KERKBLAADJE VAN DE GEREFORMEERDE KERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERKBLAADJE VAN DE GEREFORMEERDE KERK"

Transcriptie

1 KERKBLAADJE VAN DE GEREFORMEERDE KERK Ommerweg 27, 7683 AV, Den Ham Mededelingen van de Gereformeerde Kerk te Den Ham Redactie: Mw. G.J.W. Bootsveld Hietkamp KERKDIENSTEN 60 e Jaargang no. 06; 23 maart 2012 ZONDAG 25 MAART 2012 ZESDE LIJDENSZONDAG 9.30 uur: Ds. C.B. Elsinga Openbare Geloofsbelijdenis Ouderlingen: Groep B Lied voor de dienst: Gezang 351 Intochtslied: Gezang 328:1,2,3 Kindernevendiensten Peuters: Marja Ekkel / Linda Melenboer Groep 1/2: Herma Timmer Groep 3/4: Gea de Ruiter Groep 5/6: Robin Withaar Groep 7/8: Rick Heuver Koffie drinken na de dienst Koffie schenken: Hilda Rosman en Jennie Reuvers uur: Ds. M. Péschar, Hollandscheveld Voorbereiding Heilig Avondmaal Lied voor de dienst: Gezang 172 Intochtslied: Psalm 118:1 Collecte: Diaconie Deurcollecte: Kerk 1 TNT Post Port betaald Port payé Pays-Bas Kinderoppas tijdens de morgendienst: - Zaal 7: 0 t/m 2 jaar - Zaal 6: 3 t/m 5 jaar Mw. R. Immink-Eveleens, Hammerweg 26 Mw.G. Hemmink-Wilps, Blesdijk 41 Gineke Withaar, Slenke 3a ZONDAG 1 APRIL 2012 ZEVENDE LIJDENSZONDAG 9.30 uur: Ds. H. de Haan Viering Heilig Avondmaal Ouderlingen: Groep C Lied voor de dienst: Gezang 366 Intochtslied: Psalm 75:1,5,7 Kindernevendiensten Peuters: Margot Kleinnijenhuis / Riëtte Bosch Groep 1/2: Marieke Groen Groep 3/4: Gretha Zandberg Groep 5/6: Robin Withaar uur: Ds. C.B. Elsinga Viering H.A. in het Liefferdinck Collecte: Diaconie Heilig Avondmaal Deurcollecte: Kerk uur: Ds. H. de Haan Viering H.A. en Dankzegging Lied voor de dienst: Psalm 130 Intochtslied: Psalm 72:7 Collecte: Diaconie Deurcollecte: Kerk Kinderoppas tijdens de morgendienst: - Zaal 7: 0 t/m 2 jaar - Zaal 6: 3 t/m 5 jaar Mw. M. Kroeze-Koppelman, Middenweg 5 Mw. A. Dijkman-Kamphuis, Roggestraat 33 Monique van de Merwe, De Kottergoren 25 VRIJDAG 6 APRIL 2012 GOEDE VRIJDAG 9.30 uur: Ds. H.M. Klaassen Gezamenlijke dienst in de Geref.kerk Ouderlingen: Groep D/A uur: Ds. C.B. Elsinga Gezamenlijke dienst in de Herv.kerk Collectes: Morgen: EBC t Harde Avond: Plaatselijke Evangelisatie Uitgang: Diaconaal Project DELTA-FM FM DELTA-FM Zondagmorgen tot gewijde muziek / geestelijke liederen tot kerkdienst uit een kerk in Twenterand. Dinsdagavond tot gewijde muziek / geestelijke liederen tot gospelmuziek. Woensdagavond tot kerklokaal: gewijde muziek, mededelingen, bijbelverhaal voor de kinderen, interview. Inlichtingen: Roelof Pot, tel: (0546) ; UIT DE GEMEENTE Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Ik ben God, er is geen ander, Ik ben God, niemand is aan Mij gelijk (Jesaja 46:9). Jesaja roept de Israëlieten op zich te bekeren van de afgoderij. Weg met de houten, zilveren en gouden beelden. Jesaja drijft er de spot mee: Eens droegen jullie de beelden van de afgoden Bel en Nebo plechtig rond, maar nu zijn jullie (inmiddels kapotte) beelden een zware last voor de lastdieren (Jes. 46:1). Beeldendienst komt bij mijn weten in onze samenleving niet veel meer voor. De 2

2 afgoden hebben tegenwoordig een ander jasje aan. Veel mensen zijn wel religieus, maar hebben nooit kennis gemaakt met de God van de Bijbel. Of ze hebben Hem vaarwel gezegd. Ze geloven niet in een God boven ons, maar kiezen voor het goddelijke in ons. God is in hun ogen niet zozeer een persoon, maar iets diep in hen zelf. Zo n religie lijkt aantrekkelijk. Het komt er immers op neer, dat je zélf god bent. Je bent eigen baas en hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. En je zorgt zelf voor verlossing evenwicht, rust, ontspanning, healing - door oefeningen en meditatie (meestal aan Boeddhisme en Hindoeïsme ontleend). C.S. Lewis schreef naar aanleiding daarvan: Spreek over schoonheid, waarheid en goedheid, spreek over een grote geestelijke kracht die alle dingen doortrekt, een gemeenschappelijke geest waarvan we allen deel uitmaken, een vijver van veralgemeende geestelijkheid waarin we allen kunnen binnenstromen, en u zal een welwillende aandacht ten deel vallen. Maar zodra u een God noemt die bepaalde handelingen beschikt en ten uitvoer brengt, die het ene wel en het andere niet doet, een God die concreet is, die verkiest, die bevelen geeft en verboden uitvaardigt, een God die een welomschreven karakter heeft, en de temperatuur in de relatie zakt een aantal graden. Jesaja schrijft: Denk terug aan alles wat eertijds is gebeurd. Hij herinnert aan Gods bevrijdende handelen toen Hij zijn volk uit de slavernij in Egypte leidde. Wij denken aan Gods reddende werk door Jezus Christus. God is de Schepper die boven ons staat. Tegelijkertijd is Hij de Vader die naar ons toekwam in Zijn Zoon. Hij is de Ander, die ons liefheeft. Jezus ging voor ons door het vuur van het oordeel. Hij is de God die leeft. Er is geen ander. C.B.E. Meditatie Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. Hier is hij, de mens, zei Pilatus. (Johannes 19:5) Daar komt Hij. Opgelet. Pilatus brengt Hem naar buiten. Als Jezus voor onze ogen verschijnt, houd je je adem in. Gegeseld. Toegetakeld. Het hoofd met doornen gekroond. Een purperen koningsmantel om de schouders. Wat een gezicht. Wat een beklagenswaardig figuur. Hier is hij, de mens, roept Pilatus. Je knippert met je ogen. Het liefst wend je je blik af. Wat mensen elkaar kunnen aandoen, zeggen wij. Stop. Wat wij mensen Jezus aangedaan hebben. Dit gezicht is een schreeuwende aanklacht aan ons adres. Zijn wij echt zo? Ja. Als in een spiegel zien wij ons eigen gezicht. Hoe langer je kijkt, des te meer herken je. Die gevlekte mantel. Bloedrood. Die doornen. Daar stikt ons leven van. Ik kan er niet tegen, zeg je misschien. Ik ook niet. Maar wacht, nog een moment. Want, wie staat daar? Jezus, de Zoon van God. Vernederd, bespot. In onze huid gekropen. Wat heeft Hij ons nameloos liefgehad. Nee, medelijden wint het niet. Maar liefde. Eindeloze liefde. Alles wat Hij draagt stamt van ons. Zie de mens en stamel: t Is ook voor mij.. HdH Openbare belijdenis Met vreugde deelt de kerkenraad mee, dat zijn toegelaten tot het afleggen van openbare belijdenis van het geloof: Armando Dood Lindrot 3 Dorien Ekkel uit Vroomshoop 3 Marcel Nijzink Roggestraat 24 Renate Venema Dorpsstraat 25 B Adri Jansen Kosterskamp 30 Willine Dood Lindrot 3 Joris Bosch De Gaffel 35 Inge van der Veen, De Gaffel 35 Marijke Boessenkool Roggestraat 48 Dirk Engberts Ganzenmars 14 Yiria de Hoop Daarleseweg 25 Remco Jansen Stobbelaarweg 1 Dinand Wessels Linderdam Noord. 6 Indien geen gegronde bezwaren worden ingediend zullen zij deze belijdenis afleggen op D.V. zondag 25 maart in de morgendienst. Al weer jaarfeest! Binnenkort zijn de catechisaties weer afgerond. En ook de clubs zijn weer aan het einde van het seizoen gekomen. Het Jaarfeest voor de kinderen tot 12 jaar is dit jaar gezamenlijk op 23 maart in de Rank. Fijn, dat de kinderen op de clubs gezamenlijk op kunnen trekken. Er wordt al weer uitgekeken naar nieuwe gemotiveerde leiding voor het komende seizoen. Kinderwerk is enorm belangrijk. Gelukkig wordt er hard aan gewerkt. En er zijn heel wat hulpmiddelen die de leiding op weg kunnen helpen. Onlangs kwam er een nieuw handboek voor kinderwerkers op de markt. Handboek voor kinderwerkers, Janneke Burger, Reinier Sanders, Nanda van Eijk, uitgave Buijten en Schipperheijn. (Via gemakkelijk te bekijken en te bestellen. C.B.E. Nieuwe collectemunten Zoals al eerder in het kerkblad vermeld heeft gestaan komen er nieuwe collectemunten. Deze munten worden vanaf de eerste donderdag in april verkocht. In de zakjes zullen 40 munten zitten voor 30 euro. De gele munten die u nog thuis heeft kunt u gewoon blijven gebruiken tot u ze op heeft. De andere munten blijven gelijk van prijs. Met vriendelijke groet, College van kerkrentmeesters 4

3 Uitbreiding ongevallenverzekering met een WEGAMpolis Sinds januari van dit jaar heeft de kerk de ongevallenverzekering uitgebreid met een zogenaamde WEGAM polis. Deze verzekering biedt dekking voor het risico, dat de kerk aansprakelijk wordt gesteld door de bestuurder van een motorvoertuig die letsel heeft opgelopen tijdens een zogenaamde dienstrit. Te denken valt aan een vrijwilliger die voor de kerk met de auto op weg is naar een vergadering en door eigen schuld letsel oploopt omdat hij bijvoorbeeld geen voorrang verleent. De verzekering biedt dus alleen dekking voor de bestuurder, alleen tijdens zogenaamde dienstritten en alleen indien de bestuurder zelf aansprakelijk is. De WA-dekking bestaat uit een tegemoetkoming voor de onverhoopte terugval op de bonus-malus ladder van de eigen autoverzekering van de vrijwilliger, gedurende maximaal twee jaren en inclusief een eventueel eigen risico. De schade aan de inzittenden of andere weggebruikers is verzekerd onder de eigen motorrijtuigenverzekering (rubriek WA) van de vrijwilliger. Deze verzekering betreft een zogenaamde vangnetconstructie en biedt slechts dekking voor zover er elders geen of te beperkte dekking is. Opgemerkt zei dat voor de omvang van de dekking de polisvoorwaarden bepalend zijn. In de loop der tijd kunnen deze aan wijzigingen onderhevig zijn. Het leek ons goed om u ervan in kennis te stellen dat de ongevallenverzekering is uitgebreid. Mocht u onverhoopt schade hebben dan kunt u dat melden bij het College van kerkrentmeesters. College van kerkrentmeesters. EENDRACHTIG BIDDEN EN DANKEN In deze rubriek dragen we (naast de zaken die 'in de wijken' genoemd worden) punten aan voor gebed en dankzegging. Wanneer u bepaalde zaken hier graag genoemd wilt zien, dan kunt u die doorgeven aan ds. de Haan of ds. Elsinga. Gebedspunten: Voor de jongeren en volwassenen in Den Ham ook in onze gemeente - die drugs gebruiken. Dat ze beseffen hoeveel schade ze zichzelf toebrengen, dat hun problemen bespreekbaar worden, dat leegte en verveling plaats maken voor enthousiasme voor de Heer. Het jaarfeest van de clubs en de werving van enthousiaste nieuwe leiding voor het kinder- en jongerenwerk. Het werk van de kerkenraad. Dat de Heer steeds weer ruimte schept voor de geestelijke opbouw van de gemeente. Dat de kerkenraad geleid mag worden door Gods Woord en Geest. De vaders en moeders, opa s en oma s, ooms en tantes dat ze levende en inspirerende voorbeelden mogen zijn voor jongeren in de navolging van Jezus. We bidden om Gods zegen over hen die belijdenis zullen doen. Dat ze de Heer vol vreugde mogen dienen en dat er een krachtig getuigenis van hen uit gaat, ook in de toekomst. Om voor te danken We danken voor de lente, het jonge groen en de bloemen. We danken voor de 8 stellen die meedoen aan de marriage-course avonden. Laten we bidden, dat ze het als een goede voorbereiding op hun huwelijk zullen ervaren. 5 RONDOM DE EREDIENST Zondag 25 maart, morgendienst In deze dienst hopen dertien jongeren belijdenis te doen van hun geloof. De schriftlezingen zijn uit Johannes 18:33-40 en 1 Timotheüs 6: Timotheüs heeft ook belijdenis van zijn geloof gedaan in een kring van getuigen. Paulus herinnert zijn medewerker daar aan. Het is een steun in de rug voor het voeren van de goede strijd van het geloof waardoor Timotheüs het eeuwige leven mag winnen waartoe hij geroepen is. Naast de organist Bram Jaspers verleent de band JOY medewerking aan deze dienst. C.B.E. Zondag 1 april Zowel in de morgen- als avonddienst is er gelegenheid samen het Heilig Avondmaal te vieren. De verzoening van onze zonden dankzij het volbrachte werk van de Here Jezus Christus. Alle reden om daarvoor samen te komen en het gebroken lichaam en vergoten bloed van de Here Jezus te gedenken en tot ons te nemen in de tekenen van brood en wijn. Zondag 8 april Alvast met het oog op Pasen maken we er hier melding van dat er de mogelijkheid zal zijn voorafgaande aan de morgendienst in de hal van de kerk elkaar in een feestelijke stemming te ontmoeten. Vanaf 9 uur staat er koffie voor u klaar! HdH Van Palmpasen naar Pasen Dit is de titel van het concert dat gospelkoor El Shaddai op 1 e paasdag, zondag 8 april, in de Gereformeerde kerk in Den Ham op zal voeren. Tijdens een uur durend programma zingt het koor diverse nummers uit het archief van 25 jaar El Shaddai. Daarnaast zijn er speciaal voor dit project enkele nieuwe nummers ingestudeerd. De liederen zijn geplaatst in het lijdens- en opstandingsverhaal van Jezus, zoals dit is beschreven door de evangelist Marcus. Dit evangelie wordt tussen de liederen door, door Ds. de Haan voorgelezen. Allemaal van harte welkom in deze speciale paasdienst. De dienst begint om uur. Toegang is gratis. VAN DE DIACONIE Avondmaalscollecte 1 april De avondmaalscollecte van 1 april wordt bestemd voor een project in India om kinderarbeid te verminderen. Hoewel alle Indiase kinderen leerplichtig zijn en recht hebben op gratis onderwijs, gaan in de praktijk heel veel kinderen niet naar school. Bijvoorbeeld in de deelstaat Karnataka, waar ze moeten werken, soms zelfs als slaaf van een werkgever aan wie zij door hun kastloze ouders noodgedwongen zijn verkocht. De organisatie Visthar heeft in Karnataka een programma ontwikkeld om kinderen hun recht op onderwijs terug te geven. Ze openen scholen voor kastloze en gehandicapte kinderen en kinderen met aids. Daarnaast richten ze zich met een bewustwordingscampagne tot zowel leerkrachten als overheid, voor onderwijs, tegen uitsluiting en stigmatisering. De diaconie wil graag een bijdrage leveren aan dit project van Kerk in Actie. Daarom wordt deze collecte van harte bij u aan bevolen. Uw diakenen 6

4 VERENIGINGSNIEUWS + ALGEMENE BERICHTEN Clubkamp 2012 Hoi Jongens en Meisjes! Ook dit jaar hopen we weer op kamp te gaan. Als je het leuk vindt om met vrienden en vriendinnen op pad te gaan, actief bezig te zijn en samen te praten en te zingen over het geloof, geef je dan op voor het clubkamp. Dit jaar gaan we naar een mooie accommodatie in Hellendoorn. Voor meer informatie en opgave zie Groetjes het Clubkamp Team Vrouwenvereniging afd. A We hopen samen het paasfeest te vieren op 4 april om uur. De liturgie voor Passie en Pasen die we met elkaar lezen, komt uit In Gesprek van maart. Het bestuur bereidt het voor. H.B. Vrouwenvereniging afd. B Onze laatste verenigingsmorgen van dit seizoen hopen wij te houden op 5 april a.s. bij J.C. de Koning-van Noppen. Met elkaar lezen wij dan de liturgie voor Passie en Pasen de Kruisweg uit In Gesprek 3. Neemt u allen deze liturgie mee? Graag tot ziens. B.B. Vrouwengroep afd. C Op woensdag 4 april om uur hopen wij onze volgende bijeenkomst te houden. Uit ons blad In Gesprek van maart 2012 willen wij de liturgie voor Passie en Pasen volgen. Willen jullie het blad meenemen? We hopen dat het een goede voorbereiding op Pasen voor ons allen zal zijn. Gasten zijn van harte welkom. Jansje en Dini Mannenvereniging afd. B Wij hopen onze volgende vergadering te houden op dinsdag 27 maart. Het onderwerp voor deze avond is uit het blad Groei, no. 4 van 2011, blz. 34: En Hij begon de voeten van de discipelen te wassen. H. Hietkamp hoopt dit onderwerp voor te bereiden. Paaswijding Ouderenmiddag en P.C.O.B. Woensdagmiddag 4 april om uur in de Gereformeerde kerkzaal hopen we samen met de P.C.O.B. en het Ouderenkoor Levensvreugd de Paaswijding te houden. Iedereen is van harte uitgenodigd deze middag. Mocht u geen eigen vervoer hebben, dan kunt u bellen met dhr. J. kolkman, tel of dhr. B.Ardesch, tel De Commissies. Passage Centrum Donderdagavond 29 maart. Wij nodigen u allen hartelijk uit voor een Power Point Presentatie over: Op weg naar Goede Vrijdag. Deze wordt verzorgd door de heer en mevrouw de Vries uit Wierden. Het belooft een mooie avond te worden. Wij beginnen om uur in de Gereformeerde kerk aan de Ommerweg. Gasten ook van harte welkom. Het bestuur Creatieve morgen Op maandag 16 april willen wij als creatieve groep ons seizoen afsluiten. Vanuit de kerk is een vraag gekomen of wij wat willen maken, dus daar gaan we deze dag mee aan het werk. Vanaf 9.30 uur zijn jullie welkom op Lohuisweg nummer 5 en 7. Zelf meebrengen: een schaar, potlood en linieaal. En natuurlijk een broodje voor tussen de middag! Dan zorgen wij voor de materialen en de overige catering. Jannie en Trudy. TORCH-agenda Hallo jongeren, Het TORCH seizoen zit er (helaas) al weer bijna op. Op 14 april is er de sluitingsactiviteit. Wat voor activiteit het wordt, is nog een verrassing. Maar het wordt vast erg gezellig. Dan zal ook de winna(a)r(es) van de TORCH-competitie bekend worden. Tot het zover is, zijn er natuurlijk nog een aantal activiteiten. Die lees je hieronder. We nodigen je uit om, geheel vrijblijvend, bij de activiteiten aanwezig te zijn. Meer informatie en foto's van afgelopen TORCHactiviteiten zie je op onze internetsite 24 maart jongerencafé (4e en laatste onderdeel TORCH-competitie) 31 maart jongerencafé (filmavond) 07 april jongerencafé (spelletjesavond) 14 april jongerencafé (sluitingsactiviteit). Groet, Het TORCH-team Salvador hoofdact Vecht Gospel Festival De Amerikaanse muziekformatie Salvador is gecontracteerd als hoofdact voor de tweede editie van het Vecht Gospel festival, dat op zaterdag 7 april in de Trefkoele Dalfsen wordt gehouden. Uniek is het optreden van Salvador zeker omdat dit het enige optreden is in Europa. Ook het gospelkoor Romans Twelve en The Servants treden op, beiden winnaars van de Vecht Gospel Award in Daarnaast staat het jonge aanstormende talent Rebecca Steenbergen op het podium. Overdag zullen 22 gospelkoren en -bands optreden, totaal 525 deelnemers. Daarnaast komt er een informatiemarkt met stands van bedrijven en organisaties, is er een kinderplein met een theatervoorstelling van Operation Rescue en worden er workshops gehouden. Nieuw, volgend jaar, is dat er ook Bijbelstudies worden gegeven, waarbij het thema A Thousand Questions verder zal worden uitgewerkt en is er ruimte in het programma gemaakt voor een grote Sing-in. Kortom het Vecht Gospel Festival biedt u de gehele dag een uitgebreid programma en kan daarmee worden toegevoegd aan de lijst grote Gospel Festivals in Nederland. Kaarten kosten 15 euro en zijn te bestellen via 7 8

5 Goedemorgen! Zou je niet eens iemand 's ochtends vroeg willen verrassen? Als bedankje ergens voor, als felicitatie ergens mee, of zomaar! Of zou je zelf niet eens lekker verwend willen worden met een kant-en-klaar ontbijtje? Op zaterdag 14 april kan dit met een ludieke actie van "Stichting Helpt Roemenië". De opbrengst is bestemd om kansarme jongeren, die zijn opgegroeid in een kindertehuis, te leren omgaan met geld. Meestal hebben zij hiermee geen ervaring en kunnen zij door budget coaching een veel betere start maken. Wat is precies de bedoeling? Door 6,- per ontbijtje te betalen (of 10,- voor twee op hetzelfde adres) kun je jezelf, of iemand anders opgeven, alwaar op zaterdag 14 april tussen 7.30 en 9.30 uur een overheerlijk ontbijtpakket wordt gebracht. Om er een extra attentiewaarde aan te geven, kan dit vergezeld gaan met een wens of een boodschap. In verband met de bezorging is het de bedoeling dat de ontvanger woont in de regio Daarle, Den Ham of Vroomshoop. En., een ontbijtje is natuurlijk lekker, maar het gaat vooral om het idee. Dit is een originele manier om een bijdrage aan het goede doel te geven en om te laten merken dat er aan een ander wordt gedacht! Hoe werkt het? Envelop: Noteer onderstaande gegevens en doe deze informatie samen met het geld in een envelop. Deze envelop kunt u in de bus doen in de hal van de kerk, bij de fam. Elsinga (Ommerweg 29), bij ds. Klaassen (Grotestraat 3) of bij fam. Kamphuis (Fortwijk 6, Vroomshoop). Internet: vul het formulier in op Opgeven kan tot zaterdag 7 april. Wij hopen dat u wilt helpen om ook jongeren in Roemenië een kans te geven op een volwaardige plaats in hun samenleving! Stichting Helpt Roemenië, bankrek DANKBETUIGINGEN Hij mocht naar huis. Zijn diensttijd was voorbij. God wist, hoeveel hij graag nog af wou ronden. Toen heeft Hij stil zijn engelen gezonden om hem te halen. En toen was hij vrij. Wij willen u allen bedanken voor de hartverwarmende condoleances die wij mochten ontvangen na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa Dirk Hendricus Borgers. Het heeft ons veel goed gedaan. Hennie Borgers- Kerkhoven Ton en Jeanette Peter en Gerdien Koen Jaap Mieke en Wim Rijssen, Maart 2012 David Ook wil ik u allen hartelijk bedanken voor de vele warme felicitaties voor mijn 84 e verjaardag. Hennie Borgers-Kerkhoven We willen iedereen hartelijk bedanken voor de vele felicitaties die we mochten ontvangen omdat we op 1 maart j.l. 50 jaar waren getrouwd. Samen mochten we een dag beleven waar we in dankbaarheid op terug mogen zien. Janna en Bertus Klaassen Ontbijtje is voor :.. - Adres en plaats :. - Aantal ontbijtjes op dit adres : stuks - Tekst voor op het kaartje : - Anoniem : ja / nee - Afzender :.. - Telnr.(altijd vermelden) :

6 KONINGSMAAL. AAN TAFEL GAAN MET JEZUS IN JE MIDDEN, JE STOEL TE SCHUIVEN NAAST DE PLAATS VAN HEM. JE HAND TE LEGGEN OP HET WITTE TAFELLAKEN, DAT REINHEID UITSTRAALT ZUIVER ALS ZIJN STEM. JE HOOFD TE BUIGEN, ALS HIJ BIDT VOOR ALLEN. OM ÉÉN TE ZIJN ONDER HETZELFDE DAK. JE NOOD VAN DOOD EN LEVEN TE VERTELLEN, SPONTAAN EN VRIJ AL VOEL JE JE EEN WRAK. HIJ ZAL JE VOL BEGRIP GEVULDE SCHALEN GEVEN, MET HET GEBROKEN BROOD DE BEKER VOL VAN WIJN. DAN KRIJG JE KRACHT OM WEER TE KUNNEN LEVEN! DAT ZAL TERECHT EEN KONINGSMAALTIJD ZIJN. 11 J. SONNEVELD- ROSKAM. COLLECTE MUNTEN Elke eerste en derde donderdag van de maand van tot uur af te halen in de consistorie, Ommerweg 27, Den Ham Betalen met de pinpas, dan heeft u altijd een betaalbewijs voor aftrek van de belasting. SPREEKUUR KERKELIJK BUREAU Elke donderdagavond van tot uur * Huwelijks-, geboorte- en overlijdensberichten aan: Ds. C.B. Elsinga, Ommerweg 29, tel ; of aan ds. H. de Haan, Smitstraat 25, tel én aan het Kerkelijk Bureau. * Bij verhuizing binnen en buiten de gemeente graag opgave van het nieuwe adres aan het Kerkelijk Bureau. * Adres Kerkelijk Bureau: Mw. G.Haandrikman-Meijer, Magielshoek 3, 7683 CC Den Ham, tel.(0546-) KOPIJ Het eerstvolgende kerkblaadje verschijnt vrijdag 6 april a.s. en is voor een periode van 3 weken. Kopij kan tot vrijdag 30 maart a.s uur als volgt worden ingeleverd: - Per naar: - In het daarvoor bestemde postvakje in de hal van de kerk of in de brievenbus van de Gereformeerde Kerk, Ommerweg 27.

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen.

TER OVERDENKING. Gezegende Paasdagen gewenst, ds. Margreet Hop BIJ DE KERKDIENSTEN. Damkerk Hoogezand - 10.00 uur - Ds. W. v.d. Veen. TER OVERDENKING Deze maand is het weer Pasen, het feest van de opstanding van Jezus. Het is een dag van licht en van lente, van nieuw leven en van nieuwe adem. Het is de dag van een nieuwe toekomst. Maar

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE

INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG INLEVEREN VAN KOPIE INHOUD MEI 2011 49 e JAARGANG ONDERWERP PAGINA Inleveren van kopie 2 Kerkdiensten 3 Agenda 4 Van uw predikant 6 Van uw scriba 11 Kerkenraad 15 Kerkvoogdij 15 Verantwoording collecten en giften 16 Verenigingsnieuws

Nadere informatie

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1

Gaandeweg, 26e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Pasen 2015 Gaandeweg, 26 e jaargang, nr. 6 27 maart 2015 1 Algemene informatie Deze pagina is om privacy redenen uit de online versie verwijderd. Voor contactinformatie kunt u de meest actuele gedrukte

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Hoe organiseer ik een Prayer Night? Inhoud Inleiding Pagina 1 Waar begin ik? Pagina 2 Met wie regel ik het? Pagina 2 Aanpakken doe je zo Pagina 3 Wanneer moet wat? Pagina 4 Bezoekers trekken Pagina 5 Invulling

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014

Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Maandbrief Diaconessenkerk April 2014 Bij de erediensten 6 april ds. TJ. Ferwerda-Scholtens er is KND Vespers in de Stille Week Maandag Dinsdag Woensdag 19.30 uur Fliednerzaal 13 april ds. M. Maan mmv

Nadere informatie

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

1- RONDOM DE DIENSTEN. Zondag 8 maart 2015 Dorpskerk 09.30 uur: Ds. M. van Leeuwen, Bed. Heilige Doop 18.45 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk Kerkbode Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015-wk10 Pg: 1-13 Hervormde Gemeente Voorthuizen 2015 week 10 (Tekst kerkbode 72 e jaargang nr. 9) Voorzitter Algemene Kerkenraad: H. Morren Bakkersweg 53, 3781

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

Opening winterwerk. Opening winterwerk 20142015. Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia.

Opening winterwerk. Opening winterwerk 20142015. Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia. Opening winterwerk 20142015 Opening winterwerk 2014-2015 De brug Met o.a. Nieuwe CD van de Lofstem De Heer van de dans In gesprek met: Hans Grandia Belangrijke informatie Hervormde Gemeente te Woubrugge:

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 9-2013 ADRESSENLIJST: Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail: pe.elzinga@planet.nl

Nadere informatie

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl

Onderweg. Kansarm wordt Kansrijk. www.40-dagenaktie.nl Onderweg Kansarm wordt Kansrijk Onder dit motto voert de Interkerkelijke 40-dagenaktie Laren-Blaricum-Eemnes in 2015 tijdens de vastentijd actie voor verschillende school- en ziekenhuisprojecten. Nog te

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4

Hervormde Gemeente Lunteren. Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Hervormde Gemeente Lunteren Zingen voor de dienst van Zondag 20 april v.m. Psalm 26 : 1, 12 n.m. Psalm 124 : 1, 4 Zondag 27 april v.m. Psalm 71 : 14, 17 n.m. Psalm 68 : 9, 10 Donderdag 1 mei, Hemelvaartsdag

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3

INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3 BIJZONDERE DIENSTEN 4 BABY- EN KLEUTEROPPAS / KINDERNEVENDIENST 4 INZAMELING VAN DE GAVEN

Nadere informatie

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens

Onderweg. Kerk. Santpoort. Kruispunt. Velserbroek. Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Protestantse Gemeente Kruispunt Santpoort Velserbroek Onderweg Kerk 16 januari tot 20 februari 2015 No. 1 Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek Goede voornemens Vertrouw op het

Nadere informatie