Constructieberekening Opbouw op bestaande aanbouw achterzijde woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Constructieberekening Opbouw op bestaande aanbouw achterzijde woning"

Transcriptie

1 Constructieberekening Opbouw op bestaande aanbouw achterzijde woning Werk: Ulvenhoutselaan MG Breda Opdrachtgever Fam Dijkstra Ontwerper: MdR Advies, ing. M. de Riet Constructeur MdR Advies, ing. M. de Riet A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

2 Inhoudsopgave Constructieberekening Inhoudsopgave Inleiding Gewichtsberekening Schuin dak bestaand Plat dak bestaand Dak aanbouw nieuw Vloer aanbouw nieuw Buitenwand bestaand Buitenwand opbouw nieuw Binnenwand aanbouw nieuw Fundering aanbouw bestaand Veranderlijke belastingen Stabiliteit Berekening windbelasting op zijgevel Berekening dakconstructie Balklaag Latei bestaande achtergevel Onderregel achtergevel nieuw Controle vloerconstructie Controleberekening bestaand dak Controleberekening bestaande balklaag nieuwe situatie Maximale funderingsdruk Maximale funderingsdruk bestaand Maximale funderingsdruk achtergevel tpv oplegging onderregel nieuw A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

3 Inleiding Het project betreft het plaatsen van een opbouw op een bestaande aanbouw bij een woning. In dit rapport de constructieve berekeningen die ten grondslag liggen aan de meegeleverde tekeningen dd met projectnummer De gegevens betreffende de bestaande situatie die voor deze berekening zijn aangeleverd zijn zeer summier. Op basis van enkele detailtekeningen zijn de constructieve elementen in de bestaande toestand bepaald. Deze maatvoering dient, zoals ook op de constructietekeningen aangegeven, in het werk te worden gecontroleerd waarbij zo nodig berekeningen opnieuw worden uitgevoerd. Hoogachtend, Ing M.T. de Riet MdR Advies A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

4 Gewichtsberekening Schuin dak bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking Pannendak + dakbeschot+ gordingen 0,68 TOTAAL 0,68 Plat dak bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking 18mm underlayment + afwerking 0,39 Draagconstructie Balklaag 75x200mm hoh 600mm 0,20 TOTAAL 0,59 Dak aanbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking 18mm underlayment + 80mm isolatie+ afwerking 0,43 Draagconstructie Balklaag 50x125mm hoh 600mm 0,08 TOTAAL 0,51 Vloer aanbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking 18mm underlayment + 100mm drukvaste isolatie PS20+ afwerking 0,36 Draagconstructie Balklaag 75x200mm hoh 600mm 0,20 TOTAAL 0,56 Buitenwand bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² 220mm metselwerk (of 2x110mm Spouwmuur metselwerk) 3,74 TOTAAL 3,74 Buitenwand opbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² 10mm stucwerk op 18mm Afwerking vezelcementplaat 0,45 A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

5 Draagconstructie 70x120mm hsb-wand, stijlen hoh 600mm, 100mm isolatie, 12.5mm DuraGyp 0,31 TOTAAL 0,77 Binnenwand aanbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² Metal Studwand MetalStud-wand MS mm gipsplaat aan beide zijden 0,27 TOTAAL 0,27 belasting bij wandhoogte van 2,46m in kn/m 0,66 Fundering aanbouw bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² Draagconstructie Stampbeton fundering + opgaand werk 6,08 TOTAAL 6,08 A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

6 Veranderlijke belastingen Op de constructies werken de volgende veranderlijke belastingen: Dakhelling 40,00 graden Personen en goederen 0,00 kn/m² Sneeuw: schuin dak Geen sprake van ophoping door dakvorm C1 = 0,8 (60-35)/30 = 0,53 Psn;rep = 0,70 Prep = Psn;rep x C1 = 0,37 Dakhelling 0,00 graden Personen en goederen 1,00 kn/m² Sneeuw: plat dak Geen sprake van ophoping door dakvorm C1 = 0,80 Psn;rep = 0,70 Prep = Psn;rep x C1 = 0,56 Personen en goed verdiepingsvloer 1,75 kn/m² A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

7 Stabiliteit Door het wegbreken van (een deel van) de bestaande achtergevel zou een probleem met de stabiliteit van de woning kunnen ontstaan. Op de begane grond echter is een groot deel van de achtergevel blijven staan. Deze kan de horizontale belastingen op de zijgevel opvangen. De enige vraag die rest is of de topgevel sterk genoeg is om de windbelasting vanuit de zijgevel naar dit deel van de achtergevel te herleiden. Hiertoe wordt gekeken of het bovenste deel van de zijgevel als losstaande muur voldoende sterk is om deze belasting zelfstandig op te nemen. Berekening windbelasting op zijgevel Maatgevende belastingen op buitenspouwblad Windbelasting Prep 0,368 kn/m² Maximale hoogte zijgevel ongeschoord 5,83 m Windbelasting Pd 2,14544 kn/m Berekening schuifsterkte buitenspouwblad Maximale windbelasting 2,79 kn/m naar binnen Bij doorsnede 1m geldt: b = 1000 mm h = 100 mm Fv;d = 2789,072 N γ M = 1,3 N'd = 6700 N A = mm2 fv;rep = 0,3 N/mm2 (metselwerk klasse B1) γ m = 1,8 fv;d = 0,17 EIS: Fv;d/(b*h) x 1/gM < 0,2 x (N'd/A) + fv;d Fv;d/(b*h) x 1/gM = 0,02 0,2 x (N'd/A) + fv;d = 0,18 DOORSNEDE VOLDOET A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

8 Berekening dakconstructie De nieuwe dakconstructie wordt loodrecht op de achtergevel opgelegd. Aangezien het grootste deel van de achtergevel op de verdieping wordt weggebroken dient hier een lateiconstructie te worden gemaakt. De dakconstructie wordt in twee stappen berekend: 1. Berekening balklaag; 2. Berekening latei. Balklaag Op de volgende bladzijde wordt een berekening van de balklaag gegeven. Hierbij is uitgegaan van een hart-op-hartafstand van 600mm en een overspanning van 2170mm. Uit de berekening blijkt dat een balkafmeting van 50x125mm noodzakelijk is. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

9 TS/Construct Rel: okt 2007 Project...: Dakopbouw op bestaande uitbouw Onderdeel..: Gording uitbouw nieuw Gording uitbouw nieuw platdak Algemene gegevens B x H [mm] : 50 x 125 Sterkteklasse : C18 Overspanning [mm] : 2170 Klimaatklasse : I Aantal zijdl. steunen : - Belastingsduur [jaar] : 50 Opleglengte [mm] : 100 Dakopstand [mm] : 100 Hoh in het dakvlak[mm] : 600 Spuwerbreedte [mm] : 200 Helling : 0.00 Afvoeropp.noodafv.[m²] : Beschot sterkteklasse : C18 Dikte beschot [mm] : 18 E0;ser;rep x I [Nm] : Gevelopening [m²] : 0.00 Aangehouden geveloppervlakte: L x H Gebouw L x B x H [m] : 3.00 x 7.00 x 6.00 Permanente belastingen G rep EG balklaag : 0.08 Isolatie : 0.43 Extra gewicht : 0.00 Totaal [kn/m²] : 0.51 Veranderlijke belastingen P rep [kn/m²] : 1.00 F rep [kn] : 2.00 F rep oppervlak [m²] : 0.1 x 0.1 Reductiefactor φ r : 0.76 Wind Pw [kn/m²] : 0.46 Sneeuw dakvormfactor C1: 0.80 Sneeuw reductiefactor : 1.00 P F x x 125 Belastingfactoren (NEN Art.5.2.1) Perm.bel. fund. 1 : 1.20 Ver.bel. : 1.30 Perm.bel. fund. 2 : 1.35 Perm.bel. gunstig : 0.90 Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c. Geconc. belasting frm (25) σ m;0;d = 9.92 < [N/mm²] 0.75 Geconc. belasting frm (54) σ v;d = 0.61 < 1.42 [N/mm²] 0.43 Geconc. belasting frm (23) σ c;90;d = 0.60 < 3.12 [N/mm²] 0.19 Wateraccumulatie U bij = 3.91 < 8.68 [mm] 0.45 Wateraccumulatie U eind = 5.11 < 8.68 [mm] 0.59

10 Latei bestaande achtergevel Op de latei werken de volgende belastingen: Overspanning ligger 1 3,76 m Overspanning ligger 2 2,49 m Overspanning dak woning 5,19 m Overspanning dak aanbouw 2,17 m Belastingen eigen gewicht: RB schuin dak 3,53 kn/m RB plat dak 0,56 kn/m Veranderlijke belastingen: Sneeuwbelasting schuin dak 1,94 kn/m Sneeuwbelasting plat dak 1,22 kn/m Personen en goed plat dak 1,09 kn/m Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt dat een HEB100 noodzakelijk is. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

11 Blad:724 Onderdeel: Randligger dak woning Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 03/10/2007 Toegepaste norm..: TGB 1990 Rekenmodel...: 1e-orde-elastisch. Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair. Fysisch lineair. Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt GEOMETRIE MATERIALEN Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coëff 1 S e-005 PROFIELEN [mm] Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf. 1 HEB100 1:S e e PROFIELEN vervolg [mm] Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1 h1 b2 h2 1 0:Normaal KNOPEN Knoop X Z STAVEN St. ki kj Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm :HEB100 NDM NDM :HEB100 NDM NDM VASTE STEUNPUNTEN Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij Hoek

12 Blad:725 Onderdeel: Randligger dak woning BELASTINGGEVALLEN B.G. Omschrijving Type e.g.x e.g.z 1 Permanente belasting Veranderlijk sneeuw Veranderlijk pers en goed BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Eigengewicht alle staven. Richting: STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal :QZLokaal BELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw STAAFBELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal :QZLokaal BELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed

13 Blad:726 Onderdeel: Randligger dak woning STAAFBELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal :QZLokaal GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN BC Staven met gunstige werking 1 Geen 2 Geen BELASTINGCOMBINATIE: 1 Sterkte 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.30 BELASTINGCOMBINATIE: 2 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.35 BELASTINGCOMBINATIE: 3 Doorbuiging 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 4 Doorbuiging lange duur 3: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Momentane combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Momentaan 0.60 BELASTINGCOMBINATIE: 5 Onmiddellijke doorbuiging 4: Permanente belasting 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 6 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00

14 Blad:727 Onderdeel: Randligger dak woning BELASTINGCOMBINATIE: 7 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 8 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 9 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE:10 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE:11 4: Permanente belasting 1:Permanente belasting Permanent 1.00

15 Blad:728 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES MOMENTEN 15.6 Fundamentele combinatie -2.3 Fz: 7.01 Fz: Fz: DWARSKRACHTEN 19.5 Fundamentele combinatie Fz: 7.01 Fz: Fz: NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie Fz: 7.01 Fz: Fz: 44.3 VERPLAATSINGEN [mm] Fundamentele combinatie Fz: 7.01 Fz: Fz: REACTIES Fundamentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

16 Blad:729 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE INCIDENTELE COMBINATIES MOMENTEN 12.5 Incidentele combinatie -1.8 Fz: Fz: Fz: 35.5 DWARSKRACHTEN Incidentele combinatie -5.6 Fz: 5.61 Fz: Fz: NORMAALKRACHTEN Incidentele combinatie Fz: 5.61 Fz: Fz: 35.5 VERPLAATSINGEN [mm] Incidentele combinatie Fz: 5.61 Fz: Fz: REACTIES Incidentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

17 Blad:730 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE MOMENTANE COMBINATIES MOMENTEN 7.2 Momentane combinatie Fz: 3.25 Fz: 7.79 Fz: 20.6 DWARSKRACHTEN Momentane combinatie -3.3 Fz: Fz: 7.79 Fz: 20.6 NORMAALKRACHTEN Momentane combinatie Fz: 3.25 Fz: 7.79 Fz: 20.6 VERPLAATSINGEN [mm] Momentane combinatie Fz: 3.25 Fz: 7.79 Fz: 20.6 REACTIES Kn. X Z M Momentane combinatie

18 Blad:731 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE PERMANENTE BELASTINGEN MOMENTEN 6.3 Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 DWARSKRACHTEN Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 NORMAALKRACHTEN Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 VERPLAATSINGEN [mm] Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 REACTIES Permanente belasting Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

19 Blad:732 Onderdeel: Randligger dak woning STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord MATERIAAL Mat Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn. nr. [N/mm 2 ] methode klasse 1 HEB Gewalst 1 KNIKSTABILITEIT Extra Extra Staaf l sys Classif. y l knik;y aanp. y Classif. z l knik;z aanp. z [m] sterke as [m] [kn] zwakke as [m] [kn] Geschoord Geschoord Geschoord Geschoord KIPSTABILITEIT Staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden aangr. [m] [m] 1 1.0*h boven: ,49 onder: , *h boven: onder: TOETSING SPANNINGEN Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. nr. U.C. [N/mm 2 ] Staaf (12.2-3) Staaf (12.2-3) TOETSING DOORBUIGING Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg u tot BC Sit u Toelaatbaar [m] I J [mm] [mm] [mm] [mm] *l 1 Dak db 2.49 N N Eind db 3 1 Bijk Vloer db 3.90 N N Eind ± db 3 1 Bijk -7.4 ±

20 Onderregel achtergevel nieuw De nieuwe achtergevel staat gedeeltelijk op de achtergevel van de bestaande bijkeuken. Ter plekke van de serre echter steunt de nieuwe achtergevel op het bestaande dakvlak. Hier dient een extra ligger te worden aangebracht om de belasting van de buitenwand op te vangen. Overspanning ligger 3,65 m Overspanning dak 2,17 m Hoogte buitenwand 2,38 m Belastingen eigen gewicht: RB buitenwand 1,82 kn/m RB dakconstructie 0,61 kn/m Veranderlijke belastingen: Pers en goed dakconstructie 1,09 kn/m Sneeuw dakconstructie 0,61 kn/m Uit de berekening blijkt dat een balkafmeting 75x200mm noodzakelijk is. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

21 Blad:745 Onderdeel: Onderregel HSB-wand Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 03/10/2007 Bestand..: c:\documents and settings\administrator\my documents\mdr advies\2007\ dijks Rekenmodel...: 2e-orde-elastisch. Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 1) Uiterste grenstoestand: Geometrisch niet lineair alle staven. Fysisch lineair alle staven. 2) Gebruiksgrenstoestand: Geometrisch niet lineair alle staven. Fysisch lineair alle staven. Maximum aantal iteraties...: 50 Max.deellengte kolommen/wanden: Max.deellengte balken/vloeren: Max. X-verplaatsing in UGT...: Max. Z-verplaatsing in UGT...: Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt GEOMETRIE MATERIALEN Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coëff 1 S e C e-006 Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.M. met 5% verhoogd. PROFIELEN [mm] Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf. 1 B*H 75*250 2:C e e PROFIELEN vervolg [mm] Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1 h1 b2 h2 1 0:Normaal :RH KNOPEN Knoop X Z STAVEN St. ki kj Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm :B*H 75*250 NDM NDM 3.900

22 Blad:746 Onderdeel: Onderregel HSB-wand VASTE STEUNPUNTEN Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij Hoek BELASTINGGEVALLEN B.G. Omschrijving Type e.g.x e.g.z 1 Permanente belasting Veranderlijk sneeuw Veranderlijk pers en goed BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Eigengewicht alle staven. Richting: STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal BELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw

23 Blad:747 Onderdeel: Onderregel HSB-wand STAAFBELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal BELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed STAAFBELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal BEREKENINGSTATUS B.C. Iteratie Status 1 3 Nauwkeurigheid bereikt 2 3 Nauwkeurigheid bereikt 3 3 Nauwkeurigheid bereikt 4 3 Nauwkeurigheid bereikt 5 3 Nauwkeurigheid bereikt Controlerende berekening 6 3 Nauwkeurigheid bereikt 7 3 Nauwkeurigheid bereikt 8 3 Nauwkeurigheid bereikt 9 3 Nauwkeurigheid bereikt 10 3 Nauwkeurigheid bereikt GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN BC Staven met gunstige werking 1 Geen 2 Geen BELASTINGCOMBINATIE: 1 Sterkte 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.30

24 Blad:748 Onderdeel: Onderregel HSB-wand BELASTINGCOMBINATIE: 2 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.35 BELASTINGCOMBINATIE: 3 Doorbuiging 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 4 Doorbuiging lange duur 3: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Momentane combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Momentaan 0.60 BELASTINGCOMBINATIE: 5 Onmiddellijke doorbuiging 4: Permanente belasting 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 6 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 7 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 8 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 9 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00

25 Blad:749 Onderdeel: Onderregel HSB-wand BELASTINGCOMBINATIE:10 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES MOMENTEN 2de orde Fundamentele combinatie Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: DWARSKRACHTEN 2de orde Fundamentele combinatie 10.0 Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: NORMAALKRACHTEN 2de orde Fundamentele combinatie Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Fundamentele combinatie Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: 10.14

26 Blad:750 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Fundamentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max OMHULLENDE VAN DE INCIDENTELE COMBINATIES MOMENTEN 2de orde Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: Fx: 5.44 Fz: 8.18 DWARSKRACHTEN 2de orde Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: 8.18 Fx: 5.44 Fz: 8.18 NORMAALKRACHTEN 2de orde Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: 8.18 Fx: 5.44 Fz: 8.18 VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: Fx: 5.44 Fz: 8.18

27 Blad:751 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Incidentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max OMHULLENDE VAN DE MOMENTANE COMBINATIES MOMENTEN 2de orde Momentane combinatie -5.9 Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14 DWARSKRACHTEN 2de orde Momentane combinatie Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14 NORMAALKRACHTEN 2de orde Momentane combinatie Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14 VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Momentane combinatie Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14

28 Blad:752 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Momentane combinatie Kn. X Z M OMHULLENDE VAN DE PERMANENTE BELASTINGEN MOMENTEN 2de orde Permanente belasting -4.7 Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86 DWARSKRACHTEN 2de orde Permanente belasting Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86 NORMAALKRACHTEN 2de orde Permanente belasting Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86 VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Permanente belasting -8.5 Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86

29 Blad:753 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Permanente belasting Kn. X Z M

30 Controle vloerconstructie Controleberekening bestaand dak Gezien de functiewijziging van het dak op de bestaande uitbouw dient een controleberekening te worden gemaakt van de toegepaste constructie. Hierbij is uitgegaan van de afmetingen zoals die in tekeningen van de bestaande situatie is gegeven. Zoals ook aangegeven op de bijbehorende tekeningen moeten deze afmetingen in het werk te worden gecontroleerd. Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt dat de bestaande balklaag van 75x200mm voldoet. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

31 TS/Construct Rel: okt 2007 Project...: Dakopbouw op bestaande uitbouw Onderdeel..: Balklaag uitbouw bestaand Gording uitbouw bestaand platdak Algemene gegevens B x H [mm] : 75 x 200 Sterkteklasse : C18 Overspanning [mm] : 3650 Klimaatklasse : I Aantal zijdl. steunen : - Belastingsduur [jaar] : 50 Opleglengte [mm] : 100 Dakopstand [mm] : 100 Hoh in het dakvlak[mm] : 600 Spuwerbreedte [mm] : 200 Helling : 0.00 Afvoeropp.noodafv.[m²] : Beschot sterkteklasse : C18 Dikte beschot [mm] : 18 E0;ser;rep x I [Nm] : Gevelopening [m²] : 0.00 Aangehouden geveloppervlakte: L x H Gebouw L x B x H [m] : 3.00 x 7.00 x 3.00 Permanente belastingen G rep EG balklaag : 0.20 Isolatie : 0.39 Extra gewicht : 0.00 Totaal [kn/m²] : 0.59 Veranderlijke belastingen P rep [kn/m²] : 1.00 F rep [kn] : 2.00 F rep oppervlak [m²] : 0.1 x 0.1 Reductiefactor φ r : 0.76 Wind Pw [kn/m²] : 0.46 Sneeuw dakvormfactor C1: 0.80 Sneeuw reductiefactor : 1.00 P F x x 200 Belastingfactoren (NEN Art.5.2.1) Perm.bel. fund. 1 : 1.20 Ver.bel. : 1.30 Perm.bel. fund. 2 : 1.35 Perm.bel. gunstig : 0.90 Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c. Geconc. belasting frm (25) σ m;0;d = 5.03 < [N/mm²] 0.39 Geconc. belasting frm (54) σ v;d = 0.29 < 1.42 [N/mm²] 0.21 Geconc. belasting frm (23) σ c;90;d = 0.45 < 3.12 [N/mm²] 0.14 Wateraccumulatie U bij = 5.35 < [mm] 0.37 Wateraccumulatie U eind = 7.17 < [mm] 0.49

32 Controleberekening bestaande balklaag nieuwe situatie Als tweede stap dient een berekening te worden gemaakt van de bestaande balklaag in de nieuwe situatie. Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt dat deze balklaag ook in de nieuwe situatie voldoet. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

33 TS/Construct Rel: okt 2007 Project...: Dakopbouw op bestaande uitbouw Onderdeel..: Balklaag verdvloer nieuw Balklaag verdvloer nieuw Algemene gegevens B x H [mm] : 75 x 200 Sterkteklasse : C18 Overspanning [mm] : 3650 Klimaatklasse : I Opleglengte [mm] : 100 Belastingsduur [jaar] : 50 H.o.h. afstand [mm] : 600 Min. eigenfreq. [Hz] : 3 Beschot sterkteklasse: C18 Dikte beschot [mm] : 18 E0;ser;rep x I [Nm] : 4374 Permanente belastingen G rep EG balklaag : 0.20 Scheidingswanden : 0.26 Extra belasting : 0.36 Totaal [kn/m²] : 0.82 Veranderlijke belastingen P rep [kn/m²] : 1.75 Psi [ - ] : 0.40 Frep [kn] : 2.00 Frep oppervlak [m²] : 0.1 x 0.1 Reductiefactor φ r : 0.76 P F x x 200 Belastingfactoren (NEN Art.5.2.1) Perm.bel. fund. 1 : 1.20 Ver.bel. : 1.30 Perm.bel. fund. 2 : 1.35 Meegenomen combinatie's in de berekening : k mod * Permanent (G rep ) 0.70 * Verdeelde belasting (G rep + P rep ) 0.85 * Geconcentreerde belasting (G rep + F rep ) 0.85 Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c. Verdeelde belastingfrm (25) σ m;0;d = 6.51 < [N/mm²] 0.51 Geconc. belasting frm (54) σ v;d = 0.32 < 1.42 [N/mm²] 0.23 Geconc. belasting frm (23) σ c;90;d = 0.48 < 3.12 [N/mm²] 0.15 Verdeelde belasting U bij = 9.21 < [mm] 0.84 Verdeelde belasting U eind = < [mm] 0.80 Resonantie : eerste eigen frequentie = 8.1 > 3.0 [Hz] 0.37

34 Maximale funderingsdruk Met behulp van de gegevens uit de voorgaande hoofdstukken kan vervolgens een berekening van de funderingsdruk (gewicht per mm 2 funderingsbalk) worden berekend. Indien de funderingsdruk in de nieuwe situatie lager is dan die in de bestaande zal de fundering altijd voldoen. Als dit niet het geval is moet worden bekeken wat de maximaal opneembare funderingsdruk voor de ondergrond is (hoeft niet gelijk te zijn aan de optredende funderingsdruk). Als eerste is de maximaal optredende funderingsdruk in de bestaande toestand berekend, hierna volgt de maximale funderingsdruk in de nieuwe situatie. Maximale funderingsdruk bestaand De maximale funderingsdruk treedt in de bestaande situatie op ter plekke van de woningscheidende wand. Echter, aangezien geen gegevens aanwezig zijn over de (constructieve) opbouw van de naastgelegen woning wordt in plaats daarvan de linker zijgevel beschouwd. Overspanning verdiepingsvloer woonkamer 3,5 m Hoogte woningscheidende wand 7,13 m Aanlegbreedte fundering 0,6 m Permanente belasting op fundering Belasting eigen gewicht 6,08 kn/m Rustende belasting ws-wand 26,67 kn/m Rustende belasting verdvloer (totaal) 1,96 kn/m Veranderlijke belasting op fundering Rustende belasting verdvloer (totaal) 6,13 kn/m Totale funderingsdruk 1,2 x G + 1,3 x Q 49,61 kn/m = 82,69 kn/m² Fr;v;d = 0,83 N/mm² Maximale funderingsdruk achtergevel tpv oplegging onderregel nieuw De maximale funderingsdruk in de nieuwe situatie treedt op ter plekke van de oplegging van de onderregel van de nieuwe buitenwand. Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen spreiding van de belasting optreedt. Er is niet gekozen voor de oplegging van de latei in de bestaande achtergevel omdat hier wel altijd sprake is van belastingspreiding. Tevens wordt hier een grote belasting verwijderd (de bestaande achtergevel) zodat toename en afname elkaar grotendeels opheffen. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

35 Op de fundering werken dan de volgende belastingen: Hoogte buitenwand bestaand 3 m Hoogte buitenwand nieuw 2,6 m Spreiding belasting tot fundering 30 graden Spreidingsbreedte aanlegniveau 3,15 m Aanlegbreedte fundering bestaand 0,50 m Permanente belasting op fundering Eigen gewicht fundering 2,40 kn/m Rustende belasting buitenwand bestaand 11,22 kn/m Rustende belasting buitenwand nieuw 1,99 kn/m Rustende belasting onderregel buitenwand nieuw 4,86 kn Rustende belasting dak nieuw 0,56 kn/m Veranderlijke belasting op fundering Rustende belasting dak nieuw 1,09 kn/m Rustende belasting onderregel 3,32 kn Totale funderingsdruk 1,2 x G + 1,3 x Q 30,96 kn/m = 61,92 kn/m² Fr;v;d = 0,62 N/mm² 75% van bestaand Uit de bovenstaande berekening blijkt dat de fundering in de nieuwe situatie voldoet. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

Goudstikker - de Vries B.V. Blad: 1 Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 07/07/2014 Bestand..: L:\Projecten\gdv\2014\4087\Ber\2-hal\tussenspant 6 meter.rww Belastingbreedte.: 6.000

Nadere informatie

Constructie Adviesbureau Booms HOGE WOERD 162 LEIDEN DAKBALKLAAG CONSTRUCTIEBEREKENING

Constructie Adviesbureau Booms HOGE WOERD 162 LEIDEN DAKBALKLAAG CONSTRUCTIEBEREKENING Constructie Adviesbureau Booms Maerten Trompstraat 2G 2628 RD Delft 06-24887629 HOGE WOERD 162 LEIDEN DAKBALKLAAG CONSTRUCTIEBEREKENING 26-sep-12 Pieter Booms 06-24887629 pieterbooms@xs4all.nl Voor de

Nadere informatie

Adviesbureau ing. A. de Lange Blad: 101 TS/Raamwerken Rel: 6.00a 2 jun 2015 Project..: Raveling kelderdek gebouw 540 KLM Schiphol Onderdeel: Raveelconstructie Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven)

Nadere informatie

CIBIS bouwadviseurs Bijlage A: 1 TS/Raamwerken Rel: 6.05 16 mrt 2016 Project..: 150118 Onderdeel: kolom tbv trapgat Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 16/03/2016 Bestand..: f:\projecten\2015\150118

Nadere informatie

Verbouwing woning aan De Sitterlaan 121 te Leiden.

Verbouwing woning aan De Sitterlaan 121 te Leiden. Werk Verbouwing woning aan De Sitterlaan 121 te Leiden. Opdr.gever dhr. J. Karssen; Leiden Betreft Statische berekening 1 Werknummer 5731 Plaats Sassenheim Datum 22-05-2017 Constructeur ing. J.W. Faas

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634 tel.

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING Werk: Kloosterkampweg 7 Renkum Opdrachtgever: Fam. Temmink-Berkhout Ontwerper: H.E. Hoekzema Constructeur: H.H.M. Diesvelt

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING

STATISCHE BEREKENING STATISCHE BEREKENING Berekening spanten, gordingen en fundatie Uitgevoerd door : Bouwadviesburo Pi Goorsestraat 245 7482 CH Haaksbergen 06 20 54 54 05 Project : nieuwbouw trainingshal paarden Opdrachtgever

Nadere informatie

Constructie Berekening

Constructie Berekening Zaaknummer: 229817 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 19 03 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. Constructie Berekening Werknummer: 1426 Omschrijving:

Nadere informatie

WIMMENHOVE Riegshoogtendijk AZ Hollandscheveld - Tel Fax

WIMMENHOVE Riegshoogtendijk AZ Hollandscheveld - Tel Fax BOUWBURO WIMMENHOVE Riegshoogtendijk 5-7913 AZ Hollandscheveld - Tel. 0528 341336 Fax 0528 344339 Projekt: 3284 A. Gort Middenraai 38 Nieuweroord Uitbreiding woning vlg tekening dd. 04-02-2016 van Opdrachtgever:

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING

STATISCHE BEREKENING STATISCHE BEREKENING Werknummer: 13115 Omschrijving: Plan voor het uitbreiden van bedrijfsruimte aan de Zeelandsedijk 28 / 28a 5408 SM te Volkel. Opdrachtgever: Houthandel van Engeland-de Groot Zeelandsedijk

Nadere informatie

Statische berekening: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen. Projekt nr: M Jan Ligeriusstraat AR Swolgen

Statische berekening: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen. Projekt nr: M Jan Ligeriusstraat AR Swolgen Statische berekening: Projekt: Groepsaccomodatie a.d. Kasteelweg 5 Swolgen Projekt nr: M12-333 Principaal: De Gun Beheer BV Jan Ligeriusstraat 5 5866 AR Swolgen Architect: Arvalis Postbus 5043 5800 GA

Nadere informatie

INHOUD. 1 Algemeen Inleiding 3. 2 Gegevens Algemene gegevens Vervormingen Materiaalgegevens 7. 3 Gewichtsberekening 8

INHOUD. 1 Algemeen Inleiding 3. 2 Gegevens Algemene gegevens Vervormingen Materiaalgegevens 7. 3 Gewichtsberekening 8 INHOUD 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 2 Gegevens 4 2.1 Algemene gegevens 4 2.2 Vervormingen 6 2.3 Materiaalgegevens 7 3 Gewichtsberekening 8 3.1 Blijvende belastingen P gk 8 3.2 Opgelegde belastingen P qk

Nadere informatie

Notitie + constructieve onderbouwing m.b.t. het realiseren van een houten trap en opslagruimten d.m.v. een houtconstructie.

Notitie + constructieve onderbouwing m.b.t. het realiseren van een houten trap en opslagruimten d.m.v. een houtconstructie. Notitie + constructieve onderbouwing m.b.t. het realiseren van een houten trap en opslagruimten d.m.v. een houtconstructie preparation/storage nieuwe trap 1500-1500- 2500- opslag 0.00+ opslag 0.00+ nieuwe

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfswoning maatschap Tieltjes te Halle Projectnummer 2013-016 Constructeur HGM Haverkort Datum 28-02-2013

Nieuwbouw bedrijfswoning maatschap Tieltjes te Halle Projectnummer 2013-016 Constructeur HGM Haverkort Datum 28-02-2013 Project Nieuwbouw bedrijfswoning maatschap Tieltjes te Halle Projectnummer 2013-016 Constructeur HGM Haverkort Datum 28-02-2013 Algemene gegevens en uitgangspunten geldig voor alle werken. Staalconstructie

Nadere informatie

CONSTRUCTIE BEREKENING BOVENBOUW BEDRIJFSHAL

CONSTRUCTIE BEREKENING BOVENBOUW BEDRIJFSHAL CONSTRUCTIE BEREKENING BOVENBOUW BEDRIJFSHAL WERK: ADRES: OPDRACHTGEVER: Nieuwbouw bedrijfshal met kantoor Reuzel, Gemert Triangel Onroerend Goed b.v. WERKNUMMER: 10.066 DATUM: 28 juli 2010 CONSTRUCTEUR:

Nadere informatie

werkno:1223 - C503-1 datum:30-12-2013.

werkno:1223 - C503-1 datum:30-12-2013. S T A T I S C H E B E R E K E N I N G w e r k : verbouwing de Buffel/ pand Koevoet/st jansstraat t.b.v. studenten huisvesting o n d e r d e e l :a. voorbouw b. tussenbouw en opbouw c. achterbouw v.r.v.:

Nadere informatie

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping

Rapportage code: Datum: 29 april Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Rapportage code: 13831 Datum: 29 april 2016 Project Restaurant langs Singelgracht bij Casino Amsterdam Berekening aanpassing vloer 1 e verdieping Datum: 29 april 2016 Referentie: htj/kos Code: 13831 Blad:

Nadere informatie

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : UITBREIDING VAN EEN VARKENSSTAL AAN DE BERGSEPAD 16 TE TETERINGEN T292 PROJECTNUMMER :

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : UITBREIDING VAN EEN VARKENSSTAL AAN DE BERGSEPAD 16 TE TETERINGEN T292 PROJECTNUMMER : σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 5081 BL Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634

Nadere informatie

Hoofddorp - Advies vervanging scherm, A4 Constructie berekening. Kenmerk / 1 Datum: 16 maart Versie: 1

Hoofddorp - Advies vervanging scherm, A4 Constructie berekening. Kenmerk / 1 Datum: 16 maart Versie: 1 Hoofddorp - Advies vervanging scherm, A4 Constructie berekening Kenmerk 19449 / 1 Datum: 16 maart 2017 Status: Definitief Versie: 1 Constructie berekening Postbus 40159 8004 DD Zwolle Tesselschadestraat

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES

STATISCHE BEREKENING STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES Werknr.: 2213_s-h Blad: 1 Reigersberg 11 t: 0118-58 33 54 4363 BN Aagtekerke www.woestijne-bouwadvies.nl f: 0118-58 33 30 STATISCHE BEREKENING STAAL- EN HOUTCONSTRUCTIES Nieuwbouw van woning met garage

Nadere informatie

AM4, Amsterdam Extended Base Stalen portaal

AM4, Amsterdam Extended Base Stalen portaal Pieters Bouwtechniek Cruquiusweg 98-S 1019 AJ Amsterdam 020-3050940 Postbus 2823 1000 CV Amsterdam pbt.amsterdam@pieters.net www.pietersbouwtechniek.nl AM4, Amsterdam Extended Base Stalen portaal Opdrachtgever:

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING Staal-, hout- en metselwerkconstructies

STATISCHE BEREKENING Staal-, hout- en metselwerkconstructies Werknr.: 4712 Blad: 1 Reigersberg 11 t: 0118-58 33 54 4363 BN Aagtekerke www.woestijne-bouwadvies.nl f: 0118-58 33 30 STATISCHE BEREKENING Staal-, hout- en metselwerkconstructies Nieuwbouw van recreatiewoning

Nadere informatie

Statische berekening. Opdrachtgever Dhr. Sarghandoy. van de gemeente Leiden. gezien N.Breuer d.d. 15/06/2016

Statische berekening. Opdrachtgever Dhr. Sarghandoy. van de gemeente Leiden. gezien N.Breuer d.d. 15/06/2016 Werk Dakopbouw a/d Staalwijkstraat 16 te Leiden Opmerking op de berekening van de procentuele gewichtstoename op de fundering: (1): Het eigen-gewicht van de nieuwe (dubbele) vloerconstructie welke boven

Nadere informatie

BEREKENING. statische berekening. Winkelcentrum Toolenburg Uitgangspunten verbouwing 17355A-BR Albert Heijn Markenburg DS Hoofddorp

BEREKENING. statische berekening. Winkelcentrum Toolenburg Uitgangspunten verbouwing 17355A-BR Albert Heijn Markenburg DS Hoofddorp BEREKENING statische berekening project onderwerp Winkelcentrum Toolenburg Uitgangspunten verbouwing datum 15 juni 2016 kenmerk 17355A-BR-49488 projectadres Albert Heijn Markenburg 99 2135 DS Hoofddorp

Nadere informatie

BEM Statische berekening ZK

BEM Statische berekening ZK Bredaseweg 108-A 4902 NS Oosterhout BEM1602635 gemeente Steenbergen Project: Verbouwing woning aan de Blozekriekse 12 te Nieuw - Vossemeer Rapportnummer: Betreft: Statische berekening Datum: 12 mei 2016

Nadere informatie

STERKTEBEREKENING. DATUM : wijz. 0 : wijz. A : wijz. B : wijz. C : wijz. D : : Ir. N. van der Zanden - Schouwenaars

STERKTEBEREKENING. DATUM : wijz. 0 : wijz. A : wijz. B : wijz. C : wijz. D : : Ir. N. van der Zanden - Schouwenaars STERKTEBEREKENING WERKNUMMER : 08.086 ONDERDEEL OMSCHRIJVING : SB-01 : PIAZZA TERRASOVERKAPPING AVZ ALUMINIUM TOEPASSINGEN ARCHITECT : OPDRACHTGEVER : AVZ ALUMINIUM TOEPASSINGEN TE BEST DATUM : wijz. 0

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING CONSTRUCTIEBEREKENING Project : Nieuwbouw bijgebouw Oud Milligenseweg 35 Garderen. Onderdeel: Constructie bovenbouw en fundering Architect : Bouwkundig Ontwerp- en Tekenburo Ad van de Vis B.V. De Ruijterlaan

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING Staal- en houtconstructies, controle metselwerk

STATISCHE BEREKENING Staal- en houtconstructies, controle metselwerk Werknr.: 2310-s-h Blad: 1 Reigersberg 11 T: 0118-58 33 54 4363 BN Aagtekerke www.woestijne-bouwadvies.nl info@woestijnebouwadvies.nl STATISCHE BEREKENING Staal- en houtconstructies, controle metselwerk

Nadere informatie

= onderdeel. materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen

= onderdeel. materiaalgegevens, balkafmeting, diverse factoren en belastingen Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 12-12-2011 houten hoekkeper piramidedak belast door eg+sneeuw werk = werk werknummer = werknummer = 71 x 271 naaldhout C18 toegepaste norm

Nadere informatie

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc

Belastingcombinaties Constructieberekening.doc 16 2005-008 Constructieberekening.doc Berekening middenbalk dakconstructie In de bestaande toestand rusten de houten balken aan twee zijden op het metselwerk. De balken zijn ingemetseld waardoor een momentvaste

Nadere informatie

Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden gezien E. Iwema d.d. 07/03/2013

Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden gezien E. Iwema d.d. 07/03/2013 Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden gezien E. Iwema d.d. 07/03/2013 zie blz 84 voor opmerkingen en ook de vergunningstekst het gewicht van het plafond op de beg. gr. is bij het achterste

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING STAALCONSTRUCTIE EINDFASE

STATISCHE BEREKENING STAALCONSTRUCTIE EINDFASE Werknr.: 2311 Blad: S-E- 1 Reigersberg 11 T: 0118-58 33 54 4363 BN Aagtekerke www.woestijne-bouwadvies.nl info@woestijnebouwadvies.nl STATISCHE BEREKENING STAALCONSTRUCTIE Uitbreiden van loods Oude Zandweg

Nadere informatie

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F. Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen Voorbeeldberekening ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.Maatje maart 2007 Inleiding In opdracht van Bouwen met Staal ontwikkelde

Nadere informatie

dakopbouw Huis Pater CPO de Hoofden Blok 0 Amsterdam dhr. M. Pater Cube architecten Statische berekening Project Opdrachtgever Architect Onderdeel

dakopbouw Huis Pater CPO de Hoofden Blok 0 Amsterdam dhr. M. Pater Cube architecten Statische berekening Project Opdrachtgever Architect Onderdeel dakopbouw Huis Pater CPO de Hoofden Blok 0 Amsterdam Opdrachtgever Architect Onderdeel dhr. M. Pater Cube architecten Statische berekening Datum 8 februari 2016 Aantal pagina s 26 Opgesteld door ir. L.

Nadere informatie

statische berekening

statische berekening STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1602324 gemeente Steenbergen 11715 Reclame zuil, Prins Reinierstraat 8 te Steenbergen statische berekening Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 09-05-2016

Nadere informatie

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer

Statische berekening. Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden. Projectnummer Statische berekening Projectnaam Verbouwing woning aan de Almenseweg 16 te Vorden Projectnummer 2015-003 Opdrachtgever Naam : Dhr. M. Boersma Adres : Almenseweg 16 Postcode : 7251 HR Vorden Status Definitief

Nadere informatie

Nieuwbouw Burger King aan de Ettensebaan te Breda. Onderdeel : Statische berekeningen Gebouw

Nieuwbouw Burger King aan de Ettensebaan te Breda. Onderdeel : Statische berekeningen Gebouw Verschoor constructie advies Breda T 076 522 51 27 info@vecoa.nl Bijlage 13 bij besluit 2015/2008-V1 V en V Nieuwbouw Burger King aan de Ettensebaan te Breda Onderdeel : Statische berekeningen Gebouw Onderwerp

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

plan voor het bouwen van een garage aan de

plan voor het bouwen van een garage aan de d.d. 12-05-2016 aanvulling garage fam Wijnholds kavel 19 plan voor het bouwen van een garage aan de Wieber 29 te Aalten Opdrachtgever: fam Wijnholds (kavel 19) architect architectenplus Enschedesestraat

Nadere informatie

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen Kanaaldreef 1 4553 EG Philippine T: +31 (0) 115622347 M: +31 (0) 654207223 E: info@biphilipsen.nl I: www.biphilipsen.nl Philipsen Bouwkundig

Nadere informatie

: STATISCHE BEREKENING

: STATISCHE BEREKENING BEM1301604 gemeente Steenbergen STATISCHE BEREKENING Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 15-05-2013 ZK13000389 WERKNUMMER : 13.025 Omgevingsmanager ONDERDEEL : SB-01 OMSCHRIJVING : STATISCHE BEREKENING

Nadere informatie

Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle. Tekton Ingenieursbureau J.W. Schuurmanstraat EM Domburg

Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle. Tekton Ingenieursbureau J.W. Schuurmanstraat EM Domburg Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle Architect: V.r.v.: Tekton Ingenieursbureau J.W. Schuurmanstraat 86 4357 EM Domburg J.W. Kallewaard Berekening Constructie Berekend door : R. M. Koets

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE

STATISCHE BEREKENING HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE STATISCHE BEREKENING HOOFDDRAAGCONSTRUCTIE PROJECT: Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam WERKNR: 515053 Vroomshoop: 2 juni 2015 (wijz. 29-09-15) Constructeur: Gert-Jan Bijen PAGINA S: 1-21 BIJLAGEN:

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle. J.W. Schuurmanstraat EM Domburg

Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle. J.W. Schuurmanstraat EM Domburg Verbouwen woning aan de Domburgseweg 57 te Oostkapelle Architect: V.r.v.: Tekton Ingenieursbureau J.W. Schuurmanstraat 86 4357 EM Domburg J.W. Kallewaard Berekening Constructie Berekend door : R. M. Koets

Nadere informatie

Statische berekening (gemeente)

Statische berekening (gemeente) Statische berekening (gemeente) Plan voor het bouwen van een nieuwe loods/garage aan de Monseigneur Berkvensstraat 67 te Liessel Opdrachtgever : Ruud en Susan Tabor Monseigneur Berkvensstraat 67 5757 BJ

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Statische berekening Datum : 17 februari 2017 Opdrachtgever : Fam. W. Zoer Oranjekanaal N.Z. 37 9432 TR ZUIDVELD Betreft : Verbouw woonhuis aan het Oranjekanaal Noordzijde 37, 9432 TR te Zuidveld. Bouw-

Nadere informatie

BEM : Verbouwing van een bestaand bijgebouw gelegen aan de Moerstraatseweg 160A te Steenbergen

BEM : Verbouwing van een bestaand bijgebouw gelegen aan de Moerstraatseweg 160A te Steenbergen BEM1701138 gemeente Steenbergen Kerkhofweg 5 4835 GA Breda 076 560 2070 info@sterk-adviesbureau.nl www.sterk-adviesbureau.nl Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 24-03-2017 ZK17001085 Medewerker Publiekszaken/vergunningen

Nadere informatie

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : NIEUWBOUW VAN EEN LUCHTKANAAL AAN DE OUDEDIJK 86 TE ODILIAPEEL CB035 PROJECTNUMMER :

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : NIEUWBOUW VAN EEN LUCHTKANAAL AAN DE OUDEDIJK 86 TE ODILIAPEEL CB035 PROJECTNUMMER : σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 5081 BL Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634

Nadere informatie

BEM ZK Verbouwing woonhuis de heer Vink te Dinteloord. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Omgevingsmanager

BEM ZK Verbouwing woonhuis de heer Vink te Dinteloord. Behoort bij beschikking. d.d. nr.(s) Omgevingsmanager BEM1400054 ge m e e n t e S t e e n b er g e n Behoort bij beschikking d.d. 29-01-2014 nr.(s) ZK13001004 Omgevingsmanager Onderwerp nummer Documentnummer Status Statische berekening EN00597 UO-H00.01 Definitief

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

Nieuwbouw van een dakkapel aan de Jan van Goyenkade 40 te Leiden

Nieuwbouw van een dakkapel aan de Jan van Goyenkade 40 te Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142482 / 1568135 Project: Nieuwbouw van een dakkapel aan de Jan van Goyenkade 40 te Leiden Rapportnummer: Betreft: Statische berekening

Nadere informatie

Statische Berekening. Daksparing / dakterras Evenementenlaan 33 Leiden. Postbus AG Rotterdam. werk nummer

Statische Berekening. Daksparing / dakterras Evenementenlaan 33 Leiden. Postbus AG Rotterdam. werk nummer Kennemerstraatweg 275 1851 NB Heiloo tel:072-5320515 E-mail: r.boom@planet.nl Statische Berekening Werk Daksparing / dakterras Evenementenlaan 33 Leiden Opdrachtgever Valtos-ADD Architecten Postbus 8263

Nadere informatie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie

HOOFDBEREKENING. : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 : Funderingsconstructie HOOFDBEREKENING Project : Uitbreiding pluimveestal MTS Mostert Projectnummer : 16321A Berekeningnummer : 01 Onderdeel : Funderingsconstructie Opdrachtgever: Aannemersbedrijf vd Heijkant Biddinghuizen Projectleider:

Nadere informatie

Statische berekening

Statische berekening Bijlage 7 bij besluit 2016/1229-V1 v&v Statische berekening behorende bij het veranderen van een pand Wapen van Nassau aan de Prinsenkade 7 te Breda 22 februari 2016 26 juli 2016 Berekening vlgs NEN-EN

Nadere informatie

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014

Nieuwbouw paardenstal dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Gewichts-, sterkte- en stabiliteitsberekening. 13 mei 2014 Hulsberg Pagina 2 / 12 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Betondekking 4 1.5 Belastingen 5 1.6 Stabiliteit 6 1.7 Vervormingseisen 6

Nadere informatie

Statische berekening BEM ZK : Nieuwbouw / vergroten van een bedrijfspand aan de Drukkerij 5 te Steenbergen

Statische berekening BEM ZK : Nieuwbouw / vergroten van een bedrijfspand aan de Drukkerij 5 te Steenbergen BEM1700714 gemeente Steenbergen Kerkhofweg 5 435 GA Breda 076 560 2070 info@sterk-adviesbureau.nl www.sterk-adviesbureau.nl Statische berekening Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 17-03-2017 ZK17000604

Nadere informatie

Heijvar BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum Tel. 073-5031609 Fax 073-5033844. Heijbouw BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum. Heijvar bv

Heijvar BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum Tel. 073-5031609 Fax 073-5033844. Heijbouw BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum. Heijvar bv STATISCHE BEREKENING Project: Opdrachtgever: Ontwerp: Bouwopdrachtgever: Nieuwbouw mestverwerker en afleverruimte Laar 31 5258 TJ Berlicum Heijvar BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum Tel. 073-5031609 Fax 073-5033844

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 5081 BL Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Verbouwen van een pand aan de Dreef 58bis, 4813 EH te Breda Dhr. H.J.M. Smans Rithsestraat 12a 4813 GX Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Breda, 2 juni 2014 Inhoudsopgave Pagina Algemeen

Nadere informatie

ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : = onderdeel

ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : = onderdeel Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 ligger op 3 steunpunten belast door 2 q-lasten, houten balk : werk = werk werknummer = werknummer = printdatum : 12-12-2011 71 x 271 naaldhout C18 toegepaste

Nadere informatie

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 info@bolwerkweekers.nl www.bolwerkweekers.nl project plaatsen dakkapel Donge 30 te Deurne projectnummer 16084 onderdeel

Nadere informatie

Statische berekening Betreft: stalen portaal i.m.v. doorbraak muur woning Oppenheimstraat 35 Leiden

Statische berekening Betreft: stalen portaal i.m.v. doorbraak muur woning Oppenheimstraat 35 Leiden Statische berekening Betreft: stalen portaal i.m.v. doorbraak muur woning Oppenheimstraat 35 Leiden Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142539 / 1579545 Solid (mob. 0636166266)

Nadere informatie

Bouwkundig advies- en ingenieursbureau. Nijmegen, 18 juni 2011 Werknummer: 2011-033

Bouwkundig advies- en ingenieursbureau. Nijmegen, 18 juni 2011 Werknummer: 2011-033 PastoorsBouw Bouwkundig advies- en ingenieursbureau Heeskesacker 11-27 6546 JB Nijmegen +31 (0)6 21807483 info@pastoorsbouw.nl www.pastoorsbouw.nl Nijmegen, 18 juni 2011 Werknummer: 2011-033 STATISCHE

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc024z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd. Week 05 Week 05 Theorie: Staal - liggers 1 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 Voorbeeld 2 knik 2 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 3 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 4 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 5 van 24 M.J.Roos 7-1-2007 6 van 24 M.J.Roos

Nadere informatie

Rapport berekeningen. projectnummer Renovatie 18 woningen Zelhem. opdrachtgever Wooncorporatie Pro Wonen Postbus AA Borculo

Rapport berekeningen. projectnummer Renovatie 18 woningen Zelhem. opdrachtgever Wooncorporatie Pro Wonen Postbus AA Borculo Rapport berekeningen projectnummer 16-171 project Renovatie 18 woningen Zelhem opdrachtgever Wooncorporatie Pro Wonen Postbus 18 7270 AA Borculo onderwerp fase constructief uitgangspuntenrapport indiening

Nadere informatie

7475 AV MARKELO. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 2012/3751 3 juli 2015. G.R.F. ter Braak 3 juli 2015

7475 AV MARKELO. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 2012/3751 3 juli 2015. G.R.F. ter Braak 3 juli 2015 Postbus 54 Autobedrijf Sjouke Dijkstra 7470 AB Goor De heer S. Dijkstra Telefoon: (0547) 858 585 Holterweg 2 Fax: (0547) 858 586 7475 AV MARKELO E-mail: info@hofvantwente.nl Internet: www.hofvantwente.nl

Nadere informatie

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN

Datum Rev. Omschrijving Paraaf ter goedkeuring RN PROJECTGEGEVENS Ordernummer 66173 Trap Atrium Amsterdam 7 e - 8 e verdieping Deelberekening - Opdrachtgever Vistra Corporate Services B.V. Projectnummer - STATISCHE BEREKENING Datum Rev. Omschrijving Paraaf

Nadere informatie

Constructie advies woning gelegen op de hoek Utrechtsestraatweg em de Buxtehudelaan te Nieuwegein. Project: Datum

Constructie advies woning gelegen op de hoek Utrechtsestraatweg em de Buxtehudelaan te Nieuwegein. Project: Datum Constructie advies woning gelegen op de hoek Utrechtsestraatweg em de Buxtehudelaan te Nieuwegein. Project: 14172-03 Datum 08-04-2015 Opdrachtgever: Architektenburo Huub van der Zee Loerikseweg 17 3991

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 06-12-2011 stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten 1xprofiel 1: HE140A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

Verbouwing Leidse Schouwburg

Verbouwing Leidse Schouwburg Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142181 / 1510619 Project Verbouwing Leidse Schouwburg Oude Vest 43 Leiden Opdrachtgever TenBrasWestinga Architecten Onderdeel Statische

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600618 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26 te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 30-03-2016

Nadere informatie

: bestaande constructie + dakopbouw

: bestaande constructie + dakopbouw Werk : De Fabriek Bebouwing achterterrein Hoge Rijndijk 272 Leiden Opdrachtgever : RoSteRo Investments Golfbaan 44 2202 TD Noordwijk Architect : Architectenburo Frank M.E. Hendriks Cobetstraat 79 2313

Nadere informatie

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd

Draagconstructies in staal, hout en beton Module ribbc01 3z Opleiding: Bouwkunde / Civiele techniek 5 e semester deeltijd Week 05 Theorie: Sterkte en stijfheid van staal en hout Berekening stalen ligger Toetsing van de sterkte De toetsing van de sterkte vindt plaats door de zogenaamde unity-check. Dit betekent dat aan de

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING

STATISCHE BEREKENING STATISCHE BEREKENING Dhr. J. Arntz Swammerdamstraat 26 1091 RV Amsterdam 020 69 36 839 Versie: Datum: Status: Opsteller: Verantw.: A 28 januari 2013 DEFINITIEF JM JM Bergen op Zoomstraat 50 5652 KE Eindhoven

Nadere informatie

ARCHIKON constructeurs

ARCHIKON constructeurs ARCHIKON constructeurs Pagina: i0 Inhoudsopgave omschrijving pagina Inleiding 1-2 Situatie 1 Bouwkundige (principe) overzichten 2 Constructieve opzet 3 Algemeen 4-5 Belastingaanname 6-7 Stabiliteit 8-9

Nadere informatie

Vakantiewoningen Beekse Bergen 6-persoons lodge

Vakantiewoningen Beekse Bergen 6-persoons lodge Gemeente Hilvarenbeek Ingekomen: 20-09-2016 Vakantiewoningen Beekse Bergen 6-persoons lodge Statische berekening Opdrachtgever: Hurks Integraal Werken B.V. Postbus 671 5600 AR Eindhoven Opgesteld door:

Nadere informatie

Statische berekening. Nummer : Rijhal Acquoysemeer 24a Acquoy. Datum : 11 september 2015

Statische berekening. Nummer : Rijhal Acquoysemeer 24a Acquoy. Datum : 11 september 2015 Blauwe huis 17 info@md-bouwconstructie.nl 4153 CX Beesd www.md-bouwconstructie.nl 06 30553257 KvK. 58682406 0345 682146 BTW nr. NL169812704B01 Statische berekening Nummer : 150814 Werk : Onderdeel : Rijhal

Nadere informatie

Bijlage berekening staalconstructie

Bijlage berekening staalconstructie Projectnr. 702056 Datum Documentnummer 5 augustus 2014 BW-01-II Behoort bij W01 Opgesteld door Ing P.A.H.M.van Vroonhoven Plaats Duiven Betreft Kievit Meppel Lawine Bijlage berekening staalconstructie

Nadere informatie

Constructieberekening. Bidvest Deli XL B.V. Bijlmermeerstraat 25 te Hoofddorp

Constructieberekening. Bidvest Deli XL B.V. Bijlmermeerstraat 25 te Hoofddorp Constructieberekening Bidvest Deli XL B.V. Bijlmermeerstraat 25 te Hoofddorp Deli XL Hoofddorp Bijlmermeerstraat 25 Constructieberekening Datum : 15 januari 2016 Projectnummer : 15.033 Constructieberekening

Nadere informatie

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 /

AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / Fax: 0(032) 9 / AFIX Durmelaan 20 B-9880 Aalter Tel: 0(032) 9 / 381.61.01 Fax: 0(032) 9 / 381.61.00 http://www.afixgroup.com BEREKENIINGSNOTA STEIGER EN 12810 2N SW12 / 257 H2 A - LA WERKHOOGTE = 38,,50 M Berekeningsnota

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfswoning maatschap Tieltjes te Halle Projectnummer Constructeur HGM Haverkort Datum

Nieuwbouw bedrijfswoning maatschap Tieltjes te Halle Projectnummer Constructeur HGM Haverkort Datum Project Nieuwbouw bedrijfswoning maatschap Tieltjes te Halle Projectnummer 2013-016 Constructeur HGM Haverkort Datum 28-02-2013 Algemene gegevens en uitgangspunten geldig voor alle werken. Staalconstructie

Nadere informatie

Informatie t.b.v. vergunningaanvraag sluiten ovenfronten

Informatie t.b.v. vergunningaanvraag sluiten ovenfronten Informatie t.b.v. vergunningaanvraag sluiten ovenfronten Van: Cabot Norit Activated Carbon, Klazienaveen plant Datum: 12 juni 2015 Betreft: informatie t.b.v. de milieu neutrale vergunningaanvraag voor

Nadere informatie

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen

Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen STERK adviesbureau voor bouwconstructies b.v. BEM1600634 gemeente Steenbergen 11210 Nieuwbouw van 1 vrijstaande woning aan het Doornedijkje 26a te Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 01-04-2016

Nadere informatie

BEM ZK ZK Projectnummer: Hendrickx Constructie Ossendrecht Postbus AB Ossendrecht

BEM ZK ZK Projectnummer: Hendrickx Constructie Ossendrecht Postbus AB Ossendrecht BEM1601638 gemeente Steenbergen Projectnummer: 23104 Onderdeel: BEREKENING CONSTRUCTIE Behoort bij beschikking d.d. Omschrijving: Herbouw bedrijfsruimte nr.(s) ZK16001184 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken

Nadere informatie

adviesbureau Ab Nanninga

adviesbureau Ab Nanninga Situatie Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Wijz. BOUWAANVRAAG (constructiebrief op hoofdlijnen d.d. 27-03-2015) Project Nieuwbouw woning Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Opdrachtgever Fam. Doddema Ontwerp

Nadere informatie

Onderdeel : Statische berekening bovenbouw en casco

Onderdeel : Statische berekening bovenbouw en casco Project : 5192 - Nieuwbouw 3 identieke watervilla's fam. van Kammen-Split te Paterswoldsemeer Opdrachtgever : Van Kammen - Split Architect : Jeroen architecten studio Onderdeel : Statische berekening bovenbouw

Nadere informatie

Constructief ontwerp vissteigers Meijnerswijk te Arnhem

Constructief ontwerp vissteigers Meijnerswijk te Arnhem Project: Constructief ontwerp vissteigers Meijnerswijk te Arnhem Rapport: R7498; deel ; rev. 0; d.d. 4-07-014 Auteur: Verificateur: ing. P.H. Vink p.vink@bv-muc.com ir. C.G.C. Lagrouw Opdrachtgever: Combinatie

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING NIEUWBOUW PROEFWONING. AVM IPC-Cluster De Metselfabriek

STATISCHE BEREKENING NIEUWBOUW PROEFWONING. AVM IPC-Cluster De Metselfabriek Statische berekening STATISCHE BEREKENING NIEUWBOUW PROEFWONING AVM IPC-Cluster De Metselfabriek Projectnummer: AVM IPC-cluster Bouwkundig Adviesbureau Vekemans BV Maidstone 20 5026 SK Tilburg Tel. (013)

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE BERGSEPAD 16 TE TETERINGEN T293 PROJECTNUMMER :

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE BERGSEPAD 16 TE TETERINGEN T293 PROJECTNUMMER : σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 5081 BL Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634

Nadere informatie

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015

Hoofddorp. Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag. Projectnummer: Datum: 19 augustus 2015 Project: Hotel Ibis Styles Hoofddorp Onderdeel: Rapportage constructie t.b.v. bouwaanvraag Opdrachtgever: NBM Koningslaan 68 1075 AG AMSTERDAM Architect: Constructeur: Mulderblauw Architecten Keer-weer

Nadere informatie

Statische berekening. Inhoudsopgave

Statische berekening. Inhoudsopgave Statische berekening Werknummer: 140455 Betreft: Waterberging en beekherstel de Kleine Dommel - Gemaal & Uitstroombak Gemeente: Geldrop Opdrachtgever: Waterschap De Dommel Architect: Constructeur: Datum:

Nadere informatie

Statische berekening: Bouw van een loods aan de Biesdeel 10 te Vlierden

Statische berekening: Bouw van een loods aan de Biesdeel 10 te Vlierden Statische berekening: Projekt: Bouw van een loods aan de Biesdeel 10 te Vlierden Projekt nr: M13-284 Principaal: Maatschap van der Heijden Biesdeel 10 5756 PK Vlierden Architect: ROBA Bouwadvies Postbus

Nadere informatie

LEWIS ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN Opdrachtgever: Reppel B.V.

LEWIS ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN Opdrachtgever: Reppel B.V. DOSSIER 6093 LEWIS ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN Opdrachtgever: Reppel B.V. Rapport 6093--0 Ontwerpgrafieken voor samenwerkende hout-betonvloeren 6 augustus 2006 INHOUD Inleiding...2 2 Normen, richtlijnen en

Nadere informatie