info Factuur BTW 19% BTW 21% minox - info jaargang 11 september 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info Factuur BTW 19% BTW 21% minox - info jaargang 11 september 2012"

Transcriptie

1 Factuur BTW 19% BTW 21% minox - info jaargang 11 september 2012 Deze MINOX-Info informeert u over de consequenties van de BTW-verhoging, die 1 oktober 2012 ingaat. De bijbehorende MINOX-programmatuur kunt u via het internet eenvoudig downloaden. De essentie U hanteert de juiste datum en MINOX zorgt voor het juiste BTW-tarief. info

2 Inhoudsopgave Begrotingsakkoord De stappen in De geadviseerde werkwijze 5 Stap 1: Installeer de nieuwe build 6 Stap 2: Factureer voor 1 oktober Stap 3: Vanaf 1 oktober Factureert u met MINOX? 10 MINOX-Factuurhistorie uitgebreid 11 Verkooporderadministratie 12 Inkooporderadministratie 14 BTW-aangifte Veelgestelde vragen 16

3 Begrotingsakkoord 2013 Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013 Het hoge BTW-tarief wordt per 1 oktober 2012 verhoogd van 19% naar 21%. Deze Info is geheel gewijd aan de administratieve gevolgen voor MINOX. Een van de maatregelen uit de Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013, waarmee de Eerste Kamer 11 juli jl. in meerderheid akkoord is gegaan, is het verhogen van het algemene BTWtarief. Het is een van de vele fiscale maatregelen uit het akkoord, dat in mei is gesloten tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie. Het lage BTW-tarief blijft ongewijzigd en gehandhaafd op 6%. De wijziging gaat in op 1 oktober 2012 en heeft een behoorlijke impact op bedrijven. Hier moet u zich goed op voorbereiden om problemen te voorkomen. Waar moet u met het boekhouden en factureren rekening mee houden? In deze MINOX-Info leest u hoe u op een eenvoudige manier met behulp van de nieuwe build voor en na 1 oktober 2012 zo goed als automatisch zowel het oude BTW-tarief van 19% als het nieuwe van 21% kunt hanteren. Bent u niet BTW-plichtig en werkt u in MINOX niet met BTW en BTW-codes? Dan zal deze MINOX-Info niet bijzonder interessant voor u zijn. Voor u verandert er namelijk niets! Regelmatig informeren wij onze MINOX-gebruikers onder andere per over actuele zaken, zoals SEPA, BAPI en deze BTW-verhoging. Tevens ontvangt u tips en trucs. Ontvangt u van ons nog geen nieuwsbrief? Stuur dan uw adres naar Ton Janssen Directeur Disclaimer: De informatie in deze MINOX-Info is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kan echter niet door ons worden ingestaan.

4 De stappen in 2012 De stappen in 2012 Begin september Installeer de nieuwe build (zie pagina 6). Tijdlijn 2012 Inventariseer de gevolgen van de BTWwijziging Mogelijk heeft de BTW-verhoging gevolgen voor de verkoopprijzen van uw artikelen en/of diensten, met name als u levert aan particulieren. Zeker als uw producten inclusief BTW zijn geprijsd, zult u maatregelen moeten treffen. Breng deze vroegtijdig in kaart. 30 september Factureer alle goederen en verleende diensten die u vóór 1 oktober heeft geleverd of verricht (zie pagina 6). Voor een prestatie (levering of dienst) die u vanaf 1 oktober 2012 verricht, moet u in plaats van 19% het nieuwe tarief van 21% BTW in Factuur BTW 19% rekening brengen. Dit geldt ook Factuur als u de factuur al eerder BTW 19% BTW 21% heeft verstuurd. (zie pagina 7 e.v.). Op basis van de datum hanteert MINOX automatisch het juiste 1 oktober 2012 BTW-tarief. In bijzondere situaties kunt u hiervan afwijken. Factuur BTW 19% BTW 21% Prestatie Levering of dienst Factuur BTW 19% Januari 2013 Aanmaken nieuw boekjaar: MINOX controleert en wijzigt het hoge BTW-tarief en de gebruikte BTW in de inkoop- en verkooporderadministratie (zie pagina 15) Als u een prestatie heeft verricht voor 1 oktober 2012 mag u ook na die datum nog een factuur sturen met 19% BTW er op. Voor langdurige prestaties die beginnen voor 1 oktober 2012 en er na eindigen, kunt u nu al besluiten om de prestaties en de facturen in stukken te knippen voor en na 1 oktober Boekjaar 2013 MINOX werkt weer normaal. Controle op een datum tijdens het boeken of factureren, wordt niet meer toegepast.

5 De geadviseerde werkwijze De geadviseerde werkwijze De wijziging van het algemeen BTW-tarief van 19% naar 21% heeft consequenties voor uw administratie. Door het volgen van slechts een paar stappen kunt u het voor uzelf gemakkelijk en overzichtelijk maken. 1. Zorg dat u de build (of hoger) van versie 11 zo snel mogelijk installeert. 2. Factureer op (of voor) 30 september 2012 alle leveringen en verleende diensten die u voor 1 oktober 2012 heeft verricht. 3. Door het in gebruik nemen van deze laatste build zal MINOX automatisch na 30 september 2012 in plaats van 19% het nieuwe tarief van 21% hanteren. U hoeft daarvoor het BTW-percentage (bij Onderhoud -> Algemeen -> BTW-gegevens) niet te wijzigen. Voor bijzondere situaties blijft 19% BTW mogelijk, ook na 1 oktober De BTW-aangifte is iets gewijzigd (zie pagina 15). Dit is mede afhankelijk van de periode (maand, kwartaal of boekjaar). 5. Bij het aanmaken van het (nieuwe) boekjaar 2013 controleert MINOX of het oude BTW-percentage van 19% nog aanwezig is. In dat geval zal dit automatisch door MINOX worden gewijzigd in 21%. Dit geldt ook voor de voorbeeldorders, offertes, periodieke orders en de inkoop- en verkooporders, die meegaan naar het nieuwe boekjaar. Aandachtspunten Ook het periodiek factureren van bijvoorbeeld abonnementen en huren kunt u het beste splitsen in een termijn tot 1 oktober 2012 en een termijn vanaf 1 oktober Heeft u voor 1 oktober 2012 gefactureerd (met 19%), maar vindt de levering of dienst pas na 30 september 2012 plaats, crediteer deze dan met 19% en factureer opnieuw met 21%. U kunt, indien gewenst, per administratie de intelligentie voor het automatisch toepassen van de BTW-verhoging uitzetten (zie pagina 7). Voor individuele en branche-specifieke gevallen (o.a. de bouw) maar ook voor fiscale afwegingen verwijzen wij u naar uw adviseur.

6 Stap 1: Installeer de nieuwe build Stap 1: Installeer de nieuwe build Zoals elke build kan ook deze via het internet worden gedownload en geïnstalleerd. U heeft natuurlijk de laatste versie 11 van MINOX reeds in gebruik. Met versie 11 bent u namelijk in staat om via het internet de nieuwe build (of hoger) te downloaden en te installeren. In de titelbalk van het eerste inlogscherm van MINOX kunt u controleren met welke build u nu werkt. Zowel de nieuwe build 200.1, als versie 11 -als u deze nog niet gebruikt- kunt u downloaden door in een administratie te kiezen voor Beheer -> Programma-update (via het internet). Kies vervolgens voor de optie Controleren of er een update beschikbaar is. Het is altijd verstandig om een back-up te maken van de administratie(s). Dit geldt dus ook voordat u de nieuwe versie of build gaat installeren. Zorg dat tijdens de installatie geen gebruikers in MINOX actief zijn. Wij adviseren u om alle programma s af te sluiten voordat u met de installatie begint. In geval van Windows 7 dient u toestemming te verlenen om de MINOX-update te kunnen uitvoeren. Intelligentie automatische BTW-verhoging 2012 uitschakelen Wilt u niet dat MINOX automatisch op of na 1 oktober 2012 de BTW-verhoging gaat toepassen en/of heeft u reeds BTW-codes aangemaakt met 21% voor zowel Af te dragen BTW als Te vorderen BTW? Per administratie kunt u deze intelligentie uitzetten. Plaats bij Onderhoud -> Algemeen -> Basisgegevens administratie - tab BTW een vinkje bij Uitschakelen onder Automatische BTW-verhoging Deze keuze is alleen zichtbaar in boekjaar Voor andere boekjaren is deze optie immers niet van toepassing.

7 Stap 2: Factureer voor 1 oktober 2012 Stap 2: Factureer voor 1 oktober 2012 Wij adviseren u om op (of voor) 30 september 2012 alle leveringen en verleende diensten die u voor 1 oktober 2012 heeft verricht, te factureren. Dit doet u op de gebruikelijke wijze met het algemene oude BTW-tarief van 19%. Als u de (order)facturering start, stelt MINOX, ingeval van BTW-hoog daarom ook voor om 19% te hanteren. Nadat u heeft gefactureerd, is het verstandig om te inventariseren: Of u leveringen en verleende diensten, die u voor 1 oktober 2012 heeft verricht, nog niet heeft gefactureerd. Deze dient u -uitzonderingen daargelaten- ook na 1 oktober 2012 met 19% BTW te factureren. Of u leveringen en verleende diensten heeft, die u voor 1 oktober 2012 heeft gefactureerd met 19% BTW, maar nog niet heeft verricht. Deze dient u, nadat u geleverd heeft, aanvullend met 2% extra BTW (verschil tussen 19% en 21%) te factureren (zie pagina 10).

8 Stap 3: Vanaf 1 oktober 2012 Stap 3: Vanaf 1 oktober 2012 Vanaf 1 oktober 2012 geldt het nieuwe algemeen btw-tarief van 21%. De nieuwe build van MINOX hanteert vanaf 1 oktober 2012 automatisch dit nieuwe tarief. U mag het percentage van BTW-hoog aanpassen, maar dat hoeft niet. In de programmatuur van MINOX wordt met het nieuwe tarief reeds rekening gehouden. Hieronder treft u de werkwijze van de diverse MINOX-programma-onderdelen aan. De regel hierbij is dat als de mutatie- of leverdatum voor 1 oktober 2012 ligt, 19% BTW wordt gehanteerd en na 30 september 2012 het nieuwe tarief van 21%. Dit geldt alleen voor boekjaar 2012 Grondslagen voor de BTW Bij de BTW-gegevens (Onderhoud -> Algemeen -> BTW-gegevens) heeft u per BTW-code de grondslagen gedefinieerd. U hoeft geen nieuwe grootboekrekeningen aan te maken. MINOX hanteert namelijk dezelfde grondslagen voor het nieuwe BTW-percentage als voor het oude. In principe adviseren wij u om niet in één periode zowel 19% als 21% BTW te gebruiken. Voor de maanden kwartaalaangifte van de BTW, zult u het nieuwe tarief van 21% pas in periode 10 respectievelijk 4 gaan gebruiken. Daarmee behoudt u de aansluiting van de af te dragen BTW met de grondslagen. Het bedrag Grondslag x BTW-percentage moet gelijk zijn aan het bedrag Omzetbelasting. C A B In dit voorbeeld ziet u dat de omzetbelasting (A van 19%) wordt gecalculeerd op basis van de grondslagen (C = v ,-) op (19% van v ,- =) v ,11. In de kolom Omzetbelasting heeft MINOX berekend: v Dit is het totaal van de geselecteerde periode van grootboekrekening 1501 (B).

9 Stap 3: Vanaf 1 oktober BTW-19% ook na 1 oktober 2012 Wordt u genoodzaakt om voor periode 10 (na 1 oktober 2012) toch nog te factureren (of te crediteren) met het BTW-tarief van 19%, dan dient u rekening te houden met het feit dat zowel op de grootboekrekeningen Omzet hoog als BTW af te dragen hoog gemengd geboekt wordt. U kunt dan geen aansluiting meer maken zoals beschreven in de vorige alinea. Taken -> Boeken Het boekingsprogramma richt zich op het veld boekingsdatum. Boekt u een nieuwe regel dan zal MINOX op basis van deze datum automatisch 19% of 21% BTW hanteren bij gebruik van BTW-code hoog. Dit geldt zowel voor een nieuwe regel in een nieuw dagboekblad als een nieuwe regel in een bestaand blad. Doorloopt u een bestaande boekingsregel zonder iets te wijzigen, dan zal MINOX de BTWberekening (en dus het BTW-bedrag) ongemoeid laten. Wijzigt u echter het bedrag en/of de BTW-code dan zal MINOX uiteraard wel het BTW-bedrag herrekenen op basis van de mutatiedatum. Het wijzigen van alleen de mutatiedatum heeft geen invloed op het herrekenen. Inkomende facturen Reeds voor 1 oktober 2012 kunt u facturen ontvangen met 21% BTW. Bijvoorbeeld uw telefoonprovider zal al voor 1 oktober een dienst, die betrekking heeft op de periode vanaf 1 oktober met 21% BTW belasten. Op dezelfde nota zullen de telefoongesprekken tot 1 oktober worden belast met 19% BTW. U kunt deze nota natuurlijk gesplitst per BTW-tarief inboeken. Gebruikt u in de ene boekingsregel een datum voor 1 oktober 2012 dan hanteert MINOX 19% en toetst u in de andere regel een datum na 1 oktober 2012 in dan berekent MINOX bij dezelfde BTW-code 21%. Boeken van inkoopfacturen Natuurlijk dient u alert te zijn, dat uw leverancier u een juiste factuur overhandigt. Ten aanzien van het vastleggen van de inkoopfactuur in uw administratie ligt het iets gemakkelijker dan dat u zelf een factuur stuurt. Voor de BTW-aangifte hoeft u namelijk bij de voorbelasting geen splitsing aan te brengen tussen de diverse BTW-percentages. Wij adviseren u echter in deze gevallen toch slechts één regel te boeken. In deze regel wijzigt u handmatig het BTW-bedrag dat MINOX voorstelt. Dit is gemakkelijker, het werkt sneller en het heeft geen gevolgen voor uw BTW-aangifte. Taken -> Vaste journaalposten Voor het vastleggen van vaste journaalposten is de werking gelijk aan het boeken (zie hierboven). Gaat u vaste journaalposten verwerken dan zal MINOX -ongeacht de datum- de BTW (percentage en bedrag) ongewijzigd overnemen. Het is te adviseren om uw vaste journaalposten even door te lopen. Mogelijk zijn bedragen na 1 oktober 2012 gewijzigd door het veranderen van het BTW-tarief. Taken -> Verwerking bankmutaties De werking voor het hanteren van het BTW-tarief van 19% of 21% is gelijk aan het boekingsprogramma (zie hierboven). Het programma richt zich op de valutadatum.

10 10 Factureert u met MINOX? Factureert u met MINOX? Dan kunnen de volgende zaken voor u belangrijk zijn. Afhankelijk van de leverdatum moet u 19% dan wel 21% BTW als algemeen tarief toepassen. Als u voor 1 oktober 2012 alle facturen heeft gemaakt van de producten en/of diensten die u heeft verricht, dan zult u daarna alleen nog maar het nieuwe BTW-tarief in rekening brengen. Niet de systeemdatum van de PC of de datum waarmee u in MINOX inlogt is bepalend, maar de lever- of factuurdatum. Hieronder beschrijven we de diverse programma-onderdelen. Facturering Taken -> Facturering Bij het starten van de facturering kiest u de gewenste factuurdatum en de boekingsperiode. Op basis van de gekozen datum stelt MINOX het toe te passen BTW-percentage voor. U kunt hiervan afwijken. Houdt u er wel rekening mee dat het gekozen tarief betrekking heeft op de gehele factuurrun. Ook een Proeffactuur zal ongeacht het BTW-percentage waarmee deze werd gemaakt, worden gefactureerd met het gekozen percentage van de factuurrun. Creditnota Alle leveringen en diensten, die na 30 september 2012 worden verricht en die onder het algemene BTW-tarief vallen, dient u te belasten met 21% BTW. Als u voor deze transactie reeds voor 1 oktober 2012 een factuur heeft gestuurd met het oude tarief van 19%, dient u een aanvullende factuur te maken met de extra 2% BTW (zijnde het verschil van 19% en 21%). Wij adviseren u echter om geen aanvullende factuur te maken, maar om de factuur van voor 30 september 2012 te crediteren (met 19%) en een nieuwe factuur te maken na de daadwerkelijke levering (met 21%). Automatisch creëren Creditnota Met de nieuwe build kunt u nu vanuit de module MINOX-Factuurhistorie heel gemakkelijk een creditnota maken. Zie de beschrijving op de volgende pagina.

11 MINOX-Factuurhistorie uitgebreid 11 MINOX-Factuurhistorie uitgebreid met: automatisch creëren creditnota MINOX-Factuurhistorie uitgebreid met automatisch creëren creditnota De module MINOX-Factuurhistorie is uitgebreid met een nieuwe functie. Met slechts één muisklik maakt u van een (verwerkte) factuur een creditnota. MINOX slaat deze creditnota eerst op in de status Proeffactuur. Deze Proeffactuur kunt u openen (Taken -> Facturering) door het debiteurennummer in te toetsen of door met de functietoets F4 te kiezen voor Proeffacturen. Fout in, fout uit Als uitgangspunt is gekozen voor de methode fout in, fout uit. Met andere woorden, de creditnota (opgeslagen als proeffactuur) is gelijk aan de foute (debet)factuur, maar dan uiteraard negatief. Bijvoorbeeld het adres, de referentie, alle handmatige en aangepaste artikelomschrijvingen worden overgenomen. Betalingsconditie Een uitzondering hierop is de betalingsconditie. Dit veld wordt door MINOX leeggemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat bijvoorbeeld de tekst Betaling binnen 30 dagen wordt afgedrukt op de creditnota. Bij gebruik van kredietbeperking op de oorspronkelijk factuur blijft de conditie gehandhaafd omdat ook het bedrag van de kredietbeperking gecrediteerd dient te worden. De tekst onder de sluitregel Bij betaling binnen <DAGEN> dagen mag u <PERCENTAGE>% kredietbeperking, zijnde <BEDRAG> in mindering brengen op het factuurbedrag. wordt niet afgedrukt op de creditnota. In de status Proeffactuur bent u vrij om de (nog niet verwerkte) creditnota aan te passen. Dus condities wijzigen, factuur- en omschrijvingsregels toevoegen, wijzigen of verwijderen. Het factuuradres en de valuta kunt u niet wijzigen. Bij het verwerken van de creditnota wordt de oorspronkelijke koers, maar de huidige vvp gehanteerd. Voorraadadministratie Bij voorraadhoudende artikelen zal direct bij het maken van een creditnota (als proeffactuur) de technische voorraad worden opgeboekt. BTW-tarief Ook voor de creditnota geldt dat ongeacht het BTW-percentage waarmee deze werd gemaakt als Proeffactuur, het gekozen tarief voor de factuurrun wordt gehanteerd. Alleen huidig boekjaar Het is niet mogelijk om een creditnota van een factuur van vorige boekjaren te maken. De debiteur en/of de artikelen kunnen namelijk zijn verwijderd in het nieuwe boekjaar.

12 12 Verkooporderadministratie Verkooporderadministratie Taken -> Verkooporders Offertes en Voorbeeldorders De leverdatum is bepalend voor het toepassen van het algemene BTW-tarief. Bij het openen en/of wijzigen van deze datum zal MINOX het tarief bepalen en de offerte en de voorbeeldorder automatisch herrekenen. Orders Ook hier is de leverdatum bepalend voor het toepassen van het algemene BTW-tarief. Wordt de leverdatum gewijzigd dan zal MINOX opnieuw het tarief bepalen en de order automatisch herrekenen. Deze methode geldt ook voor orders die met de oude programmatuur zijn gemaakt. De orderdatum is namelijk niet van belang. Opdrachtbevestiging Werkt u niet met een leverdatum, dan is de leverdatum in uw geval gelijk aan de orderdatum. Wilt u de debiteur (opnieuw) een opdrachtbevestiging sturen met het nieuwe BTW-tarief (waarbij u levert na 30 september 2012), dan zult u de leverdatum moeten wijzigen. Verstuurt u geen opdrachtbevestigingen dan hoeft u de leverdatum in principe niet aan te passen. Facturering Bij het factureren herrekent MINOX automatisch de factuur en hanteert het juiste BTW-tarief op basis van de factuurdatum, ongeacht de leverdatum. Zoals we al eerder hebben aangegeven, gaat u met de factuurdatum voor 1 oktober 2012 alle orders die u voor die datum heeft geleverd, factureren. Factureren in oktober over september 2012 Niet de systeemdatum van de PC of de datum waarmee u in MINOX inlogt is bepalend, maar de gekozen factuurdatum. Het is niet ongebruikelijk dat in de eerste week van oktober de maand september wordt gefactureerd (voor de doorboeking in periode 9). Men gebruikt dan als factuurdatum 30 september Deze datum is bepalend voor MINOX voor het hanteren van het juiste BTW-tarief, dus nog 19%.

13 Verkooporderadministratie 13 Selecties Elke order in MINOX kent een zogenaamde orderstatus. Uitsluitend een order in de status FA (= gereed voor facturering) kan gefactureerd worden. Met name als u geen gebruik maakt van het gereedmelden en/of het afdrukken van de afleverbon, kunnen er orders de status FA hebben, die u nog niet wilt factureren. Wees dus kritisch met uw selecties. Factuurrun = één algemeen BTW-tarief De factuurdatum is bepalend voor het te hanteren algemene BTW-tarief van 19% of 21%. Orders, die u voor en na 1 oktober 2012 heeft geleverd, dient u dus in een gescheiden factuurrun te factureren. Kies in die situatie eerst voor de selectie op leverdatum t/m 30 september 2012.

14 14 Inkooporderadministratie Inkooporderadministratie Taken -> Inkooporders Orders De leverdatum bepaalt het BTW-tarief. Wordt de leverdatum gewijzigd dan zal MINOX opnieuw het tarief bepalen. Een oude inkooporder zal -indien de leverdatum na 30 september 2012 ligt- worden herrekend met het nieuwe BTW-tarief. De orderdatum is daarbij dus niet van belang. Inkooporder genereren vanuit verkooporder Als de inkooporder automatisch door MINOX wordt aangemaakt bij het afsluiten van de verkooporder, zal de leverdatum van de inkooporder worden gehanteerd ter bepaling van het BTW-tarief. Automatisch genereren Met deze functie maakt MINOX automatisch inkooporders aan. De leverdatum bepaalt het BTW-tarief. De leverdatum is gelijk aan de in het dialoog ingetoetste inkooporderdatum. Orders / Doorboeken Bij het verwerken van de inkooporder zal MINOX op basis van de leverdatum het BTW-tarief bepalen. Hiervan kunt u afwijken door, voor het verwerken, het andere tarief te selecteren. Dat houdt dan wel in dat het factuurbedrag dat in de sluitregel werd getoond in de tab Orderregels gaat afwijken van het daadwerkelijke factuurbedrag. Inkooporders verzameld factureren MINOX biedt u de mogelijkheid om meerdere inkooporders te verzamelen. U selecteert inkooporders (in de status Gereed voor Factuur ). De geselecteerde inkooporders worden doorgeboekt naar één inkoopfactuur. De kopgegevens (leverdatum, betalingsconditie, vertegenwoordiger, enz.) van de oudste inkooporder worden gebruikt voor de andere samengevoegde inkooporders. In de verzamelde inkoopfactuur kan ten aanzien van BTW-hoog slechts één percentage worden gehanteerd (19% of 21%). Op basis van de leverdatum zal MINOX dit bepalen, waarbij de gebruiker (voor het doorboeken) dit nog kan aanpassen.

15 BTW-aangifte BTW-aangifte 2012 BTW-aangifte 2012 Vanaf de BTW-aangifte van tijdvak oktober (voor maandaangiften) en het 4e kwartaal (voor kwartaalaangiften) kent het aangiftebiljet bij 1a twee hoge BTW-tarieven: zowel 19% als 21%. Op de aangifte staat daarom geen percentage meer, maar alleen hoog tarief. Omdat er geen relatie meer bestaat tussen Omzet en BTW, dient u op de site van de Belastingdienst zowel in de kolom bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend als in de kolom omzetbelasting de bedragen in te toetsen. Bij aangiften voor 1 oktober 2012 berekent het aangifteprogramma van de Belastingdienst de kolom bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend automatisch. Bij gebruikmaking van het nieuwe BTW-tarief van 21% al voor 1 oktober 2012 zal MINOX de kolommen Omzet en BTW bij de BTW-aangifte voor het tijdvak september of het 3e kwartaal 2012 opnemen op het aangiftebiljet bij 1a. Jaaraangifte Heeft u in MINOX gekozen voor slechts één periode (Onderhoud -> Algemeen -> Basisgegevens administratie - tab Perioden), dan heeft u na 1 oktober 2012 geen controle of de Af te dragen BTW overeenkomt met de grondslagen. Het is raadzaam om -als u alle boekingen t/m september heeft verwerkt- een Proef- en saldibalans af te drukken en deze te bewaren. Aanmaken nieuw boekjaar 2013 Om te voorkomen dat in het boekjaar 2013 verkooporders, inkooporders, voorbeeldorders, offertes en periodieke orders voorkomen met het oude BTW-tarief van 19% met de bijbehorende bedragen worden deze - ingeval van aanmaken nieuw boekjaar 2013 herrekend. Als het BTW-percentage (Onderhoud -> Algemeen -> Basisgegevens administratie -> BTW-gegevens) nog op 19% staat, dan zal MINOX het percentage automatisch wijzigen in 21%. Dit geldt voor zowel BTW te betalen hoog als voor BTW te vorderen hoog. In boekjaar 2013 zal MINOX weer normaal werken. Dat betekent dat als u een factuur moet maken (of crediteren) met 19%, u een nieuwe BTW-code moet aanmaken.

16 16 Veelgestelde vragen Hieronder treft u antwoorden aan op vragen, die mogelijk bij u leven: Ik ben niet BTW-plichtig. Moet ik dan toch de nieuwe de build installeren? Als u geen BTW boekt en niet met BTW-codes werkt, zal MINOX op dezelfde wijze werken als u gewend bent. Het is echter altijd raadzaam om de laatste build van MINOX te gebruiken. Ik moet de administratie van 2011 nog afronden. Moet ik dan toch direct de nieuwe de build installeren? Ja, MINOX zal uitsluitend in boekjaar 2012 voorstellen doen ten aanzien van de BTW. Ik factureer niet met MINOX. Moet ik dan toch de nieuwe build installeren? Onder andere in het boekingsprogramma, verwerking van bankmutaties en de vaste journaalposten zal MINOX op basis van de datum het juiste BTW-tarief hanteren. Ik boek met MINOX maar mijn accountant doet voor mij de BTW-aangifte. Is deze build dan wel belangrijk voor mij? U dient tijdens het boeken het juiste BTW-tarief te gebruiken. De nieuwe build helpt u daarbij. Ik voer behalve een Nederlandse - ook een Belgische administratie in MINOX. Voor die administratie wil ik helemaal niet dat de werkwijze ten aanzien van de BTW wordt gewijzigd. U kunt per administratie de werkwijze ten aanzien van het voorstellen van het oude en het nieuwe BTWtarief uitschakelen. Ik heb een bouwbedrijf. Hoe zit het dan met de BTW van termijnen op en na 1 oktober 2012? U mag onder bepaalde condities nog het oude BTW-tarief hanteren. Wij adviseren u hiervoor contact op te nemen met uw accountant of uw branche-organisatie. Moet ik mijn factuurlay-out nog aanpassen in verband met de BTW-wijzigingen? Nee, dat is niet nodig. In de sluitregel zal in plaats van 19% het nieuwe tarief van 21% worden gehanteerd en afgedrukt. Ik heb een gebroken boekjaar. Heeft dat gevolgen voor mijn administratie? Als het boekjaar 2012 is, zal MINOX voorstellen doen ten aanzien van de BTW. Als ik een factuur van voor 1 oktober 2012, moet crediteren, wat moet ik dan doen? U dient dan hetzelfde percentage te gebruiken als de te crediteren factuur, meestal dus 19%. Heeft de BTW-wijziging ook gevolgen voor het factureren binnen de EU-lidstaten? Als de debiteur een geldig BTW-identificatienr. heeft, kunt u blijven facturen met het nul-tarief. Ik ben een accountant en mijn klanten werken ook met MINOX. Wat betekent de uitwisselbaarheid van de administraties, als ik de nieuwe build installeer en een van mijn klanten nog niet? Alle administraties binnen versie 11 blijven volledig uitwisselbaar. U en uw klant kunnen dus de administratie probleemloos uitwisselen ongeacht de gebruikte build. Ik werk met MINOX-Urenadministratie en mijn facturen/declaraties koppel ik met MINOX-Financieel. Moet ik dan nog iets extra s doen, bijvoorbeeld in MINOX-Urenadministratie? Nee, MINOX-Financieel regelt de afhandeling van de BTW. Houdt u er wel rekening mee dat u bij de Koppeling met declaraties een splitsing dient aan te brengen tussen prestaties geleverd voor 1 oktober 2012 en er na. ontwerp & druk: JP Offset, Duiven, MINOX Software Vendelier PB VEENENDAAL Tel (0318) Fax (0318) Internet Copyright MINOX Software

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

BTW verhoging oktober 2012

BTW verhoging oktober 2012 GNB B.V. Postbus 1050 8300 BB Emmeloord E-mail: info@gnb.nl Ecu 23 8305 BA Emmeloord Tel.: 0527 62 42 62 Fax: 0527 62 43 62 Internet: www.gnb.nl KvK Lelystad: 39068313 ING Bank: 66 11 45 875 BTW nummer:

Nadere informatie

Verhoging BTW tarief

Verhoging BTW tarief Verhoging BTW tarief INHOUD 1. Wetgeving...3 2. Inleiding...4 3. Aanpassingen inrichting...5 3.1 Voor u begint... 5 3.2 BTW codes / tarieven... 5 3.3 Referentie grootboek... 7 3.4 BTW code in de Btw-scenario

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter INHOUD 1 Wat doet de UNIT4 Multivers Btw-Converter?... 1 1.1 Werkwijze van de invoering... 1 1.1.1 Controles

Nadere informatie

info Nu zonder CD! minox versie 11 jaargang 10 november 2011

info Nu zonder CD! minox versie 11 jaargang 10 november 2011 Nu zonder CD! minox versie 11 jaargang 10 november 2011 Bij deze MINOX-Info treft u geen CD aan, tenzij u beschikt over individuele programmatuur. Wij bieden MINOX-gebruikers met een service-abonnement

Nadere informatie

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv.

AMF BTW OMZETTEN. Versie 1.0. Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012. 2012 Microsign bv. AMF BTW OMZETTEN Auteur(s) Microsign bv Versie 1.0 Datum aangemaakt 31 augustus 2012 Datum laatste wijziging 12 september 2012 2012 Microsign bv. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie.

Is deze e-mail niet goed leesbaar? Klik hier voor de webversie. Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Van: Boersma Adviseurs [info@boersmaadviseurs.nl] Verzonden: maandag 17 september 2012 12:10 Aan: Boersma Adviseurs - Tiede Boersma Onderwerp: Nieuwsmail Snelstart btw

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en AccountView Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s a h

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Auteur: Agion B.V. Versie 1.0 Copyright 2012 Agion B.V.

Auteur: Agion B.V. Versie 1.0 Copyright 2012 Agion B.V. Werkinstructie BTW wijziging in SAP Business One Auteur: Agion B.V. Versie 1.0 Copyright 2012 Agion B.V. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Aanpassen BTW-codes... 4 3. BTW-codes toevoegen... 5 4. BAPI add-on...

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in Palet Software Inleiding Zoals u hoogstwaarschijnlijk heeft vernomen, heeft het kabinet besloten om het hoge BTW-tarief per 1 oktober 2012 te verhogen van 19 procent

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21%

Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Administratieve aanpassingen als gevolg van BTW-verhoging van 19 naar 21% Op 1 oktober 2012 wordt het algemene BTW-tarief verhoogd van 19 naar 21%. Dit heeft gevolgen voor uw administratie. In deze Support

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Twinfield en btw. Twinfield v6.9. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield en btw. Twinfield v6.9. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield en btw Twinfield v6.9 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Belangrijk bericht Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers

Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers Aanpassingen voor BTW-verhoging in Isah en Unit4 Multivers Inhoudsopgave I n l e i d i n g... 3 W a t h o u d e n d e a a n p a s s i n g e n i n?... 4 A a n p a s s i n g e n u i t v o e r e n i n I s

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag

Handleiding imuis Online. Snel aan de slag Snel aan de slag Wat leuk dat je hebt besloten om te werken met imuis Online, het online boekhoudprogramma van MUIS Software. MUIS Software ontwikkelt administratieve software voor accountants en ondernemers.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Microsoft Office 365. // Mamut Business Software. Wijziging van het btw-tarief

Microsoft Office 365. // Mamut Business Software. Wijziging van het btw-tarief Microsoft Office 365 // Mamut Business Software Wijziging van het btw-tarief Inhoud Inleiding... 2 Wijziging van het hoge btw-tarief... 2 Wat moet u doen?... 2 Tijdstip van ingebruikname van het btw-programma...

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN

UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN UNIT4 MULTIVERS - MODULE PROJECTEN WIJZIGING VANAF VERSIE 10.1.1182.796 (10.1.1 HF3) DOCUMENT VERSIE DATUM 26 juni 2013 AUTEUR Tamarah Carolus INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. OHW projecten: actuele stand

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Beschrijving ICP in SnelStart Classic: De nieuwe grootboekrekening voor Dienstverlening binnen EU:

Pagina 1 van 5. Beschrijving ICP in SnelStart Classic: De nieuwe grootboekrekening voor Dienstverlening binnen EU: Pagina 1 van 5 Beschrijving ICP in SnelStart Classic: Vanaf 2010 moeten naast de intracommunautaire levering van goederen ook de intracommunautaire diensten aan de belastingdienst gemeld worden. Om dit

Nadere informatie

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem

Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Wat betekent dit voor Legal Eagle? 2.19.0 2.19.1 Let op: Codesysteem Legal Eagle en de btw-wijziging per 1 oktober 2012. Per 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-tarief van 19% naar 21%. Diensten met een hoog btw-tarief die voor deze datum zijn verleend moeten, ongeacht

Nadere informatie

Let op! Orders met 19% en 21% BTW kunnen niet samen op een verzamelfactuur.

Let op! Orders met 19% en 21% BTW kunnen niet samen op een verzamelfactuur. Versie 10.72 1 / 7 Deze release notes bevatten alle wijzigingen voor SnelStart Classic v10.7x. De release notes voor SnelStart Classic v10.6x vind u hier. Opgeloste punten 10.72 Foutmelding bij inkopen

Nadere informatie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens

Nadere informatie

Aanpassen BTW-percentage per 1 oktober 2012

Aanpassen BTW-percentage per 1 oktober 2012 Aanpassen BTW-percentage per 1 oktober 2012 Per 1 oktober 2012 wordt het BTW-percentage van 19% verhoogd naar 21%. Deze wijziging dient u uiteraard ook in de King-administratie door te voeren. In dit document

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3.

De makers van de programmatuur wensen u veel plezier en vooral een nuttig gebruik van het MicroStar Windows pakket toe! Document versie 3. Aan de gebruikers van MicroStar Programmatuur, In deze brochure geven wij u een verkorte uitleg van het MicroStar Windows pakket. Om uw MicroStar Windows pakket snel onder de knie te krijgen adviseren

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Handleiding spitsfactuur imuis Online.

Handleiding spitsfactuur imuis Online. Handleiding spitsfactuur imuis Online. 1. Inloggen imuis Online. Log in op: https://inloggen.mondtadviesgroep.nl/imuis_net/inlogscherm.aspx Of via http://www.mondtadviesgroep.nl/ (rechtsboven Inloggen

Nadere informatie

Ik heb een factuur naar een verkeerde instantie gefactureerd.

Ik heb een factuur naar een verkeerde instantie gefactureerd. Vraag: Ik heb een factuur naar een verkeerde instantie gefactureerd. Hoe corrigeer ik dit? Antwoord: Om te zorgen dat dit allemaal probleemloos verloopt moeten er een aantal stappen gevolgd worden. Deze

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl

Exact Online. Handleiding Versie 2.0. 088 990 7700 support@ccvshop.nl. www.ccvshop.nl Exact Online Handleiding Versie 2.0 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

VITRIS Instructie In gebruik name 6% BTW [01-10-2010]

VITRIS Instructie In gebruik name 6% BTW [01-10-2010] VITRIS Instructie In gebruik name 6% BTW [01-10-2010] Stap 1 - BTW tarief 6% aanmaken Met de menuoptie STAMGEGEVENS > ALGEMEEN > BTW-CODES EN PERCENTAGES kunnen BTW tarieven onderhouden worden. Is er reeds

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Handleiding voorraadadministratie

Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie Handleiding voorraadadministratie e-boekhouden.nl Inhoudsopgave 1. Voorraadadministratie... 2 2. Productbeheer... 2 3. Handmatige voorraadmutatie... 2 4. Voorraadmutatie

Nadere informatie

VIVA BTW verhoging 1 oktober 2012

VIVA BTW verhoging 1 oktober 2012 VIVA BTW verhoging 1 oktober 2012 1. Inleiding...1 2. Stappenplan...2 3. BTW tarieven in het VIVA...3 4. Afwerken factuurregels tot en met 30 september...3 5. Verkoopprijs inclusief of exclusief BTW...4

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

MINOX Urenadministratie

MINOX Urenadministratie MINOX Urenadministratie 2 Introductie Vanaf 1983 houdt MINOX Software zich bezig met het ontwikkelen van administratieve software voor accountants- en administratiekantoren en voor het Midden- en Kleinbedrijf.

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Btw-correctie van abonnementsorders d.m.v. aanpassen van de order.

Btw-correctie van abonnementsorders d.m.v. aanpassen van de order. Versie: 2012-10-11 Pagina 1 van 5 Btw-correctie van abonnementsorders d.m.v. aanpassen van de order. Op 1 oktober 2012 wijzigt het hoge btw-percentage van 19% naar 21%. Als u abonnementen factureert die

Nadere informatie

UNIT4 Multivers Extended

UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended UNIT4 Multivers Extended Prijsbijstellingen Bij de verkoop van een product spelen meerdere factoren een rol bij de nettoprijsbepaling. Diverse kortingen en toeslagen beïnvloeden

Nadere informatie

Module 3 Gegevens verwerken

Module 3 Gegevens verwerken Geleerd in vorige presentaties Module 3 Gegevens verwerken Les 3. Verkoopfacturen maken en inkoopfacturen verwerken Business Plan op 1 A4 Budget in 5 stappen Uurtarief / DGA-salaris Archivering Btw-administratie

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46

BTW 2010. Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 BTW 2010 Unit 4 Multivers Extended BTW 2010 15 december 2009 Blad: 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Wat verandert er per 1 januari 2010...3 2. Voor wie zijn de veranderingen...4 2.1 U bent leverancier van goederen...4

Nadere informatie

Opzetten van een administratie

Opzetten van een administratie Van start met uw eigen administratie Gefeliciteerd met uw keuze voor Minox. Met dit informatieblad helpen wij u met het snel en goed inrichten van uw administratie. Heeft u een accountant, die al met Minox

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering Compad Bakkerij Facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 oktober 2012 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In dit document wordt beschreven hoe met Compad Bakkerij kunt

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese

De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese De nieuwe versie 12 biedt weer veel vernieuwingen. Er is onder andere aandacht besteed aan ontwikkelingen ten aanzien van het Europese betalingsverkeer SEPA. Ook biedt MINOX een oplossing voor de werkkostenregeling,

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView

Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Aanmaken nieuw boekjaar voor 2016 in AccountView Het aanmaken van een nieuwe administratie voor het nieuwe boekjaar omvat een aantal stappen welke hieronder uitgelegd worden. Doe dit net vóór het nieuwe

Nadere informatie

In deze MINOX-Info vindt u de beschrijving van de vernieuwingen van versie 6.

In deze MINOX-Info vindt u de beschrijving van de vernieuwingen van versie 6. minox- urenadministratie versie 6 september 2011 In deze MINOX-Info vindt u de beschrijving van de vernieuwingen van versie 6. De nieuwe versie van MINOX-Urenadministratie kent vele nieuwe mogelijkheden.

Nadere informatie

Financiele administratie in Easy-work

Financiele administratie in Easy-work Financiele administratie in Easy-work Grootboekrekeningen Allereerst is er een grootboekschema nodig. Mocht u niet beschikken over een grootboekschema, raadpleeg dan uw accountant. Hij/zij kan u daarvan

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in AccountView 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

Kies voor Opmaak kopiëren en kopieer een verkoopfactuur opmaak vanuit de Huidige administratie.

Kies voor Opmaak kopiëren en kopieer een verkoopfactuur opmaak vanuit de Huidige administratie. Pagina 1 van 6 Stappenplan, instellingen orders met margeregeling (vanaf SnelStart!Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen, een

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma

Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Gebruiksaanwijzing voor het (eenvoudige) gratis boekhoudprogramma Nadat u het bestand hebt gedownload kunt u het bestand openen indien u Excel op uw computer hebt geïnstalleerd. U ziet nu het hieronder

Nadere informatie

Exact Online. Handleiding Versie

Exact Online. Handleiding Versie Exact Online Handleiding Versie 2.3 088 990 7700 support@ccvshop.nl www.ccvshop.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Changelog 3 1. Inleiding 4 2. Artikel toevoegen 5 3. Instellingen CCV Shop 6 4. Orders verzenden

Nadere informatie

Module 5 Controle over financiën

Module 5 Controle over financiën Geleerd in vorige presentaties Module 5 Controle over financiën Les 2. Jaarafsluiting en aangifte omzetbelasting 1. Aftrekbaarheid van kosten en btw 2. Incidentele posten Les 2 Verzorgen jaarafsluiting

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op

Nadere informatie

Gevolgen wijziging hoge BTW-tarief per 01-10-2012. 1 : 35 BTW per module / Versie: 1 / door: VanMeijel

Gevolgen wijziging hoge BTW-tarief per 01-10-2012. 1 : 35 BTW per module / Versie: 1 / door: VanMeijel Gevolgen wijziging hoge BTW-tarief per 01-10-2012 1 : 35 BTW per module / Versie: 1 / door: VanMeijel Gevolgen wijziging hoge BTW-tarief per 01-10-2012 1 1 Inleiding 4 2 Bijzondere situaties 5 3 Inrichtingswijzigingen

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

NSO Handleiding BTW-heffing op tabak

NSO Handleiding BTW-heffing op tabak Leidschendam, 23 mei 2013 NSO Handleiding BTW-heffing op tabak Mede dankzij de intensieve lobby van de NSO en TZN (groothandel tabakswaren) geldt per 1 juli a.s. een normale BTW-verrekening op tabaksproducten.

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in Accountview 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Voorkom dubbel werk en reduceer de kans op fouten

Voorkom dubbel werk en reduceer de kans op fouten Choose a building block. Author Mark Harmsma Product Marketing Twinfield Wolters Kluwer Tax & Accounting Netherlands Twinfield Concept boekingen meenemen in de btw-aangifte Voorkom dubbel werk en reduceer

Nadere informatie

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl.

In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. Handleiding Voorraad 1 Voorraadmodule In deze handleiding vindt u alles over de voorraadmodule van e-boekhouden.nl. 1.1 Voorraadadministratie U kunt in e-boekhouden.nl op eenvoudige wijze een voorraadadministratie

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

UNAD Facturering versie: 28-1-2011

UNAD Facturering versie: 28-1-2011 Hoofdscherm In de lijst onderaan het scherm staan, afhankelijk van de gekozen optie: 1.1. Lijst van ALLE geboekte facturen (gesorteerd op oplopend Klantnummer en aflopend Factuurnummer). De Tellingen rechts

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion voor 31(0)23-5373350 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion voor 1,- per dag voor Mac en Windows A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud vanaf 66,- per maand. Neem uw eigen programma's mee in de Cloud. Werken

Nadere informatie