CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLUB NEDERLAND. foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006"

Transcriptie

1 BMW CLUB NEDERLAND foto gemaakt tijdens de ALV van 22 januari 2006 JAARGANG NR. 7 Januari 2006 IN DIT NUMMER 1. Bestuur info 2. Notulen ALV 22 januari Jaarverslag 2005 zoals voorgelezen tijdens de ALV 4. Alles wat u moet weten over de Zuid Engeland toer 11 t/m 17 juni Inschrijfformulier voor bovengenoemde toer. 6. Inschrijfformulier voor Eifel toer 28 september t/m 1 oktober Aanmelding voor de workshop huidverzorging tijdens de tech. dagen in Brummen 8. Verslag ALV 22 januari 2006 Dit is de eerst nieuwsbrief die wij digitaal aan u doe toekomen. Reacties graag naar

2 BMW CLUB NEDERLAND Beste Leden Na een vijftal jaren actief te zijn geweest als bestuurslid van uw BMW Z1 club, waarvan de laatste twee jaar als voorzitter heb ik op de afgelopen leden vergadering deze functie neergelegd. Ik heb het al die jaren met veel plezier gedaan maar het was voor mij niet meer te combineren met mijn eigen werkzaamheden, ook een wat mindere gezondheid is hier debet aan geweest. Het bestuur heeft mij verzocht om toch binnen het bestuur actief te blijven, als bestuurslid zonder toegewezen functie, hierop heb ik ja gezegd zodat ik nog niet helemaal uit het beeld verdwijn. Het huidige bestuur heeft mij blij verrast met het ere lidmaatschap van de club, ik ben hier bijzonder trots op en heel erg blij mee. Een stukje hiervan gaat ook naar mijn vrouw Petra daar zij in de afgelopen 5 jaar mij enorm heeft geholpen, ik had het niet zonder haar kunnen doen. Rest mij nog uw nieuwe voorzitter Jolanda Pisters heel veel succes te wensen in haar nieuwe functie. Het is, denk ik, redelijk uniek dat een vrouw voorzitter is van een autoclub maar u ziet bij uw BMW Z1 club is dit geen enkel probleem. Ik ben er van overtuigd dat Jolanda de club op een prima manier zal gaan leiden. Ik zal u zeker nog gaan zien in de toekomst en bij zoveel mogelijk ritten Met vriendelijk groet Ben Kooman BESTUUR: Voorzitter: Jolanda Pisters Tel Secretaris: Cock Moerkerk Tel Penningmeester: Bob Halsema Tel Evenementen Wim Kamer Tel Algemeen Ben Kooman Tel Adres Secretariaat: Web-site: De Achterste Singel ND Weert

3 Als bestuur willen wij alle leden enorm bedanken voor de grote opkomst bij de algemene leden vergadering van 22 januari Wij hebben het als een fantastische dag ervaren en gezien de reacties denkt u daar net zo over. Wij zullen ook dit jaar weer trachten er een mooi Z1 jaar van te maken en gelet op de presentaties die u hebt gezien tijdens de ALV gaat dit zeker lukken. Het Bestuur. Notulen van de algemene ledenvergadering BMW Z1 club Nederland 22 januari Opening door de voorzitter Ben Kooman. Ben heet alle aanwezigen van harte welkom op de 7 e algemene ledenvergadering van de BMW Z1 club Nederland. 2. Goedkeuring notulen van de a.l.v van 23 januari De voorzitter vraagt de aanwezigen of er nog op- of aanmerkingen zijn op de notulen van bovenvermelde Algemene leden vergadering. Dit blijkt niet het geval dus deze notulen worden met algemene stemmen goedgekeurd onder dankzegging van de secretaris. 3. Jaarverslagen en terugblikken a. van het bestuur. Cock Moerkerk leest het jaarverslag van het bestuur voor aan de aanwezigen en men komt tot de conclusie dat het weer een heel mooi jaar is geweest. Ondanks het feit dat sommige activiteiten cq ritten minder deelnemers kenden dan andere jaren bedankt het bestuur alle leden die zich hiervoor hebben ingespannen. Mede gelet op de ideeën voor dit jaar spreekt het bestuur de verwachting uit dat 2006 weer een gezellig Z1 jaar zal worden. De organisatoren van de ritten in het afgelopen jaar ontvangen als dank vanuit de handen van Jolanda en Wim een lekkere fles wijn voor de heren en een bosje bloemen voor de dames. b. financieel. Bob Halsema geeft een opsomming van de financiële gegevens en komt na behandeling van winst en verliesrekening tot de conclusie dat de vereniging er financieel goed voor staat. Er worden voldoende middelen gereserveerd voor toekomstige evenementen en ook de kosten op korte termijn zijn voldoende gedekt. Bob vraagt de aanwezigen om per handopsteking akkoord te gaan en zonder tegenstem wordt dit voorstel aanvaard. Tevens presenteert Bob de begroting voor Alle aanwezige leden gaan hier mee akkoord. c. kascommissie. De kascommissie bestaande uit Arie Bode, Albert Eeftink en Ron Hemmer hebben de boeken bestudeerd en zijn tot de conclusie gekomen dat er correct is gehandeld. Arie verleent namens de kascommissie de penningmeester c.q. het bestuur decharge voor het gevoerde beleid. Arie start aanvankelijk met ludieke kritiek maar naar serieus te zijn geworden krijgt Bob veel waardering over de wijze waarop hij de administratie voert. Bob stelt voor de heren voor 2006 te herbenoemen. d. ledenadministratie. Bob Halsema memoreert in het zijn verslag dat de ledenstand is gegroeid. Dit zijn er op 31 december De Z1 club heeft in nieuwe leden kunnen inschrijven en 7 leden hebben zich bedankt. Ook zijn er 6 leden afgevoerd vanwege het niet voldoen van de contributie over het jaar e. wijziging bestuursleden. Voor Ben is het moment gekomen om afscheid te nemen als voorzitter van de vereniging Ben legt uit dat hij na gestart te zijn in 1999 veel tijd en energie heeft gestoken in onze club, in eerste instantie als

4 secretaris en later als voorzitter, en dat het tijd wordt om het stokje over te dragen aan een ander. Ben geeft aan wel lid te blijven van het bestuur maar dan zonder functie. Ben deelt de vergadering mede dat het bestuur heeft besloten Jolanda Pisters voor te dragen als nieuwe voorzitter en de Algemene ledenvergadering gaat met luid applaus akkoord met deze benoeming. Jolanda en Ben wisselen van plaats en Jolanda bedankt Ben maar zegt later deze vergadering nog even bij hem terug te komen. 4. Activiteiten 2006 a. springrally 30 maart tot en met 2 april 2006 Jolanda neemt het woord en deelt alle aanwezigen mee dat wij als Z1 club collectief kunnen inschrijven voor een rally georganiseerd door het Novotel in Maastricht. De inschrijving via de club is reeds gesloten maar eventuele liefhebbers kunnen zich rechtstreeks aanmelden via het Novotel in Maastricht. De presentatie die zij geeft is voorzien van foto s van vorig jaar en beloven ook voor dit jaar alle goeds. b. technische dagen 6 en 7 mei Jolanda geeft het woord aan Wim Kamer die de vergadering mede deelt dat de technische dagen dit jaar wederom zullen worden gehouden in Brummen locatie The Gallery. Hij is van mening dat het geen uitleg behoeft waarom voor de vierde keer voor deze locatie is gekozen. Ook zullen natuurlijk weer onze vaste relaties uit Duitsland worden uitgenodigd. In de bijlage bij deze nieuwsbrief, tref je verdere informatie aan. In tegenstelling tot vorige keren zal voor de dames Gina Hilkman een workshop houden over huidverzorging. c. zuid Engelandrit 11 tot en met 17 juni Cock geeft tekst en uitleg over deze rit die zij op een indrukwekkende wijze presenteert aan de vergadering. Het is wederom een hele prestatie van hem en zijn partner Richard dat zij een dergelijk schitterende rit hebben kunnen organiseren. Gezien het beperkte aantal gereserveerde kamers in het hotel kunnen maximaal 25 equipes mee. Er schrijven zich op de ALV al 12 equipes in. d. afsluitende rit naar de Eifel 28 september tot en met 1 oktober Jolanda deelt de vergadering mede dat zij net zoals in 2004 een aantal voorreserveringen heeft kunnen boeken in het hotel Waldhotel Waldeck te Burgen (Eifel, Duitsland). Er zijn nog niet alle details bekend maar het beloofd een erg gezellig weekend (4 dagen) te worden met een deelnameprijs van 298,= per equipe. Inschrijven kan via het inschrijfformulier op onze Website. e. ritten georganiseerd door leden. Ook nu deed Wim namens het bestuur weer een beroep op de leden om in hun omgeving een rit te organiseren en geheel spontaan is dit ook nu weer gelukt. Het volgende schema is hier uit voortgekomen nadere details krijgt u nog. 21 mei Fam. Nijhoff en Huijskamp met een rit in het Sallandse juli Fam. De Wilt met een rit in de omgeving van Mijdrecht 10 september Fam. Hilkman met hulp van Ruud Oosterbaan en Martin vd Valk 5. FNBC/BCE. Cock Moerkerk deelt de vergadering mede dat hij namens het bestuur van de BMW Z1 club heeft deelgenomen aan de vergaderingen van het FNBC op één na waar Bob zijn plaats heeft ingenomen. Er is een nieuw bestuur aangetreden die de vereniging weer nieuw leven heeft ingeblazen en Cock zal de vergaderingen blijven bezoeken om de belangen van de leden van de Z1 club te blijven dienen. 6. Nieuwsbrief. Ben deelt de vergadering mee dat het bestuur heeft besloten op basis van kostentechnische overwegingen de nieuwsbrief niet meer per post te versturen maar vanaf 2006 digitaal aan de leden

5 aan te bieden op onze website. Hij legt uit dat de kosten die zijn opgenomen in de winst en verliesrekening slechts een fractie zijn van de werkelijke kosten en dat bijvoorbeeld een nieuwsbrief zoals verstuurd na de Schotlandreis alleen al 3000 zou moeten kosten. Er ontstaat een discussie of het inzien van de nieuwsbrief zou moeten worden gekoppeld aan het ingeven van een wachtwoord maar de meerderheid van de vergadering heeft daar geen behoefte aan. Het bestuur zal zich echter buigen over de mogelijkheden die het geeft om dit zo veilig mogelijk te publiceren. Ben deelt de vergadering tevens mee dat Roland Vet hem gaat ondersteunen bij de opmaak van de komende nieuwsbrieven. Aangezien Ben Kooman toch staat besluit Jolanda hem nogmaals hartelijk te bedanken voor zijn inzet als lid van het bestuur van de BMW Z1 club gedurende de afgelopen jaren. Zijn inzet is van dien aard dat het bestuur unaniem heeft besloten hem te benoemen als erelid van onze vereniging. Als uiting van dit erelidmaatschap ontvangt Ben uit de handen van de kersverse voorzitter een gouden spelt voor op zijn revers en een ingelijste oorkonde die Cock aan de ALV voorleest. Het erelidmaatschap kent een aantal privileges waaronder het lidmaatschap voor het leven zonder enige vorm van contributie en het aangestelde bestuur gevraagd en ongevraagd van advies mogen dienen. Ben is zichtbaar geroerd en bedankt alle leden van het bestuur. Nadat Petra een bloemetje krijgt overhandigd gaat Jolanda weer over tot de orde van de vergadering. 7. Rondvraag en Sluiting. Bob geeft aan dat er nog enkele dameshorloges te koop zijn voor 70 en men kan deze na de vergadering bij hem kopen. Albert Eeftink verzoekt het bestuur te onderzoeken of het de mogelijk kan geven om een forum op onze internetsite in te richten waar leden vrij gebruik van kunnen maken voor vragen en dergelijke. Bob geeft aan dit met Rob te zullen overleggen. Jaap de Hoog vraagt aan het bestuur of er een wijziging in beleid is tenaanzien van de deelname aan ritten/tours die door andere instanties zijn georganiseerd anders dan ons eigen bestuur, met als neveneffect dat er andere merken/types auto s deelnemen. En als het antwoord ja zou zijn hij dat zou betreuren. Jolanda geeft aan dat dit een rally is georganiseerd door derden, voorwaarde is dat je deelneemt met een classic car, daar onze Z1 tot de klassiekers behoord kunnen wij hieraan deelnemen. Er zijn leden die onze andere leden graag eens hun andere klassieke auto willen laten zien of gewoon mee willen rijden. Omdat wij als club de stelregel hebben dat we ritten van de Z1 club altijd met een Z1 rijden kunnen we op deze manier toch voldoen aan de wensen zonder dat we onze eigen regels overtreden. Roland Vet vraagt het bestuur op de hoogte te zijn van het feit dat de statuten aangeven dat het benoemen van een nieuw bestuurslid ruim voor de ALV aan de leden moet worden voorgelegd ter toestemming en dat eventuele kandidaten de kans moeten krijgen zich aan te melden voor de vacante functie? Jolanda geeft aan dat het bestuur de inhoud van de statuten kent maar dat gezien het feit dat een voorzitter voldoende kennis dient te hebben van de lopende zaken het wenselijk was iemand uit het huidige bestuur te benoemen dan te gaan volgens de vastgelegde procedures en buitenstaanders op te roepen en hen te verzoeken zich aan te melden. Bart vraagt het bestuur om aan leden die zich hebben ingeschreven voor een evenement dat door omstandigheden niet kan door gaan dit ook tijdig te melden. Jolanda geeft aan dat wij als bestuur hier zorgvuldiger mee om zullen gaan in de toekomst. Niets meer aan de orde zijnde sluit Jolanda Pister de vergadering en dankt een ieder voor zijn aanwezigheid, en nodigt de leden uit om samen met het bestuur op het nieuwe jaar te toasten. Meerkerk, 22 januari 2006, Cock Moerkerk, secretaris

6 JAARVERSLAG BMW Z1 club 2005 Op grond van onze statutaire bepalingen legt het bestuur, thans over het zesde verenigingsjaar verantwoording af over het gevoerde beleid. Zoals u weet bestaat de BMW Z1 club voor alle Nederlandse en Belgische Z1 eigenaren die tot doel hebben het deelnemen aan tourritten, het uitwisselen van technische kennis en ervaringen, het voordeel van een collectieve autopolis of gewoon voor de gezelligheid van de clubleden onderling. Onze club heeft een stabiel jaar doorgemaakt nadat begin 2005 Wim Kamer het bestuur versterkte is er met veel energie gewerkt aan een leuk programma voor Het bestuur is gelukkig met de opkomst van leden bij alle activiteiten die zijn georganiseerd in Natuurlijk zouden er soms meer equipes kunnen deelnemen aan een tour maar in een tijd dat veel verenigingen last hebben van een gebrek aan enthousiasme en inzet door leden hebben onze leden relatief vaker deelgenomen aan het organiseren van activiteiten. Een korte recapitulatie van de activiteiten door leden in het afgelopen verenigingsjaar, In januari werd een drukbezochte ALV georganiseerd waar ruim 100 aanwezigen elkaar een goed verenigingsjaar toe wensten. De dag was een mooie start van een goed Z1 jaar! In april was de eerste activiteit ná de ALV n.l. de technische dagen op 2 en 3 april waarin wij in zeer fraai voorjaarsweer en in de fraaie ambiance van the Gallery deze keer minder leden mochten ontvangen dan andere jaren. Naast de vertrouwde werkzaamheden door de firma Hoffmann en Auco werd er een video vertoond over het ontstaan van de Z1. De aldaar verreden rit die door Bob Halsema was uitgezet werd ook door de leden ervaren als een leuke aanvulling op deze jaarlijks terugkerende clubactiviteit. Voor de dames was er dit jaar voor het eerst een leuke activiteit, er werd een workshop gehouden over het vervaardigen van sierraden. De gastvrijheid van the Gallery is wederom zó goed bevallen dat wij ook dit jaar daar de technische dagen organiseren. Op 21 en 22 mei gingen er maarliefst 31 Z1 s naar de Ardennen. Guus en Monica Keder hebben zich ontpopt als prima organisatoren van dit soort evenementen en dit belooft wat voor de toekomst. Als we het verslag nalezen spreekt iedereen in superlatieven over de wijze waarop zij deze twee dagen hebben ingevuld. Natuurlijk komt dit mede door de mooie omgeving maar Petra spreekt in haar verslag over de fraaie roadmaps met bolletje/pijltje, gereserveerde parkeerplaatsen en een rondleiding in een brouwerij! Kortom een TOP weekend! Chapaeu Guus en Monica! 26 juni reden 22 Z1 s naar het mooie Overijssel voor een rit met Theo en Christina Polman. Het verslag van deze dag spreekt over een zeer leerzame rondleiding in de kassen van Theo en Christina waar maar op jaarbasis bijna 20 miljoen komkommers worden geteeld. Natuurlijk werd er ook gereden en diverse leuke bezienswaardigheden aangedaan. Wim spreekt in zijn verslag zijn dank uit voor deze geslaagde tour! Van 11 tot 19 juni vertrokken 24 equipes naar het Schotse Perth. Jolanda en Patrick hebben daar een enorme prestatie neergezet door zoveel mooie ritten te organiseren en zoveel leuke dingen te doen dat je bijna niet kunt voorstellen dat dat in één week past. Na een heftige bootreis waarbij menig Z1 lid groen aan de andere zijde van de plas aankwam was het één groot feest! Mooi hotel met heerlijk eten, mooie ritten over zalige wegen met heerlijke bochten! Kortom het waren 9 heerlijke dagen waarop naast Z1 plezier de onderlinge band met elkaar weer is gegroeid! Bedankt Jolanda! Op zondag 31 juli organiseerde vader en zoon van Beek een leuke rit in en om Barneveld. Op het familiebedrijf werd een lesje heftruckrijden gedemonstreerd en natuurlijk ook gereden door het fraaie landschap die de Veluwe ons biedt. Over de Veluwe rijdt een stoomtram en aan de remise werd een bezoek gebracht. Het verslag van Bob spreekt voorts nog over een heerlijke BBQ feest tot slot. Kortom ook weer een echte Z1 dag met veel tevreden deelnemers, bedankt vader en zoon! Op vrijdag 26 tot en met zondag 28 augustus gingen 28 equipes naar het Duitse Usslen in het fraaie Sauerland. Wim en Son en Riesj en Cock hebben vanwege hun voorliefde voor dit gebied een heerlijk weekend georganiseerd waarin met erg fraai weer werd gereden langs kastelen en stuwmeren. De

7 verslagen spreken van een erg goed georganiseerde reis met veel gezelligheid en mooi weer! De nazomerrit van 2005 was een echte superrit mede door de onderlinge pret. Alleen Cees Schwankhaus heeft nu een nieuwe kleur op zijn Z1, modderbruin! De verslagen van Caroline en Roland spreken weer in superlatieven, bedankt organisatie! Op 17 en 18 september hebben Ron en Alet en Herman en Trudy een leuk weekend georganiseerd in het Sallandse. Een van de deelnemende equipes was 25 jaar getrouwd en dat maakte het weekend extra feestelijk. Het hotel van Ron had een echte bruidssuite met bubbelbad en het paar werd zo extra verwend! Er werd lekker gegeten, gereden en gegolfd kortom een echte Z1 weekend. Het verslag van Roland en Merel sprak alleen maar lovende woorden over deze organisatie! Bedankt! Op 25 september was er nog de bijeenkomst op Zandvoort. Deze dag stond in het teken van de clubspecials en onder de bezielende leiding van Bob Halsema werden verschillende sessies gereden op het circuit. Er waren weer voldoende liefhebbers af gekomen op deze dag al dan niet met Z1. Het verslag van vader en zoon van Beek vertelt ons dat er die dag door Bob is bewezen dat je met een Z1 met rokende banden door de bocht kan! Naast alle gezamenlijke activiteiten is het bestuur ook regelmatig bij elkaar geweest. Het bestuur bestaande uit Ben als voorzitter, Bob als penningmeester, ondergetekende als secretaris, Jolanda en Wim als organisatoren van evenementen en PR. Naast de ALV zijn wij nog een aantal keren samengekomen om inhoud te geven aan ons beleid. In februari kwamen wij samen in Vught, in april tijdens de technische dagen, tijdens de trio naar Schotland in juni, eind juli in Weert, eind augustus in Usslen en tenslotte eind november weer in Vught. Tussentijds hielden wij contact met elkaar via mail en telefoon en aan het einde van 2005 mogen wij vaststellen dat dit verenigingsjaar prettig is verlopen. Uw secretaris heeft ook deelgenomen aan de FNBC vergaderingen om aldaar de belangen voor de Z1 club te verdedigen. In 2005 is de FNBC weer heropgericht met een nieuw bestuur en staan alle activiteiten momenteel op een hoog niveau! Wij zullen deze vergaderingen blijven bijwonen en daar waar mogelijk blijven opkomen voor uw en onze belangen. Voor het jaar 2006 is uw bestuur alweer druk aan het organiseren. Er wordt met vernieuwd elan gewerkt aan de organisatie van tal van evenementen met als hoogtepunt de reis naar Zuid Engeland in juni a.s. Wij zullen per kwartaal een nieuwsbrief digitaal naar de leden versturen welke wij met veel zorg zullen samenstellen om de professionaliteit maar zeker ook de gezelligheid van en in onze vereniging te benadrukken.voor het goed kunnen functioneren als bestuur is het noodzakelijk om voldoende input te ontvangen van de achterban. U bent van harte welkom uw punten te communiceren liefst via en in voorkomende gevallen via de traditionele post. Het bestuur is van mening met dit verslag u voldoende informatie te hebben verstrekt over het gevoerde beleid en dankt u voor het in haar gestelde vertrouwen. Namens het bestuur, Cock Moerkerk secretaris

8 BMW CLUB NEDERLAND Zuid Engeland tour 2006 Met Brighton als highlight! 7 daagse reis naar Arrundel in West Sussex Met de Eurotunnel van Calais naar Folkstone Van zondag 11 juni tot en met zaterdag 17 juni overnachtingen in het beste Hilton hotel van het zuiden Zowel ontbijt als diner inbegrepen inclusief halve fles wijn p/persoon Schitterende kamers met zwembad/heathclub én eigen golfbaan Onvergetelijke routes door Zuid Engeland Bezoek aan Brighton, The Royal Pavilion en de Pier! Momenteel zijn er 25 standaard kamers gereserveerd Extra bagagebus is beschikbaar! Het pakket genoemd als hierboven kost 2.595,- per equipe! De aanbetaling is 1.250,- per equipes en dient voor 15 februari 2006 te zijn bijgeschreven op bankrekening met nummer ten name van BMW Z1 Club Events te Garderen. Het restant dient te zijn bijgeschreven op 15 april 2006 op dezelfde bankrekening. Bij beide overschrijvingen graag vermelden Zuid Engeland tour Zodra de aanbetaling binnen is, is de inschrijving definitief. Bij late en/of uitblijven van de betaling vervalt de inschrijving. Na ontvangst van de betaling ontvangen de deelnemers verdere informatie over het hotel, de deelnemers ed. Het inschrijfformulier kan op de ALV worden ingevuld en direct worden aangeboden aan de organisatie óf worden verstuurd per post naar Cock Moerkerk, De Achterste Singel 11, 6002 ND te Weert. Dit dient dan wel vóór 15 februari te geschieden. Voor vragen graag mailen naar Er zal een bagage bus vertrekken voor eventuele golftassen en één extra tas per equipe. De organisatie zal streven naar ophaalpunten door het land maar zal dat bekendmaken kort voor vertrek.

9 BMW CLUB NEDERLAND Zuid Engeland tour 2006 Met Brighton als highlight! Inschrijfformulier Familienaam voornaam 1 e voornaam 2 e Adres Postcode Woonplaats Vaste telefoon Mobiele telefoon Kenteken Z1 Kleur Navigatie ja/nee Kledingmaat 1e deelnemer 2 e deelnemer Dieetwensen 1 e deelnemer 2 e deelnemer Denk aan: * Geldig paspoort beide deelnemers * Groene kaart Z1 * Eventueel Engelse ponden voor de reis LET OP!! De BMW Z1 Club kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook ontstaan tijdens deze reis. U dient zelf zorg te dragen voor een reis/annulering/casco verzekering

10 2006, We gaan nogmaals met de Z1 Club naar De Eifel Wat, waar en wanneer: - donderdag 28 september t/m zondag 1 oktober daagse reis - 3 overnachtingen in een hotel - 3 keer ontbijt en diner - ontvangst ergens in Limburg - schitterende routes (niet inbegrepen: alle drankjes en overige uitgaven) De prijs voor dit weekend is maar 298,= euro per equipe, op basis van twee personen op een tweepersoonskamer. Inschrijven kan tot maar vol is vol. We hebben maximaal 35 kamers. Wij verblijven in het Waldhotel Waldeck, Baybachtal 37, D Burgen/Mosel. Het telefoonnummer is Wilt u meer informatie over het hotel kijk dan op Graag een aanbetaling van 100,= per equipe op rekeningnummer t.n.v. BMW Z1 CLUB EVENTS, te Garderen, onder vermelding van: BMW Z1 Eifelweekend Het restant van 198,= euro ontvang ik graag voor 1 augustus 2006 op dezelfde rekening. De aanbetaling dient uiterlijk op de bovengenoemde rekening te zijn bijgeschreven. De inschrijving is definitief na ontvangst van de aanbetaling en het inschrijvingsformulier. Bij annulering na 1 juli 2006 is in ieder geval de aanbetaling verschuldigd. Het overige zal onder inhouding van gemaakte kosten terug betaald worden.

11 INSCHRIJFFORMULIER Eifelweekend 28 sept. t/m 1 okt REIS: Soort Reis: Auto excursiereis Bestemming: Burgen/Eifel/Duitsland Vertrek: donderdag 28 september 2006 Retour: zondag 1 oktober 2006 Reissom: 298,= per equipe PERSONALIA: Naam Hoofdboeker:... Geboortedatum: Naam Passagier:... Geboortedatum: Adres:.. Postcode: Plaats:.. Telefoonnummer: AUTO: Merk: BMW Z1 Kleur: Kenteken:. OVERIG - U dient zelf zorg te dragen voor: reis/annulerings/autoverzekering, - U bent bekend met de regels van de club en zal deze ook naleven, - De club en het bestuur kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor enige, materiele of persoonlijke schade, - Heeft u om medische redenen een afwijkend dieet, geef het door. ONDERTEKENING 2006_ DATUM Formulier opsturen naar het secretariaat zoals boven vermeld.

12 Workshop HUIDVERZORGING tijdens de Technische Dagen 2006 Locatie: Brummen Datum: TD 2006 zaterdag/zondag Tijd: Inhoud: geen doecursus, maar veel tips en informatie over de dagelijkse huidverzorging! O.a.: -Hoe, wanneer en met welk product verzorg ik mijn huid? -welk merk is voor mijn huid geschikt? -en nog veel meer. Neem pen en papier mee. Ex schoonheidsspecialiste Gina Hilkman, heeft 14 jaar n huidverzorging instituut gerund vlakbij Amsterdam. Ze heeft diverse workshops gegeven, statigere s opgeleid en demonstraties op vakbeurzen gegeven. Indien je deel wenst te nemen ontvang ik graag een voor 1 april 2006 met de volgende gegevens: 1/ Vermeld bij onderwerp: workshop huidverzorging 2/ Voor en achternaam 3/ Welke dag je de workshop wenst te volgen, zaterdag of zondag Mijn adres is

13 VERSLAG ALGEMENE LEDENVERGADERING 22 JANUARI Gelukkig hebben wij ook dit jaar weer kunnen constateren dat de meeste leden zich betrokken voelen met de club en de opkomst was dan ook weer groot. Wij denken dat een ieder die aanwezig was het weer als een nuttige en gezellig middag hebben ervaren en als bestuur kunnen wij slechts de hoop uitspreken dat die leden die niet zijn geweest volgend jaar ook aanwezig zullen zijn. het bestuur Beelden zeggen meer dan tekst dus:

CLUB NEDERLAND. Foto s gemaakt tijdens de ALV van 21 januari Deze nieuwsbrief doen wij u digitaal toekomen. Reacties graag naar

CLUB NEDERLAND. Foto s gemaakt tijdens de ALV van 21 januari Deze nieuwsbrief doen wij u digitaal toekomen. Reacties graag naar BMW CLUB NEDERLAND Foto s gemaakt tijdens de ALV van 21 januari 2007 JAARGANG NR. 8 JANUARI 2007 IN DIT NUMMER 1. Bestuur info 2. Notulen ALV 21 januari 2007 3. Jaarverslag 2006 zoals voorgelezen tijdens

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering

UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering 1 UITNODIGING Alopecia voorjaarsconferentie en algemene ledenvergadering Kwaliteit van leven met haarverlies Zaterdag 11 april 2015 van 10:00 uur tot 16.30 uur Locatie: De Landgoederij, Camminghalaan 30,

Nadere informatie

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten,

Beste mensen, We hopen je weer te zien bij de reis naar Melun en omgeving. Met vriendelijke groeten, Beste mensen, Met trots presenteren wij ons programma voor de reis naar Melun (Région Ile-de-France- Fontainebleau). We zijn erin geslaagd een afwisselend programma samen te stellen. Net als vorig jaar

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T.

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T. Inleiding. In de praktijk is gebleken dat voor goed bestuur van de BMW Roadster club, de statuten laatstelijk gewijzigd bij akte van 4 maart 2016 op sommige

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Doel van de vereniging: Het doel van de vereniging is om eenieder die dat wil, deel te laten nemen aan fietstoertochten in groepsverband in de omgeving van Putte en daarbuiten,

Nadere informatie

Rally Le Mans woensdag 15 juni - zondag 19 juni 2016

Rally Le Mans woensdag 15 juni - zondag 19 juni 2016 Rally Le Mans woensdag 15 juni - zondag 19 juni 2016 VIJF DAGEN ULTIEM AUTO AVONTUUR RONDOM DE 24 UUR VAN LE MANS. Rally Le Mans Vijf dagen ultiem autoavontuur rondom de 24 uur van Le Mans. Op woensdagmiddag

Nadere informatie

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen

Ledenkorting: De ledenkorting bij evenementen geldt per equipe Een equipe bestaat minimaal uit één betalend lid en uit maximaal 2 personen Bestuursleidraad MX-5 Owners d.d. december 2016 De bestuursleidraad is een aanvulling op de statuten en wordt toegelicht tijdens de ALV. In deze bestuursleidraad wordt tevens verwezen naar beleidsstukken

Nadere informatie

LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY

LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY LANG WEEKEND 15-18 AUGUSTUS 2014 HEALEY & GOLF Zijn de Healey en golf uw passie? Wij willen deze twee combineren in de eerste Healey golfreis. In vier dagen tijd spelen wij op drie prachtige golfbanen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS. Lidmaatschap en contributie HUISHOUDELIJK REGLEMENT BOFA BOSSCHE FILM AMATEURS Vastgesteld in de ledenvergadering van 2 februari 2015 Artikel 1. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Artikel 2. Lidmaatschap

Nadere informatie

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden!

Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober Eric heet iedereen welkom. De opkomst is groot, ongeveer 50 leden! Algemene ledenvergadering V.C.Z. 14 oktober 2013 Aanwezig bestuur: Dick Hein, Geert Bosscher, Eric Oosterhof (vz), Ina van Goor, Muriël Daal, Jetta Boer en Marit Schoemaker-Ruinemans Afwezig bestuur: Ilse

Nadere informatie

Lamoraal van Egmondgroep

Lamoraal van Egmondgroep Lamoraal van Egmondgroep Bezoekadres: Doplaan 4 1442 XZ PURMEREND Postadres: Rietsingel 53 1441 NM PURMEREND Telefoon clubhuis: 0299-414322 email: info@scoutingpurmerend.nl Beste meneer,mevrouw, Onlangs

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DIEPENVEENSE SPORTCLUB D.S.C. HUISHOUDELIJK REGLEMENT OMNI DEFINITIEF GOEDGEKEURD DOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 14 NOVEMBER 2012 December 2012 D I E P E N V E E N S E S P O R T C L U B ( DSC )

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde

Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Huishoudelijk reglement De 3 e Ronde Inhoud Artikel 1 - De vereniging Artikel 2 - Het lidmaatschap & contributie Artikel 3 - ingang en beëindiging artikel 4 - Betaling contributie Artikel 5 - Activiteiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito

Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Huishoudelijk Reglement der Utrechtse Studievereniging voor Cognitieve Kunstmatige Intelligentie Incognito Als vastgesteld door de ALV op 28 februari 2011 Begripsbepaling De vereniging - De Utrechtse Studievereniging

Nadere informatie

Club van 50. Informatieboekje

Club van 50. Informatieboekje Inhoud Onderwerp Bladzijde De Club van 50 3 Inschrijfformulier Club van 50 5 Reglement Club van 50 7 2 Club van 50 Wat is de Club van 50 en wat doet de Club van 50? Voor veel mensen die V.V. Stellendam

Nadere informatie

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur

Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Nieuwsbrief jaargang 30 nr. 4 23 april 2013. Enkele datums voor de komende maanden: Vrijdag 26 apr. Spreekuur wijkagent en ouderadviseur Zondag 28 apr. Oranje Bingo Vrijdag 10 mei Spreekuur wijkagent en

Nadere informatie

- Huishoudelijk Reglement -

- Huishoudelijk Reglement - - Huishoudelijk Reglement - Studievereniging SEC Sociologisch EpiCentrum Algemene bepalingen ART. 1 1. Behoudens de wettelijke bepalingen en het bepaalde in de statuten worden de inwendige aangelegenheden

Nadere informatie

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur!

Steun uw IJsvereniging in Tiel, wordt lid of donateur! Seizoen 2003-2004 PINGUÏN NIEUWS Hierbij ontvangt u onze alweer onze 3 e nieuwsbrief. Deze verspreiden we dit jaar onder alle leden, de vrijwilligers, donateurs (en onze oud leden). Vorig jaar was de nieuwsbrief

Nadere informatie

woensdag 14 juni - zondag 18 juni

woensdag 14 juni - zondag 18 juni woensdag 14 juni - zondag 18 juni 201716 woensdag 14 juni - zondag 18 juni 2017 Vijf dagen ultiem auto-avontuur rondom de 24 uur van Le Mans. GT Rally presenteert, in samenwerking met Lex Classics, Rally

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009

14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 VERENIGING VAN OUD FOKKER EMPLOYÉS 14 de JAARGANG NR 46. Zomer 2009 INDIEN ONBESTELBAAR S.V.P. RETOUR: Kootwijkstraat 135 / 2573 XM Den Haag ===============================================================

Nadere informatie

woensdag 6 september - zaterdag 9 september 20171

woensdag 6 september - zaterdag 9 september 20171 woensdag 6 september - zaterdag 9 september 20171 woensdag 6 september - zaterdag 9 september 2017 Vier dagen ultiem auto-avontuur rondom Goodwood Revival. GT Rally presenteert, in samenwerking met Louwman

Nadere informatie

L I O N S C L U B N I J M E G E N LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari programma

L I O N S C L U B N I J M E G E N LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari programma L I O N S C L U B N I J M E G E N 2 0 16-2 0 17 LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari 2017 programma Dinsdag 20 december 2016 18.00 uur, Lions Kerstviering, partners welkom Zondag 8 januari

Nadere informatie

Oldtimerclub Retro Drivers

Oldtimerclub Retro Drivers Oldtimerclub Retro Drivers Internationale vereniging voor eigenaars van klassieke automobielen en motoren Merksplas, postdatum Wie zijn wij Oldtimerclub Retro Drivers is een vriendenclub ontstaan uit een

Nadere informatie

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering

S.V.H.A. - verslag van de Algemene Ledenvergadering Datum : maandag 12 oktober 2015 Tijd : 20:00u - 22:00u Aanwezig : geschat aantal aanwezige leden 50, waarvan 24 ingetekend; 7 bestuursleden 1. Opening De voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016

Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Notulen 36 e ALV Veenshuttle op 31 maart 2016 Aanwezig: volgens presentielijst 23 leden 1. OPENING De voorzitter opent om 19:30u in sporthal De Phoenix de Algemene Leden Vergadering en heet alle aanwezigen

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010

Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Inschrijfformulier seizoen 2009-2010 Naam : Voornaam : Adres : Postcode/woonplaats : / Telefoonnummer : / Mobiel: Geboortedatum : / E-mail adres Geslacht : M / V* *doorstrepen wat niet van toepassing is.

Nadere informatie

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl:

Hoewel de programma s inhoudelijk op diverse programma onderdelen verschillen, zijn de belangrijkste onderdelen wel gelijk, nl: Beste ouders/verzorgers 3 e klas, Het schooljaar vordert rap, en inmiddels is het tijd om het leukste onderdeel van de schoolcarrière van uw kind aan te mogen kondigen de buitenland reis! Dit jaar zullen

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

GT Weekend GT WEEKEND. TWEE DAGEN RIJDEN VANUIT KASTEEL ENGELENBURG MET EEN PRACHTIGE ROUTE OVER DE VELUWE, ACHTERHOEK EN DUITSLAND

GT Weekend GT WEEKEND. TWEE DAGEN RIJDEN VANUIT KASTEEL ENGELENBURG MET EEN PRACHTIGE ROUTE OVER DE VELUWE, ACHTERHOEK EN DUITSLAND GT Weekend zaterdag 15 oktober - zondag 16 oktober 2016 TWEE DAGEN RIJDEN VANUIT KASTEEL ENGELENBURG MET EEN PRACHTIGE ROUTE OVER DE VELUWE, ACHTERHOEK EN DUITSLAND GT Weekend Twee dagen rijden over de

Nadere informatie

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu.

Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Statuten, club- en huishoudelijk reglement Biljartvereniging De Vette Keu. Artikel 1; Naam De vereniging draagt de naam Biljartvereniging De Vette Keu en is opgericht op 1 juni 2017 te Asten voor onbepaalde

Nadere informatie

Verslag Hosinsul Seminar Schotland 2013

Verslag Hosinsul Seminar Schotland 2013 Verslag Hosinsul Seminar Schotland 2013 Hoe trots kan je zijn als je door een Grandmaster ( Peter Harkess IX Dan) wordt uitgenodigd om Hosinsul seminars te komen geven in Schotland. Ik kan je zeggen heeeeeeeeeeeeel

Nadere informatie

D E V R I E N D E N K R A N T

D E V R I E N D E N K R A N T J a a r g a n g 2, n u m m e r 8 D E V R I E N D E N K R A N T S e p t e m b e r 2 0 0 9 IN DEZE NIEUWSBRIEF VAN ONZE VOORZITTER JUBILEUMRECEPTIE EEN PAAR FOTO S NIEUW VOORZITTER JEUGDCOMMISSIE REGELING

Nadere informatie

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017

VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 VvP NIEUWSBRIEF Jaargang 03, Jaar 2017 22e Algemene Ledenvergadering bij Avila op 23 Februari 2017 Dit jaar wordt onze jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) wederom in het Koetshuis van het Avila

Nadere informatie

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid!

Wij gaan voor een goede, sterke zwemvereniging op Zuid! Samen in de nieuwe vereniging springen hopen we te realiseren op 1 januari 2016. Al de stukjes hopen we dan passend te hebben. Spannend en uitdagend! Een proces waar we steeds proberen beide verenigingen

Nadere informatie

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Naam... Adres... Postcode Woonplaats... Datum: dag maand jaar Uitnodiging Algemene Ledenvergadering <naam VvE> kluis Formulieren en voorbeelddocumenten Voorbeelddocumenten voor de opstart van uw VvE 1: uitnodiging Algemene Ledenvergadering Naam..................... Adres..................... Postcode Woonplaats.....................

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Lidmaatschap, toelating

Nadere informatie

GT Weekend zaterdag 9 april - zondag 10 april 2016

GT Weekend zaterdag 9 april - zondag 10 april 2016 GT Weekend zaterdag 9 april - zondag 10 april 2016 TWEE DAGEN RIJDEN DOOR HET LIMBURGS HEUVELLAND, DE ARDENNEN EN DE EIFFEL. GT Weekend Twee dagen rijden door het Limburgs Heuvelland, de Ardennen en de

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief januari 2011 nr.68 Pagina 1 van 5 Nieuwsbrief nr. 68 jaargang 7 januari 2011 Hallo allemaal, Om te beginnen wil de redactie van de nieuwsbrief jullie een goed, gezond en sportief 2011 wensen. We hopen dat alle goede voornemens uit gaan

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010

MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 MotorRijvaardigheidsVakantie Tsjechië 2010 In het jaar 2010 zullen er 3 MRV s naar Tsjechië plaatsvinden op de volgende data: reis A, van zaterdag 1 mei t/m zaterdag 8 mei 2010 (7 overnachtingen) reis

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF VAN DE BMW Z1 CLUB APRIL 2017

NIEUWSBRIEF VAN DE BMW Z1 CLUB APRIL 2017 NIEUWSBRIEF VAN DE BMW Z1 CLUB APRIL 2017 Beste Leden Het Z1 seizoen is inmiddels van start gegaan met de openingsrit WaterReijk Nederland op zondag 26 maart jl.. Onze rijdende report heeft hiervan een

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen.

dat ouders vaak afspraken maken om hun kinderen bij elkaar thuis te laten spelen. CP7 Vrije tijd In Nederland zijn veel kinderen lid van een sportclub of een andere club zoals bijvoorbeeld een knutselclu Maar het is ook heel gewoon dat kinderen na schooltijd bij elkaar thuis spelen.

Nadere informatie

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur.

Notulen van Vergadering van eigenaars, gehouden dinsdag 11 maart 2014, aanvang 19:30 uur. Notulen 1. Opening en vaststelling aanwezige stemmen De voorzitter van de vergadering opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom. Vanavond zijn 30 van de 52 stemmen aanwezig dan wel per

Nadere informatie

Olivijn Nieuwsbrief 1

Olivijn Nieuwsbrief 1 Olivijn Nieuwsbrief 1 Jaargang 4 30-8-2013 www.olivijn.almere-speciaal.nl De tweede editie van de nieuwsbrief Belangrijke data voor de komende periode: Donderdag 26 september 10 minuten gesprekken Woensdag

Nadere informatie

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING VAN ZIEKENHUIS INSTRUMENTATIETECHNICI HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen In dit reglement kunnen verwijzingen staan in de mannelijke persoonsvorm, maar hier dient men ook de vrouwelijke

Nadere informatie

Beste Veteranen ruiter

Beste Veteranen ruiter Beste Veteranen ruiter Slabroek is een van de mooiste natuur gebieden van Nederland. Op deze Unieke locatie wordt voor de eerste keer een veteranen jumping georganiseerd ism de menvereniging. De organisatie

Nadere informatie

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering.

Bestuur Algemeen Artikel 3 Het bestuur is verantwoording verschuldigd aan de algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vereniging Aziatische Sporten 'Arashi' Leden Rechten Artikel 1 1. De rechten van de student-leden en niet-student-leden zijn: a. het bijwonen van de algemene ledenvergadering met

Nadere informatie

Toerweekend 10 t/m 13 Juni

Toerweekend 10 t/m 13 Juni Toerweekend 10 t/m 13 Juni Het toerweekend staat in 2010 gepland van donderdagavond 10 t/m zondag 13 juni. Dit jaar heb ik als toerbestemming m n oog laten vallen op de vulkaaneifel. In tegenstelling tot

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden

Huishoudelijk Reglement. 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden Huishoudelijk Reglement 1 Explicitering van de rechten en plichten van leden 1.1 Leden hebben de hierna te noemen rechten en plichten. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten

Nadere informatie

Word nu lid van de Stomavereniging

Word nu lid van de Stomavereniging Word nu lid van de Stomavereniging sterker met stoma door jouw ervaring te delen Sterker met Stoma door jouw ervaring te delen Elke De stomazorgwijzer heeft mij inzicht gegeven in de kwaliteit van de stomazorg

Nadere informatie

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg.

Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Notulen Algemene Ledenvergadering RRAF 2 016 op 12 maart 2016 Museum Wolfsburcht, Perzikstraat 9 in Wijk en Aalburg. Aanwezig : Jan den Hartog, Rolf Blei, Hans Schuttenbeld, Egbert Wits, Kees Kuijpers,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay

Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Huishoudelijk reglement A.S.V.Gay Algemene bepalingen Artikel 1 algemeen 1. De vereniging: Amsterdamse Studenten Vereniging Gay (A.S.V.G.), statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave:

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011. Inhoudsopgave: HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de ABvC: februari 2011 Inhoudsopgave: 1. Leden en hun Verplichtingen 2. Beëindiging lidmaatschap 3. Algemene Leden Vergadering 4. Bestuur 5. Commissies 6. Handboek voor de Counsellor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rij- en Jachtvereniging DE KEMPEN DE LEDEN ART. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Aanmelding voor het lidmaatschap Degene die als lid van de vereniging wil toetreden maakt dit

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF APRIL 2004. Netwerk Brandweervrouwen LEDENVERGADERING

NIEUWSBRIEF APRIL 2004. Netwerk Brandweervrouwen LEDENVERGADERING NIEUWSBRIEF APRIL 2004 Netwerk Brandweervrouwen LEDENVERGADERING We kunnen terugkijken op een goede ledenvergadering met zeer betrokken leden. In deze nieuwsbrief geven we een korte impressie van een aantal

Nadere informatie

DE VIJFDAAGSE SCHAAKWEEK

DE VIJFDAAGSE SCHAAKWEEK Stichting PPL en schaakvereniging Bloemendaal kondigen u aan: DE VIJFDAAGSE SCHAAKWEEK NAAR POLEN Schaakweek naar Polen, 2009 1 Van woensdag 3 juni t/m zondag 7 juni gaan we, samen met de hulporganisatie

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 18 Mei 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 15 leden en 5 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

Inschrijfformulier, tevens contract met algemene voorwaarden, en motivatieformulier.

Inschrijfformulier, tevens contract met algemene voorwaarden, en motivatieformulier. Inschrijfformulier, tevens contract met algemene voorwaarden, en motivatieformulier. Ja, ik wil deelnemen aan de academische studiereis van de studievereniging van Staats- en Bestuursrecht Res Publica

Nadere informatie

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht.

Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering Dartvereniging Marktzicht. Notule Bijzondere Algemene ledenvergadering 05-03-2010 Dartvereniging Marktzicht. De voorzitter opent de vergadering heet een ieder welkom en vraagt de aanwezige de presentielijst te tekenen. 2. Deponering

Nadere informatie

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet.

.. Keert de wal het schip en breekt nood de wet. Ontwerp-huishoudelijk reglement van de Jawa/Cz Club Nederland Op grond van artikel 20 van de statuten. Toelichting: Alhoewel een huishoudelijk reglement niet lijkt te passen bij een vereniging die als

Nadere informatie

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement

Huishoudelijke reglement DV Sapphire. Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement Dansvereniging Sapphire Huishoudelijke regelement 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder de vereniging: Dansvereniging Sapphire het bestuur: het bestuur van de vereniging de algemene ledenvergadering:

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Break Stars

Huishoudelijk Reglement Break Stars Huishoudelijk Reglement Break Stars Goedgekeurd op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2009 1.ALGEMEEN Art 1.1.Ieder lid wordt geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en na te

Nadere informatie

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot.

Inschrijfformulier. Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Inschrijfformulier Aan : Amsterdam, Geachte, Wij willen u allereerst danken voor uw interesse in Kindercentrum Moedersschoot. Als bijlage treft u een overzicht van de procedure voor de aanmelding van uw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE HUISHOUDELIJK REGLEMENT BADMINTONVERENIGING THE FLYING SHUTTLE Artikel 1. De Leden 1.1 Het lidmaatschap van de badmintonvereniging kan (met inachtneming van het gestelde in art. 1.2) verkregen worden door

Nadere informatie

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND

Nieuwsbrief DANKWOORD GWK IEDEREEN FANTASTISCH GEDAAN EN GEFELICITEERD! NIEUWE KLEDING BRAINSTORMAVOND ds Januari 2014 30 Nieuwsbrief www.aquapoldro.nl Bij de afdeling wedstrijdzwemmen van Aquapoldro kan iedereen op zijn eigen niveau meedoen aan wedstrijden. Of je nu ambities hebt om deel te nemen aan Gelderse

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement U.S.D.V. U Dance Huishoudelijk reglement van de Utrechtse StudentenDansVereniging U Dance, zoals bedoeld in artikel 12 van de statuten. Artikel 1 Algemene Bepalingen 1. De in dit

Nadere informatie

Vereniging voor senioren

Vereniging voor senioren Vereniging voor senioren HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDVERENIGING Werkgebied Artikel 1 1. Het gebied waarbinnen de vereniging haar activiteiten uitoefent betreft hoofdzakelijk de regio Oost en Midden Brabant,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dartsvereniging De Stedendriehoek D.V.S. Apeldoorn. HUISHOUDELIJK REGLEMENT. 1. Bestuur. 1.1 Posities binnen het bestuur moeten zijn: Voorzitter, Secretaris, en Penningmeester.

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Programma BMW Arctic Driving Zweden 2010

Programma BMW Arctic Driving Zweden 2010 Programma BMW Arctic Driving Zweden 2010 Aankomst dag (1): 09:20 Vertrek vanaf Amsterdam Schiphol naar Oslo. KL1143 Vertrek Schiphol: 10:20. Aankomst Oslo: 12:10. 11:40 Aankomst Oslo. Transfer van Oslo

Nadere informatie

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG

Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG Recreatieve Schaatsvereniging Noord Limburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT CONFORM ARTIKEL 24 VAN DE STATUTEN RECREATIEVE SCHAATSVERENIGING NOORD-LIMBURG 1 e wijziging ALV 30 september 1998 2 e wijziging ALV

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012

HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 HUISHOUDELIJK REGLEMENT versie augustus 2012 Aanvragen/toekennen lidmaatschap Artikel 1 verzoek tot lidmaatschap Een verzoek om lidmaatschap van de vereniging wordt ingediend bij het secretariaat van de

Nadere informatie

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013

Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Verslag CDA Vrouwenberaad Noord-Holland 16 november 2013 Algemene Ledenvergadering van het CDAV Noord-Holland op zaterdag 16 november 2013 in Grand Café Mezza Luna te Castricum Welkom en overweging Door

Nadere informatie

Inschrijfformulier vraagouders

Inschrijfformulier vraagouders Inschrijfformulier vraagouders Persoonlijke gegevens Aanhef De heer Mevrouw De heer en mevrouw Gegevens ouder/verzorgen 1 Geboortedatum BSN Nationaliteit Straat + huisnummer: Postcode: Woonplaats: Telefoonnummer:

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

Informatieboekje vrienden van DWF

Informatieboekje vrienden van DWF SLIEDRECHTSE ZWEM- EN POLO VERENIGING DOOR WATER FIT Secretariaat: Ingeschreven bij de K.v.K. onder M.Lans nummer 40322393 Sportlaan 1 Opgericht 18 februari 1955 3364 AT Sliedrecht Aangesloten bij KNZB

Nadere informatie

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september.

Seizoen 2016/2017. Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 september. Seizoen 2016/2017 Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 1x gratis mee te trainen alvorens het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken.

Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Nieuwsbrief Avéna Zomer 2015 Beste leden, Bij deze ontvangen jullie de zomer editie van 2015. Met deze nieuwsbrief willen wij jullie graag op de hoogte brengen van diverse zaken. Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG SCHIJNDEL Deken Baekersstraat 10 5482 JH Schijndel - www.sksdeplu.nl T: 073-7502840 E: info@sksdeplu.nl

STICHTING KINDEROPVANG SCHIJNDEL Deken Baekersstraat 10 5482 JH Schijndel - www.sksdeplu.nl T: 073-7502840 E: info@sksdeplu.nl STICHTING KINDEROPVANG SCHIJNDEL Deken Baekersstraat 10 5482 JH Schijndel - www.sksdeplu.nl T: 073-7502840 E: info@sksdeplu.nl DE PLU GEGEVENS Achternaam Voornaam + voorletters Adres Postcode/ woonplaats

Nadere informatie