Voorwaardelijk toegelaten behandeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwaardelijk toegelaten behandeling"

Transcriptie

1 U heeft een Basisverzekering gesloten bij ONVZ Zorgverzekeraar. Dit is een uitwerking van de zorg die in de Zorgverzekeringswet is geregeld. Het Zorginstituut Nederland (voorheen: College voor zorgverzekering, CVZ) beoordeelt welke behandelingen wel en niet onder de aanspraken van de Zorgverzekeringswet, het zogenaamde basispakket, vallen. Als het zorginstituut oordeelt dat een behandeling niet tot het basispakket behoort, kan ONVZ die niet vergoeden uit de Basisverzekering. Welke behandelingen behoren tot het basispakket? Een behandeling die tot het basispakket behoort, is een behandeling die voldoet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk. Dit houdt in dat de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling voldoende is aangetoond op basis van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan. Wat is een voorwaardelijk toegelaten behandeling? Een behandeling die voorwaardelijk toegelaten is tot het basispakket voldoet nog niet aan het criterium van de stand van de wetenschap en praktijk. Dit houdt in dat de effectiviteit en doelmatigheid van de behandeling nog onvoldoende is aangetoond op basis van de onderzoeken die tot nu toe zijn gedaan. Enkele van deze behandelingen worden al wel in de praktijk toegepast, omdat deze in bepaalde situaties en voor bepaalde groepen mogelijk wel effectief zouden zijn. Het Zorginstituut Nederland kan aan de Minister voorstellen om een dergelijke behandeling voor maximaal vier jaar op te nemen in het basispakket. In deze vier jaar moet onderzoek plaatsvinden of de behandeling ook daadwerkelijk effectief is. Bij positieve uitkomsten van het onderzoek kan de behandeling dan na vier jaar definitief in het basispakket worden opgenomen. Bij negatieve resultaten wordt de behandeling definitief van het basispakket uitgesloten. Dit betekent dat een voorwaardelijk toegelaten behandeling dan voor vier jaar voorwaardelijk is opgenomen in de dekking van de Basisverzekering. U start met een voorwaardelijk toegelaten behandeling na Met ingang van vergoedt ONVZ de kosten van de zorg alleen als u deelneemt aan het erkende onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling. Veelal is dit een landelijk onderzoek dat door ZonMW wordt gefinancierd. Niet alle ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Als u dezelfde behandeling buiten het onderzoek, in een ander ziekenhuis in Nederland of in het buitenland, ondergaat, komen de kosten niet voor vergoeding in aanmerking. ZonMW is een organisatie die met subsidieprogramma s gezondheidsonderzoek en zorginnovatie stimuleert. U bent gestart met een voorwaardelijk toegelaten behandeling voor Als u voor bent begonnen met een voorwaardelijk toegelaten behandeling en daarbij deelneemt aan het erkende onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling, verandert er niets. U krijgt vergoeding op grond van de polisvoorwaarden. Als u voor bent begonnen met een voorwaardelijk toegelaten behandeling buiten het onderzoek naar de effectiviteit van de behandeling (veelal een landelijke door ZonMW erkend onderzoek), geldt een overgangsregeling. ONVZ vergoedt de afronding van deze behandeling: als deze volgens de Basisverzekering 2013 werd vergoed, voor de periode dat deze behandeling voorwaardelijk is toegelaten in de Basisverzekering en zolang u bij ons een Basisverzekering heeft. Welke behandelingen zijn voorwaardelijk toegelaten tot het basispakket? De behandelingen die voorwaardelijk zijn toegelaten tot het basispakket kunt u vinden in deel B van de Basisverzekering, onder artikel 5, lid e t/m i. Hieronder volgt een toelichting.

2 Acute pancreatitis met geïnfecteerde pancreasnecrose Pancreas is een ander woord voor alvleesklier. De pancreas is een orgaan dat een rol speelt in het spijsverteringsproces en de bloedsuikerregulatie. Acute pancreatitis is een kortdurende of tijdelijk ontsteking van de pancreas. De ziekteverschijnselen kunnen variëren van buikpijn en braken tot pancreasnecrose. Pancreasnecrose is het afsterven (necrose) van een deel van het alvleesklierweefsel. In een ernstige situatie kan in het al afgestorven alvleesklierweefsel opnieuw een infectie (ontsteking) ontstaan, dit wordt dan geïnfecteerde pancreasnecrose genoemd. Met de standaardbehandeling wordt er geprobeerd om het afgestorven ontstoken alvleesklierweefsel (het geïnfecteerde pancreasnecrose gebied) te ontlasten door de ontstane pus weg te zuigen. Dit gebeurt met behulp van een katheter (slangetje) door de buikwand heen. Deze standaardbehandeling wordt de chirurgische step-up benadering genoemd. De voorwaardelijk toegelaten behandeling wordt de transluminale endoscopische step-up benadering genoemd. Ook bij deze behandeling is het doel om het afgestorven ontstoken alvleesklierweefsel te ontlasten door de ontstane pus weg te zuigen. Dit gebeurt met behulp van een katheter (slangetje) dat via de mond, slokdarm en maag op de juiste plek terecht komt. De katheter hoeft nu dus niet door de buikwand heen. Er zijn aanwijzingen dat deze nieuwere behandeling effectiever zou zijn. Daarom is besloten de hierboven beschreven standaardbehandeling te vergelijken met de voorwaardelijk toegelaten behandeling in de zgn. TENSION studie. De TENSION studie onderzoekt welke behandelstrategie, de endoscopische of chirurgische benadering het best is, met als doel de genezingskans van deze patiënten te verbeteren. tot 1 januari Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie: de TENSIONstudie. 2. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende Welke ziekenhuizen doen mee aan de TENSION-studie: Ziekenhuis Stad Ziekenhuis Stad AMC Amsterdam MCL Leeuwarden Amphia ziekenhuis Breda Meander MC Amersfoort AZM Maastricht Medisch Spectrum Twente Enschede Catharina ziekenhuis Eindhoven OLVG Amsterdam CWZ Nijmegen Reinier de Graaf Groep Delft Erasmus MC Rotterdam St Antonius ziekenhuis Nieuwegein Gelre ziekenhuis Apeldoorn UMC St Radboud Nijmegen Isala klinieken Zwolle UMCGroningen Groningen Jeroen Bosch ziekenhuis Den Bosch UMCUtrecht Utrecht LUMC Leiden VUMC Amsterdam Maasstad ziekenhuis Rotterdam Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede Maxima Medisch Centrum Veldhoven Ziekenhuis Rijnstate Arnhem

3 Ziekte van Crohn De ziekte van Crohn begint met kleine ontstekingen (zweren) in de wand van het spijsverteringskanaal. De kleine ontstekingen kunnen uitgroeien tot grotere ontstekingen tot diep in de wand van het spijsverteringskanaal. In principe kunnen de ontstekingen zich langs het gehele spijsverteringskanaal bevinden, van mond tot anus. In de meeste gevallen is er sprake van een ontsteking van een dunne-, dikke en/of endeldarm. De ontstekingen zijn plaatselijk en worden omgeven door gezonde delen van het spijsverteringskanaal. Het verdedigingsmechanisme van ons lichaam is het afweersysteem (immuunsysteem). Het afweersysteem kan schadelijke indringers, zoals bijvoorbeeld bacteriën, schimmels, parasieten en virussen herkennen en door middel van een ontsteking verwijderen. Bij de ziekte van Crohn ontstaat er zonder de aanwezigheid van schadelijke indringers toch een ontstekingsreactie. Het afweersysteem gaat aan het werk terwijl dit niet zou moeten. voor de ziekte van Crohn is een behandeling met afweerremmende medicijnen. Met de afweerremmende medicijnen wordt geprobeerd de ontstekingen af te remmen en nieuwe ontstekingen te voorkomen. Met deze medicatie wordt de ziekte van Crohn dus niet genezen, maar worden de klachten en ziekteverschijnselen onderdrukt. Bij mensen met een therapie refractaire ziekte van Crohn blijven de ontstekingen ontstaan ondanks de behandeling met afweerremmende medicijnen. Zij zijn dus niet meer te behandelen met behulp van medicatie. De voorwaardelijk toegelaten behandeling: een autologe stamceltransplantatie, is bedoeld voor deze groep mensen. Er zijn aanwijzingen dat door een autologe stamceltransplantatie de ziekteverschijnselen (de ontstekingen van de darmwand) langdurig kunnen verminderen. Door onderzoek wil men inzicht verkrijgen in de kosteneffectiviteit en pathofysiologie (functie van het zieke orgaan) van het kennelijke succes van stamceltransplantatie bij Crohn patiënten. Het afweersysteem werkt met bloedcellen. Stamcellen zijn cellen waaruit veel nieuwe bloedcellen kunnen ontstaan. Bij een autologe stamceltransplantatie worden (eigen) stamcellen bij de patiënt weggehaald. Hiervan worden de gezonde en goedwerkende stamcellen buiten het lichaam bewaard. Dan ontvangt de patiënt een behandeling waardoor goede en niet goede bloedcellen in het lichaam worden vernietigd. Na deze behandeling worden de bewaarde gezonde stamcellen weer teruggeplaatst. Hieruit ontstaan nieuwe bloedcellen voor het afweersysteem. Het afweersysteem zou hierna niet meer continue voor nieuwe ontstekingen in de darmwand moeten zorgen. tot 1 januari Er moet sprake zijn van een therapie refractaire ziekte van Crohn. 2. Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie. 3. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende Welke ziekenhuizen doen mee aan de studie? Ziekenhuis St. Antonius ziekenhuis Stad Nieuwegein

4 Therapieresistente hypertensie Hypertensie of verhoogde bloeddruk is een aandoening die gepaard gaat met een sterk verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Geschat wordt dat in de westerse wereld % van de volwassen bevolking een te hoge bloeddruk heeft. Meestal kan geen specifieke oorzaak worden gevonden: men spreekt dan van essentiële hypertensie. voor essentiële hypertensie is gebaseerd op aanpassing van de leefstijl (zoutgebruik aanpassen, alcoholconsumptie aanpassen, gewichtsreductie) en gebruik van bloeddrukverlagende geneesmiddelen. Deze behandeling dient levenslang te worden voortgezet. Als de bloeddruk daalt door deze behandeling neemt het risico op hart- en vaatziekten met 50% af. Bij een aanzienlijk aantal patiënten (naar schatting ongeveer %) daalt de bloeddruk ondanks deze standaardbehandeling niet of niet voldoende. Men spreekt dan van therapieresistente hypertensie. Vaak ligt een gebrekkige therapietrouw hieraan ten grondslag. Behandeling en leefstijlaanpassing dienen in principe levenslang te worden volgehouden. Voor de mensen met therapieresistente hypertensie is de voorwaardelijke toegelaten behandeling: percutane renale denervatie, een nieuwe behandelmogelijkheid. Percutane renale denervatie is een eenmalige en relatief eenvoudige ingreep waarbij de sympathische zenuwen van en naar de nier worden uitgeschakeld. De naam denervatie betekent letterlijk ontzenuwen hoewel in werkelijkheid de zenuwen alleen beschadigd worden, waardoor de prikkels niet meer doorgegeven worden. Via de slagader in de lies wordt een katheter opgevoerd tot in de nierslagaders. Via deze catheter wordt radiofrequente ablatie uitgevoerd in de wand van de nierslagaders, waar zich de sympathische zenuwen bevinden. Dat betekent dat de elektroden op de punt van de katheter worden verwarmd door middel van radiofrequente stroom. Door de verhitting wordt de zenuw voor langere tijd uitgeschakeld. Door uitschakeling van deze sympathische zenuwen zou de hypertensie beter behandelbaar worden. In een aantal gevallen kan ook de medicatie worden verminderd. Er zijn aanwijzigen dat deze nieuwe behandeling effectiever zou zijn dan aanpassing van de leefstijl alleen. Daarom is besloten de hierboven beschreven standaardbehandeling te vergelijken met de voorwaardelijk toegelaten behandeling in combinatie met de standaardbehandeling. In de zgn. SYMPATHY studie wordt dit onderzocht bij patiënten met hoge bloeddruk ondanks het feit dat ze drie of meer hoge bloeddruk medicamenten gebruiken. Meer gedetailleerde informatie over het onderzoek is beschikbaar op of 1 januari 2013 tot 1 januari Er moet sprake zijn van therapieresistente hypertensie. 2. Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie: de Sympathystudie. 3. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende

5 Welke ziekenhuizen doen mee aan de studie? Ziekenhuis Stad Arts AZM Maastricht Dr. A. Kroon ASZ Dordrecht Dr. O.E. Elgersma AMC Amsterdam Prof. Dr. J.A. Reekers/ Dr. B.J.H. van den Born Amphia Ziekenhuis Breda Dr. M. Meuwissen Anthonius ziekenhuis Nieuwegein Dr. B. Rensing, Dr. H.H. Vincent CWZ Nijmegen Dr. M.E.R. Gomes Catharina Ziekenhuis Eindhoven Dr. W.AL. Tonino Isala Klinieken Zwolle Dr. J.E. Heeg LUMC Leiden Dr. J. Rotmans, Dr. B van der Hoeven Maasstad Ziekenhuis Rotterdam Dr. M van der Ent Martini Ziekenhuis Groningen Dr. R.C. Steggerda Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Dr. H.O. Peels MCHaaglanden Den Haag Dr. A.J. Wardeh MCL Leeuwarden Dr. M.H. Hemmelder, Dr. R Folkeringa Rijnstate Ziekenhuis Arnhem Dr. K. Parlevliet Scheper Ziekenhuis Emmen Dr. F. van der Kleij TweeSteden Ziekenhuis Tilburg Dr. M. Winkens UMC Utrecht Dr. P.J. Blankestijn, Dr. M Voskuil, Dr. W Spiering, Prof Dr W. Mali Ziekenhuisgroep Twente Almelo Dr M de Vries, Dr. G Laverman De volgende ziekenhuizen bereiden zich voor op deelname: Ziekenhuis VUMC OLVG IJsselland Ziekenhuis HagaZiekenhuis Jeroen Bosch Ziekenhuis Stad Amsterdam Amsterdam Capelle aan den IJssel Den Haag s- Hertogenbosch Voor actuele informatie verwijzen we u naar

6 Intra-arteriële behandeling bij herseninfarct Bij een herseninfarct is een bloedvat in de hersenen gedurende langere tijd afgesloten door een bloedstolsel. Het hersenweefsel achter de blokkade krijgt daardoor geen zuurstof en voeding meer en functioneert niet meer goed. De gevolgen zijn meestal direct zichtbaar en snelle actie is nodig. Jaarlijks worden patiënten met een acuut herseninfarct in het ziekenhuis opgenomen. Er zijn twee standaardbehandelingen. Als de behandeling gestart kan worden binnen drie uur na de eerste verschijnselen van een herseninfarct is intraveneuze thrombolyse (IVT) de voorkeursbehandeling. Daarbij wordt via een infuus een sterk werkende stof toegediend, die een stolsel in een bloedvat kan oplossen (thrombolyticum). Bij de patiënten die niet in aanmerking komen voor IVT bestaat de standaardbehandeling uit intensieve verpleging en het voorkomen van complicaties. Medicijnen hebben dan slechts een rol bij het voorkomen van nieuwe herseninfarcten. Als IVT niet tot de mogelijkheden behoort of niet heeft geleid tot een verbetering is intra-arteriële thrombolyse (IAT) een mogelijk alternatief. Bij deze behandeling wordt via een punctie in de liesslagader een microcatheter ter plaatse van de afsluitende bloedprop (thrombus) gebracht. Hierdoor kan het middel dat het bloedstolsel moet oplossen (thrombolyticum) direct lokaal worden toegediend. Bij IAT kan worden volstaan met een lagere dosering dan bij IVT, waarbij het middel door het hele lichaam circuleert. De toediening op direct de juiste plaats en de lagere dosering resulteert in tijdwinst en daarnaast is de kans op bloedingscomplicaties kleiner. Hierdoor zou een aantal contra-indicaties kunnen vervallen (mensen die niet in aanmerking komen voor IVT zouden daardoor wel voor IAT in aanmerking kunnen komen) en zou een ruimer behandelinterval mogelijk kunnen zijn. Mogelijk verbetert met IAT de neurologische uitkomst in patiënten met een acuut herseninfarct, omdat het bloedvat en het hersenweefsel achter de afsluiting sneller of effectiever herstellen. Daarmee zou dan veel blijvende schade kunnen worden voorkomen. Nadelen van IAT zijn de complexe logistiek in het ziekenhuis en de benodigde ervaring en vaardigheid met de betrokken medisch-specialisten. Ook kunnen er complicaties optreden, zoals beschadiging van de vaatwand, hersenbloeding of embolieën. Er zijn dus aanwijzigen dat deze nieuwe intra-arteriële behandeling effectiever zou zijn, maar er zijn ook nadelen. Daarom is besloten de hierboven beschreven (standaard) intraveneuze behandeling te vergelijken met de voorwaardelijk toegelaten (intra-arteriële) behandeling. In de zgn. MRCLEAN studie wordt de effectiviteit en veiligheid van de intra-arteriële behandeling onderzocht. 1 januari 2013 tot 1 januari Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie: het MRCLEAN onderzoek. 2. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende

7 Welke ziekenhuizen doen mee aan de studie? Ziekenhuis Stad PI Neurologist PI Interventionist AMC Amsterdam Y. Roos C. Majoie Atrium MC Heerlen T. Schreuder R. Heijboer Catharina ziekenhuis Eindhoven K. Keizer X. Tielbeek Erasmus MC Rotterdam D. Dippel P. Brouwer HAGA Den Haag B. de Bruyn L. van Dijk Isala klinieken Zwolle P. van den Bergh B. van Hasselt LUMC Leiden M. Wermer M. van Walderveen MC Haaglanden Den Haag J. Boiten G. Lycklama Medisch Spectrum Twente Enschede H. den Hertog D. Gerrits MUMC+ Maastricht R. van Oostenbrugge W. van Zwam Reinier de Graaf Gasthuis Delft L. Aerden R. Dallinga St Antonius ziekenhuis Nieuwegein W. Schonewille J.A. Vos St. Elisabeth Tilburg P. de Kort W.J. van Rooy UMCGroningen Groningen P. Vroomen O. Eshgi UMCN Nijmegen E. van Dijk J. de vries UMCUtrecht Utrecht J. Kappelle R. Lo VUMC Amsterdam M. Visser J. Bot Ziekenhuis Rijnstate Arnhem J. Hofmeijer J. Oostaayen

8 Chronische aspecifieke lage rugklachten Chronische lage rugklachten zijn de meest voorkomende klachten van het houding- en bewegingsapparaat. Met lage rugklachten wordt bedoeld: pijn in het gebied tussen de onderste ribben en de bovenste bilplooi, met of zonder uitstraling in het been. Van specifieke rugklachten wordt gesproken als sprake is van een aanwijsbare oorzaak zoals een infectie, ontsteking, wervelfractuur, wervelinzakking door osteoporose, een tumor of een hernia (HNP, hernia nuclei pulposi, een uitpuiling van de tussenwervelschijf). Bij ongeveer 90% van de mensen met lage rugklachten is geen specifieke oorzaak aan te wijzen; deze klachten worden aspecifiek genoemd. Veelal is dan sprake van veranderingen van de wervelkolom of ondersteunende omringende structuren, zoals slijtage. Ook kan sprake zijn van irritatie van een zenuw(wortel). Het natuurlijk beloop van aspecifieke lage rugklachten is gunstig, veelal gaan de klachten binnen enkele dagen tot weken vanzelf over. Wanneer de klachten langer dan drie maanden aanwezig zijn spreekt men van chronische klachten. Bij chronische aspecifieke lage rugklachten is geen behandeling mogelijk die de klachten wegneemt. Wel kan de pijn verminderd of zelfs weggenomen worden door de zenuw, die de pijn geleidt, tijdelijk of definitief uit te schakelen. Dit kan gebeuren door de standaardbehandeling: een injectie met een vloeistof die de zenuw doodt. Radiofrequentie denervatie is de voorwaardelijk toegelaten behandeling. Dit is een behandeling die veelal wordt uitgevoerd op speciale pijnpoli s van ziekenhuizen. De naam denervatie betekent letterlijk ontzenuwen hoewel in werkelijkheid de zenuwen alleen beschadigd worden, waardoor de pijnprikkeling niet meer doorgegeven wordt. Bij de radiofrequente denervatie worden onder röntgendoorlichting, nadat de huid verdoofd is, naalden geplaatst bij de betreffende zenuwen. Zodra de juiste plaats bereikt is wordt de naaldpunt verwarmd door middel van radiofrequente stroom. Daardoor wordt de zenuw voor langere tijd uitgeschakeld. Door middel van deze behandeling wordt de pijngeleiding beïnvloed, waardoor in veel gevallen een pijnvermindering optreedt. Omdat medisch-specialisten in de praktijk gebruikmaken van pijnblokkades bij de bestrijding van chronisch rugpijn, maar het effect van deze pijnblokkades onduidelijk is, is een onderzoek opgezet: de MinT studie. In deze studie wordt de effectiviteit en kosteneffectiviteit onderzocht van radiofrequente denervatie als toevoeging aan een multidisciplinair pijnprogramma voor patiënten met chronische aspecifieke lage rugpijn. Meer gedetailleerde informatie over het onderzoek is beschikbaar op 1 januari 2012 tot 1 januari Er moet sprake zijn van chronische aspecifieke rugklachten. 2. Voorwaarde is de daadwerkelijke deelname aan de door ZonMW erkende studie: de MinT-studie. 3. Niet iedereen kan meedoen aan deze studie. De medisch specialisten van de deelnemende

9 Welke ziekenhuizen doen mee aan de studie? Ziekenhuis Stad Ziekenhuis Stad Amphia ziekenhuis Breda MCL Leeuwarden ASZ Sliedrecht Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar Catharina ziekenhuis Eindhoven Medisch Spectrum Twente Enschede Diakonessenhuis Utrecht OLVG Amsterdam Gelre ziekenhuis Apeldoorn Reinier de Graaf Gasthuis Delft Havenziekenhuis Rotterdam Rijnland Ziekenhuis Leiderdor Isala klinieken Zwolle Rijnstate Velp Maasstadziekenhuis Rotterdam St Antonius ziekenhuis Nieuwegein

Algemene informatie Stamceltransplantatie

Algemene informatie Stamceltransplantatie Algemene informatie Stamceltransplantatie Inhoud 1. Introductie 3 2. Wat is kanker? 4 3. Wat is een stamceltransplantatie? 7 4. Wanneer wordt een stamceltransplantatie toegepast? 11 5. Hoe wordt een stamceltransplantatie

Nadere informatie

Arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding. ONVZ vergoedt een deel van de eerstelijnszorg ook als deze arts de zorg uitvoert.

Arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding. ONVZ vergoedt een deel van de eerstelijnszorg ook als deze arts de zorg uitvoert. Algemene bepalingen Deel A-1 Deel A 1 Algemene bepalingen Artikel en lidnummer Tekst 2014 Tekst 2015 Uitleg aanpassing Begripsomschrijvingen Artikel 1 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) Arts infectieziekte-

Nadere informatie

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010

Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Absolute en gestandaardiseerde sterftecijfers 2010 Naam Instelling Plaats Klin. Klin. % HSMR Toelichting - exclusiecriteria morta- opna- 2010 liteit men Medisch Centrum Alkmaar Alkmaar 684 35.639 1,92

Nadere informatie

Uitzaaiingen bij kanker

Uitzaaiingen bij kanker Uitzaaiingen bij kanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker en wat zijn uitzaaiingen? 4 Hoe ontstaan uitzaaiingen? 7 Waar ontstaan uitzaaiingen? 11 Klachten 13 Vaststellen van uitzaaiingen

Nadere informatie

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS

Op 25 maart 2011 vastgesteld en uitgebracht aan de minister van VWS Rapport Behandeling van chronische aspecifieke lage rugklachten: kortdurende conservatieve interventies complementaire en alternatieve interventies injectie- en denervatietechnieken Op 25 maart 2011 vastgesteld

Nadere informatie

CHRONISCHE LAGE RUGPIJN (met dank aan Peter de Jong, anesthesioloog, Laurentius Ziekenhuis te Roermond)

CHRONISCHE LAGE RUGPIJN (met dank aan Peter de Jong, anesthesioloog, Laurentius Ziekenhuis te Roermond) Deze informatie is bestemd voor patiënten, die lijden aan CHRONISCHE LAGE RUGPIJN (met dank aan Peter de Jong, anesthesioloog, Laurentius Ziekenhuis te Roermond) Inleiding Vrijwel alle volwassenen (60-90%)

Nadere informatie

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM)

Klinische Genetica. Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Klinische Genetica Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) 1 Gedilateerde Cardiomyopathie (DCM) Inhoud Inleiding 3 De werking van het normale hart 3 Het

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Alvleesklierkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De alvleesklier 8 Alvleesklierkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 14 Onderzoek 16 Verder onderzoek 18 Behandeling 22

Nadere informatie

borstvlieskanker Mesothelioom

borstvlieskanker Mesothelioom borstvlieskanker Mesothelioom Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De borstkas 8 Borstvlieskanker 10 Oorzaken 11 Klachten 13 Onderzoek voor de diagnose 14 Verder onderzoek

Nadere informatie

Hernia en vernauwing van het wervelkanaal

Hernia en vernauwing van het wervelkanaal Hernia en vernauwing van het wervelkanaal Een behandelwijzer U heeft met uw specialist afgesproken om een operatie aan uw te ondergaan. Om u zo optimaal mogelijk voor te bereiden op de ingreep, is het

Nadere informatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie

Anesthesie en pijnbehandeling. Rondom een operatie Anesthesie en pijnbehandeling Rondom een operatie Inhoud Inleiding 3 Vormen van anesthesie 3 Wat doet de anesthesioloog 4 Algehele anesthesie 5 Voordelen van algehele anesthesie 5 Nadelen van algehele

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/pm) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/pm) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Longkanker Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De longen 8 Longkanker 11 Oorzaken 13 Klachten 15 Onderzoek 17 Verder onderzoek 22 Behandeling 25 Behandeling van niet-kleincellige

Nadere informatie

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen

NET-groep. Informatie over. neuro-endocriene tumoren (NET) de longen NET-groep Informatie over neuro-endocriene tumoren (NET) de longen 1 Deze brochure kwam tot stand in samenwerking met de Raad van Advies van de NET-groep Deze brochure is een uitgave van Stichting NET-groep

Nadere informatie

Immunotherapie en monoklonale antilichamen

Immunotherapie en monoklonale antilichamen Immunotherapie en monoklonale antilichamen Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Het afweersysteem 8 Wat is immunotherapie en wat zijn monoklonale antilichamen? 9 Hoe werkt immunotherapie

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015.

VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. VERZEKERINGSVOORWAARDEN BASISVERZEKERING KIEMER DFZ 1225 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De verzekeringsvoorwaarden zijn bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) geregistreerd onder

Nadere informatie

Vernauwing in de halsslagader. (Carotisstenose)

Vernauwing in de halsslagader. (Carotisstenose) Vernauwing in de halsslagader (Carotisstenose) Inhoud Pagina Inleiding 3 Vernauwing in de halsslagader 4 De halsslagaders in de bloedsomloop 4 De functie van de halsslagaders 5 Hoe ontstaat een vernauwing

Nadere informatie

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding.

Inhoud. KWF Geverslijn: 0900 202 00 41 ( 0,01/m) Giro 26000. KWF Kanker Infolijn 0800 022 66 22 (gratis) www.kwfkankerbestrijding. Chemotherapie Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Wat is kanker? 5 Hoe werkt chemotherapie? 8 Wanneer wordt chemotherapie toegepast? 11 Hoe wordt de behandeling gegeven? 12 Bijwerkingen 18 Redenen om de

Nadere informatie

Baarmoederhals- kanker

Baarmoederhals- kanker Baarmoederhalskanker Inhoud Voor wie is deze brochure? Voor wie is deze brochure? Wat is kanker? 4 Het lymfestelsel 6 De vrouwelijke geslachtsorganen 8 Baarmoederhalskanker 10 Oorzaken 12 Klachten 14 Onderzoek

Nadere informatie

Hernia operatie. Informatie over de gang van zaken rondom hernia operaties

Hernia operatie. Informatie over de gang van zaken rondom hernia operaties Hernia operatie Informatie over de gang van zaken rondom hernia operaties Bestandsnaam 5.2.BI 021 Hernia Operatie Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave AVE Orthopedische Klinieken Inleiding Anatomie van de rug

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ALLES VERZORGD POLIS DFZ 800 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15

VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 VERZEKERINGSVOORWAARDEN DE FRIESLAND ZORGVERZEKERAAR ZELF BEWUST POLIS DFZ 802 01 15 Verzekeringsvoorwaarden vanaf 1 januari 2015. De Friesland Zorgverzekeraar NV Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Informed consent: de geïnformeerde patie nt

Informed consent: de geïnformeerde patie nt Informed consent: de geïnformeerde patie nt Een beschrijvend onderzoek naar preoperatieve patiëntenfolders. Cathy Verhulst, 3037460 Juli 2014 Begeleider: Henk Pander Maat Masterscriptie voor Communicatiestudies

Nadere informatie

Boezemfibrilleren Onderzoek en behandeling

Boezemfibrilleren Onderzoek en behandeling Boezemfibrilleren Onderzoek en behandeling 1 De Hartstichting De Hartstichting wil dat minder mensen vroegtijdig hart- en vaatziekten krijgen of eraan overlijden. Ook het ongemak en leed dat patiënten

Nadere informatie

Chronische Nierinsufficiëntie

Chronische Nierinsufficiëntie Chronische Nierinsufficiëntie Informatie voor ouders en verzorger 658224_PFI_pat_indicatie_CNI.indd 1 25-06-12 10:02 Voor wie is dit boekje bedoeld? Dit is een boekje voor ouders en verzorgers van kinderen

Nadere informatie

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt

1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt 1. Anatomie van het zenuwstelsel: centraal vs. perifeer Opbouw zenuwstelsel. Het zenuwstelsel wordt onderverdeeld in een centraal zenuwstelsel (CZS) dat opgesloten ligt binnen de holte van de schedel en

Nadere informatie

Het succes van unieke publiekprivate samenwerking. Van hartklep tot hersenvocht

Het succes van unieke publiekprivate samenwerking. Van hartklep tot hersenvocht Het succes van unieke publiekprivate samenwerking Van hartklep tot hersenvocht Het succes van unieke publiekprivate samenwerking Van hartklep tot hersenvocht Voorwoord 5 6 10 14 18 22 26 30 34 38 Voorwoord

Nadere informatie

Behandeling van (pijn bij) Posttraumatische Dystrofie PD

Behandeling van (pijn bij) Posttraumatische Dystrofie PD Behandeling van (pijn bij) Posttraumatische Dystrofie PD Colofon Deze brochure is een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Posttraumatische Dystrofie Patiënten en van DGV, Nederlands instituut voor

Nadere informatie

Rughernia (behandeling door de huisarts)

Rughernia (behandeling door de huisarts) Rughernia (behandeling door de huisarts) Wat is hernia? Hernia betekent letterlijk breuk. Een hernia nuclei pulposi (kortweg HNP) komt voor in de wervelkolom en bestaat uit een scheur in de achterkant

Nadere informatie

HNP hernia nuclei pulposi

HNP hernia nuclei pulposi HNP hernia nuclei pulposi INLEIDING Een hernia (Hernia Nuclei Pulposi, HNP) is een uitstulping van de tussenwervelschijf. Deze uitstulping drukt op een zenuw, waardoor pijnklachten in het been ontstaan,

Nadere informatie

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma

35 Bloedarmoede. Drs. P.F. Ypma Drs. P.F. Ypma Inleiding Bloedarmoede (anemie) is een veelvoorkomend verschijnsel bij multipel myeloom en de ziekte van Waldenström, zowel bij het begin van de ziekte als in het beloop ervan. Dit kan (ten

Nadere informatie