ProDef. Vrijdag 8 april 2011 was een zwarte dag voor het defensiepersoneel. Vele duizenden personeelsleden BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ProDef. Vrijdag 8 april 2011 was een zwarte dag voor het defensiepersoneel. Vele duizenden personeelsleden BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE"

Transcriptie

1 ProDef PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE mei 2011 nummer 3 BULLETIN 6 INHOUD BEZUINIGINGEN De Beleidsbrief: Een klap in het gezicht! De Beleidsbrief: Column Hans Couzy De Beleidsbrief: FVNO MHB zwaar teleurgesteld De Beleidsbrief: defensiepersoneel betaalt de rekening De Beleidsbrief: verslag van actieweken De Beleidsbrief en defensieloyaliteit De Beleidsbrief: Cartoon FPU geen 70%! ABP dekkingsgraad naar 112% Aankondiging Algemene Ledenraadvergadering 19 mei Verslagen FVNO MHB workshop en symposium En verder: Computips Column Defensie en bureaucratisme Column juridische zaken Websiteberichten ProDef Column Tom Kofman Vijf vragen aan Magchiel Dierckx De Beleidsbrief: een klap in het gezicht! Vrijdag 8 april 2011 was een zwarte dag voor het defensiepersoneel. Vele duizenden personeelsleden werden geconfronteerd met het feit dat hun eenheid wordt gereorganiseerd of ophoudt te bestaan. Een klap in het gezicht. Baan, inkomen en toekomst worden in de uitverkoop gegooid! Defensie moet ook bijdragen aan de nieuwste bezuinigingsronde maar Defensie bezuinigt al 20 jaar. 20 jaar van opeenvolgende reorganisaties en enorme veranderingen voor het burger- en militair personeel. In die 20 jaar is de defensieorganisatie getransformeerd tot een moderne, snel inzetbare, expeditionaire krijgsmacht. Dit is alleen maar mogelijk geweest dankzij de veranderingsgezindheid en de loyaliteit van het personeel, zowel militairen als burgers. Keer op keer werden nieuwe bezuinigingen aangekondigd en even zovele keren werd de rekening neergelegd bij het personeel functies in 2004, functies in Ondanks de stijgende prijzen en de stijgende lasten biedt onze werkgever 2 jaar de nullijn, terwijl we al ruim een jaar CAO-loos zijn. Ook keer op keer werd door de verantwoordelijke politici aangekondigd dat de bodem nu echt was bereikt. Tegelijkertijd voert Defensie al 20 jaar missies uit over de hele wereld, onder zware en levensbedreigende omstandigheden, de laatste 10 jaar met een zwaartepunt op Irak en Afghanistan. De beloning daarvoor is het schrappen van banen en gedwongen ontslagen. Het excuus á la 2011: er is te weinig maatschappelijk draagvlak voor Defensie. Alsof politieke verantwoordelijkheid niet uitstijgt boven wat de samenleving vindt. Ondanks de dreiging van gedwongen ontslagen wil Defensie het sociaal beleidskader (SBK) versoberen. Terwijl het SBK hét instrument bij uitstek is waarmee de werkgever Defensie bij deze monsterbezuinigingen een sociaal gezicht kan laten zien, loyaliteit náár het personeel kan uitstralen. Het is voor de FVNO MHB ook onbegrijpelijk dat Defensie de eigen externe bemiddeling opdoekt juist in de tijd dat duizenden oudere defensiemedewerkers van werk naar werk begeleid moeten worden. Van het personeel wordt een professionele instelling verwacht en die wordt ook elke dag weer getoond. Het personeel verwacht van de werkgever eenzelfde instelling! Daarom eist de FVNO MHB, in samenwerking met alle centrales van defensiepersoneel: geen gedwongen ontslagen; een goed sociaal beleid, wat inhoudt: - zo lang blijven als nodig is om passend werk te vinden, of - zo snel mogelijk weg als gewenst (loslaten dienverplichting en/of restitutieverplichting); koopkrachtbehoud voor de mensen die achterblijven. De landelijke actiedag voor Defensiepersoneel zal in verband met de behandeling van de Beleidsbrief in de Tweede Kamer begin juni, naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden eind mei in Den Haag. Houdt onze actiewebsite goed in de gaten. Laat u zien en laat u horen! ProDef bulletin, mei

2 Colofon Column Voorzitter Het ProDef bulletin is een uitgave van de Federatie van Nederlandse Officieren en Middelbaar en Hoger Burgerpersoneel bij Defensie (FVNO MHB). Het verschijnt 8 keer per jaar. Adres secretariaat FVNO MHB en redactie ProDef bulletin: Wassenaarseweg CH Den Haag (secretariaat/administratie) (redactie ProDef bulletin) Redactie R.C. Hunnego (hoofdredacteur), H.A. Couzy, T. Kofman, drs. T.R. Timmerman, R.E.W. Pieters, P.J.G. van Sprang, drs. M.A.M. Weusthuis (eindredacteur) Aan dit nummer werkten mee: H. Boomstra (cartoon), drs. R.W. Mannak (correcties), L. van der Biessen, M. de Natris en P. van Mourik, K.G. Spaans (correcties) Vormgeving Frank de Wit, Zwolle Drukwerk Èpos Press Postbus BB Zwolle Advertenties ProDef bulletin Overname van artikelen is enkel toegestaan na schriftelijke toestemming van de redactie en onder uitdrukkelijke vermelding van de bron. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de teksten in dit bulletin. Wijzigingen adres- en persoonsgegevens Svp doorgeven aan het secretariaat van de FVNO MHB: Juridisch advies Voor arbeidsgerelateerde vragen en/of conflicten beschikt de FVNO MHB over twee juridische adviseurs. De procedure loopt in aanvang via de coördinator R.C. Hunnego (vice-voorzitter FVNO MHB, of In spoedeisende gevallen kan onder goedkeuring achteraf rechtstreeks contact worden opgenomen met één van de juridische adviseurs: mr D. van Zoelen / (faxmail) mr O.W. Borgeld / (fax) ISSN Beleidsbrief Defensie Op 14 juli 2010 hebben de gezamenlijke officieren verenigingen een persconferentie gehouden over hun visie op de toekomst van de Nederlandse defensie. Op basis van de verkiezingsprogramma s van de verschillende partijen was het wel duidelijk dat Defensie flinke bezuinigingen zouden worden opgelegd. Alleen de VVD had een kleine verhoging in zijn programma opgenomen en de SGP had het programma gelijk gehouden. Het CDA had een verlaging van 500 miljoen opgenomen en bij de overige partijen waren de kortingen nog veel groter. In die persconferentie hebben wij uitgesproken dat met het terugdringen van de bureaucratie in de organisatie, het niet meer deelnemen aan peperdure materieels ontwikkelingsprojecten en een betere besturing van de defensieorganisatie, ca. 500 miljoen zou zijn te besparen. Tegen de verwachting in kregen we een minderheidskabinet gesteund door de PVV. Dat de VVD en het CDA met een regeerakkoord voor de dag zouden komen met een korting van 635 miljoen op Defensie was een harde mokerslag. Maar binnen enkele dagen bleek dat er nog enkele flinke financiële lijken uit de kast kwamen van ca. 375 miljoen. De vorige minister had wel een desastreuse winkelnering achter gelaten. Natuurlijk blijft de minister verantwoordelijk, maar de top van het ministerie is natuurlijk ook verantwoordelijk voor dit financiële wanbeleid. Om onze zorg over de slechte besturing van Defensie nog een keer over het voetlicht te krijgen, hebben wij op 3 februari 2011 een seminar over dit onderwerp georganiseerd. De minister heeft het seminar geopend en het belang van dit onderwerp breed uitgemeten. Hij heeft ook de teksten van de inleiders opgevraagd. Twee hoogleraren in de organisatieleer en bestuurskunde die de defensieorganisatie goed kennen, hebben de vloer aangeveegd met de onwerkbare bestuursstructuur. Tot ons genoegen wordt er in de Beleidsbrief aandacht besteed aan een gewijzigde topstructuur. Theoretisch is er een betere bestuursstructuur beschreven, maar wij zijn er niet gerust op dat er ook verbetering zal optreden. Als de topbestuurders hun gedrag niet wijzigen, hetgeen ook in 2005 het geval is geweest, dan zal er geen enkele verbetering optreden. Als de topbestuurders hun gedrag niet wijzigen dan zal er geen enkele verbetering optreden. Bij de vele eerdere bezuinigingsoperaties was steeds een randvoorwaarde dat zoveel mogelijk gedwongen ontslagen moesten worden voorkomen. Ondanks lange perioden van onzekerheid, was er weinig angst voor gedwongen ontslagen. Dat is nu helaas geheel anders. Het aantal gedwongen ontslagen wordt nu geschat op ca militairen en burgermedewerkers. Het merendeel van deze mensen zal liggen in de leeftijd tussen 45 en 50 jaar. Op dit moment is de arbeidsmarkt niet gunstig en zeker niet voor mensen van deze leeftijd. Voor mij is dit het zwartste deel van de bezuinigingen mensen die 25 tot 30 jaar zich met overgave van hun taken hebben gekweten, worden buiten hun schuld op straat gezet als oud vuil. Dat men dan ook nog aanstuurt op versobering van het sociaal beleidskader, is het gedrag van een hardvochtige werkgever. Bezuinigingen zijn niet te vermijden, maar dit gaat alle perken te buiten! H.A. Couzy Voorzitter Kopij Kopij voor nummer 4 van het ProDef bulletin dient uiterlijk op 13 juni 2011 per bij de redactie te zijn. 2 ProDef bulletin, mei 2011

3 Bezuinigingen Door R.C. Hunnego FVNO MHB zwaar teleurgesteld in Beleidsbrief minister Hillen Vorige maand heeft minister Hillen zijn langverwachte Beleidsbrief gepresenteerd. De titel is veelzeggend: Een kleinere krijgsmacht in een onrustige wereld. De FVNO MHB begrijpt dat ook Defensie mee moet lijden met de door de regering ingezette bezuinigingen, die door de bankencrisis noodzakelijk zijn geworden. Maar de keuzes die zijn gemaakt om de structurele bezuiniging van 12% ( 1 miljard van 8 miljard) te realiseren en tegelijk een structureel betaalbare, veelzijdig inzetbare krijgsmacht in stand te houden, zijn onbegrijpelijk. De FVNO MHB maakt zich daarbij grote zorgen over een verantwoorde uitstroom van de duizenden loyale militairen en burgermedewerkers die door deze ingrijpende bezuinigingsoperatie overtollig worden. De voorgenomen ontslagen liegen er niet om: defensiemedewerkers waarvan gedwongen, als het aan de werkgever ligt. Daarbij wil Defensie de oudere, immers duurdere, werknemers het eerst lozen. Om dat te bereiken worden alle trucs uit de kast gehaald te beginnen met een numerus fixus. Alsof functiewaardering, functie is rang en verbod op leeftijdsdiscriminatie begrippen zijn uit een ver verleden net zoals respect voor de loyale militairen en burgermedewerkers van Defensie. In de Beleidsbrief wordt ingegaan op het voorgenomen driesporenbeleid om structureel 1 miljard bezuinigingen te vinden: bij besturing, bedrijfsvoering en wanneer het niet anders kan, ook bij de operationele capaciteiten. Echter de Beleidsbrief lost de structurele problemen van Defensie niet op, maar schuift deze in de tijd naar voren. Volgens de FVNO MHB staat Defensie daarom ook ná deze Beleidsbrief over drie á vier jaar weer een nieuwe bezuinigingsoperatie te wachten De nu voorgestelde maatregelen zullen niet leiden tot een structureel betaalbare, doeltreffende krijgsmacht en niet tot een echt evenwicht tussen Nederlandse ambities en defensieactiviteiten. Minister Hillen stuurt met deze Beleidsbrief alleen op financiën en korte termijnoplossingen, niet op structurele verbetering. De FVNO MHB mist een duidelijke relatie met het Eindrapport Verkenningen, Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst, waarin verschillende ambitiescenario s worden voorgesteld. Defensie kampt al jarenlang met een onbalans tussen het Nederlandse ambitieniveau op het gebied van (inter)nationale veiligheid, het defensieactiviteitenniveau en het beschikbare defensiebudget. Daar komen de ombuigingen in het regeerakkoord nog bovenop. Er zijn daarom fundamentele afwegingen aan de orde. Maar het Kabinet heeft juist nagelaten die fundamentele vragen in de goede volgorde te beantwoorden: welke (inter)nationale ambities heeft Nederland? welke militaire middelen (personeel en materieel) zijn er nodig om die ambities te realiseren? welke organisatie is het meest geschikt om die militaire middelen te verwerven, te onderhouden, gereed te stellen, te oefenen en in te zetten? De minister verschuilt zich achter het credo: Er is niet genoeg maatschappelijk draagvlak voor Defensie. Alsof het niet de taak is van onze politieke leiders om Nederland te regeren, om staatsmanschap en visie te tonen, in plaats van alleen te reageren op populariteitspolls. Minister Hillen voorspelde onlangs in het tv-programma Oog in oog dat Nederland in de toekomst economisch een De minister verschuilt zich achter het credo: Er is niet genoeg maatschappelijk draagvlak voor Defensie. jasje zal moeten uitdoen, gelet op de opkomende economieën. Daar past een (overigens Europa-breed) afkeren van de buitenwereld niet in. Bij een verslechterende veiligheidssituatie en toenemende onzekerheid moet de defensiecapaciteit weer drastisch omhoog. Maar dat is een gevaarlijk wensdenken. Alsof er in economisch slechtere tijden opeens wel geld beschikbaar komt voor additionele defensiecapaciteiten. Alsof het op maandag kopen van een wapen- systeem, betekent dat je daarmee dinsdag kunt opereren. Alsof de wapenleveranciers in tijden van toenemende spanning Nederland als preferente klant zullen beschouwen. Het volgende Kabinet kan de defensieinspanningen verhogen, wanneer het economisch beter gaat. Waarmee impliciet is gesteld dat wat nu aan Defensie wordt besteed, klaarblijkelijk onvoldoende is. Defensie kost wellicht een hoop geld, maar levert ook veel op aan (inter)nationale veiligheid, aan welvaart, aan invloed op het wereldtoneel. Die rekensom zou eens moeten worden gemaakt. ProDef bulletin, mei

4 Bezuinigingen Door René Pieters De Beleidsbrief: defensiepersoneel betaalt de rekening Vrijdag 8 april 2011 zal de geschiedenis ingaan als een zwarte dag voor Defensie. Op deze dag kwam de minister van Defensie met de Beleidsbrief waarin hij aangaf hoe de opgedragen bezuinigingen van bijna 1 miljard euro invulling gaan krijgen. In zijn Beleidsbrief stelt de minister dat er boven op de opgedragen bezuinigingen van 635 miljoen euro, de komende jaren nog eens 175 miljoen euro moet worden bezuinigd en herschikt om de financiële huishouding van de krijgsmacht op orde te krijgen. Daarnaast is er, volgens de minister, extra financiële ruimte noodzakelijk om een aantal innovaties mogelijk te maken. Naast de door de minister nagekomen belofte om veel van de bezuinigingen te laten neerslaan binnen de staven en de ondersteuning, wordt ook deze keer de operationele capaciteit van de Nederlandse krijgsmacht wederom niet ontzien. In totaal zal er vanaf miljoen minder worden uitgegeven aan het bestuur en de staven en 450 miljoen aan bedrijfsvoering en operationele logistiek. Aan de operationele capaciteit zal vanaf miljoen minder worden uitgegeven. Reeds op 9 mei a.s. zullen de eerste operationele eenheden worden stilgezet. Het betreft hier o.a. beide tankbataljons, op twee na alle Cougar-helikopters, een viertal mijnenjagers en mortier-, anti-tank- en artillerie-eenheden. In afwachting van de reorganisatie zal het personeel van deze eenheden elders binnen de krijgsmacht ingezet worden. Indien er geen werk voorhanden is zal het personeel vrij van dienst naar huis worden gestuurd. Pas na 1 juli zal duidelijk worden welke defensie infrastructuur afgestoten gaat worden. Ook zal dan pas bekend worden wat de maximale aantallen werknemers per rang en schaal zullen zijn, de zogenaamde numerus fixus. De belangrijkste mededeling van de minister in de Beleidsbrief betreft echter het personeel. De bezuinigingen zullen tot gevolg hebben dat er arbeidsplaatsen verdwijnen, ruim 18% van de huidige omvang, oftewel defensiemedewerkers. Gedwongen ontslagen zijn hierbij volgens de minister onvermijdelijk. De FVNO MHB begrijpt dat als gevolg van de financiële situatie van de Nederlandse regering, ook Defensie een bijdrage dient te leveren aan de noodzakelijke bezuinigingen. De FVNO MHB is echter ontsteld over de gevolgen van de gemaakte keuzes voor het Slechts op hoofdlijnen heeft de minister aangegeven wat de consequenties zullen zijn voor het personeel. defensiepersoneel. Het loyale defensiepersoneel dat de afgelopen jaren maximale inzet heeft getoond en in opdracht van de Nederlandse regering, letterlijk lijf en leden heeft geriskeerd, wordt nu door deze zelfde Nederlandse regering rücksichtslos aan de kant gezet. Personeel Reeds op 18 november 2010 kondigde de minister de bezuinigingsoperatie aan die naar schatting arbeidsplaatsen zou gaan kosten, waarbij gedwongen ontslagen niet voorkomen kunnen worden. Het was deze boodschap die voor grote onrust zorgde onder de defensiemedewerkers en hun families. De minister wees er echter op dat de Beleidsbrief, die oorspronkelijk begin maart zou uitkomen, duidelijkheid zou verschaffen. Nu, na het uitkomen van de Beleidsbrief, moet worden geconstateerd dat 4 ProDef bulletin, mei 2011

5 Bezuinigingen het tegendeel waar is. Slechts op hoofdlijnen heeft de minister aangegeven wat de consequenties zullen zijn voor het personeel. De details en daarmee de duidelijkheid, zullen voor velen pas (veel) later dit jaar of zelfs na 2011 duidelijk worden. Duidelijkheid voor het personeel is er dus niet geschapen, de onzekerheid is alleen maar vergroot. Een opsomming van de genoemde maatregelen in de Beleidsbrief, die het personeel direct zullen raken: Eén op de drie functies binnen de Bestuursstaf en de staven van de defensieonderdelen, zal komen te vervallen; Het bestand aan topfunctionarissen zal met 39 worden verminderd tot 80. Wel komt er een tijdelijk pool van 10 topfunctionarissen die zullen worden ingezet voor de uitvoering van de reorganisaties; In het militaire personeelsbestand wordt de helft van het aantal te verminderen functies gevonden in het topsegment van onderofficieren en officieren, de andere helft in het lagere segment. Het beoogde effect is dat 60 procent van het uiteindelijke militaire personeelsbestand zal worden gevormd door het lage segment en 40 procent door het hoge; defensiemedewerkers zullen worden geconfronteerd met harde overtolligheid en zij zullen de defensieorganisatie moeten verlaten. Aangezien er sprake is van het topsegment aan onderofficieren en officieren moet worden geconcludeerd dat de helft van het overtollig personeel zal bestaan uit oudere medewerkers, waarvoor het vinden van een functie in de burgermaatschappij een uiterst moeilijke opgave gaat worden. Dit geldt evenzeer voor het burgerpersoneel dat gedwongen de defensieorganisatie zal moeten verlaten. Met name de inkrimping van de Bestuursstaf zal het (oudere) burgerpersoneel raken. De FVNO MHB is van mening dat deze gedwongen ontslagen niet nodig zijn, indien de opgedragen bezuinigingen over een langere periode worden uitgestreken. Verdere maatregelen die het personeel direct gaan raken zijn: Verjonging van het militaire personeelsbestand is essentieel om op termijn een inzetbare krijgsmacht te behouden, al blijft personeel dat ervoor kiest langer bij Defensie te blijven en zo belangrijke ervaring opbouwt, onveranderd van grote waarde; Bij het burgerpersoneel worden maatregelen getroffen om de mobiliteit te bevorderen. Mede met behulp van loopbaanbeleid zullen burgers worden Gezien het feit dat een groot deel van de gedwongen ontslagen zal vallen onder het oudere personeel is een goed flankerend beleid noodzaak. gestimuleerd om minimaal eens per vijf jaar van functie te wisselen; De functieduur voor militair personeel wordt verlengd, wat een dempend effect heeft op de opleidingsbehoefte; Ook in de nieuwe krijgsmacht vervullen reservisten een belangrijke rol. Dat kan zijn als backfill in Nederland voor militairen die uitgezonden zijn of als frontfill waarbij uitgezonden eenheden van hun (civiele) specialistische kennis gebruikmaken. Ook burgermedewerkers kunnen als reservist worden ingezet. Arbeidsvoorwaarden Naast bovengenoemde maatregelen heeft de minister in zijn Beleidsbrief ook de arbeidsvoorwaarden aangehaald. Zo wil Defensie de reorganisatie ook benutten om het arbeidsvoorwaardenstelsel te moderniseren en op langere termijn betaalbaar te houden. De minister stelt te denken aan de herziening en harmonisering van het bezoldigingsbeleid en de toelagesystematiek voor militair personeel. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het regeerakkoord voorlopig geen ruimte biedt voor loonontwikkeling. Ook hier geldt dat er nog grote onduidelijkheid bestaat over hetgeen de minister van Defensie daadwerkelijk voor heeft met deze maatregelen. Het is de FVNO MHB wel duidelijk dat het gaat om versobering. De FVNO MHB verwacht dat de minister op korte termijn zal komen met een nieuwe inzetbrief en de centrales van overheidspersoneel zal uitnodigen om terug te keren aan de onderhandelingstafel. Op het moment van schrijven zijn deze inzetbrief en uitnodiging nog niet ontvangen. Sociaal Beleidskader Het Sociaal Beleidskader (SBK) wordt in de beleidsbrief door de minister slechts summier aangehaald. De minister stelt dat op kortere termijn met de centrales van overheidspersoneel moet worden gesproken over het flankerend sociaal beleid bij de nu aangekondigde, omvangrijke bezuinigingsmaatregelen, waarvan sommige spoedig zullen ingaan. Daarbij is de minister van mening dat een activerend sociaal beleid van belang is om de personeelsreducties de komende jaren zorgvuldig en voortvarend te laten verlopen. Ook hier is het duidelijk dat de minister van Defensie een versobering nastreeft van het SBK. Gezien het feit dat een groot deel van de gedwongen ontslagen zal vallen onder het oudere personeel, personeel dat moeilijk aan een andere baan in het bedrijfsleven kan worden geholpen, is een goed flankerend beleid noodzaak. Voor de FVNO MHB is het dan ook onacceptabel dat het personeel dat de organisatie gedwongen moet verlaten, door deze voorstellen van de minister nog een trap na krijgt. Politiek Het woord is nu aan de leden van de Tweede Kamer, meer specifiek de leden van de Vaste Kamer Commissie Defensie. Zij zijn het die de Beleidsnota moeten beoordelen. Zij zijn het ook die de minister moeten doen inzien dat de huidige keuzes geen recht doen aan de loyaliteit en inzet van het defensiepersoneel, en dat de minister zijn keuzes dient aan te passen om het defensiepersoneel tegemoet te komen. Op 6 juni 2011 staat de Beleidsbrief gepland voor het overleg in de Tweede Kamer. 6 juni 2011: D-Day voor Defensie? De FVNO MHB zal alles in het werk stellen om de leden van de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de huidige keuzes geen recht doen aan de inzet en loyaliteit van het defensiepersoneel. Bovendien zullen de acties van de gezamenlijke vakbonden voor defensiepersoneel worden voortgezet om ook de Nederlandse samenleving daarvan te overtuigen. Lees alles over de bezuinigingen bij Defensie op: l Lees alles over de acties van de gezamenlijke vakbonden voor defensiepersoneel ProDef bulletin, mei

6 Bezuinigingen Door René Pieters De Beleidsbrief en de NLDA In de Beleidsbrief van de minister van Defensie van 8 april jl. wordt ook de Nederlandse Defensie Academie niet ongemoeid gelaten. Naast een enkele concrete uitspraak worden er echter met name uitspraken gedaan waarvan de daadwerkelijke invulling nog moet worden bepaald. Zo stelt de Beleidsbrief het volgende: Het aanbod van studierichtingen bij de NLDA wordt verkleind tot drie bacheloropleidingen; Het aantal profielen en minors wordt tot een minimum beperkt en delen van de opleiding worden op civiele universiteiten gevolgd; Onderzocht wordt of de NLDA door de geringere instroom als gevolg van de maatregelen in deze Beleidsbrief en de optimalisering van het cursusaanbod, de belegging kan concentreren op twee locaties. De locatie Ypenburg (Instituut Defensie Leergangen) wordt dan afgestoten; De Leergang Topmanagement Defensie verdwijnt; Leerlingen krijgen bij de initiële officiersopleidingen niet langer wedde maar zakgeld. Met name de tweede en de laatste maatregel hebben al geleid tot veel vragen en opmerkingen. De FVNO MHB is van mening dat gedane toezeggingen dienen te worden nagekomen. Zo kan het verminderen van het aantal studierichtingen er niet toe leiden dat aspirant-officieren de hen in het vooruitzicht gestelde en toegezegde opleidingen niet meer kunnen volgen. Bij de omzetting van wedde in zakgeld dient rekening te worden gehouden met de grote diversiteit aan sociale omstandigheden waarin de aspirant-officieren verkeren (burgerlijke staat, woonsituatie, e.d.). Het onverkort doorvoeren van de maatregel leidt in individuele situaties tot grote verschillen in financiële consequenties. Daarnaast bevreemdt het de FVNO MHB dat er in de Beleidsbrief slechts sprake is van zakgeld voor leerlingen bij de initiële officiersopleidingen. Er zijn immers nog veel meer leerlingen bij initiële opleidingen binnen de defensieorganisatie. Aangezien er, op het moment van schrijven, geen aanvullende informatie bekend is over dit onderwerp is de FVNO MHB dan ook in afwachting van het daadwerkelijke voorstel van de minister van Defensie, alvorens hierover een definitief standpunt in te nemen. Eerste twee actieweken een groot succes De eerste twee actieweken van de gezamenlijke vakbonden voor defensie personeel zijn een groot succes geworden. De eerste actiemeeting op 12 april op de Johannes Post Kazerne in Havelte trok ruim 500 militairen. Ook de daarop volgende bijeenkomsten op o.a. Luchtmachtbasis De Peel, de Bernhardkazerne in Amersfoort, de Frederikkazerne in Den Haag, Vliegbasis Volkel en de Marinebasis en het Marinevliegkamp De Kooy in Den Helder, werden door vele honderden militairen en burgermedewerkers bezocht. Met name het personeel van op te heffen eenheden kwam na de pauze naar de actiemeetings van de vakbonden. De actiebereidheid is, nadat de bezuinigingsplannen naar buiten zijn gekomen, zeer groot. Met name het feit dat velen gedwongen de defensieorganisatie zullen moeten verlaten, na vele jaren van loyaliteit en grote inzet, soms met gevaar voor lijf en leden, is voor veel defensiepersoneel een hard gelag. Ook de niet nagekomen toezegging van de minister van Defensie dat met de beleidsbrief de gewenste duidelijkheid zou volgen, is voor velen onverteerbaar. De gezamenlijke vakbonden voor defensiepersoneel hebben aangekondigd dat vervolgacties zullen volgen. Acties waarbij de grenzen van het toelaatbare zullen worden opgezocht, maar waarbij het respect voor het uniform en het waardige karakter van het defensiepersoneel nadrukkelijk in acht zullen worden genomen. Lees meer over de acties op: 6 ProDef bulletin, mei 2011

7 Bezuinigingen Door Marc de Natris Defensie loyaliteit Defensie heeft in de Beleidsbrief van 8 april 2011 aangegeven per 1 juli as. inzicht te verschaffen in de nieuwe personele organisatie. Deze nieuwe organisatie zal worden ingericht volgens de numerus fixus gedachte. Bij toepassing van deze numerus fixus zal blijken hoeveel medewerkers Defensie in de verschillende rangen en standen en burgerschalen nodig heeft om te kunnen voldoen aan het ambitieniveau van onze regering. Bovendien zal blijken in welke personeelscategorieën Defensie in de nabije toekomst een overschot verwacht. Daar er moet worden bezuinigd op de personele exploitatie en de minister heeft aangegeven dat de trap van boven wordt schoongeveegd, is het niet ondenkbaar dat een aanzienlijk aantal middelbare en hogere functies bij Defensie wordt geschrapt. Voor de militairen houdt dit in dat de overtolligheid voornamelijk bij de FPS fase 3 militairen zal worden vastgesteld. Immers Defensie heeft aangegeven dat zij nog verder wenst te verjongen, met de achterliggende gedachte dat de jonge militair goedkoper is (o.a. geen uitzicht op UKW, minder pensioenbackservice) dan de 'oude' militair. Daarnaast zou het onverstandig zijn van Defensie om de fase 2 militair met reorganisatieontslag te sturen, omdat dit aanzienlijk duurder is dan deze militair mee te delen dat hij geen uitzicht heeft op fase 3. Vooral de loyale hoofdofficieren en oudere onderofficieren moeten naast een aanzienlijk deel van het burgerpersoneel vrezen voor hun baan. Met de Beleidsbrief in de hand creëert Defensie alsnog het Up or Out systeem dat zij vanaf het begin voor ogen had: een extra uitstroommoment rond de 50 jaar. De komende jaren zullen cruciaal zijn voor Defensie. De krapte op de arbeidsmarkt zal groter worden dan ooit. De babyboomers verlaten de arbeidsmarkt en het aantal jongeren zal niet toereikend zijn om de gaten te vullen, nog afgezien van het feit dat ze de ervaring en kennis missen. Het is dan ook te verwachten dat door de aanzuigende werking van de arbeidsmarkt het irreguliere verloop alleen maar verder zal toenemen. De keuzes die Defensie op korte termijn maakt zijn dan ook cruciaal voor het imago van Defensie als werkgever. De komende jaren neemt het natuurlijk verloop zowel onder de militaire als burgerpopulatie aanzienlijk toe. Er is reeds door de centrales van overheidspersoneel aangegeven dat de personeelsreductie, als deze iets wordt vertraagd, zonder gedwongen ontslagen kan worden behaald. Echter, moeten wij als medewerkers van Defensie blij zijn met een vertraging van de reductie? Het antwoord is m.i. nee. Immers, hoe eerder de bezuinigingen worden behaald hoe beter, want dan kunnen we ons op de toekomst richten. Is de FVNO MHB dan voor gedwongen ontslagen? Nee, want wij zijn van mening dat de reductie zonder gedwongen ontslagen kan worden behaald. Echter, dit kan alleen wanneer Defensie op het moment dat de numerus fixus bekend wordt, vrijwillige uitstroom bevorderende maatregelen afkondigt. Deze maatregelen zullen pijn gaan doen. Immers, er zullen medewerkers vertrekken die Defensie misschien liever zou willen behouden. De Cartoon vraag is dan ook of Defensie deze uitstroom bevorderende maatregelen gaat afkondigen. Op korte termijn zal blijken of de loyaliteit binnen Defensie alleen aanwezig is bij het defensiepersoneel, of dat er sprake is van wederkerigheid. Ik hoop van harte het laatste. Het personeel dat namelijk gebruik zal maken van de vrijwillige uitstroommogelijkheden gaat dan met een redelijk goed gevoel weg en zal een goede ambassadeur van Defensie blijken te zijn. De oudere militairen zullen Defensie dankbaar zijn en eveneens positief over de (oud-)werkgever blijven spreken. Dit laatste zal het Defensie werkgeversimago alleen maar ten goede komen in de moeilijke jaren van werving en behoud die op Defensie afkomen! ProDef bulletin, mei

ProDef. Eén ding is echter meer dan duidelijk: het grote verschil tussen deze enorme reductie met BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE

ProDef. Eén ding is echter meer dan duidelijk: het grote verschil tussen deze enorme reductie met BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE ProDef PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE augustus 2011 nummer 5 BULLETIN INHOUD 2 3 4 5 8 10 11 16 12 13 13 16 Column Hans Couzy Arbeidsvoorwaardenoverleg weer opgestart! Reorganisatievoorstellen weer losgetrokken!

Nadere informatie

ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE

ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE ProDef PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE februari 2014 nummer 1 BULLETIN INHOUD 2 3 6 7 9 10 11 12 16 4 8 13 14 14 Column duo-voorzitter Terugblik arbeidsvoorwaardenoverleg 2013 AOW-gat procedure voor rechtbank

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 2 Verslag 6 Pensioenpremies 2010 8 Verslag Symposium werkbezoek NA&A Behoud

Nadere informatie

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB)

fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) fvnobulletin Periodiek voor de Federatie van Nederlandse officieren en middelbaar en hoger burgerpersoneel bij Defensie (FVNO/MHB) 3 130% norm UKW 4 Kortetermijnherstelplan van het vervallen ABP 7 Weinig

Nadere informatie

september 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Strijdbaar voorwaarts

september 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Strijdbaar voorwaarts 06 september 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Strijdbaar voorwaarts @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensiepersoneel verdient beter Het was deze zomer allesbehalve

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

THEMA AV KVMO Defensie weer zichtbaar in de samenleving

THEMA AV KVMO Defensie weer zichtbaar in de samenleving MARINEBLAD 125 JAAR NUMMER 4 JUNI 2015 JAARGANG 125 THEMA AV KVMO Defensie weer zichtbaar in de samenleving UITGAVE VAN DE KONINKLIJKE VERENIGING VAN MARINEOFFICIEREN Met bijdragen van burgemeester van

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase Marechaussee vereniging maart 02 2013 WUL-dictaat van tafel door defensiebonden Meer grip op ontgroeningen tijdens coördinatiefase rené SCHILPEROORT vicevoorzitter hoofdbestuur Onbehoorlijk en discriminerend

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november. Reorganisaties: lost problemen Defensie niet op. veel aandacht voor zorgvuldigheidseisen.

Marechaussee. vereniging november. Reorganisaties: lost problemen Defensie niet op. veel aandacht voor zorgvuldigheidseisen. Marechaussee vereniging november 07 2012 Regeerakkoord lost problemen Defensie niet op Reorganisaties: veel aandacht voor zorgvuldigheidseisen 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur column Radiostilte

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN

MAANDBLAD VAN DE ACOM 5-2015 - ALGEMEEN CHRISTELIJKE ORGANISATIE VAN MILITAIREN DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 5-2015 Adviesraad overheid wil fors meer geld voor Defensie Reservisten als flexibele schil om krijgsmachtonderdelen Registratie blootstelling aan Chroom-6 nu door

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging juni MARVER. blijft vernieuwing van de FNV leiden. voor flexwerkers. studiefaciliteiten. juni 2013

Marechaussee. vereniging juni MARVER. blijft vernieuwing van de FNV leiden. voor flexwerkers. studiefaciliteiten. juni 2013 Marechaussee vereniging juni 04 2013 MARVER wint zaak studiefaciliteiten Ton Heerts blijft vernieuwing van de FNV leiden Meer zekerheid voor flexwerkers 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Veel nieuws

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015 MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 XX: XXX XXX XXX AUGUSTUS 2015 01 02 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 03 04 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 05 06 AUGUSTUS 2015 WERK EN INKOMEN Voorlopige oplossing AOW-gat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 000 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 85 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Waalwijk, gehouden op 21 juni 2012 Voorzitter: Griffier: Griffie: Aanwezig zijn de leden: de heer A.M.P. Kleijngeld de heer G.H. Kocken mevrouw

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog?

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? 07 november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Alweer doofpotaffaire en gebagatelliseer

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller 03 mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensie, never a dull

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/68145

Nadere informatie

marineblad themanummer reservisten

marineblad themanummer reservisten marineblad nummer 7, november 2012, jaargang 122 Uitgave van de Koninklijke Vereniging van Marineofficieren 1 themanummer reservisten 2 inhoud nummer 7, november 2012, jaargang 122 3 column Voorzitter

Nadere informatie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie

Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie DE BOND VAN DEFENSIEPERSONEEL nummer 3-2015 Eerste onderhandelaarsresultaat avw Defensie Compensatieregeling voor aandoeningen Chroom-6 Beperkte krimp in aantallen GV-ers Defensie MAANDBLAD VAN DE ACOM

Nadere informatie

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN

groei THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN groei PERSONEELSMAGAZINE VAN DE GROEILING JAARGANG 3 FEBRUARI 2012 T THEMA: Werk in uitvoering DE GROEILING, STICHTING VOOR KATHOLIEK EN INTERCONFESSIONEEL PRIMAIR ONDERWIJS GOUDA EN OMSTREKEN STICHTING

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening

informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening informatiebulletin van akorda onderwijsdienstverlening Jaargang 2012 / nr. 2 In deze uitgave o.a. Wijzigingen Reglement Participatiefonds 2011-2012 Passend Onderwijs Leerlingdaling en de gevolgen Beleidsregel

Nadere informatie

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had:

Tips van een netwerker. Over kantoortijgers en werkschapen. Interview met Jacques Kragt. Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Tips van een netwerker Fred Veer over één van de casussen die hij onlangs had: Het college van bestuur had wel zin in de gouden eieren die deze gans zou gaan leggen. Via een (achteraf gezien) zeer onhandige

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 605 VI Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 Nr. 12 VERSLAG VAN EEN WETGEVINGSOVERLEG Vastgesteld 11 juli 2013 De

Nadere informatie