Integer zaken doen DE ETHISCHE CODE VAN SHIRE GL v. 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Integer zaken doen DE ETHISCHE CODE VAN SHIRE. 06-100GL v. 2.0"

Transcriptie

1 Integer zaken doen DE ETHISCHE CODE VAN SHIRE GL v. 2.0

2 Brief van uw CEO Beste collega's, Juli 2015 In onze bedrijfstak spelen vele complexe factoren een rol. Om omstandigheden die ethische vragen oproepen dus tijdig te onderkennen, is het belangrijk onze onderliggende waarden en cultuur en ons onderliggende beleid te kennen. In ons onophoudelijke streven naar gezonde bedrijfsresultaten is het minstens even belangrijk en misschien wel belangrijker, hoe we tot deze resultaten komen. Door ons werk wordt het leven van mensen beïnvloed. Deze enorme verantwoordelijkheid moet bij ons altijd op de eerste plaats komen. Om deze redenen moeten we ons blijven afvragen, Wat is het beste dat we kunnen doen en wat is de beste manier om het te doen? Hoewel we er in beginsel op vertrouwen dat de medewerkers van Shire de noodzaak onderkennen om altijd hun gezonde verstand te gebruiken, is het niet altijd duidelijk wat juist is. Deze ethische gedragscode is ontwikkeld om u te helpen alle aspecten van onze bedrijfstak waarin ethiek een rol speelt te begrijpen en als uw hulpmiddel bij het nemen van de juiste beslissing. Vanzelfsprekend kan in een bedrijfstak als de onze geen enkele ethische gedragscode of geen enkel beleid antwoord geven op alle vragen of bij alle mogelijke gebeurtenissen. Overleg met je manager als je in dergelijke gevallen twijfelt over wat je moet doen. Door in de geest van de gedragscode te handelen en u op een wijze te gedragen, die in overeenstemming is met onze waarden, blijven we het vertrouwen en het respect verdienen van degenen met wie we samenwerken en die we dienen. Flemming Ornskov, MD Chief Executive Officer 2 INTEGER ZAKEN DOEN De ethische code van Shire

3 Inhoud Deel 1: Inleiding Integer zaken doen 5 Het belang van de ethische code 5 Deel 2: Onze ethische code ONZE WERKOMGEVING 8 Zorgen voor gelijke en eerlijke kansen 9 Respect voor anderen tonen 9 Het handhaven van een veilige en betrouwbare werkplek 10 DE MARKT 11 Zaken doen zonder corrupte activiteiten 12 Zorgen voor eerlijke concurrentie 13 Het vergaren van competitive intelligence 14 Eerlijke behandeling van leveranciers en inkoop 15 Bescherming van privacy en persoonsgegevens 15 PERSOONLIJKE INTEGRITEIT 17 Correct omgaan met geschenken en vermaak 18 Vermijden van belangenconflicten 20 Correct omgaan met voorkennis 21 Antwoorden op vragen van investeerders en de media 22 Antwoorden aan overheidsfunctionarissen 23 Gedrag van medewerkers bij politieke activiteiten 23 ONZE PRODUCTEN 24 Het verstrekken van volledige en eerlijke informatie over onze producten 25 Wereldwijde naleving van handelsvoorschriften 26 Productkwaliteit en bijwerkingen 27 BESCHERMEN VAN BEDRIJFSEIGENDOM 28 Accuraat boekhouden en archiveren 29 Beschermen van de integriteit van bedrijfstechnologie 29 Beschermen van intellectuele eigendom 30 Beschermen van vertrouwelijke bedrijfsinformatie 30 Uitgangspunten voor goed documentbeheer 31 ONZE GEMEENSCHAP 32 Respect voor het milieu 33 Patiëntengroepen en -organisaties ondersteunen 33 Deel 3: Being brave betekent moedig zijn en je mening geven Het bespreken van bezorgdheid 36 Bedrijfsmiddelen 36 INTEGER ZAKEN DOEN De ethische code van Shire 3

4 Inleiding 4 INTEGER ZAKEN DOEN De ethische code van Shire

5 Integer zaken doen Een belangrijk onderdeel van onze Brave-cultuur is de erkenning dat integer zaken doen bij Shire een gedeelde verantwoordelijkheid is van ons allemaal. Iedereen die bij Shire werkt, of dat nu is als employee, adviseur, contractant of in welke functie dan ook, heeft de verantwoordelijkheid integer te handelen. Hoe doe je dat? Wees eerlijk in al uw transacties namens Shire. Zorg dat u de wetten, de regelgeving en het beleid betreffende uw werk kent en naleeft. Zoek hulp wanneer u niet zeker weet wat u kunt doen in een situatie die een ethisch probleem kan vormen. Neem ethisch verantwoorde beslissingen. Geef uw mening als u te maken krijgt met ethische of juridische problemen, inbreuken op het beleid of ander gedrag dat u zorgen baart. Het belang van de ethische code Waarom hebben we een code? Bij ons streven naar sterke zakelijke resultaten willen we ervoor zorgen dat we die op de juiste manier bereiken. Ons bedrijf heeft veel complexe kanten. Het is essentieel dat iedereen die voor of namens Shire werkt onze waarden, onze cultuur en ons beleid begrijpt. Hoe moet ik de code gebruiken? Hoewel wij vertrouwen op uw oordeelsvermogen, is het niet altijd duidelijk wat juist is. Deze ethische code is bedoeld om u te helpen de juiste beslissingen te nemen of richtsnoeren aan te reiken in situaties die moeilijke ethische kwesties opwerpen of moeilijke beoordelingen vergen. En als ik in de code geen antwoord vind op mijn vraag? In geen enkele code, met geen enkel beleid kan elke vraag worden beantwoord of elke situatie worden opgelost. Raadpleeg uw leidinggevende of een van onze andere bronnen voor naleving van de code als u ooit twijfelt over wat u moet doen. U vindt nog meer hulpmiddelen voor de naleving van de code als u contact opneemt met de afdeling(en) Compliance, Juridische Dienst, Human Resources, Interne Audit, Kwaliteit (die zowel O&O als productie-activiteiten ondersteunen) en de Global Compliance Hulplijn. Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de code houdt? Iedereen die de code niet respecteert, kan worden onderworpen aan corrigerende en/of disciplinaire maatregelen. In ernstige gevallen kan dit leiden tot ontslag of aangifte bij de bevoegde autoriteiten. Hebben leidinggevenden nog andere verantwoordelijkheden volgens de code? Leidinggevenden zijn meestal de eersten tot wie de medewerkers zich wenden met vragen of twijfels. Van iedere Shire-manager wordt verwacht dat hij de code kent, dat hij elke dag opnieuw een voorbeeld is van ethisch gedrag en ervoor zorgt dat de medewerkers weten wat er van hen wordt verwacht. Als medewerkers vragen of twijfels hebben, moeten leidinggevenden daar objectief naar luisteren en effectief op reageren en zo nodig bepaalde onderwerpen doorspelen naar een van de hierboven genoemde hulpmiddelen voor de naleving. Terug naar de Inhoud INTEGER ZAKEN DOEN De ethische code van Shire 5

6 Wat houdt Shire s inzet voor naleving in? Shire zet zich in voor marketing, verkoop, promotie, onderzoek, ontwikkeling, informatievoorziening over, en adverteren van de producten die het commercialiseert over de hele wereld, in volledige naleving van de toepasselijke wetgeving, voorschriften en regelgeving. In de Verenigde Staten omvatten deze specifiek: Federale vereisten voor gezondheidszorg Vereisten van de Food &Drug Administration Vereisten van de bedrijfsintegriteitsovereenkomst van Shire 6 INTEGER ZAKEN DOEN De ethische code van Shire

7 Deel 2: Onze ethische code INTEGER ZAKEN DOEN De ethische code van Shire 7

8 Onze werkomgeving Wij streven naar een werkomgeving waarin alle medewerkers worden gewaardeerd, zodat zij optimaal kunnen bijdragen tot de visie van Shire en zich volledig kunnen ontplooien. 8 INTEGER ZAKEN DOEN De - Onze ethische werkomgeving code van Shire

9 Zorgen voor gelijke en eerlijke kansen Ons succes vloeit voort uit de uiteenlopende talenten van de medewerkers over de hele wereld. Wij staan open voor en waarderen alles wat onze mensen uniek maakt. Bijdragen aan een ondersteunende werkomgeving waar verschillende invalshoeken worden gewaardeerd en waar naar iedereen wordt geluisterd. Geef uw mening als u ziet dat iemand oneerlijk wordt behandeld. Als u iemand in dienst neemt of u neemt beslissingen in verband met het werk, zorg dan dat uw beoordeling berust op competentie, vaardigheden, kennis, werkervaring en -resultaten (wanneer die informatie beschikbaar is). Werk samen met HR en de Juridische Dienst zodat u op de hoogte bent van de plaatselijke arbeidsregelgeving in de gebieden waar u actief bent. AANVULLENDE MIDDELEN Gelijke kansen op werk/beleid van positieve discriminatie US (in de VS)? Vragen en antwoorden Wat is pesten? Typisch pestgedrag is gedrag dat beledigend, vernederend, kwetsend of bedreigend is voor degene tot wie het gericht is, of dat hem uitsluit. Pesten neemt vele vormen aan en kan bestaan uit woorden, gebaren of handelingen. Bedenk dat gedrag dat in uw eigen land aanvaardbaar is, dat ergens anders niet kan zijn. Doe nooit iets dat bedoeld is om een ander te intimideren of schade toe te brengen. Vermijd handelingen die als intimiderend kunnen worden beschouwd - ook als ze als grap bedoeld zijn. Als u getuige bent van gedrag dat u intimiderend vindt, meld dit dan. Gelijke-kansenbeleid UK (buiten de VS) Respect voor anderen tonen Onze medewerkers, patiënten, ons bedrijf en de samenleving hebben er voordeel bij als wij in ons werk respect tonen, aandacht hebben en verschillende invalshoeken opnemen, iedere dag opnieuw. Hetzelfde geldt voor onze omgang met externe zakenpartners. Ieder van ons moet bijdragen tot een werkomgeving zonder pesterijen of bedreigingen. Respectloos gedrag wordt niet getolereerd. Waar u op moet letten Hier volgen enkele voorbeelden van gedrag dat volgens onze code verboden is: Grappen of verdachtmakingen in verband met ras, religie, etnische afkomst of andere persoonskenmerken Expliciet seksueel getinte gesprekken, vragen, verhalen of mededelingen Plagerijen waardoor iemand zich vernederd voelt Ongewenst geflirt of seksuele toenadering Vertonen van ongepast materiaal Treiteren of buitensluiten Geweld of dreigen met geweld INTEGER INTEGER ZAKEN DOEN ZAKEN De DOEN ethische - Onze code werkomgeving van Shire 9

10 Het handhaven van een veilige en betrouwbare werkplek Wij streven ernaar de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers te behouden. We werken samen om een veilige, prettige werkomgeving te handhaven en een gezonde levensstijl te bevorderen. Misbruik van alcohol, drugs of geneesmiddelen is verboden, omdat dit het vermogen van de werknemer om zijn taak te vervullen kan verminderen en afbreuk kan doen aan de veiligheid en het welzijn van collega's en het publiek. Ga altijd veilig te werk en voorkom handelingen waarvan u weet dat ze gevaarlijk of schadelijk kunnen zijn. Verkoop, koop of gebruik nooit drugs en zorg dat u ze nooit in uw bezit hebt. Maak op uw werk nooit misbruik van alcohol of medicijnen. Volg alle beveiligingsprocedures op in het gebouw waar u werkt. Meld alle mogelijk bedreigende of potentieel gewelddadige situaties onmiddellijk aan HR of aan de bedrijfsbeveiliging. Meld alle onveilige handelingen of omstandigheden meteen. AANVULLENDE MIDDELEN Raadpleeg de website Gezondheid, veiligheid en omgeving voor meer toelichting. Shire behoudt zich overeenkomstig plaatselijke wet- en regelgeving, het recht voor sollicitanten, huidige werknemers en contractanten te testen op drug- of alcoholgebruik of misbruik van voorgeschreven geneesmiddelen. Als u of een andere werknemer kampt met drank- of drugsproblemen, hebben wij manieren om te helpen. Neem contact op met HR voor meer informatie. Terug naar de Inhoud 10 INTEGER ZAKEN DOEN - De Onze ethische werkomgeving code van Shire

11 De markt Wij gaan open en eerlijk te werk en weten dat ons gedrag en onze manier van zaken doen onze reputatie bepalen. Wij handelen naar de letter en de geest van de wet- en regelgeving van onze sector in de wereldeconomie. I N T E G E R Z A K E NI NDTOEEGNE R D ez A e tkhei snc D h eo E cn o d-e Dvea nmshire arkt 11

12 Zaken doen zonder corrupte activiteiten Wij doen zaken op verantwoorde, ethische wijze, zonder enige vorm van omkoping of corruptie ongeacht de plaatselijke gebruiken of gewoonten. Zaken doen met Shire is niet te koop. Wij verbieden omkoping van medewerkers, contractanten of derden die ons vertegenwoordigen ongeacht de plaatselijke gebruiken of gewoonten. Het is uw verantwoordelijkheid om het beleid en de procedures van Shire te kennen en na te leven. U moet voldoen aan de wetgeving tegen omkoping en corruptie. Wees eerlijk en duidelijk over het geld dat u uitgeeft en waaraan u het uitgeeft. Probeer nooit een betaling te verbergen of verkeerd voor te stellen. Beloof of geef nooit iets van waarde om iemand in een gezaghebbende positie te beïnvloeden een beslissing te nemen die gunstig is voor onze zakelijke transacties. Houd zorgvuldig toezicht op het werk van derden. Zorg ervoor dat zij zich, als onderdeel van hun werk voor Shire, niet inlaten met activiteiten die een vorm van omkoping of corruptie zijn of zo opgevat kunnen worden.? Vragen en antwoorden Wat is omkoperij? Omkopen is het aanbieden, beloven of geven van een financieel of ander voordeel aan een derde met de bedoeling aan te zetten tot de onbehoorlijke uitoefening van een bedrijfs- of overheidsfunctie. Wij staan noch het aanbieden noch het ontvangen van smeergeld toe. De anticorruptiewetgeving kent strenge straffen die vaak ook gelden buiten de landen waar de wetgeving is aangenomen. Registreer alle betalingen en uitgaven nauwkeurig en eerlijk in de boeken en documenten van het bedrijf. Het instellen van niet-geboekte regelingen of het bijhouden van een zwarte kas zijn verboden. AANVULLENDE MIDDELEN Anti-omkoping- en -corruptiebeleid GL 12 INTEGER ZAKEN DOEN De - De ethische markt code van Shire

13 Waar u op moet letten Omkopen kan met alles dat waarde heeft. Bijvoorbeeld: Buitensporige, luxueuze of overdadige geschenken, vormen van vermaak of gastvrijheid Werkaanbiedingen die zich uitstrekken tot een vriend of een familielid Verzoeken om donaties aan overigens legitieme doelen als middel om zich te verzekeren van steun voor een zakelijke transactie Het betalen van reis- of verblijfkosten van een persoon wanneer de reis geen zakelijk doel heeft Het aanvaarden van een geschenk, een betaling of een andere vorm van smeergeld in ruil voor het sturen van de zakelijke onderhandelingen in een bepaalde richting Het gratis verstrekken van goederen of diensten om zich te verzekeren van de steun voor een zakelijke transactie Het betalen van zogenaamde steekpenningen of smeergeld aan ambtenaren om routinematige overheidshandelingen te beïnvloeden, zoals betalen om sneller een visum te verkrijgen Het gebruik van middelen of apparatuur van Shire voor activiteiten die geen verband houden met het bedrijf Het aanbieden van of vragen om smeergeld is in de meeste landen strafbaar, zelfs als de transactie nooit plaatsvindt. Zorgen voor eerlijke concurrentie Shire streeft ernaar geslaagde zaken te doen op basis van betere producten, diensten en resultaten. Wij voldoen aan de concurrentiewetgeving, waarbij overeenkomsten tussen concurrenten die de beginselen van eerlijke mededinging ondermijnen, verboden zijn. Wij tolereren geen gedrag dat vrije en eerlijke concurrentie verhindert, beperkt of vervalst, waaronder: Prijsafspraken met concurrenten. Misbruik van een dominante marktpositie (bv. een kleine speler uit de markt dwingen). Vrije en eerlijke concurrentie is altijd goed voor patiënten en voor de samenleving, want deze zorgt voor keuze en concurrentie. Door de concurrentiewetgeving wordt een vrije, eerlijke en open markt gestimuleerd, die een bescherming vormt voor patiënten en de samenleving. Met concurrenten samenwerken om markten, klanten of gebieden te verdelen. De concurrentiewetgeving is complex, heeft een mondiaal bereik en werkt niet in de hele wereld op dezelfde manier. Neem contact op met uw Juridische Dienst of Compliance Manager voor specifieke informatie over uw gebied. INTEGER ZAKEN INTEGER DOEN De ZAKEN ethische DOEN code - De van markt Shire 13

14 Overleg nooit met een concurrent of iemand anders om prijzen af te spreken of maatregelen te nemen die kunnen lijken op prijsafspraken. Bespreek geen zakelijke informatie betreffende Shire met concurrenten (bv. onze gevoelige commerciële strategieën, plannen voor een nieuwe productlancering, prijsformules, kredietvoorwaarden, reclame-acties, kortingen of vergoedingen) en verschaf hen deze ook niet. Spreek met concurrenten niet over het verdelen van markten, klanten of bepaalde gebieden. Spreek met concurrenten niet over het plaatsen van productie- of verkoopbeperkingen. Doe nooit iets om een concurrerende aanbesteding te beïnvloeden of een leverancier, een klant of een distributeur te boycotten. Het vergaren van competitive intelligence Bij Shire wordt competitive intelligence op een ethische manier verkregen. Accepteer geen informatie waarvan u vermoedt dat die niet eerlijk is verkregen. Het is toegestaan om openbare bronnen zoals websites, gepubliceerde artikelen en advertenties te gebruiken voor informatie over concurrenten. Laat u nooit in met een onjuiste voorstelling van zaken, bedrog, diefstal, (industriële) spionage, piraterij of omkoping om informatie te verkrijgen. (Zie ook: Zorgen voor eerlijke concurrentie) Raadpleeg bij vragen of opmerkingen de Juridische Dienst. Waar u op moet letten Vergaderingen van beroepsverenigingen: zorg ervoor dat u de regels inzake gesprekken met concurrenten goed kent. Als iemand komt met vertrouwelijke bedrijfsinformatie (bv. prijzen, markten, toekomstige bedrijfsplannen), vertel dan voor wie u werkt en verlaat zo nodig de vergadering. Vrienden in de sector: hoewel het in onze sector prettig is om persoonlijke vriendschappen te onderhouden, moet u er zeer goed op letten dat u geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie doorgeeft aan een concurrent of aan iemand die deze zou kunnen doorgeven aan een concurrent. AANVULLENDE MIDDELEN Shire Information Protection E-Guide 14 INTEGER ZAKEN DOEN - De De ethische markt code van Shire

15 Eerlijke behandeling van leveranciers en inkoop Bij Shire gaan we eerlijk, verantwoord en ethisch correct om met onze contractanten, verkopers en leveranciers. Wij verwachten dat zij hetzelfde doen met ons. Beslissingen over aanbestedingen moeten worden gebaseerd op de gebruikelijke commerciële overwegingen. Wij streven naar diversiteit in ons leveranciersbestand, net zoals wij dat doen in ons eigen bedrijf. Ga eerlijk, verantwoord en ethisch correct om met al onze contractanten, verkopers en leveranciers. Ken zakelijke partners alleen werk toe op basis van de gebruikelijke commerciële overwegingen. Misbruik anderen niet door opzettelijk informatie te manipuleren, achter te houden of verkeerd te gebruiken of een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Vraag of aanvaard geen speciale gunsten, geschenken of afspraken met leveranciers of klanten. Zorg ervoor dat uw leverancier informatie over ons en onze materiële middelen zorgvuldig hanteert. Wij verwachten van onze leveranciers dat zij vertrouwelijke informatie over ons voor zich houden en wij doen hetzelfde voor hen. Bescherming van privacy en persoonsgegevens Bij Shire wordt de privacy gerespecteerd en is de veiligheid van de persoonsgegevens in ons beheer gegarandeerd. De bescherming hiervan is een wezenlijk deel van onze toewijding aan patiënten, personeel in de gezondheidszorg, externe zakenpartners, medewerkers en de gemeenschap waar wij ons op richten. Respecteer en garandeer de privacy en de veiligheid van de persoonsgegevens waarover Shire beschikt. Verzamel nooit meer persoonsgegevens dan nodig en bewaar deze nooit langer dan nodig. Zorg ervoor dat mensen ermee akkoord gaan dat de informatie bij Shire wordt opgeslagen en verwerkt. Zorg ervoor dat u de geldende privacywetgeving en het beleid van Shire op dat gebied kent en naleeft. Meld elke inbreuk daarop aan AANVULLENDE MIDDELEN US-EU-Swiss Safe Harbor Policy AANVULLENDE MIDDELEN Beleid inzake de selectie van leveranciers GPS-01 Beleid inzake verantwoord Ketenbeheer GPS-10 INTEGER ZAKEN INTEGER DOEN De ZAKEN ethische DOEN code - De van markt Shire 15

16 In de meeste landen waar Shire actief is, is het wettelijk vereist dat persoonsinformatie van anderen die wij verzamelen of beheren, wordt beschermd en beveiligd. Deze wetgeving is bedoeld om de persoonsgegevens die anderen aan ons hebben toevertrouwd, te beschermen en in het algemeen is het volgende vereist: 1) Wij maken bekend dat wij persoonsgegevens verzamelen en wij leggen uit hoe en waarom wij die gebruiken. 2) Wij bieden keuze over de wijze van verzamelen, het gebruik en de openbaarmaking van gegevens. 3) Wij geven mensen toegang tot hun persoonlijke informatie, zodat deze op verzoek kan worden gecorrigeerd, gewijzigd of gewist. 4) Wij zorgen voor de integriteit van de informatie, zodat deze betrouwbaar is voor het beoogde doel en wij bewaren deze niet langer dan nodig is. 5) Wij beperken de toegang tot en de bekendmaking van de informatie aan derden. 6) Wij maken gebruik van passende veiligheidsmaatregelen om deze informatie te beschermen. 7) Wij bieden mensen de mogelijkheid om vragen te stellen of klacht in te dienen over de manier waarop wij met hun persoonsgegevens omgaan. Terug naar de Inhoud 16 INTEGER ZAKEN DOEN - De De ethische markt code van Shire

17 Persoonlijke integriteit Persoonlijke integriteit ligt ten grondslag aan alle onze pogingen om mensen met levensveranderende omstandigheden een beter leven te bieden. INTEGER ZAKEN DOEN De - ethische Persoonlijke code integriteit van Shire 17

18 Correct omgaan met geschenken en vermaak Wij geven of aanvaarden geen geschenken, vormen van vermaak of gastvrijheid die onze integriteit in gevaar kunnen brengen of kunnen leiden tot een ongepast zakelijk voordeel. Kleine geschenken en maaltijden worden vaak gebruikt om goodwill en goede zakelijke relaties op te bouwen. Ook al kunnen dit soort praktijken in veel zakelijke relaties acceptabel zijn, zij kunnen ook reële of vermeende twijfels doen rijzen over persoonlijke integriteit en oneigenlijke beïnvloeding, zelfs als deze met de eerlijkste bedoelingen worden aangeboden of aanvaard. Of een geschenk of een aanbod aanvaardbaar is, zal van de omstandigheden afhangen. Vraag u af wat anderen, ook concurrenten, kunnen denken indien het geschenk, het vermaak of de gastvrijheid bekend zouden worden. (Zie ook Zaken doen zonder corrupte activiteiten) LET OP: Er gelden specifieke regels voor geschenken, vermaak en gastvrijheid in onze omgang met gezondheidswerkers die kunnen verschillen van land tot land. In de meeste rechtsgebieden heeft Shire een specifiek beleid met betrekking hiertoe. Zorg dat u de plaatselijke regels voor omgang met gezondheidswerkers kent. Op veel plaatsen gelden strenge regels bij overtredingen. Ook als zij toelaatbaar zijn, moeten alle geschenken, vormen van vermaak en gastvrijheid: Bescheiden en incidenteel zijn Passen bij de gelegenheid, niet verder gaan dan gewone beleefdheid en niet afwijken van de plaatselijk gebruikelijke manier van zaken doen Nooit bestaan uit geld of aan geld gelijk te stellen middelen zoals cadeaubonnen Binnen de grenzen blijven van de goede smaak weiger ongepaste of cultureel onacceptabele geschenken of vormen van vermaak of gastvrijheid Niet in overtreding zijn met de regels van Shire of van de organisatie van de ontvanger Nooit een voorwaarde of een beloning zijn voor een aankoop, een voorschrift of een promotieactie van Shire-producten of -diensten 18 INTEGER ZAKEN DOEN - De Persoonlijke ethische code integriteit van Shire

19 ? Vragen en antwoorden Wat wordt bedoeld met ongepaste of cultureel onacceptabele geschenken of vormen van vermaak of gastvrijheid? Bepaalde locaties of activiteiten zijn niet van goede smaak herenclubs en gelegenheden waar vrouwen niet welkom zijn, of overdadig vertoon van luxe en illegale activiteiten bv. Dit geldt zowel als het evenement wordt georganiseerd door een werknemer van Shire als door iemand anders. Ga altijd na welke gevolgen uw activiteiten voor Shire kunnen hebben indien zij bekend zouden worden. Volg de algemene richtlijnen hieronder om zowel echte als vermeende bezorgdheid over ongepaste geschenken, vermaak of gastvrijheid te voorkomen: Vraag niet om geschenken, vermaak of gastvrijheid. Zorg dat u de plaatselijke wetgeving, de gebruiken en het beleid van Shire kent en naleeft, want soms zijn zelfs de meest bescheiden maaltijden, vormen van vermaak of geschenken verboden. Wees zorgvuldig in uw oordeel en toon u gematigd bij het geven of aannemen van relatiegeschenken, maaltijden of voorwerpen van waarde en vraag om advies als u twijfelt. Leg nauwkeurig en volledig vast bij welke evenementen u iets van waarde aanbiedt. AANVULLENDE MIDDELEN Raadpleeg de website Global Compliance en risicobeheer voor meer toelichting. INTEGER ZAKEN DOEN De - ethische Persoonlijke code integriteit van Shire 19

20 Vermijden van belangenconflicten Uw persoonlijk belang mag uw beslissingen niet beïnvloeden of uw professionele oordeel vertroebelen. Er is sprake van een belangenconflict wanneer uw persoonlijke, sociale, financiële, burgerlijke of charitatieve handelingen in strijd kunnen zijn met de belangen van Shire of uw objectiviteit in het geding kunnen brengen. Wees u ervan bewust dat ook de activiteiten van uw familieleden en naaste medewerkers tot belangenconflicten kunnen leiden. Zelfs de schijn van een belangenconflict kan voor u en voor Shire schadelijk zijn. De eerste stap om een echt of vermeend belangenconflict aan te pakken, is dan ook om er met uw leidinggevende over te spreken. Veel conflicten kunnen snel en eenvoudig worden opgelost, op een voor u en voor Shire bevredigende manier. Gebruik uw positie bij Shire niet om er zelf beter van te worden of er uw familieleden of goede relaties van te laten profiteren. Wees attent op situaties waarin uw objectiviteit in het geding kan komen. Dit geldt ook voor situaties waarin uw belangen of die van uw familie of relaties in strijd zijn met de belangen van Shire. Zorg dat u een belangenconflict herkent en let op potentiële belangenconflicten in uw werk bij Shire. Als u denkt dat er sprake kan zijn van een conflict, bespreek het dan met uw leidinggevende en zoek naar een oplossing. AANVULLENDE MIDDELEN Beleid inzake indienstneming van verwanten GL Waar u op moet letten Hieronder volgen slechts enkele voorbeelden van de vele verschillende situaties waarin een belangenconflict kan ontstaan: Een beslissing nemen over een aanbesteding als een familielid of een goede vriend daar persoonlijk, financieel of anderszins voordeel bij heeft Familieleden of goede vrienden inhuren of daar leiding aan geven Als consultant, adviseur, directeur of verantwoordelijke werken voor een bedrijf dat met Shire zaken doet of in dezelfde sector werkzaam is Persoonlijk profiteren van mogelijkheden waar u dankzij uw functie bij Shire weet van hebt Eigendommen of informatie van Shire gebruiken voor zakelijke aangelegenheden die los staan van uw functie bij Shire Concurreren met Shire voor persoonlijk gewin Overweegt u om zitting te nemen in een externe ondernemingsraad als dat een belangenconflict met Shire kan betekenen? Neem contact op met uw leidinggevende alvorens een beslissing te nemen. 20 INTEGER ZAKEN DOEN - De Persoonlijke ethische code integriteit van Shire

21 Correct omgaan met voorkennis Wij beschermen voorkennis en schending van de wet op de handel met voorkennis is verboden. Dergelijke schendingen vormen een ernstig misdrijf en kunnen leiden tot strafrechtelijke vervolging. Voorkennis is, in het algemeen, informatie in verband met effecten die niet tot het publieke domein behoort, maar die een belegger die een beleggingsbeslissing moet nemen, belangrijk zou vinden. Als u voorkennis hebt over Shire of over een ander bedrijf als gevolg van uw werk bij Shire, moet u deze informatie voor u houden en mag u de betreffende effecten niet verhandelen tot deze informatie openbaar is gemaakt. U mag deze informatie evenmin delen met iemand anders die de effecten dan koopt of verkoopt, met inbegrip van vrienden en familieleden. U moet alle geldende wetgeving betreffende handel met voorkennis en het beleid van Shire inzake de effectenhandel kennen en daaraan voldoen. Handel nooit in effecten als u over voorkennis beschikt. Dit geldt ook voor voorkennis over andere bedrijven dan Shire die u hebt verkregen in de loop van uw dienstverband bij Shire. Als u niet zeker weet of het om voorkennis gaat, raadpleeg dan de Juridische Dienst. AANVULLENDE MIDDELEN Beleid inzake de effectenhandel GL? Vragen en antwoorden Wat is voorkennis? Voorkennis is niet-openbare informatie in verband met effecten die een belegger die een beleggingsbeslissing moet nemen, belangrijk zou vinden. Hier volgen enkele voorbeelden: De goedkeuring van nieuwe producten Belangrijke ontwikkelingen in rechtszaken of te verwachten overheidsmaatregelen Resultaten van klinische proeven Alle informatie over Shire of een ander bedrijf of een andere instelling die u vertrouwelijk hebt vernomen tijdens uw werk Winstverklaringen of -verwachtingen Onderhandelingen over een fusie, overname, vergunningen of soortgelijke transacties Inwerkingtreding van belangrijke nieuwe contracten De verkoop van activa of dochterondernemingen Veranderingen in het management Wat zijn effecten? Effecten zijn gewone aandelen, American Depository Shares ( ADS ), Stock Appreciation Rights ( SAR ) en ieder ander overdraagbaar financieel instrument. INTEGER ZAKEN DOEN De - ethische Persoonlijke code integriteit van Shire 21

22 Antwoorden op vragen van investeerders en de media Spreek niet namens Shire noch per ongeluk noch met opzet. Omdat wij een beursgenoteerd bedrijf zijn, zijn wij onderworpen aan regels en richtlijnen over wanneer en hoe wij bepaalde informatie bekendmaken. Om zeker te zijn van een duidelijke en consistente boodschap, zijn een aantal mensen bij Shire aangeduid om namens het bedrijf te spreken met de media, financiële analisten en beleggers. Stuur externe vragen door naar de dienst Bedrijfscommunicatie of Investor Relations. Dat geldt ook voor vragen uit de beleggingswereld (bv. aandeelhouders, beursmakelaars of beleggingsanalisten) of de media. Leg geen verklaringen over de activiteiten van Shire af aan pers, radio of televisie, tenzij u daar specifiek voor bevoegd bent. Maak geen interne financiële informatie of enige andere niet-openbare informatie bekend aan iemand van buiten het bedrijf. Als u van mening bent dat niet-openbare informatie ten onrechte werd bekendgemaakt of op het punt staat te worden bekendgemaakt, meldt dit dan onmiddellijk aan uw leidinggevende. AANVULLENDE MIDDELEN Beleid inzake vragen van media, juridische en overheidsinstanties GL? Vragen en antwoorden Men heeft mij gevraagd deel te nemen aan een openbaar forum over thema's uit de sector waar Shire in werkt. Kan ik daaraan deelnemen? Overleg eerst met uw leidinggevende. Eigenlijk moet u altijd eerst met uw chef overleggen voor u instemt met deelname aan een openbaar evenement dat verband houdt met de activiteiten van Shire. 22 INTEGER ZAKEN DOEN - De Persoonlijke ethische code integriteit van Shire

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV

GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV GEDRAGSCODE COOP HOLDING BV Deze Gedragscode is vastgesteld door de Directie van Coop Holding B.V. en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van Coop Holding B.V. op 19 april 2006. De bepalingen van

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk

Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Pagina: 1/8 Eerlijk, Veilig en Fatsoenlijk Univé, dat zijn wij! Wij, medewerkers van Univé, zijn de ambassadeurs van onze organisatie. Hoe de buitenwereld in het bijzonder onze leden Univé ervaart, is

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg

Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Internationale zakelijke integriteit voor externe partijen in de gezondheidszorg Uw verplichting om te voldoen aan alle wetten en alle beleidslijnen van Johnson & Johnson De bedrijven van Johnson & Johnson

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit

Experian plc Wereldwijde Gedragscode. Versie 1.0. Zaken doen met integriteit Experian plc Wereldwijde Gedragscode Versie 1.0 Zaken doen met integriteit OR NL akkoord 12 jan 2012 v. 15 mrt 2011 Inhoudsopgave 1. Hoe wij zaken doen Verklaring van de CEO 2. Belanghebbenden respecteren

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

NSG Group Gedragscode voor leveranciers

NSG Group Gedragscode voor leveranciers Inleiding NSG Group Gedragscode voor leveranciers Het doel van NSG Group is om op professioneel, juridisch en ethisch vlak de hoogst mogelijke wereldwijde reputatie te genieten voor de manier waarop wij

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar juli 2010 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Integriteitscode... 3 2.1 Toewijzing van woningen... 3 2.2 Zakelijk houden van relaties

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar

Integriteitscode. Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Integriteitscode Woningbouwvereniging St. Willibrordus te Wassenaar Wassenaar, 27 maart 2017 1 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Toewijzing van woningen 3 3 Zakelijk houden van relaties en nevenactiviteiten 3

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014

CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 CLARCOR Inc. SAFE HARBOR PRIVACYVERKLARING EXTERN LAATSTE REVISIE APRIL 2014 INLEIDING CLARCOR Inc. en alle filialen (hierna te noemen de "Onderneming") respecteren individuele privacyrechten en streven

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep

ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep ANTICORRUPTIEBELEID MOBISTAR-groep Datum: 26.06.2013 Versie: v 1.0 Goedgekeurd door: Compliance Officer 1 1. Doel Dit Beleid werd opgesteld met als doel onze verantwoordelijkheden, alsook die van iedereen

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015

PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 PRIVACY- EN COOKIEBELEID MKB Webhoster gepubliceerd op 1 januari 2015 MKB Webhoster erkent dat privacy belangrijk is. Dit Privacy- en Cookiebeleid (verder: Beleid) is van toepassing op alle producten diensten

Nadere informatie

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE

ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE ELDORADO GOLD CORPORATION DOCHTERONDERNEMINGEN EN AANGESLOTEN ONDERNEMINGEN ZAKELIJKE EN ETHISCHE GEDRAGSCODE Eldorado Gold Corporation (het bedrijf ) en haar dochterondernemingen en aangesloten ondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

Integriteitscode. Woningstichting Heteren

Integriteitscode. Woningstichting Heteren Integriteitscode Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Integriteitscode Woningstichting Heteren 1 Integriteit Integriteit en daaruit voortvloeiend integer handelen is belangrijk

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbij omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden gedragsnormen

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3

DATUM: 11 juni 2015 Werknemers. UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR. 3 PROCEDURENR. CP-103 PAGINA: 1 van 6 ONDERWERP: Beleid Inzake Belangenverstrengeling - DATUM: 11 juni 2015 Werknemers UITGEGEVEN DOOR: A.I. dupont TOEPASSING: ALLE LOCATIES GOEDGEKEURD: M.H. Mitchell REV.NR.

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Mensenrechten Beleid (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.2/2013 op 22 februari 2013) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode

GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN. Gedragscode GEZOND VERSTAND GEZOND GEWETEN Gedragscode 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar en

Nadere informatie

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten

Gedragscode. Gezond verstand, Gezond geweten Gedragscode Gezond verstand, Gezond geweten 1 Respect en professioneel gedrag Gelijke behandeling voor iedereen Ieder mens is uniek. Binnen ons bedrijf werken wij op een respectvolle manier met elkaar

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen:

Welke informatie verzamelen we en wat doen we ermee? Voor ons volledige pakket van diensten kunnen wij de volgende soorten informatie verzamelen: Privacy 11 September 2017 Privacybeleid Flexx4Nu Services is sinds 10 augustus 2017 onderdeel van HelloFlex People. Dit privacybeleid is geld voor: Flexx4Nu personeelsdiensten werving en selectie en Flexx4Nu

Nadere informatie

Gedragscode. ERIKS groep

Gedragscode. ERIKS groep Gedragscode ERIKS groep ERIKS nv Postbus 1088 1810 KB Alkmaar Nederland Tel: +31 72 547 58 88 Fax: +31 72 547 58 89 E-mail: info@eriks.com Deze gedragscode is te vinden op www.eriks.com/csr ERIKS - Gedragscode

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN!

ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! Bijlage 4: Child Protection Policy Plan International ZEG JA TEGEN DE BESCHERMING VAN KINDEREN! WAAROM EEN KINDERBESCHERMINGSBELEID? Plan België streeft ernaar een wereld mee uit te bouwen waarin alle

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring

Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Cognizant Technology Solutions Klokkenluiders en Nietvergeldingsverklaring Geldig met ingang van januari 2017 Waarom hebben we deze Verklaring? Wij moedigen Medewerkers actief aan om redenen tot bezorgdheid

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen

Integriteitcode. Woningbouwvereniging Brederode Wonen Integriteitcode Woningbouwvereniging Brederode Wonen Brederode Wonen INTEGRITEITCODE versie oktober 2013 Inleiding Woningbouwvereniging Brederode Wonen (hierna te noemen Brederode) is een woningbouwcorporatie

Nadere informatie

Gedragscode voor Distributeurs

Gedragscode voor Distributeurs Gedragscode voor Distributeurs Inleiding In de Gedragscode voor distributeurs van Parker Hannifin (Code) worden de minimumvereisten en verwachtingen met betrekking tot de naleving van wetten en acceptabel

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Gedragscode QHSE Policy Inleiding

Gedragscode QHSE Policy Inleiding VOMS-PO-06 Page 1-7 Date 14-03-2017 Gedragscode QHSE Policy Inleiding Deze Gedragscode beschrijft de waarden, verantwoordelijkheden en gedragsregels die gelden binnen Van Oord NV. Deze bedrijfsprincipes

Nadere informatie

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011)

Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode. (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( Mecom ) Zakelijke gedragscode (bijgewerkt 12 mei 2011) Mecom Group plc ( het bedrijf of Mecom ) streeft ernaar verantwoord zaken te doen. Onze reputatie als mediagroep is gebaseerd op

Nadere informatie