info Factuur BTW 19% BTW 21% minox - info jaargang 11 september 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info Factuur BTW 19% BTW 21% minox - info jaargang 11 september 2012"

Transcriptie

1 Factuur BTW 19% BTW 21% minox - info jaargang 11 september 2012 Deze MINOX-Info informeert u over de consequenties van de BTW-verhoging, die 1 oktober 2012 ingaat. De bijbehorende MINOX-programmatuur kunt u via het internet eenvoudig downloaden. De essentie U hanteert de juiste datum en MINOX zorgt voor het juiste BTW-tarief. info

2 Inhoudsopgave Begrotingsakkoord De stappen in De geadviseerde werkwijze 5 Stap 1: Installeer de nieuwe build 6 Stap 2: Factureer voor 1 oktober Stap 3: Vanaf 1 oktober Factureert u met MINOX? 10 MINOX-Factuurhistorie uitgebreid 11 Verkooporderadministratie 12 Inkooporderadministratie 14 BTW-aangifte Veelgestelde vragen 16

3 Begrotingsakkoord 2013 Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 Het hoge BTW-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Deze Info is geheel gewijd aan de administratieve gevolgen voor MINOX. Een van de maatregelen uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, waarmee de Eerste Kamer 11 juli jl. in meerderheid akkoord is gegaan, is het verhogen van het algemene BTWtarief. Het is een van de vele fiscale maatregelen uit het akkoord, dat in mei is gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Het lage BTW-tarief blijft ongewijzigd en gehandhaafd op 6%. De wijziging gaat in op 1 oktober 2012 en heeft een behoorlijke impact op bedrijven. Hier moet u zich goed op voorbereiden om problemen te voorkomen. Waar moet u met het boekhouden en factureren rekening mee houden? In deze MINOX-Info leest u hoe u op een eenvoudige manier met behulp van de nieuwe build voor en na 1 oktober 2012 zo goed als automatisch zowel het oude BTW-tarief van 19% als het nieuwe van 21% kunt hanteren. Bent u niet BTW-plichtig en werkt u in MINOX niet met BTW en BTW-codes? Dan zal deze MINOX-Info niet bijzonder interessant voor u zijn. Voor u verandert er namelijk niets! Regelmatig informeren wij onze MINOX-gebruikers onder andere per over actuele zaken, zoals SEPA, BAPI en deze BTW-verhoging. Tevens ontvangt u tips en trucs. Ontvangt u van ons nog geen nieuwsbrief? Stuur dan uw adres naar Ton Janssen Directeur Disclaimer: De informatie in deze MINOX-Info is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet door ons worden ingestaan.

4 De stappen in 2012 De stappen in 2012 Begin september Installeer de nieuwe build (zie pagina 6). Tijdlijn 2012 Inventariseer de gevolgen van de BTWwijziging Mogelijk heeft de BTW-verhoging gevolgen voor de verkoopprijzen van uw artikelen en/of diensten, met name als u levert aan particulieren. Zeker als uw producten inclusief BTW zijn geprijsd, zult u maatregelen moeten treffen. Breng deze vroegtijdig in kaart. 30 september Factureer alle goederen en verleende diensten die u vóór 1 oktober heeft geleverd of verricht (zie pagina 6). Voor een prestatie (levering of dienst) die u vanaf 1 oktober 2012 verricht, moet u in plaats van 19% het nieuwe tarief van 21% BTW in Factuur BTW 19% rekening brengen. Dit geldt ook Factuur als u de factuur al eerder BTW 19% BTW 21% heeft verstuurd. (zie pagina 7 e.v.). Op basis van de datum hanteert MINOX automatisch het juiste 1 oktober 2012 BTW-tarief. In bijzondere situaties kunt u hiervan afwijken. Factuur BTW 19% BTW 21% Prestatie Levering of dienst Factuur BTW 19% Januari 2013 Aanmaken nieuw boekjaar: MINOX controleert en wijzigt het hoge BTW-tarief en de gebruikte BTW in de inkoop- en verkooporderadministratie (zie pagina 15) Als u een prestatie heeft verricht voor 1 oktober 2012 mag u ook na die datum nog een factuur sturen met 19% BTW er op. Voor langdurige prestaties die beginnen voor 1 oktober 2012 en er na eindigen, kunt u nu al besluiten om de prestaties en de facturen in stukken te knippen voor en na 1 oktober Boekjaar 2013 MINOX werkt weer normaal. Controle op een datum tijdens het boeken of factureren, wordt niet meer toegepast.

5 De geadviseerde werkwijze De geadviseerde werkwijze De wijziging van het algemeen BTW-tarief van 19% naar 21% heeft consequenties voor uw administratie. Door het volgen van slechts een paar stappen kunt u het voor uzelf gemakkelijk en overzichtelijk maken. 1. Zorg dat u de build (of hoger) van versie 11 zo snel mogelijk installeert. 2. Factureer op (of voor) 30 september 2012 alle leveringen en verleende diensten die u voor 1 oktober 2012 heeft verricht. 3. Door het in gebruik nemen van deze laatste build zal MINOX automatisch na 30 september 2012 in plaats van 19% het nieuwe tarief van 21% hanteren. U hoeft daarvoor het BTW-percentage (bij Onderhoud -> Algemeen -> BTW-gegevens) niet te wijzigen. Voor bijzondere situaties blijft 19% BTW mogelijk, ook na 1 oktober De BTW-aangifte is iets gewijzigd (zie pagina 15). Dit is mede afhankelijk van de periode (maand, kwartaal of boekjaar). 5. Bij het aanmaken van het (nieuwe) boekjaar 2013 controleert MINOX of het oude BTW-percentage van 19% nog aanwezig is. In dat geval zal dit automatisch door MINOX worden gewijzigd in 21%. Dit geldt ook voor de voorbeeldorders, offertes, periodieke orders en de inkoop- en verkooporders, die meegaan naar het nieuwe boekjaar. Aandachtspunten Ook het periodiek factureren van bijvoorbeeld abonnementen en huren kunt u het beste splitsen in een termijn tot 1 oktober 2012 en een termijn vanaf 1 oktober Heeft u voor 1 oktober 2012 gefactureerd (met 19%), maar vindt de levering of dienst pas na 30 september 2012 plaats, crediteer deze dan met 19% en factureer opnieuw met 21%. U kunt, indien gewenst, per administratie de intelligentie voor het automatisch toepassen van de BTW-verhoging uitzetten (zie pagina 7). Voor individuele en branche-specifieke gevallen (o.a. de bouw) maar ook voor fiscale afwegingen verwijzen wij u naar uw adviseur.

6 Stap 1: Installeer de nieuwe build Stap 1: Installeer de nieuwe build Zoals elke build kan ook deze via het internet worden gedownload en geïnstalleerd. U heeft natuurlijk de laatste versie 11 van MINOX reeds in gebruik. Met versie 11 bent u namelijk in staat om via het internet de nieuwe build (of hoger) te downloaden en te installeren. In de titelbalk van het eerste inlogscherm van MINOX kunt u controleren met welke build u nu werkt. Zowel de nieuwe build 200.1, als versie 11 -als u deze nog niet gebruikt- kunt u downloaden door in een administratie te kiezen voor Beheer -> Programma-update (via het internet). Kies vervolgens voor de optie Controleren of er een update beschikbaar is. Het is altijd verstandig om een back-up te maken van de administratie(s). Dit geldt dus ook voordat u de nieuwe versie of build gaat installeren. Zorg dat tijdens de installatie geen gebruikers in MINOX actief zijn. Wij adviseren u om alle programma s af te sluiten voordat u met de installatie begint. In geval van Windows 7 dient u toestemming te verlenen om de MINOX-update te kunnen uitvoeren. Intelligentie automatische BTW-verhoging 2012 uitschakelen Wilt u niet dat MINOX automatisch op of na 1 oktober 2012 de BTW-verhoging gaat toepassen en/of heeft u reeds BTW-codes aangemaakt met 21% voor zowel Af te dragen BTW als Te vorderen BTW? Per administratie kunt u deze intelligentie uitzetten. Plaats bij Onderhoud -> Algemeen -> Basisgegevens administratie - tab BTW een vinkje bij Uitschakelen onder Automatische BTW-verhoging Deze keuze is alleen zichtbaar in boekjaar Voor andere boekjaren is deze optie immers niet van toepassing.

7 Stap 2: Factureer voor 1 oktober 2012 Stap 2: Factureer voor 1 oktober 2012 Wij adviseren u om op (of voor) 30 september 2012 alle leveringen en verleende diensten die u voor 1 oktober 2012 heeft verricht, te factureren. Dit doet u op de gebruikelijke wijze met het algemene oude BTW-tarief van 19%. Als u de (order)facturering start, stelt MINOX, ingeval van BTW-hoog daarom ook voor om 19% te hanteren. Nadat u heeft gefactureerd, is het verstandig om te inventariseren: Of u leveringen en verleende diensten, die u voor 1 oktober 2012 heeft verricht, nog niet heeft gefactureerd. Deze dient u -uitzonderingen daargelaten- ook na 1 oktober 2012 met 19% BTW te factureren. Of u leveringen en verleende diensten heeft, die u voor 1 oktober 2012 heeft gefactureerd met 19% BTW, maar nog niet heeft verricht. Deze dient u, nadat u geleverd heeft, aanvullend met 2% extra BTW (verschil tussen 19% en 21%) te factureren (zie pagina 10).

8 Stap 3: Vanaf 1 oktober 2012 Stap 3: Vanaf 1 oktober 2012 Vanaf 1 oktober 2012 geldt het nieuwe algemeen btw-tarief van 21%. De nieuwe build van MINOX hanteert vanaf 1 oktober 2012 automatisch dit nieuwe tarief. U mag het percentage van BTW-hoog aanpassen, maar dat hoeft niet. In de programmatuur van MINOX wordt met het nieuwe tarief reeds rekening gehouden. Hieronder treft u de werkwijze van de diverse MINOX-programma-onderdelen aan. De regel hierbij is dat als de mutatie- of leverdatum voor 1 oktober 2012 ligt, 19% BTW wordt gehanteerd en na 30 september 2012 het nieuwe tarief van 21%. Dit geldt alleen voor boekjaar 2012 Grondslagen voor de BTW Bij de BTW-gegevens (Onderhoud -> Algemeen -> BTW-gegevens) heeft u per BTW-code de grondslagen gedefinieerd. U hoeft geen nieuwe grootboekrekeningen aan te maken. MINOX hanteert namelijk dezelfde grondslagen voor het nieuwe BTW-percentage als voor het oude. In principe adviseren wij u om niet in één periode zowel 19% als 21% BTW te gebruiken. Voor de maanden kwartaalaangifte van de BTW, zult u het nieuwe tarief van 21% pas in periode 10 respectievelijk 4 gaan gebruiken. Daarmee behoudt u de aansluiting van de af te dragen BTW met de grondslagen. Het bedrag Grondslag x BTW-percentage moet gelijk zijn aan het bedrag Omzetbelasting. C A B In dit voorbeeld ziet u dat de omzetbelasting (A van 19%) wordt gecalculeerd op basis van de grondslagen (C = v ,-) op (19% van v ,- =) v ,11. In de kolom Omzetbelasting heeft MINOX berekend: v Dit is het totaal van de geselecteerde periode van grootboekrekening 1501 (B).

9 Stap 3: Vanaf 1 oktober BTW-19% ook na 1 oktober 2012 Wordt u genoodzaakt om voor periode 10 (na 1 oktober 2012) toch nog te factureren (of te crediteren) met het BTW-tarief van 19%, dan dient u rekening te houden met het feit dat zowel op de grootboekrekeningen Omzet hoog als BTW af te dragen hoog gemengd geboekt wordt. U kunt dan geen aansluiting meer maken zoals beschreven in de vorige alinea. Taken -> Boeken Het boekingsprogramma richt zich op het veld boekingsdatum. Boekt u een nieuwe regel dan zal MINOX op basis van deze datum automatisch 19% of 21% BTW hanteren bij gebruik van BTW-code hoog. Dit geldt zowel voor een nieuwe regel in een nieuw dagboekblad als een nieuwe regel in een bestaand blad. Doorloopt u een bestaande boekingsregel zonder iets te wijzigen, dan zal MINOX de BTWberekening (en dus het BTW-bedrag) ongemoeid laten. Wijzigt u echter het bedrag en/of de BTW-code dan zal MINOX uiteraard wel het BTW-bedrag herrekenen op basis van de mutatiedatum. Het wijzigen van alleen de mutatiedatum heeft geen invloed op het herrekenen. Inkomende facturen Reeds voor 1 oktober 2012 kunt u facturen ontvangen met 21% BTW. Bijvoorbeeld uw telefoonprovider zal al voor 1 oktober een dienst, die betrekking heeft op de periode vanaf 1 oktober met 21% BTW belasten. Op dezelfde nota zullen de telefoongesprekken tot 1 oktober worden belast met 19% BTW. U kunt deze nota natuurlijk gesplitst per BTW-tarief inboeken. Gebruikt u in de ene boekingsregel een datum voor 1 oktober 2012 dan hanteert MINOX 19% en toetst u in de andere regel een datum na 1 oktober 2012 in dan berekent MINOX bij dezelfde BTW-code 21%. Boeken van inkoopfacturen Natuurlijk dient u alert te zijn, dat uw leverancier u een juiste factuur overhandigt. Ten aanzien van het vastleggen van de inkoopfactuur in uw administratie ligt het iets gemakkelijker dan dat u zelf een factuur stuurt. Voor de BTW-aangifte hoeft u namelijk bij de voorbelasting geen splitsing aan te brengen tussen de diverse BTW-percentages. Wij adviseren u echter in deze gevallen toch slechts één regel te boeken. In deze regel wijzigt u handmatig het BTW-bedrag dat MINOX voorstelt. Dit is gemakkelijker, het werkt sneller en het heeft geen gevolgen voor uw BTW-aangifte. Taken -> Vaste journaalposten Voor het vastleggen van vaste journaalposten is de werking gelijk aan het boeken (zie hierboven). Gaat u vaste journaalposten verwerken dan zal MINOX -ongeacht de datum- de BTW (percentage en bedrag) ongewijzigd overnemen. Het is te adviseren om uw vaste journaalposten even door te lopen. Mogelijk zijn bedragen na 1 oktober 2012 gewijzigd door het veranderen van het BTW-tarief. Taken -> Verwerking bankmutaties De werking voor het hanteren van het BTW-tarief van 19% of 21% is gelijk aan het boekingsprogramma (zie hierboven). Het programma richt zich op de valutadatum.

10 10 Factureert u met MINOX? Factureert u met MINOX? Dan kunnen de volgende zaken voor u belangrijk zijn. Afhankelijk van de leverdatum moet u 19% dan wel 21% BTW als algemeen tarief toepassen. Als u voor 1 oktober 2012 alle facturen heeft gemaakt van de producten en/of diensten die u heeft verricht, dan zult u daarna alleen nog maar het nieuwe BTW-tarief in rekening brengen. Niet de systeemdatum van de PC of de datum waarmee u in MINOX inlogt is bepalend, maar de lever- of factuurdatum. Hieronder beschrijven we de diverse programma-onderdelen. Facturering Taken -> Facturering Bij het starten van de facturering kiest u de gewenste factuurdatum en de boekingsperiode. Op basis van de gekozen datum stelt MINOX het toe te passen BTW-percentage voor. U kunt hiervan afwijken. Houdt u er wel rekening mee dat het gekozen tarief betrekking heeft op de gehele factuurrun. Ook een Proeffactuur zal ongeacht het BTW-percentage waarmee deze werd gemaakt, worden gefactureerd met het gekozen percentage van de factuurrun. Creditnota Alle leveringen en diensten, die na 30 september 2012 worden verricht en die onder het algemene BTW-tarief vallen, dient u te belasten met 21% BTW. Als u voor deze transactie reeds voor 1 oktober 2012 een factuur heeft gestuurd met het oude tarief van 19%, dient u een aanvullende factuur te maken met de extra 2% BTW (zijnde het verschil van 19% en 21%). Wij adviseren u echter om geen aanvullende factuur te maken, maar om de factuur van voor 30 september 2012 te crediteren (met 19%) en een nieuwe factuur te maken na de daadwerkelijke levering (met 21%). Automatisch creëren Creditnota Met de nieuwe build kunt u nu vanuit de module MINOX-Factuurhistorie heel gemakkelijk een creditnota maken. Zie de beschrijving op de volgende pagina.

11 MINOX-Factuurhistorie uitgebreid 11 MINOX-Factuurhistorie uitgebreid met: automatisch creëren creditnota MINOX-Factuurhistorie uitgebreid met automatisch creëren creditnota De module MINOX-Factuurhistorie is uitgebreid met een nieuwe functie. Met slechts één muisklik maakt u van een (verwerkte) factuur een creditnota. MINOX slaat deze creditnota eerst op in de status Proeffactuur. Deze Proeffactuur kunt u openen (Taken -> Facturering) door het debiteurennummer in te toetsen of door met de functietoets F4 te kiezen voor Proeffacturen. Fout in, fout uit Als uitgangspunt is gekozen voor de methode fout in, fout uit. Met andere woorden, de creditnota (opgeslagen als proeffactuur) is gelijk aan de foute (debet)factuur, maar dan uiteraard negatief. Bijvoorbeeld het adres, de referentie, alle handmatige en aangepaste artikelomschrijvingen worden overgenomen. Betalingsconditie Een uitzondering hierop is de betalingsconditie. Dit veld wordt door MINOX leeggemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld de tekst Betaling binnen 30 dagen wordt afgedrukt op de creditnota. Bij gebruik van kredietbeperking op de oorspronkelijk factuur blijft de conditie gehandhaafd omdat ook het bedrag van de kredietbeperking gecrediteerd dient te worden. De tekst onder de sluitregel Bij betaling binnen <DAGEN> dagen mag u <PERCENTAGE>% kredietbeperking, zijnde <BEDRAG> in mindering brengen op het factuurbedrag. wordt niet afgedrukt op de creditnota. In de status Proeffactuur bent u vrij om de (nog niet verwerkte) creditnota aan te passen. Dus condities wijzigen, factuur- en omschrijvingsregels toevoegen, wijzigen of verwijderen. Het factuuradres en de valuta kunt u niet wijzigen. Bij het verwerken van de creditnota wordt de oorspronkelijke koers, maar de huidige vvp gehanteerd. Voorraadadministratie Bij voorraadhoudende artikelen zal direct bij het maken van een creditnota (als proeffactuur) de technische voorraad worden opgeboekt. BTW-tarief Ook voor de creditnota geldt dat ongeacht het BTW-percentage waarmee deze werd gemaakt als Proeffactuur, het gekozen tarief voor de factuurrun wordt gehanteerd. Alleen huidig boekjaar Het is niet mogelijk om een creditnota van een factuur van vorige boekjaren te maken. De debiteur en/of de artikelen kunnen namelijk zijn verwijderd in het nieuwe boekjaar.

12 12 Verkooporderadministratie Verkooporderadministratie Taken -> Verkooporders Offertes en Voorbeeldorders De leverdatum is bepalend voor het toepassen van het algemene BTW-tarief. Bij het openen en/of wijzigen van deze datum zal MINOX het tarief bepalen en de offerte en de voorbeeldorder automatisch herrekenen. Orders Ook hier is de leverdatum bepalend voor het toepassen van het algemene BTW-tarief. Wordt de leverdatum gewijzigd dan zal MINOX opnieuw het tarief bepalen en de order automatisch herrekenen. Deze methode geldt ook voor orders die met de oude programmatuur zijn gemaakt. De orderdatum is namelijk niet van belang. Opdrachtbevestiging Werkt u niet met een leverdatum, dan is de leverdatum in uw geval gelijk aan de orderdatum. Wilt u de debiteur (opnieuw) een opdrachtbevestiging sturen met het nieuwe BTW-tarief (waarbij u levert na 30 september 2012), dan zult u de leverdatum moeten wijzigen. Verstuurt u geen opdrachtbevestigingen dan hoeft u de leverdatum in principe niet aan te passen. Facturering Bij het factureren herrekent MINOX automatisch de factuur en hanteert het juiste BTW-tarief op basis van de factuurdatum, ongeacht de leverdatum. Zoals we al eerder hebben aangegeven, gaat u met de factuurdatum voor 1 oktober 2012 alle orders die u voor die datum heeft geleverd, factureren. Factureren in oktober over september 2012 Niet de systeemdatum van de PC of de datum waarmee u in MINOX inlogt is bepalend, maar de gekozen factuurdatum. Het is niet ongebruikelijk dat in de eerste week van oktober de maand september wordt gefactureerd (voor de doorboeking in periode 9). Men gebruikt dan als factuurdatum 30 september Deze datum is bepalend voor MINOX voor het hanteren van het juiste BTW-tarief, dus nog 19%.

13 Verkooporderadministratie 13 Selecties Elke order in MINOX kent een zogenaamde orderstatus. Uitsluitend een order in de status FA (= gereed voor facturering) kan gefactureerd worden. Met name als u geen gebruik maakt van het gereedmelden en/of het afdrukken van de afleverbon, kunnen er orders de status FA hebben, die u nog niet wilt factureren. Wees dus kritisch met uw selecties. Factuurrun = één algemeen BTW-tarief De factuurdatum is bepalend voor het te hanteren algemene BTW-tarief van 19% of 21%. Orders, die u voor en na 1 oktober 2012 heeft geleverd, dient u dus in een gescheiden factuurrun te factureren. Kies in die situatie eerst voor de selectie op leverdatum t/m 30 september 2012.

14 14 Inkooporderadministratie Inkooporderadministratie Taken -> Inkooporders Orders De leverdatum bepaalt het BTW-tarief. Wordt de leverdatum gewijzigd dan zal MINOX opnieuw het tarief bepalen. Een oude inkooporder zal -indien de leverdatum na 30 september 2012 ligt- worden herrekend met het nieuwe BTW-tarief. De orderdatum is daarbij dus niet van belang. Inkooporder genereren vanuit verkooporder Als de inkooporder automatisch door MINOX wordt aangemaakt bij het afsluiten van de verkooporder, zal de leverdatum van de inkooporder worden gehanteerd ter bepaling van het BTW-tarief. Automatisch genereren Met deze functie maakt MINOX automatisch inkooporders aan. De leverdatum bepaalt het BTW-tarief. De leverdatum is gelijk aan de in het dialoog ingetoetste inkooporderdatum. Orders / Doorboeken Bij het verwerken van de inkooporder zal MINOX op basis van de leverdatum het BTW-tarief bepalen. Hiervan kunt u afwijken door, voor het verwerken, het andere tarief te selecteren. Dat houdt dan wel in dat het factuurbedrag dat in de sluitregel werd getoond in de tab Orderregels gaat afwijken van het daadwerkelijke factuurbedrag. Inkooporders verzameld factureren MINOX biedt u de mogelijkheid om meerdere inkooporders te verzamelen. U selecteert inkooporders (in de status Gereed voor Factuur ). De geselecteerde inkooporders worden doorgeboekt naar één inkoopfactuur. De kopgegevens (leverdatum, betalingsconditie, vertegenwoordiger, enz.) van de oudste inkooporder worden gebruikt voor de andere samengevoegde inkooporders. In de verzamelde inkoopfactuur kan ten aanzien van BTW-hoog slechts één percentage worden gehanteerd (19% of 21%). Op basis van de leverdatum zal MINOX dit bepalen, waarbij de gebruiker (voor het doorboeken) dit nog kan aanpassen.

15 BTW-aangifte BTW-aangifte 2012 BTW-aangifte 2012 Vanaf de BTW-aangifte van tijdvak oktober (voor maandaangiften) en het 4e kwartaal (voor kwartaalaangiften) kent het aangiftebiljet bij 1a twee hoge BTW-tarieven: zowel 19% als 21%. Op de aangifte staat daarom geen percentage meer, maar alleen hoog tarief. Omdat er geen relatie meer bestaat tussen Omzet en BTW, dient u op de site van de Belastingdienst zowel in de kolom bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend als in de kolom omzetbelasting de bedragen in te toetsen. Bij aangiften voor 1 oktober 2012 berekent het aangifteprogramma van de Belastingdienst de kolom bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend automatisch. Bij gebruikmaking van het nieuwe BTW-tarief van 21% al voor 1 oktober 2012 zal MINOX de kolommen Omzet en BTW bij de BTW-aangifte voor het tijdvak september of het 3e kwartaal 2012 opnemen op het aangiftebiljet bij 1a. Jaaraangifte Heeft u in MINOX gekozen voor slechts één periode (Onderhoud -> Algemeen -> Basisgegevens administratie - tab Perioden), dan heeft u na 1 oktober 2012 geen controle of de Af te dragen BTW overeenkomt met de grondslagen. Het is raadzaam om -als u alle boekingen t/m september heeft verwerkt- een Proef- en saldibalans af te drukken en deze te bewaren. Aanmaken nieuw boekjaar 2013 Om te voorkomen dat in het boekjaar 2013 verkooporders, inkooporders, voorbeeldorders, offertes en periodieke orders voorkomen met het oude BTW-tarief van 19% met de bijbehorende bedragen worden deze - ingeval van aanmaken nieuw boekjaar 2013 herrekend. Als het BTW-percentage (Onderhoud -> Algemeen -> Basisgegevens administratie -> BTW-gegevens) nog op 19% staat, dan zal MINOX het percentage automatisch wijzigen in 21%. Dit geldt voor zowel BTW te betalen hoog als voor BTW te vorderen hoog. In boekjaar 2013 zal MINOX weer normaal werken. Dat betekent dat als u een factuur moet maken (of crediteren) met 19%, u een nieuwe BTW-code moet aanmaken.

16 16 Veelgestelde vragen Hieronder treft u antwoorden aan op vragen, die mogelijk bij u leven: Ik ben niet BTW-plichtig. Moet ik dan toch de nieuwe de build installeren? Als u geen BTW boekt en niet met BTW-codes werkt, zal MINOX op dezelfde wijze werken als u gewend bent. Het is echter altijd raadzaam om de laatste build van MINOX te gebruiken. Ik moet de administratie van 2011 nog afronden. Moet ik dan toch direct de nieuwe de build installeren? Ja, MINOX zal uitsluitend in boekjaar 2012 voorstellen doen ten aanzien van de BTW. Ik factureer niet met MINOX. Moet ik dan toch de nieuwe build installeren? Onder andere in het boekingsprogramma, verwerking van bankmutaties en de vaste journaalposten zal MINOX op basis van de datum het juiste BTW-tarief hanteren. Ik boek met MINOX maar mijn accountant doet voor mij de BTW-aangifte. Is deze build dan wel belangrijk voor mij? U dient tijdens het boeken het juiste BTW-tarief te gebruiken. De nieuwe build helpt u daarbij. Ik voer behalve een Nederlandse - ook een Belgische administratie in MINOX. Voor die administratie wil ik helemaal niet dat de werkwijze ten aanzien van de BTW wordt gewijzigd. U kunt per administratie de werkwijze ten aanzien van het voorstellen van het oude en het nieuwe BTWtarief uitschakelen. Ik heb een bouwbedrijf. Hoe zit het dan met de BTW van termijnen op en na 1 oktober 2012? U mag onder bepaalde condities nog het oude BTW-tarief hanteren. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw accountant of uw branche-organisatie. Moet ik mijn factuurlay-out nog aanpassen in verband met de BTW-wijzigingen? Nee, dat is niet nodig. In de sluitregel zal in plaats van 19% het nieuwe tarief van 21% worden gehanteerd en afgedrukt. Ik heb een gebroken boekjaar. Heeft dat gevolgen voor mijn administratie? Als het boekjaar 2012 is, zal MINOX voorstellen doen ten aanzien van de BTW. Als ik een factuur van voor 1 oktober 2012, moet crediteren, wat moet ik dan doen? U dient dan hetzelfde percentage te gebruiken als de te crediteren factuur, meestal dus 19%. Heeft de BTW-wijziging ook gevolgen voor het factureren binnen de EU-lidstaten? Als de debiteur een geldig BTW-identificatienr. heeft, kunt u blijven facturen met het nul-tarief. Ik ben een accountant en mijn klanten werken ook met MINOX. Wat betekent de uitwisselbaarheid van de administraties, als ik de nieuwe build installeer en een van mijn klanten nog niet? Alle administraties binnen versie 11 blijven volledig uitwisselbaar. U en uw klant kunnen dus de administratie probleemloos uitwisselen ongeacht de gebruikte build. Ik werk met MINOX-Urenadministratie en mijn facturen/declaraties koppel ik met MINOX-Financieel. Moet ik dan nog iets extra s doen, bijvoorbeeld in MINOX-Urenadministratie? Nee, MINOX-Financieel regelt de afhandeling van de BTW. Houdt u er wel rekening mee dat u bij de Koppeling met declaraties een splitsing dient aan te brengen tussen prestaties geleverd voor 1 oktober 2012 en er na. ontwerp & druk: JP Offset, Duiven, MINOX Software Vendelier PB VEENENDAAL Tel (0318) Fax (0318) Internet Copyright MINOX Software

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Financiële software heet MINOX

Financiële software heet MINOX Financiële software heet MINOX Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 2 Kenmerken van MINOX Introductie 3 Modulaire opbouw Gebruik toetsenbord en/of de muis Administraties en boekjaren 4 Onderhoud Relaties Boeken

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Workshop VIG Professional

Workshop VIG Professional Workshop VIG Professional Jaarafsluiting Gegeven door: Wilma Bambacht en Thijs Dams Locatie: Surya Products, Tuil Datum: 8 januari 2015 Aanvang: 19.30 uur Einde: 22.00 uur Organisatie: Thijs Dams - Easy

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows

Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Eindejaarsprocedure Exact voor Windows Simon van Haerlemstraat 17 1962 VB Heemskerk tel.: 0251-236 733 fax: 084-2220 789 e-mail: info@mt-support.nl internet: www.mt-support.nl Versiedatum: 8 april 2004

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Compact. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Compact Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave

Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 1 Handleiding Reeleezee Administratie Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave 1. Introductie... 6 1.1 Over Reeleezee Administratie... 6 1.1.1 Samen met uw accountant...

Nadere informatie

Financiele administratie in Easy-work

Financiele administratie in Easy-work Financiele administratie in Easy-work Grootboekrekeningen Allereerst is er een grootboekschema nodig. Mocht u niet beschikken over een grootboekschema, raadpleeg dan uw accountant. Hij/zij kan u daarvan

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*)

Procedure jaarafsluiting. UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) Procedure jaarafsluiting UNIT4 Multivers vanaf 10.3.1(*) (*) Dit document is alleen geldig vanaf UNIT4 Multivers versie 10.3.1 (dus ook te gebruiken met versies 10.4). U kunt de nieuwste versie van UNIT4

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie

Handleiding Davilex Totaal. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Totaal. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Totaal Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie