Proefhoofdstuk Accountmanagement

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Proefhoofdstuk Accountmanagement"

Transcriptie

1 Prefhfdstuk Accuntmanagement

2 Km je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhutkaai 4, Maak van je pleiding accunt manager een succes! Beste tekmstige student, Hartelijk dank vr je interesse in de pleiding accunt manager aan het Centrum Vr Afstandsnderwijs. Op de vlgende pagina s vind je een hfdstuk en de vlledige inhudstafel van deze thuisstudie terug. Ok krijg je alle ndige infrmatie ver de werking van nze schl. Neem deze inf rustig dr, z krijg je een ged beeld van de inhud van de cursus en weet je zeker dat je vr de pleiding kiest die het beste bij ju past. Nteer alvast dat alle diplma s die je via het CVA behaalt erkend zijn en uitermate praktijk- en dus jbgericht! Heb je na het inkijken van dit prefhfdstuk ng vragen? Geef ns gerust een seintje p het nummer f mail ns p Onze pleidingscnsulenten beantwrden al juw vragen en geven je persnlijk advies mtrent je studiekeuze. Blader je graag dr de vlledige cursus? Ok dat kan. Het Centrum Vr Afstandsnderwijs geeft je p vier plaatsen in België de mgelijkheid, de cursussen geheel vrijblijvend in te kijken. Je kan de cursussen inkijken in de campussen van Het Centrum Vr Avndnderwijs VZW in Antwerpen, Gent, Hasselt f in Brussel. Je heft hiervr geen afspraak te maken, km gewn vrijblijvend langs. Ik wens je veel leesplezier en alvast veel succes met je studie! J Vandevelde Opleidingscnsulent

3 accunt manager: een berep met tekmst! Deze mderne en praktijkgerichte pleiding kwam tt stand in samenwerking tussen het Centrum Vr Afstandsnderwijs en zelfstandige berepsdeskundigen met jarenlange ervaring. Een duidelijke structuur maakt deze cursus zeer verzichtelijk. Op deze manier garanderen wij je een vlt studietraject. Op de vlgende pagina s vind je de vlledige inhudstafel van de pleiding en een gratis nderdeel uit de cursus terug.

4 Opdrachten in deze cursus Maak je eigen dcumentatiemap 1 De ideale verkper 1.1 De juiste vaardigheden 1.2 De juiste uitstraling 1.3 Het ptimale evenwicht tussen willen en kunnen 1.4 Niet alleen jij bepaalt f je succes hebt als verkper 1.5 Waarheden ver verkpen 1.6 Laat iedereen verkpen 2 Verschillende fasen in een verkpsgesprek 2.1 Aida 2.2 Bereid je vr p het verkpsgesprek 3 De vijf fasen 3.1 Fase 1: Intrductiefase: kennis maken met de klant Begreting Starten met het verkpsgesprek Verkp in een shwrm 3.2 Fase 2: Vraag fase inwinnen van inf peilen naar beheftes 3.3 Peilen naar beheftes via pen en geslten vragen Wanneer een pen vraag? Wanneer een geslten vraag? Kiezen is meilijk! 3.4 Luisteren naar de klant Ga p zek naar de cntext van de vraag van de klant Parafraseren

5 3.4.3 Imiteer je klant He luister ik ged? Verbinden van vrdelen van prducten f diensten aan beheftes van je klant. 3.5 Fase 3: Argumenteren Een kenmerk is geen vrdeel De argumentatie met altijd 3 facetten bevatten De argumentatie met altijd 3 facetten bevatten Klanten willen veel keus maar kiezen niet graag 3.6 Fase 4: Bezwaren weerstandsfase Een klant heb je niet altijd in de hand! Klanten die het niet zien! Zij blijven hun huidige situatie f prduct beter vinden De klant begrijpt het niet / weet het niet. De klant is zich niet bewust van het vrdeel. De klant is niet ged geïnfrmeerd De klant ziet het té ged! De klant is zeer ged geïnfrmeerd. Hij kent juw nadeel De klant blijft twijfelen. Hij gelft je niet Tegenwerpingen beantwrden U hebt ngelijk Geduld, het kmt wel Det u wat van de prijs af? Ik met er ng eens ver nadenken. 3.7 Fase 5: Afsluiten Kpsignalen den een belletje rinkelen Ik heb niets ndig Wat zijn kpsignalen? He dien je af te sluiten? Verkp afsluiten Meerverkp realiseren Mag er ng wat bij?

6 4 Kude acquisitie - prspectie 5 Ruteplanning 6 De fferte 7 Klagende klanten 7.1 Klanten met klachten 7.2 Een ntevreden klant vertelt het verder 7.3 Emties bij de klant 7.4 Verschillende srten klachten 7.5 He maak je van een klagende klant een tevreden klant? Luisteren naar de klacht Luisteren en luisteren Er zijn ntevreden klanten en bijznder ntevreden klanten 7.6 Nu kmt het mment m na te gaan f de klacht gegrnd is f niet Mgelijkheid 1: De klacht is gegrnd Mgelijkheid 2: De klacht is ngegrnd 7.7 He ls je een klacht p? De guden regels vr het behandelen van een klacht 7.8 Onmiddellijk actie en de wat je belft 7.9 He verleef je zelf een klacht? 8 Beurzen 9 Vergeet je ude klanten niet 10 Prmties 10.1 Verkp stimuleren 10.2 Direct marketing helpt je echt 11 Verkpen aan prfessinele inkpers

7 12 De prfessinele verkper 12.1 De cncurrent zwart maken laat je beter aan iemand anders ver 12.2 Babbelen en kletsen 12.3 Benut je tijd nuttig 12.4 De kunst van het afscheid nemen 12.5 Afstand van de verkper t..v. de klant 12.6 Opvlging van je verkpsgesprek 13 Accunt management 13.1 Wat kst mijn klant? 14 Cnflicten 14.1 He verergert een cnflict? 14.2 He verminder je het cnflict? 15 Telefneren 15.1 Vr- en nadelen van de telefn 15.2 He telefneren? 16 Vergaderen 17 Presentatie 17.1 Vrbereiden de je nit geneg! 17.2 Algemene presentatie tips 17.3 Frmele presentatie 17.4 Infrmele presentatie 17.5 Presentatie vr een grt publiek 17.6 He is een psitieve basishuding? 18 Netwerken 19 Ruimte innemen 19.1 Hger lager 19.2 De rechterzijde

8 20 Lichaamstaal 20.1 Zithuding als je vr publiek p een pdium zit 20.2 Krabben waar het jeukt 20.3 Hier vel ik me thuis! 20.4 Let p de richting van je veten 20.5 Te geklemde handen f pen handen 20.6 Grndcntact is de basis van een gede huding 21 Mimiek 21.1 Glimlach 21.2 Het verschil tussen man en vruw 21.3 Lachen de je met je gen! 21.4 De lach en het uder wrdend gelaat 21.5 Een betekenisvlle kin 21.6 Spaar je nderlip! 21.7 De die hand weg van je mnd! 21.8 Kauwgum eten 21.9 Met pen mnd eten Lichaamscntact is niet altijd leuk Ik heb ziets van Het geheim van succes 22 De gepaste kleding 23 Examen pleiding accuntmanager 24 Verlp van het examen 25 Vragen waarp je zeker het antwrd met kennen bij het einde van deze pleiding 26 Ng andere zelfstudie- pleidingen van dezelfde dcente 27 Literatuur

9 29 Starten als zelfstandig Accunt manager 29.1 Inleiding 29.2 Wat is ndernemen en werken als zelfstandige? 29.3 Durven ndernemen! 29.4 Welke cmmerciële aanpak is de beste? 29.5 He start je als zelfstandige praktisch 29.6 Welke prijzen met ik vragen? 29.7 Oefening prijzen 29.8 De belasting p de tegevegde waarde (BTW) 29.9 De bekhuding van een zelfstandige De winst en je belastingen Oefening winstberekening Het kpcntract tussen de ndernemer en de cliënt De algemene vrwaarden van een zelfstandig Accunt manager Het sciaal statuut van de zelfstandige Heb jij de smaak te pakken? Oefeningen bij Starten als zelfstandig Accunt manager 28 Nawrd 29 Index

10 HOOFDSTUK 3: DE VERSCHILLENDE FASEN VAN EEN VERKOOPSGESPREK In dit deel krijg je een vrprefje van de verschillende fasen van een verkpsgesprek. In de cursus wrden alle vijf de fasen behandeld. 3.1 De vijf fasen van het verkpsgesprek Fase Verklaring 1 Intrductie 2 Vraag fase inwinnen van inf 3 Argumenteren 4 Bezwaren weerstandsfase 5 Afsluiten Fase 1: Intrductiefase: kennis maken met de klant BEGROETING Beeld je in dat je een autverkper bent en een klant wandelt je shwrm binnen. Let dan p vlgende aspecten: Gebruik van Welkm in plaats van Geiedag Als je de klant in je eigen shwrm f verkpsruimte ntvangt, is: Welkm een mie afwisseling p Geiedag.

11 De klant kmt binnen: Hu steeds je veten in de richting van de gesprekspartner. Hu je beide veten plat p de grnd. Laat je handen niet vr je lichaam hangen. Druk je klant de hand p dezelfde manier als hij dat det. Geef geen hand met een gestrekte arm, dit creëert afstand, maar met een gebgen arm. Begreten van de klant: Als verkper begret je de klant als eerste. Je gebruikt steeds de naam van de klant. Bijvrbeeld: Geiedag Mevruw Jansens. Zeg de naam van je klant niet té luid, respecteer zijn privacy! Geef je klant een hand als dit kan. Wacht nit tt je klant ju als eerste begret. Hierdr zal hij het gesprek met een negatief gevel beginnen. Geef je klant wel de tijd m binnen te kmen. Een verkpsgesprek ver je niet terwijl de klant ng aan het binnenkmen is. Laat je klant rustig dr de deur kmen. Begret hem dan en laat hem daarna ng rustig verder binnenkmen. Gebruik van de naam van je klant Let erp dat je tijdens elk verkpsgesprek minstens drie keer de naam van je klant gebruikt. Maak ntities van de namen van je klanten. Ga desnds even spieken, maar zrg dat je de naam steeds gebruikt. Indien je je de naam van je klant niet meer herinnert f niet kent, vraag hem dan (p een subtiele manier) Draag een badge met juw vrnaam en/f achternaam Mensen hebben een ander srt cntact met elkaar als ze elkaar met hun naam aanspreken. Speel hier dus p in! Stimuleer de klant m juw naam te gebruiken. Dit breekt een eerste barrière.

12 De klant kijkt eerst rnd: Begret je klant eerst en laat hem daarna rustig rndkijken. Van zdra de klant gcntact zekt, pen je het gesprek dr een evidente vraag, bijvrbeeld: Wat vindt u van de kleur? Stel jezelf vr in gezelschap Oefen bij jezelf eens he je jezelf zu vrstellen in gezelschap. Uiteraard start je met je naam en de naam van je nderneming Daarna vlgt een krte, duidelijke zin waardr blijkt wat je verkpt en aan wie dat je het prduct verkpt. Het zu tch te gek zijn een kans m nieuwe klanten te winnen, verlren te laten gaan. Je klanten kunnen veral zijn. Maak van elke gelegenheid gebruik m nieuwe klanten te winnen! Ok al ben je mringd dr mensen die zeker niet tt juw delgrep behren, ze kunnen je wel steeds aanbevelen aan andere mensen. Laatst was ik p een receptie en daar heb ik iemand ntmet die een nderneming had die vr ju wel interessant zu kunnen zijn.

13 Spiegeleffect Zeg eerst zelf wat je van iemand anders wil hren (bijvrbeeld je naam) De klant zal dan sneller geneigd zijn zelf k zijn naam te zeggen. Als je wil dat de klant naar je prduct f demnstratie kijkt, kijk er dan als verkper eerst naar. De klant zal dit dan hgstwaarschijnlijk k den. STARTEN MET HET VERKOOPSGESPREK Na het begreten van de klant hebben smmige verkpers het lastig m met het verkpsgesprek te beginnen. He start je een verkpsgesprek? Je stelt een pen vraag. U heeft me verteld dat het z meilijk is m ged persneel te vinden. Wat bedelt u daar net mee? Je zegt waarm je daar bent. Wat is de bedeling van het gesprek? U gaf aan dat u meilijkheden had m prductiearbeiders te vinden. Ik wilde graag eens samen met u bekijken he wij als interimkantr u hierbij kunnen helpen. Je vernemt een vrdeel en gebruikt dit als startbasis. In uw sectr is het erg meilijk bekwame prductiearbeiders te vinden. Ons interimkantr is gespecialiseerd in prductiearbeiders en levert al jaren de beste arbeiders aan firma s als de uwe. Je peilt f er een behefte is en wat deze behefte is. Vragen als: Wat kan ik vr u den? zijn van tepassing. Hier vermeld je algemene infrmatie ver juw diensten, prducten, Bvendien vraag je aan de klant te vertellen ver zijn nderneming, prducten, afdeling, beheftes, marktsituatie,

14 3.5 Fase 2: Vraag fase inwinnen van inf peilen naar beheftes Luisteren naar je klant Ga p zek naar de cntext van de vraag van je klant. Stel dat je klant naar ju kmt vr de aankp van een nieuwe bureaustel. Prbeer dan altijd te weten te kmen wat de cntext f de mliggende infrmatie rnd die vraag is. Indien de klant bijvrbeeld zijn eigen bureaustel wil vervangen mdat de vrige nu eenmaal dringend aan vervanging te was, dan verkp je gewn een nieuwe stel. Maar misschien is de klant wel van plan het vlledige kantrmeubilair van zijn kantrverdieping te vervangen? Dan zu je niet alleen alle stelen, maar k tafels, kasten, kunnen vervangen. Mis dit srt kansen niet! Indien je velt dat je meer zu kunnen den/verkpen dan wat je klant vraagt, dan met je hier zeker p in gaan. PARAFRASEREN Het is raadzaam m in je eigen wrden te herhalen he je de bdschap van de klant begrepen hebt. Vraag je klant k m bevestiging van je interpretatie van zijn bdschap: dus u bedelt U wil dus zeggen dat Om ged te parafraseren, met je actief luisteren met al je zintuigen. Actief luisteren wil zeggen dat je luistert met een pen geest. Zrg ervr dat je de bdschap van je klant vlledig begrijpt. Tracht je k in te leven in de emties van je klant.

15 Onderbreek de klant nit! Elk wrd van je klant kan belangrijk zijn. De laatste wrden zijn dikwijls minstens even belangrijk als de eerste wrden van het betg van je klant. Vergeet k niet m luistersignalen te geven, zals bijvrbeeld: natuurlijk, ik weet wat u bedelt en ik begrijp u. Op het einde van het betg van je klant, ga je samenvatten wat de klant eigenlijk gezegd heeft: U bedelt dus.. De klant velt aan f jij hem als verkper echt begrepen hebt en velt nmiddellijk je betrkkenheid als verkper aan. Je maakt dan een bijznder gede indruk. Je wacht dan tt de klant bevestigt dat je alles ged begrepen hebt. Imiteer je klant Het klinkt misschien wat raar, maar prbeer eens m je klant gewn te imiteren. Als je klant traag spreekt, spreek je k traag. Spreekt je klant snel, dan spreek je k snel. Ok de huding van je klant kan je imiteren. Je klant zal zich zeer begrepen velen. Hij denkt met een gelijkgestemde persn te spreken. De verkper is iemand zals ik. Dit wekt vertruwen! Het is niet mdat je denkt dat je ged luistert naar je klant, dat dat k daadwerkelijk z is Klanten zijn dikwijls zeer summier in hun verhaal. Als verkper ben je erg gedreven en dynamisch. Bij de minste uitlating van je klant begin je misschien al met tegenargumenten, k al heb je helemaal niet begrepen waar het ver het gaat. De klant gaf je in dit geval een fute indruk dr zijn summiere uitlatingen Klanten zeggen dikwijls in krte zinnen wat ze denken: Dit is niet wat ik in gedachten had. Je denkt dan misschien dat hij het heeft ver het uiterlijk van je prduct, maar in werkelijkheid is het gewn het verkeerde prduct dat je vrstelt. Drvragen is dus de bdschap! Ik kan dit niet den. Je vraagt dan waarm je klant dit niet kan den. Kan de klant het niet betalen, f mag hij het prduct niet aakpen van zijn baas? Vanaf nu ga ik het anders aanpakken. - Wat gaat u anders aanpakken? He gaat u dit den?

16 He luister ik ged? Het verkpsgesprek heeft pmerkelijk meer kans p slagen als je precht geïnteresseerd (b)lijkt te zijn in de leefwereld en de situatie van je klant. Oprechte interesse tn je dr bijkmende vragen te stellen. Bijvrbeeld: He bedelt u? Dit is een heel gede vraag die pen is en interesse tnt. Open vragen als Wat wilt u hiermee den? Wanneer wilt u dit gebruiken? f He ziet u dit?, zijn hier van tepassing. Je stelt nit geneg vragen! Geef blijk van cncentratie bij het luisteren naar het verhaal van de klant. Een stilte laten vallen kan geen kwaad. Integendeel, het tnt dat je rustig nadenkt ver wat de klant je vertelt. Tn je aandacht dr je wenkbrauwen te frnsen, knik mee vanuit je nek en glimlach als teken dat je het verhaal vlgt en je de vragen van je klant begrijpt en aanvelt. Gebruik wrden als: h, ja, hum, precies,. Herhaal dan de laatste wrden van de klant en zwijg dan even. Daarna ga je in een krte samenvatting herhalen wat je klant zei. Je klant zal zich nmiddellijk begrepen velen Peilen naar beheftes vraleer een vrstel te den Verkpen is niet hetzelfde als ged en graag ver je prduct f dienst kunnen praten. Het is een wederzijds prces waarbij de klant minstens even vaak aan het wrd kmt. De verkper is in eerste instantie de begeleider en stuurder van het gesprek, met als bedeling eerst zveel mgelijk te luisteren naar de beheftes van de klant. Bied je als verkper een prduct f dienst aan dat de behefte van je klant niet bevredigt, dan is de verkp p vrhand verlren!

17 Een kans m te verkpen is dus iets ttaal anders dan een behefte. Ged naar je klant luisteren is hier de bdschap! Maar wat is een behefte dan wel? Een behefte is een verlangen van je klant. De klant is bezig met het zeken naar een plssing. Jij als verkper biedt een prduct aan dat hier al dan niet een antwrd p is. Je hebt te maken met een behefte als de klant vlgende wrden en zinnen gebruikt: Ik zek een manier m Ik zek een plssing vr Wat zu het leuk zijn als we dit knden realiseren Ik zek Ik ben p zek naar Dit wil ik verbeteren maar he?... Wat is een kans? Een kans is veel minder verregaand dan een behefte. Het is een nzrgvuldige, nduidelijkere verpakking van een behefte. De klant heeft een zrg en juw prduct zu hier eventueel een plssing vr kunnen zijn. De klant heeft hier echter ng niet verder ver nagedacht en frmuleert dit dan k niet duidelijk. Een kenmerk is geen vrdeel Prducten en diensten hebben kenmerken en vrdelen: Een kenmerk is een eigenschap van een prduct f dienst Een vrdeel is de waarde van een kenmerk vr de klant

18 Vrbeelden: Kenmerk: Uurwerk waterdicht tt p 100 meter Vrdeel: Je kan hiermee gerust gaan zwemmen en zelfs duiken behrt tt de mgelijkheden! Kenmerk: Schkbestendig Vrdeel: Trillingen die ntstaan tijdens bijvrbeeld werkzaamheden zijn geen prbleem Kenmerk: Krasbestendig safierglas Vrdeel: Ok nder zware cndities zal het uurwerk niet beschadigd raken. Structuur van het verkpsgesprek Het verkpsgesprek kent 3 stappen: 1) Peilen Dr het stellen van vragen verzamel je infrmatie en leer je de beheften van je klant kennen 2) Ondersteunen De beheften van je klant beantwrden dr de vrdelen in de verf te zetten 3) Afsluiten Een cncreet akkrd met de klant bekmen

19 3.5.3 Peilen naar beheftes via pen en geslten vragen Het is dus van grt belang m niet te snel met een vrstel af te kmen. Je kan niet lang geneg naar de beheftes van je klant peilen! Je klant zijn beheftes duidelijk laten verwrden is echter niet z eenvudig. Dikwijls maken klanten er een naangenaam spelletje van m ju het maar te laten uitzeken en hullen ze zich in een afwachtend stilzwijgen. Als verkper begin je dan sms eindels te ratelen m die naangename stilte te drbreken. Z verlies je de verkp al bij vrbaat. Beter is het m belangstelling te tnen dr vragen te stellen en de klant te laten praten. Z wrd je zelf veel wijzer, ga je geen fute dingen zeggen en laat je je klant praten. Bvendien is dit een schitterende manier m het vertruwen van je klant te winnen. Je tnt prechte belangstelling en de klant velt juw interesse! Laat je klant ged velen dat je enkel vragen stelt m een beter en ng delgerichter prduct te kunnen aanbieden. De klant zal dan he langer he meer zijn best den m nauwgezet te antwrden.

20 Vragenreeks 1) Kruis aan in de vlgende tabel. Om ged te luisteren naar je klant zijn de vlgende zaken belangrijk: Juist Fut Ik vat samen wat de klant zegt. Als de klant het lichaam buigt de ik dit k. Vertruwen verkrijg je dr de klant na te den. Ik vertel veel. Ik zal dan wel zien f de klant luistert. Een gede verkper met vlt kunnen praten. Ik heb een beiend en interessant leven. Ik vertel hier graag ver. Klanten huden hiervan. He meer de klant vertelt he meer ik hiermee rekening huden in mijn argumentatie. Ik verveel me als klanten beginnen te vertellen ver wat ze ndig hebben. Ze kennen er tch niets van. Veel klanten praten veel maar het geen ze niet zeggen is dikwijls ng belangrijker. In mijn privéleven heeft het me al veel gehlpen te luisteren naar anderen. s Avnds ben ik ddp na al die klantenverhalen.

21 2. Je verkpt een autmatisch kassasysteem. Geef aan met de letter K f met de letter B f de klant melding maakt van een kans f van een behefte. Uitspraak van de klant Letter De verkpster maakt regelmatig futen in de afrekening met de klant. Weet je dat dit mij jaarlijks een vlledig maandln kst? Ik maak zelden f nit futen in mijn afrekening. Ik ga zeer nauwkeurig te werk. De klant met dan dikwijls wat langer wachten bij het afrekenen maar dan is dit maar z. Het zu een stuk gemakkelijker zijn als ik sneller een afrekening kn maken en p elk mment van de dag zicht had p mijn verkpcijfer tt nu te. Mijn verkpster klaagt dat ze te veel tijd spendeert aan de afrekening terwijl andere klanten staan te wachten m gehlpen te wrden. Z mist ze mzet zegt ze me. Ik werk met mijn rekenmachine maar ik heb ttaal geen zicht p mijn ttaal verkp per dag. Dan met ik ng bijkmende berekeningen gaan maken. Ik heb mmenteel een ude rekenmachine. Het lukt me prima m hiermee af te rekenen maar ik vind deze ude machine niet meer passen bij het mdern imag van mijn nderneming. Klanten klagen dat ze langer meten wachten bij het maken van een afrekening dan bij mijn cncurrent. Wachtende klanten hrt tch bij winkelen, niet? Ik maak zelden f nit futen bij de afrekening. Een sepelere en snellere afrekening det p zich zelf mijn mzet niet stijgen dus het interesseert me niet. Het gebeurt regelmatig dat een afrekening fut is.

22 Afstandsnderwijs = studeren p je eigen temp Een thuisstudie vlgen aan het Centrum Vr Afstandsnderwijs is de meest flexibele manier m je erkend diplma te behalen. Met een thuiscursus start je namelijk wanneer het ju het beste uitkmt. Je studeert waar en wanneer je wil, en legt examen af wanneer jij er klaar vr bent. Erg handig als juw leven meer is dan studeren alleen! Tijdens je studie kan je rekenen p de prfessinele begeleiding van een persnlijke dcent. Met de taken die je dcent aan elk hfdstuk heeft tegevegd, efen je jezelf in de praktijk, en bereid je je ptimaal p het examen vr. Heb je vragen, f wil je je gemaakte efeningen uit de cursus laten verbeteren? Dan stuur je je dcent een mailtje via het nline leerplatfrm (je krijgt een tegangscde bij inschrijving). In het inschrijvingsgeld is twaalf maanden begeleiding van je dcent inbegrepen. Klaar met studeren? Dan leg je examen af p één van nze campussen in Antwerpen, Brussel, Gent f Hasselt. Je hebt vijf jaar de tijd m je examen af te leggen en je beslist zelf wanneer je dit wil den. Dit kan bijvrbeeld al na drie maanden, maar k na een jaar; de keuze is aan ju! Geslaagd? Dan krijg je je diplma binnen de 14 dagen. Je kan hiermee meteen slliciteren als werknemer f als zelfstandige starten (mits je k een attest bedrijfsbeheer hebt). Al nze diplma s zijn erkend en zijn een fikse meerwaarde p de arbeidsmarkt. Niet van de eerste keer geslaagd? Geen nd. Je kijk je examen in, en leert van je futen. Vervlgens mag je gratis herexamen afleggen. Examen afleggen is truwens nit verplicht.

23 Zes ijzersterke redenen m te studeren aan het CVA 1. Je behaalt een erkend diplma Het Centrum Vr Afstandsnderwijs bezit het ISO certificaat. Dit is een nafhankelijk kwaliteitslabel dat elk jaar pnieuw, na een grndige audit, met wrden tegekend. Zwel ns cursusmateriaal als de dcenten en de secretariaatswerking kregen en krijgen een psitieve berdeling. Dit is juw beste garantie vr een kwaliteitsvlle en degelijke pleiding. Het Centrum Vr Afstandsnderwijs is dr een grt aantal berepsfederaties erkend. Je kan je met je diplma bij deze federaties aansluiten en genieten van allerlei vrdelen. Bij werkgevers in verschillende sectren heeft het diplma een grte tref bij je sllicitatie en biedt het je vaak werkzekerheid. Bvendien zijn nze diplma s internatinaal erkend dr de Internatinal Assciatin f Prfessinal Educatin (IAPE), die alle berepspleidingen wereldwijd registreert en accrediteert. De IAPE cntrleert en berdeelt de kwaliteit van prfessineel nderwijs van instellingen zals universiteiten, hgeschlen, publieke en private pleidingsverstrekkers, dcenten en nderwijsinstellingen vr vlwassenen. 2. Je kiest vr een praktijk- en jbgerichte pleiding Al nze pleidingen en cursussen wrden ntwikkeld en geschreven dr zelfstandige specialisten met jarenlange berepservaring. Je gaat er meteen mee aan de slag. Dankzij nze jarenlange ervaring weten we precies welke nderwerpen, extra uitleg f praktijkvrbeelden het verschil maken. Hierdr bereik je snel je del: je carrière een bst geven f een nieuwe jb vinden. Het cntact tussen ju en je dcent is maximaal dr gebruik van ns nline studentenplatfrm. Al je vragen zullen binnen de 48 uren wrden beantwrd. Mmenteel is er in het bedrijfsleven veel vraag naar ged pgeleide werknemers. Het diplma dat je behaalt is een internatinaal erkend diplma. Deze cursus biedt daarm zeer gede perspectieven p de arbeidsmarkt en een grt vrdeel tijdens je sllicitatie. Veel afgestudeerde studenten startten reeds hun eigen succesvlle zaak na het vlgen van een pleiding bij het CVA. Wij zijn dan k een echte ndernemersschl die startende

24 ndernemers met veel plezier begeleidt in hun eerste stappen naar een carrière als zelfstandig ndernemer. 3. Je kiest vr maximale flexibiliteit Thuisstudie is uiterst flexibel. Jij bepaalt zelf wanneer je studeert, he lang, en wanneer je examen aflegt. Je hebt je tekmst dus zélf in de hand! Ideaal als je je studie wil cmbineren met een jb, kinderen f andere activiteiten. 4. Je weet zeker dat je de pleiding kiest die bij je past Ng vragen? Extra infrmatie ndig? Km dan gewn langs p nze secretariaten (Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt) vr een adviserend gesprek met één van nze prfessinele pleidingscnsulenten. Zij helpen ju met veel plezier bij het ntwikkelen van een studietraject dat vlledig aan juw eisen en wensen vldet. Je kan er k je vlledige cursus inkijken! 5. Je kan beiende stages lpen Het CVA helpt je carrière p weg! Heel wat studenten kiezen ervr m tijdens hun pleiding stage te lpen, k al is dat in de meeste gevallen geen verplichting. Je dcent begeleidt je in juw keuze van een stageplaats en juw pleidingscnsulenten brengen de ndige papieren in rde. Een handige manier m praktijkervaring p te den, waardevlle referenties te krijgen en cnnecties te leggen! 6. Dit aan een uiterst scherpe prijs! Wist je dat het CVA elk jaar meer dan studenten telt? Dr die schaalgrtte kunnen we juw cursus tegen een bijznder scherpe prijs laten drukken en verzenden. Znder in te beten p de kwaliteit van het lesmateriaal. Het examen dat je aflegt p nze schl is in je inschrijvingsgeld inbegrepen (inclusief herkansingen!). Geen verbrgen ksten bij het CVA! Je kan mgelijk genieten van extra financiële vrdelen bij je inschrijving, zals de Ondernemerskrting vr startende ndernemers, krting indien meerdere familieleden dezelfde pleiding vlgen, krting bij het vlgen van een studietraject dat bestaat uit meerdere cursussen enz. Bel nze pleidingscnsulenten () tijdens je inschrijving m te weten vr welke krting jij in aanmerking kmt.

25 Overtuigd? Start vandaag ng! Schrijf je snel en eenvudig in: Wie studeert aan het Centrum Vr Afstandsnderwijs heeft een streepje vr. Mderne werkgevers hechten veel belang aan permanente bijschling en een praktijkgerichte kennis. Onze schl buwde in de lp der jaren p dit vlak een ijzersterke reputatie p. Alle diplma s die je behaalt via het Centrum Vr Afstandsnderwijs zijn erkend, en verhgen je kansen p de arbeidsmarkt. Juw keuze gemaakt? Dan hef je je alleen ng in te schrijven. Je hebt hiervr 3 pties: 1. Je vult het inschrijvingsfrmulier in p 2. OF je mailt naar 3. OF je maakt gebruik van het inschrijvingsfrmulier p de vlgende pagina (als je je rechtstreeks p één van nze lcaties kmt inschrijven). Je inschrijving is pas definitief nadat we k je cursusgeld ntvangen. Het inschrijvingsgeld vr de cursus accunt manager bedraagt 249 en bevat de kstprijs van het cursusbek, de begeleiding van juw dcent en het (her)examen bij ns p schl. Na ntvangst van je inschrijvingsgeld krijg je van ns een bevestigingsmail. Je krijgt je cursus dan binnen de week tegestuurd, zdat je meteen aan de slag kan! Veel succes!

26 INSCHRIJVINGSFORMULIER THUISSTUDIE ACCOUNTMANAGEMENT Naam: Vrnaam: Straat + Huisnummer: Pstcde + Gemeente: Telefn: GSM: adres: Gebrtedatum: Heb je bij ns al een cursus gevlgd? Wens je een factuur na je betaling? JA - NEE JA - NEE Bij ja, vul hier je bedrijfsnaam en BTW-nummer in: O Ik ga akkrd met de algemene vrwaarden zals ze vermeld staan p nze website. (handtekening) Je inschrijving is pas definitief nadat we k je inschrijfgeld ntvangen. Het inschrijvingsgeld vr de cursus accuntmanagement bedraagt 249 en bevat de kstprijs van de cursus, de begeleiding van je dcent en je examen bij ns p schl (en eventuele herexamens). Veel succes met je pleiding en je verdere carrière!

Proefhoofdstuk PR-assistant. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk PR-assistant. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk PR-assistant Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN

CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Kieskeurig Een cursus die je helpt bij het kiezen van een vervlgpleiding na de HAVO f het VWO CURSUSBOEK VOOR LEERLINGEN Franca Hiddink Hanzehgeschl Grningen / Lectraat Rehabilitatie Crrespndentie: f.j.m.hiddink@pl.hanze.nl

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Praktische psychologie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Praktische psychologie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Praktische psychologie Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Time Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Time Management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Effectief solliciteren

Effectief solliciteren Effectief slliciteren He vind ik vacatures? Op de arbeidsmarkt kun je vacatures p de vlgende manieren vinden: vrienden, kennissen, bekenden; cntact pnemen met werkgevers; kranten (landelijk en reginaal;

Nadere informatie

Proefhoofdstuk PR-management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk PR-management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk PR-management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Beleggen. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Beleggen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken

Inspiratiedag Geworteld. Zaterdag 5 februari 2011. Werkwinkel Gesprekstechnieken Inspiratiedag Gewrteld Zaterdag 5 februari 2011 Werkwinkel Gesprekstechnieken De rl van gesprekken Gesprekken hebben altijd en veral plaats. Jngeren denken veel na en hebben veel te vertellen en willen

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Boekhouden. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Boekhouden Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Hotelmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Hotelmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Hotelmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Proefhoofdstuk HR-management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk HR-management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk HR-management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Zakelijke Communicatie Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Basis Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Basis Management. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Basis Management Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Sportmanagement. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Sportmanagement Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je

Nadere informatie

Maak van je opleiding Imagoconsulent een succes!

Maak van je opleiding Imagoconsulent een succes! Maak van je opleiding Imagoconsulent een succes! Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 info@schoonheidsschool.com

Nadere informatie

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be

VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 info@vcov.be www.vcov.be VAARDIG VERGADEREN SYLLABUS VOOR ACTIEVE OUDERS OP SCHOOL VCOV vzw Interleuvenlaan 15A - 3001 Leuven Tel(016) 38 81 00 Fax (016) 40 86 70 inf@vcv.be www.vcv.be INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. De uderraad; een

Nadere informatie

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open.

Hoofdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen voor een opleiding. Stichting Humanitas zet de deur open. Hfdstuk 5 Werkend Leren: eerst de praktijk, dan kiezen vr een pleiding. Stichting Humanitas zet de deur pen. Het kunstje kun je best wel leren, maar de mensen mesten er verder niet bij zijn. Je met leren

Nadere informatie

Voorlichtingsplan Interactieve website

Voorlichtingsplan Interactieve website DE HUIDKLINIEK, ///i HUID EN LASER Vrlichtingsplan Interactieve website Met Scial Media Jlijn Bethlem & Mirte Rutjens 2014 D E H A A G S E H O G E S C H O O L Inhudspgave Inleiding... 3 1. Prbleem analyse...

Nadere informatie

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV

RAPPORTAGE VOOR Melior Example BV IN SAMENWERKING MET SCA RESULT GROUP Dit is een extract van een rapprtage die u kunt verwachten als u de nderzeksvragen heeft beantwrd. Met dit extract willen wij u een indruk geven van de pzet van de

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Stresscoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be

Proefhoofdstuk Stresscoach. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be Proefhoofdstuk Stresscoach Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 Maak van je opleiding

Nadere informatie

Waarom zou je kiezen voor M&O?

Waarom zou je kiezen voor M&O? Waarm zu je kiezen vr M&O? Onderzek naar het keuzegedrag van leerlingen vr het vak Management & Organisatie Grningen, mei 2013 Auteurs Brenda Bergkamp Bvenhuis Arjan Wrd Masterpleiding leraar Algemene

Nadere informatie

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling

Op weg naar betere. klanttevredenheid via de route van klachtenbehandeling Op weg naar betere Lease Unlimited B.V. klanttevredenheid via de rute van klachtenbehandeling Universiteit Twente Faculteit Management en Bestuur Bachelrpdracht Bedrijfskunde Versie: Eindversie Datum:

Nadere informatie

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs.

Hartelijk dank voor je interesse in de opleiding Basis boekhouden aan het Centrum Voor Avondonderwijs. Kom je vrijblijvend informeren: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Elfjulistraat 39a, 9000 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 +32 3 292 33 33 Maak van je opleiding Basis boekhouden een succes! Beste

Nadere informatie

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK

HandRIJKingen arbocatalogus werkdruk RIJK HandRIJKingen arbcatalgus werkdruk RIJK Nr Arb handrijking: Organisatieniveau: 1 Teamntwerp 2 Functie inhud 3 Flexibele werktijden 4 Werk en privé in balans 5 Geznd rsteren 6 Planning en cntrl 7 Activiteitenanalyse

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Balanslezen www.centrumvoorafstandsonderwijs.be www.centrumvoorafstandsonderwijs.be info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Balanslezen Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30

Nadere informatie

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra

Inspiratiegids voor bibliotheken en cultuur- en gemeenschapscentra Inspiratiegids vr biblitheken en cultuur- en gemeenschapscentra Dit werk valt nder de Creative Cmmns licentie Naamsvermelding-NietCmmercieel-gelijkDelen 2.0 België Inhudspgave Vrwrd... 4 Het leven zals

Nadere informatie