Geïntegreerde proef Boekhouden - Informatica. Lennart Yseboodt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geïntegreerde proef Boekhouden - Informatica. Lennart Yseboodt"

Transcriptie

1 Geïntegreerde proef Boekhouden - Informatica Lennart Yseboodt Schooljaar

2 Woord vooraf Elke 6 de jaars moet een geïntegreerde proef maken, die op het einde van het jaar moet worden afgegeven. Dit was geen sinecure daar het de eerste keer was dat ik een groot project op lange termijn moest plannen en voorbereiden. Vanaf het begin van het jaar heb ik steeds geprobeerd elke deeltaak tot een goed einde te brengen wat in de meeste gevallen goed gelukt is. Voor informatica heb geprobeert een programma te ontwikkelen dat op een hoger niveau stond dan hetgene wat ons in de cursus aangeboden werd. Mede dankzij Mevr. Jegers die hierin zeer soepel is geweest is dit gelukt. Omdat ik vrijheid van gedachten zeer belangrijk vind, heb ik deze bundel onder de GNU General Free Documentation License 1 en het programma zelf onder de GNU General Public License 2 geplaatst. De GPL heb ik vertaald naar het Nederlands, deze staat op de GNU website, bij de lijst van vertalingen. Dankbetuigingen Eerst en vooral zou ik Forest & Bold willen bedanken om mij een schooljaar lang te willen begeleiden als GIP bedrijf. Ook zou ik Dhr Blommaert willen bedanken, die mij steeds van goede raad heeft voorzien tijdens het schooljaar, waardoor het maken van de GIP heel wat aangenamer was. Mvr. Jegers heeft bijzondere prestaties geleverd door zeer soepel te zijn met mijn niet gemakkelijk te verbeteren en soms nukkige GIP. Steven Van Heghe, mijn neef die me altijd steunt. Dhr. Bisschop die ons altijd bereidwillend geholpen heeft. Door het werk van deze personen is deze bundel gerealiseerd : Richard Stallman, oprichter van de FSF die het besturingssysteem GNU 3 maakt(e), waaronder dit document geschreven is Dit systeem staat ook bekend als (GNU/)Linux i

3 WOORD VOORAF ii Linus Torvalds voor het beginnen van een revolutie. Daniel Robbins voor Gentoo GNU/Linux (en vooral Portage). Donald E Knuth, die de opmaaktaal TEX schreef, dat dit document zijn huidige vorm gaf. Leslie Lamport, voor L A TEX, een onmisbaar programma om met TEX te werken. Tobias Oetiker, voor zijn schitterende L A TEX 2ε handleiding. Mark Edel, voor NEdit, mijn favoriete editor.

4 Inhoudsopgave Woord vooraf Inleiding i vii I GIP Boek 1 1 Forest & Bold 2 2 Documentverwerking Investeringen Fontshop IT Pro Polygoon Duerinck Foto BVBA Aankopen Lithos(1) Lithos(2) Enfa Ass Emico NV Lefevre-Beel NV Creditnota Lithos(1) Verkopen Rockwell(1) Rockwell(2) Marcq & Roba Telenet Operaties NV Totte Creditnota Rockwell(1) iii

5 INHOUDSOPGAVE iv 3 Balansanalyse Boekjaar Vermogensverdeling Liquiditeit Omlooptijden & omloopsnelheden Solvabiliteit Rentabiliteit Boekjaar Vermogensverdeling Liquiditeit Omlooptijden & omloopsnelheden Solvabiliteit Rentabiliteit Conclusie Sims API0 (module) CFG CLASS (class) Customers ADDEDF (module) Customers ADDEDEV (module) CustomersEV (module) CustomersF (module) DBG CLASS (class) DBS CLASS (class) FLIB DBG (module) FLIB NDBG (module) frmcustomers (formcode) frmcustomersadded (formcode) frminvoices (formcode) frmmain (formcode) frmparts (formcode) frmpartsadded (formcode) frmpc (formcode) frmpcadded (formcode) frmsplash (formcode) INIT (coremodule) InvoiceEV (module) MainEV (module) MEMCORE (coremodule) PartsADDEDEV (module) PartsEV (module)

6 INHOUDSOPGAVE v 4.26 PartsF (module) PC ADDEDEV (module) PC ADDEDF (module) PCsEV (module) PCsF (module) SplashEV (module) II Overige deeltaken Bevestiging medewerking Probleemdefinitie Het bedrijf Doel van het programma Algemeen beeld van het bedrijf (Frans) Analyse van een arbeidsovereenkomst Situering Algemeen Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Artikel Gebruikershandleiding Sims Systeemvereisten Sims downloaden Hoe downloaden Sims uitpakken Sims installeren

7 INHOUDSOPGAVE vi Bestanden Sims opstarten Mogelijke fouten Configuratie Config.cfg De klantenlijst Klanten toevoegen Klanten verwijderen Klantgegevens wijzigen Zoeken Programmeurshandleiding Sims Publiek van deze handleiding Licentieovereenkomst Licentieovereenkomst van Sims Software vereisten voor Sims De broncode Directory structuur van de bronbestanden Objecten & Functies Gebeurtenissen afhandelen Formulieren en andere bestanden Modificaties in de hoofdcode invoeren Besluit 173 III Bijlagen Facturen Jaarrekeningen GNU Algemene Publieke Licentie English disclaimer Nederlandse waarschuwing Auteursrecht Voorwoord Bepalingen en voorwaarden Deze bepalingen op uw nieuwe Programma toepassen

8 Inleiding Toen ik vorig jaar een GIP bedrijf moest kiezen dacht ik meteen aan Forest & Bold, dat in mijn buurt gevestigd is. Ik heb een afspraak gemaakt en zij waren bereid om mij bij deze taak te helpen, ondanks het feit dat ik voor hun niets kon doen daar zij met Apple computers werken. Ondanks dit heeft Forest & Bold mij het hele jaar altijd zeer stipt en correct geholpen met interviews en documenten, waarvoor mijn dank. Omdat ik van Mevr. Jegers mocht kiezen wat ik dan zou maken, heb ik gekozen om een programma te maken, dat enerzijds zoveel mogelijk aanleunde bij wat we in de les zagen en toch nuttig kon zijn voor een breed publiek. Na wat wikken en wegen heb ik een programma gemaakt voor stockbeheer, uitgewerkt voor hardware onderdelen en facturen voor computerwinkels. Het programma is zo opgesteld dat het met zeer weinig moeite omgevormd kan worden voor andere producten. Het programma heet Sims 4 - Stock & Invoice Management System en is bedoeld voor mensen die in een (computer)winkel werken en een gratis 5 programma voor stockbeheer willen. 4 Er bestaat ook een spel genaamd Sims(c), beiden hebben niets met elkaar te maken 5 Een correctere term zou vrij zijn vii

9 Deel I GIP Boek 1

10 Hoofdstuk 1 Forest & Bold Forest & Bold werd in 1992 door Koen Meeuwels opgericht. Het bedrijf is gespecialiseerd in reclamecampagnes voor middelgrote en grote bedrijven. In 1992 besloot Koen Meeuwels om een reclamebureau te starten. Hij renoveerde zijn ouderlijk huis tot kantoorruimte. Het bedrijf is rustig maar vastberaden gegroeid, zowel qua omzet als personeelsbestand. Gemiddeld wordt elk anderhalf jaar iemand aangenomen. Tijdens vakanties kunnen jobstudenten er terecht als grafisch ontwerper. Er werken nu in totaal 7 mensen. Ondanks het feit dat vele jonge of informatica gerichte bedrijven failliet zijn gegaan tijdens de.com crisis, heeft Forest & Bold hier geen of zeer weinig hinder van ondervonden: dit wijst op gezond management en een goede balans. De omzet bedraagt nu gemiddeld BEF per jaar met een winstmarge van 12.6%. Naar de toekomst toe ziet men een gestage groei, geen spectaculaire vernieuwingen of veranderingen. Men gaat met de hedendaagse technologie mee zonder zich in gevaarlijke financiële avonturen te storten. Dhr. Huyens (Financieel directeur Forest & Bold) heeft weet van de vereiste documenten en zal deze bezorgen voor januari. Het bleek geen probleem om de balans te mogen inkijken. Het bedrijf gebruikt Mac G4 computers voor al zijn ontwerpen en administratie. Men is nog niet overgeschakeld op Mac OS X, omdat de meest gebruikte pakketten nog niet in Carbon versie beschikbaar zijn. Dit zou de systeemstabiliteit niet ten goede komen, dus men heeft besloten zich voorlopig tot MacOS 9.1 te beperken. Net daarom is het vrij zinloos een programma voor dit bedrijf te schrijven. Ik heb dus een programma geschreven dat van algemeen nut is voor mensen die een hardware winkel uitbaten. Het programma zal de voorraad van tweedehandshands onderdelen bijhouden. Het heeft ook de mogelijkheid een pc samen te stellen, waarna de onderdelen uit de stock verdwijnen, en omgedraaid. 2

11 Hoofdstuk 2 Boekhoudkundige verwerking van documenten 2.1 Investeringen Fontshop Zie factuur op pagina 175. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Bezit stijgt A + D Licentie(software) Vordering stijgt A + D Aftrekbare BTW 2520 Schuld stijgt P + C (fontshop) IT Pro Zie factuur op pagina 176. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Bezit stijgt A + D Uitrusting Vordering stijgt A + D Aftrekbare BTW Schuld stijgt P + C IT Pro

12 HOOFDSTUK 2. DOCUMENTVERWERKING Polygoon Zie factuur op pagina 177. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Bezit stijgt A + D Uitrusting Kost stijgt K + D Dienst 3300 Kost stijgt K + D Aankoopkosten 350 Vordering stijgt A + D Aftrekbare BTW Schuld stijgt P + C (Polygoon) Duerinck Foto BVBA Zie factuur op pagina 178. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Kost stijgt A + D (fotoshoot) 4900 Kost stijgt A + D (hulpstof ICT) 100 Vordering stijgt A + D Aftrekbare BTW 1050 Schuld stijgt P + C (Duerinck) Aankopen Lithos(1) Zie factuur op pagina 179. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Kost stijgt K + D Aankopen hulpstof Vordering stijgt A + D Terug te vord. BTW Schuld stijgt P + C (Lithos) Lithos(2) Zie factuur op pagina 180. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Kost stijgt K + D Aankopen hulpstof Vordering stijgt A + D Terug te vord. BTW Schuld stijgt P + C (Lithos) 65260

13 HOOFDSTUK 2. DOCUMENTVERWERKING Enfa Zie factuur op pagina 181. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Kost stijgt K + D Drukw. & Kantoorbehoeften Vordering stijgt A + D Terug te vord BTW 2725 Schuld stijgt P + C (Enfa) Ass Zie factuur op pagina 182. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Kost stijgt K + D Aankopen hulpstof Vordering stijgt A + D Terug te vord BTW 2144 Kost daakt K - C Schuld stijgt P + C (Ass) Emico NV Zie factuur op pagina 183. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Kost stijgt K + D Aankopen hulpstof Vordering stijgt A + D Terug te vord. BTW Schuld stijgt P + C (Emico) Lefevre-Beel NV Zie factuur op pagina 184. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Kost stijgt K + D Aankopen hulpstof 8512 Vordering stijgt A + D Terug te vord. BTW 1788 Schuld stijgt P + C (Lefevre-Beel) Creditnota Lithos(1) Zie factuur op pagina 185. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Schuld daalt P - D (Lithos) Kost daalt K - C Waardeverm. voorr. terugn(-) Vordering daalt A - C Aftr. BTW/Credit nota s(-) 3150

14 HOOFDSTUK 2. DOCUMENTVERWERKING Verkopen Rockwell(1) Zie factuur op pagina 186. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Vordering stijgt A + D (Rockwell) Opbrengst stijgt O + C Verkopen HG Schuld stijgt P + C Verschuldige BTW Rockwell(2) Zie factuur op pagina 187. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Vordering stijgt A + D (Rockwell) Opbrengst stijgt O + C Verkopen HG Schuld stijgt P + C Verschuldigde BTW Marcq & Roba Zie factuur op pagina 188. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Vordering stijgt A + D (Marcq&Roba) Opbrengst stijgt O + C Verkopen HG Schuld stijgt P + C Verschuldigde BTW Telenet Operaties NV Zie factuur op pagina 189. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Vordering stijgt A + D (Telenet) Opbrengst stijgt O + C Verkopen HG Schuld stijgt P + C Totte Zie factuur op pagina 190. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Vordering stijgt A + D (Totte) Opbrengst stijgt O + C Verkopen HG 8900 Schuld stijgt P + C Verschuldigde BTW 1869

15 HOOFDSTUK 2. DOCUMENTVERWERKING Creditnota Rockwell(1) Zie factuur op pagina 191. Beschrijving APKO +/- D/C Rekening Bedrag Opbrengst daalt O - D Inkomende retour HG Schuld daalt P - D BTW creditnotas 3150 Vordering daalt A - C (Rockwell) 18150

16 Hoofdstuk 3 Balansanalyse Jaarrekening Forest & Bold, pagina s (2000), (2001). 3.1 Boekjaar Vermogensverdeling 0 I II III 0 0 IV V VI VII 0 0 VIII IX X TOTAAL VA EV VlA VVLT VVKT % VA EV 7.8% 57.2% VlA VVLT 31.0% VVKT 61.2% 100% 100% Zie ook de grafieken op pagina Liquiditeit Current ratio = 0.93 Forest & Bold kan indien het al zijn vorderingen onmiddellijk int, en al zijn voorraden onmiddellijk kan verkopen aan de waarde zoals aangeduid in de boekhouding (er zijn geen voorraden), slechts 93% van zijn vorderingen op korte termijn betalen. 8

17 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE 9 Quick ratio = Daar er geen voorraden zijn is de Quick ratio identiek aan de current ratio. Thesaurie ratio = Indien alle vorderingen niet meer geïnd zouden kunnen worden, en Forest & Bold zijn leveranciers moet betalen met de liquide middelen die het heeft (bank & kas), dan kan slecht 14% van de verschuldigde som aan de leveranciers worden betaald Omlooptijden & omloopsnelheden Voorraadrotatie (0 + 0)/2 = / Daar dit een dienstenverlenend bedrijf is, en geen voorraden heeft, kan de voorraadrotatie niet berekend worden. Hetzelfde geldt voor de omlooptijden van de voorraad. Klantenrotatie In de balans staat: Brutowinst Omzet Aankopen Men trekt hier een aantal aankopen van de omzet af, ik ben echter van mening dat deze net zo goed opbrengsten zijn, dus ik neem als (70-74) opbrengstencijfer = 4.11 De noemer is het gemiddelde van de handelsvorderingen van de boekjaren 2000 en Dit betekent dat er gemiddeld in een boekjaar 4.11 keer alle vorderingen geïnd worden.

18 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE 10 Omlooptijd klanten = 88.8 Forest & Bold kent een gemiddeld betalingsuitstel van 89 dagen toe. Gezien hun zeer lage current ratio zou het aan te raden zijn om een strikter betalingsbeleid te gaan voeren of met discontokrediet te gaan werken. Als men discontokrediet gebruikt, dan draagt de bank het risico van de vordering en stijgen de liquide middelen en aldus ook de liquiditeitsratio s. Leveranciersrotatie = Forest & Bold betaalt bijna 2 keer per jaar de schulden aan de leveranciers. Omlooptijden leveranciers = Forest & Bold krijgt een gemiddeld betalingsuitstel van 6.5 maanden. Vergelijking omlooptijden Als men de omlooptijden van klanten & leveranciers bekijkt lijkt er geen vuiltje aan de lucht de zijn. De klanten betalen bijna 3x zo snel als zij de leveranciers moeten betalen: kijkt men echter naar de verhouding tussen de vorderingen en de schulden,dan ziet men een ander beeld. De gemiddelde schuld ( ) was 1.7 keer groter dan de gemiddelde vordering. Als men de evolutie van 1999 naar 2000 bekijkt is het positiever: de vorderingen verdubbelen bijna (x1.86). Daar Forest & Bold hoofdzakelijk bedrijven als klant heeft is de kans op dubieuze debiteuren minder groot dan bij hoofdzakelijk particuliere klanten. Zie ook de grafieken BA3 en BA4 op pagina 17.

19 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE Solvabiliteit Schuldgraad = Meer dan 92% van het totaal vermogen wordt uitgemaakt door schulden, de norm is hier 50%. De reden dat Forest & Bold zo diep in de schulden zit is omdat het een zeer jong bedrijf is dat een trage groei kent. Ook zit het in een branche waar de concurrentie moordend is en de winstmarges relatief laag. Financiële zelfstandigheid = Forest & Bold is voor 7.8% financiëel zelfstandig. Conclusie In 2000 bestond Forest & Bold nog maar 6 jaar en hadden dus nog niet echt grote naam gemaakt, hun schuldgraad is met +- 90% zeer hoog. Dit is echter niet ongewoon voor jonge bedrijven of bedrijven die in een nieuwe branche naam moeten maken Rentabiliteit Rentabiliteit op het eigen vermogen = 0.76 Forest & Bold maken een verlies van 76% op hun eigen vermogen. Dit hoge cijfer valt mede te verklaren door het feit dat hun eigen vermogen slechts 10% van het totaal vermogen bedraagt. Rentabiliteit op het totaal vermogen = Omdat het vreemd vermogen meer dan 90% van het passiva vertegenwoordigt is het logisch dat deze waarde lager ligt dan de rentabiliteit op het eigen vermogen. Ook hier maakt Forest & Bold verlies, en dit zelfs zonder rekening te houden met het verlies dat nog overgedragen moet worden.

20 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE Boekjaar Vermogensverdeling 0 I II III 0 0 IV V VI VII 0 0 VIII IX X TOTAAL VA EV VlA VVLT VVKT % VA EV 11.8% 65.8% VlA VVLT 18.0% VVKT 70.2% 100% 100% Zie ook de grafieken op pagina Liquiditeit Current ratio = 0.93 Deze ratio is hetzelfde gebleven in vergelijking met vorig jaar. omhoog moeten om de norm 1 te halen. Hij zou nog iets Quick ratio Daar er geen voorraden zijn is deze ratio dezelfde als de Current ratio. Thesaurie ratio = 0.37 Een zeer sterke stijging van het thesaurie ratio tegenover het vorige jaar, te verklaren door veel grotere geldvoorraad. Dit stelt hen in staat om onmiddellijk, zonder klanten om te zetten in geld, 37% van de leveranciersschuld te betalen.

21 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE 13 Vergelijking ratio s Current : De current ratio is van 1999 naar 2000 sterk gestegen door een toename in handelsdebiteuren, deze is constant gebleven van 2000 naar 2001 ondanks dat de thesaurie ratio wel gestegen is. Thesaurie : De thesaurie ratio daalt lichtjes van 1999 naar 2000 omdat de geldvoorraden slinken, echter deze stijgen substantieel van 2000 naar 2001 zonder dat de current ratio daalt! Dwz dat als x klanten betaald hebben ze er nog eens x bijgekregen hebben. Deze ratio gaat de goede kant op en zal hopelijk snel de norm van 75% halen. Zie ook de grafiek BA5 op pagina Omlooptijden & omloopsnelheden Voorraadrotatie Daar er geen voorraad is kan deze omloopsnelheid niet berekend worden. Hetzelfde geldt voor de omlooptijd van de voorraad. Klantenrotatie = 4.46 Een lichte stijging tegenover 2000, om hun liquiditeit op te krikken heeft Forest & Bold blijkbaar een strikter betalingsbeleid gevoerd of een aantal klanten heeft sneller betaald. De omzet is met 40% gestegen, dit jaar wordt er ook voor het eerst winst gemaakt (in de periode ). Omlooptijd klanten = De klanten krijgen nu een gemiddeld betalingsuitstel van 80 dagen, dit zou nog iets verder omlaag gebracht kunnen worden om de schuldgraad te verbeteren.

22 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE 14 Leveranciersrotatie = 1.73 Waarschijnlijk door de snellere klantenrotatie heeft Forest & Bold beslist om hun leveranciers iets sneller te betalen, dit resulteert in een stijging van 14% rotatiesnelheid. Het sneller betalen van de leveranciers is gunstig voor het rendement (EV). Omlooptijden leveranciers = 211 Gemiddeld worden nu om de 7 maanden alle leveranciers uitbetaald Solvabiliteit Schuldgraad = 0.88 = 88% Forest & Bold s Passiva is voor 88% vreemd vermogen, schulden dus. Dit valt te verklaren doordat het een jong bedrijf is dat door zware concurrentie met verlies loopt. Financiële zelfstandigheid Conclusie = 0.12 = 12% Net zoals bij het thesaurie ratio neemt in 2000 de financiële zelfstandigheid een dip, dit kan misschien verklaard worden door de.com & Y2k crisis die het vertrouwen in een reclamebureau enigszins kunnen doen dalen. Zie ook de grafiek op pagina 18.

23 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE Rentabiliteit Rentabiliteit op het eigen vermogen = 0.4 Forest & Bold heeft een rendement van 40% op het eigen vermogen, echter het eigen vermogen geeft nogal extreme getallen omdat de schuldgraad enorm hoog ligt. Rentabiliteit op het totaal vermogen = 0.07 Een zeer laag rentabiliteit ratio, maar toch een kleine maar positieve verbetering tegenover 2000, dat niet echt een goed jaar was. 3.3 Conclusie Forest & Bold voldoet niet aan de hoofdfinancieringsregel want ze hebben 4.4% van hun Vast actief gekocht met vreemd vermogen op korte termijn: VA>EV+VVLT Ze zullen hiervoor een krediet bij de bank moeten aanvragen, of het betalen met liquide middelen. Dit is goed mogelijk aangezien ze zeer veel geldvoorraad hebben. Ze voldoen ook niet aan de liquiditeitsregel, maw, Forest & Bold is overliquide. Dit komt door een massale hoeveelheid aan handelsdebiteurs. Ook aan de solvabiliteitsregel wordt niet voldaan, het VVKT is 4.4% groter dan alle liquide middelen waar ook dubieuze debiteuren in kunnen zitten. Al met al zijn er geen grote rampen te zien op deze balans, Forest & Bold zit diep in de schulden en kan net het hoofd boven water houden, maar ze maken winst en van zodra ze alle overgedragen verliezen hebben goedgemaakt kan dit bedrijf flink beginnen te renderen.

24 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE 16 EDNOTE: Replace by BA1 & BA2

25 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE 17 EDNOTE: Peplace by BA3 & BA4

26 HOOFDSTUK 3. BALANSANALYSE 18 EDNOTE : Replace by BA5 & BA6

27 Hoofdstuk 4 Sims API0 (module) ************************* * * JDP Sims Stock & Invoice Management System. * * Copyright (C) 2002 Lennart Yseboodt. * * =================================================== * * This program is free software; you can redistribute it and/or * * modify it under the terms of the GNU General Public License * * as published by the Free Software Foundation; either version 2 * * of the License, or (at your option) any later version. * * This program is distributed in the hope that it will be useful, * * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * * GNU General Public License for more details. * * You should have received a copy of the GNU General Public License * * along with this program; if not, write to the Free Software * * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA , USA. * * FILENAME : API0.bas * * OBJECT : API0 * * DESCRIPTION : Function definitions of Windows GDI API calls * ************************* Public Const SWP_NOMOVE = 2 Public Const SWP_NOSIZE = 1 Public Const FLAGS = SWP_NOMOVE Or SWP_NOSIZE Public Const HWND_TOPMOST = -1 19

28 HOOFDSTUK 4. SIMS Public Const HWND_NOTOPMOST = -2 Declare Function SetWindowPos Lib "user32" _ (ByVal hwnd As Long, _ ByVal hwndinsertafter As Long, _ ByVal x As Long, _ ByVal y As Long, _ ByVal cx As Long, _ ByVal cy As Long, _ ByVal wflags As Long) As Long * FUNCTION/SUB NAME : SetTopMostWindow * * SCOPE : Public * * DESCRIPTION : Make windows Always on Top * Public Function SetTopMostWindow(F As Form, Topmost As Boolean) As Long SyS.DBG.enterFunction "API{SetTopMostWindow}" If Topmost = True Then Make the window topmost SetTopMostWindow = SetWindowPos(F.hwnd, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS) Else SetTopMostWindow = SetWindowPos(F.hwnd, HWND_NOTOPMOST, 0, 0, 0, 0, FLAGS) SetTopMostWindow = False End If SyS.DBG.leaveFunction "API{SetTopMostWindow}"

29 HOOFDSTUK 4. SIMS CFG CLASS (class) Option Explicit ************************* * * JDP Sims Stock & Invoice Management System. * * Copyright (C) 2002 Lennart Yseboodt. * * =================================================== * * This program is free software; you can redistribute it and/or * * modify it under the terms of the GNU General Public License * * as published by the Free Software Foundation; either version 2 * * of the License, or (at your option) any later version. * * This program is distributed in the hope that it will be useful, * * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of * * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the * * GNU General Public License for more details. * * You should have received a copy of the GNU General Public License * * along with this program; if not, write to the Free Software * * Foundation, Inc., 59 Temple Place - Suite 330, Boston, MA , USA. * * FILENAME : CFG_CLASS.cls * * OBJECT : CFG_CLASS * * DESCRIPTION : Manages the configuration file * ************************* Private vars Private Const C_INPUT As Integer = 0 Private Const C_OUTPUT As Integer = 1 Private fn As Integer Public vars Public loadsucces As Boolean * FUNCTION/SUB NAME : Class_Initialize * * SCOPE : Private * * DESCRIPTION : Loads the class/config *

30 HOOFDSTUK 4. SIMS Private Sub Class_Initialize() End Sub SyS.DBG.enterFunction "Class_Initialise" Dim fo As Boolean SyS.DBG.makeLogEntry "Loading config..." fn = FreeFile fo = openconfig(c_input) If fo = False Then loadsucces = False SyS.DBG.makeLogEntry "ERROR- Config file couldn t be read" SyS.DBG.leaveFunction "Class_Initialize (indirect)" Exit Sub End If loadsucces = True Loaded OK loadconfig SyS.DBG.leaveFunction "Class_Initialise" * FUNCTION/SUB NAME : openconfig * * SCOPE : Private * * DESCRIPTION : Opens the configuration file * Private Function openconfig(mode As Integer) As Boolean SyS.DBG.enterFunction "openconfig" On Error GoTo badconfigopen If mode = C_INPUT Then Open App.Path & "\config.cfg" For Input As fn ElseIf mode = C_OUTPUT Then Open App.Path & "\config.cfg" For Output As fn End If openconfig = True SyS.DBG.leaveFunction "openconfig" Exit Function

31 HOOFDSTUK 4. SIMS badconfigopen: SyS.DBG.enterFunction "openconfig-badconfigopen" openconfig = False SyS.DBG.makeLogEntry "Config /open failed, type " & _ IIf(mode = 0, "INPUT", "OUPUT") SyS.DBG.makeLogEntry "Reason : " & Err.Description & _ " (" & Str(Err.Number) & ")" SyS.DBG.leaveFunction "openconfig-badconfigopen" SyS.DBG.leaveFunction "openconfig (indirect)" * FUNCTION/SUB NAME : loadconfig * * SCOPE : Private * * DESCRIPTION : Loads config in global * * SyS.Config.* * Private Function loadconfig() SyS.DBG.enterFunction "loadconfig" Dim l As String Dim CMD As String, ARG As String Dim ipos As Integer setdefaultconfig Do While Not (EOF(fn)) Input #fn, l l = Trim(l) If Not (Left(l, 1) = "#" Or InStr(1, l, "=") <= 1) Then SyS.DBG.makeLogEntry "Found value :" & l ipos = InStr(1, l, "=") CMD = Left(l, ipos - 1) ARG = Right(l, Len(l) - (ipos)) SyS.DBG.makeLogEntry "CMD: " & CMD SyS.DBG.makeLogEntry "ARG: " & ARG processca CMD, ARG Else If Not (l = "" Or Left(l, 1) = "#") _ Then SyS.DBG.makeLogEntry "Comment/Invalid statement ignored : " & l End If

Gebruikers Handboek Accountnet Online

Gebruikers Handboek Accountnet Online Gebruikers Handboek Accountnet Online Copyright 2006-2010: Accountnet Gestor & Accountancy Services S.L. No part of this publication may be reproduced, translated or transmitted in any form or by any means,

Nadere informatie

Licenties onder de loep

Licenties onder de loep Licenties onder de loep Door: Marco van Doorn en Roeland Kluit Datum: 29 januari 2004 Vak: Analytische Server Projecten Begeleiing: Rob Meijer Management summary Licenties kunnen een risicofactor zijn

Nadere informatie

Leerlingenvolgsysteem

Leerlingenvolgsysteem Leerlingenvolgsysteem Project aangeboden door Kim Mostinckx Voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Academiejaar 2005-2006 2 Leerlingenvolgsysteem Project

Nadere informatie

GNU/Linux op middelbare scholen

GNU/Linux op middelbare scholen GNU/Linux op middelbare scholen Zeus WPI - Werkgroep Informatica Universiteit Gent Mei 2002 Rudy Gevaert, Geert Vernaeve, Mieke Van de Vijver [hier komt dan al wie meeschrijft bij] Copyright c 2002, Zeus

Nadere informatie

GNU/Linux op middelbare scholen

GNU/Linux op middelbare scholen GNU/Linux op middelbare scholen Zeus WPI - Werkgroep Informatica Universiteit Gent Mei 2002 Rudy Gevaert, Geert Vernaeve, Mieke Van de Vijver [hier komt dan al wie meeschrijft bij] Copyright c 2002, Zeus

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie...

1 Inleiding:... 4. 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het MARIN... 6 1.3 Gekozen opdracht... 7. 2 Beschrijving van de situatie... Afstudeeropdracht AutoCAD system manager (VBA) HBO traject 2001-2002 Naam: Begeleider: T. Kraus Ir. R. Boeklagen Inhoudsopgave: 1 Inleiding:... 4 1.1 Tekenkamer bij het MARIN... 4 1.2 Mijn taken bij het

Nadere informatie

Masterproef Automatic update and inventory application

Masterproef Automatic update and inventory application Masterproef Automatic update and inventory application Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master in de industriële wetenschappen: Elektronica-ICT Afstudeerrichting Informatie-

Nadere informatie

OP MIDDELBARE SCHOLEN

OP MIDDELBARE SCHOLEN ZEUS WPI WERKGROEP INFORMATICA Februari 2003 GNU/LINUX OP MIDDELBARE SCHOLEN David De Wolf, Rudy Gevaert, Terje Hansen, Gaspard Lequeux, Kris Luyten, Filip Rooms, Bert Steppe, Mieke Van de Vijver, Stijn

Nadere informatie

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be

Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Databases en SQL 1 Computerclub Volwassenen, Jeugd en Informatica vzw www.vji.be Cursus bij demo databases en SQL Introductie in terminologie databases Werken met universele query taal SQL Vergelijking

Nadere informatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie

Vb.net planningstool en Scada applicatie Masterproef VB.net planningstool en Scada applicatie Studiegebied Industriële wetenschappen en technologie Opleiding Master of Science in de industriële wetenschappen: elektrotechniek Afstudeerrichting

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Waarom investeren jonge bedrijven?

Waarom investeren jonge bedrijven? Waarom investeren jonge bedrijven? De achtergronden bij het investeringsgedrag De achtste meting van het Jonge-bedrijvenpanel drs. R.A.J. Kerste drs. M.J. Overweel Zoetermeer, januari 2002 ISBN: 90-371-0837-7

Nadere informatie

Geïntegreerde Proef 6IB Wim Tibackx

Geïntegreerde Proef 6IB Wim Tibackx Katholiek Scholencentrum JOMA Schooljaar 2010-2011 Maantjessteenweg 130 2170 Merksem

Nadere informatie

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING

FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 6: FINANCIËLE SITUATIE EN EVOLUTIE VAN DE ONDERNEMING Indeling: 1. Beschrijving van de ondernemingssituatie 2. Balansanalyse 3. Omloopsnelheid en -tijd Financiële analyse

Nadere informatie

CMS JOOMLA Handleiding

CMS JOOMLA Handleiding CMS JOOMLA Handleiding Based upon opensource documents 1 1 Introductie... 3 2 Inloggen in Joomla!... 4 3 Basis Principes Belangrijk!... 5 4 Toepassing Secties en Categories... 7 4.1 Secties aanmaken...

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

Linux op school Van software tot hardware

Linux op school Van software tot hardware E UROPESE H OGESCHOOL B RUSSEL EINDPROEF C AMPUS N IEUWLAND N IEUWLAND 198 1000 B RUSSEL T EL: 02-512 32 59 F AX: 02-512 29 06 Onderwijsgroep Vorming & Welzijn Studiegebied Onderwijs Linux op school Van

Nadere informatie

EQuA Symbiosis: multi user aspects

EQuA Symbiosis: multi user aspects EQuA Symbiosis: multi user aspects Projectcode EQuA Student M.L. Hagemeijer Studentnummer 2156000 Afstudeerrichting Software Engineering (voltijd) Periode 11-02-2013 t/m 07-07-2013 Stage bedrijf Afdeling

Nadere informatie

Development of second screen applications on tablet devices

Development of second screen applications on tablet devices Hogeschool West-Vlaanderen Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Promotoren: prof.

Nadere informatie

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen?

Va n een papieren naar een digitale were ld. Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? Bachelorproef Office Management Va n een papieren naar een digitale were ld Een onvermijdelijke evolutie voor ondernemingen? B eg e le i d er: Hei n De slo overe M ent or : Ev y De Vo s Aca d em i ej aar

Nadere informatie

Open source software en Culturele wenselijkheid

Open source software en Culturele wenselijkheid Master Thesis - Nieuwe Media en Digitale Cultuur Open source software en Culturele wenselijkheid Een onderzoek naar hoe bij gemeentelijke organisaties de besluitvormingsprocessen rond de aanschaf van software

Nadere informatie

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software

Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software Maak je eigen webwinkel met gratis Zen Cart software door Bas Vossen Huidige Zen Cart versie: 1.5.3-1. Inleiding -2. Welke host en welk pakket is het beste -3. Alle stappen bij de installatie Installatie

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Account Pro Handleiding

Account Pro Handleiding Account Pro Handleiding Help file and manual were designed with Help & Manual, the first WYSIWYG Windows help authoring tool. Get your own copy of Help&Manual at http://www.helpandmanual.com I Account

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

SQL vs. NoSQL: een uiteenzetting

SQL vs. NoSQL: een uiteenzetting SQL vs. NoSQL: een uiteenzetting Vervang deze tekst door een grafische illustratie van het project. Project aangeboden door Tim Dhondt voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication

Nadere informatie

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER DEPARTEMENTBEDRIJFSINFORMATIEBINF OPLEIDINGTOEGEPASTEINFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR2006-2007 STAGEDOSSIER ONDERWERP:Ontwerpenbackup/sizing tool STUDENTEN: ThomasDebrayen Pieter

Nadere informatie

Auteur: Tim Huisman Editor: Pieter Beekman

Auteur: Tim Huisman Editor: Pieter Beekman Auteur: Tim Huisman Editor: Pieter Beekman Versie: 1.2 Laatst aangepast: 06-2012 Inleiding Dit onderzoek richt zich op de nieuwe webstandaard HTML5, dat momenteel in ontwikkeling is door het Web Hypertext

Nadere informatie