Voorwaardelijk toegelaten behandeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaardelijk toegelaten behandeling"

Transcriptie

1 U heeft een Basisverzekering gesloten bij ONVZ Zorgverzekeraar. Dit is een uitwerking van de zorg die in de Zorgverzekeringswet is geregeld. Het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekering, CVZ) beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet, het zogenaamde basispakket, vallen. Als het zorginstituut oordeelt dat een behandeling niet tot het basispakket behoort, kan ONVZ die niet vergoeden uit de Basisverzekering. Welke behandelingen behoren tot het basispakket? Een behandeling die tot het basispakket behoort, is een behandeling die voldoet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk. Dit houdt in dat de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling voldoende is aangetoond op basis van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan. Wat is een voorwaardelijk toegelaten behandeling? Een behandeling die voorwaardelijk toegelaten is tot het basispakket voldoet nog niet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk. Dit houdt in dat de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling nog onvoldoende is aangetoond op basis van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan. Enkele van deze behandelingen worden al wel in de praktijk toegepast, omdat deze in bepaalde situaties en voor bepaalde groepen mogelijk wel effectief zouden zijn. Het Zorginstituut Nederland kan aan de Minister voorstellen om een dergelijke behandeling voor maximaal vier jaar op te nemen in het basispakket. In deze vier jaar moet onderzoek plaatsvinden of de behandeling ook daadwerkelijk effectief is. Bij positieve uitkomsten van het onderzoek kan de behandeling dan na vier jaar definitief in het basispakket worden opgenomen. Bij negatieve resultaten wordt de behandeling definitief van het basispakket uitgesloten. Dit betekent dat een voorwaardelijk toegelaten behandeling dan voor vier jaar voorwaardelijk is opgenomen in de dekking van de Basisverzekering. U start met een voorwaardelijk toegelaten behandeling na Met ingang van vergoedt ONVZ de kosten van de zorg alleen als u deelneemt aan het erkende onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Veelal is dit een landelijk onderzoek dat door ZonMW wordt gefinancierd. Niet alle ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Als u dezelfde behandeling buiten het onderzoek, in een ander ziekenhuis in Nederland of in het buitenland, ondergaat, komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking. ZonMW is een organisatie die met subsidieprogramma s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. U bent gestart met een voorwaardelijk toegelaten behandeling voor Als u voor bent begonnen met een voorwaardelijk toegelaten behandeling en daarbij deelneemt aan het erkende onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling, verandert er niets. U krijgt vergoeding op grond van de polisvoorwaarden. Als u voor bent begonnen met een voorwaardelijk toegelaten behandeling buiten het onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling (veelal een landelijke door ZonMW erkend onderzoek), geldt een overgangsregeling. ONVZ vergoedt de afronding van deze behandeling: als deze volgens de Basisverzekering 2013 werd vergoed, voor de periode dat deze behandeling voorwaardelijk is toegelaten in de Basisverzekering en zolang u bij ons een Basisverzekering heeft. Welke behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket? De behandelingen die voorwaardelijk zijn toegelaten tot het basispakket kunt u vinden in deel B van de Basisverzekering, onder artikel 5, lid e t/m i. Hieronder volgt een toelichting.

2 Acute pancreatitis met geïnfecteerde pancreasnecrose Pancreas is een ander woord voor alvleesklier. De pancreas is een orgaan dat een rol speelt in het spijsverteringsproces en de bloedsuikerregulatie. Acute pancreatitis is een kortdurende of tijdelijk ontsteking van de pancreas. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van buikpijn en braken tot pancreasnecrose. Pancreasnecrose is het afsterven (necrose) van een deel van het alvleesklierweefsel. In een ernstige situatie kan in het al afgestorven alvleesklierweefsel opnieuw een infectie (ontsteking) ontstaan, dit wordt dan geïnfecteerde pancreasnecrose genoemd. Met de standaardbehandeling wordt er geprobeerd om het afgestorven ontstoken alvleesklierweefsel (het geïnfecteerde pancreasnecrose gebied) te ontlasten door de ontstane pus weg te zuigen. Dit gebeurt met behulp van een katheter (slangetje) door de buikwand heen. Deze standaardbehandeling wordt de chirurgische step-up benadering genoemd. De voorwaardelijk toegelaten behandeling wordt de transluminale endoscopische step-up benadering genoemd. Ook bij deze behandeling is het doel om het afgestorven ontstoken alvleesklierweefsel te ontlasten door de ontstane pus weg te zuigen. Dit gebeurt met behulp van een katheter (slangetje) dat via de mond, slokdarm en maag op de juiste plek terecht komt. De katheter hoeft nu dus niet door de buikwand heen. Er zijn aanwijzingen dat deze nieuwere behandeling effectiever zou zijn. Daarom is besloten de hierboven beschreven standaardbehandeling te vergelijken met de voorwaardelijk toegelaten behandeling in de zgn. TENSION studie. De TENSION studie onderzoekt welke behandelstrategie, de endoscopische of chirurgische benadering het best is, met als doel de genezingskans van deze patiënten te verbeteren. tot 1 januari Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie: de TENSIONstudie. 2. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende Welke ziekenhuizen doen mee aan de TENSION-studie: Ziekenhuis Stad Ziekenhuis Stad AMC Amsterdam MCL Leeuwarden Amphia ziekenhuis Breda Meander MC Amersfoort AZM Maastricht Medisch Spectrum Twente Enschede Catharina ziekenhuis Eindhoven OLVG Amsterdam CWZ Nijmegen Reinier de Graaf Groep Delft Erasmus MC Rotterdam St Antonius ziekenhuis Nieuwegein Gelre ziekenhuis Apeldoorn UMC St Radboud Nijmegen Isala klinieken Zwolle UMCGroningen Groningen Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch UMCUtrecht Utrecht LUMC Leiden VUMC Amsterdam Maasstad ziekenhuis Rotterdam Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede Maxima Medisch Centrum Veldhoven Ziekenhuis Rijnstate Arnhem

3 Ziekte van Crohn De ziekte van Crohn begint met kleine ontstekingen (zweren) in de wand van het spijsverteringskanaal. De kleine ontstekingen kunnen uitgroeien tot grotere ontstekingen tot diep in de wand van het spijsverteringskanaal. In principe kunnen de ontstekingen zich langs het gehele spijsverteringskanaal bevinden, van mond tot anus. In de meeste gevallen is er sprake van een ontsteking van een dunne-, dikke en/of endeldarm. De ontstekingen zijn plaatselijk en worden omgeven door gezonde delen van het spijsverteringskanaal. Het verdedigingsmechanisme van ons lichaam is het afweersysteem (immuunsysteem). Het afweersysteem kan schadelijke indringers, zoals bijvoorbeeld bacteriën, schimmels, parasieten en virussen herkennen en door middel van een ontsteking verwijderen. Bij de ziekte van Crohn ontstaat er zonder de aanwezigheid van schadelijke indringers toch een ontstekingsreactie. Het afweersysteem gaat aan het werk terwijl dit niet zou moeten. voor de ziekte van Crohn is een behandeling met afweerremmende medicijnen. Met de afweerremmende medicijnen wordt geprobeerd de ontstekingen af te remmen en nieuwe ontstekingen te voorkomen. Met deze medicatie wordt de ziekte van Crohn dus niet genezen, maar worden de klachten en ziekteverschijnselen onderdrukt. Bij mensen met een therapie refractaire ziekte van Crohn blijven de ontstekingen ontstaan ondanks de behandeling met afweerremmende medicijnen. Zij zijn dus niet meer te behandelen met behulp van medicatie. De voorwaardelijk toegelaten behandeling: een autologe stamceltransplantatie, is bedoeld voor deze groep mensen. Er zijn aanwijzingen dat door een autologe stamceltransplantatie de ziekteverschijnselen (de ontstekingen van de darmwand) langdurig kunnen verminderen. Door onderzoek wil men inzicht verkrijgen in de kosteneffectiviteit en pathofysiologie (functie van het zieke orgaan) van het kennelijke succes van stamceltransplantatie bij Crohn patiënten. Het afweersysteem werkt met bloedcellen. Stamcellen zijn cellen waaruit veel nieuwe bloedcellen kunnen ontstaan. Bij een autologe stamceltransplantatie worden (eigen) stamcellen bij de patiënt weggehaald. Hiervan worden de gezonde en goedwerkende stamcellen buiten het lichaam bewaard. Dan ontvangt de patiënt een behandeling waardoor goede en niet goede bloedcellen in het lichaam worden vernietigd. Na deze behandeling worden de bewaarde gezonde stamcellen weer teruggeplaatst. Hieruit ontstaan nieuwe bloedcellen voor het afweersysteem. Het afweersysteem zou hierna niet meer continue voor nieuwe ontstekingen in de darmwand moeten zorgen. tot 1 januari Er moet sprake zijn van een therapie refractaire ziekte van Crohn. 2. Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie. 3. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende Welke ziekenhuizen doen mee aan de studie? Ziekenhuis St. Antonius ziekenhuis Stad Nieuwegein

4 Therapieresistente hypertensie Hypertensie of verhoogde bloeddruk is een aandoening die gepaard gaat met een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Geschat wordt dat in de westerse wereld % van de volwassen bevolking een te hoge bloeddruk heeft. Meestal kan geen specifieke oorzaak worden gevonden: men spreekt dan van essentiële hypertensie. voor essentiële hypertensie is gebaseerd op aanpassing van de leefstijl (zoutgebruik aanpassen, alcoholconsumptie aanpassen, gewichtsreductie) en gebruik van bloeddrukverlagende geneesmiddelen. Deze behandeling dient levenslang te worden voortgezet. Als de bloeddruk daalt door deze behandeling neemt het risico op hart- en vaatziekten met 50% af. Bij een aanzienlijk aantal patiënten (naar schatting ongeveer %) daalt de bloeddruk ondanks deze standaardbehandeling niet of niet voldoende. Men spreekt dan van therapieresistente hypertensie. Vaak ligt een gebrekkige therapietrouw hieraan ten grondslag. Behandeling en leefstijlaanpassing dienen in principe levenslang te worden volgehouden. Voor de mensen met therapieresistente hypertensie is de voorwaardelijke toegelaten behandeling: percutane renale denervatie, een nieuwe behandelmogelijkheid. Percutane renale denervatie is een eenmalige en relatief eenvoudige ingreep waarbij de sympathische zenuwen van en naar de nier worden uitgeschakeld. De naam denervatie betekent letterlijk ontzenuwen hoewel in werkelijkheid de zenuwen alleen beschadigd worden, waardoor de prikkels niet meer doorgegeven worden. Via de slagader in de lies wordt een katheter opgevoerd tot in de nierslagaders. Via deze catheter wordt radiofrequente ablatie uitgevoerd in de wand van de nierslagaders, waar zich de sympathische zenuwen bevinden. Dat betekent dat de elektroden op de punt van de katheter worden verwarmd door middel van radiofrequente stroom. Door de verhitting wordt de zenuw voor langere tijd uitgeschakeld. Door uitschakeling van deze sympathische zenuwen zou de hypertensie beter behandelbaar worden. In een aantal gevallen kan ook de medicatie worden verminderd. Er zijn aanwijzigen dat deze nieuwe behandeling effectiever zou zijn dan aanpassing van de leefstijl alleen. Daarom is besloten de hierboven beschreven standaardbehandeling te vergelijken met de voorwaardelijk toegelaten behandeling in combinatie met de standaardbehandeling. In de zgn. SYMPATHY studie wordt dit onderzocht bij patiënten met hoge bloeddruk ondanks het feit dat ze drie of meer hoge bloeddruk medicamenten gebruiken. Meer gedetailleerde informatie over het onderzoek is beschikbaar op of 1 januari 2013 tot 1 januari Er moet sprake zijn van therapieresistente hypertensie. 2. Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie: de Sympathystudie. 3. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende

5 Welke ziekenhuizen doen mee aan de studie? Ziekenhuis Stad Arts AZM Maastricht Dr. A. Kroon ASZ Dordrecht Dr. O.E. Elgersma AMC Amsterdam Prof. Dr. J.A. Reekers/ Dr. B.J.H. van den Born Amphia Ziekenhuis Breda Dr. M. Meuwissen Anthonius ziekenhuis Nieuwegein Dr. B. Rensing, Dr. H.H. Vincent CWZ Nijmegen Dr. M.E.R. Gomes Catharina Ziekenhuis Eindhoven Dr. W.AL. Tonino Isala Klinieken Zwolle Dr. J.E. Heeg LUMC Leiden Dr. J. Rotmans, Dr. B van der Hoeven Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Dr. M van der Ent Martini Ziekenhuis Groningen Dr. R.C. Steggerda Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Dr. H.O. Peels MCHaaglanden Den Haag Dr. A.J. Wardeh MCL Leeuwarden Dr. M.H. Hemmelder, Dr. R Folkeringa Rijnstate Ziekenhuis Arnhem Dr. K. Parlevliet Scheper Ziekenhuis Emmen Dr. F. van der Kleij TweeSteden Ziekenhuis Tilburg Dr. M. Winkens UMC Utrecht Dr. P.J. Blankestijn, Dr. M Voskuil, Dr. W Spiering, Prof Dr W. Mali Ziekenhuisgroep Twente Almelo Dr M de Vries, Dr. G Laverman De volgende ziekenhuizen bereiden zich voor op deelname: Ziekenhuis VUMC OLVG IJsselland Ziekenhuis HagaZiekenhuis Jeroen Bosch Ziekenhuis Stad Amsterdam Amsterdam Capelle aan den IJssel Den Haag s- Hertogenbosch Voor actuele informatie verwijzen we u naar

6 Intra-arteriële behandeling bij herseninfarct Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen gedurende langere tijd afgesloten door een bloedstolsel. Het hersenweefsel achter de blokkade krijgt daardoor geen zuurstof en voeding meer en functioneert niet meer goed. De gevolgen zijn meestal direct zichtbaar en snelle actie is nodig. Jaarlijks worden patiënten met een acuut herseninfarct in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn twee standaardbehandelingen. Als de behandeling gestart kan worden binnen drie uur na de eerste verschijnselen van een herseninfarct is intraveneuze thrombolyse (IVT) de voorkeursbehandeling. Daarbij wordt via een infuus een sterk werkende stof toegediend, die een stolsel in een bloedvat kan oplossen (thrombolyticum). Bij de patiënten die niet in aanmerking komen voor IVT bestaat de standaardbehandeling uit intensieve verpleging en het voorkomen van complicaties. Medicijnen hebben dan slechts een rol bij het voorkomen van nieuwe herseninfarcten. Als IVT niet tot de mogelijkheden behoort of niet heeft geleid tot een verbetering is intra-arteriële thrombolyse (IAT) een mogelijk alternatief. Bij deze behandeling wordt via een punctie in de liesslagader een microcatheter ter plaatse van de afsluitende bloedprop (thrombus) gebracht. Hierdoor kan het middel dat het bloedstolsel moet oplossen (thrombolyticum) direct lokaal worden toegediend. Bij IAT kan worden volstaan met een lagere dosering dan bij IVT, waarbij het middel door het hele lichaam circuleert. De toediening op direct de juiste plaats en de lagere dosering resulteert in tijdwinst en daarnaast is de kans op bloedingscomplicaties kleiner. Hierdoor zou een aantal contra-indicaties kunnen vervallen (mensen die niet in aanmerking komen voor IVT zouden daardoor wel voor IAT in aanmerking kunnen komen) en zou een ruimer behandelinterval mogelijk kunnen zijn. Mogelijk verbetert met IAT de neurologische uitkomst in patiënten met een acuut herseninfarct, omdat het bloedvat en het hersenweefsel achter de afsluiting sneller of effectiever herstellen. Daarmee zou dan veel blijvende schade kunnen worden voorkomen. Nadelen van IAT zijn de complexe logistiek in het ziekenhuis en de benodigde ervaring en vaardigheid met de betrokken medisch-specialisten. Ook kunnen er complicaties optreden, zoals beschadiging van de vaatwand, hersenbloeding of embolieën. Er zijn dus aanwijzigen dat deze nieuwe intra-arteriële behandeling effectiever zou zijn, maar er zijn ook nadelen. Daarom is besloten de hierboven beschreven (standaard) intraveneuze behandeling te vergelijken met de voorwaardelijk toegelaten (intra-arteriële) behandeling. In de zgn. MRCLEAN studie wordt de effectiviteit en veiligheid van de intra-arteriële behandeling onderzocht. 1 januari 2013 tot 1 januari Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie: het MRCLEAN onderzoek. 2. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende

7 Welke ziekenhuizen doen mee aan de studie? Ziekenhuis Stad PI Neurologist PI Interventionist AMC Amsterdam Y. Roos C. Majoie Atrium MC Heerlen T. Schreuder R. Heijboer Catharina ziekenhuis Eindhoven K. Keizer X. Tielbeek Erasmus MC Rotterdam D. Dippel P. Brouwer HAGA Den Haag B. de Bruyn L. van Dijk Isala klinieken Zwolle P. van den Bergh B. van Hasselt LUMC Leiden M. Wermer M. van Walderveen MC Haaglanden Den Haag J. Boiten G. Lycklama Medisch Spectrum Twente Enschede H. den Hertog D. Gerrits MUMC+ Maastricht R. van Oostenbrugge W. van Zwam Reinier de Graaf Gasthuis Delft L. Aerden R. Dallinga St Antonius ziekenhuis Nieuwegein W. Schonewille J.A. Vos St. Elisabeth Tilburg P. de Kort W.J. van Rooy UMCGroningen Groningen P. Vroomen O. Eshgi UMCN Nijmegen E. van Dijk J. de vries UMCUtrecht Utrecht J. Kappelle R. Lo VUMC Amsterdam M. Visser J. Bot Ziekenhuis Rijnstate Arnhem J. Hofmeijer J. Oostaayen

8 Chronische aspecifieke lage rugklachten Chronische lage rugklachten zijn de meest voorkomende klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Met lage rugklachten wordt bedoeld: pijn in het gebied tussen de onderste ribben en de bovenste bilplooi, met of zonder uitstraling in het been. Van specifieke rugklachten wordt gesproken als sprake is van een aanwijsbare oorzaak zoals een infectie, ontsteking, wervelfractuur, wervelinzakking door osteoporose, een tumor of een hernia (HNP, hernia nuclei pulposi, een uitpuiling van de tussenwervelschijf). Bij ongeveer 90% van de mensen met lage rugklachten is geen specifieke oorzaak aan te wijzen; deze klachten worden aspecifiek genoemd. Veelal is dan sprake van veranderingen van de wervelkolom of ondersteunende omringende structuren, zoals slijtage. Ook kan sprake zijn van irritatie van een zenuw(wortel). Het natuurlijk beloop van aspecifieke lage rugklachten is gunstig, veelal gaan de klachten binnen enkele dagen tot weken vanzelf over. Wanneer de klachten langer dan drie maanden aanwezig zijn spreekt men van chronische klachten. Bij chronische aspecifieke lage rugklachten is geen behandeling mogelijk die de klachten wegneemt. Wel kan de pijn verminderd of zelfs weggenomen worden door de zenuw, die de pijn geleidt, tijdelijk of definitief uit te schakelen. Dit kan gebeuren door de standaardbehandeling: een injectie met een vloeistof die de zenuw doodt. Radiofrequentie denervatie is de voorwaardelijk toegelaten behandeling. Dit is een behandeling die veelal wordt uitgevoerd op speciale pijnpoli s van ziekenhuizen. De naam denervatie betekent letterlijk ontzenuwen hoewel in werkelijkheid de zenuwen alleen beschadigd worden, waardoor de pijnprikkeling niet meer doorgegeven wordt. Bij de radiofrequente denervatie worden onder röntgendoorlichting, nadat de huid verdoofd is, naalden geplaatst bij de betreffende zenuwen. Zodra de juiste plaats bereikt is wordt de naaldpunt verwarmd door middel van radiofrequente stroom. Daardoor wordt de zenuw voor langere tijd uitgeschakeld. Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding beïnvloed, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering optreedt. Omdat medisch-specialisten in de praktijk gebruikmaken van pijnblokkades bij de bestrijding van chronisch rugpijn, maar het effect van deze pijnblokkades onduidelijk is, is een onderzoek opgezet: de MinT studie. In deze studie wordt de effectiviteit en kosteneffectiviteit onderzocht van radiofrequente denervatie als toevoeging aan een multidisciplinair pijnprogramma voor patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn. Meer gedetailleerde informatie over het onderzoek is beschikbaar op 1 januari 2012 tot 1 januari Er moet sprake zijn van chronische aspecifieke rugklachten. 2. Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie: de MinT-studie. 3. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende

9 Welke ziekenhuizen doen mee aan de studie? Ziekenhuis Stad Ziekenhuis Stad Amphia ziekenhuis Breda MCL Leeuwarden ASZ Sliedrecht Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Catharina ziekenhuis Eindhoven Medisch Spectrum Twente Enschede Diakonessenhuis Utrecht OLVG Amsterdam Gelre ziekenhuis Apeldoorn Reinier de Graaf Gasthuis Delft Havenziekenhuis Rotterdam Rijnland Ziekenhuis Leiderdor Isala klinieken Zwolle Rijnstate Velp Maasstadziekenhuis Rotterdam St Antonius ziekenhuis Nieuwegein

Voorwaardelijk toegelaten behandeling

Voorwaardelijk toegelaten behandeling U heeft een Basisverzekering gesloten bij PNOzorg. Het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekering, CVZ) beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Voorwaardelijk toegelaten behandeling

Voorwaardelijk toegelaten behandeling Voorwaardelijk toegelaten behandeling U heeft een Basisverzekering gesloten bij PNOzorg. Het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekering, CVZ) beoordeelt welke behandelingen wel en

Nadere informatie

Voorwaardelijk toegelaten behandeling

Voorwaardelijk toegelaten behandeling U heeft een zorgverzekering Basis gesloten bij VvAA zorgverzekering. Het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekering, CVZ) beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken

Nadere informatie

Voorwaardelijk toegelaten behandeling

Voorwaardelijk toegelaten behandeling U heeft een Basisverzekering gesloten bij ONVZ Zorgverzekeraar. Het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekering, CVZ) beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken

Nadere informatie

Voorwaardelijk toegelaten behandeling

Voorwaardelijk toegelaten behandeling U heeft een Basisverzekering gesloten bij PNOzorg. Het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekering, CVZ) beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet,

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket VvAA zorgverzekering 2016

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket VvAA zorgverzekering 2016 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket VvAA zorgverzekering 2016 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2 Percutane transforaminale endoscopische discectomie (PTED) 3 Autologe vet transplantatie

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket VvAA zorgverzekering 2016

Voorwaardelijke toelating tot het basispakket VvAA zorgverzekering 2016 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket VvAA zorgverzekering 2016 Voorwaardelijke toelating tot het basispakket 2 Chronische clusterhoofdpijn 3 Percutane transforaminale endoscopische discectomie

Nadere informatie

Voorwaardelijke toelating

Voorwaardelijke toelating Voorwaardelijke toelating Tot het basispakket Risicodraagster voor de Basisverzekering PNOzorg is ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. (handelsregister Utrecht: 30135168, AFM-nr.12000633) en voor de aanvullende

Nadere informatie

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen

Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Ruwe sterftecijfers ziekenhuizen Klinische opname Ziekenhuis Plaats Dagopname Dagmortaliteit Klinische mortaliteit % dag % kliniek Stg. Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 30.641 33.947 0 765 0,00 2,25 Ziekenhuisgroep

Nadere informatie

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam

Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Ziekenhuis: positie op ranglijst plus plaatsnaam Percentage van de ondervraagden dat specialisme goed vindt Anaesthesie/pijnbestrijding Oss, Ziekenhuis Bernhoven 56 Rotterdam, Ikazia ziekenhuis 47 Nieuwegein/Utrecht,

Nadere informatie

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ

voldoet niet aan minimale kwaliteitsnormen van CZ Overzicht kwaliteitscategorieën bariatrische chirurgie (revisie 01-01-2012) beste zorg Ziekenhuizen die volgens de kwaliteitskaders van CZ als beste scoren worden als voorkeursziekenhuis bestempeld: deze

Nadere informatie

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier.

Medisch Centrum - Alkmaar Maaltijdencomponenten worden geleverd door een onbekende externe leverancier. Kassa inventariseerde de standaard warme maaltijden die worden geserveerd in de Nederlandse ziekenhuizen. Ontkoppeld koken betekent dat het ziekenhuis de maaltijden bereidt, koelt en later weer opwarmt.

Nadere informatie

Erkende opleidingen per opleiding

Erkende opleidingen per opleiding Opleiding Instelling geldigheidsduur Ambulanceverpleegkundige Academie voor Ambulancezorg Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid 31-3-2014 AmbulanceZorg Limburg Noord 30-5-2014 AmbulanceZorg Rotterdam 31-3-2014

Nadere informatie

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet

Heijneman Medical BV Referentielijst compleet Amsterdam, 2015 1 st. Wandpaneel, EKZ, 2 st. Verzorgingszuil EKZ Breda, Amphia Ziekenhuis 2015 2 st. Plafondpendels, hybride OK Helmond 2015 12 st. Voorzieningenbrug, IC Elkerliek Ziekenhuis 2 st. Wandvoorzieningsgoot,

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit verwerkt; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 Factsheet en CVA (CVAB) CVAB 2015 [2015.5.ZIN besluit ; 05-11- 2015] Registratie gestart: 2014 pagina 1 van 10 enoverzicht Nr. 1. Percentage TIA- en CVA patiënten ingevuld in de CVAB (2014) vergeleken

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis

Acute ontsteking van de alvleesklier. Acute pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Acute pancreatitis Uw behandelend arts heeft met u besproken dat een u een acute otsteking van de alvleesklier (pancreatitis) hebt. Deze folder geeft u informatie over

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 GIDS WWW.ELSEVIER.NL 22 OKTOBER 2011 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2011 De beste ziekenhuizen 74 Zware of lichte patiënt? 80 De patiënt moet op reis 83 Wat de patiënt wil weten 84

Nadere informatie

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS)

TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) TOP 5 STIJGERS (EXCL. NIEUWKOMERS) Verschil Instelling Subsector 46 59 13 Amarant Gehz 249.097 3.501 208.598 5.690 34 41 7 Ziekenhuisgroep Twente AZ 275.981 8.264 248.942 1.241 16 22 6 Cordaan Groep Gemengd

Nadere informatie

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp:

Chirurgie. Acute Pancreatitis. Afdeling: Onderwerp: Afdeling: Onderwerp: Chirurgie Acute Pancreatitis 1 Acute Pancreatitis Acute ontsteking van de alvleesklier Ligging en functie van de alvleesklier De alvleesklier (het pancreas) is een orgaan dat dwars

Nadere informatie

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016

Factsheet Indicatoren CVA (CVAB) 2016 Factsheet en CVA (CVAB) 2016 Registratie gestart: 2014 In- en exclusiecriteria Definities: - CVA (Beroerte): intracerebrale bloeding of herseninfarct. - Intracerebrale bloeding: spontane bloeding in het

Nadere informatie

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker

Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van de alvleeskliertumor Doel Het doel van de studie is te onderzoeken of radiofrequente ablatie (RFA) gevolgd door

Nadere informatie

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT

Referenties. Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Referenties Testimonial ANTONIUS ZIEKENHUIS NIEUWEGEIN/UTRECHT Ons project "verbeteren van de telefonische bereikbaarheid" heeft een van de drie felbegeerde Antonius Awards gewonnen, nl. de project-award.

Nadere informatie

Werkprotocol. Rosa de Jager, Arts-onderzoeker Nefrologie, UMC Utrecht

Werkprotocol. Rosa de Jager, Arts-onderzoeker Nefrologie, UMC Utrecht Werkprotocol Rosa de Jager, Arts-onderzoeker Nefrologie, UMC Utrecht Korte verfrissing inhoud studie SYMPATHY: Renal sympathetic denervation as a new treatment for therapy resistant hypertension. A multi-center

Nadere informatie

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt?

GIDS DE BESTE ZIEKENHUIZEN ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD. Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei 78 Wie vertelt het de patiënt? GIDS WWW.ELSEVIER.NL 3 NOVEMBER 2012 93 H ZIEKENHUIZEN BEOORDEELD DE BESTE ZIEKENHUIZEN 2012 INHOUD De beste ziekenhuizen 64 Ervaring van patiënt telt 74 Hoe goed zijn de umc s? 76 Gezonder zonder groei

Nadere informatie

CHRONISCHE LAGE RUGPIJN (met dank aan Peter de Jong, anesthesioloog, Laurentius Ziekenhuis te Roermond)

CHRONISCHE LAGE RUGPIJN (met dank aan Peter de Jong, anesthesioloog, Laurentius Ziekenhuis te Roermond) Deze informatie is bestemd voor patiënten, die lijden aan CHRONISCHE LAGE RUGPIJN (met dank aan Peter de Jong, anesthesioloog, Laurentius Ziekenhuis te Roermond) Inleiding Vrijwel alle volwassenen (60-90%)

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis

PATIËNTEN INFORMATIE. Bloedvergiftiging. of sepsis PATIËNTEN INFORMATIE Bloedvergiftiging of sepsis 2 PATIËNTENINFORMATIE Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw naaste een bloedvergiftiging heeft, ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

Health Outlook 2014 Onderzoek stimuleren en optimaliseren om patiëntenzorg te verbeteren. STZ in samenwerking met

Health Outlook 2014 Onderzoek stimuleren en optimaliseren om patiëntenzorg te verbeteren. STZ in samenwerking met Health Outlook 2014 Onderzoek stimuleren en optimaliseren om patiëntenzorg te verbeteren STZ in samenwerking met Leeuwarden Groningen Alkmaar Zwolle Haarlem Amsterdam Den Haag Hoofddorp Amersfoort Deventer

Nadere informatie

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd.

De Kamer Verpleegkundige Vervolg Opleidingen en de Kamer Medisch Ondersteunde Opleidingen zijn vanaf 2011 samengevoegd. IN DIT NUMMER : Eerste erkenning Cardiac Care Informatiebijeenkomst FZO contactpersonen Kamer en College Innovatieprijs Prijswijzigingen 2011 Erkenningen Benoemingen Eerste erkenning Cardiac Care In april

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER

IN DIT NUMMER: SEPTEMBER IN DIT NUMMER: Ambulancezorg Nederland sluit aan Mandatering afgeven erkenningen Decentralisering vooropleidingseis Ziekenhuishygiënist FZO Feestelijke bijeenkomst OLVG Registratie Erkenningen Benoemingen

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Renale denervatie. in ziekenhuislocatie Scheper

Renale denervatie. in ziekenhuislocatie Scheper Renale denervatie in ziekenhuislocatie Scheper Wanneer neemt u contact op met het secretariaat HC-kamer? Heeft u in de tijd tussen de aanvraag van de behandeling en de daadwerkelijke behandeling één van

Nadere informatie

Pijnbehandeling van het bekkengewricht

Pijnbehandeling van het bekkengewricht Anesthesiologie & Pijngeneeskunde Pijnbehandeling van het bekkengewricht www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ANE004 / Pijnbehandeling van het

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

Acute ontsteking van de alvleesklier

Acute ontsteking van de alvleesklier Acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis) afdeling chirurgie Deze brochure geeft informatie over de acute ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) en de meest gebruikelijke behandelingsmogelijkheden.

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten

Vragen naar aanleiding van informatiebijeenkomsten UMC St Radboud bouwt gespecialiseerde MS-zorg af De afdeling Neurologie van het UMC St Radboud heeft besloten om de gespecialiseerde MS-zorg die we de afgelopen jaren boden af te gaan bouwen. MS zal geen

Nadere informatie

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl

Bloedvergiftiging. Informatie voor patiënten. Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl Bloedvergiftiging Informatie voor patiënten F0907-1225 juni 2010 Medisch Centrum Haaglanden www.mchaaglanden.nl MCH Antoniushove, Burgemeester Banninglaan 1 Postbus 411, 2260 AK Leidschendam 070 357 44

Nadere informatie

Wetenschappelijk onderzoek en MS bij kinderen. Kinder MS dag 2014 Efteling Kaatsheuvel Daniëlle van Pelt, Arts-onderzoeker. ErasMS

Wetenschappelijk onderzoek en MS bij kinderen. Kinder MS dag 2014 Efteling Kaatsheuvel Daniëlle van Pelt, Arts-onderzoeker. ErasMS Wetenschappelijk onderzoek en MS bij kinderen Kinder MS dag 2014 Efteling Kaatsheuvel Daniëlle van Pelt, Arts-onderzoeker Kinder MS dag 2013 Blijdorp Rotterdam Kinder MS dag 2013 Onderzoek Risicogenen

Nadere informatie

Alvleesklierontsteking

Alvleesklierontsteking Alvleesklierontsteking Uit onderzoek is gebleken dat u een alvleesklierontsteking (pancreatitis) heeft. In deze folder leest u meer over de oorzaken en behandeling van een alvleesklierontsteking. Neem

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Prf behandeling van de zenuwwortel

Prf behandeling van de zenuwwortel Prf behandeling van de zenuwwortel Centrum voor pijngeneeskunde Locatie Eindhoven Door een beklemming/irritatie van een zenuwwortel heeft u nekof rugpijn met uitstralende pijn. Afhankelijk van welke zenuw

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Eerste subsidiejaar FZO afgesloten voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 6 september 2011 Regionale samenwerkingsverbanden > Samenwerkingsverbanden Opleidingsregio s > Overzicht Ziekenhuizen > Eerste subsidiejaar FZO afgesloten

Nadere informatie

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Fonds ZiekenhuisOpleidingen start met ramingen

voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen Fonds ZiekenhuisOpleidingen start met ramingen voortgangsbrief > Fonds ZiekenhuisOpleidingen 7 december 2011 Fonds ZiekenhuisOpleidingen start ramingen > Kaderbrief van VWS verzonden > Onterechte diplomaaanvragen > Fonds ZiekenhuisOpleidingen start

Nadere informatie

Fabels en feiten over morfine

Fabels en feiten over morfine Fabels en feiten over morfine Beter voor elkaar Fabels en feiten over morfine Inleiding In overleg met uw arts gaat u morfine gebruiken. Morfine behoort tot een groep geneesmiddelen, die morfineachtige

Nadere informatie

Een beroerte, wat nu?

Een beroerte, wat nu? Een beroerte, wat nu? U bent opgenomen in het VUmc op de zorgeenheid neurologie, omdat u een beroerte heeft gehad. Wat is een beroerte? Een beroerte wordt in vaktaal een CVA genoemd: een Cerebro Vasculair

Nadere informatie

Rughernia (behandeling door de huisarts)

Rughernia (behandeling door de huisarts) Rughernia (behandeling door de huisarts) Wat is hernia? Hernia betekent letterlijk breuk. Een hernia nuclei pulposi (kortweg HNP) komt voor in de wervelkolom en bestaat uit een scheur in de achterkant

Nadere informatie

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling

Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Acute dialyse Nierfunctievervangende behandeling Afdeling dialyse Inhoudsopgave Inleiding blz. 2 Algemene informatie over de nieren blz. 3 Verschijnselen bij nierziekten blz. 4 Nierfunctievervangende behandeling

Nadere informatie

Acute alvleesklierontsteking

Acute alvleesklierontsteking Acute alvleesklierontsteking U bent opgenomen in het ziekenhuis in verband met een alvleesklierontsteking (Acute Pancreatitis). In deze folder vindt u informatie over de oorzaken en behandeling van een

Nadere informatie

Gelet op artikel 2, eerste lid, onder a, en 5 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen;

Gelet op artikel 2, eerste lid, onder a, en 5 van de Wet op bijzondere medische verrichtingen; Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van, houdende regels ten aanzien van stamceltransplantatie (Regeling stamceltransplantatie) Den Haag De Minister van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

Als een pilletje niet meer genoeg is

Als een pilletje niet meer genoeg is Als een pilletje niet meer genoeg is Jeroen van Vugt Medisch Spectrum Twente Iets over Parkinson n Verstoorde motoriek Trillen (tremor) Stijve spieren Trager Starre mimiek Onduidelijker spreken Moeilijker

Nadere informatie

Licht ontbijt toegestaan als de behandeling in de middag plaatsvindt. Medicatieoverzicht (bij uw apotheek op te vragen)

Licht ontbijt toegestaan als de behandeling in de middag plaatsvindt. Medicatieoverzicht (bij uw apotheek op te vragen) Renale denervatie Wanneer neemt u contact op met het secretariaat HC-kamer? Heeft u in de tijd tussen de aanvraag van het onderzoek en het daadwerkelijke onderzoek één van de onderstaande problemen gehad?

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/38545 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/38545 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/38545 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Molendijk, Ilse Title: Mesenchymal stromal cell therapy for Crohn's disease :

Nadere informatie

Behandeling met infliximab Ter behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa

Behandeling met infliximab Ter behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Behandeling met infliximab Ter behandeling van de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa Afdeling maag-darm-leverziekten Inleiding Uw arts heeft een behandeling met infliximab voorgesteld. Infliximab is

Nadere informatie

Ziekte van Crohn & Colitis Ulcerosa

Ziekte van Crohn & Colitis Ulcerosa Ziekte van Crohn & Colitis Ulcerosa Informatie Patiënteninformatie 1175798PR/1-2011 - Ziekte van Crohn & Colitis Ulcerosa 1 Inleiding Bij u is kort geleden geconstateerd dat u mogelijk een chronische darmontsteking

Nadere informatie

Bloedvergiftiging (sepsis)

Bloedvergiftiging (sepsis) Bloedvergiftiging (sepsis) Albert Schweitzer ziekenhuis december 2014 pavo 0661 Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt meestal

Nadere informatie

Functiecentrum /hartfunctie. Renale denervatie

Functiecentrum /hartfunctie. Renale denervatie Functiecentrum /hartfunctie Renale denervatie 1 Renale denervatie Datum/tijd opname: / /.. ;..:.. uur Datum/tijd stoppen Sintrom/Marcoumar:.../... /.. ;.:. uur Melden bij secretariaat afdeling.. Nuchter

Nadere informatie

Erkende opleidingen per zorginstelling

Erkende opleidingen per zorginstelling Instelling Academisch Medisch Centrum academisch ziekenhuis Maastricht Ambulance Amsterdam B.V. Ambulancedienst Zuid-Holland Zuid Connexxion Ambulance Services B.V. Coöperatie RAV Fryslân U.A. Coöperatie

Nadere informatie

SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie.

SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie. Informatie brief: SYMPATHY: Renale denervatie als nieuwe behandeling van therapie resistente hypertensie. Het effect van het onderbreken van de zenuwbanen van de nieren op de bloeddruk. Versie 4.2: datum:

Nadere informatie

Prednison (corticosteroïden)

Prednison (corticosteroïden) Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa MDL-centrum IJsselland Ziekenhuis www.mdlcentrum.nl Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Graag bied ik u hierbij de voorwaardelijke toelating voortgangsrapportage 2015 aan.

Graag bied ik u hierbij de voorwaardelijke toelating voortgangsrapportage 2015 aan. > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Zorginstituut Nederland Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110 AH

Nadere informatie

Rughernia. (Hernia nuclei pulposi)

Rughernia. (Hernia nuclei pulposi) Rughernia (Hernia nuclei pulposi) Wat is een hernia? Hernia betekent letterlijk breuk. Een hernia nuclei pulposi (kortweg HNP) komt voor in de wervelkolom en bestaat uit een scheur in de achterkant van

Nadere informatie

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct

Trombolyse. Acute behandeling van een herseninfarct Trombolyse Acute behandeling van een herseninfarct In deze folder vindt u informatie over de behandeling van een herseninfarct met een stolseloplossend medicijn (Alteplase). Deze behandeling wordt trombolyse

Nadere informatie

P.E.G. katheter. Endoscopie afdeling. Percutane Endoscopische Gastrostomie. Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10. Datum:

P.E.G. katheter. Endoscopie afdeling. Percutane Endoscopische Gastrostomie. Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10. Datum: Endoscopie afdeling P.E.G. katheter Percutane Endoscopische Gastrostomie Plaats: Endoscopie afdeling, straat 10 Datum: Tijd dat u zich moet melden: Tijd van het onderzoek: 1 U heeft met uw specialist/huisarts

Nadere informatie

Ontstoken alvleesklier

Ontstoken alvleesklier INTERNE GENEESKUNDE Ontstoken alvleesklier Pancreatitis Ontstoken alvleesklier In deze folder vindt u informatie over pancreatitis, een ontstoken alvleesklier (de pancreas). De meest voorkomende oorzaken,

Nadere informatie

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis)

H.40009.1115. Bloedvergiftiging (Sepsis) H.40009.1115 Bloedvergiftiging (Sepsis) Inleiding De arts heeft u verteld dat u of uw familielid een bloedvergiftiging heeft. Een bloedvergiftiging wordt ook wel sepsis genoemd. Een sepsis is een complexe

Nadere informatie

Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden)

Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden) Medicatie bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa Prednison (corticosteroïden) Maag-, Darm- en Leverziekten IJsselland Ziekenhuis Uw MDL-arts (maag-, darm- en leverarts) heeft u Prednison voorgeschreven

Nadere informatie

Longembolie Onderzoek en behandeling. www.nwz.nl

Longembolie Onderzoek en behandeling. www.nwz.nl Longembolie Onderzoek en behandeling www.nwz.nl Inhoud Wat is een longembolie? 3 Welke onderzoeken krijgt u? 4 Behandeling van een longembolie 5 Behandeling met bloedverdunnende medicijnen 7 Naar huis

Nadere informatie

Röntgenonderzoek van de galwegen en de alvleesklier met sedatie (roesje) E.R.C.P.

Röntgenonderzoek van de galwegen en de alvleesklier met sedatie (roesje) E.R.C.P. Röntgenonderzoek van de galwegen en de alvleesklier met sedatie (roesje) E.R.C.P. Binnenkort ondergaat u op de afdeling radiologie een onderzoek dat in medische termen endoscopischeretrogade-cholangio-pancreatografie

Nadere informatie

H.291414.0314. Pijnbestrijding (Lumbale sympathicus blokkade)

H.291414.0314. Pijnbestrijding (Lumbale sympathicus blokkade) H.291414.0314 Pijnbestrijding (Lumbale sympathicus blokkade) 2 Inleiding In overleg met uw behandelend arts is besloten dat er bij u pijnbestrijding (lumbale sympathicus blokkade) wordt toegepast. Lumbale

Nadere informatie

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113

Non Hodgkin lymfoom. Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Non Hodgkin lymfoom Albert Schweitzer ziekenhuis februari 2014 pavo 1113 Uw hoofdbehandelaar is: hematoloog dr. Uw specialist is op werkdagen tussen 08.30 17.00 uur bereikbaar via de polikliniek Interne

Nadere informatie

Hoe vaak komt het Guillain-Barre syndroom voor bij kinderen? Het Guillain-Barre syndroom komt bij één op de 100.000 kinderen voor.

Hoe vaak komt het Guillain-Barre syndroom voor bij kinderen? Het Guillain-Barre syndroom komt bij één op de 100.000 kinderen voor. Guillain-Barre syndroom Wat is het Guillain-Barre syndroom? Het Guillain-Barre syndroom is een ziekte waarbij als gevolg van een ontsteking van de zenuwen van de benen, romp, armen en gezicht in toenemende

Nadere informatie

De eerste hulp bij een beroerte

De eerste hulp bij een beroerte NEUROLOGIE De eerste hulp bij een beroerte trombolyse BEHANDELING De eerste hulp bij een beroerte U bent via de Spoedeisende Hulp (SEH) het St. Antonius Ziekenhuis binnengekomen, omdat de artsen vermoeden

Nadere informatie

Pijncentrum. Nucleoplastiek

Pijncentrum. Nucleoplastiek Pijncentrum Nucleoplastiek Inleiding Op het pijncentrum is met u besproken dat uw pijnklachten behandeld gaan worden door middel van een nucleoplastiek. In deze folder willen wij u graag informeren over

Nadere informatie

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5

1. Verschillende vormen van anesthesie 2. 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2. 2. Naar huis 4. 3. Complicaties en bijwerkingen 5 Inhoudsopgave 1. Verschillende vormen van anesthesie 2 1.1 Algehele anesthesie 2 1.2 Plaatselijke anesthesie 2 2. Naar huis 4 3. Complicaties en bijwerkingen 5 4. Vragen 6 Regionale anesthesie 1 1. Verschillende

Nadere informatie

De intra-aortale ballonpomp (IABP) Afdeling Intensive Care (IC)/Hartbewaking (CCU)

De intra-aortale ballonpomp (IABP) Afdeling Intensive Care (IC)/Hartbewaking (CCU) De intra-aortale ballonpomp (IABP) Afdeling Intensive Care (IC)/Hartbewaking (CCU) De intra-aortale ballonpomp (IABP) U bent opgenomen op de Intensive Care of op de afdeling Hartbewaking in het St. Antonius

Nadere informatie

15 Rugklachten. 1 Inleiding

15 Rugklachten. 1 Inleiding DC 15 Rugklachten 1 Inleiding Rugklachten komen veel voor. Men schat dat meer dan 3 miljoen mensen van 25 jaar of ouder langdurige klachten aan rug of nek hebben. 80 tot 90% van alle mensen heeft in zijn

Nadere informatie

De intra-aortale ballonpomp (IABP)

De intra-aortale ballonpomp (IABP) INTENSIVE CARE/HARTBEWAKING De intra-aortale ballonpomp (IABP) BEHANDELING De intra-aortale ballonpomp U bent opgenomen op de Intensive Care (IC) of op de Hartbewaking in het St. Antonius Ziekenhuis. Uw

Nadere informatie

Uveïtis (inwendige oogontsteking)

Uveïtis (inwendige oogontsteking) Centrumlocatie De oogarts heeft bij u uveïtis vastgesteld. In deze folder leest u meer over deze aandoening en de behandeling ervan. Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog, maar meestal

Nadere informatie

Chordotomie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling

Chordotomie. Centrum voor Pijngeneeskunde. Centrumlocatie. Doel van de behandeling Centrumlocatie De anesthesioloog heeft met u besproken dat uw pijnklachten behandeld zullen worden door middel van een chordotomie. In deze folder willen wij u graag informeren over deze behandeling. Doel

Nadere informatie

Ruggenprik tijdens de bevalling

Ruggenprik tijdens de bevalling H.291380.0215 Ruggenprik tijdens de bevalling (Epidurale pijnbestrijding) Wat is epidurale pijnbestrijding Bij deze ruggenprik spuit de anesthesioloog via een dun slangetje (katheter) verdovingsvloeistof

Nadere informatie

Proefblokkade zenuwwortel

Proefblokkade zenuwwortel Proefblokkade zenuwwortel Centrum voor pijngeneeskunde Locatie Eindhoven Door een beklemming/irritatie van een zenuw/zenuwwortel heeft u nek- of rugpijn met uitstralende pijn. Afhankelijk van welke zenuw

Nadere informatie

Bestraling prostaatkanker

Bestraling prostaatkanker Bestraling prostaatkanker Informatie voor patiënten Zoals u van uw uroloog heeft vernomen, is bij u prostaatkanker ontdekt. Het vooronderzoek heeft gelukkig geen afwijkingen getoond die op uitzaaiingen

Nadere informatie

Pijnbehandeling bij een blokkade van een zenuw in de bovenbuik. (Celiacus blokkade)

Pijnbehandeling bij een blokkade van een zenuw in de bovenbuik. (Celiacus blokkade) Pijnbehandeling bij een blokkade van een zenuw in de bovenbuik (Celiacus blokkade) 2 Er is met u gesproken over een blokkade (plaatselijke verdoving of uitschakeling) van een zenuw in de bovenbuik, omdat

Nadere informatie

Polikliniek voor. pijnbestrijding. adviezen na een hernia-operatie. Sympathicus Blokkade. ZorgSaam

Polikliniek voor. pijnbestrijding. adviezen na een hernia-operatie. Sympathicus Blokkade. ZorgSaam Polikliniek voor pijnbestrijding adviezen na een hernia-operatie Sympathicus Blokkade ZorgSaam 1 2 Sympathicus Blokkade In overleg met u is een afspraak gemaakt bij de pijnarts voor een Sympathicus Blokkade.

Nadere informatie

chronische pijn en de pijnpolikliniek Dr. D.H.Vrinten Anesthesioloog-pijnbehandelaar

chronische pijn en de pijnpolikliniek Dr. D.H.Vrinten Anesthesioloog-pijnbehandelaar chronische pijn en de pijnpolikliniek Dr. D.H.Vrinten Anesthesioloog-pijnbehandelaar De pijnpolikliniek Indeling van pijn; acuut of chronisch Acute pijn ontstaat plotseling is (meestal) goed te behandelen;

Nadere informatie

Targeted Disc Decompression (TDD)

Targeted Disc Decompression (TDD) Targeted Disc Decompression (TDD) Behandeling van de tussenwervelschijf bij het Pijnbehandelcentrum Albert Schweitzer ziekenhuis Augustus 2012 pavo 0786 Inleiding Uw behandelend arts heeft met u besproken

Nadere informatie

Thema: Beroerte. Nieuwe ontwikkelingen. Maarten Uyttenboogaart Neuroloog in opleiding. 3 maart 2010 16-3-2010 2

Thema: Beroerte. Nieuwe ontwikkelingen. Maarten Uyttenboogaart Neuroloog in opleiding. 3 maart 2010 16-3-2010 2 Thema: Beroerte Nieuwe ontwikkelingen Maarten Uyttenboogaart Neuroloog in opleiding 3 maart 2010 16-3-2010 2 Inhoud Behandeling acuut herseninfarct: - stroke unit - trombolyse - dotteren - schedeldaklichting

Nadere informatie

Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, exclusief ZBC s (2009)

Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, exclusief ZBC s (2009) Bijlage 1: Overzicht van alle ziekenhuizen, excluief ZBC (2009) In het rapport Ranglijt Ziekenhuizen:Inventariatie voorchrijfgedrag van geneemiddelen door medich pecialiten voor extramuraal gebruik zijn

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Kostentarief Honorarium Totaal 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 313,25 168,49 481,74 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening

Nadere informatie

-----------------------------------------------------

----------------------------------------------------- IN DIT NUMMER: Naamswijziging CZO Erkenningsaanvragen op juridische entiteit Samenvoegen Kamers Aanpassing diplomaregistratie Start Jos Rutting Cursus Toetsen in de praktijk Erkenningen Benoemingen -----------------------------------------------------

Nadere informatie

Neurologie Acute therapie van hersen-infarct d.m.v. oplossen van stolsel ( Trombolyse ) Informatie voor patiënt en/ of familie

Neurologie Acute therapie van hersen-infarct d.m.v. oplossen van stolsel ( Trombolyse ) Informatie voor patiënt en/ of familie Neurologie Acute therapie van hersen-infarct d.m.v. oplossen van stolsel ( Trombolyse ) Informatie voor patiënt en/ of familie CVA / Herseninfarct Bij een herseninfarct (CVA) treedt beschadiging van hersenweefsel

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de

Declaratiecode Zorgproductcode Lekenomschrijving Totaal bedrag 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de 14C031 990030021 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg 505,51 14C032 990030022 Klinisch neurofysiologisch onderzoek bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het

Nadere informatie

Chirurgie. Stoma. Een kunstmatige uitgang

Chirurgie. Stoma. Een kunstmatige uitgang Chirurgie Stoma Een kunstmatige uitgang 1 Inleiding Deze folder geeft enige informatie over de procedure rond het aanleggen van een stoma (een kunstmatige uitgang). Het is goed u te realiseren dat bij

Nadere informatie

WERKONTWIKKELINGSKRINGEN 2014 GEZONDHEIDSZORG

WERKONTWIKKELINGSKRINGEN 2014 GEZONDHEIDSZORG WERKONTWIKKELINGSKRINGEN 2014 GEZONDHEIDSZORG Er worden in 2014 WOK s georganiseerd, waarvoor je je kunt inschrijven. Gewesten De WOK s vinden per gewest plaats, zodat je altijd in de gelegenheid bent

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie