VOORWOORD SE JAARGANG, NUMMER. 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD SE JAARGANG, NUMMER. 2."

Transcriptie

1 \ \

2 SE JAARGANG, NUMMER. 2. Redaktie. Frans van der Land Dirk Moree Carl Stoepker Jos van Kollenburg Han Gootzen Jacqueline Matthijsse Redaktie-adres: L+T Informatica B.V. T.a.v. Frans van der Land Postbus BC EINDHOVEN Inhoud: - Voorwoord - Mededelingen direktie - Agenda - Wij stellen u voor... - Puzzel - Personalia - Ondernemingsraad L+T - Ingezonden stukken - Opleidingen - SOS-overleg - Knipseldienst - Wist u dat... VOORWOORD De pogingen om de L+T ABC met zekere regelmaat uit te geven lijken te lukken. Schreven we in het vorige nummer nog dat het schaamrood onze kaken kleurden, dit schaamrood is nu een lichte blos geworden. Deze L+T ABC is overigens het eerste nummer dat zonder Harrie Gooskens tot stand gekomen is. In kleine kring (redaktie) hebben we afscheid van hem genomen als lid van de redaktie van de L+T ABC. Een passend cadeau is hem overhandigd. Zijn enthousiaste inzet vanaf de oprichting van ons personeelsblad, hebben mede de kwaliteit van de L+T ABC bepaald. Nogmaals vanaf deze plaats hartelijk dank voor al die uren die hij ter beschikking heeft gesteld. Een vrolijker bericht is, dat we denken in Dirk Moree een waardige vervanger gevonden te hebben. Verderop in dit nummer wordt hij uitgebreid aan u voorgesteld. Zoals reeds eerder vermeld: uw bijdrage aan ons personeelsblad" wordt door de redaktie bijzonder op prijs gesteld. Wij hopen dat u dit nummer met plezier leest. De redaktie. Ar. you he' ping wîth th. ao.ution. or.r. rou p.rt of the probt.m? April 1987

3 MEDEDELINGEN DIREKTIE. 1. Samenstelling direktie. De heer H.T.H. IJtsma heeft te kennen gegeven dat hij het kontrakt met L+T Informatica (dat eind 1987 afloopt) niet verder zal verlengen. De direktie heeft alle begrip voor dit besluit van de heer IJtsma. Vooruitlopend op het afscheid van de heer IJtsma (waaraan wij uiteraard nog de nodige aandacht zullen schenken) willen wij hem nu alvast hartelijk danken voor ZlJn belangrijke bijdrage in de groei en bloei van L+T Informatica in het algemeen en van L+T Software in het bijzonder. 2. Benoeming. Mede in verband met het vertrek van de heer IJtsma aan het eind van dit jaar hebben wij de heer H. Gooskens benoemd tot adjunctdirekteur van L+T Software. In deze funktie zal hij vanaf 1 mei 1987 een aantal taken van de heer IJtsma overnemen; meer in het bijzonder zal hij de verantwoordelijkheid op zich nemen over de afdelingen ontwikkeling, support en business development van L+T Software. Als zodanig zal H. Gooskens deel gaan uitmaken van het direktieteam van L+T Informatica. De medewerkers van L+T Software zullen nader in detail worden geïnformeerd over de wijziging in taakverdeling. Wij wensen Harrie Gooskens veel succes toe in zijn nieuwe funktie. 3. Gesprek met Voorbereidingscommissie O.R. Op 21 april j.l. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de voorbereidingscommissie van de O.R. en de direktie. Onderwerp van gesprek was de situatie bij L+T Hardware. OVer de inhoud en de conclusies van dit gesprek wordt u nader ge!nforrneerd in een separaat schrijven. 4. Aanvullende WAO-verzekering. In voorbereiding is een collectieve verzekering voor alle medewerkers die een inkomen hebben dat uitstijgt boven de wettelijke uitkeringsgrens van de WAO (thans f ,-- per jaar). Uitgangspunt is dat de basisaanvulling tot 70 % van het werkelijke inkomen voor rekening van de werkgever komt en dat de werknemer (op vrijwillige basis) kan bijverzekeren tot 80 %. Nadere informatie hierover zal op korte termijn aan de betrokkenen worden verstrekt. 5. Samenwerking CBT. In goed overleg tussen L+T Software en CBT Tilburg is be-. sloten om de tussen beide organisaties bestaande licentieovereenkomst voor de levering van GIDA-programrnatuur niet te continueren. 6. L+T-Informatie-bulletin. Teneinde onze klanten/relaties voortdurend op de hoogte te kunnen houden van enerzijds de ontwikkelingen in de (automatiserings) markt en anderzijds van de L+T-dienstverlening aan onze klanten, is besloten tot het uitgeven van een L+T-Inforrnatiebulletin.

4 Dit bulletin, dat in een frekwentie van 4 keer per jaar zal verschijnen, zal naast informatie over L+T vooral ook ingaan op gebruikerservaringen met door L+T ' geleverde produkten en diensten. Alle medewerkers kunnen de eerste editie van dit bulletin binnen enkele weken in hun bus verwachten. \, IK. 58J ZO c::e:piz~~$u2f,, IK BE:tJ DIK.... E:lJ Lbtl, ~fematjo HC)l.{OT VAW /t,/\. 6OE:.lÈ. MOf?6E;IJ, ~WE.JOMSEtvI. ft I~ W~ E:aJ '-- ~T,6E OAG.,~. 1 I! i AGENDA Opening IPCO Amersfoort tlm Tentoonstelling "Sport en Technologie" Vrije Universiteit Brussel, Campus Etterbeek, Triomflaan, ingang Tafeltennis. Competitie Eredivisie: Tempo Team - L+T Software. Aanvang uur te Amsterdam Tafeltennis. Finale Brabantse Beker: L+T Software - Valkencourt te Bergen op Zoom Tafeltennis. Competitie Eredivisie: Blauwe Werelt - L+T Software. Aanvang uur te Apeldoorn Tafeltennis. Competitie Eredivisie: L+T Software - Pelgrim Odion. Aanvang uur, Kastelenplein te Eindhoven Tafeltennis. Competitie Eredivisie: L+T Software - Dextro Avanti. Aanvang uur, Kastelenplein te Eindhoven Tafeltennis. Eredivisie: Software. Aanvang Wageningen. Competitie Shot - L+T uur te GBA Congres. Schouwburg Ogterop te Meppel. L+T tevens als exposant.

5 Tafeltennis. Competitie Eredivisie: L+T Software - Scylla. Aanvang Kastelenplein Eindhoven. uur, te ondertekening kontrakten 150e gemeente: Texel Personeelsfeest L+T Informatica Tafeltennis. Competitie Eredivisie: L+T Software - Valkencourt. Aanvang Kastelenplein Eindhoven. uur, te Nationale Bekerfinale Tafeltennis te Valkenswaard. Aanvang: uur. i r-_i I / WIJ STELLEN U VOOR... Dirk Moree, een op geboren en voorts getogen Rotterdammer. In 1978 ben ik de grote riolen (zo noemen ze in Rotterdam de rivieren waaronder men kan zwaaien en zwieren) overgestoken, in de richting van een bekende gloeilampenfabriek in het zuiden des lands en kwam aldus in Eindhoven te wonen. In 1985 wist een ambtenaar van de burgelijke stand mij het ja-woord te ontlokken waardoor ik ineens gehuwd bleek te zijn met Astrid de Groot. Twee maanden geleden kon ik opnieuw ter municipaliteit brieven aanbieden: mijn geloofswe waren trotse ouders geworden een dochter. van een wolk van Stante pede werd ml] het diploma "Vader" uitgereikt en ik heb dat in de map diploma's maar bij de rubriek verkeersdiploma's gevoegd. Mijn overige getuigschriften zijn het gevolg van andersoortige opleidingen. Na het behalen van het Atheneum B diploma wilde ik Nederlandse "Taalen Letterkunde gaan studeren; door een tekort aan plaatsingsmogelijkheden moest ik echter een alternatieve studie kiezen. De kombinatie wiskunde en economie in de studierichting Econometrie leek me erg interessant maar de vereiste hoeveelheid motivatie voor deze pittige studie bleek me toch te ontbreken. Na een jaar besloot ik een periode van overdenking in te lassen waarbij ik en-passant mijn militaire dienstplicht vervuld heb. In 1977 heb ik bewust gekozen voor een loopbaan in de automatisering en dat blijkt elke dag weer een juiste keuze geweest te zijn.

6 Bij Philips Data Systems in Rijswijk startte ik als leerling-programmeur op de mini-computerlijn van Philips, de P400-serie later gevolgd door de P4000-serie. Omdat ik in "de hoek" van administratieve applikaties zat, werden avondopleidingen in die richting gepland. In 1978 behaalde ik het praktijkdiploma boekhouden. Inmiddels overgeplaatst naar het regionale verkoopkantoor van Philips Telecommunicatie en Informatie Systemen (PTIS) in Eindhoven, behaalde ik in 1979 het diploma MBA. Daarna ben ik met de AMBI -opleiding begonnen en had in punten bij elkaar gesprokkeld en kreeg dus het AMBI-diploma toegestuurd. Bovengenoemde studies liepen min of meer parallel met de ontwikkelingen in het dagelijkse werk. Inmiddels in de funktie van systeemanalist/programmeur was m1jn taak het kompleet realiseren en operationeel maken van de in de.projektdefinitie opgenomen applikatie-software nadat de gebruiker tot aankoop van de hardware was overgegaan. Door middel van besprekingen met de (a.s.) gebruiker werden de te automatiseren funkties afgebakend en dataspecificaties opgesteld waarna systeembouw volgde. De ene keer ging het om komplete nieuwbouw, de andere keer om het aanpassen en aanvullen van reeds beschikbare standaardpakketten. Na het dokumenteren en testen van de te leveren software volgde installatie en instruktie en bleef ik beschikbaar voor support aan de gebruiker en onderhoud op de programmatuur. De soorten bedrijven waar ik programmatuur voor vervaardigde bevonden zich in de sectoren handel, industrie en dienstverlenende bedrijven zoals meubelmakerij, oliehandel, textielbedrijf, viskwekerij, havenbedrijf, bloemenkwekerij, technische installatie- en onderhoudsbedrijven, handel in relatiegeschenken, handel in kantoorbenodigdheden, assurantie- en administratiekantoren, enz. De hoofdmoot van de te ontwikkelen en te leveren software was bedoeld voor het administreren van grootboek, debiteuren, krediteuren, verkoop, inkoop, voorraad, produktie en werd in de taal COBOL geschreven. Voor het ontwikkelen van software kwamen voor de minicomputers van Philips geleidelijk aan meer vierde generatie tools beschikbaar, wat de doorlooptijden van de projekten gunstig beïnvloedde. Het te lage tempo waarin deze geavanceerde middelen beschikbaar kwamen, de onderwaardering van software-makers en de beperkte mogelijkheden om naar een hogere funktie te groeien waren aanleiding voor mij om bij een softwarehouse te gaan solliciteren. L+T was voor mij geen onbekende aangezien PTIS daarmee op diverse terreinen zaken deed. Zo ke~de ik Jos van Kollenburg, John Marise en René Camp al vanaf en dus lag een sollicitatie-bij L+T voor de hand. Per ben ik in dienst getreden en werd bij de GIDA-groep geplaatst. Als systeemanalist werk ik thans in een projektgroep aan de ontwikkeling van het GIDAH-pakket voor de huuradministraties van gemeentelijke en partikuliere woningbedrijven op het IBM systeem 36. In de scherpe taakstelling van de GIDA-ontwikkelgroep en dus ook het GIDAH-team, vind ik de gezochte uitdaging en in het tot nu toe voldoen aan die taakstelling de gezochte waardering als "softwareman".

7 Ik denk dat naast de aanwezige vakkennis ook de prettige werksfeer o.a. tussen de ontwikkelgroepen en de afdeling Support de kwaliteit en dus het succes van de GIDA-produkten mede bepalen. Niets is echter zo verradelijk als succes. Ik ben van mening dat er in de automatiserings-jungle een continue struggle for life noodzakelijk is om dat succes te behouden. Blijkens positieve geluiden die o.a. vanuit de GIDA-gebruikersdagen doorklinken, is L+T bezig de goede strijd te strijden door als leverancier van totaaloplossingen voor de gemeentelijke overheden ook voorop te gaan bij het meedenken over belangrijke nieuwe ontwikkelingen. Met name de vitale plaats in het Gemeentelijk Informatie Model van de Gemeentelijke Bevolkingsadministratie en de Vastgoed registraties zal de nodige inspanningen impliceren. Als het L+T lukt deze complexe problematiek tot een praktische oplossing te brengen, dan denk ik dat de volgende groeistuip van L+T in de gemeentemarkt een feit zal zijn. Mijn streven is om in het kader van die verwachte groei, na het opdoen van de nodige gemeentelijke materiekennis, een middle-management of adviseurs funktie te kunnen gaan vervullen. Ik hoop dan nog wel tijd over te houden voor mijn hobbies. Ik doe (ondanks de dorst die ik daar van krijg) aktief aan tennis en volleybal. De L+T-ers Ger de Kuster en Ben de Boer kom ik trouwens vaker op het volleybalveld tegen dan op kantoor, maar dat komt omdat ze in het bezit zijn van goede Services. Als voetballiefhebber volg ik nog steeds de verrichtingen van de oudste club in het betaalde voetbal, het in jaar oude Sparta uit Rotterdam waarvan de kleuren nog steeds in m1jn bloed zitten, al komt het er de laatste tijd niet meer van om de wedstrijden regelmatig te bezoeken. Verder ben ik een groot liefhebber van muziek uit vrijwel alle genres en ben na een stop van 10 jaar weer met pianolessen begonnen, omdat ik perse muziek van Chopin wil kunnen spelen. (Vanwege deze pianolessen mis ik wel 1 maal per 14 dagen de vrijdagse borrel bij Cees Prinsen, waarvoor excuses.) Sinds kort is er nog een aktivi.teit bijgekomen toen ik verzocht werd om Harrie Gooskens op te volgen als lid van het redaktieteam van het L+T ABC. Het leek mij leuk om L+T ook van deze kant te leren kennen en op deze manier een bijdrage te leveren aan het "L+T levensgevoel". De Interviewer.

8 L+T-PUZZELHOEK. De voltallige puzzelredaktie heeft zich weer met de moed der wanhoop door de grote hoeveelheid inzendingen heen geworsteld. Gelukkig vind ik nog enige troost in de opmerkingen van een aantal collega's dat ze thuis met de gehele familie de puzzels opgelost hebben doch vergeten zijn om de oplossingen in te sturen. Oplossing puzzel 21. Vraag 1: Een van de mogelijke oplossingen van de enorme doolhof is als volgt: Vraag 2: De staartdeling werd met uitzondering van één verschrijving (toch goed gerekend) door iedereen opgelost: 625 / / Vraag 3: Clyde is de dader. De vage informatie, dat de drie gangsters niet drie uitspraken achter elkaar kunnen doen zonder te liegen geeft ons in ieder geval de zekerheid, dat zij niet drie ware uitspraken achter elkaar kunnen doen. Met die zekerheid kunnen we iets beginnen, namelijk het toetsen van de uitspraken van de drie boeven aan de hand van waarheidstafels. We gebruiken de afkottingen A voor Al, R voor Rod en C voor Clyde. Veronderstelling 1~ A is de dader. A R C 0 W W 0 W W 0 W 0 Als A de dader is, moeten al zijn uitspraken onwaar zljn (ook de tweede, want de moord vond plaats in Chicago). Tot zover zou aan de voorwaarden zijn voldaan. Maar dan zouden alle uitspraken van R waar ZlJn en dat zou niet met de voorwaarden overeenkomen. A kan dus niet de dader zijn.

9 Veronderstelling 2: R is de dader. A R C A R C of w w w w w w w W W 0 W W 0 W In dit geval heeft hetzi j A, het z i j C uitsluitend ware uitsprake gedaan, waardoor weer niet aan de voorwaarden van de opgave is voldaan. De tweede uitspraak van A ("Ik ben nog nooit in Chica~o geweest") en de tweede uitspraak van C ("Al liegt als hij beweert dat hij nooit in Chicago is geweest") spreken elkaar tegen. Als de uitspraak van A waar is, moet die van C onwaar zijn, en omgekeerd. In beide gevallen doet een van hen drie ware uitspraken, zodat R niet kan worden verweten. C moet dus de dader zijn. Met een derde waarheidstafel zullen we dit controleren: Veronderstelling 3: C is de dader. A R C ojw 0 wjo w w w Hier geen drie opeenvolgende ware uitspraken, zodat aan de voorwaarden van de opgave is voldaan. De uitspraken spreken elkaar ook onderling niet tegen, waarbij voor de tweede uitspraak van A en C weer geldt, dat deze zowel onwaar resp. waar als waar resp. onwaar kunnen zijn. Deze uitspraken zijn alleen van belang voor de vraag, of A de dader geweest kan zijn. Vraag 4: De puzzel van de diskettedozen. De onderstaande opstellingen geven de gevraagde breuken, maar het is soms mogelijk om een andere oplossing te vinden, d. w. z. verschillende opstellingen die dezelfde breuk geven: = = = = = = Uitslag puzzel Peter Renders 2. Frank van Luijk 3. Paul Kolenbrander 4. Henk Verhaegh Ladderstand na puzzel Frank van Luijk 2. Toon Luijten 3. Miriam Jansen 4. Peter Renders 5. Harrie Gooskens 6. Louis van Hoef 9. Emile Strik 10. Lieve Raeymakers Adriaan Staals 12. Maarten van Riel Els Schreurs 14. Willem Verhoeven 16. Henk Verhaegh 18. Ank van de Brink 19. Paul Kolenbrander 20. Riny Wismans = Paul Kolenbrander wint na loting de rondeprijs en Frank van Luijk wint wederom de ladderprijs. Winnaars van harte gefeliciteerd, de betreffende prijzen zijn af te halen bij Jacqueline Matthijsse.

10 L+T PUZZEL 22. Vraag 1 voor 7 punten. Maak de zin af door een plaatsnaam in te vullen. Elke drie goede oplossingen leveren 1 punt op! 1. Er zijn vele wegen die naar Rome Het is gezellig met nonnen schaken, maar spannender is het als ik met De burgemeester zou een' -' boom planten, maar het gat liet hij door zijn Er is een varken te water geraakt, ik denk dat de eigenaar nu naar zijn... S. Mijn broer luistert graag naar het gezang van krekels, maar ik hoor liever Nadat de dief de sieraden gestolen had, rende de juwelier de straat op en riep Ik spring nooit in de buurt van tuinen, zei de parachutist, want ik ben bang dat ik in de Het is bekend dat hij slecht een bal kan vangen, maar deze keer scheelde het weinig, of hij Ze hadden Els niet uitgenodigd, maar dacht je dat het Toen in de herberg een hevige vechtpartij had plaatsgevonden vond de waardin bij thuis-komst een Toen de klei op was, kon men gelukkig nog een hele tijd met Een koekoek vroeg zich af, waar zal ik mijn Als ik bij hem niet slaag, kan ik altijd nog bij Zo'n klein beetje hout voor zoveel geld? Ik wed dat ik daarvoor een heel De meeste herten lagen rustig in het gras. Ik zag maar één Ik vind de sluis van Antwerpen mooier dan de Monniken bidden en ridders vechten. Ik zit dan ook rustiger in een monnikenkapel, dan in een Anna trouwde met een kasteelheer die Hugo heette. Het hele hof was het ermee eens, want Anna was Ze hoeft slechts even in de zon te liggen en Ik houd slechts van zomers, vandaar dat ik voor de Ik schaak slecht, maar ik weet dat ik nog... Vraag 2 voor 3 punten. Wie kent ze niet de logigrammen voor logische denkers, en dat zijn we toch allemaal. Wat koopt welke klant bij welke verkoper en voor welke prijs? De rommelmarkt. Sjacheraars zijn de laatsten die het advies "Let maar niet op de rommel" zullen opvolgen. Zij zitten voor een dubbeltje op de eerste rang en steken graag hun neus in andermans zaken. Als er iets van je gading is, knoop dan de touwtjes aan elkaar. 1. De keukenklok brengt -'nog zeven gulden vijftig op, maar wordt niet verkocht door Jos. 2. Het laagste bedrag wordt besteed door S. Petter, terwijl dr. Uppel voor minder dan twaalf gulden vijftig een radio koopt voor zijn neef. 3. Op de rommelmarkt staat Zuus bij de legpuzzels; Mies verkoopt geen boeken. 4. Loes verkoopt iets voor vijf gulden, maar zij doet geen zaken met Uppel of Rop. 5. Meindert Spat, die zijn aankoop doet bij Mies, geeft meer dan zeven gulden vijftig uit.

11 S. Pet 1 Or. Uppet 2 ë M. Spat 3 i! O. Aop 4.. s:. S. Petter 5 Fauteuil 6.. Ol Verkoper Bedrag Aanschaf Ol.. on,.: c...l<.l< 0 'ij :;;: ~ 5 c :::t.0.. t I ~ I. ~ Ol ~.l< ~ " a ~ ~ 0 " " Ot Ol ~ Cl..,..J.. ~ N " ll ~ ~ :::!! A 8 C 0 E F G H I J K L M N Keukenklok 7 u Legpuzzel c Meter boeken, 9 «Radio 10 ' I : / 1,- 11 ) I~ / 5,- 12. i / 7/: ":- / /12,50 15 f-'" KIMt VerI<oper 8edraa A8Mchef, 0 '<; Ol a: 0 PERSONALIA. WELKOM: MAART: Helmi Geboers (secr.r. v.stiphout) Raymond Korteknie (salesman.serv.) Ruud Loppies (supportmedewerker) APRIL: Rob Gartz (adm. medewerker) Yvonne v.dun (secr.medew.sales SW) Sophia Schöner (supportmedew.) Marcel Bruins (sales Hardware) Fred Seinen (medew. Techn.dienst) Theo Timmermans (supportmedew.) Henk van der Laan (supportmedew.) Joop van Bruchem (supportmedew.) TOT ZIENS: Vraag 3 voor 2 punten: Twee vrienden willen 8 liter wijn verdelen, die een vriendelijke wijnbouwer hun in een 8-litervat kado heeft gedaan. Ze zoeken er twee andere lege vaten bij en vinden een 5-litervat en een 3- litervat. Andere meetapparaten, van welke aard ook, zijn niet aanwezig. Hoe kunnen zij de 8 liter wijn op meest effici~nte wijze, dus door zo min mogelijk over te gieten - de wijn wordt er tenslotte niet beter op - eerlijk verdelen? MAART: Huub Margry (supportmedew. HW) APRIL: Bettine Sarton (adm.medew.) Sander Bloem (sr.programmeur) Danilo Fiorivante (syst. anal ) De oplossingen graag v66r 1987 afgeven of opsturen Jacqueline Matthijsse. 1 juni t.a.v. Heel veel Puzzelplezier earl Stoepker

12 PROFICIAT: MEI: 02. Henk Koops Olfi Geurts 06. Ron Slieker Leo Servaas 08. Peter vd. Straten 09. Anja Brils 10. Liny Alards Jan Draaisma 11. Cees Vermaire 12. Jack Gijsberts 17. Joost Lammers 18. Harry Oosterveen Richard Suylen 20. Tineke Sielhorst Erna van Kollenburg 21. Toon Stoef 22. Riny Wismans 26. Maarten Holtz 28. Wilhelm van de Wiel 30. Ad van Dijck 31. Chris de Kleyn GEBOORTE 5 maart 1987 David, zoon van Ivan en Corrie Samson 7 maart 1987 Noortje, dochter van Leo en Tonnie Settels 9 april 1987 Sebastian, zoon van Rob en Astrid Gartz 17 april 1987 Willemijntje, dochter van Chris en Heleen de Kleijn 18 april 1987 Stefanie, dochter van Heddy en Wilma Snuverink 21 april 1987 Marjolein, dochter van Herman en TerryElderson JUNI: 01. Jelli vd. Weide 03. Koos Riepma 12. Dagmar Vanheusden 13. Boudewijn vd. Berg 18. Miriam Postma-Janssen 26. Renè Berben 27. Jan vd. Willik 28. Ronaid van Stiphout 30. Ingrid Rooijakkers HUWELIJK 3 april 1987 Gert Ons tee en Margreet Rietveld 8 mei 1987 Peter Renders en Ineke Plekkenpol 15 mei 1987 Henk Janssen en Karin Wilms

13 ONDERNEMINGSRAAD L+T. Dat er tot op heden zo weinig bekend is gemaakt omtrent de oprichting van een ondernemingsraad voor L+T komt niet doordat de mensen die zich hiermee bezighouden "wel wat beters" te doen hebben, maar is te wijten aan de procedure die ermee gemoeid is. Deze procedure, welke is vastgelegd in de Wet op de Ondernemingsraden, vereist dat een aantal instanties in kennis worden gesteld van het door de Voorbereidingscommissie ontworpen concept reglement voor de O.R. van L+T. Deze instanties dienen dan vervolgens hun goedkeuring hieraan te hechten, waarna een volgende instantie hetzelfde nog eens over doet. Met deze instanties worden bedoeld de vakverenigingen waarbij medewerkers in de organisatie zijn aangesloten en vervolgens de bedrijfscommissie. Deze bedrijfscommissie is een door de wetgever ingesteld orgaan waarin vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers verenigd zijn. Pas als de bedrijfscommissie haar goedkeuring hecht aan het conceptreglement van L+T Informatica wordt dit reglement rechtsgeldig en kan er sprake zijn van. verkiezingen. Zelfs nu de oprichting en toekomstige installéring van een O.R. voor L+T een feit is, bereiken mij meningen van medewerkers als zou het hier gaan om een bagatel en elke inspanning hiervoor gepleegd verloren tijd zijn. Ik ben het hiermee volstrekt oneens en beschouw deze opmerkingen dan ook in het licht van schijnbare onwetendheid omtrent het funktioneren van ondernemingsraden. Een ondernemingsraad is geen clubje "stumpers" dat zich door een direktie laat afbekken of in het gunstigste geval om de tuin wordt geleid, maar een groep mensen die het beleid van een onderneming toetsen, indien nodig bijstellen en uitdragen. Twee van de belangrijkste aspecten in het beleid van de onderneming, te weten het Economische- en het Sociaal beleid, zijn dan ook steeds terugkerende elementen op de agenda van de ondernemingsraad. De O.R. toetst dit beleid en advies uit aan de direktie, dit beleid in de ogen van de bijstelling behoeft. Economisch beleid. Zo kan de ondernemingsraad brengt indien O.R. invloed uitoefenen op zaken aangaande: * Fusering, reorganisatie, overname of afstoten van de organisatie of delen daarvan. * Het doen van belangrijke investeringen t.b.v. de onderneming. * Het verstrekken en formuleren van advies-opdrachten aan deskundigen buiten de onderneming werkzaam. En zal de O.R. in kennis worden gesteld van de jaarstukken als hulpmiddel bij het toetsen vap het ondernemingsbeleid. Sociaal beleid. Aangaande het sociaal beleid heeft de O.R. invloed op vaststelling, wijziging of intrekking van bv.: * Werktijd of vakantie regeling. * Aanstellingen, ontslag of bevorderingsbeleid. * Regeling~n t.a.v. scholingsbeleid en personeelsbeoordeling. * Regelingen voor overleg en behandeling van klachten. De O.R. kan advies uitbrengen bij benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming.

14 Ik hoop dat door twee belangrijke aktiviteiten uit het totale verantwoordelijkhedenpakket van een O.R. toe te lichten wat meer inzicht en duidelijkheid ontstaat aangaande de rol van de O.R. in de organisatie. Natuurlijk staat of valt een O.R. met de kwaliteit van de leden. En zal dan ook voor de toekomstige leden van de O.R. van L+T Informatica een belangrijke rol dienen t e worden toegekend aan scholing en vorming. Als de Voorbereidingscommissie in het stadium komt dat de verkiezingen voor de O.R. van start kunnen gaan, zult u uiteraard geinformeerd worden. Maar, als u na het lezen van dit artikel bij u zelf een zeker enthousiasme bespeurt of meer geïnteresseerd bent geraakt, maar toch meer info wilt hebben, neem dan gerust kontakt op. Deze pet past ons per slot van rekening allemaal. L. Bettonviel Voorbereidingscommissie O.R. INGEZONDEN STUKKEN. W(M)OORDSPEL. Een ezel parkeert in het gemeen, een ster-auto geen drie keer ver beneen. Met een variant hierop in z'n gedachten moet HG uit R gedacht hebben "Ik blijf maffen, mij krijgen ze niet van de weg". Deze gedachte werd hem echter fataal. Zoals wel meer gebeurt, loopt het uit de hand als er te logisch gedacht wordt in plaats van gewoon gedaan. Het gevolg: Vermoedelijk in de nacht van 9 op 10 maart j.l. hebben onbevoegden zich toegang verschaft tot de kamer van het slachtoffer (HG). Dit valt af te leiden aan de hand van de woorden van het slachtoffer die (weer geheel nuchter, naar Z1Jn zeggen) 's morgens na het 3 maal kraaien ener haan (geen hen, die kakelt) constateerde dat Z1Jn tweedelig (vrijdagsvoordeel) kostuum incl. bezweet overhemd van z'n kamer waren verdwenen. Grote consternatie was er in de separate vleugel van de accommodatie alwaar medewerkers van het bedrijf L te E en S en Z en A de luttele na~hturen hebben getracht door te brengen. Na vele verdachtmakingen heeft ene MK uit S (mag geen naam hebben) nabij W het slachtoffer overgehaald een bak DE-troost te nuttigen bij het bedienend vrouwelijk personeel van het complex. Het slachtoffer stelde dat na terugkeer de vermiste goederen (van bedenkelijke waarde) werd teruggevonden zodat de dag alsnog netjes kon worden "voor- ge-zeten". Bij gemis aan een genie als inspecteur Columbo uit de USA is het slachtoffer zelf gaan onderzoeken wie de dader(s) is/zijn geweest. Al snel bleek, dat na de zoveelste te snelle voor de hand liggende conclusie ene RC uit G moest zijn geweest. de dader

15 Deze als altijd we1n1g zeggende figuur bleef ook nu weer, behoudens enig nerveus gegrinnik, zeer koel onder de omstandigheden (of het was juist daardoor). Buiten schot bleven nog steeds de mede vleugel bezetters CS uit G en JG uit E en mevr. LT uit A. De drie laatst genoemde kwamen in eerste instantie vanwege historische betrouwbaarheid niet voor verdachtmaking in aanmerking evenals genoemde MK uit S (hij' was, tenslotte die troost aanbood). De daaropvolgende dag terug op het hoofdkwartier te E bleek dat CS uit G ooit heeft gezegd "ik zal je die avond pakken". Tevens is genoemde na HG in de vleugel geweest, op de avond voorafgaande aan het strafbaar feit, om zich voor een sportieve en frisse uitdossing om te kleden. Doch gezien de verdere "wapenfeiten" van betrokkenen (onschuldig voorkomen etc.) bleven uiteindelijk twee mogelijke verdachten over, JG uit E en LT uit A. Het slachtoffer wilde hier om allerlei redenen niet in geloven in verband met mogelijke sancties inzake beoordeling, promotie, etc. Om dezelfde reden viel ook uiteindelijk MK uit S af. Dus bleef de onschuldig ogende, meelijdend kijkende en nietszeggende Re uit G over als dader. Gezien de twijfelachtige en suggestieve en zelfs belastende bew1]svoering C.q. weerlegging van verdachtmakingen verzoekt de redaktie getuigen c.q. personen met een juist analitisch vermogen zich schriftelijk te melden met: - mededeling van de mogelijke dader (indien die er mocht zijn/of heeft het slachtoffer de zaak in scene gezet) - motivering. Een ex-mede-vleugel-bewoner. ZINGEN, DANSEN, SPRINGEN. Laat op de avond verzeilde ik in een internationaal gezelschap. Er was een Ier bij, een Hongaar, een Swazilander en een landgenoot. Aan praten had men op een gegeven moment niet meer genoeg, er moest gezongen worden. Ier, Hongaar en Swazilander stonden hun mannetje; met prachtige stemmen zongen ze de eeuwenoude liederen van hun volk. Mijn landgenoot diepte na enig nadenken een psalm uit zijn verleden. Toen was de beurt aan mij. Afwachtend keek men mij aan, maar er kwam niets. Op de een of andere manier heb ik zingen gemist op school en ook de vriendschap van mijn opa met Speenhoff heeft geen sporen bij mij achtergelaten. Ik lijd aan een ernstige vorm van Frisia non cantant. Het gezelschap tilde er niet zwaar aan, maar ik we]. "Ja, zo kun je wel van alles een probleem maken", is me wel eens toegevoegd. En inderdaad, zo is het, ik kan van alles een probleem maken. Je ziet het mij vaak niet aan. Men denkt dat ik door het leven ga als iemand die zich maar liever niet te veel problemen maakt en daar wonderwel in slaagt: Nou, maar zo is het niet hoor. In mijn hoofd wordt het vraagteken steeds opnieuw uitgevonden. En het komt maar zelden voor dat er een lampje gaat branden. Naast het gebrek aan zangstof is er bijvoorbeeld het probleem dat ik weinig of geen conversatie heb. Geen kleine praat, die het samenz1jn vaak zo genoeglijk kan maken. Een beetje roddel, een sterk verhaal, een met verve gebracht voorval uit mijn leven - het wil er maar niet uitkomen. Mijn conversatie bestaat voornamelijk uit het vragen stellen aan anderen in de hoop dat zij dan zullen losbarsten.

16 Dan is het een kwestie van op tijd ja en nee knikken en hopen dat ze me niet zullen vragen een bijdrage aan het gesprek te leveren, want dan hang ik. Het liefst zou ik helemaal niets zeggen, maar mijn angst is dat ik mezelf dan definitief afschrijf als ondergeschikt voor menselijk gebruik. Toen ik een jongetje was, nam mljn stilzwijgen onheilspellende proporties aan. Mijn gezelschap voelde er zich ongemakkelijk door en verweet me "interessant" te doen, niet wetend hoe oninteressant ik me voelde. Zinderend van een leegte waaruit later po~zie zou voortkomen. Soms drink ik me een liter moed in en steek, met mijn ogen dicht, van wal. Nu eens verstaanbaar, dan weer onverstaanbaar ratel ik voort over een willekeurig onderwerp. Allengs wordt het stil om me heen. Sommigen bladeren in een tijdschrift, anderen ZlJn aan het schaken geslagen, weer anderen korten zich de tijd met tekenen en fotograferen. Hortend en stotend als een oude tram bij een halte die opgeheven blijkt te zijn, kom ik ten slotte tot stilstand. "Ik zet een plaat op", zegt iemand in de dan ontstane stilte. "Laten we gaan dansen", stelt een ander voor. En daar is dan meteen het volgende probleem. Ik kan niet dansen, Nu ja, ik kan het wel, maar ik doe het niet. Waarom niet? Dat is nou juist het probleem. Remco Campert OPLEIDINGEN. Praktijkkursus PC. Bij deze de samenstelling van de groepen per april/mei Wat betreft de lokatie en tijd: Op de genoemde data zijn de kursustijden van uur tot uur in het IPCO-gebouw, Woenselsestraat 356 te Eindhoven. Groep 13. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: Frans van der Land Leo Maas Henk Verhaegh Nita Koning Henk Janssen Groep 14. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: Dagmar Vanheusden Brigitte Loenders Connie Verstraeten Jos van Lanen Henny Baijens Groep 15. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: (vakantiemaand) Deelnemers: Liny Alards Han Gootzen Lex vd. Brink Roei Matthijsse Rob van Oerle Groep 16. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: Jan Draaisma Frits vd. Wolk Corry Vogels Cindy vd. Steijn

17 Groep 17. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: Ineke van Heerebeek Karin Vosters Bennie Beckers. Groep 18. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: - Groep 19. Avond 1: Avond 2: Inleverdatum: Deelnemers: - Medewerkers die interesse hebben in de praktijkkursus PC kunnen zich aanmelden bij ondergetekende. Jos van Kollenburg SOS-OVERLEG Wij, de leden van het SOS-overleg, Z1]n dit jaar weer enthousiast gestart met vergaderen. Op dit moment hebben er inmiddels 3 vergaderingen plaatsgevonden. In een van deze vergaderingen hebben we geconcludeerd dat onze doelstellingen enigszins aangepast moesten worden. Deze zijn als volgt vastgesteld: * Het bevorderen van de onderlinge samenwerking/communicatie * Het behartigen van de belangen van alle SOS-leden. * Het streven om als een uniform geheel zowel naar binnen als naar buiten te treden. * Het organiseren van thema-avonden t.b.v. alle secretaresses, en administratief medewerksters. * Het streven naar zo optimaal mogelijke werkomstandigheden.. Binnen het SOS hebben we ook een vaste fi _ taakverdeling afgesproken voor 1987, te weten: Voorzitter: Hannie van Roosmalen, Vice-voorzitter: Jacqueline Matthijsse, Notuliste: Ingrid Jacobs, ABC-redaktie: Erna van Kollenburg en Jacqueline Matthijsse. OVerige deelnemers: Elna van Delft, Wendeline Meijer, Helmi Geboers, Ingrid Rooijakkers, Lizette Termeer en Jelli vd. Weide. Voor wat betreft de thema-avonden kunnen W1] jullie berichten dat binnenkort de 1e thema-avond georganiseerd wordt. Het onderwerp van de avond is "Brandpreventie". Een gastspreker komt dan het een en ander vertellen over dit voor iedereen belangrijke onderwerp. Naast de secretaresses en de administratieve medewerksters worden ook alle overige medewerk{st)ers uitgenodigd.

18 Zo, nu is iedereen weer op de hoogte van de laatste nieuwtjes uit het SOS-overleg. Wij zullen jullie regelmatig op de hoogte houden van het reilen en zeilen van ons overleg. Tot ziens. Het SOS-overleg o 0 o PV-NIEUWS. Op zaterdag 13 juni 1987 wordt er voor de 18e keer door de Amersfoortse volleybalvereniging "Spirit" een BEDRIJFSVOLLEYBAL TOERNOOI georganiseerd. Daar enkele L+T-ers zeer goede en leuke ervaringen hebben opgedaan met dit festijn, heeft L+T zich hiervoor met drie teams ingeschreven. Dit betekent dat wij zo'n 21 SPORTIEVE DAMES EN HEREN nodig hebben die 13 juni a.s. een leuke, aktieve dag willen hebben. Het toernooi zal in Amersfoort worden gehouden in sportpark METGENSBLEEK aan de Dorresteinseweg. Buiten 21 mensen in het veld, worden W1J geacht per team één scheidsrechter (totaal dus drie) te leveren. Net als de aktieve spelers, kunnen de scheidsrechters (liefst ervaren met het volleybalspel) zich opgeven bij Angelique Denos, vestiging Amersfoort ( ). Wij hopen dat jullie zo sportief Z1Jn en W1J met drie teams een gezellige dag kunnen hebben. De Personeelsvereniging.

19 , _._ Het directieteam: v.l.n.r. J.H.G. Snijders (ProfeS!ional Services), H. T.H. Utsm4 (Software), R,.J.L. van Stiphout (Financiën en Economie), F.J.F. van Stiphout (Al- gemeen Directeur) en N.J. MUts (Hardwan). o ~A 'International' dekt lading niet.. ~aamsverandering bij L+ T e L elf Jaar gewerkt te hebn als L+T International ett er op 6 april 1987 een amsverandering plaatsgenden. "International" is ldsdjen vervangen door tltormatjca". Er waren djrse redenen. voor dit Jn het Inkelcentrum Woensel gestlgd ~drijt, om deze wij ~ing te doen plaats vinden. De toevoeging "International" kt niet voldoende de lading van bdukten en diensten binnen T. Bovendien is L+T een puur erlands bedrijf, dat weliswaar export niet uit de weg gaat, ar waarvan de nieuwe teamstelling nu ook beter aanit bij de groep waartoe L+T ds februari 1986 behoort; N.V. uwfonds Informatica. +T Informatica is een bedrijf t in werknemers en omzet van 33 miljoen gulden. ruc tuur nen de organisatie opereren drietal divisies. L+T Profesal Services is leverancier van sultancy en automatiseringsjecten. Deze divisie houdt zich Ofdzakelijk bezig met de infortica-advisering en met de reatle van nieuwe geautomati- 0 rde informatiesystemen bij op- Iedere divisie heeft een directeur, chtgevers../ 'die tesamen met een algemeen en T Software is leverancier van.,' financieel directeur het nieuwe. kketsoftware met daarbij behof directieteam vormen. Naast het rende Implementatie en gebruiksondersteuning. De startklare toepassingsprogrammatuur wordt met name geleverd aan de lokale overheid en garage- en transportbedrij~en. Onderhoud L+T Hardware levert, onderhoudt en installeert een kompleet programma microcumputers en randapparatuur. Hardware is hoofdkantoor, dat in Eindhoven gevestigd is, heeft L+T Inf.ormatica nog vestigingen 1.n Zoetermeer en Amersfoort.

20 I L+T INTERNATIONAL I HEET VOORTAAN L+T INFORMATICA L+T Infonnatica is een dynamisch bedrüf met in werknemers en een omzet van 33 miuoen gulden. Binnen L+T Infonnatica B.V. opereren een drietal divisies: L+T Professional Services houdt zich hoofdzakelük bezig met de infonnatica-advlsering en met de realisatie van (nieuwe) geautomatiseerde infonnatiesystemen bij opdrachtgevers. L+T Software. ontwikkelt en levert startklare toepassings programmatuur \/OOr de lokale overheden garage- en transportbedrijven. L+T hardware. die een kompleet programma microcomputers en randapparatuur levert. installeert en onderhoudt. Naast het hoofdkantoor in Eindhoven en het kantoor in Zoetenneer is er nu ook een vestiging in Amersfoort. [b~ INFORMATICA ljin LINK NAAR DE TOEKOMST Winkelcentrum Woensel 84 Postbus SC Eindhoven Tel Telex L+T NL EIndhoven Zoetermeer Amersfoort

L+TABC. ge JAARGANG NR. 2 VOORWOORD

L+TABC. ge JAARGANG NR. 2 VOORWOORD \ '\ ge JAARGANG NR. 2 REDAKTIE Fokel Fokkema Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 57010 5605 AA Eindhoven

Nadere informatie

L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl

L+TABC DE DIREKTIE BLIKT TERUG. Veelleesplezierl Onze uitgebreide klantenkring ervaart ook dagelijks de businesspartners. Met Frans Sinnema van IBM, Renè Poort van TBE en Hans Versluijs van Oranjewoud komen zaken voor het voetlicht die zich wellicht

Nadere informatie

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang).

L+TABC 8E JAARGANG NUMMER 1 VOORWOORD. Voor jullie ligt het 1 e nummer van het L + T ABC in 1990 (8e jaargang). \ \ +.::..., 8E JAARGANG NUMMER 1 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 57010 5605 AA Eindhoven

Nadere informatie

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3

L+TABC VOORWOORD 7E JAARGANG NUMMER 3 \ \ + :,', i 7E JAARGANG NUMMER 3 REDAKTIE Han Gootzen Jos van Kollenburg Jacqueline Matthijsse Renate de Mooij Dirk Moree REDAKTIE-ADRES L+ T Informatica B.V. Afd. PR & Marketing Services Postbus 1111

Nadere informatie

~+u_e ~ ~ 3E JAARGANG, NUMMER 5. Redaktie: Frans van der Land Henny van der Maat Louis van de Waarsenburg Harrie Gooskens Thieu Vinken/Carl Stoepker

~+u_e ~ ~ 3E JAARGANG, NUMMER 5. Redaktie: Frans van der Land Henny van der Maat Louis van de Waarsenburg Harrie Gooskens Thieu Vinken/Carl Stoepker \ \ +. "."..,,, I ( ~+u_e ~ ~ 3E JAARGANG, NUMMER 5 Redaktie: Frans van der Land Henny van der Maat Louis van de Waarsenburg Harrie Gooskens Thieu Vinken/Carl Stoepker Redaktie-adres: L+T International

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005

LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 LEDENBRIEF NUMMER 2 oktober 2005 In dit nummer Algemeen Van het bestuur 2 Horzel over economie 5 Ondertussen in eigen huis 10 Verlengen rijbewijs C en D 14 Ingezonden brief 16 de Pen 21 Haven Verkoop SHB

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei

SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei SOD ledenvergadering in galop H. Wijma koninklijk onderscheiden t Eibersnêst: beste camperplek Primera: uw gemakshop Leegstra: passie voor de Sûkerei 16 e jaargang juni 2015 ONGELUKJE? Berging door onze

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 1, juni 2001 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft

Nadere informatie

MEDIATION IN DE PRAKTIJK

MEDIATION IN DE PRAKTIJK MEDIATION IN DE PRAKTIJK WAT HOUDT MEDIATION IN, AAN DE HAND VAN EEN ACHTTAL CASES TON BELKSMA Uitgave van Mediation Alphen aan den Rijn e-mail belksma@mediation.nl Internet www.mediation.nl ISBN nr. 90-9012015-7

Nadere informatie

Jaargang 26 nummer 5 - november 2012

Jaargang 26 nummer 5 - november 2012 Jaargang 26 nummer 5 - november 2012 * 18 Holes Golfbaan * Par-3 Baan * Business Club * Golf Academy * Restaurant Veldzijde * Feesten en partijen Breng een nieuw lid aan voor de grote baan en ontvang:

Nadere informatie

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers.

De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. 01 December 2007 De Lingot is een magazine van en voor de Nyrstar Budel medewerkers. Colofon Redactie Eindredacteur Gerda van Doorne gerda.vandoorne@nyrstar.com Redactie Simon Pustjens Gerard Janssen René

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

Nieuwsbrief V AN DE V O O R Z I T T E R. www.halderberge.cda.nl. Johan Paantjens. Jan Paantjens. Frank Rockx. Ad van Tetering.

Nieuwsbrief V AN DE V O O R Z I T T E R. www.halderberge.cda.nl. Johan Paantjens. Jan Paantjens. Frank Rockx. Ad van Tetering. Nieuwsbrief Jaargang 15 nr. 1 april 2011 www.halderberge.cda.nl I N D I T N U M M E R : V AN DE V O O R Z I T T E R Bijdrage van: Johan Paantjens Jan Paantjens Frank Rockx Ad van Tetering Anthony Crowbars

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep

In de wolken zijn met automatisering. 15 jaar IT Support Groep In de wolken zijn met automatisering 15 jaar IT Support Groep Inhoudsopgave 4 Persbericht 6 2000-2007 22 2008-2015 30 Kernwaarden 32 Marc Franken De beginjaren van IT Support Groep 20 Systeembeheerder

Nadere informatie

kloppende hart van de vakbond

kloppende hart van de vakbond JA ARGANG 2 APRIL 2008 NR 2 Het regiokantoor: het kloppende hart van de vakbond Vrijwilligersmanagement Muskusratvangers in de steigers zijn buitenmensen Maiko is de beste mountainbiker met diabetes. Inhoud

Nadere informatie

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m.

Jaargang 22 nr. 1 maart 2011. In dit nummer o.m. Het boek wordt op 19 maart 2011 gepresenteerd op de landelijke dag van de Stichting Plotsdoven, die gehouden wordt in Madurodam, Den Haag. Het eerste exemplaar zal aan de schrijfsters worden aangeboden.

Nadere informatie

een CRM in opmerkelijke anekdotes

een CRM in opmerkelijke anekdotes kwart een eeuw CRM gevat in opmerkelijke anekdotes Een kwart eeuw CRM We hebben veel meegemaakt in de vijfentwintig jaar binnen ons vakgebied Customer Relationship Management. Successen, leermomenten,

Nadere informatie

Eckart Wintzen en BSO

Eckart Wintzen en BSO Eckart Wintzen en BSO In dit hoofdstuk schrijf ik over mijn ontmoeting met Eckart Wintzen en over BSO (Bureau voor Systeem Ontwikkeling). De rode draad is wederom een historisch overzicht; de opkomst en

Nadere informatie

MOOI 2011 JAARPLANNING 2012. 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012. www.ccma.nl MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION

MOOI 2011 JAARPLANNING 2012. 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012. www.ccma.nl MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION CMAGAZINE 3 e JAARGANG NR. 7 JANUARI 2012 MAGAZINE VAN DE CONTACT CENTER MANAGERS ASSOCIATION WWW.VCCMA.NL www.ccma.nl Adreswijziging doorgeven? www.vccma.nl/wijziging Retouradres: Postbus 279, 3990 GB

Nadere informatie

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd

Birdie. Bob Dickhout schittert door afwezigheid. NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant. Sander Visser t Hooft geridderd Birdie. Magazine van de Amsterdamse Golf Club / Strak en Trefzeker Bob Dickhout schittert door afwezigheid Sander Visser t Hooft geridderd NIEUW! Perpetuele lening voor elke participant 28e jaargang /

Nadere informatie

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012

En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Profile Tyrecenter Hogendoorn & s Anders eten en drinken. PrimaPost DECEMBER 2012 DECEMBER 2012 Zakenmagazine voor de gemeenten De Ronde Venen en Nieuwkoop en alle bijbehorende dorpskernen En de machtigste van De Venen anno 2012 is... Jan van Walraven Rabobank Profile Tyrecenter Hogendoorn

Nadere informatie

De Mindset van Ondernemen

De Mindset van Ondernemen De Mindset van Ondernemen Artikelen: 1. Waarom je ondernemer wilt zijn 2 2. Ondernemershemel (geschreven door Zlata Brouwer) 7 3. De ondernemer: een bijzondere diersoort 9 4. Waarom kleine bedrijven de

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

duurzame relaties, da s het betere werk

duurzame relaties, da s het betere werk endenburg nummer 6 zomer 2009 duurzame relaties, da s het betere werk (ook hier...) ...om trots op te zijn... Job Knoester Met een fantastisch gevoel Binnen Endenburg zijn wij bezig met de invoering van

Nadere informatie

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief.

Hier is alweer de tweede MER Nieuwsbrief. M(e)ER weten 05/09 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. Verhuizen naar de Big city inleiding MER goes International! Studeren in

Nadere informatie