7 ovale markeerfiches 4 ovale markeerfiches (groene rugzijde) de speciale eigenschappen (blauwe rugzijde) voor gevorderden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "7 ovale markeerfiches 4 ovale markeerfiches (groene rugzijde) de speciale eigenschappen (blauwe rugzijde) voor gevorderden"

Transcriptie

1 Centraal Amerika lange tijd voor de veroveringen van een zekere Cortez. De Maya cultuur bevindt zich op een hoogtepunt. Machtige piramides zoals Tikal en Copan worden gebouwd en wij zijn erbij als bouwheer! Ongelukkigerwijs is er een sterke concurrentie die leidt tot conflicten in de steengroeven en op de bouwplaatsen. We laten ons echter niet afleiden van ons doel het meeste bouwstenen in de grote piramides plaatsen om zo het grootste deel van het Maya goud te verwerven! 40 arbeiderskaarten 3 groevetegels (deels 2-zijdig) 5 verschillend gekleurde sets deze stellen de steengroeves voor bij 3, 4 of 5 spelers met de waarden 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8 en -3 7 ovale markeerfiches 4 ovale markeerfiches (groene rugzijde) de speciale eigenschappen (blauwe rugzijde) voor gevorderden 4 piramideborden (deels 2-zijdig) voor een totaal van 5 verschillende piramides Voor de aanvang van het eerste spel moeten alle spelonderdelen voorzichtig worden losgemaakt. 140 piramidestenen 76 goudstukken 28 van elke kleur 6 x 20, 10 x 10, 20 x 5, 20 x 2 en 20 x 1 In functie van het aantal spelers wordt een groevetegel gekozen. Het aantal dwarsstreepjes op de groevetegel is gelijk aan het aantal spelers. Voor het spel met 5 spelers zijn een grote en een kleine groevetegel vereist die aaneen worden gelegd (de kleine tegel aan de linkerzijde). Daarnaast zijn 4 piramides nodig die boven de steengroeves naast elkaar worden gelegd. 3 spelers : Chichen Itza, Copan, Uxmal en Palenque 4 spelers : Tikal, Copan, Uxmal en Palenque 5 spelers : Tikal Chichen Itza, Copan en Uxmal 1

2 Boven elke steengroeve worden de bijpassende markeerfiches geplaatst. De overblijvende markerfiches worden terug in de speldoos gelegd. Elke speler kiest een kleur en ontvangt de 8 arbeiderskaarten en 2 piramidestenen van zijn kleur. Alle overblijvende stenen van de gekozen kleuren vormen de gezamenlijke voorraad. De goudstukken worden klaargelegd als bank. Een speler wordt als startspeler aangeduid. Beginnend met de startspeler, plaatst iedereen één piramidesteen in de onderste bouwlaag van een piramide naar keuze. Vervolgens plaatst iedereen zijn tweede steen, er zorg voor dragend dat geen twee stenen van gelijke kleur in éénzelfde piramide liggen. Een startopstelling voor een spel met 4 spelers : zorg ervoor dat voldoende ruimte onder de steengroeves overblijft om de arbeiderskaarten aan te leggen. MAYA wordt over drie rondes gespeeld. Elke ronde bestaat uit drie fases : 1. Ontginning in de steengroeve 2. Piramides bouwen 3. Puntentelling De piramidestenen die in fase 1 door de arbeiderskaarten worden ontgonnen, worden in fase 2 gebruikt om piramides te bouwen. In fase 3 wordt de waarde van elke piramide bepaald, waarna de spelers het goud ontvangen. De speler die na 3 spelrondes het meeste goud heeft, is de winnaar. Het gebruik van de arbeiders Om piramidestenen te ontvangen, moeten de spelers hun arbeiderskaarten gebruiken in de steengroeve. Er zijn twee soorten kaarten : de lage waarden (3, 4, 4, 5) en de hoge waarden (6, 7, 8, -3). Merk op dat -3 hier ook als een hoge waarde wordt beschouwd. De kaarten met waarde 6-8 zijn herkenbaar aan de rugzijde. Beginnend met de startspeler, plaatst elke speler één kaart verdekt onder een steengroeve van zijn keuze (zie voorbeeld). De eerste kaart die geplaatst wordt, moet steeds een lage kaart zijn, alle volgende kaarten mogen zowel hoog als laag zijn. Het aantal arbeiderskaarten dat per steengroeve mag aangelegd worden is echter beperkt, het maximum aantal is terug te vinden op de tegel zelf. Zodra dit aantal bereikt wordt, mogen geen andere kaarten meer worden aangelegd. Om dit duidelijk aan te tonen wordt de laatste kaart wat lager gelegd. In plaats van het uitspelen van een kaart, mag een speler ook passen. Voor de rest van de spelfase kan deze speler geen kaarten meer uitspelen, en moet hij zijn kaarten gedekt voor zich op de tafel leggen. Zodra elke speler gepast heeft, worden geen arbeiderskaarten meer aangelegd. Belangrijk : arbeiderkaarten zijn ook nodig om de verkregen stenen te transporteren, dus er moeten hiervoor een aantal kaarten worden gespaard. Verdere details zijn terug te vinden bij het stuk transport. Speciale eigenschappen Aantal te verkrijgen stenen Maximum aantal arbeiderskaarten De eerste kaart moet een lage zijn De kaart die het maximum aantal bereikt wordt iets lager aangelegd 2

3 Verdeling van de stenen Zodra alle spelers gepast hebben, wordt per steengroeve de score bepaald en de verdiende priamidestenen verdeeld. Beginnend bij de rechtse groeve, worden alle uitgespeelde arbeiderskaarten omgedraaid, zonder de volgorde te veranderen. Elke speler telt de punten op zijn uitgespeelde kaarten samen. De speler met het hoogste puntenaantal ontvangt het maximum aantal steenblokken dat op de groeve afgebeeld wordt, samen met de ovale markeerfiche die overeenkomt met de afgebeelde speciale eigenschap. Deze fiche kan onmiddellijk worden ingezet of pas later in de ronde worden gebruikt. Een overzicht van de speciale eigenschappen kan op het einde van de regels worden teruggevonden. De speler met de tweede hoogste score krijgt het tweede hoogste aantal afgebeelde steenblokken, en zo verder. Bij gelijke stand wint de speler die als eerste een kaart onder de groeve uitspeelde. Nadat een steengroeve gewaardeerd werd, blijven de kaarten open op tafel liggen. Indien één van de arbeiderskaarten in een steengroeve de waarde -3 heeft, kan de eigenaar van deze kaart 3 punten aftrekken van de score van een speler in dezelfde groeve. Indien meerdere -3 kaarten voorkomen, kiest men beginnend bij de startspeler wie punten verliest. Indien een speler geen punten meer heeft ten gevolge van dergelijk puntenverlies, kan hij ook geen steenblokken meer ontvangen uit de groeve. Voorbeelden van de verdeling van piramidestenen : In dit geval werden minder kaarten uitgespeeld dan het maximaal mogelijke aantal. Dit heeft geen invloed op de score. De blauwe speler scoort 11 punten, wat hem 4 steenblokken oplevert en de ovalen markeerfiche met de speciale eigenschap. De rode speler wordt tweede met 6 punten en ontvangt 3 steenblokken. Het resterende blok (voor de derde plaats) wordt niet toegekend. Transport Nadat alle steenblokken en ovalen markeerfiches verdeeld werden, moeten de spelers bewijzen dat ze de gewonnen steenblokken naar de plaats van de piramides kunnen transporteren. Voor elk punt van de resterende arbeiderskaarten, mag een speler één van zijn verdiende blokken transporteren. Indien een speler een groter aantal blokken verdiend heeft dan de totale waarde van zijn arbeiderskaarten, moet hij het verschil terug in de voorraad plaatsen. Indien een speler minder steenblokken heeft dan het aantal punten op zijn resterende kaarten, mag hij ze allemaal transporteren. De overblijvende punten hebben geen invloed. Eventueel overblijvende kaarten met waarde -3 worden genegeerd. Eén van de speciale eigenschappen verhoogt het aantal blokken dat kan worden vervoerd. De groene speler besluit om 3 punten af te trekken van de score van de paarse speler. De groene speler wint met 5 punten, wat hem 4 steenblokken en de ovelen markeerfiche oplevert, omdat hij ook als eerste een kaart aanlegde. De blauwe speler scoort evneens 5 punten en wordt tweede en ontvangt 2 steenblokken. De paarse speler eindigt derde, maar ontvangt geen blokken. De blauwe speler zat het dichtst bij de startspeler en besluit om 3 punten af te trekken van de score van de rode speler. De gele speler besluit hetzelfde te doen. De rode speler heeft nu een negatieve score De gele speler wint met een totaal van 7 en ontvangt 4 steenblokken en de markeerfiche. De blauwe speler wordt tweede met 5 punten en ontvangt 2 steenblokken. De rode speler ontvangt niets wegens zijn negatieve score. Nu pas worden de arbeiderskaarten terug aan de spelers gegeven. Elke speler deelt mee hoeveel blokken hij verdiend heeft, maar moet ze niet zichtbaar laten liggen. De blauwe speler heeft negen steenblokken verdiend. Aangezien hij slechts zeven punten over heeft, moet hij twee blokken terug in de voorraad plaatsen. 3

4 Beginnend met de startspeler, plaatsen alle spelers hun piramidestenen volgens deze regels : 1. De spelers plaatsen om beurt één steen in de piramide van hun keuze 2. Een speler mag slechts een steen op een hoger niveau van de piramide plaatsen eens alle lagere niveaus van alle piramides gevuld zijn. 3. Een speler mag slechts een steen op een hoger niveau van de piramide plaatsen als hij minstens één steen in alle lagere niveaus van de piramide heeft. Daarnaast kan het volgende nog : De dubbele zet laat een speler toe om twee piramidestenen in één beurt te plaatsen. Om dit te kunnen doen, moet er eerst betaald worden, er moet eerst één piramidesteen in de voorraad worden geplaatst. Daarna mogen met inachtneming van de bouwregels twee piramidestenen worden geplaatst. Deze stenen mogen elk in een verschillende piramide worden geplaatst. Voor een dubbele zet zijn in totaal drie piramidestenen vereist. Passen is zelden nuttig, maar wel toegestaan. Om te passen, moet een speler een piramidesteen betalen (terug in de voorraad leggen). Hij mag dan geen piramidesteen meer in een piramide plaatsen. Door slim te spelen kan een extra piramidesteen uit de voorraad worden verdiend. Indien door het plaatsen van zijn piramidesteen een speler er in slaagt een niveau van een piramide te completeren dan ontvangt de speler die op dit complete niveau het meeste stenen van zijn kleur heeft, onmiddellijk een piramidesteen van zijn kleur uit de voorraad. Deze steen moet meteen op het volgende niveau van de piramide worden geplaatst. Indien op dit niveau reeds stenen aanwezig zouden zijn uit een vorige ronde, wordt geen extra piramidesteen toegekend. Er is evenmin een extra steen te verdienen door het completeren van de bovenste laag. Indien een speler geen piramidestenen meer over heeft, moet hij dit melden zodra het zijn beurt is. De overige spelers gaan door tot al hun stenen uitgespeeld zijn. Indien een speler nog piramidestenen heeft, maar deze niet kan uitspelen door de bouwregels, moet hij passen door één piramidesteen in de voorraad te plaatsen. Aangezien dit een onvrijwillige pasbeurt is, krijgt hij ter compensatie één goudstuk van de bank. Voorbeeld voor 3 piramides en 5 spelers Nadat het eerste niveau van alle piramides door de spelers werden opgevuld, mogen stenen op het tweede niveau worden geplaatst. Nadat het tweede niveau van Palenque volgebouwd werd, had paars daar de meerderheid en kreeg deze speler een bonus piramidesteen uit de voorraad, die hij onmiddellijk op het derde niveau plaatst. Het is de beurt van de blauwe speler. Hij kan zijn steen niet in Uxmal plaatsen, aangezien hij daar geen stenen op het eerste niveau heeft. Het derde niveau van Palenque kan ook niet, omdat het tweede niveau van de andere piramides nog niet volgebouwd is. Blauw kan bijgevolg enkel in Copan bouwen. Hiermee vervolledigt hij het tweede niveau van Copan, waardoor de rode speler, die er de meerderheid heeft, een bonussteen ontvangt en onmiddellijk op het derde niveau plaatst. Vervolgens is groen aan de beurt, en hij ziet de kans om een bonussteen te verdienen. Hij doet een dubbele zet, door een steen terug in de voorraad te plaatsen. Hij bouwt twee stenen op het tweede niveau van Uxmal en ontvangt een extra steen uit de voorraad, die hij onmiddellijk op het derde niveau van Uxmal plaatst. Uitbetaling van goud Naast elk piramideniveau staan 2 nummers afgebeeld. De speler met het meeste stenen op dat niveau ontvangt een aantal goudstukken gelijk aan de hoogste waarde, de speler met het tweede grootste aantal het tweede. Indien de stand gelijk is, krijgt iedereen toch dezelfde waarde. Daardoor kan meer dan eens uitbetaald worden, zowel voor het grootste als tweede grootste aantal stenen. Niet volledig afgewerkte niveaus brengen ook goud op. 4

5 Voorbeelden van uitbetaling Alle spelers hebben evenveel stenen op dit niveau, ze krijgen elk 3 goudstukken. In dit geval is er geen uitbetaling voor de tweede plaats. Hoewel het niveau niet voltooid werd, heeft rood de meerderheid en ontvangt deze speler bijgevolg 4 goudstukken. Er wordt geen goud betaald voor de tweede plaats. Groen heeft met drie stenen de meerderheid en ontvangt drie goudstukken. Blauw en rood hebben evenveel stenen en krijgen dan ook elk 1 goudstuk. Blauw en geel hebben het grootst aantal blokken en elk ontvangt 3 goudstukken. Groen, rood en paars staan gelijk op de tweede plaats en krijgen elk 1 goudstuk. Wegnemen van stenen Nadat de uitbetaling van het goud uitbetaald, raken de piramides onderhevig aan erosie. Elke speler die goud ontvangen heeft voor een bepaald niveau, moet één van zijn stenen van dat niveau wegnemen en in de voorraad plaatsen. Indien een speler hierdoor zijn enige steen van dat niveau moet verwijderen, verliest hij in die piramide alle stenen van alle bovenliggende niveaus. Een extreem voorbeeld van erosie Paars, blauw en geel hebben elk drie goudstukken ontvangen voor het meeste stenen op het eerste niveau. Rood heeft (waarschijnlijk toevallig) het tweede hoogste aantal en ontvangt één goudstuk (A). Aangezien elke speler goud heeft ontvangen, moet elke speler één van zijn blokken van het eerste niveau verwijderen. De rode speler verliest hierdoor zijn enige blok. (B) Hierdoor moet de rode speler alle stenen van hogerliggende niveaus verwijderen (C) Belangrijk : stenen worden enkel verwijderd nadat goud voor alle niveaus van de piramide werd uitgekeerd. Bij de aanvang van een nieuwe ronde ontvangt elke speler terug zijn acht arbeiderskaarten. Het verdiende goud mag hij behouden. Niemand mag nog piramidestenen in zijn vooraad hebben. De speler die de speciale eigenschapsfiche startspeler heeft, houdt deze bij zich, alle overige fiches worden opnieuw boven de groeves geplaatst. Het spel eindigt nadat het goud op het eind van de derde ronde uitgekeerd werd. Het wegnemen van stenen is na de derde ronde niet meer nodig. De speler met het meeste goud is de winnaar. Bij gelijke stand wint de speler die het minst stenen in zijn voorraad heeft. Tenzij het tegendeel wordt vermeld, blijven de basisregels geldig. Elke speler krijgt één goudstuk bij de start van het spel. Bij het begin van elke ronde, voor de eerste fase (in de groeve) worden de markeerfiches met de blauwe rugzijde geveild. Het aantal geveilde fiches is steeds één lager dan het aantal spelers. Indien nodig worden de 4 fiches geschud en 5 worden er 1 of 2 terug in de doos gelegd. De overblijvende fiches worden geveild. Alle spelers bieden gelijktijdig door een aantal goudstukken in de hand te nemen en deze op hetzelfde moment kenbaar te maken. De speler met het hoogste aantal goudstukken heeft de eerste keuze, de speler met het tweede hoogste bod de tweede, en zo verder. Bij gelijke stand mogen de desbetreffende spelers beginnend met de startspeler

6 in tegenwijzerzin hun keuze maken. De speler met het laagste bod onvangt geen fiche, maar krijgt wel zijn goudstukken terug. Spelers die niet meebieden kunnen ook geen fiches ontvangen. De gewonnen fiche mag éénmaal worden gebruikt tijdens de lopende ronde. De volgende ronde start opnieuw met een veiling. Indien minder dan 5 spelers deelnemen, worden de fiches opnieuw geschud. De speler ontvangt 4 extra punten die gebruikt kunnen worden om stenen naar de piramides te transporteren. De speler heeft een joker. Deze mag hij gebruiken om een markeerfiche met speciale eigenschappen van het basisspel te kiezen (uitgezonderd de fiche Eerste speler ) en deze volgens de regels te gebruiken. De speler ontvangt één bijkomende piramidesteen uit de voorraad. Er moeten wel nog voor het transport van dit blok worden betaald. Op het eind van fase 1 (in de groeve) mag de speler twee bijkomende punten inzetten nadat alle overige spelers gepast hebben. Om dit kenbaar te maken, plaats hij deze fiche in een groeve van zijn keuze naast de gedekte rij kaarten. Deze 2 punten worden opgeteld bij het aantal punten van zijn arbeiderskaarten. Deze fiche mag ook in een groeve ingezet worden waar de speler geen arbeiderskaarten gespeeld had. Aan elke groeve werd een speciale eigenschap toegekend. De markeerfiche wordt toegekend aan de speler met het hoogste aantal punten. Afhankelijk van de eigenschap wordt deze onmiddellijk gespeeld of één keer later op de ronde. Nadat de eigenschap gebruikt is, wordt de fiche terug in de groeve geplaatst. De speler plaatst deze fiche onmiddellijk in één van de andere groeves waar nog verdekte arbeiderskaarten liggen. In deze groeve wordt de speler dan beschermd tegen alle kaarten -3, zodat zijn score niet kan worden gereduceerd. De speler mag één van zijn piramidestenen uit een piramide verwijderen en onmiddellijk op het eerste niveau van dezelfde of een andere piramide plaatsen. De speler mag één van zijn stenen uit de voorraad nemen en onmiddellijk op het laagste niveau van een piramide naar keuze plaatsen. Er is geen arbeiderskaart nodig voor het transport. De speler moet onmiddellijk een nieuwe startspeler aanduiden (hij mag zichzelf kiezen). De nieuwe startspeler plaatst deze fiche voor zich en blijft startspeler tot in de volgende ronde op dezelfde manier een andere speler wordt aangeduid. De speler ontvangt twee extra punten om stenen naar de piramide te transporteren. Indien een speler bijvoorbeeld 9 stenen wenst te vervoeren, maar slechts 7 arbeiderspunten bewaard heeft, mag hij toch alle stenen transporteren. De speler mag éénmaal passen tijdens de bouwfase zonder hiervoor een piramidesteen terug in de voorraad te moeten plaatsen. De speler mag één maal tijdens de bouwfase een dubbele zet doen zonder hiervoor een piramidesteen terug in de voorraad te moeten plaatsen. 6

Doel van het spel. Een spel van Matthias Cramer voor 2-5 spelers vanaf 10 jaar

Doel van het spel. Een spel van Matthias Cramer voor 2-5 spelers vanaf 10 jaar Een spel van Matthias Cramer voor 2-5 spelers vanaf 10 jaar Het is 1413. De nieuwe koning van Engeland Henry V van Lancaster heeft grootste plannen: de vereniging van Engeland en het veroveren van de Franse

Nadere informatie

CHINATOWN ALEA, 1999 HARTWIG Karsten 03-05 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten

CHINATOWN ALEA, 1999 HARTWIG Karsten 03-05 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten CHINATOWN ALEA, 1999 HARTWIG Karsten 03-05 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten Inleiding We bevinden ons in New York in de twintigste eeuw, in het midden van de jaren dertig. De wereldwijde crisis is overwonnen

Nadere informatie

Die Burgen von Burgund Alea, 2011 Stefan FELD 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten

Die Burgen von Burgund Alea, 2011 Stefan FELD 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten Die Burgen von Burgund Alea, 2011 Stefan FELD 2-4 spelers vanaf 12 jaar ± 120 minuten Een buitengewoon opbouwspel over weilanden, goederen en dobbelstenen. SPELIDEE e vallei van de Loire in de vijftiende

Nadere informatie

Spelregels. Spelmateriaal. Nederlands

Spelregels. Spelmateriaal. Nederlands Spelmateriaal 1 spelbord met daarop afgebeeld: - een landkaart met zeshoekige speelvelden: het deel van de VS, dat zich uitstrekt van de oostkust naar Chicago; - een inkomstenspoor voor de 5 spoorwegmaatschappijen;

Nadere informatie

Vertaald door Humphrey Clerx

Vertaald door Humphrey Clerx De ontwerper: Michael Schacht De professionele spellenontwerper houdt van muziek en wielrennen Met meer dan 100 producties en het grootste succes, Spiel des Jahres in 2007 Op wwwmichaelschachtnet biedt

Nadere informatie

INLEIDING DOEL VAN HET SPEL. De fabriekskaarten. De uitvindingskaarten. Anthony Daamen

INLEIDING DOEL VAN HET SPEL. De fabriekskaarten. De uitvindingskaarten. Anthony Daamen Anthony Daamen INLEIDING Kruip in de huid van Alexander Graham Bell, Karl Benz, de gebroeders Wright en andere grote uitvinders van de industriële revolutie en beleef deze tijd opnieuw. De kassa, de naaimachine,

Nadere informatie

Goldbräu. Speelmateriaal:

Goldbräu. Speelmateriaal: Goldbräu Speelmateriaal: Het speelbord: In de hoeken vindt men een van de 4 brouwerijen ( Mayerbräu, Steinbräu, Kramerbräu, Schmidbräu ) 6 taveernes ( de kruik, de eik, de beer, de post, het hert, de arend

Nadere informatie

Doel van het spel. Spelmateriaal

Doel van het spel. Spelmateriaal PUERTO RICO (Andreas Seyfarth) ( RAVENSBURGER) Goudzoeker of gouverneur, kolonist of bouwheer? Welke rol je ook in de nieuwe wereld speelt, je hebt maar één doel: zoveel mogelijk welstand en aanzien verwerven!

Nadere informatie

$chwarz r Fr itag Kosmos, 2010 Friedemann FRIESE 2-5 spelers vanaf 12 jaat ± 60 minuten

$chwarz r Fr itag Kosmos, 2010 Friedemann FRIESE 2-5 spelers vanaf 12 jaat ± 60 minuten $chwarz r Fr itag Kosmos, 2010 Friedemann FRIESE 2-5 spelers vanaf 12 jaat ± 60 minuten Hallo, Ik ben Friedemann en wil jullie graag een beetje over zwarte vrijdag vertellen. In dit spel gaat het erom

Nadere informatie

Het rooster is het eigenlijke spelbord. Bij elk vak hoort juist 1 kaart.

Het rooster is het eigenlijke spelbord. Bij elk vak hoort juist 1 kaart. Acquire Doel Als aandeelhouder van een internationale hotelketen, probeer je het imperium van die keten, waar je het meest hebt geïnvesteerd, te vergroten. Als het even kan, probeer je je keten te fusioneren

Nadere informatie

IIHOUD. SOl.." DOELVAI HETSPEL. ~. 13 eiç]endomskaartjes [Sold) 1 speelbord

IIHOUD. SOl.. DOELVAI HETSPEL. ~. 13 eiç]endomskaartjes [Sold) 1 speelbord IIHOUD 1 speelbord Het stelt Ben stadsplattegrond voor met dertien wijken. Elfdaarvan hebben Ben cijfer, dat de waarde in mln.$ aangeeft. De twee overige wijken [Parken) hebben Ben " x2 " - teken. Zii

Nadere informatie

n e d e r l a n d s steam over holland

n e d e r l a n d s steam over holland steam over holland nederlands Achtergrond / doel van het spel 1 Voorbereiding van het spel 1 Spel einde 1 2 Fase 1 - verdelen privé-bedrijven 3 Alternatieve verdeling 3 Fases 2 tot 6 3 11 11 12 12 13 4

Nadere informatie

Vor den Toren von Loyang H@LL Games, 2009 Uwe ROSENBERG 1-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten

Vor den Toren von Loyang H@LL Games, 2009 Uwe ROSENBERG 1-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten Vor den Toren von Loyang H@LL Games, 2009 Uwe ROSENBERG 1-4 spelers vanaf 10 jaar ± 120 minuten China 2000 jaar geleden: Loyang is opgeklommen tot de hoofdstad van de Han-dynastie en wordt hierdoor één

Nadere informatie

Acquire. Avalon Hill. Spelregels

Acquire. Avalon Hill. Spelregels Acquire Avalon Hill Spelregels Spelers: 2 tot 6 Leeftijd: 12 jaar en ouder Complexiteit: o Gevorderd o Uitdagend Gemiddeld Inhoud: plastic spelbord 7 plastic gebouwen 108 bedrijfstegels 7 series aandelen

Nadere informatie

Diamant Avontuur en blufpoker in de grotten Schmidt, 2005 Alan R. MOON & Bruno FAIDUTTI 3-8 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten

Diamant Avontuur en blufpoker in de grotten Schmidt, 2005 Alan R. MOON & Bruno FAIDUTTI 3-8 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Diamant Avontuur en blufpoker in de grotten Schmidt, 2005 Alan R. MOON & Bruno FAIDUTTI 3-8 spelers vanaf 8 jaar ± 30 minuten Spelmateriaal 1 speelbord Dit stelt het kamp voor en de ingangen van de vijf

Nadere informatie

Capone Amigo, 1994 CAINES Mark 3-6 spelers vanaf 14 jaar ± 90 minuten

Capone Amigo, 1994 CAINES Mark 3-6 spelers vanaf 14 jaar ± 90 minuten Capone Amigo, 1994 CAINES Mark 3-6 spelers vanaf 14 jaar ± 90 minuten Spelidee en doel van het spel We bevinden ons in Amerika in de jaren 30 van de twintigste eeuw. Don Marco, alias Capone, is dood. Nog

Nadere informatie

Doel van het spel. Spelmateriaal. Spielablauf

Doel van het spel. Spelmateriaal. Spielablauf Doel van het spel Iedere speler ontwikkelt, door het op slimme plaatsen bouwen van nederzettingen, een eigen koninkrijk om daar aan het einde van het spel het meeste goud mee te verdienen. De 3 Kingdom

Nadere informatie

Wie Verhext! Alea, 2008 Andreas PELIKAN 3-5 spelers vanaf 9 jaar ± 90 minuten

Wie Verhext! Alea, 2008 Andreas PELIKAN 3-5 spelers vanaf 9 jaar ± 90 minuten Wie Verhext! Alea, 2008 Andreas PELIKAN 3-5 spelers vanaf 9 jaar ± 90 minuten Wolvenbloed en kruidenaftreksel, dat hoort samen in het brouwsel! SPELIDEE De spelers kruipen in de rol van tovenaars, heksen

Nadere informatie

Bordspel ontworpen en gemaakt door Glenn Drover (Ontwerp gebaseerd op PC spel ontwerpen van Sid Meier, Bruce Shelly, Brian Reynolds en Jeff Briggs)

Bordspel ontworpen en gemaakt door Glenn Drover (Ontwerp gebaseerd op PC spel ontwerpen van Sid Meier, Bruce Shelly, Brian Reynolds en Jeff Briggs) UITGEBREIDE SPELREGELS STANDAARD SPELREGELS EEN SPEL OVER ONTWIKKELING VAN IMPERIUMS DOOR DE EEUWEN Bordspel ontworpen en gemaakt door Glenn Drover (Ontwerp gebaseerd op PC spel ontwerpen van Sid Meier,

Nadere informatie

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL

SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL SPEELWIJZE LEIDERSCHAPSSPEL Bij werken, zowel betaald als vrijwillig, hoort leiding krijgen of leiding geven. De vraag wat effectief leiderschap is houdt dan ook veel mensen bezig. De meningen hierover

Nadere informatie

naam gewenst product naam aangeboden product

naam gewenst product naam aangeboden product Een tactisch bordspel voor 2 15 spelers op 1 tot 3 tafels van Friedemann Friese Sprookje In de originele Duitse regels starten veel van deze woorden met de letter F. Deze alliteratie gaat verloren in de

Nadere informatie

Winnen met poker. Een handleiding voor pokerspelers. U i t g e g e v e n d o o r h e t p o k e r s p e l. n l

Winnen met poker. Een handleiding voor pokerspelers. U i t g e g e v e n d o o r h e t p o k e r s p e l. n l Winnen met poker Een handleiding voor pokerspelers U i t g e g e v e n d o o r h e t p o k e r s p e l. n l Inleiding Je bent beginnend poker speler en je weet inmiddels de spelregels van het pokerspel.

Nadere informatie

OVERZICHT VAN HET SPEL EN DE KNOPPEN

OVERZICHT VAN HET SPEL EN DE KNOPPEN stk. exchange rules NL 20/2/01 3:29 pm Page 1 OVERZICHT VAN HET SPEL EN DE KNOPPEN NIEUWE BEDRIJVEN NAAR DE BEURS BRENGEN (BLZ. 8) KOPEN VAN BANK, PION, BEDRIJFSNUMMER, BEVESTIGEN HUUR BETALEN AAN DE BANK

Nadere informatie

Magic, The Gathering. Beginnen... De kaarten...

Magic, The Gathering. Beginnen... De kaarten... Magic, The Gathering Auteur: Richard Garfield Uitgegeven door Wizards of the Coast, 1990 Het meest innoverende kaart-ruil-spel van de voorbije 10 jaar. Vrij vertaald in het Nederlands door Koen Van Eyck

Nadere informatie

De Brug aan de Rio d Oro

De Brug aan de Rio d Oro De Brug aan de Rio d Oro Van Frederic Moyersoen Spelers : 2-4 Lee ijd: vanaf 8 jaar Duur: ca. 30 minuten Spelmateriaal 1 1 Brug uit 4 onderdelen 9 Planken 25 Scha en 4 Spelfiguren 1 Grot met scha en 4

Nadere informatie

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2

Examen VWO-Compex. wiskunde A1,2 wiskunde A1,2 Examen VWO-Compex Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Dinsdag 1 juni 13.30 16.30 uur 20 04 Voor dit examen zijn maximaal 90 punten te behalen; het examen bestaat uit 22 vragen.

Nadere informatie

Een spel voor 3-5 leidinggevenden die ook weleens iets willen riskeren, Vanaf 12 jaar, door Bauldric en vrienden

Een spel voor 3-5 leidinggevenden die ook weleens iets willen riskeren, Vanaf 12 jaar, door Bauldric en vrienden Een spel voor 3-5 leidinggevenden die ook weleens iets willen riskeren, Vanaf 12 jaar, door Bauldric en vrienden Overzicht Welkom in de wereld van de machtigen, die op de achtergrond van grote ondernemingen

Nadere informatie

CatrisK SCENARIO VOOR

CatrisK SCENARIO VOOR CatrisK De schaarste aan grondstoffen op Catan leidt tot grote conflicten tussen de kolonisten. Grote krijgsmachten worden gemobiliseerd om de onenigheden op een weinig vreedzame manier te beslechten.

Nadere informatie

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo

Experimenten voor in de klas Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Veertig basisexperimenten voor het economie-onderwijs op havo en vwo Prof. dr. J. Hinloopen Dr. A. R. Soetevent December 2006 U I T T R E K S E L De nu volgende tekst is een uittreksel uit het boek Experimenten

Nadere informatie

Pokémon 1. Inleiding De basis Pokémons 2. Evolutiekaarten 3. Energiekaarten 4. Trainerkaarten

Pokémon 1. Inleiding De basis Pokémons 2. Evolutiekaarten 3. Energiekaarten 4. Trainerkaarten Pokémon 1. Inleiding Pokémons zijn geheimzinnige wezens die andere Pokémons kunnen betoveren of aanvallen. In het Pokémon kaartspel ben jij de Pokémon trainer. Je laat je Pokémon de strijd aan gaan met

Nadere informatie