Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beroepspraktijkvorming op de werkvloer"

Transcriptie

1 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie Commercieel medeweker - niveau 3 (Junior) accountmanager - niveau 4 Assistent-manager internationale handel - niveau 4 Vestigingsmanager groothandel - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 1 van 12

2 Inhoudsopgave Over kwalificatiedossiers 3 Inleiding 3 Van onderwijs en bedrijfsleven samen 3 Herziening van de kwalificatiestructuur 3 De nieuwe opbouw: basis, profieldeel en keuzedeel 4 Herziene kwalificatiestructuur Handel 5 Compact kwalificatiedossier Commercie 6 Commercieel medewerker - niveau 3 6 Basiskerntaken van de commercieel medewerker 7 (Junior) accountmanager - niveau 4 7 Basis- en profielkerntaken van de (junior) accountmanager 8 Assistent-manager internationale handel - niveau 4 9 Basis- en profielkerntaken van de assistent-manager internationale handel 10 Vestigingsmanager groothandel - niveau 4 10 Basis- en profielkerntaken van de vestigingsmanager groothandel 11 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 2 van 12

3 Over kwalificatiedossiers Inleiding In Nederland werkt het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) met een kwalificatiestructuur. Alle beroepen waarvoor het mbo opleidt hebben een plaats binnen deze kwalificatiestructuur. Voorheen kende het mbo 600 diploma s. Vanaf 1 augustus 2016 zijn dat er aanzienlijk minder. Minder diploma s maken de kwalificatiestructuur overzichtelijker en efficiënter. Daarom is ervoor gekozen het aantal mbo-diploma s te reduceren. Van onderwijs en bedrijfsleven samen Onderwijs en bedrijfsleven hebben samen goed nagedacht over wat een mbo er moet kennen en kunnen na zijn opleiding. De diploma-eisen staan in 175 kwalificatiedossiers. Met deze dossiers kunnen scholen hun onderwijs en examens efficiënt organiseren. Voor de leerbedrijven zijn de dossiers leidend voor het onderwijs op de werkplek. Werkgevers kunnen er zeker van zijn dat mbo ers met een diploma op zak vakmensen zijn die klaar zijn voor de toekomst! Minder dossiers: door het verbreden van de dossiers zijn er minder diploma s. Daardoor kan het onderwijs doelmatiger georganiseerd worden. Dunnere dossiers: alleen de kern van het beroep wordt beschreven met een duidelijke beschrijving van noodzakelijke vakkennis en vaardigheden. Flexibelere kwalificatiestructuur: scholen kunnen samen met het bedrijfsleven keuzedelen inzetten, zo kunnen scholen snel inspelen op de eisen uit de arbeidsmarkt. Herziening van de kwalificatiestructuur Vanaf 1 augustus 2015 mogen scholen werken met de herziene kwalificatiedossiers. Per 1 augustus 2016 zijn deze verplicht. De herziene kwalificatiedossiers zijn ten opzichte van de vorige dossiers op een aantal punten gewijzigd en hebben een andere opbouw: Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 3 van 12

4 De nieuwe opbouw: basis, profieldeel en keuzedeel Een kwalificatiedossier bestaat uit één gemeenschappelijk basisdeel en meestal één of meer profieldelen, aangevuld met een keuzedeel. Basisdeel Het basisdeel bestaat uit twee onderdelen: In het generieke onderdeel staan de eisen voor taal, rekenen, loopbaan en burgerschap. De overheid stelt deze eisen vast. Ze gelden voor alle mbo-studenten. Het beroepspecifieke onderdeel bevat de kerntaken en werkprocessen die hetzelfde zijn voor alle beroepen die in het kwalificatiedossier zijn opgenomen. De kerntaken in het basisdeel worden basiskerntaken genoemd. verdiepend op de opleiding. Zo kan de student zijn opleiding bijvoorbeeld verbreden met het keuzedeel Ondernemerschap of Duits. Of verdiepen met een keuzedeel Mode bij een verkoopdossier of Patroontekenen bij mode-dossiers. Bij goed gevolg staat het behaalde keuzedeel ook op diploma van de student. Mbo-opleiding Profieldeel Keuze Keuze Keuze Naast de gemeenschappelijke elementen uit het basisdeel zijn er ook verschillen tussen de beroepen (kwalificaties) in het dossier. Die specifieke kenmerken van de kwalificaties zijn beschreven in het profieldeel. Het pro- Profiel Profiel Profiel fiel bestaat ook uit kerntaken en werkprocessen (en/of aanvullende eisen). In dit deel worden de kerntaken profielkerntaken genoemd. Keuzedeel Het keuzedeel is nieuw. Een keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen Basis Kwalificatie een mbo-opleiding. Het maakt geen deel uit van de slaag-zak regeling, maar moet wel geëxamineerd worden. Keuzedelen zijn verbredend of Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 4 van 12

5 Herziene kwalificatiestructuur Handel Zo ziet de herziene kwalificatiestructuur Handel eruit Eénjarige specialistenopleiding (instroomeis: diploma op niveau 3) Niveau 4 Ondernemerschap Management retail: Commercie: Supervisors Interieuradvies: Ondernemerschap Leidinggeven op basis van retail: manager retail (junior) accountmanager logistiek: interieuradviseur op basis van vakmanschap: ondernemer retail vestigingsmanager groothandel logistiek vakmanschap: leidinggevende assistent-manager internationale handel supervisor vakman- team/afdeling/project intercedent ondernemer technisch leiding- gevende Niveau 3 Advies en leiding in de verkoop: Commercie: Logistiek: Woningstofferen: eerste verkoper commercieel medewerker logistiek allround woning- verkoopspecialist contactcenter medewerker teamleider stoffeerder verkoopadviseur verkoopspecialist groene detailhandel Niveau 2 Verkoop: parts-/baliemedewerker woning-/project- verkoper logistiek medewerker stoffeerder Niveau 1 Entree: assistent logistiek assistent dienstverlening en zorg assistent procestechniek assistent bouwen, wonen en onderhoud assistent verkoop/retail assistent mobiliteitsbranche assistent horeca, voeding of voedingsindustrie assistent plant of (groene) leefomgeving assistent installatie- en constructietechniek Kenniscentrum Handel is niet verantwoordelijk voor de beroepen die grijs gedrukt zijn. Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 5 van 12

6 Compact kwalificatiedossier Commercie Het kwalificatiedossier Commercie beschrijft de volgende mbo-opleidingen: Commercieel medeweker - niveau 3 Contactcentermedewerker - niveau 3 (Omdat Kenniscentrum Handel niet verantwoordelijk is voor deze kwalificatie beschrijven wij deze niet in in dit document.) Intercedent - niveau 4 (Omdat Kenniscentrum Handel niet verantwoordelijk is voor deze kwalificatie beschrijven wij deze niet in in dit document.) (Junior) accountmanager - niveau 4 Assistent-manager internationale handel - niveau 4 Vestigingsmanager groothandel - niveau 4 Met dit dossier heeft de praktijkopleider meteen de kern te pakken van het beroep(sonderwijs). Commercie De medewerkers binnen de commerciële sector zijn werkzaam in zowel het midden- en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf bij een commerciële, zakelijke dienstverlenende of producerende organisatie. Zij werken meestal op de afdeling verkoop/administratie in de binnendienst of buitendienst, in een contactcenter, bij een uitzendorganisatie of bij een groothandel, al dan niet met internationale betrekkingen. Medewerkers in het commerciële beroepenveld moeten kunnen functioneren in een omgeving waar de nadruk ligt op het behalen van commerciële doelen, omzet en het trekken, binden en boeien van klanten. Sociale en communicatieve vaardigheden, commerciële drive, creativiteit, klantgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid, marktgerichtheid en voorliefde voor ondernemerschap zijn essentieel. Commercieel medewerker - niveau 3 De commercieel medewerker kan als binnen- en/of buitendienstmedewerker werkzaam zijn in zowel het midden- en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf bij een commerciële, zakelijke dienstverlenende of producerende organisatie. Hij werkt meestal op de afdeling verkoop/administratie in de binnendienst of buitendienst. Complexiteit, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het beroep De commercieel medewerker leert het opgedragen takenpakket zelfstandig uit te voeren. Verkoopdoelstellingen worden steeds meer leidend bij het zelfstandig en op eigen initiatief uitvoeren van de werkzaamheden. Afhankelijk van de door de organisatie gestelde kaders heeft hij meer of minder bewegingsvrijheid in de planning en keuze van zijn activiteiten. Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 6 van 12

7 Marktonderzoek voert hij in veel gevallen uit op basis van een concrete opdracht. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. Voor de uitvoering van sommige taken kan beheersing van Engels óf Duits vereist zijn. Bijvoorbeeld voor het lezen van marktinformatie en luisteren naar gesproken teksten. Karakteristiek van de commercieel medewerker De commercieel medewerker: is klantgericht, denkt met de klant mee en stelt zich professioneel op in het contact met de klant. is overtuigend en deskundig op het vakgebied. is collegiaal en loyaal aan de organisatie. benadert zijn werkzaamheden vanuit een commercieel oogpunt, waarbij hij een juiste balans vindt tussen de belangen van de klant en van de organisatie. treedt accuraat op om zijn verkooptargets en/of werkafspraken te behalen. heeft veerkracht en doorzettingsvermogen om bij tegenslag door te gaan. is voor een deel zelfsturend in het planmatig uitvoeren van zijn takenpakket: hij deelt in sommige gevallen zijn eigen tijd in. is communicatief en sociaal vaardig in het contact met de klant. Basiskerntaken van de commercieel medewerker Basiskerntaak 1: Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid Werkproces 1.1 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie. Werkproces 1.2 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking. Basiskerntaak 2: Voert het verkooptraject uit Werkproces 2.1 Bereidt het verkooptraject voor. Werkproces 2.2 Acquireert klanten en/of opdrachten. Werkproces 2.3 Voert verkoopgesprekken. Werkproces 2.4 Doet een aanbod met prijsberekening. Werkproces 2.5 Verzorgt het (interne) ordertraject. Basiskerntaak 3: Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Werkproces 3.1 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit. Werkproces 3.2 Behandelt klachten. Werkproces 3.3 Voert promotieactiviteiten uit. Werkproces 3.4 Voert webcare activiteiten uit. (Junior) accountmanager - niveau 4 De (junior) accountmanager kan werkzaam zijn in zowel het midden- en kleinbedrijf (MKB) als in het grootbedrijf bij een commerciële, zakelijke Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 7 van 12

8 dienstverlenende of producerende organisatie. Hij werkt meestal op de afdeling verkoop in de binnendienst of buitendienst. Complexiteit, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het beroep De (junior) accountmanager leert binnen de gestelde kaders initiatief te nemen in zijn vak om doelstellingen te behalen. Met zijn ervaring groeit ook de verantwoordelijkheid binnen het accountteam en/of de grootte van de accounts. Hij voert steeds zelfstandiger het accountmanagement uit. Hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende en/of het accountteam. zich anderzijds flexibel op om zich aan de verschillende situaties bij de account aan te passen. is collegiaal en is een prettige samenwerkingspartner. is vaardig in het contact met de relatie/account. heeft veerkracht en doorzettingsvermogen om bij tegenslag door te gaan. Basis- en profielkerntaken van de (junior) accountmanager Voor de uitvoering van sommige taken kan beheersing van Engels en een andere moderne vreemde taal vereist zijn. Bijvoorbeeld voor het lezen van marktinformatie, luisteren naar gesproken teksten en voeren van klantgesprekken. Karakteristiek van de (junior) accountmanager De (junior) accountmanager is ondernemend binnen de bandbreedte die hem gegeven wordt door de centrale organisatie. heeft oog voor ontwikkelingen in de markt, bij de account en bij de concurrent en is creatief in het benutten van (commerciële) kansen. is gedreven om zaken pro-actief op te pakken. kan zijn ideeën op overtuigende wijze brengen en anderen enthousiasmeren. is accuraat in het uitvoeren van (account)plannen: hij houdt zich enerzijds aan het beleid van de organisatie/organisatie-afspraken, en stelt Basiskerntaak 1: Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid Werkproces 1.1 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie. Werkproces 1.2 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking. Basiskerntaak 2: Voert het verkooptraject uit Werkproces 2.1 Bereidt het verkooptraject voor. Werkproces 2.2 Acquireert klanten en/of opdrachten. Werkproces 2.3 Voert verkoopgesprekken. Werkproces 2.4 Doet een aanbod met prijsberekening. Werkproces 2.5 Verzorgt het (interne) ordertraject. Basiskerntaak 3: Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Werkproces 3.1 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit. Werkproces 3.2 Behandelt klachten. Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 8 van 12

9 Werkproces 3.3 Voert promotieactiviteiten uit. Werkproces 3.4 Voert webcare activiteiten uit. Profielkerntaak 1: Voert het accountmanagement uit Werkproces 1.1 Voert accountanalyses uit. Werkproces 1.2 Stelt accountplannen op. Werkproces 1.3 Coördineert de uitvoering van accountplannen en stelt deze bij. Werkproces 1.4 Evalueert de accountplannen en stelt verbeteringen voor. Werkproces 1.5 Bouwt een netwerk op en onderhoudt dit. Assistent-manager internationale handel - niveau 4 De assistent-manager internationale handel werkt in alle branches van de internationale handel: groothandel, productiebedrijven en dienstverlening. Hij werkt als binnen- en/of buitendienstmedewerker. Complexiteit, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het beroep Binnen de verkoopdoelstellingen en werkafspraken leert de assistent manager internationale handel zelfstandig op te treden in het contact met klanten. Hij maakt voorstellen en voert import- en exportactiviteiten uit. Hij werkt binnen de procedures van de organisatie en de wet- en regelgeving rondom import en export. Verder is hij zich bewust van verschillen tussen (handels)culturen en handelt hiernaar. De taken variëren qua omvang, kaders/instructie en mogelijkheid voor eigen inbreng. Hij voert de taken op eigen initiatief uit en legt verantwoording af aan zijn leidinggevende. Voor de uitvoering van sommige taken kan beheersing van Engels en een andere moderne vreemde taal vereist zijn. Bijvoorbeeld voor het lezen van marktinformatie, luisteren naar gesproken teksten en voeren van klantgesprekken. Karakteristiek van de assistent-manager internationale handel De assistent-manager internationale handel toont bewustzijn van verschillen tussen (handels)culturen en speelt hier passend op in. past accuraat en zorgvuldig regels toe bij het uitvoeren van (internationale) wet- en regelgeving rondom import en export. werkt planmatig en combineert dit met commercieel inzicht. is ondernemend binnen de bandbreedte die hem gegeven wordt om verkoopdoelstellingen te behalen. heeft oog voor ontwikkelingen op de (internationale) markt en is creatief in het benutten van (commerciële) kansen. kan zijn ideeën op overtuigende wijze brengen en anderen enthousiasmeren. is collegiaal en is een prettige samenwerkingspartner. heeft veerkracht en doorzettingsvermogen om bij tegenslag door te gaan. is vaardig in het contact met de relatie/account. Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 9 van 12

10 Basis- en profielkerntaken van de assistentmanager internationale handel Basiskerntaak 1: Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid Werkproces 1.1 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie. Werkproces 1.2 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking. Basiskerntaak 2: Voert het verkooptraject uit Werkproces 2.1 Bereidt het verkooptraject voor. Werkproces 2.2 Acquireert klanten en/of opdrachten. Werkproces 2.3 Voert verkoopgesprekken. Werkproces 2.4 Doet een aanbod met prijsberekening. Werkproces 2.5 Verzorgt het (interne) ordertraject. Basiskerntaak 3: Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Werkproces 3.1 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit. Werkproces 3.2 Behandelt klachten. Werkproces 3.3 Voert promotieactiviteiten uit. Werkproces 3.4 Voert webcare activiteiten uit. Profielkerntaak 1: Organiseert en voert import- en exportactiviteiten uit Werkproces 1.1 Ondersteunt bij het aanbestedingstraject voor (import) leveranciers. Werkproces 1.2 Stelt import- en exportdocumenten op en beheert ze. Werkproces 1.3 Begeleidt import- en exportorders en coördineert de verzending/het transport. Werkproces 1.4 Draagt bij aan het optimaliseren van import- en exportprocessen. Profielkerntaak 2: Stelt een export-/marketingplan op Werkproces 2.1 Brengt exportmarkten in kaart. Werkproces 2.2 Maakt een exportplan. Werkproces 2.3 Assisteert bij de selectie van tussenpersonen. Vestigingsmanager groothandel - niveau 4 De vestigingsmanager groothandel werkt in de groothandel, binnen uiteenlopende formules, in zowel de food- als non-foodsector. Hij is werkzaam als manager van één of meer vestigingen. Complexiteit, verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van het beroep De vestigingsmanager groothandel leert om binnen het gestelde beleid, zelfstandig op te treden, voorstellen te doen en beslissingen te nemen ten behoeve van een financieel gezonde vestiging. Hij werkt binnen de procedures van de organisatie. Hij geeft invulling aan de procedures binnen de gegeven bandbreedte en past deze toe in zijn eigen situatie. De taken variëren qua omvang, kaders/instructie en mogelijkheid voor eigen inbreng. Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 10 van 12

11 Hij voert de taken op eigen initiatief uit binnen de kaders van de centrale organisatie: hij legt verantwoording af aan zijn leidinggevende binnen de centrale organisatie. Hij werkt samen met klanten/opdrachtgevers en anderen (bijvoorbeeld samenwerkingspartners, opdrachtnemers, leveranciers) in een relatie van hiërarchische gelijkwaardigheid. Daarnaast kan hij advies en hulp zoeken bij externen (coach, bedrijfsadviseur, accountant). Hij leert daarbij ook verantwoordelijkheid te nemen voor het werk van anderen: hij begeleidt en ondersteunt medewerkers bij de taakuitvoering. is integer in het contact met medewerkers. is communicatief en sociaal vaardig in het contact met de klant. toont leidinggevende kwaliteiten bij het aansturen van medewerkers en werkzaamheden. geeft sturing aan de vestiging op basis van cijfers en kengetallen. Basis- en profielkerntaken van de vestigingsmanager groothandel Voor de uitvoering van sommige taken kan beheersing van Engels vereist zijn. Bijvoorbeeld voor het lezen van marktinformatie, luisteren naar gesproken teksten en voeren van klantgesprekken. Karakteristiek van de vestigingsmanager groothandel Basiskerntaak 1: Onderzoekt de markt en doet voorstellen voor commercieel beleid Werkproces 1.1 Verzamelt klant-, product- en marktinformatie. Werkproces 1.2 Doet voorstellen voor verkoopbeleid, marketingbeleid en/of marktbewerking. De vestigingsmanager groothandel is ondernemend binnen de bandbreedte die hem gegeven wordt door de centrale organisatie. heeft oog voor ontwikkelingen op de (lokale) markt en is creatief in het benutten van (commerciële) kansen. kan zijn ideeën op overtuigende wijze brengen en anderen enthousiasmeren. houdt zich enerzijds aan regels en procedures en streeft efficiency na, en stelt zich anderzijds flexibel op om zich aan de verschillende situaties aan te passen. Basiskerntaak 2: Voert het verkooptraject uit Werkproces 2.1 Bereidt het verkooptraject voor. Werkproces 2.2 Acquireert klanten en/of opdrachten. Werkproces 2.3 Voert verkoopgesprekken. Werkproces 2.4 Doet een aanbod met prijsberekening. Werkproces 2.5 Verzorgt het (interne) ordertraject. Basiskerntaak 3: Zorgt voor relatiebeheer en klantenservice Werkproces 3.1 Onderhoudt klantcontact en voert aftersales uit. Werkproces 3.2 Behandelt klachten. Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 11 van 12

12 Werkproces 3.3 Voert promotieactiviteiten uit. Werkproces 3.4 Voert webcare activiteiten uit. Profielkerntaak 1: Geeft het vestigingsbeleid vorm Werkproces 1.1 Stelt een bedrijfs-/vestigingsplan op. Werkproces 1.2 Maakt een omzet- en kostenplan en bewaakt deze. Werkproces 1.3 Profileert de vestiging (op lokaal niveau). Werkproces 1.4 Koopt in voor de vestiging (producten en/of diensten). Profielkerntaak 2: Runt de vestiging Werkproces 2.1 Voert de vestigingsbeleid uit. Werkproces 2.2 Beheert de goederenstroom. Werkproces 2.3 Plant en verdeelt de werkzaamheden. Werkproces 2.4 Begeleidt medewerkers bij werkzaamheden. Werkproces 2.5 Adviseert over de personeelsbehoefte. Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie maart 2015 Pagina 12 van 12

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo

Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Kwalificatiedossier mbo Commercie Crebonr. Kwalificaties Commercieel medewerker Contactcenter medewerker Intercedent (Junior) accountmanager Assistentmanager internationale handel Vestigingsmanager groothandel

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel

Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel Jij hebt het voor het kiezen! Oriëntatie op het mbo: opleidingen voor de Detailhandel, Woonbranche, Groothandel/Internationale handel Inhoudsopgave Algemeen Oriëntatie op het mbo 2 Welke opleidingen zijn

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Werken in de Handel. Je haalt je papieren met een beroepsopleiding bij het Albeda College!

Werken in de Handel. Je haalt je papieren met een beroepsopleiding bij het Albeda College! BRIAN KIEST Handel & Commercie Ben je dienstverlenend ingesteld en ben je commercieel? Heb je een flexibele instelling en weet je van aanpakken? DAN IS EEN TOEKOMST IN DE HANDEL & COMMERCIE ECHT IETS VOOR

Nadere informatie

Ondernemerschap retail

Ondernemerschap retail Kwalificatiedossier mbo Ondernemerschap retail Kwalificaties Ondernemer retail Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Handel en ondernemerschap Crebonr. 79080 Penvoerder: KCH Ontwikkeld door: Team

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst

Commercieel medewerker binnendienst Commercieel medewerker binnendienst Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij.

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 22166, 90532, 90531, 90534 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Crebonummer: 90500 Sector: Bank- en verzekeringswezen Branche: Financiële dienstverlening Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011.

Nadere informatie

Junior Accountmanager

Junior Accountmanager Commerciële Dienstverlening niveau 4 Junior Accountmanager LEERWEG DUUR PLAATS BOL 3 jaar Harderwijk, Raalte en Zwolle* * Harderwijk: Westeinde 33 / Raalte: Zwolsestraat 63a / Zwolle: Dokterspad 2 Als

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Medewerker sociale zekerheid

Medewerker sociale zekerheid Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker sociale zekerheid Crebonummer: 22160, 94910 Sector: Juridisch Branche: Sociale zekerheid Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus 2012

Nadere informatie

Juridisch medewerker

Juridisch medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Juridisch medewerker Crebonummer: 22161, 94892, 94891 Sector: Juridisch Branche: Zakelijke dienstverlening en Openbaar bestuur Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig

Nadere informatie

ED 4-14. Commerciële dienstverlening en. internationale groothandel

ED 4-14. Commerciële dienstverlening en. internationale groothandel ED 4-14 Commerciële dienstverlening en internationale groothandel Commerciële dienstverlening en internationale groothandel Schooljaar 2013-2014 rlening Economie & Dienstverlening Contacten met klanten

Nadere informatie

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en):

Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Kwalificatiedossier MBO: Marketing, communicatie en evenementen Profiel(en): Medewerker marketing en communicatie Medewerker evenementenorganisatie Dit dossier is een conceptversie en is vrijgegeven ten

Nadere informatie

Vestigingsmanager Internationale Groothandel

Vestigingsmanager Internationale Groothandel Alles wat je altijd al wilde weten over de opleiding Vestigingsmanager Internationale Groothandel 93494 Niveau 4 BOL en 90930 Niveau 4 BOL Cohort 2013-2016 Kwalificatiedossier 2011 Studieduur 3 jaar /

Nadere informatie

Medewerker informatiedienstverlening

Medewerker informatiedienstverlening Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker informatiedienstverlening Crebonummer: 22162, 90522, 90523 Sector: Informatiedienstverlening Branche: Informatiedienstverlening Opleidingsdomein: Economie en administratie

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015

Mediavormgeving. Kwalificatiedossier mbo. Kwalificaties Mediavormgever. Geldig vanaf 1 augustus 2015 Kwalificaties Mediavormgever Kwalificatiedossier mbo Mediavormgeving Geldig vanaf 1 augustus 2015 Opleidingsdomein Media en vormgeving Crebonr. 79040 Penvoerder: GOC Ontwikkeld door: Onderwijsontwikkelaars

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Beroepengroep: Secretariële beroepen Versie 2009-2010 Secretariële beroepen 2009-2010 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld

Nadere informatie