Op de Hoogte. Klankbordgroep EnVilla opgeheven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op de Hoogte. Klankbordgroep EnVilla opgeheven"

Transcriptie

1 Pagina 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 09 nummer 09 Maandag 27februari 2012 Klankbordgroep EnVilla opgeheven Het college van de gemeente Delfzijl heeft op 31 januari 2012 besloten om de Klankbordgroep EnVilla met terugwerkende kracht per 1 januari 2012 op te heffen. Klaas Kuiper 25 jaar bij de EHBO Onze oud-dorpsgenoot, maar altijd nog met Wagenborgen bezig zijnde, Klaas Kuiper werd afgelopen maandag gehuldigd met het feit dat hij 25 jaar actief lid was wan de EHBO afd. Wagenborgen. Op de laatste les van het seizoen nam het bestuur de gelegenheid te baat om Klaas in het zonnetje te zetten De voorzitter dhr. van der Laan attendeerde de aanwezigen er op dat ze op deze avond een feestvarken in hun midden hadden want niet alleen was Klaas 25 jaar lid van de vereniging maar hij was ook net 55 jaar geworden en ook had hij onlangs een prijs gewonnen bij Radio Noord. De vereniging is dan ook bijzonder trots dat Klaas niet alleen 25 jaar lid was van de EHBO maar ook van de plaatselijke vereniging ondanks zijn verhuizing naar Slochteren. De voorzitter memoreerde dat in het begin de lessen werden gegeven in het bijzijn van de toenmalige huisarts dokter Schuth. Tegenwoordig is dat niet meer nodig want de instructeurs/trices worden dermate goed opgeleid dat medische begeleiding achterwege kan blijven. Ook memoreerde de voorzitter dat Klaas en hij ook nog een aantal jaren samen deel uitgemaakt hebben van het bestuur. Hij besloot zij speech met de woorden dat het hem een eer was dat hij namens het Oranje Kruis Klaas het speldje voor 25 jaar lidmaatschap mocht opspelden. Over het bijbehorende bloemetje, zo vertelde de voorzitter was lang nagedacht. Een fuchsia zou moeilijk worden want welke soort had Klaas als fuchsia kweker niet? Dus werd het toch maar een bosje bloemen. De voorzitter besloot zijn verhaal met de wens uit te spreken dat Klaas nog vele jaren bij de vereniging betrokken zou blijven. En daarna was het tijd voor het foto moment waarvoor de plaatselijke pers was uitgenodigd. D.E. Klankbordgroep EnVilla De Klankbordgroep EnVilla was door het college ingesteld in de beginfase van het project EnVilla. Wagenborgen was verdeeld in inwoners die voor en tegen de komst van het projecthotel waren. De toenmalige Stichting Dorpsbelangen Wagenborgen, die met één stem namens de inwoners wilde spreken, kon zo niet met het college overleggen. In de Klankbordgroep EnVilla zijn onafhankelijke leden benoemd onder leiding van een onafhankelijke voorzitter die met het college hebben gesproken over EnVilla. Inmiddels is het project EnVilla niet meer in de opstartfase en kan er voor een andere vorm van overleg worden gekozen. Het onderwerp EnVilla zal het college bespreken tijdens reguliere overleggen met dorpsbelangen. Het college bedankt de klankbordgroep voor de inspanningen die zij hebben verricht. Fonds ontwikkeling Groot Bronswijk Het college heeft op 31 januari ook de bestedingsregels rondom het fonds Ontwikkeling Groot Bronswijk e.o. vastgesteld. Het college is hierbij uitgegaan van drie uitgangspunten. Ten eerste dat de opbrengst van de toeristenbelasting voor het projecthotel EnVilla ten goede komt aan het dorp Wagenborgen. Ten tweede dat de inwoners van het dorp Wagenborgen worden betrokken bij de plannen en maatregelen. En tot slot dat de opbrengst kan worden ingezet om de leefbaarheid van Wagenborgen te behouden en te versterken. Hiermee geeft het fonds deels uitvoering aan de dorpsvisie Wagenborgen. De gemeente wil met de Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen (VDW) verder praten over de ontwikkelingen in en rondom Wagenborgen. De komende periode overlegt VDW elke zes weken met wethouder Edward Stulp.

2 Geschiedenis Groot Bronswijk in vogelvlucht Op veler verzoek starten wij hierbij een reeks verhalen over de geschiedenis van het voormalig Psychiatrisch Ziekenhuis Groot Bronswijk dat meer dan 125 jaar gevestigd was in ons dorp. En waar velen in ons dorp hun boterham verdienden. Lang hebben we gezocht naar mensen die deze geschiedenis op papier zouden kunnen zetten. Uit eindelijk was het de heer H. Hassing die ons een boekwerkje ter hand stelde waaruit wij de geschiedenis zouden kunnen optekenen. Op het terrein waar thans Envilla gevestigd is werd in 1873 de Vereniging tot Christelijke Liefdadigheid gevestigd. Dit was een uitvloeisel van een diepgewortelde geloofsovertuiging van twee broers en een zus. Jan, Wolter en Trijntje Brons Hun liefde tot de minderbedeelde naaste dreef hen om het familie bezit in gebruik te laten stellen om de opvang van deze groep mensen in Wagenborgen te realiseren. Het was begonnen met het opnemen van mensen in hun eigen boerderij. Maar al snel bleek de ruimte te beperkt en verrees op het terrein het ene na het andere paviljoen. Getooid met prachtige Bijbelse namen als Rehoboth, Bethel, Eben Haëzer etc. Ook vestigden zich bedrijven op het terrein alwaar de patiënten assisteerden bij de bedrijfsvoering zoals in de boerderij, de wasserij en de keuken. Ook was er een bakkerij en een schoenmaker. Eigenlijk was het een zelfvoorzienend bedrijf. In de loop der jaren werd de Stichting tot Christelijke Liefdadigheid omgevormd tot een psychiatrisch ziekenhuis dat de naam droeg Groot Bronswijk. De Christelijke signatuur werd lange jaren gekoesterd en in stand gehouden. Lange tijd waren twee predikanten in dienst van het ziekenhuis en werden er wekelijks kerkdiensten gehouden. En door de week werden er Godsdienst lessen gegeven. Personeelsleden dienden lid van een kerk te zijn om op Groot Bronswijk te mogen werken. De leerlingen woonden intern in de paviljoens en werden op het terrein onderwezen. In die eerste jaren heerste er een streng regiem. Het bestuur van de stichting bestond vooral in de eerste jaren uit predikanten en notabelen. In later jaren deden medici hun intrede in het bestuur en werd de stichting een echt ziekenhuis. In de jaren zestig/zeventig van de vorige eeuw ontstond er een kentering en werd er meer en meer afscheid genomen van de christelijke oorsprong. Ook de inzichten van huisvesting van patiënten begon te veranderen en zo verrees er een woonwijk met Instituut Vervangende Huizen. Waarin de bewoners werden voorbereid op een mogelijke terugkeer in de maatschappij. Ook was er een tendens om bepaalde groepen bewoners onder te brengen in voorzieningen elders in de provincie zoals in Nieuw Woelwijk in Hoogezand en Vliethoven te Delfzijl. Het gevolg was dat paviljoens kwamen leeg te staan en werden afgebroken. (wordt vervolgd) Bijzondere Erediensten Kerkdiensten Zondag 04 maart Petruskerk u.mw. R. Poede Gereformeerde kerk 9.30 uur ds. G.J. Weessies Colofon Pagina 2 Op zondag 4 maart zal in de gereformeerde kerk een zendingsdienst worden gehouden, warin ds. G.J. Weesies uit Siddeburen zal voorgaan. Het gospelkoor Joyce ui Winschoten zal medewerking verlenen aan deze dienst. Na afloop is iedereen van harte uitgenodigd om in Ons Centrum samen koffie te drinken. Het is inmiddels een traditie dat er na afloop van de zendingsdienst iets lekkers wordt aangeboden. Inmiddels heeft een aantal gemeenteleden al toegezegd een taart of cake te bakken. Namens de commissie Bijzondere Erediensten bent u van harte uitgenodigd Redactie adres Oosterweren RN Wagenborgen Tel: Mobiel: Redactie Dick Eenkhoorn Klaas Koning Robin Boltjes Hans Hartsuiker Druk: ASWA Burg. Klauckelaan KZ Appingedam Tel.: Fax: Bezorging Fam. Drent Klokkenborg 2 Tel: Financiën Tjaard Moedt Tonnistil 11 Tel: Bankrekening: t.n.v. T. Moedt inz. Op de Hoogte Kopij/advertenties inleveren donderdag voor uur in de bus bij Vita Nova, Hoofdweg 32 of via Website: Advertentie-tarief Per cm per cm² Bedankje 2.75 H tje (te koop) 1.75 H tje (verloren e.d.) gratis Familieberichten 0.40 per cm² Op de Hoogte is niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade door het niet plaatsen van een artikel. Druk en of zetfouten voorbehouden

3 Herdenking Joods monument Groot Bronswijk Pagina 3 Op vrijdag 9 maart 2012 zal weer de jaarlijkse herdenking plaatsvinden bij het Joods monument op het voormalig terrein van Groot-Bronswijk. Tijdens deze bijeenkomst zullen we stilstaan bij het feit dat op maandag 9 maart 1943 om uur vier Joodse bewoners van de Stichting werden weggehaald, om via Westerbork naar het vernietigingskamp Sobibor in Polen per goederentrein te reizen en daar op vrijdag 13 maart bij aankomst te worden vergast. We willen op deze vrijdag morgen Betje en Sientje Stoppelman, Heintje Levie en Heiman Aptroot gedenken. We doen dit door een korte toespraak waarin hun namen opnieuw worden genoemd, door muziek, door een moment van stilte, het voordragen van gedichten door kinderen van de beide basisscholen en het leggen van bloemen. De kinderen zullen een belangrijke rol spelen tijdens de herdenking. Een lid van de Raad van Bestuur van Lentis en vertegenwoordigers van verschillende maatschappelijke en kerkelijke organisaties zullen hierbij aanwezig zijn. De herdenking begint precies om uur en u bent van harte uitgenodigd. Het spreekt vanzelf dat u een eigen bloem of mooie kiezel neer kunt leggen bij het monument. Commissie: Herdenking Joods-Monument Groot Bronswijk Wij vergeten niet Sjoelclub Ons Centrum Uitslag van woensdag 15 februari Dames Heren 1 G. Zomerman E Dijkema D. Wezeman K. Poort A. Klompstra H. Zomerman E. Kloppenborg H. Hassing R. Hoven Alb. Stam C. Gelderloos Alb Klompstra H. Hammingh R. Kuiper 876 De volgende sjoelavond is op 29 februari Vrouwen van Nu Het eendagsbestuur van de vrouwen van nu van Wagenborgen organiseert een gezellige spelavond: Ik hou van Holland Datum: 15 maart Plaats: De Open Poort Aanvang: uur Standaard & Specials & Ambacht Incl. bezorgen in heel Nederland Wagenborgen, tel: Iedereen is van harte welkom!!!!!!!!!!!!!!!!

4 Pagina 4 Twintigste editie beurs Tuin & Sfeer open voor het publiek. In 1992 organiseerde Organisatiebureau t Noord voor de eerste keer in Groningen een tuinbeurs in Martiniplaza, toen nog de Martinihallen genoemd. Donderdagmiddag om ging de twintigste editie van deze tuinbeurs van start. De heer Tjeerd Folkerts, beursmanager van Tuin & Sfeer, refereerde in zijn openingsspeech aan twintig jaar Tuin & Sfeer. Hij prees de samenwerking met de deelnemende bedrijven, waarvan er velen al jaren een vaste deelnemer van de beurs zijn. Door elk jaar weer een nog hogere kwaliteit te bieden heeft de beurs door de jaren heen zijn kracht behouden. Het publiek is kritisch geworden. Met een simpel tuintje neemt zij geen genoegen meer. Deze beurs is dan ook niet meer te vergelijken met onze eerste beurs in Tuin & Sfeer is uitgegroeid tot een kwalitatief hoogstaande tuinbeurs. Bezoekers moeten zich even in een andere wereld wanen. Een wereld waar zij het zo zou ik het ook thuis wel willen gevoel krijgen. Inspiratie opdoen voor de eigen tuin, de nieuwste tuintrends bekijken, leuke tuinhebbedingetjes kopen of gewoon gezellig een middagje uit in een sfeervolle omgeving zijn de belangrijkste redenen voor een bezoek aan de beurs, aldus Tjeerd Folkerts. De beurs Tuin & Sfeer biedt een grote diversiteit op het gebied van tuinen en tuinaccessoires. De fraai aangelegde tuinen zijn sfeerbepalend en een grote publiekstrekker voor de beurs. Maar daarnaast biedt de beurs ook tuinmeubilair, sierbestrating, blokhutten, veranda s, zonwering, tuinmachines, aanhangwagens, aquariumtechniek, boomverzorging, werkkleding, sierhekwerk, buitenkeukens, vijvers, bloembollen, loofbomen, planten etc. Ook op het gebied van tuindecoratie is er veel te zien. Variërend van Portugees aardewerk tot sfeermakers als kaarsen en glaswerk. Kortom een tuinbeurs, die bezoekers inspireert en stimuleert. Tijdens de beurs zijn er gratis lezingen met diverse onderwerpen als: Hoera het is voorjaar!, Paradijselijke tuinen in iedere omgeving, Het snoeien van klein fruit, Groen, gewoon doen, De voortplanting van planten, Dahlia s, Tuinen in Engeland en een 3D-presentatie moderne borders in Nederlandse tuinen. Voor kinderen is er een leuke speurtocht. Openingstijden: donderdag 23 februari uur; vrijdag 24 februari uur; zaterdag 25 februari uur en zondag 26 februari uur. De beurs is in Martiniplaza in Groningen. Programma Ouderensoos Wagenborgen Donderdag 1,8, 15, 22, 29 maart Spelletjes middagen

5 Pagina 5 Bedankjes Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten bezoekjes, bloemen, telefoontjes en verdere belangstelling na mijn ongelukkige val! Allemaal erg bedankt Een hartelijke groet Fre en Martha Schuur Bedankt! voor de vele kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoekjes die wij mochten ontvangen tijdens ons verblijf in het ziekenhuis en bij thuiskomst. Roelf en Lies van der Laan. Van Harte Bedankt voor de belangstelling en welke vorm dan ook, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis en nu thuis. Gerben en Ina Poortinga. Tel: (0598) Fax: (0598) CITROEN GRAND C4 PICASSO 1.8I 16V AMBIAN- CELPG G3 ABS, airconditioning, boordcom-puter, buitentemp. meter, bumpers in carrosseriekleur, centr. Deurvergrendeling afst.bed., cruise control, deelb. achterbank, dubbele airbag, elektr. ramen voor + achter, elektr. buitenspiegels, geregelde airco, getint glas, gordijnairbags, lichtmetalen velgen, metallic lak, mistlampen, Prijs Bouwjaar Oudeweg 124a 9628 CH Siddeburen Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle merken auto s bent u bij ons aan het juiste adres

6 Uitslag Muziekquiz Bar Klaver Vier 1 e Jannie Doddema 228 punten 2 e Pim Geertsema 217 punten 3 e Menno Schrikkema 203 punten 3 e Siemon IJpema 203 punten De prijzen liggen klaar om opgehaald te worden Hallo jongens en meisjes van Wagenborgen. Op 21 maart wordt de dierweide bij Woonzorgcentrum Menterne officieel geopend. Wij willen dit graag op een feestelijke manier doen. In deze op de Hoogte staat een kleurplaat. Voor degene die hem het mooist in kan kleuren zijn er leuke prijzen te verdienen. 1 prijs voor de leeftijd tot 8 jaar en 1 prijs voor de leeftijden 8 t/m 12 jaar. De prijsuitreiking is woensdag 21 maart tussen 15:00 uur en 16:00 uur. Je kunt de kleurplaat tot 1 maart inleveren bij de receptie van woonzorgcentrum Menterne. Groetjes Monique Mulder en Marian Beltman BETAALD U OOK NOG STEEDS TE VEEL VOOR UW AUTOVERZEKERING? Informeer naar onze voordelige premie s Assurantiekantoor Huisman Oudeweg CD Siddeburen Tel: Pagina 6 Dorpsagenda van Wagenborgen. Maart: 03-maart09.00 uur Oud papier wordt op gehaald door Wagenborger Boys. 06-maart 19:30Collegebezoek, in Ons Centrum. 08-maart 20:00 Algemene ledenvergadering Uitvaart ver. De Laatste Eer Wagenborgen, Open Poort 17-maart Oud papier wordt op gehaald door Petruskerk. Ook een activiteit melden!!! Mail dan naar Naam,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Leeftijd.. (max. 12 jr.) Telefoon.. Inleveren voor 5 maart bij de receptie van Menterne

EHBO-vereniging Wagenborgen start het nieuwe jaar met afscheid. Trouwe leden In Corpore gehuldigd. Dorpsagenda Wagenborgen.

EHBO-vereniging Wagenborgen start het nieuwe jaar met afscheid. Trouwe leden In Corpore gehuldigd. Dorpsagenda Wagenborgen. Pagina 1 Jaargang 26 week 03 nummer 03 Maandag 12 januari 2015 Trouwe leden In Corpore gehuldigd EHBO-vereniging Wagenborgen start het nieuwe jaar met afscheid Tijdens de eerste trainingsavond in het nieuwe

Nadere informatie

Pagina 1. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de kinder/bloemetjesmarkt aan de Zuidbulten.

Pagina 1. Aansluitend werd een bezoek gebracht aan de kinder/bloemetjesmarkt aan de Zuidbulten. Pagina 1 Jaargang 26 week 19 nummer 19 Koningsdag 2015 De Koningsdag 2015 begon onder onverwacht goede weersomstandigheden met een serenade, verzorgd door In Corpore bij het woonzorg centrum Menterne.

Nadere informatie

Op de Hoogte. Stijlvolle herdenking Wagenborgen 04-05-2011. Pagina 1

Op de Hoogte. Stijlvolle herdenking Wagenborgen 04-05-2011. Pagina 1 Pagina 1 Op de Hoogte Op de Hoogte, dorpskrant voor Wagenborgen, onafhankelijk weekblad, webmagazine, geschiedenis in beeld Envilla Op de Hoogte, dorpskrant voor Wagenborgen, onafhankelijk weekblad, webmagazine,

Nadere informatie

Oudejaars stunt. Aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl failliet

Oudejaars stunt. Aluminiumsmelter Aldel in Delfzijl failliet Pagina 1 Op Op de Hoogte, dorpskrant de voor Wagenborgen, Hoogte onafhankelijk weekblad, webmagazine, Op de Hoogte, Onafhankelijk dorpskrant voor huis Wagenborgen, aan huis gezinsblad onafhankelijk voor

Nadere informatie

Open dag TV Watec. NL Doet in Wagenborgen. Dorpsbelangen neemt afscheid van voorzitter. Activiteiten Menterne April

Open dag TV Watec. NL Doet in Wagenborgen. Dorpsbelangen neemt afscheid van voorzitter. Activiteiten Menterne April Pagina 1 Jaargang 25 week 14 nummer 14 Maandag 31 maart 2014 Open dag TV Watec Vrijdag 11 april is er een open dag bij tennisvereniging Watec. Iedereen, jong en oud, die belangstelling heeft voor tennis

Nadere informatie

Een nieuwe start. Pagina 1. Jaargang 26 week 05 nummer 05 Maandag 26 Januari 2015

Een nieuwe start. Pagina 1. Jaargang 26 week 05 nummer 05 Maandag 26 Januari 2015 Pagina 1 Jaargang 26 week 05 nummer 05 Maandag 26 Januari 2015 Een nieuwe start Foto Mark Heikens Na 16 jaar werkzaam geweest te zijn bij de RVS, besloot Elzoderk Hidding dat het tijd was voor een nieuwe

Nadere informatie

Op de Hoogte. Drugsdealer uit Wagenborgen aangehouden. Gezamenlijk concert In Corpore Constantijn Huygens. Voortgang Brandweerkazerne Wagenborgen

Op de Hoogte. Drugsdealer uit Wagenborgen aangehouden. Gezamenlijk concert In Corpore Constantijn Huygens. Voortgang Brandweerkazerne Wagenborgen Pagina 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 10 nummer 10 Maandag 05 maart 2012 Drugsdealer uit Wagenborgen aangehouden Stadskanaal - De politie

Nadere informatie

Op de Hoogte. Locatie ziekenhuis. Visserijdagen in Menterne. Pag. 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen

Op de Hoogte. Locatie ziekenhuis. Visserijdagen in Menterne. Pag. 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 35 nummer 33 Maandag 27 augustus 2012 Locatie ziekenhuis Met instemming en waardering heb ik het artikel

Nadere informatie

Op de Hoogte Open Brief aan Burgemeester Interview met dhr. Brouwer Emme Groot fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Delfzijl

Op de Hoogte Open Brief aan Burgemeester Interview met dhr. Brouwer Emme Groot fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Delfzijl Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 30 nummer 30 Maandag 23 juli 2012 Er zijn veel voordelen als het ziekenhuis in de gemeente Delfzijl

Nadere informatie

Op de Hoogte. Datum spooktocht 13 oktober. Snackwagen Lekker-Hoor! timmert bijna een jaar aan de weg!!! Sjoelclub Ons Centrum. Pag.

Op de Hoogte. Datum spooktocht 13 oktober. Snackwagen Lekker-Hoor! timmert bijna een jaar aan de weg!!! Sjoelclub Ons Centrum. Pag. Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 39 nummer 37 Maandag 24 september 2012 Snackwagen Lekker-Hoor! timmert bijna een jaar aan de weg!!!

Nadere informatie

Brandweer krijgt fotocollage. Actie schoenmaatjes BEDANKT. Adventsviering met gospelband Lifesong. Pagina 1

Brandweer krijgt fotocollage. Actie schoenmaatjes BEDANKT. Adventsviering met gospelband Lifesong. Pagina 1 Pagina 1 Jaargang 26 week 51 nummer 49 Maandag 14 december 2015 Actie schoenmaatjes BEDANKT Actie Schoenmaatjes is een succes geworden! Dank zij jullie hulp en steun. Zonder jullie was dit niet mogelijk

Nadere informatie

Op de Hoogte. Sfeervolle Wintermarkt. Nieuwe oliebollenbakken In Corpore

Op de Hoogte. Sfeervolle Wintermarkt. Nieuwe oliebollenbakken In Corpore Pagina 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 22 week 50 nummer 48 Maandag 12 december 2011 Sfeervolle Wintermarkt De Wintermarkt van afgelopen zaterdag

Nadere informatie

Op de Hoogte. Sportinstuif 21 januari 2012. POW-feesten 2012 FLESSENACTIE

Op de Hoogte. Sportinstuif 21 januari 2012. POW-feesten 2012 FLESSENACTIE Pagina 1 Op de Hoogte Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 05 nummer 5 Maandag 30 januari 2012 POW-feesten 2012 Na afronding van de laatste punten, mogen wij met trots

Nadere informatie

Op de Hoogte. Ze zijn er weer..

Op de Hoogte. Ze zijn er weer.. Pagina 1 Sponsor: Op de Hoogte Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 21 week 32 nummer 30 Maandag 09 augustus 2010 Ze zijn er weer.. Onze special reporter, 6 jaar inmiddels,

Nadere informatie

Herdenking bij het Joods-monument van Groot-Bronswijk. Atelier op CBS de Blinke. Pagina 1

Herdenking bij het Joods-monument van Groot-Bronswijk. Atelier op CBS de Blinke. Pagina 1 Pagina 1 Jaargang 27 week 11 nummer 11 Maandag 16 maart 2015 Herdenking bij het Joods-monument van Groot-Bronswijk 09-03-2015, herdenking bij het Joods-monument van Groot-Bronswijk in Wagenborgen. Elk

Nadere informatie

Op de Hoogte. Koninginnedag. World Servants Markt. Pagina 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen

Op de Hoogte. Koninginnedag. World Servants Markt. Pagina 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Pagina 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 19 nummer 19 Maandag 7 mei 2012 Mede door het mooie weer was er sprake van een grote opkomst en een

Nadere informatie

Open tuinendag Groei en Bloei

Open tuinendag Groei en Bloei Pagina 1 Jaargang 26 week 25 nummer 25 Maandag 15 juni 2015 Open tuinendag Groei en Bloei Op zaterdag 20 en zondag 21 juni 2015 organiseert Groei & Bloei haar jaarlijkse, landelijke Groei & Bloei Open

Nadere informatie

Op de Hoogte. Bridgecursus Woldendorp LUCAN DUO

Op de Hoogte. Bridgecursus Woldendorp LUCAN DUO Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 24 week 4 nummer 3 Maandag 21 januari 2013 Conjunto Iberico en vormt met pianiste Ksenia Kouzmenko een Duo,

Nadere informatie

Laatste nieuws Proostmeerloop

Laatste nieuws Proostmeerloop Pagina 1 Jaargang 26 week 36 nummer 34 Maandag 31 augustus 2015 Laatste nieuws Proostmeerloop Aanstaande zaterdag 5 september is het zover. De 13 e editie van de Proostmeerloop in Wagenborgen. Een wedstrijdloop

Nadere informatie

Op de Hoogte. Wagenborgen: stem op de Rieplu! Pagina 1. Sponsor

Op de Hoogte. Wagenborgen: stem op de Rieplu! Pagina 1. Sponsor Pagina 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 22 week 48 nummer 46 Maandag 28 november 2011 Wagenborgen: stem op de Rieplu! Het kan u de afgelopen tijd

Nadere informatie

Op de Hoogte. Buurtzorg, ook in Wagenborgen! EHBO. Pagina 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen

Op de Hoogte. Buurtzorg, ook in Wagenborgen! EHBO. Pagina 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Pagina 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 12 nummer 12 Maandag 19 maart 2012 start. Men overweegt om, in verband met de drukke werkzaamheden,

Nadere informatie

Stoppen verkoop eieren automaat Heemweg. Forse brand in strobalen in Wagenborgen KINDERMIDDAG TIJDENS DE POWFEESTEN. Pagina 1

Stoppen verkoop eieren automaat Heemweg. Forse brand in strobalen in Wagenborgen KINDERMIDDAG TIJDENS DE POWFEESTEN. Pagina 1 Pagina 1 Jaargang 27 week 34 nummer 32 Maandag 22 augustus 2016 Stoppen verkoop eieren automaat Heemweg Beste klant, Met ingang van 1 September a.s. zal de verkoop van de eieren bij de automaat aan de

Nadere informatie

Wagenborgers steken handen uit de mouwen in kader van NLdoet. Laatste bewoners verhuizen uit woonzorgcentrum Menterne Wagenborgen.

Wagenborgers steken handen uit de mouwen in kader van NLdoet. Laatste bewoners verhuizen uit woonzorgcentrum Menterne Wagenborgen. Pagina 1 Jaargang 27 week 11 nummer 11 Maandag 14 maart 2016 Wagenborgers steken handen uit de mouwen in kader van NLdoet Laatste bewoners verhuizen uit woonzorgcentrum Menterne Wagenborgen Eind 2015 werd

Nadere informatie

www.cornelismusius.nl cornelismusius@laurentiusstichting.nl 04-03- 2016 Inhoud Studiemiddag 1 maart... 1 Opening van de Studie Muis... 2 Een nieuw gezicht... 2 Pasen... 3 Hallo allemaal hier weer een wist

Nadere informatie

Fitness Centrum Performance uit Wagenborgen sponsort Jasper de Haan. Laatste keer Samen eten in Menterne. Pagina 1

Fitness Centrum Performance uit Wagenborgen sponsort Jasper de Haan. Laatste keer Samen eten in Menterne. Pagina 1 Pagina 1 Jaargang 27 week 10 nummer 10 Fitness Centrum Performance uit Wagenborgen sponsort Jasper de Haan Jasper de Haan 13 jaar uit Wagenborgen crost al vele jaren bij MC Delfcross in Delfzijl en naast

Nadere informatie

Op de Hoogte, Vrouwenkring Wagenborgen. Martin Jansema 50 jaar in dienst bij Wagenborg. Pagina 1

Op de Hoogte, Vrouwenkring Wagenborgen. Martin Jansema 50 jaar in dienst bij Wagenborg. Pagina 1 Pagina 1 Op Op de Hoogte, de dorpskrant voor Hoogte Wagenborgen, onafhankelijk weekblad, webmagazine, Op Op Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 28 week 3 nummer 3 Maandag 16

Nadere informatie

VDW Vereniging Dorpsbelangen

VDW Vereniging Dorpsbelangen Pagina 1 Jaargang 26 week 50 nummer 48 Maandag 7 december 2015 VDW Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen VDW Schouw 17 december: laatste kans om uw hart te luchten! Op maandag 23 november j.l. plaatsten

Nadere informatie

VDW Vereniging Dorpsbelangen

VDW Vereniging Dorpsbelangen Pagina 1 Jaargang 26 week 35 nummer 33 Maandag 24 augustus 2015 Lieve honden en baasjes in Wagenborgen Ik ben Shadow, een hond met een rugzak. Veel baasjes kennen mij en mijn vrouwtje wel van wandelingen

Nadere informatie

Klaverjassen. Aanvragen Dorpsbudgetten 2013

Klaverjassen. Aanvragen Dorpsbudgetten 2013 Pag. 1 Sponsor Jaargang 24 week 15 nummer 14 Maadag 8 april 2013 VDW VDW Aanvragen Dorpsbudgetten 2013 Wagenborgen gaat opnieuw het gevecht aan om als leukste dorp van Groningen uit de bus te komen. Er

Nadere informatie

VERSLAG BEZOEK ROEMENIË EN OEKRAÏNE MEIVAKANTIE 2014

VERSLAG BEZOEK ROEMENIË EN OEKRAÏNE MEIVAKANTIE 2014 VERSLAG BEZOEK ROEMENIË EN OEKRAÏNE MEIVAKANTIE 2014 In deze verslagen kunt u lezen over de bevindingen tijdens het bezoek van de familie Veldman aan onze contacten in Roemenië en Oekraïne. Zaterdag 3

Nadere informatie

Bollenpootactie (narcissen en krokussen) zaterdag 29 nov. 2014. Fam. Bouwman 60 jaar getrouwd. Gezocht: chauffeurs voor Op de Hoogte.

Bollenpootactie (narcissen en krokussen) zaterdag 29 nov. 2014. Fam. Bouwman 60 jaar getrouwd. Gezocht: chauffeurs voor Op de Hoogte. Pagina 1 Jaargang 25 week 50 nummer 48 Maandag 8 december 2014 Fam. Bouwman 60 jaar getrouwd Woensdag 3 december was het 60 jaar geleden dat de heer Kornelis Pieter Bouwman en mevrouw Geertruida Frederika

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Op de Hoogte. Een witte Kerst. Kerstmarkt. Pagina 1. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen

Op de Hoogte. Een witte Kerst. Kerstmarkt. Pagina 1. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Pagina 1 Op de Hoogte Jaargang 22 week 51 nummer 49 Maandag 19 december 2011 Kerstmarkt Donderdagavond 22 december van 18.30 uur tot 21.00 uur houdt obs de Waarborg i.s.m. woonzorgcentrum Menterne een

Nadere informatie

Op de Hoogte. Kuutjebuuters. Fiets4Daagse Wagenborgen. Openluchtdienst. Pag. 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen

Op de Hoogte. Kuutjebuuters. Fiets4Daagse Wagenborgen. Openluchtdienst. Pag. 1. Sponsor. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 23 nummer 23 Maandag 04 juni 2012 Kuutjebuuters We hebben afgelopen week weer een stuk uitgezocht om

Nadere informatie

De jeugd zoekt! Uit de oude doos. Pagina 1

De jeugd zoekt! Uit de oude doos. Pagina 1 Pagina 1 Sponsor Op Op de Hoogte, dorpskrant de voor Wagenborgen, Hoogte onafhankelijk weekblad, webmagazine, Op de Hoogte, Onafhankelijk dorpskrant voor huis Wagenborgen, aan huis gezinsblad onafhankelijk

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Tarieven lijkbezorging Wagenborgen fors duurder. Dekens voor het asiel. Pag. 1. Sponsor. Jaargang 24 week 11 nummer 10 Maandag 11 maart 2013

Tarieven lijkbezorging Wagenborgen fors duurder. Dekens voor het asiel. Pag. 1. Sponsor. Jaargang 24 week 11 nummer 10 Maandag 11 maart 2013 Pag. 1 Sponsor Jaargang 24 week 11 nummer 10 Maandag 11 maart 2013 Dekens voor het asiel Wij zijn Kirsten (11jr) en Marianne (9jr) en we wonen in Wagenborgen. Wij hadden een idee om in de vakantie een

Nadere informatie

Pagina 1. Jaargang 21 no 14 Week 15 Maandag 012 april 2010

Pagina 1. Jaargang 21 no 14 Week 15 Maandag 012 april 2010 Pagina 1 Jaargang 21 no 14 Week 15 Maandag 012 april 2010 Paaseieren zoeken Vorig jaar had de paashaas voor de kinderen uit "De Nieuwe Wijk" eieren verstopt in het Wagenborgerbos. De kinderen vonden dit

Nadere informatie

Oefening Blusploeg. Lezing aardbevingen in Wagenborgen. Boekje over Groot Bronswijk. Pagina 1. Jaargang 27 week 7 nummer 7 Maandag 22 februari 2016

Oefening Blusploeg. Lezing aardbevingen in Wagenborgen. Boekje over Groot Bronswijk. Pagina 1. Jaargang 27 week 7 nummer 7 Maandag 22 februari 2016 Pagina 1 Jaargang 27 week 7 nummer 7 Maandag 22 februari 2016 Oefening Blusploeg Woldendorp - Dinsdagavond 16 februari heeft de blusploeg van Woldendorp een ongeval gevaarlijke stoffen geoefend in een

Nadere informatie

Drukbezochte Wintermarkt Menterne. Dorpsagenda Wagenborgen BEDANKT!

Drukbezochte Wintermarkt Menterne. Dorpsagenda Wagenborgen BEDANKT! Pagina 1 Op Op de Hoogte, dorpskrant de voor Wagenborgen, Hoogte onafhankelijk weekblad, webmagazine, Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 24 week 50 nummer 47 Maandag 9 december

Nadere informatie

ACTIE 2015. Primrose - China AGENDA

ACTIE 2015. Primrose - China AGENDA Primrose - China In februari vindt weer de schoolbrede actie plaats. Het doel is dit keer: Christelijk onderwijs China We gaan sparen voor: Christelijk basisonderwijs Kinderbijbels Studenten aan de christelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen:

Nieuwsbrief 108 uitgave 28 april 2010 Deze nieuwsbrief bevat informatie over de volgende onderwerpen: BASISSCHOOL DE BLOKKENBERG KERKRADE Postbus 2001, 6460 CA Kerkrade, telefoon 045-5453704 Directeur: Dhr. R. Könings Hoofdlocatie: Akkerheide 19, 6463 DC Kerkrade Dislocatie: Vincent van Goghplein 1 6464

Nadere informatie

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD

NIEUWS VANUIT DE MEDDEZEGSSCHAPSRAAD 1 Nieuwsbrief Mei 2015 Mei 2015 In dit nummer: Nieuws Vanuit MR. Verkeers- examen groepen 7. Kunstpodium. Oudercommissie. Dammen. Overblijven. 1 2 3 4 Koningsspelen. 5 Uit de kunst. 6 NIEUWS VANUIT DE

Nadere informatie

Op de Hoogte P.O.W.FEESTEN 2012 WAGENBORGEN. Opening dierenverblijf Menterne. Pagina 1. Sponsor

Op de Hoogte P.O.W.FEESTEN 2012 WAGENBORGEN. Opening dierenverblijf Menterne. Pagina 1. Sponsor Pagina 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 13 nummer 13 Maandag 26 maart 2012 Opening dierenverblijf Menterne Onder werkelijk schitterende weersomstandigheden

Nadere informatie

Herdenkingsbijeenkomst van de brand in Salem

Herdenkingsbijeenkomst van de brand in Salem Pagina 1 Sponsor Op Op de Hoogte, dorpskrant de voor Wagenborgen, Hoogte onafhankelijk weekblad, webmagazine, Op de Hoogte, Onafhankelijk dorpskrant voor huis Wagenborgen, aan huis gezinsblad onafhankelijk

Nadere informatie

Fiets4Daagse van start. Brombakfietsen in. Wagenborgen. Wagenborgen bedankt! Nieuwe bloemenleverancier SPAR

Fiets4Daagse van start. Brombakfietsen in. Wagenborgen. Wagenborgen bedankt! Nieuwe bloemenleverancier SPAR Pagina 1 Jaargang 25 week 25 nummer 25 Maandag 16 juni 2014 Fiets4Daagse van start Brombakfietsen in Wagenborgen De Nederlandse Bak Bromfietsen Kampioenschappen (N.B.B.K.) logeerde een weekend op het voormalig

Nadere informatie

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden.

In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Februari 2016 Altijd wat te doen: In deze activiteitenagenda staan de activiteiten beschreven die zowel op locatie De Kooimeer als locatie De Nieuwpoort worden aangeboden. Voor wie graag actief bezig is,

Nadere informatie

Scholen op de menselijke maat Basisscholen in Delfzijl

Scholen op de menselijke maat Basisscholen in Delfzijl Pag. 1 Sponsor Jaargang 24 week 6 nummer 5 Maandag 4 februari 2013 Scholen op de menselijke maat Basisscholen in Delfzijl Maak de hoofdlocaties gereed voor uitbreiding om eventuele kleine scholen op termijn

Nadere informatie

U komt. toch ook? Welkom. Wat was dat ook al weer??? ZATERDAG 17 SEPTEMBER. De Pepweek is een week vol activiteiten. VANAF

U komt. toch ook? Welkom. Wat was dat ook al weer??? ZATERDAG 17 SEPTEMBER. De Pepweek is een week vol activiteiten. VANAF Pepweek... Wat was dat ook al weer??? De Pepweek is een week vol activiteiten. om... elkaar te ontmoeten om... elkaar te bemoedigen om... elkaar te zoeken! om... uw/jouw geloofsleven een positieve stimulans

Nadere informatie

Feestavond groot succes! Begraafplaats Wagenborgen wordt beter toegankelijk gemaakt. Groninger dienst. Scary Disco. Pagina 1

Feestavond groot succes! Begraafplaats Wagenborgen wordt beter toegankelijk gemaakt. Groninger dienst. Scary Disco. Pagina 1 Pagina 1 Sponsor Op Op de Hoogte, dorpskrant de voor Wagenborgen, Hoogte onafhankelijk weekblad, webmagazine, Op de Hoogte, Onafhankelijk dorpskrant voor huis Wagenborgen, aan huis gezinsblad onafhankelijk

Nadere informatie

Op de Hoogte. Proostmeerloop 2012. Pag. 1. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen. Sponsor

Op de Hoogte. Proostmeerloop 2012. Pag. 1. Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen. Sponsor Pag. 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 37 nummer 35 Maandag 10 september 2012 Proostmeerloop 2012 En dat was hem dan alweer! De 10e editie

Nadere informatie

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia

28 augustus 2015. Vreedzame school. Nieuw meubilair groep 3. Lydia 28 augustus 2015 Vreedzame school Inmiddels zitten de eerste weken er weer op en zijn alle groepen goed begonnen. U heeft in de informatiefolders van de verschillende groepen kunnen lezen dat er in de

Nadere informatie

Op de Hoogte. Feestweek Wagenborgen. Eethuis Klaver vier slaat nieuwe weg in. Hallo jonge verkopers, Pagina 1

Op de Hoogte. Feestweek Wagenborgen. Eethuis Klaver vier slaat nieuwe weg in. Hallo jonge verkopers, Pagina 1 Pagina 1 Op de Hoogte Op de Hoogte, dorpskrant voor Wagenborgen, onafhankelijk weekblad, webmagazine, geschiedenis in beeld Envilla Op de Hoogte, dorpskrant voor Wagenborgen, onafhankelijk weekblad, webmagazine,

Nadere informatie

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda

De Zegge s. Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015. Agenda De Zegge s Nieuwsbrief 32 Jaargang 9 01-05-2015 Agenda 4 t/m 15 mei Meivakantie Dinsdag 19 mei Spelletjesochtend groep 1 t/m 4, de kinderen zijn om 12:00 vrij Dinsdag 19 mei Sportdag groep 5 t/m 8, 9:15-14:15

Nadere informatie

Jaargang 25 week 8 nummer 8 Maandag 17 februari 2014

Jaargang 25 week 8 nummer 8 Maandag 17 februari 2014 Pagina 1 Jaargang 25 week 8 nummer 8 Maandag 17 februari 2014 Clubkleding Enige jaren geleden heeft sportschool Performance Wagenborgen de hardloopgroep Roadrunners opgericht. Om duidelijk herkenbaar te

Nadere informatie

Op de Hoogte. Dollard College en SOOOG tekenen samenwerkingscontract

Op de Hoogte. Dollard College en SOOOG tekenen samenwerkingscontract Pagina 1 Op de Hoogte Sponsor Onafhankelijk huis aan huis gezinsblad voor Wagenborgen Jaargang 23 week 14 nummer 14 Maandag 2 april 2012 Dollard College en SOOOG tekenen samenwerkingscontract Nieuw Kistorgel

Nadere informatie

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014

kalender Woon-zorgcentrum Rustoord: maart 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 MAANDKALENDER WOON-ZORGCENTRUM April 2014 Dinsdag 01 Woensdag 02 Donderdag 03 09.15-10.15 uur Bibliotheek is geopend Bibliotheek 09.30 uur-10.30 uur Inschrijven Diner Rustorant. Het diner is op 8 April

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 166 April 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 166 April 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Terwijl de kinderen genieten van de nieuwe speelruimte rondom de school, bereiden wij ons voor op de eindfase van de renovatie. In deze nieuwsbrief wordt u uitgebreid geïnformeerd. Continurooster

Nadere informatie

Opening donderdag 2 februari a.s.!

Opening donderdag 2 februari a.s.! Pagina 1 Jaargang 28 week 4 nummer 4 Maandag 23 januari 2017 Opening donderdag 2 februari a.s.! Maandenlang wordt er al getimmerd, gezaagd en geverfd in het voormalige Rabobankgebouw in Wagenborgen. Vloerbedekking,

Nadere informatie

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers,

20 november 2014. Beste ouders/verzorgers, 20 november 2014 LET OP: Dinsdag 2 december Vergadering Medezeggenschapsraad Donderdag 4 december Sinterklaasfeest op school Dinsdag 9 december Vergadering Ouderraad Donderdag 18 december Kerstviering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang: 2015-2016

Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang: 2015-2016 Nieuwsbrief Maart 2016 Jaargang: 2015-2016 Belangrijke data in maart en april 8 maart Overblijfavond 9 maart Open dag 9 maart GGD Jeugdverpleegkundige 16 maart Luizencontrole groep 2 t/m 8 en Open avond

Nadere informatie

Kalender april en mei

Kalender april en mei obs De Phoenix Week 14-2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), De kinderen zijn vanaf vorige week druk bezig met hun kunstzinnige projecten. In deze nieuwsbrief leest u meer over dit project en vergeet u niet

Nadere informatie

Kaart- en sjoelclub Klaverboer 50 jaar 1964 2014. Rotonde al weer beschadigd. Kaarten Open Poort. Pagina 1

Kaart- en sjoelclub Klaverboer 50 jaar 1964 2014. Rotonde al weer beschadigd. Kaarten Open Poort. Pagina 1 Pagina 1 Jaargang 25 week 40 nummer 38 Maandag 29 september 2014 Kaart- en sjoelclub Klaverboer 50 jaar 1964 2014 Zaterdag 20 september jl. werd door de leden van Kaarten sjoelclub Klaverboer stil gestaan

Nadere informatie

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg

Verjaardagen: Er zijn de komende week geen jarigen.! Kind op maandag Het thema voor week 11 is: Ga niet weg Nieuwsbrief week 11-2016 Agenda: 12 maart NL Doet 16 maart Schoolvolleybal toernooi groep 8 Studiedag onderbouw, groep 1 en 2 vrij 11 april Kijkavond bovenbouw. 13 april Schoolvoetbal toernooi groep 7

Nadere informatie

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht

Nieuwsbrief uur. Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Nieuwsbrief Jaargang 20 - nummer 12 februari 2015 Wij trekken aan de bel... Bellentrekkers gezocht Het Liliane Fonds roept alle basisscholen in Nederland op om op donderdag 12 maart 2015 één minuut lang

Nadere informatie

AGENDA. Bijbelverhalen Week 25 15/06/2015

AGENDA. Bijbelverhalen Week 25 15/06/2015 vrijdag 12 juni AGENDA 11 juni 2015 jaargang 17 nr. 37 laatste weeksluiting van het schooljaar op locatie Erflanden: om 10.45 u. groep 3B 6A 8B maandag 15 juni groep 8 dode hoekproject, parkeerplaats is

Nadere informatie

Voorbeelden van draaiboeken

Voorbeelden van draaiboeken Praktische tips 2 Voorbeelden van draaiboeken 3 Voorbeeld uitnodiging herdenking 4 Voorbeeld uitnodiging overdracht 5 Voorbeeld welkomstwoord 5 Voorbeeld slotwoord 6 Gedichten Voorbeelden van draaiboeken

Nadere informatie

20 en 21 April maken de jongens en meisjes uit groep 8 de eindtoets van Route 8. We wensen ze heel veel succes!

20 en 21 April maken de jongens en meisjes uit groep 8 de eindtoets van Route 8. We wensen ze heel veel succes! INFO Jaargang 21, Nummer 32, 19-4-2016 20 en 21-04-2016 Route 8 Eindtoets groep 8 22-04-2016 Koningsspelen 8.00 uur op school. Vanaf 12.00 uur groep 1 t/m 5 vrij. Vanaf 13.00 uur groep 6 t/m 8 vrij. 27-04-2016

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief september 2015 Nieuwsbrief september 2015 Dit is de nieuwsbrief van Praktijk de Regenboog. Via regelmatige nieuwsbrieven willen wij u als ouder, collega of andere geïnteresseerde op de hoogte houden van het laatste nieuws.

Nadere informatie

Op de Hoogte. 4e plaats voor meiden van de Blinke. Expositie Het erfgoed van Lentis ontstoft. Pagina 1

Op de Hoogte. 4e plaats voor meiden van de Blinke. Expositie Het erfgoed van Lentis ontstoft. Pagina 1 Pagina 1 Op de Hoogte Op de Hoogte, dorpskrant voor Wagenborgen, onafhankelijk weekblad, webmagazine, geschiedenis in beeld Envilla Op de Hoogte, dorpskrant voor Wagenborgen, onafhankelijk weekblad, webmagazine,

Nadere informatie

Activiteitenprogramma Mei 2016

Activiteitenprogramma Mei 2016 Activiteitenprogramma Mei 2016 Wiemersheerd, T Hoge Heem, Assieshof, van Leeuwenhof, De Hoven Beste bewoners, aanleun bewoners en belangstellenden, Voor u het maandprogramma van Mei. Ook deze maand hebben

Nadere informatie

Mevrouw Geertje Zwaantje Bolhuis-Grafthuis 100 jaar. Met Epi Centre Noord nog meer bedrijvigheid in Wagenborgen! Pagina 1

Mevrouw Geertje Zwaantje Bolhuis-Grafthuis 100 jaar. Met Epi Centre Noord nog meer bedrijvigheid in Wagenborgen! Pagina 1 Pagina 1 Jaargang 25 week 43 nummer 41 Maandag 20 oktober 2014 Kwaliteit en resultaat Monique is, naast haar jarenlange ervaring als schoonheidsspecialiste, gespecialiseerd in professionele ontharingsmethoden

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

Op de Hoogte. Herdenking moord joodse bewoners Groot Bronswijk

Op de Hoogte. Herdenking moord joodse bewoners Groot Bronswijk Pagina 1 Op de Hoogte Op de Hoogte, dorpskrant voor Wagenborgen, onafhankelijk weekblad, webmagazine, geschiedenis in beeld Envilla Op de Hoogte, dorpskrant voor Wagenborgen, onafhankelijk weekblad, webmagazine,

Nadere informatie

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig.

We hebben al wat geld kunnen inzamelen, maar om het echt goed te doen, hebben wij een bijdrage uit het projectenfonds van de Rabobank nodig. Nieuwsflits 10 december 2015 Kalender: Agenda: Donderdag 10 december 17.00 uur: sluiting stemmen Rabo Projectenfonds Maandag 14 december: Schoolzwemmen groepen 3a en 3b/4a Dinsdag 15 december: Schoolzwemmen

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

VDW. De toekomst van Wagenborgen! Standhouders gevraagd voor de Wintermarkt. Donateursactie In Corpore groot succes

VDW. De toekomst van Wagenborgen! Standhouders gevraagd voor de Wintermarkt. Donateursactie In Corpore groot succes Pagina 1 Jaargang 26 week 41 nummer 39 Maandag 05 oktober 2015 VDW Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen De toekomst van Wagenborgen! Maandenlang is er over vergaderd! In nauw overleg met Onderzoeksbureau

Nadere informatie

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda:

t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: t Wiekendje www.dewieken.com Agenda: Donderdag 8 oktober: Vrijdag 9 oktober: Maandag 12 oktober: Dinsdag 13 oktober: Dinsdag 13 oktober: Woensdag 14 oktober Donderdag 15 oktober: studiedag. Alle kinderen

Nadere informatie

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM

DE KRIEBELDAMMER EEN UITGAVE VAN DE KINDERVAKANTIESPELEN KRIEBELDAM Bij deze Kriebeldammer nogmaals een overzicht van onze sponsoren! SPONSOREN De doos met gevonden voorwerpen staat bij ons op het podium! IETS KWIJT? Namens iedereen op Kriebeldam een hele fijne vakantie

Nadere informatie

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010

Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar , Grootegast, 31 augustus 2010 Speech van commissaris van de koningin Max van den Berg, opening vmbo-schooljaar 2010-2011, Grootegast, 31 augustus 2010 Er was eens een boerin die twee emmers verse, romige melk buiten zette. Vlakbij

Nadere informatie

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015

Infobulletin o.b.s. De Vlonder Nummer 15 www.obs-vlonder.nl 2 april 2015 Aan de ouders/verzorgers We hadden deze week hoog bezoek. Wethouder Arends en afdelingsmanager onderwijs mevrouw Boxem bezochten op 1 april De Vlonder. Ik mocht het gezelschap rondleiden. De wethouder,

Nadere informatie

Het team van de Rehoboth wenst u en uw kind(eren) alle goeds voor 2016!

Het team van de Rehoboth wenst u en uw kind(eren) alle goeds voor 2016! Januari 2016 nieuwsbrief 6 januari Hoofdluiscontrole 11 januari Schoolreisje groep 1-2-3 15 januari Start schaaklessen 29 januari Crea-middag 31 januari Themadienst in Oude Kerk Volgende nieuwsbrief 1

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen

Nieuwsbrief. In dit nummer. Avond andere schooltijden. 20 maart 2015. Groeien doe je nooit alleen JAARGANG 2014/2015 NUMMER 10 Nieuwsbrief 20 maart 2015 In dit nummer 1 Avond andere schootlijden 2 Nieuwste kinderboeken Avond andere schooltijden 3 Klassenlunch 4 Paaslunch 5 Ulftse vierdaagse 6 Eieractie

Nadere informatie

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2

20 februari 2015 (nr 8) Nieuws uit groep 1/2 Nieuws uit groep 1/2 20 februari 2015 (nr 8) Deze week hebben we het thema Sneeuw en ijs afgesloten. Donderdagmiddag hebben we met z n allen genoten van een circuit rondom dit thema. We hebben o.a. vetbollen

Nadere informatie

Paul Zwama beste Nederlander in de marathon van Amsterdam. Hoofdweg in Wagenborgen gedeeltelijk op de schop. Actie Schoenmaatjes

Paul Zwama beste Nederlander in de marathon van Amsterdam. Hoofdweg in Wagenborgen gedeeltelijk op de schop. Actie Schoenmaatjes Pagina 1 Jaargang 25 week 44 nummer 42 Maandag 27 oktober 2014 Paul Zwama beste Nederlander in de marathon van Amsterdam Hoofdweg in Wagenborgen gedeeltelijk op de schop Wagenborgen - De Hoofdweg in Wagenborgen

Nadere informatie

Themaweek. Seewende 12 1/2 jaar

Themaweek. Seewende 12 1/2 jaar Themaweek Seewende 12 1/2 jaar 3 juni 2004 3 december 2016 Seewende 12 ½ jaar Op 3 december 2016 is het 12 ½ jaar geleden dat Seewende officieel is geopend door twee bewoners en mw. Ross- van Dorp, staatssecretaris

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

Inloopbijeenkomst N362 goed bezocht. Herdenking bevrijding. Pagina 1. Jaargang 25 week 20 nummer 20 Maandag 12 mei 2014

Inloopbijeenkomst N362 goed bezocht. Herdenking bevrijding. Pagina 1. Jaargang 25 week 20 nummer 20 Maandag 12 mei 2014 Pagina 1 Jaargang 25 week 20 nummer 20 Maandag 12 mei 2014 Herdenking bevrijding Zondagavond 4 mei werden op stijlvolle wijze de slachtoffers van de 2 e wereldoorlog herdacht. Het begon allemaal in Menterne,

Nadere informatie

ANBO ANDERS. CURSUS EERSTE HULP aan KINDEREN. Grote donateursactie In Corpore. NIEUW voor Wagenborgen:

ANBO ANDERS. CURSUS EERSTE HULP aan KINDEREN. Grote donateursactie In Corpore. NIEUW voor Wagenborgen: Pagina 1 Jaargang 26 week 39 nummer 37 Maandag 21 september 2015 ANBO ANDERS. pakt voor de 3 noordelijke provincies anders uit als eerder gedacht. De vrijwilligers, welke een bestuur vormen van een afdeling,

Nadere informatie

Sinterklaas is Wagenborgen binnen getrokken

Sinterklaas is Wagenborgen binnen getrokken Pagina 1 Jaargang 25 week 49 nummer 47 Sinterklaas is Wagenborgen binnen getrokken Omstuwd door zijn zwarte pieten en vooraf gegaan door In Corpore hield Sinterklaas ook dit jaar weer zijn intocht in Wagenborgen.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

WONEN IN Ufkenshuis Siddeburen

WONEN IN Ufkenshuis Siddeburen WONEN IN Ufkenshuis Siddeburen Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning blijven wonen. Maar ineens kan uw persoonlijke situatie veranderen, waardoor het voor uw gezondheid

Nadere informatie

Schoolgeld, nog niet alles is binnen De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt net als de vorige keer 20,- per kind.

Schoolgeld, nog niet alles is binnen De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt net als de vorige keer 20,- per kind. NIEUWSBRIEF 17 Naam: De Pollen, 11 april 2014 leren naar vermogen Beste ouders/verzorgers, Schoolgeld, nog niet alles is binnen De ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt net als de vorige keer 20,-

Nadere informatie

2 Wagenborger twirltoppers naar EK Amsterdam. Schildersbedrijf Luttje wint landelijke klanttevredenheidsprijs. Fiets4Daagse Wagenborgen. Pag.

2 Wagenborger twirltoppers naar EK Amsterdam. Schildersbedrijf Luttje wint landelijke klanttevredenheidsprijs. Fiets4Daagse Wagenborgen. Pag. Pag. 1 Sponsor Jaargang 24 week 14 nummer 13 Dinsdag 2 april 2013 2 Wagenborger twirltoppers naar EK Amsterdam Schildersbedrijf Luttje wint landelijke klanttevredenheidsprijs Schildersbedrijf Luttje mag

Nadere informatie

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep

de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst Bij deze zondag: Kindernevendienst Leiding groep Datum: 21 juli 2013 22 e jaargang nr. 29 de vijfde zondag van de zomer Kleur groen groen is de kleur van hoop, verwachting en toekomst In deze dienst neemt de nevendienst afscheid van de kinderen van groep

Nadere informatie

Activiteiten programma De Meerstede December 2015

Activiteiten programma De Meerstede December 2015 Dinsdag 1 december Mozaïek De laatste keer in dit jaar. Het wordt een kleurrijke middag. Locatie: 1 e etage creatief-centrum + materiaalgeld Kosten intern: materiaalgeld Zaal open 14.00 uur Aanvang 14.15

Nadere informatie

Activiteitenfolder december 2015

Activiteitenfolder december 2015 ntmoetingscentrum de plek waar je thuis bent Activiteitenfolder december 2015 Aangepaste openingstijden Prinsenhof: 11 december: Gesloten tot 11.30 uur 24 december: Gesloten vanaf 14.00 uur Gesloten: 25,

Nadere informatie