Participanten in de zes RFM Woning-Winkelfondsen. Datum 27 mei 2013 Onderwerp Buitengewone vergadering 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participanten in de zes RFM Woning-Winkelfondsen. Datum 27 mei 2013 Onderwerp Buitengewone vergadering 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen"

Transcriptie

1 RFM REGULATED FUND MANAGEMENT B.V. RFM Woning-Winkelfondsen WTC Schiphol, G-tower, 7 e verdieping T F E Postbus BH Schiphol Participanten in de zes RFM Woning-Winkelfondsen RFM Regulated Fund Management B.V. Schiphol Boulevard 281 WTC Schiphol, G-tower, 7e verdieping 1118 BH SCHIPHOL Postbus ZR SCHIPHOL The Netherlands Datum 27 mei 2013 Onderwerp Buitengewone vergadering 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen Geachte heer/mevrouw, Wij willen u van harte uitnodigen tot het bijwonen van een buitengewone vergadering van RFM Woning-Winkelfondsen. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 19 juni 2013 en wordt gehouden in combinatie met de overige vijf fondsen onder beheer. In deze vergadering staat het voorstel van de beheerder centraal om terug te treden als beheerder van het fonds en Vastgoed Syndicering Nederland NV te benoemen als de nieuwe beheerder. Wij verwijzen u naar het begeleidend voorstel hierover zoals in de bijlage is opgenomen en nader wordt toegelicht in het schrijven van de juridisch adviseur van het fonds De Brauw Blackstone Westbroek en de nieuwe beheerder Vastgoed Syndicering Nederland NV. Datum: woensdag 19 juni 2013 Tijdstip: uur tot uur (aanvang vergadering uur) Locatie: Grand Hotel Karel V te Utrecht Graag zien wij u op de vergadering, vriendelijk vragen wij u om bijgevoegd antwoordformulier vóór 5 juni aan ons te retourneren. Indien u verhinderd bent vragen wij u vriendelijk uw stemkeuze per volmacht aan te geven. Het formulier kunt u per post, of fax ( ) aan ons retourneren. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien u graag op de geplande vergadering. Voor vragen kunt u ons bereiken op telefoonnummer of via het eerder genoemde adres. Hoogachtend, RFM Regulated Fund Management B.V. R.W.Y. van Dijk M. Knoester Bijlagen: - Toelichting voorstel beheerder - Introductie Vastgoed Syndicering Nederland NV - Nadere toelichting stemmingsvoorstel van De Brauw Blackstone Westbroek - Antwoordformulier en retourenvelop - Agenda en routebeschrijving vergadering

2

3 Voorstel beheerder Achtergrond voorstel In 2012 heeft CBRE Global Investors, het moederbedrijf van de beheerder RFM Regulated Fund Management BV ( RFM ), besloten dat het aanbieden van nieuwe besloten vastgoedbeleggingsfondsen aan particuliere beleggers niet tot de kernactiviteiten behoort. De beheerder RFM is van mening dat het bedienen van particuliere klanten door een organisatie dient te gebeuren die daar zijn kernactiviteit van heeft gemaakt. Ook toekomstige klantwensen kunnen dan optimaal worden bediend. In het belang van de investeerders in het fonds doet de beheerder RFM u dan ook het onderliggende voorstel. Beheerders vastgoedfondsen De markt voor beheerders van vastgoedfondsen heeft de afgelopen jaren een grote verandering doorgemaakt. Deze verandering is mede ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en toezicht, maar ook de economische situatie heeft ertoe geleid dat aanbieders de markt hebben verlaten. Vanuit deze ontwikkelingen heeft een beperkt aantal aanbieders een leidende positie in de markt ingenomen. De beheerder RFM is in 2012 in contact gekomen met Vastgoed Syndicering Nederland NV ( VSN ), een organisatie die het bedienen van de particuliere beleggers in vastgoedbeleggingsfondsen tot haar kernactiviteiten rekent. De beheerder RFM ziet VSN als de meest passende partij in de Nederlandse markt voor de overdracht van haar activiteiten voor het beheer van de zes vastgoedfondsen. Introductie Vastgoed Syndicering Nederland VSN kan gezien worden als een professionele partij gespecialiseerd in het fondsbeheer voor vastgoed ten behoeve van de particuliere belegger in Nederland. VSN heeft op dit moment 33 fondsen onder beheer. Als extra bijlage is een nadere introductie van VSN opgenomen. Deze bijlage is opgesteld door VSN en bedoeld om een nadere introductie van de organisatie, haar achtergrond, werkwijze en toekomst te geven. Wij verwijzen u naar de inhoud van deze bijlage. Proces tot overdracht De overdracht zal worden vormgegeven door het terugtreden van RFM als beheerder van het fonds en de benoeming van VSN als nieuwe beheerder die de positie van RFM onder de bestaande beheerovereenkomsten van de zes vastgoedfondsen zal overnemen. Hiertoe vraagt de beheerder aan de participanten VSN als nieuwe beheerder te benoemen, waarna RFM als beheerder zal terugtreden. Een toelichting op de besluitvorming van De Brauw Blackstone Westbroek die de beheerder hierover adviseert is bijgevoegd. Transitie In het belang van het fonds en haar participanten is een succesvolle transitie noodzakelijk. Zowel de oude als de nieuwe beheerder zullen zich daarbij maximaal inspannen om dat te bewerkstelligen. Hiertoe zijn tussen beide partijen afspraken gemaakt die ertoe leiden dat kennis en ervaring worden overgedragen en het beheer geruisloos overgaat. Deze afspraken hebben betrekking op het directe vastgoedbeheer, lopende verkopen, onderhanden werk, fonds specifieke zaken, juridische en fiscale punten. Deze afspraken worden mede geëffectueerd door personele afspraken over de periode tot medio 2014 zonder dat personeel mee over gaat naar de nieuwe beheerder. Ongewijzigde fondsstrategie De overdracht heeft geen direct effect op de strategie of voorwaarden voor de participanten in het fonds. Ook de beleggingsstrategie blijft ongewijzigd. Wel zullen additionele aanpassingen in de beheerovereenkomst gemaakt worden om de overdracht van het beheer en de werkwijze van VSN te effectueren. Banken, toezichthouder en bewaarder De bank is reeds van de beoogde overdracht op de hoogte gesteld. De overdracht van beheer zal plaatsvinden met gestandhouding van de financiering van het fonds. Voor zover noodzakelijk zal de bank om instemming van de overdracht worden gevraagd. De voorwaarden voor het fonds en haar participanten blijven daarbij echter ongewijzigd. Ook de Autoriteit Financiële markten ( AFM ) is op de hoogte gesteld van de beoogde overdracht. De AFM zal nog nader worden geïnformeerd over de informatievoorziening aan investeerders. VSN zal als nieuwe beheerder van het fonds worden aangemeld bij de AFM. De bewaarmaatschappij van het fonds blijft ongewijzigd. De nieuwe beheerder van het fonds zal echter nieuwe bestuurders van de stichting aandragen die op dit moment de directie voert van de bewaarmaatschappij. Nadere toelichting Voor een nadere toelichting op het proces en de juridische inhoud van het voorstel verwijzen wij u naar het schrijven van De Brauw Blackstone Westbroek. Tevens verwijzen wij u naar het schrijven van VSN, waarin meer toelichting is gegeven over de organisatie, haar werkwijze en de raadpleging van de vergadering van vennoten. Op de vergadering zal een nadere toelichting plaatsvinden, indien u voor die tijd vragen heeft kunt u contact opnemen met de beheerder op de in de brief gestelde wijze.

4

5 Introductie Vastgoed Syndicering Nederland n.v. (VSN) Datum: 27 mei 2013 Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat KE Driebergen-Rijsenburg Postbus AG Driebergen-Rijsenburg T F E.

6 Vastgoed Syndicering Nederland n.v. (VSN) is een professionele vermogensbeheerder die geheel is ingericht op het beheren en verkopen van woningen en winkels met als belangrijkste doel voor haar particuliere beleggers het optimale rendement te realiseren. Dit doet VSN door dicht op het vastgoed te zitten met een compacte ondernemende stabiele organisatie met korte lijnen. VSN heeft momenteel 33 vastgoedfondsen onder management. VSN zoekt de publiciteit niet actief op waardoor u, ondanks ons marktleiderschap, wellicht niet bekend bent met onze organisatie. In dit schrijven wordt ter nadere kennismaking een korte introductie op de kernactiviteiten, de organisatie en de invulling van de bewaardersfunctie van VSN gegeven. Daarnaast wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de achtergrond en reden van VSN is om het beheer van de RFM fondsen over te willen nemen en wordt stilgestaan bij de transitie en wat dat voor u als belegger betekent. Kernactiviteiten van VSN 1. Initiëren en beheren van vastgoedfondsen voor particulieren VSN heeft als core business het initiëren en beheren van vastgoedfondsen voor particuliere beleggers. Er wordt vooral geïnvesteerd in woningen in Nederland. VSN heeft met deze nadrukkelijke focus veel specifieke expertise op het gebied van exploitatie en uitponding van woningen opgebouwd met als gevolg een actieve en leidende rol op de Nederlandse markt op het gebied van woningfondsen voor particuliere beleggers. Vanaf de oprichting in 1998 zijn 36 fondsen met een initieel belegd vermogen van ruim 600 miljoen en woningen opgezet. In de fondsen wordt door een groep van circa 600 trouwe beleggers geïnvesteerd. De gerealiseerde rendementen liggen voor het allergrootste deel boven het afgegeven rendement in het prospectus. De ambitie van VSN is om, na een bewuste pas op de plaats in 2012, in 2013/2014 nieuwe fondsen te initiëren. Wij hebben hier vertrouwen in gezien de huidige kansen op de woningmarkt, zoals het structurele woningtekort, afnemende bouwproductie, het nieuwe huurbeleid, de kansen op de woningcorporatiemarkt en het huidige prijsniveau van woningportefeuilles. Als vanzelfsprekend worden deze nieuwe initiatieven na een overname ook aan u als belegger van RFM aangeboden. 2. Verkoopbegeleiding en beheer van woningen voor derden VSN zet daarnaast haar jarenlange ervaring op het gebied van exploitatie en uitponding van woningverkoopportefeuilles in voor institutionele beleggers. Zo heeft VSN een professionele samenwerking met pensioenuitvoerder MN (beheerder van het Pensioenfonds Metaal & Techniek en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij) en ASR Vastgoed Vermogensbeheer. VSN voert voor deze partijen de verkoopbegeleiding (ofwel uitponding) uit voor een deel van hun woningportefeuille (totaal circa woningen). Deze activiteit geeft extra continuïteit aan de onderneming. Organisatie VSN is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie met een driehoofdige directie die bestaat uit ing. D. van Seventer (Dick), E. Verkaik (Edwin) en mr. R. Overbeek (Reinout). De onderneming is in 1998 opgericht door de heer Van Seventer. De heer Van Seventer heeft bij Staal Bankiers de woningmaatschap voor particuliere beleggers ontwikkeld. Met het initiëren van 22 vastgoedfondsen bij Staal Bankiers zette hij dit beleggingsproduct in Nederland op de kaart. In de vastgoedmarkt, bij beleggers en onder financiers heeft VSN een goed imago en track record. Ondanks de moeilijke financieringsmarkt slaagt VSN er goed in (her)financieringen te realiseren, doordat met alle belangrijke vastgoedfinanciers uitstekende contacten worden onderhouden. VSN werkt onder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De organisatie is lean en mean wat zorgt voor efficiency, snelheid en pro activiteit. De medewerkers zijn langjarig betrokken en gedreven. Er heerst een hands-on mentaliteit. De hele organisatie en haar medewerkers zijn gericht op het exploiteren en uitponden van woningen voor particuliere beleggers. Speciaal voor het beheer van de winkels zal VSN het team uitbreiden met een ervaren winkelbeheerder. Stichting Bewaarder De VSN vastgoedfondsen kennen een onafhankelijke Stichting bewaarder net als de RFM fondsen. Van de VSN fondsen wordt het stichtingsbestuur gevormd door de heer prof. drs. K. Wezeman (voorheen lid Raad van Bestuur Moret Ernst

7 & Young, thans Ernst & Young, voorheen voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Friesland Bank en emeritus hoogleraar Administratieve Organisatie verbonden aan de faculteit Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen), de heer mr. J.P. Dierkens Schuttevaêr (voorheen notaris bij Hermans-Schuttevaer Notarissen te Utrecht) en de heer T. Branbergen (voorheen lid Raad van Bestuur Friesland Bank). Filosofie Het bewezen succes van VSN ligt in het geloof dat voor participanten alleen het beste rendement kan worden behaald als het beheer en de verkoop van de woningen gecombineerd in eigen beheer worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat VSN kort op het vastgoed zit en exact weet wat er speelt en hier op allerlei gebieden adequaat op kan inspelen. Het is nadrukkelijk de bedoeling van VSN deze filosofie bij overname van het beheer van de RFM fondsen vast te houden. Met bovenstaande vertrouwen wij erop u een algemeen beeld van de organisatie van VSN te hebben gegeven, echter is het voor u als belegger ook belangrijk de achtergrond te kennen waarom VSN het beheer van de RFM fondsen wenst over te nemen en wat de transitie inhoudt. Waarom wil VSN het beheer van de RFM fondsen overnemen? VSN streeft op allerlei gebied naar groei en uitbreiding van haar activiteiten. VSN wil haar positie op de vastgoed-, financierings- en participantenmarkt verder verstevigen. VSN wil top of mind zijn op het gebied van woningfondsen voor particulieren. Door de overname van het beheer van de RFM fondsen realiseren wij schaalvergroting en efficiencyverbetering. Hiermee verstevigen wij bovendien ons marktleiderschap en verbreden wij de basis voor nieuwe initiatieven richting beleggers. De overname van het beheer van de RFM fondsen voor particuliere beleggers past in deze ambitie. Daarnaast vindt VSN het een uitdaging deze fondsen te beheren en op het gebied van beheer, verkoop en (her)financiering onze expertise in te zetten en met alle benodigde aandacht een zo optimaal mogelijk rendement voor u als belegger te realiseren. In lijn met het vorengaande hebben wij naast de gesprekken met RFM recent een intentieovereenkomst met Bouwfonds REIM gesloten voor de overname van het beheer van een tweetal woningfondsen met totaal circa 500 woningen, eveneens voor particuliere beleggers: Bouwfonds Solid Fund CV en Bouwfonds Solid Fund II CV. Transitie van RFM naar VSN Uitgangspunt is een geruisloze overdracht. De inhoud en samenstelling van het fonds blijft onveranderd. Het betreft uitsluitend een overdracht van het beheer van de fondsen, waarbij huidige fondsstrategieën ongewijzigd worden voortgezet. Beheer Verkoop Gezien de overtuiging van VSN van de filosofie van integratie van beheer (inclusief property management) en verkoop zullen de bestaande overeenkomsten met externe property managers worden beëindigd. Het property management wordt in eigen beheer uitgevoerd. Dit betekent o.a. dat de dagelijkse klachtenmelding en -afhandeling in huis plaatsvindt en dat eigen medewerkers de doormelding aan lokale onderhoudsbedrijven doen. Hierdoor kunnen wij niet alleen snel en met lage onderhoudskosten opereren, maar zijn wij op object- en huurdersniveau zelf op de hoogte van wat er in de portefeuille speelt en kunnen wij hierop snel anticiperen. Als vanzelfsprekend respecteren wij bestaande goede relaties met bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven. Bij alle onderhoudsinvesteringen houdt VSN rekening met de exploitatiehorizon van de fondsen, zonder afbreuk te doen aan het kwaliteitsniveau van het vastgoed. Speciaal voor het beheer van de winkels zal VSN een ervaren winkelbeheerder in dienst nemen en zich bovendien waar nodig door een professionele winkelpartij laten ondersteunen. De verkoop van (leeggekomen) woningen wordt door VSN gecoördineerd. Onze verkoopcoördinatoren sturen daartoe geselecteerde lokale makelaars aan. Binnen VSN zijn meerdere mensen fulltime bezig met het aansturen van de makelaars ( onze woningen onder de aandacht brengen/houden), het volgen van de lokale verkoopmarkt, het initiëren van marketingactiviteiten en het (laten) uitvoeren van verkoopbevorderende werkzaamheden om de verkoop te stimuleren. Wekelijks is er contact met de makelaars en met grote regelmaat worden de projecten en makelaars

8 (onverwachts) bezocht. Dit alles om dicht op het vastgoed zelf te opereren en het maximale rendement te behalen. Evaluatie van de huidige makelaars van de RFM fondsen zal plaatsvinden. Property management raadpleging vergadering van vennoten Zoals hiervoor aangegeven ligt de bewezen kracht van VSN mede in de geïntegreerde uitvoering van het vastgoedbeheer (inclusief property management) en de verkoopbegeleiding. Om dit ook voor de RFM fondsen te kunnen uitvoeren zullen de bestaande overeenkomsten met externe property managers worden beëindigd en vervallen deze kosten voor het fonds. Hiertoe is een aanpassing in de beheerovereenkomst van de CV noodzakelijk. VSN zal het externe property management overnemen en uitvoeren tegen 1,5% (exclusief BTW) van de netto huuropbrengst naast de reguliere beheervergoeding, hetgeen direct tot een kostenverlaging voor het fonds leidt. Tijdens de vergadering zullen wij u onder punt 5 van de agenda over deze aanpassing raadplegen. Personeel Partijen zijn overeengekomen dat er geen medewerkers mee overgaan van RFM naar VSN. Afgesproken is dat RFM en VSN zich in het belang van participanten samen maximaal zullen inspannen voor een goede transitie. Bovendien zullen medewerkers van RFM na de overgang waar nodig voor nazorg beschikbaar zijn. In dit kader zijn bovendien specifieke afspraken gemaakt met de heer drs. M. Knoester MRE, directielid van de huidige beheerder. Zijn betrokkenheid bij de fondsen is tot medio 2014 gewaarborgd. Tevens wordt de VSN organisatie vanwege de overdracht van het beheer van de fondsen met 3 à 4 medewerkers (ca. 3 FTE s) uitgebreid. Het gaat hier om medewerkers op MBO/HBO niveau voor de afdelingen Beheer, Verkoop en Financiële administratie. De totale organisatie bestaat dan uit 16 medewerkers. Naamswijziging Er zal geen naamswijziging voor de fondsen worden doorgevoerd. Systemen en processen Bij de overgang wordt om redenen van efficiency zoveel mogelijk overgeschakeld op de systemen en processen van VSN met zo min mogelijk (merkbaar nadelig) effect voor de participanten. Op procesgebied (waaronder AO/IB, governance, compliance) wordt maximale aansluiting gezocht met de huidige situatie bij VSN. Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met de specifieke eisen die kunnen voortkomen uit het specifieke karakter van de RFM fondsen, waaronder de CV rechtsvorm. Binnenkort dient elke beheerder van een beleggingsinstelling te voldoen aan de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD). Er is reeds onderzocht dat de impact op onze organisatie beperkt is. Verslaglegging Voor de rapportage en financiële verslaglegging naar participanten toe zullen wij zoveel mogelijk ons eigen format hanteren, uiteraard rekening houdend met de specifieke bijzonderheden die de RFM fondsen kennen. Rapportages krijgen een andere lay-out. Onze rapportages hebben een soberder karakter dan de huidige rapportages. Elke participant binnen VSN heeft een persoonlijke digitale omgeving waarin de verslaglegging op persoonsniveau beschikbaar wordt gesteld. Om u hiervan vast een beeld te geven hebben wij een testomgeving ingericht waarop u kunt inloggen. Inloggen kan via onze website bij mijn persoonlijke investeringen. Daarvoor kunt u gebruik maken van de volgende inloggegevens. Gebruikersnaam: participant Wachtwoord: welkom Tenslotte Met deze profielschets gaan wij er vanuit u een goede indruk van VSN te hebben gegeven als professionele, continue en meest passende partij voor de overdracht van het beheer van de RFM fondsen. Door de goede samenwerking en voorbereiding met RFM hebben wij er alle vertrouwen in dat na goedkeuring de implementatie van de RFM fondsen binnen onze organisatie goed verloopt. Na de voorgenomen overdracht van het beheer van de fondsen houden wij u op de hoogte van de voortgang en nodigen u in de tweede helft van het jaar graag uit voor een nadere kennismaking. De directie van VSN is 19 juni bij de buitengewone vergadering aanwezig om zich voor te stellen en uw vragen te beantwoorden. Wij kijken uit naar deze bijeenkomst!

9 Voorstel beheerder RFM Regulated Fund Management BV ( RFM ) stelt voor om terug te treden als beheerder van de CV en Vastgoed Syndicering Nederland NV ( VSN ) te benoemen als nieuwe beheerder, die de positie van RFM onder de bestaande beheerovereenkomst van de CV zal overnemen. Hieronder volgt een toelichting op de procedure. Benoeming nieuwe beheerder De beheerder dient binnen vier weken nadat hij zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt om zijn functie neer te leggen een vergadering van vennoten bijeen te roepen en te houden teneinde in de benoeming van een nieuwe beheerder te voorzien (artikel 2.5 beheerovereenkomst en artikel 7.5 CV-overeenkomst). Een besluit tot benoeming van een nieuwe beheerder wordt genomen door de vergadering van vennoten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Deze stemming kan plaatsvinden op grond van het voorstel van de beheerder, RFM, om VSN te benoemen tot nieuwe beheerder van de CV per een datum die nader wordt bepaald door RFM en VSN gezamenlijk. Door het van kracht worden van de benoeming zal RFM terugtreden als beheerder van het fonds. Wijziging beheerovereenkomst De beheerder en de CV (i.e. de beherend vennoot van de CV, handelend in die hoedanigheid) zijn, na raadpleging van de vergadering van vennoten, gezamenlijk bevoegd de beheerovereenkomst te wijzigen voor zover deze wijziging niet in strijd is met de CV-overeenkomst of het prospectus (art. 15 beheerovereenkomst). Oproeping buitengewone vergadering van vennoten Buitengewone vergaderingen van vennoten worden onder meer gehouden zo dikwijls de beheerder het wenselijk acht en worden in beginsel opgeroepen door de beheerder.

10

11 Antwoordformulier buitengewone vergadering woensdag 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen Participant: Participaties:.. Vriendelijk verzoeken wij u dit formulier vóór 5 juni 2013 te retourneren via bijgesloten antwoordenvelop. U kunt het formulier ook faxen naar of per versturen zal op 19 juni 2013 WEL aanwezig zijn bij de vergaderingen met personen zal op 19 juni 2013 NIET aanwezig zijn bij de vergaderingen (ga naar punt Volmacht) VOLMACHT voor de buitengewone vergadering Indien u niet zelf aanwezig zult zijn, kunt u zich laten vertegenwoordigen door de beheerder of een derde, te weten: de beheerder, RFM Regulated Fund Management B.V. die zal stemmen voor het gedane voorstel zoals bijgevoegd in de brief van 27 mei 2013 Eventuele toelichting: de beheerder, RFM Regulated Fund Management B.V., om te onthouden van stemmen Eventuele toelichting: de beheerder, RFM Regulated Fund Management B.V., om te stemmen tegen het voorstel zoals bijgevoegd in de brief van 27 mei 2013 Eventuele toelichting: een derde, te weten: Naam Voornamen Adres Woonplaats Aan wie hij / zij volmacht verleent om namens de participant de vergaderingen van RFM Woning-Winkelfondsen, welke gehouden worden op woensdag 19 juni 2013 in het Grand Hotel Karel V te Utrecht bij te wonen, het woord te voeren, het stemrecht verbonden aan bovengenoemd aantal participaties uit te oefenen en verder datgene te doen of na te laten hetgeen deze in het belang van ondergetekende acht. geen volmacht Getekend te... d.d. Handtekening

12

13 Agenda buitengewone vergadering Woensdag 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen PROGRAMMA uur Registratie* en ontvangst met koffie en thee uur Aanvang vergadering in Maria van Hongarije zaal uur Afsluiting vergadering met aansluitend borrel uur Einde van de bijeenkomst * Wij verzoeken u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen AGENDA 1. Opening & agenda 2. Toelichting van het voorstel van de beheerder tot overdracht van de beheerovereenkomst zoals nader toegelicht in de brief van de beheerder van 27 mei Introductie van Vastgoed Syndicering Nederland NV 4. Stemmingsronde over het voorstel van de beheerder tot overdracht van de beheerovereenkomst ** 5. Raadpleging vergadering door Vastgoed Syndicering Nederland NV *** 6. Rondvraag 7. Sluiting ** Toelichting bij punt 4 van de agenda. "Overdracht van de Beheerovereenkomst" houdt in: de benoeming van Vastgoed Syndicering Nederland NV tot nieuwe beheerder van de CV per een datum die nader wordt bepaald door RFM Regulated Fund Management BV en Vastgoed Syndicering Nederland NV. Door het van kracht worden van de benoeming zal RFM Regulated Fund Management BV terugtreden als beheerder van de CV. *** Toelichting bij punt 5 van de agenda. Raadpleging van de vergadering van vennoten door Vastgoed Syndicering Nederland NV in verband met de wijziging van de beheerovereenkomst voor het in eigen beheer voeren van het property management. Deze raadpleging vindt plaats door Vastgoed Syndicering Nederland NV en heeft betrekking op de uitvoering in eigen beheer van het property management zoals nader toegelicht in de introductie van Vastgoed Syndicering Nederland NV onder de titel Property management raadpleging vergadering van vennoten. LOCATIE Grand Hotel Karel V Geertebolwerk XA Utrecht Als u met de auto komt adviseren wij u van de garage aan de Springweg (Strosteeg 83, 3511 VR te Utrecht) gebruik te maken, bij vertrek ontvangt u van ons een uitrijkaart..

14 Routebeschrijving Grand Hotel Karel V te Utrecht AUTO: Vanaf de A2 richting Utrecht - U neemt afrit 8 'Centrum' - Boven aan de afslag gaat u bij de verkeerslichten richting 'Centrum' - Bij de rotonde gaat u rechtdoor en blijft u 'Centrum' volgen - U rijdt langs de Jaarbeurs - Onder het spoorwegviaduct door, gaat u rechtsaf, richting 'Centrum' - Rechterrijbaan aanhouden, u rijdt bovenlangs en gaat niet onder de traversen van Hoog Catharijne door. - U gaat bij het 2e verkeerslicht naar links, naar de Mariaplaats - Aan het einde rijdt u met de bocht mee naar rechts, richting Springweg - U houdt de borden van de Springweg garage aan, waar u uw auto kunt parkeren - De ingang van het hotel is aan de Springweg, tegenover het Springhaver Theater AUTO: Vanaf de A28 richting Utrecht (vanaf A27 de A28 richting Rijnsweerd volgen) - U volgt 'Centrum' (A28) - Aan het einde van de A28 gaat u bij de verkeerslichten linksaf - U neemt de eerste afrit 'Stadion' - Aan het einde van de afrit gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf 'Centrum' - Vervolg de weg tot de T-splitsing, ga hier linksaf 'Centrum-west' - 'Doorgaand verkeer' volgen - Bij de verkeerslichten rechtsaf 'Centrum-west/Maarssen', u rijdt nu op de Catharijnesingel - Op de Catharijnesingel gaat u bij het 4e verkeerslicht rechts de Mariaplaats op - Aan het einde rijdt u met de bocht mee naar rechts, richting Springweg - U houdt de borden van de Springweg garage aan, waar u uw auto kunt parkeren - De ingang van het hotel is aan de Springweg, tegenover het Springhaver Theater AUTO: Vanaf de A12 richting Utrecht - U volgt 'Jaarbeurs Zuid' - U neemt afrit 17 'Kanaleneiland' - Aan het einde van de afslag volgt u wederom 'Kanaleneiland' - Volg 'Jaarbeurs' - Bij de eerste rotonde gaat u rechtsaf richting 'Hoograven/Lunetten' - Vóór de tweede brug (geel /blauwe railing) gaat u linksaf de Jutfaseweg op - Vervolg de weg en sla linksaf bij het 2e verkeerslicht - Direct weer rechts onder het spoorwegviaduct door, richting 'Centrum' - Bij het 2e verkeerslicht gaat u naar links, u rijdt nu op de Catharijnesingel - Op de Catharijnesingel gaat u bij het 4e verkeerslicht rechts de Mariaplaats op - Aan het einde rijdt u met de bocht mee naar rechts, richting Springweg - U houdt de borden van de Springweg garage aan, waar u uw auto kunt parkeren - De ingang van het hotel is aan de Springweg, tegenover het Springhaver Theater OPENBAAR VERVOER: Bereikbaarheid vanaf Centraal Station Utrecht - In de stationshal loopt u richting winkelcentrum Hoog Catharijne - Na de pinautomaten van de ABN-AMRO bank gaat u rechtsaf, uitgang Godebaldkwartier - Aan het einde, onder aan de roltrappen gaat u linksaf - U steekt de weg over (twee verkeerslichten) en gaat vervolgens rechtsaf (weer oversteken) - U loopt rechtdoor tot u, na ± 150 meter, Grand Hotel Karel V aan uw linkerhand treft.

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 07 Financiële kerngegevens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006

INHOUDSOPGAVE 16 VERSLAG VAN DE DIRECTIE OVER 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2006 INHOUDSOPGAVE 05 Algemene gegevens 06 Financiële kerngegevens 07 Profiel 10 Gegevens raad van commissarissen

Nadere informatie

Jaarverslag REAAL N.V.

Jaarverslag REAAL N.V. Jaarverslag REAAL N.V. 1 Jaarverslag REAAL N.V. Inhoudsopgave Kerncijfers 3 1 VIVAT Groep in het kort 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Interne ontwikkelingen 6 1.3 Onze merken 9 2 Voorwoord 10 3 Corporate governance

Nadere informatie

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN

Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Prospectus voor de plaatsing van 218 participaties, ieder nominaal groot 25.000, in WONINGMAATSCHAP SCHAGEN Initiatiefnemer: Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat 87 3971

Nadere informatie

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004

NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. JAARVERSLAG 2004 Entree huisvesting Nieuwe Steen Investments aan de Nieuwe Steen

Nadere informatie

Mensen geven vastgoed waarde

Mensen geven vastgoed waarde p r o s p e c t u s z e u v e n m e e r e n n v Mensen geven vastgoed waarde ZEUVEN MEEREN VASTGOEDFONDS NV 1. Definities 4 2. Samenvatting 6 3. Risico s 9 4. Doelstellingen 12 5. Beleggen in commercieel

Nadere informatie

in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake

in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake Nederlandse Zorgautoriteit te Utrecht FORMULIER MELDING CONCENTRATIE in de zin van artikel 49 sub a Wet marktordening gezondheidszorg inzake HUMANTOTALCARE B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te

Nadere informatie

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

VOORWOORD. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 2012 2 VOORWOORD De financiële markten zijn continu in beweging. Die beweging is er sinds het uitbreken van de crisis niet minder om geworden. Het is van groot belang dat de financiële sector

Nadere informatie

WVGH SENIORENFONDS IV CV

WVGH SENIORENFONDS IV CV Prospectus SF IV CV FINAL 6 mei 2009 For AFM approval WVGH SENIORENFONDS IV CV Beleggen in service-appartementencomplexen Pieter de Hoogh te Bilthoven en Beeckestein te Deventer 10,6% prognose totaal rendement

Nadere informatie

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur

Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis. dhr. E. Goldsteen... maak een keuze.. Financiën 1. Bestuur RAADSVOORSTEL status: commissiestuk Agendapunt: 9 Onderwerp: Overdracht aandelen Essent en deelname in Enexis Commissie: 6-4-2009, nr. 9 Raadsvoorstel: 17-3-2009, nr. 53 Portefeuillehouder : Beleidsterrein:

Nadere informatie

Notulen. aanvang 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Papendrecht.

Notulen. aanvang 10:00 uur ten kantore van de Vennootschap te Papendrecht. Notulen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2014/146

Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Statenvoorstel nr. PS/2014/146 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 11.02.2014 2014/0011981 A.J. van der Knaap T 038 499 89 99 M A.vd.Knaap@overijssel.nl Aan Provinciale Staten Onderwerp Voorgenomen verkoop

Nadere informatie

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz

Ver huld Vastgoed. Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen. C.C. Arendz Ver huld Vastgoed Op weg naar meer transparantie bij vastgoed-cv s en -maatschappen C.C. Arendz Elk systeem kan succesvol zijn als de betrokken mensen bekwaam en integer zijn en verantwoording willen afleggen

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

PROSPECTUS. DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal PROSPECTUS DD Property Fund N.V. een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Amsterdam, 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES... 4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING... 6 PROFIEL...

Nadere informatie

AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014

AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014 AIRPORT HOLLAND OBLIGATIES B.V. INFORMATIEMEMORANDUM 2014 1 Voorwoord Airport Holland Obligaties B.V. informeert u over de uitgifte van een obligatielening. Airport Holland Obligaties B.V. beschikt over

Nadere informatie

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening

PROSPECTUS. DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening PROSPECTUS DD Equity Fund een fonds voor gemene rekening Amsterdam, 7 januari 2015 INHOUDSOPGAVE DEFINITIES...4 BELANGRIJKE INFORMATIE EN VERANTWOORDING...6 PROFIEL...8 ALGEMENE GEGEVENS... 10 Juridische

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 6 juni 2014

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag. Datum 6 juni 2014 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Financieringen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201

Nadere informatie

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda

Algemene gegevens. Raad van commissarissen. Directie. Beleggingsraad. Algemene vergadering van aandeelhouders. Financiële agenda Jaarverslag 2010 nsi jaarverslag 2010 Algemene gegevens Raad van commissarissen H. Habas, voorzitter Drs. H.J. van den Bosch ra, secretaris Mr. G.L.B. de Greef mre Jhr. mr. A.P. van Lidth de Jeude, vicevoorzitter

Nadere informatie

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen

Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen pggm.nl Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen PGGM Vermogensbeheer B.V. Mei 2014 Inhoudsopgave Toelichting Uitvoeringskader Verantwoord Beleggen 3 Uitvoeringsrichtlijn ESG-integratie 6 Uitvoeringsrichtlijn

Nadere informatie

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7

Inhoud. J a a r v e r s l a g 2 0 0 7 Jaarverslag 2007 In dit jaarverslag wordt regelmatig gesproken over BinckBank. Hiermee wordt bedoeld BinckBank N.V. Wanneer wordt gesproken over Alex, dan wordt bedoeld Alex Beleggersbank, voormalig onderdeel

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Prospectus SNS Beleggingsfondsen

Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Pettelaarpark 120, 5216 PT s Hertogenbosch Postbus 70053, 5201 DZ s Hertogenbosch Telefoon 073-683

Nadere informatie

Notulen. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op donderdag 8 mei 2013

Notulen. van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op donderdag 8 mei 2013 Notulen Koninklijke Boskalis Westminster N.V. Postbus 43 3350 AA Papendrecht van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ), gehouden op donderdag

Nadere informatie

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag

Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen. Jaarverslag Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Jaarverslag II Jaarverslag 2012 - Zwitserleven Mix Beleggingsfondsen Algemene informatie Beheerder SNS Beleggingsfondsen Beheer B.V. Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK

Nadere informatie

Over PGGM. Risicomanagement

Over PGGM. Risicomanagement Over PGGM Risicomanagement Bij risicomanagement maken we onderscheid in risico s die onze institutionele klanten rechtstreeks lopen op hun eigen beleggingen en risico s voor onze organisatie. Dit hoofdstuk

Nadere informatie

N261 TILBURG WAALWIJK HAITSMA BETON Robuust en betrouwbaar Voor de ombouw van de N261 (onderbouw) Tilburg-Waalwijk heeft Haitsma Beton voor BAM N261

N261 TILBURG WAALWIJK HAITSMA BETON Robuust en betrouwbaar Voor de ombouw van de N261 (onderbouw) Tilburg-Waalwijk heeft Haitsma Beton voor BAM N261 N261 TILBURG WAALWIJK HAITSMA BETON Robuust en betrouwbaar Voor de ombouw van de N261 (onderbouw) Tilburg-Waalwijk heeft Haitsma Beton voor BAM N261 NonStop pijlers en onderslagbalken geleverd en gemonteerd.

Nadere informatie

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2

Bouwvereniging Onze Woning, jaarrekening 2014 2 Voorwoord... 3 Jaarverslag 2014... 4 Verslag van het bestuur... 5 Koers... 5 Goede Governance... 6 Nieuwe statuten... 6 Financieel Herstelplan... 7 Personeel en Organisatie... 7 Strategisch Vastgoed Beleid...

Nadere informatie

Advies verkoop REAAL en ASR NL Financial Investments

Advies verkoop REAAL en ASR NL Financial Investments Advies verkoop REAAL en ASR NL Financial Investments 1 van 37 Inhoud Voorwoord Samenvatting 1. Inleiding 1.1 Inhoud advies 1.2 Overzicht marktomstandigheden in de verzekeringssector 2. Verkoop REAAL 2.1

Nadere informatie

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726

1. Inleiding. Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Corr.nr. 2009-15752, EZ Nummer / 200 Zaaknr. 166726 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen in verband met de implementatie van de toekomststrategie van Essent N.V. SAMENVATTING:

Nadere informatie

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap.

De Voorzitter van de vergadering is de heer E.F. van Veen, voorzitter van de raad van commissarissen van de vennootschap. Notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap DOCdata N.V., gehouden op donderdag 10 mei 2007, om 14.00 uur in Hotel NH Waalwijk (Sprang Capelle), Bevrijdingsweg

Nadere informatie