Op de Hoogte. Klankbordgroep EnVilla opgeheven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op de Hoogte. Klankbordgroep EnVilla opgeheven"

Transcriptie

1 Pagina 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 09 nummer 09 Maandag 27februari 2012 Klankbordgroep EnVilla opgeheven Het college van de gemeente Delfzijl heeft op 31 januari 2012 besloten om de Klankbordgroep EnVilla met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 op te heffen. Klaas Kuiper 25 jaar bij de EHBO Onze oud-dorpsgenoot, maar altijd nog met Wagenborgen bezig zijnde, Klaas Kuiper werd afgelopen maandag gehuldigd met het feit dat hij 25 jaar actief lid was wan de EHBO afd. Wagenborgen. Op de laatste les van het seizoen nam het bestuur de gelegenheid te baat om Klaas in het zonnetje te zetten De voorzitter dhr. van der Laan attendeerde de aanwezigen er op dat ze op deze avond een feestvarken in hun midden hadden want niet alleen was Klaas 25 jaar lid van de vereniging maar hij was ook net 55 jaar geworden en ook had hij onlangs een prijs gewonnen bij Radio Noord. De vereniging is dan ook bijzonder trots dat Klaas niet alleen 25 jaar lid was van de EHBO maar ook van de plaatselijke vereniging ondanks zijn verhuizing naar Slochteren. De voorzitter memoreerde dat in het begin de lessen werden gegeven in het bijzijn van de toenmalige huisarts dokter Schuth. Tegenwoordig is dat niet meer nodig want de instructeurs/trices worden dermate goed opgeleid dat medische begeleiding achterwege kan blijven. Ook memoreerde de voorzitter dat Klaas en hij ook nog een aantal jaren samen deel uitgemaakt hebben van het bestuur. Hij besloot zij speech met de woorden dat het hem een eer was dat hij namens het Oranje Kruis Klaas het speldje voor 25 jaar lidmaatschap mocht opspelden. Over het bijbehorende bloemetje, zo vertelde de voorzitter was lang nagedacht. Een fuchsia zou moeilijk worden want welke soort had Klaas als fuchsia kweker niet? Dus werd het toch maar een bosje bloemen. De voorzitter besloot zijn verhaal met de wens uit te spreken dat Klaas nog vele jaren bij de vereniging betrokken zou blijven. En daarna was het tijd voor het foto moment waarvoor de plaatselijke pers was uitgenodigd. D.E. Klankbordgroep EnVilla De Klankbordgroep EnVilla was door het college ingesteld in de beginfase van het project EnVilla. Wagenborgen was verdeeld in inwoners die voor en tegen de komst van het projecthotel waren. De toenmalige Stichting Dorpsbelangen Wagenborgen, die met één stem namens de inwoners wilde spreken, kon zo niet met het college overleggen. In de Klankbordgroep EnVilla zijn onafhankelijke leden benoemd onder leiding van een onafhankelijke voorzitter die met het college hebben gesproken over EnVilla. Inmiddels is het project EnVilla niet meer in de opstartfase en kan er voor een andere vorm van overleg worden gekozen. Het onderwerp EnVilla zal het college bespreken tijdens reguliere overleggen met dorpsbelangen. Het college bedankt de klankbordgroep voor de inspanningen die zij hebben verricht. Fonds ontwikkeling Groot Bronswijk Het college heeft op 31 januari ook de bestedingsregels rondom het fonds Ontwikkeling Groot Bronswijk e.o. vastgesteld. Het college is hierbij uitgegaan van drie uitgangspunten. Ten eerste dat de opbrengst van de toeristenbelasting voor het projecthotel EnVilla ten goede komt aan het dorp Wagenborgen. Ten tweede dat de inwoners van het dorp Wagenborgen worden betrokken bij de plannen en maatregelen. En tot slot dat de opbrengst kan worden ingezet om de leefbaarheid van Wagenborgen te behouden en te versterken. Hiermee geeft het fonds deels uitvoering aan de dorpsvisie Wagenborgen. De gemeente wil met de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen (VDW) verder praten over de ontwikkelingen in en rondom Wagenborgen. De komende periode overlegt VDW elke zes weken met wethouder Edward Stulp.

2 Geschiedenis Groot Bronswijk in vogelvlucht Op veler verzoek starten wij hierbij een reeks verhalen over de geschiedenis van het voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis Groot Bronswijk dat meer dan 125 jaar gevestigd was in ons dorp. En waar velen in ons dorp hun boterham verdienden. Lang hebben we gezocht naar mensen die deze geschiedenis op papier zouden kunnen zetten. Uit eindelijk was het de heer H. Hassing die ons een boekwerkje ter hand stelde waaruit wij de geschiedenis zouden kunnen optekenen. Op het terrein waar thans Envilla gevestigd is werd in 1873 de Vereniging tot Christelijke Liefdadigheid gevestigd. Dit was een uitvloeisel van een diepgewortelde geloofsovertuiging van twee broers en een zus. Jan, Wolter en Trijntje Brons Hun liefde tot de minderbedeelde naaste dreef hen om het familie bezit in gebruik te laten stellen om de opvang van deze groep mensen in Wagenborgen te realiseren. Het was begonnen met het opnemen van mensen in hun eigen boerderij. Maar al snel bleek de ruimte te beperkt en verrees op het terrein het ene na het andere paviljoen. Getooid met prachtige Bijbelse namen als Rehoboth, Bethel, Eben Haëzer etc. Ook vestigden zich bedrijven op het terrein alwaar de patiënten assisteerden bij de bedrijfsvoering zoals in de boerderij, de wasserij en de keuken. Ook was er een bakkerij en een schoenmaker. Eigenlijk was het een zelfvoorzienend bedrijf. In de loop der jaren werd de Stichting tot Christelijke Liefdadigheid omgevormd tot een psychiatrisch ziekenhuis dat de naam droeg Groot Bronswijk. De Christelijke signatuur werd lange jaren gekoesterd en in stand gehouden. Lange tijd waren twee predikanten in dienst van het ziekenhuis en werden er wekelijks kerkdiensten gehouden. En door de week werden er Godsdienst lessen gegeven. Personeelsleden dienden lid van een kerk te zijn om op Groot Bronswijk te mogen werken. De leerlingen woonden intern in de paviljoens en werden op het terrein onderwezen. In die eerste jaren heerste er een streng regiem. Het bestuur van de stichting bestond vooral in de eerste jaren uit predikanten en notabelen. In later jaren deden medici hun intrede in het bestuur en werd de stichting een echt ziekenhuis. In de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw ontstond er een kentering en werd er meer en meer afscheid genomen van de christelijke oorsprong. Ook de inzichten van huisvesting van patiënten begon te veranderen en zo verrees er een woonwijk met Instituut Vervangende Huizen. Waarin de bewoners werden voorbereid op een mogelijke terugkeer in de maatschappij. Ook was er een tendens om bepaalde groepen bewoners onder te brengen in voorzieningen elders in de provincie zoals in Nieuw Woelwijk in Hoogezand en Vliethoven te Delfzijl. Het gevolg was dat paviljoens kwamen leeg te staan en werden afgebroken. (wordt vervolgd) Bijzondere Erediensten Kerkdiensten Zondag 04 maart Petruskerk u.mw. R. Poede Gereformeerde kerk 9.30 uur ds. G.J. Weessies Colofon Pagina 2 Op zondag 4 maart zal in de gereformeerde kerk een zendingsdienst worden gehouden, warin ds. G.J. Weesies uit Siddeburen zal voorgaan. Het gospelkoor Joyce ui Winschoten zal medewerking verlenen aan deze dienst. Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd om in Ons Centrum samen koffie te drinken. Het is inmiddels een traditie dat er na afloop van de zendingsdienst iets lekkers wordt aangeboden. Inmiddels heeft een aantal gemeenteleden al toegezegd een taart of cake te bakken. Namens de commissie Bijzondere Erediensten bent u van harte uitgenodigd Redactie adres Oosterweren RN Wagenborgen Tel: Mobiel: Redactie Dick Eenkhoorn Klaas Koning Robin Boltjes Hans Hartsuiker Druk: ASWA Burg. Klauckelaan KZ Appingedam Tel.: Fax: Bezorging Fam. Drent Klokkenborg 2 Tel: Financiën Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: Bankrekening: t.n.v. T. Moedt inz. Op de Hoogte Kopij/advertenties inleveren donderdag voor uur in de bus bij Vita Nova, Hoofdweg 32 of via Website: Advertentie-tarief Per cm per cm² Bedankje 2.75 H tje (te koop) 1.75 H tje (verloren e.d.) gratis Familieberichten 0.40 per cm² Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door het niet plaatsen van een artikel. Druk en of zetfouten voorbehouden

3 Herdenking Joods monument Groot Bronswijk Pagina 3 Op vrijdag 9 maart 2012 zal weer de jaarlijkse herdenking plaatsvinden bij het Joods monument op het voormalig terrein van Groot-Bronswijk. Tijdens deze bijeenkomst zullen we stilstaan bij het feit dat op maandag 9 maart 1943 om uur vier Joodse bewoners van de Stichting werden weggehaald, om via Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen per goederentrein te reizen en daar op vrijdag 13 maart bij aankomst te worden vergast. We willen op deze vrijdag morgen Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot gedenken. We doen dit door een korte toespraak waarin hun namen opnieuw worden genoemd, door muziek, door een moment van stilte, het voordragen van gedichten door kinderen van de beide basisscholen en het leggen van bloemen. De kinderen zullen een belangrijke rol spelen tijdens de herdenking. Een lid van de Raad van Bestuur van Lentis en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties zullen hierbij aanwezig zijn. De herdenking begint precies om uur en u bent van harte uitgenodigd. Het spreekt vanzelf dat u een eigen bloem of mooie kiezel neer kunt leggen bij het monument. Commissie: Herdenking Joods-Monument Groot Bronswijk Wij vergeten niet Sjoelclub Ons Centrum Uitslag van woensdag 15 februari Dames Heren 1 G. Zomerman E Dijkema D. Wezeman K. Poort A. Klompstra H. Zomerman E. Kloppenborg H. Hassing R. Hoven Alb. Stam C. Gelderloos Alb Klompstra H. Hammingh R. Kuiper 876 De volgende sjoelavond is op 29 februari Vrouwen van Nu Het eendagsbestuur van de vrouwen van nu van Wagenborgen organiseert een gezellige spelavond: Ik hou van Holland Datum: 15 maart Plaats: De Open Poort Aanvang: uur Standaard & Specials & Ambacht Incl. bezorgen in heel Nederland Wagenborgen, tel: Iedereen is van harte welkom!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Pagina 4 Twintigste editie beurs Tuin & Sfeer open voor het publiek. In 1992 organiseerde Organisatiebureau t Noord voor de eerste keer in Groningen een tuinbeurs in Martiniplaza, toen nog de Martinihallen genoemd. Donderdagmiddag om ging de twintigste editie van deze tuinbeurs van start. De heer Tjeerd Folkerts, beursmanager van Tuin & Sfeer, refereerde in zijn openingsspeech aan twintig jaar Tuin & Sfeer. Hij prees de samenwerking met de deelnemende bedrijven, waarvan er velen al jaren een vaste deelnemer van de beurs zijn. Door elk jaar weer een nog hogere kwaliteit te bieden heeft de beurs door de jaren heen zijn kracht behouden. Het publiek is kritisch geworden. Met een simpel tuintje neemt zij geen genoegen meer. Deze beurs is dan ook niet meer te vergelijken met onze eerste beurs in Tuin & Sfeer is uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaande tuinbeurs. Bezoekers moeten zich even in een andere wereld wanen. Een wereld waar zij het zo zou ik het ook thuis wel willen gevoel krijgen. Inspiratie opdoen voor de eigen tuin, de nieuwste tuintrends bekijken, leuke tuinhebbedingetjes kopen of gewoon gezellig een middagje uit in een sfeervolle omgeving zijn de belangrijkste redenen voor een bezoek aan de beurs, aldus Tjeerd Folkerts. De beurs Tuin & Sfeer biedt een grote diversiteit op het gebied van tuinen en tuinaccessoires. De fraai aangelegde tuinen zijn sfeerbepalend en een grote publiekstrekker voor de beurs. Maar daarnaast biedt de beurs ook tuinmeubilair, sierbestrating, blokhutten, veranda s, zonwering, tuinmachines, aanhangwagens, aquariumtechniek, boomverzorging, werkkleding, sierhekwerk, buitenkeukens, vijvers, bloembollen, loofbomen, planten etc. Ook op het gebied van tuindecoratie is er veel te zien. Variërend van Portugees aardewerk tot sfeermakers als kaarsen en glaswerk. Kortom een tuinbeurs, die bezoekers inspireert en stimuleert. Tijdens de beurs zijn er gratis lezingen met diverse onderwerpen als: Hoera het is voorjaar!, Paradijselijke tuinen in iedere omgeving, Het snoeien van klein fruit, Groen, gewoon doen, De voortplanting van planten, Dahlia s, Tuinen in Engeland en een 3D-presentatie moderne borders in Nederlandse tuinen. Voor kinderen is er een leuke speurtocht. Openingstijden: donderdag 23 februari uur; vrijdag 24 februari uur; zaterdag 25 februari uur en zondag 26 februari uur. De beurs is in Martiniplaza in Groningen. Programma Ouderensoos Wagenborgen Donderdag 1,8, 15, 22, 29 maart Spelletjes middagen

5 Pagina 5 Bedankjes Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten bezoekjes, bloemen, telefoontjes en verdere belangstelling na mijn ongelukkige val! Allemaal erg bedankt Een hartelijke groet Fre en Martha Schuur Bedankt! voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes die wij mochten ontvangen tijdens ons verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Roelf en Lies van der Laan. Van Harte Bedankt voor de belangstelling en welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en nu thuis. Gerben en Ina Poortinga. Tel: (0598) Fax: (0598) CITROEN GRAND C4 PICASSO 1.8I 16V AMBIAN- CELPG G3 ABS, airconditioning, boordcom-puter, buitentemp. meter, bumpers in carrosseriekleur, centr. Deurvergrendeling afst.bed., cruise control, deelb. achterbank, dubbele airbag, elektr. ramen voor + achter, elektr. buitenspiegels, geregelde airco, getint glas, gordijnairbags, lichtmetalen velgen, metallic lak, mistlampen, Prijs Bouwjaar Oudeweg 124a 9628 CH Siddeburen Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle merken auto s bent u bij ons aan het juiste adres

6 Uitslag Muziekquiz Bar Klaver Vier 1 e Jannie Doddema 228 punten 2 e Pim Geertsema 217 punten 3 e Menno Schrikkema 203 punten 3 e Siemon IJpema 203 punten De prijzen liggen klaar om opgehaald te worden Hallo jongens en meisjes van Wagenborgen. Op 21 maart wordt de dierweide bij Woonzorgcentrum Menterne officieel geopend. Wij willen dit graag op een feestelijke manier doen. In deze op de Hoogte staat een kleurplaat. Voor degene die hem het mooist in kan kleuren zijn er leuke prijzen te verdienen. 1 prijs voor de leeftijd tot 8 jaar en 1 prijs voor de leeftijden 8 t/m 12 jaar. De prijsuitreiking is woensdag 21 maart tussen 15:00 uur en 16:00 uur. Je kunt de kleurplaat tot 1 maart inleveren bij de receptie van woonzorgcentrum Menterne. Groetjes Monique Mulder en Marian Beltman BETAALD U OOK NOG STEEDS TE VEEL VOOR UW AUTOVERZEKERING? Informeer naar onze voordelige premie s Assurantiekantoor Huisman Oudeweg CD Siddeburen Tel: Pagina 6 Dorpsagenda van Wagenborgen. Maart: 03-maart09.00 uur Oud papier wordt op gehaald door Wagenborger Boys. 06-maart 19:30Collegebezoek, in Ons Centrum. 08-maart 20:00 Algemene ledenvergadering Uitvaart ver. De Laatste Eer Wagenborgen, Open Poort 17-maart Oud papier wordt op gehaald door Petruskerk. Ook een activiteit melden!!! Mail dan naar Naam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Leeftijd.. (max. 12 jr.) Telefoon.. Inleveren voor 5 maart bij de receptie van Menterne

Op de Hoogte. Datum spooktocht 13 oktober. Snackwagen Lekker-Hoor! timmert bijna een jaar aan de weg!!! Sjoelclub Ons Centrum. Pag.

Op de Hoogte. Datum spooktocht 13 oktober. Snackwagen Lekker-Hoor! timmert bijna een jaar aan de weg!!! Sjoelclub Ons Centrum. Pag. Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 39 nummer 37 Maandag 24 september 2012 Snackwagen Lekker-Hoor! timmert bijna een jaar aan de weg!!!

Nadere informatie

Op de Hoogte. Locatie ziekenhuis. Visserijdagen in Menterne. Pag. 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen

Op de Hoogte. Locatie ziekenhuis. Visserijdagen in Menterne. Pag. 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 35 nummer 33 Maandag 27 augustus 2012 Locatie ziekenhuis Met instemming en waardering heb ik het artikel

Nadere informatie

Op de Hoogte. Menterne 40 jaar. Pag. 1. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen. Sponsor

Op de Hoogte. Menterne 40 jaar. Pag. 1. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen. Sponsor Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 45 nummer 42 Maandag 5 november 2012 Menterne 40 jaar Afgelopen dinsdag werd op feestelijke wijze het

Nadere informatie

Voorbereidingen Koetsentocht al weer in volle gang

Voorbereidingen Koetsentocht al weer in volle gang Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede - Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer - Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren - Denemarken - Schildwolde

Nadere informatie

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS

DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS DORPSKRANT DE TWEELING GERKESKLOOSTER STROOBOS 29 e jaargang, 2 e editie Verschijnt 10 maal per jaar februari 2014 REDACTIE DORPSKRANT Martin Bakker Tineke de Jonker Eelkje Oostra Martje Schuring Tineke

Nadere informatie

VAN DE BESTUURSTAFEL.

VAN DE BESTUURSTAFEL. Buitenwesten In dit nummer: wijkfeest - info activiteiten - nieuws v/h panel - vrijwilligers MFC - oldenammenbeamskip en natuurlijk Ons Dorp Wijkblad SEPTEMBER 2009 VAN DE BESTUURSTAFEL. COLOFON Redactie:

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen

Dorpsblad NIEUWS VAN FANFARE AMICITIA FILMGALA OPEN ATELIER YVONNE VAN DE GEVEL IN BED & BREAKFAST HILL10. Aansluiten. Andere onderwerpen Dorpsblad Jaargang 3 nummer 7-29 augustus 2007 Discussie start op vergadering 10 september LEEFBAARHEIDSWERKGROEP WIL NIEUW DORPSPLAN VOOR DEN HOUT! Den Hout - Op de openbare vergadering van maandag 10

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

7 e j a a r g a n g n u m m e r 14 woensdag 23 maart 2011. Addy Peters, Jasmijnhof 5 tel. 201720. Mark Hilderink, Warande 9 tel.

7 e j a a r g a n g n u m m e r 14 woensdag 23 maart 2011. Addy Peters, Jasmijnhof 5 tel. 201720. Mark Hilderink, Warande 9 tel. D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS Commissieleden Promotiecommissie en Feestcommissie nemen afscheid De leden van de Promotiecommissie, Silvia Pees en Henk Suelmann en Gert Elschot, voorzitter

Nadere informatie

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011

PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 PAROCHIEBLAD VOOR DE OUD-KATHOLIEKEN IN DE IJMOND Jaargang 52, nummer 8 februari/maart 2011 Aan het volk van God bij Sint Adelbertus en Sint Engelmundus, We staan weer aan de vooravond van de veertigdagentijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002

Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 Nieuwsbrief 9 Jaargang 5 februari 2002 VERENIGING DORPSBELANGEN TERWOLDE Jaargang 5 Nieuwsbrief 9 Geachte inwoner van Terwolde en omgeving, we zijn verheugd om u de volgende zaken mede te delen: In dit

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Maart 2015, 19e jaargang, no. 1

Maart 2015, 19e jaargang, no. 1 Maart 2015, 19e jaargang, no. 1 Colofon Voorwoord Redactie Telefoon E-mail Sietse Kingma (opmaak MA) 06 43 41 74 18 kingmas@hotmail.com Freddy ter Harkel (Advertenties) 06 30 13 09 20 metslawieraktief@outlook.com

Nadere informatie

Koningsdag wordt een feest voor iedereen

Koningsdag wordt een feest voor iedereen Koningsdag wordt een feest voor iedereen De Dubbeldamse Oranje Vereniging is al druk bezig met de voorbereidingen voor het Koningsfeest. Het belooft weer een gezellig feest voor jong en oud te worden op

Nadere informatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie

Middenin. het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie april 2009 42 het bewonersblad van woningbouwvereniging de Kombinatie Leven zonder de lift, contact met je buren Elke woning een energielabel Vroeger en Nu Het is lente, seizoen voor een frisse start.

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18e jaargang/ oktober 2014 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 18 e jaargang/ oktober 2014 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco

Nadere informatie

ADVERTENTIE-AFDELING: Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren. POSTADRES: Postbus 21, 9620 AA Slochteren

ADVERTENTIE-AFDELING: Hoofdweg 4, 9621 AL Slochteren. POSTADRES: Postbus 21, 9620 AA Slochteren Onafhankelijk gezinsblad voor de inwoners van de gemeente Slochteren (Meerstad - Harkstede - Scharmer - Lageland - Schaaphok - Luddeweer - Woudbloem - Kolham - Froombosch - Slochteren - Denemarken - Schildwolde

Nadere informatie

inhoudsopgave pagina Meditatie 2 Omzien naar elkaar Verbondenheid 3 In memoriams 4 Verjaardagen 6 Mutaties in ledenbestand 6

inhoudsopgave pagina Meditatie 2 Omzien naar elkaar Verbondenheid 3 In memoriams 4 Verjaardagen 6 Mutaties in ledenbestand 6 inhoudsopgave Meditatie 2 pagina Omzien naar elkaar Verbondenheid 3 In memoriams 4 Verjaardagen 6 Mutaties in ledenbestand 6 Jeugdroute Nevendienst 7 Tienerkerk 8 Routeplanner Mijn lievelingslied 9 Bijbelrooster

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland

Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland MAART2011 Over afscheid en longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Afscheid Van de redactie. In ons verenigingsblad proberen we als redactie steeds informatie

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten

Brouwhuisse kerk met emotioneel beladen laatste viering gesloten Jaargang 27 juli/augustus 2011 Stichting wijkblad DE CORRIDOR maandelijks informatieblad voor de wijk Brouwhuis www.decorridor.nl 25 IN DIT NUMMER: Wijkvereniging de Zonnesteen met de bestuursmededeling

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie