Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015"

Transcriptie

1 Bijstelling Werkprogramma Economie 2015 Opsteller: Tjeerd Leistra Datum: 7 mei 2015 Op 26 maart 2015 is de voortgang van het Programma Economie besproken in een werkbijeenkomst met de gemeenteraad. De voortgangsrapportage, het nieuwe collegeprogramma en de werkbespreking met de gemeenteraad zijn aanleiding om het werkprogramma economie bij te stellen. De jaarlijkse voortgangsbespreking en eventuele bijstelling door het college worden genoemd in het Programma Economie zoals dat door de gemeenteraad is vastgesteld in december Het nieuwe collegeprogramma heeft belangrijke economische speerpunten overgenomen in het collegeprogramma Voor belangrijke onderdelen van het Programma Economie worden door het college aparte programma s ontwikkeld; te weten voor Food en voor de Kennisas Ede-Wageningen. Ook voor het Buitengebied en Ede Centrum wordt de aanpak herijkt. Het college blijft zich inzetten voor de komst van het World Food Center. In 2015 wordt in de regio het Werkgeversservicepunt (WSP) FoodValley geïmplementeerd. Toerisme vraagt meer aandacht dan bij de vaststelling van het Programma Economie in 2013 was gedacht. Wat betreft toerisme ligt de prioriteit op het opzetten van een duurzame toeristische organisatiestructuur en de toekomstbestendigheid van onze vakantieparken. De accountmanagers van het team economie leggen de focus op de Integrale Aanpak van Bedrijventerreinen en. Dit plan wordt tegelijkertijd met deze notitie aangeboden. Werkprogramma Economie 2015 Onderdeel Food als economische motor Ede Centrum Detailhandel Buitengebied Regionale Arbeidsmarkt Accountmanagement Acquisitie Toegevoegd: Toerisme Uitwerking Programma Food Ontwikkeling World Food Center (WFC) Plan van Aanpak Ede Centrum Prioriteit aan referendum en plan van aanpak Ede Centrum Programma Buitengebied Implementatieplan WSP FoodValley Evaluatie Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) Toeristische organisatiestructuur Onderzoek toekomstbestendigheid vakantieparken

2 Voortgangsbespreking 2016 In maart-april 2016 willen we de voortgang van het Programma Economie met de gemeenteraad bespreken, zoals we dat ook dit jaar hebben gedaan. We kiezen voor dit tijdstip omdat rond deze tijd de werkgelegenheidscijfers over 2015 bekend zijn. De ontwikkeling van de werkgelegenheid vormt naast de kavelverkoop onze belangrijkste indicator van het functioneren van de economie. Kernindicatoren Programma Economie Kernindicator Uitwerking Werkgelegenheid - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen houdt gelijke tred met groei inwonertal - Meer arbeidsplaatsen dan beroepsbevolking - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen positiever dan landelijk gemiddeld - Afname werkloze beroepsbevolking - Minder werkloze beroepsbevolking dan landelijk gemiddeld Kavelverkoop ha per jaar Ontwikkeling Food-sector - Aandeel agrofood-cluster in totale werkgelegenheid - Ontwikkeling aantal arbeidsplaatsen in de Food-sector Kosten en dekking: De kosten en dekking van de onderdelen van het Programma Economie worden per onderdeel geregeld. De voortgangsrapportage en voortgangsbespreking zijn onderdeel van de reguliere werkzaamheden van de beleidsadviseur economie, waarbij gebruik wordt gemaakt van de Provinciale Werkgelegenheids Enquête.

3 Bijlage: Input werkbijeenkomst gemeenteraad over Programma Economie 26 maart 2015 Groep Accountmanagement Dennis Hadderingh/Ina Baar - Positieve feedback over accountmanagement - Ondernemers vragen wat er verbeterd kan worden - Grote groep ambassadeurs kweken buiten de harde kern - Netwerken met je buren voortzetten Ook nog genoemd: - Acquisitie en accountmanagement liggen dicht tegen elkaar aan - Partijen verbinden - Creëren van draagvlak - Doorgaan op de ingeslagen weg - Zie ook Integrale Aanpak van Bedrijventerreinen en Groep Acquisitie Martin Egging/Dion Thielen - Ambassadeursschap - Acquisitie met focus op Food, rode loper - Grote vissen lastig, maar met WFC meer mogelijk - Vele kleintjes maken een grote; start ups aandacht geven/laten landen op Kennisas - Onderscheidende werkmilieus aanbieden - Opmerkingen worden meegenomen in Groep Prioritering Willemien Vreugdenhil/Tjeerd Leistra - Gevraagd: 2x tbv integrale aanpak van bedrijventerreinen, uitstel voor detailhandel en toerisme, economie is kleine afdeling, aandacht voor after sales. - Meer aandacht voor accountmanagement, mensen er bij, werkgelegenheid belangrijk - Geen verzet tegen prioritering Vragen: - Kunnen we het wel? Acquisitie vergt lange termijninvestering, on-edes denken, expertise in huis halen om grote internationale bedrijven te trekken, WFC, samenwerking met Wageningen UR, Stichting Food Valley NL en Oost NV, website in Engels en Mandarijn - Focus op Food, kunnen we ons dat veroorloven? Geen bedrijven weigeren. Harde acquisitie op Food. Vasthouden aan concept duurt langer maar levert wel kwaliteit op. - Prioriteit voor - Acquisitie in samenwerking met partners; regio, Wageningen UR, Oost NV

4 - In bovenregionale acquisitie focus op Food, ieder bedrijf is in principe welkom EBC/Ondernemersklimaat/Opvolging BOKS Wim vdbrandt/martin Kraaienvanger - Aandacht voor aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt (elektra, metaal, food). MBO/HBO. Afstemming tussen diverse initiatieven. Laat jongeren zien wat er gebeurt. Laat bedrijfsleven aanschuiven bij structureel overleg onderwijs-gemeente - Transparanter maken van financieringslandschap voor ondernemers. Doel: lokale economie op gang brengen. Fondsen provincie te duur (9% rente). Eerst proefbijeenkomst met EBC, later FOV. Afstemming initiatieven fondsen. - Ondernemersmanifestatie BOKS. Vervolg geven. - Zorg voor Food-opleiding op kenniscampus - Treed als bedrijf meer naar buiten. Laat jongere zien wat er gebeurt. Rol gemeente: breng partijen bij elkaar en verbindt. - Bedrijfsleven wordt betrokken bij aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt - Financieringslandschap wordt in beeld gebracht - Food-opleiding op kenniscampus heeft aandacht van gemeente Groep Jan Paul van de Hoef/Angelique Gerritsen Bestaande bouw nu goedkoper dan nieuwbouw - De markt reguleert zichzelf (opknappen panden ed) maar faciliteren door overheid op gebied van bestemmingsplan - Kennisas is een merk. (JP) Laat hem beginnen bij Nizo/Vika - Bedrijvigheid in een bepaald gebied in een bepaalde sector trekt elkaar aan - Laboratoria zijn nu niet te huisvesten in Ede, vanwege beperkingen bestemmingsplan - WFC is een kans - Foodcluster inrichten, bestem BT De Klomp als Foodbedrijventerrein, want als WFC komt, gaat het los en grote laboratoria kun je niet langs Kennisas kwijt Ook nog genoemd: - Investeer in locaties die je hebt en investeer in de Kennisas - BT A12 is niet aantrekkelijk voor Food-bedrijven - Maak een keuze met BT De Klomp, wat wordt je doelgroep - Betrek het bedrijfsleven bij inkomende missies - Kievitsmeent: Overlast stankoverlast. Let daar op bij bestaand bedrijflseven, zodat men niet vertrekt - Geen concurrentie met Wageningen of Veenendaal. Naar Barneveld vertrekt Logistiek - Logistiek wordt naar Barneveld doorverwezen, maar inherent aan webshops/internetverkopen ook hier behoefte aan ligistieke overslag/opslagcentra - Beeldmerk Food langs A12 + A30 - Brand Foodvalley, zet het bij de ingang van de gemeente, zet het op je briefpapier - Het is goedkoper nu te huren in bestaande bouw dan iets nieuws neer te zetten - Wat is het uitgiftebeleid van de gemeente? - Leegstaande kantoren ombouwen naar wonen; daar waar kan

5 Integrale aanpak van bedrijventerreinen en werklocaties: Bij te ontwikkelen bedrijventerreinen meer aansluiten bij wensen doelgroepen, minder regels, ruimte voor ontwikkeling van het Food-cluster (o.a. laboratoria) Groep ZZP/internet/innovatie Marc vdwoude/sander vdpol Innovatie: Creëer ontmoetingen en maak innovatieve bedrijven zichtbaar Internet: - Zorg dat snel internet op orde is. Ten eerste op bedrijventerreinen, maar ook in woongebieden. Zie het als riolering. - Er is een relatie tussen economische groei en de aanwezigheid van glasvezel - Probeer als overheid optimaal te faciliteren en ga daarin ver, zoek naar nieuwe mogelijkheden

6 - Snel internet aandachtspunt voor gemeente, blijft wel zaak van particulier initiatief - Initiatief provincie voor breedband in buitengebied wordt ondersteund - Netwerkbijeenkomsten primair particulier initiatief. Accountmanagement blijft netwerkbijeenkomsten bezoeken en soms organiseren; zie activiteitenprogramma integrale aanpak bedrijventerreinen en werklocaties Nog opgemerkt in laatste plenaire commentaarronde - Prioritering: Relatie economie met arbeidsmarkt ook belangrijk - Kijk kritisch naar regelgeving - Neem in werkprogramma paragraaf op voor regionaal beleid, laat zien wat Ede voor de regio doet - Ook aandacht voor bestaande bedrijventerreinen - Idee Dennis Hadderingh openbare ruimte BT A12, food, arbeidservaring

Voortgangsrapportage Programma Economie TL 9 maart 2015

Voortgangsrapportage Programma Economie TL 9 maart 2015 Voortgangsrapportage Programma Economie TL 9 maart 2015 In december 2013 is het Programma Economie door de gemeenteraad vastgesteld. In het Programma staat dat het werkprogramma jaarlijks wordt geëvalueerd

Nadere informatie

Tussenrapportage Programma Economie 2013

Tussenrapportage Programma Economie 2013 Tussenrapportage Programma Economie 2013 Evaluatie beleid 2003 Kaders nieuw beleid Voorstellen van gezamenlijke werkgroepen bedrijven, organisaties en gemeenten 8 maart 2013 Samenstelling: Tjeerd Leistra

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt!

1 + 1 = 3. UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! UITVOERINGSPROGRAMMA 2013-2015 5* Noordoost Brabant Werkt! 1 + 1 = 3 Samen met ondernemers, onderwijs en overheden naar een goed functionerende arbeidsmarkt in Noordoost-Brabant Karin van Meer Véronique

Nadere informatie

Haalbaarheidsstudie WFC

Haalbaarheidsstudie WFC Haalbaarheidsstudie WFC Stuurgroep WFC 18 september 2014 (openbare versie ten behoeve besluitvorming gemeenteraad) 1 0. Managementsamenvatting Stichting WFC, WFC Development en gemeente Ede hebben onderzoek

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht

Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht Investeren in economie, onderwijs, arbeidsmarkt en duurzaamheid op weg naar een duurzame toekomst voor Papendrecht 1. Inleiding In het collegeprogramma zijn de doelstellingen van beleid beschreven en speerpunten

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

Inspiratiegids voor gemeenten

Inspiratiegids voor gemeenten Duurzaam werken aan ondernemerschap Inspiratiegids voor gemeenten INHOUDSOPGAVE 1 Visie... 6 2 Interne samenwerking in de praktijk... 11 3 Ontwikkeling ondernemerspleinen... 23 4 / 1 Stimuleer: Jongeren...

Nadere informatie

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018

Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Stimuleringsagenda Economie en Arbeidsmarkt 2015-2018 Eindconcept Door BenW vastgesteld als ontwerpbesluit 9 juni 2015 Openbaar Samenvatting Extra impulsen aan de Tilburgse economie en arbeidsmarkt Uitgewerkte

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7

INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 1 e BERAP 2015 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 VERANTWOORDING PER PROGRAMMA... 7 PROGRAMMA 1 De gemeente waar het goed wonen is... 9 PROGRAMMA 2 Een leefbare gemeente (sociaal domein)...

Nadere informatie

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl

Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Bestuursakkoord 2014-2018 Deventer: voor elkaar www.deventer.nl Inhoud Inleiding... 3 Financiën... 5 Bestuur en organisatie... 6 Sociaal domein... 8 Economie, werkgelegenheid en cultuur... 10 Ruimtelijk

Nadere informatie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie

DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie DEVisie 2020 - economische visie, agenda en uitvoeringsstrategie 1 Economische visie en uitvoeringsstrategie Deventer 2020 // 20 december 2012 VOORWOORD In juli 2012 heeft de Economische kopgroep de 3

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant

Plan van Aanpak. Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Gecoördineerde werkgeversdienstverlening Midden Brabant Datum 31-01-2012 Auteur Anja Willems Plaats Tilburg 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Managementsamenvatting 3 3. Aanleiding 4 4. Projectorganisatie..7

Nadere informatie

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt

De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt De aansluiting onderwijs - arbeidsmarkt Een verkenning naar de lokale en regionale agenda voor het overleg tussen overheid, onderwijs en ondernemers Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap

Nadere informatie

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden.

KENNISNEMEN VAN Onze gemeentelijke inzet ter stimulering van de economische ontwikkeling en herinvulling of transformatie van kantoorpanden. RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4375297 Aan : Gemeenteraad Datum : 1 juli 2013 Wethouder P. van den Berg Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen Portefeuillehouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp.

gemeente Eindhoven Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk Strijp. gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer 13R5217 12bst02169 Dossiernummer 12.51.251 1 februari 2013 Commissienotitie Betreft voortgangsnotitie over Ontwikkeling Brainport Innovatie Campus binnen Landelijk

Nadere informatie

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid

Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid Toeristische promotie en marketing: rol en opzet van het provinciaal beleid 1. Inleiding Na het faillissement van het Noord Nederlands Bureau voor Toerisme (NNBT) is de vraag aan de orde op welke wijze

Nadere informatie

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE!

EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE! BRUMMEN 25 SEPTEMBER 2012 INT.12.1149 EEN AGENDA VOOR DE TOEKOMSTVISIE De wereld om ons heen verandert ingrijpend. Het leefklimaat staat onder druk door de CO-2 uitstoot

Nadere informatie

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen.

Jonge woning eigenaren klem door restschuld. Europees geld voor Nederlandse projecten. Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 01 2015 2 Onderzoek EIB Financiering restschuld scheiden van nieuwe hypotheek 6 Henk Hartveld, ANBO Laat ouderen eerder nadenken over woningaanpassingen. 8 Ronald Schneider, wethouder Rotterdam Wij staan

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2004/789

Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Statenvoorstel nr. PS/2004/789 Grotesteden- en netwerkstedenbeleid Het Presidium stelt voor Statenvoorstel nr. PS/2004/789 te behandelen in: de Statencommissie Zorg en cultuur op: 15 september 2004 om

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

De economische kracht van Almere. Economische agenda 2015-2019

De economische kracht van Almere. Economische agenda 2015-2019 De economische kracht van Almere Economische agenda 2015-2019 2 Voorwoord volgt nog 3 DE TIEN ECONOMISCHE SPEERPUNTEN In de economische agenda 2015-2019 staan onze programmalijnen en speerpunten voor de

Nadere informatie

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie.

Met genoegen bieden wij u hierbij ons advies aan voor een gemeentelijke en regionale acquisitiestrategie. College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amersfoort Stadhuisplein 1 3811 LM AMERSFOORT uw kenmerk ons kenmerk datum -- JvE/EP/mb 26 mei 2011 bijlagen onderwerp e-mail 1 Advies acquisitiebeleid

Nadere informatie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie

Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) Datum. Auteurs. Versie Aanpak lege kantoren tweede fase Datum Auteurs Versie Januari 2014 Economische Zaken (Barbara Timmermans, Dionne Baaré) 2.0 Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kantorenaanpak van de gemeente Nieuwegein. De

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011

Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen. Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks. Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Initiatiefvoorstel aan de Raad: Aanvalsplan Leegstand Nijmegen Ingediend door: Pepijn Boekhorst, GroenLinks Datum raadsvergadering: 16 maart 2011 Nummer raadsvoorstel: 20 / 2011 Voorstel om te besluiten:

Nadere informatie

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014

Economische uitvoeringsagenda Regio Alkmaar 2012 2014 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012 2014 Bergen Langedijk Heiloo Schermer Castricum Heerhugowaard Graftde Rijp 2 Economische uitvoeringsagenda Regio 2012-2014 PORA Economische Zaken, Toerisme & Recreatie

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9

Inhoudsopgave 3. Voorwoord 5. 1. Inleiding 7. 2. Missie en doelstellingen 9 Visie 1 September 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Missie en doelstellingen 9 3. Beleidskader 11 3.1. Rijksbeleid 11 3.2. Provinciaal beleid 11 3.3. Beleid van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie