PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF AGRO

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF AGRO"

Transcriptie

1 KADOC Vlamingenstraat LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF AGRO

2 AGRO, 2 1. Stukken van algemene aard 1.1. Notulen 1. Notulen van de Beheerraad, Algemene Vergadering, Herenafdeling en Studiekring. November 1952-juni Notulen van de Beheerraad Briefwisseling 2. Algemeen pak. 3. Briefwisseling met Antwerpse parochies Doorslagen van brieven aan diverse consulaten in België. Oktober Ingekomen brief betreffende een doopsel stuk. 6. Briefwisseling betreffende financiële donaties Omzendbrieven 7-8. Adreslijsten voor omzendbrieven 2. Z.d. 7. [Einde jaren dertig]. 8. [Vóór 1967]. 2 stukken Omzendbrieven pak ; stuk stuk Jaarverslagen 14. Jaarverslag van stuk De notulen bevinden zich bij J. De Fleurquin in de Ploegstraat 25 te Antwerpen. Dit kaartsysteem bevindt zich bij J. De Fleurquin in de Ploegstraat 25 te Antwerpen. De omzendbrieven bevinden zich bij J. De Fleurquin in de Ploegstraat 25 te Antwerpen. Zie voor periode nummer 53.

3 AGRO, Publicaties en drukwerk 15. Folders Agro. [ ]. 16. Boek Het probleem van de moderne grootstad. [1956]. 1 deel. 17. Brochure 25 jaar zielzorg in de grootstad. [1963]. 1 stuk. 18. Drukwerk Agro pak.

4 AGRO, 4 2. Organisatie 2.1. Voorgeschiedenis en ontstaan 19. Stukken betreffende KGPA en het weekblad Ster der Dokken pak. 20. Reglementen. [ ]. 21. Notities van J. De Fleurquin. [Na 1967] Oprichting VZW Agro 22. Statuten VZW Agro stuk Bestuur 23. Stukken betreffende benoemingen van bestuursleden en leden Lijsten van bestuursleden 24. [1955]. 1 stuk. 25. [1959]. 26. [1961]. 2 stukken. 27. [Na 1967]. 1 stuk Organogrammen Agro 28. [1959]. 1 stuk. 29. [Na 1967]. 1 stuk Leden-medewerkers Ledenlijsten 30. [Ca. 1950]. 31. Augustus deel. 32. [1952]. 1 deel. 33. [1959]. 2 stukken. 34. [1961]. 35. [Na 1967]. 1 stuk.

5 AGRO, Stukken betreffende de recrutering van medewerksters stukken stuk stuk. 41. Ingekomen brief n.a.v. een onder de leden uitgedeelde vragenlijst stuk. 42. Ingevulde vragenlijsten voor leden. [ , 1961]. 1 pak. 43. Stukken betreffende de werking van het secretariaat en de bibliotheek Ordeningsstelsel. [ ]. 1 stuk. 45. Stukken betreffende medewerkersvergaderingen Verwerving en beheer van bezittingen 46. Verbouwingsplannen van het secretariaat van Agro 5. Maart-april Dossier betreffende de centrale verwarming ; Dossier betreffende de roerende voorheffing Dossiers betreffende verzekeringen. 49. Autoverzekering pak. - Autoverzekering Brandpolis De Schelde. 1955, , 1971, 1973, 1990, Dossiers betreffende legaten 51. Legaat van E. Quaeyhaege pak. 52. Legaat van L. Wouters Dossier betreffende Provinciale subsidiëring Boekhouding Financiële briefwisseling Ingekomen brieven van de Banque de la Société Générale de Belgique 5 6 Verbouwingsplannen overgebracht naar Audiovisuele Afdeling nummer KPLA 1. Dit dossier bevindt zich bij J. De Fleurquin in de Ploegstraat 25 te Antwerpen.

6 AGRO, stukken Briefwisseling met ontvanger van telegraaf- en telefoonrechten Ingekomen brief van kantoor der Burgerlijke Akten en Successierechten m.b.t. obligaties in bezit van Agro stuk. 58. Ingekomen brief van de schatbewaarder stuk Boekhouding Grootboeken. 5 delen juli-1943 augustus augustus-1945 december januari-1948 april mei-1972 december januari-1983 december januari-1998 december Kladversies grootboeken. 3 delen oktober-1948 april februari-1972 december januari-1991 december Facturen maart-1937 december januari-juni oktober-december pak Dit grootboek bevindt zich bij J. De Fleurquin in de Ploegstraat 25 te Antwerpen.

7 AGRO, januari-april. 84. Rekeningenboek met doorslagen deel Financiële verantwoording 85. Balansen Financiële jaarverslagen

8 AGRO, 8 3. Activiteiten 3.1. Interne werking Stukken betreffende recollecties pak Stukken betreffende het medewerkersfeest op 19 februari stukken. 90. Stukken betreffende de uitstap naar Alden Biesen op 20 september stukken Receptieve werking Jubilea Dossiers betreffende de viering van diverse jubilea 91. Lustrumviering van Agro op 28 september Tienjarig jubileum van Agro op 10 november Twintigjarig jubileum van Agro op 10 december Vijfentwintigjarig jubileum van Agro op 22 oktober pak. 95. Dertigjarig jubileum van Agro op 20 november Vijfendertigjarig jubileum van Agro op 8 januari Feesten Stukken betreffende de organisatie van Sint-Niklaasfeesten stukken Zie eveneens nummer 320. Zie eveneens nummers 305 en 320.

9 AGRO, stuk stuk stuk [ ] Stukken betreffende de organisatie van Paasfeesten stukken

10 AGRO, , 1993, 1995, Stukken betreffende de organisatie van diverse feesten en evenementen 136. Feestavond op 18 april Kerst- en Nieuwjaarsfeest op 2 januari stukken Liefdadigheidsfeest op 10 april Vlaamse Kabaretavond op 14 mei stuk Liefdadigheidsfeest op 14 januari pak Cinemafeest op 13 maart stukken Filmvertoning op 6 april stuk Toneelavond op 26 september Inhuldiging van de nieuwe lokalen op 4 december Half-Vastenfeest op 19 maart Feestviering op 14 februari 1959 te Mortsel Ouderlingenfeesten op 6 januari 1968 en 18 januari Galapremière van films Dossiers betreffende de galapremiére van diverse films Zedenpolitie op 25 september Kinderen van de liefde op 21 januari pak Le désert de Pigalle op 8 mei Meisjes onder toezicht op 7 maart pak Waarover men niet spreekt op 20 april La Patota op 18 januari De prostitutie op 14 maart pak Deze stukken bevinden zich bij J. De Fleurquin in de Ploegstraat 25 te Antwerpen. Affiche bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KCB Zie eveneens nummers Affiche bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KCA Affiches bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummers KCD 272 en KCB Affiche bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KCA Affiche en reclamefoto bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummers KCB 3490 en KFZ 154/11. Affiches en reclamefoto bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummers KCD 271, KCA en KFZ 154/10. Affiches bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummers KCA en KCC Affiches en reclamefoto bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummers KCA , KCB 3489 en KFZ 154/9.

11 AGRO, Het dagboek van een vrouw in het wit op 28 oktober De reis van een vader op 20 april Autotochten van de Liefde en andere liefdadigheidsuitstappen 157. Lijst van autobestuurders voor de Autotochten van de Liefde kaartsysteem Dossiers betreffende de organisatie van de Autotochten van de Liefde Op 20 juni 1965 naar Heverlee Op 5 juni 1966 naar Heverlee pak Op 4 juni 1967 naar Heverlee Op 5 mei 1968 naar Heverlee Op 15 juni 1969 naar Sint-Amandsberg Op 20 juni 1971 naar Heverlee pak Op 4 juni 1972 naar Kwatrecht Op 3 juni 1973 naar Vorselaar Op 19 mei 1974 naar Heverlee Op 15 juni 1975 naar Kwatrecht Op 20 juni 1976 naar Hoogstraten Op 5 juni 1977 naar Oud-Heverlee Op 11 juni 1978 naar Heusden Op 23 juni 1979 naar Heverlee Op 15 juni 1980 naar Kwatrecht Op 28 juni 1981 naar Hoogstraten Op 20 juni 1982 naar Temse Op 19 juni 1983 naar Heusden Dossier met planning boottocht op 21 juni 1970 naar Vlissingen Ontspanningsnamiddagen en -avonden 177. Dossier met planning winterontspanning seizoen Affiches bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummers KCA 8539 en KCB Affiches bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummers KCA 8538 en KCB Zie eveneens nummers , 311, Reclamefoto s bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie, collectie sociale fotografie (ongenummerd).

12 AGRO, Externe werking Huisbezoeken Stukken betreffende huisbezoeken. 2 omslagen Verslag van de huisbezoeken in de Zilversmidstraat. [Ca. 1955]. 1 stuk Vraagformulieren over en fiches van bezochte gezinnen. [Vóór 1967] Huwelijksbemiddeling 182. Minuut van uitgaande brief aan en ingekomen brief van Vicaris-generaal te Mechelen stukken Minuut van uitgaande brief aan pastoor van Sint-Amandusparochie te Antwerpen stuk Persoonsdossier Contacten met de pers Radio N.I.R. Nationaal 185. Dossier betreffende het vraagstuk m.b.t. het statuut van de radio pak N.I.R. Antwerpen Briefwisseling 2 omslagen Contracten Luyts met N.I.R. Antwerpen pak Stukken betreffende radiotoespraken van Luyts 190. Z.d. 1 stuk pak stuk stukken. 24 Zie ook nummer 306.

13 AGRO, Stukken betreffende audities voor een luisterspel Stukken betreffende de persberichtgeving over N.I.R. Antwerpen Stukken betreffende de programmatie van en de reclametarieven voor de radioprogramma s van de Gewestelijke Omroep Antwerpen Stukken betreffende radioconcerten pak Geschreven pers Advertenties Agro. 2 omslagen Stukken betreffende de plaatsing van een advertentie in het parochieblad De Stem uit het Vaderhuis Advertenties. Juli-augustus Typoscripten van over Agro geschreven artikels [1959]. 1 stuk [1961]. 2 stukken [Vóór 1967] [1971]. 1 stuk Lijst met gepubliceerde artikels van Luyts Stukken betreffende gepubliceerde artikels over Agro in de pers pakken pak Prostitutiezorg Algemeen 213. Rapport van Agro over de prostitutie in het Antwerpse havenkwartier. [ca. 1950]. 1 stuk Ingekomen brief van het tehuis voor werkende meisjes Wingerdbloei stuk Politierapport over de prostitutie te Antwerpen. [ca. 1960]. 1 stuk.

14 AGRO, Rehabilitatietehuis Het Keerpunt 216. Dossier betreffende de scheidingsmuurovername door Agro van de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen , 1952, Dossier betreffende het zoeken naar een locatie voor Het Keerpunt Dossier betreffende de planning van Het Keerpunt Jeugdzorg 219. Ontwerp van intern reglement jeugdtehuis. Z.d. 1 stuk Ingekomen brief met vraag naar informatie omtrent de jongerenproblematiek stuk Dossier betreffende de studiereis van 27 tot 29 december 1959 naar Nederland Dossier met documentatie ter voorbereiding van de studiereis van 27 tot 29 december naar Nederland pak Stukken betreffende de Kaderdag van de Jonge-Gezinnenaktie (sic!) op 10 december 1961 te Brussel Dossier betreffende de planning (en oprichting?) jeugdtehuis pak Dossier met documentatie ter voorbereiding van de oprichting van het jeugdtehuis , 1961, pak Drugs 226. Dossier betreffende het Agro-colloqium over drugs op 29 januari Knipsels en andere stukken betreffende diverse soorten drugs pak Contacten met andere organisaties Algemeen Adressenlijsten van diverse verenigingen en organisaties. 2 omslagen [Vóór 1967] [Na 1967] Grondplan bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KPLA 3. Foto s en grondplan bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFZ 154/12 en KPLA 2. Affiche bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KCA 8548.

15 AGRO, Dominicanenklooster te Antwerpen 231. Brochure van de Vlaamse Kermis van 31 juli tot 2 augustus stuk Stukken betreffende de Feestavond Dominicaanse Werken op 23 augustus Stukken betreffende de organisatie van een Vlaamse Kermis op 1 en 2 december Caritas Catholica 234. Omzendbrief stuk Dossier betreffende de studiedag Integratie van de vluchteling op 22 oktober 1959 te Brussel Stukken betreffende de jubelviering van Caritas Catholica op 20 oktober Genootschap der Dames van St. Franciscus Regis te Antwerpen 237. Stukken betreffende de werking van het Genootschap , Huwelijks- en gezinsraden 238. Stukken betreffende contacten met V.Z.W. Huwelijks- en gezinsraden Apostolaat van de Rozenkrans 239. Stukken betreffende het Apostolaat van de Rozenkrans stukken Eenmalige activiteiten 240. Dossier betreffende de ontruiming van het Antwerpse havenkwartier in februari Commissies en afdelingen van Agro 4.1. Propagandacomité/Voorlichtingsdienst Stukken betreffende voordrachten van Luyts pak Affiche bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KCB Affiche bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KCA Affiche bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KCB Affiche bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KCA Zie eveneens nummers

16 AGRO, pak Immigro 244. Stukken betreffende de werking en organisatie van Immigro pak Omzendbrieven Immigro Grootstadszorg 246. Notulen van de vergadering van 5 oktober stuk Stukken betreffende de oprichting en de werking van Grootstadszorg pak Lijsten van de beheerraad. 4 stukken [1959] [1961] Filmactie Havenlicht 250. Stukken betreffende de oprichting Stukken betreffende de werking pak Dossier betreffende de werking van het Damescomité voor schoolvertoningen Briefwisseling 253. Algemeen pak Ingekomen brieven van diverse ambassades pak Filmlijsten en -catalogi. 2 omslagen Filmlijsten van ambassades Filmcatalogi , Dossiers betreffende contacten met filmproductiehuizen 258. Alro , Belfire Cinetone Columbia Cura Scola

17 AGRO, Filmsonor Fraipont pak Gaumont Eagle-Lion Mondial Paramount Pathé-Consortium-Cinéma stukken RKO Radio Film. 1948, Schrijen Van Beirendonck Kasboek filmzalen Agro en Urba juli-1949 december. 1 deel Ontvangstenregister van de filmvertoningen in de zalen Agro en Urba september mei. 1 deel Bibliotheek Havenlicht 274. Jaarverslag over stuk Stukken betreffende de financiële werking Restaurant Agro-Vrede 276. Dossier betreffende de totstandkoming en de verderzetting van de overeenkomst tussen Agro en Vrede. 1952, 1954, Dossier betreffende de inhuldiging van de lokalen van Agro-Vrede, 26 oktober Notulen van de bestuursvergaderingen. September Stukken betreffende de financiële werking delen Kladversie kasboek november-1952 december Likwidatieregister van de levering van wijnen en champagnes. [Ca. 1950] Sportcentrum Agro 281. Statuten Kwitantie stuk. 33 Deze financiële stukken dateren uit periode vóór overeenkomst met Agro en dienden waarschijnlijk als illustratie van de credibiliteit van het restaurant Vrede.

18 AGRO, Personen die functies hebben bekleed in verenigingsleven 5.1. Leopold (Irenius) Luyts 283. Stukken betreffende zilveren priesterjubileum van Luyts op 14 september pak Ingekomen brieven met felicitaties voor verheffing tot Ridder in de Kroonorde stukken Stukken betreffende naamfeest Luyts Cursus moraalfilosofie 36. [Vóór 1967]. 1 pak Stukken betreffende de nagedachtenis van Luyts stuk stuk Philip Van Alstein 290. Dossier betreffende de huldiging van Philip Van Alstein op 10 juni Zie eveneens nummer 320. Foto bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFB Deze cursus is in onvolledige staat.

19 AGRO, Audiovisueel materiaal 6.1. Foto s Foto-albums. 13 delen Werking Agro 37. Z/w ; [na 1945] Werking Agro 38. Z/w Werking Agro 39. Z/w. Jaren Dominicanen te Antwerpen 40. Z/w. [ ] Verjaardagsfeest Luyts 41. Z/w Galapremière van de films Kinderen van de Liefde (1954) en La Patota (1962) 42. Z/w. 1954, Galapremière van de films Waarover men niet spreekt (1961) en Meisjes onder toezicht (1960) 43. Z/w Galapremière van de films De Prostitutie (1963) en Het dagboek van een vrouw in het wit (1965) 44. Z/w. 1963, Autotocht van de Liefde naar Begijnhof te St.Amandsberg 45. Z/w Autotocht van de Liefde naar Turnhout 46. Z/w Autotocht van de Liefde naar Begijnhof St. Amandsberg 47. Z/w Doopsels 48. Z/w; 1 kleurenfoto Losse gebundelde foto s 304. Sint-Niklaasfeest 49. Z/w. Ca Huisbezoeken 50. Z/w. Ca Groepsfoto s van Antwerpse Dominicanen, met en zonder lekenmedewerksters 51. Z/w. Ca Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 907. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 908. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 909. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummers KFH Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 901. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 904. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 905. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 906. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 910. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 911. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 912. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFH 913. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFZ 154/5. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFZ 154/6.

20 AGRO, Werking secretariaat 52. Z/w. Jaren Vooraanzicht gevel Agro in Ploegstraat te Antwerpen 53. Z/w. Ca stuk Kledingsdienst Agro 54. Z/w. Ca pak Bibliotheekwerking 55. Z/w. Begin jaren Autotocht van de Liefde naar St.Amandsberg 56. Z/w Spreekuur Luyts 57. Z/w stuk Luyts met medewerk(st)ers 58. Z/w stuk Luyts met medewerksters 59. Z/w; foto op karton. 1 stuk mm. film 315. Grootsteden 60. Dubbel perforatie, z/w, stom. Veel banen, flikkeringen, omgekeerd gemonteerd (tekst achterstevoren). Toeristische film over continentale West-Europese grootsteden, resp. Parijs, Nice, Cannes, Monte Carlo, Sevilla, Frankfurt, Milaan, Firenze, Venetië, Napels en Rome. Einde jaren min Apostolaat van de Grootstad. Deel II 61. Dubbele perforatie, z/w, stom. Veel banen, donker, vaak paraplu. Werking, activiteiten en onderafdelingen van het Apostolaat van de Grootstad. Begin jaren 1950, met oudere stukken. 45 min Stad en Buiten 62. Dubbele perforatie, z/w, stom. Veel banen, perforaties vaak gescheurd, vaak zeer donkere achtergrond en tussenin gemonteerde teksten staan vaak achterstevoren. Afwisselend beelden van het rustieke, godsvruchtige platteland ( den buiten ) en de godslasterlijke grootstad ( de stad ). Laatste tien minuten beelden van Luyts die gezin doopt, mis leest en decoratie medewerkster bijwoont. Jaren 1950; laatste beelden ca min Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFZ 154/3. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFZ 154/7. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFA Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFA en KFA 154/1. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFZ 154/2. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFZ 154/4. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFB Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFB Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFC 604. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFI 232. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFI 233. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFI 234.

21 AGRO, Autotochten van de Liefde Begijnhof St. Amandsberg. Dubbele perforatie, kleur, stom. Lichtjes verkleurd, enkele banen min. Turnhout. Dubbele perforatie, kleur, stom. Enkele banen, vangt aan met stukje in z/w min. Turnhout. Dubbele perforatie, kleur, stom. Veel banen, roodachtig verkleurd min.30. Bokrijk. Dubbele perforatie, kleur, stom. Verkleurd min.30. Begijnhof St. Amandsberg. Dubbele perforatie, kleur, stom. Verkleurd min. 45. Begijnhof St. Amandsberg. Dubbele perforatie, z/w, stom min.40. H. Hart Heverlee. Dubbele perforatie, z/w, stom min.25. H. Hart Heverlee. Dubbele perforatie, z/w, stom. Donker min Autotochten van de Liefde. 1967, 1968, 1971, H. Hart Heverlee. Enkele perforatie, z/w, stom min. H. Hart Heverlee. Enkele perforatie, z/w, stom min.40. H. Hart Heverlee. Enkele perforatie, z/w, stom min.40. Kwatrecht. Enkele perforatie, z/w, stom min Autotochten van de Liefde. 1973, 1974, 1976, Vorselaar. Enkele perforatie, kleur, stom. Enkele banen, flikkeringen min.30. H. Hart Heverlee. Enkele perforatie, kleur, stom. Veel flikkering, soms wazige opname, buiten zeer goede kleurkwaliteit, binnenbeelden veel matter min. Hoogstraten. Dubbele perforatie, kleur, stom. Flikkeringen, goede kleurkwaliteit min.30. Oud-Heverlee. Dubbele perforatie, z/w, stom min Onze feestvieringen 66. Gezellig samenzijn op 22 januari Dubbele perforatie, kleur, stom. Verkleurd min.45. Vijfentwintigjarig bestaan Agro. Dubbele perforatie, z/w, stom min.10. Vijfentwintigjarig priesterjubileum Luyts. Dubbele perforatie, z/w, stom. Veel banen min.20. Sint-Niklaasfeest. Dubbele perforatie, kleur, stom. Veel banen, verkleurd min. Sint-Niklaasfeest. Dubbele perforatie, z/w, stom. Flikkering min Grammofoonplaten Grammofoonplaten stukken Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFI 235. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFI 236. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFI 237. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummer KFI 238. Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie onder nummers KHLP 80 en KHLP

22 AGRO, Geluidsband Getuigen van Jehova. Z.d. 1 stuk Niet nader bepaalde inhoud. Z.d. 5 stukken Symphonie van de dood. Z.d. 1 stuk Spreekbeurt te Mortsel 69. [1959?]. 1 stuk Actualiteit van laatste film voor pater Luyts. April stuk Zilveren jubileum Agro (1961). 2 stukken Inhoud werd niet nader bepaald Toespraken Remi Sterkens, Herman Sabbe en pater Luyts Begeleidingsmuziek film Grootsteden. [Jaren 1950]. 1 stuk Bewaard op de Afdeling Audiovisuele Documentatie (ongenummerd). Mogelijk opname van Feestviering te Mortsel, zie nr. 146.

23 AGRO, Documentatie 7.1. Documentatie over een onderdeel van de Agro-werking 346. Onderwerpsmap betreffende geloofsverdediging. [ ] Onderwerpsmap betreffende vluchtelingen. 1949, Onderwerpsmappen betreffende jeugdzorg en -misdadigheid , pak Onderwerpsmap betreffende de Getuigen van Jehova. 1956, Onderwerpsmap betreffende gedetineerden. 1959, Onderwerpsmap betreffende huwelijksbemiddeling. 1975, Documentatie over met Agro verwante apostolaatsvormen 354. Onderwerpsmap betreffende Apostolatus Maris (Apostolaat van de Zee, Antwerpen) , Onderwerpsmappen betreffende diverse apostolaatsvormen. 2 omslagen

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BERNARD VANDEN BERGHE

PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BERNARD VANDEN BERGHE KADOC Vlamingenstraat 39 3000 LEUVEN PLAATSINGSLIJST VAN HET ARCHIEF BERNARD VANDEN BERGHE B. Vanden Berghe, 2 1-2. Agenda's (bevatten ook brieven en notities). 1979-1982; 1988-1991. 2 dozen. 3-19. Vicariaat

Nadere informatie

BE-A0516_108959_107655_DUT

BE-A0516_108959_107655_DUT BE-A0516_108959_107655_DUT Inventaris van het archief overgedragen door de familie Descamps - Reyntjens (1789-2006). Het familiearchief Descamps - Reyntjens,(...) Barco NV en het archief van vakbondsafgevaardigde

Nadere informatie

Ordeningsplan theatergezelschappen

Ordeningsplan theatergezelschappen Ordeningsplan theatergezelschappen Dit ordeningsplan is breed opgevat en kan gebruikt worden door theatergezelschappen van verschillende strekkingen. Onderdelen die niet toepasbaar zijn op de organisatie,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972

Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Nummer archiefinventaris: 2.27.06 Inventaris van het archief van de Stichting Nationale Federatie Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting en voorgangers, 1934-1972 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst

Nadere informatie

HOERA, EEN JUBILEUM?! Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed

HOERA, EEN JUBILEUM?! Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed HOERA, EEN JUBILEUM?! Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed Vierde uitgave 2013 Hoera, een jubileum?! Een praktijkwijzer voor verenigingen en hun erfgoed HOERA, EEN JUBILEUM?! Een praktijkwijzer

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Nummer archiefinventaris: 2.14.10 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief: Vierde Afdeling, (1908) 1961-1969 (1972) Auteur: M.T.L. van der Veldt Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005

Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Nummer archiefinventaris: 2.08.90 Inventaris van de archieven van de Centrale Directies van het Ministerie van Financiën, (1817) 1945-2005 Auteur: PWAA Nationaal Archief, Den Haag 2011 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945

Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Nummer archiefinventaris: 2.14.37 Inventaris van het archief van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming: Afdeling Kabinet, 1940-1945 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief,

Nadere informatie

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012

ARCHIEF VAN HET REKENHOF ARCHIEFSELECTIELIJST 5 DECEMBER 2012 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van Oxfam-Wereldwinkels (1971-2000)

Inventaris van het archief van Oxfam-Wereldwinkels (1971-2000) 251 Inventaris van het archief van Oxfam-Wereldwinkels (1971-2000) (D/1993/012, S/2000/007, S/2003/067, S/2003/099, S/2006/109) Maarten Savels Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis 2012 Inleiding 1.

Nadere informatie

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M

G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M TOEGANGSNUMMER 18 INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DE MAGISTRAATS ARMENKAMER VANAF 1854 BURGERLIJK ARMBESTUUR 1816-1964 INHOUDSOPGAVE INVENTARIS... 2 1. Magistraats-Armenkamer...

Nadere informatie

ZORG DRAGEN VOOR. Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om? Uitgangspunten. Jouw erfgoed in kaart brengen

ZORG DRAGEN VOOR. Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om? Uitgangspunten. Jouw erfgoed in kaart brengen = zie www.hoeraeenjubileum.be ZORG DRAGEN VOOR JORIS COLLA EN KATRIEN WEYNS, KADOC-KU LEUVEN Wat is cultureel erfgoed en hoe ga je ermee om? Uitgangspunten Cultureel erfgoed is een vlag die vele ladingen

Nadere informatie

Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer Werkgroep Lokaal Overheidsarchief Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten (red.)

Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer Werkgroep Lokaal Overheidsarchief Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten (red.) Sectie Archief en Hedendaags Documentbeheer Werkgroep Lokaal Overheidsarchief Subwerkgroep Selectielijst Gemeenten (red.) Classificatie en selectie naar functies van laamse gemeentearchieven. oorschriften

Nadere informatie

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Opleiding Geschiedenis GGS Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer

VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Opleiding Geschiedenis GGS Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL FACULTEIT DER LETTEREN EN WIJSBEGEERTE Opleiding Geschiedenis GGS Archivistiek en Hedendaags Documentbeheer Achter de coulissen Selectielijst voor het archief van een theatergezelschap

Nadere informatie

TOEGANGSNUMMERS 358-361

TOEGANGSNUMMERS 358-361 TOEGANGSNUMMERS 358-361 G E M E E N T E A R C H I E F S C H I E D A M INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN GROENE KRUIS AFDELING KETHEL EN OMSTREKEN 1921-1969 VEREENIGING TOT VERZEKERING TEGEN DE GELDELIJKE

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987

Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987 Nummer archiefinventaris: 2.19.170 Inventaris van het archief van de Nederlandse Federatie Jeugd- en Jongerenwerk, 1945-1987 Auteur: S.M. Pereira Nationaal Archief, Den Haag 1993 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008)

Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Nummer archiefinventaris: 2.21.379 Inventaris van het archief van drs. W.J. Deetman [geboren 1945], (1967) 1978-2007 (2008) Auteur: M.J.M. van Hoof-van der Linden, Bureau Voorzee Nationaal Archief, Den

Nadere informatie

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j.

10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 10 j. 5 j. 1. Provinciale Beleidsorganen 1.1. Provincieraad en Deputatie Dossiers ter voorbereiding van beleidsnota's, memoranda, enz. tot publicatie tekst 'Bestuursmemoriaal' 'Stand van het Bestuur' 1.2. Provincieraad

Nadere informatie

ARCHIEFZORG EN REGISTRATIE IN IN ARCHIEFBANK VLAANDEREN

ARCHIEFZORG EN REGISTRATIE IN IN ARCHIEFBANK VLAANDEREN 4 ARCHIEFZORG EN REGISTRATIE IN IN ARCHIEFBANK VLAANDEREN H A N D L E I D I N G T O T H E T V E R M I J D E N V A N U I T S C H U I V E R S C O Ö R D I N A T I E L I E V E D H A E N E E N E L S M I C H

Nadere informatie

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999

Plaatsingslijst. Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999 Plaatsingslijst Archief M.A.L. Kolster Archiefnummer: 662 Archiefnaam: KOLS Sector: Politiek Soort archief: Persoonsarchief Datering: 1885-1999 Katholiek Documentatie Centrum 2013 1 Curriculum vitae. [1968],

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991)

Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Nummer archiefinventaris: 2.08.5298 Inventaris van het archief van het Directoraat- Generaal Rijksbegroting van het Ministerie van Financiën, (1919) 1940-1979 (1991) Auteur: Centrale Archief Selectiedienst,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", 1903-2003 (2004)

Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, Onder Ons, 1903-2003 (2004) Toegangsnummer: 604 Inventaris van het archief van de leerlingenvereniging van de Rijks HBS, later Scholengemeenschap Schravenlant, "Onder Ons", 1903-2003 (2004) Th. Clarijs, H.M.A. Kruse Gemeentearchief

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.19.150. Auteur: M. Baertl, J.A.A. Bervoets. Nationaal Archief, Den Haag 2004. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.19.150 Inventaris van de archieven van de Federatie Vormingscentra, 1951-1985, Vereniging van Volkshogescholen en Vormingscentra, 1985-1992, Katholieke Federatie voor Volksontwikkelingswerk,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969)

Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Nummer archiefinventaris: 2.14.03 Inventaris van het archief van het Algemeen Rijksarchief, (1800) 1802-1966 (1969) Auteur: J.W. Moerman, H.A.J. van Schie Nationaal Archief, Den Haag 2012 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992

Inventaris van het archief van de. Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 T00312 Inventaris van het archief van de Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (PUWC), 1929-1992 Archiefburo Voorzee Juni, 2008 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 2 1. Geschiedenis 2 2. Verantwoording van de inventarisatie

Nadere informatie

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960)

Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Nummer archiefinventaris: 2.10.27.01 Inventaris van het digitale duplicaat van het archief van de Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, (1926) 1947-1955 (1960) Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen

8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen 8. Het Ministerie van Defensie en de krijgsmacht (1) Joost Vaesen 8.1. Bibliografie Er bestaan voorlopig weinig wetenschappelijke werken die een goed overzicht bieden van dit departement, van het Belgisch

Nadere informatie

Trapper is de inhoudelijke verfijning van je persoonlijke Hoofdanimator

Trapper is de inhoudelijke verfijning van je persoonlijke Hoofdanimator Haak jezelf in voor een dag uitdaging met je groep! Het touwenparcours is actie en plezier, middenin de natuur van de Kluis. Zou je graag eens letterlijk met je hoofd in de bomen vertoeven of vraag je

Nadere informatie