Vragenlijst tips Vragenlijsten maken voor kwantitatief (markt)onderzoek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vragenlijst tips Vragenlijsten maken voor kwantitatief (markt)onderzoek"

Transcriptie

1 Vragenlijst tips Vragenlijsten maken voor kwantitatief (markt)onderzoek

2 Vragenlijst tips (1): structuur Wanneer u een vragenlijst voor kwantitatief onderzoek maakt, kunt u veel tijd (en dus geld...) besparen door vragen op een goede manier te structureren. Onderstaande voorbeelden zullen dit verduidelijken. 1. Houd vraag en antwoord kort en bondig Een respondent wordt gevraagd om een oordeel uit te spreken over een reclamespot die hij zojuist via internet gezien heeft. De volgende vraag wordt gesteld: Hoe vindt u het om naar deze reclame spot te kijken? vind het heel leuk om ernaar te kijken vind het tamelijk leuk om ernaar te kijken het maakt niet uit om ernaar te kijken vind het niet zo leuk om ernaar te kijken vind het helemaal niet leuk om ernaar te kijken Beter is: Hoe vindt u het om naar deze reclamespot te kijken, vindt u dit: heel leuk tamelijk leuk maakt niet uit niet zo leuk helemaal niet leuk 2. Maak zoveel mogelijk gebruik van dezelfde antwoordcategorieën Door zoveel mogelijk gebruik te maken van dezelfde antwoordcategorieën hoeven mensen niet voortdurend "om te schakelen" in hun gedachten naar een nieuwe set antwoordmogelijkheden. Door gebruik te maken van "batterijen" waar vragen over hetzelfde onderwerp en met dezelfde antwoordcategorieën in staan kan in een vragenlijst veel meer informatie in minder tijd verzameld worden. U kunt hierbij het best gebruik maken van de functie "tabellen" in uw tekst opmaak programma. 2

3 Een voorbeeld met een eens/oneens schaal: Medewerkers A1 Iedereen in de organisatie voelt zich verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit. A2 Medewerkers weten welk belang het management hecht aan kwaliteit. A3 Medewerkers hebben een klantgerichte houding. A4 Medewerkers volgen regelmatig cursussen / trainingen op het gebied van klantvriendelijkheid / kwaliteitszorg Volledig oneens Oneens Niet eens/ niet oneens Eens Volledig eens Weet niet/nvt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) A5 Indien u op één van de voorgaande vragen "oneens" of "volledig oneens" geantwoord heeft, kunt u dat dan hieronder toelichten? Een voorbeeld met een kwaliteitsschaal: De account manager Hoe beoordeelt u de accountmanager ten aanzien van: Slecht Matig Goed Zeer goed Weet niet/nvt B1 Klantvriendelijkheid. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B2 Telefonische bereikbaarheid. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B3 Snelheid van reageren op uw vragen. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B4 Bieden van oplossingen bij problemen. ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) B5 Indien u op één van de voorgaande vragen "slecht" of "matig"geantwoord heeft, kunt u dat dan hieronder toelichten? Een voorbeeld met een frequentieschaal: Nooit Zelden (1x per maand) Soms (1x per week) Weet niet/nvt Uitstekend Regelmatig (meerdere keren per week) (Bijna) altijd (vrijwel iedere dag) C1 Hoe vaak maakt u gebruik van intranet? ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 3

4 Een voorbeeld van een imago onderzoek: Wat is uw algemene indruk van de volgende sportmerken (het gaat slechts om een algemene indruk): Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend Weet niet/nvt D1 Adidas ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D2 Nike ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D3 Asics ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D4 Reebok ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D5. Als u denkt aan Adidas, wat is het eerste dat bij u opkomt? Omschrijf dit met minimaal drie kernwoorden (open vraag).. In hoeverre passen de hieronder genoemde associaties bij Adidas? Past geheel niet Past niet Past goed Past zeer goed Geen indruk D6 Degelijk ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D7 Trendy ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D8 Sportief ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D9 Betrouwbaar ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D10 Vrijheid ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D11 Gezelligheid ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D12 Uitdagend ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) D13 Toonaangevend ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 4

5 3. Maak een bewuste keuze voor een even of oneven aantal antwoordcategorieën Indien uit een even aantal antwoordmogelijkheden gekozen moet worden, wordt de respondent in een bepaalde mate "gedwongen" om een positief of negatief antwoord te kiezen, er is geen "middencategorie". Dat kan heel goed werken, bijvoorbeeld met zaken die met imago te maken hebben, waar mensen toch snel geneigd zijn om maar "in het midden" te gaan zitten. Bij vragen die over heel concrete onderwerpen gaan wordt meestal gekozen voor een oneven aantal categorieën. 4. Zorg voor een goede balans van positieve en negatieve mogelijke antwoorden Als er vijf antwoordmogelijkheden zijn, formuleer dan 2 positieve en 2 negatieve antwoordmogelijkheden plus een middencategorie. 5. Kies een goede set basis antwoordmogelijkheden Een goede schaalverdeling is de volgende: uitstekend zeer goed goed matig slecht Deze schaalverdeling heeft de volgende voordelen: Goede differentiatie. De categorie "goed" is een antwoord dat respondenten nogal snel zullen geven. Pas wanneer iemand "uitstekend" of "zeer goed" antwoordt, dan differentieert hij/zij op positieve wijze. Wanneer "matig" of "slecht" als antwoord gegeven wordt, dan wordt op negatieve manier gedifferentieerd. Goede benadering normale verdeling. De categorie "goed" functioneert in praktijk dus eigenlijk als een soort middencategorie Veel onderzoekers denken dat het een positieve antwoordcategorie is en de schaal dus 3 positieve en 2 negatieve antwoorden bevat. Met andere woorden: een bias (vertekening). Dat blijkt niet waar te zijn, uit onderzoek en meeluisteren met onderzoek blijkt dat het antwoord "goed" door mensen heel snel in de mond genomen wordt. De uiteindelijke antwoorden blijken meestal de normale verdeling goed te benaderen (van belang voor de statistische verantwoording en toetsen). Goed toepasbaar voor veel verschillende soorten vraagstellingen. Heel veel vragen kunnen op een dusdanige manier gesteld worden dat zij in bovenstaande categorieën gecodeerd kunnen worden. Respondenten zullen sneller antwoord kunnen geven op vragen en u kunt dus meer vragen stellen in dezelfde tijd of een gelijk aantal vragen in minder tijd. Kortom: het levert efficiency voordeel. Deze antwoordset kan dus goed als basis dienen voor veel vragen uit de vragenlijst. 5

6 6. Stel de belangrijkste vragen ergens aan het begin van de vragenlijst Wanneer het onderzoek bijvoorbeeld over de kwaliteitsperceptie van een bepaald product of dienst gaat, stelt u bijvoorbeeld de volgende vraag: Wanneer u denkt aan de kwaliteit van dit product, vindt u dit dan: Slecht Matig Goed Zeer goed Uitstekend Weet niet/nvt ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Dit soort belangrijke vragen kunnen het best aan het begin van de vragenlijst gesteld worden omdat: De respondent dan nog heel "fris" is en het best met zijn gedachten bij het onderzoek Er altijd een risico is dat een gesprek afgebroken wordt zonder dat het vervolgd kan worden. In dat geval heeft u de belangrijkste gegevens al verzameld die alsnog in het onderzoek meegenomen kunnen worden. 7. Stel gevoelige vragen aan het eind van de vragenlijst Vragen over inkomen zijn bijvoorbeeld vaak heel gevoelig en brengen het risico met zich mee dat een gesprek afgebroken wordt. Stel gevoelige vragen daarom aan het eind van de vragenlijst. 6

7 Vragenlijst tips (2) Onderstaande tips zijn algemene tips die met name met taalgebruik te maken hebben. 1. Pas het taalgebruik aan de respondent aan Denk voordat u de vragenlijst opstelt goed na over de doelgroep die u gaat ondervragen. Gebruik bijvoorbeeld geen (semi-)wetenschappelijke vaktermen bij een onderzoek, gericht op scholieren. 2. Omschrijf moeilijke begrippen Moeilijke begrippen dienen in de inleiding van de vraag uitgelegd te worden. Zo voorkomt u verschillende interpretaties van het begrip. 3. Let op de vraagvolgorde Bepaalde vragen, zoals inkomensvragen en vragen over persoonlijke of gevoelige informatie, kunnen vaak het beste achter in de vragenlijst worden opgenomen. Verder moet de opbouw logisch zijn. Vragen die bijvoorbeeld gaan over de bekendheid van merken kunnen het beste voor in de vragenlijst opgenomen worden. Anders loopt u het risico dat de naam al gevallen is voordat de vraag is gesteld. 4. Vermijd suggestieve vragen Pas op dat u respondenten niet een bepaalde richting opstuurt met het geven van hun antwoord. Voorkom dus vragen als: 'U bent toch ook tegen rekeningrijden?' 5. Wees concreet Dus niet: 'Heeft u wel eens met de bus gereisd?' maar 'Wanneer heeft u voor het laatst met de bus gereisd?' 6. Vermijd twee vragen ineen Dus niet: 'Hoeveel kilometer heeft u vandaag met het openbaar vervoer afgelegd?' Maar: 'Heeft u vandaag met het openbaar vervoer gereisd?' En zo ja: 'Hoeveel kilometer?' 7. Gebruik geen onbepaaldheid in tijd Vermijd zoveel mogelijk vragen met termen als 'soms', 'regelmatig' en 'vaak'. Beter is 'dagelijks', 'een enkele keer per week', 'hoe vaak per week' etc. 8. Vermijd dubbele ontkenning Stel dus geen vragen als: 'Bent u het ONEENS met de stelling dat rekeningrijden in Nederland NIET ingevoerd moet worden' 9. Gebruik geen emotioneel geladen woorden Vermijd vragen als: 'Vindt u dat meer geld aan openbaar vervoervoorzieningen verspild moet worden?' Het woord 'verspild' heeft een veel te zware emotionele lading. 7

8 10. Probeer sociaal wenselijke antwoorden te voorkomen Voor bepaalde gedragingen komen mensen niet graag openlijk uit. Zo zullen in een onderzoek naar stemgedrag maar weinig respondenten aangeven te stemmen op een extreem-rechtse partij. Sociaal wenselijke antwoorden vertekenen de resultaten van een onderzoek. In een dergelijk geval is het beter ervoor te zorgen dat de enquêteur er niet achter kan komen wat de respondent ingevuld heeft. Ook vraagstellingen zoals 'sommigen zeggen dit, anderen zeggen dat, wat is uw mening?' kunnen tot betere resultaten leiden. 11. Noem antwoordalternatieven Dus niet: 'Bent u een tegenstander van rekeningrijden?' Maar: 'Bent u een voorof tegenstander van rekeningrijden?' Door maar één antwoordalternatief te noemen kunt u respondenten in een bepaalde richting duwen. 12. Groepeer vragen op onderwerp of type Het is handig om alle vragen over één onderwerp bij elkaar te zetten. Dit bespaart tijd. Ook is het handig vraagtypen van een zelfde soort bij elkaar te zetten, bijvoorbeeld alle schaalvragen achter elkaar. 13. Vermijd het toekennen van kansen Veel respondenten kunnen niet goed met kansen en percentages omgaan. Percentages die tot 100% moeten optellen komen vaak veel hoger of lager uit. 14. Gebruik waar nodig hulpmiddelen Toon bladen met antwoordcategorieën en antwoordkaartjes om items te ordenen werken vaak prettig en tijdsbesparend. Ook de mogelijkheid om digitaal printadvertenties of tv- en radiocommercials te tonen en te laten horen kan een uitkomst zijn. 15. Zorg voor een goede enquêteurinstructie Zorg dat de enquêteur goed weet hoe bepaalde vragen gesteld moeten worden. Ook moet hij bijvoorbeeld weten dat vragen letterlijk opgelezen moeten worden. 16. Zorg voor een goede lay-out Let op dat enquêteurinstructies, doorverwijzingen en het gebruik van toonbladen heel duidelijk aangegeven staan. Dit mag door niemand over het hoofd gezien kunnen worden. 17. Leg de nadruk op anonimiteit Respondenten geven veelal alleen eerlijke en betrouwbare antwoorden als duidelijk benadrukt wordt dat alle antwoorden anoniem verwerkt worden. Neem daarom in de tekst voor de enquêteur op (enquêteurinstructies) dat hij de respondent voor de start van het vraaggesprek meedeelt dat alle antwoorden anoniem verwerkt worden. 18. Denk aan een proefonderzoek Om er zeker van te zijn dat vragen begrepen worden en hanteerbaar zijn voor de enquêteur, is het verstandig een proefonderzoek (pilot) te doen. 8

9 Vragenlijst tips (3): achtergrond vragen U heeft aan de hand van voorgaande tips een goede structuur aan uw vragenlijst kunnen geven en heeft enkele achtergrond gegevens nodig. Hoe stelt u die vragen? Onderstaand wordt weergegeven hoe deze vragen gesteld kunnen worden. Wellicht heeft u niet al deze gegevens nodig, maak uw selectie aan de hand van hetgeen van belang is voor uw onderzoek. "Voor de statistische verwerking wil ik u nog een aantal achtergrondvragen stellen. Die zijn nodig om uitspraken over bepaalde groepen mensen in het onderzoek te kunnen doen. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt, hetgeen wil zeggen dat wij niet over individuele personen rapporteren." 1. Wat is uw leeftijd in jaren?..... jaar 2. Wat zijn de vier cijfers van uw postcode? postcode cijfers: Wat is uw burgerlijke staat? ( ) alleenstaand ( ) getrouwd ( ) gescheiden/weduwe/weduwnaar ( ) samenwonend met partner ( ) inwonend bij ouders ( ) anders 4. Bent u van oorsprong Nederlander? ( ) ja ( ) nee ( ) weet niet/wil niet zeggen 5. Uit hoeveel volwassenen (18 jaar en ouder) bestaat uw huishouden, inclusief uzelf? ( ) aantal: 6. En hoeveel kinderen (jonger dan 18 jaar) leven er in uw huishouden? ( ) aantal: 9

10 7. Wat is uw hoogstgenoten afgeronde opleiding? ( ) lager onderwijs ( ) lager beroepsonderwijs ( ) middelbaar algemeen voortgezet onderwijs ( ) middelbaar beroepsonderwijs ( ) hoger algemeen voortgezet onderwijs en VWO ( ) hoger beroepsonderwijs ( ) wetenschappelijk onderwijs 8. Bent u werkzaam (betaalde arbeid)? ( ) ja, werkzaam volledig / full-time ( ) ja, werkzaam gedeeltelijk/ part-time ( ) nee, ik ben met pensioen / niet langer werkzaam ( ) nee, ik ben in opleiding ( ) nee, ik ben niet werkzaam 9. Welk soort beroep heeft of had U? ( ) eigenaar van een eigen bedrijf ( ) directeur of leidinggevende in een bedrijf ( ) zelfstandige boer of tuinder ( ) vrij beroep ( ) middenkader, hogere employee in loondienst ( ) werkzaam bij de overheid ( ) in een andere functie 10

11 10. Kunt u aangeven in welke branche u werkzaam bent? ( ) Landbouw en visserij ( ) Delfstoffenwinning ( ) Industrie ( ) Nutsbedrijven ( ) Bouw- en installatiebedrijven ( ) Groot- en tussenhandel ( ) Detailhandel en reparatie ( ) Horeca ( ) Transport, opslag en communicatie ( ) Bank- en verzekeringswezen ( ) Zakelijke dienstverlening ( ) Automatisering / informatietechnologie ( ) Onderwijs / opleidingen ( ) Gezondheidszorg ( ) Overheid ( ) Dienstverlening overig 11. Wat is de aard van uw werkzaamheden? ( ) algemeen management ( ) personeel / administratie ( ) financiën / administratie ( ) marketing / verkoop ( ) automatisering / IT ( ) produktie / logistiek / transport / opslag ( ) staf / secretariaat / ondersteunde diensten ( ) bestuurlijk ( ) onderwijs ( ) consultancy ( ) accountancy ( ) overig 12. Aan hoeveel personen geeft u leiding? ( ) geen ( ) 1 persoon ( ) 2-10 personen ( ) meer dan 10 personen 11

12 13. Hoeveel werknemers telt de vestiging van het bedrijf waarin u werkt? ( ) 1 ( ) 2-4 ( ) 5-9 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 200 of meer 14. Indien u alles bij elkaar optelt, wat is dan het maandelijkse netto inkomen van uw totale huishouden (na aftrek van belastingen en sociale verzekeringspremies) ( ) geen inkomen ( ) tot 500 Euro ( ) 500 tot Euro ( ) tot Euro ( ) tot Euro ( ) tot Euro ( ) tot Euro ( ) Euro of meer 15. In wat voor soort woning woont u? ( ) eengezinswoning, vrijstaand ( ) eengezinswoning, 2 onder 1 kap ( ) eengezinswoning, hoekwoning ( ) eengezinswoning, tussenwoning ( ) flat, etagewoning, appartement ( ) boerderij ( ) woning met winkel of bedrijfsruimte ( ) op kamers / onzelfstandige wooneenheid ( ) woongroep ( ) studentenhuis / verpleegstershuis ( ) woonboot ( ) andere woonruimte 16. Bent u, of een van de leden van uw huishouden, eigenaar van deze woning? ( ) ja ( ) nee 12

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel

Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel faculteit ruimtelijke wetenschappen nr. 334 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel R.A. Bijker, T. Haartsen en D. Strijker Januari 2011 Onderzoek nieuwe inwoners Ferwerderadiel > 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Monitor financieel gedrag. September 2014

Monitor financieel gedrag. September 2014 Monitor financieel gedrag September 2014 Inhoudsopgave Achtergrond, doel- en probleemstelling Pagina 3 Methode, opzet en leeswijzer Pagina 4 Samenvatting Pagina 7 Resultaten Pagina 10-25 Bijlage Pagina

Nadere informatie

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen

Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Lening: lust of last? Een onderzoek naar de achtergronden van lenen Nibud, 2010 Lening: lust of last? / 2 Voorwoord Het Nibud heeft een

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul

Onderzoek dienstverlening Wmo-loket. Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van het Wmo-loket Gemeente Valkenburg aan de Geul Onderzoek dienstverlening Wmo-loket Telefonisch onderzoek onder cliënten van

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA

Marktpositie en Imago Accountant. t.b.v. NBA Marktpositie en Imago Accountant t.b.v. NBA Heliview Research Lage Mosten 1 Postbus 3327 4800 DH Breda www.heliview.nl info@heliview.nl September 2011 Voor meer informatie over deze rapportage kunt u terecht

Nadere informatie

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response

Resultaten Wijzer in geldzaken. Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Resultaten Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer in geldzaken Uitgevoerd door Market Response Publieksmonitor Wijzer in geldzaken Een onderzoek in opdracht van CentiQ, Wijzer

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Communicatie met allochtonen. inventarisatie van knelpunten

Communicatie met allochtonen. inventarisatie van knelpunten inventarisatie van knelpunten O & S Nijmegen maart 2004 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Waarom een onderzoek? 3 1.2 Informatief: een getalsmatig overzicht 4 1.3 Informatie uit eerder onderzoek 5 2 Probleemstelling

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville

Onderzoeksrapport. De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville 2013 Onderzoeksrapport De tevredenheid bij tandartsenpraktijk Centre Ville Auteur: K. Grondsma, Hogeschool Schoevers Amsterdam Opleiding: Officemanagement Plaats: Bergen NH Datum: 17 juni 2013 Organisatie:

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD

ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD ONDERZOEKSRAPPORT STUDEREN EN FINANCIËN HOGESCHOOL INHOLLAND ROTTERDAM LECTORAAT DYNAMIEK VAN DE STAD Onderzoeksrapport Studeren en Financiën Een onderzoek naar de financiële omstandigheden en schuldenproblematiek

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein)

Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Kwantitatief)onderzoek) cliënttevredenheid) Kleine)Kapitein) Inopdrachtvan: LauraTuinstra Directie,KleineKapitein Uitgevoerddoor: MeinoKalwij,MEIMarketing&Research Mei2015 KwantitatiefonderzoekcliënttevredenheidKleineKapitein

Nadere informatie

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking

SELECTEREN OP SAFE. Leidraad voor het sollicitatiegesprek. veiligheid door samenwerking SELECTEREN OP SAFE Leidraad voor het sollicitatiegesprek veiligheid door samenwerking 1 introductie en achtergrondinformatie wat is selecteren op safe? Selecteren op Safe is een hulpmiddel bij de selectie

Nadere informatie

Handboek. Solliciteren

Handboek. Solliciteren Handboek Solliciteren Handboek Solliciteren HLS Personeelsdiensten Meent 93 A 3011 JG Rotterdam tel 010 414 02 82 fax 010 414 21 80 info@hls-groep.nl www.hls.nl 2 HANDBOEK SOLLICITEREN Inhoud Bladzijde

Nadere informatie

Kenmerken van Ondernemers

Kenmerken van Ondernemers Kenmerken van Ondernemers Opbouw van drie microdatasets C. van Essen Msc Zoetermeer, 24 december 2008 Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek MKB en Ondernemerschap, dat wordt gefinancierd

Nadere informatie

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK

HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK HANDLEIDING ONDERZOEK & STATISTIEK COLOFON Serie Statistiek 2014 / 13 Gemeente Leiden BOA (Beleidsonderzoek en Analyse) Postbus 9100, 2300 PC Leiden E-mail: boa@leiden.nl Telefoon: 071 516 51 23 Website:

Nadere informatie

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010

When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers. Thich Nhat Hanh. Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 When mindfulness embraces those you work with, they will bloom like flowers Thich Nhat Hanh Eindrapport Klanttevredenheidsonderzoek 2010 Provincie Groningen 9 december 2010 Mindful Marketing 2 Do what

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Inhoud. Lijst tabellen en figuren. Inleiding. 1. Methodologie

Inhoud. Lijst tabellen en figuren. Inleiding. 1. Methodologie Inhoud Lijst tabellen en figuren Inleiding 1. Methodologie 2. Wie nam deel aan het onderzoek 2.1. Organisatiekenmerken 2.2. HR Organisatiekenmerken 2.3. Persoons- en functiekenmerken 3. De vier HR rollen

Nadere informatie