Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alle Hens Maandblad. Marineschepen schieten met scherp. Kikkers koelbloedig in ijzige kou. Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006"

Transcriptie

1 Alle Hens Maandblad Maandblad van de Koninklijke Marine april 2006 Marineschepen schieten met scherp Kikkers koelbloedig in ijzige kou

2 Alle Hens Maandblad van de Koninklijke Marine Colofon: Uitgave: Alle Hens is een uitgave van de Koninklijke Marine. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend. Hoofdredacteur: LTZSD 2OC KV drs. A.C. Gelijns Eindredacteur: LTZSD 2 KV W.F. Borgsteede Redacteur: LTZSD 2 KV V.J.G. Strijbosch Vormgeving en lithografie: Grafisch ontwerpburo Engelbracht Druk: Boom Planeta Graphics Redactieadres: (niet voor adreswijzigingen en vragen over verzending) Alle Hens Gebouw Aalscholver, kamer 8 MPC 10A Postbus , 1780 CA Den Helder Tel.: / Mdtn: * / Internet: Kopijdatum: De deadline voor het volgende nummer van Alle Hens valt op vrijdag 14 april. Adreswijzigingen KM-personeel: Doorgeven aan Bureau Administratie of TABA van het eigen commandement c.q. de eigen dienst. Adreswijzigingen veteranen: Stichting Veteraneninstituut Postbus AC Doorn Tel.: Adreswijzigingen betalende abonnees: Abonnementenland Postbus AA Uitgeest Tel.: Opzegtermijn zes weken. Abonnementsprijs: l 17,02 (buitenland l 21,55 per jaar) 10 Cover Uiterste concentratie van Special Forces in Cold Response. (Foto: Ruud Mol, CAVDKM) Inhoud Column C-ZSK De Commandant Zeestrijdkrachten gaat in op actuele zaken binnen de marine. Koude kikkers Een geconcentreerde blik tekent het gezicht van de SF-marinier net voordat hij een watersprong maakt. Dit was één van de spectaculaire onderdelen van Cold Response. Rondje haven Medio maart meerde een indrukwekkend flottielje af in de Helderse haven. Einzelgänger wordt sparringpartner De commandant van Hr.Ms. Bruinvis vertelt over deelname aan de bijzondere ernstmissie Enduring Freedom. Vechten in de vrieskou In het vredige, witte berggebied van Bomoen te Noorwegen, beoefenen mariniers hun skills and drills in een spannend scenario. Primeur voor PRIME Met de nieuwe meetbaan kan de KM de verschillende invloeden van oorlogsschepen in het water meten. Samen sterk De Kustwacht voor de Nederlandse Antillen en Aruba bestaat tien jaar. Tien jaar waarin samenwerking binnen de organisatie met hoofdletters staat geschreven. Backoffice Het belang van het onlangs geopende Backoffice moet zich in de toekomst bewijzen. Vliegprocedures Vijf helikopters vliegen af en aan op het helidek van Hr.Ms. Rotterdam en vormen formaties in de lucht. Van interesse tot aanstelling Onder de algemene noemer arbeidsmarktcommunicatie werkt PVKM non-stop aan het vullen van de vacatures bij het maritiem krijgsmachtdeel. Ogen en oren van het schip Onder extreme weersomstandigheden begeleiden mariniers Naval Gunfire Support, de indirecte vuursteun van een schip. Aanhaling uit en overname van artikelen uit dit blad is toegestaan met bronvermelding. ISSN En verder: Mens & Werk Logboek Mensen & Mutaties

3 Geschokt! Inmiddels heeft u, maar ook uw privé-omgeving, ongetwijfeld net als ik geschokt kennis genomen van de berichten in de pers over vermeende seksuele intimidatie, aanranding, pesterijen, alcohol- en drugsgebruik en ander onaangepast gedrag dat plaats zou vinden bij defensie en met name ook de Koninklijke Marine. Onderstaande tekst is de dagorder die de CDS, generaal Berlijn, heeft uitgegeven. Ik hecht er groot belang aan dat alle medewerkers van de Koninklijke Marine kennis nemen van deze dagorder. Zelf heb ik inmiddels ook een aantal initiatieven genomen om ongewenst gedrag uit te bannen. Zo ben ik begonnen met het voeren van gesprekken met alle commandanten, eerste officieren en chefs der equipage, waarbij het onderwerp ongewenst gedrag nogmaals nadrukkelijk onder de aandacht wordt gebracht. In het licht van baksmeester nieuwe stijl worden tijdens die gesprekken ook nieuwe initiatieven besproken, om de sociale controle aan boord verder te vergroten en elkaar hierop aan te spreken, teneinde ongewenst gedrag te voorkomen. Commandanten wordt opgedragen om samen met hun bemanning en de medezeggenschapscommissies Dagorder CDS Zoals velen van u, ben ik geschokt door de berichten in de media over seksuele intimidatie en aanranding van (vrouwelijke) collega s. Zonder vooruit te willen lopen op het onderzoek naar wat zich precies heeft afgespeeld, moet mij nu reeds het nodige van het hart. De signalen kunnen niet worden genegeerd. In de eerste plaats wil ik de slachtoffers van deze praktijken namens de organisatie excuses aanbieden. Wij zijn er blijkbaar onvoldoende in geslaagd om een veilige omgeving te realiseren, waar iedereen bij Defensie als vanzelfsprekend op mag rekenen. Een veilige omgeving, waarin men gerespecteerd wordt en rekening houdt met elkaar. Dat we hierin zijn tekortgeschoten mogen we niet bagatelliseren; dergelijk gedrag dient te worden uitgebannen. U leest het goed: uitgebannen! Over het effect van de berichten in de media kan ik kort zijn: die zijn funest. Ik heb vaker gesproken over het belang van een goed imago. We moeten er voor waken dat we dingen doen die dit imago schaden. De incidenten van de laatste tijd zijn in dat opzicht de ergste die ik kan bedenken. Terwijl wij spreken van een professionele organisatie en trots zijn op Defensie, ontstaat nu in de samenleving een beeld van een heel andere organisatie. Een organisatie die kennelijk niet in staat is een veilige omgeving voor haar werknemers te creëren, waar leidinggevenden niet ingrijpen en waar men excessen afdoet met een schouderophalen. Dat enkelen in onze organisatie zich in dit soort praktijken begeven, vind ik buitengewoon kwalijk en tegen hen zeg ik: "voor u is in deze organisatie geen plaats". Los van wat er werkelijk is gebeurd, komen er vragen bij mij op als: was men niet op de hoogte van die praktijken?; Wisten collega s en chefs niet dat anderen zich geïntimideerd voelden? Het al of niet aangifte doen bij de commandant door het slachtoffer is daarbij niet relevant. Ik acht het een eerste verantwoordelijkheid van leidinggevenden om te zorgen voor het wel en wee van het personeel. Leidinggevenden dienen ervan op de hoogte te zijn als collega s zich niet prettig voelen bij bepaalde evenementen. Commandanten dienen zich ervan te vergewissen of personeel zich geïntimideerd voelt. Dat hoort bij de eerste verantwoordelijkheid van een chef. Leiderschap betekent verantwoordelijkheid nemen voor collega s. Chef is geen eretitel, maar een zware verantwoordelijkheid. De verontwaardiging over dit alles hebben we in tal van krantenartikelen kunnen lezen. Het verdrietige is natuurlijk dat 99,9% van onze Defensieorganisatie zich iedere dag volledig inzet, hard werkt, zich van alle verantwoordelijkheden bewust is en collega s met verdere voorstellen daarvoor te komen. Tevens is een projectgroep onder mijn directe leiding ingesteld die deze voorstellen gaat beoordelen, keuzes maakt en eenheden gaat assisteren om de uiteindelijk gekozen voorstellen te implementeren. Daarnaast vond op mijn uitnodiging op 28 maart een gesprek plaats met de voorzitters van de centrales voor Defensiepersoneel. Dit was een constructief gesprek en werd door alle aanwezigen gewaardeerd. Mogelijke maatregelen zijn besproken. Dit overleg tussen mij en deze voorzitters gaat periodiek plaatsvinden, om de voortgang van de implementatie van de maatregelen te bespreken. Voor mijzelf ligt in de komende periode de prioriteit bij het herstellen van de goede naam van de Koninklijke Marine. Dat kan ik echter niet alleen. Ik heb u daarbij hard nodig. Wij moeten met zijn allen laten zien dat respectvol en fatsoenlijk gedrag voor ons de normaalste zaak van de wereld is en dat onaangepast gedrag niet past bij onze Koninklijke Marine, waarop wij allemaal trots moeten kunnen zijn! Vice-admiraal Jan Willem Kelder, Commandant Zeestrijdkrachten met respect behandelt. Door deze excessen wordt dit echter volledig overschaduwd. Tegen u zeg ik: dit gaan wij uitbannen. Vaak hoor ik het excuus dat Defensie een afspiegeling is van de samenleving waar dit soort zaken ook gebeuren. Alsof we ons daar maar bij moeten neerleggen. Dat is een ernstige vergissing. We zijn weliswaar een deel van de samenleving, maar toevallig een bijzonder deel dat verantwoordelijke taken uitvoert. Daarom behandelen wij elkaar met respect, laten we elkaar in onze waarde, zijn wij solidair met elkaar en komen we in actie als één van ons het slachtoffer is van ongewenst gedrag. Als ik dit zo zeg weet ik mij door 99,9% van u gesteund. Voor diegenen die dit niet onderschrijven zeg ik wederom: voor u is in deze organisatie geen plaats. Ik wil tenslotte nogmaals onderstrepen hoe wij ons binnen Defensie in een aantal opzichten dienen te gedragen. Aan de 99,9% van onze organisatie wil ik vragen mij te helpen deze leefregels actief te handhaven. Bij porno gaat het er om dat Defensiemedewerkers daarmee in hun werkomgeving niet mogen worden geconfronteerd. Dus het mag ook niet voorkomen dat een collega toevallig een ruimte binnenloopt waar anderen een pornofilm bekijken. Chefs (leidinggevenden, commandanten) dienen zich ervan te vergewissen dat dit dus ook niet gebeurt. Kazernes, schepen en compounds zijn voor mij per definitie werkomgeving. Wat iemand in zijn vrije tijd doet, moet hij zelf weten. Maar het bekijken van porno in groepsverband of in een voor anderen toegankelijke ruimte is niet toegestaan. Defensieapparatuur (pc s, recorders) mag nimmer voor porno worden gebruikt. Iedereen heeft het recht op een werk- en leefomgeving, waarin hij of zij zich op zijn gemak voelt. Iedere vorm van ongewenst gedrag en overmatig alcoholgebruik dient daarbij te worden vermeden. Iedereen is hiervoor verantwoordelijk. Drugs zijn niet te combineren met ons werk en worden op geen enkele wijze getolereerd. Iedereen die kennis heeft van handel of gebruik, dient dit te melden bij zijn leidinggevende. Door het niet te melden doet men afbreuk aan de organisatie. De gebruiker wordt ontslagen. Leidinggevenden moeten overtuigd zijn van de noodzaak deze regels strikt na te (laten) leven. Leidinggevenden die problemen hebben met de handhaving dienen dit te melden. Zij worden bij de handhaving door mij ondersteund. Generaal Dick Berlijn, Commandant der Strijdkrachten 3

4 Special Forces in Cold Response 2006 Strijden in de sneeuw Een ijsblauwe lucht waarin de verre bergen als een kristallen landschap opdoemen aan de horizon. De scherpe bergcontouren tekenen zich af tegen een kraakheldere hemel. Het landschap boven Evenes lijkt met een dikke laag poedersuiker bedekt. In de Noorse C-130 Hercules zit een team van de Special Forces van het Korps Mariniers gereed. Over enkele minuten zullen zij een sprong maken in het ijskoude water van de Ramsundet, een zijtak van de grote Ofotfjord. Geconcentreerde blikken, want deze Static Line Square watersprong is een primeur voor het team. Een unieke oefening; voordat zij de sprong wagen, zal eerst een rubberboot met uitrusting worden gedropt. En dit is slechts één van de onderdelen die de Special Forces uitvoeren in de grootschalige, NAVO-oefening, die dit jaar de zeer toepasselijke naam Cold Response draagt. Tekst: Wiedeke Borgsteede/ Foto s: Ruud Mol (CAVDKM) In bepaalde situaties is er geen landingsmogelijkheid voor een helikopter. De mannen moeten dan met fast rope de helikopter verlaten. 4

5 Aan de oefening Cold Response 06 nemen ongeveer militairen deel uit diverse NAVO-landen, zoals Amerika, Denemarken, Zweden, Finland, Spanje, Zwitserland, Engeland en Noorwegen en Nederland natuurlijk. Het oefengebied is enorm en opgedeeld in een lucht-, zee- en een landgebied. Het merendeel van de deelnemende militairen bevindt zich aan boord van de diverse schepen, maar aan land zijn ook bataljons van meerdere strijdkrachten actief. Goed getraind In voorbereiding op Cold Response (CR) zijn de teams en de staf van de Special Forces al een aantal weken in het noorden van Noorwegen om hun arctic skills weer goed te trainen. We trainen hierbij voornamelijk onze directe inzetbaarheid. Als speciale eenheid moeten wij binnen tien dagen waar ook ter wereld, onder alle omstandigheden jungle, arctisch en desert inzetbaar zijn, vertelt de SF-trainingsofficier van het amfibisch verkenningspeloton*. Nu we bovendien een NATO Response Force (NRF) eenheid zijn, geldt dat we binnen vijf dagen in een crisisgebied ontplooid moeten zijn. Het is dus belangrijk om deze directe inzetbaarheid voortdurend te blijven trainen. Daarom hebben we dit jaar voor het eerst ook op deze manier getraind. Zo was er dit jaar geen sprake van een acclimatisatieperiode om te wennen aan de kou, die is er immers bij een echte inzet ook niet. Vijf dagen voor vertrek (NRF-tijd) naar Noorwegen kregen de drie teams twee amfibisch verkenningsteams (de zogeten C-teams ) en een Mountain Leader-team (ML-team) een mission planning, met als opdracht het uitvoeren van een Longe Range patrol. Op dag vijf stapten de teams met al hun bepakking in het vliegtuig naar het noorden om daar gedurende vijf dagen te overleven, waarbij ze zich voornamelijk in de nachtelijke Noorse kou mochten verplaatsen. Op ski s Nachtelijke kilometers Een pittige training, de trainingsofficier weet er alles van. In vier dagen hebben de mannen namelijk 60 kilometer op ski s afgelegd, waarvan het grootste deel in de nachtelijke uurtjes. Immers, als Special Forces moet je ook het onzichtbare aspect trainen. De blaren zitten nog op zijn hielen. Enthousiast blikt hij terug op de vijf zware trainingsdagen. De teams zijn bij aankomst in Noorwegen direct ingezet in de omgeving van Salangen. Vervolgens hebben we ons op de ski's verplaatst naar Bjerkvik om daar een observatieopdracht uit te voeren. Bij deze manier van trainen komen veel meer factoren kijken, legt de SF-officier uit. Het is niet alleen overleven in de arctic, maar ook een stukje mindset, dat al tijdens de vier dagen in Nederland begint. Neem alleen al het inpakken van je spullen. Dat moet direct goed gebeuren. Je hebt geen tijd om dat in Noorwegen over te doen. Vergeet je iets, dan word je door de arctische omstandigheden direct afgestraft. Omdat deze trainingsopzet nieuw en niet zonder risico was, reisde de staf al eerder naar het gebied om voor een veilige, juiste en bereikbare situatie te zorgen. Uiteraard was er al uitgebreid kaartonderzoek gedaan, maar de route moest bevestigd worden. Ook was er voortdurend een medisch veiligheidsteam in de buurt. Het blijft natuurlijk wel een training. Maar dit concept is goed bevallen en we gaan dit principe zeker vaker toepassen, besluit de SF-officier bevestigend. Opperste concentratie. De mannen springen één voor één de diepte, het ijskoude water, tegemoet. Poolcondities Dinsdagochtend. De kikvorsmannen zitten bewapend en winddicht gekleed in hun rubberen waterdichte, groengevlekte ISBO-pakken die ze tegen de arctische weersomstandigheden beschermen. Vandaag * In verband met veiligheidsvoorschriften worden de mannen van de Special Forces niet bij naam genoemd. 5

6 staan er meerdere oefenonderdelen ter voorbereiding op Cold Response op het programma. De barre condities doen de naam van deze internationale NAVO-oefening eer aan, alhoewel; cold is misschien nog te zacht uitgedrukt. De weersomstandigheden zijn eerder frozen te noemen. De thermometer wijst min vijftien aan en uit de grijze lucht dwarrelt de sneeuw onophoudelijk. Per Band Vagn (BV) worden de twee C-teams van de Special Forces vervoerd van het tijdelijke basiskamp bij Bjerkvik naar de opstapplaats van de twee Noorse Rigid Hull Inflatable Boats (RHIB s). Het is dat er aan weerszijden van de weg rode stokken staan, anders zou het haast onmogelijk zijn om in het besneeuwde landschap de weg te vinden. De verse sneeuw op de bevroren weg wist de diepe bandensporen van de BV s in een mum van tijd uit. Als de BV s bij de steiger aankomen, houdt het op met sneeuwen en een mager zonnetje probeert zich een weg te banen door de dikke grijze wolkenmassa. Voor een moment lukt dit en aan de ene kant van het reusachtige fjord weerkaatsten de zonnestralen in het kraakheldere water en de witte bergtoppen lichten op. Beide teams klimmen aan boord van de RHIB s en als iedereen zit, geeft de stuurman gas. De snelle boten zijn op weg naar Ramsund, waar een militair oefenterrein ligt. Daar zal de rest van de dag getraind worden. Met een snelheid van 50 knopen per uur banen beide boten zich een weg door het ijskoude water en de snelheid veroorzaakt een straffe wind. De zon ziet het niet meer zitten en houdt zich schuil achter de wolken. Hoe verder de RHIB s het fjord opvaren, hoe slechter het zicht wordt. Zonder Global Positioning System (GPS) zou het knap lastig zijn om koers te houden, want de boten worden omgeven door een steeds waziger mist en inmiddels is het ook weer gaan sneeuwen. Perfecte weersomstandigheden om te trainen in de arctic. Uiterst geschikt voor de geplande trainingsonderdelen die vandaag op het programma staan, zoals duiken onder arctische omstandigheden, boating drills en diverse schietoefeningen in de sneeuw. Koele kikkers Het bevroren, witte strand van het militair oefenterrein ligt er stil en verlaten, bij als uit het rimpelloze water plotseling één van de amfibische verkenners van het eerste C-team kortstondig bovenkomt. Het is de eerste man, hij bepaalt de richting voor het team en observeert of de kust veilig is. Als de kust veilig is gesteld, worden onder water verdere voorbereidingen getroffen. Aan weerszijden van de eerste man en zijn buddy, bevinden zich de andere buddyteams. De flippers gaan uit en het geweer wordt schietgereed gemaakt. Als iedereen klaar is om aan land te gaan, wordt het signaal opkomen gegeven. Eenmaal boven water, blijft de eerste man achter om aansturing te geven en de andere twee teams gaan aan land. Nauwlettend scannen de kikvorsmannen de omgeving. We letten op alles wat afwijkend is. Alles wat beweegt en als het donker is op ieder lichtpuntje. Zoveel mogelijk rust pakken wanneer je kunt. Tijdens de oefening zijn twee grote loodsen het basisverblijf van de Special Forces. Zodra het team met een fast rope op locatie is, wordt direct de schiethouding aangenomen. Wie weet ligt de vijand op de loer... 6

7 Plotseling doemen er allerlei vijanden op vanachter de besneeuwde bomen en struikgewassen. Er klinken schoten en binnen een oogwenk worden de doelwitten uitgeschakeld. Dan volgt het teken van de teamleider: de missie is volbracht en de kikkers verdwijnen weer onder water. voor de staf. Zij moeten er immers voor zorgen dat de SF-teams snel en efficiënt in staat zijn om te opereren. Het is dan ook opvallend dat de staf van de SF-mariniers schaars gevuld is. Als het aan de stafoffcier Special Operaties ligt, is dit zeker een belangrijk punt van aandacht bij de reorganisatie van het Korps Mariniers. Willen Met een snelheid van 50 knopen banen de RHIB s zich een weg door het ijskoude water Voor ons is deze training aardig uniek, vertelt de eerste man van het C-team, Ten eerste door de arctische omstandigheden, maar vooral omdat we dit onderdeel in Nederland nergens kunnen beoefenen. Daar kun je niet zomaar ergens uit het water komen en schieten. Hier is gewoon veel meer ruimte. Door de lage bevolkingsdichtheid zijn hier veel meer gebieden die mogelijkheden bieden voor dergelijke trainingen. Kleine staf De volgende ochtend is het al vroeg druk in het kamp waar de Special Forces de afgelopen weken verbleven. Vandaag zullen zij zich verplaatsen naar het militaire vliegveld Evenes, waar zij tijdens de oefening twee grote loodsen tot hun beschikking hebben. Zonder douches, op stretchers in de slaapzak, maar er zijn gelukkig wel twee grote verwarmingssystemen om de boel op temperatuur te houden. Geen overbodige luxe, want de thermometer wijst een temperatuur aan van 22 graden binnen tegen min vijftien buiten. Deelname aan oefeningen als Cold Response en straks aan Joint Caribbean Lion zijn niet alleen nuttig voor de teams om de vaardigheden en snelheid te trainen, maar zijn ook erg belangrijk de SF-mariniers efficiënter en effectiever kunnen optreden, dan moet een staf eigenlijk zo georganiseerd zijn, dat je hier vanuit bijvoorbeeld een aparte staf ten behoeve van een NL Special Operations Task Group (NLSOTG) kunt formeren. Zoals in deze setting bijvoorbeeld, waarbij we ook voor NRF-inzetbaar zijn. Op die manier kan de overige bedrijfsvoering gewoon doorgaan., meent de stafofficier, die tijdens CR tevens de rol van commandant NLSOTG vervult. Het tekort aan stafleden blijkt keer op keer terug te komen. Vooral in diverse internationale oefeningen, zoals vorig jaar tijdens Battle Griffin en Autumn Waves. Er wordt ook wel gezocht naar oplossingen, maar het blijft lastig. Helemaal als je tijdens een oefening als deze ziet hoe het bij onze internationale collega SF-eenheden is ingericht, daar zie je dat de verhouding staffunctionarissen teamleden drie op een is. Toekomst Niet alleen op het gebied van de stafinvulling zal er voor de speciale eenheden van het korps de komende jaren behoorlijk wat veranderen, ook wordt de standplaats van het amfibisch verkenningspeloton en het mountain leader verkenningspeloton onderzocht. Wellicht zullen zij Een Noorse RHIB brengt het team naar het oefengebied van de duik- en schietoefening 7

8 één staf krijgen en komen beide pelotons ook op dezelfde plek. Of dat Den Helder, de thuishaven van het amfibisch peloton, wordt of Doorn, de basis van de mountain leaders, dat is nog maar de vraag. Al deze zaken zijn in ieder geval uitgebreid besproken in de marinestudie en de reorganisatie zal dan ook grotendeels gebaseerd zijn op dit document. Toch ziet de commandant van de NLSOTG de reorganisatie nog liever gister dan vandaag gebeuren. We proberen al sinds eind vanaf de deelname aan SF-operaties in Bosnië de Special Forces van het korps op hoger niveau te krijgen. Dat is het omslagpunt geweest. Toen zijn de speciale eenheden ingezet in het kader van de Stabilisation Force (SFOR) in het voormalig Joegoslavië. Sinds juni 2000 zijn de maritieme Special Forces van het korps inzetbaar aangeboden aan de NAVO. In 2004 is er een Chef Defensiestaf-studie geweest waaruit naar voren kwam dat het belang van de speciale eenheden van het korps steeds meer toeneemt. Het ambitieniveau is vastgelegd en de tekortkomingen, inclusief mogelijke oplossingen, zijn gesignaleerd en vastgelegd. Zo komen er begin 2007 nieuwe RHIB s. Dat is een grote stap voorwaarts! Verder komt er een paarse poel voor SF-voertuigen. Ook is het de bedoeling dat er sneeuw- en onderwaterscooters komen en speciale verbindingsmiddelen Tijdens deze deelname vallen ze onder het commando van de Netherlands Maritime Force (NLMARFOR). Eén van de mannen durft met een gerust hart voor het hele team te spreken, als hij zegt: Onze deelname zal vooral gericht zijn op het uitvoeren van Advance Force Operations en Special Operations. Het belooft een bijzondere oefening te worden en we hebben er zin in! Moe en voldaan blikken de Special Forces terug op hun intensieve oefenweken in de barre weersomstandigheden. Omdat de training in het teken van onze directe inzetbaarheid stond, was er geen tijd om aan de Noorse kou te wennen. De afgelopen weken hebben we weinig nachtrust gehad, maar het was zeker de moeite waard! Gelukkig is de volgende oefening voor de Special Forces op een warmere locatie. Vanaf 8 mei zullen zij namelijk een rol vervullen in de grootschalige internationale oefening Joint Caribbean Lion Langzaam nadert de boot het strand. Geconcenteerd en alert houden de mannen het besneeuwde strand en het verder gelegen bestruikte berggebied nauwlettend in de gaten... Schietgereed komen de kikvorsmannen uit het koude water 8

9 Special Forces en hun speciale operaties De Nederlandse Krijgsmacht beschikt over eenheden die ingezet kunnen worden voor zogenoemde speciale operaties. Deze eenheden staan bekend als speciale eenheden of Special Forces. De speciale eenheden van de zeestrijdkrachten zijn ondergebracht bij het Korps Mariniers. Speciale operaties zijn operaties die worden uitgevoerd door kleine, hoogwaardig opgeleide en goed uitgeruste, veelal zelfstandig opererende en snel inzetbare eenheden. De inzet van speciale eenheden ligt voornamelijk op strategisch niveau. Door de specifieke samenstelling en vaardigheden van SF eenheden, kunnen deze eenheden ook worden ingezet voor andere bijzondere operaties zoals een Non-combattant Evacuation Operation en in Field Liaison Teams. Behalve het uitvoeren van speciale operaties en de Nationale Terreurbestrijdingstaak hebben de SF-mariniers nog een taak, te weten Advance Force Operations. Dit zijn operaties ter ondersteuning van en voorafgaand aan amfibische/expeditionaire operaties (bijvoorbeeld ten behoeve van NLMARFOR of de UKNL Landing Force). Speciale operaties worden onderverdeeld in een drietal specifieke missies. Als eerste zijn er de Special Reconnaissances, ook wel speciale verkenningen genoemd. Speciale eenheden kunnen hierbij worden ingezet voor het verkrijgen van informatie van strategisch belang in een vijandige of politiek gevoelige omgeving. Als tweede zijn er de Direct Actions offensieve operaties. Het gaat hier om het buitmaken of vernietigen van specifiek materiaal, het bevrijden, aanhouden, gevangennemen of uitschakelen van specifieke personen of de doelgeleiding van geleide wapens middels een lasersysteem ( terminal guidance ). En de derde specifieke missie valt onder de noemer Military Assistance. Dit is bijzondere militaire steunverlening in de vorm van advies en training van bondgenoten of bevriende naties. Zowel onder normale als in crisisomstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan het opleiden en trainen van coalition forces, zoals bijvoorbeeld de Afghan National Army. Buiten het zicht van land gaan de kikvorsmannen één voor één te water om onzichtbaar en onopvallend het strand te naderen. Onderwater is het wapen al schietgereed gemaakt, zodat eenmaal boven direct geschoten kan worden. 9

10 Vele NAVO-landen bijeen Internationaal vlootverband Wie van 17 tot 27 maart de Nieuwe Haven van Den Helder bezocht, kwam ogen tekort! Nee, het was nog te vroeg voor de nationale vlootdagen al leken het wel even de internationale vlootdagen! Niet alleen lagen de vier schepen van de Standing NATO Response Force Maritime Group 1 (SNMG1) in de haven, ook de rest van de 25 schepen die op weg waren naar de internationale NAVO-oefening Brilliant Mariner voor de kust van Denemarken, lagen voor bijna een week in de Helderse Haven. Tekst: Wiedeke Borgsteede/Foto s: Ruud Mol (CAVDKM) Op 17 maart arriveerden de vier schepen van SNMG1 in de Nieuwe Haven te Den Helder. Een eskader met een opvallende samenstelling: het Canadees vlaggenschip, de HMCS Athabaskan; de USS Simpson (VS); de NRP Vasco da Gama (Portugal); en de Poolse ORP General Kazimierz Pulaski. Vooral de deelname van het Poolse marineschip is opmerkelijk, omdat voor het eerst dat een Pools schip daadwerkelijk in een NAVO-vlootverband deelneemt. Tot op heden deed Polen wel actief mee aan NAVO-oefeningen, maar een rol in NAVO-vlootverband is een primeur voor Polen. De dagen daarna druppelden de andere schepen binnen. In geen tijden lagen er zoveel buitenlandse schepen in de marinehaven: mijnenjagers; fregatten; destroyers; en korvetten uit Frankrijk, Noorwegen, Engeland, België, Denemarken, Duitsland, Zweden, Turkije en Spanje. Bij elkaar maar liefst 29 schepen. zorgde er op 17 maart voor dat het Canadese stafschip Athabaskan veilig langszij de steiger kwam. Op het moment dat een schip voor de haven ligt, roepen ze ons op. Wij varen dan direct met de loodsboot er naartoe en gaan aan boord om ze veilig de haven in te loodsen. De voormalige reserveofficier heeft zijn liefde voor schepen nog lang niet geloost en naast zijn werk als loods geeft hij één week per maand les aan het KIM en op de Operationele School in het manoeuvreren en omgaan met sleepboten. Erg leuk om te doen. Ik merk dat ik vanuit mijn werk als loods met mijn marineachtergrond me goed in mijn leerlingen kan verplaatsen. Loods Als een buitenlands schip de haven binnenvaart, neemt het ruim van tevoren contact op met het Loodswezen in IJmuiden. Dit regionale centrum zorgt ervoor dat een schip veilig de haven in kan varen. Een buitenlands schip is niet bekend met de zeestromingen en de havenomstandigheden, legt loods Karel Wiegert uit. Hij Het belang van de loods 10

11 bezoekt Helderse Haven Commandeur Rouleau (r.) en kapitein-ter-zee Van der Sluijs. Brilliant Mariner Op 27 maart verlieten de schepen en de SNMG1 de kop van Noord- Holland weer, om koers te zetten naar het noorden voor de oefening Brilliant Mariner. In het kustgebied van Denemarken, Duitsland, Noorwegen en Zweden vindt daar tot 7 april een belangrijke oefening plaats, waarin de staf van SNMG1 aan boord van het Canadese stafschip HMCS Athabaskan gecertificeerd moet worden voor deelname in de NATO Response Force. Wij zijn net zo trots op het feit dat er een Pools schip deelneemt, als zij op het voeren van de NAVO-vlag! Commandeur Denis Rouleau voert als commandant van het Canadese vlaggenschip het commando over SNMG1. De oefening Brilliant Mariner is belangrijk voor ons als staf. Het is wel jammer dat de schepen die momenteel in de SNMG1 zitten in juli weer vervangen worden. Want dit eskader is inmiddels aardig op elkaar ingespeeld. Maar zorgen maakt de commandant zich absoluut niet. Mijn staf is mijn wapen! Schepen komen voor drie of zes maanden, maar de staf blijft het hele jaar, lacht de commandant. De deelname van een Pools schip binnen zijn eskader vindt hij ook bijzonder. Het is de eerste keer voor Polen dat ze in een NAVO-eskader meevaren. Aan alles merk je hoe trots ze hierop zijn. Maar andersom geldt dat ook. Wij zijn net zo trots op het feit dat er een Pools schip deelneemt aan SNMG1, als zij op het voeren van de NAVO-vlag! SNMG1 heeft als belangrijkste operatieterrein de Atlantische Oceaan. Niet alleen moet het flottielje kunnen optreden in crisissituaties, ook voeren zij embargo-operaties uit, search and rescue, hulpverlening bij grote rampen en het verlenen van humanitaire hulp op zee. Tel daarbij het verzamelen van inlichtingen en terreurbestrijdingsoperaties op en dan zie je hoe divers en veelzijdig de werkzaamheden zijn, aldus de Canadese commandant. Ook al heeft hij een Nederlandse stafchef, toch mist hij een Nederlands schip in zijn eskader. Hoe kan dat?, vraagt hij lachend. En dat terwijl jullie zoveel mooie schepen hebben liggen! Memorabel moment Dit is het derde schip dat onder de naam Athabaskan vaart, vertelt commander Chris Dickinson, de Staff Public Affairs Officer. En daar zijn we trots op. De schepen met deze naam kennen namelijk een roerige geschiedenis. In het schip zijn de sporen overal terug te lezen op de oude, vergeelde kranten die verspreid door het schip keurig aan de wanden hangen. Zo is de eerste Athabaskan tegen het eind van de Tweede Wereldoorlog (1944) ten onder gegaan voor de kust van Normandië. Voor ons was het dan ook erg bijzonder dat we op 15 maart langs de Franse kust voeren, daar waar 62 jaar geleden een groot deel van de bemanning van de toenmalige Athabaskan sneuvelde, vervolgt Dickinson. We vonden dit zelfs zo bijzonder dat we een memorial moment hebben georganiseerd, met toestemming van de Franse regering. Alle schepen van het eskader deden mee. Ook hij benadrukt het belang van de Poolse deelname in het eskader. De Polen dragen met trots het NAVO-speldje op hun werkpak. Als dat uitgaat, gaat ook het speldje af en wordt het vervolgens weer op het T-shirt gedragen. De Nederlandse kapitein-ter-zee Simon van der Sluijs is chef staf van de SNMG1. Hij vaart gedurende een jaar mee op het Canadese vlaggenschip Athabaskan, Voor hem was de binnenkomst in thuishaven Den Helder dan ook een mooi moment. De laatste keer dat ik Den Helder binnenvoer, was op mijn verjaardag in 1999 met de oude Tromp. Erg leuk om nu weer binnen te varen en dan op een Canadees marineschip! Het SNMG1 vaart na afronding van de NAVO-oefening richting de Kaap-Verdische Eilanden, waar de tweede grote certificeringoefening plaatsvindt. 11

12 Commandant Bruinvis spreekt openlijk over inzet CTF 150 Einzelgänger breekt Een bijzondere missie. De commandant van Hr.Ms. Bruinvis, luitenant-ter-zee 1 Jeroen van Zanten, neemt het woord bijzonder opvallend vaak in de mond als hij het heeft over de Combined Task Force 150 een internationaal vlootverband geleid door de Nederlandse Marine en de inzet van zijn onderzeeboot in de ernstmissie Enduring Freedom. Maandag 6 maart was hij even in Nederland en maakte hij tijd vrij in zijn overvolle agenda om Alle Hens te woord te staan. Voor het eerst in zijn leven. Want, vertelt de 37-jarige commandant met een knipoog, we zijn niet gewend om zoveel te praten. Tekst: Vanessa Strijbosch En dat is nou net wat de onderzeeboot uit de Walrusklasse veel moet doen tijdens CTF 150: communiceren. Dit is voor ons heel anders. Normaal opereren we veelal individueel op zee en zeggen we niet zoveel. En al helemaal niet over verbindingen. In deze missie is het contact met andere eenheden heel direct en intensief. De Bruinvis vertrok in oktober 2005 uit Den Helder richting het Arabisch schiereiland, een relatief onbekend gebied. Een Nederlandse onderzeeboot is daar maar enkele keren actief ingezet, aldus Van Zanten. Zes maanden later keerde de Bruinvis weer terug. Een uitzonderlijke lange reis voor een onderzeeboot, een van de aspecten die deze reis volgens de commandant voor de Bruinvis bijzonder maakt. Ik kan mij niet heugen dat er ooit een onderzeeboot zo lang is weggeweest, benadrukt hij dan ook. Het is gebeurd, maar in een ver verleden. Normaal gaan we nooit langer dan vier maanden weg. Samen met Hr.Ms. De Zeven Provinciën het stafschip van het vlootverband en Hr.Ms. Amsterdam, opereert de Bruinvis in een ontzagwekkend groot gebied: 2,4 miljoen vierkante zeemijl en twaalfduizend kilometer kustlijn. Daar bestrijden de marine-eenheden maritiem terrorisme, zoals drugs- en wapensmokkel en beveiligen ze economische knooppunten. Ze treden ook op tegen piraterij en mensensmokkel om zo een bijdrage te leveren aan een stabiel en veilig gebied. 12

13 uit isolement Ommekeer Alles valt of staat in deze operatie met de informatie die we hebben, aldus Van Zanten. Het is zo n enorm gebied en daarom een behoorlijke inspanning om alles goed inzichtelijk te krijgen. Dan komen wij om de hoek kijken. We functioneren als een soort vooruitgeschoven verkenner die de De Zeven Provinciën van alle mogelijke informatie voorziet. Kort door de bocht gezegd, gaan wij in bepaalde gebieden kijken of zich daar verdachte taferelen afspelen. Daar komt ook een stukje visuele herkenning van verdachte boten bij kijken. We rapporteren alles, dus ook video- en fotomateriaal. Er wordt heel nauw samengewerkt met moederschip de De Zeven Provinciën. Voor de einzelgängers, die onderzeeboten eigenlijk zijn, is dat een behoorlijke ommekeer. Van Zanten noemt deze operatie daarom ook niet eenvoudig. Een uitdaging om het goed op de rails te krijgen, voegt hij daaraan toe. Vroeger werden onderzeeboten vooral ingezet om andere onderzeeboten te vangen en intell te verzamelen. Nu doen we dat nog steeds, maar worden we ook meer geïntegreerd in een dergelijk verband van schepen. We functioneren nu meer als sparringpartner van fregatten. Op elkaars lip De gemiddeld zestig man aan boord van de Bruinvis varen soms vijf weken achter elkaar, houden continu oorlogswacht en kennen geen weekend- of middagrust. Er mag ook niet worden gedronken of gerookt, voegt Van Zanten toe. Dan kan je zeker wel voorstellen dat deze mannen verlangen naar een biertje wanneer we in een We zijn hier niet om pannenkoeken te bakken haven liggen, lacht hij. We leven hier op elkaars lip en daarom leef je erg met elkaar mee. Bij deze missie zelfs sterker dan anders. De commandant is zeer tevreden over de inzet van zijn bemanning. Het is belangrijk dat ze weten waar ze naar moeten luisteren en hoe ze schepen moeten classificeren. Wat voor schip vaart er? Is het een grote koopvaarder, misschien een vissersschip met netten of een fregat met sonar? Er zitten nog best een paar lastige vragen aan: wat doe je als een boot dreigt te zinken of als je een piraat een schip ziet overnemen? Kom je boven water? Neem je mensen aan boord van wie je niet weet waar ze vandaan komen? Al dit soort dingen moeten we zien uit te puzzelen. Dat doe je met een heel team. We leren nog steeds van elkaar, maar het gaat ons goed af. De enige manier om het goed te leren, is om het te doen. Ook voor Van Zanten persoonlijk zit er een hoog primeurgehalte aan deze reis. Voor hem is het de eerste keer dat hij bijna een half jaar achter elkaar op zee is. Voor het eerst wordt hij op deze manier operationeel ingezet met andere eenheden. We zijn hier niet om pannenkoeken te bakken en video te kijken. We proberen met elkaar de zee veilig te houden. Als we mensensmokkel en piraterij ook maar enigszins inzichtelijk kunnen maken en daar iets aan kunnen doen, is dat absoluut te moeite waard. Ondanks dat je dat met een onderzeeboot niet kunt voorkomen, kunnen we er wel een extra puzzelstukje bijleggen en op die manier proberen verder te komen. Dat doen we nu en daar ben ik trots op. 13

14 Mariniers trainen onder extreme omstandigheden Vechten in de vrieskou Het is gevaarlijker dan je denkt in het vredige, witte berggebied van Bomoen nabij het plaatsje Voss in het zuiden van Noorwegen. Voor een week is dit gebied omgedoopt tot Christianistan, een democratisch land waar politieke onrust heerst. In het moeilijk begaanbare berggebied houdt de beruchte Tumi Allahman zich schuil. Deze gevaarlijke en beruchte leider wil maar één ding: autonomie van het Protestantse Noorden. De katholieke regering drukt dit al jaren met geweld de kop in. Op wraak zinnend wacht Allahman zijn kansen af de macht over te nemen. Als hij op de lokale televisiezender El Jazaroe Christianistan de oorlog verklaart, grijpt de NAVO in. Tekst: Wiedeke Borgsteede/Foto s: Ruud Mol (CAVDKM) 14

15 Een bestaande situatie? Gelukkig niet! Het is het zo spannend en realistisch mogelijk gemaakte scenario van de eindoefening van de vijfweekse wintertraining van de 11de Infanteriecompagnie en het Anti-Tankpeloton (AT-peloton) van de 14e Ondersteuningscompagnie van het Eerste Mariniersbataljon. We proberen een oefening toch altijd zo spannend mogelijk te maken, vertelt majoor der mariniers Frank van de Werff, één van de scenarioschrijvers. Daarbij moeten alle getrainde onderdelen aan bod komen, van basis drills tot tactische skills. We proberen zo n eindoefening bewust in een mooi verhaal te gieten, dat maakt het voor de mannen veel levendiger. Neem dit scenario, dat is gebaseerd op Al-Qaida, politieke onrust en terroristische aanslagen. We proberen een stukje actualiteit terug te laten komen. In de voorbereiding op de eindoefening hangen er her en der door het kamp al pamfletten met foto s van de gezochte Tumi Allahman en zijn kompanen van de Protestant Mountain Group (PMG). Het zijn mannen van het AT-peloton die verkleed zijn en namen dragen als Nazal Al Batmutz en Shouf Habibi. Het spel moet immers zo realistisch mogelijk gespeeld geworden. Een eindoefening is toch een soort finale van de trainingsweken, meent de majoor. Energie stouwen Voordat de mariniers, onder wie een groot aantal novices, het veld in gaan om tijdens de spannende eindoefening hun nieuw aangeleerde arctische skills en drills ten uitvoering te brengen, is er een uitgebreide brunch. Het is een drukte van jewelste in de eetzaal en de mariniers maken flinke broodpakketten klaar. Ik merk echt dat ik hier veel meer eet in de kou. Helemaal als je ook nog de hele dag buiten actief bent, vertelt marinier Robert de Vries, terwijl hij zijn zesde boterham met een dikke laag pindakaas besmeert. Zo meteen moeten we het weer een paar dagen met onze overlevingspaketten doen, dus ik neem graag nog wat extra s mee. Robert is één van de 99 novices die voor het eerst in Noorwegen een wintertraining bijwoont. Ofschoon ze in Nederland al het onderdeel theorie hadden gekregen, blijkt de praktijk toch heel anders volgens de jonge marinier. Zo n eerste dag in de kou, dat gaat wel, maar je merkt dat je op alles moet letten. Wat doe je als eerste als je in je tent komt? Je spullen drogen en warm water maken, maar ook bij het tent opzetten in de sneeuw komt meer kijken. Hij klinkt al bijna als een doorgewinterde marinier als hij na een ferme slok melk enthousiast verder vertelt over wat hij zoal geleerd heeft. Iedereen heeft een buddy. We vormen allemaal teams, want onder deze omstandigheden moet je extra goed op elkaar letten. En s nachts moet je altijd je (berg)schoenen in je slaapzak doen, anders bevriezen ze misschien wel. Maar we hebben ook getraind met schieten en het maken van snowholes. Als alle boterhammen gesmeerd zijn, kijkt De Vries op zijn horloge. Ook zijn buurman staat op. Het is tijd om de laatste voorbereidingen te treffen, want over enkele uren zal de strijd in het moeilijk toegankelijke en haast dichtgesneeuwde berggebied van Christianstan losbarsten. Aanval en verdediging Ondertussen zit de staf gereed in het hoger gelegen kamp Brandset. Het scenario zal vanuit hier gestuurd worden. Om de zoveel tijd krijgen beide partijen in het veld inlichtingen of ze kunnen daarom vragen. Majoor der mariniers en operatieofficier (S3) van het Eerste Mariniersbataljon, Jan ten Hove, vertelt dat er bij deze eindoefening voor een afwijkende opzet is gekozen. Normaal is er één aanvallende partij, maar in dit scenario vallen beide partijen elkaar aan. Het AT-peloton is een actieve vijand en ook zij krijgen van ons een missie: ze moeten minstens tien man van de EU-Battle Group onschadelijk maken. Maar dat zij ook een missie hebben, dat weet de 11e niet Andere trainingsvorm Een eindoefening in de vijfde week is redelijk snel, maar zeker haalbaar, meent trainingsofficier kapitein der mariniers Jan Willem van Dijk. Momenteel loopt namelijk een trial binnen het korps naar een andere, tijdwinnende trainingsvorm. De traditionele koudweertraining zal binnen dit concept komen te vallen onder de noemer Extreme Weather and Terrain Training (EWTT). De trainingsofficier ziet hier zeker de voordelen van in. In principe train je in alle vormen hetzelfde. Het gaat bij elke training om een aantal basisdoelstellingen. Als eerste gaat het om unit cohesion, het creëren van een eenheidsband, dat je leert om als team te functioneren. Een tweede onderdeel dat tijdens de afgelopen weken centraal stond, was het aanleren van junior leadership. Het hele peloton moet goed op elkaar ingespeeld zijn en daarom lieten we gevechtsgroepcommandanten zelf de novices de vaardigheden aanleren. Uiteraard wel onder toezicht. Als derde onderdeel gaat het om de basis tactische skills en drills. De tactieken die je hier leert, komen overal terug, in alle mogelijke omstandigheden. En als laatste punt valt alles onder de noemer extreme weather and terrain. Dat is het uitgangspunt: alles wordt door de barre weersomstandigheden sneller afgestraft en aangeleerd, legt Van Dijk uit. Skitraining? De trainingsweken zijn voor de jonge mariniers, die voor het eerst hier zijn, redelijk intensief. Voorheen kreeg een novice het stukje overleven in de Novice ski- and survivalcourse apart van een Mountain Leader (ML) en Military Ski Instructor (MSI) aangeleerd. Dat aspect hebben we dit jaar binnen deze trial veranderd, licht trainingsofficier Van Dijk toe. De commandant van de De nieuwe vorm van de wintertraining moet nog héél kritisch bekeken worden volgens (v.l.n.r.) Berkelmans, Brouwer en Van Buuren. Zal de informatie die deze local verstrekt, juist zijn?

16 Snelle verplaatsing in de sneeuw, met de Laplander kan het makkelijk! gevechtsgeweergroep een korporaal of sergeant moet zijn mannen de basis skills nu zélf aanleren! Best pittig, want je moet niet alleen alles zelf perfect beheersen, maar ook je kennis nog eens duidelijk kunnen uitleggen en overbrengen op je mannen plus controleren of ze het juist doen! Wat de afgelopen weken in ieder geval als wijze les naar voren kwam, is dat een korte refreshment voor de junior leaders zeker geen overbodige luxe zou zijn. Een train de trainer, om de neuzen weer dezelfde kant op gericht te krijgen. Zodat er een eenheid ontstaat in wat er precies aan de novices wordt aangeleerd. Voor de kaderleden was dat best een ingrijpende verandering. Ze moeten in deze setting een stuk harder en anders werken. Daarbij dragen ze in deze setting meer verantwoordelijkheid. Een ander punt van discussie is ski of laplander. Hoe denkt de trainingsofficier hierover? basisprincipes van het leven en overleven in de arctic aan te leren. Bepaalde zaken moet je gewoon echt drillen. Dat lukt alleen door herhalen en herhalen, licht hij toe. Zijn maat Brouwer beaamt dit. Omdat er nu soms te weinig tijd is, ga je de mannen helpen met dingen die ze eigenlijk zelf moeten leren. Het is duidelijk dat de drie op een lijn zitten, want ook Berkelmans merkte als gevechtsgroepcommandant dat de tijdsdruk hoog lag de afgelopen weken. Kijk, die jongens komen net vers van de Van Ghentkazerne. Ze hebben nog nooit een wintertraining gehad, dus alles is nieuw. Voorheen gaven de MSI en ML les, zij lieten aan de hele groep zien hoe het moest. Nu is die voorbeeldsituatie er niet en in kortere tijd moeten ze alles in praktijk leren! In de ogen van de drie korporaals hebben de kersverse mariniers dan ook absoluut meer tijd nodig om de basisprincipes van het overleven in de arctic goed onder de knie te krijgen. Ze zeggen dat die oude situatie meer tijd kost, je wint immers twee en een halve trainingsweek. Onze ervaring is dat deze situatie juist tijdrovender is. De mannen hebben geen tijd om alle info die ze in zo n korte tijd te horen krijgen, te verwerken. Daarbij is onze eigen eenheidstraining slechts drie dagen geweest, besluit korporaal Berkelmans. Dat vonden we eigenlijk ook wat te kort. We zijn nu veel drukker met het opleiden van de novices dan met onze eigen zaken, terwijl er voor ons ook nog genoeg te leren valt. Daar zijn we deze weken te weinig aan toe gekomen, dat is gewoon jammer. Overal overleven Toch blijft de commandant van het Eerste Mariniersbataljon, luitenant-kolonel der mariniers Rolf Springer, een groot voorstander van de mogelijke vervanging van de berg- en wintertraining door een jaarlijkse EWTT, zelfs als dat een kortere trainingsperiode met zich meebrengt. Allereerst moeten we kijken naar de doelstelling van het korps. Wat willen we trainen? Daarin is een verschuiving gaande. We willen een degelijke schiettraining, dat is immers de basis. Maar actueel is ook het trainen in verstedelijkt gebied en voertuigoperaties. Als je ziet hoeveel we werken met en vanuit voertuigen neem bijvoorbeeld in Afghanistan en Irak dan moeten wij daarmee goed kunnen werken, begint de commandant. En dan is er uiteraard de berg- en wintertraining. Immers, een marinier moet overal kunnen overleven en het trainen in deze omstandigheden is fysiek en mentaal het zwaarst. Kijk, in de arctic word je veel eerder afgestraft, dus dit onderdeel is een essentiële basis voor overleven waar ook ter wereld. In de arctic word je veel eerder afgestraft Of we de boel nu met ski s of sneeuwschoenen doen, dat is mij om het even. Dat is naar mijn idee geheel afhankelijk van de situatie, stelt Van Dijk. Ik vind het belangrijk dat je dit beoordeelt vanuit een visie die op degelijk onderzoek gegrond is. Daarentegen wil ik toch ook niet over het hoofd zien dat de skitraining gewoon leuk is en goed voor de teambuilding. Je moet niet vergeten dat het juist ook die leuke aspecten zijn die jongens aantrekken om bij het korps te komen. Het heeft twee kanten en voor mij blijft het dan ook een gewetensvraag, besluit hij. Meningen verdeeld Korporaals der mariniers Robin Brouwer, Roel van Buuren en Dave Berkelmans hebben een duidelijke mening over de wijziging van de trainingsopzet ten opzichte van vorig jaar. Hun voorkeur gaat eenstemmig uit naar het oude systeem. Van Buuren meent als militair ski-instructeur dat het tijdsbestek van vijf weken winteren gewoon te kort is. Je hebt nu haast geen tijd om je mannen de Hoe blikt de commandant terug op de afgelopen trainingsweken, die toch een stuk korter waren ten opzichte van voorheen. Het is moeilijk om deze trial eerlijk te beoordelen, betreurt Springer. We hadden niet alleen een kortere trainingsperiode, maar hebben ook tijd moeten besteden aan het bezoek van de minister en het bezoek van enkele leden van de Vaste Kamercommissie. Natuurlijk was het voor iedereen ontzettend motiverend dat ze op bezoek kwamen, maar het vergt ook een stuk planning en wijziging in het bestaande trainingsprogramma. Tel daarbij op het testen van de laplander en het junior leadership. Dat zijn veel veranderingen in korte tijd. Kortom, we hebben een hele drukke en intensieve periode achter de rug. Dat moeten we meenemen in de evaluatie. Tijdwinst Al met al is Springer tevreden over de vijfweekse wintertraining in Bomoen. Vooral over de laplander is hij zeer te spreken. Willen we de berg- en wintertraining gaan combineren, dan kan dat makkelijk 16

17 met de laplander. Vroeger wilden we het liefst voor Prinsjesdag de bergtraining hebben gehad, met de laplander is dat geen noodzaak meer, dan is het geen probleem als er sneeuw ligt. Hier zouden we absoluut tijdwinst mee kunnen boeken, aldus de enthousiaste commandant. We zouden dan zeven weken berg- en wintertraining kunnen combineren met een schiettraining. Dit soort trainingen in deze omstandigheden zijn naar ons idee nuttig. Daarbij komen ook andere voordelen. Neem je materieel, dat ben je minder lang kwijt. Je boekt zo op meerdere vlakken tijdwinst. Of wat dacht je van de compensatiedagen die de mannen opbouwen na een training? Heb je één training van zeven weken, heb je ook minder compensatiedagen dan bij twee trainingen. En tijd is kostbaar! Voor Springer is het duidelijk. In zijn optiek valt het ski-onderdeel binnen de gecombineerde training weg. Maar zullen de ski-skills van de mariniers dan helemaal verloren gaan? Dan zou het mariniersstatement Qua Patet Orbis immers niet meer gelden. Dat is een bewuste keuze die gemaakt moet worden, vindt de bataljonscommandant. Te denken valt bijvoorbeeld aan een skibornecompagnie, net zoals een paracompagnie. Een andere optie is om de verkenningspelotons skiborne te laten blijven. Zo zijn er nog meer variaties te bedenken. Daarom zie ik ski-skills zeker niet helemaal verdwijnen. Waar het om gaat, is hoe we de beschikbare trainingstijd zo goed mogelijk gebruiken. Het combineren van de berg- en wintertraining tot een EWTT-training is hierbij een belangrijke stap. Hiermee kunnen we tijd vrijmaken voor bijvoorbeeld opereren verstedelijkt gebied (OVG) en voertuigoperaties. Kortom de goede dingen doen, OVG, schiettraining, voertuigoperaties en EWTT, en deze vervolgens goed doen. De vraag is, of skiën hierbij essentieel is in mijn optiek niet. Momenteel is er nog geen besluit genomen over een eventuele gecombineerde berg-wintertraining binnen Extreme Weather and Terrain Training. Ook de vervanging van het ski-onderdeel en de laplander als standaardsneeuwschoen staan nog ter discussie. Het Anti-tankpeloton verplaatst zich dankzij de BV s tijdens de eindoefening sneller dan de infanteriegroep, maar loopt daardoor ook grotere kans om ontdekt te worden. Tumi Allahman is gesignaleerd terwijl hij bezig was zich te bekwamen in de tactieken van de arctic warfare. Na ongeveer 30 minuten verdween hij in een aanwezige berghut... Springer met een laplander. Actieve Abraham Sergeant-majoor der mariniers Leo Zwanenburg, onderofficier verbindingen bij het Eerste Mariniersbataljon, staat binnen het AT-peloton vooral bekend als de burgemeester van Mjølfjell, dat de afgelopen weken het basiskamp van het AT-peloton vormde. Hij regelt namelijk alle administratieve zaken binnen het kamp en iedereen heeft wel met hem te maken. Voor de sergeant-majoor is deze wintertraining extra bijzonder. Niet alleen is hij inmiddels negentien keer in Noorwegen geweest, maar op 13 maart vierde hij ook nog eens zijn vijfstigste verjaardag in de sneeuw! Uniek, omdat hij als één van de eerste mariniers op zijn leeftijd nog actief in het korps zit. Sterker nog, door de verhoging van de leeftijdsgrens is hij één van de eerste Abrahams binnen het korps. Pas als hij vijftig jaar en drie maanden is, zal hij het korps verlaten. En daarna? Eerst maar eens genieten van de warmte en de zomer! En dan wil ik een baan zoeken binnen jeugdbegeleiding. Dat houdt me vast jong!, lacht Zwanenburg. Toch kijkt hij met gemengde gevoelens naar zijn afscheid. Wat ik het meest zal gaan missen? De humor van de anderen. Die typische mariniershumor. Ik vrees dat ze die in de burgermaatschappij niet zullen begrijpen... Maar we zullen zien! Voorlopig geniet ik nog even van mijn laatste keer actief in de kou.

18 Nieuwe meetbaan voor scheepssignaturen PRIME loopt voor op de Op een gure februarimorgen ligt het Duitse ondersteuningsvaartuig Stollergrund afgemeerd aan de kade van het Marinestutzpunkt in Kiel. Enkele houten kratten, bedekt onder een dunne laag sneeuw, worden aan boord gezet. In de kratten zitten de onderdelen van een nieuw hulpmiddel dat gaat bijdragen aan de veiligheid van de Nederlandse vloot tegen de dreiging van zeemijnen. Tekst en foto s: Barry Wijnandts De Koninklijke Marine heeft bij het Engelse Ultra Electronics een nieuwe meetbaan voor scheepssignaturen aangekocht, ter vervanging van de oude meetbaan in het Haringvliet. Naast meer meetmogelijkheden en de noodzakelijke vernieuwing van de techniek, speelde met name de behoefte aan een snel verplaatsbare baan een rol bij het besluit voor de aanschaf. Met de aankoop is een bedrag van ongeveer 2,5 miljoen gemoeid. De meetbaan of in jargon rangebaan dient om de verschillende invloeden van oorlogsschepen, met name van de mijnenjagers, in het water te meten. Deze invloeden, zoals verschuivingen in het aardmagnetisch veld en scheepsgeluiden, vormen een unieke signatuur van elk schip. Steeds slimmer wordende zeemijnen gebruiken deze om gericht bepaalde doelschepen te vernietigen of te beschadigen. Voor de marine is de meetbaan een hulpmiddel om de signatuur van haar schepen zo klein mogelijk te houden en zo de dreiging van mijnen te verkleinen. Het uitzetten van de sensoren. Volledig De Portable Range for Influence Measurement and Evaluation (PRIME) bestaat uit vijf driepoten. Elk uitgerust met meerdere sensoren voor verschillende invloeden. De gegevens worden onder water omgezet in optische data om computers in de container die Range Control Office (RCO) heet, te voorzien van de resultaten. Deze instelling is ook voorzien van de nodige middelen om de positie van het te meten schip op centimeters nauwkeurig te bepalen. Zo weten de range operators dat de meetresultaten betrouwbaar zijn. Wij hebben de baan sinds 1998 in productie, licht Samantha Davidson, teamleidster van de ondersteuningsploeg van Ultra Electronics, toe. Hij wordt gebruikt in onder meer Groot-Brittannië, Frankrijk, Australië en Saudi-Arabië, maar Nederland is het eerste land dat het volledige pakket heeft. Aan de hand van de uitgebreide software laat ze zien hoe de sensoren worden aangestuurd en welke data ze kunnen verzamelen. De eerder geleverde banen waren met name gericht op akoestische en magnetische gegevens, maar je kunt er net zo makkelijk andere sensoren op aansluiten voor bijvoorbeeld seismische en elektromagnetische metingen of die voor drukveranderingen in het water. PRIME meet de statische en wisselmagnetische velden, statische en wisselelektrische velden, akoestische signatuur, drukgolven en seismische trillingen en is daarmee het meest volledige systeem dat Ultra Electronics tot nu toe heeft voortgebracht. Dirk Rog is de projectleider van PRIME en werkt voor de Marinestaf in Den Haag. De baan in het Haringvliet is over zijn technische levensduur heen. Daarnaast voldeed hij niet meer aan de NAVOeisen. In 2001 heeft de Marinestaf besloten tot vervanging van de baan. Het belangrijkste was een uitbreiding van de magnetische metingen in drie richtingen en hij moest out of area kunnen opereren, vertelt hij. De seismische signatuur is een nieuwkomer in de mijnendreiging. Scheepsgeluiden en waterverplaatsing veroorzaken typische trillingen in de zeebodem die misschien ook geregistreerd gaan worden door de nieuwste generaties grondmijnen. We zijn nog geen seismische mijnen tegengekomen, maar we verwachten

19 nieuwste zeemijnen ze wel. Daarom is er met verschillende marines besloten om hier meer onderzoek naar te doen en hebben we deze sensoren ook meegenomen in de systeemeisen, aldus Rog. Uitzetten De vijf sensoren van de baan zijn door een duikteam van het duikbedrijf uitgezet naast de rangebaan van Friedrichsort, enkele kilometers buiten Kiel. We hebben een boeienlijn uitgezet op het water, zowel aan de oppervlakte als op de bodem. Met een schip voeren we langs deze lijn om de sensoren af te laten zinken. Een duiker legde ze daarna op hun posities die waren gemarkeerd met breeklichtjes, legt duikmeester sergeant Menges uit. Vijfhonderd meter verderop op de wal zijn de operators van de baan met twee technici van de fabrikant de Range Control Office aan het inrichten. De Stollergrund is inmiddels op de positie van de baan ten anker gegaan. Een derde team, het deploymentteam, bestaande uit drie man van het Marinebedrijf, is aan boord om de rangebaan uit te zetten. Vandaag zullen zij de verbindingen tussen de sensoren en de RCO aanleggen. De duikers halen vanuit de rubberboot de zware bundel met kabels naar boven, die op het halfdek van de boot worden aangesloten op een soort grote USB-hub, de Underwater Junction Box. Op deze box kan men naar believen sensoren aansluiten tot een maximum van acht. De box wordt aangesloten op een kast, die het elektrische signaal omzet in een optisch signaal. Wanneer beide apparaten zijn afgezonken, rollen de duikers in hun rubberboot de vijfhonderd meter lange kabel uit naar de RCO. We zijn nog geen seismische mijnen tegengekomen, maar we verwachten ze wel Voorwaarden Hans Heiligenberg van de afdeling Onderwatersystemen bij Sewaco wordt de beheerder van de baan. Met een team van operators voert hij de metingen uit, terwijl het deploymentteam speciaal wordt De kabels worden in de soort grote USB-hub geplugd. 19

20 opgeleid om de baan uit te zetten. Heiligenberg verwacht de baan op te kunnen zetten in ongeveer twee dagen. Daarnaast wordt de personele bezetting uitgebreid om bij ernstoperaties ter plekke vierentwintig uur per dag alle deelnemende schepen te kunnen rangen. Operator Freek Brouwer voegt daaraan toe dat er wel aan bepaalde voorwaarden moet worden voldaan. De RCO moet op een bereikbare plek op de wal kunnen worden opgezet, omdat de container ook als richtpunt voor de positiemetingen wordt gebruikt. Het water moet in de nabijheid van de wal een passende diepte hebben voor de te meten schepen en beschut genoeg zijn om teveel zeegang te beperken en invloeden van andere scheepvaart uit te sluiten. Voordat de schepen geranged worden, is het nodig om exact te weten waar de sensoren liggen en of ze goed werken en communiceren met de RCO. Een hulpmiddel voor de positiebepaling is een platte gele boei met een GPS ontvanger erop. Zijn vorm doet denken aan een UFO, een term die is overgenomen door de hele werkgroep. Het duikteam cirkelt met deze boei achter hun rubberboot rond de middelste sensor, waardoor de computer op de millimeter nauwkeurig de positie van de sensoren kan bepalen. Vervolgens is het deploymentteam bezig een catamaran te bouwen, die kunstmatig elektrische stromen, een krachtig magnetisch veld en geluiden kan produceren. Daarmee wordt het hele systeem getest. Doordat tijdens transport één van de drijflichamen lek is geraakt, moet het testen uitgesteld worden tot de volgende dag. Het weer wordt er echter niet beter op en één van de sensoren blijkt ook nog eens gekanteld te zijn. Nadat deze is rechtgezet, moeten opnieuw de posities worden bepaald, ditmaal in een forse sneeuwjacht, bij een ruwere zee. Na enkele mislukte pogingen lukt het de duikers toch een perfecte cirkel te beschrijven met de UFO, de computer keurt de metingen goed en kan het systeem met de catamaran worden getest. De baan is gereed om het eerste schip te ontvangen. Aangenaam verrast In de tweede week van de zogenaamde Sea Acceptance Test (SAT) ligt Hr.Ms. Vlaardingen in Kiel om als eerste Nederlandse schip PRIME te testen. Er worden enkele dagen lang runs gemaakt over de nieuwe rangebaan en een vast opgestelde Duitse rangebaan om de gegevens onderling te vergelijken. Luitenant-ter-zee 2OC Jan Wever is verantwoordelijk voor de scheepssignaturen van de mijnenjagers. Zodoende is hij nauw betrokken bij PRIME en aanwezig bij deze test. Hij is aangenaam verrast door de meetresultaten. Bij de hoofdkoersen blijken ze zeer nauwkeurig overeen te komen. Wever ziet echter wel dat de rekensoftware enige verbetering nodig heeft. Na de SAT is het aan het duikteam, het deploymentteam en de bemanning van Hr.Ms. Vlaardingen om de baan te bergen. Helaas loopt dit niet geheel volgens verwachting. Het weer blijkt een grote spelbreker. De sensoren zijn van hun plaats geraakt en bij het bergen, kan het anker de mijnenjager niet op positie houden. De kabels dreigen door elkaar te raken. Even is er zelfs de angst dat ze door de schroef zijn getrokken. Het blijkt mee te vallen, maar er is wel vertraging in het programma ontstaan. De planning om de baan weer uit te leggen in Aschau zal opnieuw moeten worden gemaakt. Daar zullen in mei de volgende testen plaatsvinden met een groot verband van internationale schepen. Waarschijnlijk vindt de formele overdracht van PRIME aan de KM in juni plaats. De catamaran produceert kunstmatig elektrische stromen, een krachtig magnetisch veld en geluiden, waarmee het hele systeem wordt getest. 20

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur

MET Zorg. Samen maken we meer mogelijk. Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur MET Zorg en Ziel Samen maken we meer mogelijk Jenny Buijks en Jan Valkenborgh Raad van Bestuur Inhoud 02 03 05 Voorwoord Twan 17 Hoofdstuk 1 Het dorpsleven 20 Hoofdstuk 2 Nieuw begin 23 Hoofdstuk 3 Fotografisch

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 13 Helpen verwerken 20 Als de dood ter sprake

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? KWF Kanker Infolijn 0800-022 66 22 (gratis) Informatie en advies voor kankerpatiënten en hun naasten www.kwfkankerbestrijding.nl Voor informatie over kanker

Nadere informatie

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden?

Hoe kun je als leerkracht pesten in je klas voorkomen en bestrijden? Waarom ik werd gepest? Ik was anders dan de rest. Had niks met roze en speelde nooit met poppen. Op de middelbare school werd het pesten zo erg dat ik in de pauzes niet meer de kantine in durfde. Als de

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft?

Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Wat als mijn kind een eetstoornis heeft? Handleiding door ouders voor ouders 2 / Handleiding eetstoornissen voor ouders / Buro PUUR Sponsoren Deze handleiding is gesponsord door : TDS Schiedam www.tds.nu

Nadere informatie

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang

Van controle naar vertrouwen Technologie kan onderwijs ondersteunen september 2014, 8 e jaargang vakblad voor schoolleiders Themadag CNV Schoolleiders Passend onderwijs: herrie of harmonie in je team? Vier de verschillen Jay Marino over inclusive education 6 Van controle naar vertrouwen Technologie

Nadere informatie

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen?

Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Kanker... en hoe moet het nu met mijn kinderen? Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Volmaakte ouders bestaan niet 4 Vertellen of niet? 6 Reacties van kinderen 11 Helpen verwerken 17 Thuis en in het ziekenhuis

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep

6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS. juli 2014. accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 35 juli 2014 accentueel is een uitgave van de stichting accent scholengroep 6 per 1 augustus 2014 een feit! PASSEND ONDERWIJS 3 10 vragen aan Elly Veerbeek 4 Oefenweken 5-gelijke schooldagen, model cbs

Nadere informatie

01. Opening 02. Mededelingen

01. Opening 02. Mededelingen Orgaan: Raad Datum: 15-04-2015 Voorzitter: L.M. Huizer Aanwezigen: N. Anagni (Leefbaar Krimpen), R. Bitter (Stem van Krimpen), F.J. Bredius (Leefbaar Krimpen), J. Butter (PvdA), A. Hofstra (VVD), K.M.

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

EN NU DE DOCENT NOG...!

EN NU DE DOCENT NOG...! EN NU DE DOCENT NOG...! kernredacteur van dit nummer: Prof. Dr. J.G.L.C. Lodewijks MesoConsult B.V. Tilburg april 1996 1996 MesoConsult B.V. Tilburg Uit deze uitgave mag niets worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

3 de vraag naar timemanagement

3 de vraag naar timemanagement 3 de vraag naar timemanagement Als je dit boek in een boekhandel openslaat of al gekocht hebt, ben je kennelijk geïnteresseerd in timemanagement of technieken om in de tijd waarover je beschikt, meer te

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind

Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind Een school kiezen voor uw dove of ernstig slechthorende kind met of zonder CI Maart 2007 FODOK Inhoud Over deze brochure. 2 Deel 1 - Een persoonlijke benadering van de schoolkeuze Goed onderwijs voor mijn

Nadere informatie

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers

Weerstand is een bekend fenomeen voor leidinggevenden, verandermanagers artikelcode: 0159 Omgaan met weerstand Mensen die leidinggeven aan veranderprocessen ervaren regelmatig hoe lastig het is de weerstand te managen die daarbij vaak optreedt. Snelle actie leidt in veel gevallen

Nadere informatie

Kanker... in gesprek met je arts

Kanker... in gesprek met je arts Kanker... in gesprek met je arts Inhoud Voor wie is deze brochure? 3 Het eerste contact met uw arts 4 Artsen zijn ook mensen 8 Begrijpen en onthouden 10 Vragen vóór de diagnose 13 Vragen over diagnose

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11

Interactievaardigheden. Hoofdstuk 11 134 Hoi Melvin, ga je je jas even ophangen? Niet op de grond gooien hoor! Hai Mandy, wat fijn dat je er weer bent. Ik zag je gisteren niet op de buitenschoolse opvang. Was je ziek? Nee, mijn opa is dood

Nadere informatie

Daar kan ik geen mededeling

Daar kan ik geen mededeling openbaar ministerie Daar kan ik geen mededeling over doen Rollen van het OM in de crisisbeheersing Een publicatie in opdracht van het College van procureurs-generaal Auteurs: Roy Johannink Wouter Jong

Nadere informatie

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring

AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011. Binnen de Ring PERSONEELSBLAD 8 JULI 2011 AMSTERDAM WEST BINNEN DE RING STICHTING VOOR OPENBAAR PRIMAIR ONDERWIJS 8 Binnen de Ring in het kort Ontvangen door de koningin Drie scholen van AWBR verzorgden dit jaar het

Nadere informatie

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN

DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN DEPRESSIE, EEN GIDS VOOR FAMILIELEDEN Prof. Dr. Pim Cuijpers, VU Amsterdam Oorspronkelijke uitgave december 1996, hoofdstuk 4 herzien door dr. Tara Donker in 2014 Momenteel is professor Pim Cuijpers hoofd

Nadere informatie

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen

De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen De ondertoezichtstelling bij omgangsproblemen Onderzoek op eigen initiatief naar aanleiding van klachten en signalen over de Bureaus Jeugdzorg Onderzoeksteam

Nadere informatie

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven

Ik ben aan. Els Borst propageert het dienend leiderschap. Marijke Horstink: Vrouwen willen alles zelf doen. Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Ik ben aan UItgave bij het congres Vrouwelijke Leiders in de Zorg 2013 Pagina 6 Els Borst propageert het dienend leiderschap Pagina 30 Marlijn Lenselink: Je moet vooral durven Pagina 61 Marijke Horstink:

Nadere informatie