DBK Evenement, 1 februari Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBK Evenement, 1 februari 2012. Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops"

Transcriptie

1 DBK Evenement, 1 februari 2012 Met DBK goud in handen overzicht van presentaties en workshops De digitale bereikbaarheidskaart (DBK) heeft betrekking op de hele veiligheidsketen. Elk onderdeel van die keten kwam aan bod op het DBK evenement, 1 februari Per workshop is er een zogenoemde feedforward geschreven: waarmee moeten we nog aan de slag. Overkoepelende uitslag van deelnemers: we willen nog een slag dieper en verder met de DBK. De feedforward per workshop is een letterlijke weergave van wat er op het DBK evenement is behandeld. 1. Repressie p. 2 In 2008 hebben veel mensen vanuit repressie hun behoeftes in kaart gebracht. Tijdens de workshop Repressie is met elkaar doorgesproken over de behoeftes van toen en nu. Belangrijkste conclusie is dat de DBK daadwerkelijk bij repressie gaat helpen als er alleen relevante informatie in staat (minder is meer). Lees hier het overzicht van wat er vanuit repressie nog meer belangrijk wordt gevonden. 2. Risicobeheersing p. 3 Aan de hand van een aantal stellingen is er een discussie gevoerd (twee sessies) met een mix van personen die verantwoordelijk zijn voor planvorming, repressie, risicobeheersing en management. De algemene conclusie is dat incidentbestrijding en risicobeheersing gestimuleerd moeten worden veel meer samen te werken en dat de DBK hieraan kan bijdragen. We zijn allemaal met dezelfde problematiek bezig. 3. Planvorming p. 4 De bronhouder is verantwoordelijk voor de actualiteit van de data op de kaart, de DBK vraagt om afstemming binnen de hele veiligheidsketen en de DBK moet in de praktijk écht werken. Dat zijn de belangrijkste conclusies van de workshop planvorming. Daarnaast is er ingegaan op vragen als: Waar gaat het nu om bij planvorming? Wat is er nodig? Hoe kunnen we dat aanpakken? Bekijk hier het overzicht van de kernpunten 4. Management p. 5 Enkele randvoorwaarden om de DBK in te voeren zijn: weten in welk format je tekent, welke organisatiestructuur je wilt en van welke objecten je gegevens verzamelt en intekent. Deze randvoorwaarden zijn nodig. Immers, met een MDT en een tekenprogramma alleen ben je er nog niet. Welke keuzes moeten er nog meer worden gemaakt? In deze workshop staat de rol van het management met de DBK centraal. 5. ICT p. 6 Interactieve discussie over vragen als Wat verwacht je van het project Digitale Bereikbaarheidskaart?, Is de infrastructuur in jouw regio op orde? en Heeft operationele informatievoorziening een eigen plek in jouw regio?. Nieuwsgierig naar de antwoorden? Lees meer en download de presentatie. Pagina 1

2 WORKSHOP REPRESSIE In 2008 hebben veel mensen vanuit repressie hun behoeftes in kaart gebracht. Tijdens de workshop Repressie is met elkaar doorgesproken over de behoeftes van toen en nu. Hieronder een overzicht van wat vanuit repressie belangrijk wordt gevonden. Eenvoudig gebruik Eenvoud en doeltreffendheid staat voorop. Doordat de meesten brandweermensen met handschoenen werken, dienen er niet te veel knoppen op te staan. Er is gesproken over ongeveer vier of vijf knoppen. Verschillende lagen Zorg ervoor dat verschillende lagen aan en uit te zetten zijn. Als de bevelvoerder bijvoorbeeld de objectkarakteristieken goed kent, moet hij deze kunnen uitzetten. Dat scheelt weer overbodige info. Actuele info + proces intern op orde De DBK biedt kansen en succes als de informatie daadwerkelijk actueel is. De brandkraangegevens moeten altijd actueel zijn. Dit vraagt wel om het proces erachter goed op orde te hebben. Hiervoor dient de interne organisatie goed op de hoogte te zijn van de ontwikkelingen en het proces. Instructie Voordat er daadwerkelijk met de DBK via bijvoorbeeld de MDT aan de slag wordt gegaan, wil men een duidelijke instructie over het gebruik ervan. Oefenen In het verlengde van de korte, duidelijke instructie ligt het oefenen. Tijdens oefenavonden kan er ingespeeld worden op het gebruik van de DBK. Met name ook om er praktisch mee te oefenen en daadwerkelijk panden te bezoeken en te ervaren wat werkt en wat verbeterd dient te worden. Extra Vanuit de aanwezigen is gevraagd ook te kijken naar de mogelijkheden de compartimentering zichtbaar te laten zijn (onderdeel preventieve voorzieningen). Dit dient als waardevolle informatie voor onder andere een bevelvoerder Als er storingen zijn in het systeem moeten deze makkelijk gemeld én snel worden opgelost. Communicatie systemen onderling (ook met betrekking tot leveranciers) Afstemming Interne organisatie brandweer (Risicobeheersing, Operationele Voorbereiding en Repressie) Pagina 2

3 WORKSHOP RISICOBEHEERSING Aan de hand van een aantal stellingen hebben we een discussie gevoerd (twee sessies) met een mix van personen die zowel verantwoordelijk waren voor planvorming, repressie, risicobeheersing als management. De algemene conclusie is dat incidentbestrijding en risicobeheersing, gestimuleerd moeten worden veel meer samen te werken en dat de DBK hieraan kan bijdragen. We zijn allemaal met eenzelfde problematiek bezig. De volgende feedforward is mogelijk iets waar we als project eens de gedachten over moeten laten gaan: Lef nodig Om het DBK-verhaal te gaan uitdragen heb je lef nodig, er zijn regio s die lef tonen, maar nog niet allemaal. Je moet dus veranderen! Brandweer geen actuele informatie onthouden Dit is eigenlijk een kentering in denken. Niet meer de brandweer de gegevens laten organiseren, maar een kentering maken naar de brandweer geen gegevens onthouden. Geef ons de gegevens maar (eigenaar object, verzekeringsmaatschappij). (Past ook goed binnen brandveilig wonen). DBK is verantwoording eigenaar De eigenaar van het object (of evenement) is verplicht de informatie zodanig aan te leveren en bij te houden dat deze bruikbaar is voor de brandweer. Wat we nu organiseren is eigenlijk de omgedraaide wereld. Bij evenementen wordt dit al gedaan. DBK zijn de risico-indicatoren Als de DBK goed gevuld is heb je alle gegevens voor je risicoprofiel. DBK is de GIS van de brandweer Met enig maatwerk, zou de DBK ook risicobeheersing en de hele keten kunnen faciliteren. DBK bevat grofstoffelijke informatie, maar ook fijnmazige. (risicoprofiel en brandrisico). DBK ook gebruiken voor toezicht. Stimuleer brandveilig ondernemen Stempels toekennen aan bedrijven (bijvoorbeeld: brandweer goedgekeurd) en bekeur ook. DBK vraagt om de Yammer werkwijze Direct informeren van collega s met betrekking tot gewijzigde gegevens van objecten, gekoppeld aan DBK. Wanneer maken we een DBK? Landelijke afspraken maken wanneer we een DBK, dan wel aanvalsplan, maken in relatie tot ARBO, veiligheid en risico. Verder dient er landelijk bepaald te worden, welke informatie er na de DBK noodzakelijk is. Ook wordt gevraagd om beheer op het proces gebruiken. Ook dit dient onderhouden te worden. Zoals het organiseren van het visueel maken van panden. De brandweer moet naar buiten toe Veel meer de aansluiting zoeken bij eigenaren, gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten (RUD s), etc. Relatie opbouwen met de eigenaar/verzekeraar van panden. Zorgen dat ons probleem ook hun probleem wordt. Pagina 3

4 WORKSHOP PLANVORMING In de workshop planvorming stond interactie centraal. Waar gaat het nu om bij planvorming? Wat is er nodig? Hoe kunnen we dat aanpakken? Een aantal kernpunten op een rij: Verantwoordelijkheid bij bronhouder De bronhouder is verantwoordelijk voor het actueel houden van de brongegevens. Dit vraagt een andere manier van denken en werken. De brandweer is bronhouder van brandweerspecifieke informatie, zoals preparatieve en preventieve voorzieningen, onderkende gevaren en inzetbijzonderheden. Afstemming veiligheidsketen Afstemming tussen verschillende onderdelen van de veiligheidsketen, zoals risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding. Door goed met elkaar af te stemmen wat behoeftes zijn en wie welke informatie met elkaar deelt, kunnen er goede stappen genomen worden. Voorbeeld: als er vier keer een loze melding op hetzelfde adres is geweest, moet repressie dit kunnen melden aan preventie. Maar bij wie? En wat gaat er vervolgens gebeuren? En hoe vindt de terugkoppeling plaats? Het moet werken in de praktijk Nu haalt de brandweer nog informatie uit verschillende (hand)boeken. Met de DBK krijg je alle informatie op één scherm. Een voordeel, vinden de deelnemers. Maar het moet qua techniek in de praktijk wel daadwerkelijk werken. En hiaten moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Communicatie Communicatie/voorlichting is een belangrijk onderdeel. Elke laag in de organisatie moet duidelijk weten waarom de DBK nut heeft. Plus een toelichting wat zij daar dan van gaan merken. Pagina 4

5 WORKSHOP MANAGEMENT Welke randvoorwaarden zijn nodig voor de invoering van de DBK? Immers, met een MDT en een tekenprogramma alleen ben je er nog niet. Welke keuzes moeten er gemaakt worden? In deze workshop staat de rol van het management met de DBK centraal. Deelnemers zijn bewust gemaakt van nut en noodzaak DBK en dat een goede beheersorganisatie planvorming mogelijk is met de juiste investering van tijd en energie. Belangrijkste uitkomsten van workshop op rij: Je moet onder andere keuzes maken: o in welk format je tekent; o welke organisatiestructuur je wilt; o van welke objecten je gegevens gaat verzamelen en intekenen. Daarnaast is er een inkijkje gegeven in de bredere mogelijkheden van de DBK in de veiligheidsketen. Daarbij zijn basisregistraties (top-10) gebruikt en is informatie vanuit de meldkamer zichtbaar gemaakt (incidentlocaties). Ook zijn de bekende opkomsttijd rekenmodellen toegevoegd. Vervolgens werd zichtbaar in welke wijken er incidenten waren, of daar de opkomsttijden uit de wet Veiligheidsregio gehaald werden of niet, wat weer een mogelijke inzetlocatie kan bepalen voor Brandveilig Leven. Pagina 5

6 WORKSHOP ICT Rondje in de zaal: wat verwacht je van het project Digitale Bereikbaarheidskaart? 1. Product waarmee je actuele info hebt, kunt bewerken en kunt delen. 2. De juiste info op het juiste moment voor de juiste functionaris op het juiste niveau (rang). 3. Dat informatie aan de voorkant is geregeld. 4. Duidelijkheid over wat DBK nu eigenlijk wel en niet is. 5. Keuze voor een beperkte scope? 6. Informatie op de juiste plek beschikbaar, juiste tijd, in koud én warm, ook voor GHOR. 7. Datamodel uitbreidbaar voor behoefte in risicobeheersing. 8. NVBR goed nadenken over wat centraal en wat decentraal te organiseren qua DBK. 9. Informatiefiltering met DBK in de koude fase: haak aan bij netwerk risicobeheersing, bijvoorbeeld Joris van Hest in Oss. Rondje in de zaal: wat wil je kunnen vinden op de NVBR DBK site? 1. Een dbk wikipedia met kennis en vraag/aanbod. 2. Stappenplan DBK invoering, met fasering in de tijd. 3. DBK App-store! 4. Een terugkom-doedag. Eén keer is leuk maar om het te consolideren/borgen heb je een terugkomdag nodig. Stellingen: 1. Infrastructuur is op orde in de regio? Zeer weinig regio s. Drie geven aan van wel, maar daar zit nog veel afhankelijkheid van private dienstverleners bij. Bedoel je vaste netwerkinfrastructuur of mobiele netwerkinfrastructuur? (beide) Ik heb als lokaal korps daar weinig invloed op. Alles staat of valt met afspraken over standaardisatie regiobreed/landelijk. Wat kun je offline doen en wat wil je online kunnen doen? Robuuste infrastructuur betekent een behoorlijk kostenplaatje! Welke eisen aan beschikbaarheid willen we dan stellen? Er zou een dedicated OOV mobiel landelijk dekkend netwerk moeten zijn. AZN heeft dat wel voor elkaar! 2. Operationele informatievoorziening heeft in de regio een eigen plek: Vrijwel iedereen wil dat; maar 25% geeft aan dat nu ook zo georganiseerd te hebben. 3. Warme en koude informatievoorziening gescheiden in de regio? Een enkeling wil dat, maar de meesten niet. De praktijk is weerbarstig. Nog veel legacy. 4. Geo-server in de regio ingericht? Bij zeer weinigen; maar vrijwel iedereen ziet het nut. Regio Zuid Holland Zuid heeft dat nu zo ingericht en vanuit de zaal is daar veel belangstelling voor. Best practice op MijnNVBR zetten. 5. DBK is de informatievoorziening in de regio? Iedereen begrijpt dat DBK geen Haarlemmerolie is, maar slechts één puzzelstukje in de vraagstukken rondom informatiemanagement. Een Geo-server vormt wel een cruciaal onderdeel voor informatievoorziening in de regio. Parkeerpunten: 1. Komen er landelijke criteria voor welke bereikbaarheidskaarten wel of niet te tekenen? 2. Het lijkt of de ict-leveranciers op elkaar wachten. We zien weinig voortgang. 3. Voor echt goede ict-functionaliteit is meer publiek-private samenwerking nodig. Pagina 6

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid

Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Leren doe je samen! > Onderzoek naar opzetten van een regionaal leeragentschap binnen de organisatie van de Regionale Brandweer Zuid-Holland Zuid Steven van der Kruijff 07055528 Integrale Veiligheidskunde

Nadere informatie

Informatiegestuurd en transparant samenwerken

Informatiegestuurd en transparant samenwerken Informatiegestuurd en transparant samenwerken Position paper voor de ontwikkeling van business intelligence in de veiligheidsregio s Auteur: Redactie: Input: Eindredactie: Status: Versienummer: 1.0 Datum:

Nadere informatie

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver

gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver gebruikerservaringen Sybren Bouwsma Frans van Ginkel Nicole Schrijver VIS2: Gebruikerservaringen 3 Arcon 2006 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 2 GEBRUIKERS VAN VIS2... 7 3 VERWACHTINGEN CLIËNTVOLGSYSTEEM...

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant

Cliënt in beeld. Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg. Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Cliënt in beeld Landelijke banenmarkt 2012 Werkplein Eindhoven, Den Bosch en Tilburg Gemaakt door de Cliëntenraad UWV Midden & Oost Brabant Document nr. 13019 Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Procesbeschrijving...

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Duidelijk Decentraliseren

Duidelijk Decentraliseren Initiatief voorstel Duidelijk Decentraliseren Inleiding De komende jaren gaat er veel veranderen in de zorg. Zorgtaken die nu door het Rijk worden geregeld gaan naar de gemeente. Het CDA is van mening

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement

Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement Agile Afternoon Het uitwisselen van ervaringen over Agile testen en -testmanagement Bartosz onderkent het belang van Agile en positioneert zich als dé Agile testpartij van Nederland. In dat kader heeft

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

In helder perspectief

In helder perspectief In helder perspectief Landelijke BRandweer Informatievoorziening Leidraad (BRIL) In opdracht van: NVBR PRIM Zenc, november 2007 Auteurs Arre Zuurmond Ted Dicks Edwin Stuart Barry Woudenberg Revisie NVBR,

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday

E-book Efficiënt ondernemen met Social Media. Door Richard van Hooijdonk. facebook.com/marketingmonday Efficiënt ondernemen met Social Media Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday Executive Summary De wereld om ons heen verandert in rap tempo. De opkomst en ontwikkeling van nieuwe, interactieve

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan

Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan Producten en diensten van het nationaal inzetbaarheidsplan 6 redenen om aan duurzame inzetbaarheid te werken Elk bedrijf is gebaat bij goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. Kortom,

Nadere informatie

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Projectbeheersingssystemen 1 2 Projectbeheersingssystemen 3 Colofon Eindredactie Enrico Kraijo

Nadere informatie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie

De BGT komt eraan. Basisregistratie Grootschalige Topografie De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu De BGT komt eraan Basisregistratie Grootschalige Topografie Inleiding In 2016 is er een nieuwe basisregistratie:

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen

Handreiking. Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen Handreiking Social media en de JGZ Een wereld vol kansen Colofon Titel Social media en de JGZ. Een wereld vol kansen. Een uitgave van NCJ, februari 2012 Auteurs Krijn Pons, Robert Kroon, Alares Marcel

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Handboek KVO-B versie 2.0

Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek KVO-B versie 2.0 Handboek voor het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bestaande Bedrijventerreinen Vastgesteld door de Stuurgroep Veilig Ondernemen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing

Nadere informatie

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014

Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Module Draagvlak: de vraag achter elk initiatief Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 1 Colofon Nijmegen, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, provincie

Nadere informatie