Participanten in de zes RFM Woning-Winkelfondsen. Datum 27 mei 2013 Onderwerp Buitengewone vergadering 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participanten in de zes RFM Woning-Winkelfondsen. Datum 27 mei 2013 Onderwerp Buitengewone vergadering 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen"

Transcriptie

1 RFM REGULATED FUND MANAGEMENT B.V. RFM Woning-Winkelfondsen WTC Schiphol, G-tower, 7 e verdieping T F E Postbus BH Schiphol Participanten in de zes RFM Woning-Winkelfondsen RFM Regulated Fund Management B.V. Schiphol Boulevard 281 WTC Schiphol, G-tower, 7e verdieping 1118 BH SCHIPHOL Postbus ZR SCHIPHOL The Netherlands Datum 27 mei 2013 Onderwerp Buitengewone vergadering 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen Geachte heer/mevrouw, Wij willen u van harte uitnodigen tot het bijwonen van een buitengewone vergadering van RFM Woning-Winkelfondsen. Deze vergadering zal worden gehouden op woensdag 19 juni 2013 en wordt gehouden in combinatie met de overige vijf fondsen onder beheer. In deze vergadering staat het voorstel van de beheerder centraal om terug te treden als beheerder van het fonds en Vastgoed Syndicering Nederland NV te benoemen als de nieuwe beheerder. Wij verwijzen u naar het begeleidend voorstel hierover zoals in de bijlage is opgenomen en nader wordt toegelicht in het schrijven van de juridisch adviseur van het fonds De Brauw Blackstone Westbroek en de nieuwe beheerder Vastgoed Syndicering Nederland NV. Datum: woensdag 19 juni 2013 Tijdstip: uur tot uur (aanvang vergadering uur) Locatie: Grand Hotel Karel V te Utrecht Graag zien wij u op de vergadering, vriendelijk vragen wij u om bijgevoegd antwoordformulier vóór 5 juni aan ons te retourneren. Indien u verhinderd bent vragen wij u vriendelijk uw stemkeuze per volmacht aan te geven. Het formulier kunt u per post, of fax ( ) aan ons retourneren. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en zien u graag op de geplande vergadering. Voor vragen kunt u ons bereiken op telefoonnummer of via het eerder genoemde adres. Hoogachtend, RFM Regulated Fund Management B.V. R.W.Y. van Dijk M. Knoester Bijlagen: - Toelichting voorstel beheerder - Introductie Vastgoed Syndicering Nederland NV - Nadere toelichting stemmingsvoorstel van De Brauw Blackstone Westbroek - Antwoordformulier en retourenvelop - Agenda en routebeschrijving vergadering

2

3 Voorstel beheerder Achtergrond voorstel In 2012 heeft CBRE Global Investors, het moederbedrijf van de beheerder RFM Regulated Fund Management BV ( RFM ), besloten dat het aanbieden van nieuwe besloten vastgoedbeleggingsfondsen aan particuliere beleggers niet tot de kernactiviteiten behoort. De beheerder RFM is van mening dat het bedienen van particuliere klanten door een organisatie dient te gebeuren die daar zijn kernactiviteit van heeft gemaakt. Ook toekomstige klantwensen kunnen dan optimaal worden bediend. In het belang van de investeerders in het fonds doet de beheerder RFM u dan ook het onderliggende voorstel. Beheerders vastgoedfondsen De markt voor beheerders van vastgoedfondsen heeft de afgelopen jaren een grote verandering doorgemaakt. Deze verandering is mede ingegeven door ontwikkelingen op het gebied van regelgeving en toezicht, maar ook de economische situatie heeft ertoe geleid dat aanbieders de markt hebben verlaten. Vanuit deze ontwikkelingen heeft een beperkt aantal aanbieders een leidende positie in de markt ingenomen. De beheerder RFM is in 2012 in contact gekomen met Vastgoed Syndicering Nederland NV ( VSN ), een organisatie die het bedienen van de particuliere beleggers in vastgoedbeleggingsfondsen tot haar kernactiviteiten rekent. De beheerder RFM ziet VSN als de meest passende partij in de Nederlandse markt voor de overdracht van haar activiteiten voor het beheer van de zes vastgoedfondsen. Introductie Vastgoed Syndicering Nederland VSN kan gezien worden als een professionele partij gespecialiseerd in het fondsbeheer voor vastgoed ten behoeve van de particuliere belegger in Nederland. VSN heeft op dit moment 33 fondsen onder beheer. Als extra bijlage is een nadere introductie van VSN opgenomen. Deze bijlage is opgesteld door VSN en bedoeld om een nadere introductie van de organisatie, haar achtergrond, werkwijze en toekomst te geven. Wij verwijzen u naar de inhoud van deze bijlage. Proces tot overdracht De overdracht zal worden vormgegeven door het terugtreden van RFM als beheerder van het fonds en de benoeming van VSN als nieuwe beheerder die de positie van RFM onder de bestaande beheerovereenkomsten van de zes vastgoedfondsen zal overnemen. Hiertoe vraagt de beheerder aan de participanten VSN als nieuwe beheerder te benoemen, waarna RFM als beheerder zal terugtreden. Een toelichting op de besluitvorming van De Brauw Blackstone Westbroek die de beheerder hierover adviseert is bijgevoegd. Transitie In het belang van het fonds en haar participanten is een succesvolle transitie noodzakelijk. Zowel de oude als de nieuwe beheerder zullen zich daarbij maximaal inspannen om dat te bewerkstelligen. Hiertoe zijn tussen beide partijen afspraken gemaakt die ertoe leiden dat kennis en ervaring worden overgedragen en het beheer geruisloos overgaat. Deze afspraken hebben betrekking op het directe vastgoedbeheer, lopende verkopen, onderhanden werk, fonds specifieke zaken, juridische en fiscale punten. Deze afspraken worden mede geëffectueerd door personele afspraken over de periode tot medio 2014 zonder dat personeel mee over gaat naar de nieuwe beheerder. Ongewijzigde fondsstrategie De overdracht heeft geen direct effect op de strategie of voorwaarden voor de participanten in het fonds. Ook de beleggingsstrategie blijft ongewijzigd. Wel zullen additionele aanpassingen in de beheerovereenkomst gemaakt worden om de overdracht van het beheer en de werkwijze van VSN te effectueren. Banken, toezichthouder en bewaarder De bank is reeds van de beoogde overdracht op de hoogte gesteld. De overdracht van beheer zal plaatsvinden met gestandhouding van de financiering van het fonds. Voor zover noodzakelijk zal de bank om instemming van de overdracht worden gevraagd. De voorwaarden voor het fonds en haar participanten blijven daarbij echter ongewijzigd. Ook de Autoriteit Financiële markten ( AFM ) is op de hoogte gesteld van de beoogde overdracht. De AFM zal nog nader worden geïnformeerd over de informatievoorziening aan investeerders. VSN zal als nieuwe beheerder van het fonds worden aangemeld bij de AFM. De bewaarmaatschappij van het fonds blijft ongewijzigd. De nieuwe beheerder van het fonds zal echter nieuwe bestuurders van de stichting aandragen die op dit moment de directie voert van de bewaarmaatschappij. Nadere toelichting Voor een nadere toelichting op het proces en de juridische inhoud van het voorstel verwijzen wij u naar het schrijven van De Brauw Blackstone Westbroek. Tevens verwijzen wij u naar het schrijven van VSN, waarin meer toelichting is gegeven over de organisatie, haar werkwijze en de raadpleging van de vergadering van vennoten. Op de vergadering zal een nadere toelichting plaatsvinden, indien u voor die tijd vragen heeft kunt u contact opnemen met de beheerder op de in de brief gestelde wijze.

4

5 Introductie Vastgoed Syndicering Nederland n.v. (VSN) Datum: 27 mei 2013 Vastgoed Syndicering Nederland n.v. Landgoed Sparrendaal Hoofdstraat KE Driebergen-Rijsenburg Postbus AG Driebergen-Rijsenburg T F E.

6 Vastgoed Syndicering Nederland n.v. (VSN) is een professionele vermogensbeheerder die geheel is ingericht op het beheren en verkopen van woningen en winkels met als belangrijkste doel voor haar particuliere beleggers het optimale rendement te realiseren. Dit doet VSN door dicht op het vastgoed te zitten met een compacte ondernemende stabiele organisatie met korte lijnen. VSN heeft momenteel 33 vastgoedfondsen onder management. VSN zoekt de publiciteit niet actief op waardoor u, ondanks ons marktleiderschap, wellicht niet bekend bent met onze organisatie. In dit schrijven wordt ter nadere kennismaking een korte introductie op de kernactiviteiten, de organisatie en de invulling van de bewaardersfunctie van VSN gegeven. Daarnaast wordt op hoofdlijnen aangegeven wat de achtergrond en reden van VSN is om het beheer van de RFM fondsen over te willen nemen en wordt stilgestaan bij de transitie en wat dat voor u als belegger betekent. Kernactiviteiten van VSN 1. Initiëren en beheren van vastgoedfondsen voor particulieren VSN heeft als core business het initiëren en beheren van vastgoedfondsen voor particuliere beleggers. Er wordt vooral geïnvesteerd in woningen in Nederland. VSN heeft met deze nadrukkelijke focus veel specifieke expertise op het gebied van exploitatie en uitponding van woningen opgebouwd met als gevolg een actieve en leidende rol op de Nederlandse markt op het gebied van woningfondsen voor particuliere beleggers. Vanaf de oprichting in 1998 zijn 36 fondsen met een initieel belegd vermogen van ruim 600 miljoen en woningen opgezet. In de fondsen wordt door een groep van circa 600 trouwe beleggers geïnvesteerd. De gerealiseerde rendementen liggen voor het allergrootste deel boven het afgegeven rendement in het prospectus. De ambitie van VSN is om, na een bewuste pas op de plaats in 2012, in 2013/2014 nieuwe fondsen te initiëren. Wij hebben hier vertrouwen in gezien de huidige kansen op de woningmarkt, zoals het structurele woningtekort, afnemende bouwproductie, het nieuwe huurbeleid, de kansen op de woningcorporatiemarkt en het huidige prijsniveau van woningportefeuilles. Als vanzelfsprekend worden deze nieuwe initiatieven na een overname ook aan u als belegger van RFM aangeboden. 2. Verkoopbegeleiding en beheer van woningen voor derden VSN zet daarnaast haar jarenlange ervaring op het gebied van exploitatie en uitponding van woningverkoopportefeuilles in voor institutionele beleggers. Zo heeft VSN een professionele samenwerking met pensioenuitvoerder MN (beheerder van het Pensioenfonds Metaal & Techniek en Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij) en ASR Vastgoed Vermogensbeheer. VSN voert voor deze partijen de verkoopbegeleiding (ofwel uitponding) uit voor een deel van hun woningportefeuille (totaal circa woningen). Deze activiteit geeft extra continuïteit aan de onderneming. Organisatie VSN is een zelfstandige en onafhankelijke organisatie met een driehoofdige directie die bestaat uit ing. D. van Seventer (Dick), E. Verkaik (Edwin) en mr. R. Overbeek (Reinout). De onderneming is in 1998 opgericht door de heer Van Seventer. De heer Van Seventer heeft bij Staal Bankiers de woningmaatschap voor particuliere beleggers ontwikkeld. Met het initiëren van 22 vastgoedfondsen bij Staal Bankiers zette hij dit beleggingsproduct in Nederland op de kaart. In de vastgoedmarkt, bij beleggers en onder financiers heeft VSN een goed imago en track record. Ondanks de moeilijke financieringsmarkt slaagt VSN er goed in (her)financieringen te realiseren, doordat met alle belangrijke vastgoedfinanciers uitstekende contacten worden onderhouden. VSN werkt onder vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De organisatie is lean en mean wat zorgt voor efficiency, snelheid en pro activiteit. De medewerkers zijn langjarig betrokken en gedreven. Er heerst een hands-on mentaliteit. De hele organisatie en haar medewerkers zijn gericht op het exploiteren en uitponden van woningen voor particuliere beleggers. Speciaal voor het beheer van de winkels zal VSN het team uitbreiden met een ervaren winkelbeheerder. Stichting Bewaarder De VSN vastgoedfondsen kennen een onafhankelijke Stichting bewaarder net als de RFM fondsen. Van de VSN fondsen wordt het stichtingsbestuur gevormd door de heer prof. drs. K. Wezeman (voorheen lid Raad van Bestuur Moret Ernst

7 & Young, thans Ernst & Young, voorheen voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Friesland Bank en emeritus hoogleraar Administratieve Organisatie verbonden aan de faculteit Economische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen), de heer mr. J.P. Dierkens Schuttevaêr (voorheen notaris bij Hermans-Schuttevaer Notarissen te Utrecht) en de heer T. Branbergen (voorheen lid Raad van Bestuur Friesland Bank). Filosofie Het bewezen succes van VSN ligt in het geloof dat voor participanten alleen het beste rendement kan worden behaald als het beheer en de verkoop van de woningen gecombineerd in eigen beheer worden uitgevoerd. Dit zorgt ervoor dat VSN kort op het vastgoed zit en exact weet wat er speelt en hier op allerlei gebieden adequaat op kan inspelen. Het is nadrukkelijk de bedoeling van VSN deze filosofie bij overname van het beheer van de RFM fondsen vast te houden. Met bovenstaande vertrouwen wij erop u een algemeen beeld van de organisatie van VSN te hebben gegeven, echter is het voor u als belegger ook belangrijk de achtergrond te kennen waarom VSN het beheer van de RFM fondsen wenst over te nemen en wat de transitie inhoudt. Waarom wil VSN het beheer van de RFM fondsen overnemen? VSN streeft op allerlei gebied naar groei en uitbreiding van haar activiteiten. VSN wil haar positie op de vastgoed-, financierings- en participantenmarkt verder verstevigen. VSN wil top of mind zijn op het gebied van woningfondsen voor particulieren. Door de overname van het beheer van de RFM fondsen realiseren wij schaalvergroting en efficiencyverbetering. Hiermee verstevigen wij bovendien ons marktleiderschap en verbreden wij de basis voor nieuwe initiatieven richting beleggers. De overname van het beheer van de RFM fondsen voor particuliere beleggers past in deze ambitie. Daarnaast vindt VSN het een uitdaging deze fondsen te beheren en op het gebied van beheer, verkoop en (her)financiering onze expertise in te zetten en met alle benodigde aandacht een zo optimaal mogelijk rendement voor u als belegger te realiseren. In lijn met het vorengaande hebben wij naast de gesprekken met RFM recent een intentieovereenkomst met Bouwfonds REIM gesloten voor de overname van het beheer van een tweetal woningfondsen met totaal circa 500 woningen, eveneens voor particuliere beleggers: Bouwfonds Solid Fund CV en Bouwfonds Solid Fund II CV. Transitie van RFM naar VSN Uitgangspunt is een geruisloze overdracht. De inhoud en samenstelling van het fonds blijft onveranderd. Het betreft uitsluitend een overdracht van het beheer van de fondsen, waarbij huidige fondsstrategieën ongewijzigd worden voortgezet. Beheer Verkoop Gezien de overtuiging van VSN van de filosofie van integratie van beheer (inclusief property management) en verkoop zullen de bestaande overeenkomsten met externe property managers worden beëindigd. Het property management wordt in eigen beheer uitgevoerd. Dit betekent o.a. dat de dagelijkse klachtenmelding en -afhandeling in huis plaatsvindt en dat eigen medewerkers de doormelding aan lokale onderhoudsbedrijven doen. Hierdoor kunnen wij niet alleen snel en met lage onderhoudskosten opereren, maar zijn wij op object- en huurdersniveau zelf op de hoogte van wat er in de portefeuille speelt en kunnen wij hierop snel anticiperen. Als vanzelfsprekend respecteren wij bestaande goede relaties met bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven. Bij alle onderhoudsinvesteringen houdt VSN rekening met de exploitatiehorizon van de fondsen, zonder afbreuk te doen aan het kwaliteitsniveau van het vastgoed. Speciaal voor het beheer van de winkels zal VSN een ervaren winkelbeheerder in dienst nemen en zich bovendien waar nodig door een professionele winkelpartij laten ondersteunen. De verkoop van (leeggekomen) woningen wordt door VSN gecoördineerd. Onze verkoopcoördinatoren sturen daartoe geselecteerde lokale makelaars aan. Binnen VSN zijn meerdere mensen fulltime bezig met het aansturen van de makelaars ( onze woningen onder de aandacht brengen/houden), het volgen van de lokale verkoopmarkt, het initiëren van marketingactiviteiten en het (laten) uitvoeren van verkoopbevorderende werkzaamheden om de verkoop te stimuleren. Wekelijks is er contact met de makelaars en met grote regelmaat worden de projecten en makelaars

8 (onverwachts) bezocht. Dit alles om dicht op het vastgoed zelf te opereren en het maximale rendement te behalen. Evaluatie van de huidige makelaars van de RFM fondsen zal plaatsvinden. Property management raadpleging vergadering van vennoten Zoals hiervoor aangegeven ligt de bewezen kracht van VSN mede in de geïntegreerde uitvoering van het vastgoedbeheer (inclusief property management) en de verkoopbegeleiding. Om dit ook voor de RFM fondsen te kunnen uitvoeren zullen de bestaande overeenkomsten met externe property managers worden beëindigd en vervallen deze kosten voor het fonds. Hiertoe is een aanpassing in de beheerovereenkomst van de CV noodzakelijk. VSN zal het externe property management overnemen en uitvoeren tegen 1,5% (exclusief BTW) van de netto huuropbrengst naast de reguliere beheervergoeding, hetgeen direct tot een kostenverlaging voor het fonds leidt. Tijdens de vergadering zullen wij u onder punt 5 van de agenda over deze aanpassing raadplegen. Personeel Partijen zijn overeengekomen dat er geen medewerkers mee overgaan van RFM naar VSN. Afgesproken is dat RFM en VSN zich in het belang van participanten samen maximaal zullen inspannen voor een goede transitie. Bovendien zullen medewerkers van RFM na de overgang waar nodig voor nazorg beschikbaar zijn. In dit kader zijn bovendien specifieke afspraken gemaakt met de heer drs. M. Knoester MRE, directielid van de huidige beheerder. Zijn betrokkenheid bij de fondsen is tot medio 2014 gewaarborgd. Tevens wordt de VSN organisatie vanwege de overdracht van het beheer van de fondsen met 3 à 4 medewerkers (ca. 3 FTE s) uitgebreid. Het gaat hier om medewerkers op MBO/HBO niveau voor de afdelingen Beheer, Verkoop en Financiële administratie. De totale organisatie bestaat dan uit 16 medewerkers. Naamswijziging Er zal geen naamswijziging voor de fondsen worden doorgevoerd. Systemen en processen Bij de overgang wordt om redenen van efficiency zoveel mogelijk overgeschakeld op de systemen en processen van VSN met zo min mogelijk (merkbaar nadelig) effect voor de participanten. Op procesgebied (waaronder AO/IB, governance, compliance) wordt maximale aansluiting gezocht met de huidige situatie bij VSN. Daarnaast wordt uiteraard rekening gehouden met de specifieke eisen die kunnen voortkomen uit het specifieke karakter van de RFM fondsen, waaronder de CV rechtsvorm. Binnenkort dient elke beheerder van een beleggingsinstelling te voldoen aan de Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD). Er is reeds onderzocht dat de impact op onze organisatie beperkt is. Verslaglegging Voor de rapportage en financiële verslaglegging naar participanten toe zullen wij zoveel mogelijk ons eigen format hanteren, uiteraard rekening houdend met de specifieke bijzonderheden die de RFM fondsen kennen. Rapportages krijgen een andere lay-out. Onze rapportages hebben een soberder karakter dan de huidige rapportages. Elke participant binnen VSN heeft een persoonlijke digitale omgeving waarin de verslaglegging op persoonsniveau beschikbaar wordt gesteld. Om u hiervan vast een beeld te geven hebben wij een testomgeving ingericht waarop u kunt inloggen. Inloggen kan via onze website bij mijn persoonlijke investeringen. Daarvoor kunt u gebruik maken van de volgende inloggegevens. Gebruikersnaam: participant Wachtwoord: welkom Tenslotte Met deze profielschets gaan wij er vanuit u een goede indruk van VSN te hebben gegeven als professionele, continue en meest passende partij voor de overdracht van het beheer van de RFM fondsen. Door de goede samenwerking en voorbereiding met RFM hebben wij er alle vertrouwen in dat na goedkeuring de implementatie van de RFM fondsen binnen onze organisatie goed verloopt. Na de voorgenomen overdracht van het beheer van de fondsen houden wij u op de hoogte van de voortgang en nodigen u in de tweede helft van het jaar graag uit voor een nadere kennismaking. De directie van VSN is 19 juni bij de buitengewone vergadering aanwezig om zich voor te stellen en uw vragen te beantwoorden. Wij kijken uit naar deze bijeenkomst!

9 Voorstel beheerder RFM Regulated Fund Management BV ( RFM ) stelt voor om terug te treden als beheerder van de CV en Vastgoed Syndicering Nederland NV ( VSN ) te benoemen als nieuwe beheerder, die de positie van RFM onder de bestaande beheerovereenkomst van de CV zal overnemen. Hieronder volgt een toelichting op de procedure. Benoeming nieuwe beheerder De beheerder dient binnen vier weken nadat hij zijn voornemen kenbaar heeft gemaakt om zijn functie neer te leggen een vergadering van vennoten bijeen te roepen en te houden teneinde in de benoeming van een nieuwe beheerder te voorzien (artikel 2.5 beheerovereenkomst en artikel 7.5 CV-overeenkomst). Een besluit tot benoeming van een nieuwe beheerder wordt genomen door de vergadering van vennoten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Deze stemming kan plaatsvinden op grond van het voorstel van de beheerder, RFM, om VSN te benoemen tot nieuwe beheerder van de CV per een datum die nader wordt bepaald door RFM en VSN gezamenlijk. Door het van kracht worden van de benoeming zal RFM terugtreden als beheerder van het fonds. Wijziging beheerovereenkomst De beheerder en de CV (i.e. de beherend vennoot van de CV, handelend in die hoedanigheid) zijn, na raadpleging van de vergadering van vennoten, gezamenlijk bevoegd de beheerovereenkomst te wijzigen voor zover deze wijziging niet in strijd is met de CV-overeenkomst of het prospectus (art. 15 beheerovereenkomst). Oproeping buitengewone vergadering van vennoten Buitengewone vergaderingen van vennoten worden onder meer gehouden zo dikwijls de beheerder het wenselijk acht en worden in beginsel opgeroepen door de beheerder.

10

11 Antwoordformulier buitengewone vergadering woensdag 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen Participant: Participaties:.. Vriendelijk verzoeken wij u dit formulier vóór 5 juni 2013 te retourneren via bijgesloten antwoordenvelop. U kunt het formulier ook faxen naar of per versturen zal op 19 juni 2013 WEL aanwezig zijn bij de vergaderingen met personen zal op 19 juni 2013 NIET aanwezig zijn bij de vergaderingen (ga naar punt Volmacht) VOLMACHT voor de buitengewone vergadering Indien u niet zelf aanwezig zult zijn, kunt u zich laten vertegenwoordigen door de beheerder of een derde, te weten: de beheerder, RFM Regulated Fund Management B.V. die zal stemmen voor het gedane voorstel zoals bijgevoegd in de brief van 27 mei 2013 Eventuele toelichting: de beheerder, RFM Regulated Fund Management B.V., om te onthouden van stemmen Eventuele toelichting: de beheerder, RFM Regulated Fund Management B.V., om te stemmen tegen het voorstel zoals bijgevoegd in de brief van 27 mei 2013 Eventuele toelichting: een derde, te weten: Naam Voornamen Adres Woonplaats Aan wie hij / zij volmacht verleent om namens de participant de vergaderingen van RFM Woning-Winkelfondsen, welke gehouden worden op woensdag 19 juni 2013 in het Grand Hotel Karel V te Utrecht bij te wonen, het woord te voeren, het stemrecht verbonden aan bovengenoemd aantal participaties uit te oefenen en verder datgene te doen of na te laten hetgeen deze in het belang van ondergetekende acht. geen volmacht Getekend te... d.d. Handtekening

12

13 Agenda buitengewone vergadering Woensdag 19 juni 2013 RFM Woning-Winkelfondsen PROGRAMMA uur Registratie* en ontvangst met koffie en thee uur Aanvang vergadering in Maria van Hongarije zaal uur Afsluiting vergadering met aansluitend borrel uur Einde van de bijeenkomst * Wij verzoeken u een geldig legitimatiebewijs mee te nemen AGENDA 1. Opening & agenda 2. Toelichting van het voorstel van de beheerder tot overdracht van de beheerovereenkomst zoals nader toegelicht in de brief van de beheerder van 27 mei Introductie van Vastgoed Syndicering Nederland NV 4. Stemmingsronde over het voorstel van de beheerder tot overdracht van de beheerovereenkomst ** 5. Raadpleging vergadering door Vastgoed Syndicering Nederland NV *** 6. Rondvraag 7. Sluiting ** Toelichting bij punt 4 van de agenda. "Overdracht van de Beheerovereenkomst" houdt in: de benoeming van Vastgoed Syndicering Nederland NV tot nieuwe beheerder van de CV per een datum die nader wordt bepaald door RFM Regulated Fund Management BV en Vastgoed Syndicering Nederland NV. Door het van kracht worden van de benoeming zal RFM Regulated Fund Management BV terugtreden als beheerder van de CV. *** Toelichting bij punt 5 van de agenda. Raadpleging van de vergadering van vennoten door Vastgoed Syndicering Nederland NV in verband met de wijziging van de beheerovereenkomst voor het in eigen beheer voeren van het property management. Deze raadpleging vindt plaats door Vastgoed Syndicering Nederland NV en heeft betrekking op de uitvoering in eigen beheer van het property management zoals nader toegelicht in de introductie van Vastgoed Syndicering Nederland NV onder de titel Property management raadpleging vergadering van vennoten. LOCATIE Grand Hotel Karel V Geertebolwerk XA Utrecht Als u met de auto komt adviseren wij u van de garage aan de Springweg (Strosteeg 83, 3511 VR te Utrecht) gebruik te maken, bij vertrek ontvangt u van ons een uitrijkaart..

14 Routebeschrijving Grand Hotel Karel V te Utrecht AUTO: Vanaf de A2 richting Utrecht - U neemt afrit 8 'Centrum' - Boven aan de afslag gaat u bij de verkeerslichten richting 'Centrum' - Bij de rotonde gaat u rechtdoor en blijft u 'Centrum' volgen - U rijdt langs de Jaarbeurs - Onder het spoorwegviaduct door, gaat u rechtsaf, richting 'Centrum' - Rechterrijbaan aanhouden, u rijdt bovenlangs en gaat niet onder de traversen van Hoog Catharijne door. - U gaat bij het 2e verkeerslicht naar links, naar de Mariaplaats - Aan het einde rijdt u met de bocht mee naar rechts, richting Springweg - U houdt de borden van de Springweg garage aan, waar u uw auto kunt parkeren - De ingang van het hotel is aan de Springweg, tegenover het Springhaver Theater AUTO: Vanaf de A28 richting Utrecht (vanaf A27 de A28 richting Rijnsweerd volgen) - U volgt 'Centrum' (A28) - Aan het einde van de A28 gaat u bij de verkeerslichten linksaf - U neemt de eerste afrit 'Stadion' - Aan het einde van de afrit gaat u bij de verkeerslichten rechtsaf 'Centrum' - Vervolg de weg tot de T-splitsing, ga hier linksaf 'Centrum-west' - 'Doorgaand verkeer' volgen - Bij de verkeerslichten rechtsaf 'Centrum-west/Maarssen', u rijdt nu op de Catharijnesingel - Op de Catharijnesingel gaat u bij het 4e verkeerslicht rechts de Mariaplaats op - Aan het einde rijdt u met de bocht mee naar rechts, richting Springweg - U houdt de borden van de Springweg garage aan, waar u uw auto kunt parkeren - De ingang van het hotel is aan de Springweg, tegenover het Springhaver Theater AUTO: Vanaf de A12 richting Utrecht - U volgt 'Jaarbeurs Zuid' - U neemt afrit 17 'Kanaleneiland' - Aan het einde van de afslag volgt u wederom 'Kanaleneiland' - Volg 'Jaarbeurs' - Bij de eerste rotonde gaat u rechtsaf richting 'Hoograven/Lunetten' - Vóór de tweede brug (geel /blauwe railing) gaat u linksaf de Jutfaseweg op - Vervolg de weg en sla linksaf bij het 2e verkeerslicht - Direct weer rechts onder het spoorwegviaduct door, richting 'Centrum' - Bij het 2e verkeerslicht gaat u naar links, u rijdt nu op de Catharijnesingel - Op de Catharijnesingel gaat u bij het 4e verkeerslicht rechts de Mariaplaats op - Aan het einde rijdt u met de bocht mee naar rechts, richting Springweg - U houdt de borden van de Springweg garage aan, waar u uw auto kunt parkeren - De ingang van het hotel is aan de Springweg, tegenover het Springhaver Theater OPENBAAR VERVOER: Bereikbaarheid vanaf Centraal Station Utrecht - In de stationshal loopt u richting winkelcentrum Hoog Catharijne - Na de pinautomaten van de ABN-AMRO bank gaat u rechtsaf, uitgang Godebaldkwartier - Aan het einde, onder aan de roltrappen gaat u linksaf - U steekt de weg over (twee verkeerslichten) en gaat vervolgens rechtsaf (weer oversteken) - U loopt rechtdoor tot u, na ± 150 meter, Grand Hotel Karel V aan uw linkerhand treft.

«AdresNaam» «TerAttentieVan» «Adres» «PostCode» «Plaats» «Land» www.cbreglobalinvestors.com www.regulatedfundmanagement.nl

«AdresNaam» «TerAttentieVan» «Adres» «PostCode» «Plaats» «Land» www.cbreglobalinvestors.com www.regulatedfundmanagement.nl RFM REGULATED FUND MANAGEMENT Location code HP G.06.030 T +31 70 341 89 89 F +31 70 341 95 25 E Private.clients.emea@cbreglobalinvestors.com P.O. Box 90463 2509 LL The Hague «AdresNaam» «TerAttentieVan»

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht)

RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) RFM Regulated Fund Management BV Registratiedocument (als bedoeld in artikel 4:48 lid 1 Wet op het financieel toezicht) I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder RFM Regulated Fund Management

Nadere informatie

STICHTING VASTGOEDBELANG ECONOMISCHE EIGENAREN REGGE

STICHTING VASTGOEDBELANG ECONOMISCHE EIGENAREN REGGE UITNODIGING aan alle deelnemers in de fondsen van Regge Vastgoed Vergadering woensdag 19 december 2012 om 19.00 uur in het Beatrix Gebouw, ingang Jaarbeursplein te Utrecht 29 november 2012 Faillissement

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V.

Nieuwe Steen Investments n.v. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN NIEUWE STEEN INVESTMENTS N.V. (Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal) te houden op donderdag 15 oktober 2009 om 10.30 uur in Schouwburg Het Park te

Nadere informatie

oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen

oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van) aandelen Aan de aandeel- en certificaathouders van Renpart Vastgoed Holding N.V. Den Haag, 13 augustus 2014 RVH/sh/14-393 Betreft: oproeping tot het bijwonen van een vergadering van houders van (certificaten van)

Nadere informatie

Naast het Centraal Museum is een beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren.

Naast het Centraal Museum is een beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren. Bereikbaarheid Adresgegevens Centraal Museum De Tuinzaal De Nicolaïkerk Nicolaaskerkhof 10 Nicolaasdwarsstraat 14 Nicolaaskerkhof 8 3512 XC Utrecht 3512 XH Utrecht 3512 XC Utrecht Bereikbaarheid: Per auto

Nadere informatie

Naast het Centraal Museum is een beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren.

Naast het Centraal Museum is een beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren. Bereikbaarheid Adresgegevens Centraal Museum De Tuinzaal De Nicolaïkerk Nicolaaskerkhof 10 Nicolaasdwarsstraat 14 Nicolaaskerkhof 8 3512 XC Utrecht 3512 XH Utrecht 3512 XC Utrecht Bereikbaarheid: Per auto

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website:

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van NSI N.V. Website: www.nsi.nl te houden op donderdag, 25 augustus 2016 om 10:00 uur ten kantore van de vennootschap, Cityhouse I, Antareslaan 69-75

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Duurzaam Aandelen N.V. te houden op vrijdag 21 november 2014 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie

Nadere informatie

8 april 2015. Pagina 1 van 5

8 april 2015. Pagina 1 van 5 8 april 2015. Pagina 1 van 5 Secerno Health Care Real Estate Fund. De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning is per 1 januari 2015 in werking getreden. Met deze wetgeving wordt beoogd de zorgbehoevende

Nadere informatie

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen

P E R S B E R I C H T. Palmer Capital Fondsenbeheer B.V. publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen P E R S B E R I C H T publiceert oproep en agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders aandelenfondsen De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, personen met certificaathouderrechten daaronder

Nadere informatie

Per auto (Centraal Museum, Nicolaaskerkhof, Utrecht) Naast het Centraal Museum is een beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren.

Per auto (Centraal Museum, Nicolaaskerkhof, Utrecht) Naast het Centraal Museum is een beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren. Bereikbaarheid Adresgegevens Centraal Museum Nicolaaskerkhof 10 3512 XC Utrecht De Tuinzaal Nicolaasdwarsstraat 14 3512 XH Utrecht De Nicolaïkerk Nicolaaskerkhof 8 3512 XC Utrecht Per auto (Centraal Museum,

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van

Nadere informatie

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders

Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders De officiële taal van de Agenda is de Nederlandse taal en de Nederlandse versie is bindend voor het bepalen van de juridische positie van de Vennootschap. Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Vergadering

Nadere informatie

Naast het Centraal Museum is een beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren.

Naast het Centraal Museum is een beperkte mogelijkheid tot (betaald) parkeren. Bereikbaarheid Adresgegevens Centraal Museum De Tuinzaal De Nicolaïkerk Nicolaaskerkhof 10 Nicolaasdwarsstraat 14 Nicolaaskerkhof 8 3512 XC Utrecht 3512 XH Utrecht 3512 XC Utrecht Bereikbaarheid: Per auto

Nadere informatie

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd.

Het beleggingsbeleid, de kosten en de rechten van de bestaande participanten blijven ongewijzigd. Toelichting op wijziging Prospectus van het Index Umbrella Fund d.d. 17 juli 2014 Algemene toelichting: Op 22 juli 2013 is de Europese richtlijn inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen

Nadere informatie

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen

* totaal rendement, exclusief emissiekosten en voor belastingen Door de samenwerking met Direct Wonen kan Annexum particuliere beleggers de mogelijkheid bieden om in woningen te investeren. Middels uw deelname in Woningfonds Apeldoorn CV belegt u in drie woontorens

Nadere informatie

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst

AEGON Rendementplan voor uw kind. Je gunt je kind een mooie toekomst AEGON Rendementplan voor uw kind Je gunt je kind een mooie toekomst Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Ook uw kind heeft een eigen wil. De wil om iemand te

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke combinatie van pensioenexpertise en vastgoedexpertise

Nadere informatie

Vastgoed en vastgoedfinancieringen

Vastgoed en vastgoedfinancieringen Vastgoed en vastgoedfinancieringen Dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen Syntrus Achmea Real Estate & Finance is dé strategisch vastgoedpartner voor pensioenfondsen. Dankzij onze unieke

Nadere informatie

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V.

Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Vragen en antwoorden met betrekking tot de liquidatie van Robeco Life Cycle N.V. Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Life Cycle Funds N.V. geliquideerd? 2. Waarheen wordt het geliquideerde vermogen overgebracht?

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Inlegvel 1 Prospectus Paraplufonds Finles beleggingsfondsen (16 maart 2011) Vermelding koersen Finles beleggingsinstellingen alleen nog op de website Per 16 maart 2011 worden de koersen van het Subfonds

Nadere informatie

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen

AEGON Rendementplan. Je wilt meer dan sparen AEGON Rendementplan Je wilt meer dan sparen Ieder mens heeft wel een droom. Een wens. Een ambitie. Ieder mens heeft een wil. Nadenken over wat je echt wilt. Iedereen doet dat van tijd tot tijd. Even stilstaan

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011)

Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Inlegvel 1 Prospectus Finles Multi Strategy Hedge Fund (30 juni 2011) Samenvoeging Raad van Toezicht Finles beleggingsfondsen en Raad van Commissarissen Finles N.V. Op de jaarvergadering van de Finles

Nadere informatie

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV

NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB HOTEL ARCEN SPA CV NIEUW VASTGOEDFONDS: ZIB Investments Beheer BV initieert een nieuw vastgoedfonds voor de financiering van een te realiseren hotel op Vakantiepark Klein Vink

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE COMMODITY DISCOVERY FUND Bijgewerkt tot 8 juli 2014 Principles of Fund Governance Pag. 1/5 1. INLEIDING Commodity Discovery Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunnmg ex artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op bet financieel

Nadere informatie

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V.

Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument ten behoeve van vergunning ex artikel 2:65 Wet op het fmancieel toezicht REGISTRATIEDOCUMENT VAN TKP INVESTMENTS B.V. Registratiedocument zoals bedoeld in artikel 4:48 Wet op het financieel

Nadere informatie

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013.

In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. In verband met de vakantieperiode is inschrijven nog mogelijk tot 5 juli 2013. De participaties zullen worden uitgegeven per 11 juli 2013. Meezenden: Kopie legitimatiebewijs (paspoort/rijbewijs/nederlandse

Nadere informatie

Masterclass Right Sourcing

Masterclass Right Sourcing Outsourcing is now yesterday s model Jeff Immelt, CEO General Electric De masterclass wordt aangeboden door i.s.m. gespecialiseerd in technologie, media en communicatie. Right Sourcing Gebruikers die sneller

Nadere informatie

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o

NWB) B A N K. f Hoogachtend, Waterschap r! r Cf! Overmaas. 0 8 NOV. 2011 2.o l to8^5o 201 1 53I NWB) B A N K Aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Roer en Overmaas Postbus 185 6130 AD SITTARD Den Haag, 7 november 2011 Waterschap r! r Cf! Overmaas 0 8 NOV. 2011 "2.o l to8^5o o" 1

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. en de aanvullende prospectussen van de subfondsen Insinger

Nadere informatie

Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december 2012. Jaarbeurs Utrecht

Welkom beleggers Regge Fondsen. Vergadering 19 december 2012. Jaarbeurs Utrecht Welkom beleggers Regge Fondsen Vergadering 19 december 2012 Jaarbeurs Utrecht Agenda 1. Opening door de heer Ph. van Goethem 2. Introductie door H.F. Lantsheer 3. Toelichting stand van zaken 4. Aansprakelijkheid

Nadere informatie

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten

Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten Minimumeisen Gedragscode FORUMVAST 2013 Doel Leden van de FORUMVAST Belangenvereniging Aanbieders Vastgoedbeleggingsproducten (hierna:forumvast) zijn aanbieders van vastgoedbeleggingsproducten die zich

Nadere informatie

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V.

FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. FUND GOVERNANCE CODE VAN DELTA LLOYD ASSET MANAGEMENT N.V. I. INLEIDING Doel Delta Lloyd Asset Management N.V. (DLAM) wenst de DUFAS Principles of Fund Governance na te leven. De onderhavige code heeft

Nadere informatie

STV leeswijzer Deze leeswijzer is als losse bijlage bij het prospectus verstrekt. De leeswijzer wordt bijgevoegd om de in het prospectus opgenomen informatie inzichtelijker en makkelijker toegankelijk

Nadere informatie

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde?

Kosten 14. Zijn er kosten verbonden aan de ontbinding? 15. Blijven de doorlopende kosten hetzelfde? Algemeen 1. Waarom wordt Robeco Duurzaam Aandelen N.V. gefuseerd? 2. Heeft het vertrek van de voormalige fondsmanager invloed gehad op het besluit tot fuseren? 3. Hoe zal de fusie worden uitgevoerd? 4.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland.

Huishoudelijk Reglement Verantwoordingsorgaan Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland. Artikel 1. Begripsomschrijvingen De definities als opgenomen in Artikel 1 van de statuten van het pensioenfonds zijn van overeenkomstige toepassing op dit

Nadere informatie

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014

INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 INFORMATIE MEMORANDUM d.d. 13 oktober 2014 BIJ DE AGENDA VAN DE GECOMBINEERDE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN ING PARAPLUFONDS 1 N.V. (HIERNA TE NOEMEN: DE VENNOOTSCHAP ) EN DE VERGADERINGEN VAN

Nadere informatie

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl.

Algemeen. 6. Publicatie Priciples De meest actuele versie van deze Principles of Fund Governance is te vinden op www.gilissen.nl. FUND GOVERNANCE Algemeen 1. Compliance functie Een directielid van de Beheerder is aangesteld als Compliance Officer. Deze ziet toe op de correcte naleving van: (i) de Prospectussen van de TG Fondsen;

Nadere informatie

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009

Reed Elsevier NV. Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Reed Elsevier NV Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2009 Donderdag 3 september 2009 om 11.00 uur Tjalling C. Koopmans zaal ten kantore van de vennootschap Radarweg 29, 1043 NX

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA Agenda 2017 - Heijmans HM AVA agenda 2017.indd 1 1 07-03-17 11:26 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM

BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM AFM BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.y. de directie Postbus 71770 1008DG AMSTERDAM Datum 22 juni 2015 Ons kennerk RoHj-1 5063068 Pagina 1 van 2 Kopie aan Telefoon 020 - E-mail Betreft

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Corio N.V. Vrijdag 10 december 2004 om 15.30 uur in Hilton Hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam 1. Opening en mededelingen 2. Vrijwaring commissarissen

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Gouden Handdruk HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Maak optimaal gebruik van uw ontslagvergoeding U heeft bij uw ontslag een financiële vergoeding gekregen van uw werkgever

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012

STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2012 ADRES: Herikerbergweg 238 1101 CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 32108448 Inhoudsopgave Pagina: Bestuursverslag 3 Balans 5 Staat van

Nadere informatie

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V.

Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. Registratiedocument Belfort Fund Management B.V. 1. Gegevens betreffende de werkzaamheden van de Beheerder Het doel van de Beheerder, Belfort Fund Management B.V., is het optreden als Beheerder voor beleggingsinstellingen

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Eemhof CV woensdag 25 maart 2015, uur Hotel Mercure te Nieuwegein. Agenda

Jaarvergadering ZIB Eemhof CV woensdag 25 maart 2015, uur Hotel Mercure te Nieuwegein. Agenda Jaarvergadering woensdag 25 maart 2015, 10.00 uur Hotel Mercure te Nieuwegein Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling ingekomen stukken 2. Bespreken

Nadere informatie

Red Hat Training / CA Education. Algemene informatie brochure

Red Hat Training / CA Education. Algemene informatie brochure Red Hat Training / CA Education Algemene informatie brochure Red Hat Netherlands c/o CA Education Orteliuslaan 1001 3528 BE Utrecht The Netherlands +44 14 83 73 49 09 Geachte deelnemer, Bedankt voor het

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur

3. Kennisgeving voorwaardelijke benoeming van de heer Cenk Düzyol als lid van de Raad van Bestuur Uitnodiging tot het bijwonen van de buitengewone algemene vergadering De Buitengewone Algemene Vergadering van Ballast Nedam N.V. zal worden gehouden op 30 oktober 2015, aanvang 14.00 uur op het hoofdkantoor

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV

OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV OVEREENKOMST tussen Stichting Prioriteit DIM Vastgoed en Holding Partex East BV en Holding Partex West BV en DIM Vastgoed NV PARTIJEN: 1. Stichting Prioriteit DIM Vastgoed, statutair gevestigd te Breda,

Nadere informatie

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed

Supermarktvastgoed op waarde geschat. Beleggen in supermarktvastgoed Supermarktvastgoed op waarde geschat Beleggen in supermarktvastgoed 20 mei 2011 Onderwerpen Wie is Annexum Waarom beleggen in supermarktvastgoed? Hoe beleggen in (supermarkt)vastgoed? Welke beleggingsvormen

Nadere informatie

Imagine the result. sustainable growth performance collaboration. Buitengewone Algemene Vergadering

Imagine the result. sustainable growth performance collaboration. Buitengewone Algemene Vergadering Imagine the result sustainable growth performance collaboration Buitengewone Algemene Vergadering 24 juli 2014 3 Buitengewone Algemene Vergadering van ARCADIS N.V. Notes to the agenda De Buitengewone Algemene

Nadere informatie

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs

Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs Offerte- aanvraagformulier Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering Vermogensbeheerders en Vermogensadviseurs > U aangeboden door Koekenberg Van Vuuren B.V. www.kvv.nl 088 38 38 000 Het door

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies

De Vries Investment Services, Voor objectief en onafhankelijk beleggingsadvies De Vries Investment Services is een onafhankelijk en objectief beleggingsadvieskantoor. Wij begeleiden beleggers bij het realiseren van hun financiële doelstellingen en bieden een service die banken niet

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE HAVEN EUROPEAN VALUE FUND ASIAN VALUE FUND AMERICAN VALUE FUND FUNDAMENT BOND FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van Haven

Nadere informatie

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES

ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES ER CAPITAL BEDRIJFSPARTICIPATIES GEZAMENLIJK INVESTEREN IN DE TOP VAN HET MKB INFORMATIEBROCHURE AANDELENUITGIFTE 80.000 AANDELEN TEGEN EEN UITGIFTEKOERS VAN 30,- TOTAAL 2.400.000,- ER CAPITAL PARTICIPATIEFONDS

Nadere informatie

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting)

Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) October 2013 Bouwfonds Investment Management Belangenconflictenbeleid (Samenvatting) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Belangenconflicten

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans

Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015. Agenda 2015 - Heijmans Algemene Vergadering van Aandeelhouders AGENDA 2015 Agenda 2015 - Heijmans 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden

Nadere informatie

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 16 november 2015 BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING ORDINA N.V. Datum vergadering : 16 november 2015 Aanvang : 10:00 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

(TUSSENTIJDS) OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. NR. 2 19 april 2011

(TUSSENTIJDS) OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET. NR. 2 19 april 2011 (TUSSENTIJDS) OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 2 19 april 2011 inzake het faillissement van: GOODWOOD INVESTMENTS B.V. CMS Derks Star Busmann N.V. Mondriaan Tower Amstelplein 8A 1096

Nadere informatie

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG

GROEI NAAR VERMOGEN. Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG GROEI NAAR VERMOGEN Expirerende Lijfrente HOOG RENDEMENT LAGE KOSTEN INFLATIEBESTENDIG Zorgeloos genieten van uw pensioen Er komt een moment in uw leven dat u zonder zorgen wilt gaan genieten van uw pensioen.

Nadere informatie

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V.

12 april Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. Registratiedocument Wilgenhaege Fondsen Management B.V. 12 april 2012 Dit document is het registratiedocument in de zin van artikel 4:48 van de Wet op het financieel toezicht van de besloten vennootschap

Nadere informatie

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding.

De Uitgifte staat voor (Nieuwe) Aandeelhouders open tegen een deelnamebedrag van minimaal EUR 100.000, exclusief Uitgiftevergoeding. Bijlage 13 Uitgifte van Aandelen in december 2014 De Uitgifte Op 5 juni 2014 heeft de Algemene Vergadering aan de Directie de bevoegdheid verleend om met goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor

Nadere informatie

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN

MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN NED-GROUP Vastgoedfondsen REKENMODELLEN Oktober 2013 MEPPEL I CV SOLIDE VASTGOEDBELEGGING 18 HUURAPPARTEMENTEN ALL-EQUITY REKENMODELLEN www.vastgoedfondsmeppel.jimdo.com INHOUD 2 Belangrijke mededeling

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND

PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND PRINCIPLES OF FUND GOVERNANCE AMERICAN VALUE FUND I. INLEIDING Safe Harbour Fund Management B.V. (de Beheerder ) is de beheerder van American Value Fund (het Fonds ). De bewaarder van het Fonds is Stichting

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ageas N.V. die in Utrecht zal worden gehouden op 23 maart 2011 MODEL VAN VOLMACHT Indien u zich op deze Vergadering wenst te laten vertegenwoordigen,

Nadere informatie

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda

Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, uur Hotel Van der Valk te Middelburg. Agenda Jaarvergadering ZIB Hotel Arcen Spa CV Donderdag 12 maart 2015, 14.00 uur Hotel Van der Valk te Middelburg Agenda 1. Opening Welkom vennoten, benoeming voorzitter, aanwijzing secretaris en behandeling

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5

HEIJMANS N.V. AGENDA. Pagina 1 van 5 HEIJMANS N.V. AGENDA Oproep Oproep voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Heijmans N.V. te houden op woensdag 15 april 2015 om 14.00 uur in De Verkadefabriek, Boschdijkstraat 45, 5211 VD s-hertogenbosch.

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de Vennootschap ) te houden op 17 maart

Nadere informatie

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010)

Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Inlegvel 1 Prospectus van het Finles Liquid Macro Fund (29 juni 2010) Kostenverlaging Finles Liquid Macro Fund De kostenstructuur van het Finles Liquid Macro Fund is per 1 juli 2010 als volgt: - Aankoopkosten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE

GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE GEDRAGSCODE FUND GOVERNANCE ACHMEA BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Inleiding, statutair gevestigd te s-gravenhage (KvK nr. 8062738), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen,

Nadere informatie

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT

INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT INMAXXA REGISTRATIEDOCUMENT Dit Registratiedocument is opgesteld door Inmaxxa B.V. ("Inmaxxa") op grond van artikel 4: 48 lid 1 Wet op het financieel toezicht ("Wft") en bevat gegevens over Inmaxxa, de

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

WATE NO. INGEK. 1 1 APR 2012

WATE NO. INGEK. 1 1 APR 2012 Aan het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei Postbus 3390 5902 RJ VENLO WATE NO. ESI W i) BANK MP LLEl INGEK. 1 1 APR 2012 Den Haag, 10 april 2012 Ons kenmerk: w/jvd/ava Betreft: oproeping

Nadere informatie

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund

Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Betreft: voorstel tot overname Titans Fund door Paerel Alternative Fund Geachte participant van het Titans Fund, Sinds de start van het Titans Fund in 2007 is er veel gebeurd. Er is een crisis ontstaan

Nadere informatie

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx

Beheerovereenkomst WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND 5 NV. WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx WVGF Dlnd 5 NV - BEH (execution copy).docx ONDERGETEKENDEN: I. Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SUPER DE BOER N.V. Super de Boer N.V. nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit voor haar buitengewone algemene vergadering te houden

Nadere informatie

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V.

1 Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders TNT Express N.V. AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TNT EXPRESS N.V. Donderdag 18 september 2014, 10:00 uur TNT Centre Taurusavenue 111, 2132 LS Hoofddorp, Nederland 1 Buitengewone Algemene Vergadering

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering

Buitengewone Algemene Vergadering ING Groep N.V. Buitengewone Algemene Vergadering Amsterdam RAI Elicium-gebouw Europaplein 22 1178 GZ Amsterdam WOENSDAG 25 NOVEMBER 2009 OM 14.00 UUR Dit document vormt niet een aanbod of uitnodiging tot

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds

Beleggen in grond onder woningen. Aankondiging Beleggingsmaatschappij Grondfonds. Grondfonds Beleggingsmaatschappij Grondfonds Aankondiging maart 2011 Beleggingsmaatschappij Grondfonds is een initiatief van Annexum Deze aankondiging bevat een beknopte weergave van het aanbod en kan daardoor niet

Nadere informatie