Jan Kerkhof. Haarfijn ingeschat Ik moet een compliment maken aan de provincie, GS en de Statenleden. Zij

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jan Kerkhof. Haarfijn ingeschat Ik moet een compliment maken aan de provincie, GS en de Statenleden. Zij"

Transcriptie

1 Leven in Brabant Nieuwsbrief over leefbaarheid in Brabant Brigite van Haaften Harkema, gedeputeerde Jeugd, Cultuur en Samenleving Leefbaarheid in Brabant door intensieve en stevige contacten Inhoud - IDOP als smeerolie, 2 - Dorpsvereniging beheert zelf het geld, 3 - Noodkreet uit Achtmaal leidt tot IDOP, 4 - Gemeenschap staat zelf garant voor de financiering, 5 - IDOP vraagt een andere rol van gemeente, 6 Jan Kerkhof, voorzitter van de reconstructie commissie De Peel: IDOP s pakken de ziel van de samenleving Goud waard Hele dorpen doen mee met IDOP s. Het draagvlak is geweldig. Dat komt omdat de plannen niet zijn opgelegd maar van onderaf ontstaan. In allerlei opzichten werkt het als een multiplier. Het heeft een positieve invloed op allerlei andere lokale en regionale ont wikkelingen. Neem de Agenda van Brabant waarin de provincie een visie geeft op de toekomst van Brabant. In die visie zijn par ticipatie, sociale cohesie en ook traditie sleutelwoorden. Die elementen zijn allemaal aan de orde bij IDOP s. Het is een succesnummer van de bovenste plank. Een voorbeeld voor heel Nederland. Ziel Het zou goed zijn als het Rijk ook oog krijgt voor de meerwaarde van deze aanpak. Bij de hervorming van het landelijk gebied is Den Haag puur en alleen gefocust op complexe kwesties als de intensieve veehouderij. Terwijl voor de hele hervormingsoperatie van het platteland draagvlak nodig is. Dat is precies wat de IDOP s opleveren. Zonder draagvlak lukt de transitie niet. Met de IDOP s heb je de ziel van de samenleving te pakken. Dat is goud waard. Haarfijn ingeschat Ik moet een compliment maken aan de provincie, GS en de Statenleden. Zij Jan Kerkhof hebben het belang haarfijn ingeschat. Ook in deze moeilijke tijd worden waarschijnlijk nog extra financiën vrijgemaakt om te zorgen dat de IDOP s doorlopen. Daar kan het Rijk nog iets van leren. Leefbaarheid is een subjectief begrip, want iedereen ervaart het anders. De provincie Noord- Brabant definieert leefbaarheid als het wonen in een prettige en veilige om geving met de mogelijkheid om thuis of in de buurt gebruik te kunnen maken van zorg-, welzijns- en gemaksdiensten en waar mensen op elkaar kunnen bouwen. Leefbaarheid staat hoog op de politieke agenda, we zijn actief aan de slag om Brabant ook in de toekomst leefbaar te houden. Een van de projecten waar de provincie de af gelopen jaren veel in geïnvesteerd heeft om de leefbaarheid in dorpen en wijken een flinke impuls te geven, is de IDOP: het integrale dorpsonwikkelingsplan. Een groot succes, want veel gemeenten zijn gestimuleerd om een IDOP te onwikkelen en uit te voeren. In de gemeenten waar dit gebeurd is, zijn de contacten tussen gemeente, bewoners en dorps raden veel intensiever en sterker en geworden. We hopen ook dat dit een samenwerking is die blijvend is, en waar nog veel mooie dingen uit voortkomen. Ik ben er trots op dat wij als provincie een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan die beweging van samenwerking. Ook de Dorpenderby is een manier om de leefbaarheid te bevorderen, door burgerinitiatieven te ondersteunen en begeleiden. Het is een manier om inwoners van Brabant te inspireren om zelf aan de slag te gaan met het verbeteren van de leefomgeving. We brengen daarbij nadrukkelijk voorbeeldprojecten in beeld, en willen op die manier mensen activeren en inspireren. Want dat is voor mij heel belangrijk: mensen betrekken bij hun omgeving, bij de leefbaarheid van hun dorp of wijk. Zij kunnen zelf het verschil maken! Het is mijn stellige overtuiging dat overheden zich er steeds meer van bewust worden, dat ideeën pas echt vorm krijgen, als de inwoners, als ú erbij betrokken wordt. Wij stimuleren die beweging van met elkaar werken aan de leefbaarheid van een dorp of kern. Dáár gaat het ons om! 1

2 Brabantse Dorpen Derby Ook dit jaar daagt de provincie Noord- Brabant dorpsbewoners uit om deel te nemen aan de Brabantse Dorpen Derby. Met deze wedstrijd kunnen dorpskernen tot winnen met hun project dat de leefbaarheid in de kern verbeterd. Projectleider Lonneke van Oorschot: Uit 85 inzendingen zijn nu Gerard Daandels (midden) op werkbezoek in de regio Gerard Daandels, voorzitter Stuurgroep Dynamisch Platteland: negen finalisten gekozen door de Brabantse reconstructiecomissies. Deze finalisten hebben allemaal al gewonnen omdat ze de finale gehaald hebben. Nu zijn ze op allerlei verschillende manieren bezig hun project en bezigheden in de spotlights te zetten. Leuke voorbeelden zijn de Derby fiets uit Heeze (zie foto) en in s Gravenmoer komt er een Derby worst bij de lokale slager en een Derby menu in het lokale restaurant. Steun uw favoriet Nieuwsgierig naar de finalist uit uw regio? Op maandagavond 13 september start Omroep Brabant met de uitzendingen van de Brabantse Dorpen Derby TV-serie. De eerste drie afleveringen zijn een terugblik naar de Dorpen Derby 2009 en op zaterdag 2 oktober is de start aflevering Brabantse Dorpen Derby U ziet beelden van de Kick-Off op 10 juli en alle projecten komen aan bod. Vanaf 1 oktober kan er gestemd worden op uw favoriete project en dorp via de website. Van maandag 4 oktober t/m 6 december is er iedere maandagavond een uitzending van de Brabantse Dorpen Derby waarbij steeds 2 finalisten aan bod komen. De serie eindigt met een spannende LIVE finale op zaterdag 11 december. Voor meer informatie kijk op Leefbaarheid is vooral een lokale verantwoordelijkheid IDOP als smeerolie Het ene dorp is niet het andere. Het sterke van de IDOP s is dat het om maatwerk gaat. Samen komen de mensen in het dorp tot een oplossing. Dat is een positieve ervaring die doorwerkt bij het zoeken naar oplossingen voor andere vraagstukken binnen de plattelandsontwikkeling. Goodwill IDOP s leveren goodwill op waarmee andere reconstructie-doelen voor elkaar te krijgen zijn. Door het zoet is ook het zuur te accepteren. Voor wat hoort wat. Zo gezien spelen IDOP s een sleutelrol. Het is niet zo dat alle onder delen van de plattelandsontwikkeling voor iedereen even positief uitpakken. Soms moet je ook iets slikken. Dankzij IDOP s ontstaat hiervoor draagvlak. Doordat mensen in het dorp samenwerken aan een IDOP, leren ze elkaar kennen. Over en weer ontstaat er begrip. Die wisselwerking is van vitaal belang om reconstructiedoelen voor elkaar te krijgen ook los van een IDOP. Kracht Het is mooi dat de provincie dit proces ondersteunt, maar het is bovenal een lokale aangelegenheid. Dat is juist de kracht. IDOP s moeten vooral een lokale verantwoordelijkheid zijn en blijven. Het moet niet zo zijn dat de steun van de provincie aanleiding is om een IDOP op te pakken. De steun van de provincie aan de IDOP s is als smeerolie voor het totale revitaliseringproces. 2

3 Dorpsvereniging beheert zelf het geld Veel bereikt in korte tijd Een verbouwd openluchttheater. Een verbeterde speeltuin op het Oranjeplein, middenin het dorp. Een skeelerbaan voor de iets oudere jeugd. Huisvesting voor zorgbehoevende ouderen, maar ook zelfstandige seniorenwoningen en starterswoningen. Het zijn slechts een paar praktische voorbeelden uit het IDOP van Mariahout. Wij hebben hier als dorpsvereniging zelf de regie in handen! Henrie Bouwmans in het openluchttheater in Mariahout Al in 2008 lag er een plan voor dorpsontwikkeling, maar daar deed niemand iets mee. Toen hebben wij het als dorpsvereniging zelf opgepakt, vertelt Henrie Bouwmans, voorzitter van de dorpsvereniging. Van de 861 inwoners is ongeveer de helft lid van onze vereniging. Op vergaderingen komen er vaak 100 tot 150 mensen. Dat geeft ons draagvlak binnen het dorp. Afspiegeling van de bevolking De ideeën voor het IDOP komen in Mariahout dan ook allemaal uit de koker van de bevolking. In onze vereniging zit jong en oud. We zijn een goede afspiegeling van onze bevolking. Zowel de gemeente als het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) omarmde de plannen van de dorpsraad. Bouwmans: We staan los van de politiek, maar zijn wel een belangrijk adviesorgaan van de gemeente. In korte tijd hebben we veel bereikt. Bovendien beheert de dorpsvereniging bij veel projecten zelf de kas in plaats van de gemeente. Wij huren dan bijvoorbeeld een zelfstandige in voor het uitvoeren van de projecten en geen grote aannemer. En ook de inwoners steken graag de handen uit de mouwen. Zoals bij de speeltuin. Daar zijn de omwonenden zelf erg bij betrokken. Zo kunnen wij meer doen met hetzelfde bedrag. Nieuwe vrijwilligers Iedereen in Mariahout wordt enthousiast van de plannen. Dat levert ook weer nieuwe vrijwilligers op. Bij het openluchttheater bijvoorbeeld, dat daardoor weer tot leven komt. Dat is belangrijk, omdat de kindervoorstellingen veel mensen van buiten trekken. Daar heeft onze horeca, maar ook onze supermarkt weer profijt van. Het behoeft geen uitleg: Bouwmans is trots op zijn dorp en de inwoners. Uiteindelijk houden we dankzij het IDOP het dorp leefbaar. We behouden onze ouderen en trekken jonge mensen aan. In 2011 moeten alle projecten in Mariahout gerealiseerd zijn. De Rabobank is een van de partners van de dorpsvereniging. Ton Schepers van Rabobank Peel Noord: We vinden dit zo n goed initiatief! Zonder deze steun gaat de leefbaarheid in kleine kernen achteruit. Om dit te voorkomen, geven we een forse financiële bijdrage aan IDOP-projecten in Mariahout. Ook andere initiatiefnemers kunnen op onze steun rekenen. 3

4 Noodkreet uit Achtmaal leidt tot IDOP Meer woningen en een multifunctionele accommodatie Achtmaal is een kern van 1700 inwoners in de gemeente Zundert. Het ligt 6 kilometer van Zundert, 12 kilometer van Roosendaal en 25 kilometer van Breda. Wel centraal, maar niet dichtbij, aldus Dré van Nispen, voorzitter van de dorpsraad van Achtmaal. Hij stuurde een aantal jaren geleden een noodkreet vanuit zijn dorp naar de gemeenteraad. Dré van Nispen bij een IDOP-uitbreidingslokatie Van Nispen: Er was hier een hele tijd een bouwstop, waardoor jongeren wegtrokken. Dat is funest voor de leefbaarheid in een dorp! We hadden dus nieuwe woningen nodig. De wethouder reageerde snel op de noodkreet, maar wilde wel weten of nieuwe woningen echt de oplossing van het probleem vormden. Dus moesten we ons organiseren. Daar kwam de dorpsraad uit voort. Het IDOP lag er toen snel. Andere wensen Uit het IDOP blijkt ook dat woningen voor ouderen zeer gewenst zijn. Maar ook andere behoeftes kwamen naar voren tijdens verschillende goedbezochte bijeenkomsten met de inwoners. Van Nispen noemt onder meer een ontmoetingsplaats voor ouderen. Dé grote wens van Achtmaal is een multifunctionele accommodatie (MFA). Waar overdag de kinderen naar school gaan en waar s avonds de verschillende verenigingen gebruik van kunnen maken, zo vertelt Van Nispen. Met een gymzaal en een bibliotheek die ook buiten schooltijden voor de bevolking toegankelijk zijn. Dat houdt al die faciliteiten betaalbaar. Daarbovenop moeten dan zorgwoningen komen. De uitkomst van de haalbaarheidsstudie naar de bouw van een MFA is positief. Het plan is om het bestaande dorpshuis naast de kerk en de school om de hoek, samen te voegen. De eerste schetstekeningen zijn klaar. Nu nog de financiën. De gemeenteraad staat er achter. Het wachten is nog op een bijdrage van de provincie. Maar dat de MFA er moet komen, is zeker! Daar is iedereen het hier over eens, zegt Van Nispen. In de MFA is ook een huiskamer voor ouderen gepland. Een ontmoetingsplek waar zij terecht kunnen voor allerlei activiteiten, maaltijden en informatie. Snel schakelen In Achtmaal kan het IDOP rekenen op een breed draagvlak. Volgens Van Nispen is het belangrijk om de mensen in een vroeg stadium bij de plannen te betrekken. Dat is kracht. De brede en actieve betrokkenheid maakt de weg vrij om vlot te schakelen met de gemeente en andere partijen zoals de ouderenbond. Corné Uijtdewilligen, het gemeentelijk aanspreekpunt voor de dorpsraad binnen Zundert, onderschrijft dat. Het initiatief is van de burgers uitgegaan. Ze wilden graag een toekomstvisie voor Achtmaal en wij stonden daar zeker voor open. De burgers hebben hun wensen duidelijk op tafel gelegd. Nu werken we volop samen. 4

5 Gemeenschap staat zelf garant voor de financiering De gemeente kon bij ons aanhaken, niet andersom Biest-Houtakker: een vriendelijk dorpje met 888 inwoners, centraal gelegen tussen Tilburg en Eindhoven. Het heeft al jaren geen café meer, maar wel een wokrestaurant. Koffietafels en bruiloften houden mensen daarom nood gedwongen in hun eigen tuin. Of ze gaan ervoor naar Hilvarenbeek. Net zoals voor veel andere dingen. Daar moesten we iets aan doen! Jo van de Pas, actief lid van het belangenorgaan Biest-Houtakker, vertelt vanuit zijn kantoor aan huis enthousiast over het IDOP. Ik ben absoluut niet de enige die erbij betrokken is. Ik heb de ontwikkeling van nieuwe ideeën met een paar anderen alleen een flinke zet gegeven. En nu is die uitdaging door de gehele gemeenschap opgepakt. Lamers van Woonstichting Stromenland: Als enige woonstichting in Biest-Houtakker dragen we graag ons steentje bij aan dit project. We willen de leefbaarheid in het dorp vergroten. Daarom bouwen we in de toekomst extra huizen voor senioren en starters. Zo creëren we ruimte voor huidige én nieuwe inwoners. Carnaval En zo kwamen er nog meer ideeën. Voor een multifunctioneel gebouw bijvoorbeeld met daarin een school, een peuterspeelzaal, een kinderopvang en een gymzaal. Waar we ook andere activiteiten kunnen organiseren, zoals het carnaval. De plek voor dit gebouw was snel duidelijk: naast de oorspronkelijke school. Het ontwerp hiervoor stond echter nog niet vast. Daar hebben de inwoners zelf inspraak in gehad. Met stickertjes konden ze aangeven welk ontwerp ze het best vonden. Om voor subsidie van de provincie in aanmerking te komen, moeten de plannen binnen twee jaar te realiseren zijn. En daarvoor is geld nodig. Maar ook dat kunnen de inwoners zelf regelen. Van de Pas: Veel actieve verenigingen in ons dorp voeren werkzaamheden zelf uit. Daardoor nemen ze het grootste deel van de cofinanciering voor hun rekening. En nu geven ook bedrijven, de basisschool, de peuterspeelzaal en de kinderopvangorganisatie uit Biest-Houtakker aan dat ze actief willen meewerken. Hulpbehoevend We begonnen met een inventarisatie. Zo spraken we alle 55-plussers persoonlijk over hun wensen voor de toekomst van ons dorp, vervolgt Van de Pas. Het bleek dat ze graag midden in het dorp willen wonen, waar wat te beleven is. Nu zijn de mogelijkheden beperkt als je wat hulpbehoevend wordt, dan moet je naar Hilvarenbeek. Daar wilden we een oplossing voor bedenken. Eentje waarbij de gemeente kon aanhaken, niet andersom. Nu ligt er onder meer een plan voor seniorenwoningen in het hart van het dorp. Van de Pas: We proberen dat ook helemaal zelf te ontwikkelen, maar we hebben hierbij de woningstichting als achtervang. Sommige mensen willen liever huren dan kopen. Leo Jo van de Pas (uiterst rechts) met leden van diverse IDOP-werkgroepen 5

6 Wethouder Steven Adriaansen van gemeente Roosendaal: IDOP vraagt om andere rol gemeente Niets beloven wat je niet kunt waarmaken Als burgers behoefte hebben aan een verhard speelveldje maar de gemeente heeft gepland om eerst de wegen te onderhouden, dan gebeurt vaak het laatste. Gemeenten zijn van oudsher aanbodgericht en niet vraaggericht. Zij bepalen wat er gebeurt en wanneer. Daar hangen agenda s en budgetten aan. Bij een IDOP gaat dat precies andersom. De behoeften van de burger zijn het uitgangspunt. Dat vraagt om een andere rol en houding van de gemeente. Meer ondersteunend, niet boven partijen maar interactief en zij aan zij met burgers en andere partners in de gemeente. Met als belangrijk pluspunt: meer draagvlak en betrokkenheid. Colofon Leven in Brabant is een uitgave van: Provincie Noord-Brabant Postbus MC s-hertogenbosch Teksten Communicatiebureau Textuur, Tilburg Vormgeving Van Riet Ontwerpers, s-hertogenbosch Fotografie Fotoburo Olaf Smits, s-hertogenbosch Fotografie Wim Roefs, Loosbroek September 2010 Word lid van de Linkedin-groep over leefbaarheid Er is nu een interactieve groep op internet waarvan de leden zich allemaal bezighouden met leefbaarheid. Schrijf u in voor deze linkedin-groep en blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid, lees interessante artikelen en neem deel aan inspirerende discussies met collega s over leefbaarheid. Neem een kijkje op en zoek op Leefbaarheid provincie Noord-Brabant. Ruimte geven De gemeente Roosendaal werkt aan deze omslag. De IDOP s hebben daartoe de aanzet gegeven. Die omslag is best nog puzzelen, omdat het hele gemeente-apparaat anders is georganiseerd. Het is de kunst om ruimte te geven aan vragen die er leven in de gemeenschap. Daarvoor moet je tijd en geld vrij maken. Dat is een hele nieuwe wereld. Zowel ambtenaren alsook de gemeenteraad moeten daarin meegaan. Daarbij helpt het succes van de IDOP s. Die laten concreet zien wat je met deze aanpak bereikt. Oplossen Belangrijke succes-voorwaarde is volgens Adriaansen niks beloven wat je niet kunt waar maken. Je kunt wel mooie plannen maken samen, maar als de uitvoering niet geborgd is, leidt dat later tot frustraties en conflicten. Zorg dus dat plannen daad werkelijk uitvoerbaar zijn. Dat betekent ook dat je de knelpunten vooraf goed moet benoemen en oplossen. Voor bestuurders ligt daar een belangrijke taak. 6

Zorg om het Dorp Mariahout

Zorg om het Dorp Mariahout Zorg om het Dorp Mariahout Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorg om het Dorp Mariahout Inleiding Bij het uitwerken van het opzetten van een koepel Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort

Nadere informatie

Zorgsteunpunt Heusden

Zorgsteunpunt Heusden Zorgsteunpunt Heusden Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant 2011 Zorgsteunpunt Heusden Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 BEÏNVLOEDING TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Het is daarom van belang dat u nu al begint met het uitoefenen van belangenbehartiging

Nadere informatie

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland

LEADER Kempenland. Samen investeren in een leefbaar platteland LEADER Kempenland Samen investeren in een leefbaar platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling; Europa investeert in zijn platteland Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling;

Nadere informatie

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016

Meerjarenplan. Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Meerjarenplan Vereniging Plaatselijk Belang Hoonhorst 2013-2016 Inleiding Dit meerjarenplan is het vervolg op het meerjarenplan 2009 2012. Veel uit het vorige plan is gerealiseerd, maar er zijn ook projecten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2015. Centrumplan Daarlerveen

Nieuwsbrief Maart 2015. Centrumplan Daarlerveen Nieuwsbrief Maart 2015 Centrumplan Daarlerveen 1 Beste inwoners van Daarlerveen, Terugblik op ontstaan Centrumplan Daarlerveen Nog even de schouders er onder en dan staat uw nieuwe Kulturhus er! Dit klinkt

Nadere informatie

Kloosterhaar voor elkaar!

Kloosterhaar voor elkaar! Wat vooraf ging Wat vindt ù belangrijk voor ons dorp? Deze vraag heeft Plaatselijk Belang in 2011 voorgelegd aan alle inwoners van. Van de 590 gezinnen die de enquête kregen voorgelegd heeft bijna de helft

Nadere informatie

Zorg in de gemeenschap

Zorg in de gemeenschap Kenniscentrum Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen, Provincie Gelderland HAN centre of expertise Krachtige Kernen Martha van Biene & Daniëlle Damoiseaux, danielle.damoiseaux@han.nl Arnhem, 21 juni

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Buurthuizen en activiteiten

Buurthuizen en activiteiten Invalshoek: een wijkbudget voor activiteiten We stoppen met de financiering van (een gedeelte van) de huidige activiteiten in de wijk en stellen per wijk een budget beschikbaar voor initiatieven van inwoners

Nadere informatie

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL

MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HANDEL basisschool + dorpshuis + bibliotheek + kinderopvang + jeugd onze lieve vrouwestraat handel nl ontwerp januari 2012 - oplevering december 2014 Dorpshuis MULTIFUNCTIONELE

Nadere informatie

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s

Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Is Haaren ouderenproof? Aanvullingen van ouderen op de DOP s Drs. Sj. Cox PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant

Nadere informatie

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant

Zorgcoöperatie Hoogeloon. Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant Zorgcoöperatie Hoogeloon Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant December 2011 Inleiding Bij het opzetten van een Platform Zorgcoöperatieve Ontwikkelingen Brabant behoort de omschrijving van een zestal

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2014 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2014 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Politieke partijen schrijven daarvoor hun verkiezingsprogramma

Nadere informatie

VOORBLAD RAADSVOORSTEL

VOORBLAD RAADSVOORSTEL VOORBLAD RAADSVOORSTEL ONDERWERP: Subsidieverlening t.b.v. een nieuw te bouwen Multifunctionele Centrum te Minnertsga (MFC). VOORSTEL 1. Aan de vereniging van Plaatselijk Belang te Minnertsga een eenmalige

Nadere informatie

Participatieverslag Nieuw & Anders

Participatieverslag Nieuw & Anders Participatieverslag Nieuw & Anders Op 26 en 31 maart vonden twee bijeenkomsten plaats met de titel Nieuw & Anders plaats. Twee bijeenkomsten die druk bezocht werden door vrijwilligers, verenigingen en

Nadere informatie

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo

Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo Ondernemingsplan Zorgcoöperatie t Loo 1. Aanleiding Op t Loo, één van de dorpskernen van de gemeente Bergeijk, is een start gemaakt met het maken van idops om zo de leefbaarheid in de kleine kernen te

Nadere informatie

Relatie Middelburg en Terneuzen versterken

Relatie Middelburg en Terneuzen versterken Relatie Middelburg en Terneuzen versterken Ik ben Ellen de Neef, lijsttrekker voor de Partij voor Zeeland bij de gemeenteraadsverkiezingen in de Gemeente Terneuzen op 19 maart aanstaande. Woonachtig in

Nadere informatie

Verantwoording IDOP Mariahout

Verantwoording IDOP Mariahout Verantwoording IDOP Mariahout Opgesteld en uitgevoerd in samenwerking met: Colofon Verantwoording IDOP Mariahout In opdracht van Opgesteld door Provincie Noord Brabant Zorg om het Dorp Plevierstraat 26

Nadere informatie

Stadsavond Klundert 30 maart 2016

Stadsavond Klundert 30 maart 2016 Stadsavond Klundert 30 maart 2016 PROGRAMMA 19:30 uur Welkom door Melten Dekkers en openingswoord wethouder Fakkers 19:40 20:30 uur Presentatie werkgroepen/onderwerpen Wat is er bereikt? Wat staat er nog

Nadere informatie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie

Sociale Windenergie. Windenergie langs de A16. Wind A16 & Sociale windenergie Sociale Windenergie & Windenergie langs de A16 1 Ons idee Samen Sociale Windenergie realiseren door samenwerking lokale initiatieven in Zundert?? 2 Wat zijn onze doelstellingen? DUURZAAM LOKAAL BETAALBAAR

Nadere informatie

Gereedschap voor succes

Gereedschap voor succes Gereedschap voor succes magazine voor maximaal buurtgeluk met kunst & cultuur 1 2 Gereedschap voor succes in buurtcultuur Succes! Kunst in de buurt brengt bewoners dichter bij elkaar en verbindt talenten.

Nadere informatie

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING

PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING PROCEDURE EN CRITERIA VOOR VERSTREKKING financiële bijdragen uit het leefbaarheidsbudget 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Hellendoorn heeft enkele budgeten overgedragen aan de dorpen en wijken in de

Nadere informatie

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren,

Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015. Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Kadernota 2015 Raad 2 juli 2015 Voorzitter, collega-raadsleden, college, dames en heren, Wanneer we kijken naar de wereld om ons heen, dan beseffen we hoe rijk gezegend we zijn met de omgeving waarin we

Nadere informatie

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties

Zakelijk. personeelsfeesten. cursussen. lezingen. workshops. beurzen. forums. vergaderingen conferenties congressen tentoonstellingen presentaties Zakelijk RESERVERINGEN EN INFORMATIE Cultureel Centrum CONCORDIA Concordiaplein 1, 2851 VV Haastrecht M 06 53 87 35 51 of T 0182 50 22 02 grandcafe@cultureelcentrumconcordia.nl www.cultureelcentrumconcordia.nl

Nadere informatie

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN

CONCRETE ACTIES 2011 ERBIJ HOREN DIALOOG TOEPASSEN IN WOON- /WERK- /LEEFOMGEVING Volgende verkiezingen partijprogramma s screenen op sociaal gebied en zorg Gezelligheid stimuleren Vertrouwen hebben; aandacht geven en krijgen Doorgaan

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Het concept POP3 is gereed. Onderdeel daarvan zijn de LEADER subsidies die voor de komende jaren beschikbaar worden gesteld.

Het concept POP3 is gereed. Onderdeel daarvan zijn de LEADER subsidies die voor de komende jaren beschikbaar worden gesteld. Fractie: CDA Naam: F. van Erp Onderwerp: LEADER-subsidie Datum indiening vragen: 13 april 2015 Het concept POP3 is gereed. Onderdeel daarvan zijn de LEADER subsidies die voor de komende jaren beschikbaar

Nadere informatie

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan

Aftellen. Toekomst. naar de. 10 opwindende voorstellen om door te gaan Aftellen naar de Toekomst 10 opwindende voorstellen om door te gaan Tekst: Eelco Koolhaas en Kees Le Blansch Vormgeving: Machiel Pleijsier en Dennis Wijmer Video: Jasper Masthoff Muziek: Bart Kiers Leve

Nadere informatie

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015

PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 PROVINCIALE VERKIEZINGEN 2015 AANDACHT VOOR VITALE KLEINE KERNEN IN TOEKOMSTIG GEMEENTELIJK BELEID In maart 2015 zijn er provinciale verkiezingen. In de provinciale verkiezingsprogramma s mogen de speerpunten

Nadere informatie

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ

NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ NOTITIE DORPSHUIZEN HSZ 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding In het plan van aanpak voor de gemeentelijke herindeling is in bijlage 1 Handreiking onder het hoofdstuk Beleid vermeld dat de stuurgroep bij ontwikkeling

Nadere informatie

dat Doen we Samen! 19 maart 2014 - Gemeenteraadsverkiezingen

dat Doen we Samen! 19 maart 2014 - Gemeenteraadsverkiezingen dat Doen we Samen! 19 maart 2014 - Gemeenteraadsverkiezingen Charlotte Henst, twee enthousiaste jonge dames wilden DS 97 samen met ons vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Vele leden van DS 97 gaven aan

Nadere informatie

KENUWWOONOMGEVING ENGELEN, BOKHOVEN, VLIJMEN [WIJKWEETJES LOCATIE HOTSPOTS]

KENUWWOONOMGEVING ENGELEN, BOKHOVEN, VLIJMEN [WIJKWEETJES LOCATIE HOTSPOTS] KENUWWOONOMGEVING ENGELEN, BOKHOVEN, VLIJMEN [WIJKWEETJES LOCATIE HOTSPOTS] S-HERTOGENBOSCH en omgeving LIGGING VAN DE DORPEN Folderreeks Ken uw woonomgeving In de folderreeks Ken uw woonomgeving kiest

Nadere informatie

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE

SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE SAMEN VERDER BOUWEN AAN EEN LEEFBAAR EN SOCIAAL ROSSUM, LEMSELO EN VOLTHE ENQUÊTE DORPSRAAD ROSSUM LEMSELO VOLTHE 2012 1 Nu en in de nabije toekomst: wat leeft er bij u? Januari 2012 Geachte inwoner(s)

Nadere informatie

WenWearde Dienstverlening voor senioren

WenWearde Dienstverlening voor senioren Meer informatie Voor meer informatie over wat Meriant u kan bieden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. G010-04-11 Meriant Locatie WenWearde Ericalaan 22 8411 VK

Nadere informatie

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112

JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 JAARPLAN 2014 DORPSRAAD DE HEERLIJKHEID STERKSEL 20140112 Zwart is de tekst uit het plan 2013, Rood uit 2014. Activiteit Doelstelling Hoe Wie/wat Wanneer Status Vergaderingen DR in dorp Verbreden draagvlak

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

Nieuwsbrief 8. inhoud. 26 september 2014

Nieuwsbrief 8. inhoud. 26 september 2014 Nieuwsbrief 8 26 september 2014 inhoud 2 4 5 Directeuren rond de tafel Doorstartsessies met wijkpartners In deze nieuwsbrief kijken we vooral naar de toekomst. In het afgelopen schooljaar zijn er op de

Nadere informatie

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant

Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Schriftelijke vragen van de Statenfracties PvdA, D66 & GroenLinks Noord-Brabant Betreft: Verzoek SRE extra bijdrage Ruit Eindhoven & financiering HOV Zuidoost-Brabant 29 mei 2013 Geacht college, Op donderdag

Nadere informatie

INTEGRAAL DORPSONTWIKKELINGSPLAN GENDEREN

INTEGRAAL DORPSONTWIKKELINGSPLAN GENDEREN INTEGRAAL DORPSONTWIKKELINGSPLAN GENDEREN Vitaal, mooi en schoon Brabants platteland. IDOP Genderen maakt onderdeel uit van de herinrichting van het platteland, ook wel reconstructie genoemd. Op tal van

Nadere informatie

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand?

Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Bereikbaarheid van voorzieningen wat is een acceptabele afstand? Voor de Provincie Groningen is het een uitdaging om de bereikbaarheid van voorzieningen op een zo hoog mogelijk peil te houden, zeker gezien

Nadere informatie

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen

Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Bevindingen monitoring uitvoering dorpsplannen Een studie naar de effecten van een dorpsplan en de ervaringen van dorpsbelangenorganisaties met de uitwerking ervan in 16 kleine kernen September 2009 Bevindingen

Nadere informatie

ondernemingsplan in het kort.

ondernemingsplan in het kort. leefbaarheid ondernemingsplan in het kort. samenwerking 2012 2016 betaalbaarheid zorg intro intro staat in verbinding met mensen in haar omgeving. De wereld om ons heen verandert snel. gaat in die verandering

Nadere informatie

Welkom thuis bij Haag Wonen

Welkom thuis bij Haag Wonen Welkom thuis bij Haag Wonen 1 Thuis bij Haag Wonen U verdient een plek waar u zich ècht thuis voelt. Een goede woning in een prettige buurt. Haag Wonen verhuurt woningen in heel Den Haag. Aan allerlei

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar

Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere. Goed voor elkaar Zorg en ondersteuning in de gemeente Veere Voorwoord In deze folder vindt u een overzicht van de belangrijkste Veerse professionele -en vrijwilligersorganisaties op het gebied van welzijn, zorg en ondersteuning.

Nadere informatie

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015

Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo. GGD Flevoland 21mei 2015 Sociale netwerkstrategie, zelforganisatie burgers en Wmo GGD Flevoland 21mei 2015 Inhoud Sociale netwerkversterking/strategie Zelforganisatie van burgers Combinatie met Wmo Sociaal netwerk en strategie

Nadere informatie

Samenwerken aan een vitaal leisure landschap: trekpleisters in een gevarieerde en vitale omgeving

Samenwerken aan een vitaal leisure landschap: trekpleisters in een gevarieerde en vitale omgeving Notitie Onderwerp Vitaal Leisure Landschap: plan van aanpak 1. Inleiding Deze notitie beschrijft een plan van aanpak voor het Vitaal Leisure Landschap Hart van Brabant. Op donderdag 20 september is tijdens

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014

Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Verkiezingsprogramma Partij van de Arbeid Zeevang 2010 2014 Sterk in alle kernen Uw school, Uw sport, Uw vereniging, zijn onze zorg! Voorwoord In de afgelopen periode heb ik als wethouder met enthousiasme

Nadere informatie

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen!

Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Samenvatting ondernemingsplan Samenvatting ondernemingsplan Overleven doe je in je eentje, dingen verwezenlijken doe je samen! Dat is

Nadere informatie

Zeeuwse Verhuisatlas deel III

Zeeuwse Verhuisatlas deel III Zeeuwse Verhuisatlas deel III Verhuizen meer mensen naar de stad of naar het platteland? Zeeuws-Vlaanderen Middelburg, augustus 2012 Sociale Staat van Zeeland Colofon SCOOP 2012 Samenstelling Ankie Smit

Nadere informatie

Staatssecretaris Van Rijn maakt kennis met Zelfhulp

Staatssecretaris Van Rijn maakt kennis met Zelfhulp KENNISMAKINGSBEZOEK STEUNPUNTEN ZELFHULP Eindhoven, pand informele zorg, maandag 30 november 2015 Staatssecretaris Van Rijn maakt kennis met Zelfhulp Verslag Gonny Koolen 1. Welkom Dagvoorzitter Pieter

Nadere informatie

Dementievriendelijke gemeenschap. Ontmoeting in de buurt, 25 februari 2015 Jasper Kimenai, Alzheimer Nederland

Dementievriendelijke gemeenschap. Ontmoeting in de buurt, 25 februari 2015 Jasper Kimenai, Alzheimer Nederland Dementievriendelijke gemeenschap Ontmoeting in de buurt, 25 februari 2015 Jasper Kimenai, Alzheimer Nederland Programma 1. Cijfers en Feiten 2. Waarom is dit voor mij van belang? 3. Wat is dementie? 4.

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek

Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Bijlage bij persbericht Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? Korte samenvatting van de resultaten uit het Leefbaarheidsonderzoek Hoe prettig is het wonen in Borger-Odoorn? De leefbaarheid waar het

Nadere informatie

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008

Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Dorpsontwikkelingsplan Helvoirt 1e discussiebijeenkomst 8 jan.2008 Agenda Aanvang 20.00 uur Inleiding DOP en resultaten enquête Pauze, koffie/thee Discussie in groepjes Afsluiting uiterlijk 22.30 uur Wat

Nadere informatie

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk?

BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? BEWONERSINITIATIEFGROEPEN & WIJKPLATFORMS Meedenken en meedoen in uw wijk? A M S T E LV E E N. N L AARVERSLAG 2 0 0 6 B eien&binden De relatie tussen de gemeente Amstelveen en haar inwoners is de laatste

Nadere informatie

TOOLKIT OVERHEIDSPARTICIPATIE REGIO WEST-BRABANT

TOOLKIT OVERHEIDSPARTICIPATIE REGIO WEST-BRABANT VIER VRAGEN OVER OVERHEIDSPARTICIPATIE TOOLKIT OVERHEIDSPARTICIPATIE REGIO WEST-BRABANT 1. Waarom deze toolkit? De Regio West-Brabant heeft in het kader van het realisatieprogramma leefbaarheid en demografische

Nadere informatie

Nieuwsbrief bijeenkomst Kracht van Krimpen voor professionals

Nieuwsbrief bijeenkomst Kracht van Krimpen voor professionals K Nieuwsbrief bijeenkomst Kracht van Krimpen voor professionals Weet u het nog: in oktober 2013 was er een inspirerende en flitsende bijeenkomst genaamd Kracht van Krimpen. In deze nieuwsbrief een kort

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen

Plan van Aanpak. Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen Plan van Aanpak Haalbaarheidsstudie invoering methode Baas In Eigen Buurt in de gemeente Brummen 1 Plan van aanpak haalbaarheidsstudie B.I.E.B. Brummen Projectleider: Ans Borninkhof Uitvoering: : Hans

Nadere informatie

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie.

In een later stadium is ook via de klankbordgroep een belangrijke input gegeven door het reageren op een ruwe versie. Antwoorden op vragen van de jongerenraad ingediend tijdens de informatieve raad op 20 oktober 2011. Beantwoording door wethouder L. van der Meijs in samenspraak met directeur van de Gruitpoort E. van de

Nadere informatie

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014

Leefbaar Grashoek. Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Leefbaar Grashoek Resultaten kerngesprekken, georganiseerd door Werkgroep Leefbaar Grashoek November 2013 april 2014 Kerngesprekken, met wie? November 2013: verenigingen: sport en spel December 2013: verenigingen

Nadere informatie

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr..

= = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. *ZE9A7F4E536* = = Raadsvergadering d.d. 1 juli 2014 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-28394/DV.14-359, afdeling Samenleving. Sellingen, 19 juni 2014 Onderwerp: nieuwbouw MFA Sellingen Op 26 februari 2013

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog

VV Serooskerke. Resultaten maatschappelijke dialoog. Dinsdag 5 april, Zandput. Stop zoveel mogelijk bij elkaar. Achtergrond en doel dialoog Resultaten maatschappelijke dialoog Serooskerke Dinsdag 5 april, Zandput Deelnemers Dorpsraad PKN gemeente SV Serooskerke Muziekvereniging EMM Zwembad De Goudvijver Ondernemersvereniging Welzijn Veere

Nadere informatie

burgerparticipatieprojecten 26 september 2013 Portefeuillehouder Jan Steven van Dijk 6

burgerparticipatieprojecten 26 september 2013 Portefeuillehouder Jan Steven van Dijk 6 Onderwerp Vergadering van burgerparticipatieprojecten 26 september 2013 Portefeuillehouder Nummer Jan Steven van Dijk 6 Contact en vragen via Technischevragen@hollandskroon.nl Voorstel 1. een voorkeur

Nadere informatie

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd.

het thema kind en natuur waarmee een basis gelegd wordt voor betrokkenheid op latere leeftijd. Plan van Aanpak Vermaatschappelijking van groen, natuur en landschap 2016-2017 23 november 2015 Aanleiding De provincie geeft aan dat draagvlak en betrokkenheid van burgers en maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018

*Z001F59E44 9* Leiderdorp, 16 september 2014. Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Afdeling: Concernzaken OOV en Rampen Onderwerp: Beleidsplan Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Leiderdorp, 16 september 2014 Aan de raad. Beslispunten 1. Akkoord gaan met

Nadere informatie

ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA)

ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA) ONDERZOEK MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE (MFA) Gemeente Hulst GfK I juli 2014 GfK 2014 Onderzoek MFA gemeente Hulst juli 2014 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten Mening over MFA

Nadere informatie

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Voorbereiden door krachten te bundelen... 2. Visie op nieuwe taken... 2. Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2 Nieuwsbrief sociaal domein, #1 Vernieuwing welzijn, (jeugd)zorg en werk Inhoud Voorbereiden door krachten te bundelen... 2 Visie op nieuwe taken... 2 Vernieuwingen in welzijn, (jeugd)zorg en werk... 2

Nadere informatie

t Trefpunt, Laag Zuthem

t Trefpunt, Laag Zuthem t Trefpunt, Laag Zuthem 'Trefpuntbestuur peilt uw mening over t Trefpunt.' Beste bewoner van Laag Zuthem en het omliggende buitengebied, Wat zijn uw ideeën over de toekomst van ons dorpshuis? Momenteel

Nadere informatie

1. Denkt u er over na om te verhuizen?

1. Denkt u er over na om te verhuizen? 1. Rechte tellingen Open huizen route De landelijke woningmarkt trekt weer aan. In vrijwel alle Nederlandse regio s neemt het aantal woningverkopen toe ten opzichte van een jaar geleden. 1. Denkt u er

Nadere informatie

Streekagenda Waddeneilanden

Streekagenda Waddeneilanden Roo, Marijke de Van: Provincie Fryslân Verzonden: dinsdag 25 maart 2014 10:59 Aan: Statengriffie provinsje Fryslân Onderwerp: Streekagenda Waddeneilanden Opvolgingsmarkering: Markeringsstatus:

Nadere informatie

Noordeloos heeft een plan

Noordeloos heeft een plan Noordeloos heeft een plan 2016 t Noorderhuis Situatie Situatie De gemeente Giessenlanden is de rijkste van Nederland. Toch heeft de gemeente een tekort. Situatie Dat tekort kun je dichten met 70 miljoen

Nadere informatie

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften!

Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkom op de brainstormavond over leefbaarheid in Haaften! Welkomstwoord wethouder Rian Verwoert Portefeuille: Economische Zaken Sociale zaken Onderwijs en Jeugd Welzijn Zorg en volksgezondheid WMO Recreatie

Nadere informatie

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst

Het huis van je leven. Het Bosje. in het hart van Elst Het huis van je leven Het Bosje Nieuwe levensloopbestendige woningen in het hart van Elst Een leven lang lekker wonen Een levensloopbestendig huis ziet er op het oog niet zo heel anders uit als een traditionele

Nadere informatie

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1

Heilust. Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 Nieuwsbrief Heilust juni 2014 Nummer 1 West krijgt meer ruimte om te wonen, werken en spelen. Meer ruimte voor plezier en ontspanning. Meer ruimte om je thuis te voelen. In deze nieuwsbrief: - Introductie

Nadere informatie

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016

Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Toekomstvisie Waddinxveen 2030 Verslag Toekomstcafé voor maatschappelijke organisaties op 24 mei 2016 Versie 6 juni 2016 Toekomstcafés In het kader van het visietraject Waddinxveen 2030 hebben in mei 2016

Nadere informatie

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012

Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016. Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Leefbaarheidplan Zwaagdijk-West 2012-2016 Opgesteld door Dorpsraad Zwaagdijk West d.d. september 2012 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Algemene informatie dorp / kern 4 2.1 Historie 2.2 Ligging,

Nadere informatie

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg

Welkom. Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Welkom Vitalis Woonzorg Groep heet u welkom op Landgoed De Klokkenberg Landgoed de Klokkenberg omvang 41 ha. Voormalig sanatorium en medisch centrum. 1954 sanatorium/klooster. Vervolgens thorax- en hartcentrum,

Nadere informatie

Samenwerking in zorg en welzijn t.b.v. leefbaarheid kleine kernen in Overbetuwe. Esther Jansen / Akram Ghorbani

Samenwerking in zorg en welzijn t.b.v. leefbaarheid kleine kernen in Overbetuwe. Esther Jansen / Akram Ghorbani Samenwerking in zorg en welzijn t.b.v. leefbaarheid kleine kernen in Overbetuwe Esther Jansen / Akram Ghorbani 2 Welzijn Nieuwe Stijl: 8 bakens (1) 1. Gericht op de vraag achter de vraag Samen met de bewoners

Nadere informatie

Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid.

Agenderen, profileren en kennisdelen Publiciteit voor leefbaarheid. Verkort Jaarverslag 2012 Leefbaarheid Lokale ondersteuning bij idop s Bijeenkomsten met planbegeleiders Aanbod (bijvoorbeeld menukaart) voor idop s in uitvoeringsfase Intervisiebijeenkomsten Masterclass/debat/bijeenkomst

Nadere informatie

6 starterswoningen Huijbergseweg Philomenahof. Hoogerheide. koopwoningen. 1 Starterswoningen Hoogerheide

6 starterswoningen Huijbergseweg Philomenahof. Hoogerheide. koopwoningen. 1 Starterswoningen Hoogerheide 6 starterswoningen Huijbergseweg Philomenahof Hoogerheide 1 Starterswoningen Hoogerheide koopwoningen Wonen West Brabant, een betrouwbare partner Wonen West Brabant is een woningcorporatie met ongeveer

Nadere informatie

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Provinciaal Blad Nr. 2012/193 28 november 2012 ISSN: 0920-069X HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Wijziging regels subsidieverstrekking Leefbaarheid en gemeenschapsvoorzieningen

Nadere informatie

Ook in 2007 heeft de dorpsraad weer geweldig aan de weg getimmerd.

Ook in 2007 heeft de dorpsraad weer geweldig aan de weg getimmerd. p/a Zandakker 20 6909 CM Babberich Secretariaat 0316 248154 Bank: Rabo 3048.54719 Inschrijving KvK v 40125153 High Lights 2007. Ook in 2007 heeft de dorpsraad weer geweldig aan de weg getimmerd. Verkeer

Nadere informatie

Informatie Welzijn en Zorg

Informatie Welzijn en Zorg Informatie Welzijn en Zorg Centrale vraag: hoe stimuleer je als gemeente (de totstandkoming van) bewonersinitiatieven, op het gebied van welzijn en zorg? Dit om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven

Nadere informatie

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties.

Wilt u deze e-mail s.v.p. doorsturen naar de gedeputeerde vervoer en naar de verkeersdeskundigen van de staten fracties. Van: Wim Verbruggen [mailto:wverbrug@hetnet.nl] Verzonden: woensdag 10 juni 2015 21:42 Aan: STATENGRIFFIE Onderwerp: klachten-verbeterpunten openbaar vervoer Noordoost Brabant Geachte griffie, Wilt u deze

Nadere informatie

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor.

Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Met deze verkiezingseditie informeren wij u over onze motivatie, rode draad en ons verkiezingsprogramma en stellen wij u onze 19 kandidaten voor. Gemeente Belangen Korendijk Gemeente Belangen Korendijk

Nadere informatie

NieuwsHeft. Gemeenschapshuis onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 4 - september 2010

NieuwsHeft. Gemeenschapshuis onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 4 - september 2010 Jaargang 14 - nummer 4 - september 2010 Gemeenschapshuis onder de loep In dit NieuwsHeft: Heft Aanbod in tijden van veranderingen 3 Gemeente, koester de vrijwilligers! Ans van de Laar en Bartton Langens

Nadere informatie

Iedereen is anders, al zijn we groot of klein, je mag jezelf zijn.

Iedereen is anders, al zijn we groot of klein, je mag jezelf zijn. Info 20 10 juni 2015 Gouden Regels regel van de week Met de kinderen behandelen we wekelijks een regel. De regel van deze week is: Iedereen is anders, al zijn we groot of klein, je mag jezelf zijn. Trefwoord

Nadere informatie

Lezen, leren & lokaal verbonden

Lezen, leren & lokaal verbonden Lezen, leren & lokaal verbonden Meerjarenbeleidsplan 2016 tot en met 2019 Marly Driessens maart 2015 Inleiding In 2016 breekt voor bibliotheek De Lage Beemden een nieuwe beleidsperiode aan. Het fundament

Nadere informatie

Opzet burgergesprek Open Data NEXT

Opzet burgergesprek Open Data NEXT Opzet burgergesprek Open Data NEXT Datum: 26 02 2013 Inleiding De overheid heeft veel informatie, informatie die verzameld wordt om de taak van de overheid goed uit te kunnen voeren. Deze informatie wordt

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG

Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Aan de raad van de gemeente LEIDSCHENDAM-VOORBURG Datum 20 december 2011 Onderwerp Raadsbrief: Sociale structuurvisie Categorie B Verseonnummer 668763 / 681097 Portefeuillehouder De heer Rensen en de heer

Nadere informatie

Opdrachtgever Florus Groenewegen Thorbeckeplein 30 > 4812 LS Breda > info@florus.nu 06 38 308 945

Opdrachtgever Florus Groenewegen Thorbeckeplein 30 > 4812 LS Breda > info@florus.nu 06 38 308 945 FLORUS.NU > Grafischontwerper Florus Groenewegen Thorbeckeplein 30 > 4812 LS Breda > info@florus.nu 06 38 308 945 2015 In de gemeente Breda is het aanbod van de cultuureducatie voor het basisonderwijs

Nadere informatie

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers

Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Ouderen op de woningmarkt: feiten en cijfers Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten Bouwfonds Ontwikkeling, met medewerking van Rink Drost,

Nadere informatie

Jaarverslag 2011/2012 Ledenvergadering: 16 april 2011. Inleiding

Jaarverslag 2011/2012 Ledenvergadering: 16 april 2011. Inleiding Jaarverslag 2011/2012 Ledenvergadering: 16 april 2011 Inleiding Sinds de laatste ledenvergadering op 13 april 2011, is er veel gebeurd. Dit kunnen we eigenlijk de laatste jaren steeds melden als actieve

Nadere informatie

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014!

DeBeekseBron gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! Nr 1 Nieuwsbrief Wij wensen u een groene Kerst en een gelukkig en duurzaam 2014! gaat van start! Co-creation bijeenkomst in het 1 e kwartaal van 2014! De start van, de meest duurzame wijk van Limburg,

Nadere informatie