Strategy Background Papers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategy Background Papers"

Transcriptie

1 03 april 2013 Goud is een verzekering, geen belegging Er zijn nog vaste waarden. Als papiergeld wordt gewantrouwd, vlucht men naar goud. Voor een ounce goud werd op 5 september 2011, bij een van de dieptepunten van de euro-crisis, een recordprijs van 1898 $ per ounce neergeteld. Sedertdien is de aantrekkingskracht gebleven. Goud is niettemin een minderwaardige belegging. Het brengt alvast geen rente of dividend op. Het rendement komt enkel van een eventuele prijsstijging. De ontwikkeling van de goudprijs sluit op langere termijn nauw aan bij die van andere grondstoffen (metalen). Nochtans is goud niet schaars en is het economisch belang zeer marginaal. De monetaire rol van goud is al lang uitgespeeld (op 15 augustus 1971 euthaniseerde President R. Nixon een lange doodstrijd van de goudstandaard). Een andere hardnekkige mythe is dat het edelmetaal bescherming biedt tegen inflatie. Niets is minder waar. Integendeel, er zijn voldoende redenen om een trendmatige daling van de reële goudprijs te verwachten. Een faire goudprijs ligt rond 600 dollar per ounce. Er is maar een goede reden om goud in een beleggingsportefeuille op te nemen: als verzekering tegen oorlog, revolutie of het ineenstorten van het geldsysteem. Wie daarop wil inspelen, let evenwel niet op de prijs. Sinds de aanslagen van 11 september 2001 in de VS heeft de goudprijs zijn negatieve trend, waarin het meer dan twintig jaar gevangen zat, doorbroken. De haussebeweging in de periode paste in een ruimere context van een come back van de grondstoffen. Maar vooral de kredietcrisis en later de eurocrisis - de vrees voor het ineenstorten van de financiële sector - dreef in beleggers massaal naar het edelmetaal. Het was misschien geen vaste, dan toch een tastbare waarde op een ogenblik dat giraal geld geen zekerheid meer bood. De goudprijs steeg spectaculair tijdens de eerste fase van de kredietcrisis, nl. van 637 USD/ounce 1 eind maart 2007 tot 993 USD midden Nadien bleef ze lange tijd rond dat niveau schommelen. Het uitdiepen van de financieel-economische crisis (met het hoogtepunt in het debacle van Lehmann Brothers op 15 september 2008) had, eigenaardig genoeg, nog weinig impact. Een nieuwe opmars werd pas in maart 2009 ingezet, merkwaardig genoeg rond de tijd dat het sentiment op de financiële markten kantelde. Op 5 september 2011 werd met een prijs van 1898 $/ounce een nieuw record gevestigd. Dat was niet toevallig naar aanleiding van een nieuw dieptepunt in de Griekse schuldencrisis (akkoord van Europa dat onderhandelingen met de banken over een vrijwillige schuldherschikking mag worden opgestart en straatgeweld in Athene, dat zal uitmonden in de val van de regering Papandreou). 1) Troy ounce = 31,103 gram. De term karaat verwijst bij edele metalen naar de zuiverheid en wordt in 24sten uitgedrukt. De meeste juwelen hebben een goudgehalte van 18 (75%) tot 20 (83%) karaat. De Zuidafrikaanse goudmunt Kruegerrand heeft een zuiverheid van 22 karaat en weegt daardoor iets zwaarder dan 1 ounce, de Canadese Mapple Leaf 24 karaat (0,999). Strategy Background Papers

2 Sedertdien is er nauwelijks sprake van ontspanning. Niemand ontkent dat de wereld vol risico s is, maar die risico s zijn niet nieuw, minder acuut zelfs dan in de ijzige winter van if de stormachtige lente van 2012 (Grexitfobie) en in vele andere segmenten van de financiële markten is een afnemende risicoaversie merkbaar. Allicht trekt het edel metaal nu vooral momentumbeleggers aant, die zich gesterkt voelen in het magere rendement van vastrentende activa. Hun geloof in goud onderbouwen ze door een diepgeworteld conjunctuurpessimisme, het deflatiespook, de op til zijnde hyperinflatie (monetaire financiering van de begrotingstekorten), andere vloekprofetiën en wordt gesterkt door de stijging van de goudprijs zelf. Niet alleen risicoaversie wordt aangehaald als drijfveer van de prijshausse van de jongste jaren. Andere factoren moeten een fundamenteel opwaartse trend rechtvaardigen. Er is de sterke vraag vanuit Azië tegen de achtergrond van een teruglopende mijnproductie, in lijn met de ontwikkeling van andere metalen. Goud wordt, net zoals andere grondstoffen overigens, gezien als een volwaardig beleggingsalternatief in een omgeving van lage absolute rendementen en als bescherming tegen inflatie. De huidige beleidsmix van excessieve begrotingstekorten en een agressieve monetaire politiek van nul-rente en massieve liquiditeitsinjecties kunnen op termijn slechts tot inflatie leiden, al dan niet bewust nagestreefd door de overheden van het Westen. De centrale banken uit de Emerging markets (met de Chinese op kop) zouden het beu zijn papieren dollars op te potten en hun groeiende internationale reserves meer in goud willen aanhouden. Heeft goud een (nieuwe) toekomst? Is goud opnieuw beleggingswaardig geworden? Is goud niet het goede (schaarse) geld in tegenstelling tot het slechte (overvloedige) girale geld? Is de vlucht naar reële activa een nieuwe trend of slechts een zeepbel, die wacht om doorprikt te worden? Rente noch dividend Goud heeft altijd al een zekere aantrekkingskracht uitgeoefend. Vooral op diegenen die papieren ( a fortiori girale ) beleggingen wantrouwen of de voorkeur geven aan waardevaste en fysiek tastbare beleggingsvormen. Aan goud kleven vele mythes. Een eerste nuchtere vaststelling is alvast dat goud een steriele belegging is. Het keert rente noch dividend uit. Het beleggingsresultaat is volledig afhankelijk van een eventuele prijsstijging. Hoe langer de beleggingshorizon, des te belangrijker dit mankement wordt. Dit argument heeft natuurlijk sterk aan kracht ingeboet, nu de rentevoeten historisch laag zijn en inflatie niet aan de orde is. Die lage opportuniteitskost verklaart meteen waarom goud vandaag zoveel aantrekkingskracht uitoefent. Een grondstof als een andere Een belegging in goud is vergelijkbaar met een andere belegging in een grondstoffenmarkt. Goud gedraagt zich ook almaar meer als een gewone grondstof. De correlatie tussen de prijsontwikkeling op de goudmarkt en een brede maatstaf van de algemene prijsontwikkeling op de grondstoffenmarkten is de voorbije jaren gestegen. Grafiek Goud- en grondstoffenprijzen (in USD) /01/98 7/01/00 7/01/02 7/01/04 7/01/06 7/01/08 7/01/10 7/01/12 Goud Industriële metalen Strategy Background Papers

3 Marginalisering Het economische belang van goud is heel beperkt en neemt nog af. De jaarlijkse omzet op de goudmarkt (exclusief speculatieve en intermediaire transacties) bedroeg vele jaren slechts 40 tot 50 miljard USD. Recentelijk is dat volume aangezwollen tot 200 à 250 miljard USD., Het leeuwendeel van het aanbod wordt opgenomen door de juwelenindustrie (gemiddeld 55% in de periode ). In deze sterk conjunctuurgevoelige sector in het Westen is de vraag sterk inkomenselastisch herstelde de vraag naar goud pas in 2004, na een vrij scherpe daling tussen 2000 en De goudvraag uit de juwelenindustrie piekte in 2007 en daalde in de crisisjaren 2008, 2009 en alweer in Daardoor lag de goudvraag vanuit de juwelenindustrie in 2012 meer dan een vijfde onder het piekniveau van Ook in de juwelenindustrie is goud als grondstof op zijn retour 2. Arbeidskosten (ontwerp en artistieke creatie) en kosten voor andere (niet altijd even edele) grondstoffen winnen aan belang. Azië (voornamelijk India en China) is een belangrijke speler (zie verder). Buiten de juwelenindustrie vindt goud zijn weg naar allerlei toepassingen in de industrie (ongeveer 12% van de eindvraag), voornamelijk elektronica 3. Die afzetmarkt is regressief, want goud wordt verdrongen door alternatieve producten. De beleggingsmarkt, in de vorm van goudstaven (rechtstreeks of onrechtstreeks via ETF s) en munten, staat ten slotte in voor 33% van de eindvraag. Het belang van de ETF s is de jongste jaren sterk gegroeid was het jaar van de sterkst aangroei. De voorbije twee jaar groeide de markt nog wel, maar veel beperkter. De bewering dat zij een tijdbom leggen onder de goudmarkt is fel overdreven. Zij zijn geen echt nieuw beleggingsinstrument (vroeger bestonden reeds goudrekeningen ) en hun belang blijft relatief bescheiden in vergelijking tot rechtstreekse beleggingen in fysiek goud (verhouding van ongeveer 1 op 6). Het monetaire belang van goud is al lang geschiedenis. Tot in 1971 fungeerde goud op een of ander manier als anker van het internationaal monetair stelsel, rechtstreeks onder de goudstandaard in de 19de eeuw, en onrechtstreeks onder de goudwisselstandaard (via de dollar) in de periode Alleen de uitgifte van gelegenheidsmunten, die overigens zelden betaalkracht hebben, is een nostalgische echo van dit verleden. Voor centrale banken is het aanhouden van goud als bestanddeel van de internationale reserves niet langer evident. Lang geleden wikkelden de centrale banken hun onderlinge vorderingen af via goudtransacties, maar ten tijde van de goudwisselstandaard verdrong de dollar het goud als clearinginstrument. De VS ontraadde eerst, ontmoedigde later en verhinderde uiteindelijk zelfs het gebruik van goud. Voor vele centrale banken is goud in vergelijking met deviezen een minderwaardig actief (geen rente, opslag- en beveiligingskosten, ) en bovendien niet geschikt voor interventies op de gelden wisselmarkten. Geen wonder dat de centrale banken van de industrielanden hun goudreserves de voorbije jaren systematisch hebben afgebouwd. Zij verkochten de afgelopen tien jaar jaarlijks netto gemiddeld 400 ton goud. Deze verkopen 4 van de centrale banken hebben sinds 1989 een bijna permanent karakter aangenomen, ondanks steeds terugkerende geruchten dat ze daarmee zouden stoppen. Hooguit is het tempo waarin de Westerse centrale banken hun goudreserves afbouwen de jongste jaren verminderd. De centrale banken van China, Rusland, Mexico en Saoedi- Arabië zijn de belangrijkste aankopers van goud. Sedert een vijftal jaar acceleert hun ritme van goudaccumulatie. Die opbouw van hun goudvoorraad krijgt veel ruchtbaarheid, maar is slechts de weerspiegeling van hun omvangrijke overschotten op de betalingsbalans en een diversificatie van de geaccumuleerde deviezenreserves. De resultante van de (afnemende) goudverkopen door de centrale banken uit de Oude 2) Kijkend naar mijn dochters verdringt hout goud. 3) De belangrijkste fysieke eigenschappen van goud zijn de goede electrische en thermische geleiding en de uitzonderlijk hoge graad van inertie (wat betekent dat het element zich niet gemakkelijk bindt aan andere elementen en daardoor lange tijd populair was in de tandheelkunde). 4) De vijf belangrijkste netto-verkopers zijn de centrale banken in de EMU, Zwitserland, het VK en het IMF. De EMU is meer gesloten dan de afzonderlijke lidstaten ooit zijn geweest. De deelnemende centrale banken hebben nu (veel) meer internationale reserves dan strikt noodzakelijk voor de financiering van de buitenlandse handel. Over een tijdspanne van tien jaar hebben de centrale banken van de eurozone hun goudberg met 13% afgekapt. Frankrijk was de grootste verkoper, maar ook Duitsland (toch een havik inzake monetair beleid) en België deden mee. De Italiaanse centrale bank was zo wat de enige, die geen goud verkocht.. Strategy Background Papers

4 Wereld en de (toenemende) goudaankopen door deze in de Nieuwe Wereld is de centrale banken gezamenlijk vanaf 2010 netto-aankopers van goud zijn geworden. Als beleggingsinstrument is goud vooral populair in (vooral Aziatische) opkomende landen, en/of in landen een sterk onderontwikkeld financieel systeem, waar weinig alternatieven voor handen zijn. Niet het beleggingsresultaat is het belangrijkste motief, maar beveiliging van het vermogen tegen (financiële en politieke) instabiliteit of crises. Een goudbelegging gebeurt er meestal in de vorm van juwelen. India is de voornaamste speler, China de tweede. Met de stijgende welvaart van een groeiende middenklasse mag een aanhoudende sterke vraag naar juwelen uit deze hoek van de wereld worden verwacht. Dat is het voornaamste argument voor diegenen, die in de huidige hoge goudprijzen een fundamenteel onevenwicht zien in een sterke vraag bij een slinkend aanbod. Nochtans mogen de jongste trends niet zomaar geëxtrapoleerd worden. Een verder sterke toename van de welvaart gaat gepaard met meer politieke stabiliteit, de uitbouw van een rechtsorde, ontplooiing van een modern financieel systeem, uitbouw van kapitaalmarkten, Kortom, er komen alternatieven voor het oppotten van goud. Het recente verleden heeft bovendien geleerd dat deze middenklasse prijsbewust is geworden. De prijshausse van de voorbije jaren heeft een levendige goudhandel doen ontstaan. Oude juwelen worden even gemakkelijk verkocht ls nieuwe gekocht. Dit betekent dat een combinatie van meer welvaart, meer vertrouwen in het eigen institutioneel kader en hoge goudprijs even zeer het aanbod kan don stijgen als de juwelenvraag ondersteunen. Niet schaars Het is een mythe dat goud een schaars goed zou zijn. Goud wordt namelijk niet verbruikt, maar (her)gebruikt. Goud verdwijnt niet in het productieproces. Recyclage is belangrijk en elke gram die wordt opgedolven, dikt de goudberg aan. De bovengrondse wereldvoorraad bedraagt vandaag naar schatting circa ton. Dat goud ligt opgestapeld in de kluizen van de centrale banken (circa ton), van particulieren (in de vorm van juwelen, circa ton en goudstaven & -munten, circa ton), investeringsfondsen (de ETF s, circa ton) en musea. Het groeit aan een tempo van om en bij de 1,4% per jaar aan. In 2012 lag de wereldgoudvoorraad 45 keer hoger dan de eindvraag van een jaar. Er zijn weinig sectoren die op dergelijke ruime en vlot mobiliseerbare voorraden kunnen rekenen. Strategy Background Papers

5 Wie in goud belegt, mag niet hopen op een terugkeer van de goudstandaard. Het agressieve monetaire beleid in het Westen met een overvloed aan kwantitatieve versoepeling door de Fed., de ECB, de Bank of England en de Bank of Japan heeft de populariteit van goud versterkt. De bazooka s van geldcreatie hebben het inflatierisico sterk verhoogd en de mythe, dat goud de ideale bescherming tegen dat risico zou zijn, is nu eenmaal taai. Opmerkelijk is dat her en der gepleit wordt voor een terugkeer naar de goudstandaard. Dat zou moeten voorkomen dat in de toekomst excessen in de kredietverlening de wereldeconomie opnieuw in een recessie zouden onderdompelen. Fiduciair stelsel Wat Geld zo uniek maakt, is zijn wezen van Drie-eenheid. Geld is tegelijkertijd een rekenmiddel (een bruin brood kost 2,10 euro, een boek 21 euro), een betaalmiddel en een opslagmiddel van waarde, koopkracht of vermogen (met 210 euro kan ik gedurende honderd dagen elke dag een brood kopen en/of gedurende tien maanden elke maand een boek) Net zoals de christelijke God duldt Geld geen concurrentie. Als in een land twee geldstelsels circuleren, treedt altijd specialisatie op. Het meest betrouwbaar geachte geld neemt de rol op zich van bewaarder van vermogen en verdwijnt in de kous. Het andere dient voor transacties en blijft als enige circuleren. Geld is dus een natuurlijk monopolie. Vandaar dat de emissie van geld een staatsaangelegenheid is. De Amerikaanse president R. Nixon beëindigde op 15 augustus 1971 formeel de comateuze toestand van de goud(wissel)standaard. Sindsdien heeft geld op geen enkele manier nog een dekking. Het heeft op zich geen intrinsieke waarde, maar geeft zelf waarde aan activa, goederen en diensten (rekenmiddel). Zijn waarde ligt erin dat iedereen het overal binnen het gebied van de muntunie en altijd (ook als uitgestelde koopkracht, vandaar zijn functie van stockage van vermogen) als betaalmiddel aanvaardt. Universeel aanvaard zijn, dat verwerf je alleen als het vertrouwen van het publiek niet geprikkeld wordt. Het vertrouwen in Geld steunt op verschillende pijlers. Sommige van die pijlers zijn overeind gebleven en misschien zelfs sterker uit de crisis gekomen. Bijvoorbeeld het charisma van de centrale bankiers (groter destijds bij Greenspan dan bij de huidige Fed-voorzitter Bernanke, maar groter bij de huidige ECB-voorzitter Draghi dan bij zijn voorganger Trichet), maar ook de onafhankelijkheid van de centrale bank (de Duitse Bundesbank laat niet na dit te etaleren). Andere pijlers hebben averij opgelopen. De stevigheid en de geloofwaardigheid van de privébanken, die almaar belangrijker geworden zijn in het proces van geldcreatie, heeft een forse deuk gekregen. De regelgever had de grotere rol van de banken in het proces van geldcreatie toegelaten (kredietverlening en geldschepping gaan samen) en in ruil het bankentoezicht verscherpt. Dat heeft gefaald. Het bankentoezicht heeft de bankencrisis niet kunnen voorkomen. Met kwantitatieve versoepeling ( de drukpersen draaien op volle kracht ) wordt een andere belangrijke pijler van het vertrouwen beschadigd. Het charisma van de centrale banken is onder meer gestoeld op omvang van hun (goud)reserves. Ook al is er sinds het opheffen van de goudwisselstandaard geen dekking meer van geld door goud en/of andere deviezenreserves - zelfs niet gedeeltelijk of indirect - de centrale banken bleven hun reserves koesteren. Goud is steriel (levert geen rente op, integendeel, de opslagkosten zijn relatief hoog) en lomp (niet handig om te tussenbeide te komen op de wissel- en de geldmarkten). Goud inruilen voor deviezenreserves was in het post-goudstandaardtijdperk een rationele beslissing geweest, maar werd niet op grote schaal doorgevoerd (zi hoger). Al het goud in de kluizen van de centrale banken moest het publiek een veilig gevoel geven. Met QE is alle schijn verdwenen. Of er nu veel of weinig geld in omloop is, gouddekking is er niet. Strategy Background Papers

6 Terugkeer naar de goudstandaard is ondenkbaar Nu het publieksvertrouwen in de status van geld op de proef wordt gesteld, rijst de roep naar een hervorming van het internationaal geldwezen. Nostalgici pleiten wel eens voor een herstel van de goudstandaard. Dat is volkomen ondenkbaar. Er zijn ten minste zeven redenen waarom dat zo is. De belangrijkste zijn reden 6 en 7, de overige dienen om het getal zeven mooi rond te maken. 1. Het belang van de goudsector in termen van bijdrage tot het wereld-bbp of werkgelegenheid is verwaarloosbaar. Het is niet rationeel het geldbeleid te laten afhangen van het wel en wee in een marginale sector of de geldgroei te laten verstoren door sociale onrust of natuurrampen, die de goudproductie verstoren. 2. Via de centrale banken is de uitgifte van geld een staatsmonopolie. Een goudstandaard werkt vlotter als de goudmijnen staatsbedrijven zijn dan als ze in privébezit zijn. In een goudstandaard blijft de nominale goudprijs bevroren, wat de rendabiliteit van de goudmijnen schaadt en investeringen ontmoedigt. Nog een reden om de goudmijnen te nationaliseren. 3. Slechts een klein deel van de goudproductie gebeurt in het veilige Westen (23% van de wereldproductie in Noord-Amerika en Australië, 37% in China, Zuid-Afrika, Rusland en Peru samen). Is het Westen bereid die landen een rol toe te bedelen in hun geldbeleid? 4. Europa heeft al lang geen goudmijnen of kolonies met goudmijnen meer. Europa kan alleen goud verwerven als onderpand van zijn geldgroei door op structurele basis overschotten op zijn betalingsbalans te genereren. Dat geldt ook voor Japan. Het vereist een wat meer deflatoir economisch beleid in Europa en Japan dan in de landen met goudmijnen. 5. Een goudstandaard op wereldschaal impliceert een stelsel van vaste wisselkoersen. Op zijn beurt vergt dat een heel grote convergentie van het macro-economisch, monetair en budgettair beleid. Niet zo vergaand als in een muntunie, maar toch veel strikter dan het vrijblijvend overleg binnen de G20 dat wij vandaag kennen. Daar is de wereld niet rijp voor. Een niet onbelangrijk technisch detail. Er stelt zich een probleem bij het bepalen van de (bilaterale) pariteiten tussen de munten van de wereld. De huidige nationale verhoudingen tussen geldhoeveelheid en de marktwaarde van de goud- en deviezenreserves zijn niet compatibel met de actuele wissel- en goudkoersen. Hoe zoiets oplossen? Een fikse opwaardering van de ene munt tegenover de andere? Inkrimping van de geldhoeveelheid in sommige regio s? 6. De goudstandaard is van nature instabiel. In een goudstandaard is papieren en giraal geld tegen een vaste koers inwisselbaar voor fysiek goud (muntstukken en staven). Het publiek blijft papiergeld aanhouden zolang het vertrouwen onaangetast blijft. De minste beschadiging (en ooit gebeurt dat) zet een zichzelf versterkend vernietigingsproces in gang. Papiergeld wordt ingeruild voor goud. Centrale banken zien hun goud wegvloeien naar de privékluizen en ontvangen in ruil massaal papieren geld. Ze moeten kiezen tussen twee opties: het verdedigen van de goudstandaard of het verdedigen van het geldwezen. In het eerste geval moet ze het opgestapelde papieren geld vernietigen, daarmee een recessie uitlokken en de vlucht naar goud aanmoedigen. In de tweede optie brengt zij het papieren geld terug in circulatie, in een poging de economie vlot te trekken. De goudwaarde van het geld in omloop is echter verminderd (de centrale banken zagen hun goudreserve Strategy Background Papers

7 slinken). Een devaluatie dringt zich op. Merk op dat in beide gevallen de speculanten (de goudoppotters) de winnaars zijn. Dit gegeven draagt bij tot de inherente instabiliteit van het systeem, verklaart de hoge frequentie van de crisissen in de goudstandaard en waarom goud in ons collectief geheugen de ultieme waarde is. 7. Essentieel in een goudstandaard is dat de goudbinding onwrikbaar vast wordt gehouden in een een-op-een-relatie. De jaarlijkse goudproductie bedraagt ongeveer ton. Hiervan wordt zo n ton verwerkt in de juwelen- en elektronica-industrie. De goudreserves van de centrale banken bedragen samen ongeveer ton. Als de centrale banken de totaliteit van de restproductie opzuigen (wat past binnen de logica van een goudstandaard), kunnen hun gezamenlijke reserves aan een tempo van ongeveer 3-3,5% per jaar stijgen. Dat kan wat meer zijn via het stelselmatig opkopen van privébezit, maar een gewaarborgd jaarlijks stijgingstempo van 4 à 4,5% is toch al een ruime inschatting. Dat is meteen het plafond van toegelaten geldgroei en het maximum aan de nominale trendgroei van het wereld-bbp. Die maximum trendgroei moet verdeeld worden over inflatie en reële groei, de reële groei spreiden over de Oude (moet minder zijn) en de Nieuwe Wereld (kan dan wat meer zijn) Inderdaad, een mooi recept voor een gewaarborgd deflatoir beleid op wereldvlak. Daarbij moet Europa en Japan nog iets meer deflatoir optreden (zie reden 4) Herinvoeren van de goudstandaard is dus ondenkbaar. Gezien de goudverkopen door de Westerse centrale banken en het IMF is ook duidelijk dat dit geen denkpiste is, die in internationale monetaire kringen opgang maakt. Paradox Beleggers in goud trekken maar beter niet de kaart van een terugkeer naar de goudstandaard. Op korte termijn kan dat de belangstelling voor goud misschien aanwakkeren, maar daarna is goud een absoluut steriele belegging. In het kader van een goudstandaard voeren de centrale banken immers actieve interventies uit om de goudprijs stabiel te houden. Zo bleef de goudprijs in de periode schommelen binnen een nauwe band van 1% rond 35 USD per ounce, de officiële pariteit die in juli 1944 was vastgelegd. Zevenentwintig jaar van weinig of veel inflatie bleef de goudprijs nominaal constant, althans in USD. Een vaste waarde, dat wel, maar een bescherming tegen inflatie? Geenszins. Het totale, nominale rendement van een goudbelegging tijdens een goudstandaard was 0,00%, minder dan wat ook. Het werd pas positief na het opheffen van de standaard en toen de dollar devalueerde tegenover goud. Zolang een goudstandaard succesvol is, biedt goud een nulrendement. Een positief rendement kan pas geput worden uit een crisis, met dank aan een devaluatie. Beleggers in goud moeten ook beseffen dat in een goudstandaard het goudbezit door particulieren aan banden wordt gelegd. Ook dat is de ervaring van de goudwisselstandaard. Aan de Amerikaanse burgers werd in de loop der jaren almaar grotere beperkingen opgelegd op de inwisselbaarheid van dollars voor goud. Zo kwam er een verbod voor Amerikanen om goud te kopen (tenzij verwerkt in juwelen) en werden de toegestane goudaankopen door de centrale banken buiten de VS gelimiteerd. Toen de VS op de regels op dit vlak andermaal wilden aanscherpen, stuitte dat op luid verzet van Frankrijk en ontplofte het kruitvat. Wie in goud gelooft, hoopt dus beter niet op een rol van betekenis voor het edel metaal. Strategy Background Papers

8 De mijnproductie stagneert. Ze is bovendien weinig prijselastisch, omdat de oude mijnen uitgeput raken en het nieuwe goud steeds meer opgedolven wordt als bijproduct bij de ontginning van andere ertsen 5. Hierdoor kan de goudprijs lange tijd (maar niet eeuwig) fors de productiekost overstijgen. De gemiddelde kostprijs om goud op te delven bedraagt momenteel 600 USD per ounce, de marginale kost 900 USD. De productiekost steeg de voorbije vijf jaar behoorlijk snel, zo n +15% per jaar. Energie is de belangrijkste kostenfactor, want opdelven en raffinage vergt het fysiek verplaatsen van enorme massa s gesteente (5 gram/ton is een goed gemiddelde). Dit verklaart meteen een zeker verband tussen de ontwikkeling van de goud- en de olieprijs. uit, De opwaardering van goud in de periode onmiddellijk na het opheffen van de goudwisselstandaard in 1971, heeft tot investeringen in nieuwe mijnen geleid met een verdubbeling van de wereldproductie in de jaren De mijnproductie piekte rond Daarna bleef ze schommelen rond het niveau van ton/jaar 6. Dit gegeven vormt de basis van de thesis van het slinkend aanbod. Het gaat echter voorbij aan de vaststelling dat de ondergrondse reserves evenmin schaars zijn als de bovengrondse. De bewezen reserves worden op ton geschat, ongeveer 10 jaar de huidige wereldwijde mijnproductie 7. Daarnaast kan de mijnproductie dus bijna grenzeloos worden aangevuld met andere aanbodbronnen. Dat gebeurt ook. Mijnproductie staat in voor 70-75% van de eindvraag, de rest wordt geleverd door recyclage van oud goud. Recuperatie is sterk prijselastisch, zodat het globale goudaanbod veel prijselastischer is dan het aanbod bij andere grondstoffen. Geen bescherming tegen inflatie In de jaren 1970 ontstond de mythe dat goud (en andere grondstoffen) een goede bescherming zouden bieden tegen inflatie. Twee olieschokken lagen toen mee aan de basis van het inflatieprobleem. Niet alleen olie kende een spectaculaire prijsstijging, ook andere grondstoffen (metalen) stegen fors in prijs. De goudmarkt verkeerde in de periode midden midden 1980 in een zeepbel. Hetzelfde deed zich voor in de periode begin juli De sterke wereldconjunctuur (en vooral de explosieve groei in China) leidde tot een sterke vraag naar energie, metalen en agrarische grondstoffen. Het aanbod kon niet volgen, want in de jaren 1990 werd de primaire sector als te weinig toekomstgericht beschouwd om investeerders aan te trekken. Olie, palmolie, koper en goud werden spectaculair duurder en deden de inflatie fors oplopen. Dat legde de kiem voor een ware inflatieparanoia. Volledig onterecht overigens, want er was geen sprake van een prijs-kostenspiraal. Kortom, prijsstijgingen van grondstoffen kunnen inflatie veroorzaakten, maar inflatie doet de prijzen van de grondstoffen niet stijgen. Grafiek Ontwikkeling van de reële goudprijs Bretton Woods in USD in EUR 5) Ter illustratie: Zuid-Afrika, dat in 1980 nog instond voor meer dan helft van de wereldmijnproductie, leverde in 2011 nog slechts 7,1% van de wereldproductie en moest daardoor China (13,2%), Australië (10,1%) en de VS (8,8%) laten voorgaan. 6) In 2011 en 2012 steeg de goudmijnproductie wel zeer sterk. Nieuwe mijnen werden geopend, uit bestaande mijnen werd meer opgehaald. 7) Een merkwaardig stabiel cijfer in de tijd, alsof nieuwe vondsten perfect overeenstemmen met het opgedolven erts. De prijshausse van het voorbije decennium zal allicht de zoektocht naar nieuwe ertslagen aanmoedigen. Strategy Background Papers

9 Er is geen statistisch verband tussen inflatie en de prijsstijging van goud. Over de periode lag de volatiliteit van de nominale prijsschommelingen van het goud (in dollartermen: 20,7% op jaarbasis) even hoog als deze van de reële prijsschommelingen (19,4%). Een regressie van de prijswijziging van goud over de inflatie (zesmaandswijzigingen in de periode ) wijst op een (zwak) positief verband als de periode van de zeepbel in de schatting wordt betrokken, maar een (beperkt) negatief verband, als we ons beperken tot de periode , dat is de periode tussen de twee grote rally s. In beide gevallen is de verklaringskracht van de regressie ondermaats. Hoe dan ook, er zijn betere alternatieven als hedge tegen inflatie dan goud, bijvoorbeeld inflatiegeïndexeerde obligaties of gewoon geldmarktpapier. Grafiek 3 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% 26/02/97 26/02/00 Correlatie van de goudprijs (in USD) 26/02/03 26/02/06 26/02/09 26/02/12 met Grondstoffenindex (CBR) met VIX met AUD/CHF Vluchthaven? De goudmarkt is een enge markt. Daardoor is ze hypergevoelig voor speculatieve bewegingen. Goud is veel minder een veilige vluchthaven dan algemeen wordt beweerd. De correlatie van de prijsontwikkeling van goud met risicobarometers als de VIX 8 of de AUD/CHF-wisselkoers 9 is onstabiel, niet altijd positief en zeker lager dan de correlatie met de prijsschommelingen in een brede grondstoffenindex (zie grafiek 3). Dat benadrukt onze stelling van ontedeling van het metaal. Wanneer het onveiligheidsgevoel niet extreem is, biedt goud geen gegarandeerde bescherming tegen een verhoogde risicoaversie. Bij extreme crises, wanneer gevreesd wordt voor een ineenstorting van het financieel systeem (zoals tijdens de kredietcrisis van 2008 en de eurocrisis daarna) en het vertrouwen in papieren activa zoek is, biedt goud als ultiem waardevast goed een uitweg. Alternatieven (vastgoed, diamant, kunst ) zijn veel minder liquide en missen de gestandaardiseerde verschijningsvorm van goud. Als het vertrouwen in papiergeld volledig is weggeveegd, kan goud zelfs opnieuw een monetaire rol gaan spelen. Dat zal dan wel tijdelijk zijn, maar ondertussen is waarde overgebracht naar een nieuw tijdperk. 8) Impliciete volatiliteit op de optiemarkten. 9) Een stijging van de CHF wordt geassocieerd met toenemende risicoaversie, een stijgende AUD met dalende risicoaversie. Strategy Background Papers

Krugerrand: Blijk van verstand?

Krugerrand: Blijk van verstand? Krugerrand: Blijk van verstand? (herwerkte versie, 02/2011) KBC Securities NV/SA Havenlaan 12 Avenue du Port 1080 Brussels Belgium Tel.: + 32 78 353 353 Fax: + 32 78 353 356 www.kbcsecurities.com VAT BE

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2012

RENDEMENT EN RISICO IN 2012 RENDEMENT EN RISICO IN 2012 Januari 2012 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De rendementsverwachtingen

Nadere informatie

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger?

Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Is goud nog steeds van belang voor de hedendaagse belegger? Bachelorscriptie Finance Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit Economische Wetenschappen Auteur: Patrick Janssen Studentnummer: 303456 Scriptiebegeleider:

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2014

RENDEMENT EN RISICO IN 2014 RENDEMENT EN RISICO IN 2014 UPDATE JULI 2014 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN

RENDEMENT EN RISICO IN RENDEMENT EN RISICO IN 2007 december 2006 FRD NV. VERDUNSTRAAT 742 B 1130 BRUSSELS PHONE ++32(02)245.8085 FAX ++32(02)245.7765 EMAIL INFO@FRD.BE RPR 0.437.136.438 VAT BE0437.136.438 BANK 230-0992352-62

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015

HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 HET RENDEMENT VAN DE GROTE ACTIVAKLASSEN IN 2015 300,00 JPMorgan GBI (overheidsobligaties wereldwijd - USD) MSCI World (aandelen wereldwijd - USD) 250,00 CRB/Reuters (grondstoffen - USD) FTSE EPRA NAREIT

Nadere informatie

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen

Beleggingen. Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen via de Belfius Lock-fondsen? ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen Uw Beleggingen oktober mei 2015 2013 ACTUA Blackrock optimistisch over Europese aandelen COACHING Laat geen fiscaal voordeel liggen in uw personenbelasting FOCUS Hoe de winst op uw fondsen veiligstellen

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages

Beleggingsstrategie. 1 e trimester 2015. Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Beleggingsstrategie 1 e trimester 2015 Beleggen en Betalen - Investeringspolitiek Cliënten en Arbitrages Bron: Amundi Cross Asset 1 Investment Strategy; Marktgegevens: Bloomberg 1 Begrippen met dit symbool

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014

KBC Institutional Asset Management. Mei 2014 Investment Outlook KBC Institutional Asset Management Mei 2014 De Draghi-put Waardering alleen kan de aandelenmarkten niet blijven trekken Desinflatie, ja Deflatie, neen Monetair beleid: Een God, vele

Nadere informatie

Financiële en Economische info

Financiële en Economische info Financiële en Economische info 27/11/2011 Aankopen Obligaties door ECB Met die onbeperkte inkopen zou de ECB de escalerende schuldencrisis, die volgens steeds meer economen de toekomst zelf van de eurozone

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën?

K W A R T A A L B E R I C H T. Va n L a n s c h o t Ke m p e n. De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? K W A R T A A L B E R I C H T P R I M O S E C U N D O T E R T I O Va n L a n s c h o t Ke m p e n Q U A R T O De trek naar het Oosten: opkomende landen redders van westerse economieën? Financiering als

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie

voorzichtig Nieuwe zone van turbulentie NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 6 juni 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 21 juni 2011 HET DILEMMA VAN DE BANK OF ENGLAND Klem tussen sterke inflatie en bescheiden groei DEXIA

Nadere informatie

P R I J S S TA B I L I T E I T: B E L A N G R I J K VO O R J O U?

P R I J S S TA B I L I T E I T: B E L A N G R I J K VO O R J O U? P R I J S S TA B I L I T E I T: WA A RO M I S DAT B E L A N G R I J K VO O R J O U? INHOUD 1 2 3 4 5 Voorwoord 5 Prijsstabiliteit: waarom is dat belangrijk voor jou? 6 Samenvatting 6 Hoofdstuk 2 2 Geld

Nadere informatie

Waarom zijn beleggers zo onrustig?

Waarom zijn beleggers zo onrustig? Waarom zijn beleggers zo onrustig? De financiële markten raakten in augustus in een duikvlucht als gevolg van een golf van sterk toenemende risico aversie. Wat is er toch aan de hand dat beleggers zo onrustig

Nadere informatie

PUBLICATIE ING BELGIË NV DOE WATER BIJ DE WIJN: OVER RISICO S EN DIVERSIFICATIE

PUBLICATIE ING BELGIË NV DOE WATER BIJ DE WIJN: OVER RISICO S EN DIVERSIFICATIE financiële Mei-Juni 2007 Nr. 2414 80 ste jaargang PUBLICATIE ING BELGIË NV berichten c te DOE WATER BIJ DE WIJN: OVER RISICO S EN DIVERSIFICATIE B eleg niet heel je vermogen in één en hetzelfde beleggingsproduct,

Nadere informatie

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE

BELEGGINGS- HORIZON. Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE BELEGGINGS- HORIZON Zomer 2012 PETERCAM IN DEBAT MET PAUL KRUGMAN TOEKOMST VAN DE EURO OP HET SPEL FISCAAL MISBRUIK: EEN NIEUWE NOTIE INHOUD ZOMER 2012 EDITORIAAL.............................................................

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 5 NR 8 SEPTEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 12 SEPTEMBER 2014

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 5 NR 8 SEPTEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 12 SEPTEMBER 2014 NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS JAARGANG 5 NR 8 SEPTEMBER 2014 REDACTIE BEËINDIGD OP 12 SEPTEMBER 2014 BELGISCHE KWARTAALRESULTATEN BETER DAN VERWACHT GRONDSTOFFEN EEN KANS

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

Strategy Background Papers

Strategy Background Papers december 2013 Beleggen in grondstoffen Grondstoffen zijn, in tegenstelling tot aandelen en obligaties, voortdurend aanwezig in ons dagelijkse leven: benzine voor de wagen, goud en zilver voor juwelen,

Nadere informatie