STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STICHTING BEWAARDER BOUWFONDS GERMANY RESIDENTIAL FUND. Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013"

Transcriptie

1 Amsterdam, Nederland JAARVERSLAG 2013 ADRES: Herikerbergweg CM Amsterdam Zuidoost Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer:

2 Inhoudsopgave Bestuursverslag Page 1 Balans Page 3 Staat van Baten en Lasten Page 4 Toelichting op de jaarrekening Page 5

3 Bestuursverslag Hierbij biedt het bestuur het financiële verslag aan over het boekjaar 2013 van Stichting Bewaarder Bouwfonds Germany Residential Fund (de Stichting ). Transacties De Stichting treedt op als bewaarder in de zin van de Wet op het Financieel Toezicht ( Wft ) voor de volgende C.V. s: Bouwfonds Germany Residential Fund C.V., Bouwfonds Germany Residential Fund II C.V., Bouwfonds Germany Residential Fund III C.V., Bouwfonds Germany Residential Fund IV C.V., Bouwfonds Germany Residential Fund V C.V., Gedurende het boekjaar 2013 is de Stichting, naast de al bestaande overeenkomsten voor beheer en bewaring met Germany Residential Fund Management B.V. en Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V., geen additionele overeenkomsten aangegaan. Het stichtingskapitaal van de Bewaarder bedraagt tenminste EUR 112,500. De taken van de Stichting bevatten onder meer: a) Het houden van het juridische eigendom van het belang in: Bouwfonds Germany Residential Fund GmbH & Co. KG ten behoeve van Bouwfonds Germany Residential Fund C.V., Bouwfonds Germany Residential Fund II GmbH & Co. KG ten behoeve van Bouwfonds Germany Residential Fund II C.V., Bouwfonds Germany Residential Fund III GmbH & Co. KG ten behoeve van Bouwfonds Germany Residential Fund III C.V., Bouwfonds Germany Residential Fund IV GmbH & Co. KG ten behoeve van Bouwfonds Germany Residential Fund IV C.V. b) Het houden van het juridische eigendom van het belang in: Bouwfonds Germany Residential Fund V GmbH & Co. KG Bouwfonds Germany Residential Investment Fund I B.V., Bouwfonds Germany Residential Investment Fund II B.V., Bouwfonds Germany Residential Investment Fund III B.V., Bouwfonds Germany Residential Investment Fund IV B.V., Allen ten behoeve van Bouwfonds Germany Residential Fund V C.V. c) Het ontvangen van deelnamesommen van participanten voor nieuwe fondsen en het doen van uitkeringen aan de participanten van de diverse fondsen, - 1 -

4 Bestuursverslag (vervolg) d) Het toezien op de uitvoering van de besluiten van de vergaderingen van de beherende vennoot en de commanditaire vennoten, e) Het aanleggen en bijhouden van de diverse registers van participanten; en, f) Het ontvangen van dagafschriften van de bankrekeningen van de diverse fondsen en het vaststellen dat de mutaties daarop samenhangen met transacties of het betalen van kosten in overeenstemming met de relevante prospectussen. Resultaat Gedurende de verslagperiode, heeft de Stichting een netto tekort van EUR 267 behaald, zoals blijkt uit bijgaande Staat van Baten en Lasten. Invloed van veranderingen in wettelijke regelgeving De Alternative Investment Fund Managers Directive (de AIFMD ) is per 22 juli 2013 verwerkt in de Nederlandse wetgeving (in de Wet Financieel Toezicht). De AIFMD introduceert fundamentele wijzigingen in het toezicht op beheerders van investeringsfondsen die niet te beschouwen zijn als Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS). AIFMD legt additionele verplichtingen op aan de managers van fondsen die deelneming openstelt aan niet-professionele beleggers. Tevens leidt de implementatie van de AIFMD tot een verandering in de rol en karakter van de bewaarder. Na deze datum, zijn de eerder gecombineerde rollen van een bewaarder zoals Stichting Bewaarder Bouwfonds Germany Residential Fund, zowel als onafhankelijke juridische eigenaar van onroerend goed en als onafhankelijke toezichthouder (de laatste gedefinieerd als "bewaarder" in AIFMD), gesplitst. Onder de AIFMD Algemene regels, kan een AIF Manager doorgaan zonder een licentie AIFMD en bijgevolg zonder een AIFMD bewaarder als deze ofwel 1) vòòr 22 januari 2013 slechts gesloten einde -fondsen beheerde mits na 22 juli 2013 geen extra investeringen zijn gedaan of 2) slechts gesloten einde -fondsen beheert en toetredingen slechts plaatsvonden tot 22 juli 2011 en de AI Fondsen zijn ingesteld voor een periode die uiterlijk eindigt op 22 juli De betrokken beheerder in aanmerking genomen, betekent dit voor de Stichting dat haar rol per 22 Juli 2013 niet meer als bewaarder maar als die van juridisch eigenaar zal worden aangemerkt. De betrokken CV s hebben geen AIFMD bewaarder nodig. Gebeurtenissen na balansdatum Tot op heden hebben zich geen andere substantiële nieuwe feiten of omstandigheden voorgedaan die de financiële positie na balansdatum zouden kunnen beïnvloeden. Amsterdam, 17 april 2014 Het bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz Th.F.C. Wijnen - 2 -

5 Balans (Uitgedrukt in Euro na bestemming van het resultaat over het jaar) ACTIVA Kortlopende vorderingen: Vorderingen Bank 122, , , ,436 PASSIVA Stortingen 112, ,500 Overschotten/(tekorten) 10,378 10,646 Stichtingskapitaal 122, ,146 Kortlopende schulden Nog te betalen kosten , ,

6 Staat van Baten en Lasten (Uitgedrukt in Euro) Jaar Jaar BATEN Opbrengsten 58,103 58,347 58,103 58,347 LASTEN Algemene kosten (58,370) (58,369) (58,370) (58,369) Overschot/(Tekort) (267) (22) - 4 -

7 Toelichting op de jaarrekening Algemeen Stichting Bewaarder Bouwfonds Germany Residential Fund ( de Stichting ) is opgericht op 4 mei De statuten van de Stichting zijn gewijzigd op 31 januari 2008, waarbij de doelomschrijving gewijzigd werd naar: het optreden als bewaarder van een of meer belegginginstellingen als bedoeld in de Wet op het Financieel Toezicht en als zodanig activa te bewaren en goederen waar een beleggingsinstelling in belegt te administreren. De Stichting treed op als bewaarder ten behoeve van de commanditaire vennootschappen: Bouwfonds Germany Residential Fund C.V.; Bouwfonds Germany Residential Fund II C.V.; Bouwfonds Germany Residential Fund III C.V.; Bouwfonds Germany Residential Fund IV C.V. en Bouwfonds Germany Residential Fund V C.V. De Stichting bewaart vermogensbelangen in: Bouwfonds Germany Residential Fund GmbH & Co. KG; Bouwfonds Germany Residential Fund II GmbH & Co.; KG Bouwfonds, Fund III GmbH & Co. KG; Bouwfonds Germany Residential Fund IV GmbH & Co. KG; Bouwfonds Germany Residential Fund V GmbH & Co. KG; (allen Kommanditgesellschafts naar Duits recht en gevestigd in Berlijn, (Duitsland) evenals in: Bouwfonds Germany Residential Investment Fund I B.V. Bouwfonds Germany Residential Investment Fund II B.V. Bouwfonds Germany Residential Investment Fund III B.V. Bouwfonds Germany Residential Investment Fund IV B.V. De bewaarder heeft tevens als taak kapitaalstortingen te innen van deelnemers in CV s die zullen worden aangegaan, waarbij het vermogen van de CV s (in)direct wordt belegd in vastgoed. Grondslagen voor waardering en resulaat Algemeen De Balans en Staat van Baten en Lasten zijn opgesteld volgens de in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen voor de verslaggeving. Balans Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen historische kostprijs

8 Staat van Baten en lasten Toelichting op de jaarrekening Baten worden verantwoord zodra zij gerealiseerd zijn, lasten zodra zij voorzienbaar zijn. Overige toelichting Gemiddeld aantal werknemers Gedurende de verslagperiode heeft de Stichting geen personeel in dienst gehad. Er zijn daarom geen salarissen of sociale verzekeringen betaald of afgedragen. Vergoeding van Bewaarder Voor verleende diensten van de Bewaarder aan de diverse C.V. s bedragen de jaarlijkse vergoedingen: Bouwfonds Germany Residential Fund C.V. EUR 10,000 (exclusief BTW) Bouwfonds Germany Residential Fund II C.V. EUR 10,500 (exclusief BTW); Bouwfonds Germany Residential Fund III C.V. EUR 10,750 (exclusief BTW); Bouwfonds Germany Residential Fund IV C.V. EUR 10,750 (exclusief BTW); Bouwfonds Germany Residential Fund V C.V. EUR 16,000 (exclusief BTW). Deze vergoedingen is de Stichting onder de management overeenkomst verschuldigd aan TMF Netherlands B.V. Tevens is de Stichting gerechtigd kosten in rekening te brengen aan de C.V. s welke door TMF Netherlands B.V. in rekening zijn gebracht aan de Stichting. Amsterdam, 17 april 2014 Het bestuur M.C. van der Sluijs-Plantz Th.F.C. Wijnen - 6 -

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein. Jaarrapport over het jaar 2011. Pagina 1 van 13

Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein. Jaarrapport over het jaar 2011. Pagina 1 van 13 Stichting Administratiekantoor Funda Nieuwegein Jaarrapport over het jaar 2011 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Verslag van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2011 4 Staat

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Oikocredit Nederland Fonds Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Oikocredit Nederland Fonds INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Kasstroomoverzicht 4 Toelichting op

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken

Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten Prospectus Meewind paraplufonds & Aanvullend prospectus Subfonds Zeewind Nieuwe Parken Ontwikkeling en Bouw Datum 14 januari 2015 Beheerder: Seawind Capital

Nadere informatie

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek

Jaarrapport Staal Metaal & Techniek Jaarrapport Staal Metaal & Techniek 1 april t/m 31 december 2006 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE INFORMATIE STAAL METAAL & TECHNIEK 3 PROFIEL STAAL METAAL & TECHNIEK 4 BELEGGINGSBELEID 7 KERNCIJFERS 9 VERSLAG VAN

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1

Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 MEEWIND PARAPLUFONDS DUURZAME ENERGIEPROJECTEN Prospectus MEEWIND paraplufonds & Aanvullend prospectus subfonds ZEEWIND 1 DATUM 14 FEBRUARI 2008 Beheerder: Seawind Capital Partners BV Bewaarder: Vereenigd

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN

PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN PROSPECTUS PARAPLUFONDS FINLES BELEGGINGSFONDSEN INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...3 1.1 Belangrijke informatie...3 1.2 Het Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen...3 1.3 Waarschuwing...4 1.4 Finles N.V...4

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds

Prospectus. Mn Services Levensloop Fonds Prospectus Mn Services Levensloop Fonds 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie 7 2. Definities 8 3. Belangrijke informatie 10 4. Algemene informatie 12 4.1. Het Fonds 12 4.2. Algemene beschrijving Levensloopregeling

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2007 1

Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2007 1 Blue Sky Eagle Fund Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2007 tot en met 30 juni 2007 1 INHOUDSOPGAVE ALGEMENE GEGEVENS 3 VERSLAG VAN DE BEHEERDER 5 JAARREKENING Balans per 30 juni 2007 9 Verlies

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds

Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Prospectus Oikocredit Nederland Fonds Dit prospectus is van toepassing met ingang van 1 mei 2015 (actualisering van het prospectus van 22 juli 2014) Zie ook de Overgangsregeling voor Participaties uitgegeven

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

AEGON Paraplufonds I. Prospectus

AEGON Paraplufonds I. Prospectus AEGON Paraplufonds I Prospectus Inleiding Het AEGON Paraplufonds I (het AEGON Paraplufonds ), dat op 19 april 2000 tot stand is gekomen, is een initiatief van AEGON Bank. Het beoogt beleggers, Participanten

Nadere informatie

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel bij (basis) Prospectus Achmea Beleggingsfondsen N.V. Inlegvel 3 december 2007 Inlegvel 1 oktober 2007 Wijzigingen ten aanzien van Bijlage

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie