Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief"

Transcriptie

1 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 november 2006

2 Inhoudsopgave Inleiding Algemene informatie over het beroep Colofon Beschrijving van het beroep Typering Beroepengroep Loopbaanperspectief Trends en innovaties Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep Beschrijving van de kerntaken Kerntaak 1 Opstellen en voortgang bewaken van verkoop- en accountplannen Kerntaak 2 Beheren van relaties Kerntaak 3 Uitvoeren van het verkoopproces Totaaloverzicht proces-competentie-matrices Proces-competentie-matrix kerntaak 1 Opstellen en voortgang bewaken van verkoop- en accountplannen Proces-competentie-matrix kerntaak 2 Beheren van accounts Proces-competentie-matrix kerntaak 3 Uitvoeren van het verkoopproces Resultaatbeschrijvingen van de werkprocessen Kerntaak 1 Opstellen en voortgang bewaken van verkoop- en accountplannen Kerntaak 2 Beheren van accounts Kerntaak 3 Uitvoeren van het verkoopproces Er bestaat in het Nederlands een dilemma als het gaat over het gebruik van woorden die als mannelijk en vrouwelijk geïnterpreteerd kunnen worden. We zouden consequent kunnen werken met 'hij/zij' en 'zijn/haar', maar dat geeft een gedwongenheid die wij stilistisch niet verantwoord vinden. De personen die in dit stuk de handelingen verrichten of beschreven worden, kunnen in onze optiek net zo goed mannen zijn als vrouwen. Junior accountmanager - versie 1 november 2006

3 Inleiding Voor u ligt het beroepscompetentieprofiel Junior accountmanager. Dit dossier is door adviseurs van de afdeling Ontwikkeling en Innovatie van ECABO in opdracht van de Sales Management Association ontwikkeld. Bij de ontwikkeling zijn in ieder geval de volgende organisaties en personen betrokken geweest: Organisaties Sales Management Association Sales Top College ECABO Cikam BV Elka Pieterman Holland BV Freelift Nederland Ordina/Vertis MBO Raad ROC Zadkine Hogeschool Rotterdam KC Handel Personen Maries Dinaux (commissaris educatie) Cees van Asselt (directeur) Wim Mulder Patrick Citroen (commercieel manager) Pim Honig (adjunct-directeur) Johann Velkers (verkoopleider) Sander Kamstra (commercieel manager) Jan Smit Maarten de Vries Edo van den Berg Hans Molenaar Inge Zijp Het dossier beschrijft op hoofdlijnen de beroepseisen. Deze eisen geven samen weer wat een medewerker als vakvolwassen beroepsbeoefenaar moet kunnen op het moment dat hij al 3-5 jaren werkzaam is als Junior accountmanager. Deze beroepseisen zijn vastgesteld door: - de sales en accountmanagementbranche zelf, vertegenwoordigd in de Sales Management Association Junior accountmanager - versie 1 november

4 1. Algemene informatie over het beroep In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. 1.1 Colofon Onder regie van Ontwikkeld door Verantwoording Sales Management Association ECABO Vastgesteld door: Bestuur van de Sales Management Association Op: 20 oktober 2006 Te: Woerden Adviescommissiebestuur Commercieel ECABO Op: 1 november 2006 Te: Amersfoort 1.2 Beschrijving van het beroep Beroepscontext In dit document wordt voor de leesbaarheid alleen de term accounts gebruikt; deze term kan echter voor zowel prospects, klanten als accounts staan. Het belangrijkste werkgebied van de junior accountmanager is het beheren en uitbouwen van (de portfolio van) bestaande accounts. Hij onderhoudt telefonisch en persoonlijk contact met accounts, fungeert als (eerste) aanspreekpunt voor de accounts en informeert hen over relevante ontwikkelingen, zodat hij zo optimaal mogelijk service verleent en oplossingen biedt aan de accounts. Daarnaast werkt de junior accountmanager op gestructureerde wijze aan het op- en uitbouwen van een netwerk aan accounts c.q. opdrachtgevers. Daartoe stelt hij verkoop- en/of accountplannen op voor eigen accounts, waardoor hij mede verantwoordelijk is voor het realiseren van de door de organisatie/afdeling gestelde omzetdoelstellingen. De junior accountmanager verkoopt in eerste instantie actief bij toegewezen accounts. Hij brengt tijdens zijn bezoeken aan deze accounts de organisatie en het assortiment onder de aandacht. Hiervoor verzorgt hij verkooppresentaties en productdemonstraties bij de accounts of tijdens beurzen. In tweede instantie gebruikt hij zijn eigen netwerk om de producten te verkopen. Hij verkoopt (complexere) oplossingen, waarvan bij de start het eindproduct vaak niet bekend is. Bovendien adviseert hij voorafgaande aan de verkoop de account bij de keuze voor meest geschikte oplossing(en). Daartoe inventariseert en analyseert hij eerst de organisatieprocessen, het vraagstuk en de wensen van de account, om vervolgens de oplossing(en) te positioneren die aansluit bij de verkregen behoeften van de account. Hij is mede verantwoordelijk voor het uitdenken, uitwerken en presenteren van relatie-situatiegebonden voorstellen. De junior accountmanager doet aan consultative selling wat inhoudt dat de voorstellen c.q. oplossingen die hij aanreikt Junior accountmanager - versie 1 november

5 primair een toegevoegde waarde voor de klant/account hebben en secundair voor de eigen organisatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de junior accountmanager besluit geen of in beperkte zin producten of diensten van de eigen organisatie te verkopen. Dit alles in het belang van de account (en minder van de eigen organisatie) en dit sluit aan bij de primaire doelstelling. Bij interesse van de account voor de aangereikte oplossing maakt de junior accountmanager een offerte en onderhandelt hierover met de account. Wanneer de account akkoord gaat, stelt hij een verkoopcontract met de noodzakelijke gegevens op. Het ordertraject draagt hij over aan collega s in de binnendienst, maar hij blijft het ordertraject volgen c.q. bewaken. De junior accountmanager werkt in verschillende accountteams mee aan benoemde accounts. Hij werkt mee vanaf het concept tot aan de uiteindelijke oplevering van de oplossing. Hij heeft/krijgt een veelvoud aan contacten binnen dezelfde organisatie (DMU). Binnen het accountteam wordt aan de hand van onderzoek naar de behoefte(n) van de accounts, marktverkenningen en doelgroepverkenningen het kader geschapen voor de implementatie van salesprojecten. Hij ondersteunt de (key)accountmanager(s) in het accountteam, maar is verantwoordelijk voor de eigen (administratieve) werkzaamheden betreffende de opvolging van het verkoopproces. Zo krijgt hij geen directe opdrachten vanuit het accountteam, om bijvoorbeeld bezoek- c.q. gespreksverslagen te maken of gegevens in het systeem in te voeren, maar hij voert deze werkzaamheden uit omdat deze tot zijn functie behoren. Daarnaast bewaakt hij of de verkooptrajecten op de juiste wijze worden uitgevoerd en komt in actie daar waar nodig. Typerende beroepshouding Rol en verantwoordelijkheden Complexiteit De junior accountmanager maakt deelt uit van de (commerciële) buitendienst binnen een verkoopafdeling, deze afdeling is verantwoordelijk voor het gehele verkoopproces naar de klant/account. De junior accountmanager moet: - gemakkelijk contact kunnen leggen en onderhouden - over commercieel inzicht beschikken - goed kunnen luisteren - zich kunnen inleven in de wensen van de klant/account - analyserend vermogen hebben - probleemoplossend vermogen hebben - representatief zijn - goed kunnen onderhandelen - potentiële klanten enthousiast kunnen maken voor een product en/of dienst - goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden hebben - zorgvuldig kunnen werken De junior accountmanager heeft een uitvoerende rol. Hij is verantwoordelijk voor zijn eigen takenpakket en voert zijn werkzaamheden op basis van (beleids)plannen zelfstandig en op eigen initiatief uit. Hij legt verantwoording af aan het accountteam en zijn leidinggevende. De complexiteit van de uit te voeren werkzaamheden door de junior accountmanager binnen het commerciële proces worden o.a. bepaald door: de complexiteit van de klant, de Junior accountmanager - versie 1 november

6 Wettelijke beroepsvereisten X nee ja, Branche vereisten X nee Nederlands en (Moderne) Vreemde Talen complexiteit van het product/dienst in de deal, welke collega s binnen de eigen organisatie bij de deal maken betrokken zijn, hoe is de verantwoordelijkheid geregeld, wat is de tijdsduur van de deal, wat is de positie van de klant in de klantenportfolio van de eigen organisatie. ja, Een goede beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse taal en minimaal één (moderne) vreemde taal, bij voorkeur het Engels, is voor de junior accountmanager onontbeerlijk. Junior accountmanager - versie 1 november

7 1.3 Typering Beroepengroep De beroepskolom binnen de sales- en accountmanagement ziet er als volgt uit: Accountmanagement Salesmanagement werk- en denkniveau c.q. opleidingsniveau Account director Sales director wo Key accountmanager Sales manager hbo/wo Accountmanager Verkoopleider hbo Junior accountmanager mbo (niveau 4) Vertegenwoordiger/ Commercieel medewerker buitendienst mbo (niveau 3) De commerciële beroepen (junior) accountmanager en vertegenwoordiger worden in de volksmond nogal eens door elkaar gebruikt, terwijl het twee verschillende beroepen betreft. In onderstaand schema worden daarom de verschillen nadrukkelijk aangegeven. Junior accountmanager Vertegenwoordiger/ Commercieel medewerker buitendienst klantenkring alleen business-to-business zowel business-to-business als business-to-consumer wijze van verkopen consultative selling, productgericht relatiemanagement verkoopproces diepgang, complexer oppervlakkig, minder complex doelstelling(en) succes op langere termijn succes direct c.q. op kortere termijn producten/diensten oplossingen; eindproduct is standaardproducten, contactintensiviteit aantal contactpersonen binnen een organisatie verkoopperspectief Samenwerking met collega s bij de start vaak niet bekend intensief contact met een beperkt aantal klanten/accounts meerdere (DMU) invulling vanuit de klant, toegevoegde waarde leveren werkt in teamverband (accountteam) bij een klant volumeverkopen snel contact met veel/meerdere klanten enkele (vaak alleen de inkoper) eigen producten/diensten werkt individueel Junior accountmanager - versie 1 november

8 1.4 Loopbaanperspectief De junior accountmanager kan doorgroeien naar de functie van (key)accountmanager. Junior accountmanager - versie 1 november

9 1.5 Trends en innovaties Hieronder worden enkele, voor het in dit beroepscompetentieprofiel beschreven beroep relevante ontwikkelingen beschreven. Het gaat hierbij om ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, ontwikkelingen in wetgeving en overheidsregulering en ontwikkelingen in de beroepsuitoefening zelf (b.v. technologische veranderingen of marktontwikkelingen in de sector). Arbeidsmarkt De arbeidsmarkt voor salesfuncties trekt behoorlijk aan. Op het dieptepunt in 2004 stonden er in het eerste kwartaal in 29 dag- en weekbladen slechts 1343 vacatures voor salesfuncties, blijkt uit de tellingen van Intermediair Arbeidsmarktanalyse en Nielsen Media Research. Een jaar later in 2005 was dat opgelopen tot 1800, een stijging van 23 procent. Was er in eerste instantie sprake van een vervangingsvraag, nu in 2006 betreft het een uitbreidingsvraag. (Bron: Intermediair, mei 2006) Vacaturesites hebben de volgende aantallen vacatures (zoekterm: junior accountmanager + mbo-opleidingsniveau; oktober 2006) Monsterboard 97 Vacaturekrant 19 Totaljobs 19 Jobtrack 80 Nationale vacaturebank 37 Wetgeving en regelgeving De beroepsgroep Commercieel employés heeft een arbeidsvolume van werkenden, waarbij de trendtypering constant is. Het aantal verwachte baanopeningen van voor de beroepsgroep Commercieel employés is , waarbij de trendtypering laag is. De verwachte uitbreidingsvraag van voor de beroepsgroep Commercieel employés is , waarbij de trendtypering laag is. De verwachte vervangingsvraag van voor de beroepsgroep Commercieel employés is 38300, waarbij de trendtypering laag is. (Bron: ROA, De arbeidsmarkt naar opleiding en beroep tot 2010, Maastricht, november 2005) De junior accountmanager is bij de uitvoering van zijn beroep gebonden aan de Nederlandse en internationale wet- en regelgeving. Er is geen wet- en regelgeving die specifiek van toepassing is op het uitoefenen van het beroep van junior accountmanager. Junior accountmanager - versie 1 november

10 Ontwikkelingen in de beroepsuitoefening Organisaties zijn op zoek naar een nieuw type verkoper: er is vraag naar mensen die acquisitie en relatiebeheer op een goede wijze kunnen combineren, inhoudelijk sterke verkopers die een klant daadwerkelijk kunnen adviseren en na het afsluiten van de deal ook een rol blijven vervullen in de service en dienstverlening. (Bron: Intermediair, mei 2006) Binnen organisaties wordt veel nadruk gelegd op klantgerichtheid en service verlenen. De junior accountmanager wordt steeds meer het visitekaartje van het bedrijf. Klantbinding staat centraal. De junior accountmanager zal daardoor (nog) meer relatiegerichte- en marktgerichte activiteiten uitvoeren en werkzaamheden op het gebied van advisering en dit vraagt een aanpassing van de beroepshouding. Individualisering neemt steeds verder toe. Collectief is uit en maatwerk is in. De junior accountmanager moet vaker kunnen inspelen op de behoefte aan individuele keuzemogelijkheden. De 24-uurs economie vraagt om constante bereikbaarheid. Innovatieve marketing- en verkoopvormen worden steeds meer ingezet, evenals internetgerelateerde werkzaamheden en moderne communicatiemiddelen. Internet wordt ingezet als (extra) informatiebron en verkoopkanaal. De junior accountmanager moet kunnen omgaan met nieuwe media- en verkoop(kanalen) en technologische toepassingen. Marktontwikkelingen op het gebied van marktvraag en marktbewerking zal het beroep van de junior accountmanager in de komende jaren doen veranderen. Internationale ontwikkelingen op het gebied van uitbreiding van buitenlandse activiteiten/vestigingen zal het beroep van de junior accountmanager in de komende jaren doen veranderen. Junior accountmanager - versie 1 november

11 2. Overzicht van kerntaken en werkprocessen in het beroep In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen kenmerkend voor het beroep. Onder een kerntaak wordt verstaan een geheel van inhoudelijk met elkaar samenhangende werkprocessen, kenmerkend voor de beroepsuitoefening. Het betreft een substantieel deel van de beroepsuitoefening naar omvang, tijdsbeslag, frequentie en/of belang. Onder een werkproces wordt verstaan een afgebakend geheel van beroepsactiviteiten binnen een kerntaak. Het werkproces kent een begin en een eind, heeft een resultaat en wordt kenmerkend herkend in de beroepspraktijk Junior accountmanager Kerntaak Werkproces Kerntaak 1 Opstellen en voortgang bewaken van verkoop- en accountplannen 1.1 Verzamelen van (markt)informatie 1.2 Opstellen van een individueel verkoopplan 1.3 Opstellen van een accountplan 1.4 Bewaken van de voortgang van verkoop- en accountplannen Kerntaak 2 Beheren van accounts 2.1 Onderhouden van accountrelaties 2.2 Uitbouwen van accountrelaties 2.3 Behandelen van klachten 2.4 Werken aan een diepterelatie Kerntaak 3 Uitvoeren van het verkoopproces 3.1 Voorbereiden van het verkoopproces 3.2 Benaderen van de account 3.3 Voeren van het verkoopgesprek 3.4 Uitbrengen van de offerte 3.5 Onderhandelen 3.6 Afsluiten van de verkoop 3.7 Uitvoeren van aftersales Junior accountmanager - versie 1 november

12 3. Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit beroepscompetentieprofiel beschreven. De kerntaken zijn beschreven op basis van uitgeschreven werkprocessen (een alinea komt overeen met een werkproces). 3.1 Kerntaak 1 Opstellen en voortgang bewaken van verkoop- en accountplannen Kerntaak 1 Opstellen en voortgang bewaken van verkoop- en accountplannen Beschrijving kerntaak: De junior accountmanager verzamelt continue relevante informatie over (potentiële) klantengroep-, markt-, product- en brancheontwikkelingen. Hij volgt, signaleert, initieert en analyseert deze ontwikkelingen en legt ze in het systeem vast. Met als doel bruikbare managementinformatie voor het ontwikkelen van (verkoop)beleid. De junior accountmanager doet op basis van de klant-, markt-, product- en brancheontwikkelingen voorstellen voor het algemene verkoopplan. Zijn voorstellen sluiten aan bij de strategische ondernemingsdoelstellingen en de uitgangspunten van het marketingbeleid. Bovendien levert hij door zijn geconstateerde ontwikkelingen en het doen van voorstellen input aan het marketingplan. De junior accountmanager vertaalt de ontwikkelingen en vastgestelde targets tevens naar concrete verkoopdoelstellingen voor zijn individueel verkoopplan en doet voorstellen voor het plannen van acquisitie- en verkoopacties of het verbeteren van de service- en dienstverlening. Hij legt de activiteiten die hij daar zelf (of met zijn accountteam) voor gaat ondernemen vast in het activiteitenplan (als onderdeel van het individueel verkoopplan). Hij werkt in opdracht zijn individueel verkoopplan uit. Werkprocessen bij kerntaak Verzamelen van (markt)informatie 1.2 Opstellen van een individueel verkoopplan 1.3 Opstellen van een accountplan 1.4 Bewaken van de voortgang van verkoop- en accountplannen. De junior accountmanager doet bij een (kwalitatieve) account allereerst onderzoek naar het bedrijf. Hij verzamelt en zoekt naar (ontbrekende) informatie over de account en maakt daarbij gebruik van zoveel mogelijk informatiebronnen (traditionele en digitale media): hij analyseert wat bijvoorbeeld de visie en strategie (wat de account wil bereiken en hoe) van deze account zijn, of hoe deze zijn inkoopbeleid heeft geregeld. Door deze accountanalyse krijgt de junior accountmanager een goed beeld van de bedrijfsorganisatie en weet daardoor beter wat de eigen organisatie voor deze account kan betekenen, wat zijn zwakke plekken of juist sterke punten zijn etc. Hij stelt als eindconclusie van de analyse vast of de eigen organisatie en de account bij elkaar passen. Op basis van deze analyse stelt de junior accountmanager vervolgens het accountplan op. Hierin zet hij de plannen die hij zal ondernemen om de account voor zich te winnen c.q. de relatie uit te bouwen. De junior accountmanager werkt een voorstel uit waarvan hij verwacht dat het doorslaggevend is voor de klant om met zijn organisatie in zee te gaan. Ook verwerkt hij in het accountplan hoe de communicatie verloopt, wat de investeringen qua tijd en geld zijn om van de account een klant te maken c.q. de relatie uit te Junior accountmanager - versie 1 november

13 bouwen en hoe groot de verwachte omzet is die deze account zal binnenbrengen. De junior accountmanager bewaakt de uit te voeren werkzaamheden in een verkooptraject voortvloeiende uit de verkoop- en accountplannen. Hij bewaakt en controleert de voortgang in zijn eigen werk (en dat van anderen) met de beschikbare tijd en middelen (zoals vastgelegd in verkoop- en accountplannen). Hij monitort de voortgang van een verkooptraject, bevraagt collega s in het accountteam naar de voortgang, evalueert tussentijds voortgang van een verkooptraject, waardoor hij de vinger aan de pols houdt. Hij herkent mogelijke knelpunten en onderneemt direct actie. Hij rapporteert de voortgang aan de direct leidinggevende en/of verzorgt (in opdracht) projectrapportages. Toelichting: De junior accountmanager werkt vanuit een accountteam. Hij rapporteert voortdurend aan het accountteam en zijn direct leidinggevende over zijn werkzaamheden. Bovendien overlegt hij voortdurend met zijn accountteam over en te nemen stappen c.q. op te starten activiteiten. Daarnaast is hij (mede)verantwoordelijk voor een goede administratie; hij verwerkt de nodige informatie in de daarvoor bestemde informatiesystemen. Dit alles conform de organisatieprocedures. Het algemene verkoopplan komt over het algemeen tot stand door het samenvoegen van alle individuele verkoopplannen. De junior accountmanager werkt bij het opstellen van de individuele verkoopplannen en accountplannen samen met het accountteam, wat niet wegneemt dat de junior accountmanager verantwoordelijk is voor zijn eigen plannen en zelfstandig deze plannen moet kunnen uitvoeren. Bij zaken die buiten zijn verantwoordelijkheid vallen of problemen die hij niet zelf kan oplossen, schakelt hij het accountteam of zijn leidinggevende in. Junior accountmanager - versie 1 november

14 3.2 Kerntaak 2 Beheren van relaties Kerntaak 2 Beheren van accounts Werkprocessen bij kerntaak Onderhouden van Beschrijving kerntaak: accountrelaties 2.2 Uitbouwen van De junior accountmanager onderhoudt (account)relaties door de accountrelaties accounts op basis van product- en dienstenkennis te informeren en te adviseren. Hij speelt op de juiste wijze in op de 2.3 Behandelen van klachten accountvragen en verzoeken en handelt deze vragen/verzoeken 2.4 Werken aan een diepterelatie correct af. Indien de hij de accountvraag of het verzoek niet direct kan afhandelen, neemt hij contact op met een (ervaren) collega of zoekt de vraag/verzoek eerst uit om er later bij de account op terug te komen. Hij stelt zich tijdens het onderhouden van relaties servicegericht op richting de ander, waarbij hij het organisatiebelang nooit uit het oog verliest. Daarnaast houdt hij in de gaten dat hij niet teveel tijd/geld in een account investeert (bijvoorbeeld aan service en promotieacties). Wanneer het gaat om het accountbeheer, is de junior accountmanager het aanspreekpunt voor alle afdelingen binnen de eigen organisatie. Daarnaast kunnen de accounts met al hun vragen en klachten bij hem terecht. De junior accountmanager bouwt aan (account)relaties. Hij verzamelt continue relevante informatie over de (potentiële) klant en registreert de informatie in het accountrelatiesysteem. Om de accountbehoeften nog beter in beeld te brengen/krijgen, heeft hij niet alleen contact met de individuele account, maar volgt, signaleert en analyseert de junior accountmanager ook markt- en productontwikkelingen. Hij vertaalt deze ontwikkelingen naar de (potentiële) account zodat hij deze (eventueel in gewijzigde of verbeterde vorm) opnieuw van dienst kan zijn en daarmee het klantaandeel kan verhogen. De junior accountmanager benadert proactief de account om de tevredenheid te toetsen ten aanzien van de algehele dienstverlening en de geleverde producten/diensten. Wanneer hij ontevredenheid signaleert, probeert hij in samenspraak met de account oplossingen te vinden. Deze informatie speelt hij door aan collega s. Tijdens het contactmoment informeert de junior accountmanager de account (tevens) over extra producten en diensten wat mogelijk uitmondt in een extra dienstverleningsactiviteit. De junior accountmanager houdt de relatie met de account levendig. Bovendien bouwt de junior accountmanager zijn relaties uit door andere (contact)personen in de organisatie te interesseren voor de producten en/of organisatie. De junior accountmanager signaleert of ontvangt tijdens bezoeken aan de account of via de telefoon een klacht van een account. Hij neemt de klacht in behandeling door de achtergrond van de klacht te onderzoeken in een telefoongesprek of mailwisseling. Hij toont begrip voor de account en stelt vragen aan de account om de oorzaak en/of ontevredenheid van de account te achterhalen. Hij registreert de klacht en bijbehorende informatie en informeert c.q. stemt af met de account over de verdere afhandeling. Hij bewaakt het klachtafhandelingsproces. Bij het afhandelen betrekt hij, indien nodig, collega s en maakt duidelijke afspraken met de klant. De junior accountmanager werkt vanuit zijn eigen intrinsieke Junior accountmanager - versie 1 november

15 Kerntaak 2 Beheren van accounts Werkprocessen bij kerntaak 2 motivatie aan een diepterelatie met de account door de klantrelatie op het persoonlijke vlak één op één te verbeteren. Hij denkt in alles met de account mee. Hij ontplooit daartoe activiteiten op het gebied van persoonlijke aandacht voor de account als mens, zoals het bezoeken én informeren bij markt- en productontwikkelingen, waardoor hij meerwaarde creëert voor de klant/account omdat hij de account een niet-standaard-dienst bewijst. Hij probeert op deze manier op het persoonlijke vlak een klik met de account te krijgen. Toelichting: De junior accountmanager werkt vanuit een accountteam. Hij rapporteert voortdurend aan het accountteam en zijn direct leidinggevende over zijn werkzaamheden. Bovendien overlegt hij voortdurend met zijn accountteam over en te nemen stappen c.q. op te starten activiteiten. Daarnaast is hij (mede)verantwoordelijk voor een goede administratie; hij verwerkt de nodige informatie in de daarvoor bestemde informatiesystemen. Dit alles conform de organisatieprocedures. Bij het opbouwen en onderhouden van relaties werkt de junior accountmanager altijd samen met het accountteam. Dit neemt niet weg dat de junior accountmanager zelfstandig moet kunnen opereren. Bij zaken die buiten zijn verantwoordelijkheid vallen of problemen die hij niet zelf kan oplossen, schakelt hij het accountteam of zijn leidinggevende in. Junior accountmanager - versie 1 november

16 3.3 Kerntaak 3 Uitvoeren van het verkoopproces Kerntaak 3 Uitvoeren van het verkoopproces Werkprocessen bij kerntaak 3 Beschrijving kerntaak: De junior accountmanager bepaalt op basis van het individueel verkoopplan of het accountplan welke account hij wanneer benadert. Hij bereidt samen met het accountteam het verkoopproces voor en maakt een plan van aanpak voor het benaderen van de betreffende account. Hij oriënteert zich goed op de account voordat hij op bezoek gaat. Op basis van eerdere gesprekken met de account en accountgegevens c.q. -dossier bepaalt hij op welke manier hij de account gaat benaderen en welk aanbod (welk product/dienst en voor welke prijs) bij de account past. De junior accountmanager benadert de account voor het maken van een bezoekafspraak. Het eerste contact kan zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Het kan zijn dat een collega in de commerciële binnendienst de bezoekafspraak heeft gemaakt. In dat geval haalt de junior accountmanager de beschikbare gegevens vanuit het contact met de binnendienst erbij. Hij informeert de account in het eerste contact kort en krachtig over de producten en/of diensten en de eigen organisatie en probeert hem te overtuigen van de voordelen. Hij creëert koopsignalen en speelt in op weerstandsignalen bij de klant. Hij probeert tot instemming van de account te komen over vervolgacties. Hij zorgt voor een actieve follow-up: een vervolgafspraak met de account om specifieker in te gaan op het aanbod (face-to-face verkoop). Hij verwerkt de relevante informatie in een accountdossier en bespreekt deze informatie en de verkoopstrategie met zijn accountteam. De junior accountmanager bereidt het vervolggesprek grondig voor en maakt gebruik van belangrijke, zowel interne als externe, informatiebronnen. De junior accountmanager bezoekt de account en brengt in een face-to-face gesprek het assortiment en de organisatie (uitgebreider) onder de aandacht. Hij achterhaalt na de opening van het verkoopgesprek de specifieke behoeften en wensen van de account en verbindt hieraan in zijn aanbod de mogelijkheden van de organisatie. Op basis van de product- en dienstenkennis stelt hij vragen aan de account én beantwoordt hij vragen van de account over de toepassing, eigenschappen en verwerking van het product/dienst. In het kader van het verkopen aan de account verzorgt hij verkooppresentaties en demonstraties van producten en diensten. De junior accountmanager adviseert de account over het product, weegt alternatieven af voor de account, herkent en speelt in op koop- en weerstandsignalen bij de account en past daar waar mogelijk ook bijverkoop toe. Hij helpt de account om een keuze te maken uit het assortiment en moedigt de account aan om tot koop over te gaan en/of een offerte of order aan te vragen. Hij geeft informatiemateriaal aan de account of laat dit door de commerciële binnendienst opsturen. Voor meer gespecialiseerde vak- en assortimentskennis benadert hij zijn accountteam. Hij legt 3.1 Voorbereiden van het verkoopproces 3.2 Benaderen van de account 3.3 Voeren van het verkoopgesprek 3.4 Uitbrengen van de offerte 3.5 Onderhandelen 3.6 Afsluiten van de verkoop 3.7 Uitvoeren van aftersales Junior accountmanager - versie 1 november

17 Kerntaak 3 Uitvoeren van het verkoopproces Werkprocessen bij kerntaak 3 relevante gegevens en gemaakte afspraken in het systeem vast. Opvallende zaken speelt hij door en/of bespreekt hij met zijn accountteam. De junior accountmanager maakt op verzoek van de account een offerte en informeert de account over o.a. de prijs, leverings- en betalingsvoorwaarden. De junior accountmanager neemt alle gemaakte afspraken op in de offerte, voert eenvoudige commerciële calculaties uit en verstuurt de offerte. Hij brengt de offerte uit en maakt direct een afspraak om de offerte te bespreken. Op basis van de offerte bereidt de junior accountmanager de (mogelijke) onderhandelingen met de account voor door te kijken wat de marges en onderhandelingsruimte zijn. Hij stemt hierover af met het accountteam/zijn leidinggevende. Hij onderhandelt vervolgens met de account over de offerte en past deze daar waar nodig aan. De junior accountmanager zorgt ervoor dat, na de onderhandelingen en instemming van de account over de offerte, een verkoopcontract opgesteld wordt en verwerkt de gemaakte afspraken in het systeem. De junior accountmanager bewaakt dat collega s in de commerciële binnendienst het orderverloop oppakken en afhandelen. Bij problemen in het orderverloop zorgt hij voor een oplossing en indien noodzakelijk communiceert hij het probleem en/of de oplossing met de account. De junior accountmanager verzorgt de aftersales door o.a. aanpassingen in het accountdossier door te voeren, de accounttevredenheid te meten (bijvoorbeeld door een enquête te versturen naar de account), een (eind)gesprek met de account te hebben, het project in het systeem af te sluiten en het dossier te archiveren. Toelichting: De junior accountmanager werkt vanuit een accountteam. Hij rapporteert voortdurend aan het accountteam en zijn direct leidinggevende over zijn werkzaamheden. Bovendien overlegt hij voortdurend met zijn accountteam over en te nemen stappen c.q. op te starten activiteiten. Daarnaast is hij (mede)verantwoordelijk voor een goede administratie; hij verwerkt de nodige informatie in de daarvoor bestemde informatiesystemen. Dit alles conform de organisatieprocedures. Bij het uitvoeren van het verkoopproces werkt de junior accountmanager altijd samen met het accountteam. Dit neemt niet weg dat de junior accountmanager zelfstandig moet kunnen opereren. Bij zaken die buiten zijn verantwoordelijkheid vallen of problemen die hij niet zelf kan oplossen, schakelt hij het accountteam of zijn leidinggevende in. Junior accountmanager - versie 1 november

18 4. Totaaloverzicht proces-competentie-matrices In de proces-competentie-matrix wordt per kerntaak aangegeven welke competenties aangewend worden bij de uitvoering van de werkprocessen voor deze kerntaak. Dit is zichtbaar door middel van een kruisje in de matrix. Junior accountmanager - versie 1 november

19 Bedrijfsmatig handelen Ondernemend en commercieel handelen Gedrevenheid en ambitie tonen Met druk en tegenslag omgaan Omgaan met verandering en aanpassen Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren Leren Creëren en innoveren Onderzoeken Analyseren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid toepassen Formuleren en rapporteren Presenteren Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Aandacht en begrip tonen Begeleiden Aansturen Beslissen en activiteiten initiëren 4.1 Proces-competentie-matrix kerntaak 1 Opstellen en voortgang bewaken van verkoop- en accountplannen Kerntaak 1 Opstellen en voortgang bewaken van verkoop- en accountplannen Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 1.1 Verzamelen van (markt)informatie X X X X 1.2 Opstellen van een individueel verkoopplan X X X X X X 1.3 Opstellen van een accountplan X X X X X X X X 1.4 Bewaken van de voortgang van verkoopen accountplannen X X X Junior accountmanager - versie 1 november

20 Bedrijfsmatig handelen Ondernemend en commercieel handelen Gedrevenheid en ambitie tonen Met druk en tegenslag omgaan Omgaan met verandering en aanpassen Instructies en procedures opvolgen Kwaliteit leveren Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten Plannen en organiseren Leren Creëren en innoveren Onderzoeken Analyseren Materialen en middelen inzetten Vakdeskundigheid toepassen Formuleren en rapporteren Presenteren Overtuigen en beïnvloeden Relaties bouwen en netwerken Ethisch en integer handelen Samenwerken en overleggen Aandacht en begrip tonen Begeleiden Aansturen Beslissen en activiteiten initiëren 4.2 Proces-competentie-matrix kerntaak 2 Beheren van accounts Kerntaak 2 Beheren van accounts Competenties A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Werkprocessen 2.1 Onderhouden van accountrelaties X X X X 2.2 Uitbouwen van accountrelaties X X X X X X X 2.3 Behandelen van klachten X X X X X X X 2.4 Werken aan een diepterelatie X X X X X X Junior accountmanager - versie 1 november

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel. versie definitief Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4 1.2 Beschrijving van het

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010

Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Junior accountmanager Beroepscompetentieprofiel september 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 6 1 Algemene informatie over het beroep... 7 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Commercieel medewerker binnendienst

Commercieel medewerker binnendienst Commercieel medewerker binnendienst Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij.

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 22164, 90111, 90112, 90113, 90114, 93801, 93802 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement

Nadere informatie

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopleider Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

(Junior) accountmanager

(Junior) accountmanager (Junior) accountmanager Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld (Junior) accountmanager mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement en Contactcenterbranche Cohort:

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Commercieel medewerker buitendienst

Beroepscompetentieprofiel. Commercieel medewerker buitendienst Beroepscompetentieprofiel Commercieel medewerker buitendienst 1 Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Mbo-beroep in beeld Commercieel medewerker binnendienst mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel/Sales- en accountmanagement Beroepengroep: Commercieel medewerker Versie 2008-2009 Commercieel medewerker, 2008-2009 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Commercieel medewerker Crebonummer: 90110, 93800 Sector: Handel/Commercieel Branche: Groothandel, Textielindustrie, Sales en accountmanagement Cohort: Cohort 2010-2011 Colo

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

Praktijkopdracht 2.8 Voert aftersales uit

Praktijkopdracht 2.8 Voert aftersales uit Praktijkopdracht 2.8 Voert aftersales uit Activiteiten Begeleiden van uitlevertrajecten bij accounts Voeren van aftersales-gesprekken met accounts Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2008-2009 Uitstroom

Nadere informatie

1. Algemene informatie over kwalificatie

1. Algemene informatie over kwalificatie Volleybaltrainer 3 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen

Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen Kerntaak 1: Onderzoekt de markt en maakt plannen Werkproces 1.1: Verzamelt klant-, product- en/of marktinformatie De commercieel medewerker binnendienst verzamelt gericht relevante gegevens c.q. informatie

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel buitendienst

Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel buitendienst Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel buitendienst Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel

Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Serviceadviseur Mobiliteitsbranche Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel

Beroepscompetentieprofiel. Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Basismedewerker interieurtextiel Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: 21 juni 2010 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode

Beroepscompetentieprofiel. Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Productiebegeleider mode Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: juni 2011 versie: 1.0 Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven Ontwikkeld door:

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Contactcenter medewerker

Contactcenter medewerker Contactcenter medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter medewerker mbo-beroep, niveau 3 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Verkoopmedewerker showroom

Beroepscompetentieprofiel. Verkoopmedewerker showroom Beroepscompetentieprofiel Verkoopmedewerker showroom Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: september 2011 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.3 Assisteren bij activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 2 te behalen,

Nadere informatie

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Verkoopadviseur Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen,

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid

C.1 Competentie-matrix kerntaak 4.3: Ondersteunen sporttechnisch beleid Wielertrainer 4 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Medewerker evenementenorganisatie

Medewerker evenementenorganisatie Medewerker evenementenorganisatie Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4

Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 Kwalificatiestructuur Sport 2012 Kwalificatieprofiel Handboogtrainer 4 olofon Het gecombineerde kwalificatieprofiel handboogtrainer 4 en opleider 4 is gebaseerd op de gelijnamige profielen uit de Kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team

MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING. Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS FUNCTIEBESCHRIJVING Pensioenadviseur / lid Management Team MUTSAERTS INHOUDSOPGAVE 1) Doel van de functie..blz. 3 2) Plaats in de organisatie..blz. 3 3) Taken & resultaatgebieden..blz. 3 4) Verantwoordelijkheden..blz.

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4

Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 Kwalificatieprofiel Honkbal- en Softbal- trainercoach 4 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Talentcoach, Hoofdcoach B. Typering

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel. Vestigingsmanager groothandel

Beroepscompetentieprofiel. Vestigingsmanager groothandel Beroepscompetentieprofiel Vestigingsmanager groothandel 1 Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012

KWALIFICATIESTRUCTUUR SPORT 2012 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 ISHOKYTRAINR/OAH 4 KWALIIATIROIL ISHOKYTRAINR/OAH 4 agina 1 KWALIIATISTRUTUUR SORT 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie.

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Uitstroom: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Cohort: 2010-2011 Niveau: 4 Crebonummer:

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten

PvB 3.3 Organiseren van activiteiten Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je vier kerntaken op niveau 3 beheersen. Door met succes een proeve

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur?

MBO-beroep in beeld. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? MBO-beroep in beeld Commercieel medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Rapport over de functie

Rapport over de functie Rapport over de functie van Accountmanager Dit rapport is vastgesteld door Jeroen Visscher. Informatie voor deze functietypering was aangeleverd door 1 respondenten. De gedetailleerde informatie is beschikbaar

Nadere informatie

Deskundige ICT - systeembeheerder

Deskundige ICT - systeembeheerder 1. FUNCTIEDOEL De deskundige ICT levert samen met zijn/haar collega s expertise informatie, diensten en producten af aan de interne klanten, met de nodige kwaliteitsvereisten, volgens de juiste procedures

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Opvallend gedrag Cursus Kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tienerwerk, naschoolse opvang,

Nadere informatie

Marketing medewerker

Marketing medewerker Marketing medewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo

Commercie Crebonr. Kwalificatiedossier mbo Kwalificatiedossier mbo Commercie Crebonr. Kwalificaties Commercieel medewerker Contactcenter medewerker Intercedent (Junior) accountmanager Assistentmanager internationale handel Vestigingsmanager groothandel

Nadere informatie

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten

PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten PVB 4.5 Samenwerken met een begeleidingsteam en onderhouden van externe contacten Deelkwalificatie van beachvolleybaltrainer 4 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma beachvolleybaltrainer

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

PVB 3.4 Aansturen van sportkader

PVB 3.4 Aansturen van sportkader PVB 3.4 Aansturen van sportkader Deelkwalificatie van volleybaltrainer 3 Inleiding Om het door de Nevobo en NOC*NS erkende diploma volleybaltrainer 3 te behalen, moet je 2 kerntaken op niveau 3 beheersen.

Nadere informatie

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel Keuzedeel mbo Mensen met niet-aangeboren hersenletsel behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton

Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Kwalificatieprofiel Sportleider 4 badminton Badminton Nederland E: opleidingen@badminton.nl T: 030 60 84 150 1-8-2013 Inhoudsopgave Overzicht 3 Algemene informatie over kwalificatie Sportleider 4 Badminton

Nadere informatie

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1

Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Toetsplan kwalificatie schaatsbegeleider niveau 1 Overzicht Naam van de kwalificatie Schaatsbegeleider niveau 1 Deelkwalificaties PVB 1.1 Assisteren

Nadere informatie

Functieomschrijving Sales Manager

Functieomschrijving Sales Manager Functieomschrijving Sales Manager Algemeen Functienaam Salaris Bonus Inzet (fte) Doelstelling Rapporteringslijn Dagelijkse verantwoordelijkheid Specifieke verantwoordelijkheden Sales Manager Afhankelijk

Nadere informatie

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel

Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Tekenaar Constructeur Carrosseriebouw Beroepscompetentieprofiel Inhoudsopgave Colofon... 3 Brondocumenten... 3 1 Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel binnendienst

Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel binnendienst Beroepscompetentieprofiel Assistent-manager internationale handel binnendienst 1 Beroepscompetentieprofiel Algemene informatie datum: januari 2012 versie: definitief Onder regie van kenniscentrum beroepsonderwijs

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 PVB 3.1 Geven van lessen Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 3 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NSF erkende diploma Leider Sportieve Recreatie niveau 3 te behalen, moet je

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Commercie Commercieel medeweker - niveau 3 (Junior) accountmanager - niveau 4 Assistent-manager internationale handel - niveau 4 Vestigingsmanager

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie.

HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. HOE WERKT HET RAAMWERK MEDIACOMPETENTIES VOOR WERKNEMER NICK? Een casus ter illustratie. mei 2008 Raamwerk Mediacompetenties. Met unieke ontwikkelprofielen op weg naar de toekomst. leren in het bedrijf

Nadere informatie

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST MEDEWERKER BINNENDIENST COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST ZIJN FUNCTIE IN UW BEDRIJF COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST WAARVOOR DIENT DEZE FOLDER? Basis om een vacature uit te schrijven ; Hulpmiddel

Nadere informatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie

Voorbeeld Praktijkopdracht. Commercieel medewerker binnendienst niveau 3. Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Voorbeeld Praktijkopdracht Commercieel medewerker binnendienst niveau 3 Betreft: Verzamelen van klant-, product- en/of marktinformatie Kwalificatiedossier Commercieel medewerker 2011-2012 Kwalificatie

Nadere informatie

Competenties. KBB-competentiemodel

Competenties. KBB-competentiemodel Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen waarmee ze in voorkomende situaties adequaat, gemotiveerd, proces- en resultaatgericht kunnen handelen. Competenties zijn samengesteld

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Examenplan 1.Overzicht

Examenplan 1.Overzicht Examenplan 1.Overzicht 1.1.Specifieke examens Examenoverzicht opleiding: Junior Accountmanager Niveau 4 3 Jaar Crebocode : 93801 Dossiercode : 22164 Dossierjaar : 2012 Leerweg : BOL Cohort : 2012 2015

Nadere informatie

Assistent makelaar wonen Beroepscompetentieprofiel versie definitief

Assistent makelaar wonen Beroepscompetentieprofiel versie definitief NVM Wonen Assistent makelaar wonen Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 november 2006 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon...4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Marketing medewerker mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Personenauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 (Bron)documenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel

Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Werkplaats-chef Bedrijfsauto s Beroepscompetentieprofiel Mei 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen...

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Medewerker personeel en arbeid

Medewerker personeel en arbeid Medewerker personeel en arbeid Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4

MBO-beroep in beeld. Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 MBO-beroep in beeld Medewerker evenementenorganisatie mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Assistent makelaar wonen Beroepscompetentieprofiel. versie definitief

Assistent makelaar wonen Beroepscompetentieprofiel. versie definitief Assistent makelaar wonen Beroepscompetentieprofiel versie definitief Versie: 1 september 2008 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Algemene informatie over het beroep... 4 1.1 Colofon... 4 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak

ACCOUNTPLAN. Volgens de pragmatische KSC aanpak ACCUNTPLAN Volgens de pragmatische KSC aanpak Een accountplan maken Aan het eind van het jaar worden verkopers en account managers gevraagd weer na te denken over de doelstellingen, targets en resultaten

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Werken als productvormgever

Werken als productvormgever 08764 product Design 05-03-2009 08:23 Pagina 1 werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken als productvormgever Product Design Wat laat je zien? Je brengt creatieve ideeën en technische mogelijkheden bij elkaar Je

Nadere informatie