innovatieve geneesmiddelen Onmisbare pijler onder de gezondheidszorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "innovatieve geneesmiddelen Onmisbare pijler onder de gezondheidszorg"

Transcriptie

1 vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland innovatieve geneesmiddelen Onmisbare pijler onder de gezondheidszorg

2 geneesmiddelen bedrijven gezondheidszorg samenleving Onmisbare pijler onder de gezondheidszorg Voor velen is gezondheid het hoogste goed. Daarom is een goede gezondheidszorg zo belangrijk. Geneesmiddelen vormen een onmisbare pijler. Farmaceutische bedrijven ontwikkelen en maken steeds nieuwe geneesmiddelen. Wat vandaag nog problematisch is, kan morgen opgelost zijn. Dat gaat niet vanzelf. Dat lukt alleen als mensen ook de ruimte krijgen om nieuwe wegen in te slaan. Verbeteren van de zorg is ontevreden zijn met wat vandaag al wordt bereikt en enthousiast over de mogelijkheden van morgen.

3 4 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 5 De behandelingsmogelijkheden van aandoeningen als diabetes, astma, reuma, Crohn, hemofilie en hiv/aids zijn veel beter dan tien jaar geleden. Er is een grote vooruitgang bij kankertherapieën. geneesmiddelen Zie:

4 6 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 7 Vooruitgang Geen dokter kan zonder geneesmiddelen, geen dag. Ze zijn letterlijk onmisbaar. Er is al veel bereikt. Met nieuwe behandelmethoden en nieuwe middelen kan het nóg beter. Soms gaat het om een verschil tussen leven en dood, een andere keer om de kwaliteit van leven. breed scala aan middelen. Dan kan hij of zij kiezen wat op dat moment het beste is voor zijn of haar patiënt. Behandelrichtlijnen, wetenschappelijke publicaties, nascholing en aangereikte informatie zijn daarbij belangrijke hulpmiddelen. Ze mogen echter geen (financieel gedreven) keurslijf worden. Hoop voor de patiënt, voldoening voor de arts en verbetering van de zorg gaan hand in hand. Daarnaast is vooruitgang bij het voorkómen van ziektes van grote betekenis. Die vooruitgang komt er alleen als met gedrevenheid wordt gespeurd, met vallen en opstaan. Dat gebeurt in bedrijven, in de wetenschap en bij artsen in de dagelijkse praktijk. Verschillen De werking van een geneesmiddel verschilt van persoon tot Behandeling is maatwerk. Een nieuw middel kan uitkomst bieden. Maar ook een langer bestaand middel kan voldoen. De arts is de expert. Noch overheid, noch verzekeraars, bedrijven of anderen moeten op zijn of haar stoel willen zitten. Dankzij geneesmiddelen vinden steeds meer behandelingen poliklinisch, via dagbehandeling of met behulp van thuiszorg plaats. persoon. Mensen verschillen, medicijnen ook. Dé patiënt bestaat niet. Daarom is het zo belangrijk dat de arts kan putten uit een

5 8 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 9 Onderzoek is goed voor de zorg en de werkgelegenheid. Minder investeringen in lokale onderzoeks- en ontwikkelingsfaciliteiten zet het werk van honderden hoogwaardige onderzoekers op de tocht. bedrijven

6 10 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 11 Onderscheid De term farmaceutische bedrijven wekt verwarring. Er zijn verschillende soorten bedrijven, soms binnen één concern. Innoverende bedrijven of bedrijfsonderdelen zoeken naar nieuwe Winst is een noodzakelijke voorwaarde voor continuïteit van een onderneming en dus voor verdere verbetering van de zorg. Octrooibescherming is noodzakelijk om in nieuwe geneesmiddelen te kunnen blijven investeren. geneesmiddelen. Ze besteden veel geld en energie aan onderzoek en ontwikkeling. Die investeringen worden terugverdiend met de verkoop van medicijnen. Fabrikanten van generieke geneesmiddelen maken bestaande middelen na als het octrooi is verlopen. Ze doen geen onderzoek naar nieuwe medicijnen. De generieke middelen van nu zijn de innovatieve van vroeger. Daarom zijn ze goedkoper. Investeringen Innoverende farmaceutische bedrijven zijn wereldwijd de grootste investeerders in onderzoek en ontwikkeling. Farmaceutische bedrijven zijn onmisbaar onderdeel van wetenschappelijke gemeenschappen. Dat is van grote maatschappelijke waarde. Zonder onderzoek geen vooruitgang in medisch handelen. Dan Winst Alleen gezonde bedrijven hebben genoeg geld voor onderzoek om nieuwe geneesmiddelen te ontwikkelen. Met inbegrip van middelen tegen minder vaak voorkomende ziektes en aandoeningen. wordt de zorg morgen niet beter dan vandaag. Onderzoeksklimaat Nederland staat internationaal hoog aangeschreven als het gaat om

7 12 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 13 wetenschappelijk onderzoek naar ziekten. Daarom deden bedrijven graag geneesmiddelenonderzoek in ons land. Door bureaucratie, ingewikkelde regelgeving en dubbele goedkeuringsprocedures Waar zullen we investeren? Nederland is een klein land, twee tot drie procent van de geneesmiddelenmarkt. Alleen als je uitblinkt, sta je op de kaart. raakt ons land achterop bij het buitenland. Nederland wordt voor de internationale farmaceutische bedrijven minder aantrekkelijk als onderzoeksland. Minder onderzoek betekent minder vaak vooraan lopen bij de toepassing van nieuwe behandelmogelijkheden. Werkgelegenheid Bij de innoverende farmaceutische bedrijven in Nederland werken zo n mensen en dat zorgt indirect voor werk voor een veelvoud daarvan. Die werkgelegenheid staat echter onder druk. Een ongunstig onderzoeksklimaat en weinig begrip voor het belang van innovatie verslechteren de positie van Nederland. Directies van veelal wereldwijd opererende bedrijven vergelijken ons land met andere. Waar kan het beste onderzoek plaatsvinden? Ieder jaar investeren de farmaceutische bedrijven wereldwijd meer dan 70 miljard euro aan onderzoek, dat is meer dan de IT-sector, de auto-industrie of de elektrotechnische industrie.

8 14 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 15 De inzet van innovatieve geneesmiddelen kan arbeidsplaatsen in de zorg besparen. Zo kan een deel van het toekomstig personeelstekort worden opgevangen. gezondheidszorg

9 16 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 17 Kosten Nederlanders gebruiken gemiddeld genomen weinig geneesmiddelen. Artsen schrijven terughoudend voor. De kosten van geneesmiddelen vormen rond 10% van de totale uitgaven aan de gezondheidszorg. Dat is zo ongeveer het laagste percentage in Europa. Doelmatigheid Overheid en verzekeraars pleiten voor doelmatig voorschrijven. Dat wordt vaak vertaald met goedkoop. Dat zijn twee denkfouten. Niet de prijs van het middel is van belang en ook niet het voorschrijven. Het gaat om het bereikte resultaat. Monitoren en meten van de gezondheidsverbetering is een veel betere maat. Doelmatig wil ook zeggen dat de patiënt het middel juist gebruikt Opbrengsten Goed gebruik van geneesmiddelen leidt tot minder kosten elders in (therapietrouw). Dan zet je kosten af tegen de gezondheidswinst. Dat moet de toetssteen zijn. Doelmatig en goedkoop zijn geen synoniemen. de zorg en samenleving. Medicijnen kunnen operaties vervangen, ziekenhuisopnames verkorten, werkdruk in de zorg verminderen, werkuitval tegengaan en herintegratie versnellen. Preventief gebruik van medicijnen voorkomt ziekte en sterfgevallen. Geneesmiddelen zijn per saldo goed voor de economie. Prijzen Terwijl de prijzen in Nederland afgelopen tien jaar met meer dan 25% stegen, daalde de prijs van receptgeneesmiddelen met 30%.

10 18 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 19 Dit als gevolg van een bewust gevoerd prijsbeleid, mede op initiatief van de farmaceutische bedrijven. Met de overheid en verzekeraars samenleving zijn hierover afspraken gemaakt. De opbrengst is honderden miljoenen per jaar. Tegenover die bereidheid tot matiging willen bedrijven wel genoeg mogelijkheden hebben om nieuwe medicijnen op de markt te brengen. Geneesmiddelen: goed dat ze steeds beter worden.

11 20 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 21 Wereldwijd hebben farmaceutische bedrijven tussen 2000 en 2007 ruim 9 miljard dollar uitgegeven aan hulp aan ontwikkelingslanden, waarmee 1,75 miljard mensen zijn geholpen. Verantwoordelijkheid Farmaceutische bedrijven staan midden in de samenleving. Die accepteert alleen nog maatschappelijk verantwoord ondernemen. Van bedrijven wordt verwacht dat ze ook geneesmiddelen maken waaraan weinig of niets wordt verdiend. En dat ze oog hebben voor de noden van soms hele kleine patiëntengroepen. Bedrijven kunnen armoede en slechte gezondheidszorg in ontwikkelingslanden niet oplossen, maar wel helpen die te bestrijden. Daarover overleggen ze met onder meer de wereldgezondheidsorganisatie WHO, de Verenigde Naties en de Wereldbank. Relaties De beste kennis over nieuwe medische ontwikkelingen zit bij wetenschappers aan universiteiten, medisch personeel in ziekenhuizen en onderzoekers bij farmaceutische bedrijven. Door vruchtbare en intensieve samenwerking ontstaan nieuwe geneesmiddelen. Alleen zo kan

12 22 / onmisbare pijler onder de gezondheidszorg onmisbare pijler onder de gezondheidszorg / 23 de gezondheidszorg verder verbeteren. Drijfveer achter die samenwerking is de uitdaging ziektes verder te bestrijden. Een goed voorbeeld van privaat-publieke samenwerking is het Top Institute Pharma (TI Pharma). Het is belangrijk dat de relaties transparant zijn. Er mag geen belangenverstrengeling optreden. Er moet daarbij wel oog zijn voor de privacy van betrokkenen en de concurrentiepositie van bedrijven. Samenwerking leidde tot uitbreiding van het rijksvaccinatieprogramma in 2006 waardoor jaarlijks 78 sterfgevallen worden voorkomen en ook 85 gevallen van hersenvliesontsteking, 308 van bloedvergiftiging, 1800 van longontsteking en van middenoorontsteking. heeft correcte, wetenschappelijk onderbouwde, toetsbare, niet promotionele, Nederlandstalige, praktische informatie over ziektebeelden, behandelmogelijkheden en geneesmiddelen grote waarde. Farmaceutische bedrijven zijn een kennisbron en bieden deze informatie aan, onder meer via hun websites. Hiervoor gelden strenge regels. Publieksreclame is verboden. Ziektebeeldvoorlichting kan leiden tot eerdere diagnose en betere behandeling, zoals alarmsignalen over kanker en symptomen van aandoeningen als Bechterew en Alzheimer. Attenderen op behandelmogelijkheden voor ongevaarlijke maar vervelende aandoeningen leidt ook tot verhoging van de kwaliteit van leven. Publieksinformatie Goed geïnformeerde patiënten en consumenten komen samen met de arts tot de juiste beslissing over een behandeling. Daarom Aandacht voor preventie kan veel narigheid voorkomen, denk aan hart- en vaatziektes, vaccinaties tegen (kinder)ziektes, de strijd tegen overgewicht en bevordering van stoppen met roken.

13 Nefarma vereniging innovatieve geneesmiddelen Nederland Nefarma, februari 2010 Postbus AP Den Haag +31 (0)

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Winst vaan de zorg Opbrengsten en kosten van de Nederlandse gezondheidszorg

Winst vaan de zorg Opbrengsten en kosten van de Nederlandse gezondheidszorg Winst van de zorg Opbrengsten en kosten van de Nederlandse gezondheidszorg April 2015 Samenvatting De zorg wordt meestal als (stijgende) kostenpost gezien. Tegenover deze kosten staan maatschappelijke

Nadere informatie

Vermoeidheid na kanker

Vermoeidheid na kanker Vermoeidheid na kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Geen gewone vermoeidheid 5 Herkent u dit ook? 6 Omgaan met vermoeidheid 8 Erkenning 12 Waar komt die vermoeidheid vandaan? 14 Wat kunt u zelf

Nadere informatie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie

Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Wat werkt bij wie? Een doelgroepbenadering bij innovaties in zorg en preventie Utrecht, juni 2009 Dit rapport is opgesteld door: In opdracht van: De Prakijk Index Motivaction De Praktijk Jop Berkhout Ministerie

Nadere informatie

Niet alles wat kan, hoeft

Niet alles wat kan, hoeft Niet alles wat kan, hoeft PASSENDE ZORG IN DE LAATSTE LEVENSFASE Stuurgroep Passende zorg in de laatste levensfase Colofon Artsenfederatie KNMG heeft in april 2013 een stuurgroep ingesteld om te bevorderen

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

De participerende patiënt

De participerende patiënt De participerende patiënt Adviseur in gezondheid en Zorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en het parlement. Hij zet zich in voor een kwalitatief

Nadere informatie

Ouderen over ondersteuning en zorg

Ouderen over ondersteuning en zorg Ouderen over ondersteuning en zorg Kwaliteitscriteria voor ondersteuning en zorg vanuit ouderenperspectief met extra aandacht voor kwetsbare ouderen, waaronder migrantenouderen CSO Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg

Bekwaam is bevoegd. Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg Bekwaam is bevoegd Innovatieve opleidingen en nieuwe beroepen in de zorg RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.10.2010 COM(2010) 546 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

Varkens horen bij Nederland

Varkens horen bij Nederland Varkens horen bij Nederland NVV offensief voor het Nederlandse varken 2014-2020 www.nvv.nl Inhoudsopgave Voorwoord 04 Conclusies en aanbevelingen 05 1. Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) 06 Eén

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd in Dordrecht. Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning

Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Winst door verbinden werk, activering en maatschappelijke ondersteuning Verkenning voor gemeenten en partners In opdracht van het ministerie van SZW en het ministerie van VWS Oktober 2012 1 Inleiding 3

Nadere informatie

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever

De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever De positie van de overheid Caribisch Nederland als werkgever Opdrachtgever: Rijksdienst Caribisch Nederland, Openbare Lichamen Bonaire, St. Eustatius, Saba en ROA CN Rotterdam, 29 mei 2013 De positie

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Spreek op tijd over uw levenseinde

Spreek op tijd over uw levenseinde Spreek op tijd over uw levenseinde Handreiking om met de dokter te praten over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde > Praat op tijd over uw vragen, wensen en verwachtingen over het laatste

Nadere informatie

Genetische testen en gezondheid

Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid Genetische testen en gezondheid We hebben allemaal een unieke combinatie van genen van onze ouders geërfd. Onze unieke combinatie van genen en de invloed van onze omgeving

Nadere informatie

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek?

Symposium: Sturen op kosten in de zorg. Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? Symposium: Sturen op kosten in de zorg Patiënt, professional, politiek? 6 september 2013 4 NFU & RVZ Inhoud 1 Inleiding 6 2 Patiënt

Nadere informatie

Laaggeletterdheid te lijf

Laaggeletterdheid te lijf Laaggeletterdheid te lijf Signalering ethiek en gezondheid 2011 CENTRUM VOOR ETHIEK EN GEZONDHEID Laaggeletterdheid te lijf Uitgave van het Centrum voor ethiek en gezondheid ISBN 978-90-78823-00-1 Auteursrecht

Nadere informatie

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012

Bruggen slaan. Regeerakkoord VVD - PvdA. 29 oktober 2012 Bruggen slaan Regeerakkoord VVD - PvdA 29 oktober 2012 Bruggen slaan VVD en PvdA delen een onverwoestbaar geloof in de toekomst, een rotsvast vertrouwen in wat Nederlanders samen voor elkaar kunnen krijgen

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie