H E T V O R C H T E R K E R K B L A D 21 e jaargang nr. 6 juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H E T V O R C H T E R K E R K B L A D 21 e jaargang nr. 6 juni 2015 www.kerkvorchten.nl"

Transcriptie

1 H E T V O R C H T E R K E R K B L A D 21 e jaargang nr. 6 juni MEDITATIE Spreken is goud, zwijgen is minder.. Je hebt dat wel eens dat je op vakantie gaat en in een rit naar je vakantieadres wilt rijden. Soms is het echter eigenlijk net iets te ver om fris te blijven. En toch doe je het. Hoe houd je dat dan vol, zonder dat je in slaap valt? Je kunt van alles bedenken. Het raampje gaat open. De radio hard aan. Je gaat dingetjes eten en drinken. Je blijft praten met degene die naast je zit. Ja, dan blijkt ineens: wakker blijven gaat niet vanzelf. Het is hard werken! Dit thema Wees wakker heeft te maken met de situatie waarin onze vervolgde broeders en zusters zich vaak bevinden. Maar dat niet alleen. Ook als christenen in het zogenaamde vrije Westen kunnen we ons al te makkelijk in slaap laten sussen. Een voorbeeld hebben we de afgelopen weken weer gezien in Charlie charlie challenge. Ruim baan voor geestelijke experimenten op basisscholen. Boze geesten worden uitgedaagd door kinderen om te laten zien of ze er zijn in de klas of waar ook maar dat weerzinwekkende spelletje wordt gespeeld. Dat dat zomaar allemaal kan in onze tijd. Dat kinderzielen door volwassenen zó in de waagschaap kunnen worden gesteld! Ronduit verschrikkelijk! En waar is dan het waarschuwend commentaar door christenen die echt voor hun geloof staan? Gelukkig horen we gaandeweg we hier en daar reacties. Maar het ergste wat je wel kunt doen is stilzwijgen. Met andere woorden, voor je het weet slaap je. Nee, is de oproep van Petrus aan de gemeenten in wat nu Turkije is, blijf wakker! Wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel je tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof! Ze waren niet lang geleden tot geloof gekomen in de Here Jezus. Moesten het leven vanuit het geloof in de Drieënige God nog leren in het alledaagse leven. Maar één ding was voor hen allemaal wel direct duidelijk: als je in Jezus gelooft, hoor je er niet meer bij in de samenleving. Opeens werden ze vreemd aangekeken. Zulke spelletjes, zoals ik net noemde, die moeten toch kunnen? Doe niet zo ouderwets. Als je het niet probeert weet je ook niet wat het is. Maar weet wel dat God de HERE al in het Oude Testament precies deze dingen aan Israël ronduit verbiedt (Num.6:18v.). Als ze zich daar wel mee inlaten, ontstaat er een diepe kloof met hun God. Wordt de relatie met Hem vertroebeld. Kan Hij Zijn zegen aan hen niet meer geven! Vandaar, niet doen! Voor je eigen bestwil. Niet doen en anderen ervoor waarschuwen, zodat ze niet, en zeker onze jonge kinderen niet, zodat ze niet in een val lopen waar ze zelf niet meer uit kunnen komen omdat de boze hen in zijn macht heeft kunnen krijgen. Christenen in Klein Azië werden opeens dus ook vreemd aangekeken. En de overheid ging nog een stapje verder. Zij ging tot vervolging over. Dit is helaas ook de realiteit voor miljoenen gelovigen die als Moslim Jezus leerden kennen. Door de keus voor Jezus staat hun hele leven op de kop. Ja maar, je kunt toch niet alle weerstand tegen het geloof en alle ellende in de wereld aan de duivel toeschrijven? Maak je het dan niet te heftig? Te moeilijk? Te zwaar? Laten we naar mijn mening de macht van de boze en zijn invloed in kerk en samenleving niet

2 onderschatten. Paulus zegt in Efeze 6 met nadruk dat de strijd die en het lijden dat we ervaren, soms door wat anderen christenen aandoen, soms door wat we zelf diep in onze ziel aan twijfel en onrust ervaren, niet een strijd is tegen mensen, maar tegen de machten van het kwaad. Wat heel belangrijk is om er niet bang voor te worden. Christus heeft de overwinning reeds behaald. Als we in Hem blijven en Hij in ons, kan de boze opns in principe niets doen. We zijn ook alert op die geestelijke strijd in onze eigen omgeving. En in ons eigen hart. Het enige wat we daarbij hoeven te doen is ons bewust te zijn wat er gaande is en ons te concentreren op ons leven met Jezus. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in het niet spreken in vijandtermen, maar in woorden van liefde. We laten ons niet leiden door angst, maar door de liefde van God. We zwijgen niet, maar waarschuwen met een liefdevol hart. Hoe doet u, hoe doe jij dat in het leven van alledag? Onze zieken.. We denken aan u die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of verpleegd moet worden, thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere wijze. We denken aan.... Attie Draaijer (Wolbertsdijk 2A, 8191NW te Wapenveld), je moet en lange weg gaan om herstel te zien en te merken, maar weet je gelukkig gedragen door de Here God. Hoe vol kracht en troost zijn de psalmen, ook psalm 42 en 43. Hij zij steeds met je!.. Truus van Lohuizen (Vorchter Enkweg 9, 8193 KM te Vorchten), die door een val een heupfractuur heeft opgelopen. De afgelopen week is zij in het ziekenhuis geholpen. We wensen je een goed en spoedig herstel toe, Truus. We wensen u en jou Gods nabijheid en kracht toe en dragen allen op in onze gebeden, wetend dat we in Gods Hand altijd veilig zijn, hoe onze levenssituatie ook is. We wensen u allen Gods nabijheid en kracht toe. Ps.18:31 Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Gedicht Veilig in Gods Hand Ja, ik ben veilig in Gods Hand, Want Hij bestuurt mijn lot en Daarom bouw ik niet op zand, Maar op mijn Heer en god. Wat mij dan wedervaren mag Aan moeite en gevaar, De Heer is met mij elke dag. Hij troost mij wonderbaar! Ja, ik ben veilig in Gods Hand, Niets wat mij van Hem scheidt. Hij heeft met eeuwige liefdeband Mij t beste deel bereid, Wat Jezus stierf voor mij aan t kruis. Hij gaf voor mij Zijn bloed Nu leidt Hij mij naar t Vaderhuis, In voor en tegenspoed. Ja, ik ben veilig in Gods Hand, Daar leg ik mij op neer. Zijn kostbaar Woord houdt eeuwig stand, Dat sterkt mij telkens weer. Hij weet de weg, wat ik moet ondergaan Aan moeite, smart en pijn, Maar Hij ziet mij vol liefde aan En zal dichtbij mij zijn. Ja, ik ben veilig in Gods Hand, Voor tijd en eeuwigheid. Hij gaf doktoren veel verstand, Maar Hij bepaalt de tijd. Al ga ik door een duister dal, Ik ga toch niet alleen. Hij slaat, wanneer ik vrezen zal, Zijn armen om mij heen.

3 NAAR DE KERK!! JAAP VERMEIJ was hier in de pastorie en in de kerk (!). We hadden een hartelijk kennismakingsgesprek. Jaap was hier met zijn broer Patric uit Bilthoven. Ondertussen is Jaap weer terug in Chili bij zijn vrouw Virginia. Het is heel fijn dat Jaap de moeite heeft kunnen nemen om Vorchten nog eens te bezoeken! Zo wordt de oorlog met alles wat er ook in en om Vorchten speelde ook in ons persoonlijke en collectieve geheugen vastgehouden en dus niet vergeten. HERINNERINGEN uit de oorlog (?) - De telefoon belde uit Heerde. Jongens uitkijken, een groep Duitse soldaten zijn op weg naar Vorchten. Her gebeurde in een maand in de tweede helft van Als de weerlicht liepen we NAAR DE KERK!! Dominee Dijkstra was óók gewaarschuwd en had de ladder in de ruimte achter het orgel al klaargezet. Wij naar boven geklommen, de planken over in het half donker naar het gedeelte vooraan onder het dak, boven het plafond van de kerkzaal. Daar hadden we vroeger al hooi neergelegd, een uitstekende schuilplaats. Wij: de jongens Verweij, mezelf en nog een paar anderen. Ik was de jongste, 16 jaar, de anderen boven de 20, netjes daar verborgen. We hebben daar een paar maal gezeten. Moeilijke tijden voor het vaderland. Ik was ondergedoken bij de familie Verweij, de timmerman. Tante Anne, de vrouw des huizes en zuster van mijn grootvader aan moeder s kant, Johanna Verweij Jänicke. Haar graf ligt nu samen met dat van haar man op het kerkhofje achter de kerk. Op mijn 23ste emigreerde ik naar Chili. Trouwde aldaar met Virginia, een Chileense, kregen samen twee zonen (Jan en Paul) en hebben nu 5 kleinkinderen. Op mijn 75ste verjaardag, vorige maand (2003) kreeg ik als geschenk van beide zonen (nu 36 en 38 jaar (2003)) een reis naar Nederland voor de eerste keer met z n drieën. Natuurlijk óók naar Vorchten. Aan de bel getrokken van het voormalige huis van de timmerman, heet nu De Stulp. Mevrouw Niesing liet ons naar binnen. Werden getrakteerd op een kopje koffie. Typische gastvrijheid bekend op het platte land. Veel veranderd in 50 jaar? Tja, de appelboomgaard achter het huis is er niet meer. ( ) De school is ook weg. De jongens Verweij (Dirk, Henne, Joop, Bertus) gestorven. De jongste van de broers, Willem, woont in Lent getrouwd met Anneke de zuster van de vrouw van dominee Dijkstra. Dominee Dijkstra overleden in Herinneringen! Ondanks de moeilijke oorlogsjaren toch mooie herinneringen, de saamhorigheid, één voor allen, allen voor één. Wat is niet veranderd? De gastvrijheid, de hartelijkheid op het platte land. En natuurlijk de kerk. Dominee Schaper (2003) liet ons de kerk binnen. (Na twaalf jaar opnieuw, maar nu door dominee en mevrouw van den Top). Onderbrak zijn middagmaaltijd. Liet ons drieën de ladder opklimmen. (Dat hebben we nu niet gedaan) Achter het orgel naar de toenmalige schuilplaats. Beide zonen nieuwsgierig naar hun vader s oorlogsbelevenissen. Vorchten veranderd? Ja natuurlijk in tastbare zin wel maar in geest niet, want daar zorgt de kerk wel voor. Die steekt boven alles uit, staat daar al meer dan duizend jaar en zal daar blijven staan. In mijn gedachten eeuwig lang. Vorchten, klein op de kaart maar groot in mijn herinneringen. Jaap Vermeij Jänicke, Mei, 2003 / 2015 Santiago, Chili Luther: Vijfde bede: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Er zijn mensen die hun eigen zonden vergeten en de zonden van hun naaste zo groot maken dat zij zonder zich te schamen durven te zeggen: Ik wil en kan hem dat nooit vergeven, ik kan hem nooit meer liefhebben. Dezen hebben balken (vgl. Mattheüs 7:3 vv), ja, hele boomstammen in hun ogen en kunnen niet zien. Maar aan het splintertje of het kleine takje in

4 het oog van hun naaste willen zij niet voorbijgaan. Op deze manier houden zij hun eigen zonden voor niets, maar de zonden van hun naaste meten zij breed uit. Zij willen dat God hun eigen grote schuld vergeeft, terwijl zij als het hun naaste betreft het geringste niet ongewroken willen laten. Al zouden zij geen andere zonde of schuld hebben, dan is toch deze balk in hun oog al groot genoeg. Zij willen niet alleen niet vergeven, maar bovendien eigenen zij zich toe wat God alleen toekomt (vgl. Romeinen 12:19). God is wonderlijk in Zijn richten en in Zijn rechtvaardigheid, want God zoekt de grootste schuld in hem die niet vergeven wil, en niet in hem die de schade en het leed veroorzaakte. Daarom wordt voor allen die niet willen vergeven, deze bede tot zonde, zoals in de Psalmen staat: Zijn gebed zal tot zonde zijn (vgl. Psalm 109:7). Zodat, terwijl ze bidden om Gods genade, zij zich juist Gods toorn en ongenade op de hals halen. Het is alsof je luid roept: Ik wíl niet vergeven!, maar toch voor God gaat staan en met de mond murmelt: Vergeef ons onze schulden, gelijk wij onze schuldenaren vergeven. Dan zeg je zoveel als: O God, ik ben een schuldenaar bij U, zoals ikzelf ook een schuldenaar heb die mij schuldig is. O God, nu wil ik hem niet vergeven, daarom wilt U ook mij niet vergeven. Hoewel U mij gebiedt te vergeven, wil ik U toch niet gehoorzamen. Ik wil liever U, Uw hemel en alles opgeven en eeuwig bij de duivel zijn. Kijk nu eerst eens, arm mensenkind, of je een dergelijke vijand hebt of verdragen moet, die je voor de mensen zo vervloekt maakt, als dat je nu jezelf voor God en alle heiligen vervloekt maakt met je eigen gebed? En wat heeft hij je gedaan? Een tijdelijk verlies! Wel, waarom wil je dan jezelf om een klein tijdelijke verlies in het grote en eeuwige verlies storten? Let eens op, o mens, niet een ander benadeelt je, maar door niet te vergeven breng je jezelf een eeuwig nadeel toe, zoals de hele wereld je niet kan aandoen. Auslegung des Vaterunsers für die einfältigen Laien, 1519, vgl. WA 2, 118, , 18 en onze website: (contact op de homepage). Diaconale hulp Voor kleding en speelgoed voor Oost Europa kun(t) u / jij nog steeds terecht bij de diaconale kar bij de pastorie, kerkweg 19 in Vorchten. Meestal is deze open. Tenslotte Het bovenstaande staat vanzelfsprekend in het teken van 'zo de Here wil en wij leven.' We leven mee met mensen in nood, zorg en vervolging. Langzaamaan gaan we weer de zomertijd in. Een mooie tijd van het jaar. Geniet van de mooie dingen die er in Gods prachtige schepping gebeuren. Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine, ds. G.J. van den Top Van de kerkenraad Van de diaconie Collecten: 21 juni Compassion 28 juni Instandhouding eredienst Gift 10 euro voor de kerk

5 10 jaar Openluchtdiensten in Vorchten Op 21 juni vindt voor de tiende keer een openluchtdienst plaats op het veld aan de Kerkweg, naast de kerk in Vorchten. Om dit lustrum extra feestelijk te maken heeft de hervormde kerk van Veessen haar hulp aangeboden en hebben we de band Lev kunnen uitnodigen. Thema voor deze avond is Elke dag Vaderdag. Jongerenspreker Corjan Matsinger zal dit thema uitdiepen. Vanaf uur staat de koffie/thee klaar, met natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, iets lekkers erbij. Om uur begint het programma, zorg dat u erbij bent! Er staan stoelen en banken klaar, maar om zeker te zijn van een goede zitplaats raden wij u aan een eigen stoel mee te nemen. Van harte welkom in Vorchten tijdens de langste dag! LEV LEV is een Nederlandse band die bestaat uit bevriende muzikanten die al jarenlang met veel plezier en toewijding muziek maken. LEV is een band die kerken wil helpen op een enthousiaste en inspirerende manier aanbiddingsmuziek in de kerkdienst vorm te geven. Hierbij probeert de band aan te sluiten bij de identiteit van de gemeente waar zij speelt. In de afgelopen twee jaar heeft LEV medewerking verleend aan zowel grote evenementen als het Flevo Festival, Opwekking, Strandheemfestival en New Wine, als aan vele kerkdiensten door het hele land. In april 2010 bracht LEV haar eerste album uit, met als titel Words are not enough. Het is een veelzijdig album met eigentijdse, enthousiasmerende uptempo songs, prachtige ballads en een verrassend gevoelig Nederlandstalig nummer. Het tweede album 'Met hart & handen' is uitgekomen in 2012 en bevat 9 nieuwe liederen en daarnaast bewerkingen van o.a. de bekende kerkliederen Grote God Wij Loven U en Neem Mijn Leven. In oktober 2015 zal het derde album van LEV verschijnen, wederom een Nederlandstalig album met nieuwe liederen en bekende liederen in een nieuw jasje. Corjan Matsinger, is getrouwd met Anneke en vader van vier kinderen. De afgelopen jaren is Corjan wekzaam geweest als teamleider van de afdeling Kerk bij Youth for Christ. In de

6 periode van werkte hij als missionair jongerenwerker in Zeist. Van gaf hij les aan de post-hbo jongerenwerkersopleiding (Wittenberg). In 2015 is hij aan de slag gegaan als zelfstandig ondernemer. Sinds 2010 klimt Corjan regelmatig in de pen. Inmiddels is hij de auteur van diverse boeken over (missionair) jongerenwerk zoals Heilige grond en Heilig vuur, daarnaast is hij ook medeauteur van het Handboek voor jeugdpastoraat en Denkstof studies. Zijn nieuwste boek Het voordeel van de Twijfel (2014) schreef hij samen met Reinier Sonneveld voor jongeren van 15 jaar en ouder over de rol die twijfel kan spelen in je geloof. Corjan heeft een passie voor spreken, en staat geregeld op het podium onder andere voor spreekbeurten voor jongeren tijdens jeugddiensten en festivals. Daarnaast geeft hij veel lezingen voor ouders en jeugdleiders. BOUWPLAATS Hallo allemaal, We zijn als commissie al weer druk in de weer met de voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week van 2015!! Dit jaar is het thema De Bouwplaats-! Vorig jaar hebben we voor het eerst met de grotere kinderen hutten gebouwd en dat was zo n succes dat we dat dit jaar ook weer willen doen en nog veel meer leuke dingen!!! Op 18,19 en 20 augustus in Veessen. Ben je (bijna) in de Basisschool leeftijd dan ben je van harte welkom!! Het is van en als je uit Vorchten eo komt dan kun je meerijden op de kar. Die rijdt van de kerk in Vorchten (9.00) naar de Kerk in Veessen en weer terug( om ong ) Op Donderdagavond hebben we nog een inloop avond en op Zondag morgen een afsluitende dienst om 9.30 KOM ALLEMAAL EN NEEM JE VRIENDEN MEE!!! Voor info Hettie Töpfer ,Tineke Visser of Karin Huiskamp Voor de VAKANTIE BIJBEL WEEK hebben we altijd veel vrijwilligers nodig.

7 Wij doen een OPROEP aan iedereen die wil helpen bouwen aan een positieve, fantastische,blije,gezellige en nooit te vergeten -HERINNERING voor de kinderen uit onze dorpen. Denk niet ik heb 2 linkerhanden dus aan mij hebben ze niks we werken samen en er is zeker iemand bij die 2 rechterhanden heeft en die heeft uw/jouw linkerhanden dan weer nodig!! THEMA IS De BOUWPLAATS - De tent staat dit jaar in Veessen (bij de kerk) op 18,19 en 20 augustus De ochtenden zijn van We hebben al van alles voorbereid aan toneel, knutsels enz en willen o.a ook weer hutten gaan bouwen. Daar kunnen we ook zeker HULP en MATERIAAL bij gebruiken. Hebt u nog pallets,planken,hamers,spijkers oid wat we kunnen gebruiken, neem dan aub even contact op met Henry van Ommen (tel.nr ) Er is een oppas aanwezig voor de kinderen van de vrijwilligers.(onder de 4 jaar) Ook jongelui die net,of al even van de Basisschool af zijn willen we graag UITNODIGEN om te komen helpen!!! We hebben afgelopen jaren gemerkt dat, als we de handen ineen slaan,samen er een geweldig feest van kunnen maken!! Zonder uw /jullie hulp kunnen we niks beginnen dus KOM ALLEMAAL OP DINSDAG AVOND 16 JUNI en op 17 augustus is er een vrijwilligers bijeenkomst in de Boerbrink (bij de kerk in Veessen) koffie start! WEES WELKOM Kijk ook eens op de Facebook pagina Vakantie Bijbel Week Vorchten-Veessen Hoi allemaal, Na een heerlijke,en zeker GESLAAGDE Hemelvaartsdag kan ik jullie weer Up-to-date houden. Dankzij jullie hulp heb ik het geld voor mijn reis naar New York bij elkaar, en daar ben ik jullie heel dankbaar voor! Helaas heb ik te horen gekregen dat de reis niet meer door gaat, omdat er te weinig deelnemers waren voor New York. Ik ben nu aan het nadenken over een mogelijke reis dit jaar, of anders volgend jaar als nog naar New York te gaan. Ik houd jullie op de hoogte, Naomi Bredenhoff. Verhuisbericht Dag allemaal, Zoals jullie misschien wel weten ben ik 26 mei verhuisd naar Nunspeet. Ik heb een leuke tijd gehad in Vorchten en woon nu met 16 jongeren in Ons Huis in Nunspeet. Als jullie een keer willen komen kijken dan ben jij van harte welkom op Zoomweg 68n 8071 EL in Nunspeet. Zondag 13 juni is de opening van het gebouw en is er een opendag (van uur)voor iedereen die het wil gaan bekijken. Kijk ook op Groetjes Willemieke Vorderman

8 Kinderoppas 7 juni Marina de Velde en Karel 14 juni Gera en Willemieke 21 juni Merry en Flora 28 juni Zwiertje en Laura Schoonmaakrooster De kerk week 24 8t/m13 juni Gera van Werven Lieneke Schouten Ina v d Berg Marina de Velde 5 juli Hanneke en Karlijn 12 juli Margriet en Elise 19 juli Gerdien en Marina Bredenhoff De rank week 26 22t/m27 juni Dinie Bekamp Marry Smit Diane Vorderman Koffie drinken na de dienst Op elke 1 e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Rank De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken. 7 juni. fam. W. v/d Vosse Kerkweg 15 fam. J.A. Topfer Kerkweg 18a 5 juli. fam. H. Jongerman Wapenveld fam. H. Wonink Oene Diensten in Vorchten :30 Ds. J.D. Smit :30 Ds. J. de Vries Openluchtdienst mmv.corjan Matsinger en LEV :30 Ds. G. van den Top :30 Ds. G. van den Top :30 Dhr. M. de Bloois Agenda 16 juni uur vergadering evangelisatie-zendingscommissie 16 juni vrijwilligersavond vakantie bijbelweek 17 juni uur Kerkenraadsvergadering 21 juni uur openluchtdienst 17 aug vrijwilligersavond vakantie bijbelweek 14-jun Vrijzinnige geloofsgemeenschap Heerde dhr L.C. Bulens jun Nederlands gereformeerde kerk Heerde/Epe ds. R.C. Vervoorn jun Hervormde gemeente Emst ds. E. van den Noort jul Geref. Kerk Vrijgemaakt Wapenveld Copy Vorchter kerkblad (voor juli en augustus) uiterlijk inleveren 2 juli bij Johan Vorderman

9 Voorganger: ds. G.J. v/d Top Kerkweg KJ Vorchten Kerkrentmeesters: Jan Wonink Kerkweg KJ Vorchten Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld Vacature Diakenen: Harry de Velde Marledijk KP Marle Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten Hein Vels Wolbertsdijk NW Wapenveld Ouderlingen Herman Colijn Kerkweg KL Vorchten Johan Vorderman Losweg KC Vochten Vacature Koster: Ton v/d Vosse Papenlandseweg KH Vorchten Organist: Albert Dijkslag Losweg KC Vorchten Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO Girorekening,, NL82INGB Bankrekening diaconie NL93RABO Bankrekening jeugdraad NL39RABO

Voor de dienst zingen we:

Voor de dienst zingen we: Voor de dienst zingen we: Looft de Here, alle gij volken, prijst Hem, alle gij natiën, want zijn goedertierenheid is machtig over ons, en des Heren trouw is tot in eeuwigheid. Halleluja (8x) Ben je groot

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan?

Liturgie scholenzondag 29 januari Wat is Gods plan? Liturgie scholenzondag 29 januari 2017 Dorpskerk Bodegraven Wat is Gods plan? Voorganger: Ds. M. J. van Oordt Koster: Dirk Bouwman Organist: Arjen van Vliet Pianist: Wilbert Baelde Vragen 1. Waarom zou

Nadere informatie

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem

Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten. zondag 20 februari 2011 thema: adem Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten zondag 20 februari 2011 thema: adem voorganger: Dik Mook organist: Erik Visser cantorij o.l.v. Leenke de Lege Orde van de dienst . orgelspel:. luiden van de klokken.

Nadere informatie

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self!

Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014. Selfie? Ie-self! Liturgie Jeugddienst Nijbroek in samenwerking met de jeugddienstcommissie van Terwolde 19 oktober 2014 Selfie? Ie-self! Voorganger: Dhr. G.J. Heinen Muzikale medewerking: koor van Groot Schuylenburg uit

Nadere informatie

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema:

Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus thema: Tentdienst Gelselaar zondag 28 augustus 2016 thema: voorganger: ds. Co Janssen Ouderling van dienst: Dinie Kossink mmv: The Ballad Singers aanvang: 9.30 uur Orde van dienst The Ballad Singers zingen enkele

Nadere informatie

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd

Zingen: OTH 45 - als een hert dat verlangt naar water. Zingen: Opwekking 468 - wij willen dat Jezus wordt verhoogd Welkom Zingen: OTH 204 - kom tot de Vader Votum en groet Zingen: OTH187 - maak mij rein voor u Gebed Gezongen geloofsbelijdenis: Opwekking 426 Ja, ik geloof in Jezus Schriftlezing: Psalm 27 Zingen: OTH

Nadere informatie

Zondagmorgen 6 maart

Zondagmorgen 6 maart Zondagmorgen 6 maart 4 e zondag 40dagentijd, kleur paars Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Jan van der Meulen Piano: Judith Schep Ouderling van dienst: Joop van den Dool Lector: Emiel de Jager Kosters:

Nadere informatie

Heilig Jaar van Barmhartigheid

Heilig Jaar van Barmhartigheid Heilig Jaar van Barmhartigheid van 8 december 2015 tot 20 november 2016 Paus Franciscus heeft alle mensen van de hele wereld uitgenodigd voor een heilig Jaar van Barmhartigheid. Dit hele jaar is er extra

Nadere informatie

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij!

Zondag 19 oktober Kom maar hier - vertrouw op Mij! Zondag 19 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Voorhof Vakantie Club - dienst Thema: Kom maar hier - vertrouw op Mij! Voorganger: ds. Bram Bregman Mee voorbereid door: mw Karin Schaap Muzikale

Nadere informatie

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin

Heer, U zocht mij, toen ik was weggegaan U bracht mij veilig in Uw gezin U vergaf mij, mijn schuld is weggedaan U gaf mijn leven een nieuw begin Met Deliver zingen we voor de dienst; Dat is genade! - Opwekking 722 Heer ik dank U Voor wat U heeft gedaan Ik kon niet doorgaan op eigen kracht Maar dankzij Jezus mag ik nu voor U staan U spreekt mij

Nadere informatie

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1-

Orde van dienst. Thema: Zondag Vaderdag. voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord. : Peter Koppenaal -1- Orde van dienst voor de jeugddienst, zondagochtend 21 juni 2015 in de Hervormde Kerk van Rijsoord Thema: Zondag Vaderdag Voorganger Ouderling van dienst Organist Koster : ds. A.H. Groen : Eef van Neuren

Nadere informatie

De Bijbel open 2013 47 (30-11)

De Bijbel open 2013 47 (30-11) 1 De Bijbel open 2013 47 (30-11) Zie, hij bidt. Dat lezen we in Hand. 9 over Paulus. Zie hij bidt., het wordt verteld na zijn bekering op de weg naar Damascus. En het wordt gezegd alsof het iets heel bijzonders

Nadere informatie

de zon schijnt altijd

de zon schijnt altijd de zon schijnt altijd GEDICHTEN Klara Hobrink Inhoud 1 Achter de wolken 2 Zit men in een diep dal 3 Wat gebeurt er om ons heen? 4 U geeft antwoord 5 Loof de Heer 6 De blijdschap 7 Hem danken 8 Ken je de

Nadere informatie

Thema: Ik ben Christen, jij niet?

Thema: Ik ben Christen, jij niet? Liturgie voor de jeugddienst op zondag 2 april 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Ik ben Christen, jij niet? Voorganger: ds. G.J. Röben Ouderling

Nadere informatie

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen?

Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Preek over Psalm 1,1 a.2 (jeugddienst): Hoe kan ik tijd met God doorbrengen? Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Ze zitten met z'n tweeën op haar kamer: Reinier en Marloes. Ze kennen elkaar al een poosje.

Nadere informatie

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam

Goede buren. Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Goede buren Startzondag 13 september 2015 m.m.v. Jeugdkoor Joy uit Streefkerk o.l.v. Vincent van Dam Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist: Alex Hommel Orgelspel Welkom door ouderling van dienst Jan

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Hartelijk welkom in de kerk! Thema 3 Genade, fundament om op te leven Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Opwekking 412 Kom tot Mij

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur

Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Philadelphiadienst Zondag 8 november 2015 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur Voorganger: Organiste: Koster: Ds. M.J. van Oordt Bep Veenstra Dirk Bouwman 2 Voorzang: Psalm 116 vers 1 en 11 God heb

Nadere informatie

De gelijkenis van de verloren zoon.

De gelijkenis van de verloren zoon. De gelijkenis van de verloren zoon. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel dingen te leren.

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Vooruit, blik terug!

Vooruit, blik terug! Vooruit, blik terug! Liturgie voor de kerk/schooldienst op dankdagmorgen 4 november 2015 met de kinderen van de hervormde basisscholen in de Oude Kerk van Barneveld. Voorganger: ds. L.P. Blom Ouderling

Nadere informatie

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving!

Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Hartelijk welkom in de kerk! Thema 2 Blij met beleving! Mededelingen Wilt u aub uw mobiele telefoons uitzetten i.v.m. storing van de beeldopnames? Lied van de week Lied Thuis in Gods huis Couplet 1 en

Nadere informatie

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal

Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Orde voor de viering van het heilig Avondmaal Prediking Geloofsbelijdenis Onderwijzing bij het Avondmaal De apostel Paulus beschrijft hoe onze Heer Jezus Christus het heilig Avondmaal heeft ingesteld:

Nadere informatie

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven

Jeugddienst Ichthuskerk. Eerst zien, dan geloven Jeugddienst Ichthuskerk Zondagmiddag om 17.00u 5 juni 2016 Eerst zien, dan geloven Liturgie voor de jeugddienst op 3 april 2016 om 10.00 uur in de Ichthuskerk in Tholen Voorganger: Ds. Peter Broere Organiste:

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Filippenzen 1. Begin van de brief

Filippenzen 1. Begin van de brief Filippenzen 1 Begin van de brief Paulus groet de christenen in Filippi 1 Dit is een brief van Paulus, aan alle mensen in de stad Filippi die dankzij Jezus Christus bij God horen. De brief is ook voor de

Nadere informatie

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen

Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Orde van dienst voor 19 februari 2017 in de Witte kerk Lochem. Thema: Zijn zon schijnt op goede én slechte mensen Voorganger: Leonard van Wijk Orgel: Els Dijkerman Ouderling: Pieter Bas ter Maat Lector:

Nadere informatie

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou.

Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Voor jou! 9 Voor jou! Dit boek is voor jou. Het gaat over God. En over God en jou samen. Over Gods liefde voor jou. Het boek gaat over geloven. Het gaat over jouw geloof! Lees en bekijk alles goed. Je

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 1 november 2015, themadienst Mag ik dan bij je schuilen? - over vluchtelingen Met muzikale medewerking van koor Reborn o.l.v. Esther van der Heijden Koffie drinken na de dienst

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST

JEZUS VERGEEFT EN GENEEST LITURGIE voor de themadienst ter afsluiting van de VBW De bouwplaats op zondag 25 oktober 2015 om 9.30 uur in de Elimkerk te t Harde. JEZUS VERGEEFT EN GENEEST Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr.

Nadere informatie

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015

Oecumenische Kerkgemeenschap. De Ark. Hoofddorp Overbos-Floriande. Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Oecumenische Kerkgemeenschap De Ark Hoofddorp Overbos-Floriande Orde van dienst zondag 18 oktober 2015 Tafeldienst, Voorganger: Mia Versteege Thema: Miscommunicatie m.m.v. Frans Leijten, orgel VOORBEREIDING

Nadere informatie

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon

Op weg met Jezus. eerste communieproject. Hoofdstuk 5 Bidden. H. Theobaldusparochie, Overloon Op weg met Jezus eerste communieproject H. Theobaldusparochie, Overloon Hoofdstuk 5 Bidden Eerste communieproject "Op weg met Jezus" hoofdstuk 5 blz. 1 Joris is vader aan het helpen in de tuin. Ze zijn

Nadere informatie

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer!

OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen Muziek Allen gaan staan. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus, onze Heer! WILHELMINAKERK SOEST 27 september 2015 Voorganger: Ambtsdrager: Lector: Organist: ds. Sj. van der Zee, Gorinchem Fred Heidinga, Dênise Smit Loes Paul Theo van der Woude OM TE BEGINNEN Welkom en mededelingen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur

Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur GROOTLETTER LITURGIE AVONDDIENST Protestantse Gemeente te Wapenveld in de Petruskerk 7 jul. 2013 19:00 uur Liturgische kleur: Groen Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang. Psalm 47: 2.

Nadere informatie

Ouderling v. dienst. : dhr. J. van der Leij : dhr. R.A. Ferwerda. Welkom in de Menorah

Ouderling v. dienst. : dhr. J. van der Leij : dhr. R.A. Ferwerda. Welkom in de Menorah Voorganger Ouderling v. dienst Organist Lector : Da. D. de Vries : dhr. J. van der Leij : dhr. R.A. Ferwerda : dhr. J. van der Leij Welkom in de Menorah Lied voor de dienst: Lied 981: 1, 2, 3, 4 en 5 Lied

Nadere informatie

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016.

Henk Looijen. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van. * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016. Dankdienst van Woord en Gebed bij het afscheid van Henk Looijen * Renkum, 4 april 1939 Ridderkerk, 19 augustus 2016 25 september 2016 Protestantse gemeente te Bolnes Voorganger: ds. Joke van der Neut Organist:

Nadere informatie

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters,

Ds. Arjan van Groos ( ) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal. Broeders en zusters, Ds. Arjan van Groos (1962-2014) Tekst: Zondag 28 en 29 Ochtenddienst / H. Avondmaal Broeders en zusters, 1 Votum 2 Zegengroet 3 Zingen: Psalm 106 : 1 en 2 4 Lezing van de wet 5 Zingen: Psalm 106 : 3 en

Nadere informatie

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen

Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Welkom en mededelingen Gemeentezang Liedboek 281: 1, 2, 3 en 4: Jezus zal heersen Stil gebed Votum en groet van Sela Onze hulp en onze verwachting is van God, onze Heer. Hij die alles maakte laat niet

Nadere informatie

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan

naar God Verlangen Thema: juni welkom in de open deur dienst voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan welkom juni in de open deur dienst 19 2016 Thema: Verlangen naar God n.a.v. Psalm 42 voorganger: ds. W. Dekker muziekteam: Theda, Lisette, Rik Aart-Jan en Nathan organist: Christian Boogaard Welkom en

Nadere informatie

Liturgie. Thema: Yes! God is onzichtbaar

Liturgie. Thema: Yes! God is onzichtbaar Liturgie voor de jeugddienst op zondag 5 maart 2017 in de Hervormde Johanneskerk te Heerde. Aanvang 19.00 uur, samenzang vanaf 18.45 uur. Thema: Yes! God is onzichtbaar Voorganger: ds. C.A. van der Graaf

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 23 februari 2014, zevende zondag na Epifanie Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 10.00 uur Organist: Ton Timmerman Voorganger: ds. C.Th. Benard = = = = = =

Nadere informatie

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde:

Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Doopvragen, na alle formulieren zijn deze hetzelfde: Geliefden in de Here Jezus Christus. God heeft de doop ingesteld om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. In dat geloof en niet uit gewoonte

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING

Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com VOORBEREIDING 27 maart 2016 (1 ste Paasdienst) Lucas 23:56-24:12 De opstanding van Jezus Thema: Liefde is vertel het maar Organist: Gerrit Spijkerboer, Korianderhof 56, 0546-577636, spiekerboer@hotmail.com Welkom door

Nadere informatie

Jezus geeft zijn leven voor de mensen

Jezus geeft zijn leven voor de mensen Eerste Communieproject 38 Jezus geeft zijn leven voor de mensen Niet iedereen gelooft in Jezus In les 5 hebben we gezien dat Jezus vertelt over de Vader. God houdt van de mensen. Hij vergeeft je zonden.

Nadere informatie

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017

Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Liturgie voor de kerkdienst in de Dorpskerk op zondag 2 april 2017 Deze dienst is in het bijzonder gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Het thema is: Hé, je wordt geroepen! Voorganger: Ds.

Nadere informatie

Orde I Schrift, zegen en gebed

Orde I Schrift, zegen en gebed Orde I Schrift, zegen en gebed groet en inleidend woord Vrede voor jou N en vrede voor jou N. Alles wat goed is en gelukkig maakt, het kome over jullie beiden. Vrede voor u allen, zoals wij hier bij elkaar

Nadere informatie

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet

Zondag 21 mei kinderdienst. Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord. Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet Zondag 21 mei 2017 kinderdienst Dominee: ds. Adri van der Wal Organist: Hans van Noord Thema: Ik zie, ik zie wat jij niet ziet INTOCHT Binnenkomst kerkenraad Vóór de dienst, als de dominee al binnen is,

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Jaar A - Jezus! Samen op weg

Jaar A - Jezus! Samen op weg B I J L A G E B I J J A A R A Gebeden en liederen GEBEDEN GEKEND IN HEEL DE WERELD INHOUDSTAFEL Onze Vader Onze Vader, die in de Hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde

Nadere informatie

Niet bang zijn! God maakt je sterk!

Niet bang zijn! God maakt je sterk! Niet bang zijn! God maakt je sterk! Aangepaste dienst Zondag 22 november 2015 Br. Peter Zuidema Welkom Mededelingen Votum en groet Zingen:E & R 230 - Jezus is de goede Herder 1. Jezus is de goede herder

Nadere informatie

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed

Gebedsmoment. Openingslied. Openingsgebed Gebedsmoment Ondanks alles goed proberen zijn, goed proberen doen is een teken van Gods liefde. Doorheen het licht dat andere mensen voor ons betekenen en het licht dat wij voor andere mensen zijn, kunnen

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor de SIEN-dienst op zondag 6 november 2016 Thema: Dank je wel! Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 15.00 uur Pianist: Henk Dubbink Voorganger: ds. Kees Benard = = =

Nadere informatie

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma

Eredienst 2 juli :00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Eredienst 2 juli 2017 10:00 uur Voorganger: Ds. J.W. Boerma Liturgie Votum / zegengroet Psalm 62: 1 en 3 Gebed Lezen: Johannes 21: 15-17 Preek deel I Wet van de Heer: Zingen Gezang 176b Gebed HA Formulier

Nadere informatie

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer,

Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 1 Welkomstwoord en mededelingen Ik wil juichen voor U, mijn Heer (Op Toonhoogte 271) Ik wil juichen voor U, mijn Heer, Ik erken: U, Heer, bent God met blijdschap in mijn hart. en ik behoor U toe. Ik wil

Nadere informatie

Opwekking 763 Ik heb U nodig

Opwekking 763 Ik heb U nodig Inhoud Opwekking 763 Ik heb U nodig... 2 Filippenzen 4 : 1a... 2 Opwekking 767 Familie... 3 Opwekking 654 De vreugde van U is mijn kracht... 3 Gebed... 4 Opwekking 436 Onze Vader... 4 Schriftlezing Filippenzen

Nadere informatie

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse

21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse 21 februari 2016 ONLINE MET GOD. Voorganger: Ds.H.Bondt Begeleiding: Entheos / Els Cornelisse Votum en groet Ps. 65,1 (U luistert als wij bidden) De lofzang klinkt uit Sions zalen tot U met stil ontzag.

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen

Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Orde van dienst voor zondag 2 oktober 2016, schoolkerkdienst: Je bent bijzonder! - over de band tussen grootouders en kleinkinderen Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist:

Nadere informatie

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 22 oktober 2017 Aanvang uur Thema: Maak je geen zorgen!

Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 22 oktober 2017 Aanvang uur Thema: Maak je geen zorgen! Orde van de laagdrempelige dienst in de Pniëlkerk op zondag 22 oktober 2017 Aanvang 18.00 uur Thema: Maak je geen zorgen! Voorganger: ds. F. Wijnhorst Ouderling van dienst: br. Krijn Verdoes Organist samenzang:

Nadere informatie

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR

JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR JEZUS DE GEWELDIGE LERAAR Bijbel voor Kinderen presenteert Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: E. Frischbutter en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help!

Zondag 16 februari 2014. Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Zondag 16 februari 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen THEMA: Ho, stop, help! Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr. Klaas Keimpema Pianist en dirigent schoolkoor: dir. Adriaan Stuij Welkom -

Nadere informatie

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen

Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen 2 Heilige Mis ter gelegenheid van de Eerste Heilige Communie in de St.Lambertuskerk te Swalmen Basisschool.. Basisschool.. Thema... 200. 3 Binnenkomst communicantjes Muziek door. Welkomstwoord Door pastoor

Nadere informatie

Zondagmorgen 10 januari

Zondagmorgen 10 januari Zondagmorgen 10 januari 1 e zondag na Epifanie, kleur wit, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Bastiaan van der Pijl Dienst van de Voorbereiding Orgelspel Mededelingen door de kerkenraad

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Hartelijk Welkom bij

Hartelijk Welkom bij Hartelijk Welkom bij Tienduizend redenen Opwekking 733 De zon komt op, maakt de morgen wakker; mijn dag begint met een lied voor U. Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, laat mij nog zingen

Nadere informatie

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander

HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander HC Zondag 16 - Het goede nieuws voor een ouderling en voor ieder ander Bevestiging Chris Smits als ouderling Liturgie Voorzang Opw 462 = EL 261 Stil gebed Votum Zegengroet Zingen: Ps 18,1.8.9 Gebed Lezen:

Nadere informatie

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen?

Cursussen 2015-2016. Inschrijven. winterwerk 2015-2016. Waarom mee doen? Moet ik lid van de Hervormde gemeente Garderen zijn om mee te mogen doen? Pagina 1 winterwerk 2015-2016 winterwerk 2015-2016 Waarom mee doen? Paulus schreef in de brief aan de Romeinen: Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij door te volharden

Nadere informatie

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016

Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Gezamenlijke Startdienst 18 september 2016 Voorganger Organist : Ds. E. Bijl : Jaap Dekker Welkom Afkondigingen door ouderling Janie van Everdingen t Jong Voor

Nadere informatie

Lieve gemeente, beste jongens en meisjes,

Lieve gemeente, beste jongens en meisjes, Lieve gemeente, beste jongens en meisjes, De preek gaat over: God was blij met Noach. Noach vond genade bij God. Noach was de Here God welgevallig. Dat merkte Noach (Gods knipoog), dat merkten de mensen

Nadere informatie

Zet je voet maar op het water!

Zet je voet maar op het water! Zet je voet maar op het water! Gezinsdienst Zondag 1 mei 2016 Locatie: Voorganger: Organist: Medewerking: Oosterkerk Ds. Koning Jurjan Lipke Combo Joy 4 All Voor de dienst zingen we: Jezus roept alle kleine

Nadere informatie

Menze Fernandus van Houten

Menze Fernandus van Houten Liturgieboekje bij het afscheid van Menze Fernandus van Houten * Groningen, 10 februari 1931 Tolbert, 21 februari 2016 in een samenkomst op donderdag 25 februari 2016, om 11.00u in de Gereformeerde Kerk

Nadere informatie

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus

Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Welkom in de morgendienst van zondag 23 oktober 2016 Afsluiting Vakantie Bijbel Club Voorganger : ds. Hanneke Paas Muzikale medewerking : Rikus Schippers en band Ouderling van dienst : Petra Jansen Thema

Nadere informatie

THEMAREEKS: 10 GEBODEN

THEMAREEKS: 10 GEBODEN THEMAREEKS: 10 GEBODEN STEEL NIET! ACTIE 4 KIDS 6 november 2016 10:30 uur Voorganger: ds. W. Gugler Ouderling: Marrian Meiling Organist: Ans Kuus Lector: Lieske Gijsbertsen Koster: H. van Polen/ M. van

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde

WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde WIE ZINGT MEE? Liturgie aangepaste kerkdienst op zondag 1 november 2015 om 14.30 uur in de Elimkerk te t Harde Voorganger: ds. D. Dekker Organist: dhr. G.G. Kunst Medewerking: het Interkerkelijk Kinderkoor

Nadere informatie

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest!

Belijdenisdienst Pinksteren. Feest van de Geest! Liturgie zondag 4 juni 2017 Belijdenisdienst Pinksteren Feest van de Geest! Voorganger: Ds. Margriet van de Bunt Organist: Tijn Bouw met medewerking van True Colors Welkom en mededelingen- ouderling van

Nadere informatie

Pastoraat wat is dat?

Pastoraat wat is dat? Pastoraat wat is dat? Eigenlijk best een lastige vraag! Pastoraat daar zijn heel veel dikke boeken over geschreven. Maar na het lezen weet je het soms nog niet!? Daarom mogen jullie een paar minuten daar

Nadere informatie

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Gemeente van onze Here Jezus Christus, Gemeente van onze Here Jezus Christus, Echt gelukkig! Dat is het thema waar we vanochtend over na gaan denken. En misschien denkt u wel: Wat heeft dat thema nu met deze tekst te maken, Die gaat toch over

Nadere informatie

Lucas 22,39-46 Jezus bidt

Lucas 22,39-46 Jezus bidt Lucas 22,39-46 Jezus bidt Tweede zondag van de Lijdenstijd Gezinsdienst Liturgie Lied: opwekking 489 Lied: opwekking 430 Votum / groet Lied: psalm 22:1,5 Gebed Wet Lied: E&R bundel 245: 1,2,3 Lezing: Lucas

Nadere informatie

explore the big questions of life Een introductie

explore the big questions of life Een introductie explore the big questions of life Een introductie www.youthalpha.nl Youth Alpha is een programma van Youth for Christ Nederland en stichting Alpha-cursus Nederland. 2 Youth for Christ Nederland www.yfc.nl

Nadere informatie

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten

De gelijkenis van de twee zonen. Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten De gelijkenis van de twee zonen Lees : Mattheüs 21:28-32 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = Orde van dienst voor zondag 18 mei 2014, themadienst Grenzen Over Kerk: Brugkerk, Kroonplein 1 te Lemelerveld Aanvang: 9.30 uur Organist: Wim Pardoen Voorganger: ds. Kees Benard = = = = = = = = = = = =

Nadere informatie

[Deze preek is oorspronkelijk geschreven bij de bevestiging van ambtsdragers. Maar ik heb m aangepast en gebruikt voor andere diensten]

[Deze preek is oorspronkelijk geschreven bij de bevestiging van ambtsdragers. Maar ik heb m aangepast en gebruikt voor andere diensten] [Deze preek is oorspronkelijk geschreven bij de bevestiging van ambtsdragers. Maar ik heb m aangepast en gebruikt voor andere diensten] Liturgie ochtend Votum Vrede-/zegengroet Genade, barmhartigheid en

Nadere informatie

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus

Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Marcus 10,13-16 - Kleine en grote kinderen: iedereen is welkom bij Jezus Gezinsdienst Liturgie Welkom en mededelingen Voorzang: - Gezang 132 - Opwekking 461 - Gezang 146 Stil gebed Votum / groet Zingen:

Nadere informatie

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom!

In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter. Van harte welkom! In deze dienst wordt gedoopt: Tijn Bouter Van harte welkom! Welkom en gebed Weet Je Dat De Lente Komt Weet je dat de lente komt, lente komt, lente komt Weet je dat de lente komt, alles loopt weer uit De

Nadere informatie

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort

DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED. 7 e Zondag van Pasen. 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort DIENST VAN SCHRIFTLEZING EN GEBED 7 e Zondag van Pasen 8 mei 2016 Oud-katholieke parochie van de H. Georgius, Amersfoort Welkom door een kerkmeester Openingslied:, hoe Hij zijn belofte houdt, die de mens

Nadere informatie

SKG 5 februari 2017 Vriendschap. Voorganger: ds Paulineke Eigenhuis Organist: Harm Jansen Ouderling van dienst: Karlien Lankman Beamer: Barry en Edze

SKG 5 februari 2017 Vriendschap. Voorganger: ds Paulineke Eigenhuis Organist: Harm Jansen Ouderling van dienst: Karlien Lankman Beamer: Barry en Edze SKG 5 februari 2017 Vriendschap Voorganger: ds Paulineke Eigenhuis Organist: Harm Jansen Ouderling van dienst: Karlien Lankman Beamer: Barry en Edze Welkom en mededelingen Stilte (gemeente gaat staan)

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft.

Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. Van harte welkom! Welkom! Welkom! Wat fijn dat u bij ons in de kerk bent! Met dit kleine boekje willen we u graag vertellen wie we zijn, hoe we dingen doen en wat ons drijft. U bent te gast in de Hervormde

Nadere informatie