ANALYSE SCOPE 3 ING.RAIL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ANALYSE SCOPE 3 ING.RAIL"

Transcriptie

1 1. Inleiding ANALYSE SCOPE 3 ING.RAIL Door Ing.Rail is conform het GreenHouseGas (GHG) protocol versie november 2010 een analyse gemaakt van de uitstoot in scope 3: Indirecte emissies. Bedrijf Bedrijfsnaam Consolidatie Organisatorische grens Omschrijving bedrijfsactiviteiten Periode 2012 Lijst scope 3 activiteiten in het rapport Lijst uitgesloten scope 3 activiteiten in het rapport Basis jaar 2009 Bijzonderheden emissiebasiswaarden Omschrijving Ing.Rail BV te s-hertogenbosch Financieel Zie document Organisatorisch Grens Onafhankelijk, ProRail-erkend, raadgevend ingenieursbureau voor studie, ontwerp, projectmanagement en directievoering van Rail- & Infrastructuur-projecten en technieken 2.1. Ingekochte goederen en diensten Goederen Diensten 2.2. Kapitaalgoederen 2.4. Transport en distributie 2.5. Afval 2.6. Zakelijk verkeer met openbaar vervoer 2.7. Woon - werkverkeer 2.8. Gehuurde objecten Transport en distributie verkochte producten Verwerken van verkochte producten Gebruik van verkochte producten Sloop en afvoer verkochte producten 2.3. Brandstof en Energy buiten scope 1 en Investeringen Verhuurde bezittingen Franchises De waarden voor emissies zijn van 2011 naar 2012 niet gewijzigd. 1 van 15

2 2. Scope 3 van Ing.Rail 2.1. Ingekochte goederen en diensten Ing.Rail koopt met name verbruiksgoederen voor het kantoor, zijnde cartridges en papier. Daarnaast wordt advieswerk betrokken bij bedrijven Goederen De cartridges worden aangekocht en gerecycled (zie afval onder punt 2.5) en vormen op dit vlak geen uitstoot. De hoeveelheid materiaal in een cartridge is dusdanig beperkt (enkele milligrammen), dat een analyse niets oplevert. Wel wordt door het verminderen van afdrukken de hoeveelheid tegelijk worden ingeperkt. De hoeveelheid papier kan op een aantal wijzen worden ingeperkt. Echter de keuze om in bepaalde getalsmaat dossiers te eisen is aan ProRail. Wel zijn reeds een aantal maatregelen genomen (voor de invoering van de CO2-ladder), die papierverbruik beperken: - I-pads met waterdichte tas: hierdoor geen afdrukken van draaiboeken en uitvoeringsontwerpen nodig tijdens toetsen van de uitvoering van werken. Tevens vindt de overdracht tussen toetsers digitaal plaats; - Technische documentatie bij contracten wordt alleen op de CD-rom bijgeleverd en niet in afdruk; - Dubbel beeldschermen op de werkplek maken het mogelijk documenten te toetsen zonder deze af te drukken. - Voor enkele opdrachten worden contracten digitaal aangeleverd aan de opdrachtgever in plaats van hardcopy exemplaren. De huidige uitstoot bedraag 0,2 ton per jaar en is dus op 33 ton per jaar geen relevante hoeveelheid, waaraan kwantitatieve doelstellingen gehangen kunnen worden Diensten De volgende bedrijven leverden advieswerk aan Ing.Rail in 2012: Spaans Watermanagement DRC Van Steenis Geodesie Oilfield MV Ingenieursbureau BB Railadvies BV Haven Amsterdam Search Er zijn geen gegevens van de footprints van deze bedrijven verzameld, vanwege de vrijstelling die voor kleine bedrijven geldt om deze voor onderaannemers te verzamelen. Hierdoor is het vooralsnog geen goed onderdeel voor het reduceren van de emissie in scope 3. 2 van 15

3 2.2. Kapitaalgoederen De volgende kapitaalgoederen zijn in eigendom: Meubilair Server Computers Printers Plotter Auto s In 2012 zijn geen goederen ingekocht. Wel zijn in het verleden de volgende maatstaven aangehouden voor de inkoop van kapitaalgoederen: Energiebesparingsmodus op apparaten indien niet in gebruik; Energiezuinige beeldschermen (LCD ipv Beeldschermen) Energiezuinige auto s Het inkoopbeleid wordt doorgezet en levert besparing in scope 1 en 2. Voor scope 3 levert bovenstaande geen besparing. In 2012 is een printer aangekocht, welke dubbelzijdig kan afdrukken. Deze levert in scope 3 wel besparing op door het minder verbruiken van papier. Ook kan in adviestrajecten worden voorgedragen om bij de inkoop van klanten rekening te houden met dit aspect. Zie hiervoor hoofdstuk Brandstof en Energie buiten scope 1 en 2 Er worden door Ing.Rail alleen vergaderingen en werkbezoeken afgelegd bij derden. Het transport hiertoe is reeds vervat in scope 1 en 2. Door Ing.Rail werden in 2012 geen gebruik gemaakt van werkplekken bij derden, zoals bij klanten, nevenopdrachtnemers, onderaannemers of bij medewerkers thuis. De uitstoot is derhalve 0 ton Transport en distributie van ingekochte goederen en diensten De ingekochte goederen, zie worden betrokken bij diverse leveranciers. Papier wordt ca. 2x per jaar aangeleverd en de uitstoot hiervan is onderdeel van de scope 3 uitstoot van papier. Cartridges worden tot 10 maal per jaar geleverd en opgehaald ter recycling. Papier en cartridges worden besteld bij groothandels en afgeleverd middels pakketbezorgdiensten. Deze logistiek is zeer beperkt en wordt vooralsnog niet geanalyseerd. Alle overige kantoormaterialen (mappen, hoesjes, etc.) worden betrokken bij Staples, gevestigd aan de overzijde van de straat. Dit vindt te voet plaats. 3 van 15

4 De ingekochte diensten zijn opgesomd onder De logistiek van deze diensten bestaat in hoofdzaak uit: Vervoer van onderzoekers naar locaties langs het spoor; Levering van rapportages Vervoer van onderzoekers Het bezoeken van de locaties door onderzoekers is noodzakelijk, omdat deze personen specialistisch werk doen. Voorbeelden hiervan zijn monsternemers voor milieukundig onderzoek (o.a. MV Ingenieursbureau), inmeten van infra (Van Steenis Geodesie) en het meten en beoordelen van bovenleidingsconstructies (DRC). Er zijn geen gegevens van de footprints van deze bedrijven, vanwege de vrijstelling. De onderzoeken maken deel uit van de projecten van Ing.Rail. Binnen die projecten is sprake van grote variëteit in de noodzakelijke c.q. gevraagde onderzoeken. Dit zowel in het soort als de frequentie. De meeste project hebben 3-4 maanden doorlooptijd en starten direct na de gunning van het project. Hierdoor is het combineren van onderzoeken van diverse projecten niet direct mogelijk. Daarom kan op dit onderdeel nu geen reductiedoelstelling geformuleerd worden Levering rapporten Momenteel worden rapporten meestal concept alleen digitaal geleverd en definitief zowel digitaal als een papieren exemplaar. Hierbij wordt nu uitgegaan van het beleid van het leverende bedrijf. Een aantal bedrijven levert inmiddels uitsluitend digitaal. Voor onderzoeken wordt dit de nieuwe standaard, omdat dit zowel papier als transport bespaard en dit voor ons een eenvoudig verzoek is. De besparing is door het geringe aantal onderzoek per jaar te weinig om als doel te omschrijven Afval Afval wordt reeds gescheiden naar papier, plastic, cartridges & toner (hergebruik) en restafval. De huidige uitstoot bedraagt -0,0017 ton per jaar en is dus op 33 ton per jaar geen relevante hoeveelheid. Bovendien betekend een toename van gescheiden afvoer papier, dat er meer wordt weggegooid en dat is geen doel. Daarom wordt dit onderdeel niet verder beschouwd Zakelijk verkeer met openbaar vervoer Het inperken van het gebruik van openbaar vervoer levert een directe stijging bij scope 1 zakelijk autoverkeer. De huidige uitstoot bedraag 0,1 ton per jaar en is dus op 33 ton per jaar geen relevante hoeveelheid. 4 van 15

5 Daarom wordt dit onderdeel niet verder beschouwd Woon - werkverkeer Door het toepassen van zuiniger auto s wordt ook de uitstoot van CO2 voor woon-werk verkeer ingeperkt. Bij het aantrekken van nieuw personeel kan gelet worden op woonplaats, maar meestal is dit niet doorslaggevend. De markt van ervaren personeel zit hiertoe teveel op slot. Bovendien is de markt de afgelopen 2 jaar gekrompen en is het aannemen van nieuw personeel voorlopig niet aan de orde. Hiertoe is wel beleid ten aanzien van personeel ingevoerd, maar dit levert vooralsnog geen resultaat. Dit zal volgen bij groei van het bedrijf. Voor de huidige werknemers kan behalve een zuiniger auto ook gekeken worden naar de reisafstand. Deze afstand is per enkele reis: Joop Nahuijsen Arjan van den Doel Steven Hofstee 2,8 km s-hertogenbosch 43,9 km Breda 37,8 km Dongen De gemiddelde reisafstand is derhalve 28,1 km. De gemiddelde afstand voor woonwerkverkeer in Nederland is 17,6 km (Bron: CBS 2003). Er is in reisafstand dus te winnen, maar daarvoor moet de werknemer wel willen verhuizen. Als voorbeeld volgt een berekening van besparing bij het verhuizen van Arjan van den Doel van Breda naar een locatie op 18 km van het werk (gemiddelde afstand voor Nederlanders). In de huidige situatie wordt in 229 werkdagen 43,7 km gereden met een verbruik van 1:19. Dit komt overeen met 3,3 ton CO2 uitstoot en bij een dieselprijs van 1,40/l op 1.482,- In de nieuwe situatie wordt dit 229 werkdagen 18 km met een verbruik van 1:19. Dit komt overeen met 1,4 ton CO2 uitstoot en bij een dieselprijs van 1,40/l op 607,- De winst op CO2 is hier dus behoorlijk, zijnde 1,9 ton op totaal 33 ton, wat neerkomt op 6%. Het financieel voordeel bedraagt 874,- per jaar. Er zijn uiteraard ook zaken, die het verhuizen voor werknemers minder aantrekkelijk maken: De huizenmarkt maakt verhuizen momenteel niet aantrekkelijk Verhuizen kost geld (verhuiskosten en werkzaamheden aan nieuwe woning) Werknemers willen niet in s-hertogenbosch wonen Prijspeil regio s-hertogenbosch hoger dan prijspeil huidige woonplaats Werknemers hebben binding met hun huidige woonplaats zoals: Werkplek van partners Scholen van kinderen Opvang van kinderen 5 van 15

6 Sociale en maatschappelijke contacten Binding met locale organisaties (sportvereniging, vrijwilligerswerk, etc.) Wel kan aan het wederzijdse belang van een verhuizing invulling worden gegeven door hiervoor een vergoeding in het vooruitzicht te stellen. Deze vergoeding kan deels gefinancierd worden uit het voordeel dat Ing.Rail heeft bij minder brandstofkosten. Er kan uitgegaan worden, dat een werknemer ca. 10 jaar in het huis blijft wonen (Bron: Bureau voor de Leefomgeving). Het te behalen voordeel bij gelijke brandstofprijzen is dan 8.740,-. Daarom wordt voor het verhuizen een premie gegeven gelijk aan 10 jaar brandstofbesparing door verminderde woon-werk kilometers. Om een doel te kunnen stellen is geïnformeerd bij de werknemers in hoeverre zij in de komende 5 jaar bereid zijn om te verhuizen: Joop Nahuijsen: Arjan van den Doel Steven Hofstee Woont reeds dichtbij Niet bereid Niet bereid Als reden van het niet willen verhuizen blijken drie belangrijke redenen: De kosten van een verhuizing zijn veel hoger dan de premie; Bij toeval hebben beide werknemers rond 2008 een huis gekocht, wat nu gedaald is in waarde. Beide heren geven aan, dat de premie 7 tot 10 maal zo hoog moet zijn om een verhuizing financieel aantrekkelijk te maken. Voor beide geldt, dat de partner in betreffende plaats werkzaam is en hierdoor een directe kostenpost ontstaat in het woon-werkverkeer van de partner Gehuurde objecten Ing.Rail huurt alleen kantoorruimte in een verzamelgebouw. De uitstoot hiervan behoort in scope 1 en 2. De uitstoot in scope 3 is derhalve 0 ton Investeringen Ing.Rail heeft geen investeringen en financiert geen projecten Transport en distributie verkochte producten De producten van Ing.Rail zijn niet stoffelijk van aard. Indien derden deze producten gaan transporteren, dan blijven deze onstoffelijk en derhalve veroorzaken deze geen uitstoot. De uitstoot is derhalve 0 ton. Wel kan Ing.Rail BV adviseren aan klanten om stoffelijke producten toe passen, die bij de transport minder CO2 uitstoot veroorzaken. Dit kan door lichtere producten of producten toe te passen die minder transport veroorzaken. Verder is het mogelijk om in projecten te adviseren omstandigheden te creëren, die de benodigde logistiek verminderen. Te denken valt aan levensduurverlenging, gebruik van locale 6 van 15

7 producten of vervangen van gecompliceerde door eenvoudige constructies. Zie hiervoor hoofdstuk Verwerken van verkochte producten De producten van Ing.Rail zijn niet stoffelijk van aard. Indien derden zijnde ander adviesbureaus of aannemers iets verwerken aan de producten, dan blijven deze onstoffelijk en derhalve veroorzaken deze geen uitstoot. De uitstoot is derhalve 0 ton. Wel kan Ing.Rail BV adviseren aan klanten om stoffelijke producten toe passen, die bij de aanleg en/of bouw minder CO2 uitstoot veroorzaken. Zie hiervoor hoofdstuk Gebruik van verkochte producten De producten van Ing.Rail zijn niet stoffelijk van aard. Het slopen en afvoeren geeft derhalve geen uitstoot. De uitstoot is derhalve 0 ton. Wel kan Ing.Rail BV adviseren aan klanten om stoffelijke producten toe passen, die bij gebruik en onderhoud minder CO2 uitstoot veroorzaken. Bij onderhoud is dit ook vooral het minder onderhoud hoeven plegen en/of een langere levensduur dan gangbare producten. Zie hiervoor hoofdstuk Sloop en afvoer verkochte producten De producten van Ing.Rail zijn niet stoffelijk van aard. Het slopen en afvoeren geeft derhalve geen uitstoot. De uitstoot is derhalve 0 ton. Wel kan Ing.Rail BV adviseren aan klanten om stoffelijke producten toe passen, die bij sloop en afvoer minder CO2 uitstoot veroorzaken. Zie hiervoor hoofdstuk Verhuurde bezittingen Ing.Rail verhuurt geen bezittingen. De uitstoot is derhalve 0 ton Franchises Ing.Rail heeft geen franchises. De uitstoot is derhalve 0 ton. 7 van 15

8 3. Kansrijke onderdelen van scope 3 voor CO2-reductie Uit de voorgaande paragraaf blijkt, dat doelstellingen op CO2-reductie in scope 3 op de volgende onderdelen kansrijk is: Woon-werk verkeer Advies op de toepassing van materialen Advies op het gebruik van materialen tijdens de levensduur Advies voor optimaliseren van omstandigheden voor het uitvoeringsproces Woon werk verkeer Gelijk de reductie-doelstelling in scope 1 levert de toepassing van zuinige auto s ook een reductie op voor het woon-werk verkeer met deze auto s. In de volgende tabel de CO2 uitstoot voor woon-werkverkeer met doelstellingen: Jaar uitstoot CO2 Doelstelling Doelstelling gehaald? ton/jaar g/km ton/jaar g/km ,6 247 n.v.t. n.v.t. n.v.t , ,8 205 Ja , ,0 184 Ja , ,5 171 Nee Bron: KB , 2010, 2011 en Uit de tabel blijkt, dat de doelstellingen niet gehaald behaald worden. Dit komt met name doordat er niks veranderd is aan het wagenpark en er ook geen werknemers verhuisd zijn. Wat je wel kan stellen is dat er in 2012 zuiniger gereden is door de werknemers. Ten aanzien van het verminderen van de woon-werk kilometers geldt bij verhuizing de volgende regeling: een premie gelijk aan 10 jaar brandstofbesparing door verminderde woon-werk kilometers Vooralsnog hebben de werknemers aangegeven hiervoor geen belangstelling te hebben. Daarom kan vooralsnog geen reductiedoelstelling hieraan verbonden worden. Per jaar wordt dit opnieuw uitgevraagd. 8 van 15

9 3.2. Advies in projecten. In hoofdstuk 2 werd reeds een aantal malen de mogelijkheid tot reductie bij uitvoering van werken door goed advies aangehaald. Daarom eerst een analyse van het advieswerk van Ing.Rail vanaf initiatieffase t/m onderhoud, wat veel voorkomt: Advieswerkzaamheden Inhoud Reductiemogelijkheden Inspectie kwaliteit sporen, wissels en overwegen Opname bestaande situatie Advies om infrastructuur te vernieuwen of groot onderhoud te plegen Advies in meerjaren onderhoudsplan Inventariseren van te vernieuwen infra Inventariseren aanwezige objecten en obstakels Inventariseren mogelijk werkterrein, aanvoerroutes, logistieke knelpunten. Levensduurverlenging kan de vernieuwing uitstellen en daarmee wordt uitstoot beperkt. Een goede en volledige opname voorkomt verrassingen in de uitvoering. Indien de aannemer deze ook niet opmerkt voor aanvang van het werk, ontstaat stilstand en nawerk. Dit beide levert ook verliezen in CO2-uitstootreductie Foto's bestaande situatie Inmeting bestaande situatie Onderzoek kabels en leidingen ProRail en derden Onderzoek ballastsamenstelling Onderzoek schouwpadmateriaal Onderzoek asfaltsamenstelling overwegen Beeldvorming voor teamleden Vastleggen bestaande situatie Opmeten van objecten en infra t.b.v. ontwerp van de vernieuwing of groot onderhoud Bepalen van de ligging en knelpunten analyse Bepalen van de fysische en chemische samenstelling van het ballastbed. Advies voor het behandelen van vrijkomend materiaal Advies om al dan niet te zeven. Bepalen van de fysische en chemische samenstelling van het padmateriaal Bepalen van de fysische en chemische samenstelling van het asfalt Niet iedereen hoeft de werkplek te bezoeken om een beeld te krijgen. Idem opname bestaande situatie Onderzoek is bepalend voor mogelijkheden tot afvoer en het eventueel hergebruiken van de grove fractie. Hergebruik geeft aanzienlijk minder transport en kosten en wordt daarom altijd geadviseerd. Asfalt waar geen teer in zit, kan op meer locaties afgevoerd worden, dus minder transport. 9 van 15

10 Advieswerkzaamheden Inhoud Reductiemogelijkheden Inmeting verticaal en horizontaal alignement Onderzoek obstakels Overwegovereenkomsten Onderzoek Algemene Plaatselijke Verordening Programma van Eisen Tekeningen/Legplannen Herberekening en vaststelling nieuw alignement Geodetische inmeting van het alignement t.b.v. berekening ideale ligging Inventariseren van objecten die de uitvoering kunnen hinderen Inventariseren van verplichtingen bij het afsluiten van overwegen Inventariseren van plaatselijke bepalingen inzake geluidshinder en afsluiting van openbare wegen. Vaststellen van de omvang van het werk aan infra Definiëren van grenzen Vaststellen van raakvlakken Vaststellen van toe te passen materialen Ontwerp c.q. visualisatie van het PVE Vaststellen van de meest ideale ligging Op onze werken is nauwelijks sprake van afvoer van asfalt en dit levert nauwelijks bijdrage aan reductie. Idem opname bestaande situatie Scherp stellen van de grenzen, zodat niet onnodig delen worden vernieuwd. Door materiaalkeuze minder transport of lichter transport. Goede tekeningen voorkomen problemen bij uitvoering. Hierdoor minder stilstand, herzieningen en nawerk. Hoeveelhedenstaat Bepalen van de hoeveelheden Advies Trein Vrije Perioden Advies voor de mogelijkheden van TVP s voor het project in relatie tot de uitvoerbaarheid Gecombineerde uitvoering van taken zorgt voor minder aan- en afvoer van personeel, materieel en ketenpark. In adviezen daarom trachten (zoals in Tijd-Ruimte-Slot-projecten) het takenpakket van projecten zo goed mogelijk te koppelen. 10 van 15

11 Advieswerkzaamheden Inhoud Reductiemogelijkheden Contractvorming Opstellen van het contract Opnemen van eisen aan materialen, die aantoonbaar minder CO2-uitstoot veroorzaken. Veiligheids- en Gezondheidsplan (ontwerpfase) Plan veilige berijdbaarheid Borging veiligheid voor medewerkers Borging veiligheid spoorverkeer tijdens werk Opnemen van resultaten uit de voorgaande advieswerkzaamheden Niet onnodig laten draaien van aggregaten en motoren is deel van het milieu-hoofdstuk in dit plan. Verwervingsbegroting Raming kosten Aanbesteding Begeleiding van de aanbesteding, beantwoorden vragen van gegadigden CO2-reductie is onderdeel van de economische meest voordelige aanbieding. Beoordelen planvorming aannemers Beoordelen draaiboeken Toetsen kwaliteit uitvoering Oplevering Controle onderhoud Beoordelen projectgebonden kwaliteitsplannen en borging van de aannemer Beoordelen werkplan van de aannemer Beoordelen van de geleverde kwaliteit Identificatie van evt. restpunten Controleren kwaliteit van het onderhoud na vernieuwing Mogelijkheden tot reductie liggen met name bij de aannemer van het werk. Niet afdrukken van alle plannen, maar beoordelen op scherm (dubbele beeldschermen op werkplekken) levert veel minder papier. Mogelijkheden tot reductie liggen met name bij de aannemer van het werk. Goed werk blijft langer liggen Met name letten op gebreken, die de levensduur negatief beïnvloeden 11 van 15

12 Analyse reductiemogelijkheden Belangrijke advieswerkzaamheden die CO2 uitstoot beperken zijn dus: 1. Het goed uitwerken van het ontwerp, benoemen van obstakels en overige beperkingen, voorkomt problemen in de uitvoering die later opgelost moeten worden. Minder nawerk is minder CO2 uitstoot. 2. Analyse van het bestaande ballastbed en al dan niet zeven. Alleen als de kwaliteit van het gezeefde materiaal (lees: teveel grind in plaats van steenslag) onvoldoende is, dient een advies tot zeven achterwege te blijven, omdat teveel grind leidt tot veel onderhoud en een snellere noodzaak tot vernieuwing. 3. Het toepassen van lichte materialen ter voormindering van transport-uitstoot. 4. Het toepassen van materialen, waarvan gebleken is dat ze minder CO2-uitstoot veroorzaken. 5. Het creëren van TVP s, waarin veel werk zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. Reductiemogelijkheden die te ver uit onze invloedsfeer liggen zijn: Uitvoeringsmethode van de aannemer. Ten eerste hebben spooraannemers allen stap 5 reeds bereikt, dus mogen we ervan uitgaan, dat zij dit aspect al meer dan voldoende beheersten. Ten tweede stellen de wet en voorschriften, dat de aannemer vrij is in het bepalen van zijn uitvoeringsmethode en dit is een zeer belangrijk recht van de aannemer. Zijn hele bedrijfsvoering en succes hangt hiermee samen. Het beïnvloeden hiervan middels aanbestedingsvoordeel is de enige rechtmatige methode. Controle op het naleven van in de aanbesteding verkregen voordelen op basis van werkplan kan in de toekomst wel een onderdeel worden van ons werk. Aanbesteding wordt momenteel vooral door ProRail gestuurd. Hierbij wordt aan Ing.Rail alleen om spoortechnisch advies gevraagd bij het beantwoorden van vragen Analyse van kwantificeerbare reductiedoelstellingen. De 5 onderdelen worden nu op kwantificeerbaarheid doorlopen: 1. Het verminderen van fouten is uiteraard een continu proces en een belangrijk onderdeel van onze goede relatie met de klant. Bovendien leveren fouten ons veel extra onbetaald werk op en daarom doet Ing.Rail zijn uiterste best om deze fouten te voorkomen. Wat dit oplevert aan CO2-reductie is niet te kwantificeren. 2. Het hergebruik van ballastmateriaal door zeven is een lang bestaande methode, die gewoonlijk wordt toegepast. Niet zeven is eigenlijk ongebruikelijk. Echter vindt op dit moment een beweging plaats binnen ProRail, waarbij vaker besloten wordt om zeven niet toe te staan. Er kan dus een lijst worden gevormd met spoorgedeelten, waar door advies van Ing.Rail alsnog wordt gezeefd. 3. Voor het bepalen van reductie is een LCA noodzakelijk. Dit is geen onderdeel van het werk van Ing.Rail en kostbaar. Als initiatief kan dit wel worden meegenomen. Hiertoe is een initiatief gestart voor de toepassing van Lichtgewicht perrons. 4. Materiaalkunde is geen onderdeel van Ing.Rail. Daarom kan wel uit eigen initiatieven of van derden geput worden, maar het kan geen standaard onderdeel zijn van het 12 van 15

13 advieswerk. 5. Adviseren op het gebied van TVP s is meest gebaseerd op kosten en minder hinder voor het treinverkeer. De CO2-reductie door gebundelde uitvoering is aanwezig, maar niet eenduidig te kwantificeren. Voor bovenstaande geldt, dat keuzes in materialen en TVP s niet alleen de CO2-uitstoot beïnvloeden, maar ook het budget, de beschikbaarheid van spoorinfra, kwaliteit en het beleid van ProRail. ProRail maakt uiteraard ook keuzes op andere gronden dan de CO2-uitstoot. Hierin heeft Ing.Rail geen stem en kan alleen advies geven. Ook is Ing.Rail het volledig eens met ProRail, dat bijvoorbeeld veiligheid vele malen belangrijker is dan CO2-uitstoot. Tot slot geldt, dat Ing.Rail geen expertise heeft op gebied van materiaalkennis en dus geen advies kan geven op toe te passen materialen zonder derden in te schakelen. Indien dat geen onderdeel is van de opdracht, kan dat dus niet plaatsvinden. Wel kan binnen een initiatief van Ing.Rail met eventueel derden een onderzoek plaats vinden op een toe te passen constructie Conclusie t.a.v. reductie door advies in projecten Binnen projecten doen zich kansen voor om een reductie te bereiken door een specifieke constructiekeuze of zoveel mogelijk gebruik te maken van reeds aanwezige materialen. In 2010 is een project gestart, waarin de keuze van een lichtgewicht perron is geadviseerd wegens de grondmechanische toestand van het terrein. Hierop is door Ing.Rail een initiatief gestart in hoeverre dit ook CO2 bespaard en of dit op andere locaties evenzeer toepasbaar is. De uitrol hiervan kan ook in 2012 een reductie van CO2 realiseren. Advies in het zeven van ballast kan als opvolging van het lichtgewicht perron nader worden bekeken. 13 van 15

14 3.3. Relatieve omvang van adviezen in projecten. In hoofdstuk 3.2 worden adviezen en reductiemogelijkheden genoemd. In onderstaande tabel zijn adviezen weergegeven die Ing.Rail heeft gegeven om de CO2-uitstoot te reduceren bij het de uitvoering van projecten. PMC s sectoren en activiteiten Omschrijving van activiteit waarbij CO2 vrijkomt Relatief belang van CO2- belasting van de sector en de invloed van de activiteiten Potentiële invloed van het bureau op de CO2- uitstoot Sector 4 Activiteiten 5 6 Het vernieuwen van ballast (Zeven van ballast) Het vernieuwen van overwegen (Minder zware overweg constructie toepassen) Alle werken Geconcentreerde TVP Vernieuwen spoor (Aanvoer dwarsliggers en ballast per trein) Het vernieuwen van overwegen (Dichtstraten overwegen) Alle vernieuwingen (Scope uitbreiden ter voorkoming restanten) Alle werken (Onttrekkingsgebied aanpassen) Perronvernieuwing (Lichtgewicht of prefab perron) Perronvernieuwing (LED-lampen) Perronvernieuwing (Lampen en omroep aan geluidsscherm) Groot Groot Middelgroot 1 Klein Middelgroot Klein 3 Middelgroot Groot Klein 2 Groot Groot Te verwaarlozen Te verwaarlozen Klein Klein 5 Klein Groot Middelgroot 3 Middelgroot Groot Groot 1 Klein Middelgroot Klein 2 Klein Klein Klein 5 Klein Klein Klein 5 Rangorde 1 t/m van 15

15 4. Keuze voor CO2-reductiedoelstelling scope 3 Er zijn twee doelstellingen, die interessant zijn voor Ing.Rail, omdat zij werkelijke en kwantificeerbare reductie opleveren: 1. Reductie op woon-werkverkeer door zuiniger auto s 2. Reductie met initiatief licht-gewicht perrons. 3. Reductie door advies in projecten 4.1. Reductiedoelstelling woon-werkverkeer In onderstaande tabel de stand van zaken inzake deze reductie: Jaar uitstoot CO2 Doelstelling Doelstelling gehaald? ton/jaar g/km ton/jaar g/km , ,2 189 n.v.t. 205 Ja ,8 179 n.v.t. 184 Ja ,9 181 n.v.t. 184 Ja ,0 183 n.v.t. 184 Ja 2014 n.v.t. 184 N.t.b 2015 n.v.t. 180 N.t.b 2016 n.v.t. 170 N.t.b 4.2. Reductiedoelstelling initiatief Lichtgewicht Perrons In 2011 is een initiatief gestart door Ing.Rail inzake de toepassing van lichtgewicht perrons. Er wordt een nieuw perron gebouwd s-hertogenbosch-oost. Mede met de gegevens uit dit project heeft Search een ketenanalyse opgesteld. Hier kan bij de aanleg een reductie van 70 ton behaald worden en kan in de totale LCA 45% behaald worden Reductie door advies in projecten In projecten kan de CO2-uitstoot gereduceerd worden door te adviseren over: - Zeven van ballast - Minder zware (overweg)constructies toepassen - Geconcentreerde TVP s - Aanvoer dwarsliggers en ballast per trein - Dichtstraten van overwegen - Scope uitbreiden ter voorkoming van restanten - Ontrekkingsgebied aanpassen - Lichtgewicht perron toepassen (zie ook 4.2) - LED-lampen toepassen 15 van 15

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten

SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) activiteiten SCOPE 3 analyse van GHG genererende (keten) Inhoud 1. Inleiding... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Bedrijf... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3. Energieverbruik en energieverbruikers... Fout!

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage 2012. Kwartaal 3 en 4. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 3 en 4 Akkoord Directie: 31 december Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 3 en 4 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope

Nadere informatie

fr--ç FLUOR. 2).çr.z- f/ Lq ll lzo,t 2&/z /z-,7 'l i ì : ; :i., 1..S, FIBV - Scope 3 Page I of8 Getekend voor: Funct e Naam Handtekening

fr--ç FLUOR. 2).çr.z- f/ Lq ll lzo,t 2&/z /z-,7 'l i ì : ; :i., 1..S, FIBV - Scope 3 Page I of8 Getekend voor: Funct e Naam Handtekening Page I of8 FLUOR. FIBV - Scope 3 'l i ì : ; :i., 1..S, Getekend voor: Funct e Naam Opsteller Systems Eng neer Anmar Abdela i Ver f cat e Kwalite tsmanager Martin Edelman Goedgekeurd Executive D rector

Nadere informatie

Jaar: 2015 Scope 1 & 2

Jaar: 2015 Scope 1 & 2 Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie

Een duurzame toekomst, deel 2

Een duurzame toekomst, deel 2 Een duurzame toekomst, deel 2 Rapportage van de carbon footprint van 4Infra 2013 Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Een duurzame toekomst, deel 2 Projectnummer : Referentienummer : Revisie :

Nadere informatie

Datum: 31-12-2015 referentie: LAK code: B1508

Datum: 31-12-2015 referentie: LAK code: B1508 1. Rapportageperiode De inventarisatie is van toepassing op het kalenderjaar, tevens boekjaar, 2015. 2. Resultaten CO 2 -emissie-inventarisatie De resultaten van de CO 2 emissie-inventarisatie van de scope

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie:

CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2. Akkoord Directie: CO 2 Voortgangsrapportage Kwartaal 1 en 2 Akkoord Directie: 30 juni Inhoud voortgangsrapportage, kwartaal 1 en 2 1. Directieverklaring 2. Carbon Footprint a. Scope 1: directe CO 2 emissies b. Scope 2:

Nadere informatie

Scope III analyse 2015

Scope III analyse 2015 Scope III analyse 2015 Beheer document Versie Datum wijziging Gewijzigd door Scope III Analyse 12-5-2016 M. Hoogeland Inhoud Inleiding... 4 1.De waardeketen... 4 Algemene beschrijving... 4 Meetperiode...

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Jaar 2015 Scope 3 1%

Jaar 2015 Scope 3 1% Trend en voortgangsanalyse CO prestatieladder De Heer land en water b.v. vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat de Heer land en water in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht

Nadere informatie

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE

Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE Emissie inventaris Brouwers Groenaannemers SCOPE 3 ANALYSE 1. INLEIDING De uitstoot van CO2 kan in kaart worden gebracht aan de hand van drie scope s. Emissies in scope 1 zijn alle directe emissies. Scope

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

Kwantitatieve reductiedoelstelling

Kwantitatieve reductiedoelstelling CO 2 Prestatieladder Kwantitatieve reductiedoelstelling Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 3.B.1, 3.B.2, 4.B.1, 1.D.1 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 18 april 2014 Inhoudsopgave 1.0

Nadere informatie

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief

2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint. Swietelsky Rail Benelux. Opgesteld door: Swietelsky. Versie: 1.1. Datum: 20 juli 2011. Status: definitief 2011 (Q2) Rapportage CO2 footprint Swietelsky Rail Benelux Opgesteld door: Swietelsky Versie: 1.1 Datum: 20 juli 2011 Status: definitief 1 CO 2 footprint Swietelsky Rail Benelux 1.1 Referentiejaar Het

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2

Review CO2 reductiedoelstellingen. Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Review CO2 reductiedoelstellingen Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling

Nadere informatie

Memo introductie inventarisatie scope 3

Memo introductie inventarisatie scope 3 Memo introductie Memo introductie CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: R. van Mourik Manager QHSE Naam: B.F. Maas Datum: 7 november 2014 Datum: 7 november 2014 Handtekening: Handtekening: Kamer van

Nadere informatie

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0

Reductie. Scope 3. 4.B.1 Reductie; scope 3 Versie 1.0 Reductie Scope 3 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Auteur(s) Erik Luiken Kenmerk 4.B.1 Reductie; scope 3 Datum 28-02-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN DOEL... 3 1.1 CO2 - Prestatieladder...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

CO 2 -reductieplan Scope 3

CO 2 -reductieplan Scope 3 CO 2 -reductieplan Scope 3 Opdrachtgever: Van Aalsburg B.V. Dick van Aalsburg Auteur: Jannieke van Aalsburg Machteld Houben, Dé CO 2 Adviseurs Inhoud CO 2 -REDUCTIEPLAN SCOPE 3... 1 1 CO 2 REDUCTIEPLAN

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016

CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 CO2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2016 Naam opdrachtgever: Raedthuys Holding B.V. Adres: Hengelosestraat 569 Plaats: Enschede Uitgevoerd door: Zienergie BV Adres: Dokter Stolteweg 2 Plaats Zwolle

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder K-005418 r1 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: ProRail Regio Randstad Zuid Projectnummer opdrachtgever: K-005418

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013

CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 CO 2 -reductiedoelstelling 2011-2013 Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs BV december 2011 2010.0001-15 Inleiding Cauberg-Huygen is sinds 1975 koploper in oplossingen voor de bouw- en infrasector, industrie

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

184406 Onderhoud Nederrijn en Lek Datum 28-8-2015 Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9

184406 Onderhoud Nederrijn en Lek Datum 28-8-2015 Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 Projectvoortgangsrapport CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 9 CO 2 -Presatieladder Onderhoud Nederrijn en Lek Voortgangsrapportage CO 2 -Prestatieladder 2012-week 1 t/m 2015-week 26 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2.

Nadere informatie

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS

Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en RPS 2 Colofon Titel Dominantieanalyse voestalpine Railpro BV en Rene Prinsen Spoorwegmaterialen Status Definitief Versie 1.0 Datum 6-9-2012 Auteurs 3 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies

Product Markt Combinatie. Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies 1 Product Markt Combinatie Bruins en Kwast Meest materiële Scope 3 emissies Versiebeheer Versie Datum aanmaak Gemaakt door 0.1 18-6-2015 Qonsultar, HvdV 1.0 19-6-2015 Qonsultar, HvdV Wijzigingen t.o.v.

Nadere informatie

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9

1 Inleiding. Buro Cleijsen Pagina 1 van 9 1 Inleiding In het kader van het behalen van niveau 4 op de CO2-Prestatieladder voert de KoningGroep twee analyses uit van een GHG (Green House Gas) genererende keten. De dominantie analyse en de keten

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder

Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Bijlage D Energiemanagement Actieplan CO2- Prestatieladder Energiemanagement Actieplan CO 2 -Prestatieladder Sarens Nederland Pagina 26 van 39 D.1 Inleiding In het vorige hoofdstuk is kenbaar gemaakt dat

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling kantoren 4 2.2. Subdoelstelling lease-auto

Nadere informatie

CO 2 reductiedoelstellingen 2016

CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Civil at Hart b.v. Koperslager 7 2631 RK Nootdorp T (015) 251 20 10 E info@civilathart.nl I www.civilathart.nl KvK Haaglanden 272.87.214 BTW nr. : NL 8187.43.906.B01 CO 2 reductiedoelstellingen 2016 Conform

Nadere informatie

Energie auditverslag

Energie auditverslag CO 2 Prestatieladder Portfolio 2010 Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3-1.B - 2.B - 3.B - 2.C.2 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 7 februari 2012 Inhoud Energie

Nadere informatie

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse

Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse Kwalitatieve en kwantitatieve scope 3 analyse CO 2 -Prestatieladder niveau 5 Goedkeuring en autorisatielijst Type Naam Functie Colofon Titel Paraaf Ke Opsteller M. van Eijk Beleidsadviseur tenanalys Goedkeuring

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3

CO 2 Prestatieladder. Energie auditverslag. Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 CO 2 Prestatieladder Energie auditverslag Auteur: Dhr. A.J. van Doornmalen Aspect(en): 2.A.3, 1.B.2, 2.B.2, 2.B.3 Vrijgegeven: Dhr. A.J. van der Heul Datum: 11 juni 2014 Inhoudsopgave 1.0 Energie auditverslag...3

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard

Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard 2013 Rapportage Scope 3-Emissies Geïdentificeerde en gekwantificeerde emissies conform de Corporate Value Chain (scope 3) Accounting and Reporting Standard BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Bruco Zegveld

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2

CO2 reductiedoelstellingen 2020. Conform de CO2-prestatieladder 2.2 CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen 3 2 Subdoelstellingen 4 2.1. Subdoelstelling privéauto s 4 2.2. Subdoelstelling scope

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Verebus wil verantwoord en duurzaam ondernemen. In de afgelopen jaren is vooral sprake geweest van bewustwording van de eigen uitstoot en lag de nadruk op

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2 en 3.D.1 Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief van Zwatra B.V. Auteur(s): R. Egas, directie & CO 2-functionaris,

Nadere informatie

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2013 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO2 emissies juni 2014 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2013 Energieverbruik en CO 2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang

Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Reductiedoelstellingen 2011-2012 en voortgang Verebus wil verantwoord en duurzaam ondernemen. In de afgelopen jaren is vooral sprake geweest van bewustwording van de eigen uitstoot en lag de nadruk op

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder K-005410 r1 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: ProRail Regio Randstad Zuid Projectnummer opdrachtgever: K-005410

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2024

CO2 reductiedoelstellingen 2024 Revisiedatum: 25-06- CO2 reductiedoelstellingen 2024 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2024 1/14 Revisiedatum: 25-06- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen 2020

CO2 reductiedoelstellingen 2020 Revisiedatum: 15-09- CO2 reductiedoelstellingen 2020 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.2 3.B.1_1 CO 2 reductiedoelstellingen 2020 1/14 Revisiedatum: 15-09- Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206

Rapportage Jade Beheer 2012 versie 130206 2012 Meetresultaten Jade Beheer B.V. 2012 In navolging op de rapportages van 2013 Q1/Q2 en 2012 Q3/Q4 is het helaas met de kennis van nu noodzakelijk enkele wijzigingen op die rapportages kenbaar te maken.

Nadere informatie

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage

Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage Eindrapportage CO 2 -Prestatieladder Pagina 1 van 8 Van Oord CO 2 -Presatieladder Meerjarig onderhoud vaargeulen Noordzee 2011-2014 Eindrapportage 2.A.1. - 3.B.2. - 4.B.2. - 5.B.1. - 3.C.1. - 3.C.2. -

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 24-02-2015 P.P. Lamers Eerste versie 0.2 05-03-2015 K. de Waard Tabellen aangepast 0.3 10-03-2015 P.P.

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016

Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Scope 3 emissie analyse Schindler Liften B.V. 5 december 2016 Inleiding Dit document omvat een kwantitatieve scope 3 emissie analyse behorende bij eis 4.a.1 van de CO2-prestatieladder. Deze analyse is

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012

Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012 Voortgangsrapportage CO2 reductie periode 2-2012 Voor akkoord, opsteller Voor vrijgave Naam R.W. Goudswaard G. J. van de Pol Functie KAM-manager Algemeen directeur Datum 04-12-2012 10-12-2012 Handtekening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015 Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies Tweede halfjaar 2015 Inleiding Dit is de voortgangsrapportage van de scope 3, keten analyse. In 2011 zijn twee ketens geanalyseerd. Eén keten is in 2013 vervallen.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 1 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF, SCOPE ÉÉN EMISSIE... 4 2.1 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 2.2 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT, SCOPE TWEE EMISSIE... 5 3.1 REDUCTIEDOELSTELLING...

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016

Review CO2 reductiedoelstellingen 2016 Review reductiedoelstellingen 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4 2.2. Voortgang subdoelstelling wagenpark en bedrijfsmiddelen 5 2.3.

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012

Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 Voortgang CO 2 emissie reductie H2-2012 ICT staat voor groen! 2012 ICT - Alle rechten voorbehouden - WWW.ICT.NL pagina 1 Historie Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 13-8-2012 F. Wuts Initiële versie

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3.

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder R-302900 r1 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: ProRail Regio Randstad Noord Projectnummer opdrachtgever:

Nadere informatie

Emissie inventaris van Macadam BV in 2013. volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris van Macadam BV in 2013. volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris van Macadam BV in 2013 volgens ISO 14064-1 Het vermenigvuldigen van deze documentatie en / of het verstrekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten aller tijde verboden,

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies.

CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. CO2 Prestatieladder Ketenanalyse Scope 3 emissies. Appelweg 1 4782PX Moerdijk Versie Controle Opgesteld door Vrijgave 1 E. Raats G.J.P. Schilt-Kamerbeek T. Schilt KAM-manager KVGM-coördinator Algemeen

Nadere informatie

Brandstofreductie ingehuurd materieel

Brandstofreductie ingehuurd materieel Ketenanalyse scope 3 Brandstofreductie ingehuurd materieel Opgesteld door: Jan Bergsma Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Onderwerp ketenanalyse... 3 1.3 Afbakening...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013

Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Energie Management Actieplan Opgesteld: maart 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1 Maatregelen voor

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013

MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 MANAGEMENT REVIEW CO2 PRESTATIELADDER 2013 Auteur René Speelman Versie 1.0 Plaats Vianen Kenmerk WEGWIJZER Versie informatie Versie Datum Bijzonderheden Auteur 1.0 November 2014 René Speelman, manager

Nadere informatie

Meest Materiële scope 3 emissies

Meest Materiële scope 3 emissies Meest Materiële scope 3 emissies Opdrachtgever Maurice Huits Vialis Contactpersoon Christine Wortmann 06 4613 9518 Rapportage Referentie CW/160562 Versie 1.1 Datum 19 oktober 2016 Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Energie Management Programma 3.B.2

Energie Management Programma 3.B.2 Energie Management Programma 3.B.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Reductiedoelstellingen 2012-2016... 3 3 Reductiemaatregelen... 5 4 Budgettering... 6 Schuuring Pagina 1 van 6 1 Inleiding Dit document

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014

[NIEUWSBRIEF NR. 2 JELLE BIJLSMA BV] 1 december 2014 Voortgangsrapportage CO 2-emissiereductie Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste voortgangsrapportage sinds we gecertificeerd zijn op de CO 2-prestatieladder. De gehele voortgangsrapportage

Nadere informatie

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV

Carbon Footprint 2013. J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon Footprint 2013 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. April 2014 Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres: Groenestein 12b

Nadere informatie

Meest materiële emissies (2014)

Meest materiële emissies (2014) Meest materiële emissies (2014) 1 Versie Datum Wijzigingen 1.0 2 november 2015 Vrijgave voor publicatie 0.1 26 oktober 2015 Initiële versie Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstellingen... 3 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit. CO2 prestatieladder Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses

Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Meest materiële Scope 3 emissies en twee ketenanalyses Inleiding Op 2 december 21 heeft Vialis het CO 2 -bewust certificaat op niveau 3 behaald. Niveau 3 van de CO 2 - prestatieladder is met name gericht

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie