BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW"

Transcriptie

1 Pondera Consult 1 BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Bijlage 1 Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Cluster Nuon augustus 2014 Definitief

2

3 Welbergweg 49 Postbus AN Hengelo (Ov.) tel: Opdrachtgever: Nuon Wind Development B.V. Postbus DC Amsterdam Kenmerk: AS WP Nuon 2 V5 Betreft: Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder van het op te richten windpark Nuon 2 te Wieringermeer in de gemeente Hollands Kroon. Contactpersoon opdrachtgever: de heer J. Goldenbeld, tel.: Behandeld door: A.U.G. Beltau. 3 september Op alle opdrachten, betalingen en transacties zijn van toepassing De Nieuwe Regeling tussen opdrachtgever en adviserend ingenieursbureau DNR 2011.

4 Inhoud 1. Inleiding Beschrijving van de locatie Gegevens turbine Regelgeving Akoestisch onderzoek Beoordeling Invoer rekenmodel Windaanbod Geluidbron Acciona AW116/ Geluidbron Alstom ECO Geluidbron Enercon E Geluidbron Gamesa G Geluidbron GE Geluidbron Nordex N117/ Geluidbron Senvion 3.2M Geluidbron Siemens SWT Vestas V MW Rekenresultaten Beoordeling geluid Onderzoek slagschaduw Normstelling Schaduwgebied Potentiële schaduw Rekenresultaten Hinderduur bij woningen Cumulatieve effecten windpark Nuon 2 en overige windparken Bespreking AS WP Nuon 2 V6 3 september 2014

5 Bijlagen bijlage 1 : verklarende begrippenlijst bijlage 2 : gegevens turbines bijlage 3 : jaargemiddelde windsnelheden op ashoogten bijlage 4 : objecten rekenmodel akoestiek bijlage 5 : rekenresultaten akoestiek Figuren figuur 1 : objecten rekenmodel figuur 2 : geluidcontour AW116/ figuur 3 : geluidcontour ECO figuur 4 : geluidcontour E figuur 5 : geluidcontour G figuur 6 : geluidcontour GE figuur 7 : geluidcontour N figuur 8 : geluidcontour 3.2M figuur 9 : geluidcontour SWT figuur 10 : geluidcontour V MW figuur 11 : schaduwcontouren AW116/ figuur 12 : schaduwcontouren ECO figuur 13 : schaduwcontouren E figuur 14 : schaduwcontouren G figuur 15 : schaduwcontouren GE figuur 16 : schaduwcontouren N figuur 17 : schaduwcontouren 3.2M figuur 18 : schaduwcontouren SWT figuur 19 : schaduwcontouren V MW figuur 20 : geluidcontour AW116/3000; voorzieningen figuur 21 : geluidcontouren G114; voorzieningen AS WP Nuon 2 V6 3 september 2014

6 1. Inleiding In opdracht van Nuon Wind Development B.V. is onderzoek uitgevoerd voor een op te richten windpark met vijf turbines. Het betreft windpark Nuon 2 gelegen nabij de Medemblikkertocht in de gemeente Hollands Kroon. Uitgevoerd is een akoestisch onderzoek en een onderzoek naar slagschaduwhinder in het kader van de omgevingsvergunningaanvraag Wabo. Onderzocht zijn negen windturbinetypen met een ashoogte variërend van 92,5 tot 120 m, te weten: Acciona AW116/3000 turbine (3 MW) met een ashoogte van 120 m; Alstom ECO 110 turbine (3 MW) met een ashoogte van 92,5 m (90+2,5 m fundament); Enercon E-101 turbine (3 MW) met een ashoogte van 101,5 m (99+2,5 m fundament); Gamesa G114 turbine (2,5 MW) met een ashoogte van 95,5 m (93+2,5 m fundament); GE turbine (3,2 MW) met een ashoogte van 100,8 m (98,3+2,5 m fundament); Nordex N117/3000 turbine (3 MW) met een ashoogte van 120 m; Senvion 3.2M114 turbine (3,2 MW) met een ashoogte van 120 m; Siemens SWT turbine (3,2 MW) met een ashoogte van 117,5 m (115+2,5 m fundament +MV); Vestas V MW turbine (3,3 MW) met een ashoogte van 120 m (119+1 m fundament). Verder zijn de cumulatieve effecten van het bestaande windpark Wagendorp, het te realiseren windpark ECN en de solitaire windturbine De Ambtenaar bepaald. Een verklarende begrippenlijst is opgenomen in bijlage Beschrijving van de locatie De locatie is gelegen in de Wieringermeerpolder in de gemeente Hollands Kroon in de kop van de provincie Noord-Holland, zie Afbeelding 1. Ten zuiden bevindt zich de plaats Medemblik en direct ten noorden het ECN testpark voor windturbines. Ten westen loopt de Medemblikkerweg N240 van Medemblik naar Wieringerwerf en ten oosten is het IJsselmeer. De omgeving wordt verder gekenmerkt door intensieve akkerbouw AS WP Nuon 2 V6 3 september

7 Afbeelding 1: locatie windpark Nuon 2 in Wieringermeer (rood). De meest nabij gelegen woning van derden is aan de Zuiderdijkweg 14 op 405 m afstand ten oosten van het windpark (zie toetspunt 14-1 in figuur 1). Bij de inrichting behoren geen eigen woningen van deelnemers in het project. 1.2 Gegevens turbine Gegevens en algemene specificaties van de onderzochte turbines zijn gegeven in bijlage Regelgeving Een windturbine (of meerdere windturbines) (de inrichting) valt onder paragraaf van het Activiteitenbesluit 1. Volgens artikel 1.11 derde lid moet bij de melding een rapport van een akoestisch onderzoek worden overlegd. Het akoe s- tisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de ministeriële regeling 2. Binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter vanaf de locatie van een turbine bevinden zich woningen van derden, zodat ook onderzoek naar slagschaduwhinder is uitgevoerd. Hetzelfde normstelsel geldt voor een aanvraag voor een omgevingsvergunning. 1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 19 oktober 2007, nr , Staatsblad 2007/ Reken- en meetvoorschrift windturbines, Staatscourant nr 19592, 23 december AS WP Nuon 2 V6 3 september

8 2. Akoestisch onderzoek 2.1 Beoordeling Normstelling Volgens artikel 3.14a eerste lid van het Activiteitenbesluit wordt het geluidniveau vanwege windturbines dat optreedt bij woningen van derden getoetst aan de waarden L den =47 db en L night =41 db Overige beoordeling In het Activiteitenbesluit is verder in artikel 3.14a tweede lid geregeld dat het bevoegd gezag een lagere geluidnorm kan stellen, teneinde rekening te houden met cumulatie van geluid als gevolg van een andere windturbine of een andere combinatie van windturbines. Bij de toepassing van artikel 3.14a tweede lid wordt geen rekening gehouden met een windturbine of een combinatie van windturbines die behoort tot een andere inrichting waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel een vergunning in werking en onherroepelijk was. Dit overgangsrecht (Activiteitenbesluit 6.10a, artikel 6.21a, lid 2) geldt voor windturbines van voor 1 januari Invoer rekenmodel Van de situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld met behulp van het programma Geomilieu module IL-WT versie V2.60. Hiermee zijn de jaargemiddelde geluidniveaus berekend. De modellering en de overdrachtsberekening zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines. De geometrie van de omgeving is vastgesteld aan de hand van geografisch informatiesysteem (GIS, BAG en TOP10NL), luchtfoto s, aangeleverde documentatie en telefonisch verkregen informatie. In het gebied zijn bodemgebieden aangeduid als akoestisch absorberend (B=0,9), de terreinverhardingen ter plaatse van maatgevende woningen als grotendeels akoestische reflecterend (B=0,2) en relevante wegen en wateren als akoestisch reflecterend (B=0) (figuur 1). Een windturbine is akoestisch gemodelleerd met drie rondom uitstralende puntbronnen (dag, avond en nachtemissie) ter hoogte van de rotoras. In het akoestische model zijn 18 toetspunten gedefinieerd ter plaatse van de woningen van derden in het gebied. De positie van alle woningen zijn gebaseerd op aangeleverde gegevens van Nuon Wind, het BAG bestand (Basisregistratie Adressen en Gebouwen). De toetspunten voor de woningen van derden worden representatief geacht voor de situatie en bepalen de maximale jaargemiddelde belasting ter plaatse. In Tabel 2-1 zijn de 18 geselecteerde (referentie)toetspunten gegeven. In het geval dat er zich aan weerszijden van de toetspunten akoestisch maatgevende windturbines bevinden, dan wordt het toetspunt verder verfijnd en onderverdeeld in de verschillende gevel(oriëntatie)delen (zoals de normstelling feitelijk voorschrijft). In alle andere gevallen volstaat een toetspunt ter hoogte van een woning omdat immers in dit geval al de maximale berekende belasting wordt gegeven AS WP Nuon 2 V6 3 september

9 Tabel 2-1: (referentie)toetspunten. toetspunt omschrijving nr * afstand circa [m] windrichting 27 Medemblikkerweg W van MT-01 3 Wagendwarspad Z van MT Wagenpad ZW van MT Zuiderdijkweg ZO van MT Zuiderdijkweg 14, westgevel 405 O van MT Oostermiddenmeerweg zuidgevel 920 NW van MT westgevel 920 NW van MT noordgevel 920 NW van MT O Oostermiddenmeerweg O-1 zuidgevel NW van MT O-2 westgevel NW van MT O-3 noordgevel NW van MT O Oostermiddenmeerweg O-1 zuidgevel NO van MT O-2 westgevel NO van MT O-3 oostgevel NO van MT Oostermiddenmeerweg zuidgevel 905 NO van MT westgevel 905 NO van MT noordgevel 905 NO van MT Oostermiddenmeerweg zuidgevel 775 N van MT westgevel 775 N van MT noordgevel 775 N van MT zuidgevel, stacaravan ** 790 NO van MT westgevel, stacaravan ** 790 NO van MT noordgevel, stacaravan ** 790 NO van MT oostgevel, stacaravan ** 790 NO van MT Oostermiddenmeerweg zuidgevel 855 N van MT westgevel 855 N van MT oostgevel 855 N van MT Oostermiddenmeerweg zuidgevel 850 N van MT westgevel 850 N van MT noordgevel 850 N van MT oostgevel 850 N van MT Oostermiddenmeerweg zuidgevel 765 N van MT westgevel 765 N van MT noordgevel 765 N van MT-03 19a Oostermiddenmeerweg 19a 19a-1 zuidgevel 885 N van MT-03 19a-2 westgevel 885 N van MT-03 19a-3 noordgevel 885 N van MT AS WP Nuon 2 V6 3 september

10 toetspunt omschrijving nr * afstand circa [m] windrichting 18 Oostermiddenmeerweg zuidgevel 790 N van MT westgevel 790 N van MT noordgevel 790 N van MT O Oostermiddenmeerweg O-1 zuidgevel 770 N van MT O-2 westgevel 770 N van MT O-3 noordgevel 770 N van MT Oostermiddenmeerweg zuidgevel 860 N van MT westgevel 860 N van MT noordgevel 860 N van MT Oostermiddenmeerweg zuidgevel 905 N van MT westgevel 905 N van MT noordgevel 905 N van MT-01 * : als een toetspuntnummer een nadere cijfer identificatie heeft (zoals 14-1), dat duidt dit er op dat het toetspunt verder is verfijnd en dat geveloriëntatie van toepassing is. ** : het bestemmingsplan kent hiervoor geen bestemming. De stacaravans zijn bedoeld voor bewoning, worden feitelijk permanent bewoond en kunnen onder omstandigheid worden aangemerkt als g e- luidsgevoelig object. In het onderzoek stellen wij voor om deze stacaravans wel te beschouwen maar niet te toetsen aan normstelling. De (referentie)toetspunten hebben een beoordelingshoogte van +5 m boven het plaatselijke maaiveld (behoudens bewoonde stacaravans, hier geldt +2 m) en zijn weergegeven in figuur 1. Op elk toetspunt is het jaargemiddelde geluidniveau L den berekend. Het rekenresultaat is het invallende geluidniveau (dat wil zeggen zonder reflectie van de achterliggende eigen gevel, zoals voorgeschreven). Details van de invoergegevens van het rekenmodel zijn gegeven in bijlage 4 achter in deze rapportage AS WP Nuon 2 V6 3 september

11 2.3 Windaanbod De jaargemiddelde bronsterkte L E van een windturbine is afhankelijk van de optredende windsnelheden op ashoogte. Door het KNMI zijn gegevens gepubliceerd over de distributie van voorkomende windsnelheden op 80 tot 120 m hoogte. Deze distributies zijn gespecificeerd voor de dag-, de avond- en de nachtperiode. De data zijn gebaseerd op het meteo-model van het KNMI en beschikbaar op rasterpunten over geheel Nederland 3. De verschillen tussen de gemiddelde windsnelheden in dag, de avond en de nacht zijn beperkt. Onderstaande Grafiek 2-1 geeft de verdeling van de jaargemiddelde windsnelheden op meteolocatie ( NB, OL) op +120 m voor de dag, avond en nacht. Grafiek 2-1: voorkomende windsnelheden op ashoogte +120 m. De grafieken voor de andere ashoogten zijn opgenomen in bijlage Geluidbron Acciona AW116/3000 Door Acciona zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de Acciona AW116/3000 windturbine 4. De bronsterkte bedraagt 104,0 db(a) bij een windsnelheid V as van 8 m/s. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden V as (120m) van circa 3 tot 25 m/s. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven 5 bij een windsnelheid van V 10 =7 m/s en wat overeenkomt met V as (120m) =10,3 m/s. 3 Activiteitenregeling milieubeheer Bijlage 4, Reken- en meetvoorschrift windturbines, bepaling windsnelheidsverdeling. 4 Noise emission for the AW116/3000 at different hub wind speeds, doc DPI.450 rev A, Acciona Windpower Sound power levels AW116/3000, doc DG rev E, Acciona Windpower AS WP Nuon 2 V6 3 september

12 De gerapporteerde bronsterkten van de Acciona AW116/3000 turbine zijn omgerekend naar jaargemiddelde bronsterkten in relatie tot de lokale windsnelheid op een ashoogte van 120 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven in Grafiek 2-2. Grafiek 2-2: verdeling bronsterkten Acciona AW116/3000. Ter informatie zijn in de grafiek ook de gecorrigeerde bronsterkten weergegeven per windsnelheidsklasse voor de dag, de avond en de nacht. De gele, blauwe en rode staven representeren de bronsterkten gecorrigeerd voor het percentage van de tijd dat de betreffende windsnelheidsklasse optreedt. Hieruit valt op te maken dat het geluid bij windsnelheden van V as =7 tot 13 m/s de hoogste bijdrage levert aan het jaargemiddelde. Het geluid bij windsnelheden tot V as =4 m/s en boven 18 m/s heeft een lage bijdrage. Cumulatie van deze bronsterkten over alle windsnelheidsklassen levert de jaargemiddelde bronsterkten op. Deze waarden L W,j bedragen 103,8, 103,9 en 104,1 db(a) voor respectievelijk de dag, de avond en de nacht. In het geval dat gegevens over de bronsterkten van een turbine ontbreken zoals bronsterkten bij lage of bij hoge windsnelheden of als er spectrale informatie ontbreekt dan zijn deze data geschat op basis van gegevens van vergelijkbare turb i- nes en op basis van ervaringen AS WP Nuon 2 V6 3 september

13 2.5 Geluidbron Alstom ECO 110 Door Alstom zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de Alstom ECO 110 windturbine 6. De bronsterkte bedraagt 101,6 db(a) bij een windsnelheid V as van 8 m/s. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden V as van 4 tot 14 m/s. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven 7 bij een windsnelheid van V as (92,5m) =10 m/s. De gerapporteerde bronsterkten van de Alstom ECO 110 turbine zijn omgerekend naar jaargemiddelde bronsterkten in relatie tot de lokale windsnelheid op een ashoogte van 92,5 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven in Grafiek 2-3. Grafiek 2-3: verdeling bronsterkten Alstom ECO Sound power level for the ECO 110, Doc nr: DST-0434 Rev. 03, Alstom Wind Acoustic Noise Emission for the ECO 110, Doc nr: DST-0449 Rev. 01, Alstom Wind AS WP Nuon 2 V6 3 september

14 2.6 Geluidbron Enercon E-101 Door Enercon zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de Enercon E-101 windturbine 8. De bronsterkte bedraagt 105,4 db(a) bij een windsnelheid V 10 van 8 m/s boven een vlak landbouwgebied (z 0 =0,05) en een rotoras op 99 m hoogte. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden V 10 van 5 tot 10 m/s. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven 9 bij een windsnelheid van V 10 =8 m/s en wat overeenkomt met V as (101,5m) =11,5 m/s. De gerapporteerde bronsterkten van de Enercon E-101 turbine zijn omgerekend naar jaargemiddelde bronsterkten in relatie tot de lokale windsnelheid op een ashoogte van 101,5 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven Grafiek 2-4. Grafiek 2-4: verdeling bronsterkten Enercon E Sound Power Level of the Enercon E-101 Operational Mode I, april 2013, Enercon. 9 Extract of Test Report IEC on noise emission of wind turbine generator op type E-101, Kötter AS WP Nuon 2 V6 3 september

15 2.7 Geluidbron Gamesa G114 Door Gamesa zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de Gamesa G114 windturbine 10. De bronsterkte bedraagt 106,0 db(a) bij een windsnelheid V 10 van 8 m/s boven een vlak landbouwgebied (z 0 =0,05) en een rotoras op 93 m hoogte. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden V 10 van 3 tot 10 m/s. Vanwege het ontbreken hiervan is bij de overdrachtsberekeningen het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven 11 voor een genormaliseerde situatie (alle ashoogten en windsnelheden) van een kleinere vergelijkbare turbine van dezelfde fabrikant. De gerapporteerde bronsterkten van de Gamesa G114 turbine zijn omgerekend naar jaargemiddelde bronsterkten in relatie tot de lokale windsnelheid op een ashoogte van 95,5 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven Grafiek 2-5. Grafiek 2-5: verdeling bronsterkten Gamesa G G MW IIA 50/60 Hz wind turbine power curve and noise emission level; Document no: GD en, Gamesa G MW CIIIA 502/60Hz noise emission analyses, doc GD en, Gamesa AS WP Nuon 2 V6 3 september

16 2.8 Geluidbron GE Door GE Wind zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de GE windturbine 12. De bronsterkte bedraagt 102,0 db(a) bij een windsnelheid V as van 8 m/s. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden V as van 3 tot 10 m/s. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven 13 bij een windsnelheid van V 10 =7 m/s en wat overeenkomt met V as (100,8m) =10,1 m/s. De gerapporteerde bronsterkten van de GE turbine zijn omgerekend naar jaargemiddelde bronsterkten in relatie tot de lokale windsnelheid op een ashoogte van 100,8 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven Grafiek 2-6. Grafiek 2-6: verdeling bronsterkten GE Technical documentation wind turbine generator systems , product acoustic specifications, Noise-Reduced operation according to IEC, GE Power & Water doc. 3.2DF-103_xxHz_SCD_allComp_NRO_IECxxxxx.Enxxx.01a.docx, Technical documentation wind turbine generator systems , product acoustic specifications, normal operation according to IEC, GE Power & Water doc. 3.2DF-103_xxHz_SCD_allComp_NO_IECxxxxx.Enxxx.01.docx, AS WP Nuon 2 V6 3 september

17 2.10 Geluidbron Nordex N117/3000 Door Nordex zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de Nordex N117/3000 windturbine 14. De bronsterkte bedraagt 104,2 db(a) bij een windsnelheid V as van 8 m/s. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden V 10 van 3 tot 20 m/s. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven 15 bij een windsnelheid van V 10 =8 m/s en wat overeenkomt met V as (120m) =11,8 m/s. De gerapporteerde bronsterkten van de Nordex N117/3000 turbine zijn omger e- kend naar jaargemiddelde bronsterkten in relatie tot de lokale windsnelheid op een ashoogte van 120 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven Grafiek 2-7. Grafiek 2-7: verdeling bronsterkten Nordex N117/ Extrapolated sound power level N117/3000 R120, Doc no SEE_NL14360_100_00 rev 00, Nordex Technical Report third octave band levels N117/3000, Doc no: F008_244_A08_EN Rev 01, Nordex AS WP Nuon 2 V6 3 september

18 2.11 Geluidbron Senvion 3.2M114 Door Senvion zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de Senvion 3.2M114 windturbine 16. De bronsterkte bedraagt 103,7 db(a) bij een windsnelheid V as van 8 m/s. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden V as van 4 tot 22 m/s. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven 17 bij een windsnelheid van V 10 =6 m/s en wat overeenkomt met V as (120m) =8,8 m/s. De gerapporteerde bronsterkten van de Senvion 3.2M114 turbine zijn omgerekend naar jaargemiddelde bronsterkten in relatie tot de lokale windsnelheid op een ashoogte van 120 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven Grafiek 2-8. Grafiek 2-8: verdeling bronsterkten Senvion 3.2M Power Curve & Sound Power Level 3.2M 114 [50Hz], Doc.-ID: SD-3 2-WT PC-00-B-D-EN, Senvion Summary of results of the noise emission measurement WTGS of the type Repower 3.2M114, Garrad Hassan , AS WP Nuon 2 V6 3 september

19 2.12 Geluidbron Siemens SWT Door Siemens zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de Siemens SWT windturbine 18. De bronsterkte bedraagt 103,2 db(a) bij een windsnelheid V as van 8 m/s. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden V as van 3 tot 12 m/s. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven 19 bij een windsnelheid van V as (117,5) =8,8 m/s. De gerapporteerde bronsterkten van de Siemens SWT turbine zijn omgerekend naar jaargemiddeldebronsterkten in relatie tot de lokale windsnelheid op een ashoogte van 117,5 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven Grafiek 2-9. Grafiek 2-9: verdeling bronsterkten Siemens SWT Standard Acoustic Emission, SWT A rev 0, Hub Height 115 m, Document ID: E W ON UNA COE LS GS , Siemens Standard Acoustic Emission, SWT A rev 0, Hub Height 115 m, Document ID: E W ON UNA COE LS GS , Siemens AS WP Nuon 2 V6 3 september

20 2.13 Vestas V MW Door Vestas zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de Vestas V MW windturbine 20. De bronsterkte bedraagt 106,5 db(a) bij een windsnelheid V 10 van 8 m/s boven een vlak landbouwgebied (z 0 =0,05) en een rotoras op 119 m hoogte. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden V as van 3 tot 13 m/s. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven 21 bij een windsnelheid van V as (120m) =8 m/s. De gerapporteerde bronsterkten van de Vestas V MW turbine zijn omgerekend naar jaargemiddelde bronsterkten in relatie tot de lokale windsnelheid op een ashoogte van 120 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven Grafiek Grafiek 2-10: verdeling bronsterkten Vestas V MW Rekenresultaten Per toetspunt zijn de jaargemiddelde geluidniveaus L day, L evening en L night berekend als gevolg van de verschillende turbinetypen van windpark Nuon 2 die optreden op +5 m en +2 m (stacaravans) hoogte. De L den is het tijdgewogen gemiddelde van: Het jaargemiddelde geluidniveau in de dag L day ; Het jaargemiddelde geluidniveau in de avond L evening vermeerderd met 5 db; Het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht L night vermeerderd met 10 db. In Tabel 2-2 zijn de jaargemiddelde geluidniveaus L den van windpark Nuon 2 gegeven. 20 General Specification V MW 50 /60 Hz, Document nr: V07, Vestas V MW-50Hz, third octaves according to Dutch requirements, class III DMS _V00, Vestas AS WP Nuon 2 V6 3 september

21 Tabel 2-2: rekenresultaten windpark Nuon 2, verschillende windturbinetypen. toetspunt jaargemiddeld geluidniveau L den windpark Nuon 2[dB] AW ECO E-101 G114 GE N M SWT V O O O O O O * * * * a a a O O O AS WP Nuon 2 V6 3 september

22 toetspunt jaargemiddeld geluidniveau L den windpark Nuon 2[dB] AW ECO E-101 G114 GE N M SWT V * : deze stacaravans wel beschouwen maar niet toetsen aan normstelling. In figuur 2 tot en met figuur 10 zin de bijbehorende L den =47 db contouren weergegeven zoals die optreden op een waarneemhoogte van +5 m Beoordeling geluid Bij de woningen van derden wordt voor alle windturbinetypen in windpark Nuon 2 voldaan aan de geluidnorm L den =47 db en L night =41 db AS WP Nuon 2 V6 3 september

23 3. Onderzoek slagschaduw 3.1 Normstelling Schaduweffecten van een draaiende windturbine kunnen hinder veroorzaken bij mensen. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die ondervonden kan worden. Bekend is dat flikkerfrequenties tussen 2,5 en 14 Hz als erg storend worden ervaren en schadelijk kunnen zijn. Een groter verschil tussen licht en donker (meer contrast) wordt als hinderlijker ervaren. Verder speelt de blootstellingsduur een grote rol bij de beleving. In artikel 3.14 onder 4. van het Activiteitenbesluit wordt verwezen naar de bij de ministeriële regeling te stellen maatregelen. In deze Regeling 22 is in artikel 3.12 voorgeschreven dat een turbine is voorzien van een automatische stilstand svoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voor zover de afstand tussen de turbine en de woning minder bedraagt dan twaalf maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden 23. In het kader van dit onderzoek wordt dit artikel als volgt geïnterpreteerd: Bij de beoordeling worden alleen woningen van derden betrokken; De eventuele schaduw van turbines op een grotere afstand dan twaalf maal de rotordiameter wordt verwaarloosd; Schaduw bij een zonnestand lager dan vijf graden wordt als niet-hinderlijk beoordeeld. Bij zonsopgang en zonsondergang is het licht vrij diffuus en wordt de turbine vaak aan het zicht onttrokken door gebouwen en begroeiing; Bij een windpark worden de schaduwduren en schaduwdagen van afzonderlijke turbines opgeteld voor zover de schaduwen elkaar niet overlappen; Er is volgens het Activiteitenbesluit een stilstandsvoorziening op een turbine nodig als de gemiddelde duur van hinderlijke schaduw gemiddeld meer is dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten per dag. Tenminste als zich in de door de slagschaduw getroffen uitwendige scheidingsconstructie van gevoelige gebouwen zich ramen bevinden. In dit onderzoek worden w o- ningen geselecteerd waar meer dan zes uren per jaar slagschaduwhinder optreedt. 3.2 Schaduwgebied Bij de opkomst en de ondergang van de zon kan de schaduw van een turbine aan de westkant en aan de oostkant ver reiken. Op afstanden groter dan twaalf maal de rotordiameter wordt de slagschaduw echter niet meer als hinderlijk beoordeeld. Aan de noordzijde wordt het schaduwgebied begrensd omdat de zon in het zuiden altijd hoog staat. Aan de zuidzijde treedt nooit schaduw op omdat de zon nooit in het noorden staat. 22 Regeling van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 november 2007 nr. DJZ houdende regels voor inrichtingen (Regeling algemene regels voor inrichtingen milieubeheer). 23 Voor de letterlijke tekst wordt verwezen naar de regeling AS WP Nuon 2 V6 3 september

24 3.3 Potentiële schaduw Op basis van de turbineafmetingen, de gang van de zon en een minimale zonhoogte van vijf graden, zijn de dagen en tijden berekend waarop slagschaduw kan optreden. De gang van de zon is voor alle dagen van het jaar bepaald met een astronomisch rekenmodel waarbij rekening is gehouden met de betreffende locatie (noorderbreedte en oosterlengte) op de aarde. De potentiële hinderduur is een theoretisch maximum. Hieruit is de verwachte hinderduur berekend door het toepassen van correcties. Als gevolg van deze correcties is de verwachte hinderduur aanmerkelijk korter dan de potentiële hinderduur Zonneschijn Schaduw is er alleen als de zon schijnt. Deze correctie is gebaseerd op het percentage van de daglengte dat de zon gemiddeld schijnt in dit gebied en in de betreffende maand. De percentages worden ontleend aan meerjarige data van nabijgelegen KNMI meteostations. Grafiek 3-1: deel van de dag zonneschijn Oriëntatie Het rotorvlak staat niet altijd haaks op de schaduwrichting waardoor de hinderduur wordt beperkt. Als het rotorvlak evenwijdig staat aan de schaduwrichting treedt er geen of nauwelijks lichtflikkering op. Deze correctie is gebaseerd op de distributie van de voorkomende windrichtingen. De percentages worden ontleend aan meerjarige data van meteostations waarbij alleen de windsnelheden boven 2 m/s zijn betrokken. Afhankelijk van de richting van waaruit de turbine wordt gezien ligt de deze correctie tussen circa 55% en 75%. Grafiek 3-2: distributie windrichtingen AS WP Nuon 2 V6 3 september

25 3.3.3 Bedrijfstijd Slagschaduwhinder treedt alleen op als de rotor draait. De correctie is gebaseerd op de distributie van de voorkomende windsnelheden. Windturbines zijn veelal 80% tot 95% van de tijd in bedrijf. 3.4 Rekenresultaten Van het windpark Nuon 2 zijn de schaduwduren in het omliggende gebied berekend voor de verschillende turbinetypen met het programma WindPRO versie In figuur 11 tot en met figuur 19 zijn met een groene, rode en grijze isolijn aangegeven waar de totale jaarlijkse verwachte hinderduur respectievelijk 0, 5 of 15 uur bedraagt. Bij woningen buiten de rode 5 uurcontour wordt aan de norm voldaan. De berekening is uitgevoerd voor een raster met punten, waarbij geen rekening is gehouden met de afmetingen van gevels met ramen, zoals dit wel bij woningen afzonderlijk gebeurd. 3.5 Hinderduur bij woningen De jaarlijkse hinderduur bij 18 rekenpunten is berekend. Bij de beoordeling van slagschaduwhinder wordt niet uitgegaan van een bepaalde positie, maar van een gevelvlak dat alle ramen omvat, dus als worst-case en bestaat volledig uit glas (in het model als kas/ greenhouse). Vanwege de afmetingen van dat vlak duurt de schaduwpassage langs het vlak wat langer dan de passage langs een punt. Voor de gevelhoogte is uitgegaan van 5 m en voor de geprojecteerde breedte van het gevelvlak is 8 m aangehouden. In de berekening van de contouren is met deze afmetingen geen rekening gehouden. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 3-1. Hierin is per woning voor de verschillende turbinetypen de te verwachten hinderduur per jaar gegeven (tijden in uu:mm; uren en minuten) AS WP Nuon 2 V6 3 september

26 Tabel 3-1: jaarlijkse schaduwduren windpark Nuon 2, verschillende windturbinetypen. toetspunt verwachte hinderduur per jaar windpark Nuon 2 [uu:mm] nr AW ECO E-101 G114 GE N M SWT V :29 10:06 9:31 9:44 13:40 13:06 12:47 12:45 13: :14 16:48 14:35 15:09 19:27 18:35 18:14 17:59 19:14 32 (1-2-3) 4:01 1:20 1:31 1:34 4:03 3:52 3:39 3:01 4:01 31-O (1-2-3) 2:55 0:27 0:38 0:40 2:56 2:50 2:36 2:42 2:55 27-O (1-2-3) 5:13 3:06 2:53 2:54 5:54 5:05 4:53 4:57 5:13 26 (1-2-3) 7:12 4:17 3:41 4:27 7:17 6:25 6:09 6:16 7:12 24 (1-2-3) 5:47 1:43 1:55 2:00 6:34 5:35 5:09 5:22 5:47 24 ( ) * 7:35 3:51 4:10 4:16 7:40 7:21 6:59 7:10 7:35 23 (1-2-3) 2:26 0:52 0:55 0:57 2:30 2:17 1:55 2:08 2:26 21 ( ) 5:53 1:43 2:03 2:07 5:59 5:40 5:10 5:25 5:53 20 (1-2-3) 5:37 1:57 1:37 1:39 5:45 5:18 4:32 4:58 5:37 19a (1-2-3) 5:26 1:48 2:01 2:04 5:31 5:11 4:43 4:58 5:26 18 (1-2-3) 10:14 4:53 5:24 5:30 10:21 9:55 9:26 9:39 10:14 14-O (1-2-3) 5:51 1:57 2:02 2:03 5:55 5:01 4:36 4:50 5:51 13 (1-2-3) 2:10 1:11 1:16 1:17 2:11 2:06 2:02 2:03 2:10 11 (1-2-3) 2:30 1:05 1:13 1:16 2:31 2:26 2:17 2:21 2:30 * : deze stacaravans wel beschouwen maar niet toetsen aan normstelling. --: geen slagschaduwhinder. Binnen een afstand van circa 350 tot 400 m vanaf een de turbine kan de zon volledig bedekt worden door een rotorblad. De rotor moet dan haaks staan op de richting van de zon. De schaduw is dan maximaal en wordt als meer hinderlijk ervaren. Op grotere afstanden is de schaduw nooit volledig. De frequenties van de lichtflikkeringen van deze turbines liggen ruim onder de 2,5 Hz. Flikkerfrequenties vanaf 2,5 Hz worden als erg storend ervaren en kunnen schadelijk zijn. Bij de bepaling van de schaduwduren is geen rekening gehouden met eventuele beplanting en gebouwen die het zicht kunnen belemmeren. Hierdoor kan de hinder minder zijn. De vetgedrukte tijden in Tabel 3-1 worden zo nodig beperkt tot de normstelling door een automatische stilstandsvoorziening die de windturbine(s) afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van de gevoelige objecten. Er zijn dan gemiddeld niet meer dan zeventien dager per jaar waarop de hinderduur meer is dan 20 minuten. Mitigerende maatregelen worden bepaald als de turbinekeuze bekend is AS WP Nuon 2 V6 3 september

27 4. Cumulatieve effecten windpark Nuon 2 en overige windparken Tussen de lijnopstelling van windpark Nuon 2 ligt windpark Wagendorp dat na 1 januari 2011 zal worden gerealiseerd. Direct ten noorden van windpark Nuon 2 wordt een uitbreiding van het bestaande ECN testpark gerealiseerd. Ten zuiden nabij Medemblik is na 1 januari 2011 de solitaire windturbine De Ambtenaar gerealiseerd. Voor deze beide windparken en deze solitaire windturbine geldt hier niet het overgangsrecht waardoor rekening wordt gehouden met cumulatie van geluid als gevolg van deze andere windturbine of deze andere combinatie van windturbines. In het Activiteitenbesluit artikel 3.14a lid 2 is geregeld dat het bevoegd gezag een lagere geluidnorm kan stellen, teneinde rekening te houden met bovengenoemde cumulatie van geluid. De beide windparken en de solitaire windturbine hebben de volgende configuraties: windpark Wagendorp 24. Vier turbines in lijn, type Vestas V MW met een ashoogte van 119 m; testpark ECN met uitbreiding 25. Zeventien turbines verdeeld over twee parallelle lijnen, verschillende onderzoeks- en prototype turbines met ashoogten van 90 m tot 150 m. Voor het variabele deel van het testpark is hier rekening gehouden met de maximale belasting van het maatgevende turbinetype op een toetspunt; windturbine De Ambtenaar 26. Eén solitaire turbine, type Enercon E-126 met een ashoogte van 135 m. Om de cumulatieve effecten van de beide windparken (met de maximale belasting per toetspunt) en de solitaire windturbine te bepalen, zijn de geluidbelastingen overgenomen uit de genoemde literatuurverwijzingen. In Tabel 4-1 zijn per toetspunt de maximaal mogelijke tijdgewogen gemiddelde geluidniveaus L den voor het windpark Nuon 2 en de overige windturbines cumulatief gegeven. 24 Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw windpark Wieringermeer, kenmerk AS WP Wieringermeer V3, Pondera Services 27 juni Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw van het op te richten testpark ECN te Wieringermeer in de g e- meente Hollands Kroon, Pondera Services AS WP ECN V5 3 september Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw windpark Wieringermeer, kenmerk AS WP Wieringe r- meer V3, Pondera Services 27 juni AS WP Nuon 2 V6 3 september

28 Tabel 4-1: rekenresultaten windpark Nuon 2 en overige windturbines; maximaal cumulatief. toetspunt jaargemiddeld geluidniveau windpark Nuon 2 cumulatief L den, cum [db] nr AW ECO E-101 G114 GE N M SWT V O O O O O O * * * * a a a O O O AS WP Nuon 2 V6 3 september

29 toetspunt jaargemiddeld geluidniveau windpark Nuon 2 cumulatief L den, cum [db] nr AW ECO E-101 G114 GE N M SWT V * : deze stacaravans wel beschouwen maar niet beoordelen. De maximaal mogelijke cumulatieve geluidbelasting L den, cum ter plaatse van één woning van derden bedraagt maximaal 48 db, te weten aan de westgevel van de Zuiderdijkweg 14. De vetgedrukte waarden in Tabel 4-1 laten zien dat dit optreedt bij de Acciona AW/ en Gamesa G114 turbines. 4.1 Voorzieningen cumulatie geluid In Tabel 4-2 zijn instellingen voor geluidvoorzieningen gegeven van de opstellingen met Acciona AW/ en Gamesa G114 turbines waarbij L den, cum met 1 db kan worden verlaagd. Tabel 4-2: bedrijfsinstelling specifieke turbines windpark Nuon 2. turbine * dag avond nacht 07:00 19:00 uur 19:00 23:00 uur 23:00 07:00 uur opstelling AW116/3000 turbines MT mode -1 db opstelling G114 turbines MT mode N1 * : turbinenummering zie bijlage 4. --: turbine in werking in standaard uitvoering (mode 0). In Tabel 4-3 is voor toetspunt 14-1, de westgevel Zuiderdijkweg 14, de herberekende maximaal mogelijke jaargemiddelde geluidniveau met voorzieningen gegeven. Dit voor de opstelling met de turbinetypen Acciona AW/ en Gamesa G114. In bijlage 4 en bijlage 5 zijn respectievelijk de akoestische gegevens en de rekenresultaten gegeven. Tabel 4-3: rekenresultaten windpark Nuon 2 na voorzieningen specifieke turbines en cumulatie overige windturbines; toetspunt toetspunt nr omschrijving jaargemiddeld geluidniveau windpark Nuon 2 cumulatief L den, cum [db] AW116 G Zuiderdijkweg 14, westgevel : niet van toepassing. In figuur 20 en figuur 21 zijn voor windpark Nuon 2 de herberekende L den =47 db contouren weergegeven voor de opstellingen met Acciona AW116/300 en Gamesa G114 turbines met geluidvoorzieningen AS WP Nuon 2 V6 3 september

30 5. Bespreking Bij alle woningen wordt voldaan aan de geluidnorm L den =47 db en L night =41 db. Mitigerende maatregelen zijn niet nodig. Dit geldt voor alle turbinetypen. De cumulatieve geluidbelastingen vanwege Windpark NUON 2 samen met het nabijgelegen windpark ECN, windpark Wagendorp en de turbine De Ambtenaar is beperkt van omvang. Met twee turbinetypen is de cumulatieve geluidbelasting bij één woning verhoogd tot L den =48 db. Door enkele turbines in de nachtperiode in te stellen op een geluidarme mode of in de nachtperiode stil te zetten wordt bij alle woningen voldaan aan de geluidnorm. Cumulatie met andere windparken is niet relevant vanwege de grotere afstanden. Bij woningen aan de Oostermiddenmeerweg, aan de Medemblikkerweg en aan de Zuiderdijkweg treedt relevante hinder door slagschaduw op. De jaarlijkse hinderduur is hier meer dan zes uur en bij sommige woningen meer dan vijftien uur per jaar. Bij de turbinetypen met de kleinere rotordiameters is de hinder minder. Door een groot deel van de turbines te voorzien van een automatische stilstand s- regeling kan bij alle woningen worden voldaan aan de norm voor slagschaduwhinder. A.U.G. Beltau AS WP Nuon 2 V6 3 september

31 bijlage 1 : verklarende begrippenlijst Bronsterkte Daglengte Dosis-effectrelatie Flikkerfrequentie Gevoelige bestemming Gevelvlak Hz, Hertz Hinderduurduur slagschaduw Hinderlijke slagschaduw L den L E L day L evening L night Het geluid dat de windturbine op ashoogte produceert ter plaatse van de turbine. De tijd tussen opkomst en ondergang van de zon. De relatie/ verhouding tussen meer of minder blootstelling aan een bepaalde belasting en het effect hiervan op de hinder/ gezondheid bij een mens. Het aantal passages per seconde van een rotorblad. Flikkerfrequenties boven 2,5 Hz (2,5 passages per seconde) zijn zeer hinderlijk voor mensen maar komen bij grotere windturbines niet voor. Woningen zijn gevoelige bestemmingen, waarbij wettelijk geluidhinder onderzocht moet worden. Onderzoek naar slagschaduwhinder is niet wettelijk verplicht maar wordt geadviseerd indien gevoelige bestemmingen binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter aanwezig zijn. Kantoren en gebouwen op industrieterreinen zijn geen gevoelige objecten. De slagschaduw wordt niet getoetst op een enkel punt maar op een vlak dat alle ramen van een verblijfsruimte omvat. In dit onderzoek wordt een vlak beoordeeld met een geprojecteerde breedte van acht meter en een hoogte van vijf meter. Frequentie. 1 Hz is één keer per seconde. 5 Hz is vijf keer per seconde. De hinderduur is de verwachte gemiddelde duur per jaar van hinderlijke slagschaduw op de gevel. Hierbij is de potentiële schaduwduur gecorrigeerd voor de maandelijkse kans op zon, de kans op het draaien van de rotor en de richting van het rotorvlak. Als een jaar zonniger is dan gemiddeld kan de hinderduur langer zijn dan de gemiddelde hinderduur. Slagschaduw van een turbine die dichterbij staat dan twaalf maal de rotordiameter en die optreedt bij een zonnestand hoger dan vijf graden. Het jaargemiddelde geluidniveau. Emissieterm, jaargemiddelde bronsterkte. Het jaargemiddelde geluidniveau in de dag. Het jaargemiddelde geluidniveau in de avond. Het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht AS WP Nuon 2 V6 3 september

32 Lichtflikkeringen Meteogegevens Passageduur Potentiële schaduwduur Slagschaduw Stilstandsvoorziening V 10 V as Als de schaduw van een rotorblad langs het gevelvlak gaat zal verschil in lichtintensiteit optreden. Het aantal lichtflikkeringen per periode bepaalt de flikkerfrequentie. Dit komt overeen met het aantal bladpassages per seconde langs de mast. Statistische gegevens van meetstations in de omgeving van de windturbine. De meteogegevens bevatten de distributies van windsnelheden en windrichtingen en per maand het deel van de daglengte dat de zon gemiddeld schijnt. De maximale duur op een dag van de schaduw op (een deel van) het gevelvlak. Hierbij wordt uitgegaan van continu zonneschijn en de meest ongunstige richting van het rotorvlak. De jaarlijkse duur van de schaduw over het gevelvlak indien de zon altijd schijnt, de turbine altijd in werking is en de richting van de rotor altijd dwars staat op de lijn van de turbine naar de woning. Bewegende schaduw van de draaiende rotorbladen. Bij slagschaduw op een raam wordt het afwisselend licht en donker in de verblijfsruimte. Buiten is dit minder hinderlijk omdat het licht dan vanuit meerdere richtingen komt. Instellingen voor de turbine waardoor deze stilgezet kan worden indien anders de norm voor slagschaduwhinder overschreden zou worden. Een stilstandsvoorziening kan als optie geïnstalleerd worden. De voorziening moet automatisch werken. De windsnelheid op 10 meter hoogte boven maaiveld. De windsnelheid op ashoogte boven maaiveld AS WP Nuon 2 V6 3 september

33 bijlage 2 : gegevens turbines De Acciona AW116/3000 turbine heeft een rotordiameter van 116 m met drie rotorbladen. De rotor heeft een variabel toerental tot 12,3 tpm, afhankelijk van de windsnelheid. Het nominale generatorvermogen is kw. De turbine wordt geplaatst op een conische buismast waardoor de ashoogte 120 m wordt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 178 m hoog. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven 25 m/s wordt de turbine gestopt uit veiligheidsoverwegingen. De kleur van de rotorbladen, generatorhuis en de mast is lichtgrijs en niet reflecterend. De Alstom ECO 110 turbine heeft een rotordiameter van 110 m met drie rotorbladen. De rotor heeft een variabel toerental tussen 7,8 en 13,7 tpm, afhankelijk van de windsnelheid. Het nominale generatorvermogen is kw. De turbine wordt geplaatst op een conische buismast waardoor de ashoogte 92,5 m wordt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 147,5 m hoog. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven 25 m/s wordt de turbine gestopt uit veiligheidsoverwegingen. De kleur van de rotorbladen, generatorhuis en de mast is lichtgrijs en niet reflecterend. De Enercon E-101 heeft een rotordiameter van 101 m met drie rotorbladen. Het toerental van de rotor is continu variabel tussen circa 6 en 15 tpm. Het nominale generatorvermogen is kw. De turbine wordt hier geplaatst op een conische mast waardoor de rotoras circa 101,5 m boven het maaiveld komt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 152 m hoog. De mast heeft een diameter van circa 7,2 m aan de voet en circa 3 m aan de top. De rotorbladen zijn semi-mat. De grootste breedte van het blad is circa 4,4 m; aan de tip zijn de bladen circa 0,75 m breed AS WP Nuon 2 V6 3 september

34 De Gamesa G MW heeft een rotordiameter van 114 m met drie rotorbladen. Het nominale elektrische vermogen is kw. Het toerental van de rotor is continu variabel. De turbine wordt geplaatst op een conische buismast waardoor de rotoras circa 95,5 m boven het maaiveld komt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 152,5 m hoog. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven 25 m/s wordt de rotor gestopt uit veiligheidsoverwegingen. De kleur van de rotorbladen en de mast is lichtgrijs, de rotorbladen zijn semimat. De GE turbine heeft een rotordiameter van 103 m met drie rotorbladen. De turbine is direct drive en heeft een pitchregeling. De rotor heeft een variabel toerental, afhankelijk van de windsnelheid. Het nominale generatorvermogen is kw. De turbine wordt geplaatst op een conische buismast waardoor de ashoogte 100,8 m wordt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 152,3 m hoog. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven circa 25 m/s wordt de turbine gestopt uit veiligheidsoverwegingen. De kleur van de rotorbladen, generatorhuis en de mast is lichtgrijs en niet reflecterend. De Nordex N117/3000 heeft een rotordiameter van 117 m met drie rotorbladen. Het nominale elektrische vermogen is kw. Het toerental van de rotor is continu variabel tussen circa 7,9 en 14,1 tpm. De turbines worden hier geplaatst op conische stalen buismasten waardoor de rotoras circa 120 m boven het maaiveld komt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 178,5 m hoog. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven 25 m/s wordt de rotor gestopt uit veiligheidsoverwegingen. De kleur van de rotorbladen en de mast is lichtgrijs. De rotorbladen zijn semi-mat AS WP Nuon 2 V6 3 september

35 De Senvion 3.2M-114 turbine heeft een rotordiameter van 114 m met drie rotorbladen. De rotor heeft een variabel toerental tussen 6,5 en 12 tpm, afhankelijk van de windsnelheid. Het nominale generatorvermogen is kw. De turbine wordt geplaatst op een conische buismast waardoor de ashoogte 120 m wordt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 177 m hoog. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven 22 m/s wordt de turbine gestopt uit veiligheidsoverwegingen. De kleur van de rotorbladen, generatorhuis en de mast is wit en niet reflecterend. De grootste breedte van het blad is circa 3,8 m. De Siemens SWT turbine heeft een rotordiameter van 113 m met drie rotorbladen. De turbine is direct drive en heeft een pitchregeling. De rotor heeft een variabel toerental tussen 4 en 16,5 tpm, afhankelijk van de windsnelheid. Het nominale generatorvermogen is kw. De turbine wordt geplaatst op een conische stalen buismast waardoor de ashoogte 117,5m wordt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 174 m hoog. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven circa 22 m/s wordt de turbine gestopt uit veiligheidsoverwegingen. De grootste breedte van het blad is circa 4,2 m; aan de tip zijn de bladen circa 0,63 m breed. De kleur van de rotorbladen, generatorhuis en de mast is lichtgrijs en niet reflecterend. De Vestas V MW heeft een rotordiameter van 112 m met drie rotorbladen. Het nominale elektrische vermogen is KW. Het toerental van de rotor is continu variabel tussen circa 6,2 en 17,7 tpm. De turbines worden geplaatst op conische stalen buismasten waardoor de rotoras circa 119 m boven het maaiveld komt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 175 m hoog. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven 25 m/s wordt de rotor gestopt uit veiligheidoverwegingen. De kleur van de rotorbladen en de mast is lichtgrijs, de rotorbladen zijn semi-mat. De grootste breedte van het blad is circa 4 m; aan de tip zijn de bladen circa 0,5 m breed AS WP Nuon 2 V6 3 september

36 bijlage 3 : jaargemiddelde windsnelheden op ashoogten AS WP Nuon 2 V6 3 september

37 AS WP Nuon 2 V6 3 september

38 bijlage 4 : objecten rekenmodel akoestiek Bodemgebieden Id Omschr. X Y Bf 100 IJsselmeer , ,34 0,00 1 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,05 0,20 2 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,01 0,20 3 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,41 0,20 4 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,39 0,20 5 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg 19a , ,32 0,20 6 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,77 0,20 7 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,61 0,20 8 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,49 0,20 9 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,85 0,20 10 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,48 0,20 54 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg 31-O , ,53 0,20 55 Terreinverharding Oostermiddenmeerweg , ,44 0, Schervenweg , ,39 0, Terreinverharding Schervenweg , ,05 0, Terreinverharding Schervenweg , ,98 0, Terreinverharding Schervenweg , ,93 0, Terreinverharding Schervenweg , ,99 0, Terreinverharding Schervenweg , ,63 0, Terreinverharding Schervenweg , ,33 0, Terreinverharding Schervenweg , ,63 0, Terreinverharding Schervenweg , ,21 0, Terreinverharding Schervenweg , ,13 0, Terreinverharding Schervenweg , ,97 0, Terreinverharding Schervenweg , ,54 0, Terreinverharding Schervenweg , ,80 0, Terreinverharding Schervenweg , ,43 0, Terreinverharding Schervenweg , ,85 0, Terreinverharding Schervenweg , ,53 0, Terreinverharding Schervenweg , ,57 0, Terreinverharding Schervenweg , ,48 0, Terreinverharding Schrevenweg , ,34 0, Terreinverharding Schervenweg , ,62 0, Terreinverharding Schervenweg , ,27 0, Terreinverharding Schervenweg , ,61 0, Terreinverharding Schervenweg , ,68 0, Terreinverharding Schervenweg , ,37 0, Oostermiddenmeerweg , ,91 0, Hoekvaart , ,10 0, Lage Kwelvaart , ,47 0, Watergang , ,47 0, Watergang , ,95 0, Watergang , ,47 0, Oosterterpweg , ,76 0, Watergang , ,65 0,00 Gebouwen Id Omschr H Cp Rf 125 Schuur Oostermiddenmeerweg 31-O 7,00 0 db 0, Woning Oostermiddenmeerweg 31-O 5,50 0 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 31-O 4,00 2 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 32 6,00 0 db 0, Woning Oostermiddenmeerweg 32 5,50 0 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 32 4,00 0 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 32 4,00 2 db 0, Woning Zuiderdijkweg 11 8,00 2 db 0, Woning Zuiderdijkweg 12 8,00 2 db 0, Woning Zuiderdijkweg 14 8,00 2 db 0, Woning Zuiderdijkweg 10 8,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 11 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 11 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 2 8,00 2 db 0, Woning Schervenweg 4 8,00 2 db 0, AS WP Nuon 2 V6 3 september

39 143 Woning Schervenweg 6 8,00 2 db 0, Woning Schervenweg 8 8,00 2 db 0, Woning Schervenweg 10 8,00 2 db 0, Woning Schervenweg 23 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 27 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 22 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 26 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 15 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 19 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 12 8,00 2 db 0, Woning Schervenweg 14 8,00 2 db 0, Woning Schervenweg 18 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 33 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 35 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 38 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 37 7,00 2 db 0, Schuur Zuiderdijkweg 6 6,00 2 db 0, Woning Zuiderdijkweg 6 8,00 2 db 0, Woning Zuiderdijkweg 8 8,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 33 8,00 2 db 0, Woning Schervenweg 30 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 34 5,50 0 db 0, Woning Schervenweg 36 5,50 0 db 0, Schuur Zuiderdijkweg 5 8,00 2 db 0, Woning Zuiderdijkweg 5 8,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 11 4,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 2 4,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 2 4,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 2 4,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 2 4,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 4 3,50 2 db 0, Schuur Schervenweg 8 4,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 10 6,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 12 3,50 2 db 0, Schuur Schervenweg 12 4,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 12 6,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 14 3,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 15 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 15 3,50 2 db 0, Schuur Schervenweg 15 5,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 18 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 18 3,50 2 db 0, Schuur Schervenweg 19 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 19 6,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 22 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 22 4,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 23 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 26 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 26 3,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 27 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 30 4,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 30 6,00 0 db 0, Woning Schervenweg 31 8,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 31 4,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 31 5,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 31 4,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 34 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 34 4,50 2 db 0, Schuur Schrevenweg 36 4,00 2 db 0, Schuur Schrevenweg 36 6,00 0 db 0, AS WP Nuon 2 V6 3 september

40 205 Schuur Schervenweg 33 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 38 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 38 8,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 38 3,50 0 db 0, Schuur Schervenweg 35 6,00 2 db 0, Schuur Schervenweg 35 6,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 37 4,00 0 db 0, Schuur Schervenweg 37 5,00 2 db 0, Woning Zuiderdijkweg 8a 7,00 2 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 11 4,00 2 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 14 3,00 2 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 14 3,00 2 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 18 3,50 2 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 31-O 3,00 2 db 0, Schuur Oostermiddenmeerweg 31-O 3,00 2 db 0, Stacaravans Oostermiddenmeerweg 24 2,50 2 db 0, Stacaravan Schervenweg 19 2,50 2 db 0,80 Toetspunten Id Omschr X Y Hoogte 31 Wagenpad , ,00 5,00 3 Wagendwarspad , ,00 5,00 27-M Medemblikkerweg , ,00 5,00 16 Zuiderdijkweg , ,00 5, Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel , ,26 5, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel , ,03 5, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel , ,16 5, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel , ,35 5, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel , ,85 5, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel , ,69 5,00 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel , ,27 5,00 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel , ,26 5,00 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel , ,88 5, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel , ,95 5, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel , ,11 5, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel , ,43 5,00 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel , ,26 5,00 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel , ,89 5,00 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel , ,37 5, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel , ,62 5, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel , ,08 5, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel , ,56 5, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel , ,05 5, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel , ,24 5, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel , ,02 5, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel , ,34 5, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel , ,96 5, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel , ,39 5, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel , ,60 5, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel , ,39 5, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel , ,76 5, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel , ,67 5, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel , ,82 5, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel , ,61 5, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel , ,65 5,00 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel , ,69 5,00 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel , ,21 5,00 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel , ,81 5,00 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel , ,21 5,00 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel , ,59 5, AS WP Nuon 2 V6 3 september

41 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel , ,74 5, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel , ,66 5, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel , ,16 5, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel , ,47 5, Zuiderdijkweg 14, westgevel , ,35 5, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel , ,14 2, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel , ,42 2, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel , ,24 2, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel , ,80 2,00 Rekenraster geluid Id Omschr. X Y Hoogte DeltaX DeltaY X-aantal Y-aantal 2 Grid , ,09 5, Geluidbronnen, geometrie Senvion 3.2M114 Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 Senvion 3.2M , ,70 120,00 MT-02 Senvion 3.2M , ,20 120,00 MT-03 Senvion 3.2M , ,50 120,00 MT-04 Senvion 3.2M , ,13 120,00 MT-05 Senvion 3.2M , ,25 120,00 Acciona AW116/3000 Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 Acciona AW116/ , ,70 120,00 MT-02 Acciona AW116/ , ,20 120,00 MT-03 Acciona AW116/ , ,50 120,00 MT-04 Acciona AW116/ , ,13 120,00 MT-05 Acciona AW116/ , ,25 120,00 Enercon E-101 Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 Enercon E , ,70 101,50 MT-02 Enercon E , ,20 101,50 MT-03 Enercon E , ,50 101,50 MT-04 Enercon E , ,13 101,50 MT-05 Enercon E , ,25 101,50 Alstom ECO 110 Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 Alstom ECO , ,70 92,50 MT-02 Alstom ECO , ,20 92,50 MT-03 Alstom ECO , ,50 92,50 MT-04 Alstom ECO , ,13 92,50 MT-05 Alstom ECO , ,25 92,50 Gamesa G114 Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 Gamesa G , ,70 95,50 MT-02 Gamesa G , ,20 95,50 MT-03 Gamesa G , ,50 95,50 MT-04 Gamesa G , ,13 95,50 MT-05 Gamesa G , ,25 95,50 GE Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 GE , ,70 100,80 MT-02 GE , ,20 100,80 MT-03 GE , ,50 100,80 MT-04 GE , ,13 100,80 MT-05 GE , ,25 100,80 Nordex N117/3000 Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 Nordex N117/ , ,70 120,00 MT-02 Nordex N117/ , ,20 120,00 MT-03 Nordex N117/ , ,50 120,00 MT-04 Nordex N117/ , ,13 120,00 MT-05 Nordex N117/ , ,25 120, AS WP Nuon 2 V6 3 september

42 Siemens SWT Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 Siemens SWT , ,70 117,50 MT-02 Siemens SWT , ,20 117,50 MT-03 Siemens SWT , ,50 117,50 MT-04 Siemens SWT , ,13 117,50 MT-05 Siemens SWT , ,25 117,50 Vestas V MW Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 Vestas V MW , ,70 120,00 MT-02 Vestas V MW , ,20 120,00 MT-03 Vestas V MW , ,50 120,00 MT-04 Vestas V MW , ,13 120,00 MT-05 Vestas V MW , ,25 120,00 Geluidbronnen, bronsterkten dag Senvion 3.2M114 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Senvion 3.2M114 70,26 79,45 88,14 94,04 97,77 96,59 92,89 85,65 72,63 102,08 MT-02 Senvion 3.2M114 70,26 79,45 88,14 94,04 97,77 96,59 92,89 85,65 72,63 102,08 MT-03 Senvion 3.2M114 70,26 79,45 88,14 94,04 97,77 96,59 92,89 85,65 72,63 102,08 MT-04 Senvion 3.2M114 70,26 79,45 88,14 94,04 97,77 96,59 92,89 85,65 72,63 102,08 MT-05 Senvion 3.2M114 70,26 79,45 88,14 94,04 97,77 96,59 92,89 85,65 72,63 102,08 Acciona AW116/3000 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Acciona AW116/ ,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 MT-02 Acciona AW116/ ,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 MT-03 Acciona AW116/ ,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 MT-04 Acciona AW116/ ,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 MT-05 Acciona AW116/ ,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 Enercon E-101 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Enercon E ,51 85,51 90,94 97,45 96,88 95,80 90,35 83,51 70,09 102,37 MT-02 Enercon E ,51 85,51 90,94 97,45 96,88 95,80 90,35 83,51 70,09 102,37 MT-03 Enercon E ,51 85,51 90,94 97,45 96,88 95,80 90,35 83,51 70,09 102,37 MT-04 Enercon E ,51 85,51 90,94 97,45 96,88 95,80 90,35 83,51 70,09 102,37 MT-05 Enercon E ,51 85,51 90,94 97,45 96,88 95,80 90,35 83,51 70,09 102,37 Alstom ECO 110 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Alstom ECO ,63 80,63 90,24 96,27 97,21 96,42 92,35 84,27 67,26 102,32 MT-02 Alstom ECO ,63 80,63 90,24 96,27 97,21 96,42 92,35 84,27 67,26 102,32 MT-03 Alstom ECO ,63 80,63 90,24 96,27 97,21 96,42 92,35 84,27 67,26 102,32 MT-04 Alstom ECO ,63 80,63 90,24 96,27 97,21 96,42 92,35 84,27 67,26 102,32 MT-05 Alstom ECO ,63 80,63 90,24 96,27 97,21 96,42 92,35 84,27 67,26 102,32 Gamesa G114 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Gamesa G114 75,22 82,81 89,90 95,47 98,57 98,52 94,79 88,98 78,08 103,60 MT-02 Gamesa G114 75,22 82,81 89,90 95,47 98,57 98,52 94,79 88,98 78,08 103,60 MT-03 Gamesa G114 75,22 82,81 89,90 95,47 98,57 98,52 94,79 88,98 78,08 103,60 MT-04 Gamesa G114 75,22 82,81 89,90 95,47 98,57 98,52 94,79 88,98 78,08 103,60 MT-05 Gamesa G114 75,22 82,81 89,90 95,47 98,57 98,52 94,79 88,98 78,08 103,60 GE Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 GE ,43 86,71 91,36 93,08 94,73 95,99 95,89 90,28 71,48 101,99 MT-02 GE ,43 86,71 91,36 93,08 94,73 95,99 95,89 90,28 71,48 101,99 MT-03 GE ,43 86,71 91,36 93,08 94,73 95,99 95,89 90,28 71,48 101,99 MT-04 GE ,43 86,71 91,36 93,08 94,73 95,99 95,89 90,28 71,48 101,99 MT-05 GE ,43 86,71 91,36 93,08 94,73 95,99 95,89 90,28 71,48 101,99 Nordex N117/3000 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Nordex N117/ ,21 81,93 89,00 93,76 95,34 98,31 97,21 94,80 84,63 103,45 MT-02 Nordex N117/ ,21 81,93 89,00 93,76 95,34 98,31 97,21 94,80 84,63 103,45 MT-03 Nordex N117/ ,21 81,93 89,00 93,76 95,34 98,31 97,21 94,80 84,63 103,45 MT-04 Nordex N117/ ,21 81,93 89,00 93,76 95,34 98,31 97,21 94,80 84,63 103,45 MT-05 Nordex N117/ ,21 81,93 89,00 93,76 95,34 98,31 97,21 94,80 84,63 103, AS WP Nuon 2 V6 3 september

43 Siemens SWT Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Siemens SWT ,90 88,90 92,50 95,60 95,70 96,70 95,90 92,50 83,30 103,15 MT-02 Siemens SWT ,90 88,90 92,50 95,60 95,70 96,70 95,90 92,50 83,30 103,15 MT-03 Siemens SWT ,90 88,90 92,50 95,60 95,70 96,70 95,90 92,50 83,30 103,15 MT-04 Siemens SWT ,90 88,90 92,50 95,60 95,70 96,70 95,90 92,50 83,30 103,15 MT-05 Siemens SWT ,90 88,90 92,50 95,60 95,70 96,70 95,90 92,50 83,30 103,15 Vestas V MW Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Vestas V MW 70,63 81,23 90,42 94,88 97,44 99,32 95,36 89,24 75,23 103,57 MT-02 Vestas V MW 70,63 81,23 90,42 94,88 97,44 99,32 95,36 89,24 75,23 103,57 MT-03 Vestas V MW 70,63 81,23 90,42 94,88 97,44 99,32 95,36 89,24 75,23 103,57 MT-04 Vestas V MW 70,63 81,23 90,42 94,88 97,44 99,32 95,36 89,24 75,23 103,57 MT-05 Vestas V MW 70,63 81,23 90,42 94,88 97,44 99,32 95,36 89,24 75,23 103,57 Geluidbronnen, bronsterkten avond Senvion 3.2M114 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Senvion 3.2M114 70,37 79,57 88,25 94,15 97,89 96,70 93,01 85,76 72,75 102,20 MT-02 Senvion 3.2M114 70,37 79,57 88,25 94,15 97,89 96,70 93,01 85,76 72,75 102,20 MT-03 Senvion 3.2M114 70,37 79,57 88,25 94,15 97,89 96,70 93,01 85,76 72,75 102,20 MT-04 Senvion 3.2M114 70,37 79,57 88,25 94,15 97,89 96,70 93,01 85,76 72,75 102,20 MT-05 Senvion 3.2M114 70,37 79,57 88,25 94,15 97,89 96,70 93,01 85,76 72,75 102,20 Acciona AW116/3000 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Acciona AW116/ ,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103,93 MT-02 Acciona AW116/ ,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103,93 MT-03 Acciona AW116/ ,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103,93 MT-04 Acciona AW116/ ,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103,93 MT-05 Acciona AW116/ ,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103,93 Enercon E-101 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Enercon E ,62 85,62 91,05 97,55 96,98 95,91 90,45 83,62 70,19 102,47 MT-02 Enercon E ,62 85,62 91,05 97,55 96,98 95,91 90,45 83,62 70,19 102,47 MT-03 Enercon E ,62 85,62 91,05 97,55 96,98 95,91 90,45 83,62 70,19 102,47 MT-04 Enercon E ,62 85,62 91,05 97,55 96,98 95,91 90,45 83,62 70,19 102,47 MT-05 Enercon E ,62 85,62 91,05 97,55 96,98 95,91 90,45 83,62 70,19 102,47 Alstom ECO 110 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Alstom ECO ,77 80,77 90,38 96,41 97,35 96,55 92,49 84,41 67,40 102,46 MT-02 Alstom ECO ,77 80,77 90,38 96,41 97,35 96,55 92,49 84,41 67,40 102,46 MT-03 Alstom ECO ,77 80,77 90,38 96,41 97,35 96,55 92,49 84,41 67,40 102,46 MT-04 Alstom ECO ,77 80,77 90,38 96,41 97,35 96,55 92,49 84,41 67,40 102,46 MT-05 Alstom ECO ,77 80,77 90,38 96,41 97,35 96,55 92,49 84,41 67,40 102,46 Gamesa G114 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Gamesa G114 75,34 82,93 90,02 95,60 98,69 98,64 94,91 89,10 78,20 103,72 MT-02 Gamesa G114 75,34 82,93 90,02 95,60 98,69 98,64 94,91 89,10 78,20 103,72 MT-03 Gamesa G114 75,34 82,93 90,02 95,60 98,69 98,64 94,91 89,10 78,20 103,72 MT-04 Gamesa G114 75,34 82,93 90,02 95,60 98,69 98,64 94,91 89,10 78,20 103,72 MT-05 Gamesa G114 75,34 82,93 90,02 95,60 98,69 98,64 94,91 89,10 78,20 103,72 GE Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 GE ,53 86,81 91,46 93,18 94,83 96,09 95,99 90,38 71,58 102,09 MT-02 GE ,53 86,81 91,46 93,18 94,83 96,09 95,99 90,38 71,58 102,09 MT-03 GE ,53 86,81 91,46 93,18 94,83 96,09 95,99 90,38 71,58 102,09 MT-04 GE ,53 86,81 91,46 93,18 94,83 96,09 95,99 90,38 71,58 102,09 MT-05 GE ,53 86,81 91,46 93,18 94,83 96,09 95,99 90,38 71,58 102,09 Nordex N117/3000 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WK-01 Nordex N117/ ,48 82,20 89,26 94,03 95,60 98,58 97,47 95,07 84,89 103,71 WK-02 Nordex N117/ ,48 82,20 89,26 94,03 95,60 98,58 97,47 95,07 84,89 103,71 WK-03 Nordex N117/ ,48 82,20 89,26 94,03 95,60 98,58 97,47 95,07 84,89 103,71 WK-04 Nordex N117/ ,48 82,20 89,26 94,03 95,60 98,58 97,47 95,07 84,89 103,71 WK-05 Nordex N117/ ,48 82,20 89,26 94,03 95,60 98,58 97,47 95,07 84,89 103, AS WP Nuon 2 V6 3 september

44 Siemens SWT Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Siemens SWT ,06 89,06 92,66 95,76 95,86 96,86 96,06 92,66 83,46 103,31 MT-02 Siemens SWT ,06 89,06 92,66 95,76 95,86 96,86 96,06 92,66 83,46 103,31 MT-03 Siemens SWT ,06 89,06 92,66 95,76 95,86 96,86 96,06 92,66 83,46 103,31 MT-04 Siemens SWT ,06 89,06 92,66 95,76 95,86 96,86 96,06 92,66 83,46 103,31 Vestas V MW Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Vestas V MW 70,76 81,37 90,55 95,02 97,57 99,46 95,49 89,38 75,37 103,70 MT-02 Vestas V MW 70,76 81,37 90,55 95,02 97,57 99,46 95,49 89,38 75,37 103,70 MT-03 Vestas V MW 70,76 81,37 90,55 95,02 97,57 99,46 95,49 89,38 75,37 103,70 MT-04 Vestas V MW 70,76 81,37 90,55 95,02 97,57 99,46 95,49 89,38 75,37 103,70 MT-05 Vestas V MW 70,76 81,37 90,55 95,02 97,57 99,46 95,49 89,38 75,37 103,70 Geluidbronnen, bronsterkten nacht Senvion 3.2M114 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Senvion 3.2M114 70,57 79,76 88,45 94,35 98,09 96,90 93,21 85,96 72,94 102,40 MT-02 Senvion 3.2M114 70,57 79,76 88,45 94,35 98,09 96,90 93,21 85,96 72,94 102,40 MT-03 Senvion 3.2M114 70,57 79,76 88,45 94,35 98,09 96,90 93,21 85,96 72,94 102,40 MT-04 Senvion 3.2M114 70,57 79,76 88,45 94,35 98,09 96,90 93,21 85,96 72,94 102,40 MT-05 Senvion 3.2M114 70,57 79,76 88,45 94,35 98,09 96,90 93,21 85,96 72,94 102,40 Acciona AW116/3000 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 MT-02 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 MT-03 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 MT-04 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 MT-05 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 Voorzieningen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-05 Acciona AW116/3000, mode -1 db nacht 72,67 79,97 86,47 93,77 98,57 99,67 94,47 82,87 76,17 103,51 Enercon E-101 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Enercon E ,74 85,74 91,17 97,68 97,10 96,03 90,57 83,74 70,32 102,59 MT-02 Enercon E ,74 85,74 91,17 97,68 97,10 96,03 90,57 83,74 70,32 102,59 MT-03 Enercon E ,74 85,74 91,17 97,68 97,10 96,03 90,57 83,74 70,32 102,59 MT-04 Enercon E ,74 85,74 91,17 97,68 97,10 96,03 90,57 83,74 70,32 102,59 MT-05 Enercon E ,74 85,74 91,17 97,68 97,10 96,03 90,57 83,74 70,32 102,59 Alstom ECO 110 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Alstom ECO ,90 80,90 90,51 96,54 97,48 96,69 92,62 84,54 67,54 102,59 MT-02 Alstom ECO ,90 80,90 90,51 96,54 97,48 96,69 92,62 84,54 67,54 102,59 MT-03 Alstom ECO ,90 80,90 90,51 96,54 97,48 96,69 92,62 84,54 67,54 102,59 MT-04 Alstom ECO ,90 80,90 90,51 96,54 97,48 96,69 92,62 84,54 67,54 102,59 MT-05 Alstom ECO ,90 80,90 90,51 96,54 97,48 96,69 92,62 84,54 67,54 102,59 Gamesa G114 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Gamesa G114 75,57 83,15 90,25 95,82 98,91 98,86 95,14 89,33 78,42 103,94 MT-02 Gamesa G114 75,57 83,15 90,25 95,82 98,91 98,86 95,14 89,33 78,42 103,94 MT-03 Gamesa G114 75,57 83,15 90,25 95,82 98,91 98,86 95,14 89,33 78,42 103,94 MT-04 Gamesa G114 75,57 83,15 90,25 95,82 98,91 98,86 95,14 89,33 78,42 103,94 MT-05 Gamesa G114 75,57 83,15 90,25 95,82 98,91 98,86 95,14 89,33 78,42 103,94 Voorzieningen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-05 Gamesa G114, mode N1 nacht 74,75 82,34 89,43 95,00 98,10 98,05 94,32 88,51 77,61 103,13 GE Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 GE ,69 86,97 91,62 93,33 94,99 96,25 96,15 90,53 71,74 102,25 MT-02 GE ,69 86,97 91,62 93,33 94,99 96,25 96,15 90,53 71,74 102,25 MT-03 GE ,69 86,97 91,62 93,33 94,99 96,25 96,15 90,53 71,74 102,25 MT-04 GE ,69 86,97 91,62 93,33 94,99 96,25 96,15 90,53 71,74 102,25 MT-05 GE ,69 86,97 91,62 93,33 94,99 96,25 96,15 90,53 71,74 102, AS WP Nuon 2 V6 3 september

45 Nordex N117/3000 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Nordex N117/ ,50 82,22 89,29 94,05 95,63 98,61 97,50 95,09 84,92 103,74 MT-02 Nordex N117/ ,50 82,22 89,29 94,05 95,63 98,61 97,50 95,09 84,92 103,74 MT-03 Nordex N117/ ,50 82,22 89,29 94,05 95,63 98,61 97,50 95,09 84,92 103,74 MT-04 Nordex N117/ ,50 82,22 89,29 94,05 95,63 98,61 97,50 95,09 84,92 103,74 MT-05 Nordex N117/ ,50 82,22 89,29 94,05 95,63 98,61 97,50 95,09 84,92 103,74 Siemens SWT Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Siemens SWT ,26 89,26 92,86 95,96 96,06 97,06 96,26 92,86 83,66 103,51 MT-02 Siemens SWT ,26 89,26 92,86 95,96 96,06 97,06 96,26 92,86 83,66 103,51 MT-03 Siemens SWT ,26 89,26 92,86 95,96 96,06 97,06 96,26 92,86 83,66 103,51 MT-04 Siemens SWT ,26 89,26 92,86 95,96 96,06 97,06 96,26 92,86 83,66 103,51 MT-05 Siemens SWT ,26 89,26 92,86 95,96 96,06 97,06 96,26 92,86 83,66 103,51 Vestas V MW Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Vestas V MW 70,96 81,56 90,75 95,21 97,77 99,66 95,69 89,57 75,57 103,90 MT-02 Vestas V MW 70,96 81,56 90,75 95,21 97,77 99,66 95,69 89,57 75,57 103,90 MT-03 Vestas V MW 70,96 81,56 90,75 95,21 97,77 99,66 95,69 89,57 75,57 103,90 MT-04 Vestas V MW 70,96 81,56 90,75 95,21 97,77 99,66 95,69 89,57 75,57 103,90 MT-05 Vestas V MW 70,96 81,56 90,75 95,21 97,77 99,66 95,69 89,57 75,57 103,90 Overige geluidbronnen Windpark Wagendorp, geometrie Id Omschr. X Y Hoogte WD-01 Vestas V MW IEC 2A, 296D , ,67 119,00 WD-02 Vestas V MW IEC 2A, 297D , ,08 119,00 WD-03 Vestas V MW IEC 2A, 298C , ,82 119,00 WD-04 Vestas V MW IEC 2A, 299C , ,07 119,00 Windturbine De Ambtenaar, geometrie Id Omschr. X Y Hoogte WEOM Enercon E-126, 543D , ,00 135,00 Testpark ECN, geometrie Prototypen Id Omschr. X Y Hoogte PW07 Prototype turbine , ,84 150,00 RW06 Prototype turbine , ,72 120,00 RW05 Prototype turbine , ,13 120,00 RW07 Prototype turbine , ,31 120,00 RW10 Prototype turbine , ,09 120,00 RW09 Prototype turbine , ,50 120,00 RW08 Prototype turbine , ,91 120,00 PW05 XEMC Darwind XD , ,42 100,00 PW06 Alstom ECO , ,96 90,00 Onderzoeksturbines Id. X Y PW , ,64 PW , ,67 PW , ,70 PW , ,73 RW , ,77 RW , ,36 RW , ,95 RW , ,54 Op de variabele posities worden de volgende turbinetypen gerealiseerd: Senvion 3.2M114 op 120 m ashoogte Alstom ECO 122 op 120 m ashoogte Gamesa G128 op 120 m ashoogte Gamesa G128 op 97,5 m ashoogte Nordex N117/3000 op 120 m ashoogte Siemens SWT op 117,5 m ashoogte Vestas V MW op 120 m ashoogte Vestas V MW op 119 m ashoogte AS WP Nuon 2 V6 3 september

46 Windpark Wagendorp, bronsterkten dag Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WD-01 Vestas V MW IEC 2A, 296D 72,51 85,66 91,66 95,38 97,68 98,44 95,70 90,33 76,51 103,61 WD-02 Vestas V MW IEC 2A, 297D 72,51 85,66 91,66 95,38 97,68 98,44 95,70 90,33 76,51 103,61 WD-03 Vestas V MW IEC 2A, 298C 72,58 85,73 91,73 95,44 97,75 98,51 95,77 90,39 76,58 103,68 WD-04 Vestas V MW IEC 2A, 299C 72,58 85,73 91,73 95,44 97,75 98,51 95,77 90,39 76,58 103,68 Windturbine De Ambtenaar, bronsterkte dag WEOM Enercon E-126, 543D 78,47 85,90 95,62 96,87 98,32 97,71 95,04 94,48 86,29 104,49 Testpark ECN, bronsterkten dag Prototypen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal PW05 XEMC Darwind XD115 75,00 86,20 91,50 98,40 102,50 102,10 97,50 92,60 83,30 107,03 PW06 Alstom ECO ,50 90,50 94,50 97,50 96,50 94,50 91,50 80,50 102,71 PW07 Prototype turbine -- 88,02 97,61 100,48 99,01 96,73 93,14 86,63 74,05 105,16 RW05 Prototype turbine -- 85,47 95,06 97,93 96,46 94,18 90,59 84,08 71,50 102,61 RW06 Prototype turbine -- 87,02 96,61 99,48 98,01 95,73 92,14 85,63 73,05 104,16 RW07 Prototype turbine -- 87,52 97,11 99,98 98,51 96,23 92,64 86,13 73,55 104,66 RW08 Prototype turbine -- 87,52 97,11 99,98 98,51 96,23 92,64 86,13 73,55 104,66 RW09 Prototype turbine -- 88,52 98,11 100,98 99,51 97,23 93,64 87,13 74,55 105,66 RW10 Prototype turbine -- 89,02 98,61 101,48 100,01 97,73 94,14 87,63 75,05 106,16 Onderzoeksturbines Senvion 3.2M114 PW01-04 Senvion 3.2M114 70,29 79,49 88,17 94,07 97,81 96,62 92,93 85,69 72,67 102,12 RW01-04 Senvion 3.2M114 70,29 79,49 88,17 94,07 97,81 96,62 92,93 85,69 72,67 102,12 Alstom ECO PW01-04 Alstom ECO ,97 79,97 86,32 92,45 98,73 97,56 94,44 91,38 84,43 102,99 RW01-04 Alstom ECO ,97 79,97 86,32 92,45 98,73 97,56 94,44 91,38 84,43 102,99 Gamesa G128 op 120 m PW01-04 Gamesa G128 70,75 81,38 91,01 96,99 100,70 99,79 96,71 93,99 90,15 105,55 RW01-04 Gamesa G128 70,75 81,38 91,01 96,99 100,70 99,79 96,71 93,99 90,15 105,55 Gamesa G128 op 97,5m PW01-04 Gamesa G128 70,56 81,19 90,82 96,80 100,51 99,60 96,52 93,80 89,96 105,36 RW01-04 Gamesa G128 70,56 81,19 90,82 96,80 100,51 99,60 96,52 93,80 89,96 105,36 Nordex N117/3000 PW01-04 Nordex N117/ ,26 81,98 89,05 93,81 95,38 98,36 97,26 94,85 84,68 103,49 RW01-04 Nordex N117/ ,26 81,98 89,05 93,81 95,38 98,36 97,26 94,85 84,68 103,49 Siemens SWT PW01-04 Siemens SWT ,95 88,95 92,55 95,65 95,75 96,75 95,95 92,55 83,35 103,20 RW01-04 Siemens SWT ,95 88,95 92,55 95,65 95,75 96,75 95,95 92,55 83,35 103,20 Vestas V MW PW01-04 Vestas V MW 70,69 81,29 90,48 94,94 97,49 99,38 95,41 89,30 75,29 103,62 RW01-04 Vestas V MW 70,69 81,29 90,48 94,94 97,49 99,38 95,41 89,30 75,29 103,62 Vestas V MW PW01-04 Vestas V MW 75,66 86,06 92,06 95,77 98,08 98,84 96,10 90,72 76,90 104,02 RW01-04 Vestas V MW 75,66 86,06 92,06 95,77 98,08 98,84 96,10 90,72 76,90 104,02 Windpark Wagendorp, bronsterkten avond Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WD-01 Vestas V MW IEC 2A, 296D 72,62 85,77 91,77 95,49 97,79 98,55 95,81 90,44 76,62 103,72 WD-02 Vestas V MW IEC 2A, 297D 72,62 85,77 91,77 95,49 97,79 98,55 95,81 90,44 76,62 103,72 WD-03 Vestas V MW IEC 2A, 298C 72,71 85,87 91,86 95,58 97,88 98,64 95,91 90,53 76,71 103,82 WD-04 Vestas V MW IEC 2A, 299C 72,71 85,87 91,86 95,58 97,88 98,64 95,91 90,53 76,71 103,82 Windturbine De Ambtenaar, bronsterkte avond WEOM Enercon E-126, 543D 78,55 85,98 95,70 96,95 98,40 97,80 95,12 94,57 86,38 104, AS WP Nuon 2 V6 3 september

47 Testpark ECN, bronsterkten avond Prototypen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal PW05 XEMC Darwind XD115 74,90 86,20 91,50 98,40 102,50 102,10 97,40 92,60 83,20 107,02 PW06 Alstom ECO ,60 90,60 94,50 97,60 96,60 94,60 91,60 80,50 102,79 PW07 Prototype turbine -- 88,11 97,70 100,57 99,10 96,82 93,23 86,72 74,14 105,25 RW05 Prototype turbine -- 85,56 95,15 98,02 96,55 94,27 90,68 84,17 71,59 102,70 RW06 Prototype turbine -- 87,11 96,70 99,57 98,10 95,82 92,23 85,72 73,14 104,25 RW07 Prototype turbine -- 87,61 97,20 100,07 98,60 96,32 92,73 86,22 73,64 104,75 RW08 Prototype turbine -- 87,61 97,20 100,07 98,60 96,32 92,73 86,22 73,64 104,75 RW09 Prototype turbine -- 88,61 98,20 101,07 99,60 97,32 93,73 87,22 74,64 105,75 RW10 Prototype turbine -- 89,11 98,70 101,57 100,10 97,82 94,23 87,72 75,14 106,25 Onderzoeksturbines Senvion 3.2M114 PW01-04 Senvion 3.2M114 70,41 79,60 88,28 94,18 97,92 96,73 93,04 85,80 72,78 102,23 RW01-04 Senvion 3.2M114 70,41 79,60 88,28 94,18 97,92 96,73 93,04 85,80 72,78 102,23 Alstom ECO PW01-04 Alstom ECO ,11 80,11 86,47 92,60 98,88 97,70 94,59 91,53 84,57 103,14 RW01-04 Alstom ECO ,11 80,11 86,47 92,60 98,88 97,70 94,59 91,53 84,57 103,14 Gamesa G128 op 120 m PW01-04 Gamesa G128 70,88 81,51 91,15 97,13 100,84 99,92 96,84 94,12 90,28 105,69 RW01-04 Gamesa G128 70,88 81,51 91,15 97,13 100,84 99,92 96,84 94,12 90,28 105,69 Gamesa G128 op 97,5m PW01-04 Gamesa G128 70,68 81,31 90,94 96,93 100,63 99,72 96,64 93,92 90,08 105,48 RW01-04 Gamesa G128 70,68 81,31 90,94 96,93 100,63 99,72 96,64 93,92 90,08 105,48 Nordex N117/3000 PW01-04 Nordex N117/ ,37 82,09 89,16 93,92 95,49 98,47 97,37 94,96 84,78 103,60 RW01-04 Nordex N117/ ,37 82,09 89,16 93,92 95,49 98,47 97,37 94,96 84,78 103,60 Siemens SWT PW01-04 Siemens SWT ,11 89,11 92,71 95,81 95,91 96,91 96,11 92,71 83,51 103,36 RW01-04 Siemens SWT ,11 89,11 92,71 95,81 95,91 96,91 96,11 92,71 83,51 103,36 Vestas V MW PW01-04 Vestas V MW 70,82 81,42 90,61 95,08 97,63 99,52 95,55 89,44 75,43 103,76 RW01-04 Vestas V MW 70,82 81,42 90,61 95,08 97,63 99,52 95,55 89,44 75,43 103,76 Vestas V MW PW01-04 Vestas V MW 75,80 86,20 92,20 95,91 98,22 98,98 96,24 90,86 77,04 104,16 RW01-04 Vestas V MW 75,80 86,20 92,20 95,91 98,22 98,98 96,24 90,86 77,04 104,16 Windpark Wagendorp, bronsterkten nacht Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WD-01 Vestas V MW IEC 2A, 296D 72,81 85,96 91,96 95,67 97,98 98,74 96,00 90,62 76,80 103,91 WD-02 Vestas V MW IEC 2A, 297D 72,81 85,96 91,96 95,67 97,98 98,74 96,00 90,62 76,80 103,91 WD-03 Vestas V MW IEC 2A, 298C 72,90 86,05 92,05 95,76 98,07 98,83 96,09 90,71 76,89 104,00 WD-04 Vestas V MW IEC 2A, 299C 72,90 86,05 92,05 95,76 98,07 98,83 96,09 90,71 76,89 104,00 Windturbine De Ambtenaar, bronsterkte nacht WEOM Enercon E-126, 543D 78,76 86,19 95,91 97,16 98,61 98,01 95,33 94,77 86,58 104,78 Testpark ECN, bronsterkten nacht Prototypen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal PW05 XEMC Darwind XD115 75,00 86,30 91,50 98,60 102,60 102,30 97,60 92,70 83,40 107,17 PW06 Alstom ECO ,80 90,80 94,80 97,80 96,80 94,80 91,80 80,80 103,01 PW07 Prototype turbine -- 88,31 97,89 100,76 99,30 97,02 93,42 86,91 74,34 105,44 RW05 Prototype turbine -- 85,76 95,34 98,21 96,75 94,47 90,87 84,36 71,79 102,89 RW06 Prototype turbine -- 87,31 96,89 99,76 98,30 96,02 92,42 85,91 73,34 104,44 RW07 Prototype turbine -- 87,81 97,39 100,26 98,80 96,52 92,92 86,41 73,84 104,94 RW08 Prototype turbine -- 87,81 97,39 100,26 98,80 96,52 92,92 86,41 73,84 104,94 RW09 Prototype turbine -- 88,81 98,39 101,26 99,80 97,52 93,92 87,41 74,84 105,94 RW10 Prototype turbine -- 89,31 98,89 101,76 100,30 98,02 94,42 87,91 75,34 106, AS WP Nuon 2 V6 3 september

48 Onderzoeksturbines Senvion 3.2M114 PW01-04 Senvion 3.2M114 70,60 79,80 88,48 94,38 98,12 96,93 93,24 85,99 72,97 102,43 RW01-04 Senvion 3.2M114 70,60 79,80 88,48 94,38 98,12 96,93 93,24 85,99 72,97 102,43 Alstom ECO PW01-04 Alstom ECO ,32 80,32 86,68 92,80 99,09 97,91 94,79 91,74 84,78 103,34 RW01-04 Alstom ECO ,32 80,32 86,68 92,80 99,09 97,91 94,79 91,74 84,78 103,34 Gamesa G128 op 120 m PW01 Gamesa G128, mode NL1 nacht 69,89 80,52 90,16 96,14 99,85 98,93 95,85 93,13 89,29 104,70 PW02-03 Gamesa G128 71,09 81,73 91,36 97,34 101,05 100,14 97,06 94,34 90,49 105,90 PW04 Gamesa G128, mode NL3 nacht 66,60 77,23 86,86 92,85 96,55 95,64 92,56 89,84 86,00 101,40 RW01-04 Gamesa G128 71,09 81,73 91,36 97,34 101,05 100,14 97,06 94,34 90,49 105,90 Gamesa G128 op 97,5m PW01-03 Gamesa G128 70,88 81,51 91,14 97,13 100,83 99,92 96,84 94,12 90,28 105,68 PW04 Gamesa G128, mode NL1 nacht 69,73 80,36 89,99 95,97 99,68 98,77 95,69 92,97 89,13 104,53 RW01-04 Gamesa G128 70,88 81,51 91,14 97,13 100,83 99,92 96,84 94,12 90,28 105,68 Nordex N117/3000 PW01-04 Nordex N117/ ,55 82,27 89,34 94,10 95,67 98,65 97,54 95,14 84,96 103,78 RW01-04 Nordex N117/ ,55 82,27 89,34 94,10 95,67 98,65 97,54 95,14 84,96 103,78 Siemens SWT PW01-04 Siemens SWT ,31 89,31 92,91 96,01 96,11 97,11 96,31 92,91 83,71 103,56 RW01-04 Siemens SWT ,31 89,31 92,91 96,01 96,11 97,11 96,31 92,91 83,71 103,56 Vestas V MW PW01-04 Vestas V MW 71,02 81,62 90,80 95,27 97,82 99,71 95,74 89,63 75,62 103,95 RW01-04 Vestas V MW 71,02 81,62 90,80 95,27 97,82 99,71 95,74 89,63 75,62 103,95 Vestas V MW PW01-04 Vestas V MW 75,97 86,36 92,36 96,07 98,38 99,14 96,40 91,02 77,20 104,32 RW01-04 Vestas V MW 75,97 86,36 92,36 96,07 98,38 99,14 96,40 91,02 77,20 104, AS WP Nuon 2 V6 3 september

49 bijlage 5 : rekenresultaten akoestiek NUON 2, AW116/3000 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5 34,98 35,11 35,27 41, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5 27,34 27,47 27,63 33, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5 24,79 24,92 25,08 31, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5 36,58 36,71 36,87 43, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5 35,61 35,74 35,90 42, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5 33,17 33,30 33,46 39, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5 39,54 39,67 39,83 46,17 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5 37,85 37,98 38,14 44,48 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5 34,79 34,92 35,08 41,42 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5 26,81 26,94 27,10 33,44 16 Zuiderdijkweg 5 36,91 37,04 37,20 43, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5 38,30 38,43 38,59 44, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5 36,32 36,45 36,61 42, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5 29,01 29,14 29,30 35,64 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5 37,38 37,51 37,67 44,01 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5 35,55 35,68 35,84 42,18 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5 29,03 29,16 29,32 35, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5 38,10 38,23 38,39 44, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5 36,62 36,75 36,91 43, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5 28,48 28,61 28,77 35, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5 37,36 37,49 37,65 43, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5 35,64 35,77 35,93 42, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5 26,31 26,44 26,60 32, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5 35,20 35,33 35,49 41, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5 37,03 37,16 37,32 43, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5 36,76 36,89 37,05 43, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5 35,95 36,08 36,24 42, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5 36,55 36,68 36,84 43, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5 36,22 36,35 36,51 42, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5 25,31 25,44 25,60 31, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2 35,02 35,15 35,31 41, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2 35,24 35,37 35,53 41, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2 30,50 30,63 30,79 37, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2 31,55 31,68 31,84 38, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5 35,14 35,27 35,43 41, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5 34,40 34,53 34,69 41, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5 24,30 24,43 24,59 30,93 27-M Medemblikkerweg 5 38,47 38,60 38,76 45,10 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5 34,55 34,68 34,84 41,18 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5 33,58 33,71 33,87 40,21 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5 30,90 31,03 31,19 37,53 3 Wagendwarspad 5 36,70 36,83 36,99 43,33 31 Wagenpad 5 33,11 33,24 33,40 39,74 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5 33,38 33,51 33,67 40,01 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5 30,99 31,12 31,28 37,62 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5 25,62 25,75 25,91 32, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5 34,05 34,18 34,34 40, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5 30,90 31,03 31,19 37, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5 27,82 27,95 28,11 34, AS WP Nuon 2 V6 3 september

50 NUON 2, ECO 110 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5,00 33,30 33,43 33,57 39, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5,00 26,05 26,19 26,32 32, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5,00 23,56 23,70 23,83 30, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5,00 34,99 35,13 35,26 41, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5,00 34,19 34,33 34,46 40, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5,00 32,23 32,37 32,50 38, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5,00 38,18 38,32 38,45 44,80 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5,00 36,32 36,46 36,59 42,94 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5,00 33,39 33,53 33,66 40,01 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5,00 25,67 25,81 25,94 32,29 16 Zuiderdijkweg 5,00 35,50 35,64 35,77 42, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5,00 36,87 37,01 37,14 43, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5,00 34,88 35,02 35,15 41, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5,00 27,89 28,03 28,16 34,51 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5,00 35,86 36,00 36,13 42,48 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5,00 34,02 34,16 34,29 40,64 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5,00 27,79 27,92 28,06 34, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5,00 36,64 36,78 36,91 43, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5,00 35,15 35,28 35,42 41, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5,00 27,33 27,47 27,60 33, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5,00 35,88 36,02 36,15 42, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5,00 34,21 34,35 34,48 40, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5,00 25,41 25,55 25,68 32, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5,00 33,79 33,93 34,06 40, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5,00 35,53 35,67 35,80 42, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5,00 35,20 35,34 35,47 41, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5,00 34,53 34,67 34,80 41, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5,00 35,02 35,16 35,29 41, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5,00 34,73 34,87 35,00 41, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5,00 24,19 24,33 24,46 30, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2,00 33,38 33,51 33,65 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2,00 33,58 33,71 33,85 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2,00 29,19 29,33 29,46 35, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2,00 29,85 29,99 30,12 36, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5,00 33,45 33,59 33,72 40, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5,00 32,82 32,96 33,09 39, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5,00 22,97 23,11 23,24 29,59 27-M Medemblikkerweg 5,00 37,01 37,14 37,28 43,63 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5,00 32,83 32,97 33,10 39,45 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5,00 31,95 32,09 32,22 38,57 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5,00 28,88 29,02 29,15 35,50 3 Wagendwarspad 5,00 35,08 35,22 35,35 41,70 31 Wagenpad 5,00 31,49 31,63 31,76 38,11 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5,00 31,62 31,76 31,89 38,24 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5,00 29,26 29,40 29,53 35,88 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5,00 24,15 24,29 24,42 30, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5,00 32,52 32,66 32,79 39, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5,00 29,27 29,41 29,54 35, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5,00 26,46 26,60 26,73 33, AS WP Nuon 2 V6 3 september

51 NUON 2, E-101 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5,00 34,06 34,16 34,28 40, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5,00 27,55 27,66 27,78 34, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5,00 25,55 25,65 25,78 32, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5,00 35,63 35,74 35,86 42, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5,00 34,84 34,95 35,07 41, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5,00 33,26 33,36 33,48 39, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5,00 38,52 38,62 38,74 45,10 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5,00 36,92 37,03 37,15 43,51 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5,00 34,11 34,21 34,33 40,69 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5,00 27,43 27,54 27,66 34,02 16 Zuiderdijkweg 5,00 35,92 36,03 36,15 42, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5,00 37,43 37,54 37,66 44, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5,00 35,56 35,67 35,79 42, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5,00 29,64 29,75 29,87 36,23 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5,00 36,53 36,63 36,76 43,11 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5,00 34,76 34,86 34,99 41,34 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5,00 29,51 29,61 29,73 36, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5,00 37,19 37,30 37,42 43, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5,00 35,80 35,90 36,02 42, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5,00 29,14 29,25 29,37 35, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5,00 36,48 36,58 36,70 43, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5,00 34,97 35,08 35,20 41, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5,00 27,50 27,60 27,73 34, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5,00 34,52 34,63 34,75 41, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5,00 36,12 36,22 36,35 42, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5,00 35,88 35,98 36,11 42, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5,00 35,21 35,32 35,44 41, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5,00 35,62 35,72 35,85 42, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5,00 35,31 35,42 35,54 41, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5,00 25,95 26,06 26,18 32, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2,00 34,01 34,12 34,24 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2,00 34,18 34,28 34,40 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2,00 30,90 31,01 31,13 37, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2,00 31,29 31,39 31,51 37, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5,00 34,17 34,27 34,40 40, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5,00 33,52 33,62 33,75 40, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5,00 24,76 24,86 24,99 31,34 27-M Medemblikkerweg 5,00 37,46 37,56 37,68 44,04 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5,00 33,67 33,78 33,90 40,26 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5,00 32,72 32,82 32,95 39,30 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5,00 30,09 30,20 30,32 36,68 3 Wagendwarspad 5,00 35,72 35,82 35,95 42,30 31 Wagenpad 5,00 32,19 32,30 32,42 38,78 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5,00 32,56 32,66 32,78 39,14 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5,00 30,30 30,40 30,52 36,88 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5,00 25,90 26,00 26,12 32, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5,00 33,19 33,29 33,41 39, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5,00 30,31 30,41 30,54 36, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5,00 27,96 28,07 28,19 34, AS WP Nuon 2 V6 3 september

52 NUON 2, G114 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5,00 34,36 34,48 34,70 41, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5,00 26,79 26,92 27,14 33, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5,00 24,30 24,42 24,64 30, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5,00 36,06 36,18 36,40 42, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5,00 35,22 35,34 35,56 41, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5,00 33,15 33,27 33,49 39, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5,00 39,37 39,49 39,71 46,04 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5,00 37,43 37,55 37,77 44,10 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5,00 34,41 34,54 34,76 41,09 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5,00 26,41 26,53 26,76 33,09 16 Zuiderdijkweg 5,00 36,65 36,77 36,99 43, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5,00 37,96 38,09 38,31 44, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5,00 35,93 36,05 36,27 42, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5,00 28,65 28,77 28,99 35,32 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5,00 36,92 37,04 37,27 43,60 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5,00 35,05 35,17 35,39 41,72 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5,00 28,51 28,63 28,86 35, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5,00 37,71 37,83 38,05 44, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5,00 36,20 36,32 36,54 42, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5,00 28,06 28,18 28,41 34, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5,00 36,95 37,07 37,29 43, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5,00 35,18 35,31 35,53 41, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5,00 26,14 26,26 26,48 32, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5,00 34,85 34,97 35,19 41, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5,00 36,57 36,69 36,91 43, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5,00 36,22 36,34 36,56 42, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5,00 35,54 35,66 35,88 42, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5,00 36,09 36,21 36,43 42, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5,00 35,81 35,93 36,15 42, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5,00 24,91 25,04 25,26 31, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2,00 34,71 34,83 35,05 41, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2,00 34,83 34,95 35,17 41, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2,00 30,00 30,12 30,35 36, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2,00 30,93 31,05 31,27 37, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5,00 34,49 34,61 34,83 41, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5,00 33,86 33,98 34,20 40, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5,00 23,68 23,81 24,03 30,36 27-M Medemblikkerweg 5,00 38,15 38,27 38,49 44,82 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5,00 33,86 33,98 34,21 40,54 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5,00 32,99 33,11 33,33 39,66 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5,00 29,83 29,95 30,17 36,50 3 Wagendwarspad 5,00 36,17 36,29 36,52 42,85 31 Wagenpad 5,00 32,52 32,65 32,87 39,20 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5,00 32,66 32,79 33,01 39,34 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5,00 30,19 30,31 30,53 36,86 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5,00 24,86 24,98 25,20 31, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5,00 33,52 33,65 33,87 40, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5,00 30,17 30,29 30,52 36, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5,00 27,16 27,29 27,51 33, AS WP Nuon 2 V6 3 september

53 NUON 2, GE Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5,00 32,87 32,97 33,13 39, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5,00 26,26 26,36 26,52 32, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5,00 24,45 24,55 24,71 31, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5,00 34,50 34,60 34,76 41, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5,00 33,71 33,81 33,97 40, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5,00 32,11 32,21 32,37 38, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5,00 37,76 37,86 38,02 44,37 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5,00 35,86 35,96 36,11 42,46 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5,00 33,00 33,10 33,26 39,61 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5,00 26,22 26,32 26,48 32,83 16 Zuiderdijkweg 5,00 35,04 35,14 35,30 41, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5,00 36,36 36,46 36,61 42, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5,00 34,41 34,51 34,67 41, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5,00 28,52 28,62 28,78 35,13 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5,00 35,37 35,47 35,63 41,98 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5,00 33,56 33,66 33,82 40,17 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5,00 28,32 28,42 28,58 34, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5,00 36,10 36,20 36,36 42, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5,00 34,67 34,77 34,92 41, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5,00 28,04 28,14 28,30 34, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5,00 35,33 35,43 35,58 41, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5,00 33,76 33,86 34,02 40, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5,00 26,43 26,53 26,69 33, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5,00 33,41 33,51 33,67 40, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5,00 34,96 35,06 35,22 41, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5,00 34,67 34,77 34,93 41, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5,00 34,06 34,16 34,32 40, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5,00 34,49 34,59 34,75 41, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5,00 34,20 34,30 34,46 40, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5,00 24,73 24,83 24,99 31, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2,00 33,48 33,58 33,74 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2,00 33,48 33,58 33,74 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2,00 30,04 30,14 30,29 36, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2,00 30,53 30,63 30,78 37, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5,00 32,96 33,06 33,21 39, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5,00 32,33 32,43 32,59 38, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5,00 23,49 23,59 23,75 30,10 27-M Medemblikkerweg 5,00 36,53 36,63 36,79 43,14 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5,00 32,41 32,51 32,67 39,02 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5,00 31,47 31,57 31,73 38,08 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5,00 28,75 28,85 29,01 35,36 3 Wagendwarspad 5,00 34,60 34,70 34,86 41,21 31 Wagenpad 5,00 30,99 31,09 31,24 37,59 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5,00 31,26 31,36 31,52 37,87 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5,00 28,94 29,04 29,20 35,55 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5,00 24,53 24,63 24,79 31, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5,00 31,97 32,07 32,23 38, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5,00 28,97 29,07 29,23 35, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5,00 26,67 26,77 26,93 33, AS WP Nuon 2 V6 3 september

54 NUON 2, N117/3000 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5,00 33,31 33,42 33,60 39, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5,00 25,43 25,54 25,72 32, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5,00 23,04 23,15 23,33 29, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5,00 34,97 35,08 35,26 41, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5,00 34,00 34,11 34,29 40, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5,00 31,49 31,60 31,78 38, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5,00 38,38 38,49 38,67 45,01 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5,00 36,31 36,42 36,60 42,94 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5,00 33,20 33,31 33,49 39,83 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5,00 25,00 25,11 25,29 31,63 16 Zuiderdijkweg 5,00 35,59 35,70 35,88 42, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5,00 36,75 36,86 37,04 43, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5,00 34,69 34,80 34,99 41, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5,00 27,22 27,33 27,51 33,85 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5,00 35,75 35,86 36,05 42,39 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5,00 33,88 33,99 34,18 40,52 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5,00 27,18 27,29 27,48 33, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5,00 36,54 36,65 36,83 43, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5,00 35,01 35,12 35,30 41, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5,00 26,72 26,83 27,01 33, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5,00 35,74 35,85 36,04 42, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5,00 33,94 34,05 34,23 40, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5,00 24,65 24,76 24,95 31, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5,00 33,59 33,70 33,88 40, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5,00 35,40 35,51 35,70 42, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5,00 35,10 35,21 35,39 41, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5,00 34,32 34,43 34,61 40, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5,00 34,93 35,04 35,23 41, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5,00 34,63 34,74 34,92 41, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5,00 23,49 23,60 23,78 30, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2,00 33,82 33,93 34,11 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2,00 33,92 34,03 34,21 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2,00 28,78 28,89 29,08 35, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2,00 29,99 30,10 30,28 36, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5,00 33,44 33,55 33,73 40, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5,00 32,72 32,83 33,01 39, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5,00 22,43 22,54 22,72 29,06 27-M Medemblikkerweg 5,00 37,10 37,21 37,40 43,74 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5,00 32,79 32,90 33,08 39,42 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5,00 31,83 31,94 32,12 38,46 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5,00 29,04 29,15 29,34 35,68 3 Wagendwarspad 5,00 35,10 35,21 35,39 41,73 31 Wagenpad 5,00 31,40 31,51 31,69 38,03 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5,00 31,60 31,71 31,89 38,23 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5,00 29,10 29,21 29,39 35,73 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5,00 23,65 23,76 23,94 30, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5,00 32,34 32,45 32,63 38, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5,00 29,01 29,12 29,31 35, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5,00 25,86 25,97 26,16 32, AS WP Nuon 2 V6 3 september

55 NUON 2, 3.2M114 Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5,00 33,14 33,26 33,46 39, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5,00 25,45 25,57 25,76 32, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5,00 22,88 23,00 23,20 29, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5,00 34,76 34,87 35,07 41, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5,00 33,78 33,89 34,09 40, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5,00 31,32 31,43 31,63 37, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5,00 37,76 37,88 38,08 44,42 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5,00 36,04 36,15 36,35 42,69 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5,00 32,96 33,08 33,28 39,62 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5,00 24,91 25,02 25,22 31,56 16 Zuiderdijkweg 5,00 35,12 35,23 35,43 41, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5,00 36,49 36,60 36,80 43, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5,00 34,49 34,61 34,81 41, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5,00 27,11 27,23 27,43 33,77 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5,00 35,55 35,67 35,87 42,21 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5,00 33,72 33,83 34,03 40,37 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5,00 27,13 27,24 27,44 33, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5,00 36,28 36,39 36,59 42, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5,00 34,79 34,91 35,11 41, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5,00 26,58 26,70 26,90 33, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5,00 35,54 35,65 35,85 42, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5,00 33,80 33,91 34,11 40, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5,00 24,40 24,52 24,72 31, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5,00 33,36 33,48 33,68 40, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5,00 35,20 35,31 35,51 41, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5,00 34,92 35,04 35,24 41, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5,00 34,12 34,23 34,43 40, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5,00 34,72 34,84 35,04 41, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5,00 34,40 34,52 34,72 41, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5,00 23,41 23,52 23,72 30, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2,00 33,24 33,35 33,55 39, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2,00 33,45 33,56 33,76 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2,00 28,64 28,75 28,95 35, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2,00 29,74 29,85 30,05 36, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5,00 33,31 33,42 33,62 39, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5,00 32,57 32,69 32,89 39, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5,00 22,39 22,51 22,71 29,05 27-M Medemblikkerweg 5,00 36,68 36,79 36,99 43,33 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5,00 32,70 32,82 33,02 39,36 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5,00 31,73 31,85 32,05 38,39 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5,00 29,03 29,15 29,35 35,69 3 Wagendwarspad 5,00 34,88 34,99 35,19 41,53 31 Wagenpad 5,00 31,28 31,39 31,59 37,93 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5,00 31,54 31,65 31,85 38,19 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5,00 29,12 29,24 29,44 35,78 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5,00 23,70 23,82 24,01 30, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5,00 32,21 32,32 32,52 38, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5,00 29,04 29,15 29,35 35, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5,00 25,91 26,03 26,23 32, AS WP Nuon 2 V6 3 september

56 NUON 2, SWT Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5,00 34,61 34,77 34,97 41, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5,00 28,64 28,80 29,00 35, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5,00 27,15 27,31 27,51 33, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5,00 36,19 36,35 36,55 42, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5,00 35,38 35,54 35,74 42, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5,00 33,51 33,67 33,87 40, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5,00 39,06 39,22 39,42 45,75 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5,00 37,42 37,58 37,78 44,11 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5,00 34,70 34,86 35,06 41,39 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5,00 28,79 28,95 29,15 35,48 16 Zuiderdijkweg 5,00 36,44 36,60 36,80 43, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5,00 37,87 38,03 38,23 44, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5,00 36,06 36,22 36,42 42, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5,00 31,00 31,16 31,36 37,69 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5,00 36,96 37,12 37,32 43,65 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5,00 35,26 35,42 35,62 41,95 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5,00 30,78 30,94 31,14 37, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5,00 37,65 37,81 38,01 44, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5,00 36,31 36,47 36,67 43, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5,00 30,60 30,76 30,96 37, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5,00 36,90 37,06 37,26 43, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5,00 35,51 35,67 35,87 42, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5,00 29,19 29,35 29,55 35, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5,00 35,10 35,26 35,46 41, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5,00 36,56 36,72 36,92 43, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5,00 36,38 36,54 36,74 43, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5,00 35,76 35,92 36,12 42, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5,00 36,12 36,28 36,48 42, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5,00 35,80 35,96 36,16 42, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5,00 27,36 27,52 27,72 34, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2,00 35,08 35,24 35,44 41, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2,00 35,05 35,21 35,41 41, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2,00 32,35 32,51 32,71 39, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2,00 32,73 32,89 33,09 39, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5,00 34,76 34,92 35,12 41, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5,00 34,09 34,25 34,45 40, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5,00 26,24 26,40 26,60 32,93 27-M Medemblikkerweg 5,00 37,99 38,15 38,35 44,68 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5,00 34,31 34,47 34,67 41,00 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5,00 33,27 33,43 33,63 39,96 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5,00 31,11 31,27 31,47 37,80 3 Wagendwarspad 5,00 36,27 36,43 36,63 42,96 31 Wagenpad 5,00 32,76 32,92 33,12 39,45 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5,00 33,08 33,24 33,44 39,77 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5,00 31,02 31,18 31,38 37,71 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5,00 27,17 27,33 27,53 33, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5,00 33,68 33,84 34,04 40, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5,00 31,07 31,23 31,43 37, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5,00 29,07 29,23 29,43 35, AS WP Nuon 2 V6 3 september

57 NUON 2, V MW Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5,00 34,29 34,42 34,62 40, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5,00 26,43 26,57 26,76 33, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5,00 23,90 24,04 24,23 30, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5,00 35,92 36,06 36,26 42, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5,00 34,94 35,07 35,27 41, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5,00 32,44 32,57 32,77 39, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5,00 39,06 39,20 39,40 45,73 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5,00 37,22 37,36 37,56 43,89 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5,00 34,12 34,25 34,45 40,78 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5,00 25,91 26,05 26,24 32,58 16 Zuiderdijkweg 5,00 36,37 36,51 36,71 43, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5,00 37,67 37,81 38,01 44, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5,00 35,64 35,78 35,98 42, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5,00 28,12 28,26 28,45 34,79 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5,00 36,72 36,85 37,05 43,38 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5,00 34,86 35,00 35,19 41,53 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5,00 28,13 28,27 28,46 34, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5,00 37,46 37,60 37,80 44, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5,00 35,95 36,09 36,28 42, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5,00 27,61 27,74 27,94 34, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5,00 36,71 36,84 37,04 43, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5,00 34,93 35,06 35,26 41, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5,00 25,44 25,58 25,77 32, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5,00 34,53 34,66 34,86 41, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5,00 36,37 36,50 36,70 43, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5,00 36,07 36,21 36,41 42, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5,00 35,27 35,40 35,60 41, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5,00 35,89 36,02 36,22 42, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5,00 35,57 35,71 35,91 42, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5,00 24,40 24,54 24,73 31, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2,00 34,64 34,78 34,98 41, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2,00 34,79 34,92 35,12 41, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2,00 29,72 29,85 30,05 36, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2,00 30,91 31,05 31,24 37, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5,00 34,44 34,58 34,77 41, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5,00 33,71 33,84 34,04 40, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5,00 23,37 23,51 23,70 30,04 27-M Medemblikkerweg 5,00 37,92 38,05 38,25 44,58 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5,00 33,81 33,95 34,15 40,48 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5,00 32,85 32,99 33,18 39,52 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5,00 30,09 30,23 30,42 36,76 3 Wagendwarspad 5,00 36,05 36,18 36,38 42,71 31 Wagenpad 5,00 32,40 32,54 32,74 39,07 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5,00 32,64 32,77 32,97 39,30 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5,00 30,17 30,31 30,51 36,84 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5,00 24,66 24,79 24,99 31, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5,00 33,34 33,47 33,67 40, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5,00 30,08 30,21 30,41 36, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5,00 26,89 27,02 27,22 33, AS WP Nuon 2 V6 3 september

58 NUON 2, AW116/3000 voorzieningen Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5 35,27 35,4 35,56 41, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5 27,6 27,73 27,89 34, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5 25,18 25,31 25,46 31, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5 36,93 37,06 37,21 43, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5 35,68 35,81 35,97 42, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5 33,3 33,43 33,59 39, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5 41,05 41,18 40,94 47,38 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5 38,19 38,32 38,47 44,82 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5 34,89 35,02 35,18 41,52 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5 27,33 27,46 27,61 33,96 16 Zuiderdijkweg 5 39,08 39,21 39,01 45, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5 39,01 39,14 39,3 45, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5 36,51 36,64 36,8 43, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5 29,97 30,09 30,24 36,59 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5 38,15 38,28 38,43 44,78 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5 35,78 35,91 36,07 42,41 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5 29,93 30,06 30,21 36, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5 39,65 39,78 39,93 46, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5 36,99 37,12 37,28 43, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5 30,66 30,78 30,93 37, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5 38,27 38,39 38,55 44, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5 35,83 35,96 36,12 42, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5 27, ,14 34, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5 36,6 36,73 36,88 43, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5 38,74 38,86 39,02 45, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5 37,17 37,3 37,46 43, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5 39,23 39,35 39,5 45, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5 39,96 40,08 40,23 46, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5 37,35 37,47 37,63 43, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5 28,98 29,11 29,23 35, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2 39,58 39,7 39,85 46, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2 38,31 38,43 38,6 44, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2 34,33 34,46 34,59 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2 38,68 38,8 38,96 45, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5 40,06 40,19 40,32 46, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5 37,79 37,91 38,08 44, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5 30,39 30,51 30,63 36,98 27-M Medemblikkerweg 5 38,58 38,71 38,86 45,21 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5 39,43 39,55 39,68 46,03 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5 37,91 38,03 38,19 44,53 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5 39,55 39,67 39,77 46,13 3 Wagendwarspad 5 38,51 38,63 38,79 45,13 31 Wagenpad 5 38,87 38,99 39,05 45,42 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel ,12 39,2 45,56 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5 37,64 37,77 37,92 44,27 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5 30,61 30,73 30,79 37, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5 39,83 39,95 40,01 46, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5 38,41 38,54 38,68 45, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5 32,52 32,64 32,55 38, AS WP Nuon 2 V6 3 september

59 NUON 2, G114 voorzieningen Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5 34,7 34,82 35,04 41, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5 27,09 27,21 27,42 33, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5 24,74 24,86 25,07 31, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5 36,44 36,56 36,78 43, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5 35,3 35,42 35,64 41, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5 33,29 33,41 33,63 39, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5 40,93 41,05 40,73 47,19 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5 37,79 37,91 38,13 44,46 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5 34,52 34,65 34,87 41,2 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5 26,98 27,1 27,31 33,64 16 Zuiderdijkweg 5 38,92 39,05 38,81 45, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5 38,73 38,85 39,06 45, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5 36,13 36,25 36,47 42, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5 29,68 29,8 30,01 36,34 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5 37,77 37,89 38,1 44,43 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5 35,31 35,43 35,65 41,98 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5 29,52 29,64 29,84 36, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5 39,38 39,5 39,71 46, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5 36,61 36,73 36,95 43, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5 30,41 30,53 30,72 37, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5 37,93 38,05 38,26 44, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5 35,4 35,52 35,74 42, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5 27,75 27,87 28,07 34, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5 36,35 36,47 36,68 43, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5 38,43 38,55 38,75 45, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5 36,68 36,81 37,02 43, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5 39,04 39,15 39,34 45, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5 39,76 39,88 40,06 46, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5 37,03 37,15 37,36 43, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5 28,81 28,93 29,11 35, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2 39,47 39,59 39,77 46, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2 38,11 38,23 38,43 44, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2 34,13 34,25 34,43 40, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2 38,57 38,69 38,86 45, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5 39,86 39,98 40,15 46, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5 37,55 37,67 37,86 44, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5 30,24 30,36 30,53 36,87 27-M Medemblikkerweg 5 38,26 38,38 38,6 44,93 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5 39,22 39,34 39,5 45,84 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5 37,7 37,82 38,01 44,35 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5 39,42 39,54 39,67 46,02 3 Wagendwarspad 5 38,16 38,28 38,48 44,82 31 Wagenpad 5 38,72 38,84 38,92 45,28 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5 38,81 38,94 39,04 45,4 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5 37,48 37,61 37,78 44,12 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5 30,38 30,51 30,64 36, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5 39,7 39,82 39,9 46, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5 38,29 38,42 38,59 44, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5 32,31 32,43 32,48 38, AS WP Nuon 2 V6 3 september

60 Cumulatief NUON 2, Wagendorp, De Ambtenaar cumulatief, maximale belasting per toetspunt Naam Omschrijving Hoogte Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5 41, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5 35, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5 34, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5 43, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5 42, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5 40, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5 47,39 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5 44,82 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5 41,52 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5 35,81 16 Zuiderdijkweg 5 45, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5 43, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5 38,31 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5 44,78 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5 42,41 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5 38, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5 43, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5 38, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5 44, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5 42, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5 36, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5 43, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5 43, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5 43, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5 36, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2 46, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2 44, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2 41, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2 45, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5 44, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5 37,61 27-M Medemblikkerweg 5 45,21 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5 46,03 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5 44,53 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5 46,23 3 Wagendwarspad 5 45,13 31 Wagenpad 5 45,44 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5 45,58 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5 44,31 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5 37, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5 39, AS WP Nuon 2 V6 3 september

61 ECN testpark, maximale belasting per toetspunt Naam Omschrijving Hoogte Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5 35, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5 37, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5 41, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5 35, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5 41, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5 39, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5 35,45 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5 40,98 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5 42,43 16 Zuiderdijkweg Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5 35, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5 42, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5 44,87 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5 37,77 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5 43,70 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5 36, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5 43, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5 36, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5 43, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5 43, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5 38, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5 44, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5 39, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5 36, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5 42, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2 39, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2 42, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2 43, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2 42, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5 37, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5 42, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5 44,96 27-M Medemblikkerweg 5 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5 37,86 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5 43,34 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5 37,79 3 Wagendwarspad 5 31 Wagenpad 5 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5 38,34 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5 43,69 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5 36, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5 42, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5 44, AS WP Nuon 2 V6 3 september

62 NUON 2, Wagendorp, De Ambtenaar en ECN testpark cumulatief, maximale belasting per toetspunt Naam Omschrijving Hoogte Lden 11-1 Oostermiddenmeerweg 11, zuidgevel 5 42, Oostermiddenmeerweg 11, westgevel 5 39, Oostermiddenmeerweg 11, noordgevel 5 42, Oostermiddenmeerweg 13, zuidgevel 5 44, Oostermiddenmeerweg 13, westgevel 5 44, Oostermiddenmeerweg 13, noordgevel 5 43, Zuiderdijkweg 14, westgevel 5 47,39 14-O-1 Oostermiddenmeerweg 14, zuidgevel 5 46,20 14-O-2 Oostermiddenmeerweg 14, westgevel 5 47,08 14-O-3 Oostermiddenmeerweg 14, noordgevel 5 44,14 16 Zuiderdijkweg 5 45, Oostermiddenmeerweg 18, zuidgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 18, westgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 18, noordgevel 5 45,74 19a-1 Oostermiddenmeerweg 19a, zuidgevel 5 45,57 19a-2 Oostermiddenmeerweg 19a, westgevel 5 46,11 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 20, zuidgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 20, westgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 20, noordgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 21, zuidgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 21, westgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 21, noordgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 21, oostgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 23, zuidgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 23, westgevel 5 47, Oostermiddenmeerweg 23, oostgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 24, zuidgevel 5 47, Oostermiddenmeerweg 24, westgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 24, noordgevel 5 45, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, zuidgevel 2 47, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, westgevel 2 46, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, noordgevel 2 45, Oostermiddenmeerweg 24 stacaravan, oostgevel 2 47, Oostermiddenmeerweg 26, zuidgevel 5 47, Oostermiddenmeerweg 26, westgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 26, noordgevel 5 45,91 27-M Medemblikkerweg 5 45,21 27-O-1 Oostermiddenmeerweg 27, zuidgevel 5 46,65 27-O-2 Oostermiddenmeerweg 27, westgevel 5 47,00 27-O-3 Oostermiddenmeerweg 27, oostgevel 5 46,81 3 Wagendwarspad 5 45,13 31 Wagenpad 5 45,44 31-O-1 Oostermiddenmeerweg 31-O, zuidgevel 5 46,33 31-O-2 Oostermiddenmeerweg 31-O, westgevel 5 47,26 31-O-3 Oostermiddenmeerweg 31-O, noordgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 32, zuidgevel 5 46, Oostermiddenmeerweg 32, westgevel 5 47, Oostermiddenmeerweg 32, noordgevel 5 46, AS WP Nuon 2 V6 3 september

63 figuur 1 : objecten rekenmodel AS WP Nuon 2 V6 3 september

64 figuur 2 : geluidcontour AW116/ AS WP Nuon 2 V6 3 september

65 figuur 3 : geluidcontour ECO AS WP Nuon 2 V6 3 september

66 figuur 4 : geluidcontour E AS WP Nuon 2 V6 3 september

67 figuur 5 : geluidcontour G AS WP Nuon 2 V6 3 september

68 figuur 6 : geluidcontour GE AS WP Nuon 2 V6 3 september

69 figuur 7 : geluidcontour N AS WP Nuon 2 V6 3 september

70 figuur 8 : geluidcontour 3.2M AS WP Nuon 2 V6 3 september

71 figuur 9 : geluidcontour SWT AS WP Nuon 2 V6 3 september

72 figuur 10 : geluidcontour V MW AS WP Nuon 2 V6 3 september

73 figuur 11 : schaduwcontouren AW116/ AS WP Nuon 2 V6 3 september

74 figuur 12 : schaduwcontouren ECO AS WP Nuon 2 V6 3 september

75 figuur 13 : schaduwcontouren E AS WP Nuon 2 V6 3 september

76 figuur 14 : schaduwcontouren G AS WP Nuon 2 V6 3 september

77 figuur 15 : schaduwcontouren GE AS WP Nuon 2 V6 3 september

78 figuur 16 : schaduwcontouren N AS WP Nuon 2 V6 3 september

79 figuur 17 : schaduwcontouren 3.2M AS WP Nuon 2 V6 3 september

80 figuur 18 : schaduwcontouren SWT AS WP Nuon 2 V6 3 september

81 figuur 19 : schaduwcontouren V MW AS WP Nuon 2 V6 3 september

82 figuur 20 : geluidcontour AW116/3000; voorzieningen AS WP Nuon 2 V6 3 september

83 figuur 21 : geluidcontouren G114; voorzieningen AS WP Nuon 2 V6 3 september

84 Welbergweg 49 Postbus AN Hengelo (Ov.) tel: Opdrachtgever: Windkracht Wieringermeer p/a Nuon Wind Development B.V. Postbus DC Amsterdam Kenmerk: A WP Wieringermeer V3 Betreft: Akoestisch onderzoek windpark Wieringermeer, toetsing geluid voorkeursalternatief uit MER. Contactpersoon opdrachtgever: de heer J. Goldenbeld, Behandeld door: A.U.G. Beltau, 3 september Op alle opdrachten, betalingen en transacties zijn van toepassing De Nieuwe Regeling tussen opdrachtgever en adviserend Ingenieursbureau DNR 2011.

85 Inhoud 1. Inleiding Akoestisch onderzoek Beoordeling Invoer rekenmodel Rekenresultaten Beoordeling geluid Aanvullende voorzieningen geluid Bespreking... 6 Bijlagen bijlage 1 : objecten rekenmodel... 7 bijlage 2 : rekenresultaten geluid Figuren figuur 1 : overzicht rekenmodel A WP Wieringermeer V3 3 september 2014

86 1. Inleiding In opdracht van Windkracht Wieringermeer is eerder een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van een gecombineerd plan-/ projectmer, kenmerk AS WP Wieringermeer V3 van 27 juni Het windpark Wieringermeer wordt planologisch mogelijk gemaakt door een rijksinpassingsplan. Het windpark Wieringermeer bestaat uit zes afzonderlijke inrichtingen: windpark Nuon 1, windpark Nuon 2, windpark Nuon 3, windturbine Poldermolen, windpark WCW en testpark ECN. Van de zes inrichtingen zijn in het kader van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) de volgende akoestische onderzoeken ingediend: windpark Nuon AS WP Nuon 1 V6 van 3 september 2014; windpark Nuon AS WP Nuon 2 V6 van 3 september 2014; windpark Nuon AS WP Nuon 3 V6 van 2 september 2014; windturbine Poldermolen AS WT Poldermolen V6 van 3 september 2014; windpark WCW AS WP WCW V6 van 2 september 2014; testpark ECN AS WP ECN V5 van 3 september In het MER Windpark Wieringermeer d.d. 30 juni 2014 is met betrekking tot het voorkeursalternatief (verder te noemen het VKA) het volgende opgenomen ten aanzien van geluid: De uiteindelijk te installeren windturbines zullen niet meer geluid produceren dan in dit MER is opgenomen en ook bij de uiteindelijke keuze voor het windturbinetype zal de hoogte van de geluidbronsterkte mede bepalend zijn. Wanneer turbines worden gekozen die toch meer geluid produceren, dan zal met behulp van geluidreducerende maatregelen de geluidbelasting op woningen zodanig worden ve r- laagd, dat niet meer geluidbelasting optreedt dan in dit MER is onderzocht voor het voorkeursalternatief. In de bovengenoemde onderzoeken voor de Wabo aanvraag zijn enkele turbinet y- pes opgenomen met een hogere bronsterkte dan het turbinetype dat is gehanteerd voor de geluidberekeningen van het voorkeursalternatief in het MER. Dit turbinetype, genaamde referentieturbine, is de Nordex N117/3000. In bovengenoemde onderzoeken voor de Wabo voldoet de geluidbelasting aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit. Om eveneens te voldoen aan het VKA zoals gesteld in het MER moet worden aangetoond dat kan worden voldaan aan de geluidbelasting op woningen zoals berekend voor het voorkeursalternatief (van de referentieturbine) in het MER. Hiertoe zijn 19 maatgevende toetspunten op woningen opgenomen. Dus de cumulatieve geluidbelasting van de vijf inrichtingen mag niet groter zijn dan onderzocht in het milieueffectrapport Windpark Wieringermeer. Voor het testpark ECN geldt alleen de wettelijke normstelling uit het Activiteitenbesluit en gelden er geen aanvu l- lende eisen ten aanzien van geluid vanuit het MER. Onderhavig onderzoek is gebaseerd op hetzelfde basisrekenmodel en informatie uit de eerdere akoestische onderzoeken A WP Wieringermeer V3 3 september

87 2. Akoestisch onderzoek 2.1 Beoordeling De vijf inrichtingen voldoen volgens de genoemde rapportages in het kader van de Wabo aanvraag aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit 1, te weten een geluidniveau van L den =47 db en L night =41 db vanwege de windturbines dat optreedt bij woningen van derden (inclusief ook cumulatieve effecten). In het MER is aangegeven dat de cumulatieve geluidbelasting van de vijf inrichtingen niet groter zal zijn dan onderzocht in het milieueffectrapport Windpark Wieringermeer. De geluidbelasting op de 19 woningen zoals berekend voor het voorkeursalternatief in het MER is gegeven in Tabel 2-1 (is gelijk aan Tabel 4-4 in het akoestisch onderzoek bij het MER). Tabel 2-1: rekenresultaten voorkeursalternatief; VKA MER. toetspunt nr omschrijving geluidniveau WP Wieringermeer VA * [db] 19-7 Schervenweg 19, stacaravan oostgevel Oosterkwelweg Robbenoordweg 48, zuidgevel O Oostlanderweg Z Zuiderdijkweg 8, westgevel (13) Koggenrandweg a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel S Schervenweg 33, westgevel Oosterterpweg Kolhornerweg 10, westgevel Ulkeweg 17, westgevel Alkmaarseweg Oudelanderweg 51, westgevel Den Oeverseweg S-3 Slootweg 8, oostgevel Waardweg N Nieuwesluizerweg 33, oostgevel Ulkeweg Molenweg * : ECN scenario C+, met poldermolen, met bestaande blijvende turbines van na 1 januari ( ): betreft geen woning. 2.2 Invoer rekenmodel Van de situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld met behulp van het programma Geomilieu module IL-WT versie V2.60. Hiermee zijn de jaargemiddelde geluidniveaus berekend. De modellering en de overdrachtsberekening zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines 2. L night L den 1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 19 oktober 2007, nr , Staatsblad 2007/ Reken- en meetvoorschrift windturbines, Staatscourant nr 19592, 23 december A WP Wieringermeer V3 3 september

88 De toetspunten zijn aangegeven in figuur 1. Gedetailleerde akoestische informatie over het rekenmodel zijn gegeven in bijlage Rekenresultaten In Tabel 2-2 zijn per toetspunt de berekende jaargemiddelde geluidniveaus L night en L den gegeven. De L den is het tijdgewogen gemiddelde van: Het jaargemiddelde geluidniveau in de dag L day ; Het jaargemiddelde geluidniveau in de avond L even plus 5 db; Het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht L night plus 10 db. Tabel 2-2: rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting van de vijf inrichtingen. toetspunt nr omschrijving geluidniveau [db] 19-7 Schervenweg 19, stacaravan oostgevel Oosterkwelweg Robbenoordweg 48, zuidgevel O Oostlanderweg Z Zuiderdijkweg 8, westgevel Koggenrandweg a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel S Schervenweg 33, westgevel Oosterterpweg Kolhornerweg 10, westgevel Ulkeweg 17, westgevel Alkmaarseweg Oudelanderweg 51, westgevel Den Oeverseweg S-3 Slootweg 8, oostgevel Waardweg N Nieuwesluizerweg 33, oostgevel Ulkeweg Molenweg L night L den Uit de rekenresultaten van de cumulatieve geluidbelasting van de vijf inrichtingen blijkt dat niet binnen het VKA uit het MER is gebleven. 2.4 Beoordeling geluid Bij de woningen van derden blijft de cumulatieve geluidbelasting niet binnen het VKA uit het MER. De vetgedrukte waarden in Tabel 2-2 laten de overschrijdingen zien. Om te voldoen aan het VKA zijn aanvullende mitigerende voorzieningen aan de orde (bovenop de voorzieningen die eventueel mogelijk nodig zijn in het kader van de Wabo aanvragen) A WP Wieringermeer V3 3 september

89 2.5 Aanvullende voorzieningen geluid Om te voldoen aan het VKA kan er voor worden gekozen om een andere windturbine met een lagere geluidemissie en of lagere ashoogte te nemen. Ook kan er voor worden gekozen om voor specifieke perioden de instellingen van specifieke turbines te wijzigen. Met deze instellingen worden de bronsterkten van de turbines gereduceerd door bijvoorbeeld het toerental te verlagen en/of de bladhoek te verdraaien. Dit gaat enigszins ten koste van de productie. In Tabel 2-3 zijn de instellingen voor de aanvullende geluidvoorzieningen gegeven zodat wordt voldaan aan het VKA uit het MER (naast dat er al werd voldaan aan de norm uit het Activiteitenbesluit L den =47 db en L night =41 db). Tabel 2-3: aanvullende bedrijfsinstelling turbines. turbine * dag avond nacht 07:00 19:00 uur 19:00 23:00 uur 23:00 07:00 uur windpark WCW UT mode -1 db UT db UT mode -1 db UT mode -1 db UT db UT db NB mode -1 db NB db windpark Nuon 3 WT db WT db GT mode -1 db OT mode -1 db OT db OT mode -1 db * : turbinenummering en coördinaten zijn conform akoestisch onderzoek Wabo aanvraag. --: turbine in werking in standaard uitvoering (mode 0). In Tabel 2-4 zijn per toetspunt de berekende jaargemiddelde geluidniveaus L night en L den met aanvullende voorzieningen gegeven A WP Wieringermeer V3 3 september

90 Tabel 2-4: rekenresultaten cumulatieve geluidbelasting van de vijf inrichtingen; met voorzieningen. toetspunt nr omschrijving geluidniveau [db] 19-7 Schervenweg 19, stacaravan oostgevel Oosterkwelweg Robbenoordweg 48, zuidgevel O Oostlanderweg Z Zuiderdijkweg 8, westgevel Koggenrandweg a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel S Schervenweg 33, westgevel Oosterterpweg Kolhornerweg 10, westgevel Ulkeweg 17, westgevel Alkmaarseweg Oudelanderweg 51, westgevel Den Oeverseweg S-3 Slootweg 8, oostgevel Waardweg N Nieuwesluizerweg 33, oostgevel Ulkeweg Molenweg L night L den De rekenresultaten zijn gedetailleerd weergegeven in bijlage A WP Wieringermeer V3 3 september

91 3. Bespreking Het windpark Wieringermeer bestaat uit zes afzonderlijke inrichtingen: win d- park Nuon 1, windpark Nuon 2, windpark Nuon 3, windturbine Poldermolen, windpark WCW en testpark ECN. Voor de Wabo aanvragen voldoen de geluidbelastingen van deze inrichtingen aan de normstelling uit het Activiteitenbesluit. In het MER ten behoeve van Windpark Wieringermeer zijn met betrekking tot het voorkeursalternatief (VKA) beperkingen opgenomen ten aanzien van geluid. Om eveneens te voldoen aan het VKA zoals gesteld in het MER mag de cumulatieve geluidbelasting van de vijf inrichtingen niet groter zijn dan onderzocht in het milieueffectrapport windpark (voor het testpark ECN geldt alleen het Activiteitenbesluit en gelden er geen aanvullende eisen ten aanzien van geluid vanuit het MER). Hiertoe zijn 19 maatgevende toetspunten op woningen van derden opgenomen. Om aan het VKA in het MER te voldoen zijn aanvullende mitigerende voorzieningen aan de orde (bovenop de voorzieningen die eventueel mogelijk nodig zijn in het kader van de Wabo aanvragen). Dit gaat enigszins ten koste van de productie. Pondera Services, A.U.G. Beltau A WP Wieringermeer V3 3 september

92 bijlage 1 : objecten rekenmodel Toetspunten Id Omschr. X Y Hoogte 22 Oosterkwelweg , ,00 5,00 34 Oosterterpweg , ,00 5,00 2 Den Oeverseweg , ,00 5,00 56 Molenweg , ,00 5,00 40 Ulkeweg , ,00 5,00 15 Waardweg , ,00 5,00 23 Alkmaarseweg , ,00 5,00 8-O Oostlanderweg , ,35 5,00 13 Koggenrandweg , ,00 5,00 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel133318, ,37 5, Kolhornerweg 10, westgevel , ,60 5, Ulkeweg 17, westgevel , ,31 5, N Nieuwesluizerweg 33, oostgevel , ,02 5, Oudelanderweg 51, westgevel , ,95 5, Robbenoordweg 48, zuidgevel , ,44 5, Z Zuiderdijkweg 8, westgevel , ,55 5, S Schervenweg 33, westgevel , ,24 5, Schervenweg 19 stacaravan, oostgevel132475, ,04 2,00 8-S-3 Slootweg 8, oostgevel , ,52 5,00 Geluidbronnen, geometrie Windpark Nuon 1 Id Omschr. X Y Hoogte WK-01 Acciona AW116/ , ,93 120,00 WK-02 Acciona AW116/ , ,13 120,00 WK-03 Acciona AW116/ , ,13 120,00 WK-04 Acciona AW116/ , ,83 120,00 WK-05 Acciona AW116/ , ,23 120,00 WK-06 Acciona AW116/ , ,43 120,00 WK-07 Acciona AW116/ , ,13 120,00 WK-08 Acciona AW116/ , ,53 120,00 WK-09 Acciona AW116/ , ,83 120,00 WK-10 Acciona AW116/3000, nacht -3 db , ,43 120,00 RB-01 Acciona AW116/3000, nacht -6 db , ,53 120,00 RB-02 Acciona AW116/3000, nacht -3 db , ,53 120,00 RB-03 Acciona AW116/ , ,43 120,00 RB-04 Acciona AW116/ , ,93 120,00 RB-05 Acciona AW116/ , ,53 120,00 RB-06 Acciona AW116/ , ,43 120,00 Windpark Nuon 2 Id Omschr. X Y Hoogte MT-01 Acciona AW116/ , ,83 120,00 MT-02 Acciona AW116/ , ,10 120,00 MT-03 Acciona AW116/ , ,20 120,00 MT-04 Acciona AW116/ , ,76 120,00 MT-05 Acciona AW116/3000, mode -1 db nacht , ,24 120,00 Windpark Nuon 3 Id Omschr. X Y Hoogte WT-01 Acciona AW116/ , ,70 120,00 WT-02 Acciona AW116/ , ,00 120,00 WT-03 Acciona AW116/ , ,30 120,00 WT-04 Acciona AW116/ , ,60 120,00 WT-05 Acciona AW116/ , ,90 120,00 WT-06 Acciona AW116/ , ,20 120,00 WT-07 Acciona AW116/3000 nacht -3 db , ,50 120,00 GT-01 Acciona AW116/3000 nacht -8 db , ,80 120,00 GT-02 Acciona AW116/ , ,70 120,00 GT-03 Acciona AW116/ , ,60 120, A WP Wieringermeer V3 3 september

93 GT-04 Acciona AW116/ , ,50 120,00 GT-05 Acciona AW116/ , ,40 120,00 GT-06 Acciona AW116/ , ,40 120,00 GT-07 Acciona AW116/ , ,30 120,00 OW-01 Acciona AW116/3000 nacht -11 db avond -4 db , ,40 120,00 OT-00 Acciona AW116/3000 nacht -3 db , ,20 120,00 OT-01 Acciona AW116/ , ,70 120,00 OT-02 Acciona AW116/ , ,70 120,00 OT-03 Acciona AW116/ , ,40 120,00 OT-04 Acciona AW116/ , ,80 120,00 OT-05 Acciona AW116/ , ,20 120,00 OT-06 Acciona AW116/ , ,60 120,00 OT-07 Acciona AW116/ , ,00 120,00 OT-08 Acciona AW116/ , ,30 120,00 OT-09 Acciona AW116/ , ,70 120,00 OT-10 Acciona AW116/ , ,00 120,00 OT-11 Acciona AW116/3000 nacht -2 db , ,40 120,00 OT-12 Acciona AW116/ , ,80 120,00 OT-13 Acciona AW116/ , ,20 120,00 Windturbine Poldermolen Id Omschr. X Y Hoogte PM-01 Acciona AW116/ , ,10 120,00 Windpark WCW Id Omschr. X Y Hoogte NB-01 Acciona AW116/ , ,10 120,00 NB-02 Acciona AW116/3000 nacht -8 db , ,43 120,00 NB-03 Acciona AW116/3000 nacht -3 db , ,31 120,00 NB-04 Acciona AW116/ , ,41 120,00 NB-05 Acciona AW116/ , ,92 120,00 NB-06 Acciona AW116/ , ,83 120,00 NB-07 Acciona AW116/ , ,61 120,00 NB-08 Acciona AW116/ , ,41 120,00 NB-09 Acciona AW116/ , ,39 120,00 UT-01 Acciona AW116/ , ,30 120,00 UT-02 Acciona AW116/ , ,00 120,00 UT-03 Acciona AW116/ , ,20 120,00 UT-04 Acciona AW116/ , ,30 120,00 UT-05 Acciona AW116/ , ,90 120,00 UT-06 Acciona AW116/ , ,10 120,00 UT-07 Acciona AW116/ , ,30 120,00 UT-08 Acciona AW116/ , ,40 120,00 UT-09 Acciona AW116/ , ,60 120,00 UT-10 Acciona AW116/ , ,90 120,00 UT-11 Acciona AW116/ , ,20 120,00 UT-12 Acciona AW116/ , ,50 120,00 KT-01 Acciona AW116/ , ,20 120,00 KT-02 Acciona AW116/ , ,60 120,00 KT-03 Acciona AW116/ , ,00 120,00 KT-04 Acciona AW116/ , ,50 120,00 KT-05 Acciona AW116/ , ,40 120,00 KT-06 Acciona AW116/ , ,30 120,00 KT-07 Acciona AW116/ , ,10 120,00 KT-08 Acciona AW116/ , ,00 120,00 KT-09 Acciona AW116/ , ,80 120,00 KT-10 Acciona AW116/3000, mode -1dB nacht , ,70 120,00 KT-11 Acciona AW116/ , ,10 120,00 KT-12 Acciona AW116/ , ,60 120,00 KT-13 Acciona AW116/ , ,40 120, A WP Wieringermeer V3 3 september

94 Geluidbronnen, bronsterkten dag Windpark Nuon 1 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WK-01 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 WK-02 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 WK-03 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 WK-04 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 WK-05 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 WK-06 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 WK-07 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 WK-08 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 WK-09 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 WK-10 Acciona AW116/3000, nacht -3 db 72,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 RB-01 Acciona AW116/3000, nacht -6 db 72,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 RB-02 Acciona AW116/3000, nacht -3 db 72,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 RB-03 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 RB-04 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 RB-05 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 RB-06 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 Windpark Nuon 2 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Acciona AW116/ ,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 MT-02 Acciona AW116/ ,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 MT-03 Acciona AW116/ ,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 MT-04 Acciona AW116/ ,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 MT-05 Acciona AW116/3000, mode -1 db nacht 72,80 80,70 90,10 96,60 99,20 98,70 93,60 83,00 76,70 103,80 Windpark Nuon 3 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WT-01 Acciona AW116/ ,86 80,76 90,16 96,66 99,26 98,76 93,66 83,06 76,76 103,86 WT-02 Acciona AW116/ ,86 80,76 90,16 96,66 99,26 98,76 93,66 83,06 76,76 103,86 WT-03 Acciona AW116/ ,86 80,76 90,16 96,66 99,26 98,76 93,66 83,06 76,76 103,86 WT-04 Acciona AW116/ ,86 80,76 90,16 96,66 99,26 98,76 93,66 83,06 76,76 103,86 WT-05 Acciona AW116/ ,86 80,76 90,16 96,66 99,26 98,76 93,66 83,06 76,76 103,86 WT-06 Acciona AW116/ ,86 80,76 90,16 96,66 99,26 98,76 93,66 83,06 76,76 103,86 WT-07 Acciona AW116/3000 nacht -3 db 72,86 80,76 90,16 96,66 99,26 98,76 93,66 83,06 76,76 103,86 GT-01 Acciona AW116/3000 nacht -9 db avond -2 db72,81 80,71 90,11 96,61 99,21 98,71 93,61 83,01 76,71 103,81 GT-02 Acciona AW116/3000 nacht -2 db 72,81 80,71 90,11 96,61 99,21 98,71 93,61 83,01 76,71 103,81 GT-03 Acciona AW116/ ,81 80,71 90,11 96,61 99,21 98,71 93,61 83,01 76,71 103,81 GT-04 Acciona AW116/ ,81 80,71 90,11 96,61 99,21 98,71 93,61 83,01 76,71 103,81 GT-05 Acciona AW116/ ,81 80,71 90,11 96,61 99,21 98,71 93,61 83,01 76,71 103,81 GT-06 Acciona AW116/ ,81 80,71 90,11 96,61 99,21 98,71 93,61 83,01 76,71 103,81 GT-07 Acciona AW116/ ,81 80,71 90,11 96,61 99,21 98,71 93,61 83,01 76,71 103,81 OW-01 Acciona AW116/3000 nacht -11 db avond -4 db72,81 80,71 90,11 96,61 99,21 98,71 93,61 83,01 76,71 103,81 OT-00 Acciona AW116/3000 nacht -3 db 72,76 80,66 90,06 96,56 99,16 98,66 93,56 82,96 76,66 103,76 OT-01 Acciona AW116/ ,76 80,66 90,06 96,56 99,16 98,66 93,56 82,96 76,66 103,76 OT-02 Acciona AW116/ ,76 80,66 90,06 96,56 99,16 98,66 93,56 82,96 76,66 103,76 OT-03 Acciona AW116/ ,76 80,66 90,06 96,56 99,16 98,66 93,56 82,96 76,66 103,76 OT-04 Acciona AW116/ ,76 80,66 90,06 96,56 99,16 98,66 93,56 82,96 76,66 103,76 OT-05 Acciona AW116/ ,76 80,66 90,06 96,56 99,16 98,66 93,56 82,96 76,66 103,76 OT-06 Acciona AW116/ ,76 80,66 90,06 96,56 99,16 98,66 93,56 82,96 76,66 103,76 OT-07 Acciona AW116/ ,75 80,65 90,05 96,55 99,15 98,65 93,55 82,95 76,65 103,75 OT-08 Acciona AW116/ ,75 80,65 90,05 96,55 99,15 98,65 93,55 82,95 76,65 103,75 OT-09 Acciona AW116/ ,75 80,65 90,05 96,55 99,15 98,65 93,55 82,95 76,65 103,75 OT-10 Acciona AW116/ ,75 80,65 90,05 96,55 99,15 98,65 93,55 82,95 76,65 103,75 OT-11 Acciona AW116/ ,75 80,65 90,05 96,55 99,15 98,65 93,55 82,95 76,65 103,75 OT-12 Acciona AW116/ ,75 80,65 90,05 96,55 99,15 98,65 93,55 82,95 76,65 103,75 OT-13 Acciona AW116/ ,75 80,65 90,05 96,55 99,15 98,65 93,55 82,95 76,65 103,75 Windturbine Poldermolen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal PM-01 Acciona AW116/ ,92 80,82 90,22 96,72 99,32 98,82 93,72 83,12 76,82 103, A WP Wieringermeer V3 3 september

95 Windpark WCW Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal NB-01 Acciona AW116/ ,96 80,86 90,26 96,76 99,36 98,86 93,76 83,16 76,86 103,96 NB-02 Acciona AW116/3000 nacht -8 db 72,96 80,86 90,26 96,76 99,36 98,86 93,76 83,16 76,86 103,96 NB-03 Acciona AW116/3000 nacht -3 db 72,96 80,86 90,26 96,76 99,36 98,86 93,76 83,16 76,86 103,96 NB-04 Acciona AW116/ ,96 80,86 90,26 96,76 99,36 98,86 93,76 83,16 76,86 103,96 NB-05 Acciona AW116/ ,96 80,86 90,26 96,76 99,36 98,86 93,76 83,16 76,86 103,96 NB-06 Acciona AW116/ ,96 80,86 90,26 96,76 99,36 98,86 93,76 83,16 76,86 103,96 NB-07 Acciona AW116/ ,96 80,86 90,26 96,76 99,36 98,86 93,76 83,16 76,86 103,96 NB-08 Acciona AW116/ ,96 80,86 90,26 96,76 99,36 98,86 93,76 83,16 76,86 103,96 NB-09 Acciona AW116/ ,96 80,86 90,26 96,76 99,36 98,86 93,76 83,16 76,86 103,96 UT-01 Acciona AW116/ ,97 80,87 90,27 96,77 99,37 98,87 93,77 83,17 76,87 103,97 UT-02 Acciona AW116/ ,97 80,87 90,27 96,77 99,37 98,87 93,77 83,17 76,87 103,97 UT-03 Acciona AW116/ ,97 80,87 90,27 96,77 99,37 98,87 93,77 83,17 76,87 103,97 UT-04 Acciona AW116/ ,97 80,87 90,27 96,77 99,37 98,87 93,77 83,17 76,87 103,97 UT-05 Acciona AW116/ ,97 80,87 90,27 96,77 99,37 98,87 93,77 83,17 76,87 103,97 UT-06 Acciona AW116/ ,97 80,87 90,27 96,77 99,37 98,87 93,77 83,17 76,87 103,97 UT-07 Acciona AW116/ ,97 80,87 90,27 96,77 99,37 98,87 93,77 83,17 76,87 103,97 UT-08 Acciona AW116/ ,97 80,87 90,27 96,77 99,37 98,87 93,77 83,17 76,87 103,97 UT-09 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 UT-10 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 UT-11 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 UT-12 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 KT-01 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-02 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-03 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-04 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-05 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-06 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-07 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-08 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-09 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-10 Acciona AW116/3000, mode -1dB nacht 72,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-11 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-12 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 KT-13 Acciona AW116/ ,88 80,78 90,18 96,68 99,28 98,78 93,68 83,08 76,78 103,88 Geluidbronnen, bronsterkten avond Windpark Nuon 1 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WK-01 Acciona AW116/ ,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 WK-02 Acciona AW116/ ,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 WK-03 Acciona AW116/ ,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 WK-04 Acciona AW116/ ,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 WK-05 Acciona AW116/ ,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 WK-06 Acciona AW116/ ,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 WK-07 Acciona AW116/ ,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 WK-08 Acciona AW116/ ,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 WK-09 Acciona AW116/ ,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 WK-10 Acciona AW116/3000, nacht -3 db 73,07 80,97 90,37 96,87 99,47 98,97 93,87 83,27 76,97 104,07 RB-01 Acciona AW116/3000, nacht -6 db 73,14 81,04 90,44 96,94 99,54 99,04 93,94 83,34 77,04 104,14 RB-02 Acciona AW116/3000, nacht -3 db 73,14 81,04 90,44 96,94 99,54 99,04 93,94 83,34 77,04 104,14 RB-03 Acciona AW116/ ,14 81,04 90,44 96,94 99,54 99,04 93,94 83,34 77,04 104,14 RB-04 Acciona AW116/ ,14 81,04 90,44 96,94 99,54 99,04 93,94 83,34 77,04 104,14 RB-05 Acciona AW116/ ,14 81,04 90,44 96,94 99,54 99,04 93,94 83,34 77,04 104,14 RB-06 Acciona AW116/ ,14 81,04 90,44 96,94 99,54 99,04 93,94 83,34 77,04 104,14 Windpark Nuon 2 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Acciona AW116/ ,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103,93 MT-02 Acciona AW116/ ,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103,93 MT-03 Acciona AW116/ ,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103,93 MT-04 Acciona AW116/ ,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103,93 MT-05 Acciona AW116/3000, mode -1 db nacht 72,93 80,83 90,23 96,73 99,33 98,83 93,73 83,13 76,83 103, A WP Wieringermeer V3 3 september

96 Windpark Nuon 3 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WT-01 Acciona AW116/ ,98 80,88 90,28 96,78 99,38 98,88 93,78 83,18 76,88 103,98 WT-02 Acciona AW116/ ,98 80,88 90,28 96,78 99,38 98,88 93,78 83,18 76,88 103,98 WT-03 Acciona AW116/ ,98 80,88 90,28 96,78 99,38 98,88 93,78 83,18 76,88 103,98 WT-04 Acciona AW116/ ,98 80,88 90,28 96,78 99,38 98,88 93,78 83,18 76,88 103,98 WT-05 Acciona AW116/ ,98 80,88 90,28 96,78 99,38 98,88 93,78 83,18 76,88 103,98 WT-06 Acciona AW116/ ,98 80,88 90,28 96,78 99,38 98,88 93,78 83,18 76,88 103,98 WT-07 Acciona AW116/3000 nacht -3 db 72,98 80,88 90,28 96,78 99,38 98,88 93,78 83,18 76,88 103,98 GT-01 Acciona AW116/3000 nacht -9 db avond -2 db70,94 78,84 88,24 94,74 97,34 96,84 91,74 81,14 74,84 101,94 GT-02 Acciona AW116/3000 nacht -2 db 72,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 GT-03 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 GT-04 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 GT-05 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 GT-06 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 GT-07 Acciona AW116/ ,94 80,84 90,24 96,74 99,34 98,84 93,74 83,14 76,84 103,94 OW-01 Acciona AW116/3000 nacht -11 db avond -4 db69,49 76,79 83,29 90,59 95,39 96,49 91,29 79,69 72,99 100,33 OT-00 Acciona AW116/3000 nacht -3 db 72,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-01 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-02 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-03 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-04 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-05 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-06 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-07 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-08 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-09 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-10 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-11 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-12 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 OT-13 Acciona AW116/ ,89 80,79 90,19 96,69 99,29 98,79 93,69 83,09 76,79 103,89 Windturbine Poldermolen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal PM-01 Acciona AW116/ ,05 80,95 90,35 96,85 99,45 98,95 93,85 83,25 76,95 104,05 Windpark WCW Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal NB-01 Acciona AW116/ ,10 81,00 90,40 96,90 99,50 99,00 93,90 83,30 77,00 104,10 NB-02 Acciona AW116/3000 nacht -8 db 73,10 81,00 90,40 96,90 99,50 99,00 93,90 83,30 77,00 104,10 NB-03 Acciona AW116/3000 nacht -3 db 73,10 81,00 90,40 96,90 99,50 99,00 93,90 83,30 77,00 104,10 NB-04 Acciona AW116/ ,10 81,00 90,40 96,90 99,50 99,00 93,90 83,30 77,00 104,10 NB-05 Acciona AW116/ ,10 81,00 90,40 96,90 99,50 99,00 93,90 83,30 77,00 104,10 NB-06 Acciona AW116/ ,10 81,00 90,40 96,90 99,50 99,00 93,90 83,30 77,00 104,10 NB-07 Acciona AW116/ ,10 81,00 90,40 96,90 99,50 99,00 93,90 83,30 77,00 104,10 NB-08 Acciona AW116/ ,10 81,00 90,40 96,90 99,50 99,00 93,90 83,30 77,00 104,10 NB-09 Acciona AW116/ ,10 81,00 90,40 96,90 99,50 99,00 93,90 83,30 77,00 104,10 UT-01 Acciona AW116/ ,08 80,98 90,38 96,88 99,48 98,98 93,88 83,28 76,98 104,08 UT-02 Acciona AW116/ ,08 80,98 90,38 96,88 99,48 98,98 93,88 83,28 76,98 104,08 UT-03 Acciona AW116/ ,08 80,98 90,38 96,88 99,48 98,98 93,88 83,28 76,98 104,08 UT-04 Acciona AW116/ ,08 80,98 90,38 96,88 99,48 98,98 93,88 83,28 76,98 104,08 UT-05 Acciona AW116/ ,08 80,98 90,38 96,88 99,48 98,98 93,88 83,28 76,98 104,08 UT-06 Acciona AW116/ ,08 80,98 90,38 96,88 99,48 98,98 93,88 83,28 76,98 104,08 UT-07 Acciona AW116/ ,08 80,98 90,38 96,88 99,48 98,98 93,88 83,28 76,98 104,08 UT-08 Acciona AW116/ ,08 80,98 90,38 96,88 99,48 98,98 93,88 83,28 76,98 104,08 UT-09 Acciona AW116/ ,02 80,92 90,32 96,82 99,42 98,92 93,82 83,22 76,92 104,02 UT-10 Acciona AW116/ ,02 80,92 90,32 96,82 99,42 98,92 93,82 83,22 76,92 104,02 UT-11 Acciona AW116/ ,02 80,92 90,32 96,82 99,42 98,92 93,82 83,22 76,92 104,02 UT-12 Acciona AW116/ ,02 80,92 90,32 96,82 99,42 98,92 93,82 83,22 76,92 104,02 KT-01 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-02 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-03 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-04 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103, A WP Wieringermeer V3 3 september

97 KT-05 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-06 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-07 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-08 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-09 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-10 Acciona AW116/3000, mode -1dB nacht 72,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-11 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-12 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 KT-13 Acciona AW116/ ,99 80,89 90,29 96,79 99,39 98,89 93,79 83,19 76,89 103,99 Geluidbronnen, bronsterkten nacht Windpark Nuon 1 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WK-01 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 WK-02 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 WK-03 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 WK-04 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 WK-05 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 WK-06 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 WK-07 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 WK-08 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 WK-09 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 WK-10 Acciona AW116/3000, nacht -3 db 70,76 78,06 84,56 91,86 96,66 97,76 92,56 80,96 74,26 101,60 RB-01 Acciona AW116/3000, nacht -6 db 67,82 75,12 81,62 88,92 93,72 94,82 89,62 78,02 71,32 98,66 RB-02 Acciona AW116/3000, nacht -3 db 70,82 78,12 84,62 91,92 96,72 97,82 92,62 81,02 74,32 101,66 RB-03 Acciona AW116/ ,27 81,17 90,57 97,07 99,67 99,17 94,07 83,47 77,17 104,27 RB-04 Acciona AW116/ ,27 81,17 90,57 97,07 99,67 99,17 94,07 83,47 77,17 104,27 RB-05 Acciona AW116/ ,27 81,17 90,57 97,07 99,67 99,17 94,07 83,47 77,17 104,27 RB-06 Acciona AW116/ ,27 81,17 90,57 97,07 99,67 99,17 94,07 83,47 77,17 104,27 Windpark Nuon 2 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal MT-01 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 MT-02 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 MT-03 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 MT-04 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 MT-05 Acciona AW116/3000, mode -1 db nacht 72,67 79,97 86,47 93,77 98,57 99,67 94,47 82,87 76,17 103,51 Windpark Nuon 3 Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WT-01 Acciona AW116/ ,15 81,05 90,45 96,95 99,55 99,05 93,95 83,35 77,05 104,15 WT-02 Acciona AW116/ ,15 81,05 90,45 96,95 99,55 99,05 93,95 83,35 77,05 104,15 WT-03 Acciona AW116/ ,15 81,05 90,45 96,95 99,55 99,05 93,95 83,35 77,05 104,15 WT-04 Acciona AW116/ ,15 81,05 90,45 96,95 99,55 99,05 93,95 83,35 77,05 104,15 WT-05 Acciona AW116/ ,15 81,05 90,45 96,95 99,55 99,05 93,95 83,35 77,05 104,15 WT-06 Acciona AW116/ ,15 81,05 90,45 96,95 99,55 99,05 93,95 83,35 77,05 104,15 WT-07 Acciona AW116/3000 nacht -3 db 70,72 78,02 84,52 91,82 96,62 97,72 92,52 80,92 74,22 101,56 GT-01 Acciona AW116/3000 nacht -9 db avond -2 db64,67 71,97 78,47 85,77 90,57 91,67 86,47 74,87 68,17 95,51 GT-02 Acciona AW116/3000 nacht -2 db 71,67 78,97 85,47 92,77 97,57 98,67 93,47 81,87 75,17 102,51 GT-03 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 GT-04 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 GT-05 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 GT-06 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 GT-07 Acciona AW116/ ,09 80,99 90,39 96,89 99,49 98,99 93,89 83,29 76,99 104,09 OW-01 Acciona AW116/3000 na -11 db av -4 db 62,67 69,97 76,47 83,77 88,57 89,67 84,47 72,87 66,17 93,51 OT-00 Acciona AW116/3000 nacht -3 db 70,65 77,95 84,45 91,75 96,55 97,65 92,45 80,85 74,15 101,49 OT-01 Acciona AW116/ ,06 80,96 90,36 96,86 99,46 98,96 93,86 83,26 76,96 104,06 OT-02 Acciona AW116/ ,06 80,96 90,36 96,86 99,46 98,96 93,86 83,26 76,96 104,06 OT-03 Acciona AW116/ ,06 80,96 90,36 96,86 99,46 98,96 93,86 83,26 76,96 104,06 OT-04 Acciona AW116/ ,06 80,96 90,36 96,86 99,46 98,96 93,86 83,26 76,96 104,06 OT-05 Acciona AW116/ ,06 80,96 90,36 96,86 99,46 98,96 93,86 83,26 76,96 104,06 OT-06 Acciona AW116/ ,06 80,96 90,36 96,86 99,46 98,96 93,86 83,26 76,96 104,06 OT-07 Acciona AW116/ ,04 80,94 90,34 96,84 99,44 98,94 93,84 83,24 76,94 104,04 OT-08 Acciona AW116/ ,04 80,94 90,34 96,84 99,44 98,94 93,84 83,24 76,94 104,04 OT-09 Acciona AW116/ ,04 80,94 90,34 96,84 99,44 98,94 93,84 83,24 76,94 104, A WP Wieringermeer V3 3 september

98 OT-10 Acciona AW116/ ,04 80,94 90,34 96,84 99,44 98,94 93,84 83,24 76,94 104,04 OT-11 Acciona AW116/ ,04 80,94 90,34 96,84 99,44 98,94 93,84 83,24 76,94 104,04 OT-12 Acciona AW116/ ,04 80,94 90,34 96,84 99,44 98,94 93,84 83,24 76,94 104,04 OT-13 Acciona AW116/ ,04 80,94 90,34 96,84 99,44 98,94 93,84 83,24 76,94 104,04 voorzieningen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal WT-01 Acciona AW116/3000 extra nacht -6 db 67,72 75,02 81,52 88,82 93,62 94,72 89,52 77,92 71,22 98,56 WT-02 Acciona AW116/3000 extra nacht -6 db 67,72 75,02 81,52 88,82 93,62 94,72 89,52 77,92 71,22 98,56 GT-07 Acciona AW116/3000 extra nacht -1 db 72,67 79,97 86,47 93,77 98,57 99,67 94,47 82,87 76,17 103,51 OT-10 Acciona AW116/3000 extra nacht -1 db 72,63 79,93 86,43 93,73 98,53 99,63 94,43 82,83 76,13 103,47 OT-11 Acciona AW116/3000 extra nacht -3 db 70,63 77,93 84,43 91,73 96,53 97,63 92,43 80,83 74,13 101,47 OT-12 Acciona AW116/3000 extra nacht -1 db 72,63 79,93 86,43 93,73 98,53 99,63 94,43 82,83 76,13 103,47 Windturbine Poldermolen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal PM-01 Acciona AW116/ ,20 81,10 90,50 97,00 99,60 99,10 94,00 83,40 77,10 104,20 Windpark WCW Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal NB-01 Acciona AW116/ ,23 81,13 90,53 97,03 99,63 99,13 94,03 83,43 77,13 104,23 NB-02 Acciona AW116/3000 nacht -8 db 65,78 73,08 79,58 86,88 91,68 92,78 87,58 75,98 69,28 96,62 NB-03 Acciona AW116/3000 nacht -3 db 70,78 78,08 84,58 91,88 96,68 97,78 92,58 80,98 74,28 101,62 NB-04 Acciona AW116/ ,23 81,13 90,53 97,03 99,63 99,13 94,03 83,43 77,13 104,23 NB-05 Acciona AW116/ ,23 81,13 90,53 97,03 99,63 99,13 94,03 83,43 77,13 104,23 NB-06 Acciona AW116/ ,23 81,13 90,53 97,03 99,63 99,13 94,03 83,43 77,13 104,23 NB-07 Acciona AW116/ ,23 81,13 90,53 97,03 99,63 99,13 94,03 83,43 77,13 104,23 NB-08 Acciona AW116/ ,23 81,13 90,53 97,03 99,63 99,13 94,03 83,43 77,13 104,23 NB-09 Acciona AW116/ ,23 81,13 90,53 97,03 99,63 99,13 94,03 83,43 77,13 104,23 UT-01 Acciona AW116/ ,22 81,12 90,52 97,02 99,62 99,12 94,02 83,42 77,12 104,22 UT-02 Acciona AW116/ ,22 81,12 90,52 97,02 99,62 99,12 94,02 83,42 77,12 104,22 UT-03 Acciona AW116/ ,22 81,12 90,52 97,02 99,62 99,12 94,02 83,42 77,12 104,22 UT-04 Acciona AW116/ ,22 81,12 90,52 97,02 99,62 99,12 94,02 83,42 77,12 104,22 UT-05 Acciona AW116/ ,22 81,12 90,52 97,02 99,62 99,12 94,02 83,42 77,12 104,22 UT-06 Acciona AW116/ ,22 81,12 90,52 97,02 99,62 99,12 94,02 83,42 77,12 104,22 UT-07 Acciona AW116/ ,22 81,12 90,52 97,02 99,62 99,12 94,02 83,42 77,12 104,22 UT-08 Acciona AW116/ ,22 81,12 90,52 97,02 99,62 99,12 94,02 83,42 77,12 104,22 UT-09 Acciona AW116/ ,17 81,07 90,47 96,97 99,57 99,07 93,97 83,37 77,07 104,17 UT-10 Acciona AW116/ ,17 81,07 90,47 96,97 99,57 99,07 93,97 83,37 77,07 104,17 UT-11 Acciona AW116/ ,17 81,07 90,47 96,97 99,57 99,07 93,97 83,37 77,07 104,17 UT-12 Acciona AW116/ ,17 81,07 90,47 96,97 99,57 99,07 93,97 83,37 77,07 104,17 KT-01 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-02 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-03 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-04 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-05 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-06 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-07 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-08 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-09 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-10 Acciona AW116/3000, mode -1dB nacht 72,70 80,00 86,50 93,80 98,60 99,70 94,50 82,90 76,20 103,54 KT-11 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-12 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 KT-13 Acciona AW116/ ,13 81,03 90,43 96,93 99,53 99,03 93,93 83,33 77,03 104,13 voorzieningen Id Omschr. Lwr 31 Lwr 63 Lwr 125 Lwr 250 Lwr 500 Lwr 1k Lwr 2k Lwr 4k Lwr 8k Lwr Totaal NB-05 Acciona AW116/3000 extra nacht -1 db 72,78 80,08 86,58 93,88 98,68 99,78 94,58 82,98 76,28 103,62 NB-09 Acciona AW116/3000 extra nacht -2 db 71,78 79,08 85,58 92,88 97,68 98,78 93,58 81,98 75,28 102,62 UT-02 Acciona AW116/3000 extra nacht -1 db 72,77 80,07 86,57 93,87 98,67 99,77 94,57 82,97 76,27 103,61 UT-03 Acciona AW116/3000 extra nacht -4 db 69,77 77,07 83,57 90,87 95,67 96,77 91,57 79,97 71,27 100,61 UT-04 Acciona AW116/3000 extra nacht -1 db 72,77 80,07 86,57 93,87 98,67 99,77 94,57 82,97 76,27 103,61 UT-08 Acciona AW116/3000 extra nacht -1 db 72,74 80,04 86,54 93,84 98,64 99,74 94,54 82,94 76,24 103,58 UT-09 Acciona AW116/3000 extra nacht -3 db 70,74 78,04 84,54 91,84 96,64 97,74 92,54 80,94 74,24 101,58 UT-10 Acciona AW116/3000 extra nacht -3 db 70,74 78,04 84,54 91,84 96,64 97,74 92,54 80,94 74,24 101, A WP Wieringermeer V3 3 september

99 bijlage 2 : rekenresultaten geluid Cumulatieve geluidbelasting van de vijf inrichtingen Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 19-7 Schervenweg 19 stacaravan, oostgevel 2 23,79 23,89 23,95 30,32 22 Oosterkwelweg 5 42,00 42,15 40,28 47, Robbenoordweg 48, zuidgevel 5 41,66 41,79 39,74 46,69 8-O Oostlanderweg 5 31,10 31,22 31,35 37, Z Zuiderdijkweg 8, westgevel 5 25,96 26,08 25,73 32,20 13 Koggenrandweg 5 41,09 41,23 41,37 47,72 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5 29,55 29,68 29,79 36, S Schervenweg 33, westgevel 5 26,94 27,06 27,15 33,51 34 Oosterterpweg 5 24,92 25,04 25,03 31, Kolhornerweg 10, westgevel 5 42,33 41,82 40,00 46, Ulkeweg 17, westgevel 5 39,98 40,08 40,17 46,53 23 Alkmaarseweg 5 41,65 41,14 40,79 47, Oudelanderweg 51, westgevel 5 44,36 42,25 39,69 47,29 2 Den Oeverseweg 5 40,78 40,92 41,03 47,38 8-S-3 Slootweg 8, oostgevel 5 40,69 40,82 40,92 47,28 15 Waardweg 5 40,94 41,06 41,19 47, N Nieuwesluizerweg 33, oostgevel 5 40,87 40,98 41,11 47,46 40 Ulkeweg 5 40,80 40,92 40,96 47,33 56 Molenweg ,98 43,12 40,30 47,52 Cumulatieve geluidbelasting van de vijf inrichtingen, met voorzieningen Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 19-7 Schervenweg 19 stacaravan, oostgevel 2 23,79 23,89 23,86 30,25 22 Oosterkwelweg 5 42,00 42,15 40,27 47, Robbenoordweg 48, zuidgevel 5 41,66 41,79 39,73 46,68 8-O Oostlanderweg 5 31,10 31,22 30,77 37, Z Zuiderdijkweg 8, westgevel 5 25,96 26,08 25,68 32,16 13 Koggenrandweg 5 41,09 41,23 40,42 47,00 19a-3 Oostermiddenmeerweg 19a, noordgevel 5 29,55 29,68 29,75 36, S Schervenweg 33, westgevel 5 26,94 27,06 27,08 33,46 34 Oosterterpweg 5 24,92 25,04 24,94 31, Kolhornerweg 10, westgevel 5 42,33 41,82 39,90 46, Ulkeweg 17, westgevel 5 39,98 40,08 38,44 45,27 23 Alkmaarseweg 5 41,65 41,14 40,50 47, Oudelanderweg 51, westgevel 5 44,36 42,25 39,56 47,21 2 Den Oeverseweg 5 40,78 40,92 40,05 46,65 8-S-3 Slootweg 8, oostgevel 5 40,69 40,82 40,48 46,94 15 Waardweg 5 40,94 41,06 39,72 46, N Nieuwesluizerweg 33, oostgevel 5 40,87 40,98 40,25 46,81 40 Ulkeweg 5 40,80 40,92 39,75 46,43 56 Molenweg ,98 43,12 40,19 47, A WP Wieringermeer V3 3 september

100 figuur 1 : overzicht rekenmodel A WP Wieringermeer V3 3 september

101 Pondera Consult 1 BIJLAGE 4 EXTERNE VEILIGHEIDSSTUDIE WINDPARK WIERINGERMEER Bijlage 1 Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Cluster Nuon augustus 2014 Definitief

102

103 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer onderbouwing tbv MER en Rijksinpassingsplan projectnr revisie 3.5 april 2014 auteur(s) Jeroen Eskens Tom van der Linde Roel Kouwen Opdrachtgever Nuon t.a.v. Sven Kamphues Postbus 41920, 1009 DC Amsterdam datum vrijgave beschrijving revisie 3.5 goedkeuring vrijgave april 2014 definitief JE JE

104 Colofon Projectgroep bestaande uit: Jeroen Eskens Tom van der Linde Roel Kouwen Jelte Janzen Jacobine Aalberts Tekstbijdragen: Fotografie: Vormgeving: Datum van uitgave: april 2014 Contactadres: Monitorweg BK ALMERE Postbus AA ALMERE Copyright 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de auteurs.

105 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie 03.5 Inhoud 1 Inleiding Uitgangspunten Wet- en regelgeving, richtlijnen en adviesafstanden Windturbines en veiligheidafstanden Werkwijze Bebouwing Kader Effectbeschrijving Variant Variant 2 a/b ECN testlocatie Poldermolenlocaties Conclusies en mitigerende maatregelen Transportassen (auto, spoor en water) Kader Effectbeschrijving Variant Variant 2 a/b ECN testlocatie Poldermolenlocaties Conclusie en mitigerende maatregelen Risicovolle inrichtingen Kader Effectbeschrijving in relatie tot de m.e.r Variant Variant 2 a/b ECN testlocatie Poldermolenlocaties Conclusies en mitigerende maatregelen Transportleidingen Kader Effectbeschrijving in relatie tot de m.e.r Variant Variant 2 a/b ECN testlocatie Poldermolenlocaties Conclusie en mitigerende maatregelen Hoogspanningsinfrastructuur Dijklichamen Toetsingskader...32 blz. blad 1 van 40

106 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie Effectbeschrijving in relatie tot de m.e.r Variant ECN testlocatie Poldermolenlocaties Conclusies en mitigerende maatregelen Vliegvelden Toetsingskader Effectbeschrijving in relatie tot de m.e.r Variant Variant 2 a/b ECN park Conclusies en mitigerende maatregelen IJsafwerping Toetsingskader Effectomschrijving in relatie tot de m.e.r Variant Variant 2 a/b Conclusie en mitigerende maatregelen Conclusie...40 Bijlage 1: werpafstand bij nominaal toerental...1 Bijlage 2: IPR en MR A7...2 Bijlage 3: Flexibiliteit windturbinelocaties... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. blad 2 van 40

107 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie Inleiding Het samenwerkingsverband Windkracht Wieringermeer (Nuon, ECN en Windcollectief Wieringermeer) is voornemens in de Wieringermeer het windturbinepark Wieringermeer te herstructureren. De zoeklocatie voor nieuwe windturbines is globaal weergegeven in figuur 1.1. Figuur 1.1: Zoeklocaties windturbinelocaties Om de herstructurering mogelijk te maken wordt een Rijksinpassingsplan opgesteld. Ten behoeve hiervan wordt een MER met twee varianten opgesteld. Deze rapportage dient \ ter onderbouwing van de effectbeoordeling van de m.e.r. en als basis voor de ruimtelijke onderbouwing van het Rijksinpassingsplan en de vergunningprocedure. Windturbines en veiligheid Windturbines veroorzaken een externe veiligheidsrisico voor de omgeving doordat delen van de windturbine kunnen afbreken of de mast in zijn geheel breekt. Diverse ruimtelijke elementen zoals woningen, leidingen en bedrijven kunnen conflicteren met windturbines. In verschillende besluiten zijn daarom regels en richtlijnen opgesteld voor de ruimtelijke inpassing van windturbines in relatie tot externe veiligheid. Daarnaast adviseren verschillende belanghebbende partijen bepaalde afstanden in acht te nemen. blad 3 van 40

108 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie 03.5 Doel Deze rapportage gaat in op het onderdeel (externe) veiligheid. Deze rapportage bevat een beschrijving van de verschillende varianten in relaties tot ruimtelijke elementen welke genoemd zijn in het Handboek risicozonering windturbines 1, daarnaast is de veiligheid in relatie tot vliegvelden en ijsafwerping beschouwd. Leeswijzer In dit rapport wordt eerst een overzicht gegeven van de geldende wet- en regelgeving en richtlijnen (hoofdstuk 2) en de gehanteerde uitgangspunten. Hoofdstuk 3 t/m 10 bevat een beschouwing van de veiligheidseffecten. 1 Bebouwing, transportassen, risicovolle inrichtingen, transportassen hoogspanning infrastructuur en dijklichamen. blad 4 van 40

109 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie Uitgangspunten 2.1 Wet- en regelgeving, richtlijnen en adviesafstanden Voor de ruimtelijke inpassing van windturbines speelt naast aspecten zoals geluid, slagschaduw en landschappelijke inpassing ook veiligheid een belangrijke rol. Windturbines, of onderdelen daarvan, kunnen om/afvallen, waarbij direct moet worden opgemerkt dat de kans hierop bijzonder klein is. Er zijn hierbij vier risicoscenario's te onderscheiden: direct risico voor aanwezige personen/passanten in de nabijheid van een windturbine; de kans op domino-effecten met nabijgelegen risicobronnen (risicovolle inrichtingen, vervoer van gevaarlijke stoffen, buisleidingen), waardoor het risico voor omwonenden toeneemt; de kans op beschadiging van objecten (zoals kabels en leidingen, dijklichamen); verstoring van overige activiteiten (vliegbewegingen). De ruimtelijke inpassing van windturbines is geregeld in meerdere wetten en besluiten waarvan voor het aspect externe veiligheid het Activiteitenbesluit milieubeheer de belangrijkste is. Hierin zijn normen gesteld voor de minimale afstand tussen een windturbine en (beperkt) kwetsbare objecten. Daarnaast volgen vanuit diverse andere besluiten eisen ten aanzien van de afstand tussen windturbines en bijvoorbeeld buisleidingen of risicovolle bedrijven. Tot slot hebben verschillende belanghebbende partijen eigen standpunten over de afstand die windturbines dienen aan te houden tot hun eigendommen. In het Handboek risicozonering windturbines zijn wet- en regelgeving, richtlijnen en adviesafstanden gebundeld en toegelicht. Dit handboek is in 2000 opgesteld en geactualiseerd en 2005 en Deze laatste actualisatie is uitgevoerd in opdracht van Agentschap NL. Dit rapport bevat een beschouwing van alle aspecten die in het handboek zijn beschreven. Daarnaast zijn ook de aspecten vliegbewegingen en ijsafwerping meegenomen. 2.2 Windturbines en veiligheidafstanden In de m.e.r. worden twee varianten beoordeeld. Daarnaast bestaan er verschillende scenario's voor de opstelling van het ECN testpark en worden zeven locaties voor de separate "poldermolen" beschouwd. Vooralsnog is onduidelijk welke turbinetypes exact worden gerealiseerd. Dit wordt pas bij de uiteindelijke aanbesteding bepaald. Voor het beoordelen van de ruimtelijk inpassing van de windturbines in relatie tot veiligheid zijn de High Impact Zones 2 in relatie tot hogedruk aardgastransportleidingen, de plaatsgebonden risicocontouren (PR 10-5 en PR 10-6 ) en de werpafstand bij nominaal toerental relevant. Voor het bepalen van deze veiligheidsafstanden gelden de volgende vuistregels (zoals opgenomen in het Handboek risicozonering windturbines): veiligheidsafstand High Impact Zone PR 10-5 contour PR 10-6 contour Werpafstand nominaal toerental vuistregel ashoogte + 1/3 rotorblad t.o.v. ondergrondse installaties; ashoogte + 1/2 rotordiameter t.o.v. bovengrondse installaties. halve rotordiameter. ashoogte plus halve rotordiameter, of: maximale werpafstand bij nominaal toerental (hoogste waarde). berekenen op basis van turbine-eigenschappen conform Handboek risicozonering windturbines (zie bijlage 1). 2 De High Impact Zone is in overleg tussen het samenwerkingsverband Windkracht Wieringermeer, de ministeries van EZ en I&M alsmede Gasunie als uitgangspunt voor de zonering vastgesteld. blad 5 van 40

110 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie 03.5 De veiligheidsafstanden per variant zijn weergegeven in onderstaande tabellen. Hierbij wordt opgemerkt dat wordt uitgegaan van de grootst mogelijke turbines. Dit is worstcase, omdat het mogelijk is dat uiteindelijk kleinere turbines met kleinere veiligheidsafstanden worden gerealiseerd. Turbines zelf veroorzaken geen of nauwelijks groepsrisico. De kans dat een groep (in het Besluit externe veiligheid inrichtingen gedefinieerd als >10 personen) dodelijk wordt getroffen door een incident met een windturbine is nihil. Voor windturbines hoeft daarom conform wet -en regelgeving geen groepsrisico berekend of beschouwd te worden. Wel dient de domino-invloed van een winturbine op het groepsrisico ten opzichte van een Bevi-bedrijf beschouwd te worden. Daar waar relevant wordt dit per hoofdstuk behandeld. Variant 1 ashoogte rotordiameter HIZ PR 10-5 contour PR 10-6 contour/ werpafstand bij nominaal toerental 120 meter 117 meter 140 meter 59 meter 213 meter Variant 2 a ashoogte rotordiameter HIZ PR 10-5 contour PR 10-6 contour/ werpafstand bij nominaal toerental 140 meter 130 meter 162 meter 65 meter 235 meter Variant 2 b ashoogte rotordiameter HIZ PR 10-5 contour PR 10-6 contour/ werpafstand bij nominaal toerental 120 meter 130 meter 142 meter 65 meter 223 meter ECN testpark Op de testlocatie van ECN worden verschillende prototypes getest. In het MER worden drie verschillende scenario's onderzocht. Ten aanzien van prototypes is het onmogelijk om exacte veiligheidsafstanden te bepalen conform de in het Handboek risicozonering windturbines voorgeschreven methode. Reden hiervoor is dat van testturbines nog geen faalcasuïstiek bekend is. In geval van het ECN testpark geldt echter dat de dichtstbijzijnde objecten waarmee de windturbines kunnen conflicteren zich op minimaal 700 meter afstand bevinden. Deze afstand is dusdanig groot dat bij voorbaat gesteld kan worden dat er geen effecten zijn qua (externe) veiligheid en dat de drie scenario's niet onderscheidend zijn. Om deze reden zijn voor het ECN Testpark alleen de effecten van (worstcase) scenario 3 inzichtelijk gemaakt. Voor de veiligheidsafstanden is aangesloten bij de vuistregels van het Handboek Risicozonering windturbines, wetende dat de veiligheidsafstanden in werkelijkheid groter kunnen zijn, maar dat er vanwege de grote afstand tot te beschermen objecten er geen knelpunten kunnen ontstaan. Ashoogte Rotordiameter PR 10-5 PR 10-6 contour/ werpafstand bij nominaal toerental Noordelijke lijn 130 meter 140 meter 70 meter 232 meter Zuidelijke lijn 150 meter 175 meter 88 meter 280 meter Poldermolen ashoogte rotordiameter HIZ PR 10-5 contour PR 10-6 contour/ werpafstand bij nominaal toerental 120 meter 117 meter 140 meter 59 meter 213 meter 2.3 Werkwijze Effectbeschrijving ten behoeve de MER In deze rapportage is per variant beschreven welke impact ze hebben op de veiligheid in relatie tot bebouwing, transportassen, risicovolle inrichtingen, transportassen hoogspanning infrastructuur, dijklichamen, vliegvelden en ijsafwerping. De uiteindelijke beoordeling en vergelijking vindt plaats in het hoofdrapport van het MER. blad 6 van 40

111 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie 03.5 Normaliter worden in een MER rapportage effecten beoordeeld op een 5 punten schaal. In het geval van veiligheid bij windturbines is dit echter lastig. Reden hiervoor is dat geldende juridische normen en de belangen van derden (zoals de Gasunie) sterk effect gericht zijn. Dat wil zeggen: op het moment dat veiligheid in het geding is, is plaatsing van turbines niet toegestaan. Voor de effectbeschrijving betekent dit veelal dat een locatie óf geen relevante externe veiligheidseffecten heeft, óf dat de locatie niet mogelijk is. Vandaar dat locaties beschreven worden op 2 punten schaal: een locatie is mogelijk of onmogelijk. In deze rapportage wordt per hoofdstuk beschreven welke locaties knelpunten opleveren in verband met veiligheid. Alle overige locaties kennen geen knelpunten. Mitigerende maatregelen Daar waar een locatie onmogelijk blijkt in verband met wet- en regelgeving, wordt per hoofdstuk aangegeven welke mitigerende maatregelen voorhanden zijn om een locatie alsnog mogelijk te maken. Omdat de (on)mogelijkheid van een locatie wordt bepaald door de afstanden zoals weergegeven in paragraaf 2.2, zijn er niet veel mitigerende maatregelen mogelijk. De bepalende afstanden zijn namelijk alleen afhankelijk van de grootte van de masthoogte en rotordiameter van de windturbine. Dit betekent dat de enig mogelijke mitigerende maatregel het kiezen van een kleiner windturbinetype is (naast het verplaatsen van een windturbine). Uitzondering zijn de situaties waarin juridische ingrepen in de omgeving (zoals bestemmingsaanpassingen) de situatie kunnen begunstigen. Daar waar relevant is dit als mitigerende maatregel opgenomen. Werpafstand bij overtoeren Het scenario bladafworp kan onderverdeeld worden in het scenario bladafworp bij nominaal toerental en bladafworp bij overtoeren (2 x nominaal toerental). De maximale werpafstand bij overtoeren is aanzienlijk groter dan de werpafstand bij nominaal toerental. In de tabellen in paragraaf 2.2 is de maximale werpafstand bij overtoeren niet benoemd. Reden hiervoor is dat de frequentie van het scenario werpafstand bij overtoeren dusdanig laag is dat deze conform de normstelling in wet- en regelgeving van ondergeschikt belang is. De frequentie per jaar voor bladafworp bij nominaal toerental is namelijk 8,4 x 10-4, bij overtoeren is deze 5,0 x Normstellingen in wet- en regelgeving zijn daardoor gerelateerd aan de plaatsgebonden risicocontouren, de maximale werpafstand bij nominaal toerental, en de HIZ (in relatie tot de adviesafstanden van de Gasunie ten aanzien van hun (onder- en bovengrondse) installaties 3 ). De werpafstand bij overtoeren is wel relevant wanneer een specifieke risicoberekening uitsluitsel moet geven of een bepaalde locatie toelaatbaar is. Rekenmethodieken uit het Handboek risicozonering windturbines schrijven dit voor. Het kan hier gaan om de berekening van domino-effecten bij inrichtingen of de berekening van het IPR/MR bij Rijkswegen. Dergelijke berekeningen zijn in dit MER-stadium echter niet altijd nodig. Daar waar relevant is dit per hoofdstuk aangegeven en onderbouwd. Worstcase varianten In het MER wordt onderscheid gemaakt tussen varianten 2 a en 2 b en drie verschillende scenario s voor het ECN testpark. Voor zowel variant 2 als voor het ECN testpark geldt dat de onderlinge verschillen dusdanig klein zijn dat deze op gebied van veiligheid niet onderscheidend zijn. Om deze reden is in dit rapport variant 2 als één beschouwd. Door uit te gaan van de maximale ashoogte en rotordiameter (variant 2 a ) wordt een worstcase benadering gehanteerd. In het kaartmateriaal voor deze variant zijn de contouren van worstcase variant 2 a weergegeven. Voor het ECN park uitgegaan van (worstcase) scenario C. Cumulatie met windturbines in de omgeving Voor het merendeel van de huidige windturbines in de Wieringermeer geldt dat deze gedurende de komende jaren zullen worden afgebroken in verband met het einde van de levensduur. Enkele zullen er echter blijven staan, en 35 solitaire windturbines die verspreid staan in de Wieringermeer hebben een gelijkdraaitermijn van maximaal 8 jaar nadat de turbines zijn gerealiseerd. Tot slot bevinden zich ook in de omgeving van de Wieringermeer windturbines. 3 Dit zijn afspraken tussen initiatiefnemers en Gasunie die specifiek voor de Wieringermeer zijn gemaakt. blad 7 van 40

112 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie 03.5 Relevant in een MER is aan te geven of, en in hoeverre, er sprake is van cumulatieve effecten met deze windturbines. Voor het aspect veiligheid geldt dat windturbines een relatief klein effectgebied hebben (werpafstand bij nominaal toerental bij variant 1 is maximaal 213 meter). De onderlinge afstand tussen de windturbines is in verband met turbulentie dusdanig groot dat er geen overlap is van (relevante) effectafstanden, en dus ook geen sprake van relevante cumulatieve effecten. Wanneer de onderling afstand minder is dan de werpafstand bij nominaal toerental kan het aspect cumulatie wel relevant zijn. Ook hebben geen van de nieuwe windturbines een domino-effect op eenzelfde object (zoals een ondergrondse buisleiding) als de windturbines die blijven bestaan. Cumulatie is daarom niet relevant voor het aspect veiligheid. blad 8 van 40

113 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie Bebouwing 3.1 Kader In de nabijheid van de geprojecteerde windturbines bevindt zich veel soorten bebouwing waar mensen verblijven. Het betreft woningen en (agrarische) bedrijven. Het Activiteitenbesluit milieubeheer geeft normstelling voor het plaatsgebonden risico van windturbines. Kwetsbare objecten zijn niet toegestaan binnen de PR 10-6 contour van een windturbine. Daarnaast zijn beperkt kwetsbare objecten niet toegestaan binnen de PR 10-5 contour. Hierbij zijn niet alleen de feitelijk aanwezige objecten van belang, maar ook de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt om kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten op te richten 4. Nagenoeg alle objecten die bestemd zijn voor menselijk verblijf zijn kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Alleen objecten zoals transformatiehuisjes of reclamezuilen zijn in zijn geheel niet (beperkt) kwetsbaar. 3.2 Effectbeschrijving Variant 1 In variant 1 hebben acht windturbines een PR 10-5 of een PR10-6 contour die over een bestemming valt waar (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk worden gemaakt. Hierbij is getoetst aan de bestemmingsplannen "Buitengebied 2009" en "Agriport" 5. Zes van deze turbines liggen in het Agriportgebied en twee in de noordwestelijke hoek van de Wieringermeer. Dit is weergegeven in figuur 3.1. NB01 UT02 AP05 AP04 AP03 OT13 AP01 AP02 Figuur 3.1: Variant 1 en (beperkt) kwetsbare objecten Legenda: O = PR 10-5 contour (59 meter) O = High Impact Zone (140 meter) O = PR 10-6 contour (213 meter) 4 Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht niet tot toetsen aan geprojecteerde ruimtelijke objecten, maar om latere conflicten tussen windturbines en omgeving te voorkomen, is deze toets vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wel gewenst. 5 Voor het plandeel "Agriport" wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor dit onderzoek is volledig op dit in ontwerp zijnde nieuwe bestemmingsplan geanticipeerd. blad 9 van 40

114 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie 03.5 Windturbine AP01 De PR 10-6 contour van windturbine AP01 ligt aan de westzijde over een bedrijfsbestemming. Deze bedrijfsbestemming maakt kwetsbare objecten mogelijk. Deze kwetsbare objecten zijn echter (nog) niet gerealiseerd. Hier is dus sprake van een latent externe veiligheidsknelpunt. Tevens heeft de windturbine een PR 10-5 contour die over de bestemming Agrarisch-glastuinbouw valt. Glastuinbouwbedrijven zijn beperkt kwetsbare objecten 6 en zodoende niet toegestaan binnen de PR 10-5 contour. De glastuinbouw is echter nog niet gerealiseerd, er is dus sprake van een latent externe veiligheidsknelpunt. Windturbines AP02/AP03 De windturbines hebben een PR 10-5 contour die over de bestemming Agrarisch-glastuinbouw valt. Glastuinbouwbedrijven zijn beperkt kwetsbare objecten en zodoende niet toegestaan binnen de PR 10-5 contour. De glastuinbouw is echter nog niet gerealiseerd, er is dus sprake van een latent externe veiligheidsknelpunt. Windturbines AP04/AP05 De windturbines hebben een PR 10-6 contour die over een bedrijfsbestemming vallen. Deze bestemming maakt echter geen kwetsbare objecten mogelijk. Er is dus geen knelpunt. Windturbine OT13 De PR 10-6 contour van windturbine OT13 ligt over een bedrijfsbestemming (PR 10-5 contour niet). Deze bedrijfsbestemming maakt kwetsbare objecten mogelijk. Deze kwetsbare objecten zijn echter (nog) niet gerealiseerd. Hier is dus sprake van een latent externe veiligheidsknelpunt. Windturbine UT02 De PR 10-6 contour van windturbine UT02 valt over een agrarisch bouwvlak (PR 10-5 contour niet). Binnen dit agrarisch bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan. Een bedrijfswoning is een beperkt kwetsbaar object. Er is dus geen sprake van een externe veiligheidsknelpunt. Windturbine NB01 De PR 10-6 contour van windturbine NB01 valt over een woning (PR 10-5 contour niet). Deze woning is een beperkt kwetsbaar object (in de omgeving van de woning is de dichtheid aan woningen lager dan twee per hectare). Er is dus geen sprake van een externe veiligheidsknelpunt Variant 2 a/b In variant 2 a/b hebben vier windturbines een PR 10-5 of een PR 10-6 contour die over een bestemming valt waar (beperkt) kwetsbare objecten mogelijk worden gemaakt. Hierbij is getoetst aan de bestemmingsplannen "Buitengebied 2009" en "Agriport" 7. Twee van deze turbines liggen in het Agriportgebied, en twee in het noordwestelijke deel van het plangebied. Dit is weergegeven in figuur Raad van State, kenmerk /1/R2. dd: 17 oktober Voor het plandeel "Agriport" wordt momenteel een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Voor dit onderzoek is volledig op dit in ontwerp zijnde nieuwe bestemmingsplan geanticipeerd. blad 10 van 40

115 Externe veiligheid windturbines Wieringermeer Projectnr april 2014, revisie Figuur 3.2: Variant 2 a en (beperkt) kwetsbare objecten Legenda: O = PR 10-5 contour (65 meter) O = High Impact Zone (162 meter) O = PR 10-6 contour (235 meter) = gerealiseerde kassenbouw Windturbine 69 De windturbine heeft een PR 10-5 contour die over de bestemming Agrarisch-glastuinbouw valt. Glastuinbouwbedrijven zijn beperkt kwetsbare objecten en zodoende niet toegestaan binnen de PR10-5 contour. De glastuinbouw is echter nog niet gerealiseerd, er is dus sprake van een latent externe veiligheidsknelpunt. Windturbine 70 De windturbine heeft een PR 10-5 contour die over de bestemming Agrarisch-glastuinbouw valt. Glastuinbouwbedrijven zijn beperkt kwetsbare objecten en zodoende niet toegestaan binnen de PR10-5 contour. De glastuinbouw in het noordelijk deel van de PR 10-5 contour is hier reeds gerealiseerd. Hier is zodoende sprake van een externe veiligheidsknelpunt. Windturbine 26 De PR 10-6 contour van deze windturbine valt over agrarisch bouwvlak. Binnen dit agrarisch bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan. Een bedrijfswoning is een beperkt kwetsbaar object. Er is dus geen sprake van een externe veiligheidsknelpunt. Windturbine 24 De PR 10-6 contour van deze windturbine valt over een woning. Deze woning is een beperkt kwetsbaar object (in de omgeving van de woning is de dichtheid aan woningen lager dan twee per hectare). Er is dus geen sprake van een externe veiligheidsknelpunt. blad 11 van 40

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Pondera Consult 1 BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Bijlage 1 Aanvraag Omgevingsvergunning Poldermolen 714029 22 augustus 2014 Definitief Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel:

Nadere informatie

Postbus GD Alkmaar. S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx

Postbus GD Alkmaar. S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: HVC Groep Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Kenmerk: S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx

Nadere informatie

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden.

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Eneco Wind B.V. Postbus 19020 3001 BA Rotterdam Kenmerk: S11071 Laarakkerdijk

Nadere informatie

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief 715075 6 aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN De heer G. van de Ligt Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248

Nadere informatie

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE TURBINE CEVA/ PRODELTA Datum Aan De Wolff Nederland Windenergie, t.a.v. de heer S. Bakker Van A.U.G. Beltau Betreft Aanvullend akoestisch onderzoek windturbine Vestas

Nadere informatie

It Dok GL Heerenveen

It Dok GL Heerenveen Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: De Wolff Nederland Windenergie It Dok 2 8447 GL Heerenveen Kenmerk: S11073

Nadere informatie

apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN. MillEnergy. Definitief V1

apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN. MillEnergy. Definitief V1 714041 19 apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN MillEnergy Definitief V1 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40

Nadere informatie

Vivienstraat RT s Gravenhage. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder windpark Westeinde te Anna Paulowna.

Vivienstraat RT s Gravenhage. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder windpark Westeinde te Anna Paulowna. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Kenmerk: Alisios B.V. Vivienstraat 28 2582 RT s Gravenhage 714043 AS WP

Nadere informatie

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN DEELPARK DE WIEKEN. De Wieken BV. Definitief v augustus 2016

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN DEELPARK DE WIEKEN. De Wieken BV. Definitief v augustus 2016 714131 1 augustus 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN DEELPARK DE WIEKEN De Wieken BV Definitief v3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus DC Enschede. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus DC Enschede. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 info@vangrinsvenadvies.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL0933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW VERGUNNING WP HARINGVLIET. Nuon Wind Development B.V. Definitief W datum besluit:

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW VERGUNNING WP HARINGVLIET. Nuon Wind Development B.V. Definitief W datum besluit: 714123 20 juni 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW VERGUNNING WP HARINGVLIET Nuon Wind Development B.V. Definitief BEHOORT BIJ BESLUIT W2016-0428 datum besluit: 27 2 2017 medewerker: lknops Duurzame

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK SLAGSCHADUW WINDTURBINE KRABBEGORS, DORDRECHT N.V. HVC. Concept v november 2016

AKOESTISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK SLAGSCHADUW WINDTURBINE KRABBEGORS, DORDRECHT N.V. HVC. Concept v november 2016 714042 9 november 2016 AKOESTISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK SLAGSCHADUW WINDTURBINE KRABBEGORS, DORDRECHT N.V. HVC Concept v2 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

7550 AN Hengelo. S11091 AS WP Nieuwe Waterweg V6. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw windpark Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland.

7550 AN Hengelo. S11091 AS WP Nieuwe Waterweg V6. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw windpark Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Pondera Consult Postbus 579 7550 AN Hengelo Kenmerk: S11091 AS WP Nieuwe

Nadere informatie

Prins Bernhardlaan AC Utrecht. S12027 A WP Kloosterlanden V5.docx. Akoestisch onderzoek windpark Kloosterlanden te Deventer.

Prins Bernhardlaan AC Utrecht. S12027 A WP Kloosterlanden V5.docx. Akoestisch onderzoek windpark Kloosterlanden te Deventer. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Bosch & Van Rijn Prins Bernhardlaan 63 3555 AC Utrecht Kenmerk: S12027 A

Nadere informatie

september 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK APELDOORN. De Wolff Nederland Windenergie. Definitief V1

september 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK APELDOORN. De Wolff Nederland Windenergie. Definitief V1 716087 7 september 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK APELDOORN De Wolff Nederland Windenergie Definitief V1 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN. De Wieken BV, Raedthuys Windenergie BV. Definitief juni 2015

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN. De Wieken BV, Raedthuys Windenergie BV. Definitief juni 2015 714068 16 juni 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN De Wieken BV, Raedthuys Windenergie BV Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland Postbus 579 7550 AV Hengelo (Ov.) tel: 073-534 10 53 fax: 073-534 10 28 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Pondera Consult BV. Postbus 579 7550 AN Hengelo Kenmerk: S11091 V WNW

Nadere informatie

maart 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDTURBINE ZENKELDAMSHOEK. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief

maart 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDTURBINE ZENKELDAMSHOEK. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief 715046 23 maart 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDTURBINE ZENKELDAMSHOEK Raedthuys Windenergie B.V. Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 05_002 Datum 19 mei 2014 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

Kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage: Pondera Consult De heer P. Janssen Postbus AN Hengelo. S12091 A WP Nieuwe Waterweg V6.1.

Kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage: Pondera Consult De heer P. Janssen Postbus AN Hengelo. S12091 A WP Nieuwe Waterweg V6.1. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage: Datum: Onderwerp: S12091 A WP Nieuwe Waterweg V6.1 7 maart

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST Pondera Consult 2 Alternatieven Mogelijkheden om redelijkerwijs de doelstelling(en) te realiseren. De Wet milieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen alternatieven moeten

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus AB 's-hertogenbosch

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus AB 's-hertogenbosch VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GO Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 e-mail: vga@home.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

april 2017 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WP RIETVELDEN TE S HERTOGENBOSCH. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief

april 2017 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WP RIETVELDEN TE S HERTOGENBOSCH. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief 715069 26 april 2017 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WP RIETVELDEN TE S HERTOGENBOSCH Raedthuys Windenergie B.V. Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 06_002 Datum 10 april 2017 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE VEENWIEKEN Datum 2 juli 2015 Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Analyse Laagfrequent geluid windpark De Veenwieken Projectnummer 714068 M1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN RWE INNOGY WINDPOWER NETHERLANDS B.V. 12 oktober 2015 078421205:D - Vrijgegeven B02047.000077.0900 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Situatie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Onderzoek geluid, slagschaduw en fotovisualisaties

Onderzoek geluid, slagschaduw en fotovisualisaties Pondera Consult Bijlage 4 Onderzoek geluid, slagschaduw en fotovisualisaties MER Windparken Dintel Algemeen deel 15 oktober 2011 Definitief Pondera Consult MER Windparken Dintel Algemeen deel 15 oktober

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00003.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15. Park 15 Logistics BV. Definitief

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15. Park 15 Logistics BV. Definitief 715094 21-01-2016 VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15 Park 15 Logistics BV Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief december 2015

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief december 2015 715075 18 december 2015 ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN De heer G. van de Ligt Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon

Nadere informatie

Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven

Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven Akoestisch onderzoek Opdrachtgever RWE Innogy Windpower Netherlands BV Contactpersoon de heer A.H. Schultinga Kenmerk R068243ag.00003.dv Versie 02_003 Datum 9 maart

Nadere informatie

Windpark Hogezandse Polder

Windpark Hogezandse Polder Windpark Hogezandse Polder Slagschaduwonderzoek alternatieven Combi-MER Opdrachtgever De Wolff Windenergie BV Windpark Hogezandse Polder Slagschaduwonderzoek alternatieven Combi-MER 29 juli 2014 Auteur

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. It Dok 2 8447 GL Heerenveen. WNW-Landtong.TV1.doc. Fotovisualisatie van windpark Landtong te Arnhem.

VAN GRINSVEN ADVIES. It Dok 2 8447 GL Heerenveen. WNW-Landtong.TV1.doc. Fotovisualisatie van windpark Landtong te Arnhem. VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 e-mail: vga@home.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL933.40.692.B01 Kamer van Koophandel: 16064749 milieuadvies

Nadere informatie

Slagschaduwonderzoek Amsterdam Noord. 1 Inleiding. 2 Principe en richtlijnen. 2 Mei 2016, Ernst Jaarsma

Slagschaduwonderzoek Amsterdam Noord. 1 Inleiding. 2 Principe en richtlijnen. 2 Mei 2016, Ernst Jaarsma Slagschaduwonderzoek Amsterdam Noord 2 Mei 2016, Ernst Jaarsma 1 Inleiding Bosch & Van Rijn heeft een onderzoek uitgevoerd naar slagschaduw, veroorzaakt door een voorgenomen opstelling van windturbines

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Opdrachtgevers: Suiker Unie te Stampersgat, SurveyCom te Sliedrecht en Raedthuys Windenergie te Enschede.

VAN GRINSVEN ADVIES. Opdrachtgevers: Suiker Unie te Stampersgat, SurveyCom te Sliedrecht en Raedthuys Windenergie te Enschede. VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 info@vangrinsvenadvies.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: N0L933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem Windturbines langs noordrand bedrijventerrein en alternatieve variant Rapportnummer O 15642-3-RA-002 d.d. 23

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Windpark Spuisluis. Onderzoek geluid en slagschaduw

Windpark Spuisluis. Onderzoek geluid en slagschaduw Windpark Spuisluis Onderzoek geluid en slagschaduw projectnummer definitief revisie 11 mei 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Geluid 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Kader 2 2.2.1 Toetsingskader 2 2.2.2 Beschouwde

Nadere informatie

NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN

NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN Datum Van B. Vogelaar Pondera Consult Betreft Slagschaduw rekenmethodieken Versie Concept 2 Inleiding Slagschaduw is een veelbesproken onderwerp in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel Notitie / Memo Aan: Suzan Tack Van: Gideon Konings Datum: 3 mei 2016 Kopie: Frank van Hout Ons kenmerk: T&PN002F02 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp:

Nadere informatie

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever : Westenwind Dalfsen BV Kenmerk : R068292aaA0.dv Datum : 2 februari 2009 Auteur : ing. D. Vrolijk ir. M.T. Dijkstra Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Rapportnummer O 15642-5-RA d.d. 2 mei 2016 Geluid naar omgeving

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West

Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West Inhoud Ruimtelijke onderbouwing Projectkaart 2 december 2016 Projectnummer 090.15.50.00.00

Nadere informatie

MER Windpark Midwoud. Bijlagenbundel

MER Windpark Midwoud. Bijlagenbundel definitief definitief Opdrachtgever Postbus 10087 8000 GB ZWOLLE datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave definitief Inhoudsopgave Blz. 1 Inhoud van deze bijlagenbundel 2 Bijlage 1 Onderzoek

Nadere informatie

AKOESTISCH EFFECT DEFINITIEF ONTWERP ZONNEWEIDE OP WP HARINGVLIET

AKOESTISCH EFFECT DEFINITIEF ONTWERP ZONNEWEIDE OP WP HARINGVLIET AKOESTISCH EFFECT DEFINITIEF ONTWERP ZONNEWEIDE OP WP HARINGVLIET Datum Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Akoestisch effect definitief ontwerp Zonneweide op WP Haringvliet Projectnummer 714123

Nadere informatie

Pondera Consult Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 30 september 2016 Concept V8

Pondera Consult Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 30 september 2016 Concept V8 482 715027 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 483 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 715027 484 715027 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 485 Onderzoek

Nadere informatie

Windpark Hulteweg. onderzoek naar slagschaduwhinder. Definitief. Windunie Development BV en KWind BV. Sweco Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2016

Windpark Hulteweg. onderzoek naar slagschaduwhinder. Definitief. Windunie Development BV en KWind BV. Sweco Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2016 Windpark Hulteweg onderzoek naar slagschaduwhinder Definitief Windunie Development BV en KWind BV Sweco Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2016 Verantwoording Titel : Windpark Hulteweg Subtitel : onderzoek

Nadere informatie

Opbrengstberekening Windturbines A16

Opbrengstberekening Windturbines A16 Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Opbrengstberekening Windturbines Opbrengstberekening Windturbines Datum 4-7-2017 Versie CONCEPT Bosch & Van Rijn Groenmarktstraat 56

Nadere informatie

Windlocatie Nieuwe Hemweg

Windlocatie Nieuwe Hemweg Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever Nuon Energy Windlocatie Nieuwe Hemweg Datum 18-5-2017 Versie 1 Bosch & Van Rijn Groenmarktstraat 56 3521 AV Utrecht Tel: 030-677 6466 Mail: info@boschenvanrijn.nl

Nadere informatie

BIJLAGE VIII GELUID EN SLAGSCHADUWONDERZOEK

BIJLAGE VIII GELUID EN SLAGSCHADUWONDERZOEK BIJLAGE VIII GELUID EN SLAGSCHADUWONDERZOEK Witteveen+Bos, bijlage VIII behorende bij rapport UT615-24/14-002.688 d.d. 5 februari 2014 Witteveen+Bos, bijlage VIII behorende bij rapport UT615-24/14-002.688

Nadere informatie

Pagina 1/9 T

Pagina 1/9 T ONTWERPBESLUIT Verzenddatum Nuon Windpark Wieringermeer B.V. Mevrouw M.S. Deimel Hoekenrode 8 1102 BR AMSTERDAM Ons kenmerk Uw kenmerk Uw brief van Onderwerp Omgevingsvergunning Contact Dick Lukasse 1/9

Nadere informatie

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Winvast december 2015 Definitief rapport BD5519 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 88 348 53 00 Telefoon

Nadere informatie

Windenergie Dordrecht

Windenergie Dordrecht Windenergie Dordrecht Onderzoek geluid en slagschaduw t.b.v. Plan-MER Opdrachtgever Gemeente Dordrecht Windenergie Dordrecht Onderzoek geluid en slagschaduw t.b.v. Plan-MER juni 2015 Auteur Steven Velthuijsen

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Windpark Westeinde Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Alisios, s Gravenhage, 1 februari 2016 1. Inleiding Het voornemen bestaat uit het vervangen van een bestaand windpark.

Nadere informatie

PlanMER Gemeente Emmen. Slagschaduwstudie Windenergie

PlanMER Gemeente Emmen. Slagschaduwstudie Windenergie PlanMER Gemeente Emmen Slagschaduwstudie Windenergie PlanMER Gemeente Emmen Slagschaduwstudie Windenergie Door: Helen Pater Datum: 21 mei 2015 Projectnummer: WIENL15411 Prepared: Helen Pater 19/05/2015

Nadere informatie

Windpark N33. Overzichtskaart windpark met geluidcontouren. Wat is de geluidsterkte van een windmolen? Windturbine geluid: wat is het?

Windpark N33. Overzichtskaart windpark met geluidcontouren. Wat is de geluidsterkte van een windmolen? Windturbine geluid: wat is het? Windpark N33 Contouren voor het VKA met het turbinetype met de grootst mogelijke effecten Overzichtskaart windpark met geluidcontouren Windturbine geluid: wat is het? Wat is de geluidsterkte van een windmolen?

Nadere informatie

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK DELFZIJL ZUID. Twirre BV/ Zomerdijk BV en Millenergy vof. Definitief v februari 2017

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK DELFZIJL ZUID. Twirre BV/ Zomerdijk BV en Millenergy vof. Definitief v februari 2017 BIJLAGE 7 711026 17 februari 2017 VISUALISATIERAPPORT WINDPARK DELFZIJL ZUID Twirre BV/ Zomerdijk BV en Millenergy vof Definitief v3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550

Nadere informatie

Opbrengstberekening t.b.v. MER Windpark Oostflakkee

Opbrengstberekening t.b.v. MER Windpark Oostflakkee Opbrengstberekening t.b.v. MER Windpark Oostflakkee 7 oktober 2015, Steven Velthuijsen Inleiding In het PlanMER voor Windpark Oostflakkee worden verschillende inrichtingsalternatieven met elkaar vergeleken

Nadere informatie

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s NOTITIE Datum 30 november 2015 Aan Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV Van Pondera Consult Betreft Berekeningen aanvullende scenario s Projectnummer 714068 Samenvatting In het MER voor Windpark De

Nadere informatie

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving Notitie Datum: 27 februari 2017 Project: Windpark Koningspleij Uw kenmerk: - Locatie: Arnhem Ons kenmerk: V068465aa.00001.md Betreft: Beoordeling laagfrquent geluid Versie: 01_001 In opdracht van Outsmart

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Het reken- en meetvoorschrift voor windturbines 2010 (concept)

Het reken- en meetvoorschrift voor windturbines 2010 (concept) M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Het reken- en meetvoorschrift voor windturbines 2010 (concept) E. Nieuwenhuizen Met dank aan: M. v.d. Berg (VROM) G. Geertsema

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek windturbines. Business Centre Treepoort te Zundert

Akoestisch onderzoek windturbines. Business Centre Treepoort te Zundert Akoestisch onderzoek windturbines Business Centre Treepoort te Zundert Akoestisch onderzoek windturbines Business Centre Treepoort te Zundert Opdrachtgever : Eneco Wind B.V. Postbus 19020 3001 BA ROTTERDAM

Nadere informatie

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage.

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage. Notitie 6091300.N01 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de te realiseren nieuwbouw van kantoren in het plangebied voormalig politiebureau te Emmen Inleiding In opdracht van Grontmij Nederland bv is

Nadere informatie

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER)

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) N Windpark Krammer W Z O Het grootste burgerinitiatief van Nederland. Coöperatie Zeeuwind Coöperatie Deltawind Zeeland samenwerking Goeree-Overflakkee leden

Nadere informatie

Titel Opbrengstberekening t.b.v. CombiMER Windpark Oude Maas

Titel Opbrengstberekening t.b.v. CombiMER Windpark Oude Maas Titel Opbrengstberekening t.b.v. CombiMER Windpark Oude Maas Datum 8-12-16 Auteur Steven Velthuijsen Versie 3 Inleiding In het gecombineerde Plan- en ProjectMER voor Windpark Oude Maas worden verschillende

Nadere informatie

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd.

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd. Notitie Datum: 6 februari 2014 Project: Kindcentrum Uw kenmerk: - Locatie: Zeeland Ons kenmerk: V074142ab.00001.tdr Betreft: Akoestische effecten verwijderen muur Versie: 02_001 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

EFFECT VAN WINDTURBINES OP SNELWEG A15 NABIJ WINDPARK PARK 15.

EFFECT VAN WINDTURBINES OP SNELWEG A15 NABIJ WINDPARK PARK 15. EFFECT VAN WINDTURBINES OP SNELWEG A15 NABIJ WINDPARK PARK 15. Datum 16 november 2016 Van B. Vogelaar Pondera Consult Betreft IPR en MR berekeningen Windpark Park 15 nabij Snelweg A15 Projectnummer 715094

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam

Geluidbelasting wegverkeer op. locatie Kerkwijkweg te Didam Geluidbelasting wegverkeer op locatie Kerkwijkweg te Didam versie 26 maart 2009 datum 26 maart 2009 opdrachtgever Econsultancy bv Havenstraat 124 7005 AG Doetinchem auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE bladzijde

Nadere informatie

Naar een nieuw reken- en meetvoorschrift voor windturbines

Naar een nieuw reken- en meetvoorschrift voor windturbines Naar een nieuw reken- en meetvoorschrift voor windturbines VVM middagbijeenkomst windenergie en geluidhinder 28 april 2009 Edwin Nieuwenhuizen Met dank aan M. v.d. Berg (VROM) Overzicht Geschiedenis meten-

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

Rienties, H (Henry) PROVINCIALE STATE i VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Zol5- ^ Q

Rienties, H (Henry) PROVINCIALE STATE i VAN OVERIJSSEL Reg.nr. ^ Zol5- ^ Q Rienties, H (Henry) Van: Verzonden: Aan: CC: Onderwerp: Bijlagen: Dirk Jan Matthijsse [d.j.matthijsse@raedthuys.nl] woensdag 21 oktober 2015 12:40 Boukes, AEW (Arnold); Statengriffie Eggink, EC (Esther);

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt

AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI. Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI Dakinstallaties Kloosterhof te Weurt Kapittelweg/Mariënweerd/Jonkerstraat te Weurt Opdrachtgever: Contactpersoon: Van Kessel Jansen BV de heer R. Hogenboom Documentnummer:

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht)

Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht) Informatie voor de welstandscommissie (Windpark Kabeljauwbeek-gemeente Woensdrecht) Geachte leden van de welstandscommissie, In deze bijlage vindt u nadere informatie over windpark Kabeljauwbeek. Het windpark

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord

Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord 74100160-NMEA/PGR 11-0259 Opbrengst- en turbulentieberekeningen Windpark IJmond Lijnopstelling windturbines Reyndersweg Velsen-Noord Arnhem, 3 februari 2011 Auteurs Merih Cibis, Hans Cleijne In opdracht

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Geluidzonering transformatorstations Opdrachtgever : Koepel Windenergie Noordoostpolder Kenmerk : R068291aaB6.dv Datum : 21 april 2010 Auteur : dhr.

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek Windpark AVRI. Winvast, Yard Energy en Windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Klant:

RAPPORT. Akoestisch onderzoek Windpark AVRI. Winvast, Yard Energy en Windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Klant: RAPPORT Akoestisch onderzoek Windpark AVRI Klant: Winvast, Yard Energy en Windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen Referentie: -P&SR001D01 Versie: 01/Finale versie Datum: 15 december 2015 Projectgerelateerd

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Onderzoek slagschaduw Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00002.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Inleiding. Juridisch kader. Memo. memonummer datum 30 augustus 2017 Ton van Dortmont Els Joosten

Inleiding. Juridisch kader. Memo. memonummer datum 30 augustus 2017 Ton van Dortmont Els Joosten Memo memonummer 20170830 418851 datum 30 augustus 2017 aan Ton van Dortmont Els Joosten Nuon Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied van Tom van der Linde Antea Group project Windpark Nieuwe Hemweg projectnr.

Nadere informatie

Windenergie A-16 zone

Windenergie A-16 zone Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever Provincie Noord-Brabant Windenergie A-16 zone Datum 10-7-2017 Versie 0.5 Bosch & Van Rijn Groenmarktstraat 56 3521 AV Utrecht Tel: 030-677 6466 Mail: info@boschenvanrijn.nl

Nadere informatie

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk

Geluidsbelasting door windturbine Slikkerdijk Samenvatting en conclusies In de maand december zijn gedurende vijftien dagen in het begin van de nacht metingen verricht naar het geluidsbelasting van de woonboerderij aan de Walingsweg 20 Wieringerwaard

Nadere informatie

Aanvraag Omgevingsvergunning

Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Oostflakkee B.V. Kvk nummer : 55390455 Aanvraag Omgevingsvergunning WINDPARK OOSTFLAKKEE... Auteur: S.T. Velthuijsen Datum: 22-3-2017 Pagina: 1 van 13 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Beschrijving

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Opbrengstberekening t.b.v. MER Windpark Deil. Inleiding. Berekening. Datum: 28 september 2016 Auteur: Steven Velthuijsen

Opbrengstberekening t.b.v. MER Windpark Deil. Inleiding. Berekening. Datum: 28 september 2016 Auteur: Steven Velthuijsen Opbrengstberekening t.b.v. MER Windpark Deil Datum: 28 september 2016 Auteur: Steven Velthuijsen Inleiding In het MER voor Windpark Deil worden zes inrichtingsalternatieven met elkaar vergeleken op het

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10

Geluidbelasting wegverkeer op. woning Deventerkunstweg 10 Geluidbelasting wegverkeer op woning Deventerkunstweg 10 te Beltrum versie 1 juli 2010 datum 2 juli 2010 opdrachtgever Grenzland-makelaardij Spilmansdijk 9 7156 NV Beltrum auteur A.D. Postma INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

PR contouren voor windturbine Vestas V90-3.0

PR contouren voor windturbine Vestas V90-3.0 74101391.006 12-7542 VERTROUWELIJK PR contouren voor windturbine Vestas V90-3.0 Arnhem, 10 januari 2013 Auteur(s) KEMA In opdracht van Eneco auteur : A. Taris beoordeeld : P. Franck 8 blz. 0 bijl. AT goedgekeurd

Nadere informatie

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

geluidnotitie Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST Hendrik Figeeweg 1-U 2031 BJ Haarlem tel 088 681 88 20 kvk 33 28 42 41 mail info@geluidburo.nl web www.geluidburo.nl Gemeente Oegstgeest T.a.v. de heer B. van der Zande Postbus 1270 2340 BG OEGSTGEEST

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd.

pagina 2 van 8 aftrek van 2 db gehanteerd. Ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden Wet geluidhinder voor een woongebouw met 17 appartementen en bergingen op de begane grond en 5de verdieping op het perceel naast het adres Vurehout 20 te Zaandam

Nadere informatie