info zaterdag 26 maart start om 12 uur op het Marktplein Harelbeke beter bereikbaar...p. 2 Blauwe zone...p. 5 De Vlaamse Pijl-Stannah...p.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "info zaterdag 26 maart start om 12 uur op het Marktplein Harelbeke beter bereikbaar...p. 2 Blauwe zone...p. 5 De Vlaamse Pijl-Stannah...p."

Transcriptie

1 info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Dienst Communicatie Stad Harelbeke Tel Fax Editie: Maart ste E3 Harelbeke zaterdag 26 maart start om 12 uur op het Marktplein Harelbeke beter bereikbaar...p. 2 Blauwe zone...p. 5 De Vlaamse Pijl-Stannah...p. 22 Foto: Digifo Kurt

2 beleid Harelbeke beter bereikbaar In 2011 zetten we ons in om Harelbeke beter bereikbaar te maken. Niet enkel fysiek via de heraanleg van dorpskernen en wijken maar eveneens op het vlak van dienstverlening. Bereikbare dienstverlening Als alles volgens plan verloopt, openen we in september 2011 de nieuwe vleugel van het stadhuis. Samen met die opening wordt de dienstverlening grondig hervormd en wordt een scheiding doorgevoerd tussen front- en backoffice. Rechtstreeks contact gebeurt vanaf dat moment aan één van de vier loketten waar zoveel als mogelijk vragen onmiddellijk worden afgehandeld. Een vernieuwde lokettenwerking maakt het stadsbestuur niet noodzakelijk beter bereikbaar. Daarom wordt ook aandacht besteed aan aangepaste openingstijden op maat van eenoudergezinnen, tweeverdieners, (kot)studenten en minder mobiele burgers. De op afstand mogelijkheden via e-loket en de interactieve nieuwe media worden maximaal benut. Betere communicatie De nieuwe vleugel (met veel glas) moet de ambitie van het bestuur weerspiegelen, namelijk openheid en transparantie in de communicatie naar de burger. Daartoe worden in de loop van het jaar de verschillende communicatiekanalen onder de loep genomen en worden ze in die zin aangepast. Daarnaast wordt dit jaar ook een participatietraject met de inwoners Uitnodiging Vrijdag 25 maart 2011 om uur SABV Harelbeke Veldstraat Harelbeke De Stedelijk Academie voor Beeldende Vorming Harelbeke presenteert met trots de Tekenkunst en grafiek O p e n i n g s - m o m e n t 2 9 s t e Prijs voor B e e l d e n d e K u n s t e n van de stad H a r e l b e k e ste Prijs voor Beeldende Kunsten van de Stad Harelbeke 2011 Programma Onthaal Officiële opening door de burgemeester van Stad Harelbeke mevrouw Rita Beyaert en de directeur van de Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming Harelbeke mevrouw Evelien Van Gheluwe Receptie u aangeboden door Stad Harelbeke Expo kandidaten 29ste Prijs voor Beeldende Kunsten Stad Harelbeke Expo van zaterdag 26 maart tot en met zondag 3 april Di tot don: en van Vrij: en van Zat en zon: en Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming SABV Eiland: Veldstraat 165 ı 8530 Harelbeke tel ı ı Stedelijke Academie voor Beeldende Vorming SABV Eiland: Veldstraat 165 ı 8530 Harelbeke tel ı ı 2 beleid

3 beleid opgestart waarbij wordt nagedacht over hoe de stad er in 2020 er kan uitzien op verschillende domeinen. Vernieuwde kernen en wijken Naast de opmaak van plannen voor de heraanleg van het marktplein in het centrum, dat onze stad opnieuw op de kaart zal zetten, gaat ook veel aandacht naar de andere dorpskernen en een aantal wijken. In 2011 wordt de vernieuwing van de dorpskern van Bavikhove afgewerkt en wordt ze feestelijk geopend. Toerisme Leiestreek selecteerde in dit kader Bavikhove als Dorp in de Kijker. Nog dit jaar wordt, in nauwe samenspraak met de bewoners van het Eiland, werk gemaakt van een ontwerp voor de heraanleg van het centraal plein. Op de Zandberg wordt het kerkplein onder handen genomen in het kader van een Europees project. In 2011 worden ook uitspraken gedaan over de bouw van een nieuwe sluis en een nieuwe kade en worden de plannen voor de Westwijk concreter. Bij elk van de projecten wordt aandacht besteed aan een goed evenwicht tussen de verschillende weggebruikers. Ruimte voor handel en economie Opvallend in ons jaarplan voor 2011 is de zuurstof die gegeven wordt aan handel en economie, als nieuw te ontwikkelen beleidsterrein. Op basis van een economische studie over ons handelscentrum zullen tal van initiatieven genomen worden om ons centrum op dat vlak te doen heropleven. We gaan tevens, via een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, op zoek naar extra ruimte voor bedrijventerreinen. Kwaliteitsvol wonen Via een intergemeentelijk samenwerkingsverband slaan Deerlijk, Kuurne, Lendelede en Harelbeke de handen in elkaar op het vlak van wonen. Samen werken we maatregelen uit zodat alle inwoners en in het bijzonder de huishoudens met de minste kansen over een gepaste woning van goede kwaliteit kunnen beschikken. Daarbij gaat niet enkel aandacht naar de woning zelf, maar evenzeer naar de woonomgeving. Levende én zorgzame stad We zetten ons opnieuw in om iedereen alle kansen te geven activiteiten te ontwikkelen. De vroegere diensten jeugd, sport, cultuur en bibliotheek, die onlangs zijn samengevoegd in de dienst vrije tijd, bundelen daartoe de krachten. Zo wordt verder geïnvesteerd in TSAS, in het Spoor en in de sporthallen. Daarnaast wordt de samenwerking met het OCMW op alle vlakken verder uitgebouwd. Een zichtbaar resultaat daarvan wordt het gemeenschapscentrum in Hulste dat een combinatie wordt van een cultureel én een dienstencentrum. Alles duurzaam Bij alles wat we doen, staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Meer dan gewone aandacht gaat naar energiebesparing en het gebruik van de juiste materialen. Beleidsnota in cijfers De voorstellen in de beleidsnota hebben een impact op het budget van de stad. Het budget is echter in evenwicht niettegenstaande een sterke stijging van de personeelsuitgaven (+ 8 %) omwille van de organisatieveranderingen en een daling van de ontvangsten van één miljoen euro. Het investeringsprogramma is goed voor een totaal van zes miljoen euro. De aanslagvoeten van de belastingen blijven ongewijzigd. In onderstaande tabel zijn een aantal grote projecten opgenomen die in 2011 op de agenda staan. Nieuw onthaalgebouw stadhuis afwerking gebouw investeringen ICT in stadhuis Duurzaamheid dalende tarieven door marktbevraging van elektriciteit en gas actieplan energiebesparingen stadsgebouwen geluidswerende schermen langs E17 investeringen nieuwe loods technische dienst Intergemeentelijk project wonen (gesubsidieerd) Mobiliteit aanleg voet- en fietspaden infrastructuurwerk in functie van verkeersveiligheid herinrichting Eikenstraat als toegangsweg de Gavers Heraanleg pleinen Zandberg Eiland Werken, ondernemen en leren studie over Harelbeeks handelscentrum verbeteren onderwijsstructuur uitbouw flankerend onderwijsbeleid (alle netten) SABV en SAMW Vrije tijd investeringen TSAS bouwfonds voor jeugdverenigingen gemeenschapscentrum Hulste (gesubsidieerd) cc het Spoor polyvalente ontmoetingsruimte Zandberg renovatie Marktstraat 100 (gesubsidieerd) renovatie klein funerair erfgoed Harelbeekse Biënnale Vlaanderen Jazz-event masterclasses en cd Harelbeekse componisten masterplan sportinfrastructuur beregeningsinstallatie voetbalterreinen investeringen sporthallen en accommodaties Veiligheid aankoop signalisatiewagen brandweer materiaal en uitrusting brandweer euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro euro beleid 3

4 milieu Kippenactie De stedelijke milieu- en natuurraad van Harelbeke ondersteunt het regionaal project van Imog door het toekennen aan inwoners van Harelbeke van een toelage van twee euro per kip bij aankoop (bij de pluimveehandelaar op de donderdagmarkt, bij dierencentrum Holvoet, Brugsestraat 24A in Harelbeke of bij dierenwinkel 't Beestje, De kip, een uitstekende afvalverwerker! Kortrijksestraat 91 in Harelbeke ) van minimum twee en maximum tien kippen. Kippen zijn uitstekende afvalverwerkers voor fracties die moeilijk composteerbaar zijn zoals gekookte groenten, brood Je kan je steentje bijdragen in de afvalproblematiek door kippen te voederen met resten van groenten en fruitafval. Voor een modaal gezin (drie tot vier personen) voldoen drie kippen om het restafval van keuken en fruit uit de gewone vuilniszak te houden. Je krijgt voor de moeite lekkere eitjes! Actie milieu- en natuurraad Harelbeke - Info bij de milieudienst De Harelbeekse compostmeesters gaan van start aan hun nieuwe demoplaats! De compostmeesters beginnen dit jaar hun demozaterdag op de nieuwe demoplaats, bij de oprit van het nieuw containerpark in de Kortrijksesteenweg in Harelbeke. Elke eerste zaterdag (telkens van 10 tot 12 uur) van de maanden april, mei, juni, juli, augustus en september De Harelbeekse compostmeesters. is er een demonstratie. In de maand juni bemannen de compostmeesters elke zaterdag de demoplaats voor de juni-compostmaand. De demo van zaterdag 25 juni wordt echter verschoven naar zondag 26 juni. Wie start met composteren of gewoon een vraag heeft rond composteren is welkom. De compostmeesters zullen je vraag met veel plezier en vakmanschap beantwoorden? Als je praktische problemen ondervindt, kan je beroep doen op een thuisbezoek van een compostmeester. Voor een afspraak contacteer je de milieudienst op de groene lijn Actie vanaf 15 maart tot 31 mei. Om jouw kip te bestellen, vul je gewoon dit bestelformulier in en duid je aan hoeveel kippen je wenst en van welke soort. Je gaat op donderdag naar de wekelijkse markt bij pluimveehandelaar Moeyaert uit Menen of naar dierencentrum Holvoet, Brugsestraat 24A, Harelbeke of naar dierenzaak t Beestje, Kortrijksestraat 91, Harelbeke. Zij vertellen je wanneer je de kippen kan afhalen. Door deze bon koop je je kip voor 6,50 euro (minimum twee stuks en maximum tien). Naam: Straat: Gemeente: Telefoon: Handtekening : Bestelt uit volgende rassen (1) Redco s (bruin met zwarte slagpennen) aantal (2) Harco s (zwart met bruine slagpennen) aantal (2): Hubart s (bruin met witte slagpennen) aantal (2): (prijs zonder bon) x 8,50 euro x 8,50 euro x 8,50 euro TOTAAL = (1) Streep door wat overbodig is, (2) aantal vermelden 4 milieu

5 Nieuwstraat wonen Heb ik een stedenbouwkundige vergunning nodig? Wat is een melding? De Vlaamse regering heeft op 16 juli 2010 twee nieuwe besluiten goedgekeurd. Het ene besluit bepaalt de lijst van werken waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig is. Het andere besluit bepaalt welke werken je moet melden. Beide besluiten zijn geldig sinds 1 december Hiermee is de regelgeving rond stedenbouwkundige vergunningen ingrijpend gewijzigd. Meldingsplicht Bepaalde werken moet je enkel melden aan het stadsbestuur. De melding gebeurt met een specifiek meldingsformulier en de opmaak van een aanvraagdossier. Voor die werken heb je geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig. Twintig dagen na het indienen van je meldingsdossier kan je met de werken beginnen. Het gaat ondermeer over: - stabiliteitswerken binnen in de woning; - stabiliteitswerken aan zij- en achtergevels en aan daken; - het aanbouwen van een veranda tot maximaal 40m² rekening houdend met de bestaande aangebouwde bijgebouwen. Geen stedenbouwkundige vergunning (vrijstelling) Bepaalde werken moet je zelfs niet melden aan de stad. Daarvan bestond er al geruime tijd een besluit. Dit besluit werd aangepast en uitgebreid. Er is geen stedenbouwkundige vergunning meer nodig voor: - niet-overdekte constructies (terras, zwembad, vijver ) met een totale oppervlakte van samen maximum 80 m²; - vrijstaande bijgebouwen (tuinhuis, serre ) met een totale oppervlakte van samen maximum 40 m². Niet overal geldig Zowel de melding als de vrijstelling is niet geldig als ze in strijd is met andere regelgeving: gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, BPA, verkaveling Heb je plannen en ben je niet zeker of je een stedenbouwkundige vergunning nodig hebt, dan kan je de nodige informatie krijgen bij de dienst stedenbouw. Het blijft aangeraden je op voorhand goed te informeren! Dienst stedenbouw, Marktstraat 29, 8530 Harelbeke, tel Aan de regels rond medewerking van een architect wijzigt niets. Voor werken die een impact hebben op de stabiliteit heb je steeds een architect nodig. Mobiliteit Blauwe zone In het stadscentrum en de stationsomgeving werd in een aantal straten blauwe zone ingevoerd. Ter vereenvoudiging van deze blauwe zone, werd de uurregeling aangepast. De omvang van de blauwe zone blijft identiek. - Noordstraat (kant huizen) - Paretteplein - Peter De Coninckstraat - Stationsplein - Stationsstraat - Tuinstraat (tussen Stationsstraat en Wagenweg) - Zuidstraat (tussen Gaversstraat en Arendsstraat) In volgende straten geldt een beperkte parkeertijd van vier uur: - Marktplein - Hospitaalstraat Onbeperkte parkeren in de blauwe zone: - Kortrijksestraat (middenparking, uitgezonderd de beide uiteinden van de parking) - Noordstraat (kant van de spoorweg vanaf Stationsplein tot aan Forestiersstraat) In de blauwe zone is het verplicht de blauwe parkeerschijf te gebruiken op weekdagen (maandag tot en met zaterdag) van 9 tot 18 uur (uitgezonderd bewonerskaarten). In volgende straten geldt een beperkte parkeertijd van twee uur: - Andries Pevernagestraat (tussen Kortrijksestraat en Ballingenweg) - Ballingenweg (tussen Tuinstraat en achterkant politie) - Boterpotstraat - Forestiersstraat - Gaversstraat (tussen Eilandstraat en Zuidstraat) - Gentsestraat - Kortrijksestraat (langs de twee rijvakken + uiteinden middenparking) - Marktstraat Abdijstraat Stasegemsestraat Veldstraat Schipstraat Kortrijksestraat A. Pevernagestraat Tuinstraat Papestuk Wagenweg Marktstraat Ballingenweg Twee-Bruggenstraat Vooruitgangsstraat Nijverheidsstraat Veldstraat Leiestraat Eilandstraat Marktplein Gaversstraat Stationsstraat Vrijdomkaai Hospitaalstraat Stationsplein Noordstraat Zuidstraat Parette Gentsestraat plein P. De Coninckstraat Toekomststraat Burgemeester Kapittelstr. Boterpotstraat Merelstraat Arendsstraat Brabantstraat Ooststraat Graaf Boudewijn 1-straat Forestiersstraat Steenstraat Forestier Liederikstraat Beversestraat Gentsesteenweg STATIONS PARKING Zuidstraat Deerlijksestraat wonen 5

6 jeugd Als hoofdleider en jonge gast is het vast niet eenvoudig om over alles controle te hebben? Eigenlijk valt dat goed mee. De drukste periode is tijdens de zomermaanden. Dan zitten we met de voorbereidingen van ons bivak, het bivak zelf, Hulste kermis, de startdag en als dat allemaal achter de rug is, beginnen we terug aan een nieuw Chirowerkjaar. Tijdens deze periode is het een beetje op de tanden bijten om met alles in orde te geraken, want we zijn maar met een kleine leidingsploeg. Iedereen moet een heel aantal taken vervullen, maar het is ons al elk jaar gelukt. Dit bewijst dat we een goede ploeg vormen. Deze maand staat Jelle Mesdag, hoofdleider van de Chiro De Sprokkels, in de kijker. Want dit werkjaar hebben ze iets te vieren. Stel je kort even voor. Ik ben Jelle Mesdag, 20 jaar en woon in Hulste. Mijn beroep is dakwerker. Ik heb maar één hobby en dat is de Chiro. Daar kan ik me helemaal in uitleven. Ben je al lang lid van de Chiro Sprokkels van Hulste. Ik zit al in de Chiro vanaf de kiekeboes. Na die 12 zalige jaren als lid, wou ik heel graag leider worden. Dit jaar is het mijn derde jaar als leider. Ik heb er alleszins geen spijt van en zal er nog een jaar of 2 bij doen. Het is ooit begonnen via vrienden in de voetbal bij de duiveltjes waar we met een aantal hadden afgesproken om naar de startdag van Chiro De Sprokkels te gaan. Ik ben mijn ouders heel dankbaar dat ik de kans heb gekregen om naar de Chiro te gaan. Wat is volgens jou de meerwaarde van een jeugdbeweging? Jelle Mesdag. In de jeugdbeweging maak je vrienden voor het leven. Mijn beste vrienden heb ik in de Chiro leren kennen. Met de leiding bouw je een vriendschapsband op en beleef je samen mooie momenten, momenten die ik nooit zal vergeten. Je leert omgaan met leden, hun ouders, sponsors van je fuif. Zo ontwikkel je je persoonlijkheid op een goede manier. Volgende maand hebben jullie iets te vieren. Het is eigenlijk niet perse volgende maand dat we iets te vieren hebben, maar eigenlijk dit Chirowerkjaar. Dit jaar bestaat onze Chiro 20 jaar. Dit zullen we vieren in het weekend van 8, 9 en 10 april in Hulste. Wat staat er allemaal op het programma tijdens dit feestweekend? Op vrijdagavond organiseren we een quiz, met daarna een praatcafé. De zaterdagnamiddag zal onze leidingsploeg, samen met de aspibende, een voetbalmatch spelen tegen FC de Nerds, bekend van tv. In de vooravond organiseren we een kinderfuif om daarna terug te fuiven (met onder andere Hector & Nate). De zondag is er een eetfestijn voor jong en oud waarbij we in de namiddag zorgen voor kinderanimatie. We tonen de wielerwedstrijd Paris-Roubaix op groot scherm en organiseren een fietsrollenwedstrijd. Er valt heel wat te beleven. We willen ons 20-jarig bestaan uitgebreid vieren en hopen dat er heel wat volk komt. Is iedereen uitgenodigd of wordt het een weekend uitsluitend voor leden en ouders? Natuurlijk is iedereen welkom op ons feestweekend, jong of oud, groot of klein, ouders of sympathisanten. We willen het 20 jarig bestaan van onze Chiro vieren met iedereen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Dit is nu je kans om wat extra reclame te maken voor lezend Harelbeke. Tenslotte wil ik zeggen dat iedereen welkom is in onze Chiro. Ieder kind mag op elke zondag eens een kijkje komen nemen. Het blijft mogelijk om bij onze Chiro aan te sluiten. We hebben een leidingsploeg van 10 man sterk. Dit heeft natuurlijk het voordeel dat we een hechte ploeg vormen die alles in het werk stelt om leden telkens opnieuw de zondagnamiddag van hun leven te bezorgen. Als je het ons vraagt: CHIRO! 6 jeugd

7 jeugd Wordt jouw straat een speelstraat? Spelende kinderen op straat is stilaan een zeldzaam fenomeen geworden. Toch is het belangrijk dat kinderen in alle veiligheid kunnen spelen in hun eigen straat zonder te moeten letten op het verkeer. Sinds enkele jaren ondersteunt de jeugddienst de organisatie van speelstraten. Onder het motto Wordt jouw straat een speelstraat? willen we zoveel mogelijk mensen aanmoedigen om tijdens de zomervakantie kindvriendelijke en verkeersvrije straten te organiseren. Om een speelstraat te organiseren, moet je voldoen aan een aantal voorwaarden zoals: in een woonbuurt liggen, maximum snelheid 50 km/uur, geen doorgang van bussen van De Lijn, beperkt autoverkeer en geen handelszaken of parking aanwezig in de straat. Speelstraat Hoog Hemelrijk. Bizzart Rentree Bizzart stelt voor: ZinGeR en People of the Pavement in JC TAS. Op vrijdag 4 maart gaat de 2de editie van Rentree door. Bizzart stelt twee groepen voor die goed bezig zijn in het verwerven van bekendheid. Om uur geeft de band People of the Pavement met Kortrijkse roots de aftrap. Met hun blues/indie/pop-achtige sound, zijn ze klaar om zich aan het Harelbeekse publiek voor te stellen. Om uur verwelkomen we ZinGeR. Midi-meneren met een zwak voor sticky deuntjes. ZinGeR groeide uit van een eenzame en verwonderde geluidsbricoleur tot een knetterend machientje dat bruisende en knisperende zomermelodieën fabriceert. Vanaf 21 uur openen de deuren en kan je in een aangepast decor genieten van dit aanstormend talent. ZinGer. People of the Pavement. Interesse? Neem contact op met de jeugddienst via tel of mail naar Op de website kan je informatie vinden. Aarzel niet te lang, een speelstraat aanvragen is mogelijk tot 25 maart Vakantiejob op het speelplein? Ben je minstens 16 jaar, wil je een toffe vakantie beleven en daarbij een centje bijverdienen? Dan heb je geluk, want ook dit jaar schakelt het stadsbestuur jobstudenten in voor de vakantiewerking van de jeugddienst (speelpleinwerking, speelstraten... ). We zijn vooral op zoek naar jongeren die ervaring hebben in het omgaan met kinderen, kunnen werken in teamverband, beschikken over een aantal leidinggevende capaciteiten en zin hebben voor verantwoordelijkheid. Ben jij zo iemand? Aarzel dan niet om een aanmeldingsformulier in te vullen en ons terug te bezorgen. Je kan de formulieren verkrijgen in de jeugddienst of downloaden van onze site Je aanmelden kan tot en met 3 april. Meer info bij Andries Debruyne, , jeugd 7

8 sport Sportkampen paasvakantie Tijdens de paasvakantie (week van 11 tot en met 15 april) organiseert de sportdienst twee sportkampen. Kleuterkampen Van 9 tot 12 uur. Vanaf 4 jaar. Maximum 18 deelnemers. Kostprijs tot en met 5 april: 26,40 euro. Vanaf 6 april: 31,40 euro. SD 47: gemeenteschool Arendswijk. SD 48: sporthal Bavikhove. Omnisportkampen Van 9 tot 16 uur. voor het 1ste tot 6de leerjaar. Kostprijs tot en met 5 april: 52,80 euro. Vanaf 6 april: 57,80 euro. SD60: sporthal Harelbeke. Maximum 42 deelnemers. SD61: sporthal Bavikhove. Maximum 22 deelnemers. Een uitgebreid programma vind je op de website Turnen dames Voor vrouwen die sportief met hun lichaam bezig willen zijn. Gezellig met anderen sporten om zo het lichaam fit, soepel en in goede conditie te houden. Geen toestelturnen. SD 02: turnzaal Ter Gavers, Arendstraat 62. Telkens op maandag van tot uur. Periode van 28 maart tot en met 27 juni (10 beurten). Leeftijd vanaf 16 jaar. Maximum 22 deelnemers. Kostprijs tot en met 22 maart: 24,20 euro (55+ers betalen 21,78 euro). Vanaf 23 maart: 29,20 euro (55+ers betalen 26,78 euro). Turnen senioren Voor senioren is er gymnastiek op aangepast niveau. De oefeningen zijn gericht op het soepel houden van de spieren en gewrichten. Onder professionele begeleiding wordt aandacht besteed aan de lichamelijke conditie. SD 05: sporthal Bavikhove van 9.30 tot uur. SD 08: sporthal Harelbeke van 14 tot 15 uur. Telkens op dinsdag. Periode van 29 maart tot en met 28 juni (12 beurten). Leeftijd vanaf 50 jaar. Maximum 24 deelnemers. Kostprijs tot en met 23 maart: 23,76 euro (55+ers betalen 21,38 euro). Vanaf 24 maart: 28,76 euro (55+ers betalen 26,38 euro). Galmsport Galmsport is een beweegprogramma speciaal voor jarigen. Wekelijks een uurtje in groep sporten en bewegen is de doelstelling. De lesgever stelt het programma samen, op maat van de deelnemers. Elke week ontdek je nieuwe en klassieke sport- en bewegingsvormen. Een drankje is voorzien na iedere les. SD 11: sporthal Harelbeke. Telkens op maandag van tot uur. Periode van 28 maart tot en met 27 juni (10 beurten). Leeftijd vanaf 55 jaar. Maximum 20 deelnemers. Kostprijs tot en met 22 maart: 27,50 euro (55+ers betalen 24,75 euro). Vanaf 23 maart: 32,50 euro (55+ers betalen 29,75 euro). Aerobic Muziek uit de hitparades zorgt er voor dat je steeds in het juiste ritme blijft. De lesgeefster doet enthousiast mee en ziet toe op de correcte uitvoering van alle bewegingen. Langzaam wordt het hartritme op peil gebracht voor het dansante gedeelte, waarna je gradueel terug afbouwt tot volledige rust in de cooling-down, gevolgd door stretching tijdens de laatste tien minuten van de sessie. 8 sport

9 sport SD 15: sporthal Harelbeke. Telkens op donderdag van tot uur. Periode van 31 maart tot en met 23 juni (10 beurten). Leeftijd vanaf 13 jaar. Maximum 30 deelnemers. Kostprijs tot en met 24 maart: 26,40 euro (55+ers betalen 23,76 euro). Vanaf 25 maart: 31,40 euro (55+ers betalen 28,76 euro). Tennis initiatie Hou je van tennis en je wil er alles over weten? Volg je onze Belgische tennisvedetten op de voet? Kortom, ben je gek van tennis? Wil je misschien zelf een supervedette worden? Tijdens deze tennisinitiatie worden de basistechnieken aangeleerd(de fore- en backhand en de service of opslag). Telenet Cycling Tour Telenet Cycling Tour Telenet Cycling Tour 75,2 mm Slagerij Dewa Stedestraat Harelbeke TUINAANLEG - ONDERHOUD - AFSLUITINGEN T U I N E N Openingsrit Telenet Cycling Tour WTC CONSTRUKTGLAS ORGANISEERT 19 en 20 Maart 2011 VOLLEDIG VERNIEUWD PARCOURS : 50km : Vlakke omloop (1 bevoorrading) 80km : Golvende omloop richting Vlaamse Ardennen (1 bevoorrading) 120km : Ideale voorbereiding op de Ronde van Vlaanderen (2 bevoorradingen) Start : Kleine Waregemstraat 27 te Harelbeke Inschrijven op zaterdag: van 07h00 tot 14h00 (120km tot 13h00) Inschrijven op zondag: van 07h00 tot 11h00 (120km tot 10h00) Inlichtingen : Marino : Lorenzo : Ook voorzien : gratis etsbewaking en pechdienst Op zondag omstreeks 09h00 : Groepsstart 80km met enkele bekende gezichten zoals Serge Baguet, Peter van Petegem en het Jean-Marie Pfaff Cycling Team Telenet Cycling Tour 4de Construkt Pijl DEBOD B Stefaan Bavikhoofsestraat Bavikhove Tel & Fax Gsm Overleiestraat Harelbeke Den Trimaar Bij Tjoene Elke dag open van 10.00u u en terug open vanaf 16.00u -??? Gesloten op maandag!!! Den Trimaar, te Harelbeke, het café bij uitstek voor een gezellige sfeer en toffe ambiance!!! Koning Albertlaan Harelbeke Telenet Cycling Tour Telenet Cycling Tour Gentsesteenweg Harelbeke Marktstraat 85/ Harelbeke SD 23: sporthal Bavikhove. Telkens op dinsdag van tot 18 uur. Periode van 26 april tot en met 14 juni (8 beurten) Leeftijd: 2de-3de-4de leerjaar (tot 10 jaar). Kostprijs tot en met 20 april: 60 euro. Vanaf 21 april: 65 euro. BBB Billen, buik en benen zijn de probleemgebieden voor veel vrouwen. Door regelmatige bilspieroefeningen, kan iedereen mooie billen krijgen. De stevige, ronde en goedgevormde billen van Jennifer Lopez zijn wereldberoemd! SD 27: judozaal sporthal Harelbeke. Telkens op donderdag van tot uur. Periode van 31 maart tot en met 23 juni (10 beurten). Leeftijd vanaf 16 jaar. Maximum 26 deelnemers. Kostprijs tot en met 24 maart: 33 euro (55+ers betalen 29,70 euro). Vanaf 25 maart: 38 euro (55+ers betalen 34,70 euro). Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst sportpromotie, of Raadpleeg ook onze website: Telenet Cycling Tour 0478/ Toezichters-bewakers voor de sportdienst Telenet Cycling Tour De sportdienst zoekt een of meerdere toezichters-bewakers voor toezicht in de sporthal de Dageraad en controle op het sportcentrum de Mol ( s avonds en in het weekend). Dat houdt in: beantwoorden van telefoons, opkuis kleedkamers na de activiteiten (sporthal), opvolging verlichting en verwarming, ter beschikking stellen van materialen, rapporteren onregelmatigheden Afhankelijk van het aantal personen dat bereid is om in de toezichtrol te stappen, wordt een schema (beurtrol) opgemaakt. De verloning voor een uur prestatie bedraagt tijdens de week 6,20 euro bruto (± 4,50 euro netto), in het weekend (vanaf vrijdagavond) en op feestdagen is dit 12,40 euro bruto (9,16 euro netto). Je wordt via de loonadministratie ingeschreven als contractuele handarbeider. Meer informatie kan je bekomen op het nummer sport 9

10 bibliotheek Vinkenoog getekend Bert De Keyser 22 maart 2 april Bert De Keyser ( 1937) studeerde aan het Sint-Lucasinstituut in Brussel en gaf er vervolgens jarenlang les. Hij maakt schilderijen, sculpturen en realiseerde kunstwerken in landschappen. De laatste jaren vindt hij heel wat genoegdoening in het tekenen. Centrale thema s in zijn werk zijn Brussel, architectuur en muziek. In de jaren 80 leerde hij Simon Vinkenoog kennen en realiseerde hij een bibliofiele uitgave waarbij hij enkele naakttekeningen maakte bij gedichten van Vinkenoog. Voor de bibliofiele uitgave Aardse Zekerheden maakte hij drie tekeningen die als zeefdruk in het boek werden opgenomen. Maar hij realiseerde nog een aantal andere tekeningen die hij vervolgens bundelde in een tekenblok: Simon Vinkenoog getekend. Het zijn deze tekeningen die de bibliotheek bijna twee weken lang exposeert. Bert De Keyser zal op vrijdag 1 april om 20 uur aanwezig zijn en zijn werk toelichten. Edith Ringnalda (weduwe Simon Vinkenoog) keert terug naar Harelbeke Op 9 mei 2009 opende Simon Vinkenoog in de bibliotheek de tentoonstelling van zijn vriend Theo Niermeijer. Zijn komst naar Harelbeke was meteen zijn laatste publieke optreden want daarna werd hij ziek en overleed op 12 juli In de nalatenschap vond Edith Ringnalda vijftien liefdesgedichten terug uit de periode , de periode dat ze met elkaar kennis maakten. Bibliofiel drukker Jos Brabants toont aan Edith Ringnalda het bibliofiel boekwerk Aardse Zekerheden. Via bibliothecaris Jan Van Herreweghe kwamen ze in december 2009 bij bibliofiel drukker Jos Brabants, alias Jozef Moetwillig, terecht. Zo ontstond Aardse Zekerheden, een uitzonderlijk boekwerk dat opvalt door zijn grootte, de verzorgde vormgeving, de tekeningen van Bert De Keyser, het foedraal. Op 3 september 2010 werd Aardse Zekerheden voor het eerst gepresenteerd in Galerie Moderne in Amsterdam. Eind september werd het boekwerk getoond in antiquariaat Demian in Antwerpen. Midden oktober was er een presentatie in t Goudblommeke van papier in hartje Brussel en nu mag Harelbeke genieten van deze bibliofiele uitgave (op 81 exemplaren). Op vrijdag 1 april om 20 uur keert Edith Ringnalda terug naar de bibliotheek. Zij vertelt over de bijzondere man die Simon Vinkenoog wel was lees haar boek Heer en meester. Een liefdesverklaring en leest gedichten van hem voor. Op zaterdag 2 april treedt ze op tijdens het poëziefestival in de Vooruit in Gent. Tentoonstelling Rondom Denmark Deze tentoonstelling (zie ons vorig infomagazine) loopt nog tot en met 19 maart. Jeugdboekenmaand 2011 Thema: Een jeugdboekenweek vol geheimen. Opnieuw pakt de bibliotheek uit met een fantastisch programma in het kader van de jeugdboekenmaand. Alle voorstellingen en lezingen zijn volzet. Dinsdag 1 maart: lezing door Brigitte Minne Donderdag 3 maart: lezing door Kathleen Amant Donderdag 3 maart: theater Dolores in cc het Spoor Maandag 14 maart: lezing door Evelien De Vlieger Dinsdag 15 maart: theater BlindeVink met Pluk van de Petteflet Dinsdag 22 maart: lezing door Hans Hagen En verder - Schrijver van de maand: Mario Vargas Llosa - Jeugdschrijver van de maand: Liesbet Slegers - Muzaïek: Serge Gainsbourg, 20 jaar overleden - De Vergeethoek: Friedrich Nietzsche - Margreet Van Hoorn, 1 jaar overleden - Stefan Hertmans, 60 jaar op 31 maart - Walter Van den Broeck, 70 jaar op 28 maart Blog van de bibliotheek Harelbeke nu via het mobieltje te lezen. Een aadig snufje. De bibblog van de bibliotheek is nu ook te bekijken via uw gsm, smartphone, Iphone Het webadres is: blog.bibliotheekharelbeke.be. OPENINGSTIJDEN STADSBIBLIOTHEEK Eilandstraat Ma u. Do u. Di u. Vr u Wo u. Za u./ u. Afdeling Hulste: Ma u. Wo u. Za u. 10 bibliotheek

HARELBEKE. info. in de kijker: Middeleeuws tentendorp strijkt neer in Harelbeke. inhoud. Hubert Damen Tango van het blote kontje

HARELBEKE. info. in de kijker: Middeleeuws tentendorp strijkt neer in Harelbeke. inhoud. Hubert Damen Tango van het blote kontje info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: April 2010 in de kijker: Hubert Damen Tango van het blote kontje Vrijdag 2

Nadere informatie

HARELBEKE. info. Beste stadsgenoten. in de kijker: inhoud KERSTBOOMVERBRANDING

HARELBEKE. info. Beste stadsgenoten. in de kijker: inhoud KERSTBOOMVERBRANDING info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: Januari 2010 in de kijker: KERSTBOOMVERBRANDING Op zaterdag 9 januari organiseert

Nadere informatie

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p.

info Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen in het Park...p. 2 Erfgoeddag...p. 15 Basta Diva Françoise Vanhecke... p. info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Dienst Communicatie Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 319 - info@harelbeke.be Editie: Mei 2011 Boterhammen in het Park op 29 mei in het stadspark Boterhammen

Nadere informatie

HARELBEKE. info PARKFEEST 12 JULI 2009. in de kijker: EL SOL Y LA MÙSICA! inhoud

HARELBEKE. info PARKFEEST 12 JULI 2009. in de kijker: EL SOL Y LA MÙSICA! inhoud info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: juli/augustus 2009 in de kijker: 12 JULI 2009 Informatiedienst verhuist Begin

Nadere informatie

HARELBEKE. info. in de kijker: Nieuwjaarsboodschap burgemeester. inhoud. Werken doortocht N43 (Kortrijk-Gent)

HARELBEKE. info. in de kijker: Nieuwjaarsboodschap burgemeester. inhoud. Werken doortocht N43 (Kortrijk-Gent) info HARELBEKE Maandelijks infoblad - Infodienst Stad Harelbeke Tel. 056 733 310 - Fax 056 733 339 - info@harelbeke.be Editie: Januari 2009 in de kijker: Werken doortocht N43 (Kortrijk-Gent) Tweede informatievergadering

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding

stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding blad stadsmagazine Harelbeke editie januari 2014 Inleefreis Nicaragua Nieuwe afvalkalender Kerstboomverbranding Feest voor de burgemeester Coco Jr. & The All Stars Een optreden van Coco Jr. & The All Stars

Nadere informatie

stadsmagazine Harelbeke editie december 2014 Wijn- en bierbeurs Groepsaankoop groene stroom Voorjaarsprogrammatie CC het SPOOR

stadsmagazine Harelbeke editie december 2014 Wijn- en bierbeurs Groepsaankoop groene stroom Voorjaarsprogrammatie CC het SPOOR blad stadsmagazine Harelbeke editie december 2014 Wijn- en bierbeurs Groepsaankoop groene stroom Voorjaarsprogrammatie CC het SPOOR Musical Belle En Het Beest Na het succes van onder andere De Leeuwenkoning

Nadere informatie

help onze stad proper te maken!

help onze stad proper te maken! februari 2015 help onze stad proper te maken! 6 Ben jij al in het nieuwe zwembad geweest? 8 In gesprek met Rik Proost, algemeen directeur Spectrumcollege 10 Stad Beringen zoekt jobstudenten beste inwoner

Nadere informatie

Waarheen 01. Kerstboomverbranding

Waarheen 01. Kerstboomverbranding Maandelijkse infokrant Stad Wervik stads- en verenigingeninfo Waarheen 01 2015 2 6 9 Groene stroom Het Forum Kerstboomverbranding deze maand in Waarheen LEEFMILIEU 2 Infoavond groene stroom OVER DE STAD

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

Bedankt vrijwilligers!

Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Op vrijdag 20 september 2013 organiseerde het Lokaal Bestuur van Herenthout een feest voor onze vrijwilligers. Met dit feest willen we de vrijwilligers bedanken voor hun vrijwillige

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen

april 2015 mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen april 2015 Pieter timmers om twintig over vijf start mijn dag 3 Trolleys te winnen op de markten 11 Een kijkje bij het dagverzorgingscentrum Corsala 14 Starters in Beringen beste inwoner Nu de winter voorbij

Nadere informatie

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD?

Bredene. Magazine. magazine. Magazine. HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7 HELM NOG NIET AFGEHAALD? BIJLAGE CULTUURKALENDER ene MILIEUKRANTB OCMW-INFOFLASH magazine december 2011 magazine e Magazine ene Magazine Bredene HELM NOG NIET AFGEHAALD? NU DOEN! HERSTELLINGSWERKEN IN BUURTSPOORWEGSTRAAT p. 7

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten

infokrant Meise + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 doof het licht akademie muzische kunsten + CULTUURBIJLAGE nr 227 FEBRUARI 2010 Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) infokrant Meise doof het licht akademie muzische kunsten inhoud Voorwoord Wim Verbeke

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes

GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE. ruiselede. Foto: Norbert Maes GEMEENTE RUISELEDE WWW.RUISELEDE.BE Foto: Norbert Maes ruiselede 30ste JAARGANG - WINTER 2014-2015 BERICHT AAN DE BEVOLKING P.3 VRIJE TIJD P.10 TECHNISCHE DIENST P.15 DOSSIER P.16 INTERVIEW P.18 SOCIAAL

Nadere informatie

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari

KIOSK. Investeren in verfraaiing openbaar domein. p 9. p 19. De grote werken. Dommelslag heropent op 18 februari België-Belgique P.B. 3900 Overpelt 1 12/1214 KIOSK Investeren in verfraaiing openbaar domein p 9 De grote werken p 19 Dommelslag heropent op 18 februari Gemeentelijk informatieblad van Overpelt I februari

Nadere informatie

Verkiezingen in zicht

Verkiezingen in zicht 05 tweemaandelijkse uitgave emeente! SEPTEMBER - OKTOBER 2012 www.kaprijke.be Verkiezingen in zicht 1 Verkiezingen 2012 colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever: College

Nadere informatie

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be.

Wingene. Opening recreatiepark. Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10. gratis toegang iedereen welkom. www.wingene.be. Info Wingene 33 Wingene-Zwevezele Jaargang 8 juli/september 2012 gratis toegang iedereen welkom Opening recreatiepark Wingene Zaterdag 7 juli 2012 - vanaf 14.00 u. - Zie pag. 10 Pag. 3 Vlaanderen feest!

Nadere informatie

SAMEN MINDER STROOM VERBRUIKEN

SAMEN MINDER STROOM VERBRUIKEN STADSMAGAZINE SAMEN MINDER STROOM VERBRUIKEN Warme ontvangst voor nieuwe Bilzenaren Wandelen tussen Waltwilder en Martenslinde Jaargang 2 nr. 13 Oktober 2014 WERKEN BIJ DE STAD OP ZOEK NAAR TECHNISCHE

Nadere informatie

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9

Groene oasen van rust 0 M 100 Y 80 K 0 C 0 M 0 Y 0 K 70 C 0 M 0 Y 0 K 40. www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 info C 0 M 100 Y 80 K 0 www.zwevegem.be - 35ste jaargang - oktober 2012 - Nr 9 Groene oasen van rust Begraafplaats Sint-Denijs Over Zwevegem MELDPUNT GEMEENTE: 0800 1 8550 Gemeente Zwevegem, Otegemstraat

Nadere informatie

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad

informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 uw stad N I E U W P O O R T informatieblad : mei 2011 / 39e jaargang nr. 3 ArGENtA pensioensparen GEEN instapkosten HEB JE T AL GEHOORD? GEHOORCENTRUM HOSTENS nu ook in! BON GRATIS GEHOORTEST OP AFSPRAAK Zakenkantoor

Nadere informatie

Deerlycke Folk Familiefestival

Deerlycke Folk Familiefestival gemeentenieuws 2 013 maandelijks tijdschrift 40ste jaargang nr. 7 15 07p01 09 Deerlycke Folk Familiefestival 16-17-18 augustus 2013 - Meer info op p. 14 Bond on the rocks 13 35ste Trompefeesten 15 Schatten

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie