Jaarverslag 2014 Stichting Help de Indischen in Indonesia Eindhoven. Prinsenbeek 3 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2014 Stichting Help de Indischen in Indonesia Eindhoven. Prinsenbeek 3 mei 2015"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014 Stichting Help de Indischen in Indonesia Eindhoven Prinsenbeek 3 mei 2015

2 INHOUDSOPGAVE Verslag van het bestuur 3 Samenstellingsverklaring 7 Algemeen 8 Balans 10 Winst & Verliesrekening 11 Kasstroomoverzicht 12 Toelichting op de Balans en Winst & Verliesrekening 13 2

3 Verslag van het bestuur Algemeen De uitbreiding van onze hulpverlening in Oost-Java is nu gecontinueerd. Buiten Surabaya en omgeving helpen wij 35 ouderen die in diverse plaatsen in Oost-Java wonen. Met hulp van onze vaste medewerkers worden deze ouderen bezocht. De afstanden om deze ouderen te bereiken zijn groot, zij wonen in afgelegen gebieden. BPJS Verzekering Met trots kunnen wij zeggen dat het ons dit jaar is gelukt om alle ouderen te verzekeren voor ziekte kosten en ziekenhuis opnames. De volks verzekering in Indonesia BPJS is per 1 januari 2014 ingegaan. Deze verzekering kan je vergelijken met de oude ziekenfonds verzekering in Nederland. Het is voor de ouderen een uitkomst, zij hoeven niet meer bang te zijn als zij ziek worden dat zij geen geld hebben om een dokter of ziekenhuis opname te kunnen betalen. Alle ouderen zijn door de stichting voor een jaar verzekerd. Direct na het bekend was over de BPJS verzekering hebben wij contact gezocht met de ambtenaren van de BPJS in Surabaya om te bekijken of zij bereid waren om onze ouderen collectief te verzekeren. Gelukkig na onderhandelen waren zij bereid om onze ouderen collectief te verzekeren ook voor de ouderen die geen geldige KTP (ID kaart) hebben is het ons gelukt om hun te verzekeren. Meer over dit onderwerp kunt u lezen op onze website en op Facebook Help de Indischen. Ook voor dit jaar hebben wij onze doelstellingen kunnen halen dankzij de donaties die wij binnen hebben gekregen. Door de uitbreiding van onze hulpverlening in Oost-Java helpen wij nu 75 ouderen. De vraag om hulp blijft toenemen maar helaas kunnen wij met ons huidige budget niet voldoen aan het verzoek voor hulp. Wij werken met een wachtlijst en alleen in urgente gevallen wordt er hulp geboden buiten de 75 ouderen die al geholpen worden Als stichting blijven wij verantwoordelijk voor de hulpverlening voor deze 75 ouderen. Het continueren van onze hulpverlening is afhankelijk van de maandelijkse donatie die wij binnen krijgen. Gelukkig is ook in dit jaar ons gelukt om nieuwe donateurs te werven. Samenwerking Wij blijven zoeken vooral in Malang en omgeving om samen te werken met verzorgingstehuizen. Tot nu toe is het ons nog niet gelukt. In Surabaya werken wij al twee jaar samen met een Katholieke verzorgingstehuis Santo Jozef, waar twee ouderen die niet zelfstandig kunnen wonen in het tehuis zijn geplaatst. De stichting betaald de opname kosten van het tehuis. Hulpmiddelen Alle hulpmiddelen voor de ouderen zoals een rolstoel, rollator etc. worden in bruikleen aan de ouderen gegeven en blijven eigendom van de stichting. 3

4 Thuiszorg Sinds de oprichting van onze thuiszorg 2 jaar geleden hebben 4 ouderen hiervan gebruik gemaakt. In dit jaar zijn er twee ouderen overleden die van onze thuiszorg gebruik hebben gemaakt. Wij hebben de thuiszorg opgericht om de ouderen die 100% hulpbehoevend zijn in hun eigen woonomgeving te verzorgen. Deze ouderen hebben aan ons te kennen gegeven dat zij in hun laatste levensfase liever in hun eigen omgeving blijven. Wij hebben hun verzoek gerespecteerd. Sociaal netwerk Dit jaar hebben wij ons netwerk uitgebreid en hebben 1 medewerker aangenomen. In totaal zijn er 5 medewerkers in dienst van de stichting. De afstanden om onze ouderen te bereiken zijn groot. Voor de thuiszorg hebben wij nu twee vrouwen in dienst die de ouderen verzorgen en verplegen. Voor Surabaya en omgeving werken er drie medewerkers en Malang en omgeving twee medewerkers. De medewerkers die de ouderen bezoeken en helpen moeten een Indische achtergrond hebben. Dit vinden wij belangrijk om deze ouderen te begrijpen. Onze vaste medewerkers zijn: Willem Tupan Surabaya Lori Menangka Surabaya Max Grohe Surabaya Bob Rudolf Pandaan Tabita Lies Wawaruntu Malang Deze medewerkers wonen en leven in Surabaya, Malang en Pandaan Zij krijgen een salaris van Rp ( 72) per maand per medewerker plus onkosten vergoeding en zijn verzekerd tegen ziekte kosten. Willem Tupan vervangt ons gedeeltelijk bij onze afwezigheid en krijgt Rp ( 144) per maand. De twee vrouwen van de thuiszorg zijn 24 uur bij de ouderen aanwezig en krijgen Rp ( 107) per maand. Activiteiten In dit jaar zijn er een aantal activiteiten georganiseerd t.b.v. de stichting. Op 8 juni heeft de organisatie Kumpulan Ini Dia hun seizoen afgesloten met een dansmiddag in Duiven. Met wijlen Hans Crooy was toen afgesproken dat het seizoen 2013/2014 in het teken staat van de hulpverlening in Surabaya en omgeving. Op deze middag heeft Hans Crooy namens het bestuur van Ini Dia een bedrag van aan ons overhandigd. Wij hebben u al eerder hierover bericht in onze verslag op onze website en Facebook. Namens ons bestuur danken wij Ini Dia en haar leden voor de donatie. Op 9 juni is er een benefiet dag georganiseerd voor de vergeten Oudere Indischen in Surabaya en omgeving in Eindhoven. Deze middag/avond werd georganiseerd door Manne Buck en Peter Mollet, geholpen door een aantal vrijwilligers. Het was een geslaagde dag en gezellig. Ook waren er veel Baligangers aanwezig. Lees ook onze verslag hierover op onze website en Facebook Van de organisatoren van deze benefiet dag kregen wij een bedrag van 2.198,21 overhandigd. Onze dank gaat uit naar de sponsors, vrijwilligers, Manne Buck en Peter Mollet. 4

5 Op 4 september organiseerde de Tokeh Golfclub een Golf toernooi. Onder de leden is op die dag een een inzamelingsactie gehouden voor de Stichting. De opbrengst van deze actie was 325. Wij danken het bestuur en de leden hiervoor. Ons bestuurslid Eric Kornmann Rudi en vrouw Maudy Brakee staan jaren lang met hun stand op Pasar Malams, braderieën en Indische kumpulan. In hun stand kun je alle Indonesische artikelen kopen van boemboe s, beeldjes, kleding, eigenlijk te veel om op te noemen. Met de opbrengst hiervan steunen zij al jaren lang de weeskinderen in Bali. Sinds de oprichting van de stichting hebben zij ieder jaar een deel van de opbrengst aan de stichting geschonken. In Juli 2013 is Eric toegetreden tot ons bestuur. De opbrengst van hun activiteiten t.b.v. van de stichting is: In oktober ontvangen Bijdrage van hun zoon Rob Petersson 500 December ontvangen 500 Het totaal bedrag is Hiervoor onze hartelijke dank aan Eric en Maudy. DVD Vergeten Indische Ouderen en het boek Spijtoptanten geschreven door Boudy Rijkschroef Van de DVD De Vergeten Indische ouderen zijn 171 exemplaren verkocht, de opbrengst is Het boek Spijtoptanten 25 boeken verkocht totale opbrengst 250. Dank aan onze bestuursleden en Boudy Rijkschroef. Kerst 2014 Ook dit jaar hebben onze ouderen een Kerstpakket mogen ontvangen. Wij danken de Stichting Max Maakt Mogelijk hiervoor. Op 17 december hebben wij een uitnodiging gehad van de stichting Max Maakt Mogelijk voor een Kerstdiner dat gehouden werd in de Grote Kerk van Den Haag voor de ouderen in Nederland. Ons bestuur was aanwezig en heeft in een prachtige kerk en in een sfeervolle omgeving genoten van de artiesten maar ook van de ouderen die een wens in vervulling zagen gaan. Ook wij zijn door Jan Slagter geïnterviewd over onze ouderen die nu door ons in Indonesië zijn verzekerd tegen ziekte kosten. Het was een mooie middag/avond. De uitzending was te zien op NPO2 bij omroep Max. Stichting Max Maakt Mogelijk De samenwerking verloopt goed en danken het bestuur, medewerkers en Jan Slagter hiervoor. Ook voor de 2015 zijn er goede afspraken gemaakt. Donateurs Wij danken u voor de bijdrage die wij van u hebben mogen ontvangen. Nogmaals hartelijk dank hiervoor. Het is voor onze ouderen van levensbelang dat u hun blijft steunen. Het is niet alleen een uitkering geven maar ook hun woon- en leefklimaat verbeteren. In dit jaar hebben een aantal donateurs een bezoek gebracht aan de ouderen. Zij hebben nu zelf kunnen zien dat zij nu een menswaardig bestaan hebben ten opzichte van hun leven voor de hulpverlening. Blijft hun steunen. 5

6 Hoe gaan wij verder De samenwerking met het Indonesische zorg tehuis in Surabaya Santos Josef blijven wij continueren. Ook blijven wij in Malang en omgeving zoeken naar mogelijkheden om samen te werken met goede verzorgingstehuizen aldaar. Ook voor 2015 blijven wij actief met het werven van nieuwe donateurs. Terugkijken op 2014 Met trots kunnen wij zeggen dat wij onze hulverlening hebben kunnen uitbreiden. Wij helpen nu 75 ouderen. Alle ouderen zijn tegen ziektekosten verzekerd. Verbetering van de sociale contacten. Verbetering van hun woon- en leefklimaat. Voor dit jaar kunnen wij terugkijken op een geslaagd jaar en hebben onze doelstellingen gehaald. Dankzij onze donateurs en Stichting Max Maakt Mogelijk hebben wij dit tot stand weten te brengen. Ook de inzet van onze vaste medewerkers niet te vergeten hebben dit mede mogelijk gemaakt. Voor het jaar 2015 rekenen wij wederom op uw bijdrage. Tot slot willen wij nog even stil blijven staan bij het overlijden van Hans Crooy bestuurslid van de Kumpulan Ini Dia. Hans is een zeer sociaal bewogen man met een groot hart voor de vergeten Indische ouderen in Indonesia. In hem verliezen wij een vriend en een groot INDO die het lot van zijn mede oudere Indo s aan trok. Hans dank voor alles en R.I.P. Namens het bestuur, Leida Sellier voorzitter 6

7 Samenstellingsverklaring Geacht bestuur, De jaarrekening 2014 van Stichting Help de Indischen in Indonesia is samengesteld aan de hand van de door u verstrekte gegevens. De verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van die gegevens en de hierop gebaseerde jaarrekening berust bij het bestuur. Het is onze verantwoordelijkheid een samenstellingsverklaring inzake de jaarrekening te vestrekken. Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot samenstellingsopdrachten, in hoofdzaak uit het verzamelen, verwerken, rubriceren en samenvatten van financiële gegevens. Op basis van de verstrekte gegevens hebben wij op zorgvuldige wijze de jaarrekening samengesteld in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Hoogachtend, Proficio Administraties E. Zuidema 7

8 Algemeen Oprichting, naam en inschrijving handelsregister De Stichting is op 2 juli 2010 opgericht en draagt de naam Stichting Help de Indischen in Indonesia. De Stichting is ingeschreven onder nummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. ANBI De Belastingdienst heeft de Stichting als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) aangemerkt. Dat betekent dat donateurs hun giften mogen aftrekken van de inkomstenbelasting (IB) of vennootschapsbelasting (VPB). Daarnaast gelden onder andere de volgende belastingvoordelen: Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang. Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Stichtingsadres en contactgegevens Het adres van de Stichting is: Mechelenlaan 46, 5628 VG te Eindhoven. Website: Bankgegevens: Telefoon: IBAN: NL03 ABNA (tnv ST. HELP DE INDISCHEN) BIC: ABNANL2A 0031 (0) (Nederland) 0062 (0) (Indonesia) Doel De Stichting heeft ten doel om de Indischen in Indonesia financieel te helpen en hun woon- en leefklimaat te verbeteren. Om de Indischen in Indonesia een menswaardig bestaan te geven. Door politieke ontwikkelingen na de overdracht in 1950 zijn de Indischen buiten hun schuld om in hulpbehoevende omstandigheden terecht gekomen. Deze Stichting is bedoeld om verbetering daarin aan te brengen. Middelen De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het opzetten van een netwerk van contactpersonen, het ondersteunen met (financiële) bijdragen, het verstrekken van bijdragen ten behoeve van medische kosten en hulpmiddelen zoals rolstoelen enzovoort. 8

9 Geldmiddelen De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit: - gelden ingebracht bij oprichting - donaties - subsidies en sponsorgelden - verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift - inkomsten en revenuen die de Stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen - overige baten Bestuur De Stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat gevormd wordt door vier bestuursleden. De bestuursleden genieten, behoudens een onkostenvergoeding, voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Het bestuur kan echter bij uitzondering aan een bestuurder een tegemoetkoming toekennen, voor de meer dan gebruikelijke tijd en inspanning die aan de functie van de betreffende bestuurder is verbonden. Het bestuur wordt thans gevormd door: Mevrouw A.M. Sellier-Harly, Voorzitter De heer O.R. Sellier, Penningmeester De heer P. Mollet, Secretaris & PR Zaken De heer E. Kornmann Rudi, Algemeen lid 9

10 Balans ACTIVA 31 december december 2013 Vlottende activa Inventaris Overlopende activa Nog te ontvangen rente Liquide middelen Kas Mandiri bankrekening ABN Amro bestuurrekening ABN Amro spaarrekening TOTAAL ACTIVA PASSIVA Eigen vermogen Algemene reserve TOTAAL PASSIVA

11 Winst & Verliesrekening Baten Donaties Creditrente Totaal baten Lasten Missies Kosten website & werkprogramma Telefoonkosten & kosten internet Kantoorkosten en drukwerk PR Administratiekosten Bankkosten Electriciteitskosten Reis- en transportkosten Overige kosten Afschrijvingskosten Totaal lasten Netto resultaat voor belasting

12 Kasstroomoverzicht Netto Resultaat Aanpassingen voor : Afschrijvingen Verandering in werkkapitaal : mutatie kortlopende vorderingen mutatie kortlopende schulden 0 1 mutatie a.g.v. investeringen Netto kasstroom Verloopoverzicht geldmiddelen : Stand per 1 januari mutatie geldmiddelen Stand per 31 december Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. 12

13 Toelichting op de Balans en Winst & Verliesrekening ALGEMENE TOELICHTING Grondslagen voor waardering activa en passiva Voor zover niet anders vermeld zijn de activa en de schulden opgenomen tegen de nominale waarde. Grondslagen voor bepaling van het resultaat De opbrengsten uit werkzaamheden worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd, verliezen reeds zodra zij voorzienbaar zijn. TOELICHTING OP DE BALANS Vlottende activa Inventaris In het 2012 is een computer t.w.v. 652 aangeschaft voor de Stichting. In 2011 zijn twee motoren t.w.v aangeschaft en in bruikleen uitgegeven aan F. Lendo en M. de Pauw. In 2010 is een rolstoel omgerekend in euros t.w.v. 88 aangeschaft en in bruikleen uitgegeven aan mevrouw D. Samuels. De afschrijving bedraagt 20% per jaar Stand per 1 januari Investeringen 0 0 Afschrijvingen Stand per 31 december Eigen vermogen Algemene reserve Het verloop van de algemene reserve staat hieronder weergegeven Stand per 1 januari Netto resultaat Stand per 31 december

14 TOELICHTING OP DE WINST & VERLIESREKENING Baten Donaties Er is via de bank en per kas omgerekend in euro s (2012: ) aan donaties ontvangen. Missies In het boekjaar zijn diverse missies geweest naar Indonesie. De totale uitgaven staan hieronder weergegeven Missie 1ste kwartaal Missie jan/feb Missie 2de kwartaal Missie maart Missie 3de kwartaal Missie mei Missie 4de kwartaal Missie aug Missie kw Lasten Overige kosten De overige kosten kunnen als volgt worden gespecificeerd Rouwkrans Hans Krooy 50 Restant renovatie huisje Doortje S Renovatie begeleiding Ruben Ello 119 Dialyses Raymond Manangka 312 Sal. Oktafijana jan 39 Sal. Risma Kartika Sari jan 79 Med. kstn H. Webelmans-Loupatty 30 Medicijn Willem Tupan 7 Medicijn Willem Tupan 35 Begrafenis echtgenote Markus 84 Kleine kas Sbaya 160 Gonda Eveline uitkering oudere 77 J. Lumempau uitkering oudere 77 Sal. L. Manangka sep-nov

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING

JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING JAARVERSLAG 2013 VAN DE STICHTING BISSCHOP BLUYSSEN FONDS INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Voorwoord 2 1.1 In memoriam Mgr. J.W.M. Bluyssen 3 1.2. Reacties op jaarverslag te richten aan 4 1.3 Adres gegevens 4 2.

Nadere informatie

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013

Stichting ChildTRAC Nederland Rosmalen JAARREKENING 2013 Rosmalen JAARREKENING 2013 hulshof kroonen & groen Inhoudsopgave ACCOUNTANTSRAPPORT Pagina Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 BESTUURSVERSLAG 5 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 7 Staat van baten

Nadere informatie

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort

JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort JAARVERSLAG OVER 2013 ITP Patiëntenvereniging Amersfoort Inhoudsopgave Pagina BESTUURSVERKLARING... 3 ACCOUNTANTSRAPPORT... 5 Samenstellingsverklaring...6 BESTUURSVERSLAG... 7 Algemeen... 88 Afgekondigde

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina

Jaarverslag 2007. Stichting La Vecina Jaarverslag 2007 Stichting La Vecina Inhoudsopgave 1 La Vecina 1.1 Wie zijn wij 1.2 Wat ons beweegt 1.3 De organisatie 2 La Vecina in Colombia 2.1 Introductie 2.2 Het projectteam in Colombia 2.3 De gerealiseerde

Nadere informatie

Stichting Filibata Jaarverslag 2011

Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Stichting Filibata Jaarverslag 2011 Dit rapport heeft 12 pagina s Inhoudsopgave 1. Jaarverslag 1 Algemene informatie Activiteiten in boekjaar 2011 Verwachte gang van zaken voor 2012 2. Balans per 31 december

Nadere informatie

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10

Inhoud. Pagina. Kerncijfers 4. Bestuursverslag 5. Jaarrekening 8. Balans per 31 december 2001 9. Staat van Baten en Lasten 10 Jaar verslag Inhoud Pagina Kerncijfers 4 Bestuursverslag 5 Jaarrekening 8 Balans per 31 december 9 Staat van Baten en Lasten 10 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 12 Toelichting op de

Nadere informatie

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009

Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor moeders Jaarverslag 2009 Microkrediet voor Moeders, 2010 Alle rechten voorbehouden. Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden.

Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel verslag over 2012 van uw stichting aan te bieden. JAARREKENING 2012 Stichting Alert Postbus 16122 2301 CG Leiden Zevenbergen, 30 april 2014 Kenmerk: 136690 Behandeld door: A.J.P. van der Sanden Geacht bestuur, Wij hebben het genoegen u hierbij het financieel

Nadere informatie

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM

ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM ACCOUNTANTSRAPPORT 2014 STICHTING VOEDSELBANKEN NEDERLAND, REGIO ROTTERDAM TE ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 2 3 4 Opdracht Samenstellingsverklaring Resultaat Financiële positie 2

Nadere informatie

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011

Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders Jaarverslag 2011 Microkrediet voor Moeders, 2012 Alle rechten voorbehouden Dit jaarverslag is een uitgave van de stichting Microkrediet voor Moeders. Als u gebruik wilt maken

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd

Jaarverslag 2013. brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Jaarverslag 2013 brengt nood dichtbij én helpt wereldwijd Inhoud >>>>>>>>>>> Uitgave Evangelische Omroep Postbus 21000 1202 BA Hilversum Drukwerk Drukkerij Practicum Soest Met medewerking van EO Metterdaad

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord... 3... 3 1. Doelstelling... 4 2. De Stichting...

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland

Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland Jaarverslag 2014 Oikocredit Nederland 2 Voorwoord De afweging om in het voorjaar van 2014 in te gaan op de uitnodiging om het bestuur van Oikocredit Nederland te versterken, was snel gemaakt. Ik heb me

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7

J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 J A A R V E R S L A G 2 0 0 6 / 2 0 0 7 van Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland te Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag 1. Samenstelling bestuur 1 2. Algemeen 1 3. Organisatie 4 4.

Nadere informatie

STICHTING HOSPICE MARTINUS

STICHTING HOSPICE MARTINUS STICHTING HOSPICE MARTINUS Er zijn, verlicht JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 BALANS PER 31 DECEMBER... 9 RESULTATENREKENING... 10 KASSTROOMOVERZICHT... 11 TOELICHTING OP

Nadere informatie

VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013

VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013 VERSLAG BATEN EN LASTEN 2013 In de strijd tegen de armoede is goed onderwijs van essentieel belang 1 Stichting Docenten voor Afrika/Teachers for Africa Foundation Inhoud 1 Basisgegevens stichting... 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur,

Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE. Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Aan het Bestuur van de Stichting Signaal Hond Achter de Brinken 6B 9462 RH GASSELTE Ref:: JL/MA 09-Mar-12 Geachte Dames en Heren van het Bestuur, Ingevolge uw opdracht hebben wij aan de hand van de door

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3

Inhoudsopgave. Voorwoord 3 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Over Stichting Beat Batten! 4 1.1. Algemene informatie over de stichting 1.2. Missie en doelstellingen 1.3. Organisatie structuur 1.4. Het netwerk 2. Wat is

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter

Voorwoord. Willie Rovers Voorzitter Jaarverslag 2014 Voorwoord Het afgelopen jaar is een jaar van consolideren geweest. Het peil van verzorging vasthouden en bewaken. Over de uitbreiding van de school Windows of Hope is in oktober een besluit

Nadere informatie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie

Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Armoede neemt toe; tijd voor nog meer gerichte actie Bestuursverslag Statutaire naam Stichting Jeugdcultuurfonds Nederland. Gevestigd te Amsterdam, opgericht op 16 oktober 2008. Doelstelling De Stichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Apóllos- Toerusting voor Leiders te Veenendaal (statutair gevestigd te Amersfoort)

Financieel verslag 2013. Stichting Apóllos- Toerusting voor Leiders te Veenendaal (statutair gevestigd te Amersfoort) Financieel verslag 2013 Stichting Apóllos- Toerusting voor Leiders te Veenendaal (statutair gevestigd te Amersfoort) INHOUDSOPGAVE Accountantsrapport BLZ 1 Samenstellingsverklaring 3 2 Algemeen 4 3 Resultaat

Nadere informatie

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013

St. Lokale Omroep Hengelo. gevestigd te Hengelo. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 06088978 Datum: Opgesteld door: 12 februari 2014 Paul Temmink Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Opdracht 3 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49

Samen verschil maken DOSSIER 1500. STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 DOSSIER 1500 JAARVERSLAG 1 januari 2012 t/m 31 december 2012 STOPhersentumoren.nl financieel jaarverslag 2012 Pagina 1 van 49 INHOUDSOPGAVE: BESTUURSVERSLAG... 3 1. INLEIDING...3 1.1 Voorwoord...3 1.2

Nadere informatie

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014

STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 STICHTING WERELDWIJD EVANGELIEWERK JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 2 Algemene informatie over de stichting 2 3 Bestuurs- en activiteitenverslag 2014 2 4 Jaarrekening 2014 4 Pagina 1 1. Inleiding

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie