Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Info. Goud in handen. Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid"

Transcriptie

1 Info 4 Goud in handen Ik kijk naar t kleine in mijn hand Verbaasd om zoveel schoonheid Gegraven uit rotsen en zand Stenen, zo groot in kleinheid Ik koester en bescherm de schat t is onderdeel van mijn leven en elke keer besef ik dat het me zomaar is gegeven Ze zijn aan mijn zorg toevertrouwd Kostbaarder dan edelstenen Weerkaatsen Gods Licht en blinken als goud En ik, ik mag ze lenen Ik weet, ze zijn nog ongeslepen Maar al een sieraad in Uw hand En door hun zuiverheid gegrepen Vind ik ze stuk voor stuk briljant Kinderen, ze zijn verbonden met u door gouden banden vanuit de hemel ons gezonden God geeft ons goud in handen. Groepsvering schooljaar De groepsverdeli ng voor het nieuwe schooljaar is rond. De namenlijsten van de kinderen komen in een later stadium, omdat op dit moment nog niet voor alle kinderen het definitieve besluit is genomen over het wel of niet naar de volgende groep gaan. 5 december 2013 De groepen voor volgend schooljaar zijn: -Chris Lindhout 1/2a kikker Dit gedicht laat me ook denken aan de s adventstijd: juf Niet alleen door de kinderen hebben we Leni goud (ma, in di, handen, maar door Jezus, die onder ons komt wonen, heeft God ons Goud in handen do) en gegeven. juf Het geluk ligt voor het grijpen! Jeannette S (woe en vrmo) 1/2b kapoen tjes juf

2 Kerstvieringen, Kerstplein en kerstvakantie: Dit schooljaar zullen de kerstvieringen op donderdag 19 december vroeg in de avond weer in de groepen plaatsvinden. Ter afsluiting van de vieringen zal op het plein van het gebouw aan de Chrysantstraat een gezamenlijke afsluiting, een zgn. Kerstplein worden gehouden, met een hapje, een drankje en wat muziek en zang. Dit zal alleen maar doorgang kunnen vinden als het weer er goed genoeg voor is. Om het een en ander wat aan te kleden, zijn we nog op zoek naar lichtsnoeren en voldoende verlengsnoeren. Wilt / kunt u dit aan ons uitlenen, dan graag even een mailtje naar Een uitnodiging hiervoor volgt nog. Op de laatste vrijdag voor de kerstvakantie, 20 december, hebben de groepen 5 t/m 8 een continurooster. Zij kunnen eten meenemen naar school, eten gezamenlijk in hun groep en zijn dan om uur vrij om vakantie te gaan vieren. Ouderbijdrage: Van de penningmeester van het Schoolfonds ontvingen we het vervelende bericht dat nog 97 gezinnen de ouderbijdrage moeten betalen. Dit is bijna de helft van alle gezinnen van de school! Met de opbrengst van de ouderbijdrage worden zaken gefinancierd, die het Ministerie niet vergoedt. Het gaat hier vooral over allerlei festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen, afscheidsavonden, enz. Ook de sporttoernooien, een financiële bijdrage aan de crea activiteiten, excursies, enz. worden uit dit fonds betaald. We hopen dat u n.a.v. dit bericht alsnog, mocht dat nog moeten, zo spoedig mogelijk de ouderbijdrage zult overmaken. Vacature penningmeester Schoolfonds (HERHAALD BERICHT): Binnen de MZR zal aan het einde van het schooljaar de vacature ontstaan van Penningmeester. De reden dat wij al vroeg in het schooljaar hier aandacht aangeven heeft te maken met het feit dat onze huidige penningmeester, Peter Klootwijk, heeft aangegeven dat hij de nieuwe penningmeester weg wijs wil maken in de cijfers van onze school. Wij waarderen dit enorm en pakken zijn aanbod dan ook met beide handen aan. Bent u diegene die zich prettig voelt bij de wirwar van cijfers, enige kennis heeft van Excel, op zijn best is in de maanden oktober en november (onze piekmaanden), de logica zal zien tussen het financiële verschil van een schooljaar en een kalenderjaar? Dan bent u de ouder die wij zoeken! Aarzel niet en meld u aan via ons adres Uiteraard kunt u ook eventuele vragen stellen via eerder genoemd adres. Uit het Kanjer Pestprotocol deel 2: Het kwaad moet worden bestreden Veel ouders verlangen van de school dat het kwaad (= de pester) moet worden bestreden en dat het goede moet worden beschermd. Onze school kiest er echter niet voor om

3 kinderen te beoordelen als behorend bij kwaad of goed. Ieder mens maakt wel eens fouten. Kinderen zijn in emotioneel opzicht onder en boven de wet. De weg van de mens, en die van het kind in het bijzonder, gaat met vallen en opstaan. Kinderen hebben het recht daarin te worden begeleid en te worden opgevoed. Ouders hebben die opvoedingsplicht evenals leerkrachten. In gesprek met kinderen (en ouders) wordt de voorwaarde gehanteerd dat binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving veel mag zolang je rekening houdt met elkaar. Jij hoeft je niet onveilig te voelen door het gedrag van de ander, en die ander hoeft zich niet onveilig te voelen door jouw gedrag. Kortom: je gedraagt je. Wie zijn deze anderen? 1. Jouw klasgenoten en andere leerlingen op school; 2. De leerkrachten, de directie, de ouders van andere kinderen; 3. Jouw ouders, die trots op je kunnen zijn. Omdat jij iemand bent die is te vertrouwen. Als je iets vertelt, dan vertel je het hele verhaal en niet toevallig het belangrijkste stukje even niet; 4. Mensen die op eenzelfde manier doen als jij, maar ook mensen die anders doen dan jij. Een belangrijk uitgangspunt is: Het is prima dat jouw vrienden het leuk vinden wat jij bedenkt en doet, maar als de rest van de klas dat niet leuk vindt, evenals jouw juf of meester, (en jouw ouders als die erachter komen) dan gaan we dat niet doen op school. Je blijft fatsoenlijk en je laat je niet bepalen door je uitdager(s): Geef geen benzine aan vervelend lopende motortjes. Mocht een leerling zich niet willen houden aan de Kanjerafspraken, dan wordt dat met de ouders van het betreffende kind besproken. In dit gesprek wordt ervan uitgegaan dat de ouders met de school willen meedenken om een oplossing te zoeken die goed is voor het eigen kind, andere kinderen, de leerkracht, de school en de buurt. Preventie: Met behulp van de kanjerlessen doet de school aan preventie. Kernpunten in de aanpak: 1. De Kanjerafspraken 2. Denk goed over jezelf en de ander 3. Pieker niet in je uppie, maar deel je zorgen met de ander, bij voorkeur met je ouders. 4. Denk oplossingsgericht 5. Geef op een nette manier je mening en doe je voordeel met kritiek die je krijgt 6. De school maakt onderscheid tussen onvermogen en onwil. 6a. Is er sprake van onvermogen, dan mag deze leerling erop vertrouwen dat hiermee rekening wordt gehouden. Deze leerling heeft veel te leren in een moeizaam proces. De omgeving heeft daar begrip voor. 6b. Is er sprake van onwil, dan krijgt deze leerling een grens gesteld, ook als dat samengaat met onvermogen. Bij onwil kan geen beroep meer worden gedaan op begrip vanuit de omgeving. Die rek is eruit. Het kan namelijk niet zo zijn dat de omgeving overal rekening mee moet houden, en dat het onwillige kind om wat voor reden dan ook de eigen gang mag gaan. 7. Hulp in de vorm van een maatje/buddy/tutor (bemiddeling) 8. Duidelijk schoolbeleid en handhaving ervan

4 Vervangingen In groep 6a zijn twee juffen zwanger. (Geen afgesproken werk, hoor!!) Volgende week is voorlopig de laatste werkdag van juf Bianca. Zij zal vervangen worden door juf Irma Witte. Zij was al eerder werkzaam op onze school. Juf Irma neemt ook de vervanging van juf Annemieke, na de kerstvakantie, waar. Fijn dat groep 6a daardoor niet met allerlei verschillende leerkrachten te maken krijgt. Welkom juf Irma! Juf Annemieke geeft ook nog een dag les in groep 7b. Deze zal t.z.t. vervangen worden door juf Mireille, de eigen leerkracht van die groep. Zij gaat tijdelijk een dagje meer werken. Ook daar zijn we heel blij mee. Juf Bianca geniet van deze voorlopig laatste daagjes op t Ambacht en van het verlof dat daarna komt! Plein Chrysantstraat: Het plein van het hoofdgebouw van de Chrysantstraat heeft in november een grote beurt gekregen. De voor-, zij- en achterkant zijn weer helemaal opgeruimd, gesnoeid en geveegd. Het ziet er weer helemaal netjes uit! Ook de grote rubbertegels onder de speeltoestellen zijn recht gelegd, zodat de kinderen er weer veilig kunnen spelen. Met veel dank aan de ouders van de school die deze klus hebben geklaard! Veiligheid Chrysantstraat: Het gebeurt weer regelmatig dat bij begin- en eindtijden van de school in de Chrysantstraat er op de hoeken van de straat gevaarlijk geparkeerd wordt. Ook dubbel parkeren komt helaas veel te veel voor. Als sommige foutparkeerders op de onveilige situatie gewezen worden gewezen, krijg je een respectloze opmerking terug! Dus nogmaals het dringende verzoek: Kom op de fiets of parkeer de auto, als er in de Chrysantstraat geen plek is, even bij het appartementencomplex Dijkzicht in de Asterstraat. De wijkagent zal streng optreden tegen overtreders. Het gaat om de veiligheid van de kinderen, ook om die van uw eigen kind! Mels in de film Zoals u waarschijnlijk al wel ergens gehoord heeft, speelt Mels uit groep 6b de hoofdrol in de film Finn die deze week in premiere gaat. Op vrijdag 13 december is er een speciale voorstelling bij ons in de hal van de Goudsesingel. De groepen 5 t/m 8 zijn allemaal uitgenodigd om te komen kijken. (kussentje meenemen om op de trap te zitten, mag) De regisseur Frans Weisz zal ook aanwezig zijn. Bijzonder om dat met elkaar te kunnen doen! Terugblik Creamiddag Afgelopen vrijdagmiddag was het op de Goudsesingel een gezellige, creatieve boel. Alle kinderen van de groepen 5 t/m 8 waren bezig met de georganiseerde workshops. Het

5 varieerde van Pietengym, Pieten schminken en Sinterklaasliedjes begeleiden tot kruidnoten bakken, snijden, knippen, plakken, tekenen en schilderen en stokpoppen maken. Kanjerregel van de maand december: Niemand speelt de baas. Scools Ieder jaar dragen wij als school bij aan dit schooladoptieplan van Edukans. Wij steunen dit jaar scholen in Ethiopië. Via de inlegvellen van de schoolgids kon u aan het begin van dit schooljaar uw bijdrage toezeggen. Op die manier hebben we tot nu toe 1057,50 ontvangen. Hartelijk dank hiervoor. Nieuws uit de Plusklas Groep 7 van de plusklas heeft zelf verhaaltjes geschreven op het niveau AVI 1. Ze hebben de verhaaltjes laten lezen door kinderen uit groep 3. Dat was erg leuk voor mij als leerkracht om te zien. Hoe kinderen aan kinderen iets leren. en hoe leuk en geduldig ze met hun leerlingen omgaan. Soms merkten ze dat er veel te moeilijke woorden gebruikt waren. En niet iedereen kent hoofdletters. Het was een leerzame ervaring. Het viel nog niet mee om synoniemen voor de moeilijke woorden te vinden die wel leesbaar zijn voor de beginnende lezers. Het lezen en schrijven in spiegelschrift valt ook niet mee, ontdekten de leerlingen uit groep 6. Zo ervoeren ze hoe een kind met dyslexie zich voelt. Groep 5 heeft woordzoekers gemaakt met woorden over de krant en mocht daarna de puzzel van de ander maken. Vanaf nu verdiepen zij zich in het leven van een ridder. Groep 8 gaat een les op de computer volgen over mummies. Een beetje eng, maar ook interssant. En nu wetoch de geschiedenis ingaan : hieronder ziet u een stukje uit een van de werkboekjes, waar de leerlingen tijdens de plusklasles uit werken. Iets om over na te denken in deze tijd van groene stroom, opwarming van de aarde, crisis, etc. Juf Jetty

6 Kindcentrum t Ambacht i.o. (in ontwikkeling) Diverse contactgegevens Kindcentrum t Ambacht (in ontwikkeling) : opvang SKV TussenSchoolse Opvang SKV Voor- en NaSchoolse Opvang Evt. zorg School Maatschappelijk Werk; Alexandra van Hal Jeugdverpleegkundige Marian van Bruggen Logopediepraktijk P. Helderop Kanjertraining ouder-kind; Camino,

7 praktijk voor orthopedagogiek buitenschoolse activiteiten Technica 10, mw. Heleen v.d. Vorm Tante Yo in Onff muzieklessen Wijk Buurtsportcoach: Sandro Meneghini Wijkkrant De Babber Inloopspreekuur jeugdverpleegkundige van het CJG: Woensdag 18 december op de Goudsesingel ; 8.15 tot 9.15 uur (aanmelden niet nodig) Link naar de Nieuwsbrief van tante Yo: Nieuws uit de groepen ** Dit keer geen speciaal nieuws uit de groepen 1 en 2. Nieuws uit de groepen 3 Een gezellige drukke tijd en veel informatie dus pak er gezellig een beker chocolademelk bij met een stukje boterletter. Lezen kern 5 Uw kind kent inmiddels heel wat lees en schrijfletters. De komende weken komen daar nieuwe letters bij: de eu van reus, de j van jas, de ie van riem, de l van bijl, de ou van hout en de uu van vuur. Het thema van deze kern is verhalen en vertellingen. De letter eu In deze kern leert uw kind onder andere de letters bij de klanken eu ou. Net als de reeds bekende letters ij en oe bestaan deze letters uit twee tekens. Voor de kinderen is de eu echter één letter. U praat dus over de letter eu. Niet over de letters e-u.

8 Wisselwoorden Uw kind krijgt elke kern oefeningen om de nieuwe letters te oefenen en toe te voegen aan reeds bekende letters. Zo leren kinderen ook woorden lezen in rijtjes. In elk woord wordt een letter vervangen door een andere letter. Dat kan de letter vooraan, in het midden of achteraan in het woord zijn. Op deze manier oefent uw kind om met letters die het kent nieuwe woorden te maken. 'Vuur' kan bijvoorbeeld worden veranderd in 'vaar', 'veer' en 'voor', maar ook in 'duur', 'muur' en 'zuur'. Oefen samen en laat uw kind wisselwoorden maken met de laatst geleerde woorden en letters. Boekjes lezen Uw kind kent nu bijna alle letters. Daarom kunt u in de bibliotheek alle eenvoudige boekjes lenen. De boeken zijn ingedeeld aan de hand van een codering. Code AA staat voor leesboeken voor beginnende lezers. Ook kunt u zoeken naar boekjes met AVI start, AVI midden (M3) of naar het oude AVI 1 en 2. Stimuleer de leesvaardigheid van uw kind en zoek samen regelmatig leuke boeken uit! Rekenen Vertelde we u in de vorige info nog dat de kinderen leren tellen van 0 tot 30 en terug, gaan we nu een stukje verder. De kinderen moeten de getallen correct kunnen schrijven. Wanneer uw kind thuis getallen benoemt, kunt u dus zo af en toe eens vragen hoe je dit schrijft. Bijvoorbeeld: 25 eerst de 2 en dan de 5. (net als bij een rekenmachine) Sommetjes die u thuis kunt oefenen. Overigens is het niet de bedoeling dat de kinderen de vingers tellen maar dat zij in een oogopslag zien dat één hand 5 is, 2 handen 10 en 1 hand en 2 vingers 7. Sint We begrijpen dat kinderen graag de gekregen Sinterklaascadeaus vrijdag 6 december op school willen laten zien. Natuurlijk is dit in deze spannende tijden geen probleem, al zeggen wij er wel altijd bij dat dit op eigen verantwoordelijkheid is. Kerst Voor de kerst zijn we vrijwel altijd op zoek naar glazenpotjes voor onze kaarsjes en eierdozen voor 6 eieren om mee te knutselen. Dus i.p.v. een ritje naar de glasbak zien we (kleine) potjes graag tegemoet. Donderdag 19 december zien we de kinderen graag s avonds in de klas. Wanneer de kinderen aangeven dat zij een rolletje hebben tijdens een liedje en gekleed en/of verkleed willen komen, is dit mogelijk maar zeker niet verplicht. Meer informatie over de kerstviering volgt nog. Vrijdag 20 december mogen de kinderen gezelschapsspellen/speelgoed meebrengen naar school. Ook is een grote tas voor alle knutsels erg welkom.

9 Rapport Dinsdag 26 november kregen de kinderen hun eerste echte schoolrapport mee naar huis. Inmiddels zijn ook alle gesprekken hierover geweest. De kinderen mogen hun rapport t/m januari vol trots aan opa s, oma s etc laten zien. Daarna zien wij ze graag weer terug op school. Oproep Bij een strenge periode van vorst hopen we in januari of februari 2014 met de groepen drie een experiment op het schoolplein te kunnen gaan doen. We hebben uw hulp hierbij nodig, daarom de volgende oproep. Zou u de komende tijd drinkpakken willen verzamelen? Graag omgespoeld en aan de bovenkant open. Bij aanhoudende vorst gaan wij de pakken vullen met water en buiten laten bevriezen, tegen die tijd kunt u ze ook bevroren bij ons inleveren. We hebben er honderden nodig, dus PROOST! Via deze weg willen wij u alvast een gezellige kersttijd wensen en een gezond en gelukkig Nieuwjaar! Groeten van meester Marchienus, juf Margreet, juf Cora en juf Jessica Nieuws uit de groepen 4 Na een paar leuke en gezellige weken aan Sinterklaas gewerkt te hebben, gaan we nu de klas in kerstsfeer brengen. Elke week krijgen de kinderen een tafeltoets. De tafel van 2 en 10 moeten ze nu beheersen. Binnenkort krijgen ze de tafel van 5 mee naar huis. Blijft u de tafels goed oefenen? Het blijven herhalen is heel belangrijk. Het komt steeds vaker voor dat de kinderen geen gymkleding/schoenen meenemen. Dit is niet fijn i.v.m. de hygiëne. Wilt u hier alstublieft aan denken? Rekenen In ons nieuwe rekenblok wordt het optellen en aftrekken over het tiental geïntroduceerd.

10 Voorbeeld 1: = eerst aanvullen tot 50, dus 5 erbij en daarna nog 3. Voorbeeld 2: 64 9 = eerst aftrekken tot 60, dus 4 eraf en daarna nog 5. Tijd - klokkijken (analoog): hele en halve uren moeten nu worden beheerst. - Klokkijken (digitaal): hele uren zijn we nu aan het oefenen. Spelling In afgelopen 3 weken hebben we woorden geoefend met 3 medeklinkers voor- en achteraan en worden met sch -, en schr. De komende 3 weken gaan we oefenen met de ei en de au(w). Woorden met ng en nk en woorden met een tussen-u, die je wel hoort maar niet moet schrijven. Bijvoorbeeld slurf. Wij wensen u fijne feestdagen. Groeten van de leerkrachten van de groepen 4 Info uit de groepen 5 Als u dit leest is Sinterklaas al weer bijna op weg naar Spanje. In de groepen 5 hebben we voor het eerst lootjes getrokken in de groep. We hopen dat iedereen het leuk vond om een surprise te maken en te ontvangen! Namens Sinterklaas willen de juffen, alle kinderen (en ouders) heel erg bedanken voor het knutselen en het dichten! Dankzij jullie inzet hebben we een superleuke Sintviering gehad in de groepen. Foto s kunt u terug vinden op onze website! De rapporten zijn mee naar huis, en de spreekavonden en middagen zijn achter de rug: fijn dat we heel veel ouders hebben gezien en gesproken! We hopen dat u allemaal terug kunt kijken op een fijn gesprek en mocht u nog vragen hebben, bent u na schooltijd altijd welkom! Tijdens de gesprekken heeft u vast gehoord dat het klokkijken, zowel analoog als digitaal, een aandachtspunt blijft. Misschien kunt u thuis uw kind eens laten oefenen op de computer. De site is wellicht een aanrader! Twee weken geleden is het laatste oefenblad van de tafel van 9 mee naar huis gegaan. Voor de kerstvakantie moeten de tafels van 6, 7, 8 en 9 opgezegd zijn bij de juffen. Succes met oefenen!

11 Ook op kunt uw kind blijven oefenen met woorden, die bij de spellingregels horen. Zo kunt uw kind oefenen met de spellingregels die in de lessen op school aan de orde komen. In week 50, op woensdag 11 december is er survival/wakzwemmen. Als u het leuk vindt en tijd heeft, kunt u naar deze spannende zwemles komen kijken. We zwemmen van uur. Uw kind heeft inmiddels een brief meegekregen waarin staat wat de kinderen aan moeten voor deze les. Voor wie de brief niet meer heeft volgt hier het tenue: badkleding, trui, lange broek, muts, sjaal, wanten, schoenen en een vuilniszak. We wensen alle kinderen heel veel succes! De komende tijd zal in het teken staan van het Kerstfeest. We zullen met elkaar gaan oefenen voor de kerstviering in de groepen. We hopen op een paar gezellige en sfeervolle weken voor de kerstvakantie. Hartelijke groeten van de juffen, Gerja, Jetty, Arianne en Gera Nieuws uit de groepen 6 Sinterklaas Wat een mooie surprises stonden er deze week in de klassen! Daar is weer hard aan gewerkt door iedereen. Inmiddels is het Sint feest alweer voorbij helaas En nu op naar de kerst! Kerst De komende weken staan in het teken van kerst. Op donderdag avond 19 december vieren we het kerstfeest gezellig in de groepen. De uitnodiging voor deze avond volgt nog. Rapporten Nu de rapporten mee naar huis genomen zijn en alle oudergesprekken achter de rug zijn, willen we u vragen het rapport na de Kerstvakantie door uw kind in te laten leveren. Rekenen Sommige kinderen blijven het klokkijken moeilijk vinden, zowel analoog als digitaal. Het zou fijn zijn als u hier thuis met uw kind mee zou willen oefenen!

12 Begrijpend lezen Op de site staan oefeningen voor o.a. begrijpend lezen. Misschien een tip om eens samen naar te kijken met uw kind? Juf Bianca Nog een weekje en dan gaat juf Bianca van groep 6a met zwangerschapsverlof. Op 10 december is voorlopig haar laatste werkdag. Wij wensen haar een heel goed verlof toe! Juf Irma zal haar gaan vervangen, welkom in de klas! Finn Op vrijdag 13 december kijken we op school met elkaar naar de film Finn, waar Mels uit groep 6b een hoofdrol in speelt! We kijken er erg naar uit! Hoe dit verder gaat verlopen krijgen de kinderen nog te horen. Wij wensen u een hele fijne decembermaand toe! Juf Marjolein, juf Annemieke, juf Bianca en juf Caroline Nieuws uit de groepen 7 Eerste rapport Vorige week zijn de spreekuren geweest. We willen alle ouders bedanken voor hun komst. Na de kerstvakantie mogen de rapporten weer ingeleverd worden. Handbal Vorige week woensdag zijn de jongens van de beide groepen 7 en de meiden van 7a eerste geworden tijdens het indoor toernooi! Van harte gefeliciteerd. De meiden van 7b hebben ook goed hun best gedaan en zijn derde geworden. Goed gedaan! Om in de agenda te noteren - Vrijdag 20 december hebben we een continu-rooster. Vergeet niet om een lunchpakket mee te geven aan uw kind. - Het is nog ver weg, maar op maandag 3 februari 2014(!) gaan beide groepen naar het stadsarchief. De krokodillen gaan s morgens en de gorilla s gaan s middags. Hiervoor hebben we hulp van ouders nodig, die de groep begeleiden van en naar het archief. Halverwege januari kunt u een brief verwachten, waarop u aan kunt geven of u mee kunt.

13 - In dezelfde week gaan we op vrijdag 7 februari bowlen. Ook hiervoor is begeleiding nodig en rekenen we op uw hulp. Nog twee online- tips: - De onderdelen voor de verkeerstoetsen zijn ook te oefenen op - Alle cito-onderdelen voor januari zijn thuis te oefenen op Zwangerschapsverlof Juf Annemieke is 13 januari voor het laatst op maandag bij de gorilla s. Juf Mireille gaat haar plaats innemen. Creatieve hulp gevraagd bij de gorilla s. Op donderdag 23 en 30 januari gaan we (leren) breien van tot uur. Kunt u breien en heeft u één of allebei van deze middagen tijd om te helpen? Meld u dan aan bij juf Mireille. Vriendelijke groeten van de juffen van de groepen 7! en nieuws uit de groepen 8 Terwijl we in de feestelijkheden zitten, zijn we ook bezig met allerlei zaken die te maken hebben met het Voortgezet Onderwijs. We zijn hard aan het oefenen en de kinderen hebben de PowerPoint van de voorlichtingsavond gezien. In het nieuwe jaar gaan we ook gelijk aan de slag met allerlei belangrijke zaken, zoals u hieronder kunt lezen. Adviesgesprekken De adviesgesprekken zullen plaatsvinden op woensdagmiddag 8 (alleen 8b), donderdag 9 en dinsdag 14 januari. U zult voor deze gesprekken ingedeeld worden. Mocht u op onverhoopt niet kunnen, dan zult u zelf met iemand moeten ruilen. Heeft u deze dagen nog niets gepland, dan is het verstandig om ze vrij te houden. De brief met de indeling volgt nog. Muurkrant De kinderen gaan in het nieuwe jaar aan de slag met een muurkrant passend bij hun advies. Zo leren zij al iets over de verschillende scholen. Sint-Jozefmavo Dinsdag 14 januari 2014 brengt groep 8 een bezoek aan de Sint-Jozefmavo. Er komt nog een brief, maar noteer alvast de datum als u mee wilt fietsen.

14 Zoals u ziet, hebben we het de komende tijd dus aardig druk, maar houden we tijd over om aandacht te besteden aan de feestdagen. Daarnaast doen we ook informele dingen. De sfeer is, naast al dat harde werken, natuurlijk ook belangrijk. We wensen u alvast fijne feestdagen en een gelukkig 2014! Groeten, JufDebby, juf Marja en meester Arjan Belangrijke data: 13 december Film Finn in de hal kijken 19 december Kerstviering in de groepen Na afloop: Kerstplein 20 december Laatste dag voor de kerstvakantie (gr.5-8 continurooster tot uur) Kerstvakantie 6 januari Welkom op school in 2014! Nieuwjaarsreceptie voor de kinderen 9 januari Volgende Info verschijnt Het team van CBS t Ambacht wenst u alvast een fijne kerstvakantie en een goede jaarwisseling toe!

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een.

Groepsvering schooljaar. 2008-2009. De groepsverdeli. voor het nieuwe. rond. De namenlijsten. van de kinderen. komen in een. Info 8 Groepsvering schooljaar Een liedje uit onze methode Trefwoord: 2008-2009. De Pasen, het leven krijgt groepsverdeli weer kleur. Van donker naar ng licht, voor het van zwart naar heel nieuwe veel

Nadere informatie

Voordeldonk Info december 14 januari 15

Voordeldonk Info december 14 januari 15 Voordeldonk Info december 14 januari 15 Nieuws van de directie Agenda Laatste Voordeldonk Info van het jaar Wat gaat de tijd toch snel. Zo begint het nieuwe schooljaar en zo zijn we alweer bijna bij de

Nadere informatie

KidzFlitz 28 november 2011

KidzFlitz 28 november 2011 KidzFlitz 28 november 2011 Beste ouders, Jaarthema Liefde Het jaarthema van dit schooljaar is liefde. De geweldige liefde van God is te zien in Zijn Zoon Jezus. We zijn blij dat we juist ook op onze school

Nadere informatie

Beste Ouders, Verzorgers

Beste Ouders, Verzorgers 22 januari 2015 Nieuwsbrief: 7 Belangrijke data: 23-01 Gr. 1/2 Alle kinderen vrij 03-02 Kunst Centraal,gr.1/2 05-02 Kunst Centraal gr. 6 05-02 Oud Papier 11-02 Catechese viering Alle groepen 12-02 Kunst

Nadere informatie

nr. 1 - september 2014

nr. 1 - september 2014 Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer 0570-820225 info@ebsdeolijfboom.nl nr. 1 - september 2014 het Olijfblad www.ebsdeolijfboom.nl Beste ouders, Het nieuwe schooljaar is begonnen, het vierde jaar

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders,

NIEUWSBRIEF AGENDA. Beste ouders, NIEUWSBRIEF Beste ouders, Een nieuwsbrief tussen de gezellige decembervieringen in...vorige week een geslaagd Sinterklaasfeest en volgende week al weer de kerstviering. Een drukke en heerlijke tijd op

Nadere informatie

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C

Aanvang 10.45 uur; er zijn schoenhoesjes verkrijgbaar voor 0,50 per paar weeksluiting Erflanden: groep 1/2E-3C-5C Prot.Chr.Daltonschool voor basisonderwijs Booijenverlaat 11 7908 EE Hoogeveen tel.0528-275571 Citroenvlinder 3 7908 XN Hoogeveen tel.0528-234054 e-mail: kofschip@pricoh.nl website : www.kofschip-hoogeveen.nl

Nadere informatie

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel

In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel In Vogelvlucht Nieuwsbrief van de Minister Marga Klompéschool en PSZ De Beestenboel september 02-09-2011 Belangrijke data: 12-09 MR-vergadering (20:00 uur) 20-09 Prinsjesdag 22-09 Sportdag groep 1 t/m

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014

Nieuwsbrief November 2014 Nieuwsbrief November 2014 Beste ouders / verzorgers, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de volgende onderwerpen: De lat omhoog bij de vakken rekenen, lezen, begrijpend lezen en spelling. Voor uw

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen:

NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10. Algemeen: Algemeen: NIEUWSBRIEF 10 februari 2011 Nr.10 HERINNERING OPROEP: INSCHRIJVEN NIEUWE LEERLINGEN Omdat wij graag enig zicht willen krijgen op het aantal leerlingen op onze scholen in het schooljaar 2011-2012

Nadere informatie

Beste ouders, 13 februari 2015

Beste ouders, 13 februari 2015 Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 13 februari 2015 Hierbij ontvangt u van ons de info, de laatste

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 10 29 januari 2015

Jaargang 14, nummer 10 29 januari 2015 Jaargang 14, nummer 10 29 januari 2015 Blauwe Druiven Soms heb je niet veel te vertellen en soms veel. Als eerste vertel ik jullie dat we vorige week een goede teamvergadering hebben gehad waarin we vooruit

Nadere informatie

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers,

Van de directie. Openingsfeest. Beste ouders, verzorgers, De jarigen deze periode zijn: 26-06-2015 tot en met 31-7-2015 Groep 1/2A 09-07 Romaisa Sahebali Groep 1/2B 07-07 Basma Lemkhannet 15-07 Amy Hilgerson Groep 1/2C 08-07 Berat Janik Groep 3 05-07 Bjorn van

Nadere informatie

De jarigen van oktober

De jarigen van oktober Jaargang 21 nr. 6 Oktober 2014 C.B.S. De Burcht Broekweg 32 2235 BK Valkenburg Tel. 071-4074467 E-mail: info@cbsdeburcht www.cbsdeburcht.nl Van alles wat. Per 01 September is mijn (Wim) nieuwe adres: Jan

Nadere informatie

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool

e-mail: obs@verschoor.nl Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Jan van Arkelstraat 37-39 5254CW Sleeuwijk Tel. O183-301507 e-mail: obs@verschoor.nl Burg. Verschoor School Nieuwsbrief Burg. Verschoorschool Agenda 06/10: Dag van de leraar 07/10: Peuter Kijk Ochtend

Nadere informatie

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015

Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Jaargang 14, nummer 12 12 maart 2015 Blauwe Druiven Voor de vakantie heb ik op de dinsdagmiddag samen met de andere directeuren een studiemiddag gehad over Integraal. Heel kort gezegd komt het erop neer

Nadere informatie

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand...

Het Blaadje. Schooljaar 2009-2010 editie september. Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Het Blaadje digitaal. Deze maand... Het Blaadje Schooljaar 2009-2010 editie september mededelingenblad voor ouders/verzorgers van leerlingen van De Wingerd Inhoudsopgave Het Blaadje digitaal... Deze maand.... Het eerste Blaadje van dit schooljaar...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND

GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND GOEDE OPKOMST INFORMATIEAVOND Tiende jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2014-2015. Nummer: 02 Datum: 5-9-2014 Allereerst dank voor jullie aanwezigheid afgelopen dinsdag avond tijdens de algemene informatieavond

Nadere informatie

Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1

Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1 Nieuwsbrief Januari 2015 Jaargang 20, nummer 1 Beste ouders, verzorgers, vrienden en vriendinnen van De Globe, beste leerkrachten, beste Ib-ers, conciërges, administratieve krachten en vrijwilligers, beste

Nadere informatie

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles?

Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Wie heeft er een leuk idee voor de introductieles? Sitz-im-Leben Begin schooljaar 2006-2007 vroeg collega Koppejan via de community levensbeschouwing aan collegae om tips en ervaringen met betrekking tot

Nadere informatie

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1

Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Scott de Jong http://www.positiefleren.nl 1 Je leest op dit moment versie 3.0 van het Gratis Ebook: Zelfvertrouwen Vergroten Bij Kinderen Geschreven door Scott de Jong. Download de allernieuwste versie

Nadere informatie

Farelnieuws. De dag van de leraar

Farelnieuws. De dag van de leraar Farelnieuws jaargang 43, nummer 2, 3 oktober 2014 De dag van de leraar Volgende week maandag is het de dag van de leraar. Op 6 oktober wordt er landelijk stil gestaan bij het werk van deze belangrijke

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885

Westfrankelandsestraat 152 3117 AZ Schiedam 010-4261885 Schiedam, 01-06-2015 Aan de ouder(s)/verzorger(s), De maand juni is vandaag begonnen. De laatste volle maand van het schooljaar. Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor het komende

Nadere informatie

"Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd.

Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd. "Als we iets in het kind willen veranderen, moeten we het eerst onderzoeken en kijken of het niet iets is wat beter in onszelf kan worden veranderd." Carl Gustav Jung, Zwitsers psychiater (1875-1961) Ralph

Nadere informatie

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n r 8. De Koning komt..

D R U P P E L S. De Koning komt! Algemeen. 2 5 o k t o b e r 2 0 1 3 n r 8. De Koning komt.. De Koning komt! De Koning komt.. Sing in Maandag hadden we voor het eerst een Sing in. Het was mooi om met elkaar liederen te herhalen die we geleerd hebben over het thema : De Koning komt. Algemeen Algemeen:

Nadere informatie