o Eindhoven ^95.4 , e g i 91.9 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "o Eindhoven ^95.4 , e g i 91.9 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch"

Transcriptie

1 , e g i o Eindhoven ^95.4 tegiobteda r M ieriotildurg FM95.8 legiodenbosch

2 TELEFOONNUMMERS CARPOOLPARTNERS: DEELNEMER 1 DEELNEMER 3 naam naam...- tel. prive tel. werk tel. prive tel. werk DEELNEMER 2 DEELNEMER 4 naam naam tel. prive tel. werk : tel. prive tel. werk Gegevens over trein, bus en taxi (vertrektijden, buslijnen, telefoonnummers en dergelijke):

3 CARPOOLEN ZO GEREGELD

4 INHOUD CARPOOLEN, ZOGEREGELD 3 WANNEER IS CARPOOLEN AANTREKKELIJK? 4 HOE VINDT U CARPOOLPARTNERS? 5 Eigen initiatief Via carpoolbemiddeling HOE ORGANISEERT U DE CARPOOL? 7 Op welke dagen carpoolen en wie is de chauffeur? Waar vandaan vertrekken en welke route? Hoe laat vertrekken? Wat te doen bij onverwachte gebeurtenissen? DE KOSTEN 9 Om beurten rijden zonder verrekening Meerijders betalen een vast bedrag Carpoolvergoeding van werkgever DE VERZEKERING 1 2 ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS 13 LOGBOEK 1 4 COLOFON 15 Telefoonnummers carpoolpartners (uitneembaar kaartje) CHECKLIST 16 KAART CARPOOLPLEINEN IN NOORD-BRABANT 1 7 2

5 CARPOOLEN, Steeds meer mensen ontdekken de voordelen van carpoolen. In Nederland gaat iedere dag ruim een half miljoen mensen carpoolend naar het werk. Ook de Brabanders vinden carpoolen een goede zaak: 72 procent is het eens met de stelling 'Wonen er collega's in de buurt, dan ga je carpoolen'. Niet iedereen weet echter hoe hij/zij een carpool kan organiseren. Waar vind je carpoolpartners? Hoe verreken je de kosten? Welke afspraken moet je maken? De brochure 'Carpoolen, zo geregeld' geeft antwoord op deze vragen. U vindt hier veel ideeen en praktische tips voor het carpoolen. Voor sommigen vanzelfsprekend, praktijk van het carpoolen. Carpoolen kan op 1001 manieren, van eens in de week met telkens een andere collega tot elke dag met dezelfde mensen. Omdat u het geheel naar eigen smaak kunt inrichten, blijven flexibiliteit en persoonlijke vrijheid overeind. Als u overweegt te gaan carpoolen of dit reeds doet, kan deze brochure u verder helpen. Laat u inspireren, zodat ook u kunt zeggen: 'CARPOOLEN, zb GEREGELD!' 3

6 WANNEER IS CARPOOLEN AANTREKKELIJK? De voordelen van carpoolen zijn u wellicht bekend. Zo is carpoolen goed voor portemonnee en milieu en is het vaak wel zo gezellig. Maar in welke situaties is carpoolen nu echt aantrekkelijk? Een carpool is eenvoudig te realiseren als er sprake is van de volgende situatie: 2 tot 5 mensen wonen dicht bij elkaar of op een praktische route naar het werk; zij werken bij hetzelfde bedrijf of bij bedrijven die dicht bij elkaar gevestigd zijn; zij hebben vrijwel gelijke werktijden of de werktijden zijn flexibel, zodat deze gelijk te maken zijn. TIP 1 1 STEL: U EN UW COLLEGA'S WONEN VERSPREID, MAAR RIJDEN WEL GEDEELTELIJK DEZELFDE ROUTE NAAR HET WERK. IN DIT GEVAL KUNT U HET LAATSTE STUK SAMENRIJDEN. 4;

7 HOE VINDT U CARPOOLPARTNERS? Voor veel mensen geldt dat zij wel willen carpoolen, maar niet weten hoe ze aan carpoolpartners kunnen komen. U kunt op eigen initiatief een carpool vormen, maar u kunt ook contact opnemen met een carpoolcentrale, EIGEN INITIATIEF Op eigen initiatief een carpool vormen, kan op veel manieren. Misschien kent u een collega die bij u in de buurt woont of anders kan de afdeling personeelszaken van uw bedrijf u wellicht voorzien van namen van collega's uit uw buurt. Of u weet dat een van uw buren dicht bij uw bedrijf werkt. Ook kunt u een oproep 'carpool- BINNEN BEDRIJF uw KUNNEN CARPOOLS EENVOUDIG SAMEN- GESTELD WORDEN MET BEHULP VAN HET 'CARPOOLPROGRAMMA'. DE DISKETTE MET DIT PROGRAMMA IS GRATIS AAN TE VRAGEN BIJ RlJ KSWATERSTA AT (ZIE ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS). JI <3A EENS BIJ UW WERKGEVER NA OF HET MOGELIJK IS EEN (BETERE) PARKEERPLAATS BIJ HET BEDRIJF TE KRIJGEN ALS EXTRA BELONING VOOR HET FEIT DAT U CARPOOLT. partner gezocht' plaatsen in de kantine, in de plaatselijke of regionale krant, bij de supermarkt of op het bord op een carpoolplein. VIA CARPOOLBEMIDDELING Het kan zijn dat u via het vervoerplan van uw werkgever het advies krijgt te gaan carpoolen. Vaak krijgt u dan tevens een overzicht van mogelijke carpoolgenoten. Of de vervoercoordinator of u zoekt contact met deze personen om een carpool tot stand te brengen. Als uw bedrijf is aangesloten bij een vervoercodrdinatiecentrum of een carpoolcentrale, kan deze instantie u aan carpoolpartners helpen. Ook indien uw bedrijf niet is aangesloten bij een dergelijke instantie, kunt u altijd bellen om te vragen of zij u verder kunnen helpen. Adressen vindt u achterin deze brochure.

8 HOE VINDT U CARPOOLPARTNERS? Het bij elkaar brengen van carpoolers wordt 'matchen' genoemd. De volgende gegevens zijn vaak voldoende om tot een goede match te kunnen komen: postcode woon- en werkadres; werktijden; voorkeuren (b.v. wel of niet roken); wel of niet in bezit van een auto. U kunt met een vervoercoordinatiecentrum of carpoolcentrale afspreken hoe u met mogelijke carpoolpartners in contact komt. Meestal zijn een naam en het telefoonnummer op het werk voldoende. TIP 1 NIET IEDER BEDRIJF STIMULEERT HET CARPOOLEN (CARPOOLBEMIDDELING, CARPOOLVERGOEDING, THUISBRENGGARANTIE, ETC.). KAART HET EENS AAN BIJ DE ONDERNEMINGSRAAD.

9 HOE ORGANISEERT U DE CARPOOL? Carpoolen betekent samenrijden en dat betekent afspraken maken. Met goede afspraken komt u niet gauw voor verrassingen te staan. Zorg dus dat u het met elkaar eens bent over de gang van zaken. Hieronder staat een aantal aandachtspunten. Misschien vanzelfsprekend, maar toch nuttig om even door te lopen. OP WELKE DAGEN CARPOOLEN EN WIE IS DE CHAUFFEUR? U kunt kiezen voor een vaste chauffeur, maar u kunt natuurlijk ook om beurten rijden. Spreek duidelijk het volgende met elkaar af: Welke dagen van de week carpoolen we? Wie gaat op welke dag(en) mee? Wie rijdt op welke dag? Wie heeft wanneer verlof? WAAR VANDAAN VERTREKKEN EN WELKE ROUTE? OPHALEN DOOR DE CHAUFFEUR Indien de meerijders op de route van de chauffeur naar het werkadres wonen, is het vaak gemakkelijk als de chauffeur hen ophaalt van het huisadres, op de hoek van de straat of op een ander afgesproken punt. TIP ' 1 ACHTERIN DEZE BROCHURE TREFT U EEN KAARTJE AAN WAAROP U DE NAMEN EN TELEFOONNUMMERS VAN UW CARPOOLPARTNERS KUNT NOTEREN. VERZAMELEN Als de carpoolers uit verschillende richtingen komen, kunnen zij op een bepaalde plaats verzamelen en vanaf hier gezamenlijk naar het werk rijden. De meerijders kunnen bijvoorbeeld met de fiets, de auto of het openbaar vervoer naar dit verzamelpunt komen. Mogelijke verzamelpunten zijn: bij een van de carpoolers thuis (hoeft niet de chauffeur te zijn). Dit is vooral gemakkelijk als de carpoolers dicht bij elkaar wonen; op een afgesproken punt op weg naar het werkadres. Dit kan een carpoolplein zijn (zie de kaart met officiele carpoolpleinen in Noord- Brabant achterin deze brochure). -7

10 HOE ORGANISEERT U DE CARPOOL? TIP ^ TwiJFELT U OF HET CARPOOLEN U WEL ZAL BEVALLEN? SPREEK DAN EEN PROEFPERIODE AF. Tussen de woon- en werkplekken van u en uw carpoolpartners zijn waarschijnlijk meerdere routes denkbaar. Kies in overlegde meest ideale route. HOE LAAT VERTREKKEN? Spreek vooral voor de heenreis een vast tijdstip af, eventueei met een uitloop van bijvoorbeeld maximaal 5 minuten. Dit kunt u ook voor de terugreis doen. Flexibiliteit is belangrijk maar het beperken van uitzonderingen heeft zeker voordelen. Bouw daarom zoveel mogelijk regelmaat in. WAT TE DOEN BIJ ONVERWACHTE GEBEURTENISSEN? Met goede afspraken kan er niet veel mis gaan, maar er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor iemand niet mee kan rijden. Het is raadzaam onderling af te spreken wat u doet als de chauffeur onverwacht niet kan rijden. Wijs bijvoorbeeld een 'reserve'- chauffeur aan. Zorg ook voor een vangnet indien er helemaal niet gereden wordt. Een alternatief kan een andere carpool zijn, het openbaar vervoer of de eigen auto. Informeer eens bij uw werkgever of vervoercoordinator wat zij voor u kunnen doen als uw carpool niet doorgaat, of als u bijvoorbeeld onverwacht naar huis moet maar geen auto ter beschikking heeft.

11 DE KOSTEN De kosten kunnen op verschillende manieren verrekend worden. om beurten rijden zonder verrekening; meerijders betalen een vast bedrag; carpoolvergoeding van de werkgever. O M BEURTEN RIJDEN ZONDER VERREKENING Om beurten chauffeur zijn, is voor het kostenaspect veruit de gemakkelijkste manier van carpoolen. Er hoeft niets verrekend te worden omdat iedereen evenveel rijdt. MEERIJDERS BETALEN EEN VAST BEDRAG Indien de meerijders de chauffeur een vast bedrag betalen, is het gebruikelijk dat dit bedrag bestaat uit een bijdrage in de kosten per gereden-kilometer. Deze kosten van het daadwerkelijk rijden, zijn opgebouwd uit: brandstof, variabele afschrijving (t.g.v. aantal gereden kilometers), technisch onderhoud en banden. De chauffeur deelt deze kosten door het aantal deelnemers van de carpool, inclusief zichzelf. Als een chauffeur moet omrijden om meerijders op te halen of thuis te brengen, dan zijn dit extra kosten. DE BELASTING- DIENST HEEFT DE BROCHURE 'REISKOSTEN WONING- WERK EN DE AUTO VAN DE ZAAK' UITGEBRACHT. DEZE IS GRATIS AAN TE VRAGEN (ZIE & ADRESSEN TELEFOONNUMMERS). In een dergelijk geval kunnen de autokosten voor deze extra kilometers aan de desbetreffende personen doorberekend worden. De ANWB heeft voor leden de Auto Advieslijn voor vragen over autokosten (zie Adressen & Telefoonnummers). Hier kunt u voor uw auto de vaste kosten en de kosten per kilometer laten uitrekenen. CARPOOLVERGOEDING VAN WERKGEVER Indien uw werkgever uw carpool financieel wil ondersteunen, geldt een bijzondere fiscale regeling. De werkgever kan de chauffeur van de carpool een vergoeding tot maximaal / 0,59 (1995) per kilometer belastingvrij toekennen (de carpoolvergoeding). Zowel de kilometers van de heen- en terugreis als de eventuele omrijkilometers kunnen vergoed worden. 9

12 DE KOSTEN flrip ^ IN EEN LOGBOEK KUNT U GOED BIJHOUDEN WIE WANNEER GEREDEN HEEFT. EEN VOORBEELD VINDT U ACHTERIN DE BROCHURE. naar een opstapplaats, dan heeft hij/zij voor deze reisafstand wel recht op aftrek of onbelaste vergoeding volgens het reiskostenforfait. Een carpool is officieel zodra een werknemer met een andere werknemer reist. Laat u op eigen initiatief anderen meerijden, dan geldt voor die anderen nog wel het reiskostenforfait. WAT HOUDT DE CARPOOLVERGOEDING PRECIES IN? De chauffeur krijgt een belastingvrije vergoeding, de meerijders niet. Het kan zijn dat de deelnemers van een carpool afwisselend chauffeur zijn. In dat geval is de belastingdienst bereid af te zien van de eis dat de chauffeur 'pleegt te vervoeren' (zoals dit geformuleerd is in de meerij-overeenkomst, zie volgende kolom). De chauffeur en de meerijders hebben geen recht op aftrek van reiskosten woning-werk volgens het reiskostenforfait, ook niet als men een meerij-overeenkomst heeft getekend en iemand tijdelijk niet kan deelnemen aan de carpool en op een andere wijze naar het werk reist. Indien de meerijder echter eerst een bepaalde afstand zelf aflegt Er zijn wel enkele voorwaarden verbonden aan de carpoolvergoeding van de werkgever: De auto mag niet door de werkgever ter beschikking zijn gesteld. De chauffeur van de auto moet verder dan 10 kilometer van het werk wonen. Voor het bepalen van deze afstand tellen de omrijkilometers niet mee. De meerij-afstand, de afstand waarover minimaal twee mensen samen reizen, is tenminste 10 kilometer, zowel op de heen- als op de terugreis. De chauffeur dient minimaal een andere werknemer te vervoeren. Deze hoeft niet per se bij hetzelfde bedrijf werkzaam te zijn. Het meerijden berust op een schriftelijk vastgelegde regeling (de meerij-overeenkomst), te sluiten tussen werkgever(s), chauffeur en meerijder(s). lo

13 DE KOSTEN Een voorbeeld van een meerijovereenkomst kunt u aanvragen bij Rijkswaterstaat (zie Adressen & Telefoonnummers). De eis van een meerij-overeenkomst om in aanmerking te komen voor een belastingvrije vergoeding, kan worden vervangen door een sluitende ritadministratie. LET OP Elke belastingdienst is autonoom en heeft daarmee de vrijheid een eigen fiscale behandeling van het woon-werkverkeer te hanteren. Het is daarom altijd raadzaam uw eigen belastinginspectie te bellen om misverstanden te voorkomen. Informeer ook altijd of uw belastinginspectie akkoord gaat CARPOOLEN ZONDER CARPOOLVERGOEDING Niet voor alle carpools is het interessant om een meerij-overeenkomst af te sluiten. Dit hangt vooral af van uw huidige reiskostenvergoeding woonwerkverkeer en het aantal deelnemers aan de carpool. De belastingdienst kan u vertellen of een meerij-overeenkomst voor u aantrekkelijk is (zie Adressen & Telefoonnummers). Indien uw werkgever uw carpool niet ondersteunt in de vorm van een belastingvrije vergoeding, kan het bedrijf iedere deelnemer van de earpool een reiskostenvergoeding toekennen. Hoe u onderling de vergoedingen verrekent, is voor de fiscus niet van belang. 11

14 DE VERZEKERING WA-VERZEKERING Een auto moet minimaal WA-verzekerd zijn. Dit is voor de financiele dekking als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade aan andermans auto en aan uw carpoolpartners. Stel dat u als chauffeur een ongeluk krijgt en het is uw schuld. Een medepassagier lijdt schade door het ongeval, waarvoor hij/zij u aansprakelijk stelt. Uw WA-verzekering vergoedt de geleden schade Ligt de schuld bij de tegenpartij, dan stelt u die partij uiteraard aansprakelijk. T IP ' DE VERZEKERINGS- MAATSCHAPPU VERWACHT VAN U PAT U ZICH OOK OP DE ACHTERBANK HOUPT AAN DE GORDELDRAAGPLICHT. INZITTENDENVERZEKERING Als geen van de partijen als schuldige is aan te wijzen, dan wordt op basis van uw WA-verzekering geen schade vergoed. Ook uw meerijders wordt in dit geval niets vergoed. Om dit te voorkomen is het belangrijk dat de bestuurder van de auto een inzittendenverzekering afsluit. Deze polis keert de verzekerde bedragen onafhankelijk van de schuldvraag uit. Informeert u eens bij uw verzekeringsagent. Het voordeel van een inzittendenverzekering is dat u verzekerd bent voor ieder willekeurige meerijder, dus niet alleen voor de carpoolpartners. 12

15 ADRESSEN & TELEFOONNUMMERS RIJKSWATERSTAAT Voor algemene informatie en advies over carpoolen kunt u terecht bij Rijkswaterstaat. Hier heeft men goed zicht op de actuele stand van zaken rond carpoolen. U kunt hier ook terecht als u carpoolen meer onder de aandacht van uw werkgever wilt brengen. Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant Afdeling Verkeer en Vervoer Postbus MJ 's-hertogenbosch Tel Na oktober 1995: Tel INCA VTX Postbus AE Almere Tel Teletext 'Carpool tv' (INCA) Met uw televisie, teletekst en druktoets-telefoon kunt u toegang krijgen tot het carpoolsysteem 'Carpool tv' op teletext pagina 800 van RTL 5. Hier vindt u carpooloproepen en kunt u ook zelf een oproep plaatsen. Op uw tv-scherm komen aanwijzingen in beeld die u kunt volgen. Bel voor meer informatie INCA. CARPOOLBEMIDDELING Voor het samenstellen van een carpool of voor andere informatie kunt u zich wenden tot een van de onderstaande organisaties. VCC DEN BOSCH Postbus CZ 's-hertogenbosch Tel./Fax Na oktober 1995: Tel./Fax CARPOOLBANK MIDDEN-BRABANT Antwoordnummer VB Tilburg Tel./Fax Na oktober 1995: Tel./Fax ANWB INFOLIJNEN BELASTINGTELEFOON (gratis) CARPOOL-INFOLIIN (50 ct per minuut) ANWB AUTO ADVIESLIJN (alleen voor leden) 1 3

16 LOGBOEK VOORBEELD CARPOOL-LOGBOEK Deelnemers: A: Jan, B: Piet, C: Loes, D: Els WEEK DAG MEERIIOER(S): CHAUFFEUR, VERVOERT X PERSONEN: Ian Piet Loes Els Jan Piet Iocs Els Ma X X X Ma 3 Di X X X Di 3 1 Wo X X Wo 2 Do x X Do 2 Vr X X X Vr 3 Ma X X X Ma 3 Di X X X Di 3 2 Wo. X X X Wo 3 Do X X X Do 3 Vr X X X Vr 3 Totaal meerijden week Totaal vervoeren week Saldo week 1+2 (vervoeren min meerijden) Jan +6 Piet 0 Loes -4 Els -2 FINANCIELE AFREKENING Voor de financiele afrekening na twee weken betekent dit bij een ritprijs van / 7,50: Jan ontvangt van Els 4 keer / 7,50 = / 30,- en Jan ontvangt van Loes 2 keer / 7,50 = / 15,-. Piet hoeft niets te betalen en ontvangt ook niets. 14

17 COLOFON DIT IS EEN UITGAVE VAN: Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant Afdeling Verkeer & Vervoer Postbus MJ 's-hertogenbosch , na oktober Rijkswaterstaat stimuleert het carpoolen en het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer. Doel is het verminderen van onnodig autogebruik met het oog op de fileproblematiek en de leefbaarheid van de omgeving. KAART: Provincie Noord-Brabant ONTWERP EN REAMSATIE: Communicatie Team, 's-hertogenbosch ILLUSTRATIES: I.C.K. Zandstra, Gouda Bij de samenstelling van deze brochure is de uiterste zorgvuldigheid betracht. Mochten er desondanks onjuistheden of onvolledigheden in voorkomen, dan kan Rijkswaterstaat daarvoor geen enkele verantwoordelijkheicraanvaarden.

18

19 CHECKLIST Aan de hand van onderstaand lijstje kunt u checken of u bij het organiseren van uw carpool aan alles gedacht heeft. U HEEFT AFSPRAKEN GEMAAKT OVER: O samenstelling van het team O carpooldagen O chauffeur(s) O vertrekplaats(en) O route O vertrektijd heen- en terugreis O oplossingen voor onverwachte gebeurtenissen O wel of niet roken/radio e.d. OOK HEEFT U AFGESPROKEN HOE U DE KOSTEN REGELT: O met gesloten beurzen (om beurten rijden), door onderlinge verrekening of via een meerij-overeenkomst (carpoolvergoeding werkgever) ALS U DE KOSTEN ONDERLING VERREKENT, DAN HEEFT U O bedrag per kilometer O wanneer de verrekening plaatsvindt AFGESPROKEN VERDER HEEFT U: O uw werkgever benaderd over mogelijke ondersteuning van uw carpool O met uw belastingdienst gebeld i.v.m. belastingvrije vergoeding O de juiste verzekering afgesloten O er als chauffeur voor gezorgd dat uw auto zich in prima staat bevindt O de namen en telefoonnummers van uw carpoolpartners op het kaartje genoteerd en nuttige informatie over vervangend vervoer O een carpool-logboek gemaakt waarin u kunt bijhouden wie wanneer gereden heeft 16

20

CARPOOLEN, Zg - hoe organiseren we de dagelijkse rit van en naar het werk hoe verrekenen we de kosten met elkaar '

CARPOOLEN, Zg - hoe organiseren we de dagelijkse rit van en naar het werk hoe verrekenen we de kosten met elkaar ' CARPOOLEN, Zg - Carpoolen, het samenrijden in het woon-werkverkeer, rukt steeds meer op. n Nederland gaan iedere dag ruim een half miljoen mensen op deze manier naar het werk. Ook de Zuid-Nederlandse bevolking

Nadere informatie

2014 -- Loonheffing -- deel 2

2014 -- Loonheffing -- deel 2 Loonheffing les 2 programma Reiskosten Vergoeding van reiskosten Vaste kostenvergoeding Vergoeding intermediaire kosten Vervoer door de werkgever 1 Reiskosten Hierbij zijn verschillende situaties denkbaar.

Nadere informatie

Carpoolen, hoe doe je dat?

Carpoolen, hoe doe je dat? Z30-b6 vervoerregio groningen Carpoolen, hoe doe je dat? Een kwestie van goede afspraken over de gang van zaken en over de kosten CARPOOLEN HOE DOE JE DAT? INHOUD: 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE VAN DE DAGELIJKSE

Nadere informatie

Loonheffingen. Reiskostenvergoedingen

Loonheffingen. Reiskostenvergoedingen Loonheffingen. Reiskostenvergoedingen 1 Loonheffingen. Reiskostenvergoedingen Belastingdienst/Centrum voor proces- en productontwikkeling, Sector brieven & beleidsbesluiten Besluit van 7 december 2005,

Nadere informatie

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i

Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Carpoolreglement: versie 20/12/2012 i Audi Brussels wil actief carpooling stimuleren. Dit gebeurt onder meer door het faciliteren van een fiscaal voordeel, het aanbieden van een internetplatform voor het

Nadere informatie

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat

Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat Checklist Auto van de zaak De heilige koe bij de hoorns gevat 1. Eigen auto of auto van de zaak? Een ondernemer die een auto aanschaft en deze zowel privé als zakelijk gaat gebruiken, staat voor de volgende

Nadere informatie

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com

Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze. www.alphabet.com Mobiliteit & flexibiliteit Medewerkers en hun vervoerskeuze www.alphabet.com Onderzoek Behoefte van zakelijke rijders aan variatie in vervoersmiddelen Flexibele mobiliteit Keuzevrijheid vooral voor jongeren

Nadere informatie

Wat is zittend ziekenvervoer?

Wat is zittend ziekenvervoer? Zittend ziekenvervoer 2017 Inhoud Wanneer en hoe krijgt u een vergoeding? 4 Eigen bijdrage en eigen risico 7 Wat mag u verwachten? 8 Wat kunt u doen bij klachten? 9 Vergoedingenoverzicht 2017 10 Contactgegevens

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Heeft u vervoer nodig om bij een zorgverlener te komen? Dan komt u in een aantal gevallen in aanmerking voor vergoeding van de kosten van zittend ziekenvervoer.

Nadere informatie

Meer Informatie Deze folder is een uitgave van de gemeente Woensdrecht. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.jn.

Meer Informatie Deze folder is een uitgave van de gemeente Woensdrecht. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.jn. Vraag het de gemeente Deze folder dient als toelichting op de Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Woensdrecht. Deze verordening wordt vastgesteld door de gemeenteraad. Zoals uit de folder blijkt

Nadere informatie

4.6 Werkkostenregeling

4.6 Werkkostenregeling 4.6 Werkkostenregeling Werkkostenregeling Wat houdt die werkkostenregeling precies in? Eigenlijk gaat het om een eenvoudige regeling die de huidige 29 categorieën van onkostenvergoedingen samenvoegt. Werkgevers

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

Handleiding. Mobility Pool. Altijd een auto tot uw beschikking.

Handleiding. Mobility Pool. Altijd een auto tot uw beschikking. Handleiding Mobility Pool Altijd een auto tot uw beschikking. Inhoudsopgave Mobility Pool: prima oplossing voor zakelijk reizen 3 Het boeken van een poolauto 4 Mobility Pool: Langs de Key Manager voor

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 maart 2014 VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruikmaken van deze vorm van openbaar vervoer. De OV-taxi is met name geschikt als u moeilijk

Nadere informatie

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten

Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten Bijlage 12 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en algemene reis- en verblijfkosten (versie 15.1) Regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 en aangepast per 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 31-01-2008 Nummer: 02-2008 Alimentatie en pensioen Door het ontvangen van AOW en pensioen is de situatie van de alimentatiegerechtigde zodanig gewijzigd (lees: verbeterd), dat de rechter,

Nadere informatie

Prettig Onderweg. Prettig Onderweg. Handboekje Leerlingenvervoer Midden-Brabant. /leerlingenvervoer

Prettig Onderweg. Prettig Onderweg. Handboekje Leerlingenvervoer Midden-Brabant.  /leerlingenvervoer Angeline Swinkels Prettig Onderweg www.regiovervoermiddenbrabant.nl /leerlingenvervoer 0900-7755862 (op werkdagen van 7.00 uur tot 17.00 uur ) Prettig Onderweg Handboekje Leerlingenvervoer Midden-Brabant

Nadere informatie

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer

Provinciaal Blad. 2013/30 Nummer 1546816. Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2013/30 Nummer 1546816 Aanpassing Regeling Uitruil bruto eindejaarsuitkering voor netto reiskostenvergoeding woon-werkverkeer Bij besluit d.d. 22 oktober 2013, met

Nadere informatie

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn

Hoe vraagt u een vervoerspas aan? Belangrijke telefoonnummers en adresgegevens Drechthopper Bestellijn www.drechthopper.nl De Drechthopper De Drechthopper is collectief vervoer voor mensen met een beperking (Wmo-indicatie) en ouderen vanaf 75 jaar. De Drechthopper brengt u van deur tot deur of van deur

Nadere informatie

Informatie over vergoedingen

Informatie over vergoedingen Informatie over vergoedingen Zittend ziekenvervoer in 2018 2 Zittend ziekenvervoer Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend zieken 1 januari 2017 1 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het daar naartoe. In deze folder leest u wat zittend

Nadere informatie

Informatiebrochure Leerlingenvervoer

Informatiebrochure Leerlingenvervoer Informatiebrochure Leerlingenvervoer Rotterdamse Mobiliteit Centrale RMC B.V. Inhoudsopgave Inleiding 4 Contact 5 Gedragsregels chauffeurs 6 Gedragsregels ouders/verzorgers 7 Gedragsregels leerlingen 8

Nadere informatie

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren

vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren vergoedingen ziekenvervoer 2007 informatie voor particulieren zittend ziekenvervoer tegemoetkoming in de kosten Wanneer u door uw (huis)arts wordt doorverwezen naar een specialist, maakt u wellicht reiskosten

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 2017 1 Inhoudsopgave Wat is zittend ziekenvervoer? 3 Wanneer en hoe krijgt u een vergoeding? 4 Wat mag u verwachten? 8 Eigen bijdrage en eigen risico 9 Wat kunt u doen bij klachten?

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief Vervoer 2014

Interpolis ZorgActief Vervoer 2014 Interpolis ZorgActief Vervoer 2014 Wat er geregeld en vergoed wordt 1 Tegemoetkoming in de kosten Bent u door uw (huis)arts doorverwezen naar een specialist en maakt u reiskosten om deze specialist te

Nadere informatie

Carpoolreglement. Alle werknemers van Colruytgroup die die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen.

Carpoolreglement. Alle werknemers van Colruytgroup die die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen. Carpoolreglement Doc410.292 Voor wie is dit document bestemd? Alle werknemers van Colruytgroup die die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen. Contactpersonen Cindy Declerc (2DX8) Joke Clinckspoor (G400)

Nadere informatie

Informatie over vergoedingen

Informatie over vergoedingen Informatie over vergoedingen Zittend ziekenvervoer in 2017 Zittend ziekenvervoer Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor

Nadere informatie

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen

ntdekhet v Neem dan de Regiotaxi! Even geen bus of trein beschikbaar? RegioTaxi Noord-Groningen RegioTaxi Noord-Groningen 2011 Even geen bus of trein beschikbaar? Neem dan de Regiotaxi! ntdekhet v Gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Ten Boer en Winsum 1 www.ovbureau.nl

Nadere informatie

FAQ (veel gestelde vragen) Bustijden: Gebruik de zoekfunctie ctrl f om snel je vraag te kunnen vinden. B usbegeleider :

FAQ (veel gestelde vragen) Bustijden: Gebruik de zoekfunctie ctrl f om snel je vraag te kunnen vinden. B usbegeleider : FAQ (veel gestelde vragen) Gebruik de zoekfunctie ctrl f om snel je vraag te kunnen vinden. B usbegeleider : Wie begeleidt mij bij het overstappen? De busbegeleider helpt je overstappen. Als je extra ondersteuning

Nadere informatie

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten

De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening. Dit zijn de belangrijkste punten De reiskostenregeling voor de sociale werkvoorziening Dit zijn de belangrijkste punten Inleiding Per 1 januari 2010 geldt voor werknemers in de sociale werkvoorziening een nieuwe reiskostenregeling. Deze

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer 2017

Zittend ziekenvervoer 2017 Zittend zieken 2017 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het daar naartoe. In deze folder leest u wat zittend zieken-

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 1 januari 2017 1 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het vervoer daar naartoe. In deze folder

Nadere informatie

CARPOOLEN. De wet van de grote getallen op een bedrijvenzone. Met Taxistop & Carpoolplaza

CARPOOLEN. De wet van de grote getallen op een bedrijvenzone. Met Taxistop & Carpoolplaza CARPOOLEN De wet van de grote getallen op een bedrijvenzone Met Taxistop & Carpoolplaza CARPOOLPLAZA Carpoolen in het kader van woon-werkverkeer Expertise Matchingssoftware Fiscale ondersteuning Ondersteuning

Nadere informatie

LEASE OF FINANCIER UW BMW

LEASE OF FINANCIER UW BMW BMW Financial Services Leasing Financiering Verzekering BMW maakt rijden geweldig LEASE OF FINANCIER UW BMW OP EEN MANIER DIE BIJ Ú PAST. BMW FINANCIAL SERVICES Leasing. Financiering. Verzekering. INHOUD.

Nadere informatie

Zittend Ziekenvervoer 2017

Zittend Ziekenvervoer 2017 Zittend Ziekenvervoer 2017 Moet je voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kun je vaak een vergoeding krijgen voor het vervoer daar naartoe. In deze folder lees je wat

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 2016 1 Inhoudsopgave Wat is zittend ziekenvervoer? 3 Wanneer en hoe krijgt u een vergoeding? 4 Wat mag u verwachten? 6 Eigen bijdrage en eigen risico 7 Wat kunt u doen bij klachten?

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend zieken 2014 1 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het daar naartoe. In deze folder leest u wat zittend zieken

Nadere informatie

Vervoersplan 2013 / 2014. Handleiding voor de medewerkers van Zuyd Hogeschool

Vervoersplan 2013 / 2014. Handleiding voor de medewerkers van Zuyd Hogeschool Vervoersplan 2013 / 2014 Handleiding voor de medewerkers van Zuyd Hogeschool Versie: 10-6-2013 10-6-2013 1 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 2 REGELINGEN... 3 DE AUTOREGELING... 3 DE OV-REGELING... 4 DE FIETSREGELING...

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit - Files en bereikbaarheid - conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer!

Schooljaar 2015-2016. Leerlingenvervoer in Almere. Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! Schooljaar 2015-2016 Leerlingenvervoer in Almere Vóór 1 juni aanvragen, ieder schooljaar weer! 2 Leerlingenvervoer in Almere Alle kinderen hebben recht op onderwijs. Ouders en verzorgers moeten er zelf

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk VERVOER van deur tot deur OV taxi Makkelijk VERVOER van deur tot deur GELDIG vanaf 1 januari 2016 VOOr wie is de OV-Taxi? De meeste buslijnen in de regio zijn gewoon toegankelijk voor iedereen, ook als u een beperking heeft. De

Nadere informatie

Locatie Het bedrijventerrein van Shell aan de Vondelingenweg in Pernis. Hier zijn (delen van) drie Shellbedrijven

Locatie Het bedrijventerrein van Shell aan de Vondelingenweg in Pernis. Hier zijn (delen van) drie Shellbedrijven Uitbesteding biedt extra voordeel Vanpooling als bedrijfsvervoer? Besteed de werkzaamheden uit. Shell heeft uitstekende ervaringen in de samenwerking met Vipre, dat bijvoorbeeld het initiatief nam om de

Nadere informatie

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen:

Bent u tevens in het bezit van een in het kader van de Wmo verstrekte scootmobiel dan gelden met ingang van 1 januari 2015 de volgende bedragen: INFORMATIE OVER DE WMO-VERVOERSVOORZIENINGEN Op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) draagt de gemeente zorg voor de verstrekking van hulp bij het huishouden, woningaanpassingen, rolstoelen

Nadere informatie

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04

Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. 70452/2015-04 Deze brochure is van kracht met ingang van 1 januari 2015. OZF Achmea. Uw zorgverzekeraar. Vervoer 2015 Wat moet u regelen en welk vervoer krijgt u vergoed? 70452/2015-04 2 Inhoudsopgave Vervoer 2015 Inleiding

Nadere informatie

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 61 Overdinkel - Enschede dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze

Nadere informatie

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 65 Oldenzaal Station - Oldenzaal De Thij dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid

C A R P O O L I N G. Inhoud. Wettelijke omschrijving. Voordelen Verzekeringen. Stimuli van de overheid C A R P O O L I N G Wettelijke omschrijving Inhoud Voordelen Verzekeringen Stimuli van de overheid Wettelijke omschrijving Definitie Carpooling : minstens twee werknemers een zelfde voertuig delen om een

Nadere informatie

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen

Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Reiskostenregeling Gelre Ziekenhuizen Inleiding We onderscheiden diverse soorten van reiskostenvergoedingen. De hoogte van de vergoedingen worden in deze regeling uitgelegd. Achtereenvolgens tref je aan:

Nadere informatie

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 95 Goor - Borculo dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 1 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling 3 Onze vervoerbewijzen

Nadere informatie

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen

Leerlingenvervoer. voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen Leerlingenvervoer Antwoorden op vragen In de gemeente Renswoude kunnen sommige kinderen onder bepaalde omstandigheden vervoerd worden

Nadere informatie

Achmea Personenschade: aangenaam!

Achmea Personenschade: aangenaam! Achmea Personenschade: aangenaam! INHOUD Achmea Personenschade: aangenaam! 3 Wat doen wij voor u? 4 Hoe doen wij dat? 5 Met wie krijgt u te maken? 7 Wat doet u? 9 Wat betalen wij? 10 Zoekt u extra hulp?

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer 2014

Zittend ziekenvervoer 2014 Zittend zieken 2014 Inhoudsopgave Wat is zittend zieken? 4 Wanneer krijgt u een vergoeding? 4 Wat wordt niet vergoed? 5 Hoe vraagt u een vergoeding aan? 6 Hoe verloopt de declaratie van skosten? 6 Welke

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond. 1 januari 2017

Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond. 1 januari 2017 Mobiliteitsregeling Omgevingsdienst IJmond 1 januari 2017 Reiskostenregeling Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van de situatie waar de medewerker declaraties indient voor dienstreizen of woonwerkverkeervergoeding

Nadere informatie

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016

Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Lijn 96 Rijssen - Nijverdal - Hellendoorn dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden 3 Beperkte (vakantie)dienstregeling

Nadere informatie

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'.

Lees in onderstaande uitleg voor het jaar 2008 dan ook '25%' i.p.v '22%'. Update per 2008 De bijtelling voor een auto van de zaak is per 2008 gestegen tot 25%. Alleen enkele zeer zuinige auto's kennen per 2008 een verlaging van de bijtelling, naar 14%. Lees in onderstaande uitleg

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational of goed en betrouwbaar verzekerd Welke financiering past bij u? Betreft de aankoop van uw Suzuki motor een zakelijke aankoop?

Nadere informatie

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur

OV taxi. Makkelijk van deur tot deur OV taxi Makkelijk van deur tot deur VOOr wie is de OV-Taxi? Iedereen kan gebruik maken van deze vorm van openbaar vervoer, van deur tot deur. De OV-Taxi is met name zeer geschikt voor mensen die moeilijk

Nadere informatie

Zittend ziekenvervoer

Zittend ziekenvervoer Zittend ziekenvervoer 2012 1 Moet u voor een behandeling naar het ziekenhuis, een dokter of een therapeut? Dan kunt u vaak een vergoeding krijgen voor het vervoer daar naartoe. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders

Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Spelregels voor ouders, kinderen en vervoerders Naar school met de schoolbus of taxi(bus) Introductie In deze brochure vindt u informatie over hoe het leerlingenvervoer

Nadere informatie

Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Drimmelen. Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d.

Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Drimmelen. Gelet op de verkregen instemming van de Ondernemingsraad d.d. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Drimmelen. Nr. 106992 11 november Vergoedingsregeling reiskosten woon-werkverkeer gemeente Drimmelen Burgemeester en wethouders van Drimmelen; Gelet op de verkregen

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016;

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Gezien het voorstel van de afdeling Concernadvies van 1 december 2016; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 183215 27 december 2016 Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Roermond, Gezien het

Nadere informatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Hebt u een nier of een deel van de lever gedoneerd en hebt u daardoor onkosten gemaakt? Dan kunt u bij ons een vergoeding

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers

Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers Bijzondere Voorwaarden Verkeersschadeverzekering voor Werknemers 1/5 Deze Bijzondere voorwaarden horen bij uw Verkeerschadeverzekering voor Werknemers. Ook de Algemene voorwaarden Bedrijfsverzekeringen

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam. Met aangepast vervoer naar school

Gemeente Amsterdam. Met aangepast vervoer naar school Gemeente Amsterdam Met aangepast vervoer naar school Inhoudsopgave 3 4 5 6 Aangepast vervoer voor Amsterdamse leerlingen Voorwaarden Op tijd aanvragen De dagelijkse praktijk Wijzigingen in adres en dagen

Nadere informatie

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017

Midden- en kleinbedrijf Kantoor Eindhoven. Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus BN Den Haag. Betreft: cao Apotheken 2017 Belastingdienst, Postbus 90056, 5600 PJ Eindhoven Vereniging Zelfstandige Apotheken (VZA) Postbus 16570 2500 BN Den Haag. Midden- en kleinbedrijf Karel de Grotelaan 4 5616 CA Eindhoven Postbus 90056 5600

Nadere informatie

De weg naar uw droomauto.

De weg naar uw droomauto. De weg naar uw droomauto. Inhoudsopgave Introductie Over ALPHERA Financial Services 2 Autofinanciering voor bedrijven ALPHERA Financial Lease 4 ALPHERA Executive Plan 4 Autofinanciering voor particulieren

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële producten en diensten met de kwaliteit van Suzuki

Suzuki Financial Services. Financiële producten en diensten met de kwaliteit van Suzuki Suzuki Financial Services Financiële producten en diensten met de kwaliteit van Suzuki Inhoud pagina 1 pagina 2 pagina 3 pagina 4 pagina 5 pagina 6 Suzuki Financial Services Zekerheid en overzicht: Suzuki

Nadere informatie

Overzicht voorzieningen. QenA

Overzicht voorzieningen. QenA Overzicht voorzieningen QenA Overzicht voorzieningen QenA 2 Disclaimer De inhoud van dit document is zorgvuldig samengesteld en bedoeld voor het informeren van medewerkers van de politie over de personele

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3

Inhoudsopgave. Voorwoord... 1. 1. Wegwijs met enkele begrippen... 3 Inhoudsopgave Voorwoord............................................................... 1 1. Wegwijs met enkele begrippen........................................ 3 1.1. Welke waarde heeft uw auto?........................................

Nadere informatie

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN

Meerkeuze vragenlijst Vervoersonderzoek OBN Bedrijfsnaam:.. Contactpersoon:.... Telefoonnummer:.... E-mailadres:.... Graag 1 antwoord aankruisen tenzij anders is aangegeven! Bedrijfskenmerken 1. Op wat voor een type klant richt uw bedrijf zich het

Nadere informatie

Basisschool De Leemstee protocol vervoer

Basisschool De Leemstee protocol vervoer Basisschool De Leemstee protocol vervoer Inhoud Protocol vervoer kinderen tijdens schooltijden... 2 1. Vervoer per auto... 2 2. Vervoer per bus:... 4 3. Vervoer per fiets... 4 3.1 Vervoer per fiets in

Nadere informatie

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd

Suzuki Financial Services. Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Suzuki Financial Services Financiële flexibiliteit, full service Operational Lease of goed en betrouwbaar verzekerd Heeft u voor uw nieuwe Suzuki motor financiële flexibiliteit nodig? Kies dan voor Suzuki

Nadere informatie

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1%

Juiste richting 27,6% Verkeerde richting 49,3% Geen mening 23,1% MEMO NAAM Achmea T.A.V. Marjanne Mulder, Evelyn Peters VAN Hans Anker, Tessa Cramer TELEFOON 020 520 52 80 BETREFT Conclusies maatschappij monitor mobiliteit DATUM 05.05.2011 PAGINA 1 van 9 Achmea Maatschappelijke

Nadere informatie

Reisde u met een papieren kaartje?

Reisde u met een papieren kaartje? Reisde u met een papieren kaartje?? Dit verandert er voor u. Reizen met 40% korting met Voordeelurenabonnement Kaartje met korting kopen bij loket of automaat, of thuis printen als e-ticket Op maandag-vrijdag

Nadere informatie

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources

Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer. Beleidsafdeling Human Resources Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer Beleidsafdeling Human Resources Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 11 december 2008 Herzien oktober 2016 REGELING VERGOEDING REISKOSTEN WOON-WERKVERKEER

Nadere informatie

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé

Verantwoord op de weg met de Bromfietsverzekering van Univé Univé Bromfietsverzekering Univé, een betrokken vereniging Lid zijn is z n geld meer dan waard Univé Verzekeringen werkt als een vereniging zonder winstoogmerk. We helpen onze leden met schade-, zorg-

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

vanuit... Klundert REISWIJZER

vanuit... Klundert REISWIJZER vanuit... Klundert REISWIJZER BUS NAAR BREDA / FIJNAART Bus 117 naar Breda via Zevenbergen, Langeweg, Zevenbergschen Hoek, Wagenberg en naar Fijnaart. In de ochtendspits schoolliner 617 Wanneer Naar Breda

Nadere informatie

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier

Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier. Particulier Toyota Financial Services Onbezorgd rijplezier Particulier 01. Toyota Financial Services 02. Verstandig gefinancierd 04. Toyota Betaalplan 05. Toyota Continu Rekening 06. Overzicht 07. Toyota Polis 08.

Nadere informatie

Vernieuwd: forensenlijn Station Gouda - Goudse Poort en Gouwe Park

Vernieuwd: forensenlijn Station Gouda - Goudse Poort en Gouwe Park Vernieuwd: forensenlijn Station Gouda - Goudse Poort en Gouwe Park Vanaf 14 december 2014 rijdt de snelle forensenlijn tussen Station Gouda en bedrijventerrein Goudse Poort door naar Gouwe Park, waar vier

Nadere informatie

Collectief bedrijfsvervoer

Collectief bedrijfsvervoer Collectief bedrijfsvervoer Soms zijn bedrijven tijdelijk slecht bereikbaar, bijvoorbeeld door langdurige wegwerkzaamheden. In andere gevallen zijn de files een structureel probleem. Dan kunnen nieuwe vormen

Nadere informatie

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement?

Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Reizen met de Keuzedagen van uw Voordeelurenabonnement? Voortaan met uw OV-chipkaart Noteer hier uw gebruikte Keuzedagen: 1 5 2 6 3 7 4 NS Klantenservice via 0900-202 11 63 ( 0,10 p.m.). 24 uur per dag

Nadere informatie

Taxis Pitane Business Suite VERWERKING NOTEERRITTEN. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane Business Suite VERWERKING NOTEERRITTEN. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Business Suite VERWERKING NOTEERRITTEN Censys BV Eindhoven Inhoudsopgave Inleiding... 3 Karakter van een noteerrit... 4 Basis reizigers... 5 Soorten noteerritten... 6 Type noteerrit... 6 Standaard

Nadere informatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie

Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aanvraag Onkostenvergoeding bij donatie Hebt u een nier of lever gedoneerd en hebt u daardoor onkosten gemaakt? Dan kunt u bij ons een vergoeding vragen

Nadere informatie

Carpoolreglement. Alle werknemers van Colruytgroup die die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen.

Carpoolreglement. Alle werknemers van Colruytgroup die die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen. Carpoolreglement Doc410.292 Voor wie is dit document bestemd? Alle werknemers van Colruytgroup die die voor woon-werkverkeer wensen te carpoolen. Contactpersonen Sophie Herregodts (XNT7) Joke Clinckspoor

Nadere informatie

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017

Kantoor Eindhoven. Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum. Betreft: CAO voor de Timmerindustrie 2015/2017 Kantoor Eindhoven > 1 Postbus 90056 5600 PJ EINDHOVEN Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie Postbus 24 1400 AA Bussum Telefoon (0800) 0543 Datum 26 januari 2016 Uw kenmerk Kenmerk 2015-82/GvS Betreft:

Nadere informatie

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006

Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Regeling Menukaart arbeidsvoorwaarden 2006 Artikel 1 Vastgesteld bij besluit van het college van bestuur van 7 november 2006, nr. 2006cb0252, zoals laatstelijk gewijzigd bij zijn besluit van 3 december

Nadere informatie

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw,

Kantoor Arnhem. Vereniging VACO. Postbus AA LEIDEN. Geachte heer/mevrouw, Kantoor Arnhem Telefoon 0800-0543 > 1 Postbus 9001 Vereniging VACO Postbus 33 2300 AA LEIDEN 6800 DB ARNHEM Telefax (088) 154 99 95 Kennisgroep CAO Datum 11 augustus Uw kenmerk Kenmerk KG CAO/17/Beoordeling

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie

Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie Polikliniek Plastische Chirurgie handchirurgie, reconstructieve en esthetische chirurgie In overleg met uw behandelend arts heeft u een afspraak gemaakt op de polikliniek Plastische Chirurgie van het

Nadere informatie

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG

CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG CAO á la Carte: fiscale regeling woon-werkverkeer UMCG Het principe van de fiscale regeling Het principe van de fiscale regeling is dat de medewerker een bedrag ter hoogte van de fiscale vergoeding woon-werkverkeer

Nadere informatie

wat doet u met uw ontslagvergoeding

wat doet u met uw ontslagvergoeding wat doet u met uw ontslagvergoeding ABN AMRO kan u helpen met uw keuze, afgestemd op uw situatie en wensen. 2 Bedrijven moeten in economisch moeilijke tijden soms kostenbesparende maatregelen nemen. Daarbij

Nadere informatie

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen

Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen Lijn Lijn 53 59 Hengelo - Haaksbergen Tubbergen - Hengelo - Haaksbergen dienstregeling geldig vanaf 11 december 2016 Inhoudsopgave Gewoon een nieuwe dienstregeling 3 Belangrijkste overstapmogelijkheden

Nadere informatie

Bijlage 2. Verplaatsingskostenregeling

Bijlage 2. Verplaatsingskostenregeling Bijlage 2 Verplaatsingskostenregeling Nummer: 17.0001318 Versie: 1.0 Vastgesteld door het DB d.d. 21 november 2016 Instemming GO: 8 december 2016 Deze gewijzigde regeling treedt in werking op 1 januari

Nadere informatie

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12

LETSELSCHADEREGELING. Omdat wij u graag verder helpen. Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 LETSELSCHADEREGELING Omdat wij u graag verder helpen Verzekerd van alle aandacht. 1 van 12 Inhoudsopgave Slachtoffer van een ongeval.. Wat nu? 3 Welke vormen van schade zijn er? 4 Ook recht op smartengeld

Nadere informatie

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket

AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket AEGON Zorgverzekering AEGON ZorgConsulent / AEGON Privé Zorgpakket Omdat alleen de beste zorg voor u goed genoeg is AEGON Ziektekosten onderscheidt zich als een kwalitatieve zorgverzekeraar met hart voor

Nadere informatie

Polikliniek Heelkunde

Polikliniek Heelkunde Polikliniek Heelkunde U bent verwezen naar de polikliniek Heelkunde van het Radboudumc. Bijzonderheden over de gang van zaken worden in deze folder beschreven. Als u na het lezen nog vragen heeft kunt

Nadere informatie

Notitie: privégebruik auto van de zaak

Notitie: privégebruik auto van de zaak Notitie: privégebruik auto van de zaak Hebt u een personenauto of een bestelauto tot uw bedrijfsvermogen gerekend? En wordt deze auto door u of uw personeel ook privé gebruikt? U kunt dan de btw op de

Nadere informatie