Geetbets ondertekent als eerste charter biodiversiteit

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geetbets ondertekent als eerste charter biodiversiteit"

Transcriptie

1 Kijk ook eens op M E I N R. 5 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ARRONDISSEMENT LEUVEN G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S G E M E E N T E L I J K I N F O R M A T I E B L A D Actueel Actueel Actueel Actueel V E R D E R I N D I T N U M M E R Charter als noodkreet 2 BEVO naar 1ste nationale 2 Exposeren in gemeentehuis? 2 Nieuws uit de gemeenteraad 3 Scouts vinden speelweide 5 brand en inbraakpreventie 5 Nieuws Sociaal huis 6 Het voordelenhoekje 6 Interview Carine Poortmans 7 Ontbijt kom op tegen kanker 7 Advertentie Hoebreckx 7 Maak kennis met ATB 8 Verhoging energiepremies 8 Surfweekend voor jongeren 9 Expositie Feytons & Browning 9 Afsluiter broodactie 9 Rode kruis Zoutleeuw helpt 10 Succesboek van Guy Leus 10 De pers luistert naar je 10 De activiteitenkalender 11 De burgerlijke stand 11 Info verkiezingen 11 Voorkom autodiefstal 12 Bied op gemeentegoederen 12 Installatie nieuwe jeugdraad 12 Advertentie Centea 12 Geetbets ondertekent als eerste charter biodiversiteit Zondag 6 mei stelde Natuurpunt 35 hectare van het natuurreservaat Aronst Hoek open voor het publiek. Wandelpaden en een ob- servatiehut moeten de mens dichter bij dier en plant brengen, zonder de natuur te verstoren. Tijdens de openingshappening ondertekenden Geet- bets en Zoutleeuw als eerste gemeente en stad een biodiversiteitscharter om dringend en effectief samen te werken met Natuurpunt, met het doel het verlies van biodiversiteit in de regio tegen 2010 terug te dringen. Planten en dieren opnieuw een toekomst bieden en de mensen van de natuur laten genieten. Dat is kort samengevat het doel van Natuurpunt met de uitbouw en het gedeeltelijk openstellen van het natuurreservaat Aronst Hoek. Dat natuurreservaat is goed op weg om het grootste te worden van Vlaanderen. Natuurpunt legt wandelpaden aan, bouwt vogelkijkhutten en plaatst infoborden.,,oude kaarten tonen aan dat de vallei van de Grote Gete tussen Budingen en Halen door de eeuwen heen een vochtige tot moerassige beekvallei is geweest, stelt conservator Marc Op de Weerdt.,,Momenteel bestaat het gebied uit overstromingsgraslanden, wilgenbroekbossen, rietvelden, populieraanplantingen en niet toegankelijke ruige gebieden. De Natuurpuntafdeling Gete-Velpe kocht de afgelopen jaren 189 hectare met belangrijke natuurwaarde aan. Met 450 hectare wil Natuurpunt Gete-Velpe van Aronst Hoek één van de grootste natuurgebieden van Vlaanderen maken. Aronst Hoek is een gebied dat de grens met Donk (Herk-de-Stad) verbindt met het natuurgebied Het Vinne in Zoutleeuw. Nauw samenwerken met de landbouw voor het beheer van het gebied is onontbeerlijk voor Natuurpunt. Die Colofon Redactie Paul Pans (redacteur) Ted Kappetijn (coördinatie) Verantwoordelijke uitgever College van burgemeester en schepenen, Geetbets. Drukwerk Drukkerij Hoebreckx Wandelpaden en observatiehut in Aronst Hoek samenwerking verloopt heel vlot en voorbeeldig. Voor het eerst werden Gallowayrunderen uitgezet in Aronst Hoek, in de buurt van de kijkhut. De officiële openingsplechtigheid startte op het gemeentehuis van Geetbets met toespraken, de ondertekening van het charter en een receptie. Nadien vonden geleide wandelingen plaats in het natuurreservaat. De belangstelling voor de natuur was opvallend groot. B O E R E J O N G E N S B I O L O G I S C H E P R O D U C T E N B I J U T H U I S Kasteellaan 4a, B-3450 B Geetbets, t 0474/ , f 011/ Boerejongens is een bezorgdienst van biologische producten. U kunt wekelijks bestellen uit een zeer ruime lijst. Deze producten kunnen dan bij u thuis worden geleverd of u kan deze komen afhalen op een afhaaladres bij u in de buurt. -

2 2 Charter als noodkreet van fauna en flora Je kan het Charter van de biodiversiteit in Oost-Brabant beschouwen als de ultieme noodkreet van fauna en flora in de regio.,,het samenwerkingsverband tussen Natuurpunt en alle overheden structureert zich rond kennis, communicatie, betrokkenheid en concrete actie, stelt Hugo Abts, voorzitter van Natuurpunt Oost-Brabant.,,Wat wilde planten en dieren betreft moeten we vaststellen dat meer dan de helft van de soorten bedreigd is. Landschappen en ecosystemen vertonen nog weinig samenhang en takelen verder in snel tempo af. Belangrijkste oorzaken zijn de vermesting, vervuiling, verdroging, versnippering, vertuining en klimaatsverandering. Vogels, vlinders, amfibieën, vissen: heel wat soorten verdwenen in Oost-Brabant. Elke kunstenaar van Geetbets kan exposeren in gemeentehuis Naar aanleiding van de positieve reacties op de intergemeentelijke kunsttoer waaraan een aantal kunstenaars uit Geetbets deelna- men van 1 tot 15 april, wil de gemeente Geetbets haar expositieruimte ter beschikking stellen van de Betserse kunstenaars. Elke kunstenaar wordt de mogelijkheid geboden gedurende twee of drie maanden zijn/haar kunstwerken tentoon te stel- len in het gemeentehuis tijdens de openingsuren. De kunstenaar krijgt ook de gelegenheid om één zondagnamiddag van 14 tot 18 uur gedurende deze periode een open toondag te houden om zijn werken aan het bredere publiek toe te lichten. Elke kunstenaar kan gedurende die periode maximum een dertigtal werken exposeren. Indien hij of zij zelf niet voldoende werken heeft, kunnen ook meerdere kunstenaars gelijktijdig gedurende deze periode tentoon stellen. Wie interesse heeft om een van de volgende maanden hieraan mee te werken, kan contact opnemen met Els Beckers van de gemeentelijke cultuurdienst op het nummer of mailen naar Zo de kunstenaar een voorkeur voor bepaalde maanden in 2007 of 2008 heeft, legt hij/zij die dan best zo snel mogelijk vast. Bevo-vrouwen naar eerste nationale Vierde keer volleybalkampioen in vijf jaar De vrouwenploeg van Bevo behaalde op de laatste speeldag van de competitie de kampioenentitel in eerste divisie. Het was bibberen tot het allerlaatste puntje, maar de dames rijfden hun vierde titel op vijf jaar bin- nen. Een ongelooflijk succesverhaal. Volgend seizoen wacht eerste nationale, de tweede hoogste afdeling in het nationale volleybal. Een belangrijk deel van het succes van de vrouwenploeg mag en moet toegeschreven worden aan de Wit-Russische trainster Irina Jeleznova. Vier titels op vijf jaar is niet niks. Spijtig kan Bevo Geetbets niet langer op zijn succestrainster rekenen. Volgend jaar werkt Irina bij eersteklasser Tongeren, op het hoogste niveau. We laten Irina nog even nagenieten van haar vierde titel met Bevo Geetbets:,,Het werd nog behoorlijk spannend, nadat ons een setje werd afgesnoept, maar de vierde set verliep dan weer heel gemakkelijk. Alhoewel we de titel op het laatste nippertje binnenrijfden, hebben we er niet minder van genoten. Zo Hasselt op de slotdag een puntje in Turnhout zou laten, hadden we aan 3-0 of 3-1 genoeg om kampioen te spelen. Vier speelsters trokken naar Turnhout om de wedstrijd te volgen en hielden me bij elke set op de hoogte. We moesten natuurlijk wel zelf voor een goede score zorgen en dat lukte. In de vijf jaar dat ik in Geetbets werkte heb ik prachtige momenten meegemaakt. Hoe kan het anders met vier titels op vijf jaar? Supporters en bestuur zal ik niet gauw vergeten. Heel wat ouders en supporters wensten me al het beste voor volgend seizoen. Mijn hart bloedt omdat ik vertrek na zoveel moois, maar Tongeren is een nieuwe uitdaging. Deze nieuwe kans - in de ereklasse dan nog wel - moet ik met beide handen grijpen, aldus de afscheidnemende Irina Jeleznova. Voor het Bevo-bestuur wordt de speel- en supporterruimte in sporthal t Centrum stilaan onhoudbaar. Heel begrijpelijk, maar wie had ook maar ooit durven dromen dat Bevo zulke hoge toppen zou scheren? 105-jarige Martha Claes overleden In het rustoord Huize Sint-Jozef in Nieuwerkerken overleed de 105-jarige Martha Claes. Martha woonde jarenlang in Rummen. Samen met het Nieuwerkerkse gemeentebestuur, haar dochter en de personeelsleden en medebewoners van het rustoord vierde Martha op 5 februari haar 105 de verjaardag. Champagne, cadeaus, veel aandacht en felicitaties ontbraken niet.

3 Nieuws uit de Gemeenteraad 3 Rekening 2006 kerkfabrieken De gemeenteraad verleende gunstig advies voor de rekening 2006 van de vier kerkfabrieken. Wat Onze- Lieve-Vrouw Bezoeking Grazen betreft, zijn er nog belangrijke uitgaven voorzien: de betaling van de veiligheidscoördinator van de restauratiewerken aan de kerk, het plaatsen van een nieuwe afsluiting tussen de kerk de de straat, de aanleg van een park tussen de kerk en de nieuwe afsluiting en de aankoop van een nieuwe verwarmingsketel. Individuele zuivering afvalwater Een 60-tal woningen kan in de toekomst gebruik maken van individuele zuivering van afvalwater. Het gaat om tamelijk geïsoleerde woningen in de fusiegemeente Geetbets die niet konden of kunnen aansluiten op het bestaande rioleringsnet. De Raad van Bestuur van Riobra keurde het voorstel goed om de plaatsing, het beheer en de financiering van Individuele Zuiveringsinstallaties (IBA s) op te nemen in het takenpakket van Riobra. De gemeenteraad besloot per Individuele Zuiveringsinstallatie (IBA) een gemeentelijke subsidie van én een aanvullende subsidie van het Vlaams Gewest ter waarde van die de gemeente ontvangt over te maken aan Riobra. Daardoor komt de totaalsubsidie aan Riobra in totaal op De particulier betaalt een éénmalige vergoeding voor de aansluiting op de IBA, gelijk aan de standaardvergoeding voor een huisaansluiting. Voorts betaalt de particulier de saneringsbijdrage die hij zou betalen als hij aangesloten zou zijn op de riolering: een tarief gelijk aan de som van gemeentelijke-en bovengemeentelijke saneringsbijdrage. Preventief onderhoud straatkolken Omwille van het schaalvoordeel stelde de Raad van Bestuur van Riobra voor dat Riobra zal instaan voor het twee keer per jaar preventief ruimen van de straatkolken. Een goede ruiming van de straatkolken is van belang voor de goede werking van het rioleringsstelsel.riobra zal beroep doen op een onderaannemer. Het dagelijkse onderhoud van de kolken blijft best in handen van de gemeentelijke technische diensten omdat dit de beste garanties biedt voor een snelle service. De raming van de kostprijs voor het preventief reinigen van de straatkolken van Geetbets bedraagt minimum en maximum Voor de minimumraming wordt rekening gehouden met gemiddeld 10 kg slib per kolk per ruimingsbeurt. De maximumraming houdt rekening met 20 kg slib bij de eerste ruimingsbeurt en 10 kg bij de tweede. De gemeentelijke veegwagen is uitgerust met een kolkenzuiger voor occasioneel gebruik. Samenstelling milieuadviesraad Aangezien er in totaal 2 plaatsen niet ingevuld werden is de groep van geïnteresseerde burgers uitgebreid tot 6 leden. De gemeenteraad keurde de samenstelling goed. Begraafplaats verboden terrein tijdens restauratie- werken kerkhofmuur De burgemeester nam naar aanleiding van de restauratiewerken aan de kerkhofmuur van de begraafplaats Sint-Paulus volgende politieverordening: Vanaf de aanvang der werken tot het einde ervan is het voor onbevoegden verboden om de begraafplaats St- Paulus aan de Dorpsstraat te betreden. De gemeenteraad bekrachtigde de politieverordening. Erkenning van de cultuurraad De gemeenteraad keurde de samenstelling goed van de nieuwe cultuurraad. Om de zes jaar, naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen, dienen de adviesraden opnieuw samengesteld te worden binnen de zes maanden na de installatie van de nieuwe gemeenteraad. Een oproep naar de verenigingen en deskundigen werd gedaan via het aanschrijven van de reeds aangesloten verenigingen, de Actueel en de website van de gemeente. In vergadering van 4 april 2007 werden de algemene vergadering en de raad van bestuur opnieuw samengesteld. Eveneens werden de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester verkozen. Goedkeuring reglement van de cultuurraad Geetbets De gemeenteraad keurde het nieuwe reglement van de cultuurraad goed. Dit werd al gunstig geadviseerd door de cultuurraad in vergadering van 4 april Bekrachtiging afsprakennota cultuurraad- gemeentebestuur Geetbets De gemeenteraad bekrachtigde eveneens de opgestelde afsprakennota betreffende de doelstelling en werking van deze adviesraad en het wederzijds verlenen van informatie en advies. Vervolg zie volgende bladzijden

4 4 Goedkeuring reglement seniorenadviesraad De gemeenteraad keurde dit nieuwe reglement goed na gunstig geadviseerd door de seniorenadviesraad van 29 maart De OCMW-raad heeft dit reglement reeds op 23 april 2007 bekrachtigd. Bekrachtiging afsprakennota seniorenadviesraad De gemeenteraad bekrachtigde eveneens de opgestelde afsprakennota betreffende de doelstelling en werking van deze adviesraad en het wederzijds verlenen van informatie en advies. Vaststellen retributie deelname seniorennamiddag De seniorenraad organiseert op woensdag 23 mei 2007 een seniorennamiddag in de parochiezaal van Hogen. Er is een optreden gepland van Nonkel Jef, Diana More en Eddy Herman. In het verleden werd taart en koffie aangeboden, nu een koude schotel en een drank. De activiteiten starten om uur. De seniorenraad adviseert de deelnameprijs van 5 per persoon. Het advies werd door de gemeenteraad aanvaard. Samenwerkingsovereenkomst sportre- giowerking Vlaams-Brabant De gemeenteraad keurde op voorstel van de provincie de samenwerkingsovereenkomst voor de sportregiowerking provincie Vlaams-Brabant goed. Tot de sportregiowerking Getevallei van de provincie Vlaams-Brabant behoren de gemeenten Geetbets, Glabbeek, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter, Tienen en Zoutleeuw. Deze sportwerking, opgestart in 1998, wordt als zeer gunstig ervaren door de gemeenten. De werkingskosten worden gedragen door een gemengde financiering, namelijk de provincie en de gemeenten. Aan de gemeenten wordt een inbreng van 0,025 euro per inwoner gevraagd, deze bijdrage kan wel jaarlijks aangepast worden. De regiowerking heeft als doelstelling een bovenlokale samenwerking opzetten en stimuleren om te komen tot grotere grensoverschrijdende projecten; de onderlinge uitwisseling van informatie en ervaring bevorderen en coördineren; de deelname van de gemeenten aan provinciale en landelijke sportpromotiecampagnes stimuleren; de contacten en de samenwerking tussen de gemeenten onderling en tussen de gemeenten en de provincie bevorderen; op verzoek van de gemeenten de sportpromotionele acties helpen opstarten en op verzoek van de gemeenten de gemeentelijke sportstructuur helpen uitbouwen. Erkenning van de sportraad De gemeenteraad erkende de nieuwe sportraad. In vergadering van 11 april 2007 werden de algemene vergadering en de raad van bestuur van de sportraad opnieuw samengesteld. Eveneens werden de voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en penningmeester verkozen. Goedkeuring reglement van de sportraad Geetbets De gemeenteraad keurde het nieuwe reglement van de sportraad goed, opgesteld in het kader van het nieuwe sportdecreet. Dit reglement werd gunstig geadviseerd door de sportraad in vergadering van 11 april B ek rach tiging afsprak ennota sportraad- gemeentebestuur Geetbets De gemeenteraad bekrachtigde eveneens de opgestelde afsprakennota betreffende de doelstelling en werking van deze adviesraad en het wederzijds verlenen van informatie en advies. Actie "Kom op tegen Kanker": vaststellen van retribu- tie De actie Kom op tegen Kanker is terug gestart en de gemeente wilde ook haar steentje bijdragen. Voor de medewerking van een plaatselijke actie inzake Kom Op Tegen Kanker werd beroep gedaan op de plaatselijke handelaars van de gemeente, de gemeente- en OCMW-raadsleden, het personeel van beide besturen en de verenigingen. Een huis- aanhuis actie werd ondernomen waarbij een ontbijtkorf kon besteld worden aan 7,50. Mensen die geen ontbijtkorf wensten te bestellen, konden een steunkaart aan 2,50 kopen. De ontbijtkorf bestaande uit 2 broodjes, 1 chocokoek, fruitsap, yoghurt, boter, confituur, hesp en kaas of spek met eieren konden op 6 mei genuttigd worden in de parochiezaal van Geetbets van 8 tot 11 uur. De ontbijtkorven konden eveneens afgehaald worden in de parochiezaal. De retributie voor de ontbijtkorf van 7,50 en de steunkaart van 2,50 werd goedgekeurden door de gemeenteraad. Vernieuwing beheersorgaan van de P.O.B. Het beheersorgaan van de Plaatselijke Openbare Bibliotheek bestaat uit 16 leden: 8 vertegenwoordigers van de fracties van de gemeenteraad (evenredig verdeeld) en 8 vertegenwoordigers van de gebruikers.de gemeenteraad keurde de vertegenwoordiging van de fracties van de gemeenteraad en de gebruikers goed. Resolutie splitsing Halle-Vilvoorde De gemeenteraad keurde,op voorstel van de burgemeesters en colleges van Halle-Vilvoorde, een resolutie goed in verband met de splitsing van het kiesarrondissement Halle-Vilvoorde. De splitsing zou zeker voor de komende federale verkiezingen gerealiseerd worden, werd van hogerhand beloofd, maar daar kwam weer niets van in huis. De motie werd bovendien laattijdig ingediend, daar de dag van de gemeenteraadszitting van Geetbets het parlement in Brussel ontbonden werd in het vooruitzicht van de federale verkiezingen. Vervolg zie volgende bladzijde

5 5 Gewone en buitengewone algemene vergadering van DEXIA De gemeente is houder van certificaten die betrekking hebben op aandelen van Dexia. Deze aandelen geven het recht om met raadgevende stem aan de gewone en buitengewone algemene vergadering van 9 mei 2007 deel te nemen. De gemeenteraad keurde de agendapunten van de algemene vergadering en de buitengewone algemene vergadering goed en stelde schepen Chris Jamar aan als vertegenwoordiger van de gemeente, met de opdracht de agendapunten eveneens goed te keuren. Toegevoegd agendapunt door sp.a-fractie: De burger duidelijk informeren over de mogelijkheid agendapunten voor de gemeenteraadszitting in te dienen. Een vragenuurtje inlassen voor of na elke gemeenteraadszitting. Het college werkt aan een huishoudelijk reglement inzake de raadszittingen en zal de mogelijkheden onderzoeken die door de oppositie aangekaart werden. Club in de kijker Scouts Geetbets vindt veilige speelweide in Grazen Scouts Geetbets en vzw BOL(Bond Oud-Leiding) hebben na een korte zoektocht een leuke plek gevonden waar de kinderen in alle rust kunnen ravotten. De bloeiende jeugdvereniging barst uit haar voegen en doet met de aankoop van de weide een goede zaak voor het organiseren van veilige activiteiten voor haar leden. Ook natuurbeleving komt er aan bod door het planten van eigen bomen en het leren composteren. Eva Prouvé:,,De weide is gelegen op wandelafstand van de lokalen De Poel in Grazen en te bereiken via een verkeersvrije weg. Deze weide biedt uiteindelijk de mogelijkheid dat de kinderen en jongeren van de scouts steeds op een veilige manier kunnen spelen tijdens de zondagse activiteiten. Scouts Geetbets telt op dit ogenblik ongeveer 150 leden en de aankoop van de speelweide is dan ook geen overbodige luxe. De ouders kregen de primeur de weide te ontdekken. Aan het enthousiasme te zien merkten we dat we met de speelweide niet alleen de kinderen gelukkig gemaakt hebben. Samen met de aankoop van de weide stapten de Scouts Geetbets en haar vzw BOL mee in het project Future Smile, dat staat voor duurzame ontwikkeling. Door de participatie aan Future Smile gaat Scouts Geetbets het engagement aan tot het uitbouwen van natuurprojecten op haar nieuwe weide. Zo zullen de kinderen in de toekomst hun eigen boom kunnen planten en tevens leren composteren. Om dit alles te kunnen financieren, starten de leden, leiding en vzw Bol met een heuse stickeractie (genaamd W.E.I. Wat Een Idee), gevolgd door een boom/ haagplantactie in het najaar. Scouts Geetbets zal dan ook graag zoveel mogelijk mensen verwelkomen die hun steentje willen bijdragen aan deze oase van rust en speelgenot. De aanschaf van de weide is na de ingebruikname van de lokalen te Grazenvoor de Scouts Geetbets en vzw BOL alweer een belangrijke mijlpaal in hun recente geschiedenis. Dit bevestigt nog maar eens dat een gezonde jeugdwerking in onze gemeente door enthousiaste mensen gerealiseerd kan worden, maar evenzeer een noodzaak is, aldus Eva Prouvé. Fiscale maatregel inzake inbraak en brandpreventie voor particulieren Je bent belastingplichtige? Je doet een investering voor het beveiligen van je woning (eigen woning of gehuurd) tegen inbraak of brand? Dan kun je vanaf dit jaar belastingsvermindering krijgen als de werken worden uitgevoerd door een vakman. Je kunt 50 % van de uitgaven met een maximumbedrag inbrengen in je belastingen. Het geïndexeerd maxiumumbedrag voor de belastingsaangifte inkomsten bedraagt 170. De factuur dit de woning te vermelden waar de werken worden uitgevoerd en er is een bewijs nodig van de kwaliteit van de installatie en de conformiteit volgens de wettelijke voorschriften. De belastingplichtige moet naast de betreffende facturen ook het bewijs van de betaling ter beschikking van de FOD Financiën houden. Meer informatie :kijk op of contacteer je technopreventie-adviseur van de politiezone Hageland Luc CAUWENBERGHS ( )

6 6 Sociaal huis...ocmweetjes... Wooninfopunt in Sociaal Huis giebesparing in. Negen geïnteresseerden daagden op. Wie vragen heeft over wonen, huren, verhuren, bouwen Tijdens de eerste avond werden energietips aangebracht aan de hand van een spelbord. Zo konden de of verbouwen of wie zijn woonsituatie wil verbeteren, kan vanaf 5 juni terecht in een Wooninfopunt dat gerealiseerd wordt in het Sociaal Huis. Het Wooninfopunt is graden even proper is als wassen op 60 graden. Op die deelnemers bijvoorbeeld ontdekken dat wassen op 40 een gratis dienst waar je zowel als huurder, verhuurder manier kan je natuurlijk veel energie besparen. Een andere tip die gegeven werd : als je alle elektrische toestel- of eigenaar terecht kan. De woonconsulente houdt elke eerste dinsdag van de len volledig uitschakelt (ipv op standby te zetten), kan je maand permanentie in het Sociaal Huis van Geetbets. het energieverbruik ervan danig verminderen. Tijdens de Je kan dan zonder afspraak terecht bij Edda Medart van tweede avond werd er informatie gegeven over de vrijmaking van de energiemarkt, de verschillende energiele tot 16 uur en dit de eerste keer op 5 juni De consulente geeft informatie over premies, sociale veranciers, de budgetmeter enz leningen en woningaanpassingen. Ze biedt hulp en begeleiding doorheen alle aanvraagprocedures. Voorts Zitdag voor invullen belastingaangifte 27 juni helpt ze je op weg als je als huurder vragen hebt of als je Op woensdag 27 juni 2007 wordt op het OCMW een zitdag gehouden voor het invullen van de aangiften in de op zoek bent naar een huurwoning. Wie gereedschap nodig heeft om in de eigen woning te klussen, kan dat personenbelasting betreffende aanslagjaar 2007 bij de dienst ontlenen. (inkomsten 2006). Twee ambtenaren helpen je met het invullen van je be- Leerrijke energieshops lastingaangifte. Van 9 tot uur en van 13 tot 15 Op 17 en 24 april 2007 richtte het OCMW samen met uur kan je terecht op het OCMW. vzw Ecolife twee leerrijke informatiesessies rond ener- HET VOORDELENHOEKJE DE RENOVATIEPREMIE Wie komt in aanmerking? Eigenaars- bewoners of verhuurders als ze de woning verhuren aan Sociaal Verhuurkantoor voor minstens 9 jaar. Bijkomende voorwaarden. 1. Je netto-belastbaar inkomen van 2004 is niet hoger dan: euro voor een alleenstaande of euro voor een alleenstaande met een PTL euro voor samenwonenden. Per persoon ten laste mag je euro bijtellen 2. Je enige woning moet minstens 25 jaar oud zijn. Een greep uit het aanbod van welke werkzaamheden die in aanmerking komen. Ondergrondconstructies Muren (oa isolatie van buitenmuren; bepleistering binnenen buitenmuren; voegwerk, enz). Draagvloeren (oa afbraak en vervanging, vernieuwen dekvloeren, enz). Dak: (oa afbraak en vernieuwing van dak, schouwen, dakgoten, isolatie, enz) Ramen en buitendeuren: vervanging door ramen en buitendeuren met hoogrendementsbeglazing. Deuren: vervanging van binnendeuren die minstens 93 cm breed zijn op de woonverdieping. Elektriciteit: vernieuwing. Sanitair: vervanging of plaatsing van (tweede) bad, douche of wc; vernieuwing afvoer en leidingen. Centrale verwarming: plaatsing,vervanging hoogrendementsketel op aardgas of stookolie; waterpomp, zonnepanelen; rookmelders. Uitbreidingswerken: enkel voor woonvertrekken of sanitaire ruimte; om functioneel geheel te bekomen. Ereloon van de architect: bij werkzaamheden waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is. Procedure Je dient de aanvraag in nadat de werkzaamheden uitgevoerd zijn. De werkzaamheden moeten uitgevoerd worden door een geregistreerde aannemer. Als je de werkzaamheden zelf uitvoert, kan je de facturen van de aangekochte materialen voorleggen. De premie wordt berekend op basis van de ingediende facturen, die niet ouder dan 3 jaar mogen zijn. Facturen vanaf 1 januari 2006 komen in aanmerking. Bedrag van de premie. De kostprijs van de werkzaamheden moet minimaal euro (exclusief btw) bedragen. De premie bedraagt 30 % van de kostprijs (exclusief btw) en is beperkt tot euro. Zijn meerdere aanvragen mogelijk? Er kan door dezelfde aanvrager binnen een periode van 10 jaar slechts één renovatiepremie aangevraagd worden voor dezelfde woning. Als voor dezelfde woning al de verbeteringspremie en/of aanpassingspremie verleend werd? geldt er een wachttijd van 3 jaar. Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk Belangrijk. Als je een verbeteringspremie hebt aangevraagd op basis van facturen van 2006 of 2007, kan je tot 26 juni 2007 een aangetekend verzoek indienen bij het agentschap Wonen-Vlaanderen om je premiedossier te herzien. De renovatiepremie aanvragen kan je bij de sociale dienst.

7 Op het gemeentehuis... De 33-jarige Carine Poortmans, woonachtig in Hasselt en afkomstig van Geetbets, belandde eind 2003 op het gemeentehuis van Geet- bets, na acht jaar werk als uitzendconsulente. Personeelszaken is er haar ding. Voorheen verzorgde Carine ook heel wat opdrachten als hostess en vond flink haar draai in dat aparte wereldje. De immer vriendelijke Carine Poortmans, die een diploma Secretariaat-Talen A2 op zak heeft, doet met charme haar verhaal:,,ik ben eind 2003 terecht gekomen op het gemeentehuis van Geetbets na een faillissement van een Hasselts interimkantoor, waar ik 8 jaar tewerkgesteld was als uitzendconsulente. De hele administratie was onder mijn hoede en mijn collega verrichtte de prospectie naar nieuwe klanten toe. Ik deed het werk met veel plezier omdat ik graag met mensen omga en hun graag aan werk hielp. Toen er een deeltijds plaatsje bij de gemeentelijke personeelsdienst op het gemeentehuis van Geetbets vrijkwam, was ik dan ook heel blij dat ik die betrekking mocht invullen en ik terug op een soortgelijke dienst kon werken. Inmiddels woonde ik al wel in Hasselt, maar vond het helemaal niet erg om naar mijn geboortedorp terug te keren. Na het werk kan ik altijd bij mijn ouders terecht om samen het avondeten te verorberen. Op het secretariaat zit ik samen met mijn collega Els en werk nauw samen met stafmedewerker Ted Kappetijn. Ik houd me bezig met registraties van het interne personeel, aan- en afwezigheden, verlof, recuperatie, loopbaanvermindering, ziekte, arbeidsongevallen enz Als er een vacature ontstaat, examens of aanwervingen zijn, sta ik in voor het afhandelen van de administratieve formaliteiten. Mijn vrije tijd breng ik graag door met mijn vriend, vriendinnen, met mijn katje Juliet of shoppend in Hasselt. Voor een gezellig etentje of terrasje ben ik ook altijd te vinden. Zoals je ziet ben ik een echte levensgenieter en probeer van elk moment te genieten. Het zou onverstandig zijn het niet te doen. Of je nu het leven al lachend of al mopperend doorbrengt, je leven duurt toch even lang, besluit Carine Poortmans met een brede glimlach. Driehon- derd ontbijten voor Kom Op Tegen Kanker Carine Poortmans is thuis in Personeelszaken Het ontbijt ten voordele van de actie Kom Op Tegen Kanker, georganiseerd door Schepen Chris Jamar in samenwerking met het gemeentebestuur,werd een groot succes. Een kleine driehonderd ontbijten werden genuttigd,grotendeels in de parochiezaal van Geetbets en om en bij de vijfhonderd steunkaarten werden verkocht. Een aantal ingeschrevenen verkoos de ontbijtkorven immers thuis te ledigen en kwamen al het lekkers afhalen. Spek en eieren kende ter plekke ook heel wat bijval. De ontbijtkorven bevatten broodjes, boter, yoghurt, kaas, ham, jam en fruitsap. De deelnemers betaalden per ontbijtkorf 7,5 euro. Om de organisatie van het ontbijt tot een goed einde te brengen deed het gemeentebestuur beroep op gemeente-personeel én raadsleden, leden van de adviesraden, de verenigingen en vrijwilligers. Deelname- en steunkaarten werden op voorhand huis-aan-huis te koop aangeboden door vrijwilligers. De organisatie wil graag al deze medewerkers hartelijk bedanken alsook de sponsors Brigitte Vanderhoeft, Fruit Kristof, Bernadette Vos en AD Delhaize. 9

8 8 Maak kennis met het ATB ATB voor werkzoekenden: ATB is een trajectbegeleidingsdienst voor personen met een arbeids- handicap, die extra ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig hebben. Personen met een medische, fysieke, mentale, psychische en/of sensoriele beperking kunnen bij ATB terecht. Je trajectbegeleider biedt begeleiding op maat en houdt daarbij rekening met je interesses, mogelijkheden en beperkingen. Jouw statuut (Werkloosheid, Mutualiteit, Invaliditeit, werkend, OCMW, ) speelt hierbij geen enkele rol. Je trajectbegeleider geeft je informatie en advies over opleiding - en tewerkstellingsmogelijkheden. Hij/zij zorgt voor een intensieve en gespeci- aliseerde begeleiding en ondersteunt jou doorheen de verschillende stappen (screening, oriëntering, opleiding, stage, sollicitatietraining, ) van je traject tot en met een tewerkstelling. Voor de uitvoering van deze stappen kan ATB beroep doen op het reguliere (VDAB, CVO, ) aanbod en op verschillende gespecialiseerde diensten (Consultatiebureaus; Opleidingscentra: Cebob de Link, Goci, De Kiem, Brailleliga; Derden: ECHO, A+, IGO, ). Een tewerkstelling kan bij alle mogelijk werkgevers, maar ook binnen een beschutte of sociale werkplaats. Daarnaast begeleidt ATB ook personen in het kader van Arbeidszorg naar onbetaalde tewerkstelling. ATB voor werkenden: Ook als je reeds aan het werk bent maar je hebt vragen over je verdere loopbaan of je kan je huidige job niet meer uitoefenen, kan je bij ATB terecht voor gratis loopbaandienstverlening. Op basis van een aantal gesprekken, oefeningen, testen, krijg je vrijblijvend advies over de mogelijkheden in je verdere loopbaan. ATB werkt hiervoor samen met een aantal organisaties en dit onder de naam Jobclick Jobclick. Heb je interesse, neem dan contact op via GSM: 0477/ of via mail op ATB voor werkgevers: Eén van de opdrachten van ATB is het sensibiliseren van werkgevers met betrekking tot de doelgroep arbeidsgehandicapten. Werkgevers kunnen bij ATB terecht voor: Ondersteuning van werknemers (die tot onze doelgroep horen) Info met betrekking tot het Vlaams Fonds Opstarten Vlaams Fonds procedures voor werknemers Info over arbeidspostaanpassingen Info over tewerkstellingsbevorderende maatregelen Info over rendementssubsidies CAO 26 en VIP Info over bedrijfsstages Info over IBO Melding openstaande vacatures (i.s.m. Jobkanaal) Indien nodig brengen we de werkgever in contact met de juiste dienst voor de concrete uitvoering. Deze dienstverlening ten aanzien van werkgevers kan in functie van een individuele werknemer maar evenzeer in functie van een groep werknemers met betrekking tot bijvoorbeeld het diversiteitplan binnen het bedrijf. ATB heeft hiervoor een nauwe samenwerking met RESOC. ATB contacteren: Wil je meer informatie? Neem dan snel een kijkje op de website van ATB Vlaams Brabant Brussel vzw : Heb je interesse? Kom dan langs in de werkwinkel of neem contact op met het ATB secretariaat: Werkwinkel Landen/Zoutleeuw:: Sofie Knockaert GSM : 0473/ ATB Secretariaat: Kapucijnenvoer 10; 3000 Leuven Tel: 016/ ; Fax: 016/ Distributienetbeheerders verhogen energiepremies In 2007 geven de elektriciteitsnetbeheer- ders opnieuw heel wat meer premies voor een aantal energiebesparende investeringen. Die premies variëren van netbeheer- der tot netbeheerder. Je netbeheerder kan je niet zelf kiezen. Belangrijkste premies van de netbeheerders in een notendop: - Alle netbeheerders geven een premie van 125 of 250 euro voor plaatsing van een condensatieketel op aardgas. - Premie voor woningen met een laag E-E peil: de meeste netbeheerders geven een premie van 750 euro bij woningen met E- peil tussen E70 en E75 en 850 euro bij woningen met E-peil E70 of lager. - Bijna alle netbeheerders geven een premie tussen 2 en 4 euro per m² bij plaatsing van dakisolatie in bestaande woningen. - De meeste netbeheerders geven een premie tussen 2 en 5 euro per m² bij plaatsing van muurisolatie in bestaande woningen. - De meeste netbeheerders geven een premie van 10 euro per m² bij de vervanging van enkel glas door isolerende beglazing. In sommige gevallen krijg je ook een premie bij de plaatsing van isolerende beglazing in nieuwbouw. - Alle netbeheerders geven een premie van minstens 575 euro bij de plaatsing van een zonneboiler. - De meeste netbeheerders geven een premie van 150 euro voor woningen die uitgerust worden met een ventilatiesysteem met warmte-recuperatie recuperatie. Niet alleen de netbeheerders geven premies, maar ook van de fiscus kan je tot 2600 euro fiscaal voordeel verkrijgen voor 8 energiebesparende investeringen, o.a. voor de vervanging van een stookketel, de plaatsing van isolerende beglazing of dakisolatie. Surf naar (rubriek subsidies) voor een volledig overzicht van alle premies voor energiebesparing in je gemeente of bel gratis naar De brochure Energie besparen bij je thuis, premies van je netbeheerder in 2007 kan je gratis verkrijgen in de bibliotheek of het gemeentehuis. Je kan de brochure ook bestellen op de website.www.energiesparen.be of via het gratis nummer 1700.

9 Surfweekend voor jongeren De sportregio Getevallei organiseert voor de eerste maal een surfweek- end voor jongeren van 12 tot 14 jaar (geboren jaren 93, 94, 95). Het gaat om het weekend van vrijdag 29 juni tot en met zondag 1 juli. Op het programma staan windsurfen, golfsurfen, kiten, wakeboarden, speedsailenkanovaren, skimboarden, boogieboarden, skateboarden, beachvolleyball, real beachlife chillen, vrienden & vriendinnen, veiligheid, lessen, leren van je favoriete sporten temidden zee, zon en strand. Dit alles onder des- kundige begeleiding, 24 uur op 24. Aanbod: de ultieme Surfers Dream. Een clubhouse op het strand, eigen bbq, tv, dvd, playstation, gratis internet, terras, beachbar, hangmatten, uitkijktoren, dakterras, warme d o u c h e s, j a c u z z i, l o u n g e area en alle sportmateriaal v o o r h a n - den om bij ieder weertype aan de slag te gaan. Lessen, aangepast aan ieders niveau. De deelnameprijs bedraagt 125 euro (sportpakket + begeleiding, overnachtingen, maaltijden, verplaatsingen, verzekering inbegrepen). Inschrijven kan vanaf 1 juni op het secretariaat van de sportregio Getevallei. De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld op rekeningnummer: van de sportregio. Het aantal inschrijvingen is beperkt (tijdig inschrijven is daarvoor aangewezen). Alle activiteiten worden begeleid door gediplomeerde en ervaren instructeurs. Vertrek station Landen op vrijdag 29 juni om uur (aanwezig om uur), terugkeer op zondag 1 juli omstreeks uur. Een lijstje met belangrijke benodigdheden en specifieke afspraken volgen na de inschrijving en betaling. Voor meer info kan je ook steeds terecht bij Patrick Frederix, regiocoördinator Sportregio Getevallei, Provincieplein LEUVEN, tel: fax: , of sportdienst Geetbets (Rachelle Janssens). Een folder met inschrijvingsformulier is te ver- krijgen op de sportdienst Geetbets. Marc Feytons en Nancy Lee Browning stellen tentoon Marc Feytons en Nancy Lee Browning startten op 6 mei als eerste plaatselijke kunstenaars met een bijna twee maanden durende expositie van hun werken in de expositieruimte van het gemeentehuis. De expo eindigt op 24 juni. Zondag 17 juni van 14 tot 18 uur houden beide kunstenaars een open toondag. De werken zijn alle werkdagen te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis. Tijdens de zomermaanden stellen de leerlingen van de Betserse Academie voor Beeldende Kunsten hun werken tentoon in de expositieruimte van het gemeentehuis. Afsluiter van de broodzakactie op 17 april 2007 De ontslagnemende jeugdraad van Geetbets riep de jongeren van de gemeente op om kennis te maken met de werking van de jeugdraad en het nieuwe gemeentebestuur. Via de broodzakactie, waarbij ze hun boodschap verspreidden via broodzakken bij de plaatselijke handelaars, deed de jeugdraad een oproep naar de jeugd van Geetbets. Na menig uren stickers op broodzakken plakken, werden er 3000 zakken verspreid. Geïnteresseerde jongeren konden zich inschrijven via de invulstrook voor de afsluitende activiteit. Dinsdag 17 april werd de broodzakactie afgesloten met een kennismaking met de uittredende jeugdraadsleden en met het nieuwe gemeentebestuur. De aanwezige jongeren konden vragen stellen over de werking van de jeugdraad en tijdens een worldcafé hun wensen met betrekking tot het jeugdbeleid kenbaar maken. Heel het gebeuren werd een succes door de flinke opkomst van jongeren en de goede samenwerking tussen jeugdraad en gemeentebestuur. De avond verliep geanimeerd en vlot met een hapje en een drankje. De aanwezige jongeren werden nog extra beloond met een gratis filmticket. 9

10 10 Buurafdeling Rode Kruis snelt Geetbets ter hulp De Rode Kruisafdeling Zoutleeuw-Linter neemt de hulpverlening voor de gemeente Geetbets (Geetbets, Rummen, Grazen en Hogen) voor haar rekening en zal in de toekomst al het nodige doen om de inwoners van Geetbets een volwaardige service te bieden (hulpverlening, uitleendienst, sociale dienst, EHBO-lessen, enz ). Zo werd al in Geetbets de 14-daagse van het Rode Kruis gestart tijdens het weekend van 27 tot 29 april. Vrijwilligers brach- ten ondertussen de alomgekende zelfklevers en gadgets in scholen en op verschillende punten in de gemeente Geet- bets aan de man. Enkele maanden geleden werd aangekondigd dat de Rode Kruisafdeling Geetbets niet meer bestaat en geen hulpverlening meer kan bieden tijdens manifestaties. Sinds eind 2006 waren er al gesprekken tussen de buurafdelingen op gang gekomen om de afdeling Geetbets te helpen en de werking van het Rode Kruis Vlaanderen te blijven garanderen in de gemeenten Geetbets en Kortenaken. Langs deze weg doet de afdeling Zoutleeuw-Linter tevens een warme oproep aan de bevolking van Geetbets om haar te steunen in deze actie en roept alle geïnteresseerden op om vrijwilliger te worden bij het Rode Kruis. Op die manier zal de werking van Rode Kruis Vlaanderen in de toekomst gegarandeerd kunnen blijven in jouw gemeente en kan misschien een eigen afdeling terug opgestart worden zodat het levenswerk van Jeanne Pans uit Grazen kan verder gezet worden. Voor hulpverlening tijdens manifestaties en rampen kan je steeds contact opnemen met Linda Andries, Prof. R. Verdeyenstraat 12, 3440 Zoutleeuw, hulpdienst. GSM: , tel.: Voor meer informatie kan je terecht bij voorzitter Martijn Vandewijer, Solveld 11, 3440 Zoutleeuw ( ) of PR-man Vincent De Smedt, Grote Steenweg 328, 3350 Linter (tel ). De pers luistert graag naar jouw verhaal De pers is al lang niet meer uit ons dagelijks leven te bannen. Daarenboven is persvrijheid erg belangrijk. Elke burger heeft het recht er gebruik van te maken. Om iedere inwoner van Geetbets die kans te geven, publice- ren we de coördinaten van de persmedewerkers voor onze regio. Het Laatste Nieuws Kristel Bervoets: Het Nieuwsblad/De Stan- daard/het Volk Paul Pans: of Het Belang van Limburg/De Streekkrant/De Zondag Luk Weyens: of Publipers Rik Poulman: Passe-Partout/VTM Koen Roelants: ROB-Televisie Radio2 Vlaams-Brabant Boek over gemeenteraadsverkiezingen wordt plaatselijke bestseller Stoelendans voor een zetel boeit van 1900 tot 2006 Auteur en geschiedkundige Guy Leus brengt met zijn jongste boek Stoelendans voor een zetel een boeiend leesstuk Betserse geschie- denis met de gemeenteraadsverkiezingen als centraal thema. De drie deelgemeenten Geetbets, Rummen en Grazen komen apart aan bod van 1900 tot aan de fusieverkiezingen van Vervolgens komen ze samen in beeld onder de fusienaam Geet- bets. De burgemeesters fungeren als kapstok. Het boek werd onder grote belangstelling officieel voorgesteld op het gemeentehuis. Burgemeester Benny Mun- ten (CD&V), ereburgemeester Julien Thijs (Open VLD) en illustrator Fons Geerinckx ontvingen als eersten een exemplaar.,,de fusiegemeente Geetbets bestaat dit jaar precies 30 jaar. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 8 oktober 2006 werd begin januari de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd. De ideale gelegenheid om een overzicht te maken van meer dan een eeuw verkiezingsstrijd, soms met de klemtoon op strijd. Dat zei Guy Leus, cultuurprijswinnaar en auteur van onder meer De Heren van Bets, tijdens de officiële voorstelling van zijn jongste boek. Guy Leus maakte dankbaar gebruik van krantenartikels. Voorts dook Leus in het verkiezingsdrukwerk, keurig bewaard en nog steeds in het bezit van heel wat inwoners. Hij beroept zich op feiten en geschriften, niet op speculaties. Daarvoor is het onderwerp te gevoelig. Daarenboven wil Guy de neutraliteit ten volle bewaren, doelstelling waarin hij bijzonder goed lukte.,,diegenen die aan de macht waren benadrukten de verwezenlijkingen tijdens de voorbije ambtsperiode. De oppositie probeerde zoveel mogelijk in de verf te zetten wat niet verwezenlijkt werd, welke beloftes niet gehouden werden, wat er allemaal fout liep. Beide kampen beschuldigden elkaar van leugens en bedrog, het klassieke welles-nietes spelletje. Vergelijkend met het voetbal was de bal vaak bijzaak en viseerde men enkel de man die soms langs achter getackeld werd. Er werd met slijk gegooid. Soms zat er zelfs een kei in die modder verstopt. Laster en verdachtmakingen waren niet uit de lucht. Ondanks alle commoties, strubbelingen en separatistische neigingen hebben de drie deelgemeenten intussen toch al 30 jaar fusie overleefd. Volgens sommigen een ongelukkig huwelijk, maar de partners blijven samen en niet alleen voor de kinderen. De storm is geluwd, de woeste zee is kalm geworden, met af en toe een hogere golfslag. Maar die behoort tot de normale wetten der natuur, de wet van de aantrekkingskracht. Leus gebruikt in zijn boek de burgemeesters als kapstok, als uitgangspunt. Met de drie nog levende burgemeesters had Guy een interview, met steeds dezelfde terugkerende vragen. Stoelendans voor een zetel is een uitgave van Limes Gatia en kost 13 euro. Meer info: Guy Leus ( ) en Louis Ruytinx ( ).

11 Activiteiten niet op vaste dagen 2007 Datum Aanvang Omschrijving Organisator 03/06/07 Schoolfeest Vrije Basisschool Geetbets 04/06/07 19u30 Lentefeest in parochiezaal Geetbets KAV-Geetbets 10/06/07 Verkiezingen in sporthal De Warande Rummen Gemeentebestuur 10/06/07 Milieuhappening in Hulsbeekstraat Milieuadviesraad 13/06/07 namiddag Vader- en moederdag in parochiezaal Geetbets Ziekenzorg Geetbets 17/06/07 14u00 Fiets je fit, vertrek CM-kantoor Geetbets CM Geetbets, KVLV Geetbets, Rummen en Hogen 24/06/07 Schoolfeest Vrije Basisschool Hogen Wekelijkse activiteiten op vaste dagen maandag 13u30 Fietsen, vertrek De Warande De Warandevrienden 011/ of 013/ maandag 21:00 Bodyforming, Bets Gym KVLV Geetbets maandag 19u30 Trainingen Chakushin dinsdag 13u00 Fietstocht, vertrek café Transport W.T.C. Bergeneinde dinsdag 20u00 Start to run, atletiekpiste te Halen aan sporthal Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets Rik Donders 0475/ dinsdag 21u00-23u00 Badminton in De Warande Rummen Betserse Badminton, Beelen Marc, 0475/ woensdag 18:30 Jeugdtraining,volleybal t Centrum Bevo woensdag 19u00 Fietsen, vertrek Stationsplein KVLV Geetbets woensdag 19u30 Trainingen Chakushin woensdag 20:00 Volleybal, sporthal De Warande MidLife Girls woensdag 20:00 Gehoorzaamheidstraining honden, Kolkstraat Hondenschool Cerberos donderdag 13u30 Fietsen, vertrek groep I: Leeuwbeekstraat 27 Vertrek groep II: Diepenpoel 16 De Warandevrienden 011/ of 013/ donderdag 18:00 Judo, Bets Gym Judoclub donderdag 20u00 Start to run, atletiekpiste te Halen aan sporthal Atletiekclub DCLA Halen-Geetbets Rik Donders 0475/ donderdag 20u00-22u00 Badminton in De Warande Rummen Betserse Badminton, Beelen Marc, 0475/ vrijdag 19u30 Trainingen Chakushin zaterdag 17:30 Judo, Bets Gym Judoclub zondag Fietstocht, vertrek café Transport W.T.C. Bergeneinde 1 ste zondag van de maand 09u00 Verkenningswandeling in Aronst Hoek. Afspraak op brug Melsterbeek, Kasteellaan Natuurpunt Geetbets 0475/ zondag 9u30-10u30 Puppy s A,B,C en debutanten, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10u00-11u00 Demonstratieteam, Kolkstraat Hondenschool Cerberos zondag 10u30-11u30 Programma I en II, Kolkstraat Hondenschool Cerberos 11 Aandacht, op 10 juni 2007 zijn het weer federale verkiezingen.. Indien je nog wilt oefenen op een stemcomputer dan kan dit op het gemeentehuis tijdens de openingsuren. Wilt u meer weten over de organisatie van de verkiezingen in onze gemeente, dan kunt u terecht op het volgende telefoonnummer (Rita Celis). De burgerlijke stand - Geboorten - Het gemeentebestuur feliciteert de trotse ouders van Iris Buttiens (Ge 13 april) Myrthe Baugniet (Ru 14 april) Heiko Decock (Ge 19 april) Manon Mees ( Ru 19 april) Kanisha Dirks (Ge 30 april) (Ge Ge= Geetbets, Gr= Grazen, Ru= Rummen) - Huwelijken - -Speciale felicitaties voor de 50 jaar gehuwden Clara Lavigne en Arsenius Vandepoel Mocht je geen prijs stellen op vermelding dan kan je dit aan de dienst burgerzaken melden of laten doorgeven. (Rita Celis, tel ) - Overlijdens - Het gemeentebestuur betuigt zijn diepe medeleven aan de nabestaanden van Lucien Theophile Martin Vrancken (Ru 80 j.) Edmondus Ludovicus Strouven (Ge 83 j.) Johan Paul Claeskens (Ge 34 j.) Dionysius Alfonsus Flussie (Ge 95 j.) Joanna Louisa Bamps (Ru 84 j.) Louisa Emilia Irena Claes (Ru 83 j.) Gustaaf Louis Monette (Ru 80 j.) Agnes Yvette Hendrickx (Ge 52 j.) Antoon Paul Roba (Ru 68 j.) Herman Jean Armand Ruysen (Ge 49 j.) Genevieve Marie Louise Philippine Verheyden (Ge 86 j.) Stephania Josephine Celine Claes (Ge 75 j.) E.H.Verdée Gerardus Cornelius Albertus (Ge 95 j.)

12 12 Maak van je wagen geen etalage! Het zal je maar overkomen... inbraak in je auto en radio-cd eruit... 5 seconden aangifte en verzekeringspapieren... 5 uur reparatie van je auto... 5 dagen bestelling en plaatsen nieuwe radio-cd... 5 weken glas in je auto... 5 jaar Nieuwe jeugdraad samengesteld Zolang heb je er last van! dus... DENK 5 TELLEN NA VOORDAT JE DE AUTO VER- LAAT! Bieden op gemeentegoederen De gemeente verkoopt afgedankt materieel dat momenteel gestockeerd is achter de loods. Het gaat hier om een vrachtwagen (lot 1), een oude camionette (lot 2) en 2 zoutstrooiers (loten 3 en 4). Geïnteresseerden kunnen een bod doen in een gesloten omslag met vermelding op de omslag Bod voor., te richten aan het college van burgemeester en schepenen en af te geven op het gemeentehuis van Geetbets tegen ontvangstbewijs ten laatste op 19 juni 2007 om uur. Lotnummer en bedrag in cijfers en letters duidelijk vermelden, alsook uw naam adres en telefoonnummer. Vergeet niet te ondertekenen. De biedingen worden geopend op 19 juni 2007 om uur in het bureel van de burgemeester. Iedereen die een bod gedaan heeft, mag hierop aanwezig zijn. De gemeente behoudt het recht om, bij een te laag bod, de goederen te behouden. Lot 1: vrachtwagen Lot 3: zoutstrooier markering nr. 1 Lot 2: oude camionette Lot 4: zoutstrooier markering nr. 2 Dinsdag 8 mei werd de nieuwe jeugdraad samengesteld. Nog nooit was er zoveel opkomst en werd er zo vlot samengesteld. De schepen van jeugd, Ingrid Claes, was in haar nopjes. Elke jeugdwerkvereniging leverde 2 afgevaardigden en eventuele plaatsvervangers, de geïnteresseerde jongeren waren met zijn dertienen en elke politieke partij had een afvaardiging. Voorzitter van de raad is Sarah Vanparijs, ondervoorzitter is Dora Cardillo, beiden geïnteresseerde, individuele jongeren. De nominatieve samenstelling vindt u op de website van de gemeente Kantoor MAS & RAEMAEKERS Ketelstraat 81A RUMMEN Tel. 011/ fax 011/ CBFA Ondernemingsnr Alle bankverrichtingen en verzekeringen Meer dan één reden om te lachen op het FIDEA FISCAL FUTURE EVENT Gratis in Kinepolis Hasselt 31 mei 2007 om 19u30 voor werkende jongeren tot 30 jaar! Massa s fiscale tips & Gastvrouw Evi Hanssen Hilarische noot door De Nonsens Alliantie Inschrijven via of in ons kantoor *** ACTIE AUTOVERZEKERINGEN! - Bij totaal verlies binnen de 30 maanden krijgt u 110 % van het factuurbedrag terug - Een hoge bonus malus? Voor jonge bestuurders? Vraag onze voorwaarden!

Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0

Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0 Aan iedereen een prettig zomerverlof! J U L I 2 0 0 7 N R. 6 PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ARRONDISSEMENT LEUVEN G E M E E N T E B E S T U U R G E E T B E T S 3 4 5 0 G E M E E N T E L I J K I N F O R M A T

Nadere informatie

Actueel Geetbets gemeentelijk informatieblad

Actueel Geetbets gemeentelijk informatieblad uitgave november 2008 Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Leuven Actueel Geetbets gemeentelijk informatieblad Verder in dit nummer: Mathilde Kindergemeenteraad Gemeenteraad Oud ijzer Museum Omer Dedecker

Nadere informatie

Actueel. Zilveren jubileum Solistengala Brassband Haspengouw. Verder in dit nummer: Sint-Ambrosiuskerk in de rol van concertzaal

Actueel. Zilveren jubileum Solistengala Brassband Haspengouw. Verder in dit nummer: Sint-Ambrosiuskerk in de rol van concertzaal Actueel GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2014 Verder in dit nummer: Brassband Haspengouw... 2 Gewezen gemeentesecretaris... 2 Paasconcert lokaal

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2013

Provincie Vlaams-Brabant - Arrondissement Leuven - Uitgave mei 2013 Actueel GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD Verder in dit nummer: Jumelage rond... 2 Persluchttank opgegraven... 3 Nieuws uit de gemeenteraad... 3 Diervriendelijke gemeente... 4 Stoepkrijtactie Mobile School...

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001 11:45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei 2001 01-06-2001

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant.

In dit nummer. Nieuws uit het OCMW. Woord van de burgemeester. Nieuws uit de gemeenteraad. Milieu. Jeugd. Cultuur. Toerisme. Passant. tweemaandelijks maart - april 2008 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 In dit nummer Nieuws uit het OCMW Woord van de burgemeester Nieuws uit de gemeenteraad

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid. Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid MAART-APRIL 2013 MAAK KENNIS MET UW NIEUW BESTUUR Stef op zoek naar stamceldonor De Windwijzer op bezoek bij de tandarts Paassportkampen Verantwoordelijke

Nadere informatie

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013

Merelbeke. Infomagazine // Februari 2013 Merelbeke Infomagazine // Februari 2013 04 Wordt Merelbeke de Slimste Gemeente? 11 Oproep animatoren vakantiespeelplein 16 Nieuw bestuur gaat van start! UiT Paassportkampen 2 INFOMAGAZINE // FEBRUARI 2013

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13

Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25. Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede Verschijnt driemaandelijks Zesentwintigste jaargang april - mei - juni 2011 l nr. 2 l Vakantieopvang Stekelbees p. 11 & 25 Guido Icket, van Ruiselede tot Kinshasa p. 12-13 Info Ruiselede

Nadere informatie

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart

8-9 Wat betekent het GEN voor spoorlijn 124 door Linkebeek? 6 Werken aan talud Stationsstraat- Zavelstraat gestart SJOENKE jaargang 47, nr 286 Mei 2007 maandelijks tijdschrift (niet in juli-augustus) Uitgave van de cultuurraad, gemeenschapscentrum de Moelie en vzw de Rand Belgie - Belgique P.B. 1630 Linkebeek 2/3365

Nadere informatie

gemeentelijk infoblad Oostrozebeke

gemeentelijk infoblad Oostrozebeke gemeentelijk infoblad Oostrozebeke VOORWOORD Beste Oostrozebekenaren, Als ik dit voorwoord voor het infoblad neerschrijf, zie ik vanuit mijn kabinet de eerste foorreizigers aankomen. Onze eerste kermis

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren Zoals de vorige jaren wil ik ook dit jaar beginnen met u en uw familie mijn allerbeste wensen aan te bieden in mijn persoonlijke naam, maar ook in naam van het lokale bestuur en

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart

Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart Merelbeke Infomagazine // maart 2014 16 Woondossier: goedkoop lenen en premies 22 Fotograaf Chris Walraed stelt tentoon 25 Jeugdboekenweek 15-30 maart 2 INFOMAGAZINE // MAART 2014 In t Merelbeeks Kompasse

Nadere informatie

Gemeentelijk infoblad

Gemeentelijk infoblad www.heers.be Informatie- en nieuwsblad gemeente Heers - maart mei 2014 - n 1 Gemeentelijk infoblad Algemeen Vrije tijd & toerisme Welzijn Wonen & milieu Praktische info Pagina 2-5 Pagina 6-13 Pagina 14-19

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

INFO KUURNE. duurzaamheid. maart. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. duurzaamheid. maart. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE maart april 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne duurzaamheid milieu

Nadere informatie

januari, februari & maart 2014

januari, februari & maart 2014 driemaandelijks januari t.e.m. maart 2014 afgiftekantoor 3440 Zoutleeuw P 209828 België-Belgique P.B. 3440 Zoutleeuw 2/2509 73 januari, februari & maart 2014 Inhoud Waarde Stadsgenoot, Jos Ceyssens burgemeester

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand

RanstInfo. www.ranst.be. Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik op letten? Verlofperiodes middenstand Verschijnt 6 maal per jaar Nummer 4 I juli - augustus 2014 V.U.: L. Hofmans RanstInfo Informatieblad van de gemeente Ranst Vergroening speelplaats De Sleutel Broechem Aankondigingsborden: waar moet ik

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 3. juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 3 juni 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 BELANGRIJK BERICHT We vernamen dat bepaald personen Namens het gemeentebestuur gelden inzamelen

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JANUARI 2011 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 1 Ver. Uitg.:

Nadere informatie