VOORWOORD SE JAARGANG, NUMMER. 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD SE JAARGANG, NUMMER. 2."

Transcriptie

1 \ \

2 SE JAARGANG, NUMMER. 2. Redaktie. Frans van der Land Dirk Moree Carl Stoepker Jos van Kollenburg Han Gootzen Jacqueline Matthijsse Redaktie-adres: L+T Informatica B.V. T.a.v. Frans van der Land Postbus BC EINDHOVEN Inhoud: - Voorwoord - Mededelingen direktie - Agenda - Wij stellen u voor... - Puzzel - Personalia - Ondernemingsraad L+T - Ingezonden stukken - Opleidingen - SOS-overleg - Knipseldienst - Wist u dat... VOORWOORD De pogingen om de L+T ABC met zekere regelmaat uit te geven lijken te lukken. Schreven we in het vorige nummer nog dat het schaamrood onze kaken kleurden, dit schaamrood is nu een lichte blos geworden. Deze L+T ABC is overigens het eerste nummer dat zonder Harrie Gooskens tot stand gekomen is. In kleine kring (redaktie) hebben we afscheid van hem genomen als lid van de redaktie van de L+T ABC. Een passend cadeau is hem overhandigd. Zijn enthousiaste inzet vanaf de oprichting van ons personeelsblad, hebben mede de kwaliteit van de L+T ABC bepaald. Nogmaals vanaf deze plaats hartelijk dank voor al die uren die hij ter beschikking heeft gesteld. Een vrolijker bericht is, dat we denken in Dirk Moree een waardige vervanger gevonden te hebben. Verderop in dit nummer wordt hij uitgebreid aan u voorgesteld. Zoals reeds eerder vermeld: uw bijdrage aan ons personeelsblad" wordt door de redaktie bijzonder op prijs gesteld. Wij hopen dat u dit nummer met plezier leest. De redaktie. Ar. you he' ping wîth th. ao.ution. or.r. rou p.rt of the probt.m? April 1987

3 MEDEDELINGEN DIREKTIE. 1. Samenstelling direktie. De heer H.T.H. IJtsma heeft te kennen gegeven dat hij het kontrakt met L+T Informatica (dat eind 1987 afloopt) niet verder zal verlengen. De direktie heeft alle begrip voor dit besluit van de heer IJtsma. Vooruitlopend op het afscheid van de heer IJtsma (waaraan wij uiteraard nog de nodige aandacht zullen schenken) willen wij hem nu alvast hartelijk danken voor ZlJn belangrijke bijdrage in de groei en bloei van L+T Informatica in het algemeen en van L+T Software in het bijzonder. 2. Benoeming. Mede in verband met het vertrek van de heer IJtsma aan het eind van dit jaar hebben wij de heer H. Gooskens benoemd tot adjunctdirekteur van L+T Software. In deze funktie zal hij vanaf 1 mei 1987 een aantal taken van de heer IJtsma overnemen; meer in het bijzonder zal hij de verantwoordelijkheid op zich nemen over de afdelingen ontwikkeling, support en business development van L+T Software. Als zodanig zal H. Gooskens deel gaan uitmaken van het direktieteam van L+T Informatica. De medewerkers van L+T Software zullen nader in detail worden geïnformeerd over de wijziging in taakverdeling. Wij wensen Harrie Gooskens veel succes toe in zijn nieuwe funktie. 3. Gesprek met Voorbereidingscommissie O.R. Op 21 april j.l. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorbereidingscommissie van de O.R. en de direktie. Onderwerp van gesprek was de situatie bij L+T Hardware. OVer de inhoud en de conclusies van dit gesprek wordt u nader ge!nforrneerd in een separaat schrijven. 4. Aanvullende WAO-verzekering. In voorbereiding is een collectieve verzekering voor alle medewerkers die een inkomen hebben dat uitstijgt boven de wettelijke uitkeringsgrens van de WAO (thans f ,-- per jaar). Uitgangspunt is dat de basisaanvulling tot 70 % van het werkelijke inkomen voor rekening van de werkgever komt en dat de werknemer (op vrijwillige basis) kan bijverzekeren tot 80 %. Nadere informatie hierover zal op korte termijn aan de betrokkenen worden verstrekt. 5. Samenwerking CBT. In goed overleg tussen L+T Software en CBT Tilburg is be-. sloten om de tussen beide organisaties bestaande licentieovereenkomst voor de levering van GIDA-programrnatuur niet te continueren. 6. L+T-Informatie-bulletin. Teneinde onze klanten/relaties voortdurend op de hoogte te kunnen houden van enerzijds de ontwikkelingen in de (automatiserings) markt en anderzijds van de L+T-dienstverlening aan onze klanten, is besloten tot het uitgeven van een L+T-Inforrnatiebulletin.

4 Dit bulletin, dat in een frekwentie van 4 keer per jaar zal verschijnen, zal naast informatie over L+T vooral ook ingaan op gebruikerservaringen met door L+T ' geleverde produkten en diensten. Alle medewerkers kunnen de eerste editie van dit bulletin binnen enkele weken in hun bus verwachten. \, IK. 58J ZO c::e:piz~~$u2f,, IK BE:tJ DIK.... E:lJ Lbtl, ~fematjo HC)l.{OT VAW /t,/\. 6OE:.lÈ. MOf?6E;IJ, ~WE.JOMSEtvI. ft I~ W~ E:aJ '-- ~T,6E OAG.,~. 1 I! i AGENDA Opening IPCO Amersfoort tlm Tentoonstelling "Sport en Technologie" Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Triomflaan, ingang Tafeltennis. Competitie Eredivisie: Tempo Team - L+T Software. Aanvang uur te Amsterdam Tafeltennis. Finale Brabantse Beker: L+T Software - Valkencourt te Bergen op Zoom Tafeltennis. Competitie Eredivisie: Blauwe Werelt - L+T Software. Aanvang uur te Apeldoorn Tafeltennis. Competitie Eredivisie: L+T Software - Pelgrim Odion. Aanvang uur, Kastelenplein te Eindhoven Tafeltennis. Competitie Eredivisie: L+T Software - Dextro Avanti. Aanvang uur, Kastelenplein te Eindhoven Tafeltennis. Eredivisie: Software. Aanvang Wageningen. Competitie Shot - L+T uur te GBA Congres. Schouwburg Ogterop te Meppel. L+T tevens als exposant.

5 Tafeltennis. Competitie Eredivisie: L+T Software - Scylla. Aanvang Kastelenplein Eindhoven. uur, te ondertekening kontrakten 150e gemeente: Texel Personeelsfeest L+T Informatica Tafeltennis. Competitie Eredivisie: L+T Software - Valkencourt. Aanvang Kastelenplein Eindhoven. uur, te Nationale Bekerfinale Tafeltennis te Valkenswaard. Aanvang: uur. i r-_i I / WIJ STELLEN U VOOR... Dirk Moree, een op geboren en voorts getogen Rotterdammer. In 1978 ben ik de grote riolen (zo noemen ze in Rotterdam de rivieren waaronder men kan zwaaien en zwieren) overgestoken, in de richting van een bekende gloeilampenfabriek in het zuiden des lands en kwam aldus in Eindhoven te wonen. In 1985 wist een ambtenaar van de burgelijke stand mij het ja-woord te ontlokken waardoor ik ineens gehuwd bleek te zijn met Astrid de Groot. Twee maanden geleden kon ik opnieuw ter municipaliteit brieven aanbieden: mijn geloofswe waren trotse ouders geworden een dochter. van een wolk van Stante pede werd ml] het diploma "Vader" uitgereikt en ik heb dat in de map diploma's maar bij de rubriek verkeersdiploma's gevoegd. Mijn overige getuigschriften zijn het gevolg van andersoortige opleidingen. Na het behalen van het Atheneum B diploma wilde ik Nederlandse "Taalen Letterkunde gaan studeren; door een tekort aan plaatsingsmogelijkheden moest ik echter een alternatieve studie kiezen. De kombinatie wiskunde en economie in de studierichting Econometrie leek me erg interessant maar de vereiste hoeveelheid motivatie voor deze pittige studie bleek me toch te ontbreken. Na een jaar besloot ik een periode van overdenking in te lassen waarbij ik en-passant mijn militaire dienstplicht vervuld heb. In 1977 heb ik bewust gekozen voor een loopbaan in de automatisering en dat blijkt elke dag weer een juiste keuze geweest te zijn.

6 Bij Philips Data Systems in Rijswijk startte ik als leerling-programmeur op de mini-computerlijn van Philips, de P400-serie later gevolgd door de P4000-serie. Omdat ik in "de hoek" van administratieve applikaties zat, werden avondopleidingen in die richting gepland. In 1978 behaalde ik het praktijkdiploma boekhouden. Inmiddels overgeplaatst naar het regionale verkoopkantoor van Philips Telecommunicatie en Informatie Systemen (PTIS) in Eindhoven, behaalde ik in 1979 het diploma MBA. Daarna ben ik met de AMBI -opleiding begonnen en had in punten bij elkaar gesprokkeld en kreeg dus het AMBI-diploma toegestuurd. Bovengenoemde studies liepen min of meer parallel met de ontwikkelingen in het dagelijkse werk. Inmiddels in de funktie van systeemanalist/programmeur was m1jn taak het kompleet realiseren en operationeel maken van de in de.projektdefinitie opgenomen applikatie-software nadat de gebruiker tot aankoop van de hardware was overgegaan. Door middel van besprekingen met de (a.s.) gebruiker werden de te automatiseren funkties afgebakend en dataspecificaties opgesteld waarna systeembouw volgde. De ene keer ging het om komplete nieuwbouw, de andere keer om het aanpassen en aanvullen van reeds beschikbare standaardpakketten. Na het dokumenteren en testen van de te leveren software volgde installatie en instruktie en bleef ik beschikbaar voor support aan de gebruiker en onderhoud op de programmatuur. De soorten bedrijven waar ik programmatuur voor vervaardigde bevonden zich in de sectoren handel, industrie en dienstverlenende bedrijven zoals meubelmakerij, oliehandel, textielbedrijf, viskwekerij, havenbedrijf, bloemenkwekerij, technische installatie- en onderhoudsbedrijven, handel in relatiegeschenken, handel in kantoorbenodigdheden, assurantie- en administratiekantoren, enz. De hoofdmoot van de te ontwikkelen en te leveren software was bedoeld voor het administreren van grootboek, debiteuren, krediteuren, verkoop, inkoop, voorraad, produktie en werd in de taal COBOL geschreven. Voor het ontwikkelen van software kwamen voor de minicomputers van Philips geleidelijk aan meer vierde generatie tools beschikbaar, wat de doorlooptijden van de projekten gunstig beïnvloedde. Het te lage tempo waarin deze geavanceerde middelen beschikbaar kwamen, de onderwaardering van software-makers en de beperkte mogelijkheden om naar een hogere funktie te groeien waren aanleiding voor mij om bij een softwarehouse te gaan solliciteren. L+T was voor mij geen onbekende aangezien PTIS daarmee op diverse terreinen zaken deed. Zo ke~de ik Jos van Kollenburg, John Marise en René Camp al vanaf en dus lag een sollicitatie-bij L+T voor de hand. Per ben ik in dienst getreden en werd bij de GIDA-groep geplaatst. Als systeemanalist werk ik thans in een projektgroep aan de ontwikkeling van het GIDAH-pakket voor de huuradministraties van gemeentelijke en partikuliere woningbedrijven op het IBM systeem 36. In de scherpe taakstelling van de GIDA-ontwikkelgroep en dus ook het GIDAH-team, vind ik de gezochte uitdaging en in het tot nu toe voldoen aan die taakstelling de gezochte waardering als "softwareman".

7 Ik denk dat naast de aanwezige vakkennis ook de prettige werksfeer o.a. tussen de ontwikkelgroepen en de afdeling Support de kwaliteit en dus het succes van de GIDA-produkten mede bepalen. Niets is echter zo verradelijk als succes. Ik ben van mening dat er in de automatiserings-jungle een continue struggle for life noodzakelijk is om dat succes te behouden. Blijkens positieve geluiden die o.a. vanuit de GIDA-gebruikersdagen doorklinken, is L+T bezig de goede strijd te strijden door als leverancier van totaaloplossingen voor de gemeentelijke overheden ook voorop te gaan bij het meedenken over belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Met name de vitale plaats in het Gemeentelijk Informatie Model van de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie en de Vastgoed registraties zal de nodige inspanningen impliceren. Als het L+T lukt deze complexe problematiek tot een praktische oplossing te brengen, dan denk ik dat de volgende groeistuip van L+T in de gemeentemarkt een feit zal zijn. Mijn streven is om in het kader van die verwachte groei, na het opdoen van de nodige gemeentelijke materiekennis, een middle-management of adviseurs funktie te kunnen gaan vervullen. Ik hoop dan nog wel tijd over te houden voor mijn hobbies. Ik doe (ondanks de dorst die ik daar van krijg) aktief aan tennis en volleybal. De L+T-ers Ger de Kuster en Ben de Boer kom ik trouwens vaker op het volleybalveld tegen dan op kantoor, maar dat komt omdat ze in het bezit zijn van goede Services. Als voetballiefhebber volg ik nog steeds de verrichtingen van de oudste club in het betaalde voetbal, het in jaar oude Sparta uit Rotterdam waarvan de kleuren nog steeds in m1jn bloed zitten, al komt het er de laatste tijd niet meer van om de wedstrijden regelmatig te bezoeken. Verder ben ik een groot liefhebber van muziek uit vrijwel alle genres en ben na een stop van 10 jaar weer met pianolessen begonnen, omdat ik perse muziek van Chopin wil kunnen spelen. (Vanwege deze pianolessen mis ik wel 1 maal per 14 dagen de vrijdagse borrel bij Cees Prinsen, waarvoor excuses.) Sinds kort is er nog een aktivi.teit bijgekomen toen ik verzocht werd om Harrie Gooskens op te volgen als lid van het redaktieteam van het L+T ABC. Het leek mij leuk om L+T ook van deze kant te leren kennen en op deze manier een bijdrage te leveren aan het "L+T levensgevoel". De Interviewer.

8 L+T-PUZZELHOEK. De voltallige puzzelredaktie heeft zich weer met de moed der wanhoop door de grote hoeveelheid inzendingen heen geworsteld. Gelukkig vind ik nog enige troost in de opmerkingen van een aantal collega's dat ze thuis met de gehele familie de puzzels opgelost hebben doch vergeten zijn om de oplossingen in te sturen. Oplossing puzzel 21. Vraag 1: Een van de mogelijke oplossingen van de enorme doolhof is als volgt: Vraag 2: De staartdeling werd met uitzondering van één verschrijving (toch goed gerekend) door iedereen opgelost: 625 / / Vraag 3: Clyde is de dader. De vage informatie, dat de drie gangsters niet drie uitspraken achter elkaar kunnen doen zonder te liegen geeft ons in ieder geval de zekerheid, dat zij niet drie ware uitspraken achter elkaar kunnen doen. Met die zekerheid kunnen we iets beginnen, namelijk het toetsen van de uitspraken van de drie boeven aan de hand van waarheidstafels. We gebruiken de afkottingen A voor Al, R voor Rod en C voor Clyde. Veronderstelling 1~ A is de dader. A R C 0 W W 0 W W 0 W 0 Als A de dader is, moeten al zijn uitspraken onwaar zljn (ook de tweede, want de moord vond plaats in Chicago). Tot zover zou aan de voorwaarden zijn voldaan. Maar dan zouden alle uitspraken van R waar ZlJn en dat zou niet met de voorwaarden overeenkomen. A kan dus niet de dader zijn.

9 Veronderstelling 2: R is de dader. A R C A R C of w w w w w w w W W 0 W W 0 W In dit geval heeft hetzi j A, het z i j C uitsluitend ware uitsprake gedaan, waardoor weer niet aan de voorwaarden van de opgave is voldaan. De tweede uitspraak van A ("Ik ben nog nooit in Chica~o geweest") en de tweede uitspraak van C ("Al liegt als hij beweert dat hij nooit in Chicago is geweest") spreken elkaar tegen. Als de uitspraak van A waar is, moet die van C onwaar zijn, en omgekeerd. In beide gevallen doet een van hen drie ware uitspraken, zodat R niet kan worden verweten. C moet dus de dader zijn. Met een derde waarheidstafel zullen we dit controleren: Veronderstelling 3: C is de dader. A R C ojw 0 wjo w w w Hier geen drie opeenvolgende ware uitspraken, zodat aan de voorwaarden van de opgave is voldaan. De uitspraken spreken elkaar ook onderling niet tegen, waarbij voor de tweede uitspraak van A en C weer geldt, dat deze zowel onwaar resp. waar als waar resp. onwaar kunnen zijn. Deze uitspraken zijn alleen van belang voor de vraag, of A de dader geweest kan zijn. Vraag 4: De puzzel van de diskettedozen. De onderstaande opstellingen geven de gevraagde breuken, maar het is soms mogelijk om een andere oplossing te vinden, d. w. z. verschillende opstellingen die dezelfde breuk geven: = = = = = = Uitslag puzzel Peter Renders 2. Frank van Luijk 3. Paul Kolenbrander 4. Henk Verhaegh Ladderstand na puzzel Frank van Luijk 2. Toon Luijten 3. Miriam Jansen 4. Peter Renders 5. Harrie Gooskens 6. Louis van Hoef 9. Emile Strik 10. Lieve Raeymakers Adriaan Staals 12. Maarten van Riel Els Schreurs 14. Willem Verhoeven 16. Henk Verhaegh 18. Ank van de Brink 19. Paul Kolenbrander 20. Riny Wismans = Paul Kolenbrander wint na loting de rondeprijs en Frank van Luijk wint wederom de ladderprijs. Winnaars van harte gefeliciteerd, de betreffende prijzen zijn af te halen bij Jacqueline Matthijsse.

10 L+T PUZZEL 22. Vraag 1 voor 7 punten. Maak de zin af door een plaatsnaam in te vullen. Elke drie goede oplossingen leveren 1 punt op! 1. Er zijn vele wegen die naar Rome Het is gezellig met nonnen schaken, maar spannender is het als ik met De burgemeester zou een' -' boom planten, maar het gat liet hij door zijn Er is een varken te water geraakt, ik denk dat de eigenaar nu naar zijn... S. Mijn broer luistert graag naar het gezang van krekels, maar ik hoor liever Nadat de dief de sieraden gestolen had, rende de juwelier de straat op en riep Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de parachutist, want ik ben bang dat ik in de Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar deze keer scheelde het weinig, of hij Ze hadden Els niet uitgenodigd, maar dacht je dat het Toen in de herberg een hevige vechtpartij had plaatsgevonden vond de waardin bij thuis-komst een Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een hele tijd met Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij Zo'n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de Monniken bidden en ridders vechten. Ik zit dan ook rustiger in een monnikenkapel, dan in een Anna trouwde met een kasteelheer die Hugo heette. Het hele hof was het ermee eens, want Anna was Ze hoeft slechts even in de zon te liggen en Ik houd slechts van zomers, vandaar dat ik voor de Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog... Vraag 2 voor 3 punten. Wie kent ze niet de logigrammen voor logische denkers, en dat zijn we toch allemaal. Wat koopt welke klant bij welke verkoper en voor welke prijs? De rommelmarkt. Sjacheraars zijn de laatsten die het advies "Let maar niet op de rommel" zullen opvolgen. Zij zitten voor een dubbeltje op de eerste rang en steken graag hun neus in andermans zaken. Als er iets van je gading is, knoop dan de touwtjes aan elkaar. 1. De keukenklok brengt -'nog zeven gulden vijftig op, maar wordt niet verkocht door Jos. 2. Het laagste bedrag wordt besteed door S. Petter, terwijl dr. Uppel voor minder dan twaalf gulden vijftig een radio koopt voor zijn neef. 3. Op de rommelmarkt staat Zuus bij de legpuzzels; Mies verkoopt geen boeken. 4. Loes verkoopt iets voor vijf gulden, maar zij doet geen zaken met Uppel of Rop. 5. Meindert Spat, die zijn aankoop doet bij Mies, geeft meer dan zeven gulden vijftig uit.

11 S. Pet 1 Or. Uppet 2 ë M. Spat 3 i! O. Aop 4.. s:. S. Petter 5 Fauteuil 6.. Ol Verkoper Bedrag Aanschaf Ol.. on,.: c...l<.l< 0 'ij :;;: ~ 5 c :::t.0.. t I ~ I. ~ Ol ~.l< ~ " a ~ ~ 0 " " Ot Ol ~ Cl..,..J.. ~ N " ll ~ ~ :::!! A 8 C 0 E F G H I J K L M N Keukenklok 7 u Legpuzzel c Meter boeken, 9 «Radio 10 ' I : / 1,- 11 ) I~ / 5,- 12. i / 7/: ":- / /12,50 15 f-'" KIMt VerI<oper 8edraa A8Mchef, 0 '<; Ol a: 0 PERSONALIA. WELKOM: MAART: Helmi Geboers (secr.r. v.stiphout) Raymond Korteknie (salesman.serv.) Ruud Loppies (supportmedewerker) APRIL: Rob Gartz (adm. medewerker) Yvonne v.dun (secr.medew.sales SW) Sophia Schöner (supportmedew.) Marcel Bruins (sales Hardware) Fred Seinen (medew. Techn.dienst) Theo Timmermans (supportmedew.) Henk van der Laan (supportmedew.) Joop van Bruchem (supportmedew.) TOT ZIENS: Vraag 3 voor 2 punten: Twee vrienden willen 8 liter wijn verdelen, die een vriendelijke wijnbouwer hun in een 8-litervat kado heeft gedaan. Ze zoeken er twee andere lege vaten bij en vinden een 5-litervat en een 3- litervat. Andere meetapparaten, van welke aard ook, zijn niet aanwezig. Hoe kunnen zij de 8 liter wijn op meest effici~nte wijze, dus door zo min mogelijk over te gieten - de wijn wordt er tenslotte niet beter op - eerlijk verdelen? MAART: Huub Margry (supportmedew. HW) APRIL: Bettine Sarton (adm.medew.) Sander Bloem (sr.programmeur) Danilo Fiorivante (syst. anal ) De oplossingen graag v66r 1987 afgeven of opsturen Jacqueline Matthijsse. 1 juni t.a.v. Heel veel Puzzelplezier earl Stoepker

12 PROFICIAT: MEI: 02. Henk Koops Olfi Geurts 06. Ron Slieker Leo Servaas 08. Peter vd. Straten 09. Anja Brils 10. Liny Alards Jan Draaisma 11. Cees Vermaire 12. Jack Gijsberts 17. Joost Lammers 18. Harry Oosterveen Richard Suylen 20. Tineke Sielhorst Erna van Kollenburg 21. Toon Stoef 22. Riny Wismans 26. Maarten Holtz 28. Wilhelm van de Wiel 30. Ad van Dijck 31. Chris de Kleyn GEBOORTE 5 maart 1987 David, zoon van Ivan en Corrie Samson 7 maart 1987 Noortje, dochter van Leo en Tonnie Settels 9 april 1987 Sebastian, zoon van Rob en Astrid Gartz 17 april 1987 Willemijntje, dochter van Chris en Heleen de Kleijn 18 april 1987 Stefanie, dochter van Heddy en Wilma Snuverink 21 april 1987 Marjolein, dochter van Herman en TerryElderson JUNI: 01. Jelli vd. Weide 03. Koos Riepma 12. Dagmar Vanheusden 13. Boudewijn vd. Berg 18. Miriam Postma-Janssen 26. Renè Berben 27. Jan vd. Willik 28. Ronaid van Stiphout 30. Ingrid Rooijakkers HUWELIJK 3 april 1987 Gert Ons tee en Margreet Rietveld 8 mei 1987 Peter Renders en Ineke Plekkenpol 15 mei 1987 Henk Janssen en Karin Wilms

13 ONDERNEMINGSRAAD L+T. Dat er tot op heden zo weinig bekend is gemaakt omtrent de oprichting van een ondernemingsraad voor L+T komt niet doordat de mensen die zich hiermee bezighouden "wel wat beters" te doen hebben, maar is te wijten aan de procedure die ermee gemoeid is. Deze procedure, welke is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden, vereist dat een aantal instanties in kennis worden gesteld van het door de Voorbereidingscommissie ontworpen concept reglement voor de O.R. van L+T. Deze instanties dienen dan vervolgens hun goedkeuring hieraan te hechten, waarna een volgende instantie hetzelfde nog eens over doet. Met deze instanties worden bedoeld de vakverenigingen waarbij medewerkers in de organisatie zijn aangesloten en vervolgens de bedrijfscommissie. Deze bedrijfscommissie is een door de wetgever ingesteld orgaan waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers verenigd zijn. Pas als de bedrijfscommissie haar goedkeuring hecht aan het conceptreglement van L+T Informatica wordt dit reglement rechtsgeldig en kan er sprake zijn van. verkiezingen. Zelfs nu de oprichting en toekomstige installéring van een O.R. voor L+T een feit is, bereiken mij meningen van medewerkers als zou het hier gaan om een bagatel en elke inspanning hiervoor gepleegd verloren tijd zijn. Ik ben het hiermee volstrekt oneens en beschouw deze opmerkingen dan ook in het licht van schijnbare onwetendheid omtrent het funktioneren van ondernemingsraden. Een ondernemingsraad is geen clubje "stumpers" dat zich door een direktie laat afbekken of in het gunstigste geval om de tuin wordt geleid, maar een groep mensen die het beleid van een onderneming toetsen, indien nodig bijstellen en uitdragen. Twee van de belangrijkste aspecten in het beleid van de onderneming, te weten het Economische- en het Sociaal beleid, zijn dan ook steeds terugkerende elementen op de agenda van de ondernemingsraad. De O.R. toetst dit beleid en advies uit aan de direktie, dit beleid in de ogen van de bijstelling behoeft. Economisch beleid. Zo kan de ondernemingsraad brengt indien O.R. invloed uitoefenen op zaken aangaande: * Fusering, reorganisatie, overname of afstoten van de organisatie of delen daarvan. * Het doen van belangrijke investeringen t.b.v. de onderneming. * Het verstrekken en formuleren van advies-opdrachten aan deskundigen buiten de onderneming werkzaam. En zal de O.R. in kennis worden gesteld van de jaarstukken als hulpmiddel bij het toetsen vap het ondernemingsbeleid. Sociaal beleid. Aangaande het sociaal beleid heeft de O.R. invloed op vaststelling, wijziging of intrekking van bv.: * Werktijd of vakantie regeling. * Aanstellingen, ontslag of bevorderingsbeleid. * Regeling~n t.a.v. scholingsbeleid en personeelsbeoordeling. * Regelingen voor overleg en behandeling van klachten. De O.R. kan advies uitbrengen bij benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

14 Ik hoop dat door twee belangrijke aktiviteiten uit het totale verantwoordelijkhedenpakket van een O.R. toe te lichten wat meer inzicht en duidelijkheid ontstaat aangaande de rol van de O.R. in de organisatie. Natuurlijk staat of valt een O.R. met de kwaliteit van de leden. En zal dan ook voor de toekomstige leden van de O.R. van L+T Informatica een belangrijke rol dienen t e worden toegekend aan scholing en vorming. Als de Voorbereidingscommissie in het stadium komt dat de verkiezingen voor de O.R. van start kunnen gaan, zult u uiteraard geinformeerd worden. Maar, als u na het lezen van dit artikel bij u zelf een zeker enthousiasme bespeurt of meer geïnteresseerd bent geraakt, maar toch meer info wilt hebben, neem dan gerust kontakt op. Deze pet past ons per slot van rekening allemaal. L. Bettonviel Voorbereidingscommissie O.R. INGEZONDEN STUKKEN. W(M)OORDSPEL. Een ezel parkeert in het gemeen, een ster-auto geen drie keer ver beneen. Met een variant hierop in z'n gedachten moet HG uit R gedacht hebben "Ik blijf maffen, mij krijgen ze niet van de weg". Deze gedachte werd hem echter fataal. Zoals wel meer gebeurt, loopt het uit de hand als er te logisch gedacht wordt in plaats van gewoon gedaan. Het gevolg: Vermoedelijk in de nacht van 9 op 10 maart j.l. hebben onbevoegden zich toegang verschaft tot de kamer van het slachtoffer (HG). Dit valt af te leiden aan de hand van de woorden van het slachtoffer die (weer geheel nuchter, naar Z1Jn zeggen) 's morgens na het 3 maal kraaien ener haan (geen hen, die kakelt) constateerde dat Z1Jn tweedelig (vrijdagsvoordeel) kostuum incl. bezweet overhemd van z'n kamer waren verdwenen. Grote consternatie was er in de separate vleugel van de accommodatie alwaar medewerkers van het bedrijf L te E en S en Z en A de luttele na~hturen hebben getracht door te brengen. Na vele verdachtmakingen heeft ene MK uit S (mag geen naam hebben) nabij W het slachtoffer overgehaald een bak DE-troost te nuttigen bij het bedienend vrouwelijk personeel van het complex. Het slachtoffer stelde dat na terugkeer de vermiste goederen (van bedenkelijke waarde) werd teruggevonden zodat de dag alsnog netjes kon worden "voor- ge-zeten". Bij gemis aan een genie als inspecteur Columbo uit de USA is het slachtoffer zelf gaan onderzoeken wie de dader(s) is/zijn geweest. Al snel bleek, dat na de zoveelste te snelle voor de hand liggende conclusie ene RC uit G moest zijn geweest. de dader

15 Deze als altijd we1n1g zeggende figuur bleef ook nu weer, behoudens enig nerveus gegrinnik, zeer koel onder de omstandigheden (of het was juist daardoor). Buiten schot bleven nog steeds de mede vleugel bezetters CS uit G en JG uit E en mevr. LT uit A. De drie laatst genoemde kwamen in eerste instantie vanwege historische betrouwbaarheid niet voor verdachtmaking in aanmerking evenals genoemde MK uit S (hij' was, tenslotte die troost aanbood). De daaropvolgende dag terug op het hoofdkwartier te E bleek dat CS uit G ooit heeft gezegd "ik zal je die avond pakken". Tevens is genoemde na HG in de vleugel geweest, op de avond voorafgaande aan het strafbaar feit, om zich voor een sportieve en frisse uitdossing om te kleden. Doch gezien de verdere "wapenfeiten" van betrokkenen (onschuldig voorkomen etc.) bleven uiteindelijk twee mogelijke verdachten over, JG uit E en LT uit A. Het slachtoffer wilde hier om allerlei redenen niet in geloven in verband met mogelijke sancties inzake beoordeling, promotie, etc. Om dezelfde reden viel ook uiteindelijk MK uit S af. Dus bleef de onschuldig ogende, meelijdend kijkende en nietszeggende Re uit G over als dader. Gezien de twijfelachtige en suggestieve en zelfs belastende bew1]svoering C.q. weerlegging van verdachtmakingen verzoekt de redaktie getuigen c.q. personen met een juist analitisch vermogen zich schriftelijk te melden met: - mededeling van de mogelijke dader (indien die er mocht zijn/of heeft het slachtoffer de zaak in scene gezet) - motivering. Een ex-mede-vleugel-bewoner. ZINGEN, DANSEN, SPRINGEN. Laat op de avond verzeilde ik in een internationaal gezelschap. Er was een Ier bij, een Hongaar, een Swazilander en een landgenoot. Aan praten had men op een gegeven moment niet meer genoeg, er moest gezongen worden. Ier, Hongaar en Swazilander stonden hun mannetje; met prachtige stemmen zongen ze de eeuwenoude liederen van hun volk. Mijn landgenoot diepte na enig nadenken een psalm uit zijn verleden. Toen was de beurt aan mij. Afwachtend keek men mij aan, maar er kwam niets. Op de een of andere manier heb ik zingen gemist op school en ook de vriendschap van mijn opa met Speenhoff heeft geen sporen bij mij achtergelaten. Ik lijd aan een ernstige vorm van Frisia non cantant. Het gezelschap tilde er niet zwaar aan, maar ik we]. "Ja, zo kun je wel van alles een probleem maken", is me wel eens toegevoegd. En inderdaad, zo is het, ik kan van alles een probleem maken. Je ziet het mij vaak niet aan. Men denkt dat ik door het leven ga als iemand die zich maar liever niet te veel problemen maakt en daar wonderwel in slaagt: Nou, maar zo is het niet hoor. In mijn hoofd wordt het vraagteken steeds opnieuw uitgevonden. En het komt maar zelden voor dat er een lampje gaat branden. Naast het gebrek aan zangstof is er bijvoorbeeld het probleem dat ik weinig of geen conversatie heb. Geen kleine praat, die het samenz1jn vaak zo genoeglijk kan maken. Een beetje roddel, een sterk verhaal, een met verve gebracht voorval uit mijn leven - het wil er maar niet uitkomen. Mijn conversatie bestaat voornamelijk uit het vragen stellen aan anderen in de hoop dat zij dan zullen losbarsten.

16 Dan is het een kwestie van op tijd ja en nee knikken en hopen dat ze me niet zullen vragen een bijdrage aan het gesprek te leveren, want dan hang ik. Het liefst zou ik helemaal niets zeggen, maar mijn angst is dat ik mezelf dan definitief afschrijf als ondergeschikt voor menselijk gebruik. Toen ik een jongetje was, nam mljn stilzwijgen onheilspellende proporties aan. Mijn gezelschap voelde er zich ongemakkelijk door en verweet me "interessant" te doen, niet wetend hoe oninteressant ik me voelde. Zinderend van een leegte waaruit later po~zie zou voortkomen. Soms drink ik me een liter moed in en steek, met mijn ogen dicht, van wal. Nu eens verstaanbaar, dan weer onverstaanbaar ratel ik voort over een willekeurig onderwerp. Allengs wordt het stil om me heen. Sommigen bladeren in een tijdschrift, anderen ZlJn aan het schaken geslagen, weer anderen korten zich de tijd met tekenen en fotograferen. Hortend en stotend als een oude tram bij een halte die opgeheven blijkt te zijn, kom ik ten slotte tot stilstand. "Ik zet een plaat op", zegt iemand in de dan ontstane stilte. "Laten we gaan dansen", stelt een ander voor. En daar is dan meteen het volgende probleem. Ik kan niet dansen, Nu ja, ik kan het wel, maar ik doe het niet. Waarom niet? Dat is nou juist het probleem. Remco Campert OPLEIDINGEN. Praktijkkursus PC. Bij deze de samenstelling van de groepen per april/mei Wat betreft de lokatie en tijd: Op de genoemde data zijn de kursustijden van uur tot uur in het IPCO-gebouw, Woenselsestraat 356 te Eindhoven. Groep 13. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: Frans van der Land Leo Maas Henk Verhaegh Nita Koning Henk Janssen Groep 14. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: Dagmar Vanheusden Brigitte Loenders Connie Verstraeten Jos van Lanen Henny Baijens Groep 15. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: (vakantiemaand) Deelnemers: Liny Alards Han Gootzen Lex vd. Brink Roei Matthijsse Rob van Oerle Groep 16. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: Jan Draaisma Frits vd. Wolk Corry Vogels Cindy vd. Steijn

17 Groep 17. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: Ineke van Heerebeek Karin Vosters Bennie Beckers. Groep 18. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: - Groep 19. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: - Medewerkers die interesse hebben in de praktijkkursus PC kunnen zich aanmelden bij ondergetekende. Jos van Kollenburg SOS-OVERLEG Wij, de leden van het SOS-overleg, Z1]n dit jaar weer enthousiast gestart met vergaderen. Op dit moment hebben er inmiddels 3 vergaderingen plaatsgevonden. In een van deze vergaderingen hebben we geconcludeerd dat onze doelstellingen enigszins aangepast moesten worden. Deze zijn als volgt vastgesteld: * Het bevorderen van de onderlinge samenwerking/communicatie * Het behartigen van de belangen van alle SOS-leden. * Het streven om als een uniform geheel zowel naar binnen als naar buiten te treden. * Het organiseren van thema-avonden t.b.v. alle secretaresses, en administratief medewerksters. * Het streven naar zo optimaal mogelijke werkomstandigheden.. Binnen het SOS hebben we ook een vaste fi _ taakverdeling afgesproken voor 1987, te weten: Voorzitter: Hannie van Roosmalen, Vice-voorzitter: Jacqueline Matthijsse, Notuliste: Ingrid Jacobs, ABC-redaktie: Erna van Kollenburg en Jacqueline Matthijsse. OVerige deelnemers: Elna van Delft, Wendeline Meijer, Helmi Geboers, Ingrid Rooijakkers, Lizette Termeer en Jelli vd. Weide. Voor wat betreft de thema-avonden kunnen W1] jullie berichten dat binnenkort de 1e thema-avond georganiseerd wordt. Het onderwerp van de avond is "Brandpreventie". Een gastspreker komt dan het een en ander vertellen over dit voor iedereen belangrijke onderwerp. Naast de secretaresses en de administratieve medewerksters worden ook alle overige medewerk{st)ers uitgenodigd.

18 Zo, nu is iedereen weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit het SOS-overleg. Wij zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van het reilen en zeilen van ons overleg. Tot ziens. Het SOS-overleg o 0 o PV-NIEUWS. Op zaterdag 13 juni 1987 wordt er voor de 18e keer door de Amersfoortse volleybalvereniging "Spirit" een BEDRIJFSVOLLEYBAL TOERNOOI georganiseerd. Daar enkele L+T-ers zeer goede en leuke ervaringen hebben opgedaan met dit festijn, heeft L+T zich hiervoor met drie teams ingeschreven. Dit betekent dat wij zo'n 21 SPORTIEVE DAMES EN HEREN nodig hebben die 13 juni a.s. een leuke, aktieve dag willen hebben. Het toernooi zal in Amersfoort worden gehouden in sportpark METGENSBLEEK aan de Dorresteinseweg. Buiten 21 mensen in het veld, worden W1J geacht per team één scheidsrechter (totaal dus drie) te leveren. Net als de aktieve spelers, kunnen de scheidsrechters (liefst ervaren met het volleybalspel) zich opgeven bij Angelique Denos, vestiging Amersfoort ( ). Wij hopen dat jullie zo sportief Z1Jn en W1J met drie teams een gezellige dag kunnen hebben. De Personeelsvereniging.

19 , _._ Het directieteam: v.l.n.r. J.H.G. Snijders (ProfeS!ional Services), H. T.H. Utsm4 (Software), R,.J.L. van Stiphout (Financiën en Economie), F.J.F. van Stiphout (Al- gemeen Directeur) en N.J. MUts (Hardwan). o ~A 'International' dekt lading niet.. ~aamsverandering bij L+ T e L elf Jaar gewerkt te hebn als L+T International ett er op 6 april 1987 een amsverandering plaatsgenden. "International" is ldsdjen vervangen door tltormatjca". Er waren djrse redenen. voor dit Jn het Inkelcentrum Woensel gestlgd ~drijt, om deze wij ~ing te doen plaats vinden. De toevoeging "International" kt niet voldoende de lading van bdukten en diensten binnen T. Bovendien is L+T een puur erlands bedrijf, dat weliswaar export niet uit de weg gaat, ar waarvan de nieuwe teamstelling nu ook beter aanit bij de groep waartoe L+T ds februari 1986 behoort; N.V. uwfonds Informatica. +T Informatica is een bedrijf t in werknemers en omzet van 33 miljoen gulden. ruc tuur nen de organisatie opereren drietal divisies. L+T Profesal Services is leverancier van sultancy en automatiseringsjecten. Deze divisie houdt zich Ofdzakelijk bezig met de infortica-advisering en met de reatle van nieuwe geautomati- 0 rde informatiesystemen bij op- Iedere divisie heeft een directeur, chtgevers../ 'die tesamen met een algemeen en T Software is leverancier van.,' financieel directeur het nieuwe. kketsoftware met daarbij behof directieteam vormen. Naast het rende Implementatie en gebruiksondersteuning. De startklare toepassingsprogrammatuur wordt met name geleverd aan de lokale overheid en garage- en transportbedrij~en. Onderhoud L+T Hardware levert, onderhoudt en installeert een kompleet programma microcumputers en randapparatuur. Hardware is hoofdkantoor, dat in Eindhoven gevestigd is, heeft L+T Inf.ormatica nog vestigingen 1.n Zoetermeer en Amersfoort.

20 I L+T INTERNATIONAL I HEET VOORTAAN L+T INFORMATICA L+T Infonnatica is een dynamisch bedrüf met in werknemers en een omzet van 33 miuoen gulden. Binnen L+T Infonnatica B.V. opereren een drietal divisies: L+T Professional Services houdt zich hoofdzakelük bezig met de infonnatica-advlsering en met de realisatie van (nieuwe) geautomatiseerde infonnatiesystemen bij opdrachtgevers. L+T Software. ontwikkelt en levert startklare toepassings programmatuur \/OOr de lokale overheden garage- en transportbedrijven. L+T hardware. die een kompleet programma microcomputers en randapparatuur levert. installeert en onderhoudt. Naast het hoofdkantoor in Eindhoven en het kantoor in Zoetenneer is er nu ook een vestiging in Amersfoort. [b~ INFORMATICA ljin LINK NAAR DE TOEKOMST Winkelcentrum Woensel 84 Postbus SC Eindhoven Tel Telex L+T NL EIndhoven Zoetermeer Amersfoort

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Verslagen partijen 2 e ronde

Verslagen partijen 2 e ronde Verslagen partijen 2 e ronde Geschreven door Dewi van den Bos Het Roode Hert en de rest van het bestuur van het toernooi kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 13 april 2012, 6 e en laatste speelavond

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn:

Klein Kontakt. Jarigen. in april zijn: A Klein Kontakt Het is alweer eind maart wanneer dit Kontakt uitkomt, het voorjaar lijkt begonnen, veel kinderen hebben kweekbakjes met groentes in de vensterbank staan, die straks de tuin in gaan. Over

Nadere informatie

Verhaal: Jozef en Maria

Verhaal: Jozef en Maria Verhaal: Jozef en Maria Er was eens een vrouw, Maria. Maria was een heel gewone jonge vrouw, net zo gewoon als jij en ik. Toch had God haar uitgekozen om iets heel belangrijks te doen. Iets wat de hele

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad.

Een van de agenten komt naar hem toe. Nou, het is me het dagje wel, zegt hij. Nu zijn er toch rellen in de stad. Een dode De voetbalwedstrijd is afgelopen. Het stadion is bijna leeg. Het is koud, de zon schijnt bleek. Munck staat op de tribune van vak H en staart naar de dode man op de bank. Wat vreselijk, denkt

Nadere informatie

Finale weekend club competitie

Finale weekend club competitie Finale weekend club competitie Ploegentijdrit Zaterdag stond als allereerst de ploegentijdrit op programma. Jawel hoor we moesten als eerste van start. We waren maar met 5 in plaats van 6 man. Start ging

Nadere informatie

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005

rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 rijm By fightgirl91 Submitted: October 17, 2005 Updated: October 17, 2005 Provided by Fanart Central. http://www.fanart-central.net/stories/user/fightgirl91/21803/rijm Chapter 1 - rijm 2 1 - rijm Gepaard

Nadere informatie

Er was eens een heel groot bos. Met bomen en bloemen. En heel veel verschillende dieren. Aan de rand van dat bos woonde, in een grot, een draakje. Dat draakje had de mooiste grot van iedereen. Lekker vochtig

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters

Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Week 14, 2013 46e jaargang http://usvhercules.nl/argo Oorkonde na 100 jaar weer terug Eric Pieters Op bijgaande foto staat algemeen voorzitter Jon Bolte samen met Lodewijk Volgers, speler van de veteranen

Nadere informatie

ChoiCe, CreATe TALeNT

ChoiCe, CreATe TALeNT voor wie is Herken jij het verhaal van Mischa, Dzenan of Laura in jezelf? Ben jij tussen de 14-23 jaar en wil je ontdekken of jij de juiste keuze hebt gemaakt voor jouw toekomst? Dan is RAW TALENT FACTORY

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl

MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl November 2009 MS Vereniging Nederland Regio Brabant West Paganinistraat 11 5144 XN Waalwijk T 0416-333074 www.msvereniging.nl Beste Leden, Met deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

KBO DE SCHALM TOERNOOI JOURNAAL

KBO DE SCHALM TOERNOOI JOURNAAL 18 maart 2012 - ZEVENDE JAARGANG Afl. 3 KBO DE SCHALM TOERNOOI JOURNAAL HET WORDT STEEDS GEKKER!! Kennelijk is de wil om de volgende ronde te halen zó groot, dat sommige spelers echt alles uit de kast

Nadere informatie

Groot Nieuws meditatie zondag 23 april, verzorgd door Ds. Folkert de Jong van de Gereformeerde Kerk in Andel.

Groot Nieuws meditatie zondag 23 april, verzorgd door Ds. Folkert de Jong van de Gereformeerde Kerk in Andel. Groot Nieuws meditatie zondag 23 april, verzorgd door Ds. Folkert de Jong van de Gereformeerde Kerk in Andel. 36 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek die Getsemane genoemd werd. Hij

Nadere informatie

Jij en jouw diepste drijfveren

Jij en jouw diepste drijfveren Jij en jouw diepste drijfveren blok E - nivo 2 - avond 7 Tijd Wat gaan we doen 19.00 Mentorkwartiertje 19.15 Terugkoppeling en intro 19.25 Bijbelstudie 19.35 Catechismus 19.45 Bijbelstudie Matteus 22 19.55

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

Borstkanker ''Angst voor het onbekende''

Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Borstkanker ''Angst voor het onbekende'' Ellen Wagter-Streep Schrijver: Ellen Wagter-Streep ISBN: 9789402129663 Ellen Wagter-Streep Inhoud Inhoud... 05 Voorwoord...

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Tineke Boudewijns VERSTAG

Tineke Boudewijns VERSTAG Tineke Boudewijns VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen.

Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. Een klein gesprekje met God Er was eens een Kleine Ziel die tegen God zei: Ik weet wie ik ben, ik ben het licht net als alle andere zielen. God lachte breed. Dat is waar!, zei God. Jij bent ook het licht.

Nadere informatie

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl.

Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Chatten Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen gekregen. Wilt u meer weten over dit keurmerk kijk dan op de website: www.stichtingmakkelijklezen.nl. Colofon Een uitgave van Eenvoudig Communiceren

Nadere informatie

Scheiding privé en werk

Scheiding privé en werk Scheiding privé en werk We leven in een tijd waarin werk en privé steeds meer door elkaar lijken te lopen. Veel mensen zijn ook in hun vrije tijd bereikbaar voor hun baas. De andere kant van de medaille

Nadere informatie

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN

PREVIEW. Probeer nu 1 dag DAVID DE JONGE JAREN VAN VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN PREVIEW Probeer nu 1 dag DE JONGE JAREN VAN DAVID VIJF DAGEN: GOD, SPORT & JEZELF MET PRAKTISCHE, SPORT- EN PERSOONLIJKE VOORBEELDEN DAG 1 GOD ZIET JOU ZITTEN! Het is niet leuk om buitengesloten te worden,

Nadere informatie

Het onderzoek van de burgemeester 5/6

Het onderzoek van de burgemeester 5/6 Het onderzoek van de burgemeester De burgemeester hoorde dat kinderen ongerust zijn. Nee, ze zijn niet bang voor onweer of harde geluiden. Ze maken zich zorgen over de natuur. Dieren krijgen steeds minder

Nadere informatie

TROUWAMBTENAREN. Op de volgende pagina s stellen de trouwambtenaren zich één voor één aan u voor.

TROUWAMBTENAREN. Op de volgende pagina s stellen de trouwambtenaren zich één voor één aan u voor. TROUWAMBTENAREN Op de volgende pagina s stellen de trouwambtenaren zich één voor één aan u voor. Laatst gewijzigd: 18 april 2016 Marloes Borggreve - Lucassen Telefoonnummer : 06-36 14 06 75 : marloes.borggreve@gmail.com

Nadere informatie

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN

ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ROBIN HOOD EN ZIJN VROLIJKE VRIENDEN ond het einde van de twaalfde eeuw regeerde de goede koning Richard Leeuwenhart over Engeland. Toen hij koning werd, was de schatkist leeg en waren de knagers arm en

Nadere informatie

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde.

1 In het begin. In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. 1 In het begin GENESIS 1:1-25 In het begin leefde alleen God. De Heere God is er altijd geweest. En Hij maakte de hemel en de aarde. De aarde is nat en donker. God wil van de aarde iets heel moois maken.

Nadere informatie

Krabbie Krab wordt Kapper

Krabbie Krab wordt Kapper E-boek Geschreven en Vormgeving Esther van Duin Copyright Esthers Atelier www.esthersatelier.nl email info@esthersatelier.nl Krabbie Krab wordt Kapper Krabbie krab was een kunstenaar. Hij maakte beelden

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

Verteld door Schulp en Tuffer

Verteld door Schulp en Tuffer Verteld door Schulp en Tuffer Het allereerste kerstfeest Het allereerste kerstfeest Verteld door Schulp en Tuffer Vertaald en bewerkt door Maria en Koos Stenger Getekend door Etienne Morel en Doug Calder

Nadere informatie

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma

Jeroen Neef: betontimmerman met diploma bouwen Magazine over loopbaanontwikkeling en vaktechniek voor werknemers in de bouw en infra nr. 2 april 2011 Jeroen Neef: betontimmerman met diploma Prefab fundering met IJB Smartfoot Uitvoerder Cees

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal.

Nieuwsbrief nr. 4 KALENDER INHOUD. December, 2015. Hallo allemaal. Nieuwsbrief nr. 4 December, 2015 KALENDER 4 december 1 Sint op school Surprise bovenbouw 10 december Afscheid juf Sanne en juf Marjo 12 december Oud papier (10:00 12:00 uur) 18 december Kerstviering (continurooster)

Nadere informatie

Schaapje Schaap woont op de weide samen met Nina en Osto.

Schaapje Schaap woont op de weide samen met Nina en Osto. Schaapje Schaap en de Wolkjes Schaapje Schaap woont op de weide samen met Nina en Osto. De schaapjes hebben een mooie stal, met zacht stro om in te slapen. Kom, zegt Nina, we gaan slapen, ik ben moe. Maar

Nadere informatie

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs!

SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! SV Baarn D1 pakt eerste prijs in Parijs! De D1 van SV Baarn is met Pinksteren vier dagen naar Parijs geweest. Dit was een onvergetelijke ervaring voor de spelers uit het team. De ploeg van Jacco Engelsman,

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Vergietpiet & Kwebbelpiet

Vergietpiet & Kwebbelpiet Vergietpiet & Kwebbelpiet Een onvergetelijke Sinterklaasviering Opzet van de show Vergietpiet en Kwebbelpiet brengen een fantastische meeleeftheater voorstelling waarbij ze al snel in de grootste problemen

Nadere informatie

Stichting Kinderpostzegels

Stichting Kinderpostzegels Stichting Kinderpostzegels gemaakt door Eva Prince 10/10/15 voorwoord Ik doe mijn werkstuk over Kinderpostzegels. Want ik vind dat kinderpostzegels verkopen leuk is. Ik vind dat Stichting Kinderpostzegels

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014

Nieuwsbrief nummer 3 2013-2014 Het Drieluik Daltonbasisschool Ot en Sienpad 3 6852 EG Huissen Tel.:026-3253196 email:drieluik @ delinge.nl Website:www.daltondrieluik.nl Postadres :Postbus 50 6852 AB Huissen Nieuwsbrief nummer 3-2014

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad.

De Algemene ledenvergadering vindt morgen plaats om 20.00 uur op school. In de bijlage vindt u het jaarverslag van de ouderraad. Jaargang 27, nr.5 Dat.: 23 sept. 2014 Agenda: Afgelopen vrijdag zijn Marlou, Erica, Jolanda en Babette geslaagd voor hun opleiding 'ik leer anders'. Hiermee is ons team verrijkt met vier leerkrachten die

Nadere informatie

Van de voorzitter. Beste leden,

Van de voorzitter. Beste leden, december Nr. 12-2014 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van de voorzitter Beste leden, Hierbij de laatste nieuwsbrief van 2014, de kerst en nieuwsjaarseditie. Een jaarwisseling is altijd een mooi moment

Nadere informatie

Piet Boon. Van timmerman tot meester ontwerper. 114 All Inn Home magazine

Piet Boon. Van timmerman tot meester ontwerper. 114 All Inn Home magazine Piet Boon Van timmerman tot meester ontwerper 114 All Inn Home magazine Het is gewoon waanzinnig leuk om iets te creëren en je visitekaartje achter te laten. Hij begon 25 jaar geleden als timmerman/aannemer

Nadere informatie

Dus, ik en de rest van de groep hebben een tijdje zitten brainstormen en dit kwam eruit.

Dus, ik en de rest van de groep hebben een tijdje zitten brainstormen en dit kwam eruit. Geachte aanwezigen, Ik ben hier namens t ouwe 5 e. er is uitdrukkelijk verzocht door Peter om geen stukjes te doen, dus gaan we dat dus wel doen, want zoals iedereen waarschijnlijk al weet, van t ouwe

Nadere informatie

Zomaar een clubavond

Zomaar een clubavond Zomaar een clubavond door Ig Nieuwenhuis Gewoon een vrijdagavond bij BCO, spelvorm paren, en eens zien wat er gebeurt. Mijn verzuchting dat paren niet mijn spelletje is, zal wel bekend zijn. Geïnspireerd

Nadere informatie

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat.

De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. Hoofdredactie: Paul Meekhof mei / juni 2015 Pagina s : 10 NR 4 De foto hierboven laat het eigenlijk al zien, waar dit nummer overgaat. De herdenking van afgelopen 4 mei en de viering van 5 mei. Voor het

Nadere informatie

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1

0-3 maanden zwanger. Zwanger. Deel 1 Zwanger Ik was voor het eerst zwanger. Ik voelde het meteen. Het kon gewoon niet anders. Het waren nog maar een paar cellen in mijn buik. Toch voelde ik het. Deel 1 0-3 maanden zwanger Veel te vroeg kocht

Nadere informatie

Lieve vrienden van El Manguaré,

Lieve vrienden van El Manguaré, Lieve vrienden van El Manguaré, Vanuit een overstroomd Iquitos de tweede tamtam van 2012. Twee dagen geleden schreef ik onderstaand stukje: Manguaré kampt met wateroverlast! Zoals Yolanthe in de vorige

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS

DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Bijbel voor Kinderen presenteert DE HEMEL, GODS PRACHTIGE THUIS Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible for

Nadere informatie

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum

Vangnetteam Parkstad. Secretariaat Meldpunt: T 045 573 65 99 Bezoekadres: Raadhuisstraat 3, 6444 AA Brunssum Secretariaat Meldpunt: Vangnetteam Parkstad Extra ondersteuning voor wie dat gebruiken kan... 1 2 3 4 5 9 10 6 Soms kunnen mensen wel eens wat extra hulp gebruiken. Al vinden veel mensen het lastig om

Nadere informatie

We hebben de foto s bekeken en ze zijn heel mooi geworden!! We zijn er heel blij mee.

We hebben de foto s bekeken en ze zijn heel mooi geworden!! We zijn er heel blij mee. BRUIDSFOTOGRAFIE Wij hebben zojuist de slideshow bekeken en WOWWWWW wat zijn de foto s mooi geworden! Wij zijn er echt heel blij mee!! 1000000x dank dat jij de mooiste dag uit ons leven vast hebt willen

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente,

Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl. (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, Johannes 20, 1-18 20 april Pasen 2014 Wehl (ds. A. Oude Kotte-de Boon) Thema: 'Het verhaal van Maria van Magdala ' Gemeente, We zijn er doorheen gegaan, Veertig dagen en nachten, Tijd van voorbereiding...

Nadere informatie

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen.

Wat is uw naam en uw functie? Ik ben Robert Veenstra, voorzitter van SC Heerenveen. Mijn naam is Aron van der Wal. Ik zit in de sport/brugklas HAVO/VWO van het Fivelcollege in Delfzijl. Naar aanleiding van de opdracht om iemand te interviewen die zich minimaal 20 uren per week met sport

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Gezellig 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, onderonsje.. Deze week: Bijbelse geschiedenis Activiteiten bij het thema Letters en cijfers Terugblik Schoolontbijt Foto s Bijlage:

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

december 2012 vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Paul Natte Kerstkaart

december 2012 vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Paul Natte Kerstkaart december 2012 vanaf 4 jaar tekst: Marian van Gog muziek: Paul Natte Kerstkaart Kerstkaart Refrein: Ik stuur een kerstkaart naar oom Rob en één naar tante Fee. Zeg postbezorger, breng je ook voor mij een

Nadere informatie

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren

Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Ben je slachtoffer? Folder voor jongeren Mijn leven veranderde zo n drie jaar geleden. Juist de dag voor mijn mama s verjaardag kreeg ze van mijn vader een kogel door het hoofd. Wonder boven wonder overleefde

Nadere informatie

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ

IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Ferenc Göndör IK OVERLEEFDE AUSCHWITZ Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 3 Mijn vader Lang geleden kwam een jonge, joodse man naar het land Hongarije. Mohr Goldklang was zijn naam. Dat was mijn opa. Mohr

Nadere informatie

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn

eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 6 Het leven kan een feest zijn Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 6 blz. 1 Door welke poort moet je gaan

Nadere informatie

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel?

Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? Werken aan morgen We gaan langer doorwerken, maar willen en kunnen we dat wel? De pensioengerechtigde leeftijd wordt geleidelijk aan verhoogd. We gaan dus langer doorwerken. Hoe denken werkgevers en werknemers

Nadere informatie

Hoe maak ik... Naam: Groep:

Hoe maak ik... Naam: Groep: Hoe maak ik... Naam: Groep: Inleiding Een spreekbeurt houden is niet niets! Je moet daar heel wat voor kunnen. Wat dacht je van: Goed kunnen lezen Goed kunnen begrijpen wat je leest Goed dingen kunnen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca.

NIEUWSBRIEF. Woord van de voorzitter. Nieuwe teamindelingen & trainingstijden. In dit nummer: mei 2013 editie 7 2013-2014. staan vanaf. ca. NIEUWSBRIEF In dit nummer: mei 201 editie 7 Woord van de voorzitter 1 Marianne Jansen 2 Woord van de voorzitter Joost Wissink Oproep: oude nieuwsbrieven Bill s Bar Beach Volleybal Toernooi Opfriscursus

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.

Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V. Informatiebrief voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van de Eliëzerschool en de Obadjaschool Cluster 4 (voor alle data geldt D.V.) Geachte ouder(s)/verzorger(s), Nieuwsbrief januari 2014 Nummer

Nadere informatie

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen

Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen De ezel van Bethlehem Naar een verhaal van Jacques Elan Bewerkt door Koos Stenger Ik ben maar een eenvoudige ezel, maar ik wil je graag een mooi verhaal vertellen over iets wat er met me gebeurd is. Het

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

Introductie. Dansvoorstelling

Introductie. Dansvoorstelling Door: John van Sambeek Introductie Ja, je ziet het goed. Daar is alweer een nieuwe schoolkrant! De schoolkrantredactie bestaande uit allemaal leerlingen heeft in een paar weken tijd veel leuke en interessante

Nadere informatie

Wist U al dat? De naam van het bier Bolleke Blond is? Ben van café Het Elfde Gebod een nieuw soort bier in zijn assortiment heeft?

Wist U al dat? De naam van het bier Bolleke Blond is? Ben van café Het Elfde Gebod een nieuw soort bier in zijn assortiment heeft? Wist U al dat? De naam van het bier Bolleke Blond is? Ben van café Het Elfde Gebod een nieuw soort bier in zijn assortiment heeft? Ineke kwaad werd omdat ze dacht dat Ben hiermee haar bedoelde? Hij denkt

Nadere informatie

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN

MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN MEER DAN 700 WENSEN VOOR VERJAARDAGEN Omslag: Drukwerk: Danny Demeersseman Nevelland Graphics Copyright 2014 Danny Demeersseman www.wensen.eu Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn.

Beste lezer, Graag maken met de lezers de afspraak dat voor eventuele vragen, op- of aanmerkingen Davy Franssen en zijn team altijd beschikbaar zijn. Beste lezer, Dit is de eerste editie van een heus informatiebulletin van de Stichting Porta da Vida in Limbricht. Waarom? Omdat de afgelopen tijd heel wat zaken binnen Porta da Vida zijn veranderd. Omdat

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B2 nr. 3)

Luisteren: muziek (B2 nr. 3) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop

'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop FD: Economie & Politiek door Siem Eikelenboom 28 augustus 2015 'Geheime' kunstcollectie Imtech komt in de verkoop Karel Appel, 'Bloem met blauwe ogen' (1977) 'Als je de ontvangsthal van Van Rietschoten

Nadere informatie

Concept WHAT S UP, LATER?!

Concept WHAT S UP, LATER?! Omgevingsverkenning Toen ik aan mijn vrienden vroeg hoe ze denken over later en pensioen was de eerste reactie van allemaal: nee ik denk alleen over nu na eigenlijk. Vervolgens zei ik dat ze later als

Nadere informatie

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft!

150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft! Scott de Jong http://www.positiefleren.nl - 1 - Je leest op dit moment versie 2.0 van het Ebook: 150 Tips om kinderen te laten zien dat je om ze geeft.

Nadere informatie

I. Gespreksonderwerpen

I. Gespreksonderwerpen Wat? Voor wie? Soort tool? Hoe gebruiken? Dit document geeft informatie over de verschillende niveaus waarop gesprekspartners met elkaar kunnen communiceren en biedt twee praktische oefeningen rond communicatie

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang.

HET PRIKBORD. Houd je tafel en vak netjes! Mijn moeder is bij mij, ik ben blij. Toch ben ik wel een beetje bang, Want ik hoor mensen op de gang. HET PRIKBORD Nieuwsbrief van de Immanuelschool Schooljaar 2014-2015 27 maart 2015 0546 572478 info@immanuelwierden.nl www.immanuelwierden.nl Beste ouders Dank allereerst voor alle attente blijken van medeleven

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Een Islamitische Verrassing

Een Islamitische Verrassing Frederica Hugenholtz Een Islamitische Verrassing 2014 www.eenislamitischeverrassing.nl Rotterdam Inhoud Baardmannen Couscous Geestelijke armoede Overgave Vrouwen Merkkleding Kopvoddentax Islamisering Verwarring

Nadere informatie

Maak van je kind een maker!

Maak van je kind een maker! Maak van je kind een maker! En word er zelf ook één. Zes regels waarmee dat waarschijnlijk best wel lukt. 1 Welkom In dit boekje vertellen we over maken. Het is speciaal gemaakt voor ouders die samen met

Nadere informatie

Gefeliciteerd, je hebt ADHD!

Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Gefeliciteerd, je hebt ADHD! Eerste druk, augustus 2012 2012 Petra van der Burg-Jansen Illustrator: Roel van Gestel Kaft: Denise Kennedy van Dam & Roel van Gestel Voorwoord: Mw. E. Chatrou, kinder- en

Nadere informatie

Musical De Eendenclub verdwaalt

Musical De Eendenclub verdwaalt Pagina 1 van 9 Musical De Eendenclub verdwaalt Normale versie voor 3 typetjes (Otto/Elle/Izzi) Een eigen productie van Recrateam Zang: Leonie van Gent en Martijn Boer Stemmen op de cd-versie: Martijn Boer

Nadere informatie