opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden VOLWASSENENONDERWIJS CVO LEUVEN-LANDEN"

Transcriptie

1 opleidingen HBO5 Rechtspraktijk Boekhouden CVO LEUVEN-LANDEN VOLWASSENENONDERWIJS

2 Welkom in het CVO Leuven-Landen In deze brochure vind je onze HBO5 opleidingen. Kiezen voor een HBO5 opleiding is een meerwaarde, of je nu kiest voor HBO5 als finaliteit dan wel als opstap naar een bachelor of masteropleiding. Ons CVO is gespecialiseerd in twee HBO5 opleidingen: Boekhouden en Rechtspraktijk. We beschikken over een jarenlange ervaring in deze twee opleidingen en hebben dan ook een zeer grote know-how opgebouwd om met ons gediversifieerd cursistenpubliek om te gaan. Ons Centrum voor Volwassenenonderwijs is het grootste centrum in de regio. Ook jij kan deel uitmaken van dit bijzonder geheel. Met een goede studiekeuze zet je alvast de eerste stap naar een boeiend en leerrijk traject. Van onze kant spannen we ons dagelijks in om die keuze kwaliteitsvol in te vullen. We staan voor je klaar en begroeten je graag als cursist in ons centrum. Gunther Degroote directeur Bij ons kan je rekenen op een goede begeleiding. 1. We bekijken samen met jou het beste traject. Onze opleidingen worden modulair aangeboden. Je bepaalt in samenspraak met de coördinator op welke manier je de opleiding best kan doorlopen rekening houdend met je persoonlijke mogelijkheden en wensen 2. Heb je al elders verworven competenties of kwalificaties opgebouwd? Op basis van jouw portfolio kan je in aanmerking komen voor vrijstelling van bepaalde modules 3. Het professioneel lectorenkorps staat garant voor een kwaliteitsvolle opleiding: de lectoren reiken je zowel theoretische kennis als praktische inhouden aan 4. Ook tijdens je opleiding kan je bij de coördinator terecht voor vragen met betrekking tot je studievoortgang 5. Sommige modules worden via gecombineerd onderwijs aangeboden: zo kan je van thuis uit je competenties verder aanscherpen. Via het elektronisch leerplatform volgt de lector je studievoortgang In deze brochure vind je een antwoord op de meest gestelde vragen. Contacteer de coördinator voor verdere informatie.

3 Rechtspraktijk Algemeen Je kan onze samenleving niet meer los zien van het recht. Op Europees, Federaal en Deelstatelijk niveau worden heel wat wetgevende normen goedgekeurd. Daarom is de vraag naar medewerkers met een ruime praktische kennis van het recht groot. Deze opleiding biedt cursisten de mogelijkheid studeren te combineren met werk en gezin. Je bepaalt zelf het tempo van je studie. Indien je recht hebt op betaald educatief verlof mag je afwezig zijn op het werk met behoud van loon. De lesgevers zijn praktijkgericht en beschikken over professionele ervaring. Regelmatig nodigen we gastsprekers uit die gespecialiseerd zijn in een bepaald onderdeel van het recht. De lessen zijn interactief en erop gericht je een duidelijk inzicht te geven in de leerstof. Het huidig rechtssysteem is immers een kluwen van regelgeving: deze aanpak verhoogt je slaagkansen sterk. Een aantal modules bieden we via gecombineerd onderwijs/e-learning aan. Dankzij een combinatie van afstandsleren en contactonderwijs kan je je tijd efficiënter indelen. Op Dokeos, het digitale leerplatform, vind je powerpointpresentaties, cursusmateriaal en opdrachten. Je kan deze informatie ook thuis raadplegen. BEROEPSPROFIEL De tewerkstellingsperspectieven zijn zeer gunstig, want de opleiding Rechtspraktijk opent vele deuren naar de arbeidsmarkt, zowel in de privé- als in de openbare sector: advocaten-, notaris- en gerechtsdeurwaarderskantoren, griffies van rechtbanken, verzekeringsmaatschappijen, vastgoedkantoren e.d. Inge: "Ik was op zoek naar een diploma dat verschillende deuren zou kunnen openen en de opleiding Rechtspraktijk leek me die mogelijkheid te bieden. Bovendien ben ik erg geboeid door juridische materies." JE PROFIEL Je hebt duidelijk belangstelling voor het recht en beschikt zowel over logisch denkvermogen en een behoorlijke dosis leergierigheid als over zelfstandigheid en zin voor initiatief. Kurt: "Hetgeen we in het volwassenenonderwijs hebben geleerd kunnen wij ook meteen toepassen in de praktijk. Zo zijn we vlot inzetbaar op de arbeidsmarkt."

4 Structuur van de opleiding STUDIETRAJECT Het modeltraject omvat drie schooljaren. Je vindt dit op de volgende pagina. Modules aangeduid in het groen volg je best het eerste jaar. Modules aangeduid in het blauw volg je best het tweede jaar. De modules die paars gekleurd zijn, volg je best het laatste jaar van de opleiding. Je kan er ook voor opteren een studietraject op maat te volgen. Je bepaalt dan zelf het aantal modules waarvoor je inschrijft. Als je het diploma op korte termijn wil halen kies je voor een studie van twee jaar. Indien je minder tijd hebt, kan je ervoor opteren om de opleiding te spreiden over vier jaren. Je kan zowel in september als in januari de opleiding beginnen. Niet elke module neemt een volledig semester in beslag. Start je met deze opleiding, dan kies je best modules uit het deeltraject A Algemene vaardigheden en/of het deeltraject C Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht. Zo vormt het vak A2 Inleiding tot het recht en methodologie de basis voor alle rechtsvakken. DEELCERTIFICAAT-DIPLOMA Je schrijft je in per module en als je slaagt voor het examen, krijg je een deelcertificaat. Na het voltooien van de hele opleiding beschik je tenslotte over het diploma van gegradueerde, opleiding Rechtspraktijk. Na het behalen van dit diploma kan je een aanvullingstraject volgen en het diploma Bachelor in bedrijfsmanagement, afstudeerrichting rechtspraktijk op korte termijn verwerven. VRIJSTELLINGEN De studieduur verkorten is alleen mits vrijstellingen mogelijk. Het formulier voor dergelijke vrijstellingen vind je eveneens op de website. Je moet een certificaat of diploma indienen of je legt een vrijstellingsproef af na afspraak met de coördinator Kristel Spelmans. Indien je over de samenstelling van je studietraject nog vragen hebt, kan je contact opnemen met de coördinator Kristel Spelmans, Inge: "Ik ben gelukkig dat ik via het volwassenenonderwijs een graduaat heb kunnen behalen en dus ook gemakkelijker een bachelor zal kunnen behalen. Dat geeft een enorme voldoening."

5 Structuurschema A Algemene vaardigheden A1 Bedrijfsmanagement A2 Inleiding tot het recht en methodologie 60 lt - TV A3 Toegepaste informatica 60 lt - TV A4 Communicatievaardigheden A5 Juridisch Frans B Rechtspracticus openbare besturen B1 Europees recht 40 lt - TV B2 Grondwettelijk recht 60 lt - TV B3 Administratief recht B4 Ruimtelijk ordenings- en milieurecht 40 lt - TV C Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht C1 Gerechtelijk privaatrecht C2 Personenen familierecht en zakenrecht 60 lt - TV C3 Huwelijksvermogens- en erfrecht 40 lt -TV C4 Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten 40 lt -TV C5 Seminarie burgerlijk recht 40 lt - TV D Rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht D1 Handelsen economisch recht D2 Vennootschapsrecht 40 lt - TV D3 Seminarie handels-, economischen vennootschapsrecht 40 lt - TV D4 Verzekeringsrecht 40 lt - TV E Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht E1 Sociaal recht 120 lt - TV E2 Fiscaal recht 120 lt - TV F Rechtspracticus strafrecht en strafvordering F1 Strafrecht 40 lt - TV F2 Strafvordering 40 lt - TV G Seminarie en projectwerk G1 Seminarie en projectwerk 1 ste jaar 2 de jaar 3 de jaar

6 Vakinhouden A Deelcertificaat Algemene vaardigheden A1 Bedrijfsmanagement Deze module biedt je inzicht in organisatiemanagement en financieel management. In organisatiemanagement komen de verschillende fasen van het managementsproces, de managementtermen en het humanresourcesmanagement aan bod. In financieel management bestudeer je de werking van de boekhouding, jaarrekening en jaarverslag, balans, resultatenrekening en ratio's. A2 Inleiding tot het recht en methodologie In deze module word je vertrouwd gemaakt met het begrip recht, de functie en de indeling van het recht en een aantal fundamentele rechtsbegrippen. Ook krijg je een overzicht van de politieke en gerechtelijke organisatie in België. Je leert je weg vinden in de verschillende rechtstakken. Dit is een eerste aanzet om je te leren autonoom een rechtsprobleem te situeren en op te lossen, om vonnissen en arresten te lezen en te begrijpen. Je kan het internet gebruiken om juridische bronnen te consulteren. Ook een bezoek aan de bibliotheek van de faculteit Rechtsgeleerdheid staat op het programma. A3 Toegepaste informatica In de module Toegepaste informatica verwerf je inzicht in de meest courante softwarepakketten binnen de kantooromgeving. Je leert: Het gangbare besturingssysteem van een computer en het bestandsbeheer te gebruiken. De invoer en opmaak van een tekst in een tekstverwerkingsprogramma toe te passen. Hier zal ook aandacht besteed worden aan het werken met stijlen, opmaken en toepassen van sjablonen. De invoer van gegevens en eenvoudige formules in een spreadsheetprogramma toe te passen. Ook komt dataverwerking (data, sorteren, filter) aan bod. Grafieken maken wordt in deze lessenreeks niet behandeld. De doelstelling van deze module is basisbegrippen bij te brengen om een algemeen ondersteunend basiskader aan te bieden. De cursus wordt gegeven in een multimedialokaal en elke cursist heeft een PC tot zijn beschikking. De lessen zijn zeer praktijkgericht en er worden veel oefeningen gemaakt tijdens de les. De cursist moet huistaken maken die later klassikaal worden besproken. Deze oefeningen kan je via het leerplatform uitwisselen. We gebruiken de meest actuele software en we werken met Office A4 Communicatievaardigheden Als rechtspracticus maak je je de nodige communicatievaardigheden eigen om juridische informatie te verwerken en in een begrijpelijke, correcte taal advies te verstrekken. Je stelt brieven, notulen en verslagen op en je weet op welke bronnen je daarbij een beroep kan doen. Daarnaast ben je in staat actief aan vergaderingen deel te nemen, door middel van aangepaste gesprekstechnieken over juridische materies van gedachten te wisselen en een argumentatie op te bouwen. A5 Juridisch Frans Het doel van deze module is zowel actief als passief, mondeling en schriftelijk te kunnen communiceren over juridische thema's. Aan de hand van actuele juridische situaties krijgt de cursist een ruime woordenschat aangevuld met vaste uitdrukkingen, eigen aan het juridisch vakgebied, aangeboden. Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. B Deelcertificaat Rechtspracticus openbare besturen B1 Europees recht De Europese Unie is niet meer weg te denken uit ons leven. Dagelijks horen we over de Europese Commissie of het Europees Parlement. Het Europees recht omvat echter zeer veel aspecten. Onder welke voorwaarden kunnen landen tot de Europese Unie toetreden? Wie stelt de commissieleden aan? Hoe komen richtlijnen en verordeningen tot stand? In de module Europees recht vind je je weg in de werking van de Europese instellingen, de besluitvorming, het mededingingsrecht en het vrij verkeer van goederen en personen.

7 B2 Grondwettelijk recht In de module Grondwettelijk recht verwerf je inzicht in de grondbegrippen en kenmerken van de Belgische federale staat. Wat zijn de grondwettelijke rechten en vrijheden? Wat zijn gemeenschappen en gewesten? Wat is de taak van de gemeente en de provincie? Op deze vragen krijg je in deze module een antwoord. B3 Administratief recht Deze module behandelt de algemene beginselen en de bronnen van het Administratief recht. Je leert het begrip openbare dienst kennen, de organisatie en bevoegdheden van de provincie, de gemeente en het OCMW, het statuut van het overheidspersoneel, het regime van de goederen en de verschillende wijzen van rechtsbescherming van de burger tegen het optreden van het bestuur. B4 Ruimtelijk ordenings- en milieurecht De Vlaamse ruimte heeft de laatste jaren een gedaanteverwisseling ondergaan. Door de stijging van de welvaart en de toegenomen mobiliteit is er een groeiende vraag naar ruimte. De prijzen van bouwgronden en huizen zijn spectaculair gestegen. De overheid tracht daarom het beleid inzake ruimtelijke ordening te sturen aan de hand van structuurplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen. Deze problematiek komt in deze module uitgebreid aan bod. Daarnaast bespreken we in welke gevallen je een stedenbouwkundige vergunning moet aanvragen en wat Vlarem 1 en 2 en het natuurbehoudsdecreet inhouden. B3 Administratief recht kan je pas aanvatten als je voor B2 Grondwettelijk recht geslaagd bent. Voor de overige vakken hoef je geen andere module gevolgd te hebben. C Deelcertificaat Rechtspracticus burgerlijk recht en gerechtelijk privaatrecht C1 Gerechtelijk privaatrecht Het doel van de module Gerechtelijk privaatrecht is je de basisprincipes van de gerechtelijke organisatie bij te brengen en je in ons rechtssysteem wegwijs te maken. C2 Personen- en familierecht en zakenrecht Heb je vragen over huwelijk, echtscheiding, afstamming of adoptie? Dan is het volgen van deze module een goed idee. Daarnaast komen onderwerpen als bekwaamheid, indeling van de goederen en zakelijke zekerheden aan bod. Oefeningen, vonnissen en arresten moeten daarbij praktisch juridisch inzicht bieden. De besproken wetgeving wordt in het Burgerlijk Wetboek opgezocht. C3 Huwelijksvermogensrecht en erfrecht Wat is het nut van een huwelijkscontract? Huw je het best onder het wettelijk stelsel of het stelsel van scheiding van goederen? Wie zijn bevoorrechte erfgenamen? Kan je onterfd worden? Op deze en nog vele andere vragen krijg je in deze module een antwoord. Naast de theoretische uiteenzetting wordt er voortdurend via voorbeelden uit de rechtspraak naar de praktijk verwezen. Bovendien leer je je wetboek gebruiken. C4 Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten Ben je aansprakelijk voor de daden van je minderjarige kinderen? Wat zijn de rechten en plichten van huurders en verhuurders? Wat doe je als het bankstel dat je besteld hebt niet de gewenste kleur heeft? Deze vragen komen in deze module aan bod. In Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten raak je met de geldigheidsvereisten van een contract vertrouwd. De onrechtmatige daad wordt verder uitgediept. Je leert binnen een juridische context de draagwijdte van fouten en nalatigheden situeren, niet alleen van jezelf, maar ook van personen, dieren en zaken waarvoor je persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. Daarnaast wordt er vooral aandacht besteed aan koop en huur. Het is de bedoeling aan de hand van oefeningen, vonnissen en arresten praktisch juridisch inzicht te bieden. C5 Seminarie burgerlijk recht In deze module pas je de kennis toe die je in de modules C2 Personen- en familierecht en zakenrecht, C3 Huwelijksvermogensrecht en erfrecht, C4 Verbintenissenrecht en belangrijkste contracten hebt verworven. Opdrachten die aan bod kunnen komen zijn analyse van een arrest, praktijkgerichte taak, kritische bespreking van een onderwerp uit rechtspraak en rechtsleer, groepsopdracht. C3 Huwelijksvermogensrecht en erfrecht kan je pas aanvatten als je voor C2 Personen- en familierecht en zakenrecht geslaagd bent. Om aan C5 Seminarie burgerlijk recht te kunnen beginnen, moet je de vermelde modules C2, C3 en C4 met vrucht hebben afgelegd.

8 D Deelcertificaat Rechtspracticus handels-, economisch, vennootschaps- en verzekeringsrecht D1 Handels- en economisch recht Het Handelsrecht regelt het statuut van de handelaren en de handelsdaden. Je leert het begrip handelsfonds en de werking van waardepapieren kennen. Je wordt met de belangrijkste regels i.v.m. de vestiging en de uitbating van een handelszaak vertrouwd gemaakt. Ook de handelsovereenkomsten en de overeenkomsten met handelstussenpersonen worden behandeld. Het Economisch recht regelt het overheidsingrijpen in het economisch leven. Daarbij komen onderwerpen als het consumentenkrediet, het mededingingsrecht en de wet op de handelspraktijken aan bod. D2 Vennootschapsrecht Vennootschapsrecht tracht je inzicht bij te brengen in de organisatie en werking van vennootschappen. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste vennootschapsvormen en hun kenmerken, waarna vooral aan de nv en de bvba aandacht wordt besteed. Daarbij worden aspecten besproken als de oprichting van de vennootschap, het bestuur, de algemene vergadering, het kapitaal en de aandelen, de beëindiging van de vennootschap, fusies en splitsingen. In elke les wordt door middel van oefeningen en casestudies de theorie aan de praktijk gekoppeld. D3 Seminarie handels-, economisch en vennootschapsrecht In deze module pas je de kennis toe die je in de modules Handels- en economisch recht en Vennootschapsrecht hebt verworven. Ook raak je met vakgerelateerde rechtspraak en rechtsleer vertrouwd. Daarbij kan een praktijkgerichte taak aan bod komen. D4 Verzekeringsrecht Na een korte inleiding met aandacht voor de basisbegrippen in de verzekeringswereld en bespreking van de kenmerken en geldigheidsvoorwaarden voor het verzekeringscontract, wordt de wet op de Landverzekeringsovereenkomsten gedetailleerd besproken (verplichtingen van de partijen, duur van het contract, verjaringstermijnen, onderverzekering, subrogatie enz.). Tenslotte krijg je ook een bondige bespreking van de meest voorkomende polissen: WAMverzekering auto, brandverzekering enz. D3 Seminarie kan je pas aanvatten, als je voor D1 Handelsen economisch recht en D2 Vennootschapsrecht geslaagd bent. Voor de overige vakken hoef je geen andere module gevolgd te hebben. E Deelcertificaat Rechtspracticus sociaal en fiscaal recht E1 Sociaal recht Ken je je rechten en plichten als werknemer? Weet je wat een cao is? In deze module krijg je inzicht in de complexe wetgeving betreffende arbeidsovereenkomsten (soorten contracten, schorsingsredenen,...), arbeidsreglementering (arbeidsduur, zondagrust, nachtarbeid,...) en de bescherming van het loon. Ook de wetgeving betreffende het collectief overleg staat op het programma. Wat is sociale zekerheid? In welke gevallen heb je recht op een uitkering? In dit tweede deel komen de verschillende sectoren van de sociale zekerheid aan bod. Uiteindelijk behandelen we ook het statuut van de zelfstandige. E2 Fiscaal recht Het invullen van de jaarlijkse belastingaangifte, hoe begin je eraan? Waarom moet je de ene keer 6% BTW betalen en dan weer 21%? Hoeveel moet je betalen als je iets erft? Welke rechten betaal je bij de aankoop van een huis? Op al deze vragen krijg je een antwoord in de module fiscaal recht. Aan de hand van praktische voorbeelden en diverse fiscale wetboeken krijg je een inleiding tot de directe belastingen (personenbelasting en vennootschapsbelasting) en de belangrijkste indirecte belastingen (BTW, registratie- en successierechten). Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. F Deelcertificaat Rechtspracticus strafrecht en strafvordering F1 Strafrecht Straffen en gestraft worden, wat zijn de grenzen en mogelijkheden? Deze aspecten komen aan bod in de module Strafrecht. Na een beknopte inleiding met een overzicht van de Belgische strafrechtbanken komen de basisbegrippen van het strafrecht ter sprake. Deze zijn

9 vooral vervat in het eerste deel van het Strafwetboek. Zo wordt o.a. de nadruk gelegd op het legaliteitsbeginsel, het territorialiteitsbeginsel evenals op termen als poging tot een misdrijf, deelneming en mededaderschap, verzachtende omstandigheden, rechtvaardigingsen verschoningsgronden. Tenslotte gaan we nader in op de diverse strafbare daden, van overtredingen en wanbedrijven tot misdaden zoals omschreven in het tweede deel van hetzelfde Strafwetboek, waarbij telkens aandacht wordt besteed aan de strafmaat en de verjaringstermijn. F2 Strafvordering De module Strafvordering behandelt voornamelijk de strafprocedure. Deze wijkt immers in heel wat aspecten af van de procedure in burgerlijke zaken. De strafprocedure wordt doorlopen vanaf het plegen van een misdrijf, het daaropvolgende onderzoek, gevolgd door de berechting en ten slotte de beroepsmogelijkheden. Hierbij hoort uiteraard een grondige studie van de verschillende strafrechtbanken en hun samenstelling. F2 Strafvordering kan je pas aanvatten, als je voor F1 Strafrecht geslaagd bent. Marijke: "De aanpak van de docenten sprak mij van in het begin erg aan. Ze staan dicht bij de cursisten en gaan op een volwassen manier met je om, zonder schoolse bedoelingen. Dit heeft ook een positieve invloed op je persoonlijke ontwikkeling." G Deelcertificaat Seminarie en projectwerk G1 Seminarie en projectwerk In deze module diepen we de leerstof verder uit aan de hand van een vakoverschrijdend onderwerp. Je dient daarbij alle relevant bronnenmateriaal (wetgeving, rechtspraak en rechtsleer) m.b.t. een juridisch onderwerp op te zoeken en in een relatief korte synthetische tekst te verwerken. Het is de bedoeling dat je ook later na je opleiding zelfstandig rechtsproblemen kunt situeren en analyseren zonder hiervoor steeds op een cursus of een handboek een beroep te doen. Hoewel voor dit traject geen voorkennis vereist is, wordt toch verwacht dat je vlot wetteksten, rechtspraak en rechtsleer kunt opzoeken en analyseren.

10 Gastsprekers Marc Reynebeau Journalist en auteur Geert Vervaeke Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie Jan Clement Staatsraad Mark Eyskens Voormalig eerste minister en minister van staat Bert Nelissen Kandidaatgerechtsdeurwaarder René Meeuwis werkzaam bij de Cel Beleidsuitvoering van het Agentschap Natuur en Bos Frédéric Amez Adviseur bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers Peter Poelman Manager bij Getronics Trees Merckx-Van Goey Rechter in het Grondwettelijk Hof Gunther Degroote Directeur CVO Leuven-Landen Vanessa Reinquin Alumnus CVO Leuven-Landen Sociaal inspecteur Hendrik Vos Prof. dr. UGent Willy Geysen Prof. em. dr. ir. KU Leuven Een historische duiding van de staat(her)vorming in België. De Hoge Raad voor de Justitie. De Raad van State, de beginselen van behoorlijk bestuur en de scheiding der machten. De barensweeën van een nieuwe wereld. Het beroep en de taken van de gerechtsdeurwaarder. Natuurwetgeving, een complex kluwen van oud en nieuw. Personeel en territoriaal federalisme in België. De nieuwe tendensen waarmee een kaderlid wordt geconfronteerd. Van Arbitragehof naar het Grondwettelijk Hof van België. Binnen de overheid werken in 2012: de overheid als medespeler. Arbeidsinspectie: vriend of vijand? Quo vadis, Europese Unie? Een beschouwing over haar uitdagingen in de XXIste eeuw. Ongevalsanalyse, een boeiende must.

11 Boekhouden Algemeen In elk bedrijf of elke organisatie is de financiële dienst een onmisbare schakel. Sinds jaren is de vraag op de arbeidsmarkt naar geschoolde financieel experten zeer groot. De opleiding is modulair samengesteld. Je kan afhankelijk van je werk en gezinssituatie zelf je tempo bepalen. Onze lectoren zijn verankerd in het bedrijfsleven; dat maakt de opleiding uitermate praktijkgericht. Door gedeeltelijk te werken met e-learning wordt het aantal klassikale lesmomenten verminderd. Je zal zelf via een elektronisch leerplatform oefeningen doorsturen en op die manier verwerk je al een deel van de leerstof. Tevens staan op dit digitaal leerplatform alle documenten en presentaties die je nodig hebt voor je lessen. Via een forum kan je hierover met je medecursisten praten en gedachten uitwisselen. Je kan zelfs deelnemen aan het toelatingsexamen bij het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IAB) om de stage voor accountants te volgen. De kans op tewerkstelling is na deze opleiding zeer groot. Boekhouder en hulpboekhouder zijn immers al jaren een knelpuntberoep! Dit wil zeggen dat de vraag groter is dan het aanbod op de arbeidsmarkt. Ex-cursisten getuigen: "Ik doe stage voor het instituut voor accountants en bedrijfsrevisoren en zal me binnen enkele jaren als zelfstandig boekhouder kunnen vestigen." JE PROFIEL Wie graag met cijfers bezig is, een goede neus heeft voor zaken en inzicht wil krijgen in de bedrijfswereld zal zich in deze richting vlug thuis voelen. Als je nauwkeurig kan werken en je kan vastbijten in details en cijfers is dit jouw opleiding. BEROEPSPROFIEL "Ik behaal binnenkort mijn mastergraad." "Wij zijn een goed draaiende eigen zaak gestart waarvan ik uiteraard zelf de boekhouding voer." Met dat diploma kan je aan de slag in grote ondernemingen, KMO s, accountantskantoren, revisorenkantoren, boekhoudkantoren, de financiële sector, de verzekeringssector, bij de administraties van de overheid en sociale organisaties. Je kan uitgroeien van hulpboekhouder tot hoofdboekhouder of je kan de stage volgen bij het Belgisch Instituut voor Boekhouders en Fiscalisten (BIBF) om erkend te worden als zelfstandig boekhouder. "Ik heb dankzij het diploma een betere job gevonden en promotie gekregen op het werk."

12 Structuur van de opleiding De opleiding is modulair georganiseerd. De meeste modules zijn per semester georganiseerd. De duur van de opleiding bepaal je zelf. Na het voltooien van deze opleiding en de 19 modules beschik je over het diploma gegradueerde in de boekhouding. De opleiding bestaat uit 7 deelcertificaten: Basistechnieken Vennootschappen Wetgeving en personenbelasting Financiën Controle Management en organisatie Projectwerk STUDIETRAJECT Het modeltraject omvat drie schooljaren. Je vindt dit op de volgende pagina. Je kan er ook voor opteren een studietraject op maat te volgen. Je bepaalt dan zelf het aantal modules waarvoor je inschrijft. Je kan er bijvoorbeeld voor kiezen de studie op twee jaren te voltooien, indien je het diploma op korte termijn wil behalen. Heb je minder tijd dan kan je ervoor opteren om de opleiding te spreiden over vier jaren. Je kan zowel in september als in januari de opleiding aanvangen. Indien je over de samenstelling van je studietraject nog vragen hebt, kan je contact opnemen met de coördinator Johan Kumps, DEELCERTIFICAAT-DIPLOMA Je schrijft je in per module. Als je slaagt voor het examen krijg je een deelcertificaat. Na het voltooien van de hele opleiding beschik je over het diploma van 'gegradueerde in de boekhouding'. Na het behalen van dit diploma kan je een aanvullingstraject volgen en het diploma 'bachelor in accountancy en fiscaliteit' op korte termijn verwerven. Indien je je enkel wil bijscholen kan je een losse module volgen. VRIJSTELLINGEN De studieduur verkorten is alleen mits vrijstellingen mogelijk. Het formulier voor dergelijke vrijstellingen vind je op de website. Je moet een certificaat of diploma indienen of je legt een vrijstellingsproef af na afspraak met de coördinator Johan Kumps "Er zijn veel mensen zoals ik die via het aanbod van het CVO net dat kunnen bijstuderen wat ze nodig hebben om één of andere leemte op te vullen. Je kunt altijd iets rechtzetten in het leven."

13 Structuurschema A Basistechnieken A1 Basis dubbel boekhouden 120 lt - TV A2 Aanvullend dubbel boekhouden 120 lt - TV A3 Computerboekhouden 60 lt - TV A4 BTW B Vennootschappen B1 Vennootschapsrecht 60 lt - TV B2 Vennootschapsboekhouden B3 Venootschapsbelasting C Wetgeving en personenbelasting C1 Sociale wetgeving C2 Personenbelasting C3 Burgerlijk, handels- en economisch recht 80 lt -TV D Financiën D1 Bank- en beurswezen D2 Financiële algebra 60 lt - TV E Controle E1 Financiële analyse E2 Audit 60 lt - TV E3 Kostprijsberekening 120 lt - TV E4 Consolidatie 40 lt - TV F Management en organisatie F1 Kostenbeleid en budget 60 lt - TV F2 Organisatie en communicatie 60 lt - TV G Projectwerk G1 projectwerk 40 lt - TV 1 ste jaar 2 de jaar 3 de jaar

14 Vakinhouden A Deelcertificaat Basistechnieken A1 Basis dubbel boekhouden Hierin worden de basistechnieken aangeleerd van het dubbel boekhouden. Het is dan ook ideaal om met deze module te starten. De balans is het startpunt in deze lessen. Op het einde van de module kan je vlot facturen en bankuittreksels boeken en de commerciële documenten begrijpen, opstellen en boekhoudkundig verwerken. Ook de personeelskosten kan je vlot inboeken na het volgen van deze module. De basisstudie van activa en passiva komt hier aan bod. A2 Aanvullend dubbel boekhouden Deze module is het vervolg op de basis van boekhouden. De balans en de resultatenrekening worden verder uitgediept. Op het einde kan je een volledige afsluiting van een jaarrekening doen en ben je in staat om de jaarrekening op te stellen. De bedoeling is dan ook dat je na deze 2 modules (basis en aanvullend boekhouden) de volledige boekhouding van een bedrijf kan voeren. A3 Computerboekhouden Als je de basistechnieken van de manuele boekhouding onder de knie hebt, is het tijd om over te stappen naar een boekhoudpakket. Aan de hand van een concrete gevallenstudie wordt een volledige boekhouding gevoerd. Dagelijkse verrichtingen zoals facturen, bankuittreksels, lonen e.d. zullen worden ingeboekt. Allerlei varianten komen daarbij in aanmerking zoals betalingskortingen, commerciële kortingen, vervoerskosten en verpakking. Maandelijks zal een btw-aangifte worden opgesteld. Ook de jaarafsluiting zal uitgebreid ingeoefend worden. A4 BTW Wil je weten wanneer er btw moet aangerekend worden op een verkoopfactuur en wanneer niet? of er btw in België moet worden betaald of elders? of de btw van inkomende facturen aftrekbaar is of niet? waar in de btw-aangifte dit moet verwerkt worden? Dan vind je de antwoorden in deze module. Door tal van voorbeelden en oefeningen wordt deze complexe materie gestructureerd. De btw-aangifte is voor jou geen onbekende meer. Ook de recente verandering van btw in de dienstensector komt aan bod. A2 Aanvullend dubbel boekhouden en A3 Computerboekhouden kan je pas beginnen als je voor A1 Basis dubbel boekhouden geslaagd bent. B Deelcertificaat Vennootschappen B1 Vennootschapsrecht Vennootschapsrecht tracht je inzicht bij te brengen in de organisatie en werking van vennootschappen. Je krijgt een overzicht van de belangrijkste vennootschapsvormen en hun kenmerken, waarna vooral aan de nv en de bvba aandacht wordt besteed. Daarbij worden aspecten besproken als de oprichting van de vennootschap, het bestuur, de algemene vergadering, het kapitaal en de aandelen, de beëindiging van de vennootschap, fusies en splitsingen. In elke les wordt door middel van oefeningen en casestudies de theorie aan de praktijk gekoppeld. B2 Vennootschapsboekhouden In deze module worden de verschillende levensfasen van een vennootschap (bvba en nv) boekhoudkundig verwerkt. Komen o.a. aan bod: de oprichting, de kapitaalverhoging en verlaging, de obligatielening, de winstverdeling. De boekingen die specifiek zijn voor een vennootschap worden nader ontleed. Andere behandelde onderwerpen zijn: de keuze tussen éénmanszaak en vennootschap en het opmaken van het financieel plan. De nadruk ligt op het maken van toepassingen. B3 Vennootschapsbelasting Ook een bedrijf kan er niet aan ontsnappen... de jaarlijkse belastingaangifte. Breekt het zweet je uit bij het zien van dit document of zit je met de handen in het haar, dan is dit iets voor jou. Aan de hand van een overzichtelijk handboek en praktische voorbeelden bestuderen we de verschillende onderdelen van het fiscale resultaat van een vennootschap en de mogelijke aftrekposten. Vertrekkend vanuit de jaarrekening van de vennootschap zullen we ontdekken dat een boekhoudkundige winst niet noodzakelijk tot het betalen

15 van belastingen leidt en dat aan een boekhoudkundig verlies een fiscale kostprijs kan verbonden zijn. Op het einde van de cursus ben je in staat om een aangifte correct in te vullen en te berekenen hoeveel belastingen het bedrijf aan de Belgische Staat verschuldigd is. Hoe worden onze bedrijven fiscaal getaxeerd? Kom het ontdekken. B2 Vennootschapsboekhouden kan je pas beginnen als je voor A1 en A2 Basis en aanvullend dubbel boekhouden geslaagd bent. C Deelcertificaat Wetgeving en personenbelasting Cl Sociale wetgeving Ken je je rechten en plichten als werknemer? Weet je wat een CAO is? In deze module krijg je inzicht in de complexe wetgeving betreffende arbeidsovereenkomsten (vb. soorten contracten, schorsingsredenen en - modaliteiten, einde van de overeenkomst) arbeidsreglementering (vb. arbeidsduur, zondagsrust, nachtarbeid) en de bescherming van het loon. Ook de wetgeving betreffende het collectief overleg wordt bestudeerd. Wat is sociale zekerheid? In welke gevallen heb je recht op een uitkering? In dit tweede luik van de module komen de verschillende sectoren van de sociale zekerheid aan bod. C2 Personenbelasting De belastingwetgeving... het is een groeiende complexiteit met een permanente evolutie. Ieder van ons wordt hiermee geconfronteerd, maar niet getreurd, want de lessen zijn een spannende zoektocht naar de rode draad die doorheen de verwerking van al onze inkomsten loopt. Via tal van oefeningen leer je gemaakte kosten in mindering brengen van je beroepsinkomen, bereken je zelf de onroerende voorheffing van je woning en vul je niet noodzakelijk de verkregen intresten op je spaarboekje in. Mag er rekening gehouden worden met een belastingvrije som? Is mijn zoon nog ten laste nu hij een studentenjob heeft? Welk voordeel heb ik als ik aan pensioensparen doe? Is een gemeentebelasting duur? Waarom wordt er bedrijfsvoorheffing afgehouden van mijn inkomen? Enz. Dit zijn allemaal vragen die je probleemloos zal kunnen beantwoorden. De steeds terugkerende, jaarlijkse verplichting om de aangifte van uw inkomsten te doen wordt dus een lachertje! Na het invullen van het belastingformulier maak je immers zonder moeite zelf de berekening van de som die de belastingadministratie op je bankrekening gaat terugstorten. Hierbij heb je de controle via een software pakket. C3 Burgerlijk, handels-en economisch recht Burgerlijk en handelsrecht gaat over onze dagelijkse situatie in de maatschappij. Daarom wordt er tijdens de lessen uitgegaan van de realiteit en van persoonsgebonden situaties. Door gebruik te maken van het burgerlijk wetboek, reële contracten, notariële akten, het Belgisch Staatsblad en de wet op handelspraktijken wordt duidelijk hoe we ons als persoon kunnen terugvinden in de materie van dit rechtsvak. Vandaar ook de interesse, de alertheid en de kritische ingesteldheid van de cursisten tijdens de groepsdiscussies en bij de bespreking van gevallenstudies. We zijn allemaal geïnteresseerd in de impact van een gekozen huwelijkscontract. We weten allemaal graag hoe erfenissen nu juist in mekaar zitten. Ieder van ons sluit toch graag met een goed gevoel een koopcontract of een huurcontract af. Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. D Deelcertificaat Financiën D1 Bank-en beurswezen Hier krijg je zicht op het economisch belang en de juridische omkadering van het Belgische en internationale bank- en beurswezen. Je verwerft kennis op het vlak van de verschillende betaalmiddelen, kredietvormen en beleggingsproducten. Ook wordt er aandacht besteed aan de financiële crisis, met een kritisch oog op de actualiteit. D2 Financiële algebra We behandelen hier diverse onderwerpen van de financiële wiskunde, onderverdeeld in drie grote thema s: intrestberekening, annuïteiten, leningen. Je leert disconto, enkelvoudige en samengestelde intrest berekenen, aflossingsplannen voor leningen opstellen en rekenen met annuïteiten. Het accent ligt op het actief kunnen toepassen van de leerstof en je leert werken met

16 het rekenblad Excel. Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. E Deelcertificaat Controle E1 Financiële analyse Jaarrekeningen zijn de slotfase van een boekhouding. Zij zijn in België gemakkelijk opvraagbaar. Zowel financieel als niet-financieel getrainde mensen komen in aanraking met balans en resultatenrekening. Bankiers, aandeelhouders, bedrijfsleiders, commercieel verantwoordelijken en personeelsleden hebben belangstelling voor de financiële informatie van een jaarrekening. Beleggers vinden de continuïteit van de winstcijfers fundamenteel belangrijk. Een minimale kennis van balansanalyse is dan ook een vereiste. Termen als solvabiliteit, rendabiliteit, liquiditeit, cashflow, brutoverkoopmarge, werkkapitaal worden niet alleen besproken maar ook getoetst en geïnterpreteerd aan de hand van bij de NBB bekomen jaarrekeningen. E2 Audit Onder audit verstaan we in het kader van deze cursus "de controle van de jaarrekening". Een greep uit het aanbod: Wat is audit van de jaarrekening? Welke ondernemingen dienen een audit te ondergaan? Auditrisico Controlewijze Uitvoerige controlemethodes mbt. activa en passiva, resultatenrekening en toelichting het audit verslag en de beoordeling van de revisor In deze module krijg je inzicht in het werk van de bedrijfsrevisor. Het doel is niet een opleiding bedrijfsrevisor aan te bieden. E3 Kostprijsberekening Je krijgt een grondig inzicht in en kennis van de typische begrippen (kostensoorten, kostenplaats, ) en de technieken van de analytische boekhouding. Op het einde kan je de analytische resultaatberekening toepassen en voorstellen tot regularisatie formuleren. Begrippen kostensoorten, kostenplaats en kostendrager De relatie tussen de algemene en analytische boekhouding Doel en functie van kostprijsberekening Technieken om kostprijzen te berekenen Berekenen van de waarde van bijproducten, afvalstoffen en goederen in bewerking Omslagsleutels Opstellen van een kostenverdeelstaat Methoden van integrale kostprijsberekening De boekhoudkundige verwerking van de autonome analytische boekhouding Boekhouding van industriële bedrijven naar productievorm E4 Consolidatie In 40 lestijden geven wij je inzicht in de belangrijkste aspecten van de consolidatietechniek om te komen tot een geconsolideerde jaarrekening van een groep ondernemingen. Dit is belangrijk, want een getrouw beeld van het vermogen, de financiële positie en het resultaat van een groep ondernemingen is de bron van informatie bij uitstek voor alle stakeholders (aandeelhouders, financiers, personeel, leveranciers, klanten, enz.).een groep ondernemingen die financieel goed beheerd wordt, heeft een concurrentieel voordeel t.o.v. een groep ondernemingen die dat niet is. Begrippen als "belang van derden, controle, intragroepsverrichtingen, eliminatie van winst in de voorraden, proportionele consolidatie enz... " zal je probleemloos doorgronden. Voor financiële analyse en kostprijsberekening is basis dubbel boekhouden vereist als voorkennis. Voor audit en consolidatie dien je ook aanvullend boekhouden onder de knie te hebben. F Deelcertificaat Management en Organisatie F1 Kostenbeleid en budget Het doel van deze module is tweeledig. Enerzijds moet ze inzicht verschaffen in het kostenbeleid van een onderneming. In dit deel zullen dan ook de verschillende technieken van kostencalculatie besproken worden (full costing, direct costing, activity based costing, enz.) evenals een aantal basisbegrippen uit de bedrijfseconomie (break even point, vaste, veranderlijke, directe en indirecte kosten, enz.). Anderzijds maak je hier kennis met de verschillende

17 budgetten die in een onderneming gehanteerd worden (verkoop- en verkoopkostenbudget, productiebudget, investeringsbudget, liquiditeitbudget, enz.). Na het volgen van de module, moet je niet enkel in staat zijn dergelijke budgetten op te stellen, maar je moet ze eveneens kunnen interpreteren en eventuele voorstellen daaromtrent formuleren. Voor kostenbeleid en budget dien je geslaagd te zijn voor kostprijsberekening. F2 Organisatie en communicatie In het onderdeel Organisatie worden begrippen zoals leiderschapsstijlen en strategisch management toegelicht. Vervolgens wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van de organisatietheorieën, waaruit de huidige organisatiestructuren zijn ontstaan. Zo komen we tot de opbouw van een organogram van een bedrijf. Tenslotte maak je kennis met begrippen als marketing management, logistiek management en kwaliteitsmanagement. In het onderdeel Communicatie krijg je eerst een inleiding over communicatievaardigheden. Vervolgens kun je die theoretische verworvenheden toepassen in tweegesprekken zoals het sollicitatiegesprek, het functioneringsgesprek, het feedbackgesprek. Je leert ook hoe je efficiënt vergadert. En je eindigt met het geven van een presentatie waarin je je presentatietechnieken kunt optimaliseren. Voor deze vakken hoef je vooraf geen andere module gevolgd te hebben. G Deelcertificaat Projectwerk G1 Projectwerk In deze module dien je geen klassikale lessen te volgen. Er wordt verwacht dat je een eigen gekozen onderwerp volledig uitwerkt. Je dient in je werk verschillende gevolgde modules te integreren. Ook bestaat de mogelijkheid tot werkplekleren, o.a. door het integreren van een stage. Hoewel voor dit traject geen voorkennis vereist is, is het aan te raden dit projectwerk te doen aan het einde van je opleiding.

18 Gastsprekers Paul D Hoore Financieel deskundige Els Van Hemelrijck Consultant Robert Half Group Tom De Greef Senior consultant Ernst & Young Frank Haemers BIBF Noëlle Coenen Dexia factors Greet Peeters Belgacom Curator Rechtbank van Koophandel Leuven Els Van Hemelrijck Consultant Robert Half Group Ina Deschouwer SD Worx Prof Dr.Van den Spiegel Chief economist BNP Paribas, Prof VUB, adviseur EU, schrijft voor De Tijd Interessante beleggingen. Toekomst van de euro. Recente tendenzen op de arbeidsmarkt in de financiële sector. Financiële profielen. Financiële audit van bedrijven. Zelfstandig boekhouder worden, deontologie van de boekhouder. Factoring. Activity Based Costing bij Belgacom. Het faillissement en gerechtelijk akkoord. Efficiënt solliciteren en tips. Sociale media : je postionering binnen de financiële arbeidswereld. Gevolgen van Di Rupo I voor bedrijven (bedrijfswagens, tijdskrediet, brugpensioen,.). Oorzaken economische, banken- en schuldencrisis? Hoe geraken we hier uit?

19 Rechtspraktijk & Boekhouden Kostprijs & toelatingsvoorwaarden INSCHRIJVINGSGELD Je betaalt 1,15 per lestijd, met een maximum van 575 per schooljaar. Je kan dit inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen. Afhankelijk van je statuut kom je in aanmerking voor vermindering of zelfs vrijstelling van betaling van inschrijvingsgeld. TOELATINGSVOORWAARDEN Je bent minimum 18 jaar oud en je hebt minstens een getuigschrift of diploma Hoger Secundair Onderwijs (HSO). Als je dit niet kan voorleggen kan je een toelatingsexamen afleggen. Je neemt dan contact op met de coördinator. De datum waarop deze proef plaats vindt vind je op de website Meer informatie over vrijstelling van inschrijvingsgeld en over opleidingscheques vind je op de website: BOEKEN EN WETBOEKEN De prijs wordt vermeld bij het vak op de website (vanaf september). Je kan de boeken en wetboeken met opleidingscheques betalen.

20 Redingenstraat Leuven

1. JE PROFIEL 2. BEROEPSPROFIEL

1. JE PROFIEL 2. BEROEPSPROFIEL Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO VOLT - www.cvovolt.be Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info.rechtspraktijk@cvovolt.be Rechtspraktijk NIVEAU HBO5/GRADUAAT ALGEMENE

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO VOLT - Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee T

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO VOLT -  Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee T Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO VOLT - www.cvovolt.be Interleuvenlaan 3-5, 3001 Heverlee T 016 31 99 20 info.rechtspraktijk@cvovolt.be Rechtspraktijk NIVEAU HBO5/GRADUAAT ALGEMENE INFO Je kan onze

Nadere informatie

BOEKHOUDEN NIVEAU HBO/GRADUAAT Algemene Info

BOEKHOUDEN NIVEAU HBO/GRADUAAT Algemene Info Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO VOLT Interleuvenlaan 3, 3001 Heverlee T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvovolt.be www.cvovolt.be Opleidingscoördinator: tom.haegemans@cvovolt.be BOEKHOUDEN NIVEAU

Nadere informatie

BOEKHOUDEN NIVEAU HBO5 / GRADUAAT Algemene Info

BOEKHOUDEN NIVEAU HBO5 / GRADUAAT Algemene Info Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO VOLT Interleuvenlaan 3, 3001 Heverlee T 016 31 99 20 info@cvovolt.be www.cvovolt.be Opleidingscoördinator: tom.haegemans@cvovolt.be BOEKHOUDEN NIVEAU HBO5 / GRADUAAT

Nadere informatie

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding

Graduaat Boekhouden. Erkend diploma. russel. volwassenenonderwijs. Lesgevers met beroepservaring. Erkend door BIBF en IAB. Modulaire opleiding CVOB russel volwassenenonderwijs Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Boekhouden Erkend door BIBF en IAB Modulaire opleiding Goede bereikbaarheid Praktijkgericht

Nadere informatie

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding VRIJ HANDELS- EN SPORTINSTITUUT vzw Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 e-mail: vhsi@vhsi.be website: www.vhsi.be VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Basis dubbel boekhouden (module A1)

Basis dubbel boekhouden (module A1) Basis dubbel boekhouden (module A1) In deze module maakt de cursist kennis met de techniek van het boekhouden. Er wordt ingegaan op alle belangrijke basisboekingen binnen een onderneming. basisbegrippen

Nadere informatie

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht

ECTS-fiche - Handels- en economisch recht ECTS-fiche - Handels- en economisch recht Afstudeerrichting: Graduaat rechtspraktijk Code: D1 Aantal lestijden: 80 1. Beknopte omschrijving: Het handelsverkeer is zonder twijfel een erg belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016.

Opleiding. Boekhouden. Code + officiële benaming van de module. C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht. Academiejaar 2015-2016. Opleiding Boekhouden Code + officiële benaming van de module C 3 Burgerlijk, handels- en economisch recht Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 6 studiepunten Totale studietijd 120 Aantal lestijden

Nadere informatie

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden

Boekhouden Accountancy. Computerboekhouden STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Computerboekhouden Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de kennis van basis boekhouden omgezet in een praktijkstudie.

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

Rechtspraktijk Financial & tax

Rechtspraktijk Financial & tax Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Financial & tax Je ideale opleiding kiezen

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Lessenrooster HBO Boekhouden

Lessenrooster HBO Boekhouden Lessenrooster HBO Boekhouden 2016-2017 1 Overzicht Module Semester Lesmoment Van Tot Begin Eind Vennootschapsrecht 1 wo (av) 14/9 21/12 18u00 22u00 Basis Dubbel Boekhouden 1 ma en do (av) 12/9 22/12 18u00

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT VOOR WERKSTUDENTEN - FLEXTRAJECT CAMPUS DIEPENBEEK

BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT VOOR WERKSTUDENTEN - FLEXTRAJECT CAMPUS DIEPENBEEK BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT VOOR WERKSTUDENTEN - FLEXTRAJECT CAMPUS DIEPENBEEK Dagonderwijs is niets voor jou, want je werkt, je wil werken, je moet trainen, je gezondheid laat

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs

{ Rechtspraktijk } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Rechtspraktijk } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

Lessenrooster HBO Boekhouden 2015-2016

Lessenrooster HBO Boekhouden 2015-2016 Lessenrooster HBO Boekhouden 2015-2016 1 Overzicht Module Semester Lesmoment Van Tot Begin Eind Vennootschapsrecht 1 2016-2017 Basis Dubbel Boekhouden 1 ma en do (av) 14/9 10/12 18u00 22u00 Burgerlijk,

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015

vrijstellingen rechtspraktijk 2014/2015 vrijstellingen rechtspraktijk /2015 vrijstellingen /2015 1 Bedrijfsmanagement, 5 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 4 6 6 sonderdeel Industriële wetenschappen en technologie Industriële wetenschappen en technologie

Nadere informatie

Rechtspraktijk Real estate

Rechtspraktijk Real estate Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

De student kan: Studeertijd:80 uren

De student kan: Studeertijd:80 uren STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Boekhouden Accountancy Module Financiële analyse Plaats van de module in de opleiding: Ondernemingen verspreiden informatie over hun prestaties en financiële toestand

Nadere informatie

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT OP C K IE CON UN GS IN EP T 2013-2014 Geel ID Bachelor in het Bedrijfsmanagement LE ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT Onze troeven Uniek opleidingsconcept Je krijgt de tijd om na te gaan welke richting je uit

Nadere informatie

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Boekhouden } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Rechtspraktijk Social law. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Rechtspraktijk Social law. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Social law Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Social law Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs

{ Boekhouden } Volwassenenonderwijs Volwassenenonderwijs { Boekhouden } Het Perspectief / Nonnemeersstraat 15 / 9000 Gent T - 09 267 12 99 of 09 267 12 53 / - ann.dhooghe@hetperspectief.net Inhoud Een welkom perspectief... 2 Wat is hoger

Nadere informatie

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N.

Docenten: R. Cassiers, G. Franssens, D. Torfs, Y. Nachtegaele, P. Vandaele, Y. Vanden Bosch, N.N. Juridische vorming Deze module bestaat uit drie onderwijsleeractiviteiten: de onderwijsleeractiviteit Juridische vorming, de onderwijsleeractiviteit Deontologie en de onderwijsleeractiviteit Rechtsmethodologie

Nadere informatie

Rechtspraktijk Bank & insurance

Rechtspraktijk Bank & insurance Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Bank & insurance Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Bank & insurance Je ideale opleiding

Nadere informatie

Rechtspraktijk Business Law

Rechtspraktijk Business Law Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Business Law Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Business Law Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Toegepaste fiscaliteit

Toegepaste fiscaliteit Toegepaste fiscaliteit Bachelor na bachelor via afstandsonderwijs STUDEER OP AFSTAND 2017 2018 Fiscale deskundigen gegeerd De nood aan hoogopgeleid personeel in het domein van de belastingen is de laatste

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Rechtspraktijk Real estate

Rechtspraktijk Real estate Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Real estate Je ideale opleiding kiezen uit

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2015/2016. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2015/2016 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf

ECTS-fiche VENNOOTSCHAPSRECHT MODULE KORTE OMSCHRIJVING. Academiejaar: vanaf MODULE VENNOOTSCHAPSRECHT Afstudeerrichting: Rechtspraktijk Code: D2 Academiejaar: vanaf 2014-2015 Type: Kernmodule Niveau: inleidend Periode binnen het modeltraject: semester 1 Start binnen de programmering

Nadere informatie

Studiewijzer (ECTS-fiche)

Studiewijzer (ECTS-fiche) Studiewijzer (ECTS-fiche) Schooljaar 2014-2015 Opzet van de studiewijzer is om een uitgebreid overzicht te krijgen van de invulling en opbouw van de module. Er bestaat slechts één studiewijzer voor elke

Nadere informatie

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE

FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE ACADEMISCH PROGRAMMA POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT KENNIS PRAKTIJK INNOVATIE IMPLEMENTATIE INHOUD POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT MODULE FISCALE RECHTSVAKKEN Pagina 2 tot 7 POSTGRADUAAT FISCAAL RECHT SUMMERSCHOOL

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren.

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A4 BTW( 6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang en de betekenis

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK PCVO Limburg PCVO Handel + PCVO Maasland BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN

Nadere informatie

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s PROF.DR. PATRICIA EVERAERT, Docent Lessius Hogeschool en KULeuven GERRIT SARENS, Doctoraatsonderzoeker UGent (Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering)

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen

Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Het leven zoals het is Rechtspraktijk, van CVO naar KHLeuven Klik hier voor meer informatie over Rechtspraktijk in het CVO Leuven-Landen Ze zien dat wij over een ruimere juridische bagage beschikken dan

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2014/2015 uniek in Vlaanderen bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE

HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE TWEEDE EDITIE HANDBOEK BOEKHOUDEN CONSOLIDATIE Em. Prof. dr. Erik De Lembre Lic. Sadi Podevijn Tweede editie Antwerpen Cambridge Handboek Boekhouden. Consolidatie. Tweede

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Handel (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de derde graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Rookstopconsulent. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Rookstopconsulent Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

ACCOUNTANCY- FISCALITEIT

ACCOUNTANCY- FISCALITEIT ACADEMIEJAAR 2017/2018 BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY- FISCALITEIT ARTESIS PLANTIJN HOGESCHOOL ANTWERPEN BACHELOR BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY- FISCALITEIT * Je ideale opleiding kiezen uit het

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015

PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo Academiejaar 2014-2015 5 maart 2015 PLAATSAANBIEDINGEN maart 2015 VACATURE 2014-2015/010 Junior accountant dossierbeheerder in een boekhoud-

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk

Functietitel: Verantwoordelijke in de boekhouding. Uiterste sollicitatiedatum: zo snel mogelijk SJABLOON Werken via KdG Gelieve dit ingevulde sjabloon te mailen naar: werken-via-kdg@kdg.be Sollicitaties dienen verstuurd te worden naar de contactgegevens uit de vacature. Functietitel: Verantwoordelijke

Nadere informatie

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22

CVO PANTA RHEI - Schoonmeersstraat 26 9000 GENT 09 335 22 22 identificatie opleiding Boekhouden modulenaam Sociale wetgeving code module C1 goedkeuring door aantal lestijden 80 studiepunten datum goedkeuring structuurschema / volgtijdelijkheid link: inhoud link

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 201 2014 Bachelor voor graduaatstudenten Combinatie werken / studeren PXL - Business PXL - IT vlot serieus 1 Bachelor voor graduaatstudenten Afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2014 201 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 2 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

Lessenrooster HBO Boekhouden 2014-2015

Lessenrooster HBO Boekhouden 2014-2015 Lessenrooster HBO Boekhouden 01-01 1 Overzicht Module Semester Lesmoment Van Tot Begin Eind Vennootschapsrecht 1 za (vm) 0u00 1u00 Basis Dubbel Boekhouden 1 di en do (av) 1u00 u00 Burgerlijk, handels-

Nadere informatie

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic

Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Academiejaar 2015/2016 uniek in vlaanderen! bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime & Justice Academic Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Rechtspraktijk Crime &

Nadere informatie

Definitieve examenplanning: richtlijnen voor cursisten (academiejaar )

Definitieve examenplanning: richtlijnen voor cursisten (academiejaar ) Definitieve examenplanning: richtlijnen voor cursisten (academiejaar 2016 2017) Eerst en vooral beklemtonen we dat het examenreglement HBO5 van toepassing is op de onderstaande examenreeksen. Het is raadzaam

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Informatica Ervaren lesgevers Modulaire opleiding Moderne lesinfrastructuur Avond- + zaterdaglessen Educatief verlof 1,15

Nadere informatie

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven

Hilde Bottu Kristel Grondelaers Evi Neven Oriënteren naar HBO5 Hilde Bottu beleidsadviseur HBO5 UC Leuven-Limburg Kristel Grondelaers Docent/stagebegeleider/coördinator Promotie HBO Verpleegkunde Genk Evi Neven Beleidsmedewerker HBO5 Limburg/IKZmedewerker

Nadere informatie

Postgraduaat. Fiscaliteit. Fiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Postgraduaat. Fiscaliteit. Fiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 ostgraduaat Fiscaliteit Fiscaliteit Artesis lantijn Hogeschool Antwerpen ostgraduaat Fiscaliteit Fiscaliteit Een postgraduaat aan onze Hogeschool is niet zomaar een aanvullende opleiding.

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT

Of actie en organisatietalent? Eigen accenten. Smaak te pakken? In English en Français JE OPLEIDING BEDRIJFS- MANAGEMENT Of actie en organisatietalent? Ben je eerder te vinden voor actie en organisatie, dan denk je misschien aan een marketingdiploma (zie p. 20) of een diploma Logistiek Management (zie p. 22). In dat geval

Nadere informatie

Infosessie 12/09/2013

Infosessie 12/09/2013 Infosessie 12/09/2013 Roerende voorheffing op liquidatieboni Roerende voorheffing op dividenden Bankgeheim 10% roerende voorheffing op liquidatieboni Slaan en zalven tegelijkertijd Tarief roerende voorheffing:

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2016/2017. bachelor Bedrijfsmanagement. Accountancyfiscaliteit. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2016/2017 bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor Bedrijfsmanagement Accountancyfiscaliteit Je ideale opleiding kiezen uit het ruime

Nadere informatie

Externe financiële verslaggeving

Externe financiële verslaggeving Externe financiële verslaggeving Diete Haesendonckx Hfst 1: Inleidende beschouwingen 1. Analyse van de jaarrekening (JR) Tijdens het jaar è boekhouding(registreren van handelsgebeurtenissen) Einde van

Nadere informatie