Afhankelijk van de behoefte kan 'Mijn Financieel Directeur' bijvoorbeeld worden ingezet voor

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Afhankelijk van de behoefte kan 'Mijn Financieel Directeur' bijvoorbeeld worden ingezet voor"

Transcriptie

1 Brochure Mijn Financieel Directeur & Advisering Niet ieder bedrijf heeft een fulltime Financieel Directeur nodig of kan zich dat veroorloven. Flex-Control+ heeft hiervoor de oplossing van Mijn Financieel Directeur. Mijn Financieel Directeur De rol van 'Mijn Financieel Directeur' gaat verder dan die van een (MKB Flex-) Controller. Naast controlling zijn de werkzaamheden met name gericht op finance projecten en volwaardig gesprekspartner zijn voor de directie en stakeholders. Afhankelijk van de behoefte kan 'Mijn Financieel Directeur' bijvoorbeeld worden ingezet voor 1. Financieel organisatorisch sparringpartner van de directie 2. Ondersteuning bij contacten met commissarissen en aandeelhouders 3. Volwaardig gesprekspartner voor de bank, accountant en belastingdienst 4. Finance projecten zoals financieringsvraagstukken, innovatie & ICT, optimalisatie processen, reorganisatie, acquisitie of samenwerkingsverband, integreren of afsplitsen bedrijfsonderdeel

2 2 Innovatie & ICT ICT-revolutie In vergelijking met voorgaande decennia zal de verandering in de komende decennia onvergelijkbaar groot zijn. De voorspellingen zijn dat alles radicaal anders zal worden en dat de hele samenleving digitaliseert. Door nieuwe "disruptive" technologieën zullen alleen de bedrijven overleven die hun businessmodel radicaal weten te innoveren. Organisaties zullen al snel geen eigen ICT-afdeling meer hebben wanneer alles "de cloud" in gaat. Waardecreatie en toekomstbestendig Het is duidelijk dat alleen financiële informatie onvoldoende zegt over de toekomstbestendigheid van een onderneming. Financiële rapportages kijken terug in de tijd, waardoor reacties op basis van de cijfers vaak achter de feiten aanlopen. Er is behoefte aan indicatoren die iets zeggen over positionering van de onderneming in de toekomst. Dit vraagt om een analyse hoe de onderneming waarde creëert, wat er in de context van de onderneming verandert en die waarde beïnvloedt, en wat dit dan betekent voor de activiteiten en bedrijfsvoering van de onderneming. Op deze manier wordt een onderneming toekomstbestendig. Bedrijfsanalyse & reorganisatie Bij een bedrijfsanalyse worden zowel de strategische, financiële als operationele aspecten van de onderneming geanalyseerd. Denk hierbij aan tijdsdruk (hoeveel tijd is er nog), marktpositie en mogelijkheden, rendementsanalyse, doelmatigheid bedrijfsprocessen, samenstelling en kwaliteit management, financiële positie, financiële en juridische structuur. De bedrijfsanalyse wordt uitgewerkt in een actieplan met voorstellen tot verbetering. Hierbij valt te denken aan 1. Afstoten of beëindiging van verlieslatende activiteiten 2. Fusie, overname of verkoop bedrijf of bedrijfsonderdeel 3. Wijzigingen in product-markt combinaties

3 3 4. Wijziging business- of verdienmodel 5. Verbetering bedrijfsprocessen 6. Kostenbesparingen inclusief afvloeiing personeel 7. Herfinanciering Financieringsvraagstukken Bancaire financiering Sinds de bankencrisis van 2008 kost het meer moeite om bankfinanciering te verkrijgen en komen steeds meer MKB ondernemingen bij de afdeling bijzonder beheer. De bankier is geen ondernemer. De ondernemer denkt in kansen, de bankier in risico's. Je als ondernemer verplaatsen in een bankier, tijdig en volledig informeren, zelf met analyses komen en pro-actief relatiebeheer, is de beste manier om ook de bankier tot je businesspartners te rekenen. Door vooraf zelf een analyse te maken, ben je meer bewust of de informatie compleet is en welke vragen de bank nog zal hebben. Bespreek de analyse van de tussentijdse cijfers, de trends en de prognoses. Succesvolle kredietaanvraag Ook bij een kredietaanvraag is het gewenst de regie over het proces te hebben, concreet te zijn en informatie compleet aan te leveren die vooraf goed is

4 4 geanalyseerd. Geef duidelijkheid over waarom de kredietbehoefte ontstaat, wanneer die ontstaat en de periode waarover aflossing uit kasstromen kan plaatsvinden. Ook de invloed op ratio's en welke zekerheden verstrekt kunnen worden, dienen goed onderbouwd toegelicht te worden en blijken uit de cijfermatige opstellingen zoals liquiditeits- en balansprognoses. Benoem de risico's en geef aan wat je doet om de risico's aanvaardbaar te houden. Alternatieve financieringsvormen De bancaire financieringen zijn de afgelopen jaren afgenomen. Alternatieve financieringsvormen zijn in opkomst zoals Crowdfunding en Kredietunies zoals Kredietunie Brabant. Deze alternatieve financieringsvormen kunnen naast de bestaande financieringsvormen zoals Partipatiemaatschappijen, Innovatiekrediet, Borgstellingsfondsen, Fondsen Brabant, etc. ervoor zorgen dat bancaire financiering weer mogelijk wordt. De risico's voor de bankier verminderen met een gecombineerde financiering. Optimalisatie processen Traditionele processen Administratieve processen bij MKB ondernemingen bestaan vaak nog voor een groot deel uit handmatige handelingen waarbij veel mensen zijn betrokken

5 5 waardoor een lange doorlooptijd ontstaat. Hierdoor is het moeilijk inzicht te krijgen in actuele cijfers en wat er zich in de "pijplijn" bevindt. Met moderne technieken en cloudoplossingen kan de administratieve organisatie veel slimmer en efficiënter worden ingericht. Flex-Control+ heeft zich verdiept in de mogelijkheden van de moderne technieken en cloudoplossingen en weet dus waar een efficiëncyslag te maken is. Voordelen moderne technieken en cloudoplossingen 1. mogelijkheden besparing op personeelskosten 2. beter inzicht in en beheersing van de (administratieve) processen 3. actuele en kwalitatief betere (management)informatie 4. betere mogelijkheden voor (betrouwbare) toekomstgerichte managementinformatie 5. inzicht in werkelijk gerealiseerde functiescheidingen 6. efficiënter proces van periode- en jaarafsluiting 7. besparing op kosten van (controlerend) accountant Online boekhoudpakketten in het MKB zijn sterk in opkomst. Exact en Twinfield hebben het grootste marktaandeel en werken beide met App-Partners. Om administratieve processen te optimaliseren is Flex-Control+ betrokken bij de advisering van App-Partners bij MKB ondernemingen die met Exact of Twinfield werken. Data-analyse De data waarmee ondernemingen te maken hebben blijft maar groeien. Zowel de data die door de onderneming zelf wordt "geproduceerd" als data buiten de onderneming die van belang is of kan zijn voor de onderneming. Natuurlijk zijn er inmiddels veel mogelijkheden om interne en externe data te analyseren, maar is dit voor een MKB onderneming wel nuttig, toepasbaar en betaalbaar?

6 6 Wat voor MKB ondernemingen wel van belang is dat je voldoende inzicht hebt in de data die je als onderneming zelf "produceert" en waarover je verantwoordelijkheid draagt. De financiële data die ten grondslag ligt aan de (externe) verantwoording in de vorm van de jaarrekening of tussentijdse cijfers is dus met name van belang om inzichtelijk te hebben of te krijgen. Dit kan op eenvoudige wijze met software voor data-analyse van de Auditfile Financieel die onder meer gebruikt kan worden voor 1. analyse oorzaken afwijkingen tussen begroting en realisatie van tussentijdse cijfers 2. inzicht in omzet, inkoop, marge en kosten 3. inzicht in ongebruikelijke boekingen 4. onderbouwing (digitaal) balansdossier voor periode- en jaarafsluiting 5. onderbouwing (tussentijdse) managementrapportering 6. (statistische) steekproef ter onderbouwing van vaste kostenvergoedingen 7. cijferanalyses ten behoeve van de externe accountant 8. beantwoording vragen van bankier, aandeelhouders, toezichthouders en adviseurs Voor geavanceerde (big) data-analyse en business intelligence tools werkt Flex- Control+ samen met specialisten op dit gebied. Bedrijf kopen of verkopen

7 7 Het kopen van een bedrijf is voor de meeste ondernemers en bedrijven geen alledaagse activiteit. Het verkopen van een bedrijf doe je vaak maar één keer in je leven. Zeker als de financiële belangen of risico's groot (kunnen) zijn, is het zaak dat dit zorgvuldig gebeurt en voldoende deskundigheid betrokken wordt in het proces van aan- of verkoop. Flex-Control+ heeft zich niet gespecialiseerd in de aan- en verkoop van bedrijven, maar kan wel een belangrijke bijdrage leveren in dit proces samen met andere adviseurs zoals juristen, belastingadviseurs en specialisten op het gebied van fusies en overnames. Specialisten en adviseurs bij fusies en overnames zijn ruim vertegenwoordigd in het netwerk van Flex-Control+. Bedrijf verkoopklaar maken Het verkoopklaar maken van een bedrijf neemt veel tijd in beslag, vaak drie tot wel zes jaar. (Extra) aandacht zal onder meer besteed worden aan: 1. administratieve organisatie en interne beheersing 2. managementinformatie en stuurinformatie 3. trackrecord 4. levenscylus producten en diensten 5. business- en verdienmodellen 6. afhankelijkheid management, leveranciers en afnemers 7. contracten en resterende looptijden 8. fiscale aspecten en termijnen 9. uitkoop minderheids aandeelhouders 10. verkoopmemorandum voor inzicht in en presentatie van het bedrijf Waardebepaling Er zijn vele redenen te bedenken om een waardebepaling van een bedrijf uit te voeren, zoals: 1. vaststellen waardebepalende factoren 2. verkoopklaar maken

8 8 3. bepalen vraagprijs bij verkoop 4. management buyout (MBO) of management buy-in (MBI) 5. uitkoop van (minderheids)aandeelhouders 6. toe- en uittreding van directieleden / medewerkers 7. echtscheiding 8. geschillen Er zijn veel methoden om de waarde van een onderneming te bepalen. Afhankelijk van de situatie en het belang kan het gewenst zijn om samen te werken met specialisten op het gebied van waardebepaling zoals een Register Valuator (RV). Due diligence Hoe voorkom je dat je een kat in de zak koopt? Due diligence (gepaste zorgvuldigheid) verwijst naar het proces van zorgvuldig analyseren, onderzoeken en evalueren van data en informatie. Dit gaat verder dan alleen een boekenonderzoek en is onder meer op te delen in strategische, commerciële, operationele, financiële, fiscale, IT, juridische en personele due diligence. Integratie bedrijven Na overname is het van belang om de bedrijven zodanig met elkaar te integreren dat de synergie voordelen optimaal worden gerealiseerd. Met name op gebieden van optimalisatie (administratieve) processen, administratieve organisatie en interne beheersing, risicomanagement, managementinformatie en stuurinformatie, harmonisering waarderinggrondslagen en bepaling resultaat kan een Flex-Control+ een bijdrage leveren.

9 9 Tarieven Flex-Control+ werkt zoveel als mogelijk met vaste prijsafspraken. Uitgangspunt hierbij is dat het (calculatie) uurtarief lager wordt naarmate de omvang van het aantal uren voor het project of op jaarbasis toeneemt. In het geval geen vaste prijsafspraak mogelijk is, brengen wij een all-in tarief in rekening. Wij hanteren dus geen opslagen voor kantoorkosten, reiskosten, secretariaat en dergelijke. Onze tarieven worden als "bijzonder prettig" ervaren. Mijn Financieel Directeur Flex-Control+ heeft met Willy Feller een persoonlijke Financieel Directeur op afroep beschikbaar => Mijn Financieel Directeur. Ook hier geldt dat het uurtarief lager wordt naarmate de omvang van het aantal uren op jaarbasis toeneemt. In het kader van continuïteit en capaciteit kan altijd een beroep worden gedaan op een MKB Flex-Controller of een andere Financieel Directeur (op afroep). Helmond, januari 2015 Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website Overige brochures: Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+, MKB Flex- Controller, Tools4Financials en Accountantscontrole

Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+

Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+ Algemene brochure dienstverlening Flex-Control+ A Continu verbeterproces Als MKB ondernemer ligt uw focus op het optimaal benutten van de kansen die u ziet, veelal vanuit een commerciële invalshoek. De

Nadere informatie

Brochure Tools4Financials

Brochure Tools4Financials Brochure Tools4Financials Met goed modern gereedschap kun je beter presteren. Flex-Control+ ondersteunt MKB ondernemingen in het algemeen en financiële mensen in het bijzonder met software oplossingen

Nadere informatie

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening

Onderzoek Stuurinformatie MKB. en invloed op dienstverlening Onderzoek Stuurinformatie MKB en invloed op dienstverlening Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 PROBLEEMANALYSE... 3 1.1 INLEIDING EN RELATIE MET AFSTUDEERSCRIPTIE... 3 1.2 PROBLEEMSTELLING... 3 1.3 DEELVRAGEN...

Nadere informatie

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen.

BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN. Omdat mensen tellen. BDO CORPORATE CLIENTS CORPORATE AGILITY: SUCCESVOL ZIJN, SUCCESVOL BLIJVEN Omdat mensen tellen. UW VERMOGEN TOT VERANDERING In de nieuwe economie is niets meer vanzelfsprekend. Beproefde business modellen

Nadere informatie

FINANCIEEL MANAGEMENT

FINANCIEEL MANAGEMENT BDO CONSULTANTS FINANCIEEL MANAGEMENT Omdat mensen tellen. Financieel Management 3 FINANCIEEL MANAGEMENT DE CONTROLE OVER UW FINANCIËN Een effectief financieel beleid anticipeert op toekomstige ontwikkelingen

Nadere informatie

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy

Casenso. Optimaliseer Uw Bedrijf. Casenso Consultancy Casenso Optimaliseer Uw Bedrijf Casenso Consultancy Internet : E-mail : office@casenso.nl Telefoon : +31 (0)24 322 0872 : Engels of Nederlands Consultancy Alle organisaties (bedrijven, non-profit, overheid)

Nadere informatie

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming

Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Vendor Assistance vergroot de kans op een succesvolle verkoop van uw onderneming Een Vendor Assistance kijkt naar uw onderneming vanuit het perspectief van de koper en identificeert in een vroeg stadium

Nadere informatie

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland & KPN

MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland & KPN MKB Cloud Barometer 2015 Management Samenvatting Zakelijke Diensten In opdracht van: Exact Nederland & KPN Peter Vermeulen Pb7 Research 10 juni 2015 peter@pb7.nl 1 Inhoud Inhoud... 1 Achtergrond... 2 De

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Groeien met innovatieve IT

Groeien met innovatieve IT SAP White Paper Groeien met innovatieve IT Hoe onderscheiden groeiende middelgrote organisaties zich? Inhoud 3 Voorwoord 4 Executive summary 5 Hoofdstuk 1: Groei in Nederland 6 Hoofdstuk 2: Omzetgroei

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

1 Waarom de AA-Accountant?

1 Waarom de AA-Accountant? Bedrijfsovername Inleiding Wilt u een onderneming starten? Overweeg dan eens het kopen van een bedrijf. Een bedrijfsovername biedt veel voordelen. U hebt al een goede startpositie, een basis waar u op

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen.

Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen. Ook een complexe financiële administratie moet natuurlijk kloppen. Over inzicht, controle en uw ambities. laat onderwijs bedrijven Activa Financiële stuurgegevens Subsidie? Facturen Passend onderwijs digitaliseren

Nadere informatie

Bij accountancy draait het om de mensen

Bij accountancy draait het om de mensen ALGEMENE INFORMATIE OVER DEMAC Al 20 jaar úw partner in automotive Bij accountancy draait het om de mensen Peter Beelen Gregor Kruijssen DEMAC ACCOUNTANTS / CONSULTANTS B.V. Bellweg 2a, 4104 BJ Culemborg

Nadere informatie

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op.

OnderhandenWerk. Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert geld op. OnderhandenWerk NIEUWSBRIEF VANNOORD ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS EDITIE SEPTEMBER 2013 Het Gesprek Arjan Veenje & Jan Wolters (Jan Wolters Makelaardij) Een goede accountant kost geen geld, maar levert

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie

Talent management versus personeels- en salarisadministratie Whitepaper Talent management versus personeels- en salarisadministratie Wat is talent management? Hoe doeltreffend talent management te implementeren binnen uw organisatie! Consultancy-team PayRoll Solutions,

Nadere informatie

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5

K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 K w a r t a a l n i e u w s b r i e f Q 4 2 0 0 5 G E A C H T E R E L AT I E Met genoegen breng ik onze kwartaalnieuwsbrief Q4 van 2005 onder uw aandacht. Wij besteden in deze nieuwsbrief o.a aandacht

Nadere informatie

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren

Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Sectorvisie Accountantskantoren ING Economisch Bureau Ondernemers willen meer waarde van accountantskantoren Accountantskantoren zien hun omzet dit en volgend jaar teruglopen. Door lagere inkomsten uit

Nadere informatie

Financial Shared Service Center

Financial Shared Service Center n i e u w s b r i e f o k t o b e r 2 0 0 4 GEACHTE RELATIE Financial Shared Service Center Achtergrond Sinds het midden van de jaren negentig heeft een toenemend aantal ondernemingen in Nederland één

Nadere informatie

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT

Een bedrijf kopen? Taxatie. Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Een bedrijf kopen? risatie Taxatie Overnameprijs EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT mei 2013 EEN BEDRIJF KOPEN? DAAROM EEN ACCOUNTANT Deze brochure is speciaal bedoeld voor ondernemers die van plan

Nadere informatie

Credit managementjuni 2014

Credit managementjuni 2014 Dit is een commerciële bijlage. De inhoud valt niet onder de verantwoordelijkheid van DE ZAAK Credit managementjuni 2014 Waar voor je geld krijgen MVI Met fluwelen handschoenen incasso innen Betaling Factuur

Nadere informatie

De Online Communicatie Architect

De Online Communicatie Architect De Online Communicatie Architect Annemarie van Campen In een tijd waarin technologie essentieel is bij de communicatie tussen overheidsorganisaties en haar omgeving, merk ik dat de afdeling Communicatie

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat

Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Big Data in finance: kans of bedreiging? Trends, tips & tools, case & debat Colofon Whitepaper Big Data in finance: kans of bedreiging? USG Finance Professionals, september 2014. Eindredactie USG Finance

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen

Strategisch Beleidsplan. Spectrum Wonen Strategisch Beleidsplan Spectrum Wonen 2006-2008 2006-2008 Colofon Colofon Strategisch Beleidsplan Uitgave Strategisch Beleidsplan is een uitgave van Spectrum Wonen. Redactie Spectrum Wonen Coördinatie,

Nadere informatie