC-zorgproducten Zaans Medisch Centrum per 1 januari 2012 Zorgproduct Declaratiecode Declaratiecode onverzekerde kosten honorarium medisch code verzekerde zorg zorg Zorgproduct omschrijving

Nadere informatie

11 april Annemarie Haverhals Leider programma

11 april Annemarie Haverhals Leider programma 11 april 2017 VBHC@Santeon Annemarie Haverhals Leider VBHC@Santeon programma Santeon: zeven topklinische ziekenhuizen 2 Samen circa 13% van nationale zorg 2,56 miljard omzet 26.600 werknemers 1580 medisch

Nadere informatie

Opleidingen: : M-ANP, Eindhoven : HBO-V, Eindhoven 1

Opleidingen: : M-ANP, Eindhoven : HBO-V, Eindhoven 1 Naam: Thea Korpershoek Functie bestuur: voorzitter In bestuur sinds: 2009 Functie werk: verpleegkundig specialist MDL Werkgever: Albert Schweitzer ziekenhuis, Dordrecht Contact: voorzitter.mdl@venvn.nl

Nadere informatie

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven

Passant tarief vanaf 01-01-2016 t/m 31-12-2016 Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Tarieven 15B903 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.577,89 15B904 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 333,91

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproduct. Ingangsdatum Einddatum

Declaratiecode Zorgproduct. Ingangsdatum Einddatum en kunnen bij meerdere productcodes voorkomen ivm een ander specialisme of een andere diagnose. 15B903 010501002 614,11 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Lijst met CTG codes per ingreep

Lijst met CTG codes per ingreep Bijlage I Lijst met codes per ingreep Voor het maken van de referentiecijfers zijn codes soms samengevoegd, om zo voldoende aantallen operaties te krijgen voor betrouwbare getallen. In deze tabel staan

Nadere informatie

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Verwijderen van de blaas / Bricker

Afdeling: Urologie. Onderwerp: Verwijderen van de blaas / Bricker Afdeling: Urologie Onderwerp: Verwijderen van de blaas / Bricker Verwijderen van de blaas met aanleg van urineomleiding Radicale cystectomie met urinedeviatie vlgs Bricker Inleiding Tijdens uw bezoek aan

Nadere informatie

Opleidingsvisitatie 8 april 2011

Opleidingsvisitatie 8 april 2011 Opleidingsvisitatie 8 april 2011 Dit visitatiedocument bevat achtereenvolgens: Erkenningsaanvraag Bijlage A: CV opleider Bijlage B: document specifieke taken en verplichtingen opleidingsgroep Urologie

Nadere informatie

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13

039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 Passantentarieven 2015 Deze prijzen zijn geldig van 1 januari 2015 t/m 31 december 2015. Declaratiecode Zorgproduct Omschrijving Totaal tarief 039847 OVPXXXXXX Beoordeling X-thorax voor derden. 32,13 050501

Nadere informatie

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN

Prijslijst 2013 : deurprijzen geldig voor behandelingen gestart tussen 01-07-2013 t/m 31-12-2013 VOORWAARDEN VOORWAARDEN Op alle door het ziekenhuis en door de daaraan verbonden vrijgevestigd medisch specialisten met patiënten gesloten behandelingsovereenkomsten, voorzover deze werkzaamheden binnen het kader

Nadere informatie

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015)

Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Prijslijst passanten 2016 (voorlopige versie 15 november 2015) Zorg Declaratie Omschrijving Passanten product code prijs 2016 010501004 15B905 Kleine operatie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter

Jeroen Bosch Ziekenhuis. Aandacht maakt t beter Jeroen Bosch Ziekenhuis Aandacht maakt t beter Inhoud + Wie zijn we? + Wat gebeurt er om ons heen? + Waar staan we voor? Wie zijn we? Facts & figures I + 635.000 inwoners in verzorgingsgebied + 3.577 medewerkers

Nadere informatie

Behandelwijzer Locatie Arnhem/Ede. Bestralingsbehandeling. De inwendige bestraling van de blaas

Behandelwijzer Locatie Arnhem/Ede. Bestralingsbehandeling. De inwendige bestraling van de blaas Behandelwijzer Locatie Arnhem/Ede Bestralingsbehandeling De inwendige bestraling van de blaas Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De voorbereidingen 6 3 De bestraling 8 4 Bijwerkingen 10 5 Nazorg 11 2 Behandelwijzer

Nadere informatie

Multiple Sclerose en urologie

Multiple Sclerose en urologie Multiple Sclerose en urologie Bertil Blok, uroloog Blaasfunctiestoornissen vaak bij MS Meer dan 80% van de MS patienten heeft urologische symptomen 96% van de MS patienten met meer dan 10 jaar MS krijgen

Nadere informatie

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg Borstcentrum Bernhoven Yvonne Paquay Chirurg Klachten van de borst? Verwijzing naar het borstcentrum voor analyse en zonodig behandeling 2 3 4 Verwijsredenen: > Knobbeltje voelbaar > BOBZ (de bus) > Controle

Nadere informatie

Urologie Uitwendige nierkatheter / nefrostomiekatheter

Urologie Uitwendige nierkatheter / nefrostomiekatheter Urologie Uitwendige nierkatheter / nefrostomiekatheter polikliniek urologie = route 12 poliklinisch Inleiding In overleg met uw arts is besloten bij u een nefrostomiekatheter in te brengen. Het doel van

Nadere informatie

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72

010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.147,72 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B904 378,92

Nadere informatie

Ingrijpende operatie 2 Deviaties (omleidingen van de urinewegen) 3 Bricker 4 Voor- en nadelen in vergelijking met andere

Ingrijpende operatie 2 Deviaties (omleidingen van de urinewegen) 3 Bricker 4 Voor- en nadelen in vergelijking met andere De urologen werken samen met de specialisten van de andere ziekenhuizen in Zuidwest Friesland. Wij doen dit in een maatschap met de naam Maatschap Urologie Zuidwest Friesland (maatschap UZF). Sommige behandelingen

Nadere informatie

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA)

Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Dutch Lung Surgery Audit (DLSA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Blaaskanker Radboud universitair medisch centrum

Blaaskanker Radboud universitair medisch centrum Blaaskanker Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Anatomie van de blaas 1 3. Wat is blaaskanker? 2 4. Oorzaken van blaaskanker 2 5. Onderzoeken 3 6. Behandeling niet-spierinvasieve blaaskanker 3 7. Behandeling

Nadere informatie

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015

Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 Tarieven 2015 Antoni van Leeuwenhoek Ingangsdatum: 1 mei 2015 DBCzorgproductcode 010501008 Behandeling of onderzoek tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2016 Registratie gestart: 2009 Inclusie en exclusie criteria Inclusie Primaire mammacarcinomen waarbij de volgende tumorsoorten geïncludeerd worden: Alle tumorstadia,

Nadere informatie

Blaaskatheterisatie. Marga Mulders & Chantal Jorissen. dinsdag 22 april 2014

Blaaskatheterisatie. Marga Mulders & Chantal Jorissen. dinsdag 22 april 2014 Blaaskatheterisatie Marga Mulders & Chantal Jorissen Indicaties voor blaaskatheterisatie Afvloedbelemmering 250 ml uroloog

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA)

Factsheet Indicatoren Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) Factsheet en Slokdarm- en maagcarcinoom (DUCA) DUCA 2014 [2.5; 14-11- 2014] Registratie gestart: 2011 Nr. Type Uitvraag over Bron indicator (jaar) 1. Aantal nieuwe patiënten met een slokdarm- of maagcarcinoom.

Nadere informatie

Passantentarieven Saxenburgh Groep 2014, geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014

Passantentarieven Saxenburgh Groep 2014, geldig van 01-01-2014 t/m 31-12-2014 15B903 010501002 Klin kort Infectie SOA 1.333,59 257,33 1.590,92 15B904 010501003 Lasertherapie Infectie SOA 195,87 94,03 289,90 17B904 010501003 Lasertherapie Infectie SOA 178,05 94,03 272,08 15B905 010501004

Nadere informatie

Verwijdering van de blaastumor via de plasbuis. Urologie

Verwijdering van de blaastumor via de plasbuis. Urologie Verwijdering van de blaastumor via de plasbuis Urologie Inleiding De behandelend arts heeft u doorverwezen voor een behandeling van een tumor in de urineblaas. In deze folder vindt u informatie over de

Nadere informatie

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015

Jaarverslag Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland. Augustus 2015 Jaarverslag 2014 Ketenzorg ovariumcarcinoom Regio zuidwest Nederland Augustus 2015 Direct betrokken ziekenhuizen: Albert Schweitzer Ziekenhuis Bravis Ziekenhuis Erasmus MC Maasstad Ziekenhuis Sint Franciscus

Nadere informatie

NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

NABON Breast Cancer Audit (NBCA) NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De ontsluiting

Nadere informatie

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013

Passantenprijslijst 2013 - St. Antoniusziekenhuis geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013 Passantenprijslijst 2013 - St. Antonius geldig voor behandelingen gestart tussen 01-01-2013 t/m 31-03-2013 z onz 15B903 010501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.413,87

Nadere informatie

Verzorging nierkatheter nefrostomie katheter

Verzorging nierkatheter nefrostomie katheter Verzorging nierkatheter nefrostomie katheter Polikliniek urologie U heeft zojuist een slangetje in uw nier gekregen om de urine weg te laten lopen. Dit slangetje wordt een nierkatheter of nefrostomie katheter

Nadere informatie

Behandelopties voor incontinentie na een prostaatkankeroperatie. K.C. van Dalen, uroloog 6 oktober 2015

Behandelopties voor incontinentie na een prostaatkankeroperatie. K.C. van Dalen, uroloog 6 oktober 2015 Behandelopties voor incontinentie na een prostaatkankeroperatie K.C. van Dalen, uroloog 6 oktober 2015 Incontinentie = ongewenst urineverlies Soorten incontinentie Stressincontinentie (SUI) Urineverlies

Nadere informatie

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen

NVA BEROEPSNORMEN. Zorgprocessen NVA BEROEPSNORMEN De NVA beroepsnormen worden uitgedrukt in een minimumnorm en een tweetal streefnormen. De systematiek van de kwaliteitsvisitatie sluit hierbij aan: 1. Minimumnorm - Het inzicht, de maatregel

Nadere informatie

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015

Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015 Passantenprijslijst UMC Utrecht - Zorgproducten Geldig vanaf 1 januari 2015 tm 31 december 2015 Disclaimers 1. De prijs van een behandeling is de prijs die geldt bij aanvang van de behandeling. Aan onderstaande

Nadere informatie

Verwijderen van een blaassteen

Verwijderen van een blaassteen Urologie Verwijderen van een blaassteen www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Wat is een blaassteen?... 3 Pre-operatieve screening... 3 Voorbereiding op de operatie... 3 De opname in ons ziekenhuis... 4 De

Nadere informatie

St. Antonius Ziekenhuis

St. Antonius Ziekenhuis UROLOGIE Nierverwijderingsoperatie (Nefrectomie) BEHANDELING Nierverwijderingsoperatie Binnenkort wordt u opgenomen in het om uw nier te laten verwijderen. De medische term voor een nierverwijderingsoperatie

Nadere informatie

Algemeen klinisch fysicus in opleiding

Algemeen klinisch fysicus in opleiding Algemeen klinisch fysicus in opleiding ir. Mariken Zijlmans Beroepsoriëntatieavond voor Biomedisch Technologen (in opleiding) 17 september 2012 Curriculum Vitae ir. Mariken Zijlmans 30 jaar Algemeen Klinisch

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2016 DBC zorgproducten verzekerde zorg per

UMCG Passantenprijzen 2016 DBC zorgproducten verzekerde zorg per 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.457,67 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 297,80

Nadere informatie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie

Differentiatiejaren Gastro-intestinale Chirurgie en Chirurgische Oncologie ifferentiatiejaren Gastro-intestinale hirurgie en hirurgische Oncologie Gastro-intestinaal chirurg of oncologisch chirurg e respectievelijke differentiaties leiden antegraad op tot gecertificeerd gastro-intestinaal

Nadere informatie

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA)

Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Dutch Upper GI Cancer Audit (DUCA) Beschrijving Dit overzicht toont de kwaliteitsindicatoren welke per 1 april 2014 ontsloten zullen worden in het kader van het getrapte transparantiemodel van DICA. De

Nadere informatie

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken

Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: Kennis bundelen en zichtbaar maken = Achtergrond (1) Patiënten met een zeldzame ziekte hebben vaak te maken met: een late diagnose een gebrek aan kennis (expertise) bij specialisten en zorgverleners onvoldoende aandacht voor wetenschappelijk

Nadere informatie

Behandeling van stenen in de urinewegen

Behandeling van stenen in de urinewegen Behandeling van stenen in de urinewegen U bent patiënt bij de afdeling urologie van VU medisch centrum (VUmc). VU medisch centrum is een universitair medisch centrum waar medisch specialisten worden opgeleid.

Nadere informatie

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs

Zorgproductcode Declaratiecode Zorgproduct consumentenomschrijving Totaalprijs 010501002 15B903 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 1.717,64 010501003 15B904 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 337,05

Nadere informatie

Passentenprijslijst 2012 St. Antoniusziekenhuis

Passentenprijslijst 2012 St. Antoniusziekenhuis Passentenprijslijst 2012 St. Antonius Declaratiecode 15B903 10501002 Maximaal 5 verpleegligdagen bij Een infectie met seksuele overdracht 1.421,19 277,04 1.698,23 15B904 10501003 Lasertherapie bij Een

Nadere informatie

Kinderurologie. Afdeling Urologie. Deze patiënten informatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon:

Kinderurologie. Afdeling Urologie. Deze patiënten informatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: Kinderurologie Afdeling Urologie Deze patiënten informatie map is eigendom van: Naam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon: 12-2015-7605 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 1-1 2. Belangrijke telefoonnummers 2-1 3.

Nadere informatie

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-06-2014

UMCG Passantenprijzen 2014 DBC zorgproducten verzekerde zorg 01-06-2014 010501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 15B903 2.068,87 1868,55 200,32 010501003 Lasertherapie bij een seksueel overdraagbare aandoening

Nadere informatie

Behandeling met botulinetoxine bij overactieve blaas

Behandeling met botulinetoxine bij overactieve blaas Behandeling met botulinetoxine bij overactieve blaas Bij u is de diagnose overactieve blaas gesteld. Dit betekent dat u vaak kleine beetjes moet plassen en moeite heeft om de plas op te houden. Ook kunt

Nadere informatie

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief

Declaratie Zorg code product Omschrijving Tarief Declaratie code Zorg product Omschrijving Tarief 15B903 10501002 Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een seksueel overdraagbare aandoening (SOA) 3.060,92 15B904 10501003 Lasertherapie bij

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.3 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Nefrostomiekatheter Radboud universitair medisch centrum

Nefrostomiekatheter Radboud universitair medisch centrum Nefrostomiekatheter In overleg met uw behandelend arts is er besloten om bij u een nefrostomie-katheter in te brengen. In deze folder staat de gang van zaken rondom het plaatsen, het verzorgen en complicaties

Nadere informatie

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6 TEAMINDELING Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 1410 Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) 1409 Marianne van Vliet (072-5331597) Ilonka Groenewegen Yvonne van den Burg

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee

Inclusie criteria Ja Nee In- en exclusie criteria Visite datum: 2 0 In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. Naadlekkage na LAR tot maximaal 5 cm vanaf de anus. O O 2. Naadlekkage bevestigd op CT-scan OF endoscopie.

Nadere informatie

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA

Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA. 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Medische verantwoordelijkheid en werkwijze van een AOA 25 maart 2010 Marko Wentzel, zorgmanager AOA Erik Kapteijns, longarts en medisch manager AOA Rode Kruis Ziekenhuis Middelgroot perifeer ziekenhuis

Nadere informatie

1e OK symposium Transfusie

1e OK symposium Transfusie 1e OK symposium Transfusie Voor OK medewerkers, verpleegkundigen en belangstellenden TGZ locaties Blaricum en Hilversum transfusiesymposium TGZ 1 Bram Zeijlemaker, uroloog TGZ-Hilversum 1998 transfusiesymposium

Nadere informatie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie

Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie Besluit van (datum) houdende de opleidings- en erkenningseisen voor het medisch specialisme orthopedie (Besluit orthopedie) Het College Geneeskundige Specialismen, gelet op artikel 14, tweede lid, onder

Nadere informatie

Onderzoek aan uw urineleider. ureterorenoscopie (URS)

Onderzoek aan uw urineleider. ureterorenoscopie (URS) Onderzoek aan uw urineleider ureterorenoscopie (URS) Inleiding Binnenkort komt u bij het Ommelander Ziekenhuis Groningen, locatie Lucas voor een onderzoek aan uw urineleider. In deze folder vindt u informatie

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

Verwijderen van een (gedeelte van een) nier door kijkoperatie. Laparoscopische (partiële) nefrectomie

Verwijderen van een (gedeelte van een) nier door kijkoperatie. Laparoscopische (partiële) nefrectomie Verwijderen van een (gedeelte van een) nier door kijkoperatie Laparoscopische (partiële) nefrectomie 1 Uw arts (uroloog) heeft met u besproken dat u in aanmerking komt voor een operatie waarbij een nier

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018

Factsheet Indicatoren NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 Factsheet en NABON Breast Cancer Audit (NBCA) 2018 NBCA 2018.2 Registratie gestart: 2009 Datum Versie Mutatie Eigenaar 01-07-2016 2017.1 Aanpassingen conform indicatorendagen juli DICA 2016. Verwijderen

Nadere informatie

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA)

Factsheet NABON Breast Cancer Audit (NBCA) Factsheet NABON Breast Cancer Audit () [1.0.; 15-09-] Registratie gestart: 2011 Als algemene voorwaarde voor het meenemen van een patiënt in de berekening van de kwaliteitsindicatoren is gesteld dat ten

Nadere informatie

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels

Toelichting Elsevier's De beste ziekenhuizen 2015 Appendix D - Codering Rekenregels Met wie vindt de controleafspraak plaats nadat operatie van Carpaletunnelsyndroom INID001122 CTS heeft plaatsgevonden? Neurochirurg - De arts die de operatie heeft uitgevoerd Met wie vindt de controleafspraak

Nadere informatie

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid

Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard. Ambitie Jeroen Bosch Ziekenhuis. Patiëntveiligheid Palliatieve Pijnbestrijding regio s-hertogenbosch /Bommelerwaard Sylvia Verhage Verpleegkundig specialist oncologie / projectleider Pijn & Palliatieve zorg / consulent Consultatieteam Noord-West Brabant

Nadere informatie