IN DIT NUMMER DIERFYSIOTHERAPIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IN DIT NUMMER DIERFYSIOTHERAPIE"

Transcriptie

1 PERIODIEK TIJDSCHRIFT DRIEENVIJFTIGSTE JAARGANG NO. 3, SEPTEMBER 2006 IN DIT NUMMER DIERFYSIOTHERAPIE EEN GEZAMENLIJKE UITGAVE VAN:

2 Periodiek tijdschrift drieenvijftigste jaargang no ISSN De Stichting Diergeneeskundig Memorandum, opgericht in 1953, stelt zich ten doel aan dierenartsen in binnen- en buitenland voorlichting te geven van wetenschappelijke en commerciële aard op veterinair gebied. Ter uitvoering van haar doelstelling is zij uitgeefster van het tijdschrift Diergeneeskundig Memorandum. De exploitatie van dit tijdschrift wordt financieel mogelijk gemaakt in Nederland door: Alfasan Diergeneesmiddelen B.V. te Woerden. Boehringer Ingelheim bv te Alkmaar en Intervet Nederland B.V. te Boxmeer Het Tijdschrift wordt gratis beschikbaar gesteld aan de praktiserende dierenartsen in Nederland, Postdoctorale veterinaire studenten in Utrecht kunnen het tegen een kleine vergoeding verkrijgen bij het Reductiebureau. Voor anderen bestaat de mogelijkheid zich te abonneren; de kosten van een abonnement bedragen: Voor Nederland 18,00 per jaargang. Voor het buitenland 25,50 per jaargang. Extra exemplaren of oudere uitgaven kunnen worden besteld d.m.v. een overschrijving à 7,50 per exemplaar voor Nederland of 9,00 voor het buitenland op een van onze rekeningen. Redactiecommissie J. Goudswaard, voorzitter J. Schrooyen, secretaris F. Hogerhuis (Alfasan Dierengeneesmiddelen B.V.) R. Schippers (Boehringer Ingelheim) J. Vernooij (Intervet Nederland) EEN GEZAMENLIJKE UITGAVE VAN: Redactie- en Administratieadres: Halderheiweg 11, 5282 SN Boxtel tel.: fax: e-m: website: de-em.nl Postbankrekening BIC PSTBNL21 IBAN NL60 PSTB Rabobank Boxtel BIC RABO NL2U IBAN NL50 RABO Verklaring: De Redactie en uitgeefster aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, welke- direct of indirect- het gevolg mocht zijn van gebleken onjuistheden in de inhoud van de in dit tijdschrift opgenomen artikelen. Niets uit dit tijdschrift mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder schriftelijke toestemming van de Redactie. Opmaak en druk: Bloembergen Santee bv Nijmegen

3 Inhoudsopgave Dierfysiotherapie Van de redactie 1 Inhoudsopgave 3 Voorwoord Anke Vaessen 4 De auteurs 7 Voorwoord Voorzitter NVFD 11 Geschiedenis en opleiding van de dierfysiotherapie 13 Dierfysiotherapie hond 18 Hydrotherapie 31 Aankondiging symposium 41 Dierfysiotherapie paard 43 Werkveldanalyse en casus paard 52 Wervelkolomproblematiek bij het paard en FES 57 Dierfysiotherapie en de Wetenschap 59 Nawoord Voorzitter NVFD 68 D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 3

4 Voorwoord Anke Vaessen Wat is er meer op zijn plaats dan een Diergeneeskundig Memorandum, gewijd aan de Dierfysiotherapie, in het jaar 2006, het jaar dat het 4th International Symposium on Rehabilitation and Physical Therapy in Veterinary Medicine plaats zal vinden in Nederland? Voor het eerst zal dit 4-daagse World-Rehabsymposium in Europa, plaatsvinden, nadat drie maal Diergeneeskundige Faculteiten van Amerikaanse universiteiten het voortouw genomen hebben (Oregon State University, University of Tennessee, North Carolina State University). Een uitgebreidere toelichting op dit Symposium voor dierenfysiotherapeuten én dierenartsen met interesse in het bewegingsapparaat en de bijbehorende problematiek en revalidatie, treft u verderop in dit themanummer aan. Dat dit wereldsymposium in Nederland gaat plaatsvinden is niet toevallig. Nederland heeft een voorbeeldfunctie omdat het het eerste land ter wereld is waar het uitoefenen van fysiotherapie op dieren in 1992 bij wet in de WUD geregeld werd en waar een erkende opleiding tot stand kwam. Een uitgebreide terugblik en toelichting hierop vindt u in de bijdrage van de eerste voorzitter van de beroepsvereniging, May Römer-Bartels. In 1992 stond het beroep echter nog veel meer in de kinderschoenen. De dierenfysiotherapeut heeft duidelijk gewonnen aan professionaliteit. De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren, opgericht in 1989, werkt door het invoeren van een accreditatiesysteem en door het verzorgen van nascholingen aan een transparant en professioneel handelen van haar leden. De huidige voorzitter, Anne Marleen Van Hemel, zal de doelstellingen van de NVFD in haar voorwoord verder omschrijven. Ook het CDB, het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld, waar de post-hbo opleiding tot dierenfysiotherapeut sinds 1999 is gehuisvest, maakt zich sterk voor hoogopgeleide dierenfysiotherapeuten. Het CDB organiseert tevens nascholingen voor dierenfysiotherapeuten die vaak ook toegankelijk zijn voor dierenartsen. Het samen volgen van cursussen geeft inzicht in elkaar s handelen en stimuleert en optimaliseert de samenwerking tussen dierenfysiotherapeut en dierenarts. De internationale cursus FES, Focus on the Equine Spine, is daar een voorbeeld van. Meer hierover leest u in de bijdrage van Solange Schrijer, mede-initiatiefneemster en inhoudelijk cursusleider van FES, in samenwerking met Tunna Morriën, dierenfysiotherapeut en praktijkdocente FES. In dit nummer van het Diergeneeskundig Memorandum zullen dierenfysiotherapeuten natuurlijk ook aangeven wat u als dierenarts van de dierenfysiotherapeut, naar wie u verwijst, kunt verwachten. Wat heeft deze paraveterinair aan bagage in huis en wat kan de meerwaarde van dierfysiotherapie zijn voor uw praktijk? Guy Blom zal de dierfysiotherapeutische mogelijkheden bij de behandeling van paarden toelichten, terwijl Michiel Moens het deel gezelschapsdieren voor zijn rekening zal nemen. Een heel hoofdstuk is gewijd aan de hydrotherapie, een interessante mogelijkheid bij het revalideren, waar in Nederland nog weinig gebruik van maken. Of heeft hydrotherapie geen toegevoegde waarde? Elma Bakker, dierenfysiotherapeut gezelschapsdieren D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 4

5 en voorstander van hydrotherapie, verdiept zich in de hydrotherapie. Is hydrotherapie wel te onderbouwen? In dit kader wil ik u zeker ook wijzen op het hoofdstuk over wetenschappelijk onderzoek door de gepromoveerde dierenfysiotherapeute Meike van Heel. Met het verschijnen van dit Diergeneeskundig Memorandum, gewijd aan de Fysiotherapie bij Dieren, mag ik concluderen dat de dierfysiotherapie het afgelopen decennium in Nederland een zeer professionele groei doorgemaakt heeft en dat er in het komende decennium een mooie toekomt weggelegd is voor de dierenfysiotherapeut én de dierenarts als samenwerkend team. Anke Vaessen-Degen, dierenfysiotherapeute, Sectorcoördinator Fysiotherapie bij Dieren, CDB Organizing committee 4th Rehabsymposium. D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 5

6 Equilis StrepE Houd droes buiten de deur Hoe goed paarden in de manege of stal ook worden verzorgd, droes ligt altijd op de loer. En als droes eenmaal binnen is, dan zal deze zeer besmettelijke ziekte zich vaak snel verspreiden. Tenzij er gevaccineerd is tegen droes. Dat kan nu met Equilis StrepE, het eerste vaccin tegen droes dat door de EU is toegelaten en droes buiten de stal houdt. Equilis StrepE bevat per dosis van 0,2 ml: levend deletie mutant Streptococcus equi stam TW ,0 tot 10 9,4 cfu. Indicatie: immunisatie van paarden, vanaf de leeftijd van 4 maanden, tegen Streptococcus equi ter vermindering van klinische symptomen en ter vermindering van het optreden van lymfknoopabcessen. Contra-indicaties: drachtige of zogende merries. Bijwerkingen: voorbijgaande zwelling van lip en mond. Reg NL UDD. Toediening uitsluitend door de dierenarts. Overige informatie: zie volledige bijsluiter. Intervet Nederland bv Postbus AB Boxmeer D.M. 53e Telefoon: jaargang No blz. 6 Fax:

7 De auteurs E.M. Bakker 1980 Afgestudeerd aan opleiding Fysiotherapie Jan van Essen, Amsterdam Maatschapslid Particuliere Praktijk Fysiotherapie in Amsterdam 1997 Opleiding Dierfysiotherapie afgerond Praktijk Dierfysiotherapie in Amstelveen Vanaf 2005 Praktijk Dierfysiotherapie en Aquatraining Harmelen Vanaf 1999 Secretaris NVFD Vanaf 2005 Stagebegeleidster cursisten dierfysiotherapie M. Römer-Bartels Studie diergeneeskunde (studie niet afgerond) Opleiding fysiotherapie te Utrecht, afgerond 1988 Cursus Dierfysiotherapie, een inleiding te Amsterdam, afgerond Relevante werkervaring: Fysiotherapeute in particuliere praktijk 1984-nu Dierenfysiotherapeute in Dierenkliniek Kerkelanden te Hilversum Mede-oprichter en voorzitter Nederlandse Verenigingvoor Fysiotherapie bij Dieren 1990-nu Praktijkdocent en examinator aan de opleiding fysiotherapie bij dieren 1999-nu Gastdocent aan de Akademie für Tierärztliche Fortbildung Meike van Heel In 1998 de opleiding Fysiotherapie succesvol afgesloten aan de Hogeschool Enschede met een afstudeer onderzoek, uitgevoerd aan het Roessingh Research and Development Centre, Enschede. Door dit afstudeerproject interesse gekregen in wetenschappelijk onderzoek hetgeen leidde tot een vervolgstudie bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht. Tijdens deze studie 2 dagdelen per week gewerkt als humaan fysiotherapeut in een particuliere praktijk. In 2001 de studie bewegingswetenschappen succesvol afgerond aan de Faculteit der Diergeneeskunde te Utrecht met een afstudeeronderzoek naar effecten van speciaal hoefbeslag bij paarden. Vervolgens daar meegewerkt aan een FDA approved onderzoek naar een nieuwe pijnstiller voor het paard. Tussen november gepromoveerd aan de Faculteit der Diergeneeskunde te D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 7

8 Utrecht met een proefschrift getiteld: Distal limb development and effects of shoeing techniques on limb dynamics of today s equine athlete. Tijdens dit promotietraject in 2004 de opleiding fysiotherapie bij dieren afgerond. Tegenwoordig werkzaam als dierenfysiotherapeut en als manager innovation bij Mustad hoofcare, daarbij algemeen bestuurslid van de NVFD. Solange Schrijer 1988: Afgestudeerd aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding te Den Haag 1991: Afgestudeerd aan de Academie voor Fysiotherapie Thim van der Laan, Utrecht 1998: Afgestudeerd aan de vervolgopleiding Fysiotherapie bij Dieren, Stichting Leffelaer, Hogeschool Amsterdam 1998: Assistent-docentschap praktijk Onderzoek en Behandeling Paard aan de Opleiding voor Fysiotherapie bij Dieren te Barneveld Vanaf 1999: Full-time dierenfysiotherapeut bij paarden, verbonden aan de Dierenartsenpraktijk Bodegraven te Bodegraven 1999: Docentschap Onderzoek en behandeling paard aan de Opleiding voor Fysiotherapie bij Dieren 2000: Gastdocentschap Fysiotherapie bij Dieren aan de Faculteit der Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht en examinator aan de Opleiding voor Fysiotherapie bij Dieren te Barneveld Sinds 1999: Spreekster en gastdocente bij diverse nationale gelegenheden, sinds 2004 tevens internationaal 2005: Mede-oprichter en course leader van de internationale cursus voor dierenartsen en dierenfysiotherapeuten Focus on the Equine Spine D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 8 Guy Blom In 1979 begonnen met een manege voor IJslandse paarden welke nog steeds vol in bedrijf is. In 1987 afgestudeerd als humaan fysiotherapeut met als onderwerp voor de scriptie Massage bij Paarden. Direct betrokken bij de oprichting van de N.V.F.D. (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren) in 1990 en verbonden aan de opleiding voor Dierfysiotherapie. Nu verzorgd vanuit het C.D.B. in Barneveld. Sinds 1987 werkzaam in Brabant, Zijtaart, als dierenfysiotherapeut en humaan fysiotherapeut. Vanaf 1994 alleen nog fulltime werkzaam als dierenfysiotherapeut gespecialiseerd in paarden. Artikelen m.b.t. dierfysiotherapie verschenen in paardenbladen zoals o.a. de Hoefslag. Sindsdien verschillende gastdocentschappen o.a. Masterclass van het N.H.B.in Deurne en W.S.B., Wageningen Business School onderdeel van de Universiteit Wageningen. In 2005 betrokken bij de FES, Focus on the Equine Spine; gegeven vanuit het C.D.B. in Barneveld.

9 Tunna Morrien Opleiding : HBO Opleiding fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam 1999 t/m sept. 2001: Opleiding dierfysiotherapie op Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld Werkzaamheden dierfysiotherapie - Vanaf september 2001 afgestudeerd dierenfysiotherapeut en sindsdien werkzaam als zodanig. - Docent onderzoek en behandeling paard aan de opleiding dierfysiotherapie bij Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld - Examinator opleiding Dierfysiotherapie bij Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld - Praktijkdocent cursus FES; Focus on the Equine Spine bij Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld, start september Samenwerkingsverband met Dierenkliniek Emmeloord Sandra Vetter 1997: Afgestudeerd Internationale Academie voor Fysiotherapie Thim vd Laan 2002: Afgestudeerd te Barneveld dierfysiotherapie 2004: Geslaagd op het ICREO (osteopathie bij paarden) 2005: Nationaal kampioen amateurjockey Werk: Dierfysiotherapie bij paarden, vnl. in samenwerking met Paardenkliniek de Raaphorst/ Drs. v. Toor in Wassenaar. Met partner runnen van trainingsstal voor renpaarden in Wassenaar. P.M. Moens Diergeneeskunde Fysiotherapie Werkervaring: 1984 verpleegtehuis 1985-heden Ziekenhuis Fysiosport/sportcentrum Part. Praktijk gastdocent Hogeschool van Utrecht 2000-heden Revalidatie Dag Behandeling 1985-heden sportrevalidatie (specialiteit knie-schouder) paramedisch begeleider ATB team 2005-heden sportpoli ziekenhuis 2004-heden docent opleiding fysiotherapie bij dieren Auteur: Jaarboek van Fysiotherapie 1991 (knierevalidatie) Dos Winkel deel 4 ( Immobiliseren middels braces en tapen) Respond (vakblad) gastschrijver aangaande sportfysiotherapie D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 9

10 Met Metacam wint iedereen Hét NSAID voor de behandeling van chronische gewrichtsaandoeningen: COX-1 sparend 24 uur effectief Smakelijke, orale suspensie Nauwkeurig te doseren Onbeperkte behandelingsduur Orale suspensie D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 10 Product: Metacam, suspensie voor orale toediening. Werkzame bestanddelen: per ml 1,5 mg meloxicam in zoete, waterige suspensie. Indicatie: Verlichting van ontsteking en pijn in zowel acute als chronische aandoeningen van het bewegingsapparaat. Contra-indicaties: Niet gebruiken bij drachtige of melkgevende dieren. Niet voor gebruik bij dieren die lijden aan gastro-intestinale afwijkingen of bij dieren waarbij een individuele overgevoeligheid voor het product is gebleken. Niet gebruiken bij honden jonger dan 6 weken. Reg NL Kanalisatiestatus: UDA. Verdere informatie is op aanvraag beschikbaar. Boehringer Ingelheim bv, divisie Vetmedica, Postbus 8037, 1802 KA, Alkmaar. Telefoon: +31 (0)

11 Voorwoord Voorzitter NVFD Dit Diergeneeskundig Memorandum betekent een kleine mijlpaal in het 14- jarig bestaan van onze vereniging. Al jaren geleden werd de vereniging benaderd om een Memorandum te wijden aan dierfysiotherapie, maar de tijd was er nog niet rijp voor. De dierenfysiotherapeuten die wij benaderden om een kwalitatief goed verhaal te schrijven, wilden wel, maar waren nog te druk bezig met het lobbyen van de eigen praktijk. Voor een beroep in opkomst is dat begrijpelijk, maar jammer genoeg bleef daardoor de bekendheid met dierfysiotherapie bij dierenartsen beperkt. Om aan de slag te gaan in diergeneeskundig Nederland is een uitdaging. Dierenartsen die je als concurrent zien en vaak geen idee hebben welke mogelijkheden je als dierenfysiotherapeut hebt. Dierenartsen die om die reden ook niet kunnen of willen verwijzen, terwijl volgens de wet die verwijzing nodig is om dieren fysiotherapeutisch te mogen behandelen. Een conferencier die tot twee keer toe in zijn oudejaarsconference de dierfysiotherapie een zeer overbodige luxe noemt. Eigenaren die shoppen van de ene alternatieve therapie naar de andere... Je profileren kan alleen als je kwaliteit kunt leveren, als je de kans creëert om te laten zien wat je kan en wat je waard bent, en als je je kunt onderscheiden van de alternatieve therapeuten, die vaak zonder enige vorm van opleiding hun gang kunnen gaan. Dit doen wij middels een kwaliteitsbeleid. De NVFD hanteert een accreditatiesysteem, waarbij leden die zich professioneel bezig houden met dierfysiotherapie zich verplichten bij- en na te scholen. De NVFD organiseert ook zelf kwalitatief goede bij- en nascholingen. De NVFD heeft geld vrij gemaakt voor wetenschappelijk onderzoek. Door mee te denken wanneer veranderingen in de wet doorgevoerd worden en door open te staan voor signalen vanuit de diergeneeskunde en maatschappij participeert en anticipeert de NVFD. Het bevorderen van een optimale samenwerking en communicatie met dierenartsen is ook een belangrijk doel voor ons. Onbekend maakt onbemind, dus hierbij een Diergeneeskundig Memorandum, geheel gewijd aan dierfysiotherapie. Ik kan u als voorzitter, dit Diergeneeskundig Memorandum van harte aanbevelen. Vooroordelen staan een objectief oordeel over een mogelijke toegevoegde waarde van dierfysiotherapie bij de preventieve en curatieve zorg van het dier tenslotte in de weg. Anne Marleen Van Hemel Dierenfysiotherapeut Voorzitter NVFD De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren maakt zich daar sterk voor. D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 11

12 Met Metacam wint iedereen Geneesmiddel voor veilige ontstekingsremming en pijnstilling bij bewegingsproblemen Snel en effectief Eenmaal daags Smakelijke siroop Gemakkelijk over het voer Nauwkeurig te doseren

13 Geschiedenis en opleiding van de dierfysiotherapie Het ontstaan De geschiedenis van de dierfysiotherapie in Nederland begint in Het eerste tastbare bewijs van het bestaan van dierfysiotherapie in ons land is de themadag dierfysiotherapie, georganiseerd door de Stichting Academie voor Paramedische Beroepen Leffelaar op 22 maart Het programma op de uitnodiging zag er simpel en eigenlijk vrij onaantrekkelijk uit: na de ontvangst met koffie een welkomstwoord door drs. H. Noordhof, directeur van de Academie. Daarna een inleiding van deze themadag door L. Bos of F. Poel, fysiotherapeuten. De rest van het programma bestond uit achtereenvolgens pauze, vervolg, pauze, vervolg, pauze, vervolg en sluiting. In tegenstelling tot wat dit programma deed vermoeden, werd het een fantastische dag. De deelnemers aan deze dag bleken vrijwel allemaal fysiotherapeuten te zijn die zich al enige tijd meer of minder frequent met fysiotherapie bij dieren bezig hielden. Er kwam die dag een pony het zaaltje aan de De Lairessestraat binnen. Er werd gepraat over de mogelijkheden van Ultra Korte Golf (UKG), een apparaat uit de fysiotechniek, bij honden met heupdysplasie. En er werden onder elkaar vooral veel ervaringen uitgewisseld. Terugkijkend weet ik niet eens of die dag zelf zoveel om het lijf had, maar het enthousiasme van de deelnemers was overweldigend. Dat viel ook de directeur van de Academie Leffelaar op en bij de afsluiting van de themadag hield hij een pleidooi voor de oprichting van een werkgroep, met als doel het verder ontwikkelen van het vak. Achteraf blijkt dat hij de situatie goed heeft ingeschat, want deze werkgroep is de aanzet geweest tot wat de dierfysiotherapie in Nederland nu is. Landelijke Werkgroep Dierfysiotherapie In 1986 was er al sprake van een werkgroep dierfysiotherapie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD). Deze werkgroep hield zich voornamelijk bezig met beleid en naar buiten toe was het niet duidelijk of dat resultaat had opgeleverd. Het doel van de door drs. Noordhof voorgestelde werkgroep was dan ook om vanuit de praktijk handen en voeten te geven aan de dierfysiotherapie in Nederland. Op 14 januari 1987 vond de eerste vergadering plaats van de Landelijke Werkgroep Dierfysiotherapie. Ongeveer dertig fysiotherapeuten, die allemaal al hun eerste schreden in de dierfysiotherapie hadden gezet, kwamen daarvoor bij elkaar in Amsterdam. Tijdens deze vergadering werden de doelen van de werkgroep geformuleerd en de werkwijze werd omschreven. Dat het een werkgroep met serieuze bedoelingen en grootse plannen was, bleek wel uit de doelen die toen werden opgesteld: - Een bijdrage leveren aan de invoering van de dierfysiotherapie op verantwoorde wijze - Uitwisselen van ervaring - Vergroten van de expertise van de leden - Bekendheid geven aan de dierfysiotherapie - Organiseren van bijeenkomsten en cursussen/workshops - Streven naar formele erkenning van de dierfysiotherapie Bij de werkwijze werd onder meer vastgesteld dat er alleen op verwijzing van een dierenarts gewerkt zou worden en dat er altijd een verslag naar de dieren- D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 13

14 arts gestuurd zou worden, ook als er geen positieve resultaten te melden waren. Er werd een protocolformulier opgesteld dat alle leden hanteerden bij de patiënten die ze behandelden. Aan de hand van dat ingevulde formulier werden de patiënten gezamenlijk doorgesproken en zo leerde men van elkaar. Met dat leren groeide ook het zelfvertrouwen binnen de groep en er werd besloten dat het tijd was de kennis te delen met anderen. Er werd het plan opgevat om een cursus dierfysiotherapie te organiseren. Deze cursus werd ondergebracht bij de Stichting Bijscholing Academie Leffelaar. De cursus Fysiotherapie bij dieren; een inleiding bestond uit 10 cursusdagen en begon op 29 januari Er deden 32 fysiotherapeuten aan mee. De docenten waren dierenartsen, waarvan enkele van de Faculteit Diergeneeskunde, en fysiotherapeuten. Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD) Met het groeiende zelfvertrouwen van de leden van de werkgroep, groeide ook het besef dat de werkgroep een meer officieel karakter nodig had om een volwaardige gesprekspartner te kunnen zijn van de officiële instanties, zoals de KNMvD, het KNGF en het toenmalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV). Er werden statuten opgesteld en bij de notaris vastgelegd en op 16 maart 1989 vond de oprichtingsvergadering plaats van de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD). Eén van de onderwerpen die meteen aan bod kwamen was de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde (WUD), waar een Besluit Paraveterinairen aan toegevoegd zou worden. Een afvaardiging van de NVFD ging gesprekken aan met het Ministerie van LNV om de inhoud van het Besluit Paraveterinairen vast te stellen. Er werd een leerplancommissie benoemd en er werd onderhandeld over de overgangsregeling, die zou gaan gelden na het van kracht worden van de wet. Maar ook de meer normale zaken die een jonge beroepsvereniging bezig kunnen houden, gingen niet aan de NVFD voorbij. Er werd een Huishoudelijk Reglement opgesteld, er werden nascholingen georganiseerd en er werd een PR-commissie in het leven geroepen. Er kwam een logo, er werd over tarieven gesproken, er werden lezingen verzorgd en de stand van de NVFD verscheen op beurzen. Een steeds terugkerend dilemma was: hoe brengen we het bestaan van onze beroepsgroep onder de aandacht van de dierenartsen? De individuele leden deden goed werk, maar de algemene reactie op de mededeling ik ben dierenfysiotherapeut was nog steeds heel lacherig. Langzamerhand kwamen er stukjes in de pers, maar de trend bleef om daarbij vooral de extreme voorbeelden te benadrukken. Een geslaagde behandeling van een hond of paard haalde de pers niet, maar de papegaai, die weer op zijn stok kon zitten, of de kip, die weer eieren legde, was voor de media blijkbaar interessanter. Wettelijke status Het aanpassen van de Wet op de Uitoefening van de Diergeneeskunde duurde lang. Uiteindelijk was het een veel langer traject dan wij van te voren in onze onschuld gedacht hadden. Het zou nog tot 1 augustus 1992 duren voordat de WUD met het Besluit Paraveterinairen van kracht werd. Maar dan is Nederland wel het eerste land ter wereld waar dierfysiotherapie een wettelijke status heeft. Dierfysiotherapie is nu voorbehouden aan dierenartsen en dierenfysiotherapeuten. Dierenartsassistenten en andere niet-dierenfysiotherapeuten komen er dus in Nederland niet meer aan te pas. Een dierenfysiotherapeut staat omschre- D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 14

15 ven als een fysiotherapeut die de opleiding dierfysiotherapie met goed gevolg heeft afgelegd. Na het behalen van dit diploma dient men zich te registreren bij de Rijksdienst voor de Keuring van Vee en Vlees (RVV) om als erkend dierenfysiotherapeut aan het werk te kunnen gaan. Bij de wet is geregeld dat dierenfysiotherapeuten uitsluitend dieren behandelen op verwijzing van een dierenarts. Daar staat tegenover dat de dierenfysiotherapeut zelfstandig te werk gaat en zelf de behandeldoelen bepaalt en een behandelplan opstelt. Deze verantwoordelijkheid vroeg om een gedegen vooropleiding en die kwam er ook. De cursus werd gaandeweg langer en intensiever om uiteindelijk de huidige vorm te bereiken. De duur is nu iets meer dan een jaar. Er is 1 lesdag per week is en er zijn stagedagen, waarin minimaal 36 patiënten worden gezien. Er moet een patiëntencasus worden geschreven en het eindexamen bestaat uit het onderzoeken en behandelen van een hond en een paard. In Nederland is er één door het Rijk erkende opleiding, deze is ondergebracht bij het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld. Naarmate de tijd verstreek en de vakkennis van de dierenfysiotherapeut toenam, nam ook de professionaliteit waarmee gewerkt werd toe. De NVFD haakte daar op in en ging een onderscheid maken tussen dierenfysiotherapeuten die professioneel wilden werken en geregeld nascholingen volgden en dierenfysiotherapeuten die geen nascholingen volgden. De eerste categorie dierenfysiotherapeuten wordt nu op de website van de NVFD vermeld om het eigenaren en dierenartsen gemakkelijk te maken een dierenfysiotherapeut in de buurt te vinden. Meerdere dierenartsen werken intussen meer of minder intensief samen met een dierenfysiotherapeut. Een samenwerking waarin dierenarts en dierenfysiotherapeut elkaar aanvullen en versterken. De stap naar wetenschappelijk onderzoek is nog groot voor Nederlandse dierenfysiotherapeuten, maar wordt schoorvoetend gemaakt. Inmiddels is een Nederlandse dierenfysiotherapeut gepromoveerd aan de Faculteit Diergeneeskunde en een ander is het promotietraject ingegaan in samenwerking met de Faculteit Diergeneeskunde en het Universitair Medisch Centrum (UMC), beide te Utrecht. Dierfysiotherapie in het buitenland Als in Nederland in 1986 de eerste themadag dierfysiotherapie wordt gehouden, is in Amerika het boek Physical Therapy for Animals van Ann H. Downer al 8 jaar uit. Maar dat betekende niet dat dierfysiotherapie daar al op grote schaal beoefend werd. Jaren heeft het zelfs een zieltogend bestaan geleid, tot er langzaam eind vorige eeuw weer een opleving plaatsvond. Doordat alle staten hun eigen jurisdictie hebben, is in Amerika een gecompliceerde situatie ontstaan. Dierfysiotherapie mag vanzelfsprekend door dierenartsen uitgevoerd worden en, in tegenstelling tot de situatie in Nederland, gebeurt dat in Amerika ook op vrij aanzienlijke schaal. Ook dierenartsassistenten houden zich bezig met dierfysiotherapie, al dan niet na het volgen van een cursus en al dan niet begeleid door een dierenfysiotherapeut. Dierfysiotherapie door fysiotherapeuten is nog maar in één staat legaal, in New Mexico. In de andere staten is het verboden of zijn er zogenaamde verlengde arm constructies mogelijk, dat wil zeggen dat het wel uitgevoerd mag worden onder de hoede van een dierenarts. Daar staat tegenover dat Amerika wél complete revalidatieklinieken heeft voor dieren, met zwembaden en al. Er is een opleiding voor fysiotherapie bij honden, er werken dierenfysiotherapeuten aan de verschillende veterinaire faculteiten en er wordt onderzoek gedaan. De D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 15

16 dierenfysiotherapeuten zijn verenigd in de Animal Physical Therapy Special Interest Group van de American Physical Therapy Association. In West Europa, bestaan in onze buurlanden grote verschillen. België, bijvoorbeeld, kent nog geen grote markt voor dierfysiotherapie, maar er is wel een opleiding van het Instituut Recyclage Specialisatie Cursussen-Wetenschappelijk Instituut Nazorg in de Gezondheids- Sector (IRSK-WINGS) in samenwerking met de Universiteit van Gent, voor dierenartsen en fysiotherapeuten. Overigens worden daar de praktijklessen hond gegeven door een Nederlandse dierenfysiotherapeut. Sinds jaar en dag komen er ook Vlaamse fysiotherapeuten naar Nederland om hier opgeleid te worden. In Duitsland zijn het tot nu toe voornamelijk dierenartsen die zich professioneel en legaal bezighouden met dierfysiotherapie. Zij kunnen een cursus dierfysiotherapie volgen, georganiseerd door de Akademie für Tierärztliche Fortbildung. Ook daar is één van de docenten een Nederlandse dierenfysiotherapeut. De dierenartsen die ook fysiotherapie bedrijven hebben zich verenigd in de Arbeitsgemeinschaft Physiotherapeutisch Arbeitender Tierärzte (APAT). Er is voor fysiotherapeuten een cursus die zich alleen richt op het behandelen van paarden en er komt op niet al te lange termijn een cursus fysiotherapie voor honden, naar Nederlands voorbeeld en met gebruikmaking van de Nederlandse lesstof. Ook daar zal één van de docenten Nederlands zijn en de praktijkdocenten worden in Nederland getraind. Ook voor niet-fysiotherapeuten zijn er cursussen dierfysiotherapie. De vakkundigheid van de mensen die daar worden opgeleid, is echter niet erg groot. Deze ontwikkeling is de Duitse Bundestierärztekammer een doorn in het oog en is er mede de oorzaak van dat de cursussen voor fysiotherapeuten zijn ontwikkeld. Engeland heeft een goede opleiding en de dierfysiotherapie is er goed georganiseerd. Het niveau is vergelijkbaar met, zo niet hoger dan in Nederland. Het is mogelijk een Masters te doen aan het Royal Veterinary College in London. De dierenfysiotherapeuten werken er, net als in Nederland, op verwijzing van een dierenarts. De vraag naar dierfysiotherapie is groot en de samenwerking tussen dierenartsen en dierenfysiotherapeuten goed. Vooral de hydrotherapie heeft in Engeland een grote vlucht genomen. De beroepsvereniging is de Association of Chartered Physiotherapists in Animal Therapy (ACPAT). In Zwitserland bestaat er een opleiding georganiseerd door de Zwitserse beroepsvereniging, het Schweizerischer Verband für Tierphysiotherapie (SVT- PT), en ook hier speelt een Nederlandse dierenfysiotherapeut een belangrijke rol. De markt moet nog grotendeels ontgonnen worden, er zijn al wel enkele zeer serieuze dierenfysiotherapeuten aan het werk en er is een intensieve samenwerking met het Tierspital Zürich (Abt. Kleintierchirurgie). Oostenrijk heeft een opleiding fysiotherapie bij dieren aan de Universiteit van Wenen. Deze opleiding is alleen toegankelijk voor dierenartsen en diergeneeskundestudenten in het laatste studiejaar. Voor fysiotherapeuten, ziekenverzorgenden, dierverzorgers en dierenartsassistenten is er een cursus dierfysiotherapie aan de Universiteit van Wenen, waarna men dieren mag behandelen volgens een, door de dierenarts vastgesteld, behandelplan. In Frankrijk is een opleiding dierfysiotherapie en osteopathie bij paarden georganiseerd door l Institut Français de Kinésiologie Appliquée (IFKA), die toegankelijk is voor dierenartsen en fysiotherapeuten. Het is onbekend of er een opleiding dierfysiotherapie bij honden is. De dierenartsen hebben lange tijd erg afwijzend gestaan tegenover dierfysiotherapie, maar het tij is hier gelukkig D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 16

17 aan het keren. Vooralsnog lijkt de markt voor osteopathie groter dan voor dierfysiotherapie. Sinds een jaar of tien heeft dierfysiotherapie ook in Italië voet aan de grond gekregen. Er bestaan klinieken voor dierfysiotherapie voor gezelschapsdieren in verschillende grote steden. Er is een opleiding georganiseerd door La Scuola Italiana di Fisioterapia Veterinaria (S.I.F.V.). Spanje heeft een aantal enthousiaste mensen, zowel dierenartsen als fysiotherapeuten, die zich bezig houden met dierfysiotherapie. Er is belangstelling getoond voor de Nederlandse opleiding en er is een start gemaakt met onderhandelingen over het gebruik van de Nederlandse lesstof. In Zweden bestaat een opleiding in modules, die toegankelijk is voor dierenartsen en fysiotherapeuten en gegeven wordt aan de Universiteit in Uppsala. Van Denemarken is alleen bekend dat er dierenfysiotherapeuten zijn, van Finland ook, maar van Noorwegen is helaas geen informatie te achterhalen. Tot zover de informatie over West Europa. Canada heeft al jaren een vereniging van dierenfysiotherapeuten, de Canadian Horse and Animal Physical Rehabilitation Association (CHAP). Er is ook een opleiding. De regels in de staten onderling zijn verschillend. In Australië is het mogelijk aan de Universiteit van Queensland een Masters opleiding te doen. Desondanks is de dierfysiotherapie daar relatief nieuw. Zuid Afrika had al een beroepsvereniging in 1987, de South African Association of Physiotherapy in Animal Therapy (SAAPAT). Na een zieltogend bestaan van jaren, is deze vereniging in 1996 nieuw leven ingeblazen. De dierfysiotherapie staat in Zuid Afrika op hoog niveau, het wordt alleen door fysiotherapeuten uitgeoefend en het vak is er wettelijk erkend. De toekomst Hoewel dit al een indrukwekkende lijst van landen is, waar de dierfysiotherapie bestaansrecht heeft, is deze lijst ongetwijfeld verre van compleet. De toestand verandert voortdurend, doordat ook in de niet genoemde landen individuele enthousiaste fysiotherapeuten of dierenartsen zich inzetten om van dierfysiotherapie een vak te maken. Op de internationale symposia in de afgelopen jaren waren er, behalve uit de bovengenoemde landen, ook deelnemers uit Brazilië, Israël, Argentinië en Japan. De dierfysiotherapie is een boeiend vak, waarin nog veel te ontdekken valt. Het is dus ook een groeiend vak, waar op een integere manier mee om moet worden gegaan. Het is niet alléén zaligmakend, maar een waardevolle aanvulling op de diergeneeskunde. Samen kunnen dierenarts en dierenfysiotherapeut veel voor het dier doen. Van 26 tot 29 oktober vindt in Arnhem het 4th International Symposium on Rehabilitation and Physical Therapy in Veterinary Medicine plaats. Dé kans voor dierenartsen en dierenfysiotherapeuten om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren. De ontwikkeling staat nog lang niet stil. Het is een uitdaging voor beide beroepsgroepen om daaraan mee te doen. May Romer-Bartels, Dierenfysiotherapeut, medeoprichter en oud voorzitter NVFD D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 17

18 Dierfysiotherapie hond VOORWOORD De ontwikkeling binnen de diergeneeskunde en de veranderende maatschappij, maakt dat fysiotherapie bij kleine huisdieren, en honden in het bijzonder, een steeds belangrijkere rol is gaan spelen. In de humane geneeskunde is de fysiotherapie een alom gerespecteerde discipline, die bij problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat, bij sportletsels, na trauma s, postoperatief en in de preventieve sfeer, zijn waarde heeft bewezen. Nieuwe knieën, nieuwe heupen en voorste kruisband reconstructies zijn in de humane geneeskunde onlosmakelijk verbonden aan een revalidatie traject. Vernieuwde hoogwaardige operatietechnieken maken, dat de patiënt, de omgeving en de werkgever een hoog verwachtingspatroon hebben van het resultaat. De nieuwe specialistische zorg bij kleine huisdieren, de operatietechnieken, vernieuwde medicaties en beeldende diagnostiek vragen ook om meer specialistische nazorg. De vraag om specialistische nazorg komt niet alleen vanuit de veterinaire wereld, maar ook van de diereigenaren zelf. De hond vervult, anders dan vroeger, een meer prominente, emotionele rol binnen het gezin. De eigenaren van de hond verwachten na een medische ingreep dat hun lievelingsdier beter beweegt en in ieder geval minder pijn heeft. De dierenfysiotherapeuten zijn verheugd met de toenemende aandacht die de veterinaire wereld heeft voor hun beroep. INLEIDING De dierenarts en dierenfysiotherapeut beïnvloeden allebei het meest wezenlijke van de hond namelijk: het bewegen. De manier waarop beide disciplines invloed uitoefenen op het bewegen van de hond is echter anders. Door middel van opereren, corrigeren, lokaal toedienen van ontstekingsremmers of het geven van medicijnen probeert de dierenarts de primaire oorzaak van het probleem te verhelpen. De dierenarts legt met de behandeling de basis voor herstel en beter functioneren. Het is niet anders dan in de humane wereld, waar een arts, bijvoorbeeld bij een tenniselleboog, lokaal infiltreert met ontstekingsremmers of rust voorschrijft. De fysiotherapeut ziet een probleem (lokale stoornis) als een disfunctioneren van een schakel binnen een bewegingsketen. Deze lokale stoornis is een onderdeel van een bewegingsketen en heeft daardoor gevolgen voor de belasting van de andere structuren. Bij de tenniselleboog bijvoorbeeld, zal de fysiotherapeut kijken hoe de arm in z n functie beweegt (bv. duwen, trekken, service bij tennis) en wat de invloed is van de stoornis op de belastbaarheid van D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 18

19 andere structuren (spieren, gewrichten) binnen de bewegingsketen. Om succes te hebben met de behandeling en recidivering te voorkomen, zal ook onderzocht moeten worden of de oorzaak van de klacht niet elders binnen de bewegingsketen gelegen is. Hoe vaak wordt niet bij nader onderzoek een verstoorde coördinatie (slechte techniek) of een verminderde mobiliteit van de nek, schouder of pols waargenomen. Er wordt ook gekeken of de verminderde belastbaarheid van de elleboog ontstaan is door vegetatieve stoornissen. Bij een tenniselleboog zou dit kunnen ontstaan door problemen in de cervicale wervelkolom (C6-C7), inklemmen van het vaatzenuwstelsel door een te hoge spiertonus rond de plexus brachialis en door stress. Na een uitgebreid onderzoek waarbij al deze aspecten bekeken worden, wordt een behandelplan opgesteld. Bij de dierenfysiotherapeut gaat dit niet anders! Dit artikel is bedoeld om inzage te geven in de mogelijkheden die fysiotherapie bij kleine huisdieren kan bieden, de werkwijze van de dierenfysiotherapeut en de visie achter de behandeling. Wanneer dierfysiotherapie? Als een hond problemen heeft aan het houdings- en bewegingsapparaat en onvoldoende reageert op een veterinaire behandeling dan kan dat altijd een patiënt voor de fysiotherapeut zijn. De fysiotherapeut heeft na de 4 jarige studie tot humaan therapeut en de 2 aanvullende jaren dierfysiotherapie kennis van de meest voorkomende pathologieën aan het houdings- en bewegingsapparaat en weet herstel processen in te schatten. Als u een hond verwijst naar de dierenfysiotherapeut dan zal deze op grond van de verwijsdiagnose, de anamnese en het lichamelijk onderzoek een fysiotherapeutische diagnose formuleren. Aan de hand van de diagnose wordt een behandelplan gemaakt. De verwijzende dierenarts wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen van de patiënt. Als de behandeling start, gaat de fysiotherapeut een resultaatverplichting aan. Dit wil zeggen, dat het doel is om met een optimale, minimale inspanning een maximaal resultaat te bereiken. Mede omwille van kostenbeheersing wordt het aantal behandelingen zo laag mogelijk gehouden en de eigenaar wordt geleerd hoe hij de behandeling zelf kan voortzetten. Meestal zijn 1-5 sessies toereikend. Verwijzing: Fysiotherapeuten werken uitsluitend op verwijzing van de dierenarts. Op de verwijzing staat meestal de medische verwijsdiagnose geschreven. Voor de prognose en behandeling is het ook van belang om zoveel mogelijk informatie over doorgemaakte problemen en diagnostische bevindingen van de dierenarts te ontvangen. Alleen zo kan samen met de dierenarts aan een zo optimaal mogelijk functionerend houdings- en bewegingsapparaat gewerkt worden. Fysiotherapeutisch onderzoek: Het onderzoek is de basis van een goede behandeling en is in opbouw te vergelijken met het veterinaire onderzoek. Het onderzoek bestaat uit: anamnese, oppervlakkige palpatie, inspectie in stand en in beweging, functieonderzoek, specifiek onderzoek (neurologie, stabiliteit, spierfunctie) en diepe palpatie. Na het onderzoek, probeert een dierenfysiotherapeut uitspraken te doen m.b.t. de volgende vragen: 1. Welke stoornis is aanwezig; wat is de aandoening (ziekte) of het gelaedeerde weefsel of orgaan van de patiënt? 2. Welke factoren waren bepalend voor het ontstaan van de aandoening of de weefsel- of orgaanlaesie van de patiënt? D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 19

20 2. Welke fysiotherapeutische doelstellingen gelden voor deze patiënt? 3. Door middel van welke strategie zijn deze doelen te bereiken? 4. Welke fysiotherapeutische middelen worden toegepast? Een goede ganganalyse is erg belangrijk. De symmetrie, soepelheid van bewegen, de coördinatie en de belasting worden bij de inspectie beoordeeld. Passief onderzoek cervicale wervelkolom. Het gaat hier om een vrijwillige beweging waarbij geen kracht gebruikt wordt. 3. Is er sprake van een normaal of afwijkend beloop van de aandoening of van de weefsellaesie. Waaruit bestaat de afwijking in het beloop en wat zijn de hierop van invloed zijnde factoren geweest? Hierna kunnen de volgende vragen worden beantwoord: 1. Is de verwijzing terecht? (zijn er fysiotherapeutische contra-indicaties, komen het veterinaire en fysiotherapeutische beeld overeen?) De behandeling: De dierenfysiotherapeut doet een behandelvoorstel, waarin hij aangeeft, met welk middel hij de behandelbare grootheden (symptomen) gaat behandelen. Veel voorkomende en nader te bespreken symptomen zijn: 1. Pijn 2. Arthrogene problematiek 3. Spierproblematiek 4. Neurologie Ad.1 Pijn Problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat zijn bij honden vaak gerelateerd aan pijn. Een afwijkende houding of looppatroon is vaak terug te voeren op: gewrichtspijn (arthritiden, artrose, synovitiden), spierpijn en postoperatieve pijn. Nociceptieve afferenten (pijnprikkels) uit de structuren als gewrichten en spieren, verminderen de proprioceptie en prestatie van de motoneuronen. De gevolgen hiervan manifesteren zich in hypertone en hypotone spieren. Hiermee kunnen de coördinatiestoornissen en bewegingsbeperkingen van de biomechanica en gewrichtswerking verklaard worden. De gelijktijdige segmentale prikkeling van de sympathische zijhoorncellen wekt een segmentaal-reflectorisch complex op, dat aan de reflexzones waar te nemen is. Zo kun je bijvoorbeeld bij heuppathologie (L2-L3), aan L2-L3 gerelateerde huidzones, bindweefselzones, spierzones, periost- en insertiezones waarnemen. Als pijn langer blijft bestaan, verhoogt de stress de sympatische activiteit in het lichaam met een hogere spiertonus en verminderde doorbloeding in de spieren D.M. 53e jaargang - No. 3 blz. 20

Algemene Folder. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen

Algemene Folder. Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen Algemene Folder Praktijk voor Fysiotherapie & Manuele Therapie Krista van Kempen Praktijk Fysio Topfit Zijde 29B Zijde 29C 2771 EJ Boskoop 2771 EJ Boskoop 0172-212147 0172-212147 Aardamseweg 65 Vosholplein

Nadere informatie

PERIODIEK TIJDSCHRIFT ZEvEn En vijftigste JAARGAnG SEPTEMBER 2010-02. varkensgezondheid: zorg voor dierenartsen. SPOnSOREn: Uniek in generiek

PERIODIEK TIJDSCHRIFT ZEvEn En vijftigste JAARGAnG SEPTEMBER 2010-02. varkensgezondheid: zorg voor dierenartsen. SPOnSOREn: Uniek in generiek PERIODIEK TIJDSCHRIFT ZEvEn En vijftigste JAARGAnG SEPTEMBER 2010-02 varkensgezondheid: zorg voor dierenartsen SPOnSOREn: Uniek in generiek Periodiek tijdschrift zevenvijftigste vijfenvijftigste jaargang

Nadere informatie

2 7e jaargang Juli 2013

2 7e jaargang Juli 2013 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 2 7e jaargang Juli 2013 Lage rugpijn en het biopsychosociale model Nieuw: Mijn pijn, mijn leven * Reishoofdpijn

Nadere informatie

Bewust en met beleid bewegen

Bewust en met beleid bewegen periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar nr. 1 8e jaargang juli/augustus 2014 bewegen Interview: Bewust en met beleid bewegen Achtergrond: Lage rugklachten:

Nadere informatie

P - A L N i e u w s b r i e f

P - A L N i e u w s b r i e f P - A L N i e u w s b r i e f Poly - Artrose Lotgenotenvereniging Jaargang 7, nr 4 Oktober 2008 Website: www.poly-artrose.nl nieuw postadres! P-al postbus 73 4630 AB Hoogerheide Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012

WHIPLASH MAGAZINE. Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! thema nummer! In dit nummer: 24e jaargang nummer 2 november 2012 WHIPLASH MAGAZINE 24e jaargang nummer 2 november 2012 thema nummer! Een begrepen whiplashpatiënt functioneert beter! In dit nummer: De stand van zaken rond whiplash anno 2012 Colofon Beste lezer(es), De

Nadere informatie

mantelzorgers Meer aandacht voor

mantelzorgers Meer aandacht voor jaargang 20 nummer 1 maart 2014 Meer aandacht voor mantelzorgers Longrevalidatie en tbc-zorg Hindernissen in het leven ná de revalidatie Aanvullende opleiding voor revalidatietherapeuten Resultaat zichtbaar

Nadere informatie

Pijnperiodiek. Het Pijncentrum van het UMC Utrecht. Waarom pijn zeer doet. Pijnrevalidatie in de praktijk. Wereld Pijn Dag 2004

Pijnperiodiek. Het Pijncentrum van het UMC Utrecht. Waarom pijn zeer doet. Pijnrevalidatie in de praktijk. Wereld Pijn Dag 2004 Nummer 2 - december 2004 Pijnperiodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar Het Pijncentrum van het UMC Utrecht Waarom pijn zeer doet Pijnrevalidatie in

Nadere informatie

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005

KNGF-richtlijn. Chronisch Enkelletsel. Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie. jaargang 115 / nummer 1 / 2005 Supplement bij het Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie jaargang 115 / nummer 1 / 2005 KNGF-richtlijn Chronisch Enkelletsel Chronisch Enkelletsel Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3

NIEUWSBRIEF. Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland. Jaargang 6 nummer 3 NIEUWSBRIEF Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Jaargang 6 nummer 3 oktober 2006 De no-claim korting Het zal u vast niet zijn ontgaan dat er op dit moment veel discussie is over de no-claim

Nadere informatie

1 7e jaargang April 2013

1 7e jaargang April 2013 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 1 7e jaargang April 2013 Soepele gewrichten: soms handig, meestal pijnlijk Interview met Elly Roetering

Nadere informatie

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK

GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK GROEPSWERK BINNEN HET MEDISCH MAATSCHAPPELIJK WERK De aansluiting van vraag op aanbod Mei, 2012 Afstudeeronderzoek in opdracht van de NVMW Opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening Christelijke

Nadere informatie

Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie

Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie KWARTAALUITGAVE VAN HET NEDERLANDS PARAMEDISCH INSTITUUT 1 2011 Nog plaats bij opleiding Hartrevalidatie KIJK OOK OP WWW.PARAMEDISCH.ORG 3 5 6 12 14 Tinus Jongert nieuwe directeur NPi Promotie Hans Hobbelen

Nadere informatie

Revalidatie Reumatologie

Revalidatie Reumatologie Jaargang 3 2013 Nr. 2 een uitgave van Reade Revalidatie Reumatologie Magazine in dit nummer: Promovendi bij Reade Spieren trainen bij slikproblemen Expertisecentrum Neurorevalidatie gericht op onderzoek

Nadere informatie

CHIROPRAKTISCH ARTROSE. ARTROSE >> pagina 3. OMGAAN MET PIJN >> pagina 10. HERNIA EN RUGPIJN >> pagina 5

CHIROPRAKTISCH ARTROSE. ARTROSE >> pagina 3. OMGAAN MET PIJN >> pagina 10. HERNIA EN RUGPIJN >> pagina 5 ARTROSE >> pagina 3 HERNIA EN RUGPIJN >> pagina 5 OMGAAN MET PIJN >> pagina 10 Nummer 2, 2013 CHIROPRAKTISCH DEZE KRANT WORDT U AANGEBODEN DOOR DE NEDERLANDSE CHIROPRACTOREN ASSOCIATIE (NCA) ARTROSE Artrose,

Nadere informatie

3TIPS BOTTEN & GEWRICHTEN. DE PATIËNT BESLIST Patiënten zijn beter geïnformeerd, kiezen bewuster en accepteren minder snel lichamelijk ongemak.

3TIPS BOTTEN & GEWRICHTEN. DE PATIËNT BESLIST Patiënten zijn beter geïnformeerd, kiezen bewuster en accepteren minder snel lichamelijk ongemak. DIT IS EEN BIJLAGE BIJ DAGBLAD DE TELEGRAAF. DE INHOUD VAN DEZE BIJLAGE VALT NIET ONDER DE HOOFDREDACTIONELE VERANTWOORDELIJKHEID. Nr.5/september 2010 Preventie & oplossingen BOTTEN & GEWRICHTEN 3TIPS VOOR

Nadere informatie

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS

Welkom en bedankt. Wij wensen jullie enorm veel leesplezier. Jaargang 13, nummer 1. Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Jaargang 13, nummer 1 Samenstelling BMS, aangesloten bij de NFWS Redactie adres Passiebloem 16, 3068 AK Rotterdam Ledenadministratie Postbus 29 3360 AA Sliedrecht Vormgeving en Lay-out - Remco Nijhoff

Nadere informatie

ORTHOPEDISCHE IN DIT NUMMER O.A.: THEMATISCH SCHOEISEL WAT IS DAT NU? REUMATOIDE ARTHRITIS EEN OUD ZIEKTEBEELD MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN

ORTHOPEDISCHE IN DIT NUMMER O.A.: THEMATISCH SCHOEISEL WAT IS DAT NU? REUMATOIDE ARTHRITIS EEN OUD ZIEKTEBEELD MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN IN DIT NUMMER O.A.: THEMATISCH SCHOEISEL WAT IS DAT NU? REUMATOIDE ARTHRITIS EEN OUD ZIEKTEBEELD MET NIEUWE ONTWIKKELINGEN HET EERSTE WERELDCONGRES VAN DE INTERNATIONAL SOCIETY OF PHYSICAL AND REHABILITATION

Nadere informatie

Ge zult niet schaden. Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING

Ge zult niet schaden. Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 4 2011 Ge zult niet schaden Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld Gaming in de fysiotherapie Hulp of hype? - Fit Voor Werk, de multidisciplinaire

Nadere informatie

3 6e jaargang Oktober 2012

3 6e jaargang Oktober 2012 Pijn periodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn- en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 3 6e jaargang Oktober 2012 Pijnlijke voeten: een vergeten aandoening Lage rugpijn onder de loep (deel

Nadere informatie

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark

A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark A-PDF Merger DEMO : Purchase from www.a-pdf.com to remove the watermark PERIODIEK TIJDSCHRIFT ZEven EN VIJFTIGSTE JAARGANG februari 2010-01 SPONSOREN: Uniek in generiek AQUACULTUUR IN NEDERLAND EN BELGIË

Nadere informatie

Manuele lymfedrainage Littekenbehandeling met MLD. Een goede schoen is het halve werk! Sporttherapie

Manuele lymfedrainage Littekenbehandeling met MLD. Een goede schoen is het halve werk! Sporttherapie Manuele lymfedrainage Littekenbehandeling met MLD VOETENWERK Een goede schoen is het halve werk! CODEX CIVICUS Sporttherapie Nummer 5, november 2011 LYMFETHERAPIE Bereik opmerkelijke resultaten met subtiele

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

De zorgverzekeraars doen het zo slecht nog niet. Drie specialisaties leiden samen tot unieke aanpak peesproblematiek

De zorgverzekeraars doen het zo slecht nog niet. Drie specialisaties leiden samen tot unieke aanpak peesproblematiek MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 14 e JAARGANG EDITIE 2 2013 De zorgverzekeraars doen het zo slecht nog niet. André Rouvoet voelt zich als ZN-voorzitter op zijn plek Drie specialisaties leiden samen

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Pijnperiodiek. Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar

Pijnperiodiek. Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar 2e jaargang nummer 1 maart 2005 Pijnperiodiek Driemaandelijks tijdschrift over pijn en pijnbestrijding voor patiënt en behandelaar Hoe pijn voelt Samenwerking tussen onderzoekers en patiënten kan beter

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING JAARGANG 10 - NUMMER 4 - NOVEMBER 2009

MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING JAARGANG 10 - NUMMER 4 - NOVEMBER 2009 Vitality Multidisciplinaire samenwerking in de praktijk Business Door passie wordt vakmanschap meesterschap Research Filosofie en Wetenschap in de Masteropleiding Fysiotherapie Marketing Relatiemanagement

Nadere informatie

GRONINGEN RETOURADRES

GRONINGEN RETOURADRES zomerspecial Betrouwbare MS-informatie Cognitieve problemen Zelfmanagement (Ikdus) juli JAARGANG 2012 RETOURADRES Secretariaat Kerkstraat 9 9636 AA Zuidbroek GRONINGEN DATA CONTACTBIJEENKOMSTEN 2013 koffie-ochtenden

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie