info zaterdag 26 maart start om 12 uur op het Marktplein Harelbeke beter bereikbaar...p. 2 Blauwe zone...p. 5 De Vlaamse Pijl-Stannah...p.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info zaterdag 26 maart start om 12 uur op het Marktplein Harelbeke beter bereikbaar...p. 2 Blauwe zone...p. 5 De Vlaamse Pijl-Stannah...p."

Transcriptie

1 info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Dienst Communicatie Stad Harelbeke Tel Fax Editie: Maart ste E3 Harelbeke zaterdag 26 maart start om 12 uur op het Marktplein Harelbeke beter bereikbaar...p. 2 Blauwe zone...p. 5 De Vlaamse Pijl-Stannah...p. 22 Foto: Digifo Kurt

2 beleid Harelbeke beter bereikbaar In 2011 zetten we ons in om Harelbeke beter bereikbaar te maken. Niet enkel fysiek via de heraanleg van dorpskernen en wijken maar eveneens op het vlak van dienstverlening. Bereikbare dienstverlening Als alles volgens plan verloopt, openen we in september 2011 de nieuwe vleugel van het stadhuis. Samen met die opening wordt de dienstverlening grondig hervormd en wordt een scheiding doorgevoerd tussen front- en backoffice. Rechtstreeks contact gebeurt vanaf dat moment aan één van de vier loketten waar zoveel als mogelijk vragen onmiddellijk worden afgehandeld. Een vernieuwde lokettenwerking maakt het stadsbestuur niet noodzakelijk beter bereikbaar. Daarom wordt ook aandacht besteed aan aangepaste openingstijden op maat van eenoudergezinnen, tweeverdieners, (kot)studenten en minder mobiele burgers. De op afstand mogelijkheden via e-loket en de interactieve nieuwe media worden maximaal benut. Betere communicatie De nieuwe vleugel (met veel glas) moet de ambitie van het bestuur weerspiegelen, namelijk openheid en transparantie in de communicatie naar de burger. Daartoe worden in de loop van het jaar de verschillende communicatiekanalen onder de loep genomen en worden ze in die zin aangepast. Daarnaast wordt dit jaar ook een participatietraject met de inwoners Uitnodiging Vrijdag 25 maart 2011 om uur SABV Harelbeke Veldstraat Harelbeke De Stedelijk Academie voor Beeldende Vorming Harelbeke presenteert met trots de Tekenkunst en grafiek O p e n i n g s - m o m e n t 2 9 s t e Prijs voor B e e l d e n d e K u n s t e n van de stad H a r e l b e k e ste Prijs voor Beeldende Kunsten van de Stad Harelbeke 2011 Programma Onthaal Officiële opening door de burgemeester van Stad Harelbeke mevrouw Rita Beyaert en de directeur van de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming Harelbeke mevrouw Evelien Van Gheluwe Receptie u aangeboden door Stad Harelbeke Expo kandidaten 29ste Prijs voor Beeldende Kunsten Stad Harelbeke Expo van zaterdag 26 maart tot en met zondag 3 april Di tot don: en van Vrij: en van Zat en zon: en Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming SABV Eiland: Veldstraat 165 ı 8530 Harelbeke tel ı ı Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming SABV Eiland: Veldstraat 165 ı 8530 Harelbeke tel ı ı 2 beleid

3 beleid opgestart waarbij wordt nagedacht over hoe de stad er in 2020 er kan uitzien op verschillende domeinen. Vernieuwde kernen en wijken Naast de opmaak van plannen voor de heraanleg van het marktplein in het centrum, dat onze stad opnieuw op de kaart zal zetten, gaat ook veel aandacht naar de andere dorpskernen en een aantal wijken. In 2011 wordt de vernieuwing van de dorpskern van Bavikhove afgewerkt en wordt ze feestelijk geopend. Toerisme Leiestreek selecteerde in dit kader Bavikhove als Dorp in de Kijker. Nog dit jaar wordt, in nauwe samenspraak met de bewoners van het Eiland, werk gemaakt van een ontwerp voor de heraanleg van het centraal plein. Op de Zandberg wordt het kerkplein onder handen genomen in het kader van een Europees project. In 2011 worden ook uitspraken gedaan over de bouw van een nieuwe sluis en een nieuwe kade en worden de plannen voor de Westwijk concreter. Bij elk van de projecten wordt aandacht besteed aan een goed evenwicht tussen de verschillende weggebruikers. Ruimte voor handel en economie Opvallend in ons jaarplan voor 2011 is de zuurstof die gegeven wordt aan handel en economie, als nieuw te ontwikkelen beleidsterrein. Op basis van een economische studie over ons handelscentrum zullen tal van initiatieven genomen worden om ons centrum op dat vlak te doen heropleven. We gaan tevens, via een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, op zoek naar extra ruimte voor bedrijventerreinen. Kwaliteitsvol wonen Via een intergemeentelijk samenwerkingsverband slaan Deerlijk, Kuurne, Lendelede en Harelbeke de handen in elkaar op het vlak van wonen. Samen werken we maatregelen uit zodat alle inwoners en in het bijzonder de huishoudens met de minste kansen over een gepaste woning van goede kwaliteit kunnen beschikken. Daarbij gaat niet enkel aandacht naar de woning zelf, maar evenzeer naar de woonomgeving. Levende én zorgzame stad We zetten ons opnieuw in om iedereen alle kansen te geven activiteiten te ontwikkelen. De vroegere diensten jeugd, sport, cultuur en bibliotheek, die onlangs zijn samengevoegd in de dienst vrije tijd, bundelen daartoe de krachten. Zo wordt verder geïnvesteerd in TSAS, in het Spoor en in de sporthallen. Daarnaast wordt de samenwerking met het OCMW op alle vlakken verder uitgebouwd. Een zichtbaar resultaat daarvan wordt het gemeenschapscentrum in Hulste dat een combinatie wordt van een cultureel én een dienstencentrum. Alles duurzaam Bij alles wat we doen, staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Meer dan gewone aandacht gaat naar energiebesparing en het gebruik van de juiste materialen. Beleidsnota in cijfers De voorstellen in de beleidsnota hebben een impact op het budget van de stad. Het budget is echter in evenwicht niettegenstaande een sterke stijging van de personeelsuitgaven (+ 8 %) omwille van de organisatieveranderingen en een daling van de ontvangsten van één miljoen euro. Het investeringsprogramma is goed voor een totaal van zes miljoen euro. De aanslagvoeten van de belastingen blijven ongewijzigd. In onderstaande tabel zijn een aantal grote projecten opgenomen die in 2011 op de agenda staan. Nieuw onthaalgebouw stadhuis afwerking gebouw investeringen ICT in stadhuis Duurzaamheid dalende tarieven door marktbevraging van elektriciteit en gas actieplan energiebesparingen stadsgebouwen geluidswerende schermen langs E17 investeringen nieuwe loods technische dienst Intergemeentelijk project wonen (gesubsidieerd) Mobiliteit aanleg voet- en fietspaden infrastructuurwerk in functie van verkeersveiligheid herinrichting Eikenstraat als toegangsweg de Gavers Heraanleg pleinen Zandberg Eiland Werken, ondernemen en leren studie over Harelbeeks handelscentrum verbeteren onderwijsstructuur uitbouw flankerend onderwijsbeleid (alle netten) SABV en SAMW Vrije tijd investeringen TSAS bouwfonds voor jeugdverenigingen gemeenschapscentrum Hulste (gesubsidieerd) cc het Spoor polyvalente ontmoetingsruimte Zandberg renovatie Marktstraat 100 (gesubsidieerd) renovatie klein funerair erfgoed Harelbeekse Biënnale Vlaanderen Jazz-event masterclasses en cd Harelbeekse componisten masterplan sportinfrastructuur beregeningsinstallatie voetbalterreinen investeringen sporthallen en accommodaties Veiligheid aankoop signalisatiewagen brandweer materiaal en uitrusting brandweer euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro beleid 3

4 milieu Kippenactie De stedelijke milieu- en natuurraad van Harelbeke ondersteunt het regionaal project van Imog door het toekennen aan inwoners van Harelbeke van een toelage van twee euro per kip bij aankoop (bij de pluimveehandelaar op de donderdagmarkt, bij dierencentrum Holvoet, Brugsestraat 24A in Harelbeke of bij dierenwinkel 't Beestje, De kip, een uitstekende afvalverwerker! Kortrijksestraat 91 in Harelbeke ) van minimum twee en maximum tien kippen. Kippen zijn uitstekende afvalverwerkers voor fracties die moeilijk composteerbaar zijn zoals gekookte groenten, brood Je kan je steentje bijdragen in de afvalproblematiek door kippen te voederen met resten van groenten en fruitafval. Voor een modaal gezin (drie tot vier personen) voldoen drie kippen om het restafval van keuken en fruit uit de gewone vuilniszak te houden. Je krijgt voor de moeite lekkere eitjes! Actie milieu- en natuurraad Harelbeke - Info bij de milieudienst De Harelbeekse compostmeesters gaan van start aan hun nieuwe demoplaats! De compostmeesters beginnen dit jaar hun demozaterdag op de nieuwe demoplaats, bij de oprit van het nieuw containerpark in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke. Elke eerste zaterdag (telkens van 10 tot 12 uur) van de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september De Harelbeekse compostmeesters. is er een demonstratie. In de maand juni bemannen de compostmeesters elke zaterdag de demoplaats voor de juni-compostmaand. De demo van zaterdag 25 juni wordt echter verschoven naar zondag 26 juni. Wie start met composteren of gewoon een vraag heeft rond composteren is welkom. De compostmeesters zullen je vraag met veel plezier en vakmanschap beantwoorden? Als je praktische problemen ondervindt, kan je beroep doen op een thuisbezoek van een compostmeester. Voor een afspraak contacteer je de milieudienst op de groene lijn Actie vanaf 15 maart tot 31 mei. Om jouw kip te bestellen, vul je gewoon dit bestelformulier in en duid je aan hoeveel kippen je wenst en van welke soort. Je gaat op donderdag naar de wekelijkse markt bij pluimveehandelaar Moeyaert uit Menen of naar dierencentrum Holvoet, Brugsestraat 24A, Harelbeke of naar dierenzaak t Beestje, Kortrijksestraat 91, Harelbeke. Zij vertellen je wanneer je de kippen kan afhalen. Door deze bon koop je je kip voor 6,50 euro (minimum twee stuks en maximum tien). Naam: Straat: Gemeente: Telefoon: Handtekening : Bestelt uit volgende rassen (1) Redco s (bruin met zwarte slagpennen) aantal (2) Harco s (zwart met bruine slagpennen) aantal (2): Hubart s (bruin met witte slagpennen) aantal (2): (prijs zonder bon) x 8,50 euro x 8,50 euro x 8,50 euro TOTAAL = (1) Streep door wat overbodig is, (2) aantal vermelden 4 milieu

5 Nieuwstraat wonen Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig? Wat is een melding? De Vlaamse regering heeft op 16 juli 2010 twee nieuwe besluiten goedgekeurd. Het ene besluit bepaalt de lijst van werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig is. Het andere besluit bepaalt welke werken je moet melden. Beide besluiten zijn geldig sinds 1 december Hiermee is de regelgeving rond stedenbouwkundige vergunningen ingrijpend gewijzigd. Meldingsplicht Bepaalde werken moet je enkel melden aan het stadsbestuur. De melding gebeurt met een specifiek meldingsformulier en de opmaak van een aanvraagdossier. Voor die werken heb je geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig. Twintig dagen na het indienen van je meldingsdossier kan je met de werken beginnen. Het gaat ondermeer over: - stabiliteitswerken binnen in de woning; - stabiliteitswerken aan zij- en achtergevels en aan daken; - het aanbouwen van een veranda tot maximaal 40m² rekening houdend met de bestaande aangebouwde bijgebouwen. Geen stedenbouwkundige vergunning (vrijstelling) Bepaalde werken moet je zelfs niet melden aan de stad. Daarvan bestond er al geruime tijd een besluit. Dit besluit werd aangepast en uitgebreid. Er is geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig voor: - niet-overdekte constructies (terras, zwembad, vijver ) met een totale oppervlakte van samen maximum 80 m²; - vrijstaande bijgebouwen (tuinhuis, serre ) met een totale oppervlakte van samen maximum 40 m². Niet overal geldig Zowel de melding als de vrijstelling is niet geldig als ze in strijd is met andere regelgeving: gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, BPA, verkaveling Heb je plannen en ben je niet zeker of je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, dan kan je de nodige informatie krijgen bij de dienst stedenbouw. Het blijft aangeraden je op voorhand goed te informeren! Dienst stedenbouw, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, tel Aan de regels rond medewerking van een architect wijzigt niets. Voor werken die een impact hebben op de stabiliteit heb je steeds een architect nodig. Mobiliteit Blauwe zone In het stadscentrum en de stationsomgeving werd in een aantal straten blauwe zone ingevoerd. Ter vereenvoudiging van deze blauwe zone, werd de uurregeling aangepast. De omvang van de blauwe zone blijft identiek. - Noordstraat (kant huizen) - Paretteplein - Peter De Coninckstraat - Stationsplein - Stationsstraat - Tuinstraat (tussen Stationsstraat en Wagenweg) - Zuidstraat (tussen Gaversstraat en Arendsstraat) In volgende straten geldt een beperkte parkeertijd van vier uur: - Marktplein - Hospitaalstraat Onbeperkte parkeren in de blauwe zone: - Kortrijksestraat (middenparking, uitgezonderd de beide uiteinden van de parking) - Noordstraat (kant van de spoorweg vanaf Stationsplein tot aan Forestiersstraat) In de blauwe zone is het verplicht de blauwe parkeerschijf te gebruiken op weekdagen (maandag tot en met zaterdag) van 9 tot 18 uur (uitgezonderd bewonerskaarten). In volgende straten geldt een beperkte parkeertijd van twee uur: - Andries Pevernagestraat (tussen Kortrijksestraat en Ballingenweg) - Ballingenweg (tussen Tuinstraat en achterkant politie) - Boterpotstraat - Forestiersstraat - Gaversstraat (tussen Eilandstraat en Zuidstraat) - Gentsestraat - Kortrijksestraat (langs de twee rijvakken + uiteinden middenparking) - Marktstraat Abdijstraat Stasegemsestraat Veldstraat Schipstraat Kortrijksestraat A. Pevernagestraat Tuinstraat Papestuk Wagenweg Marktstraat Ballingenweg Twee-Bruggenstraat Vooruitgangsstraat Nijverheidsstraat Veldstraat Leiestraat Eilandstraat Marktplein Gaversstraat Stationsstraat Vrijdomkaai Hospitaalstraat Stationsplein Noordstraat Zuidstraat Parette Gentsestraat plein P. De Coninckstraat Toekomststraat Burgemeester Kapittelstr. Boterpotstraat Merelstraat Arendsstraat Brabantstraat Ooststraat Graaf Boudewijn 1-straat Forestiersstraat Steenstraat Forestier Liederikstraat Beversestraat Gentsesteenweg STATIONS PARKING Zuidstraat Deerlijksestraat wonen 5

6 jeugd Als hoofdleider en jonge gast is het vast niet eenvoudig om over alles controle te hebben? Eigenlijk valt dat goed mee. De drukste periode is tijdens de zomermaanden. Dan zitten we met de voorbereidingen van ons bivak, het bivak zelf, Hulste kermis, de startdag en als dat allemaal achter de rug is, beginnen we terug aan een nieuw Chirowerkjaar. Tijdens deze periode is het een beetje op de tanden bijten om met alles in orde te geraken, want we zijn maar met een kleine leidingsploeg. Iedereen moet een heel aantal taken vervullen, maar het is ons al elk jaar gelukt. Dit bewijst dat we een goede ploeg vormen. Deze maand staat Jelle Mesdag, hoofdleider van de Chiro De Sprokkels, in de kijker. Want dit werkjaar hebben ze iets te vieren. Stel je kort even voor. Ik ben Jelle Mesdag, 20 jaar en woon in Hulste. Mijn beroep is dakwerker. Ik heb maar één hobby en dat is de Chiro. Daar kan ik me helemaal in uitleven. Ben je al lang lid van de Chiro Sprokkels van Hulste. Ik zit al in de Chiro vanaf de kiekeboes. Na die 12 zalige jaren als lid, wou ik heel graag leider worden. Dit jaar is het mijn derde jaar als leider. Ik heb er alleszins geen spijt van en zal er nog een jaar of 2 bij doen. Het is ooit begonnen via vrienden in de voetbal bij de duiveltjes waar we met een aantal hadden afgesproken om naar de startdag van Chiro De Sprokkels te gaan. Ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ik de kans heb gekregen om naar de Chiro te gaan. Wat is volgens jou de meerwaarde van een jeugdbeweging? Jelle Mesdag. In de jeugdbeweging maak je vrienden voor het leven. Mijn beste vrienden heb ik in de Chiro leren kennen. Met de leiding bouw je een vriendschapsband op en beleef je samen mooie momenten, momenten die ik nooit zal vergeten. Je leert omgaan met leden, hun ouders, sponsors van je fuif. Zo ontwikkel je je persoonlijkheid op een goede manier. Volgende maand hebben jullie iets te vieren. Het is eigenlijk niet perse volgende maand dat we iets te vieren hebben, maar eigenlijk dit Chirowerkjaar. Dit jaar bestaat onze Chiro 20 jaar. Dit zullen we vieren in het weekend van 8, 9 en 10 april in Hulste. Wat staat er allemaal op het programma tijdens dit feestweekend? Op vrijdagavond organiseren we een quiz, met daarna een praatcafé. De zaterdagnamiddag zal onze leidingsploeg, samen met de aspibende, een voetbalmatch spelen tegen FC de Nerds, bekend van tv. In de vooravond organiseren we een kinderfuif om daarna terug te fuiven (met onder andere Hector & Nate). De zondag is er een eetfestijn voor jong en oud waarbij we in de namiddag zorgen voor kinderanimatie. We tonen de wielerwedstrijd Paris-Roubaix op groot scherm en organiseren een fietsrollenwedstrijd. Er valt heel wat te beleven. We willen ons 20-jarig bestaan uitgebreid vieren en hopen dat er heel wat volk komt. Is iedereen uitgenodigd of wordt het een weekend uitsluitend voor leden en ouders? Natuurlijk is iedereen welkom op ons feestweekend, jong of oud, groot of klein, ouders of sympathisanten. We willen het 20 jarig bestaan van onze Chiro vieren met iedereen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Dit is nu je kans om wat extra reclame te maken voor lezend Harelbeke. Tenslotte wil ik zeggen dat iedereen welkom is in onze Chiro. Ieder kind mag op elke zondag eens een kijkje komen nemen. Het blijft mogelijk om bij onze Chiro aan te sluiten. We hebben een leidingsploeg van 10 man sterk. Dit heeft natuurlijk het voordeel dat we een hechte ploeg vormen die alles in het werk stelt om leden telkens opnieuw de zondagnamiddag van hun leven te bezorgen. Als je het ons vraagt: CHIRO! 6 jeugd

7 jeugd Wordt jouw straat een speelstraat? Spelende kinderen op straat is stilaan een zeldzaam fenomeen geworden. Toch is het belangrijk dat kinderen in alle veiligheid kunnen spelen in hun eigen straat zonder te moeten letten op het verkeer. Sinds enkele jaren ondersteunt de jeugddienst de organisatie van speelstraten. Onder het motto Wordt jouw straat een speelstraat? willen we zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om tijdens de zomervakantie kindvriendelijke en verkeersvrije straten te organiseren. Om een speelstraat te organiseren, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden zoals: in een woonbuurt liggen, maximum snelheid 50 km/uur, geen doorgang van bussen van De Lijn, beperkt autoverkeer en geen handelszaken of parking aanwezig in de straat. Speelstraat Hoog Hemelrijk. Bizzart Rentree Bizzart stelt voor: ZinGeR en People of the Pavement in JC TAS. Op vrijdag 4 maart gaat de 2de editie van Rentree door. Bizzart stelt twee groepen voor die goed bezig zijn in het verwerven van bekendheid. Om uur geeft de band People of the Pavement met Kortrijkse roots de aftrap. Met hun blues/indie/pop-achtige sound, zijn ze klaar om zich aan het Harelbeekse publiek voor te stellen. Om uur verwelkomen we ZinGeR. Midi-meneren met een zwak voor sticky deuntjes. ZinGeR groeide uit van een eenzame en verwonderde geluidsbricoleur tot een knetterend machientje dat bruisende en knisperende zomermelodieën fabriceert. Vanaf 21 uur openen de deuren en kan je in een aangepast decor genieten van dit aanstormend talent. ZinGer. People of the Pavement. Interesse? Neem contact op met de jeugddienst via tel of mail naar Op de website kan je informatie vinden. Aarzel niet te lang, een speelstraat aanvragen is mogelijk tot 25 maart Vakantiejob op het speelplein? Ben je minstens 16 jaar, wil je een toffe vakantie beleven en daarbij een centje bijverdienen? Dan heb je geluk, want ook dit jaar schakelt het stadsbestuur jobstudenten in voor de vakantiewerking van de jeugddienst (speelpleinwerking, speelstraten... ). We zijn vooral op zoek naar jongeren die ervaring hebben in het omgaan met kinderen, kunnen werken in teamverband, beschikken over een aantal leidinggevende capaciteiten en zin hebben voor verantwoordelijkheid. Ben jij zo iemand? Aarzel dan niet om een aanmeldingsformulier in te vullen en ons terug te bezorgen. Je kan de formulieren verkrijgen in de jeugddienst of downloaden van onze site Je aanmelden kan tot en met 3 april. Meer info bij Andries Debruyne, , jeugd 7

8 sport Sportkampen paasvakantie Tijdens de paasvakantie (week van 11 tot en met 15 april) organiseert de sportdienst twee sportkampen. Kleuterkampen Van 9 tot 12 uur. Vanaf 4 jaar. Maximum 18 deelnemers. Kostprijs tot en met 5 april: 26,40 euro. Vanaf 6 april: 31,40 euro. SD 47: gemeenteschool Arendswijk. SD 48: sporthal Bavikhove. Omnisportkampen Van 9 tot 16 uur. voor het 1ste tot 6de leerjaar. Kostprijs tot en met 5 april: 52,80 euro. Vanaf 6 april: 57,80 euro. SD60: sporthal Harelbeke. Maximum 42 deelnemers. SD61: sporthal Bavikhove. Maximum 22 deelnemers. Een uitgebreid programma vind je op de website Turnen dames Voor vrouwen die sportief met hun lichaam bezig willen zijn. Gezellig met anderen sporten om zo het lichaam fit, soepel en in goede conditie te houden. Geen toestelturnen. SD 02: turnzaal Ter Gavers, Arendstraat 62. Telkens op maandag van tot uur. Periode van 28 maart tot en met 27 juni (10 beurten). Leeftijd vanaf 16 jaar. Maximum 22 deelnemers. Kostprijs tot en met 22 maart: 24,20 euro (55+ers betalen 21,78 euro). Vanaf 23 maart: 29,20 euro (55+ers betalen 26,78 euro). Turnen senioren Voor senioren is er gymnastiek op aangepast niveau. De oefeningen zijn gericht op het soepel houden van de spieren en gewrichten. Onder professionele begeleiding wordt aandacht besteed aan de lichamelijke conditie. SD 05: sporthal Bavikhove van 9.30 tot uur. SD 08: sporthal Harelbeke van 14 tot 15 uur. Telkens op dinsdag. Periode van 29 maart tot en met 28 juni (12 beurten). Leeftijd vanaf 50 jaar. Maximum 24 deelnemers. Kostprijs tot en met 23 maart: 23,76 euro (55+ers betalen 21,38 euro). Vanaf 24 maart: 28,76 euro (55+ers betalen 26,38 euro). Galmsport Galmsport is een beweegprogramma speciaal voor jarigen. Wekelijks een uurtje in groep sporten en bewegen is de doelstelling. De lesgever stelt het programma samen, op maat van de deelnemers. Elke week ontdek je nieuwe en klassieke sport- en bewegingsvormen. Een drankje is voorzien na iedere les. SD 11: sporthal Harelbeke. Telkens op maandag van tot uur. Periode van 28 maart tot en met 27 juni (10 beurten). Leeftijd vanaf 55 jaar. Maximum 20 deelnemers. Kostprijs tot en met 22 maart: 27,50 euro (55+ers betalen 24,75 euro). Vanaf 23 maart: 32,50 euro (55+ers betalen 29,75 euro). Aerobic Muziek uit de hitparades zorgt er voor dat je steeds in het juiste ritme blijft. De lesgeefster doet enthousiast mee en ziet toe op de correcte uitvoering van alle bewegingen. Langzaam wordt het hartritme op peil gebracht voor het dansante gedeelte, waarna je gradueel terug afbouwt tot volledige rust in de cooling-down, gevolgd door stretching tijdens de laatste tien minuten van de sessie. 8 sport

9 sport SD 15: sporthal Harelbeke. Telkens op donderdag van tot uur. Periode van 31 maart tot en met 23 juni (10 beurten). Leeftijd vanaf 13 jaar. Maximum 30 deelnemers. Kostprijs tot en met 24 maart: 26,40 euro (55+ers betalen 23,76 euro). Vanaf 25 maart: 31,40 euro (55+ers betalen 28,76 euro). Tennis initiatie Hou je van tennis en je wil er alles over weten? Volg je onze Belgische tennisvedetten op de voet? Kortom, ben je gek van tennis? Wil je misschien zelf een supervedette worden? Tijdens deze tennisinitiatie worden de basistechnieken aangeleerd(de fore- en backhand en de service of opslag). Telenet Cycling Tour Telenet Cycling Tour Telenet Cycling Tour 75,2 mm Slagerij Dewa Stedestraat Harelbeke TUINAANLEG - ONDERHOUD - AFSLUITINGEN T U I N E N Openingsrit Telenet Cycling Tour WTC CONSTRUKTGLAS ORGANISEERT 19 en 20 Maart 2011 VOLLEDIG VERNIEUWD PARCOURS : 50km : Vlakke omloop (1 bevoorrading) 80km : Golvende omloop richting Vlaamse Ardennen (1 bevoorrading) 120km : Ideale voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen (2 bevoorradingen) Start : Kleine Waregemstraat 27 te Harelbeke Inschrijven op zaterdag: van 07h00 tot 14h00 (120km tot 13h00) Inschrijven op zondag: van 07h00 tot 11h00 (120km tot 10h00) Inlichtingen : Marino : Lorenzo : Ook voorzien : gratis etsbewaking en pechdienst Op zondag omstreeks 09h00 : Groepsstart 80km met enkele bekende gezichten zoals Serge Baguet, Peter van Petegem en het Jean-Marie Pfaff Cycling Team Telenet Cycling Tour 4de Construkt Pijl DEBOD B Stefaan Bavikhoofsestraat Bavikhove Tel & Fax Gsm Overleiestraat Harelbeke Den Trimaar Bij Tjoene Elke dag open van 10.00u u en terug open vanaf 16.00u -??? Gesloten op maandag!!! Den Trimaar, te Harelbeke, het café bij uitstek voor een gezellige sfeer en toffe ambiance!!! Koning Albertlaan Harelbeke Telenet Cycling Tour Telenet Cycling Tour Gentsesteenweg Harelbeke Marktstraat 85/ Harelbeke SD 23: sporthal Bavikhove. Telkens op dinsdag van tot 18 uur. Periode van 26 april tot en met 14 juni (8 beurten) Leeftijd: 2de-3de-4de leerjaar (tot 10 jaar). Kostprijs tot en met 20 april: 60 euro. Vanaf 21 april: 65 euro. BBB Billen, buik en benen zijn de probleemgebieden voor veel vrouwen. Door regelmatige bilspieroefeningen, kan iedereen mooie billen krijgen. De stevige, ronde en goedgevormde billen van Jennifer Lopez zijn wereldberoemd! SD 27: judozaal sporthal Harelbeke. Telkens op donderdag van tot uur. Periode van 31 maart tot en met 23 juni (10 beurten). Leeftijd vanaf 16 jaar. Maximum 26 deelnemers. Kostprijs tot en met 24 maart: 33 euro (55+ers betalen 29,70 euro). Vanaf 25 maart: 38 euro (55+ers betalen 34,70 euro). Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst sportpromotie, of Raadpleeg ook onze website: Telenet Cycling Tour 0478/ Toezichters-bewakers voor de sportdienst Telenet Cycling Tour De sportdienst zoekt een of meerdere toezichters-bewakers voor toezicht in de sporthal de Dageraad en controle op het sportcentrum de Mol ( s avonds en in het weekend). Dat houdt in: beantwoorden van telefoons, opkuis kleedkamers na de activiteiten (sporthal), opvolging verlichting en verwarming, ter beschikking stellen van materialen, rapporteren onregelmatigheden Afhankelijk van het aantal personen dat bereid is om in de toezichtrol te stappen, wordt een schema (beurtrol) opgemaakt. De verloning voor een uur prestatie bedraagt tijdens de week 6,20 euro bruto (± 4,50 euro netto), in het weekend (vanaf vrijdagavond) en op feestdagen is dit 12,40 euro bruto (9,16 euro netto). Je wordt via de loonadministratie ingeschreven als contractuele handarbeider. Meer informatie kan je bekomen op het nummer sport 9

10 bibliotheek Vinkenoog getekend Bert De Keyser 22 maart 2 april Bert De Keyser ( 1937) studeerde aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel en gaf er vervolgens jarenlang les. Hij maakt schilderijen, sculpturen en realiseerde kunstwerken in landschappen. De laatste jaren vindt hij heel wat genoegdoening in het tekenen. Centrale thema s in zijn werk zijn Brussel, architectuur en muziek. In de jaren 80 leerde hij Simon Vinkenoog kennen en realiseerde hij een bibliofiele uitgave waarbij hij enkele naakttekeningen maakte bij gedichten van Vinkenoog. Voor de bibliofiele uitgave Aardse Zekerheden maakte hij drie tekeningen die als zeefdruk in het boek werden opgenomen. Maar hij realiseerde nog een aantal andere tekeningen die hij vervolgens bundelde in een tekenblok: Simon Vinkenoog getekend. Het zijn deze tekeningen die de bibliotheek bijna twee weken lang exposeert. Bert De Keyser zal op vrijdag 1 april om 20 uur aanwezig zijn en zijn werk toelichten. Edith Ringnalda (weduwe Simon Vinkenoog) keert terug naar Harelbeke Op 9 mei 2009 opende Simon Vinkenoog in de bibliotheek de tentoonstelling van zijn vriend Theo Niermeijer. Zijn komst naar Harelbeke was meteen zijn laatste publieke optreden want daarna werd hij ziek en overleed op 12 juli In de nalatenschap vond Edith Ringnalda vijftien liefdesgedichten terug uit de periode , de periode dat ze met elkaar kennis maakten. Bibliofiel drukker Jos Brabants toont aan Edith Ringnalda het bibliofiel boekwerk Aardse Zekerheden. Via bibliothecaris Jan Van Herreweghe kwamen ze in december 2009 bij bibliofiel drukker Jos Brabants, alias Jozef Moetwillig, terecht. Zo ontstond Aardse Zekerheden, een uitzonderlijk boekwerk dat opvalt door zijn grootte, de verzorgde vormgeving, de tekeningen van Bert De Keyser, het foedraal. Op 3 september 2010 werd Aardse Zekerheden voor het eerst gepresenteerd in Galerie Moderne in Amsterdam. Eind september werd het boekwerk getoond in antiquariaat Demian in Antwerpen. Midden oktober was er een presentatie in t Goudblommeke van papier in hartje Brussel en nu mag Harelbeke genieten van deze bibliofiele uitgave (op 81 exemplaren). Op vrijdag 1 april om 20 uur keert Edith Ringnalda terug naar de bibliotheek. Zij vertelt over de bijzondere man die Simon Vinkenoog wel was lees haar boek Heer en meester. Een liefdesverklaring en leest gedichten van hem voor. Op zaterdag 2 april treedt ze op tijdens het poëziefestival in de Vooruit in Gent. Tentoonstelling Rondom Denmark Deze tentoonstelling (zie ons vorig infomagazine) loopt nog tot en met 19 maart. Jeugdboekenmaand 2011 Thema: Een jeugdboekenweek vol geheimen. Opnieuw pakt de bibliotheek uit met een fantastisch programma in het kader van de jeugdboekenmaand. Alle voorstellingen en lezingen zijn volzet. Dinsdag 1 maart: lezing door Brigitte Minne Donderdag 3 maart: lezing door Kathleen Amant Donderdag 3 maart: theater Dolores in cc het Spoor Maandag 14 maart: lezing door Evelien De Vlieger Dinsdag 15 maart: theater BlindeVink met Pluk van de Petteflet Dinsdag 22 maart: lezing door Hans Hagen En verder - Schrijver van de maand: Mario Vargas Llosa - Jeugdschrijver van de maand: Liesbet Slegers - Muzaïek: Serge Gainsbourg, 20 jaar overleden - De Vergeethoek: Friedrich Nietzsche - Margreet Van Hoorn, 1 jaar overleden - Stefan Hertmans, 60 jaar op 31 maart - Walter Van den Broeck, 70 jaar op 28 maart Blog van de bibliotheek Harelbeke nu via het mobieltje te lezen. Een aadig snufje. De bibblog van de bibliotheek is nu ook te bekijken via uw gsm, smartphone, Iphone Het webadres is: blog.bibliotheekharelbeke.be. OPENINGSTIJDEN STADSBIBLIOTHEEK Eilandstraat Ma u. Do u. Di u. Vr u Wo u. Za u./ u. Afdeling Hulste: Ma u. Wo u. Za u. 10 bibliotheek

11 info HARELBEKE Maart 2011 uit-kalender UIT IN HARELBEKE Woensdag 2 maart - Vrijwilligersfeest: OCMW Harelbeke - 13u30 CC - Kleuterfestival: volzet - Jeugddienst u JC - Te Ros!: een muzikale heldensage voor iedereen vanaf 8 jaar - 8 euro - CC i.s.m. Attacca - 15u CC Donderdag 3 maart - Jazzconcert: door de leerlingen jazzensemble van Geert Verschaeve en Andy Declerck - gratis toegang - SAMWD Peter Benoit u Cafetaria CC Vrijdag 4 maart - Rentree: optredens van ZinGer en People of the Pavement - Bizzart - 20u JC Zaterdag 5 maart - De Vlaamse Pijl-Stannah: wielerwedstrijd - Harelbeke centrum - Educatieve snoepzoektocht (tot 16u30): 5/7 euro, vooraf inschrijven - Crefi, Hein Verstraete u30 Verzamelen Pijp- en Tabaksmuseum, Marktstraat 98 - Fuif: Chiro Tijl en Nele - 20u JC Zondag 6 maart - Museumdag (tot 18u): een uitgebreide collectie snuifdozen in het Pijp- en Tabaksmuseum - + bezoek aan de site de Ceder aan de Gavers (archeologische opgravingen) - Musea en Toerisme u Harelbeke - Harelbeekse muziek bij Peter Benoit: muziek van Harelbeekse componisten - door Yf Bourry - Musea en Toerisme u30 Peter Benoitmuseum - Samenspel: Peter wordt wakker: Jeugdharmonie Vooruit - 15u CC - Concert: houtblaaskwintet met muziek van Bach tot hedendaags klassiek - door Quintessens - Musea en Toerisme u Peter Benoitmuseum Zaterdag 12 maart - Kickboxing: Tiger Boxing Club - 20u CC - Optredens: The Darker it gets - 20u JC - Niet gestolen altijd mis: toneelvoorstelling - door Kloar Bie Doage - 20u SCC Torengalm (ook op 13, 18, 19, 25 en 26 maart) Zondag 13 maart - Mijne schoonzoon is nen Hollander: toneelvoorstelling - door het Echt Antwaarps Teater - UITVERKOCHT - CC u CC Dinsdag 15 maart - Wandeltocht: Feestcomité Bavikhove - SCC Torengalm Vrijdag 18 maart - Concert: door de Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine - 8 euro, SAMWD Peter Benoit en concertvereniging Attacca - 20u15 CC Zaterdag 19 maart - 4de Construkt Pijl: 50/80/120 km - inlichtingen: Telenet Cycling Tour - Construkt Glas - 7u Kleine Waregemsestraat 27 (ook op 20 maart) - Ierse avond met The Cluricauns: vrolijke melodieuze songs - 10 euro - STAP! - 20u30 De Trukendoos Stasegem Zondag 20 maart - Ruildag (tot 11u30): Interclub vzw Curiosa, u School Kameleon, Tientjesstraat 2 - Snoeidemonstratie: onderhoudssnoei van sierheesters, kleinfruit en fruit en fruitbomen - vrije toegang - De Volkstuin afd. Harelbeke-Stasegem, u Ommegangstraat 32 (bij Jozef Vandierendonck) - Oudernamiddag: Jeugd Rode Kruis - 14u JC - Lerarenconcert: door de leraars jazz - 8 euro - SAMWD Peter Benoit u Cafetaria CC Dinsdag 22 maart - Tentoonstelling 'Vinkenoog getekend': tekeningen door Bert De Keyser - tot en met 2 april - Bib Sted. Openbare Bib Vrijdag 25 maart - Voorstelling: Cast-Art - 20u CC (ook op 26 en 27 maart) uit-kalender 11

12 uit-kalender Zaterdag 26 maart - E3 Harelbeke: wielerwedstrijd - Harelbeke centrum Zondag 27 maart - Theater spektakel: 15u Basisschool Ter Gavers (sporthal) Maandag 28 maart - Welzijnsfeest: Gezinsraad - 14u CC - Dagtheater: Onweerstaanbaar: 8/6 euro, i.s.m. DC De Parette - CC u30 CC vergaderingen & vorming Dinsdag 1 maart - Markante dialogen - Kentering in de gezondheidszorg - door Peter Degadt - 8/10 euro (vooraf inschrijven) - Markant Harelbeke, - 14u CC - Hobby - en kernbestuur om 17u - Ziekenzorg CM Hulste u De Gilde Hulste - Hobbynamiddag - Ziekenzorg CM Bavikhove, Mia Wyffels, u SCC Torengalm - Hobby - Ziekenzorg Stasegem, Roos Callewaert u Wijkhuisje Stasegem - Zumba-Fatburner - Bodylicious - 19u30 JC (ook op 15, 22 en 29 maart) Woensdag 2 maart - Gitaarlessen - Jeugddienst u30 JC (ook op 16, 23 en 30 maart) - Bloemen vieren mee - demonstratie bloemschikken (er wordt een bloemstuk verloot onder de aanwezigen) - door dhr. Kris Quaertier - 8 euro ter plaatse te betalen, vooraf inschrijven , - 19u30 PC De Bron, Marktstraat 88 Vrijdag 4 maart - AA vergadering u Paretteplein 17 (ook op 11, 18 en 25 maart) Maandag 7 maart - Bijeenkomst - Gehandicaptenzorg afd. Harelbeke - 13u30 CC Dinsdag 8 maart - Onder Ons - Ziekenzorg CM Har. - Ingrid Gyselinck u CC Vrijdag 11 maart - Vergadering - Impuls - 19u JC Maandag 14 maart - Werkgroep Ikebana - CC u CC - Werkgroep astrologie - CC u CC - BBB/Fatburner-Zumba - Bodylicious - 19u30 JC (ook op 21 en 28 maart) Dinsdag 15 maart - Kampioenenviering - Ziekenzorg CM Hulste u De Gilde Hulste - Onder Onsnamiddag - kaarten, sjoelen, scrabble, teerlingbak - Ziekenzorg CM Bavikhove, Mia Wyffels, u SCC Torengalm - Workshop - Centrum Zit Stil - 19u30 CC Woensdag 16 maart - Voordracht - Ziekenzorg Stasegem, Roos Callewaert u Vrije basisschool Stasegem Donderdag 17 maart - Hoe geuren ons beïnvloeden - een plezante mix van leuke weetjes en praktische oefeningen - door Veerle Devaere - KVLV Har.-Stas. - 14u De Trukendoos Vrijdag 18 maart - Quizavond met partners en jeugd - 3 euro per deelnemer (te betalen de avond zelf) - Markant Harelbeke, u JC - Bijeenkomst - Markant - 19u JC Zaterdag 19 maart - Statutaire algemene ledenvergadering - met gezellig samenzijn - Vrijzinnig Centrum De Geus - 19u VC De Geus 12 uit-kalender

13 uit-kalender Maandag 21 maart - Gemeenteraad - Stad Harelbeke, u30 CC Dinsdag 22 maart - Onder Ons - Ziekenzorg CM Har. - Ingrid Gyselinck u CC - Reiki I klas in Usui Shiki Ryoho (tot 17u) - ook op 22, 23, 24 en 25 maart - met officieel certificaat van The Reiki Alliance euro, vooraf inschrijven , - 14u Mooi en Gezond, Wagenmakersstraat 7, Bavikhove - Valpreventie - infonamiddag samen met OKRA en ACW Bavikhove - 2 euro, inschrijven bij kernleden voor 15 maart - Ziekenzorg CM Bavikhove, Mia Wyffels, u SCC Torengalm - Kernvergadering - Ziekenzorg Stasegem, Roos Callewaert u Wijkhuisje Stasegem Zondag 27 maart - Vergadering - Bergsportvereniging - 9u JC - Coque-au-vin - Liberale Vrouwen - 11u CC Donderdag 31 maart - Hoe kunnen mensen in armoede jouw leven veranderen - avond rond armoedezorg - door dhr. Lieven De Pril - 6 euro ter plaatse te betalen, vooraf inschrijven , de.bron. - 19u30 PC De Bron, Marktstraat 88 volkssporten Vrijdag 4 maart - 18u Café Stador, Veldstraat 159: Koffiekaarting - Feestcomité Eiland vzw, Dirk Destoop (ook op 5 maart vanaf 18u en op 6 maart van 10 tot 13u) Zaterdag 5 maart - 18u30 Café De Symfonie, Marktstraat 1: Kaarting - Kon. Gildemanillers (ook op 6 maart vanaf 9u) Donderdag 10 maart - 14u De Gilde Hulste: Onder Ons kaarting - Ziekenzorg CM Hulste - Vrijdag 11 maart - 18u VC De Geus: Groentenkaarting - Jeugdbrandweer Harelbeke-Deerlijk (ook op 12 maart vanaf 17u en op 13 maart van 10 tot 13u) Zondag 13 maart - 9u30 Café De Arend: Kaarting Wisselbeker Frans Dewaele (finale) - Kaartersclub A. Stadsbader Vrijdag 18 maart - 17u Lokaal Duc de Brabant, Gentsestraat 1: Kaarting voor streekbieren - Kaartersclub Hertogen van Brabant (ook op 19 maart vanaf 17u en op 20 maart van 9 tot 13u en van 17 tot 22u) Vrijdag 25 maart - 18u Centrumschool, Paretteplein 21: Streekbierenkaarting - er is ook aan de kleinsten gedacht met een avond vol kinderanimatie senioren Dinsdag 1 maart - Wandelen - S-Plus gepensioneerden Harelbeke - 13u30 CC (ook op 8, 15, 22 en 29 maart) - Fietsen - S-Plus gepensioneerden Harelbeke - 13u30 Marktplein (ook op 8, 15, 22 en 29 maart) - Fietsen - OKRA Stasegem - 14u - Kerk Stasegem (ook op 15 maart) Woensdag 2 maart - Bestuursvergadering - OKRA Stasegem - 10u - Wijkhuisje Stasegem - Dansen - S-Plus gepensioneerden Harelbeke - 14u - VC De Geus (ook op 9, 16, 23 en 30 maart) - Petanque - OKRA Stasegem - 14u - Wijkhuisje Stasegem (ook op 16 maart) Donderdag 3 maart - Kaarting - OM - 13u30 - Cafetaria CC (ook op 10, 17, 24 en 31 maart) - Wandeling - NEOS Harelbeke, u - De Gavers parking West - Kaarting - NEOS Hulste - 14u - De Gilde Hulste - Petanque - S-Plus gepensioneerden Harelbeke - 14u - Wijkhuisje Oostwijk (ook op 10, 17 en 24 maart) uit-kalender 13

14 uit-kalender Zondag 6 maart - Seniorenbijeenkomst met aangepaste muziek - Luc Lebon u - Cafetaria sporthal De Dageraad Maandag 7 maart - Petanque - 13u45 - DC De Parette (ook op 14, 15, 21, 28 en 31 maart) - Wandeling - OKRA Bavikhove, - 14u - Kerk Bavikhove Dinsdag 8 maart - Ontspanningsnamiddag - NEOS Harelbeke, u - PC De Bron, Marktstraat 88 - Kaarten - OKRA Stasegem - 14u30 - Wijkhuisje Stasegem (ook op 23 maart) Donderdag 10 maart - Petanque - OKRA Bavikhove, - 14u - Wijkhuisje Bavikhove Vrijdag 11 maart - Buurtnamiddag senioren Marktplein, Stationsstraat, Gentsestraat en Goudwinde muzikale namiddag met zangeres Marlijn - 3 euro (taart en koffie inbrepen) Buurtwerking Harelbeke, u - DC De Parette Maandag 14 maart - Gezellig samenzijn met spel om 17u vergadering stuurgroep - S-Plus gepensioneerden Harelbeke en Hulste - 14u30 - VC De Geus Dinsdag 15 maart - Koffie- en kaartnamiddag - LBG Senioren, G. Goemaere u - CC - De engeltjesmaaksters voordracht door mevr. Diane De Keyzer - NEOS Harelbeke, u30 - PC De Bron, Marktstraat 88 Woensdag 16 maart - Buurtnamiddag senioren Zandberg muzikale namiddag - 3 euro, taart en koffie inbegrepen Buurtwerking Harelbeke, u - Kunstwerkplaats De Zandberg, J. Sabbestraat 45 Maandag 21 maart - Hoordag door Audio Nova - NEOS Hulste - 14u - De Gilde Hulste Woensdag 23 maart - Kaarting en teerlingbak - OKRA Bavikhove, - 14u - SCC Torengalm Donderdag 24 maart - Bijeenkomst met de 80-jarigen - OKRA Bavikhove, - 14u - OC Bavikhove Vrijdag 25 maart - Seniorenquiz - Seniorenraad - 14u - CC recepties & plechtigheden Vrijdag 25 maart - 20u School Kameleon: Opening dubbelexpo - tentoonstelling loopt tot en met 3 april Geanimeerde Opening/inwandeling N43-17u45 - Vertrek parking nieuw kerkhof en wandeling tot aan Markt. Ontvangst in tent op Marktplein met plechtigheid en receptie. Rechtzetting Het stadsbestuur betreurt de aankondiging van het gouden jubileum van dhr. en mevr. Six-Herman. Door een onoplettendheid in de stadsdiensten is het overlijden van dhr. Six niet op de juiste manier doorgegeven, waardoor de aankondiging in de kalender is blijven staan. Ondertussen zorgen bijkomende afspraken ervoor dat zoiets niet meer kan voorvallen in de toekomst. Afkortingen in de uit-kalender: CC = JC = Cultureel centrum het Spoor, Eilandstraat 6 Jeugdcentrum Tsas Twee-Bruggenstraat 30 SCC = Sociocultureel centrum PC = VC = DC = Parochiaal centrum Vrijzinnig centrum Kon. Leopold III-plein 71 Dienstencentrum De Parette Paretteplein uit-kalender

15 veiligheid Snelheidscontroles januari 2011 Plaats Aantal overtreders Passanten % in overtreding Elfde-Julistraat Gulden-Sporenstraat Spinnerijstraat Vlaanderenlaan Kinderen in de auto? Klik ze vast! Kinderen (jonger dan 18 jaar) die kleiner zijn dan 1,35 meter worden vervoerd in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem. Kinderen vanaf 1,35 meter reizen mee in een voor hen geschikt beveiligingssysteem, of dragen de veiligheidsgordel. Het is verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun). Elk kind beschikt over een volledige zitplaats in de wagen. Je mag zoveel kinderen vervoeren als er zitplaatsen zijn in de wagen. Controleer bij de aankoop steeds of de kinderbeveiligingssystemen voldoen aan de Europese norm. Kinderen mogen, ongeacht hun leeftijd, voorin op de passagiersstoel zitten, op voorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de wet het voorschrijft. Het is echter het verboden een kind in een autozitje tegen de rijrichting in (naar achteren gericht) te zetten op een plaats die uitgerust is met een frontale airbag, tenzij deze uitgeschakeld is. Politiezone Gavers online De politiezone Gavers (Harelbeke-Deerlijk) beschikt nu ook over een eigen website: Doortochten wielerwedstrijden Zondag 13 maart: Kattekoers Deinze-Ieper (eliterenners zonder contract) Doortocht in Harelbeke rond uur: renners komen uit de richting Waregem (N43) en volgen de Gentsesteenweg, Gentsestraat richting Kortrijk. Woensdag 23 maart: Dwars door Vlaanderen (eliterenners met contract) Doortocht in Harelbeke rond uur: renners komen uit de richting Ingelmunster en volgen de N36 richting Harelbeke, vóór de E3-prijs tunnel rechtsaf richting Gentsesteenweg en boven aan de lichten linksaf richting Waregem. Woensdag 30 maart: KBC Driedaagse De Panne- Koksijde 2de rit (eliterenners met contract) Een objectief criterium voor een geschikt kinderbeveiligingssysteem is het gewicht van het kind. Er bestaan verschillende categorieën: - Groep 0 is geschikt voor kinderen tot 10 kg. Dit zijn de reiswiegen voor in de wagen en bepaalde modellen van babyzitjes tegen de rijrichting in. - Groep 0+ zijn de babyzitjes tegen de rijrichting in, voor kinderen vanaf de geboorte tot 13 kg. - Groep 1 is bestemd voor kinderen van 9 tot 18 kg. Het betreft kinderzitjes die in de rijrichting staan en waarvan het kind meestal wordt vastgemaakt met vijf riempjes. - Groep 2 en 3 betreffen verhogingskussen (15-36 kg). Het kind wordt op het verhogingskussen geplaatst en vastgeklikt met de gewone driepuntsgordel van de wagen. Er bestaan modellen met of zonder ruggensteun. Doortocht in Harelbeke rond uur: renners komen uit de richting Deerlijk en volgen de N36 richting Harelbeke tot op het grondgebied Kuurne. GAS goed op dreef Op 1 juli 2010 gingen in Harelbeke de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) van start. GAS moet er voor zorgen dat kleine inbreuken, die de leefbaarheid van de stad schaden, worden bestraft en zo voorkomen worden in de toekomst. Wie zich niet aan de algemene politieverordening (APV) houdt, riskeert een administratieve geldboete die kan oplopen tot 250 euro. De eerste sancties werden ondertussen uitgesproken. Hond niet aan de leiband of geen hondenpoepzakje bij? Afval niet correct gedeponeerd of sluikstorten? Nachtlawaai? Affiches voor een fuif die zomaar ergens zijn geplaatst?... Dan komt GAS er aan. Beter voorkomen dan inderdaad. Zo blijft het aangenaam vertoeven in onze stad. veiligheid 15

16 Harelbeke Muziekstad Een nieuw gegeven? Niet helemaal. Een twaalftal jaar terug werd in de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit een jazz en lichte muziek -afdeling opgericht. Wat begon met een cursus jazzensemble groeide uit tot een volwaardige afdeling. Intussen heeft de afdeling jazz en lichte muziek voor tal van gelegenheden heel wat optredens op haar palmares staan. Leerlingencombo s onder leiding van hun leraars Andy Declerck en Geert Verschaeve treden regelmatig op. Ook de leraars jazz, die buiten de academie in diverse bands actief zijn, hebben het idee opgevat jaarlijks gezamenlijk een concert te geven. Donderdag 3 maart om 19 uur Café cc het Spoor Jazzconcert door de leerlingen jazzensemble van Geert Verschaeve en Andy Declerck. Gratis toegang in het gezellige, voor de gelegenheid bruin jazzcafé! Zondag 20 maart om 16 uur. (jazz)café CC het Spoor Lerarenconcert door de leraars jazz van de SAMWD Peter Benoit. Inkom 8 euro, leerlingen SAMWD Peter Benoit en Attacca abonnementen gratis Koninklijke Muziekkapel van de Belgische Marine Onder leiding van Kapelmeester Bjorn Verschoore. Uniek concert in een organisatie van de SAMWD Peter Benoit en concertvereniging Attacca. Grootse plannen! Artiesten: Sebastiaan Gommeren, bas - Jasper Huysentruyt, klavier - Stephan Noens, drums - Geert Verschaeve, trombone - Andy Declerck, saxen en dwarsfluit. De werkgroep Harelbeke Muziekstad vond de tijd rijp om jazz in Harelbeke te introduceren. Op zaterdag 15 oktober 2011 wordt het Spoor omgetoverd tot een jazztempel van jewelste! En nee, het worden geen platgetreden paden, maar een frisse speelweide waarvoor onder andere Geert Decock (manager Dolfijntjes en parkjazz Kortrijk) garant staat. Als smaakmaker van het festival op 15 oktober en in navolging van zeg geen BOE tegen jazz! van vorig jaar, maakt de academie alvast twee maal het Spoor onveilig met een leerlingen- en een lerarenconcert jazz! Op vrijdag 18 maart om uur in de grote zaal van het cc het Spoor. Met dit concert richt Attacca zich in het bijzonder tot de allround muziekliefhebber: een concert in het lichte genre, maar met een klassieke inslag! Want, hoewel modern gearrangeerd, vormt het oeuvre van grote componisten een wezenlijk deel van het programma en worden componisten als Mozart, Beethoven ja, zelfs Benoit (hoe kan het anders in Harelbeke) tot leven De Muziekkapel van de Marine wordt begeleid door gebracht in een nieuwe Kapelmeester Bjorn Verschoore. funcky, jazzy, disco, latin vorm. Benieuwd hoe deze twee werelden met elkaar verenigd worden! Ook de originele compositie van Harelbekenaar Erik Desimpelaere He s coming, Mr. B! is gebaseerd op een van de groten uit de muziekgeschiedenis. Inkom 8 euro, leerlingen SAMWD Peter Benoit en Attacca abonnementen gratis. A La Rum - Collage Producties Vrijdag 1 april om 20 uur in het cc het Spoor. Begin jaren zeventig vonden drie jonge muzikanten elkaar. Wiet Van de Leest, Paul Rans en Dirk Van Esbroeck vormden samen de legendarische folkgroep Rum. Dit jonge trio had de tijdsgeest te pakken, werd waanzinnig populair in Vlaanderen (stond zelfs nr. 1 in Humo s Top Tien) en toerde regelmatig in heel wat Europese landen. 16 Harelbeke Muziekstad

17 cultuur Na de eerste twee lp s kwamen gitarist Juan Masondo en zangeres Vera Coomans erbij. Maar niets is voor eeuwig. De groep verdween tot er in 2005 een longbox verscheen met de vier eerste Rum-Lp s plus dvd. Dat bracht de oorspronkelijke A La Rum. drie leden weer samen, ze gingen bovendien op tournee met Laïs en gaven weer enkele concerten, gewoon als Rum. Maar het noodlot sloeg toe en Dirk Van Esbroeck overleed in mei Paul Rans, Wiet Van de Leest en Jokke Schreurs werkten voor het eerst samen in de hommageconcerten voor Dirk Van Esbroeck. In dat programma plukten zij als een ode aan Dirk een aantal toppers uit het oude Rum-repertoire en besloten om er samen mee verder te gaan. Dat doen zij nu in het programma A la Rum, met zowel oude Rum-liedjes als heel wat nieuwe nummers. Dagtheater: Petit Parfum -Erik en Sanne Zaterdag 9 april om in het cc het Spoor. Het is weinig Vlaamse artiesten gegeven om de ene dag een schlagerfestival op stelten te zetten en daags nadien een cultureel Centrum te laten vollopen, laat staan het publiek in beide gevallen na een lange staande ovatie met een goed gevoel huiswaarts te sturen. Erik en Sanne slagen er momenteel moeiteloos in! De hernemingen van hun recent theaterconcert Parfum Tzigane en de platenverkoop van de nieuwe CD Vertrouwen waren zo succesvol, dat naar aanleiding van hun 20-jarig samenzijn nu een heuse jubileumtheatertour in het leven is geroepen. Net als bij het vorige theaterconcert Parfum Tzigane brengen Erik en Sanne materiaal van vroeger en nu in een voorstelling die respect afdwingt. Een concert dat lang zal blijven nazinderen dankzij de verrassende uitstraling en immense klasse! Toegangsprijzen: Vvk: 6 euro - add: 8 euro. Met medewerking van het dienstencentrum De Parette. Paul Rans, zang, luit - Marc Hauma, zang, gitaar - Jokke Schreurs, gitaar - Wiet Van de Leest, viool, tenorgitaar, piano, zang. Vvk: 12 euro / 55+, cjp, kind -12j: 10 euro. Add: 14 euro / 55+, cjp, kind -12j: 12 euro. Mijne schoonzoon is nen Hollander - Echt Antwaarps Teater Zondag 13 maart om 20 uur in het cc het Spoor - UITVERKOCHT Dagtheater: Onweerstaanbaar Maandag 28 maart om in het cc het Spoor. Hij is advocaat. Zij werkt voor een uitgeverij. Op een zomeravond komt ze thuis na een afspraak met een schrijver die ze sinds haar jeugd enorm bewondert. Hij wil weten of ze de schrijver onweerstaanbaar vindt. Door de waarheid te willen achterhalen drijft hij haar echter in de armen van haar literaire jeugdliefde. Terwijl hij zijn pleidooi voorbereidt ter verdediging van een Mexicaanse kannibaal die zijn vrouw heeft opgegeten, brengt zij vijf uur door met een man die ze al onweerstaanbaar vond, lang voor ze hem in levende lijve ontmoette. Onweerstaanbaar, of hoe te weerstaan aan de angst om die passie te verliezen. Hoe te weerstaan aan achterdocht en de angst om te mislukken in de liefde. Verlangen en jaloezie. Tijdloze thema s in een verrassend hedendaagse context. Elegant en grappig geschreven. Levendige dialogen die op meesterlijke wijze de psychologie van de liefde beschrijven. Onweerstaanbaar charmant! Toegangsprijzen: Vvk: 6 euro - add: 8 euro. Met medewerking van het dienstencentrum De Parette. Christelle Verstraete. cultuur 17

18 burger & welzijn Welzijnsfeest Gezinsraad Op maandag 28 maart om 14 uur in het cc het Spoor, Eilandstraat 6. Koffienamiddag met koffiekoeken en gratis tombola. Showprogramma met Laurel & Hardy. Twee imitators die met hun act terug gaan naar de komedie waarvoor ze in de eerste plaats bedoeld is: mensen aan het lachen brengen. Inkom: voorverkoop 3 euro, aan de deur 4 euro. Kaarten te verkrijgen bij de dienst Burger & Welzijn, stadhuis, Marktstraat 29 en in het dienstencentrum De Parette, Paretteplein 19. Prijs van de vrijwilliger Tijdens het welzijnsfeest wordt de Prijs van de vrijwilliger uitgereikt. Verenigingen kunnen personen die hiervoor in aanmerking komen, voordragen. De kandidatuurstelling kan schriftelijk, met motivering, opgestuurd worden naar: Paul Gheskiere, Peter Benoitlaan 13, 8530 Harelbeke. Fanny Dedeyne, Arendsstraat 62 bis, 8530 Harelbeke Diabetes type 2 = boven de veertig en een beetje teveel suiker??? Diabetes of suikerziekte is een aandoening waarbij het suikergehalte in het bloed constant verhoogd is. Diabetes genezen kan nog niet. Maar men kan wel de nadelige gevolgen proberen te vermijden. Er bestaan verschillende vormen van suikerziekte. - Bij type 1 diabetes maakt de pancreas nauwelijks insuline. Deze vorm komt vanaf de kinderleeftijd voor. - Bij type 2 diabetes maakt de pancreas te weinig insuline en/of zijn de lichaamscellen minder gevoelig voor insuline. Deze vorm komt typisch voor vanaf het veertigste jaar, maar soms ook op jongere leeftijd. Deze vorm wordt ook ouderdomsdiabetes genoemd. In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, is diabetes type 2 niet besmettelijk. Je kunt het niet 'overkrijgen'. De ziekte wordt niet veroorzaakt door te veel suiker in te nemen. Zoete voedingsmiddelen zijn echter calorierijk en kunnen tot een gewichtstoename leiden. De volgende risicofactoren verhogen de kans dat je diabetes type 2 ontwikkelt: - je hebt overgewicht, vooral rond uw middel; - je hebt een ouder of nauwe verwant met diabetes type 2; - je rookt; - je hebt geen gezonde eetgewoonten; - je hebt een voorgeschiedenis van hoge cholesterol en andere vetten in uw bloed; - je hebt een voorgeschiedenis van hartproblemen. Misschien behoor je tot de risicogroep? Ongeveer 8 op 100 volwassenen lijden aan diabetes type 2. In de komende jaren zal dit cijfer oplopen tot 1 op 10 volwassenen. Men vermoedt bovendien dat veel mensen (ongeveer 1 op 2) zelfs niet weten dat ze diabetes hebben. Men kan de ziekte proberen te controleren door het suikergehalte in het bloed, de glycemiewaarden, zo dicht mogelijk bij de normale waarden te krijgen en te houden. Op die manier kunnen zowel acute complicaties (een plotse daling of verhoging van de bloedsuiker met bewustzijnsdaling, eventueel coma) als verwikkelingen op lange termijn (zoals blindheid, nierproblemen, amputaties van ledematen) worden vermeden of uitgesteld. Dit gebeurt door medicatie, de juiste voeding en beweging. Meer weten? Kom dan naar de bibliotheek in Harelbeke op dinsdag 5 en dinsdag 26 april om 20 uur. In deze twee avonden, verzorgd door het diabetesteam van het AZ-Groeninge, wordt alles duidelijk uitgelegd. Er is tevens mogelijkheid tot vraagstelling. Tijdens de eerste avond krijg je een diabetes-risicotest mee naar huis, die je terug meebrengt op de tweede avond. Al naar gelang het resultaat, wordt je aangeraden je huisarts te consulteren. De inkom is gratis. In de periode tussen beide avonden staat een infostand in de bibliotheek. Je kunt er vrij informatie inzien en meenemen. Op dinsdagen 12 en 19 april, en op donderdagen 14 en 21 april is van 17 tot 19 uur een deskundige van het AZ-Groeninge en/of de Vlaamse Diabetes Vereniging aanwezig om je vrijblijvend en kosteloos alle uitleg te verstrekken. Dit is een initiatief van de Gezinsraad Harelbeke in samenwerking met het diabetesteam van het AZ-Groeninge in Kortrijk en met de Vlaamse Diabetes Vereniging (afdeling Kortrijk). Maart in het dienstencentrum De Parette - elke maandag om uur: turnen; - elke maandag om 9.30 uur: tekenles; - elke dinsdagmiddag om 14 uur: scrabble; - elke donderdag om 14 uur: schaken; - elke vrijdag om 10 uur: Franse les; - elke maandag en donderdag om uur: petanque; - maandag 14 maart om 14 uur: hobby dozen versieren voor het opbergen van juwelen, foto s onder leiding van Agnes en Jeannette; - maandag 21 maart om 14 uur: volksspelen; - dinsdag 22 maart om 14 uur: info rugschool; - donderdag 24 maart om uur: wandelen in Desselgem (9 km); 18 burger & welzijn

19 burger & welzijn tafeltennis om 14 uur: woensdag 2, 23 en 30 maart en dinsdag 8 en 15 maart; - line dansen op donderdag van 15 tot uur: 10, 17 en 31 maart; - kaarten en rummicub op vrijdag om 14 uur: 4 en 25 maart; - vrijdag 24 maart om 14 uur: film Turquaze in samenwerking met Kinepolis (indien vervoer nodig, verzamelen om uur in de Parette). Interesse, vragen of meer info in het lokaal dienstencentrum De Parette, bij Marleen Vercruysse, Paretteplein 19, , Tearoomnamiddag Omdat we in ons koude landje niet altijd de mogelijkheid hebben om buiten te vertoeven maken we het graag binnen gezellig. moet je er noodgedwongen bij nemen. Je brengt de dokter of een specialist vaker een bezoekje. Geregeld ga je gezellig eten in het restaurant van het dienstencentrum en blijf je wat nakaarten En dan komt de dag dat autorijden te moeilijk wordt of zelfs helemaal niet meer lukt. De bus mag dan wel gratis zijn, maar je moet je wel eerst tot aan de halte begeven! Dan zit je daar Vaarwel al die leuke activiteiten. Of toch niet? Neen, je hoeft niet thuis te blijven. De vrijwillige chauffeurs van onze Minder Mobielen Centrale (MMC) brengen je overal waar je heen wil of moet! Welkom herwonnen vrijheid! We organiseren een tearoomnamiddag op donderdag 24 maart om 14 uur in het DC De Parette. Tijdens deze namiddag is er iets om te knabbelen bij een lekkere koffie. We vertonen de film Grease op groot scherm. We keren terug in de tijd, naar onze jeugdjaren. Grease is een Amerikaanse film uit 1978, gebaseerd op de gelijknamige musical over de jaren '50. De hoofdrollen worden vertolkt door Olivia Newton-John en John Travolta. Buurtwerking Harelbeke Op vrijdag 11 maart om 14 uur verwelkomen we de bewoners van het Marktplein, de Stationsstraat, de Gentsestraat en Goudwinde voor de eerste buurtnamiddag van Op deze muzikale namiddag trakteren we de senioren op een kop koffie en een gebakje. Zangeres Marlijn is opnieuw van de partij met een mengelmoes van Vlaamse en Franse chansons. Inschrijven en betalen (3 euro) aan het onthaal van het dienstencentrum De Parette tot en met woensdag 8 maart. De bewoners van Goudwinde kunnen inschrijven in het ontmoetingslokaal op Goudwinde 3/003. Buurtwerking Zandberg verwelkomt op woensdag 16 maart de senioren van de Zandberg. Vanaf 14 uur is iedereen welkom in de zaal van vzw Kunstwerkplaats De Zandberg, Julius Sabbestraat 45 voor een muzikale namiddag bij een kopje koffie en een stukje taart (3 euro). Inschrijven op donderdag 10 maart in het wijkhuisje, Harlemboislaan/ Zavelstraat, aan de balie van het dienstencentrum de Parette of op Vrijwilligershoekje I want you! Stel het je eens even voor: je bent senior, maar bruist van energie en levenslust. Zoveel dingen die je kan doen, het aanbod is ongelofelijk. Cursussen volgen, je aansluiten bij een hobbyclub, als voorleesopa of oma meewerken in de school van je kleinkinderen. Je hebt nu tijd om vrienden te bezoeken Ja, ouderdomskwaaltjes Is dit ver-van-mijn-bed voor jou en ben je nog altijd zeer actief? Rijd je zelfs graag met de auto rond? Wil je je inzetten voor de mensen die zich wel in het verhaal hierboven herkennen? Dan ben jij de ideale vrijwilliger voor de Minder Mobielen Centrale! Meld je aan bij Hilde Veldeman, coördinator vrijwilligerswerk OCMW Harelbeke en verneem hoe jij je als chauffeur bij ons kunt inzetten, of Openingstijden OCMW Administratie, Paretteplein 19, tel : elke werkdag uur; uur; op vrijdag tot 16 uur. Sociale dienst, Paretteplein 19, tel : elke werkdag uur; uur Hulste, Kasteelstraat, tel : elke dinsdag uur Welkom bij deze leuke groep vrijwillige chauffeurs MMC Harelbeke. burger & welzijn 19

20 E3 HARELBEKE In het kader van het jaarlijkse wielerevenement E3 Harelbeke op zaterdag 26 maart hadden we een gesprek met dhr. Bart Ottevaere, voorzitter van het organiserende comité vzw Hand in Hand. Bart, hoe is het allemaal begonnen? In 1989 werd ik lid van de club Hand in Hand. Mijn vader was sponsor van de koers. Hij was geen lid, maar toch mee betrokken in het geheel. Oud-secretaris Freddy Desimpelaere vroeg mij om wat mee te helpen. Ik ben begonnen als helper die de nadars plaatste, als de loopjongen met allerlei formulieren. Ik ben er trouwens nog altijd voorstander van dat mensen aan de basis moeten beginnen om later de perfecte werking van een organisatie te kennen. Van nadarplaatser werd ik uiteindelijk koersdirecteur en na aanmoedigingen en motivatie van de mensen rondom mij werd ik in oktober 1997 voorzitter. Ik was toen, en misschien nu nog, de jongste voorzitter van een wielerorganisatie. Dit jaar zitten we aan de 54ste editie. Paspoort 15 juli 1966 Partner: Katrien Decostere Bart Ottevaere. Een jong iemand aan het bewind zorgt ongetwijfeld voor nieuwe ideeën? Inderdaad, er kwam op dat moment een serieuze verjonging in het comité. Dat zorgde voor een frisse wind en een andere aanpak, zonder daarbij afbreuk te doen aan het werk van mijn voorgangers. Van een gerenommeerde koers is het intussen uitgegroeid tot een heus VIPspektakel. We zijn de enige wielerwedstrijd met een eigen tunnel die onze naam draagt. De E3 Harelbeke is niet zomaar een koers. Welke verschillen met vroeger vallen jou het meeste op? Ons vergaderlokaal was vroeger in den Britt. Nu houden we onze vergadering telkens bij een andere horecasponsor. Vroeger plaatsten we zelf de nadars, nu doen externen dit. In 1985 had onze tent een grootte van 5 meter x 20 meter. We waren toen heel trots op zo n grote tent. Nu is onze tent maar liefst 45 meter x 35 meter. En ze is alweer te klein. De tijden zijn ontzettend veranderd. Alles is veel moderner, zeker op communicatievlak. Vroeger waren er trouwens vijf koersen in Harelbeke, de nieuwelingen, de junioren, de beloften, de B-ploegen en de A-beroepsrenners. Toen werd onze wedstrijd begeleid door een tiental zwaantjes, nu ongeveer door een dertigtal. De dag van vandaag is iets op de openbare weg organiseren niet evident en zeker niet makkelijk, integendeel. Passie, passie, passie is de drijfveer van onze figuur van de maand. Tijdens het aangenaam gesprek was het één en al enthousiasme die de klok sloeg. Enthousiasme en passie voor de koers, meerbepaald voor de E3 Harelbeke, voorheen de E3-Prijs, met start en aankomst in Harelbeke. Deze wielerwedstrijd voor eliterenners wordt al sinds 1958 georganiseerd door de vzw Hand in Hand. De wedstrijd vindt altijd plaats op een zaterdag, de week voor de Ronde van Vlaanderen en vormt zo het begin van de Vlaamse Wielerweek. Rik Van Looy en Tom Boonen wonnen de wedstrijd vier keer en zijn daarmee recordhouder. Een massa volk op het Marktplein voor de start van de editie communicatie

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke

2015-2016. Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke 2015-2016 Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans Peter Benoit Harelbeke SAMWD Peter Benoit - Toekomststraat 29 8530 Harelbeke - Tel 056 694 570 Muziek Jongeren Pre-notenleer vanaf 6 en 7 jaar Ben

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli-augustus-september 2015. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli-augustus-september 2015 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden

Nadere informatie

http://www.ikbenvoor.be/content.aspx?id=292

http://www.ikbenvoor.be/content.aspx?id=292 1 van 5 8-11-2007 11:17 Burgers Bewegingen Bedrijven Besturen Vervoer van kinderen in de wagen: nieuwe regels! De Belgische wetgeving sinds 1 september 2006 Algemene regel Kinderen (jonger dan 18 jaar)

Nadere informatie

Basiscursus voor monitoren

Basiscursus voor monitoren Basiscursus voor monitoren 2015 V.U. Vakantiewerking Scherpenheuvel-Zichem, August Nihoulstraat 13-15, 3270 Scherpenheuvel Voor wie? Ben je minimum 16 jaar of word je nog 16 in de loop van 2015? Kan je

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen.

ACTIVITEITENKALENDER. September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. ACTIVITEITENKALENDER september - oktober november - december 2015 September 2015 02/09/15 Ontspanningsnamiddag: croque monsieur Wij serveren lekkere croque monsieur tegen democratische prijzen. Prijs:

Nadere informatie

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg

De Wilg. Programmaboekje Activiteiten. Lokaal Dienstencentrum. De Wilg Lokaal Dienstencentrum De Wilg J A A R G A N G 1, N R. 4 J U L I A U G U S T U S 2 0 1 6 Programmaboekje Activiteiten De Wilg Witvrouwenveldstraat 1 2550 Kontich 03 450 82 82 OF 03 450 82 80 (onthaal)

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Pallieter Juli 2015 Openingsuren LDC Pallieter De ontmoetingsruimte is elke dag open van 9.00u. tot 17.30u De cafetaria is elke weekdag open van 12.00u tot 17.30u Dienstverlening

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER

ACTIVITEITENKALENDER ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2016 JANUARI 2016 01/01/16- Cafetaria gesloten 04/01/16 05/01/16 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 08/01/16 Boodschappendienst Inschrijven:

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee

JANUARI 2015 JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015. 01/01/15- Cafetaria gesloten 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee + ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2015 JANUARI 2015 01/01/15- Cafetaria gesloten 04/01/15 13/01/15 Bloemschikken Maria heeft weer een mooi idee 14/01/15 Spelletjesnamiddag Uno, Rummikub,

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie

Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg Harelbeke Tel. 056/ Aanbod Sportkampen zomervakantie Departement Vrije Tijd-Sport Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport Aanbod Sportkampen zomervakantie Van 6 juli t.e.m. 10 juli 2015 Kleutersportkampen 9 tot 12 u

Nadere informatie

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat

2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 2015 wordt een magisch jaar. Het jaar waarin De Kleine Tovenaar van start gaat 1. Nieuwjaarswensen 04-01- 2015 Voor elk van jullie wensen we in 2015: honderden magische ontmoetingen duizenden betoverende

Nadere informatie

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender

April juni 2016. Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender Het lokaal dienstencentrum De Maretak Activiteitenkalender April juni 2016 Lokaal dienstencentrum De Maretak Groteweg 27B 9500 GERAARDSBERGEN Tel. 054 43 38 36 dienstencentrum@ocmwgeraardsbergen.be www.ocmwgeraardsbergen.be

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN ZITTING 9 JUNI 2015. ===================================== DEPARTEMENT GRONDGEBIEDSZAKEN Milieu 1. Groepsaankoop spouwmuurisolatie.

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017

ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 ACTIVITEITENKALENDER JANUARI - FEBRUARI - MAART APRIL 2017 JANUARI 2017 01/01/17- Cafetaria gesloten 08/01/17 09/01/17 Dorpsrestaurant: verloren maandag Je kan weer lekker komen smullen van onze overheerlijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Oktober november december 2015 OKTOBER ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Oktober 2015 OKTOBER Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen

SPORTEL- BROCHURE. Sportaanbod voor ouderen SPORTEL- BROCHURE Sportaanbod voor ouderen 2014-2015 Beste sportelaar Deze sportfolder wordt je aangeboden door de gemeente Brecht en is samengesteld door de Brechtse dienstencentra, de sportdienst en

Nadere informatie

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten!

2970actief. Senior. Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel. Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! 2970actief Activiteitenkalender Schilde en s-gravenwezel Energieke, ontspannende en vormende activiteiten! Activiteitenkalender februari Vorming: Als eten een zorg wordt dinsdag 9 februari Gezond eten

Nadere informatie

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN!

HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Ruien Feeste zou er niet zijn zonder de vele vrijwilligers. Wij kunnen het niet genoeg hernalen: HET IS EEN FEEST MET, VOOR EN DOOR ONS ALLEN SAMEN! Dit jaar alvast de 15de editie en telkens een groot

Nadere informatie

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. =====================================

DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== DOSSIERS VOOR TE LEGGEN AAN HET SCHEPENCOLLEGE ZITTING 3 NOVEMBER 2015. ===================================== 1. Renovatie van cc Het SPOOR - studieopdracht. Goedkeuren bestek, raming (77.272,72 euro +

Nadere informatie

-1- Fuifbus Kortrijk-Kuurne

-1- Fuifbus Kortrijk-Kuurne -1- Fuifbus Kortrijk-Kuurne HEEN 22u00: halte Hulste Kerk Hulstedorp 13 8531 Harelbeke 22u05: halte Bavikhove Dorp Halte Bavikhove Plaats 22u15: halte Marktplein Harelbeke Gentsestraat 14 (t.h.v. de KBC)

Nadere informatie

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi

Fietsclub De Kersecorftrappers. Vrije Tafeltennis. Vrije oefening Tai Chi Fietsclub De Kersecorftrappers Wie wil genieten van de buitenlucht op zijn fiets, komt zeker aan zijn trekken bij de Kersecorftrappers. Iedere week wordt er een fietstocht gemaakt langs rustige en landelijke

Nadere informatie

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014

Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Activiteitenkalender LDC Kassei juli-augustus-september 2014 Het zomert in het dienstencentrum! Het werkjaar loopt stilletjes aan ten einde, de zomermaanden staan voor de deur, dus eventjes tijd voor een

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015

ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM. Juli augustus september 2015 ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM Juli 2015 Gezondheidsconsult Een verpleegkundige is elke laatste donderdag van de maand van 11 uur tot 12 uur in het dienstencentrum aanwezig. Het gezondheidsconsult

Nadere informatie

Kalender maart Datum Uur DC De Parette Uur Dorpshuis De Rijstpekker. 10u00 11u30. 13u45. 09u00. Engels 1 Tai Chi 13u45. 14u00.

Kalender maart Datum Uur DC De Parette Uur Dorpshuis De Rijstpekker. 10u00 11u30. 13u45. 09u00. Engels 1 Tai Chi 13u45. 14u00. Kalender maart 2014 Datum Uur DC De Parette Uur Dorpshuis De Rijstpekker Zat 1 maa Zon 2 maa Maa 3 maa Infomoment Diabetes Din 4 maa Scrabble Woe 5 maa 11u30 Vrijwilligersfeest Moskeebezoek 11u30 Vrijwilligersfeest

Nadere informatie

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten

Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten Aanvraagformulier Artiest zoekt Feestneus voor straat- en buurtfeesten In te vullen door Artiest zoekt Feestneus Volgnummer dossier Ingediend op Ontvankelijk verklaard? Ja Neen + reden: Dossier goedgekeurd?

Nadere informatie

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS

VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS VOORSTELLING RESULTATEN LEEFBAARHEIDSONDERZOEK VOOR EN DOOR BEWONERS Respons per geslacht Respons per leeftijd ruimtelijke ordening wonen - milieu HELDERGEM: MOOI DORP natuur - aangenaam om wonen ruimtelijke

Nadere informatie

Goed gevoel activiteit

Goed gevoel activiteit OCMW Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM januari februari maart 2015 Vergeven en vergeten de last van vorig jaar, geen voornemen is beter dan vrede met elkaar We wensen alle bewoners een

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien.

Recreatieprogramma. Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010. Hollywood VOORBEELD. Zo zou een programma in een 'groene' Week eruit kunnen zien. Recreatieprogramma Zaterdag 21 t/m vrijdag 27 augustus 2010 Hollywood Camping De Veerhoeve Veerweg 48 4471 NC Wolphaartsdijk tel. (0113) 581155 www.deveerhoeve.nl info@deveerhoeve.nl Theater Met Otto,

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie augustus 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kinderfestival 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Sorteerstraatjes

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt?

Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? Beste kinderen, Mijn naam is Fons. Ze noemen me een groene jongen. Weet je hoe dat komt? In mijn vrije tijd ben ik natuurgids. Met mijn verrekijker en vergrootglas trek ik naar allerlei plekjes om de natuur

Nadere informatie

Beste ouders, Agenda:

Beste ouders, Agenda: Beste ouders, Op 3 december krijgen we bezoek van een inspecteur. We hebben vorig jaar voor de derde keer onder de eindnorm gescoord bij de Cito-toets en dan krijg je als school een inspectiebezoek. Oorzaken

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

Musicalweek. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma.

Musicalweek. THEATER Met otto, elle of izzi! SPORT EN SPEL KNUTSELEN. Dit is een voorbeeld boekje van een GROEN recreatiewerk programma. Met otto, elle of izzi!... Recreatiebospark De Reehorst Enzerinckweg 12 7251 KA Vorden tel (0575) 551582 www.dereehorst.nl info@dereehorst.nl SPORT EN SPEL Musicalweek Iedere dag (m.u.v. maandag) leuke

Nadere informatie

Sportdienst Harelbeke Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport

Sportdienst Harelbeke Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport Sportdienst Harelbeke Stasegemsesteenweg 21 8530 Harelbeke Tel. 056/73.34.60 www.harelbeke.be/sport Samen van het leven en van sport genieten, dat is Sportelen. Ben je de vijftig voorbij en heb je geen

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010

RAAKJE KWB ARDOOIE. September 2010 RAAKJE KWB ARDOOIE September 2010 Na twee maanden vakantie, is KWB Ardooie terug. We stellen u dan ook graag ons nieuwe jaarprogramma voor. Je zult zien, het is een rijkgevuld programma. Misschien dat

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

HARELBEKE. info. in de kijker: inhoud. Prijs voor Beeldende Kunsten

HARELBEKE. info. in de kijker: inhoud. Prijs voor Beeldende Kunsten info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: Maart 2010 in de kijker: Prijs voor Beeldende Kunsten Om de beoefening van

Nadere informatie

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI

ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI ELISABETHBEGIJNHOF-PAPEGAAI Beste bewoner Wijk van de maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei

Maart - April 2014. LDC De Dendervallei. A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be. LDC De Dendervallei Maart - April 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds terecht

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Januari-februari-maart 2016. LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Januari-februari-maart 2016 LDC Far West, Duchéhof 104, 1800 Vilvoorde Valentijn in het dienstencentrum ddienenstencentrum Sinterklaas, kerstfeest, nieuwjaar,. het ligt

Nadere informatie

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE

OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE OUD GENTBRUGGE EN GENTBRUGGE Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één

Nadere informatie

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL

DEZE SCHOOLKRANT EXTRA VERSCHIJNT ENKEL DIGITAAL INFO EXTRA 12.06.2016 Beste ouders, Beste sympathisanten, SUCCES MET DE EXAMENS Omwille van de drukke maand juni verschijnt er vandaag een EXTRA-INFO. Mogen we vragen om de belangrijke rubrieken ZEKER

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

Beste bewoner. Daniël Termont burgemeester

Beste bewoner. Daniël Termont burgemeester DRONGEN Beste bewoner Wijk van de Maand is de nieuwe naam van de ontmoetingen tussen het college van burgemeester en schepenen en de bewoners van de 25 Gentse wijken. Niet langer één enkele debatavond,

Nadere informatie

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE

PAASVAKANTIE 2016 IN LANGEMARK-POELKAPELLE CONGÉ VOOR KADEES WWW.LANGEMARK-POELKAPELLE.BE vrijetijdsaanbod voor kinderen aangeboden door team ontspannen en BKO t Buitenbeentje gemeente Langemark-Poelkapelle Kasteelstraat 1 8920 Langemark-Poelkapelle www.langemark-poelkapelle.be PAASVAKANTIE

Nadere informatie

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015

Woonzorg Activiteitenoverzicht April 2015 Infonamiddag brandpreventie Jaarlijks vallen er ongeveer 100 dodelijke slachtoffers bij woningbranden. De brandweer wil het aantal woningbranden beperken door advies te verlenen. Dankzij praktische tips

Nadere informatie

Infokrant Dienstencentrum De Varens

Infokrant Dienstencentrum De Varens 01/11/ 10 MA 01/12/ 10 WO schaken 02/11/ 10 DI 02/12/ 10 DO zoetedag 03/11/ 10 WO schaken 03/12/ 10 VR Trage vorming 04/11/ 10 DO pedicure 04/12/ 10 ZA 05/11/ 10 VR pannenkoeken 05/12/ 10 ZO 06/11/ 10

Nadere informatie

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde

Academiejaar Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg Gent. Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Academiejaar 2014-2015 Faculteit Natuur en Techniek Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Heraanleg van de Grote Markt in Oudenaarde Seppe De Meyer Bachelor in het Vastgoed: Landmeten 2014-2015 1. Infomarkt

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2011

Nieuwsbrief November 2011 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief November 2011 HERFSTVAKANTIE Zaterdag 29 oktober tot en met zondag 6 november 2010.

Nadere informatie

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht

Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl. Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Radar beweegt SPORT- EN SPELACTIVITEITEN Postadres: Postbus 1992 6201 BZ Maastricht Bezoekadres: Discusworp 4 6225 XP Maastricht T: 043-350 45 00 www.maastrichtsport.nl www.maastrichtsport.nl INFORMATIE

Nadere informatie

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni

Dag allemaal, NR 2-2015 April-mei-juni Dag allemaal, Ik hoop dat jullie net zoals de mensen van OnderOns genieten van het mooie weer. Net zoals zovele organisaties gaan we het de maanden juli en augustus iets kalmer aan doen bij OnderOns. De

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC

ACTIVITEITENKALENDER LDC ACTIVITEITENKALENDER LDC Den Dries HOUTEM April, Mei en Juni 2017 Buurtfeest Houtem zaterdag 10 juni in Dienstencentrum den Dries Extra: Kleurplaat en binaire puzzel Karel Trekelsstraat 46a- 1800 Houtem

Nadere informatie

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie.

Academie Merksem. Welkom op de vrije infosessie. Academie Merksem Welkom op de vrije infosessie. Maandag 6 oktober, tussen 17 en 18u30 in Brecht Woensdag 8 oktober, tussen 18 en 19u30 in Merksem Dinsdag 14 oktober, tussen 18 en 19u30 in Sint Job Academie

Nadere informatie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

SPORT ACTIEF. De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF NAJAAR 2015 De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met Sport Actief onder begeleiding van bekwame

Nadere informatie

Nieuwsbrief juni 2013

Nieuwsbrief juni 2013 Basisschool De Wijngaard Wijngaardstraat 13-2280 Grobbendonk. Tel. 014 / 51 33 82 directie@bs-dewijngaard.be Nieuwsbrief juni 2013 INHOUD GEEN Zwemmen P 1 Inleveren boeken bib P 2 Fietsexamen P 2 Oudercomité

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool

NIEUWSBRIEF. St. Aloysiusschool St. Aloysiusschool Boskamp 19 8121CW Olst Tel: 0570-561564 E-mail: aloysius@mijnplein.nl LEEF LEER LACH NIEUWSBRIEF Januari 2016 Sinterklaas opent de Bieb op school en leent het eerste boek op de St. Aloysiusschool.

Nadere informatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie

Informatiebrochure. Muziek - Woord - Dans - Initiatie Informatiebrochure Muziek - Woord - Dans - Initiatie Welkom In het Stedelijk Conservatorium van Mechelen kan je al je podiumtalenten ten volle ontwikkelen. We bieden kunstonderwijs op hoog niveau, maar

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Maart 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015

OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 OCMW Vilvoorde Activiteitenkalender LDC Far-West April-mei-juni 2015 Openingsuren De ontmoetingsruimte is elke weekdag open van 13.00u tot 17.00u. Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen Gezondheidsconsult

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013

PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 PROGRAMMABOEKJE 3-15 maart 2013 Wapenen tegen borstkanker... Gezond zijn is belangrijk voor iedereen. Ook voor jou! Draag zorg voor jezelf en geniet van het leven. Maak tijd voor jezelf en let op je gezondheid.

Nadere informatie

Haacht. Gemeente met toekomst

Haacht. Gemeente met toekomst Haacht Gemeente met toekomst Vakantiegids Krokus 2016 Onze activiteiten in vogelvlucht Omnisportweek 8 tot 12 februari 3 tot 8 jaar p. 3 Hip hip Elvis Zondag 7 februari 3 tot 11 jaar p. 4 Nellie & Cezar

Nadere informatie

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen

wekelijkse activiteiten en lessenreeksen 2016 wekelijkse activiteiten en lessenreeksen i.s.m. het lokaal dienstencentrum www.middelkerke.be/sportkaart Vragen over Sport@Middelkerke? Sport@Middelkerke geeft een overzicht van alle sportactiviteiten

Nadere informatie

De gordel en de kinderstoel: kort en bondig

De gordel en de kinderstoel: kort en bondig De gordel en de kinderstoel: kort en bondig Artikel 35 (KB01/12/75) onder de loep. Gordelproject rond de Tieltse schoolpoorten (kleuter- en basisonderwijs) De gordel Algemene regel: Bestuurders en passagiers

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN?

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2015 WIL JE MINDER GAMEN? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt met het spelen van games. Je beseft dat je hierdoor in de problemen kunt raken: je huiswerk lijdt

Nadere informatie

Activiteitenfolder november 2015

Activiteitenfolder november 2015 Activiteitenfolder november 2015 Wat kunt u deze maand allemaal van ons verwachten? We openen onze deuren waarbij u een kijkje kan nemen achter de schermen van Prinsenhof. Daarnaast hebben we onze maandelijkse

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde

ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei. April-mei-juni LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde ACTIVITEITENKALENDER LDC Kassei April-mei-juni 2017 LDC Kassei, Vlierkensstraat 83a, 1800 Vilvoorde Paasklokken, moederdag, knoppen aan de bomen, lentekriebels (en regen), we voelen het ook bij ons in

Nadere informatie

November - December 2014

November - December 2014 November - December 2014 A. De Cockstraat 12a - 9310 Herdersem 053 / 60.60.49 - dendervallei@denderrust.be www.ldcaalst.be Erkenning PE2541 Voor algemene info of deelname aan activiteiten kan u steeds

Nadere informatie

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding

December. Tot dan, en pakt elkaar ondertussen allemaal ne keer goed vast! Veel liefs, de groepsleiding December Normaal gezien beperkt dit voorwoord zich tot de nodige informatie, liefst melig geschreven en met af en toe een verwijzing naar de fratsen van de leiding. Normaal gezien doen wij als Vincies

Nadere informatie

Nieuwsflits: Augustus 2014

Nieuwsflits: Augustus 2014 Nieuwsflits: Augustus 2014 MEER! met elkaar is een plek waar vrouwen van alle nationaliteiten en leeftijden elkaar kunnen ontmoeten. Waar veel vrijwilligers actief zijn. Waar je elkaar kunt steunen, jezelf

Nadere informatie

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten,

Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, presenteert Organisatoren gezocht Op donderdagavond 30 april 2015, tijdens de Week van de Amateurkunsten, wil Poppunt samen met steden en gemeenten, jeugdhuizen en -verenigingen, scholen, clubs, concertzalen,

Nadere informatie

t Slagske April, 25 e jaargang

t Slagske April, 25 e jaargang t Slagske April, 25 e jaargang Kalender 2015-2016 Groepsfeest: 9 april Rakwiweekend: 22-24 april Titoweekend: 22-24 april Kamp: 18 tot 26 juli Er is er eentje jarig 7 Wout rakwi 13 Shari rakwi 14 Jordy

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven!

DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! DE MAX! Ontdek wat je tijdens de paasvakantie 2015 in Ingelmunster kan beleven! INHOUDSTAFEL 03 De Max! 04 Activiteiten jeugddienst 06 Sportkampen 08 Inschrijvingen 09 Buitenspeeldag 10 Bibliotheek 11

Nadere informatie

L O K A A L DIENSTENCENTRUM

L O K A A L DIENSTENCENTRUM KAARTCLUB DE VRIJE MANILLERS RESTERENDE DATA 2013: Dinsdag 21 mei Dinsdag 18 juni Dinsdag 16 juli Dinsdag 20 augustus Dinsdag 17 september Dinsdag 15 oktober Dinsdag 5 november Maandag 18 november (klaaskoekenkaarting)

Nadere informatie

http://kampenhout.ticketgang.eu/

http://kampenhout.ticketgang.eu/ Beste ouders, De zomerperiode komt dichterbij. U bent waarschijnlijk volop aan het denken welke zinvolle invulling u kan aanbieden aan uw kinderen. Met deze brochure wil uw gemeente Kampenhout heel graag

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017

ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST. Juli, augustus, september 2017 ACTIVITEITENKALENDER LDC FAR WEST Juli, augustus, september 2017 LDC Far West, Duchéhof 104 A, 1800 Vilvoorde Kleurplaat en Binaire puzzel op de laatste bladzijde Lokaal dienstencentrum Far-West De ontmoetingsruimte

Nadere informatie

omloop kluisbergen op 27 & 28 mei wandelt iedereen!

omloop kluisbergen  op 27 & 28 mei wandelt iedereen! omloop kluisbergen op 27 & 28 mei wandelt iedereen! www.wandelen.be Wandel mee en win deze te gekke Eddy Merckx kinderkoersfiets, geschonken door Fietsen JOWAN Dé Wandelklassieker van de Vlaamse Ardennen!

Nadere informatie

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten

Ouders in Huis: gesprekskaarten. Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek. Ontmoeten Ouders in Huis: gesprekskaarten Gesprekskaarten Ouders in Huis - Thematische methodiek Ontmoeten 1. Vind je dat er initiatieven nodig zijn waar ouders elkaar kunnen leren kennen? Heb je hier ideeën over?

Nadere informatie

Meer informatie over onze scoutsgroep is te vinden op: www.scoutinghoboken.be

Meer informatie over onze scoutsgroep is te vinden op: www.scoutinghoboken.be SPONSORDOSSIER 2015 Over Scouting Hoboken Scouting Hoboken is een jeugdbeweging die is aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Wij hebben wekelijks vergadering op zondag met sport, spel, plezier,

Nadere informatie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie

De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie SPORT ACTIEF 4 ( NAJAAR 2014 (sept-dec) De hele week lang Voor alle leeftijden Voor iedereen toegankelijk Plezier gegarandeerd Houd je in beweging Verzorgt je conditie Sporten met sport actief onder begeleiding

Nadere informatie

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe.

Roostervrij Aanstaande vrijdag hebben de groepen 1 tot en met 4 een roostervrije dag. We wensen jullie een fijn lang weekend toe. Jaargang 5 nr 11 11 november 2014 Eilenbergstraat 258 5011 EC Tilburg 013-4551292 info@stelaertshoeve.nl www.stelaertshoeve.nl Nieuwsbrief voor ouders van basisschool Stelaertshoeve in MFA De Symfonie.

Nadere informatie

Wie ben jij? Ik ben in 2010: 16 jaar 19 jaar 22 jaar 25 jaar 17 jaar 20 jaar 23 jaar 18 jaar 21 jaar 24 jaar. Geslacht: Vrouw. Man

Wie ben jij? Ik ben in 2010: 16 jaar 19 jaar 22 jaar 25 jaar 17 jaar 20 jaar 23 jaar 18 jaar 21 jaar 24 jaar. Geslacht: Vrouw. Man NAAM: ADRES: Wie ben jij? Ik ben in 2010: 16 jaar 19 jaar 22 jaar 25 jaar 17 jaar 20 jaar 23 jaar 18 jaar 21 jaar 24 jaar Geslacht: Man Vrouw Rijbewijs: Rijbewijs A Rijbewijs B Rijbewijs C Rijbewijs D

Nadere informatie

T S DE WARME BAKKER BUREN

T S DE WARME BAKKER BUREN F I N D WARM BAR BURN 6 2 3 BOJ Burenboekje tips van de schepen Personalia In een nieuwe buurt terecht komen, is niet makkelijk maar jij kunt zeker je steentje bijdragen om er een buurt, bruisend van Gentse

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Januari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64 86

Nadere informatie

Meesters. gitaar. op de. concertgebouw kleine zaal. hoofdsponsor. sponsor. otto vowinkel Luthier

Meesters. gitaar. op de. concertgebouw kleine zaal. hoofdsponsor. sponsor. otto vowinkel Luthier 2010 2011 concertgebouw kleine zaal hoofdsponsor sponsor otto vowinkel Luthier Roland Dyens zaterdag 18 september 2010 20.15 uur Roland Dyens Het vrije concert Het vrije concert Losse kaarten 35,00 Met

Nadere informatie

Schoolkr@nt. Tuin onder de loep. Onze school als filmdecor! Opening kangoeroeklas. els

Schoolkr@nt. Tuin onder de loep. Onze school als filmdecor! Opening kangoeroeklas. els Schoolkr@nt 2007 2008 Tuin onder de loep Mevrouw de directeur vond dat de tuin er nogal leeg bij lag. Daarom werden er op maandag 10 december 2007 fantastische tuinideeën voorgesteld in onze school. INHOUD

Nadere informatie

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov

NOVEMBER Maandplanning. Zo 12 nov. Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov 1. Maandplanning NOVEMBER 2017 Wo 1 nov Herfstvakantie Do 2 nov Vr 3 nov Za 4 nov Zo 5 nov Ma 6 nov Instapmoment Nieuwe kleuters Di 7 nov PROJECTDAG MIGRATIE 9u voormiddag 10u 11u overdag voorstelling

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Suskewiet. Over de verhalen en de tradities. van de vinkensport

Suskewiet. Over de verhalen en de tradities. van de vinkensport Suskewiet Over de verhalen en de tradities van de vinkensport Suskewiet. Over de verhalen en de tradities van de vinkensport De stad Harelbeke zet, in navolging van de projectvereniging CO7 (zuidelijke

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012

ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 ACTIVITEITENKALENDER OKTOBER 2012 DATUM ACTIVITEITEN TER WEZEL ACTIVITEITEN WIJKHUIS Maandag 1 oktober 13u00: Vrij kaartmoment Dinsdag 2 oktober Woensdag 3 oktober Donderdag 4 oktober Vrijdag 5 oktober

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie

Lokaal dienstencentrum De Symfonie Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Februari 2016 Tel: (056)64 44 01 Fax: (056)64

Nadere informatie