Constructieberekening Opbouw op bestaande aanbouw achterzijde woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Constructieberekening Opbouw op bestaande aanbouw achterzijde woning"

Transcriptie

1 Constructieberekening Opbouw op bestaande aanbouw achterzijde woning Werk: Ulvenhoutselaan MG Breda Opdrachtgever Fam Dijkstra Ontwerper: MdR Advies, ing. M. de Riet Constructeur MdR Advies, ing. M. de Riet A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

2 Inhoudsopgave Constructieberekening Inhoudsopgave Inleiding Gewichtsberekening Schuin dak bestaand Plat dak bestaand Dak aanbouw nieuw Vloer aanbouw nieuw Buitenwand bestaand Buitenwand opbouw nieuw Binnenwand aanbouw nieuw Fundering aanbouw bestaand Veranderlijke belastingen Stabiliteit Berekening windbelasting op zijgevel Berekening dakconstructie Balklaag Latei bestaande achtergevel Onderregel achtergevel nieuw Controle vloerconstructie Controleberekening bestaand dak Controleberekening bestaande balklaag nieuwe situatie Maximale funderingsdruk Maximale funderingsdruk bestaand Maximale funderingsdruk achtergevel tpv oplegging onderregel nieuw A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

3 Inleiding Het project betreft het plaatsen van een opbouw op een bestaande aanbouw bij een woning. In dit rapport de constructieve berekeningen die ten grondslag liggen aan de meegeleverde tekeningen dd met projectnummer De gegevens betreffende de bestaande situatie die voor deze berekening zijn aangeleverd zijn zeer summier. Op basis van enkele detailtekeningen zijn de constructieve elementen in de bestaande toestand bepaald. Deze maatvoering dient, zoals ook op de constructietekeningen aangegeven, in het werk te worden gecontroleerd waarbij zo nodig berekeningen opnieuw worden uitgevoerd. Hoogachtend, Ing M.T. de Riet MdR Advies A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

4 Gewichtsberekening Schuin dak bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking Pannendak + dakbeschot+ gordingen 0,68 TOTAAL 0,68 Plat dak bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking 18mm underlayment + afwerking 0,39 Draagconstructie Balklaag 75x200mm hoh 600mm 0,20 TOTAAL 0,59 Dak aanbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking 18mm underlayment + 80mm isolatie+ afwerking 0,43 Draagconstructie Balklaag 50x125mm hoh 600mm 0,08 TOTAAL 0,51 Vloer aanbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² Afwerking 18mm underlayment + 100mm drukvaste isolatie PS20+ afwerking 0,36 Draagconstructie Balklaag 75x200mm hoh 600mm 0,20 TOTAAL 0,56 Buitenwand bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² 220mm metselwerk (of 2x110mm Spouwmuur metselwerk) 3,74 TOTAAL 3,74 Buitenwand opbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² 10mm stucwerk op 18mm Afwerking vezelcementplaat 0,45 A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

5 Draagconstructie 70x120mm hsb-wand, stijlen hoh 600mm, 100mm isolatie, 12.5mm DuraGyp 0,31 TOTAAL 0,77 Binnenwand aanbouw nieuw Onderdeel Uitvoering kn/m² Metal Studwand MetalStud-wand MS mm gipsplaat aan beide zijden 0,27 TOTAAL 0,27 belasting bij wandhoogte van 2,46m in kn/m 0,66 Fundering aanbouw bestaand Onderdeel Uitvoering kn/m² Draagconstructie Stampbeton fundering + opgaand werk 6,08 TOTAAL 6,08 A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

6 Veranderlijke belastingen Op de constructies werken de volgende veranderlijke belastingen: Dakhelling 40,00 graden Personen en goederen 0,00 kn/m² Sneeuw: schuin dak Geen sprake van ophoping door dakvorm C1 = 0,8 (60-35)/30 = 0,53 Psn;rep = 0,70 Prep = Psn;rep x C1 = 0,37 Dakhelling 0,00 graden Personen en goederen 1,00 kn/m² Sneeuw: plat dak Geen sprake van ophoping door dakvorm C1 = 0,80 Psn;rep = 0,70 Prep = Psn;rep x C1 = 0,56 Personen en goed verdiepingsvloer 1,75 kn/m² A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

7 Stabiliteit Door het wegbreken van (een deel van) de bestaande achtergevel zou een probleem met de stabiliteit van de woning kunnen ontstaan. Op de begane grond echter is een groot deel van de achtergevel blijven staan. Deze kan de horizontale belastingen op de zijgevel opvangen. De enige vraag die rest is of de topgevel sterk genoeg is om de windbelasting vanuit de zijgevel naar dit deel van de achtergevel te herleiden. Hiertoe wordt gekeken of het bovenste deel van de zijgevel als losstaande muur voldoende sterk is om deze belasting zelfstandig op te nemen. Berekening windbelasting op zijgevel Maatgevende belastingen op buitenspouwblad Windbelasting Prep 0,368 kn/m² Maximale hoogte zijgevel ongeschoord 5,83 m Windbelasting Pd 2,14544 kn/m Berekening schuifsterkte buitenspouwblad Maximale windbelasting 2,79 kn/m naar binnen Bij doorsnede 1m geldt: b = 1000 mm h = 100 mm Fv;d = 2789,072 N γ M = 1,3 N'd = 6700 N A = mm2 fv;rep = 0,3 N/mm2 (metselwerk klasse B1) γ m = 1,8 fv;d = 0,17 EIS: Fv;d/(b*h) x 1/gM < 0,2 x (N'd/A) + fv;d Fv;d/(b*h) x 1/gM = 0,02 0,2 x (N'd/A) + fv;d = 0,18 DOORSNEDE VOLDOET A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

8 Berekening dakconstructie De nieuwe dakconstructie wordt loodrecht op de achtergevel opgelegd. Aangezien het grootste deel van de achtergevel op de verdieping wordt weggebroken dient hier een lateiconstructie te worden gemaakt. De dakconstructie wordt in twee stappen berekend: 1. Berekening balklaag; 2. Berekening latei. Balklaag Op de volgende bladzijde wordt een berekening van de balklaag gegeven. Hierbij is uitgegaan van een hart-op-hartafstand van 600mm en een overspanning van 2170mm. Uit de berekening blijkt dat een balkafmeting van 50x125mm noodzakelijk is. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

9 TS/Construct Rel: okt 2007 Project...: Dakopbouw op bestaande uitbouw Onderdeel..: Gording uitbouw nieuw Gording uitbouw nieuw platdak Algemene gegevens B x H [mm] : 50 x 125 Sterkteklasse : C18 Overspanning [mm] : 2170 Klimaatklasse : I Aantal zijdl. steunen : - Belastingsduur [jaar] : 50 Opleglengte [mm] : 100 Dakopstand [mm] : 100 Hoh in het dakvlak[mm] : 600 Spuwerbreedte [mm] : 200 Helling : 0.00 Afvoeropp.noodafv.[m²] : Beschot sterkteklasse : C18 Dikte beschot [mm] : 18 E0;ser;rep x I [Nm] : Gevelopening [m²] : 0.00 Aangehouden geveloppervlakte: L x H Gebouw L x B x H [m] : 3.00 x 7.00 x 6.00 Permanente belastingen G rep EG balklaag : 0.08 Isolatie : 0.43 Extra gewicht : 0.00 Totaal [kn/m²] : 0.51 Veranderlijke belastingen P rep [kn/m²] : 1.00 F rep [kn] : 2.00 F rep oppervlak [m²] : 0.1 x 0.1 Reductiefactor φ r : 0.76 Wind Pw [kn/m²] : 0.46 Sneeuw dakvormfactor C1: 0.80 Sneeuw reductiefactor : 1.00 P F x x 125 Belastingfactoren (NEN Art.5.2.1) Perm.bel. fund. 1 : 1.20 Ver.bel. : 1.30 Perm.bel. fund. 2 : 1.35 Perm.bel. gunstig : 0.90 Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c. Geconc. belasting frm (25) σ m;0;d = 9.92 < [N/mm²] 0.75 Geconc. belasting frm (54) σ v;d = 0.61 < 1.42 [N/mm²] 0.43 Geconc. belasting frm (23) σ c;90;d = 0.60 < 3.12 [N/mm²] 0.19 Wateraccumulatie U bij = 3.91 < 8.68 [mm] 0.45 Wateraccumulatie U eind = 5.11 < 8.68 [mm] 0.59

10 Latei bestaande achtergevel Op de latei werken de volgende belastingen: Overspanning ligger 1 3,76 m Overspanning ligger 2 2,49 m Overspanning dak woning 5,19 m Overspanning dak aanbouw 2,17 m Belastingen eigen gewicht: RB schuin dak 3,53 kn/m RB plat dak 0,56 kn/m Veranderlijke belastingen: Sneeuwbelasting schuin dak 1,94 kn/m Sneeuwbelasting plat dak 1,22 kn/m Personen en goed plat dak 1,09 kn/m Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt dat een HEB100 noodzakelijk is. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

11 Blad:724 Onderdeel: Randligger dak woning Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 03/10/2007 Toegepaste norm..: TGB 1990 Rekenmodel...: 1e-orde-elastisch. Theorie voor de bepaling van de krachtsverdeling: Geometrisch lineair. Fysisch lineair. Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt GEOMETRIE MATERIALEN Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coëff 1 S e-005 PROFIELEN [mm] Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf. 1 HEB100 1:S e e PROFIELEN vervolg [mm] Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1 h1 b2 h2 1 0:Normaal KNOPEN Knoop X Z STAVEN St. ki kj Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm :HEB100 NDM NDM :HEB100 NDM NDM VASTE STEUNPUNTEN Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij Hoek

12 Blad:725 Onderdeel: Randligger dak woning BELASTINGGEVALLEN B.G. Omschrijving Type e.g.x e.g.z 1 Permanente belasting Veranderlijk sneeuw Veranderlijk pers en goed BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Eigengewicht alle staven. Richting: STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal :QZLokaal BELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw STAAFBELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal :QZLokaal BELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed

13 Blad:726 Onderdeel: Randligger dak woning STAAFBELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal :QZLokaal GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN BC Staven met gunstige werking 1 Geen 2 Geen BELASTINGCOMBINATIE: 1 Sterkte 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.30 BELASTINGCOMBINATIE: 2 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.35 BELASTINGCOMBINATIE: 3 Doorbuiging 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 4 Doorbuiging lange duur 3: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Momentane combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Momentaan 0.60 BELASTINGCOMBINATIE: 5 Onmiddellijke doorbuiging 4: Permanente belasting 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 6 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00

14 Blad:727 Onderdeel: Randligger dak woning BELASTINGCOMBINATIE: 7 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 8 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 9 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE:10 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE:11 4: Permanente belasting 1:Permanente belasting Permanent 1.00

15 Blad:728 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES MOMENTEN 15.6 Fundamentele combinatie -2.3 Fz: 7.01 Fz: Fz: DWARSKRACHTEN 19.5 Fundamentele combinatie Fz: 7.01 Fz: Fz: NORMAALKRACHTEN Fundamentele combinatie Fz: 7.01 Fz: Fz: 44.3 VERPLAATSINGEN [mm] Fundamentele combinatie Fz: 7.01 Fz: Fz: REACTIES Fundamentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

16 Blad:729 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE INCIDENTELE COMBINATIES MOMENTEN 12.5 Incidentele combinatie -1.8 Fz: Fz: Fz: 35.5 DWARSKRACHTEN Incidentele combinatie -5.6 Fz: 5.61 Fz: Fz: NORMAALKRACHTEN Incidentele combinatie Fz: 5.61 Fz: Fz: 35.5 VERPLAATSINGEN [mm] Incidentele combinatie Fz: 5.61 Fz: Fz: REACTIES Incidentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

17 Blad:730 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE MOMENTANE COMBINATIES MOMENTEN 7.2 Momentane combinatie Fz: 3.25 Fz: 7.79 Fz: 20.6 DWARSKRACHTEN Momentane combinatie -3.3 Fz: Fz: 7.79 Fz: 20.6 NORMAALKRACHTEN Momentane combinatie Fz: 3.25 Fz: 7.79 Fz: 20.6 VERPLAATSINGEN [mm] Momentane combinatie Fz: 3.25 Fz: 7.79 Fz: 20.6 REACTIES Kn. X Z M Momentane combinatie

18 Blad:731 Onderdeel: Randligger dak woning OMHULLENDE VAN DE PERMANENTE BELASTINGEN MOMENTEN 6.3 Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 DWARSKRACHTEN Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 NORMAALKRACHTEN Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 VERPLAATSINGEN [mm] Permanente belasting Fz: 2.82 Fz: 6.76 Fz: 17.9 REACTIES Permanente belasting Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max

19 Blad:732 Onderdeel: Randligger dak woning STAALPROFIELEN - ALGEMENE GEGEVENS Stabiliteit: Classificatie gehele constructie: Geschoord MATERIAAL Mat Profielnaam Vloeisp. Productie Min. drsn. nr. [N/mm 2 ] methode klasse 1 HEB Gewalst 1 KNIKSTABILITEIT Extra Extra Staaf l sys Classif. y l knik;y aanp. y Classif. z l knik;z aanp. z [m] sterke as [m] [kn] zwakke as [m] [kn] Geschoord Geschoord Geschoord Geschoord KIPSTABILITEIT Staaf Plts. l gaffel Kipsteunafstanden aangr. [m] [m] 1 1.0*h boven: ,49 onder: , *h boven: onder: TOETSING SPANNINGEN Staaf Mat BC Sit Kl Plaats Norm Artikel Formule Hoogste toetsing Opm. nr. U.C. [N/mm 2 ] Staaf (12.2-3) Staaf (12.2-3) TOETSING DOORBUIGING Staaf Soort Mtg Lengte Overst Zeeg u tot BC Sit u Toelaatbaar [m] I J [mm] [mm] [mm] [mm] *l 1 Dak db 2.49 N N Eind db 3 1 Bijk Vloer db 3.90 N N Eind ± db 3 1 Bijk -7.4 ±

20 Onderregel achtergevel nieuw De nieuwe achtergevel staat gedeeltelijk op de achtergevel van de bestaande bijkeuken. Ter plekke van de serre echter steunt de nieuwe achtergevel op het bestaande dakvlak. Hier dient een extra ligger te worden aangebracht om de belasting van de buitenwand op te vangen. Overspanning ligger 3,65 m Overspanning dak 2,17 m Hoogte buitenwand 2,38 m Belastingen eigen gewicht: RB buitenwand 1,82 kn/m RB dakconstructie 0,61 kn/m Veranderlijke belastingen: Pers en goed dakconstructie 1,09 kn/m Sneeuw dakconstructie 0,61 kn/m Uit de berekening blijkt dat een balkafmeting 75x200mm noodzakelijk is. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

21 Blad:745 Onderdeel: Onderregel HSB-wand Dimensies: kn;m;rad (tenzij anders aangegeven) Datum...: 03/10/2007 Bestand..: c:\documents and settings\administrator\my documents\mdr advies\2007\ dijks Rekenmodel...: 2e-orde-elastisch. Theorieën voor de bepaling van de krachtsverdeling: 1) Uiterste grenstoestand: Geometrisch niet lineair alle staven. Fysisch lineair alle staven. 2) Gebruiksgrenstoestand: Geometrisch niet lineair alle staven. Fysisch lineair alle staven. Maximum aantal iteraties...: 50 Max.deellengte kolommen/wanden: Max.deellengte balken/vloeren: Max. X-verplaatsing in UGT...: Max. Z-verplaatsing in UGT...: Gunstige werking van de permanente belasting wordt automatisch verwerkt GEOMETRIE MATERIALEN Mt Omschrijving E-modulus[N/mm2] S.M. Pois. Uitz. coëff 1 S e C e-006 Bij de bepaling v.h. e.g. van houten staven is de S.M. met 5% verhoogd. PROFIELEN [mm] Prof. Omschrijving Materiaal Oppervlak Traagheid Vormf. 1 B*H 75*250 2:C e e PROFIELEN vervolg [mm] Prof. Staaftype Breedte Hoogte e Type b1 h1 b2 h2 1 0:Normaal :RH KNOPEN Knoop X Z STAVEN St. ki kj Profiel Aansl.i Aansl.j Lengte Opm :B*H 75*250 NDM NDM 3.900

22 Blad:746 Onderdeel: Onderregel HSB-wand VASTE STEUNPUNTEN Nr. knoop Kode XZR 1=vast 0=vrij Hoek BELASTINGGEVALLEN B.G. Omschrijving Type e.g.x e.g.z 1 Permanente belasting Veranderlijk sneeuw Veranderlijk pers en goed BELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Eigengewicht alle staven. Richting: STAAFBELASTINGEN B.G:1 Permanente belasting Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal BELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw

23 Blad:747 Onderdeel: Onderregel HSB-wand STAAFBELASTINGEN B.G:2 Veranderlijk sneeuw Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal BELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed STAAFBELASTINGEN B.G:3 Veranderlijk pers en goed Last Staaf Type q1/p/m q2 A B psi psi-t Opm 1 1 1:QZLokaal BEREKENINGSTATUS B.C. Iteratie Status 1 3 Nauwkeurigheid bereikt 2 3 Nauwkeurigheid bereikt 3 3 Nauwkeurigheid bereikt 4 3 Nauwkeurigheid bereikt 5 3 Nauwkeurigheid bereikt Controlerende berekening 6 3 Nauwkeurigheid bereikt 7 3 Nauwkeurigheid bereikt 8 3 Nauwkeurigheid bereikt 9 3 Nauwkeurigheid bereikt 10 3 Nauwkeurigheid bereikt GUNSTIGE WERKING PERMANENTE BELASTINGEN BC Staven met gunstige werking 1 Geen 2 Geen BELASTINGCOMBINATIE: 1 Sterkte 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.30

24 Blad:748 Onderdeel: Onderregel HSB-wand BELASTINGCOMBINATIE: 2 1: Uiterste grenstoestand; Fundamentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.35 BELASTINGCOMBINATIE: 3 Doorbuiging 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 4 Doorbuiging lange duur 3: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Momentane combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Momentaan 0.60 BELASTINGCOMBINATIE: 5 Onmiddellijke doorbuiging 4: Permanente belasting 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 6 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 7 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 8 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk sneeuw Extreem :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00 BELASTINGCOMBINATIE: 9 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent :Veranderlijk pers en goed Extreem 1.00

25 Blad:749 Onderdeel: Onderregel HSB-wand BELASTINGCOMBINATIE:10 2: Bruikbaarheidsgrenstoestand; Incidentele combinatie 1:Permanente belasting Permanent 1.00 OMHULLENDE VAN DE FUNDAMENTELE COMBINATIES MOMENTEN 2de orde Fundamentele combinatie Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: DWARSKRACHTEN 2de orde Fundamentele combinatie 10.0 Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: NORMAALKRACHTEN 2de orde Fundamentele combinatie Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Fundamentele combinatie Fx: Fz: Fx: 8.30 Fz: 10.14

26 Blad:750 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Fundamentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max OMHULLENDE VAN DE INCIDENTELE COMBINATIES MOMENTEN 2de orde Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: Fx: 5.44 Fz: 8.18 DWARSKRACHTEN 2de orde Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: 8.18 Fx: 5.44 Fz: 8.18 NORMAALKRACHTEN 2de orde Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: 8.18 Fx: 5.44 Fz: 8.18 VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Incidentele combinatie Fx:-5.44 Fz: Fx: 5.44 Fz: 8.18

27 Blad:751 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Incidentele combinatie Kn. X-min X-max Z-min Z-max M-min M-max OMHULLENDE VAN DE MOMENTANE COMBINATIES MOMENTEN 2de orde Momentane combinatie -5.9 Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14 DWARSKRACHTEN 2de orde Momentane combinatie Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14 NORMAALKRACHTEN 2de orde Momentane combinatie Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14 VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Momentane combinatie Fx:-3.09 Fz: 6.14 Fx: 3.09 Fz: 6.14

28 Blad:752 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Momentane combinatie Kn. X Z M OMHULLENDE VAN DE PERMANENTE BELASTINGEN MOMENTEN 2de orde Permanente belasting -4.7 Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86 DWARSKRACHTEN 2de orde Permanente belasting Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86 NORMAALKRACHTEN 2de orde Permanente belasting Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86 VERPLAATSINGEN 2de orde [mm] Permanente belasting -8.5 Fx:-1.95 Fz: 4.86 Fx: 1.95 Fz: 4.86

29 Blad:753 Onderdeel: Onderregel HSB-wand REACTIES 2de orde Permanente belasting Kn. X Z M

30 Controle vloerconstructie Controleberekening bestaand dak Gezien de functiewijziging van het dak op de bestaande uitbouw dient een controleberekening te worden gemaakt van de toegepaste constructie. Hierbij is uitgegaan van de afmetingen zoals die in tekeningen van de bestaande situatie is gegeven. Zoals ook aangegeven op de bijbehorende tekeningen moeten deze afmetingen in het werk te worden gecontroleerd. Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt dat de bestaande balklaag van 75x200mm voldoet. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

31 TS/Construct Rel: okt 2007 Project...: Dakopbouw op bestaande uitbouw Onderdeel..: Balklaag uitbouw bestaand Gording uitbouw bestaand platdak Algemene gegevens B x H [mm] : 75 x 200 Sterkteklasse : C18 Overspanning [mm] : 3650 Klimaatklasse : I Aantal zijdl. steunen : - Belastingsduur [jaar] : 50 Opleglengte [mm] : 100 Dakopstand [mm] : 100 Hoh in het dakvlak[mm] : 600 Spuwerbreedte [mm] : 200 Helling : 0.00 Afvoeropp.noodafv.[m²] : Beschot sterkteklasse : C18 Dikte beschot [mm] : 18 E0;ser;rep x I [Nm] : Gevelopening [m²] : 0.00 Aangehouden geveloppervlakte: L x H Gebouw L x B x H [m] : 3.00 x 7.00 x 3.00 Permanente belastingen G rep EG balklaag : 0.20 Isolatie : 0.39 Extra gewicht : 0.00 Totaal [kn/m²] : 0.59 Veranderlijke belastingen P rep [kn/m²] : 1.00 F rep [kn] : 2.00 F rep oppervlak [m²] : 0.1 x 0.1 Reductiefactor φ r : 0.76 Wind Pw [kn/m²] : 0.46 Sneeuw dakvormfactor C1: 0.80 Sneeuw reductiefactor : 1.00 P F x x 200 Belastingfactoren (NEN Art.5.2.1) Perm.bel. fund. 1 : 1.20 Ver.bel. : 1.30 Perm.bel. fund. 2 : 1.35 Perm.bel. gunstig : 0.90 Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c. Geconc. belasting frm (25) σ m;0;d = 5.03 < [N/mm²] 0.39 Geconc. belasting frm (54) σ v;d = 0.29 < 1.42 [N/mm²] 0.21 Geconc. belasting frm (23) σ c;90;d = 0.45 < 3.12 [N/mm²] 0.14 Wateraccumulatie U bij = 5.35 < [mm] 0.37 Wateraccumulatie U eind = 7.17 < [mm] 0.49

32 Controleberekening bestaande balklaag nieuwe situatie Als tweede stap dient een berekening te worden gemaakt van de bestaande balklaag in de nieuwe situatie. Uit de berekening op de volgende bladzijden blijkt dat deze balklaag ook in de nieuwe situatie voldoet. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

33 TS/Construct Rel: okt 2007 Project...: Dakopbouw op bestaande uitbouw Onderdeel..: Balklaag verdvloer nieuw Balklaag verdvloer nieuw Algemene gegevens B x H [mm] : 75 x 200 Sterkteklasse : C18 Overspanning [mm] : 3650 Klimaatklasse : I Opleglengte [mm] : 100 Belastingsduur [jaar] : 50 H.o.h. afstand [mm] : 600 Min. eigenfreq. [Hz] : 3 Beschot sterkteklasse: C18 Dikte beschot [mm] : 18 E0;ser;rep x I [Nm] : 4374 Permanente belastingen G rep EG balklaag : 0.20 Scheidingswanden : 0.26 Extra belasting : 0.36 Totaal [kn/m²] : 0.82 Veranderlijke belastingen P rep [kn/m²] : 1.75 Psi [ - ] : 0.40 Frep [kn] : 2.00 Frep oppervlak [m²] : 0.1 x 0.1 Reductiefactor φ r : 0.76 P F x x 200 Belastingfactoren (NEN Art.5.2.1) Perm.bel. fund. 1 : 1.20 Ver.bel. : 1.30 Perm.bel. fund. 2 : 1.35 Meegenomen combinatie's in de berekening : k mod * Permanent (G rep ) 0.70 * Verdeelde belasting (G rep + P rep ) 0.85 * Geconcentreerde belasting (G rep + F rep ) 0.85 Resultaten (maatgevende combinaties) eis u.c. Verdeelde belastingfrm (25) σ m;0;d = 6.51 < [N/mm²] 0.51 Geconc. belasting frm (54) σ v;d = 0.32 < 1.42 [N/mm²] 0.23 Geconc. belasting frm (23) σ c;90;d = 0.48 < 3.12 [N/mm²] 0.15 Verdeelde belasting U bij = 9.21 < [mm] 0.84 Verdeelde belasting U eind = < [mm] 0.80 Resonantie : eerste eigen frequentie = 8.1 > 3.0 [Hz] 0.37

34 Maximale funderingsdruk Met behulp van de gegevens uit de voorgaande hoofdstukken kan vervolgens een berekening van de funderingsdruk (gewicht per mm 2 funderingsbalk) worden berekend. Indien de funderingsdruk in de nieuwe situatie lager is dan die in de bestaande zal de fundering altijd voldoen. Als dit niet het geval is moet worden bekeken wat de maximaal opneembare funderingsdruk voor de ondergrond is (hoeft niet gelijk te zijn aan de optredende funderingsdruk). Als eerste is de maximaal optredende funderingsdruk in de bestaande toestand berekend, hierna volgt de maximale funderingsdruk in de nieuwe situatie. Maximale funderingsdruk bestaand De maximale funderingsdruk treedt in de bestaande situatie op ter plekke van de woningscheidende wand. Echter, aangezien geen gegevens aanwezig zijn over de (constructieve) opbouw van de naastgelegen woning wordt in plaats daarvan de linker zijgevel beschouwd. Overspanning verdiepingsvloer woonkamer 3,5 m Hoogte woningscheidende wand 7,13 m Aanlegbreedte fundering 0,6 m Permanente belasting op fundering Belasting eigen gewicht 6,08 kn/m Rustende belasting ws-wand 26,67 kn/m Rustende belasting verdvloer (totaal) 1,96 kn/m Veranderlijke belasting op fundering Rustende belasting verdvloer (totaal) 6,13 kn/m Totale funderingsdruk 1,2 x G + 1,3 x Q 49,61 kn/m = 82,69 kn/m² Fr;v;d = 0,83 N/mm² Maximale funderingsdruk achtergevel tpv oplegging onderregel nieuw De maximale funderingsdruk in de nieuwe situatie treedt op ter plekke van de oplegging van de onderregel van de nieuwe buitenwand. Hierbij is ervan uitgegaan dat er geen spreiding van de belasting optreedt. Er is niet gekozen voor de oplegging van de latei in de bestaande achtergevel omdat hier wel altijd sprake is van belastingspreiding. Tevens wordt hier een grote belasting verwijderd (de bestaande achtergevel) zodat toename en afname elkaar grotendeels opheffen. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

35 Op de fundering werken dan de volgende belastingen: Hoogte buitenwand bestaand 3 m Hoogte buitenwand nieuw 2,6 m Spreiding belasting tot fundering 30 graden Spreidingsbreedte aanlegniveau 3,15 m Aanlegbreedte fundering bestaand 0,50 m Permanente belasting op fundering Eigen gewicht fundering 2,40 kn/m Rustende belasting buitenwand bestaand 11,22 kn/m Rustende belasting buitenwand nieuw 1,99 kn/m Rustende belasting onderregel buitenwand nieuw 4,86 kn Rustende belasting dak nieuw 0,56 kn/m Veranderlijke belasting op fundering Rustende belasting dak nieuw 1,09 kn/m Rustende belasting onderregel 3,32 kn Totale funderingsdruk 1,2 x G + 1,3 x Q 30,96 kn/m = 61,92 kn/m² Fr;v;d = 0,62 N/mm² 75% van bestaand Uit de bovenstaande berekening blijkt dat de fundering in de nieuwe situatie voldoet. A d v i e s, o n t w e r p & b e g e l e i d i n g a a n b o u w, v e r b o u w, r e n o v a t i e & n i e u w b o u w

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008

Eengemaakte technische specificaties. STS 31 Timmerwerk. Uitgave 2008 Eengemaakte technische specificaties STS 31 Timmerwerk Uitgave 2008 Deze voorschriften vervangen en annuleren de STS 31 uitgave 1990 EENGEMAAKTE TECHNISCHE SPECIFICATIES STS 31 TIMMERWERK Uitgave 2008

Nadere informatie

St. Elisabeth verpleeghuis Delden Uitgangspuntenrapport DO

St. Elisabeth verpleeghuis Delden Uitgangspuntenrapport DO Project Onderwerp Projectnummer Documentnummer Status St. Elisabeth verpleeghuis Delden Uitgangspuntenrapport DO EE08086 DO-C-R01.01 Definitief Datum 05-04-2013 Auteur ir. S.W.H. Droste Versie 1.0 Vrijgave

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

Tekst brochure Vrijstaande muren

Tekst brochure Vrijstaande muren Tekst brochure Vrijstaande muren Metselwerk van baksteen wordt van oudsher en nog altijd veelvuldig toegepast voor erfafscheidingen, tuinmuren, grondkeringen en kademuren. De voordelen van een in baksteen

Nadere informatie

Tutorial. Stalen Raamwerk

Tutorial. Stalen Raamwerk Tutorial Stalen Raamwerk Tutorial Frame Steel All information in this document is subject to modification without prior notice. No part or this manual may be reproduced, stored in a database or retrieval

Nadere informatie

Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4.3

Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4.3 Studentenhandleiding MatrixFrame versie 4. november 00 ir. J.M. Gerrits TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Leerstoelen Ontwerpen van Draagconstructies. Begrippen Onderstatusbalk: LEES AANDACHTIG DE BEGRIPPEN

Nadere informatie

KOMO. Orion Beton B.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Orion Beton B.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K810/02 Vervangt K810/01 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-06-19 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 9 Orion Beton B.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen

F 3 O richtlijn. Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Onderzoek en beoordeling van houten paalfunderingen onder gebouwen Versie 1, 18 januari 2011 Op- en aanmerkingen over de inhoud van deze richtlijn kunnen worden gemeld aan het bestuur van F 3 O en zullen

Nadere informatie

KOMO. Fingo N.V. kwaliteitsverklaring

KOMO. Fingo N.V. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring 8Nummer K55022/03 Vervangt K55022/02 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2013-10-01 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 8 Fingo N.V. VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie

Nadere informatie

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN

BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN BRUGSYSTEMEN EN VIADUCTEN Nederland is een waterrijk en dichtbevolkt land, zodat bruggen en viaducten behoren tot de gebruikelijke infrastructuur. Met de toenemende mobiliteit door het nog steeds groeiende

Nadere informatie

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort

2. Trillingen. Datum: 25 februari 2008. Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort 2. Trillingen Datum: 25 februari 2008 Bedrijf; Bureau voor Bouwpathologie BB, te Montfoort Esther Stapper 9940175 Datum: 11 februari 2008 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding...3 2.0. Wat is een trilling?... 4

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam

PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT. Woonstad Rotterdam PROGRAMMA VAN EISEN Blokweg Kluswoningen CONCEPT Woonstad Rotterdam November 2010 1 VOORWOORD Voor de renovatie van de kluswoningen aan de Blokweg 36 t/m 44, 50 en 52 is gekozen om de aanpak van het Programma

Nadere informatie

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen.

UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. UITVOERINGSRICHTLIJN METSELWERKCONSTRUCTIES Baksteen, bouwblokken en -stenen van beton, cellenbeton en kalkzandsteen. BKB Publikatie Nr. PBL0357/98 Datum uitgifte : 1998-08-01 Uitgever: BV Kwaliteitsverklaringen

Nadere informatie

Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden

Diktebepaling. Technische vragen. Algemene formule. Verticale beglazingen voor woningen. Elementen waarmee rekening moet worden gehouden Technische vragen Bij het opstellen van dit overzicht is een nieuwe versie van de STS 38 Beglazing (NBN S 23-002) en de STS 52 schrijnwerk in voorbereiding. Alsook wordt een nieuwe methode voor de bepaling

Nadere informatie

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat

Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Schuifspanningen loodrecht op een cilindrisch gat Colin van Weelden CT3000 Bachelor Eindwerk Begeleiders: 1379550 TU Delft P.C.J. Hoogenboom Delft, Juni 2010 C.B.M. Blom Voorwoord Dit rapport is het eindresultaat

Nadere informatie

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken

Technisch Rapport Golfoploop en Golfoverslag bij Dijken De Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) is een onafhankelijke adviescommissie, die gevraagd en ongevraagd de minister van Verkeer en Waterstaat adviseert over alle technisch-wetenschappelijke

Nadere informatie

Vortex-excitatie trillingen getemd

Vortex-excitatie trillingen getemd Werkspoorbrug, Utrecht (2) Vortex-excitatie trillingen getemd Tijdens de hevige najaarswinden van 22 bleek dat er ernstige trillingen optraden in de diagonalen van de net ingevaren Werkspoorbrug bij Utrecht.

Nadere informatie

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering

Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Handboek Werkvoorbereiding en uitvoering Hoofdstuk 1 CALDURAN Kalkzandsteen bv Inhoudsopgave Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering Het Handboek Werkvoorbereiding en Uitvoering van Calduran Kalkzandsteen

Nadere informatie

Richtlijnen en adviezen. Voor verwerking van Porotherm binnenmuurstenen

Richtlijnen en adviezen. Voor verwerking van Porotherm binnenmuurstenen Richtlijnen en adviezen Voor verwerking van Porotherm binnenmuurstenen Verwerkingsmethode en productkeuze Binnenmuurstenen hebben een dragende functie in de bouw constructie. Daarnaast leveren ze ook een

Nadere informatie

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN

HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN HANDBOEK SNELBOUWBAKSTEEN Uitgave van de VZW Bouwen met Baksteen Visverkopersstraat 13 bus 22 1000 Brussel Tel.: 02/511.25.81 Fax: 02/513.26.40 E-mail: pub02424@innet.be Internet: http://www.baksteen.be

Nadere informatie

daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3

daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3 daktechniek MORE POWER TO YOUR ROOF MONIER-TH/09-10/-3 267 TechnIsch handboek 8 daktechniek 8.1. Daktechniek beton- en keramische dakpannen Algemeen Procescertificaat Draagconstructie en dakbeschot De

Nadere informatie

Technische Aanbevelingen

Technische Aanbevelingen September 2013 Technische Aanbevelingen Sint Maria Klushuis Verkoopproject Sint Maria Klushuis, Oude Westen, Rotterdam INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding: Bouwbesluit, overige eisen en aanbevelingen blz. 7 2.

Nadere informatie

DE VERNIEUWDE TOEKOMST

DE VERNIEUWDE TOEKOMST 1 XIOS HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE DE VERNIEUWDE TOEKOMST Joris CLAES Afstudeerwerk ingediend tot het behalen van het diploma van industrieel ingenieur in bouwkunde

Nadere informatie

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN

CIVIELE PRODUCTEN 14 CIVIELE PRODUCTEN CIVIELE PRODUCTEN In dit hoofdstuk wordt een aantal prefab-betonproducten toegelicht, die voornamelijk worden toegepast in de Civiele sector, ook wel de G.W.W.-sector genoemd (Grond-, weg- en waterbouw).

Nadere informatie

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking

FERMACELL gipsvezelplaten. Handleiding voor de verwerking FERMACELL gipsvezelplaten Handleiding voor de verwerking 2 Voordelen FERMACELL voordelen. FERMACELL bestaat uit gips en papiervezels. Zonder gebruik van bindmiddel. Bouwbiologisch geen bezwaaren. Voor

Nadere informatie

1 VERTICALE VERKEERSTEKENS

1 VERTICALE VERKEERSTEKENS 1 VERTICALE VERKEERSTEKENS 1.1 Beschrijving Verticale verkeerstekens kunnen omvatten: - het bord met op het beeldvlak een tekening en/of tekst die worden weergegeven met een geëigend bekledingsmateriaal,

Nadere informatie

Aanbiedingsdocument. BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten. Rijssen, 26 maart 2014. Aanbiedingsdocument

Aanbiedingsdocument. BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten. Rijssen, 26 maart 2014. Aanbiedingsdocument BJW Ter Steege Gemeente Rijssen-Holten Rijssen, 26 maart 2014 26-3 - 2014 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Betekenis 4 Bestaande woning 6 Technische uitwerking nieuwe elementen 8 Financiën 12

Nadere informatie

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring

KOMO. N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte. kwaliteitsverklaring KOMO kwaliteitsverklaring Nummer K23791/06 Vervangt K23791/05 Uitgegeven 2015-01-01 d.d. 2014-02-15 Geldig tot Onbepaald Pagina 1 van 7 N.V. Beton R. Dobbelaere Bonte VERKLARING VAN KIWA Deze kwaliteitsverklaring

Nadere informatie

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies

BOUWKUNDIGE KEURING. Herengracht 18 te DRIMMELEN. bouwkundige keuringen en energie prestatie advies BOUWKUNDIGE KEURING Herengracht 18 te DRIMMELEN bouwkundige keuringen en energie prestatie advies Woningkeur Groep BV - hoofdkantoor: postbus 38, 3340 AA Hendrik Ido Ambacht Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Validatie Steentoets2008

Validatie Steentoets2008 Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, Waterdienst Validatie Steentoets8 Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen ir M. Klein Breteler Rapport februari 9 Kennisleemtes Steenbekledingen H86 februari

Nadere informatie