H E T V O R C H T E R K E R K B L A D 21 e jaargang nr. 6 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "H E T V O R C H T E R K E R K B L A D 21 e jaargang nr. 6 juni 2015 www.kerkvorchten.nl"

Transcriptie

1 H E T V O R C H T E R K E R K B L A D 21 e jaargang nr. 6 juni MEDITATIE Spreken is goud, zwijgen is minder.. Je hebt dat wel eens dat je op vakantie gaat en in een rit naar je vakantieadres wilt rijden. Soms is het echter eigenlijk net iets te ver om fris te blijven. En toch doe je het. Hoe houd je dat dan vol, zonder dat je in slaap valt? Je kunt van alles bedenken. Het raampje gaat open. De radio hard aan. Je gaat dingetjes eten en drinken. Je blijft praten met degene die naast je zit. Ja, dan blijkt ineens: wakker blijven gaat niet vanzelf. Het is hard werken! Dit thema Wees wakker heeft te maken met de situatie waarin onze vervolgde broeders en zusters zich vaak bevinden. Maar dat niet alleen. Ook als christenen in het zogenaamde vrije Westen kunnen we ons al te makkelijk in slaap laten sussen. Een voorbeeld hebben we de afgelopen weken weer gezien in Charlie charlie challenge. Ruim baan voor geestelijke experimenten op basisscholen. Boze geesten worden uitgedaagd door kinderen om te laten zien of ze er zijn in de klas of waar ook maar dat weerzinwekkende spelletje wordt gespeeld. Dat dat zomaar allemaal kan in onze tijd. Dat kinderzielen door volwassenen zó in de waagschaap kunnen worden gesteld! Ronduit verschrikkelijk! En waar is dan het waarschuwend commentaar door christenen die echt voor hun geloof staan? Gelukkig horen we gaandeweg we hier en daar reacties. Maar het ergste wat je wel kunt doen is stilzwijgen. Met andere woorden, voor je het weet slaap je. Nee, is de oproep van Petrus aan de gemeenten in wat nu Turkije is, blijf wakker! Wees op uw hoede, want uw vijand, de duivel, zwerft rond als een brullende leeuw, op zoek naar een prooi. Stel je tegen hem teweer, gesterkt door uw geloof! Ze waren niet lang geleden tot geloof gekomen in de Here Jezus. Moesten het leven vanuit het geloof in de Drieënige God nog leren in het alledaagse leven. Maar één ding was voor hen allemaal wel direct duidelijk: als je in Jezus gelooft, hoor je er niet meer bij in de samenleving. Opeens werden ze vreemd aangekeken. Zulke spelletjes, zoals ik net noemde, die moeten toch kunnen? Doe niet zo ouderwets. Als je het niet probeert weet je ook niet wat het is. Maar weet wel dat God de HERE al in het Oude Testament precies deze dingen aan Israël ronduit verbiedt (Num.6:18v.). Als ze zich daar wel mee inlaten, ontstaat er een diepe kloof met hun God. Wordt de relatie met Hem vertroebeld. Kan Hij Zijn zegen aan hen niet meer geven! Vandaar, niet doen! Voor je eigen bestwil. Niet doen en anderen ervoor waarschuwen, zodat ze niet, en zeker onze jonge kinderen niet, zodat ze niet in een val lopen waar ze zelf niet meer uit kunnen komen omdat de boze hen in zijn macht heeft kunnen krijgen. Christenen in Klein Azië werden opeens dus ook vreemd aangekeken. En de overheid ging nog een stapje verder. Zij ging tot vervolging over. Dit is helaas ook de realiteit voor miljoenen gelovigen die als Moslim Jezus leerden kennen. Door de keus voor Jezus staat hun hele leven op de kop. Ja maar, je kunt toch niet alle weerstand tegen het geloof en alle ellende in de wereld aan de duivel toeschrijven? Maak je het dan niet te heftig? Te moeilijk? Te zwaar? Laten we naar mijn mening de macht van de boze en zijn invloed in kerk en samenleving niet

2 onderschatten. Paulus zegt in Efeze 6 met nadruk dat de strijd die en het lijden dat we ervaren, soms door wat anderen christenen aandoen, soms door wat we zelf diep in onze ziel aan twijfel en onrust ervaren, niet een strijd is tegen mensen, maar tegen de machten van het kwaad. Wat heel belangrijk is om er niet bang voor te worden. Christus heeft de overwinning reeds behaald. Als we in Hem blijven en Hij in ons, kan de boze opns in principe niets doen. We zijn ook alert op die geestelijke strijd in onze eigen omgeving. En in ons eigen hart. Het enige wat we daarbij hoeven te doen is ons bewust te zijn wat er gaande is en ons te concentreren op ons leven met Jezus. Dat kan zich bijvoorbeeld uiten in het niet spreken in vijandtermen, maar in woorden van liefde. We laten ons niet leiden door angst, maar door de liefde van God. We zwijgen niet, maar waarschuwen met een liefdevol hart. Hoe doet u, hoe doe jij dat in het leven van alledag? Onze zieken.. We denken aan u die ziek bent, een onderzoek moet ondergaan of verpleegd moet worden, thuis, in een ziekenhuis of zorgcentrum of op andere wijze. We denken aan.... Attie Draaijer (Wolbertsdijk 2A, 8191NW te Wapenveld), je moet en lange weg gaan om herstel te zien en te merken, maar weet je gelukkig gedragen door de Here God. Hoe vol kracht en troost zijn de psalmen, ook psalm 42 en 43. Hij zij steeds met je!.. Truus van Lohuizen (Vorchter Enkweg 9, 8193 KM te Vorchten), die door een val een heupfractuur heeft opgelopen. De afgelopen week is zij in het ziekenhuis geholpen. We wensen je een goed en spoedig herstel toe, Truus. We wensen u en jou Gods nabijheid en kracht toe en dragen allen op in onze gebeden, wetend dat we in Gods Hand altijd veilig zijn, hoe onze levenssituatie ook is. We wensen u allen Gods nabijheid en kracht toe. Ps.18:31 Gods weg is volmaakt; des Heren woord is zuiver. Hij is een schild voor allen die bij Hem schuilen. Gedicht Veilig in Gods Hand Ja, ik ben veilig in Gods Hand, Want Hij bestuurt mijn lot en Daarom bouw ik niet op zand, Maar op mijn Heer en god. Wat mij dan wedervaren mag Aan moeite en gevaar, De Heer is met mij elke dag. Hij troost mij wonderbaar! Ja, ik ben veilig in Gods Hand, Niets wat mij van Hem scheidt. Hij heeft met eeuwige liefdeband Mij t beste deel bereid, Wat Jezus stierf voor mij aan t kruis. Hij gaf voor mij Zijn bloed Nu leidt Hij mij naar t Vaderhuis, In voor en tegenspoed. Ja, ik ben veilig in Gods Hand, Daar leg ik mij op neer. Zijn kostbaar Woord houdt eeuwig stand, Dat sterkt mij telkens weer. Hij weet de weg, wat ik moet ondergaan Aan moeite, smart en pijn, Maar Hij ziet mij vol liefde aan En zal dichtbij mij zijn. Ja, ik ben veilig in Gods Hand, Voor tijd en eeuwigheid. Hij gaf doktoren veel verstand, Maar Hij bepaalt de tijd. Al ga ik door een duister dal, Ik ga toch niet alleen. Hij slaat, wanneer ik vrezen zal, Zijn armen om mij heen.

3 NAAR DE KERK!! JAAP VERMEIJ was hier in de pastorie en in de kerk (!). We hadden een hartelijk kennismakingsgesprek. Jaap was hier met zijn broer Patric uit Bilthoven. Ondertussen is Jaap weer terug in Chili bij zijn vrouw Virginia. Het is heel fijn dat Jaap de moeite heeft kunnen nemen om Vorchten nog eens te bezoeken! Zo wordt de oorlog met alles wat er ook in en om Vorchten speelde ook in ons persoonlijke en collectieve geheugen vastgehouden en dus niet vergeten. HERINNERINGEN uit de oorlog (?) - De telefoon belde uit Heerde. Jongens uitkijken, een groep Duitse soldaten zijn op weg naar Vorchten. Her gebeurde in een maand in de tweede helft van Als de weerlicht liepen we NAAR DE KERK!! Dominee Dijkstra was óók gewaarschuwd en had de ladder in de ruimte achter het orgel al klaargezet. Wij naar boven geklommen, de planken over in het half donker naar het gedeelte vooraan onder het dak, boven het plafond van de kerkzaal. Daar hadden we vroeger al hooi neergelegd, een uitstekende schuilplaats. Wij: de jongens Verweij, mezelf en nog een paar anderen. Ik was de jongste, 16 jaar, de anderen boven de 20, netjes daar verborgen. We hebben daar een paar maal gezeten. Moeilijke tijden voor het vaderland. Ik was ondergedoken bij de familie Verweij, de timmerman. Tante Anne, de vrouw des huizes en zuster van mijn grootvader aan moeder s kant, Johanna Verweij Jänicke. Haar graf ligt nu samen met dat van haar man op het kerkhofje achter de kerk. Op mijn 23ste emigreerde ik naar Chili. Trouwde aldaar met Virginia, een Chileense, kregen samen twee zonen (Jan en Paul) en hebben nu 5 kleinkinderen. Op mijn 75ste verjaardag, vorige maand (2003) kreeg ik als geschenk van beide zonen (nu 36 en 38 jaar (2003)) een reis naar Nederland voor de eerste keer met z n drieën. Natuurlijk óók naar Vorchten. Aan de bel getrokken van het voormalige huis van de timmerman, heet nu De Stulp. Mevrouw Niesing liet ons naar binnen. Werden getrakteerd op een kopje koffie. Typische gastvrijheid bekend op het platte land. Veel veranderd in 50 jaar? Tja, de appelboomgaard achter het huis is er niet meer. ( ) De school is ook weg. De jongens Verweij (Dirk, Henne, Joop, Bertus) gestorven. De jongste van de broers, Willem, woont in Lent getrouwd met Anneke de zuster van de vrouw van dominee Dijkstra. Dominee Dijkstra overleden in Herinneringen! Ondanks de moeilijke oorlogsjaren toch mooie herinneringen, de saamhorigheid, één voor allen, allen voor één. Wat is niet veranderd? De gastvrijheid, de hartelijkheid op het platte land. En natuurlijk de kerk. Dominee Schaper (2003) liet ons de kerk binnen. (Na twaalf jaar opnieuw, maar nu door dominee en mevrouw van den Top). Onderbrak zijn middagmaaltijd. Liet ons drieën de ladder opklimmen. (Dat hebben we nu niet gedaan) Achter het orgel naar de toenmalige schuilplaats. Beide zonen nieuwsgierig naar hun vader s oorlogsbelevenissen. Vorchten veranderd? Ja natuurlijk in tastbare zin wel maar in geest niet, want daar zorgt de kerk wel voor. Die steekt boven alles uit, staat daar al meer dan duizend jaar en zal daar blijven staan. In mijn gedachten eeuwig lang. Vorchten, klein op de kaart maar groot in mijn herinneringen. Jaap Vermeij Jänicke, Mei, 2003 / 2015 Santiago, Chili Luther: Vijfde bede: Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Er zijn mensen die hun eigen zonden vergeten en de zonden van hun naaste zo groot maken dat zij zonder zich te schamen durven te zeggen: Ik wil en kan hem dat nooit vergeven, ik kan hem nooit meer liefhebben. Dezen hebben balken (vgl. Mattheüs 7:3 vv), ja, hele boomstammen in hun ogen en kunnen niet zien. Maar aan het splintertje of het kleine takje in

4 het oog van hun naaste willen zij niet voorbijgaan. Op deze manier houden zij hun eigen zonden voor niets, maar de zonden van hun naaste meten zij breed uit. Zij willen dat God hun eigen grote schuld vergeeft, terwijl zij als het hun naaste betreft het geringste niet ongewroken willen laten. Al zouden zij geen andere zonde of schuld hebben, dan is toch deze balk in hun oog al groot genoeg. Zij willen niet alleen niet vergeven, maar bovendien eigenen zij zich toe wat God alleen toekomt (vgl. Romeinen 12:19). God is wonderlijk in Zijn richten en in Zijn rechtvaardigheid, want God zoekt de grootste schuld in hem die niet vergeven wil, en niet in hem die de schade en het leed veroorzaakte. Daarom wordt voor allen die niet willen vergeven, deze bede tot zonde, zoals in de Psalmen staat: Zijn gebed zal tot zonde zijn (vgl. Psalm 109:7). Zodat, terwijl ze bidden om Gods genade, zij zich juist Gods toorn en ongenade op de hals halen. Het is alsof je luid roept: Ik wíl niet vergeven!, maar toch voor God gaat staan en met de mond murmelt: Vergeef ons onze schulden, gelijk wij onze schuldenaren vergeven. Dan zeg je zoveel als: O God, ik ben een schuldenaar bij U, zoals ikzelf ook een schuldenaar heb die mij schuldig is. O God, nu wil ik hem niet vergeven, daarom wilt U ook mij niet vergeven. Hoewel U mij gebiedt te vergeven, wil ik U toch niet gehoorzamen. Ik wil liever U, Uw hemel en alles opgeven en eeuwig bij de duivel zijn. Kijk nu eerst eens, arm mensenkind, of je een dergelijke vijand hebt of verdragen moet, die je voor de mensen zo vervloekt maakt, als dat je nu jezelf voor God en alle heiligen vervloekt maakt met je eigen gebed? En wat heeft hij je gedaan? Een tijdelijk verlies! Wel, waarom wil je dan jezelf om een klein tijdelijke verlies in het grote en eeuwige verlies storten? Let eens op, o mens, niet een ander benadeelt je, maar door niet te vergeven breng je jezelf een eeuwig nadeel toe, zoals de hele wereld je niet kan aandoen. Auslegung des Vaterunsers für die einfältigen Laien, 1519, vgl. WA 2, 118, , 18 en onze website: (contact op de homepage). Diaconale hulp Voor kleding en speelgoed voor Oost Europa kun(t) u / jij nog steeds terecht bij de diaconale kar bij de pastorie, kerkweg 19 in Vorchten. Meestal is deze open. Tenslotte Het bovenstaande staat vanzelfsprekend in het teken van 'zo de Here wil en wij leven.' We leven mee met mensen in nood, zorg en vervolging. Langzaamaan gaan we weer de zomertijd in. Een mooie tijd van het jaar. Geniet van de mooie dingen die er in Gods prachtige schepping gebeuren. Een hartelijke groet, ook namens mijn vrouw Ellen en onze kinderen Jonathan en Josephine, ds. G.J. van den Top Van de kerkenraad Van de diaconie Collecten: 21 juni Compassion 28 juni Instandhouding eredienst Gift 10 euro voor de kerk

5 10 jaar Openluchtdiensten in Vorchten Op 21 juni vindt voor de tiende keer een openluchtdienst plaats op het veld aan de Kerkweg, naast de kerk in Vorchten. Om dit lustrum extra feestelijk te maken heeft de hervormde kerk van Veessen haar hulp aangeboden en hebben we de band Lev kunnen uitnodigen. Thema voor deze avond is Elke dag Vaderdag. Jongerenspreker Corjan Matsinger zal dit thema uitdiepen. Vanaf uur staat de koffie/thee klaar, met natuurlijk, zoals u van ons gewend bent, iets lekkers erbij. Om uur begint het programma, zorg dat u erbij bent! Er staan stoelen en banken klaar, maar om zeker te zijn van een goede zitplaats raden wij u aan een eigen stoel mee te nemen. Van harte welkom in Vorchten tijdens de langste dag! LEV LEV is een Nederlandse band die bestaat uit bevriende muzikanten die al jarenlang met veel plezier en toewijding muziek maken. LEV is een band die kerken wil helpen op een enthousiaste en inspirerende manier aanbiddingsmuziek in de kerkdienst vorm te geven. Hierbij probeert de band aan te sluiten bij de identiteit van de gemeente waar zij speelt. In de afgelopen twee jaar heeft LEV medewerking verleend aan zowel grote evenementen als het Flevo Festival, Opwekking, Strandheemfestival en New Wine, als aan vele kerkdiensten door het hele land. In april 2010 bracht LEV haar eerste album uit, met als titel Words are not enough. Het is een veelzijdig album met eigentijdse, enthousiasmerende uptempo songs, prachtige ballads en een verrassend gevoelig Nederlandstalig nummer. Het tweede album 'Met hart & handen' is uitgekomen in 2012 en bevat 9 nieuwe liederen en daarnaast bewerkingen van o.a. de bekende kerkliederen Grote God Wij Loven U en Neem Mijn Leven. In oktober 2015 zal het derde album van LEV verschijnen, wederom een Nederlandstalig album met nieuwe liederen en bekende liederen in een nieuw jasje. Corjan Matsinger, is getrouwd met Anneke en vader van vier kinderen. De afgelopen jaren is Corjan wekzaam geweest als teamleider van de afdeling Kerk bij Youth for Christ. In de

6 periode van werkte hij als missionair jongerenwerker in Zeist. Van gaf hij les aan de post-hbo jongerenwerkersopleiding (Wittenberg). In 2015 is hij aan de slag gegaan als zelfstandig ondernemer. Sinds 2010 klimt Corjan regelmatig in de pen. Inmiddels is hij de auteur van diverse boeken over (missionair) jongerenwerk zoals Heilige grond en Heilig vuur, daarnaast is hij ook medeauteur van het Handboek voor jeugdpastoraat en Denkstof studies. Zijn nieuwste boek Het voordeel van de Twijfel (2014) schreef hij samen met Reinier Sonneveld voor jongeren van 15 jaar en ouder over de rol die twijfel kan spelen in je geloof. Corjan heeft een passie voor spreken, en staat geregeld op het podium onder andere voor spreekbeurten voor jongeren tijdens jeugddiensten en festivals. Daarnaast geeft hij veel lezingen voor ouders en jeugdleiders. BOUWPLAATS Hallo allemaal, We zijn als commissie al weer druk in de weer met de voorbereidingen voor de Vakantie Bijbel Week van 2015!! Dit jaar is het thema De Bouwplaats-! Vorig jaar hebben we voor het eerst met de grotere kinderen hutten gebouwd en dat was zo n succes dat we dat dit jaar ook weer willen doen en nog veel meer leuke dingen!!! Op 18,19 en 20 augustus in Veessen. Ben je (bijna) in de Basisschool leeftijd dan ben je van harte welkom!! Het is van en als je uit Vorchten eo komt dan kun je meerijden op de kar. Die rijdt van de kerk in Vorchten (9.00) naar de Kerk in Veessen en weer terug( om ong ) Op Donderdagavond hebben we nog een inloop avond en op Zondag morgen een afsluitende dienst om 9.30 KOM ALLEMAAL EN NEEM JE VRIENDEN MEE!!! Voor info Hettie Töpfer ,Tineke Visser of Karin Huiskamp Voor de VAKANTIE BIJBEL WEEK hebben we altijd veel vrijwilligers nodig.

7 Wij doen een OPROEP aan iedereen die wil helpen bouwen aan een positieve, fantastische,blije,gezellige en nooit te vergeten -HERINNERING voor de kinderen uit onze dorpen. Denk niet ik heb 2 linkerhanden dus aan mij hebben ze niks we werken samen en er is zeker iemand bij die 2 rechterhanden heeft en die heeft uw/jouw linkerhanden dan weer nodig!! THEMA IS De BOUWPLAATS - De tent staat dit jaar in Veessen (bij de kerk) op 18,19 en 20 augustus De ochtenden zijn van We hebben al van alles voorbereid aan toneel, knutsels enz en willen o.a ook weer hutten gaan bouwen. Daar kunnen we ook zeker HULP en MATERIAAL bij gebruiken. Hebt u nog pallets,planken,hamers,spijkers oid wat we kunnen gebruiken, neem dan aub even contact op met Henry van Ommen (tel.nr ) Er is een oppas aanwezig voor de kinderen van de vrijwilligers.(onder de 4 jaar) Ook jongelui die net,of al even van de Basisschool af zijn willen we graag UITNODIGEN om te komen helpen!!! We hebben afgelopen jaren gemerkt dat, als we de handen ineen slaan,samen er een geweldig feest van kunnen maken!! Zonder uw /jullie hulp kunnen we niks beginnen dus KOM ALLEMAAL OP DINSDAG AVOND 16 JUNI en op 17 augustus is er een vrijwilligers bijeenkomst in de Boerbrink (bij de kerk in Veessen) koffie start! WEES WELKOM Kijk ook eens op de Facebook pagina Vakantie Bijbel Week Vorchten-Veessen Hoi allemaal, Na een heerlijke,en zeker GESLAAGDE Hemelvaartsdag kan ik jullie weer Up-to-date houden. Dankzij jullie hulp heb ik het geld voor mijn reis naar New York bij elkaar, en daar ben ik jullie heel dankbaar voor! Helaas heb ik te horen gekregen dat de reis niet meer door gaat, omdat er te weinig deelnemers waren voor New York. Ik ben nu aan het nadenken over een mogelijke reis dit jaar, of anders volgend jaar als nog naar New York te gaan. Ik houd jullie op de hoogte, Naomi Bredenhoff. Verhuisbericht Dag allemaal, Zoals jullie misschien wel weten ben ik 26 mei verhuisd naar Nunspeet. Ik heb een leuke tijd gehad in Vorchten en woon nu met 16 jongeren in Ons Huis in Nunspeet. Als jullie een keer willen komen kijken dan ben jij van harte welkom op Zoomweg 68n 8071 EL in Nunspeet. Zondag 13 juni is de opening van het gebouw en is er een opendag (van uur)voor iedereen die het wil gaan bekijken. Kijk ook op Groetjes Willemieke Vorderman

8 Kinderoppas 7 juni Marina de Velde en Karel 14 juni Gera en Willemieke 21 juni Merry en Flora 28 juni Zwiertje en Laura Schoonmaakrooster De kerk week 24 8t/m13 juni Gera van Werven Lieneke Schouten Ina v d Berg Marina de Velde 5 juli Hanneke en Karlijn 12 juli Margriet en Elise 19 juli Gerdien en Marina Bredenhoff De rank week 26 22t/m27 juni Dinie Bekamp Marry Smit Diane Vorderman Koffie drinken na de dienst Op elke 1 e zondag van de maand willen we samen koffie/thee drinken in de Rank De volgende personen staan op het rooster om koffie te schenken. 7 juni. fam. W. v/d Vosse Kerkweg 15 fam. J.A. Topfer Kerkweg 18a 5 juli. fam. H. Jongerman Wapenveld fam. H. Wonink Oene Diensten in Vorchten :30 Ds. J.D. Smit :30 Ds. J. de Vries Openluchtdienst mmv.corjan Matsinger en LEV :30 Ds. G. van den Top :30 Ds. G. van den Top :30 Dhr. M. de Bloois Agenda 16 juni uur vergadering evangelisatie-zendingscommissie 16 juni vrijwilligersavond vakantie bijbelweek 17 juni uur Kerkenraadsvergadering 21 juni uur openluchtdienst 17 aug vrijwilligersavond vakantie bijbelweek 14-jun Vrijzinnige geloofsgemeenschap Heerde dhr L.C. Bulens jun Nederlands gereformeerde kerk Heerde/Epe ds. R.C. Vervoorn jun Hervormde gemeente Emst ds. E. van den Noort jul Geref. Kerk Vrijgemaakt Wapenveld Copy Vorchter kerkblad (voor juli en augustus) uiterlijk inleveren 2 juli bij Johan Vorderman

9 Voorganger: ds. G.J. v/d Top Kerkweg KJ Vorchten Kerkrentmeesters: Jan Wonink Kerkweg KJ Vorchten Henri Bredenhoff Wolbertsdijk 3i 8191NW Wapenveld Vacature Diakenen: Harry de Velde Marledijk KP Marle Jeroen Topfer Kerkweg 18a 8198KJ Vorchten Hein Vels Wolbertsdijk NW Wapenveld Ouderlingen Herman Colijn Kerkweg KL Vorchten Johan Vorderman Losweg KC Vochten Vacature Koster: Ton v/d Vosse Papenlandseweg KH Vorchten Organist: Albert Dijkslag Losweg KC Vorchten Bankrekening kerkrentmeesters NL04RABO Girorekening,, NL82INGB Bankrekening diaconie NL93RABO Bankrekening jeugdraad NL39RABO

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen

Gemeente: hoe gaan wij om met vluchtelingen, armen, vreemden? o Die de afgelopen tijd soms letterlijk uit de boot vielen Kindervoorbeeld (na Schriftlezing) Jongens en meisjes, Schoolreisje, Efteling Juf heeft gezegd: let goed op elkaar Iedereen hoort erbij en mag meedoen! Maar groepje van 4, en eentje komt erbij o Niet de

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst.

10x Raak. Evangelisatie onder de loep genomen... ... en in een nieuw daglicht geplaatst. 10x Raak Evangelisatie onder de loep genomen...... en in een nieuw daglicht geplaatst. 2002 Benjamin Aeilkema, Winterswijk Uitgave van Mercy Publishers Nederland www.mercypublishers.nl Alle Bijbelteksten

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1

Jaargang 2 Nummer 6. Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 Jaargang 2 Nummer 6 Fijne feestdagen gewenst! V@st&Zeker 6 1 In dit nummer : M@ilbox! Kampdata Cambodja-m@il! Een kerst om nooit te vergeten Romeinen Vragenbox?????? De geheime gang Puzzelbox Bileam, de

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Zondag 27 april v.m. Psalm 71 : 14, 17 n.m. Psalm 68 : 9, 10 Donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 34 NUMMER 5 MEI 2015 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk?

Het begin. De weg tot God. Wie is God eigenlijk? Het begin Geloven in God - hoe begin je daarmee? Je hebt erover gehoord van anderen en mogelijk ken je mensen die in Hem geloven. Misschien ben je zelf tot de ontdekking gekomen dat een leven zonder God

Nadere informatie

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN

K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN K E R K E N S A M E N SAMEN KERKEN JAARGANG 33 NUMMER 5 MEI 2014 Kerken Samen Samen Kerken (KSSK) is een gezamenlijke uitgave van: de Hervormde Gemeente s-graveland de Hervormde Gemeente Kortenhoef de

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen

Op de. weg. The Glory of Christmas. Studie Bobby Schuller: Bent u op de goede weg? Mijn kruispunt. Persoonlijke verhalen hoop magazine is een uitgave van hour of power nederland en verschijnt zes keer per jaar nummer 70 - november 2014 losse verkoopprijs 2,95 via hourofpower.nl/winkel gratis uitgave voor donateurs i n d

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

ALS EEN BOOM DIE GROEIT

ALS EEN BOOM DIE GROEIT ALS EEN BOOM DIE GROEIT WAAROVER PRATEN ZIJ DAAR OP ZOLDER? JONGERENDIENST OOSTERKERK: VIER DE ZONDAG OP DE VIERDE ZONDAG 1 Voorwoord / Dankwoord Op de vierde zondag van de maand is er de Vier de Zondag

Nadere informatie

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11

KERKBLAD. 50 jaar Nes Ammim. van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede. 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 16 en 23 juni 2013 jaargang 21 nr. 11 KERKBLAD van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Taborgemeente Ede Redactie: Wim Assink G. Foulkesweg 259, 6703 DK Wageningen Tel. (0317) 84 34 54 Gerben Rietman

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht

De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht De gelijkenis van de onbarmhartige dienstknecht Lees : Mattheüs 18:21-35 Eerst lezen Daarna volgen er vragen en opdrachten Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was,heeft Hij gelijkenissen verteld

Nadere informatie

Ruimte maken is ruimte laten

Ruimte maken is ruimte laten Nr. 5 - Juni 2013 - Jaargang 43 (Oegstgeester Kerkblad) is een uitgave van de Raad van Kerken Oegstgeest Ruimte maken is ruimte laten Iedereen die de Regenboogkerk aan de Mauritslaan in zijn oude vorm

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Oudenhoorn

Protestantse Gemeente Oudenhoorn JULI AUGUSTUS 2014 Protestantse Gemeente Oudenhoorn Kerkdiensten Zondag 6 juli 9.30 uur Ds. Koster, Spijkenisse Zondag 13 juli Mw. N.van Embden Zondag 20 juli Kindernevendienst Zondag 27 juli 9.30 uur

Nadere informatie

Preek Waarom zou ik belijdenis doen?

Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Preek Waarom zou ik belijdenis doen? Waarom zou ik belijdenis doen? Deze vraag kom ik regelmatig tegen. Met als mogelijke reacties: Ik ben niet goed genoeg. Ik zondig immers elke dag; of, wat is de meerwaarde

Nadere informatie

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011

vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 vgknieuws Nr. 12 oktober 2011 Tijd om volwassen te worden 'Nergens tref je een zo sterke en radicale spiritualiteit aan als onder jongeren. Het is heerlijk om met jongeren te werken. Hun spontane geloofsbeleving

Nadere informatie

Pinksteren Kiezen om mee te doen

Pinksteren Kiezen om mee te doen woensdag 13 mei 2015 Kerkblad 3 Pinksteren Kiezen om mee te doen Ds. Bert Altena Pinksteren is de laatste jaren wat onderbelicht gebleven, zegt een van de leidsters van de kindernevendienst. Een beetje

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie