PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5(t)VWO. Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5(t)VWO. Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf"

Transcriptie

1 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5(t)VWO Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

2 Voorwoord PTA Boekje 5 (t)vwo schooljaar Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA boekje van 5 (t)vwo voor het schooljaar Hierin staan alle schoolexamentoetsen die dit jaar worden afgenomen. Je hebt dit schooljaar alleen SE toetsen van de vakken die worden afgesloten. ( LV, CKV). Maatschappijleer heb je al in leerjaar 4 afgesloten. De toetsen van de andere vakken, die niet dit schooljaar worden afgesloten, staan in de planning van het PTD ( Plan van Toetsing en Doorstroom). Het overgangscijfer (op een decimaal) van deze vakken, wordt het 1 e SE cijfer in leerjaar 6 (t)vwo. Voor wet en regelgeving rondom de examens verwijzen we naar het examenreglement. Veel succes met je verdere studie in de bovenbouw. De Directie

3 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 (T)VWO Vak: CKV Volgnummer: V5.0 Eindcijfer klas 4 VWO ( op één decimaal ) Weging 2 Afname tijdstip Toets stof Toets vorm Nee * Stof 4 (t)vwo Periode 1 Volgnummer: V5.1 PTA toets Weging 1 Afname tijdstip Eind periode 1 Toets stof Toets vorm Nee * 1 Kunstdiscipline Schriftelijk Computer, lesaantekeningen, bibliotheek, internet. Indien van toepassing deelname culturele activiteit, volgen lessen verplicht

4 Periode 2 Volgnummer: V5.2 PTA toets Weging 1 Afname tijdstip Eind periode 2 Nee * 1 Kunstdiscipline Schriftelijk & Praktisch Computer, lesaantekeningen, bibliotheek, internet, Indien van toepassing deelname culturele activiteit, volgen lessen verplicht Periode 3 Volgnummer: V5.3 PTA toets Weging 1 Afname tijdstip Eind Periode 3 Nee * 1 Kunstdiscipline Schriftelijk met o.a. een blok Methode Palet katern liefde ( VWO) Computer, lesaantekeningen, bibliotheek, internet. Indien van toepassing deelname culturele activiteit, volgen lessen verplicht

5 Volgnummer: V5.4 PTA Weging 4 Praktische opdracht : Schriftelijke presentatie van het kunstdoss ter afsluiting CKV Afname tijdstip Voor de toets week Periode 3 Nee * Verslag van in totaal 8 culturele activiteiten**met bewijs van deelname. Deze activiteiten dateren uit leerjaar 4 en 5 VWO Schriftelijk Computer, lesaantekeningen, bibliotheek, internet Deelname aan 8 culturele activiteiten van 5 verschillende kunstdisciplines. * Het vak CKV dient te worden afgesloten met een voldoende. Is dit niet het geval dan volgt er aan het einde van het schooljaar een vervangende opdracht. ** Voorbeelden van culturele activiteiten: Het bezoeken van: Tentoonstellingen en/ of collecties voor Beeldende kunst en/of vormgeving, Musea, Exposities, Ateliers, Fotoreportages, Concerten, Dansvoorstellingen, Musicals, Opera s, Films, Cabaret, Tol. Het deelnemen aan: Beeldenroutes, Architectuurwandelingen. Het lezen van (vertaalde) werken uit de wereldliteratuur, Proza (romans, korte verhalen) *** Doubleurs regeling : Doubleurs op 5 (T)VWO hoeven nieuw kunstdossier aan te leveren mits dit in het voorafgaande jaar voldoende was. Deelname aan de lessen en de algemene CKV toetsen zijn echter verplicht. Het cijfer van het oude kunstdossier met de 8 cult. activiteiten zal opnieuw worden overgenomen in SOM in de kolom V5.5. Overstappers van Havo 5 naar VWO 5 moeten nog aan 2 Cult. activiteiten deelnemen om aan de eis te voldoen van 8 culturele activiteiten op VWO. Ze leveren dit verslag in bij de docent CKV met een begeleidend schrijven waarin ze kenbaar maken dat ze reeds aan 6 Culturele activiteiten voldaan hebben op havo 4.

6 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 tvwo Vak: Levensbeschouwing TVWO (NIET VWO) Periode 1 Volgnummer: V5.1 schoolexamenvoortgangstoets Weging 2 50 minuten Afname tijdstip tijdens een les in periode 1 Wij denken over, Thema s Ethics Schritelijk cf. afspraak Periode 2 Volgnummer: V 5.2 Schoolexamentoets (praktische opdracht) Weging 8 n.t.v Afname tijdstip gedurende Periode 2 Ethics / Philosophy IV DVD/fim Assignment

7 Periode 3 Volgnummer: V 5.3 Film assignment Weging 8 n.t.v Afname tijdstip gedurende Periode 2 Ethics / Philosophy IV Schriftelijk cf. afspraak Volgnummer: V5.4 schoolexamen combinatietoets Weging 2 Afname tijdstip Gemiddelde van alle kleine toetsen tijdens de lessen (pro active participation in classroom debates, presentations use of English)

8 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 vwo Vak: Levensbeschouwing VWO Volgnummer: V5.1 schoolexamentoets Weging 1 15 minuten Afname tijdstip Gedurende het hele jaar in de lessen Presentatie: actualiteit of filosoof naar keuze presentatie In overleg Periode 1 Volgnummer: V5.2 schoolexamenvoortgangstoets Weging 2 50 minuten Afname tijdstip Tijdens een les aan het einde van periode 1 Wijsgerige antropologie: selectie van onderwerpen uit deel 1 De mens schriftelijk In overleg Volgnummer: V5.3 schoolexamentoets Weging 3 n.v.t. Afname tijdstip Inleveren via itslearning na laatste les van periode 1 Logboek lessen periode 1 schriftelijk Aantekeningen gemaakt tijdens de lessen

9 Periode 2 Volgnummer: V5.4 schoolexamenvoortgangstoets Weging 2 50 minuten Afname tijdstip Tijdens een les aan het einde van periode 2 Ethiek: selectie van onderwerpen uit deel 2 Het Goede schriftelijk In overleg Volgnummer: V5.5 schoolexamentoets Weging 3 n.v.t. Afname tijdstip Inleveren via itslearning na laatste les van periode 2 Logboek lessen periode 2 schriftelijk Aantekeningen gemaakt tijdens de lessen

10 Periode 3 Volgnummer: V5.6 schoolexamenvoortgangstoets Weging 2 50 minuten Afname tijdstip Tijdens een les aan het einde van periode 3 Sociale filosofie: selectie van onderwerpen uit deel 3 Het samenleven schriftelijk In overleg Volgnummer: V5.7 schoolexamentoets Weging 3 n.v.t. Afname tijdstip Inleveren via itslearning na laatste les van periode 3 Logboek lessen periode 3 schriftelijk Aantekeningen gemaakt tijdens de lessen

11 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 (t)vwo Vak: Rekenen In leerjaar 5 wordt de eerste keer de rekentoets afgenomen. Leerlingen hebben in leerjaar 5 nog één herkansing en in leerjaar 6 nog 2 herkansingsmogelijkheden om de rekentoets te maken en hun cijfer te verbeteren. Periode 2 Volgnummer: V5.1 Rekentoets 3F/3ER Weging 3F: In de periode van 10 t/m 23 januari 2017 Afname tijdstip 3ER: 18/19 januari 2017 Ja ( zie V 5.2) - Periode 3 Volgnummer: V5.2 Rekentoets 3F/3ER Weging 3F: In de periode van 29 mei t/m 9 juni 2017 Afname tijdstip 3ER: 7/8 juni 2017 Ja ( in schooljaar 17-18) -

12 PROFIELWERKSTUK Afdeling: VWO leerjaar: 5 en Een van de exameneisen is ook het schrijven van een zgn. profielwerkstuk. Dit werkstuk wordt in leerjaar 6 gemaakt. Uitzondering hierop vormen de leerlingen die in 5 tvwo Global Perspectives afsluiten. Het resultaat van Global Perspective kan de leerling inzetten als PWS. Het cijfer wordt omgerekend met de formule: Cijfer tentamen x 0, Het cijfer van het profielwerkstuk maakt deel uit van het combinatiecijfer. In de handleiding profielwerkstuk schooljaar staat een uitvoerige beschrijving over het profielwerkstuk. Onderstaand tijdpad wordt gehanteerd. Datum Activiteit Inschrijven vak (stap 2) Onderwerp kiezen (stap 4) Inleveren hoofd en deelvragen (stap 5) Inleveren plan van aanpak (stap 6) Controlemoment 1 (stap 8) (uiterlijk feedback ) Controlemoment 2 (stap 8) (uiterlijk feedback ) Inleveren conceptversie profielwerkstuk (stap 9) (uiterlijk feedback ) Inleveren profielwerkstuk!!! (stap 10) Deadline uitslag profielwerkstuk Week Presentaties PWS (alleen vwo)

13 SLAAG/ZAKREGELING HAVO en VWO Een examenkandidaat vallend onder de Vernieuwde Tweede Fase HAVO/VWO is geslaagd als: - het gemiddeld van centraal examencijfer moet onafgerond een 5,50 of hoger zijn EN - de vakken CKV en LO moeten voldoende /goed beoordeeld zijn. EN - voor de vakken Nederlands, Engels, Wiskunde ( voor zover men wiskunde in het pakket heeft) en Rekenen is maximaal 1 vijf toegestaan EN - de eindcijfers ook voldoen aan de volgende eisen: a. alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of b. er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of c. er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde tenminste 6.0 is. EN d. eindcijfer is 3 of lager Bij VWO maken de cijfers voor maatschappijleer, het profielwerkstuk, levensbeschouwing en ANW maken deel uit van het combinatiecijfer. Bij Havo wordt het combinatiecijfer bepaald door maatschappijleer, levensbeschouwing en het profielwerkstuk Een eindcijfer van een drie of lager op de cijferlijst betekent dat de leerling niet geslaagd is. Dit geldt ook voor de verschillende onderdelen die meewegen in het combinatiecijfer. Voor alle duidelijkheid: als één van de onderdelen van het combinatiecijfer een drie of lager is, is de leerling niet geslaagd, zelfs als het gemiddelde (oftewel: het combinatiecijfer) een zes of hoger is. Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient u uit te gaan van het onafgeronde cijfer. Een leerling moet ten minste een 5,5 halen (de eerste decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,49 gehaald heeft, is per definitie gezakt. Een leerling die twee vijven haalt voor de vakken Nederlands Engels Rekenen of wiskunde is gezakt. Een leerling die voor een van deze vakken een 4 haalt is ook gezakt.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5 (t) VWO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 5 (t) VWO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 (t) VWO 2018-2019 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 5 (t)vwo schooljaar 2018-2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO. Charlemagne College Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO. Charlemagne College Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO 2016 2017 Charlemagne College Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 4 havo schooljaar 2016 2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO Charlemagne College. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO Charlemagne College. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO 2017-2018 Charlemagne College Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 4 havo schooljaar 2017-2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA boekje

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 HAVO 2018-2019 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 4 havo schooljaar 2018-2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Charlemagne College, Eijkhagen

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Charlemagne College, Eijkhagen PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 (t) VWO 2019-2020 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Pagina-einde Voorwoord PTA Boekje 5 (t)vwo schooljaar 2019-2020 Beste leerling, Hierbij

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 4 (t)vwo. Charlemagne College. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 4 (t)vwo. Charlemagne College. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 (t)vwo 2015 2016 Charlemagne College Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 4 (t)vwo schooljaar 2015 2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA boekje

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 6 (t) VWO Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 6 (t) VWO Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 (t) VWO 2016-2017 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA boekje van 6 (t)vwo voor het schoolar 2016-2017.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VMBO-T Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VMBO-T Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VMBO-T 2016-2017 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 4 vmbo-t schooljaar 2016-2017 Beste leerling, Hierbij ontvang je

Nadere informatie

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht

Nadere informatie

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus

HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HAVO 4 en 5 Atheneum 4, 5 en 6 cursus 2019-2020 D. Schregardus (examensecretaris) 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie-

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2019-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit mavo 1 of havo/mavo 1) 4 Klas 1:

Nadere informatie

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols

De coach ondersteunt de leerling bij De coach houdt de vinger aan de pols havo/ vwo COACHES Dit schooljaar hebben de examenleerlingen een mentor. Elke leerling kan een coach krijgen. De coach ondersteunt de leerling bij : De planning, De keuze van een eventuele herkansing, Alle

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VMBO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VMBO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VMBO 2018-2019 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 4 vmbo-t schoolar 2018-2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VMBO-T Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VMBO-T Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 VMBO-T 2017-2018 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 4 vmbo-t schoolar 2017-2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je het

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen 2014-2015. Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2014-2015 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

TCC De Thij HET PTA IN 18 VRAGEN 4 en 5 HAVO De meest gestelde vragen over het PTA. TCC De Thij. 4 HAVO cohort

TCC De Thij HET PTA IN 18 VRAGEN 4 en 5 HAVO De meest gestelde vragen over het PTA. TCC De Thij. 4 HAVO cohort De meest gestelde vragen over het PTA TCC De Thij 4 HAVO cohort 2019-2021 HET PTA IN 18 VRAGEN 1. Waarom krijg ik een PTA? In 4 havo begin je met je examen. Je haalt al een behoorlijk aantal cijfers die

Nadere informatie

Ouderavond V6 Welkom

Ouderavond V6 Welkom Ouderavond V6 Welkom Ouderavond 6 VWO 16 september 2015 Wat bespreken we vanavond? Ouderavond V6 -Welkom -Zaken met betrekking tot het Schoolexamen (SE) -Zaken met betrekking tot het Centraal Examen (CE)

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2016 Maandag 14 september 2015 Goede voorbereiding Hoe Wat Wanneer 1 Hoe doet Daphne Schippers het?! aandacht of afleiding! precies weten en veel oefenen! Topprestatie! SE examen

Nadere informatie

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6 Schooljaar 2019-2020 Mijn laatste sheet: Alle informatie te vinden op: www.wpkeesboeke.nl www.examenblad.nl Diploma uitreiking: VWO: 29 juni 2020 van 14.00-22.00 uur

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6 Schooljaar 2018-2019 Mijn laatste sheet: Alle informatie te vinden op: www.wpkeesboeke.nl www.examenblad.nl Diploma uitreiking: van 15.00-22.00 uur VWO: 1 juli 2019 Havo:

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015

WELKOM. informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 WELKOM informatieavond havo5, donderdag 1 oktober 2015 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday kopie ID/paspoort

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2018-2019 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

VWO 6. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor

VWO 6. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor WELKOM! Welkom! VWO 6 Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor Vragen na afloop of bij de mentor Examenjaar Examenreglement PTA en PTA-toetsen SE-kaart Slaag/zakregeling

Nadere informatie

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar

Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6. Schooljaar Examenvoorlichting HAVO 5 en VWO 6 Schooljaar 2017-2018 Mijn laatste sheet: Alle informatie te vinden op: www.wpkeesboeke.nl www.examenblad.nl Diploma uitreiking: datum volgt Waar ga ik iets over zeggen?

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2018-2019 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2018-2019 R.S.G. Tromp Meesters 1. Inleiding Beste 5havo examenkandidaten, Vorig jaar hebben jullie

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo

Informatieavond 5 havo Informatieavond 5 havo dinsdag 8 september 2015 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de

Nadere informatie

Ouderavond 17 september 2013 havo 5 en vwo 6

Ouderavond 17 september 2013 havo 5 en vwo 6 Ouderavond 17 september 2013 havo 5 en vwo 6 Onderweg naar het eindexamen Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO Indeling van de avond inleiding:

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2018-2019 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Studiewijzer. 11havo5

Studiewijzer. 11havo5 Studiewijzer 11havo5 2018 /2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 11havo-5. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond havo5, dinsdag 26 september 2017

WELKOM. informatieavond havo5, dinsdag 26 september 2017 WELKOM informatieavond havo5, dinsdag 26 september 2017 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday e-mail: j.renders@augustinianum.nl

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 26 september 2016 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Voorbereiding, exameneisen en examenregels Wat is een goede voorbereiding voor een

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2016-2017 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2018-2019 1 Inhoud Inhoud... 2 Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria klas 8 vmbo-tl/havo... 4 Overgangscriteria

Nadere informatie

Havo 5. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor

Havo 5. Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor. Vragen na afloop of bij de mentor WELKOM! Welkom! Havo 5 Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor Vragen na afloop of bij de mentor Examenjaar Examenreglement PTA en PTA-toetsen SE-kaart Slaag/zakregeling

Nadere informatie

MAVO 3 en 4 cursus

MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2018-2019 D. Schregardus (examensecretaris) Versie 180920.1 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie-

Nadere informatie

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen

HET EXAMENREGLEMENT. Artikel 1. Algemeen HET EXAMENREGLEMENT 2 e fase havo / vwo Artikel 1 Algemeen 1. Het bevoegd gezag stelt jaarlijks vóór 1 oktober een examenreglement en een programma van toetsing en afsluiting (PTA) vast. Het PTA heeft

Nadere informatie

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016

Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Uitslagbepaling nieuwe beroepsgerichte programma s vanaf invoering nieuwe examenprogramma s 1 augustus 2016 Algemeen Het centraal examen (ce) over het beroepsgerichte profielvak is in de vorm van een centraal

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 6 (t) VWO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. 6 (t) VWO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 6 (t) VWO 2018-2019 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA boekje van 6 (t)vwo voor het schooljaar 2018-2019.

Nadere informatie

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1

1 Rapporten en. bevorderingsnormen. Schooljaar Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 1 Rapporten en bevorderingsnormen Schooljaar 2016-2017 Rapporten en bevorderingsnormen pag. 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Rapportage 3 Bevorderingsnormen 3 2 ONDERBOUW Klas 1 4 Klas 1: naar mavo 2 (vanuit

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 5 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 5 havo dinsdag september 201 Van harte welkom Programma 20.15 20.25 20.35 20.45 Algemene Informatie Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking met de mentor

Nadere informatie

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer.

C) voor de vier vakken Nederlands, Frans, Engels en wiskunde zijn voldoendes behaald en het totaal van deze vier vakken is 30 punten of meer. Bevorderingsnormen Maerlant College Algemeen De bevordering geschiedt op basis van de vastgestelde cijfers van het eindrapport volgens onderstaande richtlijnen. Het eindrapport wordt in de onderbouw vastgesteld

Nadere informatie

Informatieavond V6. 2 Oktober 2018

Informatieavond V6. 2 Oktober 2018 Informatieavond V6 2 Oktober 2018 Wie is wie? Directeur Lariks Teamleider VWO 4-6 Coördinator VWO 4-6 Decaan : dhr. Van Wageningen : mevr. Meulenkamp : dhr. Brunsting : mevr. Beijert Het eindexamen Inhoud

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017

INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 INFORMATIEAVOND EINDEXAMEN 2017 Maandag 25 september 2017 Agenda Gesprek in de zaal Wat is belangrijk als je wil slagen? Exameneisen en examenregels Wanneer ben je geslaagd? Waar heb je rekening mee te

Nadere informatie

Wat een ieder moet weten over het eindexamen

Wat een ieder moet weten over het eindexamen Wat een ieder moet weten over het eindexamen examen 2011/2012 Schoolexamens De schoolexamens komen als volgt tot stand: zij worden gevormd door het geheel van alle behaalde cijfers van alle examentoetsen

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 4 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 4 havo, Op dit moment gaat de Tweede Fase voor jullie al van start. Buiten de toetsen laat je ook al op andere manieren zien wat je geleerd hebt.

Nadere informatie

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters

REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016. R.S.G. Tromp Meesters REGELING EXAMEN H.A.V.O. TWEEDE FASE 2015-2016 aanvulling 5 HAVO van REGELING EXAMEN HAVO Tweede fase 2014-2015 R.S.G. Tromp Meesters Enkele belangrijke punten uit de Regeling examen De Slaag/zak-regeling.

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 cursus 2017-2018 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord p. 3 2. Overzicht indeling studie- en toetsweken p. 3 3. Begrippenlijst p. 4-5 4. Overgang

Nadere informatie

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6

Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Ouderavond 2 september 2015 havo 5 en vwo 6 Onderweg naar het eindexamen Deze powerpoint zal na deze avond ook op de site te vinden zijn onder de kop ouders en op de ELO van magister Indeling van de avond

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 20 september 2016 5VWO Coördinator leerlingzaken: Michel Otter / Marije Rozema Decaan havo/vwo: Linda Veldhuis Afdelingsleider vwo: Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Deze powerpoint

Nadere informatie

Overgangsnormen bovenbouw

Overgangsnormen bovenbouw Overgangsnormen bovenbouw 2018-2019 Vooraf een paar zaken die van belang zijn: - Overgangscijfers zijn getallen afgerond op gehelen. (toetscijfers zijn getallen met één decimaal, het gemiddelde daarvan

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen

Bevorderingsnormen Charlemagne College Eijkhagen Bevorderingsnormen 2019-2020 Charlemagne College Eijkhagen ALGEMEEN HET RAPPORTCIJFER Een rapportcijfer is het gemiddelde van door de leerling behaalde cijfers voor toetsen. De toetsen kunnen van allerlei

Nadere informatie

Welkom! WELKOM! Informatieavond 5H/6V. mobieltjes uit aub

Welkom! WELKOM! Informatieavond 5H/6V. mobieltjes uit aub WELKOM! Welkom! Informatieavond 5H/6V mobieltjes uit aub Havo 5/Vwo 6 Welkom Programma: - Examenjaar - Decaan - Naar een lokaal met de mentor Vragen graag via de mail. Examenjaar Examenreglement PTA en

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 13vwo6 Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 13vwo6 2013/2014 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op

Nadere informatie

Onderweg naar het examen!

Onderweg naar het examen! Ouderavond 8 september 2015 5VWO Coördinator leerlingzaken: Decaan havo/vwo: Afdelingsleider vwo: Michel Otter Linda Veldhuis Marieke Klein Gunnewiek Onderweg naar het examen! Kenmerkend voor 5 VWO Studiereis

Nadere informatie

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.

Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo. Enkele praktische punten vooraf: dyslecten cijferlijst, zie ook SOM (voorm.vocus) kopie ID-kaart/paspoort ma. 7 mei wordt wo.25 april (overdag) HET EINDEXAMEN GANG VAN ZAKEN TIJDENS HET EXAMENJAAR EXAMENREGLEMENT

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016

Informatieavond 4 havo. dinsdag 6 september 2016 Informatieavond 4 havo dinsdag 6 september 2016 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.10 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie / thee Kennismaking

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 5 havo 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, augustus 2015 Beste leerlingen van 5 havo, Vorig jaar is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Naast de toetsen heb je ook al op andere manieren laten zien wat je geleerd

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Toelichting examenreglement

Toelichting examenreglement Toelichting examenreglement 2018-2020 Inleiding In het examenreglement vmbo zijn belangrijke regels opgenomen waaraan de school en de leerlingen zich tijdens de examens moeten houden. Want het is natuurlijk

Nadere informatie

I. Examencommissie pag. 2. II. Reglement : Begrippen pag Algemene bepalingen pag Overige bepalingen pag. 6

I. Examencommissie pag. 2. II. Reglement : Begrippen pag Algemene bepalingen pag Overige bepalingen pag. 6 INHOUDSOPGAVE I. Examencommissie pag. 2 II. Reglement 2014-2015: Begrippen pag. 3 1. Algemene bepalingen pag. 3 2. Overige bepalingen pag. 6 III. Examenoverzicht pag. 7 I. DE EXAMENCOMMISSIE -.. 2014-2015

Nadere informatie

WELKOM. informatieavond vwo6, dinsdag 26 september 2017

WELKOM. informatieavond vwo6, dinsdag 26 september 2017 WELKOM informatieavond vwo6, dinsdag 26 september 2017 Enkele praktische punten vooraf: presentatie komt op schoolsite lln. met faciliteiten: FAE wordt RND cijferlijsten uitgedeeld SOMToday e-mail: j.renders@augustinianum.nl

Nadere informatie

Examenvoorlichting. 4/ 4

Examenvoorlichting. 4/ 4 Examenvoorlichting M@vo 4/ H@vo 4 Even voorstellen! - De heer P.K. de Kreij: locatiedirecteur en voorzitter examencommissie - Mevrouw S. van de Merwe: examensecretaris Mavo (pakket 4 en 5) en theoretische

Nadere informatie

Bevorderingsnormen. Havo 4

Bevorderingsnormen. Havo 4 Bevorderingsnormen Havo 4 BEVORDERINGSNORMEN HAVO 4 Algemeen 1. Gedurende het schooljaar worden de resultaten van de leerlingen opgeslagen in de cijferadministratie van de school. Ouders en leerling kunnen

Nadere informatie

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h

Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h Overgangsregeling Christelijk College Groevenbeek a/h A. DEFINITIES 1. De docentenvergadering bestaat uit docenten, die les geven aan een bepaalde klas of clustergroep, plus de teamleider die de vergadering

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017

Programma van Toetsing en Afsluiting Havo Periode 2015-2017 Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 havo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO. Charlemagne College Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO. Charlemagne College Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO 2015 2016 Charlemagne College Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 5 havo schoolar 2015 2016 Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA

Nadere informatie

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016

BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 BIJEENKOMST KLAS 6 2015-2016 Dinsdag 1 september 2015 6 e uur Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Vooraf Sinds 2012: slaag/zakregeling strenger (gemiddeld 5.5 of hoger bij centraal examen)

Nadere informatie

Studiewijzer. 12vwo6

Studiewijzer. 12vwo6 Studiewijzer 12vwo6 2017 / 2018 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12vwo6. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VWO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO Charlemagne College, Eijkhagen. Eijkhagenlaan 31, Landgraaf PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 5 HAVO 2018-2019 Charlemagne College, Eijkhagen Eijkhagenlaan 31, Landgraaf Voorwoord PTA Boekje 5 havo schoolar 2018-2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je het PTA

Nadere informatie

Rapportage en bevordering

Rapportage en bevordering Rapportage en bevordering Cijfers inzien door ouders Ouders hebben de mogelijkheid om de cijfers van hun zoon of dochter in magister, ons cijferprogramma, in te zien. De ouders ontvangen daarvoor een persoonlijke

Nadere informatie

Informatieavond 4 havo. maandag 4 september 2017

Informatieavond 4 havo. maandag 4 september 2017 Informatieavond 4 havo maandag 4 september 2017 Van Harte Welkom Programma 19.00 19.15 19.20 19.35 19.45 Algemene Informatie over bovenbouw English+ Informatie over LOB (Ellen Nieuwelink) Pauze met koffie

Nadere informatie

informatieavond Examenklassen Informatieavond

informatieavond Examenklassen Informatieavond informatieavond Examenklassen Programma Algemene informatie Kennismaking met de mentor Informatie DUO Communicatie Thuis school Contact vaak via mail (indien mogelijk) Doorgeven signalen (zo vroeg mogelijk)

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode

Programma van Toetsing en Afsluiting Vwo Periode Beste leerling, Echt, oktober 15 Nu je in 4 vwo zit, ben je in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs aangekomen. De Tweede Fase van je schoolcarrière gaat beginnen. Je gaat gericht werken om binnen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo Het College WEERT versie 1 september 2016 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA), regeling Schoolexamen leerjaar 4 Vwo 2016-2017 Het College WEERT versie 1 september 2016 1. Begripsbepaling In dit reglement wordt verstaan onder LVO : stichting

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Bevorderingsnormen 2015-2016 Onderbouw (klas 1 t/m 3) Algemeen: Leerlingen worden aan het einde van het schooljaar in de bevorderingsvergadering besproken. Deze vergaderingen worden per klas gehouden,

Nadere informatie

Planning rondom CSE. 27 februari 2019

Planning rondom CSE. 27 februari 2019 Planning rondom CSE 27 februari 2019 woensdag 13 t/m vrijdag 22 maart (week 11 en 12) Laatste proefwerkweek voor de eindexamenkandidaten. maandag 1 april t/m vrijdag 5 april (week 14) PROEFEXAMENS maandag

Nadere informatie

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria

Overgangscriteria. Indelingscriteria. Overplaatsingscriteria Overgangscriteria Indelingscriteria Overplaatsingscriteria Schooljaar 2016-2017 Inhoud Klas 7... 3 De overgang naar klas 8... 3 Klas 8... 4 Overgangscriteria voor de indeling in leerwegen van klas 8 vmbo-tl/havo

Nadere informatie

informatieavond 5-vwo welkom!

informatieavond 5-vwo welkom! informatieavond 5-vwo welkom! Naam mentor roostercode@regiuscollege.nl maan-, dins-, woens-, donder- en vrijdag werkzaam informatieavond 5-vwo taak van de mentor cijfers digitaal programma van toetsing

Nadere informatie

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 5 HAVO en 6 VWO

Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 5 HAVO en 6 VWO Toelichting en aanvullingen op Examenreglement en PTA 5 HAVO en 6 VWO 2016-2017 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Indeling schooljaar 4 De slaag-zakregeling 5 Controle schoolexamenresultaten 5 Afwijking wijze

Nadere informatie

Examentijd. 31 augustus 2018 examen 1

Examentijd. 31 augustus 2018 examen 1 Examentijd HAVO 5: examentijd gaat verder (vanaf h4)! Zorg dat uw zoon/dochter weet wat de regels zijn en waar hij/zij aan toe is. Wat moet er dit jaar allemaal gebeuren voor school? Zie Pta = Programma

Nadere informatie

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016

Berger Scholengemeenschap PTA 6 atheneum 2015-2016 VOORWOORD Bergen NH, september 2015 Beste leerlingen van 6 atheneum, Twee jaar geleden is de Tweede Fase voor jullie al van start gegaan. Buiten de toetsen heb je ook op andere manieren laten zien wat

Nadere informatie

Trinitas Gymnasium. Welkom ouder(s)/verzorger(s) van onze eindexamenkandidaten

Trinitas Gymnasium. Welkom ouder(s)/verzorger(s) van onze eindexamenkandidaten Trinitas Gymnasium Welkom ouder(s)/verzorger(s) van onze eindexamenkandidaten Alle relevante informatie van deze avond en de presentatie op het internet! Het PTA (programma van toetsing en afsluiting)

Nadere informatie

Ouderavond V6 COHORT Welkom

Ouderavond V6 COHORT Welkom Ouderavond V6 COHORT 2016 Welkom Onderwerpen - Schoolexamen - Slagen of zakken? - Combinatiecijfer - Profielwerkstuk - Centraal examen - 18+ regeling - jaarplanner Het schoolexamen Herkansingen schoolexamens

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 208-209 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Studiewijzer. 12havo5

Studiewijzer. 12havo5 Studiewijzer 12havo5 2018 /2019 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor klas 12 havo-5. Lees de studiewijzer goed door en stel je op de hoogte van belangrijke data. De mentor neemt de studiewijzer

Nadere informatie

Examenvoorlichting. 4 Pakket 22

Examenvoorlichting. 4 Pakket 22 Examenvoorlichting M@vo 4 Pakket 22 Even voorstellen! - De heer P.K. de Kreij: locatiedirecteur en voorzitter examencommissie - Mevrouw S. van de Merwe: examensecretaris Mavo (pakket 4 en 5) en theoretische

Nadere informatie

Addenda Examenreglement Reviuslyceum leerjaar 5 en 6

Addenda Examenreglement Reviuslyceum leerjaar 5 en 6 Addenda Examenreglement Reviuslyceum leerjaar 5 en 6 Deze addenda zijn opgenomen in het PTA en vormen een onverbrekelijk onderdeel van het Examenreglement van het Reviuslyceum Ad Hoofdstuk 3 Het schoolexamen

Nadere informatie

BIJEENKOMST KLAS

BIJEENKOMST KLAS BIJEENKOMST KLAS 6 2016-2017 Dinsdag 6 september 2015 6 e uur Inspireren Talenten aanspreken Grenzen verleggen Vooraf 1 103 examenkandidaten Vorig jaar: 95% geslaagden Controle adressenlijsten Invullen

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de bovenbouw VWO CS VINCENT VAN GOGH

Slagen en zakken. in de bovenbouw VWO CS VINCENT VAN GOGH Slagen en zakken in de bovenbouw VWO CS VINCENT VAN GOGH Schooljaar 2018-2019 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken.

Nadere informatie

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg

TooropMavo. Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg TooropMavo Inhoud en opzet van examens Theoretische Leerweg 2018-2019 Alle vakken in klas 4 op een rij De in rood aangeduide vakken zijn de verplichte vakken in klas 4 Nederlands Engels Frans Duits Aardrijkskunde

Nadere informatie

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4

HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4 HAVO Nederlandstalig, leerjaar 4 Indeling in vakken We onderscheiden vijf soorten vakken: de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde vakken die volledig meetellen in de slaag-zakregeling zoals bijvoorbeeld

Nadere informatie

Informatieavond V6. 1 oktober 2019

Informatieavond V6. 1 oktober 2019 Informatieavond V6 1 oktober 2019 Hoe ziet de avond eruit? Welkom Het eindexamen Gastsprekers RUG Gesprek met de mentor Het eindexamen Inhoud Wanneer mag je examen doen? Cijferbepaling Slaag/zak-regeling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VWO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VWO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2015-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie