Double Up Certificaat op ING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Double Up Certificaat 2010-2011 op ING"

Transcriptie

1 Double Up Certificaat op ING Dubbel profiteren van een koersstijging tot een vooraf vastgesteld plafond

2 2 Double Up Certificaat op ING Verwacht u dat de certificaten van aandelen ING Groep N.V. het komende jaar in waarde zullen stijgen? Dan wilt u wellicht dubbel profiteren van deze stijging. Dit kan met het Double Up Certificaat op ING. Koers ING nov. 05 nov. 06 nov. 07 nov. 08 nov. 09 nov. 10 Figuur 1. Koersverloop van het aandeel ING in euro vanaf 9 november 2005 tot en met 9 november 2010, exclusief dividend. Bron: Bloomberg, 10 november De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Kenmerken van het Certificaat Dubbel profiteren van een mogelijke koersstijging tot en met 16,5% van het aandeel ING Korte looptijd van slechts één jaar Gemakkelijk in- en uitstappen Belangrijke risico s van het Certificaat Nominale waarde is niet gegarandeerd Het rendement van het Certificaat is gelimiteerd als gevolg van het plafond Kredietrisico op de uitgevende instelling Het Double Up principe geldt niet bij tussentijdse verkoop, alleen op de afloopdatum Zie tevens Risico s op pagina 4 e.v. Beleggen in het Double Up Certificaat op ING Met een belegging in het Double Up Certificaat op ING (het Certificaat ) volgt u voor de korte termijn van slechts één jaar de prestatie van de certificaten van aandelen ( aandelen ) ING Groep N.V. ( ING ). Als de koers van het aandeel ING stijgt t.o.v. de startwaarde van het aandeel ING, profiteert u op afloopdatum dubbel van deze stijging tot aan een vooraf vastgesteld plafond. Bij een gelijkblijvende of dalende koers, krijgt u uitbetaald in aandelen ING. Het eventuele verlies van het Certificaat is dan gelijk aan het koersverlies van het aandeel ING. In figuur 1 vindt u het koersverloop van het aandeel ING over de afgelopen vijf jaar. Op 26 maart 2010 is de startwaarde van het aandeel ING bepaald en deze is gelijk aan de officiële slotkoers op deze dag van 7,405 euro. De uitgifteprijs van het Certificaat is gelijk aan 100% van de startwaarde van het aandeel, de uitgifteprijs van het Certificaat is dus ook 7,405 euro. Het plafond bedraagt 116,5% en de daarbij horende maximale uitbetaling 133%. De Certificaten worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS ), een groepsonderneming van The Royal Bank of Scotland Group Plc. Het Double Up principe Het Double Up principe houdt in dat u op de afloopdatum dubbel profiteert van een eventuele koersstijging. Deze hefboom van 200% is werkzaam tot een vooraf vastgesteld plafond. Het plafond ligt 16,5% boven de slotkoers van ING op 26 maart Het maximale rendement van het Certificaat is dus 200% x 16,5% = 33%. Verwacht u dat het rendement van ING dit niveau gedurende de resterende looptijd van het Certificaat zal overschrijden? Dan kunt u beter direct beleggen in het aandeel ING. Verwacht u dat het positieve rendement van het aandeel ING gedurende de resterende looptijd van het Certificaat lager is dan 33%? Dan is dit Certificaat een goede keuze. Het Certificaat is gericht op het behalen van koerswinst en keert geen dividend uit. Bij een rechtstreekse belegging in ING ontvangt u het eventuele dividend. RBS hanteert een dividendpercentage van gemiddeld 0% per jaar gedurende de looptijd van het Certificaat. Dit percentage is gebaseerd op wat er momenteel (d.d. 10 november 2010) in de financiële markt wordt verwacht gedurende de resterende looptijd van het Certificaat. Indien dit inderdaad het geval is, loopt de belegger in het Certificaat geen dividendinkomsten mis.

3 Double Up Certificaat op ING 3 Wanneer koopt u een Double Up Certificaat op ING Het Certificaat biedt de mogelijkheid om extra rendement te maken indien de koers van de onderliggende waarde zal stijgen ten opzichte van de starwaarde. Indien u bereid bent net zo veel koersrisico te lopen als bij een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde, u vindt het niet erg om uw dividend op te geven en u denkt dat de onderliggende waarde over de resterende looptijd met maximaal 33% zal stijgen t.o.v. de startwaarde dan is het Certificaat voor u mogelijk een interessante belegging. Het Certificaat is mogelijk interessant voor beleggers met een korte termijn beleggingshorizon. Voorbeeldberekeningen Om te laten zien hoe het Certificaat presteert onder verschillende omstandigheden bekijken we drie scenario s Deze scenario s zijn gebaseerd op aannames en zijn ter illustratie opgenomen 1. De startwaarde is de officiële slotkoers van ING op 26 maart 2010 en is 7,405 euro. De uitgifteprijs per Certificaat komt hiermee ook op 7,405 euro per Certificaat (100% van de startwaarde). De eindwaarde is de officiële slotkoers van ING op de peildatum 28 maart De scenario s gelden alleen op de afloopdatum. In alle scenario s is rekening gehouden met alle kosten, welke reeds zijn opgenomen in de uitgifteprijs van het Certificaat. Mogelijke belastingen zijn buiten beschouwing gelaten. Scenario 1: de eindwaarde is gelijk aan of lager dan de startwaarde. Op de peildatum is de eindwaarde van het aandeel ING gelijk aan of lager dan de startwaarde. U krijgt uitbetaald in aandelen ING en uw eventuele verlies is gelijk aan de koersdaling van het aandeel ING. Bij een daling van het aandeel ING van bijvoorbeeld 20% is uw verlies ook 20%. Per Certificaat ontvangt u 1 aandeel ING ter waarde van 5,924 euro (= EUR 7,405 - (20% x EUR 7,405)). Scenario 2: de eindwaarde is maximaal 16,5% gestegen t.o.v. de startwaarde. Op de peildatum is de eindwaarde van het aandeel ING maximaal 16,5% gestegen ten opzichte van de startwaarde. U profiteert dan dubbel van de stijging. Bij een stijging van het aandeel ING bijvoorbeeld 6% neemt het Certificaat met 12% in waarde toe. De uitbetaling per Certificaat is dan 8,29 euro (= EUR 7,405 + (12% x EUR 7,405)). Scenario 3: de eindwaarde is gestegen tot boven het plafond. Op de peildatum is de eindwaarde van het aandeel ING meer dan 16,5% gestegen ten opzichte van de startwaarde. Bijvoorbeeld, er is sprake van een stijging van het aandeel ING van 40%. Het Certificaat bereikt het maximale rendement van 33%. U profiteert niet van verdere stijgingen van ING en de uitbetaling per Certificaat is 9,85 euro (= EUR 7,405 + (33% x EUR 7,405)). Over The Royal Bank of Scotland RBS biedt met beleggingsproducten toegang tot wereldwijde markten en diverse beleggingscategorieën voor elk soort belegger. Naast particulier beleggen is RBS in Nederland actief op het gebied van financiële dienstverlening aan onder andere grootzakelijke ondernemingen, stichtingen en de publieke sector. RBS heeft haar positie in de Nederlandse markt verworven door de overname van ABN AMRO in In 2009 had RBS een marktaandeel in de handel van gestructureerde producten van ongeveer 60% op Euronext Amsterdam van NYSE Euronext (bron: NYSE Euronext, 9 november 2010). The Royal Bank of Scotland Group plc., waarvan The Royal Bank of Scotland N.V. een groepsonderneming is, werd opgericht in 1727 en is momenteel internationaal actief in ruim 50 landen. In 2009 won RBS de Euromoney Award voor Best Global Structured Products House van het jaar en de Structured Products Awards Benelux. 1. Indicaties, prijzen of analyses in deze brochure zijn te goeder trouw opgesteld, uitgekozen en beoordeeld en derhalve wordt er geen garantie gegeven t.a.v. de juistheid, volledigheid en redelijkheid van deze prijzen of analyses.

4 4 Double Up Certificaat op ING Meer informatie Voor het actuele overzicht van het Double Up Certificaat op ING kunt u kijken op Op deze website vindt u alle kenmerken van het Double Up Certificaat op ING. U vindt hier tevens het koersverloop, het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. Voor specifieke vragen over de aankoop van het product kunt u op werkdagen tussen 8.30 en telefonisch contact met ons opnemen via 0900 MARKETS ( , lokaal tarief) of per via Uitbetaling Op de startdatum noteerde het aandeel ING 7,405 euro. Het plafond ligt op 8,63 euro (= 116,5% x 7,405 euro). Dit is ook de stand van het aandeel ING waarbij de maximale koerswinst van 33% op de afloopdatum wordt bereikt. Bij een directe belegging in het aandeel ING zou deze koerswinst pas bereikt zijn bij een stand van het aandeel ING van 9,85 euro. Tot dit niveau is het rendement van het Certificaat op afloopdatum hoger dan het aandeel ING. Hierdoor is het Certificaat aantrekkelijk bij koersstijgingen tot 33%. Verwacht u dat het rendement van ING dit niveau gedurende de resterende looptijd van het Certificaat zal overschrijden? Dan kunt u beter direct beleggen in het aandeel ING. 133% 116,5% 100,0% 83,5% 67,0% Het Certificaat Uitkering in aandelen Uitkering in contanten ING Maximale koerswinst van het Certificaat 100% 116,5% 133% X-as: Eindwaarde van het aandeel ING t.o.v. de startwaarde, in procenten Y-as: Eindwaarde van uw belegging t.o.v de startwaarde, in procenten Figuur 2. Een schematische weergave van de eindwaarde van het Certificaat in procenten ten opzichte van de startwaarde. Met het Certificaat profiteert u op de afloopdatum dubbel van koersstijgingen tot en met 16,5%. Deze grafiek is gebaseerd op aannames en is ter illustratie opgenomen. Deze grafiek is niet representatief voor toekomstige rendementen of resultaten. Bron: RBS, 9 november Risico s De aanschaf van het Double Up Certificaat op ING brengt bepaalde risico s met zich mee, zoals kredietrisico, koersrisico, liquiditeitsrisico, risico met betrekking tot belangenverstrengeling en risico op voortijdige beëindiging. Een Double Up Certificaat op ING is daarom niet geschikt voor iedere belegger. Het is van belang dat u de kenmerken en risico s van een Double Up Certificaat op ING begrijpt voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Tevens dient u zorgvuldig af te wegen of een Double Up Certificaat op ING geschikt is voor u gezien uw ervaring, beleggingshorizon, overige beleggingen, financiële positie, risicobereidheid en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dient u professioneel advies in te winnen. Deze brochure dient slechts ter informatie en is geen aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding van een Double Up Certificaat op ING. Het aanbod van een Double Up Certificaat op ING vindt uitsluitend plaats op basis van het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de relevante definitieve voorwaarden. De beslissing om een Double Up Certificaat op ING te kopen moet dan ook op basis van deze documenten worden gemaakt. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar via Deze paragraaf bevat slechts een overzicht van de belangrijkste risico s. Lees voor een volledig overzicht het basisprospectus, eventuele bijbehorende supplementen en de definitieve voorwaarden. In de paragraaf Verhandelbaarheid op pagina 6 vindt u een beschrijving van het liquiditeitsrisico.

5 Double Up Certificaat op ING 5 Koersrisico De waarde van een Double Up Certificaat op ING kan gedurende de looptijd lager zijn dan de koers bij uitgifte. Een Double Up Certificaat op ING kan worden afgelost in de vorm van aandelen. Beleggers lopen het risico dat de waarde van dit aandeel op de afloopdatum lager is dan het geïnvesteerde bedrag. In het meest extreme scenario, waarbij de waarde van het aandeel naar nul daalt zal de waarde van een Double Up Certificaat op ING zelfs tot nul dalen. Als gevolg hiervan is het risico van deze belegging vergelijkbaar met een directe belegging in het aandeel. Beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat hoe verder de koers van het aandeel daalt, hoe waarschijnlijker het is dat het Double Up Certificaat op ING in aandelen wordt afgelost. De koers van een Double Up Certificaat op ING volgt niet één-op-één de koersontwikkeling van het onderliggende aandeel. De koersontwikkeling van een Double Up Certificaat op ING gedurende de looptijd is onder meer afhankelijk van de ontwikkeling van de koers van het onderliggende aandeel. Een daling van de koers van het aandeel heeft een negatief effect op de waarde van het Double Up Certificaat op ING en vice versa. Belangenverstrengeling RBS kan als uitgevende instelling en in andere hoedanigheden long en short posities innemen in de onderliggende waarde van een Double Up Certificaat op ING. Dit kan zij doen om haar risico s met betrekking tot Double Up Certificaat op ING af te dekken of voor andere bankactiviteiten. Deze transacties kunnen de marktwaarde en verhandelbaarheid van de onderliggende waarde en/of het Double Up Certificaat op ING beïnvloeden. De berekeningsagent van het Double Up Certificaat op ING is dezelfde entiteit als de uitgevende instelling. De berekeningsagent mag naar eigen inzicht aanpassingen in het Double Up Certificaat op ING maken. Zulke wijzigingen kunnen mogelijk een negatief effect op de waarde van het Double Up Certificaat op ING hebben. Over het aandeel ING Informatie over het onderliggende aandeel ING kunt u vinden op de website onder het kopje Investor Relations. Op de hoogte blijven? Op vindt u alles wat u wilt weten over Double Up Certificaat op ING zoals actuele koersen en een overzicht van het assortiment. Verder vindt u er meer informatie over de werking van Double Up Certificaat op ING, veelgestelde vragen, interactieve grafieken en nog veel meer. Voor specifieke vragen over het Double Up Certificaat op ING kunt u telefonisch contact met ons opnemen via MARKETS ( , lokaal tarief) of per via Voortijdige beëindiging In zeer uitzonderlijke omstandigheden kan de uitgevende instelling het Double Up Certificaat op ING vroegtijdig beëindigen tegen de marktwaarde van het Double Up Certificaat op ING op dat moment. Dit kan minder zijn dan de koers van het Double Up Certificaat op ING bij uitgifte. Deze situatie doet zich voor indien het voor de uitgevende instelling niet langer is toegestaan onder geldende wet- en regelgeving (waaronder fiscale regels) om aan haar verplichtingen van Double Up Certificaat op ING te voldoen. Kredietrisico Het Double Up Certificaat op ING worden uitgegeven door The Royal Bank of Scotland N.V., een groepsonderneming van The Royal Bank of Scotland Group plc. Beleggers in Double Up Certificaat op ING hebben dan ook een vordering op de uitgevende instelling. Echter, in geval van insolventie van de uitgevende instelling kunnen beleggers in Double Up Certificaat op ING mogelijk minder terugkrijgen dan de verwachte uitkering op basis van de koers van de onderliggende waarde en in het slechtste geval zelfs hun gehele belegging verliezen. Double Up Certificaat op ING worden gehouden via het bewaringssysteem van Euroclear Nederland en zijn daardoor afgescheiden van het vermogen van de bank waarbij Double Up Certificaat op ING worden aangehouden. Het Nederlandse depositogarantiestelsel is niet op Double Up Certificaat op ING van toepassing. Beleggers krijgen met een belegging in Double Up Certificaat op ING geen eigendom in de onderliggende waarde.

6 6 Double Up Certificaat op ING Kosten De emissiekosten en de beheerskosten van een Double Up Certificaat op ING zijn reeds verwerkt in de uitgiftekoers. Naast de emissiekosten van 1% zijn de beheerskosten over de rest van de looptijd 1% over de uitgifteprijs van het Certificaat. De beheerskosten omvatten de vergoeding die aan distributeurs wordt betaald, de vergoeding voor de structurering van het product, de kosten in verband met de notering aan NYSE Euronext, de kosten in verband met vereffening via Euroclear Nederland en juridische en administratieve kosten. Hiernaast betaalt u bij tussentijdse verhandeling de spread, het verschil tussen de bied- en laatprijs. De indicatieve spread bedraagt 1%. Naast de beheerskosten zijn er ook nog kosten en vergoedingen die in rekening worden gebracht door uw bank of broker. Deze kosten en vergoedingen variëren per bank of broker en omvatten doorgaans een provisie voor het aanhouden van een beleggingsrekening, bewaarloon voor het effectendepot waar het Double Up Certificaat op ING wordt aangehouden, tarieven voor overboekingen van effecten en couponbetalingen, dividenden en aflosbaar gestelde producten. Een overzicht van toepasselijke vergoedingen en kosten kunt u bij uw bank of broker opvragen. Ook kunnen over transacties in Double Up Certificaat op ING aan- en verkoopprovisies in rekening worden gebracht. Tarieven hiervoor zijn afhankelijk van uw bank of broker. Tenslotte kunnen er over uw belegging in een Double Up Certificaat op ING ook belastingen zijn verschuldigd die niet via RBS, uw bank of broker worden geïnd. De fiscale behandeling van een Double Up Certificaat op ING is afhankelijk van de hoogte van uw belegging in het Double Up Certificaat op ING, uw overige beleggingen en uw persoonlijke situatie. Raadpleeg hiervoor de belastingdienst of uw belastingadviseur. Standard & Poor s Ltd. ( S&P ), Moody s Investor Services ( Moody s ) en Fitch Group Inc. ( Fitch ) berekenen de kredietwaardigheid van een onderneming en daarmee het kredietrisico dat verbonden is aan een belegging in een instrument uitgegeven door deze onderneming. Deze berekening wordt vertaald in een zogenaamde credit rating. Credit ratings kunnen een goede indicatie geven van de kredietwaardigheid van een bedrijf, maar beleggers wordt aangeraden hun beleggingsbeslissing niet op credit ratings te baseren. De hier weergegeven credit ratings geven de kredietwaardigheid van The Royal Bank of Scotland N.V. weer, niet die van een Double Up Certificaat op ING. Daarom zijn niet alle risico s verbonden aan een belegging in het Double Up Certificaat op ING in deze credit ratings weerspiegeld. Credit ratings zijn aan wijziging onderhevig. The Royal Bank of Scotland N.V. heeft een credit rating van A+ afgegeven door S&P, van A2 afgegeven door Moody s en AA- afgegeven door Fitch (d.d. 9 november 2010). Verhandelbaarheid Het Double Up Certificaat op ING wordt genoteerd op Euronext Amsterdam met RBS als market maker. Dat wil zeggen dat RBS onder normale marktomstandigheden, tijdens beursuren van Euronext Amsterdam van 9:05 uur tot 17:30 uur, bereid is om Double Up Certificaat op ING te kopen en te verkopen. Hierdoor is het mogelijk om onder normale marktomstandigheden tijdens genoemde beursuren het Double Up Certificaat op ING te kopen of verkopen. De prijs waarvoor RBS bereid is een Double Up Certificaat op ING te kopen wordt de biedprijs genoemd en de prijs waarvoor RBS bereid is een Double Up Certificaat op ING te verkopen wordt de laatprijs genoemd. Het verschil tussen de bied- en laatprijzen wordt de spread genoemd. Gedurende de looptijd van het Double Up Certificaat op ING kan de spread aan wijziging onderhevig zijn. Bijvoorbeeld, indien er belangrijke cijfers worden gepubliceerd zoals jaarcijfers of macro-economische cijfers kan de spread (tijdelijk) worden vergroot. Actuele informatie over de bied- en laatprijzen en de spread van het Double Up Certificaat op ING treft u aan op de productpagina s op de website Door bijzondere omstandigheden kan het voorkomen dat RBS geen prijzen afgeeft. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren indien de handel in de onderliggende waarde wordt stilgelegd, er extreme marktomstandigheden zijn, of wanneer er een storing in het handelssysteem van RBS of Euronext Amsterdam is opgetreden. Indien RBS geen prijzen afgeeft kan het zijn dat het niet mogelijk is om het Double Up Certificaat op ING te kopen of te verkopen of niet tegen de door u gewenste prijs. Heeft u vragen over de prijsvorming van het Double Up Certificaat op ING, bel dan met RBS via 0900 MARKETS ( , lokaal tarief) of per via

7 Double Up Certificaat op ING 7 Kenmerken Double Up Certificaat op ING Uitgevende instelling: The Royal Bank of Scotland N.V. (A+/A2/AA-, 9 november 2010) Looptijd: 1 jaar Inschrijvingsperiode: 17 maart tot en met 26 maart 2010 (15.00 uur Nederlandse tijd of eerder) Uitgifte- en stortingsdatum: 1 april 2010 Peildatum: 28 maart 2011 Afloopdatum: 4 april Onderliggende waarde: Certificaten van aandelen ING Groep N.V. ( ING ) Startwaarde: De officiële slotkoers van ING op 26 maart 2010 (7,405 euro) Eindwaarde: De officiële slotkoers van ING op 28 maart 2011 Uitgifteprijs: 100% van de officiële slotkoers van ING op 26 maart 2010 in euro. Uitbetaling op de afloopdatum: a) Indien de eindwaarde hoger is dan de startwaarde: stijging eindwaarde t.o.v. startwaarde x 200%, met inachtneming van de maximale uitbetaling. b) Indien de eindwaarde gelijk is aan of lager is dan de startwaarde: per Certificaat krijgt u 1 certificaat van het aandeel ING Groep N.V. uitgekeerd. Plafond: 116,5% van de startwaarde Maximale uitbetaling: 133% van de startwaarde Notering: Euronext Amsterdam van NYSE Euronext ISIN code: NL Informatie op internet: 2. Indien de betreffende dag in een bepaald jaar geen handelsdag is, zal de peildatum worden verschoven naar de volgende handelsdag.

8 Dit document is opgesteld door The Royal Bank of Scotland N.V. of haar dochtervennootschappen of groepsondernemingen ( RBS ). Dit document dient uitsluitend voor informatiedoeleinden en strekt ter informering over de voornaamste karakteristieken van de effecten beschreven in dit document. Het is niet bedoeld om een uitputtende opsomming te bevatten van alle mogelijke risico s verbonden aan, of de karakteristieken van de hierin beschreven effecten. Dit document is niet opgesteld of bedoeld en maakt geen onderdeel uit van een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding. Ook is het geen uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie of een officiële of informele bevestiging van voorwaarden. Dit document dient niet als vervanging van advies gegeven door een bank of financiële adviseur voorafgaand aan het aangaan van een derivatentransactie en vormt geen aanbiedingsdocument of prospectus. Het is ook niet bedoeld om als basis te dienen voor een evaluatie van transacties in effecten of financiële belangen beschreven in dit document. Potentiële beleggers wordt daarom aangeraden voorafgaand aan het aangaan van een belegging in de effecten adequate informatie over de aard van deze producten en de daaraan verbonden risico s in te winnen. Een aanbieding of een uitnodiging tot het doen van een aanbieding, uitnodiging of aanbeveling tot het aangaan van een transactie zal uitsluitend worden gedaan op basis van een aanbiedingsdocument of, indien toepasselijk, een prospectus welke kosteloos verkrijgbaar is via en/of markets. U kunt ook bellen op 0900-MARKETS ( , lokaal tarief) of (lokaal tarief), een sturen naar of per post aanvragen via RBS Markets NL, Gustav Mahlerlaan 10,1082 PP Amsterdam. De aanschaf van effecten brengt bepaalde risico s met zich mee, zoals marktrisico s, kredietrisico s en liquiditeitsrisico s. Beleggers dienen zich ervan te vergewissen dat zij de aard van al deze risico s begrijpen voordat zij een beleggingsbeslissing met betrekking tot de effecten nemen. Beleggers dienen zorgvuldig af te wegen of de effecten geschikt voor hen zijn gezien hun ervaring, doelstellingen, financiële positie en andere relevante omstandigheden. In geval van twijfel, dienen beleggers voorafgaand aan het maken van een beleggingsbeslissing professioneel advies in te winnen dat relevant en specifiek is voor de beoogde beleggingsbeslissing. In de structurering, uitgifte en verkoop van de effecten treedt RBS niet op in een fiduciaire of adviserende rol. Alle informatie in dit document is gebaseerd op informatie afkomstig van RBS en van andere instellingen die als betrouwbaar gelden. RBS geeft in dit document een getrouwe reproductie van dergelijke informatie, echter RBS biedt geen garantie voor de juistheid van de getoonde gegevens verkregen van derden. RBS accepteert geen enkele verplichting om enige informatie opgenomen in dit document te herzien of te corrigeren. Geen handelen of nalaten van RBS of haar directeuren, werknemers, agenten of andere vertegenwoordigers met betrekking tot de informatie opgenomen in dit document vormt, of wordt geacht te vormen, een verplichting of garantie van RBS of enig ander persoon. Dit document bevat voorbeelden welke gebaseerd zijn op scenario-analyse en backtesting. Dit betekent dat de gegeven voorbeelden gebaseerd zijn op veronderstellingen en niet indicatief zijn voor toekomstige resultaten van het product. Een ieder die een effect of een ander financieel belang genoemd in dit document verkrijgt wordt uitsluitend gebonden aan de voorwaarden opgenomen in het definitieve aanbiedingsdocument of, indien toepasselijk, prospectus dat in verband hiermee wordt uitgegeven en uitsluitend op basis daarvan worden inschrijvingen voor effecten of andere financiële belangen gedaan.onverminderd de juridische verantwoordelijkheid voor informatievoorziening, accepteert RBS geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor kosten, schade en claims ontstaan uit, of in verband met, een belegging in effecten beschreven in dit document. RBS en/of haar dochtervennootschappen of groepsvennootschappen, verbonden vennootschappen, werknemers of klanten kunnen een belang in financiële instrumenten hebben zoals de effecten beschreven in dit document of daaraan gerelateerde financiële instrumenten. Een dergelijk belang kan omvatten het handelen, aanhouden, onderhouden van een markt in zulke instrumenten als ook het verschaffen van bank-, krediet- en andere financiële diensten aan een vennootschap of de uitgevende instelling van de effecten en financiële instrumenten beschreven in dit document. RBS treedt met betrekking tot een transactie, de effecten of andere verplichtingen beschreven in dit document, niet op als financiële adviseur of in een fiduciaire rol. RBS geeft met betrekking tot geen enkele jurisdictie een garantie of advies over fiscale, juridische en boekhoudkundige zaken. Dit document is niet bedoeld voor de distributie of het gebruik door enig persoon of entiteit in een jurisdictie of land waarin een dergelijke distributie of gebruik in strijd is met locale wet- en regelgeving. De informatie opgenomen in dit document is eigendom van RBS en is verstrekt op verzoek van een geselecteerd aantal ontvangers en mag niet (geheel of gedeeltelijk) worden verstrekt of anderszins gedistribueerd aan een andere derde partij zonder de schriftelijke toestemming van RBS. Verenigde Staten van Amerika: Dit document is uitsluitend bestemd voor verstrekking aan major institutional investors zoals gedefinieerd in Rule 15a-6 van de Amerikaanse Exchange Act van 1934, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Exchange Act ) en mag niet worden verstrekt aan andere Amerikaanse ingezetenen. Elke Amerikaanse major institutional investor die deze informatie ontvangt komt door het ontvangst ervan overeen dat hij de informatie in dit document niet zal verstrekken of anderszins distribueren aan anderen. Amerikaanse ingezetenen die deze informatie hebben ontvangen en meer informatie willen ontvangen of een transactie in de effecten beschreven in dit document willen aangaan, kunnen contact opnemen met een vertegenwoordiger van RBS Securities Inc. via 600 Washington Boulevard, Stamford, CT, USA of bellen met RBS Securities Inc. is geregistreerd als broker-dealer bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission op grond van de Exchange Act en aangesloten bij de Amerikaanse Securities Investor Protection Corporation (SIPC) en de Amerikaanse Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). De effecten zoals hierin beschreven zijn en zullen niet worden geregistreerd zoals bedoeld in de de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de Securities Act ) en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika, tenzij aan qualified institutional buyers (gekwalificeerde institutionele beleggers) in lijn met Rule 144A of op grond van een andere vrijstelling van of het niet van toepassing zijn van de registratieverplichting van de Securities Act. De aanbieding of verkoop van de effecten of transacties in de effecten kunnen verder beperkt worden door toepasselijke wet- en regelgeving van de Verenigde Staten of van haar afzonderlijke staten. Potentiële beleggers dienen zichzelf daarom op de hoogte te stellen van juridische beperkingen bij het aangaan van transacties en deze na te leven. The Royal Bank of Scotland N.V. staat in Nederland onder toezicht van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten. The Royal Bank of Scotland plc staat in het Verenigd Koninkrijk onder toezicht van Financial Services Authority. Behalve in landen waarin dit wettelijk is vereist is de inhoud van dit document is niet beoordeeld door toezichthouders in de landen waarin dit document wordt verstrekt. The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm danook van de inhoud van dit document is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Dit document bevat merken van The Royal Bank of Scotland Group plc en andere vennootschappen binnen de RBS groep. De merken omvatten onder andere het logo van The Royal Bank of Scotland en de merknamen The Royal Bank of Scotland en RBS. Voor informatie over de merken van The Royal Bank of Scotland Group plc of een van haar groepsvennootschappen kunt u contact opnemen met The Royal Bank of Scotland plc, via haar hoofdkantoor op 36 St Andrew Square, Edinburgh EH2 2YB geregistreerd in Schotland onder nummer Deze brochure is geproduceerd op 10 november Meer informatie? Ga naar of bel 0900-MARKETS ( ; lokaal tarief)

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld

RBS AEX Obligaties. Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties Hét beleggingsalternatief voor uw geld RBS AEX Obligaties 2 De RBS AEX Obligaties van The Royal Bank of Scotland N.V. zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en

Nadere informatie

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties

rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties rbs.nl/markets RBS AEX Obligaties Wanneer koopt u een RBS AEX Obligatie? De RBS AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de

Nadere informatie

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes

rbs.nl/markets Memory Coupon Notes rbs.nl/markets Memory Coupon Notes Wanneer koopt u een Memory Coupon Note? Een Memory Coupon Note is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat een alternatief kan zijn voor een rechtstreekse belegging in

Nadere informatie

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster

rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster rbs.nl/markets Beleg sneller, beleg Booster Wanneer koopt u een Booster? The Royal Bank of Scotland plc ( RBS ), marktleider in Turbo's op Euronext Amsterdam, brengt een nieuw product op de markt: de Booster.

Nadere informatie

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum

De mogelijke rente is niet gegarandeerd maar afhankelijk van de stand van de AEX op de peildatum AEX Obligaties Wanneer koopt u een AEX Obligatie? De AEX Obligaties zijn hét beleggingsalternatief voor uw geld: ze zijn kansrijk en bieden bovendien 10 terugbetaling van de hoofdsom op de afloopdatum.

Nadere informatie

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo

rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo rbs.be/markets Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten

Certificaten: toegang tot wereldwijde markten Business area Certificaten: toegang tot wereldwijde markten rbs.nl/markets Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS* kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. Een Certificaat is

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012

Turbo s & Trading. Lees verder op pagina 4. RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 RBS Markets Nummer 347, 18 december 2012 Turbo s & Trading Technische Analyse Goud goud verliest glans... P2 De week in Turbo P3 Ontmoet RBS P4 Seminars en webinars agenda Overzichten Langzaam arm of langzaam

Nadere informatie

Certificaten. Eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

Certificaten. Eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Certificaten Eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s 2 Certificaten Inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van The Royal Bank of Scotland N.V. ( RBS ). Wanneer koopt u een Certificaat?

Nadere informatie

Wanneer koopt u een Turbo?

Wanneer koopt u een Turbo? Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële risico s verbonden

Nadere informatie

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken?

NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? RBS Markets Nummer 424, 8 juli 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: zilver P3 Overzichten Overzicht markten NL 10 jaars rente Bodemstampen of berentikken? Dat de lange rente in

Nadere informatie

markets.bnpparibas.nl

markets.bnpparibas.nl markets.bnpparibas.nl Boosters zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Randstad en USG People Herstel voor de uitzenders

Randstad en USG People Herstel voor de uitzenders RBS Markets Nummer 430, 19 augustus 2014 Turbo s & Trading Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Zilver P3 Overzichten Overzicht markten Randstad en USG People Herstel voor de uitzenders In deze bijdrage

Nadere informatie

& Trading. Inhoud. Eurostoxx 600 Banks: Nummer 440, 28 oktober 2014

& Trading. Inhoud. Eurostoxx 600 Banks: Nummer 440, 28 oktober 2014 Nummer 440, 28 oktober 2014 & Trading Inhoud Eurostoxx 600 Banks: Eurostoxx 600 Banks: Twijfelfase bij Technische Analyse Pg 1 Pg 2 Afgelopen weekend kwamen er diverse cijfers naar buiten over de stand

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014

Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 RBS Markets Nummer 415, 6 mei 2014 Turbo s & Trading Hollandsche Aandelenavond 12 mei 2014 Technische Analyse TomTom - Rit richting het noorden P2 Grondstoffenweekoverzicht In de kijker: Dan toch geen

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds

ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds ABN AMRO Fortis OBAM Garantie Note Beschermd beleggen in een topfonds Beleggen in het gerenommeerde fonds Fortis OBAM Profiteren van een evenwichtige wereldwijde spreiding en een unieke beleggingsfilosofie

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s

rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s rbs.be/markets Certificaten: eenvoudig toegang tot kansrijke beleggingsthema s Wanneer koopt u een Certificaat? Met Certificaten van RBS 1 kunt u inspelen op kansrijke beleggingsthema s. 1 Certificaten

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie