VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006"

Transcriptie

1 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN HOOFDVRAGENLIJST (ESS RONDE 3, 2006) versie SEPTEMBER 2006

2 KAART 1 Geen tijd aan besteed Minder dan een ½ uur Van een ½ uur, tot hoogstens 1 uur Meer dan 1 uur, tot hoogstens 1½ uur Meer dan 1½ uur, tot hoogstens 2 uur Meer dan 2 uur, tot hoogstens 2½ uur Meer dan 2½ uur, tot hoogstens 3 uur Meer dan 3 uur

3 KAART 2 Hoe vaak voor persoonlijke privédoeleinden? Geen toegang thuis of op het werk Nooit gebruikt Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand Meerdere keren per maand 1 keer per week Meerdere keren per week Elke dag

4 KAART 3 Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn De meeste mensen zijn te vertrouwen

5 KAART 4 De meeste mensen zouden proberen misbruik van mij te maken De meeste mensen zouden proberen eerlijk te zijn

6 KAART 5 Mensen denken meestal aan zichzelf Mensen proberen meestal behulpzaam te zijn

7 KAART 6 Nooit Zelden Soms Regelmatig Vaak

8 KAART 7 Heel erg moeilijk Moeilijk Niet moeilijk, niet makkelijk Makkelijk Heel erg makkelijk

9 KAART 8 Helemaal geen vertrouwen Volledig vertrouwen

10 KAART 9 Links Rechts

11 KAART 10 Uiterst ontevreden Uiterst tevreden

12 KAART 11 Uiterst slecht Uiterst goed

13 KAART 12 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

14 KAART 13 Eenwording is al te ver gegaan Eenwording moet verder gaan

15 KAART 14 Het Belgische beleid zou moeten: Velen toelaten om hier te komen wonen en leven Sommigen toelaten Enkelen toelaten Niemand toelaten

16 KAART 15 Slecht voor de economie Goed voor de economie

17 KAART 16 Culturele leven is ondermijnd Culturele leven is verrijkt

18 KAART 17 Slechtere plek om te wonen Betere plek om te wonen

19 KAART 18 Uiterst ongelukkig Uiterst gelukkig

20 KAART 19 Nooit Minder dan 1 keer per maand 1 keer per maand Meerdere keren per maand 1 keer per week Meerdere keren per week Elke dag

21 KAART 20 Veel minder dan de meesten Minder dan de meesten Ongeveer evenveel Meer dan de meesten Veel meer dan de meesten

22 KAART 21 Altijd of meestal Soms Slechts af en toe Nooit

23 KAART 22 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

24 Kaart 23 Helemaal niet gelovig Heel erg gelovig

25 KAART 24 Elke dag Meer dan 1 keer per week 1 keer per week Ten minste 1 keer per maand Alleen op speciale religieuze dagen Minder vaak Nooit

26 KAART 25 In het afgelopen jaar 1-5 jaar geleden 6-10 jaar geleden jaar geleden Meer dan 20 jaar geleden

27 KAART 26 Helemaal niet belangrijk Niet belangrijk Niet belangrijk, niet onbelangrijk Belangrijk Heel erg belangrijk

28 KAART 27 Helemaal oneens Oneens Niet eens, niet oneens Eens Helemaal eens

29 KAART 28 De meeste mensen zouden het er openlijk mee oneens zijn De meeste mensen zouden het er stilzwijgend mee oneens zijn De meeste mensen zouden voor noch tegen zijn De meeste mensen zouden het er mee eens zijn

30 KAART 29 Ik plan mijn toekomst zoveel mogelijk Ik leef van dag tot dag

31 KAART 30 Helemaal niet bezorgd Uiterst bezorgd

32 KAART 31 Voornamelijk de verantwoordelijkheid van het individu Voornamelijk de verantwoordelijkheid van de overheid

33 KAART 32 Ten minste 1 keer per week Ten minste 1 keer per maand Ten minste 1 keer per 3 maanden Ten minste 1 keer per 6 maanden Minder vaak Nooit

34 KAART 33 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

35 KAART 34 Nooit of bijna nooit Soms Meestal Altijd of bijna de hele tijd

36 KAART 35 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

37 KAART 36 Uiterst ontevreden Uiterst tevreden

38 KAART 37 Geen enkel moment De hele tijd

39 KAART 38 Helemaal niet In grote mate

40 KAART 39 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

41 KAART 40 Ja, vaak Ja, soms Slechts af en toe Nee, nooit Ik kijk nooit tv

42 KAART 41 Uiterst ontevreden Uiterst tevreden

43 KAART 42 Geen enkel moment De hele tijd

44 KAART 43 Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

45 KAART 44 Helemaal niet belangrijk Heel belangrijk

46 KAART 45 Collega s op het werk Familieleden Vrienden Anderen Ik vergelijk niet

47 KAART 46 Echtgeno(o)t(e)/partner Zoon/dochter (inclusief stief-, pleeg-, geadopteerd kind, kind van partner) Ouder/schoonouder/ouder van partner/stiefouder Broer/zus (inclusief stief-, pleeg-, geadopteerde broer/zus) Ander familielid Ander niet-familielid

48 KAART 47 Een grote stad De voorsteden of buitenwijken van een grote stad Een kleine stad Een dorp Een boerderij of woning op het platteland

49 KAART 48 - Niet voltooid lager onderwijs - Lager onderwijs, basisschool, speciaal lager onderwijs, bijzonder lager onderwijs - Lager beroepsonderwijs, lagere technische school - Lager algemeen secundair onderwijs - Hoger secundair beroepsonderwijs (A3) - Hoger secundair technisch (A2), zevende jaar beroepsonderwijs - Hoger algemeen secundair - Hoger onderwijs korte type (HOKT) (A1) - Hoger onderwijs lange type (HOLT) - Universiteit - Doctoraal en postdoctoraal - Andere (zeg a.u.b. welk)

50 KAART 48a - Algemeen of geen specifieke richting - Kunst - schone of toegepaste kunsten - Geesteswetenschappen - moderne of klassieke talen, geschiedenis, theologie, etc. - Techniek, inclusief architectuur en ruimtelijke ordening, industrie, ambacht, bouw, etc. - Landbouw en bosbouw - Lerarenopleiding of onderwijs - Fysica, wiskunde, informatica, etc. - Geneeskunde, gezondheidszorg, verpleegkunde, etc. - Economie, handel, bedrijfskunde, boekhouden, etc. - Sociale en gedragswetenschappelijke studies, bestuur, media, cultuur, sport- en vrijetijdsstudies, etc. - Rechten - Persoonlijke verzorging - horeca, huishoudkunde, kappersopleiding, etc. - Openbare orde en veiligheid - politie, leger, brandweer, etc. - Transport en telecommunicatie

51 KAART 49 - Betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) - Onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever betaald) - Werkloos en actief op zoek naar werk - Werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk - Chronisch ziek of gehandicapt - Gepensioneerd - Actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen

52 KAART 50 Helemaal niet bezorgd Uiterst bezorgd

53 KAART 51 Ik heb/had geen invloed Ik bepaal(de) dat helemaal zelf

54 KAART 52 - Lonen of weddes - Inkomen uit zelfstandige onderneming (exclusief agrarisch bedrijf) - Inkomen uit agrarisch bedrijf - Pensioenen - Werkloosheidsuitkering/afvloeiingsregeling - Andere sociale uitkeringen of toelagen - Inkomen uit roerende (beleggingen, spaargeld, verzekeringen) of onroerende goederen (eigendom) - Inkomen uit andere bronnen

55 Ongeveer WEKELIJKS KAART 53 UW NETTO HUISHOUDELIJK INKOMEN Ongeveer MAANDELIJKS Ongeveer JAARLIJKS J Lager dan 40 (Lager dan 1600 BEF) R 40 tot 70 (1600 BEF tot 2799 BEF) C 70 tot 120 (2800 BEF tot 4799 BEF) M 120 tot 230 (4800 BEF tot 9199 BEF) F 230 tot 350 (9200 BEF tot BEF) S 350 tot 460 ( BEF tot BEF) K 460 tot 580 ( BEF tot BEF) P 580 tot 690 ( BEF tot BEF) D 690 tot 1150 ( BEF tot BEF) H 1150 tot 1730 ( BEF tot BEF) U 1730 tot 2310 N ( BEF tot BEF) 2310 of meer ( BEF of meer) Lager dan 150 (Lager dan 6000 BEF) 150 tot 300 (6000 BEF tot BEF) 300 tot 500 ( BEF tot BEF) 500 tot 1000 ( BEF tot BEF) 1000 tot 1500 ( BEF tot BEF) 1500 tot 2000 ( BEF tot BEF) 2000 tot 2500 ( BEF tot BEF) 2500 tot 3000 ( BEF tot BEF) 3000 tot 5000 ( BEF tot BEF) 5000 tot 7500 ( BEF tot BEF) 7500 tot ( BEF tot BEF) of meer ( BEF of meer) Lager dan 1800 (Lager dan BEF) 1800 tot 3600 ( BEF tot BEF) 3600 tot 6000 ( BEF tot BEF) 6000 tot ( BEF tot BEF) tot ( BEF tot BEF) tot ( BEF tot BEF) tot ( BEF tot BEF) tot ( BEF tot BEF) tot ( BEF tot BEF) tot ( BEF tot BEF) tot ( BEF tot BEF) of meer ( BEF of meer) J R C M F S K P D H U N

56 KAART 54 Comfortabel leven met het huidige inkomen Het lukt om rond te komen met het huidige inkomen Moeilijk rondkomen met het huidige inkomen Heel erg moeilijk rondkomen met het huidige inkomen

57 KAART 55 Heel erg moeilijk Redelijk moeilijk Niet makkelijk, niet moeilijk Redelijk makkelijk Heel erg makkelijk

58 KAART 56 - Niet voltooid lager onderwijs - Lager onderwijs, basisschool, speciaal lager onderwijs, bijzonder lager onderwijs - Lager beroepsonderwijs, lagere technische school - Lager algemeen secundair onderwijs - Hoger secundair beroepsonderwijs (A3) - Hoger secundair technisch (A2), zevende jaar beroepsonderwijs - Hoger algemeen secundair - Hoger onderwijs korte type (HOKT) (A1) - Hoger onderwijs lange type (HOLT) - Universiteit - Doctoraal en postdoctoraal

59 KAART 57 - Betaald werk verricht (of tijdelijk afwezig) (werknemer, zelfstandig werkzaam, werkzaam voor familiebedrijf) - Onderwijs gevolgd, ook indien op vakantie (niet door werkgever betaald) - Werkloos en actief op zoek naar werk - Werkloos, wil werk maar niet actief op zoek naar werk - Chronisch ziek of gehandicapt - Gepensioneerd - Actief in het huishouden, voor kinderen of andere personen zorgen

60 KAART 58 Hij/zij heeft geen invloed Hij/zij bepaalt dat helemaal zelf

61 KAART 59 - Niet voltooid lager onderwijs - Lager onderwijs, basisschool, speciaal lager onderwijs, bijzonder lager onderwijs - Lager beroepsonderwijs, lagere technische school - Lager algemeen secundair onderwijs - Hoger secundair beroepsonderwijs (A3) - Hoger secundair technisch (A2), zevende jaar beroepsonderwijs - Hoger algemeen secundair - Hoger onderwijs korte type (HOKT) (A1) - Hoger onderwijs lange type (HOLT) - Universiteit - Doctoraal en postdoctoraal

62 KAART 60 Traditionele professionele beroepen zoals: boekhouder advocaat arts wetenschapper burgerlijk/industrieel ingenieur Moderne professionele beroepen zoals: leerkracht verple(e)g(st)er kinesitherapeut maatschappelijk werker welzijnswerker artiest musicus politieagent (brigadier of hoger) software ontwerper Administratieve en intermediaire beroepen zoals: secretaris/secretaresse persoonlijk assistent administratief medewerker kantoorbeambte medewerker in een call centre assistent in de verpleging kinderverzorg(st)er Senior manager of directeurs (gewoonlijk verantwoordelijk voor planning, organisatie en coördinatie van werk en financiën) zoals: financieel manager algemeen directeur Technische en ambachtelijke beroepen zoals: monteur bankwerker automecanicien installateur controleur/opzichter loodgieter drukker gereedschapmaker elektricien landbouwer tuinman treinbestuurder Deels routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen zoals: postbeambte machinebediener beveiligingsbeambte conciërge landarbeider assistent in een cateringbedrijf receptionist winkelbediende Routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen zoals: vrachtwagenchauffeur bestelwagenchauffeur schoonmaker portier inpakker machinenaai(st)er koerier arbeider ober/serveerster barpersoneel Midden of junior managers zoals: kantoormanager winkelmanager bankmanager/bankier manager landbouwbedrijf restaurantmanager magazijnchef caféhouder

63 KAART 61 - Niet voltooid lager onderwijs - Lager onderwijs, basisschool, speciaal lager onderwijs, bijzonder lager onderwijs - Lager beroepsonderwijs, lagere technische school - Lager algemeen secundair onderwijs - Hoger secundair beroepsonderwijs (A3) - Hoger secundair technisch (A2), zevende jaar beroepsonderwijs - Hoger algemeen secundair - Hoger onderwijs korte type (HOKT) (A1) - Hoger onderwijs lange type (HOLT) - Universiteit - Doctoraal en postdoctoraal

64 KAART 62 Traditionele professionele beroepen zoals: boekhouder advocaat arts wetenschapper burgerlijk/industrieel ingenieur Moderne professionele beroepen zoals: leerkracht verple(e)g(st)er kinesitherapeut maatschappelijk werker welzijnswerker artiest musicus politieagent (brigadier of hoger) software ontwerper Administratieve en intermediaire beroepen zoals: secretaris/secretaresse persoonlijk assistent administratief medewerker kantoorbeambte medewerker in een call centre assistent in de verpleging kinderverzorg(st)er Senior manager of directeurs (gewoonlijk verantwoordelijk voor planning, organisatie en coördinatie van werk en financiën) zoals: financieel manager algemeen directeur Technische en ambachtelijke beroepen zoals: monteur bankwerker automecanicien installateur controleur/opzichter loodgieter drukker gereedschapmaker elektricien landbouwer tuinman treinbestuurder Deels routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen zoals: postbeambte machinebediener beveiligingsbeambte conciërge landarbeider assistent in een cateringbedrijf receptionist winkelbediende Routinematige handarbeid en dienstverlenende beroepen zoals: vrachtwagenchauffeur bestelwagenchauffeur schoonmaker portier inpakker machinenaai(st)er koerier arbeider ober/serveerster barpersoneel Midden of junior managers zoals: kantoormanager winkelmanager bankmanager/bankier manager landbouwbedrijf restaurantmanager magazijnchef caféhouder

65 KAART 63 - Getrouwd - Wettelijke samenwoning - Gescheiden van tafel en bed (volgens de wet nog steeds getrouwd) - Gescheiden van tafel en bed (nog steeds een wettelijke samenwoning) - Gescheiden na huwelijk - Weduwe of weduwnaar - Voorheen een wettelijke samenwoning, nu ontbonden - Voorheen een wettelijke samenwoning, partner overleden - Nooit getrouwd EN nooit een wettelijke samenwoning gehad

66 VLAAMSE ANTWOORDKAARTEN AANVULLENDE VRAGENLIJSTEN (ESS RONDE 3, 2006) versie AUGUSTUS 2006

67 GF 1/2 KAART A In welke mate lijkt deze persoon op u? Lijkt heel erg veel op mij Lijkt op mij Lijkt enigszins op mij Lijkt weinig op mij Lijkt niet op mij Lijkt helemaal niet op mij

68 HF 1 HF11 KAART B Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

69 HF 13 HF15 KAART C Het Belgisch beleid zou moeten: Velen toelaten om hier te komen wonen en leven Sommigen toelaten Enkelen toelaten Niemand toelaten

70 HF 16 HF 18 KAART D Helemaal oneens Helemaal eens

71 HF 19 HF 21 KAART E Helemaal niet van toepassing Heel erg van toepassing

72 HF 22 HF 24 KAART F Helemaal eens Eens Niet eens, niet oneens Oneens Helemaal oneens

73 HF 25 HF 30 KAART G Helemaal oneens Helemaal eens

74 HF 31 HF 33 KAART H Helemaal oneens Helemaal eens

75 HF 34 HF 36 KAART I Helemaal oneens Helemaal eens

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST...

1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST... 1 Deel I - Achtergrondvragenlijst ENQ.: NOTEER HIERONDER DE BEGINTIJD VAN DE ACHTERGRONDVRAGENLIJST.... A. ALGEMENE INFORMATIE ONDERWIJSLOOPBAAN Allereerst zou ik u enkele vragen willen stellen over uw

Nadere informatie

Wave 1 Antwoordkaarten (NL)

Wave 1 Antwoordkaarten (NL) Generations & Gender Programme Belgium Survey Instruments Wave 1 Antwoordkaarten (NL) www.ggps.be Algemene Directie Statistiek en Economische informatie Leuvenseweg 44 1000 Brussel Federaal Wetenschapsbeleid

Nadere informatie

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING

BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING BELEIDSNOTA ARMOEDEBESTRIJDING INGRID LIETEN Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding foto s: Layla Aerts VLAAMSE

Nadere informatie

3 4 5 7 24 88 laag inkomen, +55 helemaal oneens eerder oneens 64 noch eens, noch oneens eerder eens helemaal eens [Voor ik iets koop, overweeg ik zorgvuldig of ik het me kan veroorloven.] 5 25 vrouwen,

Nadere informatie

Vragenlijst OCW Studentenmonitor 2013

Vragenlijst OCW Studentenmonitor 2013 Vragenlijst OCW Studentenmonitor 2013 Vragenlijst Studentenmonitor 2013 pagina 1 van 34 1 OPLEIDING... 3 2 STUDIEVOORTGANG... 5 3 VOORAFGAAND AAN JE OPLEIDING... 8 4 NA JE OPLEIDING... 9 5 MASTER...11

Nadere informatie

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1)

Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Studeren loont. Inkomens van afgestudeerden in het mbo, hbo en wetenschappelijk onderwijs 1) Martine de Mooij, Marleen Geerdinck, Lotte Oostrom en Caroline van Weert Een opleiding heeft een positieve invloed

Nadere informatie

Vragenlijst Studentenmonitor 2014

Vragenlijst Studentenmonitor 2014 Vragenlijst Studentenmonitor 2014 1 Opleiding... 2 2 Studievoortgang... 4 3 Voorafgaand aan je opleiding... 6 4 Na je opleiding... 8 5 Master... 10 6 Achtergrondkenmerken... 11 7 Ouders... 12 8 Functiebeperking...

Nadere informatie

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat?

Klantprofiel. Waaruit blijkt dat? Klantprofiel Wat is uw burgerlijke staat? o Alleenstaand o Gehuwd(gemeenschap van goederen) o Gehuwd(huwelijkse voorwaarden) o Samenwonend met samenlevingscontract o Samenwonend zonder samenlevingscontract

Nadere informatie

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER

AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER DE bijstandsgerechtigde AAN HET WOORD HET KAN ZOVEEL BETER De BIJSTANDSGERECHTIGDE AAN HET WOORD Sadet Karabulut, SP-Tweede Kamerlid Tjitske Siderius, Fractiemedewerker Sociale Zaken dr. Ineke Palm, Wetenschappelijk

Nadere informatie

Ik heb een interview met Bert-Jan de Jongh en hij is werkzaam bij capgemini.

Ik heb een interview met Bert-Jan de Jongh en hij is werkzaam bij capgemini. Ik heb een interview met Bert-Jan de Jongh en hij is werkzaam bij capgemini. Kunt u even kort uw functie omschrijven? Ik ben directeur applicatie outsourcing. En hoe lang bent u al werkzaam bij Capgemini

Nadere informatie

ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen

ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen ESPAD Vlaanderen Het Europese schoolonderzoek over alcohol en andere genotmiddelen Codenummer respondent 032 1 niets invullen hier OPGELET: Alvorens te starten met het invullen van de vragenlijst, LUISTER

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Onderzoek werknemers met kanker

Onderzoek werknemers met kanker Onderzoek werknemers met kanker Dinsdag 15 april 2013 Over dit onderzoek Dit onderzoek is gehouden in samenwerking met de Nederlandse Federatie voor Kankerpatiëntenorganisaties (NFK). Aan het onderzoek

Nadere informatie

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V.

Nederlanders over werk en financiën. Rapportage Motivaction International B.V. Nederlanders over werk en financiën Rapportage Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Conclusies en aanbevelingen Methode en opzet Resultaten Bijlage 3 4 6

Nadere informatie

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Resultaten Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer

Nadere informatie

Vragenlijst Leren van volwassenen

Vragenlijst Leren van volwassenen Vragenlijst Leren van volwassenen Voor u gaat invullen.. Aanwijzingen voor het invullen van de vragenlijst. Deze vragenlijst gaat over eventuele deelname aan onderwijs in de vorm van opleidingen of cursussen,

Nadere informatie

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13

Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2. Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Stella Hoff Inhoud Bijlage A Enquête solidariteit in de pensioenen... 2 Bijlage B Multivariate regressieanalyses... 13 Bijlagen SCP-publicatie Pensioenen:

Nadere informatie

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003

GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 GEZONDHEIDSONDERZOEK DRENTHE 2003 Voor u ligt de vragenlijst van de gezondheidsonderzoek Drenthe 2003. De GGD Drenthe, de Drentse gemeenten en de Provincie stellen het zeer op prijs als u deze vragenlijst

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009

Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Alumnionderzoek VVA Aequor Services BV, Ede 14-12-2009 Inhoud Inleiding... 3 Leeswijzer... 3 Vragenlijst... 4 Van Hall Larenstein Velp... 6 Respons... 6 Respondenten... 6 Huidige situatie... 7 Aansluiting

Nadere informatie

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana

Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Stichting Weet Wat Je Besteedt (WWJB) Extra uitleg en Q&A Bijlage bij lesbrief Pensioenworkshop Mañana Wat is pensioen? Tekst uit het filmpje Wist je dat je nu waarschijnlijk al pensioen opbouwt? Een klein

Nadere informatie

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS

DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS Sociale Statistieken Leuvenseweg 44-1000 Brussel Tel. : 02/ 548. 62.11 http://statbel.fgov.be DOORLOPENDE ENQUETE NAAR DE ARBEIDSKRACHTEN 2005 ONDERRICHTINGEN AAN DE ENQUETEURS DE VRAGENLIJSTEN VAN 2004

Nadere informatie

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011

AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen. December 2011 AFM Consumentenmonitor Najaar 2011 Pensioen December 2011 1 Inhoudsopgave 2 1 2 Management Summary Onderzoeksresultaten in detail 2a Pensioen algemeen 2b Pensioencommunicatie 2c Pensioenregeling 3 Onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Leengedrag van studenten

Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen, schulden en overige geldzaken Nibud, januari 2010 2 / Leengedrag van studenten Leengedrag van studenten Een vooronderzoek naar studieleningen,

Nadere informatie

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2

Klantprofiel. Relatie 1 Achternaam: Voorvoegsel(s): Roepnaam: Voorletters: Geboortedatum:. -. -. Geslacht: man / vrouw. Relatie 2 Klantprofiel Waarom een Klantprofiel? In 2006 is de Wet Financieel Toezicht (WFT) van kracht geworden. Deze nieuwe Wet legt verantwoordelijkheden van de financiële dienstverleners vast, zodat aan consumenten

Nadere informatie

5.1 Het speelkwartier

5.1 Het speelkwartier 5.1 Het speelkwartier Economie gaat over het maken van keuzes. Iedereen maakt in het leven constant keuzes. Deze keuzes hebben economische gevolgen: Welke studie ga je volgen? Wanneer ga je op jezelf wonen?

Nadere informatie

Vragen formulier Klanten Profiel

Vragen formulier Klanten Profiel Vragen formulier Klanten Profiel U heeft ons verzocht, om gezamenlijk, een gedegen voorstel ten aanzien van uw hypotheek uit te brengen. Om tot een advies te komen voor een complex product zijn klantgegevens

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1

Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Survey Integratie Nieuwe Groepen (SING) 2009V1 Datum: 9 oktober 2012 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie