o Eindhoven ^95.4 , e g i 91.9 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o Eindhoven ^95.4 , e g i 91.9 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch"

Transcriptie

1 , e g i o Eindhoven ^95.4 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch

2 TELEFOONNUMMERS CARPOOLPARTNERS: DEELNEMER 1 DEELNEMER 3 naam naam...- tel. prive tel. werk tel. prive tel. werk DEELNEMER 2 DEELNEMER 4 naam naam tel. prive tel. werk : tel. prive tel. werk Gegevens over trein, bus en taxi (vertrektijden, buslijnen, telefoonnummers en dergelijke):

3 CARPOOLEN ZO GEREGELD

4 INHOUD CARPOOLEN, ZOGEREGELD 3 WANNEER IS CARPOOLEN AANTREKKELIJK? 4 HOE VINDT U CARPOOLPARTNERS? 5 Eigen initiatief Via carpoolbemiddeling HOE ORGANISEERT U DE CARPOOL? 7 Op welke dagen carpoolen en wie is de chauffeur? Waar vandaan vertrekken en welke route? Hoe laat vertrekken? Wat te doen bij onverwachte gebeurtenissen? DE KOSTEN 9 Om beurten rijden zonder verrekening Meerijders betalen een vast bedrag Carpoolvergoeding van werkgever DE VERZEKERING 1 2 ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS 13 LOGBOEK 1 4 COLOFON 15 Telefoonnummers carpoolpartners (uitneembaar kaartje) CHECKLIST 16 KAART CARPOOLPLEINEN IN NOORD-BRABANT 1 7 2

5 CARPOOLEN, Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van carpoolen. In Nederland gaat iedere dag ruim een half miljoen mensen carpoolend naar het werk. Ook de Brabanders vinden carpoolen een goede zaak: 72 procent is het eens met de stelling 'Wonen er collega's in de buurt, dan ga je carpoolen'. Niet iedereen weet echter hoe hij/zij een carpool kan organiseren. Waar vind je carpoolpartners? Hoe verreken je de kosten? Welke afspraken moet je maken? De brochure 'Carpoolen, zo geregeld' geeft antwoord op deze vragen. U vindt hier veel ideeen en praktische tips voor het carpoolen. Voor sommigen vanzelfsprekend, praktijk van het carpoolen. Carpoolen kan op 1001 manieren, van eens in de week met telkens een andere collega tot elke dag met dezelfde mensen. Omdat u het geheel naar eigen smaak kunt inrichten, blijven flexibiliteit en persoonlijke vrijheid overeind. Als u overweegt te gaan carpoolen of dit reeds doet, kan deze brochure u verder helpen. Laat u inspireren, zodat ook u kunt zeggen: 'CARPOOLEN, zb GEREGELD!' 3

6 WANNEER IS CARPOOLEN AANTREKKELIJK? De voordelen van carpoolen zijn u wellicht bekend. Zo is carpoolen goed voor portemonnee en milieu en is het vaak wel zo gezellig. Maar in welke situaties is carpoolen nu echt aantrekkelijk? Een carpool is eenvoudig te realiseren als er sprake is van de volgende situatie: 2 tot 5 mensen wonen dicht bij elkaar of op een praktische route naar het werk; zij werken bij hetzelfde bedrijf of bij bedrijven die dicht bij elkaar gevestigd zijn; zij hebben vrijwel gelijke werktijden of de werktijden zijn flexibel, zodat deze gelijk te maken zijn. TIP 1 1 STEL: U EN UW COLLEGA'S WONEN VERSPREID, MAAR RIJDEN WEL GEDEELTELIJK DEZELFDE ROUTE NAAR HET WERK. IN DIT GEVAL KUNT U HET LAATSTE STUK SAMENRIJDEN. 4;

7 HOE VINDT U CARPOOLPARTNERS? Voor veel mensen geldt dat zij wel willen carpoolen, maar niet weten hoe ze aan carpoolpartners kunnen komen. U kunt op eigen initiatief een carpool vormen, maar u kunt ook contact opnemen met een carpoolcentrale, EIGEN INITIATIEF Op eigen initiatief een carpool vormen, kan op veel manieren. Misschien kent u een collega die bij u in de buurt woont of anders kan de afdeling personeelszaken van uw bedrijf u wellicht voorzien van namen van collega's uit uw buurt. Of u weet dat een van uw buren dicht bij uw bedrijf werkt. Ook kunt u een oproep 'carpool- BINNEN BEDRIJF uw KUNNEN CARPOOLS EENVOUDIG SAMEN- GESTELD WORDEN MET BEHULP VAN HET 'CARPOOLPROGRAMMA'. DE DISKETTE MET DIT PROGRAMMA IS GRATIS AAN TE VRAGEN BIJ RlJ KSWATERSTA AT (ZIE ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS). JI <3A EENS BIJ UW WERKGEVER NA OF HET MOGELIJK IS EEN (BETERE) PARKEERPLAATS BIJ HET BEDRIJF TE KRIJGEN ALS EXTRA BELONING VOOR HET FEIT DAT U CARPOOLT. partner gezocht' plaatsen in de kantine, in de plaatselijke of regionale krant, bij de supermarkt of op het bord op een carpoolplein. VIA CARPOOLBEMIDDELING Het kan zijn dat u via het vervoerplan van uw werkgever het advies krijgt te gaan carpoolen. Vaak krijgt u dan tevens een overzicht van mogelijke carpoolgenoten. Of de vervoercoordinator of u zoekt contact met deze personen om een carpool tot stand te brengen. Als uw bedrijf is aangesloten bij een vervoercodrdinatiecentrum of een carpoolcentrale, kan deze instantie u aan carpoolpartners helpen. Ook indien uw bedrijf niet is aangesloten bij een dergelijke instantie, kunt u altijd bellen om te vragen of zij u verder kunnen helpen. Adressen vindt u achterin deze brochure.

8 HOE VINDT U CARPOOLPARTNERS? Het bij elkaar brengen van carpoolers wordt 'matchen' genoemd. De volgende gegevens zijn vaak voldoende om tot een goede match te kunnen komen: postcode woon- en werkadres; werktijden; voorkeuren (b.v. wel of niet roken); wel of niet in bezit van een auto. U kunt met een vervoercoordinatiecentrum of carpoolcentrale afspreken hoe u met mogelijke carpoolpartners in contact komt. Meestal zijn een naam en het telefoonnummer op het werk voldoende. TIP 1 NIET IEDER BEDRIJF STIMULEERT HET CARPOOLEN (CARPOOLBEMIDDELING, CARPOOLVERGOEDING, THUISBRENGGARANTIE, ETC.). KAART HET EENS AAN BIJ DE ONDERNEMINGSRAAD.

9 HOE ORGANISEERT U DE CARPOOL? Carpoolen betekent samenrijden en dat betekent afspraken maken. Met goede afspraken komt u niet gauw voor verrassingen te staan. Zorg dus dat u het met elkaar eens bent over de gang van zaken. Hieronder staat een aantal aandachtspunten. Misschien vanzelfsprekend, maar toch nuttig om even door te lopen. OP WELKE DAGEN CARPOOLEN EN WIE IS DE CHAUFFEUR? U kunt kiezen voor een vaste chauffeur, maar u kunt natuurlijk ook om beurten rijden. Spreek duidelijk het volgende met elkaar af: Welke dagen van de week carpoolen we? Wie gaat op welke dag(en) mee? Wie rijdt op welke dag? Wie heeft wanneer verlof? WAAR VANDAAN VERTREKKEN EN WELKE ROUTE? OPHALEN DOOR DE CHAUFFEUR Indien de meerijders op de route van de chauffeur naar het werkadres wonen, is het vaak gemakkelijk als de chauffeur hen ophaalt van het huisadres, op de hoek van de straat of op een ander afgesproken punt. TIP ' 1 ACHTERIN DEZE BROCHURE TREFT U EEN KAARTJE AAN WAAROP U DE NAMEN EN TELEFOONNUMMERS VAN UW CARPOOLPARTNERS KUNT NOTEREN. VERZAMELEN Als de carpoolers uit verschillende richtingen komen, kunnen zij op een bepaalde plaats verzamelen en vanaf hier gezamenlijk naar het werk rijden. De meerijders kunnen bijvoorbeeld met de fiets, de auto of het openbaar vervoer naar dit verzamelpunt komen. Mogelijke verzamelpunten zijn: bij een van de carpoolers thuis (hoeft niet de chauffeur te zijn). Dit is vooral gemakkelijk als de carpoolers dicht bij elkaar wonen; op een afgesproken punt op weg naar het werkadres. Dit kan een carpoolplein zijn (zie de kaart met officiele carpoolpleinen in Noord- Brabant achterin deze brochure). -7

10 HOE ORGANISEERT U DE CARPOOL? TIP ^ TwiJFELT U OF HET CARPOOLEN U WEL ZAL BEVALLEN? SPREEK DAN EEN PROEFPERIODE AF. Tussen de woon- en werkplekken van u en uw carpoolpartners zijn waarschijnlijk meerdere routes denkbaar. Kies in overlegde meest ideale route. HOE LAAT VERTREKKEN? Spreek vooral voor de heenreis een vast tijdstip af, eventueei met een uitloop van bijvoorbeeld maximaal 5 minuten. Dit kunt u ook voor de terugreis doen. Flexibiliteit is belangrijk maar het beperken van uitzonderingen heeft zeker voordelen. Bouw daarom zoveel mogelijk regelmaat in. WAT TE DOEN BIJ ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN? Met goede afspraken kan er niet veel mis gaan, maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor iemand niet mee kan rijden. Het is raadzaam onderling af te spreken wat u doet als de chauffeur onverwacht niet kan rijden. Wijs bijvoorbeeld een 'reserve'- chauffeur aan. Zorg ook voor een vangnet indien er helemaal niet gereden wordt. Een alternatief kan een andere carpool zijn, het openbaar vervoer of de eigen auto. Informeer eens bij uw werkgever of vervoercoordinator wat zij voor u kunnen doen als uw carpool niet doorgaat, of als u bijvoorbeeld onverwacht naar huis moet maar geen auto ter beschikking heeft.

11 DE KOSTEN De kosten kunnen op verschillende manieren verrekend worden. om beurten rijden zonder verrekening; meerijders betalen een vast bedrag; carpoolvergoeding van de werkgever. O M BEURTEN RIJDEN ZONDER VERREKENING Om beurten chauffeur zijn, is voor het kostenaspect veruit de gemakkelijkste manier van carpoolen. Er hoeft niets verrekend te worden omdat iedereen evenveel rijdt. MEERIJDERS BETALEN EEN VAST BEDRAG Indien de meerijders de chauffeur een vast bedrag betalen, is het gebruikelijk dat dit bedrag bestaat uit een bijdrage in de kosten per gereden-kilometer. Deze kosten van het daadwerkelijk rijden, zijn opgebouwd uit: brandstof, variabele afschrijving (t.g.v. aantal gereden kilometers), technisch onderhoud en banden. De chauffeur deelt deze kosten door het aantal deelnemers van de carpool, inclusief zichzelf. Als een chauffeur moet omrijden om meerijders op te halen of thuis te brengen, dan zijn dit extra kosten. DE BELASTING- DIENST HEEFT DE BROCHURE 'REISKOSTEN WONING- WERK EN DE AUTO VAN DE ZAAK' UITGEBRACHT. DEZE IS GRATIS AAN TE VRAGEN (ZIE & ADRESSEN TELEFOONNUMMERS). In een dergelijk geval kunnen de autokosten voor deze extra kilometers aan de desbetreffende personen doorberekend worden. De ANWB heeft voor leden de Auto Advieslijn voor vragen over autokosten (zie Adressen & Telefoonnummers). Hier kunt u voor uw auto de vaste kosten en de kosten per kilometer laten uitrekenen. CARPOOLVERGOEDING VAN WERKGEVER Indien uw werkgever uw carpool financieel wil ondersteunen, geldt een bijzondere fiscale regeling. De werkgever kan de chauffeur van de carpool een vergoeding tot maximaal / 0,59 (1995) per kilometer belastingvrij toekennen (de carpoolvergoeding). Zowel de kilometers van de heen- en terugreis als de eventuele omrijkilometers kunnen vergoed worden. 9

12 DE KOSTEN flrip ^ IN EEN LOGBOEK KUNT U GOED BIJHOUDEN WIE WANNEER GEREDEN HEEFT. EEN VOORBEELD VINDT U ACHTERIN DE BROCHURE. naar een opstapplaats, dan heeft hij/zij voor deze reisafstand wel recht op aftrek of onbelaste vergoeding volgens het reiskostenforfait. Een carpool is officieel zodra een werknemer met een andere werknemer reist. Laat u op eigen initiatief anderen meerijden, dan geldt voor die anderen nog wel het reiskostenforfait. WAT HOUDT DE CARPOOLVERGOEDING PRECIES IN? De chauffeur krijgt een belastingvrije vergoeding, de meerijders niet. Het kan zijn dat de deelnemers van een carpool afwisselend chauffeur zijn. In dat geval is de belastingdienst bereid af te zien van de eis dat de chauffeur 'pleegt te vervoeren' (zoals dit geformuleerd is in de meerij-overeenkomst, zie volgende kolom). De chauffeur en de meerijders hebben geen recht op aftrek van reiskosten woning-werk volgens het reiskostenforfait, ook niet als men een meerij-overeenkomst heeft getekend en iemand tijdelijk niet kan deelnemen aan de carpool en op een andere wijze naar het werk reist. Indien de meerijder echter eerst een bepaalde afstand zelf aflegt Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de carpoolvergoeding van de werkgever: De auto mag niet door de werkgever ter beschikking zijn gesteld. De chauffeur van de auto moet verder dan 10 kilometer van het werk wonen. Voor het bepalen van deze afstand tellen de omrijkilometers niet mee. De meerij-afstand, de afstand waarover minimaal twee mensen samen reizen, is tenminste 10 kilometer, zowel op de heen- als op de terugreis. De chauffeur dient minimaal een andere werknemer te vervoeren. Deze hoeft niet per se bij hetzelfde bedrijf werkzaam te zijn. Het meerijden berust op een schriftelijk vastgelegde regeling (de meerij-overeenkomst), te sluiten tussen werkgever(s), chauffeur en meerijder(s). lo

13 DE KOSTEN Een voorbeeld van een meerijovereenkomst kunt u aanvragen bij Rijkswaterstaat (zie Adressen & Telefoonnummers). De eis van een meerij-overeenkomst om in aanmerking te komen voor een belastingvrije vergoeding, kan worden vervangen door een sluitende ritadministratie. LET OP Elke belastingdienst is autonoom en heeft daarmee de vrijheid een eigen fiscale behandeling van het woon-werkverkeer te hanteren. Het is daarom altijd raadzaam uw eigen belastinginspectie te bellen om misverstanden te voorkomen. Informeer ook altijd of uw belastinginspectie akkoord gaat CARPOOLEN ZONDER CARPOOLVERGOEDING Niet voor alle carpools is het interessant om een meerij-overeenkomst af te sluiten. Dit hangt vooral af van uw huidige reiskostenvergoeding woonwerkverkeer en het aantal deelnemers aan de carpool. De belastingdienst kan u vertellen of een meerij-overeenkomst voor u aantrekkelijk is (zie Adressen & Telefoonnummers). Indien uw werkgever uw carpool niet ondersteunt in de vorm van een belastingvrije vergoeding, kan het bedrijf iedere deelnemer van de earpool een reiskostenvergoeding toekennen. Hoe u onderling de vergoedingen verrekent, is voor de fiscus niet van belang. 11

14 DE VERZEKERING WA-VERZEKERING Een auto moet minimaal WA-verzekerd zijn. Dit is voor de financiele dekking als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan andermans auto en aan uw carpoolpartners. Stel dat u als chauffeur een ongeluk krijgt en het is uw schuld. Een medepassagier lijdt schade door het ongeval, waarvoor hij/zij u aansprakelijk stelt. Uw WA-verzekering vergoedt de geleden schade Ligt de schuld bij de tegenpartij, dan stelt u die partij uiteraard aansprakelijk. T IP ' DE VERZEKERINGS- MAATSCHAPPU VERWACHT VAN U PAT U ZICH OOK OP DE ACHTERBANK HOUPT AAN DE GORDELDRAAGPLICHT. INZITTENDENVERZEKERING Als geen van de partijen als schuldige is aan te wijzen, dan wordt op basis van uw WA-verzekering geen schade vergoed. Ook uw meerijders wordt in dit geval niets vergoed. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de bestuurder van de auto een inzittendenverzekering afsluit. Deze polis keert de verzekerde bedragen onafhankelijk van de schuldvraag uit. Informeert u eens bij uw verzekeringsagent. Het voordeel van een inzittendenverzekering is dat u verzekerd bent voor ieder willekeurige meerijder, dus niet alleen voor de carpoolpartners. 12

15 ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS RIJKSWATERSTAAT Voor algemene informatie en advies over carpoolen kunt u terecht bij Rijkswaterstaat. Hier heeft men goed zicht op de actuele stand van zaken rond carpoolen. U kunt hier ook terecht als u carpoolen meer onder de aandacht van uw werkgever wilt brengen. Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant Afdeling Verkeer en Vervoer Postbus MJ 's-hertogenbosch Tel Na oktober 1995: Tel INCA VTX Postbus AE Almere Tel Teletext 'Carpool tv' (INCA) Met uw televisie, teletekst en druktoets-telefoon kunt u toegang krijgen tot het carpoolsysteem 'Carpool tv' op teletext pagina 800 van RTL 5. Hier vindt u carpooloproepen en kunt u ook zelf een oproep plaatsen. Op uw tv-scherm komen aanwijzingen in beeld die u kunt volgen. Bel voor meer informatie INCA. CARPOOLBEMIDDELING Voor het samenstellen van een carpool of voor andere informatie kunt u zich wenden tot een van de onderstaande organisaties. VCC DEN BOSCH Postbus CZ 's-hertogenbosch Tel./Fax Na oktober 1995: Tel./Fax CARPOOLBANK MIDDEN-BRABANT Antwoordnummer VB Tilburg Tel./Fax Na oktober 1995: Tel./Fax ANWB INFOLIJNEN BELASTINGTELEFOON (gratis) CARPOOL-INFOLIIN (50 ct per minuut) ANWB AUTO ADVIESLIJN (alleen voor leden) 1 3

16 LOGBOEK VOORBEELD CARPOOL-LOGBOEK Deelnemers: A: Jan, B: Piet, C: Loes, D: Els WEEK DAG MEERIIOER(S): CHAUFFEUR, VERVOERT X PERSONEN: Ian Piet Loes Els Jan Piet Iocs Els Ma X X X Ma 3 Di X X X Di 3 1 Wo X X Wo 2 Do x X Do 2 Vr X X X Vr 3 Ma X X X Ma 3 Di X X X Di 3 2 Wo. X X X Wo 3 Do X X X Do 3 Vr X X X Vr 3 Totaal meerijden week Totaal vervoeren week Saldo week 1+2 (vervoeren min meerijden) Jan +6 Piet 0 Loes -4 Els -2 FINANCIELE AFREKENING Voor de financiele afrekening na twee weken betekent dit bij een ritprijs van / 7,50: Jan ontvangt van Els 4 keer / 7,50 = / 30,- en Jan ontvangt van Loes 2 keer / 7,50 = / 15,-. Piet hoeft niets te betalen en ontvangt ook niets. 14

17 COLOFON DIT IS EEN UITGAVE VAN: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant Afdeling Verkeer & Vervoer Postbus MJ 's-hertogenbosch , na oktober Rijkswaterstaat stimuleert het carpoolen en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Doel is het verminderen van onnodig autogebruik met het oog op de fileproblematiek en de leefbaarheid van de omgeving. KAART: Provincie Noord-Brabant ONTWERP EN REAMSATIE: Communicatie Team, 's-hertogenbosch ILLUSTRATIES: I.C.K. Zandstra, Gouda Bij de samenstelling van deze brochure is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks onjuistheden of onvolledigheden in voorkomen, dan kan Rijkswaterstaat daarvoor geen enkele verantwoordelijkheicraanvaarden.

18

19 CHECKLIST Aan de hand van onderstaand lijstje kunt u checken of u bij het organiseren van uw carpool aan alles gedacht heeft. U HEEFT AFSPRAKEN GEMAAKT OVER: O samenstelling van het team O carpooldagen O chauffeur(s) O vertrekplaats(en) O route O vertrektijd heen- en terugreis O oplossingen voor onverwachte gebeurtenissen O wel of niet roken/radio e.d. OOK HEEFT U AFGESPROKEN HOE U DE KOSTEN REGELT: O met gesloten beurzen (om beurten rijden), door onderlinge verrekening of via een meerij-overeenkomst (carpoolvergoeding werkgever) ALS U DE KOSTEN ONDERLING VERREKENT, DAN HEEFT U O bedrag per kilometer O wanneer de verrekening plaatsvindt AFGESPROKEN VERDER HEEFT U: O uw werkgever benaderd over mogelijke ondersteuning van uw carpool O met uw belastingdienst gebeld i.v.m. belastingvrije vergoeding O de juiste verzekering afgesloten O er als chauffeur voor gezorgd dat uw auto zich in prima staat bevindt O de namen en telefoonnummers van uw carpoolpartners op het kaartje genoteerd en nuttige informatie over vervangend vervoer O een carpool-logboek gemaakt waarin u kunt bijhouden wie wanneer gereden heeft 16

20

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Informatieboekje Green Star Zorg

Informatieboekje Green Star Zorg Informatieboekje Green Star Zorg Green Star Zorg thuiszorg Bergsingel 203 3077 GG Rotterdam telefoon: 010-465 44 82 e-mail: info@greenstarzorg.nl internet: www.greenstarzorg.nl pagina 1 van 24 pagina 2

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen?

Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Samen verder Wat moeten wij nog extra regelen? Alles over wat u samen kunt afspreken bij huwelijk, geregistreerd partnerschap of ongehuwd samenwonen. Wat vindt u in dit boekje? In dit boekje leest u wat

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

& boon. info &boon. Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011

Werkkostenregeling 2011 accountants & belastingadviseurs Colofon Uitgever: SRA T 030 656 60 60 info@sra.nl www.sra.nl Auteur: Mr. L. Bource Vormgeving: Forms Broker 2010, SRA. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK

DOSSIER AUTO VAN DE ZAAK INHOUD 1 Algemene zaken 2 secundaire arbeidsvoorwaarde leaseauto selectie werknemers 2 Voordeel is loon in natura 4 loonbelasting bijtelling bijtellingspercentages tijdsevenredig eigen bijdrage grondslag

Nadere informatie

Wegwijzer woon-werkverkeer

Wegwijzer woon-werkverkeer Hoc de rol van de auto in het woon-werkverkeer teruggedrongen kan worden, staat beschreven in het "Handboek woon-werkverkeer'. De aehlerjuw'dinronnalie die daarbij van pas koml is op ovcr/ichlclijke wijze

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? SRA-Accountantskantoren. Duurzame en betrokken partners. Tweede herziene druk Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werk kostenregeling: een nieuwe manier van

Nadere informatie

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl

Voorwaarden RH2014. Rechtsbijstandverzekering. fbto.nl Voorwaarden Rechtsbijstandverzekering RH2014 Rechtsbijstandverzekering fbto.nl Voorwaarden FBTO Rechtsbijstandverzekering Inhoud Inhoud Leeswijzer 4 Contact 5 Algemene voorwaarden 7 1. Waarop baseren wij

Nadere informatie

Goede arbeidsomstandigheden:

Goede arbeidsomstandigheden: vragen 14-12-1999 11:42 Pagina 1 Goede arbeidsomstandigheden: óók een zaak voor vrijwilligers! vragen 14-12-1999 11:42 Pagina 2 Voor wie? Deze brochure is bedoeld voor het bestuur en de medewerkers van

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141

Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Bijzondere Voorwaarden Rechtsbijstand voor Particulieren GRB141 Leeswijzer Checklist 2 Inhoudsopgave 1. Waarvoor bent u verzekerd? 3 2. Voor wie geldt deze verzekering? 3 3. In welke landen bent u verzekerd?

Nadere informatie

Basispakket Vervoermanagement

Basispakket Vervoermanagement VNO-NCW versie 8, 16 april 2003 Basispakket Vervoermanagement 1. Het waarom Steeds meer bedrijven kampen met bereikbaarheidsproblemen. Problemen die u als ondernemer geld kosten. Files op de snelwegen.

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Vervoer in de buitenschoolse opvang

Vervoer in de buitenschoolse opvang Vervoer in de buitenschoolse opvang Marja van Dijk Monica Hensen NIZW, november 2000 Inhoud INLEIDING 3 1. BEPALENDE FACTOREN 4 2. WAT KOST HET? 5 MANIEREN WAAROP DE BSO-ORGANISATIES DE VERVOERSKOSTEN

Nadere informatie

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers.

Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Ziekte en/of arbeidsongeschiktheid van uw werknemers. Informatie over: Verzuimverzekering, WIA-aanvullingsverzekering en WGA-eigenrisicodragersverzekering Inhoud 1. Inleiding. 4 2. Het wettelijk kader

Nadere informatie

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS

Informatieboekje Medewerkers. A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Informatieboekje Medewerkers A&S Zorg INFORMATIEBOEKJE MEDEWERKERS Versie: 003 Datum: 02-01-2014 Directie: Sirin Daymaz 1 Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemeen Hoofdstuk 2 Algemene regels Hoofdstuk 3 Algemene werkinstructies

Nadere informatie

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers

Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wegwijzer voor verkeersslachtoffers Wie is er aansprakelijk? Hebt u recht op schadevergoeding of smartengeld? Wie helpt u bij het afwikkelen van letselschade? Inleiding Maartje: al met al een hele nare

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen?

Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Werkkostenregeling 2011 Direct doen of uitstellen? Met ingang van 2011 geldt de werkkostenregeling: een nieuwe manier van fiscaal omgaan met vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Gedurende drie

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft

Wie schrijft die blijft Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

verzekerd vrijwilligerswerk informatiereeks vrijwilligerswerk deel 6

verzekerd vrijwilligerswerk informatiereeks vrijwilligerswerk deel 6 verzekerd vrijwilligerswerk deel 6 informatiereeks vrijwilligerswerk Verzekerd vrijwilligerswerk Informatiereeks Vrijwilligerswerk deel 6 NOV Publikaties Utrecht 2003 samenstelling Erik van Stokkom Berty

Nadere informatie

zittend ziekenvervoer nodig?

zittend ziekenvervoer nodig? zittend ziekenvervoer nodig? Zo regelt u dat bij Menzis Zittend ziekenvervoer Moet u voor behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan heeft u misschien wel recht op (vergoeding van

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen?

levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? levenstestament of volmacht Wat regel je voor als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen? 2 netwerk notarissen 3 3 Levenstestament of volmacht Wat is het? 5 Verschillende mogelijkheden Wat kan er allemaal

Nadere informatie

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015

Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 2 Voorwaarden ARAG FlexPolis Particulier juli 2015 Altijd juridische hulp, verzekerd of niet U heeft een Rechtsbijstandverzekering bij ons afgesloten: de

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie