Constructieberekening Opbouw op bestaande aanbouw achterzijde woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Constructieberekening Opbouw op bestaande aanbouw achterzijde woning"

Transcriptie

1 Constructieberekening Opbouw op bestaande aanbouw achterzijde woning Werk: Ulvenhoutselaan MG Breda Opdrachtgever Fam Dijkstra Ontwerper: MdR Advies, ing. M. de Riet Constructeur MdR Advies, ing. M. de Riet A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

2 Inhoudsopgave Constructieberekening Inhoudsopgave Inleiding Gewichtsberekening Schuin dak bestaand Plat dak bestaand Dak aanbouw nieuw Vloer aanbouw nieuw Buitenwand bestaand Buitenwand opbouw nieuw Binnenwand aanbouw nieuw Fundering aanbouw bestaand Veranderlijke belastingen Stabiliteit Berekening windbelasting op zijgevel Berekening dakconstructie Balklaag Latei bestaande achtergevel Onderregel achtergevel nieuw Controle vloerconstructie Controleberekening bestaand dak Controleberekening bestaande balklaag nieuwe situatie Maximale funderingsdruk Maximale funderingsdruk bestaand Maximale funderingsdruk achtergevel tpv oplegging onderregel nieuw A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

3 Inleiding Het project betreft het plaatsen van een opbouw op een bestaande aanbouw bij een woning. In dit rapport de constructieve berekeningen die ten grondslag liggen aan de meegeleverde tekeningen dd met projectnummer De gegevens betreffende de bestaande situatie die voor deze berekening zijn aangeleverd zijn zeer summier. Op basis van enkele detailtekeningen zijn de constructieve elementen in de bestaande toestand bepaald. Deze maatvoering dient, zoals ook op de constructietekeningen aangegeven, in het werk te worden gecontroleerd waarbij zo nodig berekeningen opnieuw worden uitgevoerd. Hoogachtend, Ing M.T. de Riet MdR Advies A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

4 Gewichtsberekening Schuin dak bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking Pannendak + dakbeschot+ gordingen 0,68 TOTAAL 0,68 Plat dak bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking 18mm underlayment + afwerking 0,39 Draagconstructie Balklaag 75x200mm hoh 600mm 0,20 TOTAAL 0,59 Dak aanbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking 18mm underlayment + 80mm isolatie+ afwerking 0,43 Draagconstructie Balklaag 50x125mm hoh 600mm 0,08 TOTAAL 0,51 Vloer aanbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking 18mm underlayment + 100mm drukvaste isolatie PS20+ afwerking 0,36 Draagconstructie Balklaag 75x200mm hoh 600mm 0,20 TOTAAL 0,56 Buitenwand bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² 220mm metselwerk (of 2x110mm Spouwmuur metselwerk) 3,74 TOTAAL 3,74 Buitenwand opbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² 10mm stucwerk op 18mm Afwerking vezelcementplaat 0,45 A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

5 Draagconstructie 70x120mm hsb-wand, stijlen hoh 600mm, 100mm isolatie, 12.5mm DuraGyp 0,31 TOTAAL 0,77 Binnenwand aanbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² Metal Studwand MetalStud-wand MS mm gipsplaat aan beide zijden 0,27 TOTAAL 0,27 belasting bij wandhoogte van 2,46m in kn/m 0,66 Fundering aanbouw bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² Draagconstructie Stampbeton fundering + opgaand werk 6,08 TOTAAL 6,08 A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

6 Veranderlijke belastingen Op de constructies werken de volgende veranderlijke belastingen: Dakhelling 40,00 graden Personen en goederen 0,00 kn/m² Sneeuw: schuin dak Geen sprake van ophoping door dakvorm C1 = 0,8 (60-35)/30 = 0,53 Psn;rep = 0,70 Prep = Psn;rep x C1 = 0,37 Dakhelling 0,00 graden Personen en goederen 1,00 kn/m² Sneeuw: plat dak Geen sprake van ophoping door dakvorm C1 = 0,80 Psn;rep = 0,70 Prep = Psn;rep x C1 = 0,56 Personen en goed verdiepingsvloer 1,75 kn/m² A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

7 Stabiliteit Door het wegbreken van (een deel van) de bestaande achtergevel zou een probleem met de stabiliteit van de woning kunnen ontstaan. Op de begane grond echter is een groot deel van de achtergevel blijven staan. Deze kan de horizontale belastingen op de zijgevel opvangen. De enige vraag die rest is of de topgevel sterk genoeg is om de windbelasting vanuit de zijgevel naar dit deel van de achtergevel te herleiden. Hiertoe wordt gekeken of het bovenste deel van de zijgevel als losstaande muur voldoende sterk is om deze belasting zelfstandig op te nemen. Berekening windbelasting op zijgevel Maatgevende belastingen op buitenspouwblad Windbelasting Prep 0,368 kn/m² Maximale hoogte zijgevel ongeschoord 5,83 m Windbelasting Pd 2,14544 kn/m Berekening schuifsterkte buitenspouwblad Maximale windbelasting 2,79 kn/m naar binnen Bij doorsnede 1m geldt: b = 1000 mm h = 100 mm Fv;d = 2789,072 N γ M = 1,3 N'd = 6700 N A = mm2 fv;rep = 0,3 N/mm2 (metselwerk klasse B1) γ m = 1,8 fv;d = 0,17 EIS: Fv;d/(b*h) x 1/gM < 0,2 x (N'd/A) + fv;d Fv;d/(b*h) x 1/gM = 0,02 0,2 x (N'd/A) + fv;d = 0,18 DOORSNEDE VOLDOET A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

8 Berekening dakconstructie De nieuwe dakconstructie wordt loodrecht op de achtergevel opgelegd. Aangezien het grootste deel van de achtergevel op de verdieping wordt weggebroken dient hier een lateiconstructie te worden gemaakt. De dakconstructie wordt in twee stappen berekend: 1. Berekening balklaag; 2. Berekening latei. Balklaag Op de volgende bladzijde wordt een berekening van de balklaag gegeven. Hierbij is uitgegaan van een hart-op-hartafstand van 600mm en een overspanning van 2170mm. Uit de berekening blijkt dat een balkafmeting van 50x125mm noodzakelijk is. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

9 TS/Construct Rel: okt 2007 Project...: Dakopbouw op bestaande uitbouw Onderdeel..: Gording uitbouw nieuw Gording uitbouw nieuw platdak Algemene gegevens B x H [mm] : 50 x 125 Sterkteklasse : C18 Overspanning [mm] : 2170 Klimaatklasse : I Aantal zijdl. steunen : - Belastingsduur [jaar] : 50 Opleglengte [mm] : 100 Dakopstand [mm] : 100 Hoh in het dakvlak[mm] : 600 Spuwerbreedte [mm] : 200 Helling : 0.00 Afvoeropp.noodafv.[m²] : Beschot sterkteklasse : C18 Dikte beschot [mm] : 18 E0;ser;rep x I [Nm] : Gevelopening [m²] : 0.00 Aangehouden geveloppervlakte: L x H Gebouw L x B x H [m] : 3.00 x 7.00 x 6.00 Permanente belastingen G rep EG balklaag : 0.08 Isolatie : 0.43 Extra gewicht : 0.00 Totaal [kn/m²] : 0.51 Veranderlijke belastingen P rep [kn/m²] : 1.00 F rep [kn] : 2.00 F rep oppervlak [m²] : 0.1 x 0.1 Reductiefactor φ r : 0.76 Wind Pw [kn/m²] : 0.46 Sneeuw dakvormfactor C1: 0.80 Sneeuw reductiefactor : 1.00 P F x x 125 Belastingfactoren (NEN Art.5.2.1) Perm.bel. fund. 1 : 1.20 Ver.bel. : 1.30 Perm.bel. fund. 2 : 1.35 Perm.bel. gunstig : 0.90 Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c. Geconc. belasting frm (25) σ m;0;d = 9.92 < [N/mm²] 0.75 Geconc. belasting frm (54) σ v;d = 0.61 < 1.42 [N/mm²] 0.43 Geconc. belasting frm (23) σ c;90;d = 0.60 < 3.12 [N/mm²] 0.19 Wateraccumulatie U bij = 3.91 < 8.68 [mm] 0.45 Wateraccumulatie U eind = 5.11 < 8.68 [mm] 0.59

10 Latei bestaande achtergevel Op de latei werken de volgende belastingen: Overspanning ligger 1 3,76 m Overspanning ligger 2 2,49 m Overspanning dak woning 5,19 m Overspanning dak aanbouw 2,17 m Belastingen eigen gewicht: RB schuin dak 3,53 kn/m RB plat dak 0,56 kn/m Veranderlijke belastingen: Sneeuwbelasting schuin dak 1,94 kn/m Sneeuwbelasting plat dak 1,22 kn/m Personen en goed plat dak 1,09 kn/m Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt dat een HEB100 noodzakelijk is. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

11 Blad:724 Onderdeel: Randligger dak woning Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 03/10/2007 Toegepaste norm..: TGB 1990 Rekenmodel...: 1e-orde-elastisch. Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair. Fysisch lineair. Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt GEOMETRIE MATERIALEN Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coëff 1 S e-005 PROFIELEN [mm] Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf. 1 HEB100 1:S e e PROFIELEN vervolg [mm] Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1 h1 b2 h2 1 0:Normaal KNOPEN Knoop X Z STAVEN St. ki kj Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm :HEB100 NDM NDM :HEB100 NDM NDM VASTE STEUNPUNTEN Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij Hoek

12 Blad:725 Onderdeel: Randligger dak woning BELASTINGGEVALLEN B.G. Omschrijving Type e.g.x e.g.z 1 Permanente belasting Veranderlijk sneeuw Veranderlijk pers en goed BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Eigengewicht alle staven. Richting: STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal :QZLokaal BELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw STAAFBELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal :QZLokaal BELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed

13 Blad:726 Onderdeel: Randligger dak woning STAAFBELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal :QZLokaal GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN BC Staven met gunstige werking 1 Geen 2 Geen BELASTINGCOMBINATIE: 1 Sterkte 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.30 BELASTINGCOMBINATIE: 2 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.35 BELASTINGCOMBINATIE: 3 Doorbuiging 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 4 Doorbuiging lange duur 3: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Momentane combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Momentaan 0.60 BELASTINGCOMBINATIE: 5 Onmiddellijke doorbuiging 4: Permanente belasting 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 6 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00

14 Blad:727 Onderdeel: Randligger dak woning BELASTINGCOMBINATIE: 7 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 8 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 9 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE:10 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE:11 4: Permanente belasting 1:Permanente belasting Permanent 1.00

15 Blad:728 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES MOMENTEN 15.6 Fundamentele combinatie -2.3 Fz: 7.01 Fz: Fz: DWARSKRACHTEN 19.5 Fundamentele combinatie Fz: 7.01 Fz: Fz: NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie Fz: 7.01 Fz: Fz: 44.3 VERPLAATSINGEN [mm] Fundamentele combinatie Fz: 7.01 Fz: Fz: REACTIES Fundamentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

16 Blad:729 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE INCIDENTELE COMBINATIES MOMENTEN 12.5 Incidentele combinatie -1.8 Fz: Fz: Fz: 35.5 DWARSKRACHTEN Incidentele combinatie -5.6 Fz: 5.61 Fz: Fz: NORMAALKRACHTEN Incidentele combinatie Fz: 5.61 Fz: Fz: 35.5 VERPLAATSINGEN [mm] Incidentele combinatie Fz: 5.61 Fz: Fz: REACTIES Incidentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

17 Blad:730 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE MOMENTANE COMBINATIES MOMENTEN 7.2 Momentane combinatie Fz: 3.25 Fz: 7.79 Fz: 20.6 DWARSKRACHTEN Momentane combinatie -3.3 Fz: Fz: 7.79 Fz: 20.6 NORMAALKRACHTEN Momentane combinatie Fz: 3.25 Fz: 7.79 Fz: 20.6 VERPLAATSINGEN [mm] Momentane combinatie Fz: 3.25 Fz: 7.79 Fz: 20.6 REACTIES Kn. X Z M Momentane combinatie

18 Blad:731 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE PERMANENTE BELASTINGEN MOMENTEN 6.3 Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 DWARSKRACHTEN Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 NORMAALKRACHTEN Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 VERPLAATSINGEN [mm] Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 REACTIES Permanente belasting Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

19 Blad:732 Onderdeel: Randligger dak woning STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord MATERIAAL Mat Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn. nr. [N/mm 2 ] methode klasse 1 HEB Gewalst 1 KNIKSTABILITEIT Extra Extra Staaf l sys Classif. y l knik;y aanp. y Classif. z l knik;z aanp. z [m] sterke as [m] [kn] zwakke as [m] [kn] Geschoord Geschoord Geschoord Geschoord KIPSTABILITEIT Staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden aangr. [m] [m] 1 1.0*h boven: ,49 onder: , *h boven: onder: TOETSING SPANNINGEN Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. nr. U.C. [N/mm 2 ] Staaf (12.2-3) Staaf (12.2-3) TOETSING DOORBUIGING Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg u tot BC Sit u Toelaatbaar [m] I J [mm] [mm] [mm] [mm] *l 1 Dak db 2.49 N N Eind db 3 1 Bijk Vloer db 3.90 N N Eind ± db 3 1 Bijk -7.4 ±

20 Onderregel achtergevel nieuw De nieuwe achtergevel staat gedeeltelijk op de achtergevel van de bestaande bijkeuken. Ter plekke van de serre echter steunt de nieuwe achtergevel op het bestaande dakvlak. Hier dient een extra ligger te worden aangebracht om de belasting van de buitenwand op te vangen. Overspanning ligger 3,65 m Overspanning dak 2,17 m Hoogte buitenwand 2,38 m Belastingen eigen gewicht: RB buitenwand 1,82 kn/m RB dakconstructie 0,61 kn/m Veranderlijke belastingen: Pers en goed dakconstructie 1,09 kn/m Sneeuw dakconstructie 0,61 kn/m Uit de berekening blijkt dat een balkafmeting 75x200mm noodzakelijk is. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

21 Blad:745 Onderdeel: Onderregel HSB-wand Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 03/10/2007 Bestand..: c:\documents and settings\administrator\my documents\mdr advies\2007\ dijks Rekenmodel...: 2e-orde-elastisch. Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 1) Uiterste grenstoestand: Geometrisch niet lineair alle staven. Fysisch lineair alle staven. 2) Gebruiksgrenstoestand: Geometrisch niet lineair alle staven. Fysisch lineair alle staven. Maximum aantal iteraties...: 50 Max.deellengte kolommen/wanden: Max.deellengte balken/vloeren: Max. X-verplaatsing in UGT...: Max. Z-verplaatsing in UGT...: Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt GEOMETRIE MATERIALEN Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coëff 1 S e C e-006 Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.M. met 5% verhoogd. PROFIELEN [mm] Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf. 1 B*H 75*250 2:C e e PROFIELEN vervolg [mm] Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1 h1 b2 h2 1 0:Normaal :RH KNOPEN Knoop X Z STAVEN St. ki kj Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm :B*H 75*250 NDM NDM 3.900

22 Blad:746 Onderdeel: Onderregel HSB-wand VASTE STEUNPUNTEN Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij Hoek BELASTINGGEVALLEN B.G. Omschrijving Type e.g.x e.g.z 1 Permanente belasting Veranderlijk sneeuw Veranderlijk pers en goed BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Eigengewicht alle staven. Richting: STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal BELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw

23 Blad:747 Onderdeel: Onderregel HSB-wand STAAFBELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal BELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed STAAFBELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal BEREKENINGSTATUS B.C. Iteratie Status 1 3 Nauwkeurigheid bereikt 2 3 Nauwkeurigheid bereikt 3 3 Nauwkeurigheid bereikt 4 3 Nauwkeurigheid bereikt 5 3 Nauwkeurigheid bereikt Controlerende berekening 6 3 Nauwkeurigheid bereikt 7 3 Nauwkeurigheid bereikt 8 3 Nauwkeurigheid bereikt 9 3 Nauwkeurigheid bereikt 10 3 Nauwkeurigheid bereikt GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN BC Staven met gunstige werking 1 Geen 2 Geen BELASTINGCOMBINATIE: 1 Sterkte 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.30

24 Blad:748 Onderdeel: Onderregel HSB-wand BELASTINGCOMBINATIE: 2 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.35 BELASTINGCOMBINATIE: 3 Doorbuiging 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 4 Doorbuiging lange duur 3: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Momentane combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Momentaan 0.60 BELASTINGCOMBINATIE: 5 Onmiddellijke doorbuiging 4: Permanente belasting 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 6 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 7 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 8 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 9 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00

25 Blad:749 Onderdeel: Onderregel HSB-wand BELASTINGCOMBINATIE:10 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES MOMENTEN 2de orde Fundamentele combinatie Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: DWARSKRACHTEN 2de orde Fundamentele combinatie 10.0 Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: NORMAALKRACHTEN 2de orde Fundamentele combinatie Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Fundamentele combinatie Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: 10.14

26 Blad:750 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Fundamentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max OMHULLENDE VAN DE INCIDENTELE COMBINATIES MOMENTEN 2de orde Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: Fx: 5.44 Fz: 8.18 DWARSKRACHTEN 2de orde Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: 8.18 Fx: 5.44 Fz: 8.18 NORMAALKRACHTEN 2de orde Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: 8.18 Fx: 5.44 Fz: 8.18 VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: Fx: 5.44 Fz: 8.18

27 Blad:751 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Incidentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max OMHULLENDE VAN DE MOMENTANE COMBINATIES MOMENTEN 2de orde Momentane combinatie -5.9 Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14 DWARSKRACHTEN 2de orde Momentane combinatie Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14 NORMAALKRACHTEN 2de orde Momentane combinatie Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14 VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Momentane combinatie Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14

28 Blad:752 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Momentane combinatie Kn. X Z M OMHULLENDE VAN DE PERMANENTE BELASTINGEN MOMENTEN 2de orde Permanente belasting -4.7 Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86 DWARSKRACHTEN 2de orde Permanente belasting Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86 NORMAALKRACHTEN 2de orde Permanente belasting Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86 VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Permanente belasting -8.5 Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86

29 Blad:753 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Permanente belasting Kn. X Z M

30 Controle vloerconstructie Controleberekening bestaand dak Gezien de functiewijziging van het dak op de bestaande uitbouw dient een controleberekening te worden gemaakt van de toegepaste constructie. Hierbij is uitgegaan van de afmetingen zoals die in tekeningen van de bestaande situatie is gegeven. Zoals ook aangegeven op de bijbehorende tekeningen moeten deze afmetingen in het werk te worden gecontroleerd. Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt dat de bestaande balklaag van 75x200mm voldoet. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

31 TS/Construct Rel: okt 2007 Project...: Dakopbouw op bestaande uitbouw Onderdeel..: Balklaag uitbouw bestaand Gording uitbouw bestaand platdak Algemene gegevens B x H [mm] : 75 x 200 Sterkteklasse : C18 Overspanning [mm] : 3650 Klimaatklasse : I Aantal zijdl. steunen : - Belastingsduur [jaar] : 50 Opleglengte [mm] : 100 Dakopstand [mm] : 100 Hoh in het dakvlak[mm] : 600 Spuwerbreedte [mm] : 200 Helling : 0.00 Afvoeropp.noodafv.[m²] : Beschot sterkteklasse : C18 Dikte beschot [mm] : 18 E0;ser;rep x I [Nm] : Gevelopening [m²] : 0.00 Aangehouden geveloppervlakte: L x H Gebouw L x B x H [m] : 3.00 x 7.00 x 3.00 Permanente belastingen G rep EG balklaag : 0.20 Isolatie : 0.39 Extra gewicht : 0.00 Totaal [kn/m²] : 0.59 Veranderlijke belastingen P rep [kn/m²] : 1.00 F rep [kn] : 2.00 F rep oppervlak [m²] : 0.1 x 0.1 Reductiefactor φ r : 0.76 Wind Pw [kn/m²] : 0.46 Sneeuw dakvormfactor C1: 0.80 Sneeuw reductiefactor : 1.00 P F x x 200 Belastingfactoren (NEN Art.5.2.1) Perm.bel. fund. 1 : 1.20 Ver.bel. : 1.30 Perm.bel. fund. 2 : 1.35 Perm.bel. gunstig : 0.90 Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c. Geconc. belasting frm (25) σ m;0;d = 5.03 < [N/mm²] 0.39 Geconc. belasting frm (54) σ v;d = 0.29 < 1.42 [N/mm²] 0.21 Geconc. belasting frm (23) σ c;90;d = 0.45 < 3.12 [N/mm²] 0.14 Wateraccumulatie U bij = 5.35 < [mm] 0.37 Wateraccumulatie U eind = 7.17 < [mm] 0.49

32 Controleberekening bestaande balklaag nieuwe situatie Als tweede stap dient een berekening te worden gemaakt van de bestaande balklaag in de nieuwe situatie. Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt dat deze balklaag ook in de nieuwe situatie voldoet. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

33 TS/Construct Rel: okt 2007 Project...: Dakopbouw op bestaande uitbouw Onderdeel..: Balklaag verdvloer nieuw Balklaag verdvloer nieuw Algemene gegevens B x H [mm] : 75 x 200 Sterkteklasse : C18 Overspanning [mm] : 3650 Klimaatklasse : I Opleglengte [mm] : 100 Belastingsduur [jaar] : 50 H.o.h. afstand [mm] : 600 Min. eigenfreq. [Hz] : 3 Beschot sterkteklasse: C18 Dikte beschot [mm] : 18 E0;ser;rep x I [Nm] : 4374 Permanente belastingen G rep EG balklaag : 0.20 Scheidingswanden : 0.26 Extra belasting : 0.36 Totaal [kn/m²] : 0.82 Veranderlijke belastingen P rep [kn/m²] : 1.75 Psi [ - ] : 0.40 Frep [kn] : 2.00 Frep oppervlak [m²] : 0.1 x 0.1 Reductiefactor φ r : 0.76 P F x x 200 Belastingfactoren (NEN Art.5.2.1) Perm.bel. fund. 1 : 1.20 Ver.bel. : 1.30 Perm.bel. fund. 2 : 1.35 Meegenomen combinatie's in de berekening : k mod * Permanent (G rep ) 0.70 * Verdeelde belasting (G rep + P rep ) 0.85 * Geconcentreerde belasting (G rep + F rep ) 0.85 Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c. Verdeelde belastingfrm (25) σ m;0;d = 6.51 < [N/mm²] 0.51 Geconc. belasting frm (54) σ v;d = 0.32 < 1.42 [N/mm²] 0.23 Geconc. belasting frm (23) σ c;90;d = 0.48 < 3.12 [N/mm²] 0.15 Verdeelde belasting U bij = 9.21 < [mm] 0.84 Verdeelde belasting U eind = < [mm] 0.80 Resonantie : eerste eigen frequentie = 8.1 > 3.0 [Hz] 0.37

34 Maximale funderingsdruk Met behulp van de gegevens uit de voorgaande hoofdstukken kan vervolgens een berekening van de funderingsdruk (gewicht per mm 2 funderingsbalk) worden berekend. Indien de funderingsdruk in de nieuwe situatie lager is dan die in de bestaande zal de fundering altijd voldoen. Als dit niet het geval is moet worden bekeken wat de maximaal opneembare funderingsdruk voor de ondergrond is (hoeft niet gelijk te zijn aan de optredende funderingsdruk). Als eerste is de maximaal optredende funderingsdruk in de bestaande toestand berekend, hierna volgt de maximale funderingsdruk in de nieuwe situatie. Maximale funderingsdruk bestaand De maximale funderingsdruk treedt in de bestaande situatie op ter plekke van de woningscheidende wand. Echter, aangezien geen gegevens aanwezig zijn over de (constructieve) opbouw van de naastgelegen woning wordt in plaats daarvan de linker zijgevel beschouwd. Overspanning verdiepingsvloer woonkamer 3,5 m Hoogte woningscheidende wand 7,13 m Aanlegbreedte fundering 0,6 m Permanente belasting op fundering Belasting eigen gewicht 6,08 kn/m Rustende belasting ws-wand 26,67 kn/m Rustende belasting verdvloer (totaal) 1,96 kn/m Veranderlijke belasting op fundering Rustende belasting verdvloer (totaal) 6,13 kn/m Totale funderingsdruk 1,2 x G + 1,3 x Q 49,61 kn/m = 82,69 kn/m² Fr;v;d = 0,83 N/mm² Maximale funderingsdruk achtergevel tpv oplegging onderregel nieuw De maximale funderingsdruk in de nieuwe situatie treedt op ter plekke van de oplegging van de onderregel van de nieuwe buitenwand. Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen spreiding van de belasting optreedt. Er is niet gekozen voor de oplegging van de latei in de bestaande achtergevel omdat hier wel altijd sprake is van belastingspreiding. Tevens wordt hier een grote belasting verwijderd (de bestaande achtergevel) zodat toename en afname elkaar grotendeels opheffen. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

35 Op de fundering werken dan de volgende belastingen: Hoogte buitenwand bestaand 3 m Hoogte buitenwand nieuw 2,6 m Spreiding belasting tot fundering 30 graden Spreidingsbreedte aanlegniveau 3,15 m Aanlegbreedte fundering bestaand 0,50 m Permanente belasting op fundering Eigen gewicht fundering 2,40 kn/m Rustende belasting buitenwand bestaand 11,22 kn/m Rustende belasting buitenwand nieuw 1,99 kn/m Rustende belasting onderregel buitenwand nieuw 4,86 kn Rustende belasting dak nieuw 0,56 kn/m Veranderlijke belasting op fundering Rustende belasting dak nieuw 1,09 kn/m Rustende belasting onderregel 3,32 kn Totale funderingsdruk 1,2 x G + 1,3 x Q 30,96 kn/m = 61,92 kn/m² Fr;v;d = 0,62 N/mm² 75% van bestaand Uit de bovenstaande berekening blijkt dat de fundering in de nieuwe situatie voldoet. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

Goudstikker - de Vries B.V. Blad: 1 Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 07/07/2014 Bestand..: L:\Projecten\gdv\2014\4087\Ber\2-hal\tussenspant 6 meter.rww Belastingbreedte.: 6.000

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634 tel.

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING

CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING CONSTRUCTIEBEREKENING OPBOUW (ACHTER- EN LINKERZIJDE) OP BESTAANDE AANBOUW WONING Werk: Kloosterkampweg 7 Renkum Opdrachtgever: Fam. Temmink-Berkhout Ontwerper: H.E. Hoekzema Constructeur: H.H.M. Diesvelt

Nadere informatie

Constructie Berekening

Constructie Berekening Zaaknummer: 229817 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 19 03 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. Constructie Berekening Werknummer: 1426 Omschrijving:

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING

STATISCHE BEREKENING STATISCHE BEREKENING Werknummer: 13115 Omschrijving: Plan voor het uitbreiden van bedrijfsruimte aan de Zeelandsedijk 28 / 28a 5408 SM te Volkel. Opdrachtgever: Houthandel van Engeland-de Groot Zeelandsedijk

Nadere informatie

werkno:1223 - C503-1 datum:30-12-2013.

werkno:1223 - C503-1 datum:30-12-2013. S T A T I S C H E B E R E K E N I N G w e r k : verbouwing de Buffel/ pand Koevoet/st jansstraat t.b.v. studenten huisvesting o n d e r d e e l :a. voorbouw b. tussenbouw en opbouw c. achterbouw v.r.v.:

Nadere informatie

Nieuwbouw bedrijfswoning maatschap Tieltjes te Halle Projectnummer 2013-016 Constructeur HGM Haverkort Datum 28-02-2013

Nieuwbouw bedrijfswoning maatschap Tieltjes te Halle Projectnummer 2013-016 Constructeur HGM Haverkort Datum 28-02-2013 Project Nieuwbouw bedrijfswoning maatschap Tieltjes te Halle Projectnummer 2013-016 Constructeur HGM Haverkort Datum 28-02-2013 Algemene gegevens en uitgangspunten geldig voor alle werken. Staalconstructie

Nadere informatie

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : UITBREIDING VAN EEN VARKENSSTAL AAN DE BERGSEPAD 16 TE TETERINGEN T292 PROJECTNUMMER :

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : UITBREIDING VAN EEN VARKENSSTAL AAN DE BERGSEPAD 16 TE TETERINGEN T292 PROJECTNUMMER : σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 5081 BL Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING Staal-, hout- en metselwerkconstructies

STATISCHE BEREKENING Staal-, hout- en metselwerkconstructies Werknr.: 4712 Blad: 1 Reigersberg 11 t: 0118-58 33 54 4363 BN Aagtekerke www.woestijne-bouwadvies.nl f: 0118-58 33 30 STATISCHE BEREKENING Staal-, hout- en metselwerkconstructies Nieuwbouw van recreatiewoning

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING Staal- en houtconstructies, controle metselwerk

STATISCHE BEREKENING Staal- en houtconstructies, controle metselwerk Werknr.: 2310-s-h Blad: 1 Reigersberg 11 T: 0118-58 33 54 4363 BN Aagtekerke www.woestijne-bouwadvies.nl info@woestijnebouwadvies.nl STATISCHE BEREKENING Staal- en houtconstructies, controle metselwerk

Nadere informatie

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.

Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen. Voorbeeldberekening. ICCS bv ir. R. Korn en ir. F. Stalen hallen, Ontwerpgrafieken voor portalen met scharnierende en flexibele verbindingen Voorbeeldberekening ICCS bv ir. R. Korn en ir. F.Maatje maart 2007 Inleiding In opdracht van Bouwen met Staal ontwikkelde

Nadere informatie

BK1043 - Rekenvoorbeeld

BK1043 - Rekenvoorbeeld BK1043 - Rekenvoorbeeld Inhoud 1. Algemeen berekeningschema... 2 2. Belasting omrekenen van kn/m 2 naar kn/m 1 ligger... 3 2.1. Gegeven... 3 2.2. Gevraagd... 3 2.3. Uitwerking... 3 3. Ligger op 2 steunpunten

Nadere informatie

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0

Legalisatie garage dhr. M. Wouters Wissengrachtweg 25 te Hulsberg Controleberekening sterkte en stabiliteit. 9 juni 2014 Revisie: 0 Hulsberg Revisie: 0 Pagina 2 / 10 Inhoudsopgave 1 Uitgangspunten 3 1.1 Normen & Voorschriften 3 1.2 Materialen 4 1.3 Ontwerpcriteria 4 1.4 Belastingen 4 1.5 Stabiliteit 5 1.6 Vervormingseisen 5 1.7 Referentiedocumenten

Nadere informatie

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau

Philipsen. Constructie berekening. Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen. Bouwkundig Ingenieursbureau Plaatsen kap op garage bij woning Opaaldreef 3 te Terneuzen Kanaaldreef 1 4553 EG Philippine T: +31 (0) 115622347 M: +31 (0) 654207223 E: info@biphilipsen.nl I: www.biphilipsen.nl Philipsen Bouwkundig

Nadere informatie

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L

Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L Nieuwbouw Amphia Ziekenhuis Breda Staalberekening dakopbouw bouwdeel C, E en L code: 11714K Nieuwbouw Amphia ziekenhuis Breda Staalberekening Dakopbouw bouwdeel C, E en L Berekening deel S-CEL - Concept

Nadere informatie

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013

SBV draagarmstellingen_nl Haarlem. Versie : 1.1.5 ; NDP : NL Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-11-2015 printdatum : 23-01-2013 berekening van SBV draagarmstellingen volgens Eurocode h.o.h. staanders a4= 1000 project projectnummer omschrijving project projectnummer omschrijving algemeen veiligheidsklasse = CC1 - ontwerplevensduur

Nadere informatie

Heijvar BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum Tel. 073-5031609 Fax 073-5033844. Heijbouw BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum. Heijvar bv

Heijvar BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum Tel. 073-5031609 Fax 073-5033844. Heijbouw BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum. Heijvar bv STATISCHE BEREKENING Project: Opdrachtgever: Ontwerp: Bouwopdrachtgever: Nieuwbouw mestverwerker en afleverruimte Laar 31 5258 TJ Berlicum Heijvar BV Laar 31, 5258 TJ Berlicum Tel. 073-5031609 Fax 073-5033844

Nadere informatie

σ SIGMA Engineering BV

σ SIGMA Engineering BV σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 5081 BL Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634

Nadere informatie

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438

project projectnummer onderdeel versie datum berekend advies Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 Zeilbergsestraat 43 5751 LH Deurne Postbus 213 5750 AE Deurne telefoon 0493-315438 info@bolwerkweekers.nl www.bolwerkweekers.nl project plaatsen dakkapel Donge 30 te Deurne projectnummer 16084 onderdeel

Nadere informatie

7475 AV MARKELO. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 2012/3751 3 juli 2015. G.R.F. ter Braak 3 juli 2015

7475 AV MARKELO. Uw brief van: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Datum: 2012/3751 3 juli 2015. G.R.F. ter Braak 3 juli 2015 Postbus 54 Autobedrijf Sjouke Dijkstra 7470 AB Goor De heer S. Dijkstra Telefoon: (0547) 858 585 Holterweg 2 Fax: (0547) 858 586 7475 AV MARKELO E-mail: info@hofvantwente.nl Internet: www.hofvantwente.nl

Nadere informatie

belastingen en combinaties

belastingen en combinaties Gebruikslicentie COMMERCIELE-versie tot 1-5-2013 printdatum : 06-12-2011 stalen ligger op 3 steunpunten met 2 q-lasten 1xprofiel 1: HE140A werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING

STATISCHE BEREKENING STATISCHE BEREKENING Dhr. J. Arntz Swammerdamstraat 26 1091 RV Amsterdam 020 69 36 839 Versie: Datum: Status: Opsteller: Verantw.: A 28 januari 2013 DEFINITIEF JM JM Bergen op Zoomstraat 50 5652 KE Eindhoven

Nadere informatie

Bouwkundig advies- en ingenieursbureau. Nijmegen, 18 juni 2011 Werknummer: 2011-033

Bouwkundig advies- en ingenieursbureau. Nijmegen, 18 juni 2011 Werknummer: 2011-033 PastoorsBouw Bouwkundig advies- en ingenieursbureau Heeskesacker 11-27 6546 JB Nijmegen +31 (0)6 21807483 info@pastoorsbouw.nl www.pastoorsbouw.nl Nijmegen, 18 juni 2011 Werknummer: 2011-033 STATISCHE

Nadere informatie

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek

Uitgangspuntenrapport Toren, laagbouw en parkeerdek Pieters Bouwtechniek Delft B.V. Gebouw Torenhove Martinus Nijhofflaan 2 2624 ES Delft Postbus 1047 2600 BA Delft Tel.: 015 219 03 00 Fax: 015 219 02 55 E-mail: pbt.delft@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING NIEUWBOUW PROEFWONING. AVM IPC-Cluster De Metselfabriek

STATISCHE BEREKENING NIEUWBOUW PROEFWONING. AVM IPC-Cluster De Metselfabriek Statische berekening STATISCHE BEREKENING NIEUWBOUW PROEFWONING AVM IPC-Cluster De Metselfabriek Projectnummer: AVM IPC-cluster Bouwkundig Adviesbureau Vekemans BV Maidstone 20 5026 SK Tilburg Tel. (013)

Nadere informatie

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE BERGSEPAD 16 TE TETERINGEN T293 PROJECTNUMMER :

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : BOUWEN VAN EEN LOODS AAN DE BERGSEPAD 16 TE TETERINGEN T293 PROJECTNUMMER : σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 5081 BL Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634

Nadere informatie

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : BOUW VAN EEN VLEESKUIKENSTAL AAN HET KLEIN BEDAF 7 TE BAARLE-NASSAU PROJECTNUMMER : 93224-A010

ONDERWERP : STATISCHE BEREKENING PLAN : BOUW VAN EEN VLEESKUIKENSTAL AAN HET KLEIN BEDAF 7 TE BAARLE-NASSAU PROJECTNUMMER : 93224-A010 σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 5081 BL Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634

Nadere informatie

adviesbureau Ab Nanninga

adviesbureau Ab Nanninga Situatie Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Wijz. BOUWAANVRAAG (constructiebrief op hoofdlijnen d.d. 27-03-2015) Project Nieuwbouw woning Lemferdingerlaan 3 te Paterswolde Opdrachtgever Fam. Doddema Ontwerp

Nadere informatie

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter

REC Harlingen LUCO. Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere. REC Harlingen projectleider : ing. M.D Hulter Pieters Bouwtechniek Almere B.V. Flevostraat 8 1315 CC Almere Tel.: 036 530 52 99 Fax: 036 540 35 49 E-mail: pbt.almere@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl REC Harlingen LUCO paraaf : project

Nadere informatie

Mechanica Deel 1 Melissa Vermeule

Mechanica Deel 1 Melissa Vermeule Mechanica Deel 1 Melissa Vermeule Construeren 5-12-2015 1. Welke soort vloer- en dakbelastingen kunnen aanwezig zijn? Maak onderscheid tussen rustende en veranderlijke belasting. Bepaal de grootte van

Nadere informatie

LEWIS ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN Opdrachtgever: Reppel B.V.

LEWIS ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN Opdrachtgever: Reppel B.V. DOSSIER 6093 LEWIS ZWALUWSTAARTPLAATVLOEREN Opdrachtgever: Reppel B.V. Rapport 6093--0 Ontwerpgrafieken voor samenwerkende hout-betonvloeren 6 augustus 2006 INHOUD Inleiding...2 2 Normen, richtlijnen en

Nadere informatie

Hoofdberekeningen van staalconstructies

Hoofdberekeningen van staalconstructies Hoofdberekeningen van staalconstructies Bedrijfsbrede automatisering voor staalconstructiebedrijven Matrix CAE Nijmegen Delft Vilnius MatrixFrame MatrixFrame is de verzamelnaam voor een aantal programma's

Nadere informatie

RFEM Nederland Postbus 22 6865 ZG DOORWERTH

RFEM Nederland Postbus 22 6865 ZG DOORWERTH Pagina: 1/12 CONSTRUCTIE INHOUD INHOUD Constructie 1 Graf. Staven - Snedekrachten, Beeld, -Y, 6 1.3 Materialen 1 qp (M-y) 6 1.7 Knoopondersteuningen 1 Graf. Staven - Snedekrachten, Beeld, -Y, 7 1.13 Doorsnedes

Nadere informatie

BOUW VAN EEN ZEUGEN/VARKENS/BIGGENSTAL

BOUW VAN EEN ZEUGEN/VARKENS/BIGGENSTAL σ SIGMA Engineering BV Bouwkundig adviesbureau Bezoekadres: Postadres: Sigma Engineering BV Groot Loo 2d Postbus 159 k.v.k. Tilburg nr. 18052811 5081 BL Hilvarenbeek 5080 AD Hilvarenbeek rabobank 1223.73.634

Nadere informatie

CONSTRUCTIEBEREKENING

CONSTRUCTIEBEREKENING Project: Opdrachtgever: Bouwen van garageboxen en opslagruimte aan de Kolfbaanstraat 30bis, 4814 CL te Breda Dhr. P. Bicskei Willem de Bruynstraat 49 4827 ET Breda CONSTRUCTIEBEREKENING Fundering - Blok

Nadere informatie

Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 100 Brons Constructeurs & Ingenieurs Blad: 101 Project...: 14.15.32 Onderdeel.: Dimensies.: [kn] [knm] [mm] [graden] [N/mm2] [knm/rad] Datum...: 16-02-2015 Bestand...:

Nadere informatie

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen)

Constructieve analyse bestaande vloeren laag 1/2/3 (inclusief globale indicatie van benodigde voorzieningen) Pieters Bouwtechniek Haarlem B.V. Dr. Schaep manstraat 284 2032 GS Haarlem Postbus 4906 2003 EX Haarlem Tel.: 023-5431999 Fax: 023-5316448 Email: pbt.haarlem@pieters.net Internet: www.pietersbouwtechniek.nl

Nadere informatie

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010

Ontwerp van koudgevormde stalen gordingen volgens EN 1993-1-3. met Scia Engineer 2010 Apollo Bridge Apollo Bridge Architect: Architect: Ing. Miroslav Ing. Miroslav Maťaščík Maťaščík - Alfa 04 -a.s., Alfa Bratislava 04 a.s., Bratislava Design: DOPRAVOPROJEKT Design: Dopravoprojekt a.s.,

Nadere informatie

ingenieursbureau voor bouwtechniek BEM1506493 Schipper Groep B.V. Drentse Poort 27 9521 JA Nieuw Buinen 8 december 2015 DEFINITIEF SB-01

ingenieursbureau voor bouwtechniek BEM1506493 Schipper Groep B.V. Drentse Poort 27 9521 JA Nieuw Buinen 8 december 2015 DEFINITIEF SB-01 ingenieursbureau voor bouwtechniek BEM1506493 gemeente Steenbergen Emmen Thedingecamp 2 Postbus 152 7800 AD Emmen T (0591) 67 13 13 F (0591) 67 13 29 emmen@goudstikker.nl Statische berekening werknr.:

Nadere informatie

Stabiliteit met FERMACELL

Stabiliteit met FERMACELL Stabiliteit met FERMACELL STABILITEITSWANDEN Versie 2 VDH Konstruktieburo, Postbus 1, 7873 ZG Odoorn, Tel. (0591) 513 109 STABILITEITSWANDEN Versie 2 Overzicht: BEREKENINGSVOORBEELD WINDBELASTINGEN 4 Inleiding:

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING BOVENBOUW EN FUNDERING, BOUWNUMMER 1 T/M 19

STATISCHE BEREKENING BOVENBOUW EN FUNDERING, BOUWNUMMER 1 T/M 19 adres Elststraat 1 5242 AE Rosmalen telefoon 073 532 77 00 fax 073 532 77 01 e-mail mail@bekendam.com internet www.bekendam.com STATISCHE BEREKENING BOVENBOUW EN FUNDERING, BOUWNUMMER 1 T/M 19 Project

Nadere informatie

bouwkundig adviesburo baas b.v.

bouwkundig adviesburo baas b.v. bouwkundig adviesburo baas b.v. moltzerhof 20 3052 VA Rotterdam 010 4224044 info@burobaas.nl lid VNconstructeurs J. de Haan G.A.M.Heydra P.W.Stout Berekening herbeoordeling constructie Datum 27-08-2013

Nadere informatie

BEM1601294 20-04-2016 ZK16001127. Projectnummer: 23250 BEREKENING CONSTRUCTIE BERGING. Oostvoorstraat 11 4671 CA Dinteloord. Behoort bij beschikking

BEM1601294 20-04-2016 ZK16001127. Projectnummer: 23250 BEREKENING CONSTRUCTIE BERGING. Oostvoorstraat 11 4671 CA Dinteloord. Behoort bij beschikking Projectnummer: 23250 BEM1601294 gemeente Steenbergen Onderdeel: BEREKENING CONSTRUCTIE BERGING Omschrijving: Nieuwbouw berging Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 20-04-2016 ZK16001127 Opdrachtgever: A.J.

Nadere informatie

Verbouwing woning Aloalaan 40 Leiden. Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden gezien N.Breuer d.d. 16/05/2012

Verbouwing woning Aloalaan 40 Leiden. Gezien door de constructeurs van de gemeente Leiden gezien N.Breuer d.d. 16/05/2012 VCON bouwconstructies Zinkweg 195 3262 BH Oud-Beijerland T (186) 62 811 F (186) 62 812 I www.vcon-bouw.nl E info@vcon-bouw.nl Rabobank: 3618.34.381 KvK: 513636 Verbouwing woning Aloalaan 4 Leiden Opdrachtgever:

Nadere informatie

Statische Berekening. Projectomschrijving: Nieuwbouw woning a/d Roosje Vechtstraat 3 te Elburg, Jongmans & Verbeek. Projectnummer: P3016

Statische Berekening. Projectomschrijving: Nieuwbouw woning a/d Roosje Vechtstraat 3 te Elburg, Jongmans & Verbeek. Projectnummer: P3016 0578-690408 06-14046438 info@borreman.nl www.borreman.nl Statische Berekening Projectnummer: P3016 Onderdeel: Bovenbouw en Fundering Projectomschrijving: Nieuwbouw woning a/d Roosje Vechtstraat 3 te Elburg,

Nadere informatie

HANDLEIDING ONTWERPEN DRAAGCONSTRUCTIES PRACTICUM BK1TE2

HANDLEIDING ONTWERPEN DRAAGCONSTRUCTIES PRACTICUM BK1TE2 HANDLEIDING ONTWERPEN DRAAGCONSTRUCTIES PRACTICUM BKTE2 Ir. G. Jan Arends m.m.v. ir. J.M. Gerrits November 203 v2 Inleiding De draagconstructie is een van de belangrijkste onderdelen van een gebouw. Zonder

Nadere informatie

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman.

EUREKA Engineering & Projects bv. Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail info@kroftman. Projectnummer: 1185-021 Uitdraaidatum: 15-9-2010 Rapport Sterkteberekening Stalen loodsen H700 Opdrachtgever: Kroftman Structures B.V. Postbus 158 6900 AD Zevenaar Nederland Telefoon +31 854 010 064 E-mail

Nadere informatie

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11

1 Inleiding 3. 2 Brandwerendheid. 10. 3 Algemeen 11 inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Bestaande situatie. 3 1.2 Nieuwe situatie. 5 1.2.1 Winkeluitbreiding zuidzijde. 5 1.2.2 Winkeluitbreiding hoofdentree. 7 1.2.3 Betonnen stabiliteitswand. 9 2 Brandwerendheid. 10

Nadere informatie

BOUWKUNDE GEBOUW NR. 08 BOLIDT VLOER

BOUWKUNDE GEBOUW NR. 08 BOLIDT VLOER BOUWKUNDE GEBOUW NR. 08 BOLIDT VLOER TU DELFT FACULTEIT BOUWKUNDE, BAANCODE: AFD 459 15 februari 2012 076226513:A - Definitief E01032.000163.0100 Inhoud Samenvatting en conclusie 2 1 Inleiding 3 2 Uitgangspunten

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING. Postbus 2077 2400 CB Alphen a/d Rijn. Werknummer :2013-32. Onderwerp. :Moerdijk, vloeistofdichte vloer tankstation a/d Steenweg

STATISCHE BEREKENING. Postbus 2077 2400 CB Alphen a/d Rijn. Werknummer :2013-32. Onderwerp. :Moerdijk, vloeistofdichte vloer tankstation a/d Steenweg CONSTRUCTIEBUREAU KREPIDOMA Adviesbureau voor staal-, beton- en houtconstructie Dijkstelweg 26 3253 TB OUDDORP tel. (0187) 687052 fax (0187) 681098 STATISCHE BEREKENING Opdrachtgever :EcoCare Milieutechniek

Nadere informatie

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013

Solico. Brugdekpaneel 500x40. Solutions in composites. Mechanische eigenschappen. Versie : 2. Datum : 16 januari 2013 Solico B.V. Everdenberg 5A NL-4902 TT Oosterhout The Netherlands Tel.: +31-162-462280 - Fax: +31-162-462707 E-mail: composites@solico.nl Bankrelatie: Rabobank Oosterhout Rek.nr. 13.95.51.743 K.v.K. Breda

Nadere informatie

ADVIESAANVRAAG CONSTRUCTIE

ADVIESAANVRAAG CONSTRUCTIE ADVIESAANVRAAG CONSTRUCTIE Aan Van Constructeur de heer B. Groenendijk (Bouwen en Wonen) 078-639 6139 Soort aanvraag reguliere bouwaanvraag Dossiernummer 7189 Aanvrager Krijgsman Bouw B.V. Datum aanvraag

Nadere informatie

Modulewijzer. voor de cursus

Modulewijzer. voor de cursus Modulewijzer voor de cursus Beginnen met Construeren Een oriëntatie op het dimensioneren van draagconstructies Vakcode: civbmc01c Opgesteld: ing. S.G. van Rosmalen Datum: augustus 2008 Gewijzigd: september

Nadere informatie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie

Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie Renovatie en aanpassing van woongebouwen, de analyse van de draagconstructie 15-02-2015 ir. M.W. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane Renovatie van een winkelpand in Woerden 1 Inhoud Inleiding 3 1 Fasering

Nadere informatie

H.E. Lüning hc C.H.R.

H.E. Lüning hc C.H.R. Ellegoorsestraat 7 NL-7004 HC DOETINCHEM tel. : + 31 314 325 601 fax. : + 31 314 360 216 e-mail : mail@luning.nl website : www.luning.nl PROJECT : Vrijstaande berging met EPS-fundering ARCHITECT : OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4.3

Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4.3 Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4. november 00 ir. J.M. Gerrits TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Leerstoelen Ontwerpen van Draagconstructies. Begrippen Onderstatusbalk: LEES AANDACHTIG DE BEGRIPPEN

Nadere informatie

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur

Uitwerking tentamen CT2053 Constructief Ontwerpen 2 studiejaar 2009/2010 donderdag 24 juni 2010 van 14.00 tot 17.00 uur Vraag 1 Ontwerpen agemeen Vraag 1.1 Weke zaken wi je as constructief ontwerper aan het eind van de anaysefase vasteggen? PvE, Randvoorwaarden, Uitgangspunten, Ontwerpcriteria, mogeijkheden ontwerp Vraag

Nadere informatie

Schöck Isokorb type D

Schöck Isokorb type D Schöck Isokorb type Inhoud Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Productbeschrijving 85 Bovenaanzichten 86 apaciteitstabellen 87-92 Rekenvoorbeeld 93 Bijlegwapening 94 Inbouwhandleiding 95-96 hecklist 97 Brandwerendheid

Nadere informatie

uitkragende stalen ligger met een variabele EI 1xprofiel 1: HE140A een trapeziumbelasting en een puntlast

uitkragende stalen ligger met een variabele EI 1xprofiel 1: HE140A een trapeziumbelasting en een puntlast uitkragende stalen ligger met een variabele EI 1xprofiel 1: HE140A een trapeziumbelasting en een puntlast werk werk werknummer werknummer materiaal S235 klasse 3 flensdikte

Nadere informatie

Kapspanten-uitgangspunten

Kapspanten-uitgangspunten Kapspanten-uitgangspunten Spant 1 Spant 2 Spant 3 Spant 4 Spant 5 Spant 6 ir J.P. den Hollander januari 2008 Kapspanten: uitgangspunten 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding & disclaimer...3 2 Geometrie & profielen...4

Nadere informatie

Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten

Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten Module 3 Uitwerkingen van de opdrachten Opdracht 1 a De trekkracht volgt uit: F t A f s 10 100 235 235000 N 235 kn b De kracht kan als volgt worden bepaald: 1 l l l E l F E A F EA l 2,1 10 5 10 100 10/2000

Nadere informatie

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft

RAPPORT. Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam. Geluidwering gevels. Nieuw te bouwen woning. Betreft RAPPORT Nieuw te bouwen woning Kortland 47 Alblasserdam Geluidwering gevels Betreft Kenmerk Status Opdrachtgever Uitgevoerd door Nieuw te bouwen woning R012520.001.01 Definitief Van der Padt & Partners

Nadere informatie

Gemeente Breda. ing. F. van der Wel ing. K. Meulman. De heer W. Akse (Gemeente Breda) Controle TE elementen

Gemeente Breda. ing. F. van der Wel ing. K. Meulman. De heer W. Akse (Gemeente Breda) Controle TE elementen Memo 4 Project: P1924 Onderzoek en advies NAC stadion Datum: 25 april 2015 Opdrachtgever: : Aan: Gemeente Breda ing. F. van der Wel ing. K. Meulman De heer W. Akse (Gemeente Breda) Kopie: Betreft: - Controle

Nadere informatie

CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON

CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON DOSSIER 7547 CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON Rapport 7547-1-0 Berekening van blokkenwanden volgens de Eurocode met de Nederlandse nationale bijlagen 24 december 2013 INHOUD A. Algemeen... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging

Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging Opname en opmeting bestaande schuur t.b.v. functiewijziging TacoBouwadvies Bovenbergweg 4 te Markelo Bevindingen en opmerkingen bij inmeting werknr.201205 Behorende bij tekeningen : 1205BT-01,02 en 03

Nadere informatie

printformaat A3 Bureau voor Architectuur Interieur en Vormgevingsvraagstukken adres : Meidoornkade 22 3992 AE HOUTEN

printformaat A3 Bureau voor Architectuur Interieur en Vormgevingsvraagstukken adres : Meidoornkade 22 3992 AE HOUTEN OPDRACHTGEVER Fam Pelt-de Roo PROJECT PROJECT NO. AIM-071 DATUM : 19-01-2015 printformaat A3 ONDERWERP : Vergunning aanvraag Do 10850 mm 7100 mm 4450 mm 6080 mm 3980 mm 11350 mm schuur D 23,5 m2 12700

Nadere informatie

CONSTRUEREN IN YTONG- CELLENBETON. Deel 3. Compleet bouwen met panelenwanden (verdiepinghoog) in combinatie met dak- en vloerplaten

CONSTRUEREN IN YTONG- CELLENBETON. Deel 3. Compleet bouwen met panelenwanden (verdiepinghoog) in combinatie met dak- en vloerplaten CONSTRUEREN IN YTONG CELLENBETON Deel 3. Compleet bouwen met panelenwanden (verdiepinghoog) in combinatie met dak en vloerplaten Rapportnummer 0398/99 Datum uitgifte : 19990901 Uitgever: BV Kwaliteitsverklaringen

Nadere informatie

Station Waterlooplein

Station Waterlooplein Definitief Versie 1 12 september 2014 Projectnr 30619 Documentnr 188629 Constructies Stad Station Waterlooplein Stationsrenovaties Oostlijn VO+ Beschouwing constructieve aanpassingen Auteur(s) D. in t

Nadere informatie

CHIBB. Bijlage 2 CHIBB Projekt 2b Dictaat Constructief ontwerpen met Mechanicamodellen

CHIBB. Bijlage 2 CHIBB Projekt 2b Dictaat Constructief ontwerpen met Mechanicamodellen Bijlage 2 Projekt 2b Dictaat Constructief ontwerpen met Mechanicamodellen Versie: 6 november 2011 Auteurs: Paul van Rijen, Annette Detzel Bijlage 2 Projekt 2b 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding

Nadere informatie

Schöck Isokorf type D

Schöck Isokorf type D Inhoud Shök Isokorf type 12/10 Q8+Q8 K7417 Pagina Toepassingsvoorbeelden 84 Produtbeshrijving 85 Bovenaanzihten 86 Capaiteitstabellen 87 Rekenvoorbeeld 88 Bijlegwapening 89 Inbouwhandleiding 90-91 Cheklist

Nadere informatie

HOLSTEIN ARCHITECTEN OMGEVINGSVERGUNNING dakuitbouw BESTAANDE + NIEUWBOUW BOUWAANVRAAG RENVOOI materialen.

HOLSTEIN ARCHITECTEN OMGEVINGSVERGUNNING dakuitbouw BESTAANDE + NIEUWBOUW BOUWAANVRAAG RENVOOI materialen. TEKENINGENLIJST: PGIN NM SCHL DTUM GEW.DTUM 01 plattegronden (ESTND) 1:100 16-01-2015 25-03-2015 02 gevels (ESTND) 1:100 16-01-2015 25-03-2015 03 doorsnedes (ESTND) 1:100 16-01-2015 25-03-2015 RENVOOI

Nadere informatie

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest

Rekenvoorbeeld. Trillingen in vloeren. B.C.H. Vervest Rekenvoorbeeld Trillingen in vloeren B.C.H. Vervest B e h o r e n d b i j : 1 P r o j e c t d o c u m e n t R e n o v a t i e w o o n g e b o u w D e L e e u w v a n V l a a n d e r e n, A m s t e r d

Nadere informatie

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw.

KNPL 150 KNPL 165 KNPL 200 KNPL 260/265 KNPL 320 KNPL 400. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De kanaalplaatvloer wordt toegepast in woningbouw en utiliteitbouw. De vloer is snel en makkelijk te leggen Uitvoering ongeïsoleerd en geïsoleerd. De vloer is geschikt voor projecten - Grote overspanningen

Nadere informatie

NeHoBo Beton & Staal B.V. Correspondentieadres Postbus 1401 5864 ZG Meerlo Telefoon (0478) 69 77 00 Fax (0478) 69 77 99 nehobo@nehobo.

NeHoBo Beton & Staal B.V. Correspondentieadres Postbus 1401 5864 ZG Meerlo Telefoon (0478) 69 77 00 Fax (0478) 69 77 99 nehobo@nehobo. NeHoBo Beton & Staal B.V. Correspondentieadres Postbus 1401 5864 ZG Meerlo Telefoon (0478) 69 77 00 Fax (0478) 69 77 99 E-mail nehobo@nehobo.nl Internet www.nehobo.nl Pagina 2 Inhoud Onderwerp 1. Algemene

Nadere informatie

HOGESCHOOL ROTTERDAM

HOGESCHOOL ROTTERDAM Cluster: RIBACS DICTAAT &WERKBOEK HOUT bij de cursus STAAL & HOUT Modulecode: Opgesteld door: Aanmaakdatum: Laatste wijziging : Studielast: RibBHS01c R. van Dorst BBE BEd maart 2007 juli 2007 3 ECTS Opleiding:

Nadere informatie

Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren

Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren Staal-beton Vloersystemen ComFlor Staalplaat-betonvloeren Dutch Engineering Dutch Engineering Staalplaat-betonvloeren Lage Staalplaat-betonvloeren De meest complete serie staalplaten voor staalplaat-betonvloeren.

Nadere informatie

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving

Alkreflex 2L-2. In de spouw. innovation in insulation. Algemeen. Verwerking / bestekomschrijving In de spouw Alkreflex 2L-2 Algemeen Alkreflex 2L-2 zodanig monteren dat aan weerszijden van de Alkreflex 2L-2 een spouw aanwezig is van minimaal 20 mm. Alkreflex 2L-2 monteren op houten regels. In gevelconstructies

Nadere informatie

Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01.

Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01. Project Nieuwbouw appartementen aan de Peperkampweg te Delden Onderwerp Constructieve uitgangspunten Projectnummer EE07718 Documentnummer TO-H01.01 Status Definiteif Datum 19-04-2013 Auteur V. Klein Gunnewiek

Nadere informatie

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp

Eurocodes. Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties. Eurocode 0 Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Eurocodes Veiligheidsfilosofie en belastingscombinaties C.R. Braam 2 March 29 Afdeling Bouw - Betonconstructies Eurocode Basis of structural design Grondslag voor het constructief ontwerp Inleiding Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240

Geluidwerende voorzieningen. woning Zutphensestraat 240 Geluidwerende voorzieningen woning Zutphensestraat 240 te Apeldoorn versie 1 april 2010 opdrachtnummer 10-081 datum 2 april 2010 opdrachtgever T2 Architecten bv Postbus 47 7255 ZG Hengelo Gld. auteur A.D.

Nadere informatie

Het versterken en verstijven van bestaande constructies

Het versterken en verstijven van bestaande constructies Het versterken en verstijven van bestaande constructies ir.m.w. Kamerling, m.m.v. ir.j.c. Daane 02-02-2015 Onderstempeling voor de renovatie van een kozijn in een gemetselde gevel, Woerden 1 Inhoudopgave

Nadere informatie

O-002200 (A) Cortenoeverseweg 105. Firma Beker. Gegevens gemeente: Gegevens bouwwerk: Gegevens aanvrager: Conclusie toetsing: Gegevens plantoetser:

O-002200 (A) Cortenoeverseweg 105. Firma Beker. Gegevens gemeente: Gegevens bouwwerk: Gegevens aanvrager: Conclusie toetsing: Gegevens plantoetser: Gegevens gemeente: Adres: Contactpersoon: Telefoonnuer contactpersoon: Emailadres contactpersoon: Dossiernuer: Gemeente Bruen Postbus 5, 6970 AA Bruen De heer W. Booiman 0575 56 82 14 w.booiman@bruen.nl

Nadere informatie

Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam

Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam 2008 Rapport onderzoek brandverloop woonblok Schiermonnikoog te Zaandam Team BrandOnderzoek Brandweer Apeldoorn 14-10-2008 Onderzoek brand Schiermonnikoog Zaandam 1 van 17 TBO Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksopdracht

Nadere informatie

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst. Niet nader genoemde onderdelen worden conform de basis woning uitgevoerd. Voor posities en uitvoering van onderstaande zie betreffende optie tekening. Kleuren conform standaard kleur- en materialenlijst.

Nadere informatie

Bug fixes: MatrixFrame versie 5.0 SP6 - Release notes >Download SP6. Rapporten. Betoncontrole. Staalcontrole FEM. 3D Raamwerk.

Bug fixes: MatrixFrame versie 5.0 SP6 - Release notes >Download SP6. Rapporten. Betoncontrole. Staalcontrole FEM. 3D Raamwerk. MatrixFrame versie 5.0 SP6 - Release notes >Download SP6 Verwerkt in versie 5.0 SP6 (september 2012): Bug fixes: Rapporten De sortering van de Gewichtsberekening was niet correct. In de gewichtsberekening

Nadere informatie

Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten

Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten Aanvraag omgevingsvergunning voor de verbouwing van een geluidsstudio tot 3 woonruimten Kerkweg 2 2064 KP Spaarnwoude 08 februari 2013 aangepast 08 maart 2013 RENVOOI PLATTEGRONDEN RENVOOI GEVELS RM 30

Nadere informatie

GB-houtverbindingen. Algemene informatie

GB-houtverbindingen. Algemene informatie GBhoutverbindingen Algemene informatie Algemeen In het verleden werden balken en gordingen opgelegd in de gemetselde wanden. Hiervoor waren sparingen nodig die bij een verbouwing moesten worden uitgekapt.

Nadere informatie

Dycore ribbenvloer. De voordelen van de toepassing van de Dycore ribbenvloer zijn ondermeer:

Dycore ribbenvloer. De voordelen van de toepassing van de Dycore ribbenvloer zijn ondermeer: 02/2012 Dycore ribbenvloer De Dycore ribbenvloer bestaat uit geprefabriceerde vloerelementen van zelfverdichtend beton. In de lengterichting zijn ze voorzien van ribben waarin voorspanwapening is opgenomen.

Nadere informatie

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl.

OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. 6. VOORBEELDEN VAN AANSLUITINGEN OVERZICHT DETAILS/ SUMMARY OF DETAILS Quantum Vloeren in gebouwen (excl parkeergarages)/ Quantum Floors in buildings ( excl. car parks) QD8 QD9 QD7 QD5 QD6 QD4 vert. doorsnede

Nadere informatie

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV

Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV Ir. A.M. de Roo MBA RO Hoofd Adviesgroep Constructies ARCADIS Nederland BV 1 1 Introductie Aardbevingen 2 Kaders en normen 3 Aanpak Bouwkundig Versterken 4 Noodzaak van een efficiënt ontwerp 5 Belangrijke

Nadere informatie

D. de Meijer 98A. Renvooi: Situatie: INHOUDSOPGAVE BOUWKUNDIG TEKEN,- ADVIESBURO

D. de Meijer 98A. Renvooi: Situatie: INHOUDSOPGAVE BOUWKUNDIG TEKEN,- ADVIESBURO INHOUDSOPGAVE 98A Bladnr. 01: Plattegrond beganegrond (bestaand) Bladnr. 02: Plattegrond beganegrond (nieuw) Bladnr. 03: Plattegrond verdieping (bestaand) Bladnr. 04: Plattegrond verdieping (nieuw) Bladnr.

Nadere informatie

STATISCHE BEREKENING 30-09-2013

STATISCHE BEREKENING 30-09-2013 BEM1304524 gemeente Steenbergen STATISCHE BEREKENING 30-09-2013 Project: Uitbreiden woning Adres: Hoogstraat 40 4651 XA Steenbergen Opdrachtgever/ontwerper: Simons Design & Service Adres Hogendijk 74 Plaats

Nadere informatie

Wabo-rapportage t.b.v. indiening bouwaanvraag

Wabo-rapportage t.b.v. indiening bouwaanvraag Wabo-rapportage t.b.v. indiening bouwaanvraag Project: Plantage Kerklaan 38-40 A dam Artis, olifantenverblijf, pergola Opdrachtgever: Natura Artis Magistra Postbus20164 1000 HD Amsterdam Architect olifantenverblijf:

Nadere informatie

Schöck Isokorb type QS 10

Schöck Isokorb type QS 10 Schöck Isokorb type Schöck Isokorb type 10 Inhoud Pagina Bouwkundige aansluitsituaties 152 Afmetingen 153 Kopplaat staalconstructie/bijlegwapening 154 Capaciteiten/Voegafstanden/Inbouwtoleranties 155 Inbouwhandleiding

Nadere informatie

Constructief adviesrapport

Constructief adviesrapport Constructief adviesrapport Opdrachtgever: 0000 0000 0000 0000 Ontwerpende partij: Helder Bouwkundig Ingenieursbureau Ing. BSEng E.P.A. (Erwin) de Haan Olmenhof 20 6602 EZ Wijchen Tel.nr. 06-26990338 E-mail:

Nadere informatie

() Overspanning conform de doorbuiging- en sterktecriteria, maar voldoet niet aan de vibratiecriteria

() Overspanning conform de doorbuiging- en sterktecriteria, maar voldoet niet aan de vibratiecriteria in lichte vloer opbouw Balk op 2 steunpunten - Maximale horizontale tussen de steunpunten Belastingsklasse A volgens EC5 Gebruiksbelasting Q = 2 kn/m 2 Permanente belasting G = 0.55 kn/m 2 200 3800 3400

Nadere informatie

P. Vermeulen Heiwerken B.V.

P. Vermeulen Heiwerken B.V. BEM1304156 gemeente Steenbergen Funderingsrapport t.b.v. antennemast KPN site aan de Heenweg te De Heen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 31-10-2013 ZK13000761 Omgevingsmanager Datum : 6-9-2013 Project

Nadere informatie

dakkapel Toetsingscriteria t.b.v de flitsvergunning Uitgangspunten:

dakkapel Toetsingscriteria t.b.v de flitsvergunning Uitgangspunten: dakkapel Toetsingscriteria t.b.v de flitsvergunning Uitgangspunten: Gewicht van pannendak met dakbeschot 0,70 kn/m 2 Gewicht van plat dak met dakbeschot 0,30 kn/m 2 Gewicht van sneeuw 0,56 kn/m 2 De stabiliteitskrachten

Nadere informatie

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren

Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Verwerkingsvoorschriften breedplaatvloeren Montagejukafstanden De combinatie van plaatdikte, plaatwapening, vloerdikte en tralieliggers in een breedplaatelement bepalen de montagejukafstand ofwel de afstand

Nadere informatie