Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 620. NC-software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 620. NC-software 340 560-03 340 561-03 340 564-03"

Transcriptie

1 Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 620 NC-software Nederlands (nl) 2/2012

2 Bedieningselementen van de TNC Bedieningselementen op het beeldscherm Toets Functie Beeldschermindeling selecteren Beeldscherm tussen machine- en programmeerwerkstand omschakelen Softkeys: functie op het beeldscherm selecteren Softkeybalken omschakelen Beheer van programma's/bestanden, TNC-functies Toets Functie Programma's/bestanden selecteren en wissen, externe data-overdracht Programma-oproep definiëren, nulpunten puntentabellen selecteren MOD-functie selecteren Helpteksten bij NC-foutmeldingen weergeven, TNCguide oproepen Alle actuele foutmeldingen weergeven Machinewerkstanden Toets Functie Handbediening Elektronisch handwiel Positioneren met handinvoer Programma-afloop regel voor regel Navigatietoetsen Toets Calculator weergeven Functie Cursor verplaatsen Regels, cycli en parameterfuncties direct selecteren Automatische programma-afloop Programmeerwerkstanden Toets Functie Programmeren/bewerken Programmatest Potentiometer voor aanzet en spiltoerental Aanzet 50 Spiltoerental Cycli, subprogramma's en herhalingen van programmadelen Toets F % 50 Functie Tastcycli definiëren S % Cycli definiëren en oproepen Subprogramma's en herhalingen van programmadelen invoeren en oproepen Programmastop in een programma invoeren

3 Gereedschapsgegevens Toets Functie Gereedschapsgegevens in het programma definiëren Coördinatenassen en cijfers invoeren, bewerken Toets Functie Coördinatenassen selecteren resp.... in het programma invoeren Gereedschapsgegevens oproepen Baanbewegingen programmeren Toets Functie Contour benaderen/verlaten Vrije contourprogrammering FK Rechte Cirkelmiddelpunt/pool voor poolcoördinaten Cirkelbaan om cirkelmiddelpunt Cirkelbaan met radius Cirkelbaan met tangentiële aansluiting Afkanting/hoeken afronden... Cijfers Decimaalteken/voorteken omkeren Poolcoördinaten invoer/incrementele waarden Q-parameterprogrammering / Q-parameterstatus Actuele positie, waarden van calculator overnemen Dialoogvragen overslaan en woorden wissen Invoer afsluiten en dialoog voortzetten Regel afsluiten, invoer beëindigen Invoer van getalwaarden terugzetten of TNC-foutmelding wissen Dialoog afbreken, programmadeel wissen Speciale functies Toets Functie Speciale functies weergeven Volgende tab in invoerschermen selecteren Dialoogveld of knop omhoog/omlaag

4

5 Over dit handboek Hieronder vindt u een lijst met de in dit handboek gebruikte aanwijzingssymbolen Dit symbool geeft aan dat u voor de beschreven functie speciale aanwijzingen moet opvolgen. Dit symbool geeft aan dat bij gebruik van de beschreven functie zich een of meer van de volgende risico's voordoen: Risico's voor werkstuk Risico's voor spanmiddel Risico's voor gereedschap Risico's voor machine Risico's voor operator Over dit handboek Dit symbool geeft aan dat de beschreven functie door uw machinefabrikant moet worden aangepast. De werking van de beschreven functie kan dus per machine verschillend zijn. Dit symbool geeft aan dat u meer uitvoerige beschrijvingen van een functie in een ander gebruikershandboek kunt vinden. Wenst u wijzigingen of hebt u fouten ontdekt? Wij streven er voortdurend naar onze documentatie voor u te verbeteren. U kunt ons daarbij helpen. De door u gewenste wijzigingen kunt u per toezenden aan: HEIDENHAIN TNC 620 5

6 TNC-type, software en functies TNC-type, software en functies In dit handboek wordt beschreven over welke functies u bij de TNC's vanaf de volgende NC-softwarenummers kunt beschikken. TNC-type NC-softwarenr. TNC TNC 620E TNC 620 Programmeerplaats De machinefabrikant past de beschikbare functies van de TNC via machineparameters aan de desbetreffende machine aan. Daarom worden er in dit handboek ook functies beschreven die niet op iedere TNC beschikbaar zijn. TNC-functies die niet op alle machines beschikbaar zijn, zijn onder andere: Gereedschapsmeting met de TT U kunt contact opnemen met de machinefabrikant om te weten te komen over welke functies uw machine beschikt. Veel machinefabrikanten en ook HEIDENHAIN bieden programmeercursussen voor de TNC's aan. Wij adviseren u deze cursussen te volgen, als u de functies van de TNC grondig wilt leren kennen. Gebruikershandboek Cyclusprogrammering: Alle cyclusfuncties (tast- en bewerkingscycli) zijn in een afzonderlijk gebruikershandboek beschreven. Neem contact op met HEIDENHAIN, wanneer u dit gebruikershandboek nodig hebt. ID: xx 6

7 Software-opties De TNC 620 beschikt over diverse software-opties die door uw machinefabrikant vrijgeschakeld kunnen worden. Iedere optie moet afzonderlijk worden vrijgegeven en omvat steeds de hierna genoemde functies: Hardware-opties Additionele as voor 4 assen en ongestuurde spil Additionele as voor 5 assen en ongestuurde spil Software-optie 1 (optienummer #08) Interpolatie van de cilindermantel (cycli 27, 28 en 29) Aanzet in mm/min bij rondassen: M116 Zwenken van het bewerkingsvlak (plane-functies, cyclus 19 en softkey 3D-ROT in de werkstand Handbediening) Cirkel in 3 assen bij gezwenkt bewerkingsvlak TNC-type, software en functies Software-optie 2 (optienummer #09) Regelverwerkingstijd 1,5 ms in plaats van 6 ms 5-assige interpolatie 3D-bewerking: M128: positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM) FUNCTION TCPM: positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM) met instelmogelijkheid van de werkwijze M144: rekening houden met de machinekinematica in ACTUELE/NOMINALE posities aan het regeleinde Extra parameters Nabewerken/Voorbewerken en Tolerantie voor rotatie-assen in cyclus 32 (G62) LN-regels (3D-correctie) Touch probe function (optienummer #17) Tastcycli Scheve ligging van gereedschap bij handbediening compenseren Scheve ligging van gereedschap bij automatisch bedrijf compenseren Referentiepunt handbediening instellen Referentiepunt bij automatisch bedrijf instellen Werkstukken automatisch opmeten Gereedschap automatisch opmeten HEIDENHAIN TNC 620 7

8 TNC-type, software en functies Advanced programming features (optienummer #19) Vrije contourprogrammering FK Programmering in HEIDENHAIN-klaartekst met grafische ondersteuning voor werkstukken met niet op NC afgestemde maatvoering Bewerkingscycli Diepboren, ruimen, uitdraaien, verzinken, centreren (cycli , 208, 240, 241) Frezen van binnen- en buitendraad (cycli , 267) Kamers en rondkamers, en rechthoekige en ronde tappen nabewerken (cycli , ) Affrezen van vlakke en scheefhoekige oppervlakken (cycli ) Rechte sleuven en cirkelvormige sleuven (cycli 210, 211, 253, 254) Puntenpatroon op cirkel en lijnen (cycli 220, 221) Aaneengesloten contour, contourkamer - ook parallel aan contour (cycli 20-25) Fabrikantencycli (speciale door de machinefabrikant gemaakte cycli) kunnen worden geïntegreerd Advanced graphic features (optienummer #20) Test- en bewerkingsweergave Bovenaanzicht Weergave in drie vlakken 3D-weergave Software-optie 3 (optienummer #21) Gereedschapscorrectie M120: contour met gecorrigeerde radius tot max. 99 regels vooruitberekenen (LOOK AHEAD) 3D-bewerking M118: Handwielpositionering tijdens de programma-afloop laten doorwerken Pallet management (optienummer #22) Palletbeheer HEIDENHAIN DNC (optienummer #18) Communicatie met externe pc-applicaties via COM-componenten 8

9 Display step (optienummer #23) Invoerfijnheid en afleesstap: Lineaire assen tot 0,01 µm Hoekassen tot 0,00001 Double speed (optienummer #49) Double speed-regelkringen worden bij voorkeur gebruikt voor zeer snel draaiende spillen, lineaire motoren en torque-motoren Software-optie KinematicsOpt (optienummer #48) Tastcycli om de machinenauwkeurigheid te controleren en optimaliseren. Ontwikkelingsversie (upgrade-functies) Naast software-opties worden belangrijke verdere ontwikkelingen van de TNC-software via upgrade-functies, de zogenoemde Feature Content Level (Engelse term voor ontwikkelingsversie), beheerd. U kunt niet beschikken over functies die afhankelijk zijn van de FCL, wanneer u een software-update in uw TNC laadt. TNC-type, software en functies Als u een nieuwe machine ontvangt, dan staan u alle upgrade-functies gratis ter beschikking. Upgrade-functies zijn in het handboek met FCL n aangegeven, waarbij n het volgnummer van de ontwikkelingsversie aangeeft. U kunt met een tegen betaling verkrijgbaar sleutelgetal de FCLfuncties permanent vrijschakelen. Neem daartoe contact op met uw machineleverancier of met HEIDENHAIN. Gebruiksomgeving De TNC voldoet aan de eisen van klasse A volgens EN en is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik in een industriële omgeving. Juridische opmerking Dit product maakt gebruik van open source software. Meer informatie vindt u op de besturing onder U werkstand Programmeren/bewerken U MOD-functie U Softkey LICENTIE-INFORMATIE HEIDENHAIN TNC 620 9

10 Nieuwe functies van software x-02 Nieuwe functies van software x-02 De PLANE-functie voor het flexibel definiëren van een gezwenkt bewerkingsvlak is ingevoerd (zie "De PLANE-functie: zwenken van het bewerkingsvlak (software-optie 1)" op bladzijde 305) Het contextgevoelige helpsysteem TNCguide is ingevoerd (zie "TNCguide oproepen" op bladzijde 130) De dialoogtalen Slowaaks, Noors, Lets, Estisch, Koreaans, Turks en Roemeens zijn ingevoerd (zie "Parameterlijst" op bladzijde 438) Met de backspace-toets kunnen nu tijdens een invoer afzonderlijke tekens worden gewist (zie "Coördinatenassen en cijfers invoeren, bewerken" op bladzijde 3) De functie PATTERN DEF voor het definiëren van puntenpatronen is ingevoerd (zie gebruikershandboek Cycli) Met de functie SEL PATTERN kunnen nu puntentabellen worden geselecteerd (zie gebruikershandboek Cycli) Met de functie CYCL CALL PAT kunnen nu cycli in combinatie met puntentabellen worden uitgevoerd (zie gebruikershandboek Cycli) Met de functie DECLARE CONTOUR kan nu ook de diepte van deze contour worden gedefinieerd (zie gebruikershandboek Cycli) Nieuwe bewerkingscyclus 241 voor eenlippig boren is ingevoerd (zie gebruikershandboek Cycli) Er zijn nieuwe bewerkingscycli 251 t/m 257 voor het frezen van kamers, tappen en sleuven ingevoerd (zie gebruikershandboek Cycli) Tastcyclus 416 (Referentiepunt instellen midden gatencirkel) is uitgebreid met parameter Q320 (Veiligheidsafstand) (zie gebruikershandboek Cycli) Tastcycli 412, 413, 421 en 422: extra parameter Q365 Verplaatsingswijze (zie gebruikershandboek Cycli) Tastcyclus 425 (Sleuf meten) is uitgebreid met de parameters Q301 (Tussenpositionering op veilige hoogte wel of niet uitvoeren) en Q320 (Veiligheidsafstand) (zie gebruikershandboek Cycli) Tastcycli 408 t/m 419: bij het instellen van de weergave schrijft de TNC het referentiepunt ook weg naar regel 0 van de preset-tabel (zie gebruikershandboek Cycli) In de machinewerkstanden Automatische programma-afloop en Programma-afloop regel voor regel kunnen nu ook nulpunttabellen (STATUS M) worden geselecteerd Bij de definitie van aanzetten in bewerkingscycli kunnen nu ook FUen FZ-waarden worden gedefinieerd (zie gebruikershandboek Cycli) 10

11 Gewijzigde functies van de software x-02 In cyclus 22 kan nu voor het voorruimgereedschap ook een gereedschapsnaam gedefinieerd worden (zie gebruikershandboek Cycli) De additionele statusweergave is herzien. De volgende uitbreidingen zijn uitgevoerd (zie "Additionele statusweergaven" op bladzijde 67): Er is een nieuwe overzichtspagina met de belangrijkste statusweergaven ingevoerd De met cyclus 32 Tolerantie ingestelde waarden worden weergegeven De kamer-, tap- en sleuffreescycli 210 t/m 214 zijn uit de standaardsoftkeybalk (CYCL DEF > KAMERS/TAPPEN/SLEUVEN) verwijderd. Vanwege de compatibiliteit zijn de cycli nog steeds beschikbaar. Ze kunnen met de toets GOTO worden geselecteerd Met cyclus 25 Aaneengesloten contour kunnen nu ook gesloten contouren worden geprogrammeerd Wanneer een programma opnieuw wordt geopend, zijn nu ook gereedschapswissels mogelijk Met FN16 F-Print kunnen nu ook taalafhankelijke teksten worden uitgevoerd De softkeystructuur van de functie SPEC FCT is gewijzigd en aan de itnc 530 aangepast Gewijzigde functies van de software x-02 HEIDENHAIN TNC

12 Nieuwe functies van software x-03 Nieuwe functies van software x-03 Functie M101 is ingevoerd(zie "Automatische gereedschapswissel bij het overschrijden van de standtijd: M101" op bladzijde 153). Gereedschapstabellen van de itnc 530 kunnen nu in de TNC 620 worden ingelezen en naar een geldig formaat worden geconverteerd (zie "Gereedschapstabellen importeren" op bladzijde 146). De functie CYCL CALL POS is ingevoerd (zie gebruikershandboek Cycli). Er zijn lokale en remanente Q-parameters QL en QR ingevoerd (zie "Principe en functie-overzicht" op bladzijde 208) Vóór de programmastart kan nu een gereedschapsgebruiktest worden uitgevoerd (zie "Gereedschapsgebruiktest" op bladzijde 155). Functie M138 Selecteren van zwenkassen is ingevoerd (zie "Keuze van zwenkassen: M138" op bladzijde 332). Gewijzigde functies van software x-03 De statusweergave voor Q-parameters is herzien (zie "Q-parameters controleren en veranderen" op bladzijde 217). De gereedschapstabel is met de kolom LAST_USE uitgebreid (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 140) De simulatiegrafiek is uitgebreid en aan de itnc 530 aangepast (zie "Grafische weergaven (software-optie Advanced graphic features)" op bladzijde 388). Tastcycli kunnen nu ook in het gezwenkte bewerkingsvlak worden gebruikt (zie gebruikershandboek Cycli). 12

13 Inhoud Eerste stappen met de TNC Inleiding 2 Programmeren: basisprincipes, bestandsbeheer 3 Programmeren: programmeerondersteuning 4 Programmeren: gereedschappen 5 Programmeren: contouren programmeren 6 Programmeren: subprogramma's en herhalingen van programmadelen 7 Programmeren: Q-parameters 8 Programmeren: additionele functies 9 Programmeren: speciale functies 10 Programmeren: meerassige bewerking 11 Programmeren: Palletbeheer 12 Handbediening en instellen 13 Positioneren met handinvoer 14 Programmatest en programma-afloop 15 MOD-functies 16 Tabellen en overzichten 17 HEIDENHAIN TNC

14

15 1 Eerste stappen met de TNC Overzicht Machine inschakelen Stroomonderbreking bevestigen en referentiepunten benaderen Het eerste onderdeel programmeren De juiste werkstand selecteren De belangrijkste bedieningselementen van de TNC Een nieuw programma openen/bestandsbeheer Een onbewerkt werkstuk definiëren Programma-opbouw Een eenvoudige contour programmeren Cyclusprogramma maken Het eerste onderdeel grafisch testen De juiste werkstand selecteren Gereedschapstabel voor de programmatest selecteren Het te testen programma selecteren De beeldschermindeling en het aanzicht selecteren De programmatest starten Gereedschappen instellen De juiste werkstand selecteren Gereedschap voorbereiden en opmeten De gereedschapstabel TOOL.T De plaatstabel TOOL_P.TCH Werkstuk instellen De juiste werkstand selecteren Werkstuk opspannen Werkstuk uitrichten met 3D-tastsysteem Referentiepunt vastleggen met 3D-tastsysteem Het eerste programma uitvoeren De juiste werkstand selecteren Het uit te voeren programma selecteren Programma starten HEIDENHAIN TNC

16 2 Inleiding De TNC Programmering: HEIDENHAIN-klaartekstdialoog en DIN/ISO Compatibiliteit Beeldscherm en bedieningspaneel Beeldscherm Beeldschermindeling vastleggen Bedieningspaneel Werkstanden Handbediening en El. handwiel Positioneren met handinvoer Programmeren/bewerken Programmatest Automatische programma-afloop en programma-afloop regel voor regel Statusweergaven "Algemene" statusweergave Additionele statusweergaven Toebehoren: 3D-tastsystemen en elektronische handwielen van HEIDENHAIN D-tastsystemen Elektronische handwielen HR

17 3 Programmeren: basisprincipes, bestandsbeheer Basisprincipes Lengte- en hoekmeetsystemen en referentiemerken Referentiesysteem Referentiesysteem bij freesmachines Aanduiding van de assen op freesmachines Poolcoördinaten Absolute en incrementele werkstukposities Referentiepunt selecteren Programma's openen en invoeren Opbouw van een NC-programma in DIN/ISO-formaat Onbewerkt werkstuk definiëren: G30/G Nieuw bewerkingsprogramma openen Gereedschapsverplaatsingen in DIN/ISO programmeren Actuele posities overnemen Programma bewerken De zoekfunctie van de TNC Bestandsbeheer: Basisprincipes Bestanden Gegevensbeveiliging Werken met bestandsbeheer Directory's Paden Overzicht: functies van het bestandsbeheer Bestandsbeheer oproepen Stations, directory's en bestanden selecteren Nieuwe directory maken Nieuw bestand maken Afzonderlijk bestand kopiëren Bestand naar een andere directory kopiëren Tabel kopiëren Directory kopiëren Eén van de laatst geselecteerde bestanden selecteren Bestand wissen Directory wissen Bestanden markeren Bestand hernoemen Bestanden sorteren Additionele functies Data-overdracht naar/van een externe gegevensdrager De TNC op het netwerk USB-apparaten op de TNC HEIDENHAIN TNC

18 4 Programmeren: programmeerondersteuning Beeldschermtoetsenbord Tekst via het beeldschermtoetsenbord invoeren Commentaar invoegen Toepassing Commentaar in een eigen regel Functies bij het bewerken van het commentaar Programma's structureren Definitie, toepassingsmogelijkheid Structureringsvenster weergeven/wisselen van het actieve venster Structureringsregel in het programmavenster (links) toevoegen Regels in structureringsvenster selecteren De calculator Bediening Grafische programmeerweergave Wel/geen grafische programmeerweergave Een bestaand programma grafisch laten weergeven Regelnummers weergeven/verbergen Grafische weergave wissen Vergroting/verkleining van een detail Foutmeldingen Fouten tonen Foutvenster openen Foutvenster sluiten Uitgebreide foutmeldingen Softkey INTERNE INFO Fout wissen Foutenprotocol Toetsenprotocol Aanwijzingsteksten Servicebestanden opslaan Helpsysteem TNCguide oproepen Contextgevoelig helpsysteem TNCguide Toepassing Werken met de TNCguide Actuele helpbestanden downloaden

19 5 Programmeren: gereedschappen Gegevens gerelateerd aan gereedschap Aanzet F Spiltoerental S Gereedschapsgegevens Voorwaarde voor de gereedschapscorrectie Gereedschapsnummer, gereedschapsnaam Gereedschapslengte L Gereedschapsradius R Deltawaarden voor lengten en radiussen Gereedschapsgegevens in het programma invoeren Gereedschapsgegevens in de tabel invoeren Gereedschapstabellen importeren Plaatstabel voor gereedschapswisselaar Gereedschapsgegevens oproepen Gereedschapswissel Gereedschapsgebruiktest Gereedschapscorrectie Inleiding Gereedschapslengtecorrectie Gereedschapsradiuscorrectie HEIDENHAIN TNC

20 6 Programmeren: contouren programmeren Gereedschapsverplaatsingen Baanfuncties Additionele M-functies Subprogramma's en herhalingen van programmadelen Programmeren met Q-parameters Basisprincipes van de baanfuncties Gereedschapsverplaatsing voor een bewerking programmeren Contour benaderen en verlaten Start- en eindpunt Tangentieel benaderen en verlaten Baanbewegingen - rechthoekige coördinaten Overzicht van de baanfuncties Baanfuncties programmeren Rechte in ijlgang G00 Rechte met aanzet G01 F Afkanting tussen twee rechten invoegen Hoeken afronden G Cirkelmiddelpunt I, J Cirkelbaan C om cirkelmiddelpunt CC Cirkelbaan G02/G03/G05 met vastgelegde radius Cirkelbaan G06 met tangentiële aansluiting Baanbewegingen poolcoördinaten Overzicht Oorsprong poolcoördinaten: pool I, J Rechte in ijlgang G10 Rechte met aanzet G11 F Cirkelbaan G12/G13/G15 om pool I, J Cirkelbaan G16 met tangentiële aansluiting Schroeflijn (helix)

21 7 Programmeren: subprogramma's en herhalingen van programmadelen Subprogramma's en herhalingen van programmadelen markeren Label Subprogramma's Werkwijze Programmeeraanwijzingen Subprogramma programmeren Subprogramma oproepen Herhalingen van programmadelen Label G Werkwijze Programmeeraanwijzingen Herhaling van programmadeel programmeren Herhaling van een programmadeel oproepen Willekeurig programma als subprogramma Werkwijze Programmeeraanwijzingen Willekeurig programma als subprogramma oproepen Nestingen Nestingswijzen Nesting-diepte Subprogramma in het subprogramma Herhalingen van programmadelen herhalen Subprogramma herhalen Programmeervoorbeelden HEIDENHAIN TNC

22 8 Programmeren: Q-parameters Principe en functie-overzicht Programmeerinstructies Q-parameterfuncties oproepen Productfamilies Q-parameters in plaats van getalwaarden Toepassing Contouren d.m.v. wiskundige functies beschrijven Toepassing Overzicht Basisberekeningen programmeren Hoekfuncties (trigonometrie) Definities Hoekfuncties programmeren Indien/dan-beslissingen met Q-parameters Toepassing Onvoorwaardelijke sprongen Indien/dan-beslissingen programmeren Q-parameters controleren en veranderen Werkwijze Additionele functies Overzicht D14: ERROR: foutmeldingen weergeven D18: systeemgegevens lezen D19 PLC: Waarden aan de PLC doorgeven D20 WAIT FOR: NC en PLC synchroniseren D29: Waarden aan de PLC doorgeven D37 EXPORT Tabeltoegang met SQL-opdrachten Inleiding Een transactie SQL-opdrachten programmeren Overzicht van de softkeys SQL BIND SQL SELECT SQL FETCH SQL UPDATE SQL INSERT SQL COMMIT SQL ROLLBACK Formule direct invoeren Formule invoeren Rekenregels Invoervoorbeeld

23 8.10 Stringparameters Functies van de stringverwerking Stringparameters toewijzen Stringparameters koppelen Numerieke waarde naar een stringparameter converteren Deelstring uit een stringparameter kopiëren Stringparameter naar een numerieke waarde converteren Stringparameter controleren Lengte van een stringparameter bepalen Alfabetische volgorde vergelijken Machineparameters lezen Vooraf ingestelde Q-parameters Waarden vanuit de PLC: Q100 t/m Q Actieve gereedschapsradius: Q Gereedschapsas: Q Spiltoestand: Q Koelmiddeltoevoer: Q Overlappingsfactor: Q Maatgegevens in het programma: Q Gereedschapslengte: Q Coördinaten na het tasten tijdens de programma-afloop Afwijking actuele/nominale waarde bij automatische gereedschapsmeting met de TT Zwenken van het bewerkingsvlak met werkstukhoeken: door de TNC berekende coördinaten voor rotatieassen Meetresultaten van tastcycli (zie ook gebruikershandboek Tastcycli) Programmeervoorbeelden HEIDENHAIN TNC

24 9 Programmeren: additionele functies Additionele M-functies en STOP invoeren Basisprincipes Additionele functies voor controle van programma-afloop, spil en koelmiddel Overzicht Additionele functies voor coördinaatgegevens Machinegerelateerde coördinaten programmeren: M91/M Posities in het niet-gezwenkte coördinatensysteem bij gezwenkt bewerkingsvlak benaderen: M Additionele functies voor de baaninstelling Contourtrapjes bewerken: M Open contourhoeken volledig bewerken: M Aanzetfactor voor insteekbewegingen: M Aanzet in millimeter/spilomwenteling: M Aanzetsnelheid bij cirkelbogen: M109/M110/M Contour met gecorrigeerde radius vooruitberekenen (LOOK AHEAD): M Handwielpositionering tijdens de programma-afloop laten doorwerken: M Terugtrekken van de contour in gereedschapsasrichting: M Bewaking tastsysteem onderdrukken: M Gereedschap bij NC-stop automatisch van de contour vrijzetten: M

25 10 Programmeren: speciale functies Overzicht Speciale functies Hoofdmenu Speciale functies SPEC FCT Menu Programma-instellingen Menu Functies voor contour- en puntbewerkingen Menu voor definiëren van diverse DIN/ISO-functies DIN/ISO-functies definiëren Overzicht Tekstbestanden maken Toepassing Tekstbestand openen en verlaten Teksten bewerken Tekens, woorden en regels wissen en weer invoegen Tekstblokken bewerken Tekstdelen zoeken HEIDENHAIN TNC

26 11 Programmeren: meerassige bewerking Functies voor de meerassige bewerking De PLANE-functie: zwenken van het bewerkingsvlak (software-optie 1) Inleiding PLANE-functie definiëren Digitale uitlezing PLANE-functie terugzetten Bewerkingsvlak via ruimtehoeken definiëren: PLANE SPATIAL Bewerkingsvlak via projectiehoeken definiëren: PLANE PROJECTED Bewerkingsvlak via Euler-hoeken definiëren: PLANE EULER Bewerkingsvlak via twee vectoren definiëren: PLANE VECTOR Bewerkingsvlak via drie punten definiëren: PLANE POINTS Bewerkingsvlak via een afzonderlijke, incrementele ruimtehoek definiëren: PLANE RELATIVE Bewerkingsvlak via ashoek: PLANE AXIAL (FCL 3-functie) Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen Geneigd frezen in het gezwenkte vlak (software-optie 2) Functie Geneigd frezen door incrementele verplaatsing van een rotatie-as Additionele functies voor rotatie-assen Aanzet in mm/min bij rotatie-assen A, B, C: M116 (software-optie 1) Rotatie-assen in optimale baan verplaatsen: M Weergave van de rotatie-as tot een waarde onder 360 reduceren: M Positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM): M128 (software-optie 2) Keuze van zwenkassen: M Rekening houden met de machinekinematica in ACTUELE/NOMINALE posities aan het regeleinde: M144 (software-optie 2) Peripheral Milling: 3D-radiuscorrectie met TCPM en radiuscorrectie (G41/G42) Toepassing

27 12 Programmeren: Palletbeheer Palletbeheer Toepassing Pallettabel selecteren Palletbestand verlaten Palletbestand afwerken HEIDENHAIN TNC

28 13 Handbediening en instellen Inschakelen, uitschakelen Inschakelen Uitschakelen Verplaatsen van de machine-assen Aanwijzing As met de externe richtingstoetsen verplaatsen Stapsgewijs positioneren Verplaatsen met het elektronische handwiel HR Spiltoerental S, aanzet F en additionele M-functie Toepassing Waarden invoeren Spiltoerental en aanzet wijzigen Referentiepunt vastleggen zonder 3D-tastsysteem Aanwijzing Voorbereiding Referentiepunt vastleggen met astoetsen Referentiepuntbeheer met de preset-tabel D-tastsysteem gebruiken Overzicht Tastcyclus selecteren Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen Meetwaarden vanuit de tastcycli in de preset-tabel vastleggen D-tastsysteem kalibreren Inleiding Kalibreren van de actieve lengte Actieve radius kalibreren en de middenverstelling van het tastsysteem compenseren Kalibratiewaarden weergeven Scheve ligging van het werkstuk compenseren met 3D-tastsysteem Inleiding Basisrotatie berekenen Basisrotatie in de preset-tabel opslaan Basisrotatie weergeven Basisrotatie opheffen

29 13.8 Referentiepunt vastleggen met 3D-tastsysteem Overzicht Referentiepunt vastleggen in een willekeurige as Hoek als referentiepunt Cirkelmiddelpunt als referentiepunt Werkstukken meten met 3D-tastsysteem Gebruikmaken van de tastfuncties met mechanische tasters of meetklokken Bewerkingsvlak zwenken (software-optie 1) Toepassing, werkwijze Referentiepunten benaderen bij gezwenkte assen Digitale uitlezing in het gezwenkte systeem Beperkingen bij het zwenken van het bewerkingsvlak Handmatig zwenken activeren Actuele richting van de gereedschapsas als actieve bewerkingsrichting instellen Referentiepunt vastleggen in het gezwenkte systeem HEIDENHAIN TNC

30 14 Positioneren met handinvoer Eenvoudige bewerkingen programmeren en uitvoeren Positioneren met handinvoer toepassen Programma's uit $MDI opslaan of wissen

Tastcycli itnc 530. NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx. Bedieningshandboek

Tastcycli itnc 530. NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx. Bedieningshandboek Tastcycli itnc 530 NC-software 340 422-xx 340 423-xx 340 480-xx 340 481-xx Bedieningshandboek Nederlands (nl) 6/2003 TNC-type, software en functies Dit handboek beschrijft functies die in de TNC's vanaf

Nadere informatie

Uw gebruiksaanwijzing. HEIDENHAIN ITNC 530 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3203771

Uw gebruiksaanwijzing. HEIDENHAIN ITNC 530 http://nl.yourpdfguides.com/dref/3203771 U kunt de aanbevelingen in de handleiding, de technische gids of de installatie gids voor. U vindt de antwoorden op al uw vragen over de in de gebruikershandleiding (informatie, specificaties, veiligheidsaanbevelingen,

Nadere informatie

TNC 426. Bedieningshandboek HEIDENHAIN-klaartekstdialoog. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 11/96

TNC 426. Bedieningshandboek HEIDENHAIN-klaartekstdialoog. NC-Software 280 462 xx 280 463 xx 11/96 TNC 426 NC-Software 280 462 xx 280 463 xx Bedieningshandboek HEIDENHAIN-klaartekstdialoog 11/96 Bedieningselementen van de TNC Bedieningselementen van het beeldscherm Beeldscherm tussen machine- en programmeerwerkstanden

Nadere informatie

Bedieningshandboek 2/1996

Bedieningshandboek 2/1996 2/1996 Bedieningshandboek De TNC-leidraad: Van produktietekening naar programmagestuurde bewerking Stap Opdracht TNC- Vanaf blz. werkstand Voorbereiding 1 Gereedschappen kiezen 2 Werkstuknulpunt voor coördinateningave

Nadere informatie

Gebruikershandboek POSITIP 855. Frezen. Juni 1997

Gebruikershandboek POSITIP 855. Frezen. Juni 1997 Gebruikershandboek POSITIP 855 Juni 1997 Frezen Het beeldscherm Klaartekstmeldingen Ingaveregel Grafische positioneerhulp Werkstand of functie Referentiemerken werden gepasseerd Werkstandsymbolen, actuele

Nadere informatie

CNC PILOT 4290 B- en Y-as

CNC PILOT 4290 B- en Y-as Gebruikershandboek CNC PILOT 4290 B- en Y-as NC-software 625 952-xx Nederlands (nl) 3/2010 CNC PILOT 4290 B- en Y-as CNC PILOT 4290 B- en Y-as In dit handboek wordt beschreven over welke functies u bij

Nadere informatie

CNC-PILOT 4290 met Y-as

CNC-PILOT 4290 met Y-as CNC-PILOT 4290 met Y-as NC-software 340460-xx release 6.1 Bedieningshandboek 1/ 2001 CNC-PILOT 4290 met Y-as In dit handboek wordt beschreven over welke functies u bij gebruik van de CNC PILOT 4290 met

Nadere informatie

Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 320. NC-software

Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 320. NC-software Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 320 NC-software 340 551-05 340 554-05 Nederlands (nl) 2/2012 Bedieningselementen van de TNC Bedieningselementen op het beeldscherm Toets Functie Beeldschermindeling

Nadere informatie

Grafische elementen invoegen

Grafische elementen invoegen Grafische elementen invoegen Rev 00 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 LIJNEN EN RECHTHOEKEN TEKENEN... 1 2.1 Lijnen tekenen... 1 2.2 Polylijnen tekenen... 3 2.3 Rechthoeken tekenen... 3 3 CIRKELS,

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing POSITIP 880

Gebruiksaanwijzing POSITIP 880 Gebruiksaanwijzing POSITIP 880 Nederlands (nl) 12/2008 POSITIP 880, achteraanzicht Aspoorten Kantentaster Parallelle poort Randapparatuur Interface connector Massa Aan/uit-knop Serieel poort Netvoedingsingang

Nadere informatie

Handleiding voor installatie en gebruik

Handleiding voor installatie en gebruik Freestijd berekeningsprogramma voor MS Excel Handleiding voor installatie en gebruik Freestijd-Fla 2015... Is een product van Fla-ts Brieversweg 152 8310 Brugge België Website: E-mail adres: www.fla-ts.com

Nadere informatie

NC Features biedt een unieke en uiterst snelle manier om korte NC programma s te maken. De mens is altijd slimmer dan een computer.

NC Features biedt een unieke en uiterst snelle manier om korte NC programma s te maken. De mens is altijd slimmer dan een computer. Reduceer uw programmeertijd om 90% Vector NC-Features! Bijna alle produkten worden tegenwoordig met 3D CAD systemen ontwikkeld. Als produktiebedrijf krijgt u de bestanden 3D aangeleverd, maar vaak zijn

Nadere informatie

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+

Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Bestnr. 198322 Micro + 198335 Micro 2+ suevia Digitale schakelklok Data Micro +/2+ Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische

Nadere informatie

Vertaling DRO handleiding D60 series

Vertaling DRO handleiding D60 series 2. Systeem parameters De aan/uit knop van de uitlezing zit aan de achterkant. De uitlezing start in een zelf-check modus wanneer u hem aanzet. De zelf-check modus controleert de LED s werking en of de

Nadere informatie

LEEUWINGA Mechanica, Electronica CNC-Cadcam systemen

LEEUWINGA Mechanica, Electronica CNC-Cadcam systemen DESKCNC Hoe nu te beginnen? Dit is een toelichting voor gebruikers welke een demo versie hebben gekregen van DESKCNC van CARKEN & Co. Deskcnc bestaat eigenlijk uit drie delen a- CAM module, b-cnc Editor,

Nadere informatie

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL DUTCH Van start gaan Als u de navigatiesoftware de eerste keer gebruikt, wordt een automatisch proces gestart voor het instellen van de basisinstellingen.

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Frezen met Tensor. We zullen een aantal functies in het menu eens nader bekijken.

Frezen met Tensor. We zullen een aantal functies in het menu eens nader bekijken. Frezen met Tensor In Tensor bevindt zich het menu NC-Bewerkingen. Hierin bevinden zich alle functies om een CNC-freesprogramma te maken van een draaiproduct. Zo zijn er bv. bewerkingen als contouren, kamerfrezen,

Nadere informatie

Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02

Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 620. NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 620 NC-software 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Nederlands (nl) 11/2009 Bedieningselementen van de TNC Bedieningselementen op het beeldscherm Toets Functie

Nadere informatie

Stappenplan CNC. Bram Bekkers. februari 2013. 2D CNC stappenplan. Handleiding CNC Van Ironcad naar Alphacam

Stappenplan CNC. Bram Bekkers. februari 2013. 2D CNC stappenplan. Handleiding CNC Van Ironcad naar Alphacam 2D CNC stappenplan Handleiding CNC Van Ironcad naar Alphacam 1 Importeren vanuit Ironcad 2 Stap 1: Ironcad ontwerp maken als solid 3 Stap 2: Positioneren op het 0-punt Stappenplan CNC Let op x-as (lengte

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mail 36 Agenda 38 Rekenmachine 39 Gamebalk 42 Groove 42 Kaarten 43 Films en tv 45 Paint 45 Foto s 47 WordPad 49

Inhoudsopgave. Mail 36 Agenda 38 Rekenmachine 39 Gamebalk 42 Groove 42 Kaarten 43 Films en tv 45 Paint 45 Foto s 47 WordPad 49 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Inleiding 9 Het toetsenbord van je pc 9 Groot en klein 9 Snel programma s oproepen met een toetscombinatie 11 Windows 10 13 Algemeen 14 Combinaties met de Windows-toets 17 Opdrachtprompt

Nadere informatie

Beknopte gebruiksaanwijzing voor de belangrijkste functies van het Mobile Station

Beknopte gebruiksaanwijzing voor de belangrijkste functies van het Mobile Station Beknopte gebruiksaanwijzing voor de belangrijkste functies van het Mobile Station NL Het in gebruik nemen van het Mobile Station U dient de stappen in de aangegeven volgorde uit te voeren. Mobile Station

Nadere informatie

Programmeerhandleiding Skyline Digital BUS2/VDS (Ref. nr. adresboek:7449, Ref nr. codemodule:7447)

Programmeerhandleiding Skyline Digital BUS2/VDS (Ref. nr. adresboek:7449, Ref nr. codemodule:7447) Algemeen Op het deurstation zelf kunnen de diverse instellingen, parameters en namen ingegeven worden. Hiervoor is dit document te gebruiken. Via een PC met software kan de namenlijst ook in- of uitgelezen

Nadere informatie

7. Module Transformatie... 1

7. Module Transformatie... 1 ... 1 7.1. Inleiding...1 7.2. Icoonomschrijving...2 7.2.1. Nieuw... 3 7.2.2. Herstellen... 3 7.2.3. Wijzig... 3 7.2.4. Aanpassen... 4 7.3. Menu Transformatie...5 7.3.1. Projectie... 5 7.3.2. Definieer...

Nadere informatie

Specificatie CMA CNC-gestuurd boorcentrum Type TRD-CNC

Specificatie CMA CNC-gestuurd boorcentrum Type TRD-CNC Specificatie CMA CNC-gestuurd boorcentrum Type TRD-CNC De CMA TRD-CNC is het resultaat van doorontwikkeling van de reeds veelgeleverde NC-gestuurde coördinatenboormachine. De machine is uitgerust met de

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Brink Portal

Hoofdstuk 7 Brink Portal Hartelijk welkom bij de Hoofdstuk 7 De Brink internet Portal maakt toegang tot een Brink ventilatiesysteem mogelijk. Na het succesvol registreren in de, is er toegang tot het bedienen van een Brink ventilatiesysteem.

Nadere informatie

Theorie deel 1 voor het thema Spuitgieten: NCprogrammeren

Theorie deel 1 voor het thema Spuitgieten: NCprogrammeren Theorie deel 1 voor het thema Spuitgieten: NCprogrammeren Reprocode: 023-102 m.b.v. DIN/ISO-codes voor een 3-assige MAHO- freesmachine, type MH400T met Heidenhain-besturing, type TNC 155q. Heerlen, 15

Nadere informatie

Aan de slag met L2S. versie 8

Aan de slag met L2S. versie 8 Aan de slag met L2S versie 8 1 Aan de slag met L2S Deze handleiding geeft u de basisinformatie over L2S. Een uitgebreide handleiding vindt u in de werkbalk van het programma onder Help. Hieronder staat

Nadere informatie

INZAGE EXEMPLAAR. Heidenhain Instructieboek CNC FREZEN. Programmeren Voorinstellen Opspannen Verspanen Produceren Automatiseren

INZAGE EXEMPLAAR. Heidenhain Instructieboek CNC FREZEN. Programmeren Voorinstellen Opspannen Verspanen Produceren Automatiseren Heidenhain Instructieboek CNC FREZEN Programmeren Voorinstellen Opspannen Verspanen Produceren Automatiseren ing. P.J.F. Schuurbiers Pagina 1 Pagina 2 Heidenhain Instructieboek CNC Frezen ing. P.J.F. Schuurbiers

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds

Bedieningspaneel. Drukknoppen en Ds Bedieningspaneel Dit hoofdstuk bechrijft de het bedieningspaneel en de funktie van de LEDS. Note: de labels van de knoppen en de leds kunnen iets afwijken van de tekst echter de funkties blijven hetzelfde

Nadere informatie

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt

Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Op basis van klanten-,product-,barcodegegevens wordt automatisch een barcode document aangemaakt Pagina 1 van 56 Inhoud van deze help 1. Algemeen 1.1 Inhoud van deze box. 1.2 Minimum systeemvereisten 2.

Nadere informatie

1 WORD A4 NL Data Manager - USB / / 6020 Alco-Connect

1 WORD A4 NL Data Manager - USB / / 6020 Alco-Connect 1 WORD A4 NL Data Manager - USB / 2014-04-05 / 6020 Alco-Connect Inleiding... 4 Wat is de Cosmos Software?... 4 Waarvoor dient de PC-software?... 4 Kan ik dat alles niet doen zonder bijkomende software?...

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING

BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING BEP 600-TLM2 CONTOUR MATRIX TANK MONITOR INSTALLATIE EN GEBRUIKS AANWIJZING INDEX KENMERKEN 3 AFMETINGEN 3 AANSLUIT SCHEMA 4 GEBRUIK 5 NOTITIES 6 ALARMEN EN STILALARM 7 MENU OVERZICHT 7 SET-UP EN PROGRAMMERING

Nadere informatie

TNC 410. NC-Software xx xx. Bedieningshandboek HEIDENHAINklaartekst-dialoog

TNC 410. NC-Software xx xx. Bedieningshandboek HEIDENHAINklaartekst-dialoog TNC 410 NC-Software 286 060-xx 286 080-xx Bedieningshandboek HEIDENHAINklaartekst-dialoog Nederlands (nl) 4/2001 Bedieningselementen van de TNC Bedieningselementen op het beeldscherm Beeldschermindeling

Nadere informatie

Sneltoets Combinaties. Hoofdstuk 6 Sneltoetsen

Sneltoets Combinaties. Hoofdstuk 6 Sneltoetsen Hoofdstuk 6 Sneltoetsen Sneltoetsen zijn combinaties van toetsen die ZoomText bevelen uitvoeren zonder dat de ZoomText gebruikersinterface geactiveerd dient te worden. Er zijn sneltoetsen voor bijna alle

Nadere informatie

BAUR-software voor het beheer van meetgegevens ITS Lite

BAUR-software voor het beheer van meetgegevens ITS Lite Gebruikershandleiding BAUR-software voor het beheer van meetgegevens ITS Lite (supervisor) Voor BAUR-oliebeproevingsmachines B A U R G m b H R a i f f e i s e n s t r. 8 6 8 3 2 S u l z, A u s t r i a

Nadere informatie

Numerieke benadering van vierkantwortels

Numerieke benadering van vierkantwortels HP Prime Grafische Rekenmachine Numerieke benadering van vierkantwortels Doel: De waarde van een vierkantswortel met een recursieve rij benaderen, het schrijven van een klein programma. Sleutelwoorden:

Nadere informatie

Activinspire +Inhoud o Gebruik pen 3 o kalibreren van het bord 4 o schermindeling en benamingen Active Inspire 5 o Dashboard 6 o Hoofdgereedschapspalet 6 o Hoofdpalet 7 o De software starten 8 o De software

Nadere informatie

I N H O U D S O P G A V E

I N H O U D S O P G A V E Rev 02 I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING... 1 2 INSTELLINGEN DEFINIËREN... 1 2.1 Instellingen voor de export definiëren... 1 2.2 Instellingen voor de import definieren... 2 2.3 Layers toekennen...

Nadere informatie

MillPlus IT. NC Software V5.10. Besturingshandboek

MillPlus IT. NC Software V5.10. Besturingshandboek MillPlus IT NC Software V5.10 Besturingshandboek V1.0 09/2002 Software-versie V510 2002-09-26 HEIDENHAIN NUMERIC B.V. EINDHOVEN, NEDERLAND 2002 De uitgever is niet verantwoordelijk voor de specificaties

Nadere informatie

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl

Mapsource. handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Mapsource handleiding Mapsource vs. 6.16.3 2010 www.hansenwebsites.nl Inhoud deel 1 Schermindeling Menu s Werkbalken Statusbalk tabbladen Kaartmateriaal Kaartmateriaal selecteren Kaartmateriaal verwijderen

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Tabblad Kleur Navigator 6.2.2

Tabblad Kleur Navigator 6.2.2 6. 3Dstudio In de 3Dstudio kunnen virtuele interieurs, inclusief ramen en deuren, geconstrueerd worden. Met kleurtinten, materialen en favorieten kan hieraan vorm worden gegeven en kunnen ontwerpen in

Nadere informatie

Website importeren of maken?

Website importeren of maken? 92 Een website van sjablonen Website importeren of maken? In principe zijn er twee manieren om MAGIX Web Designer te gebruiken: ofwel heeft u al een website en wilt u deze met MAGIX Web Designer bewerken

Nadere informatie

8. Module Digitaal Terrein Model (DTM) aanmaken... 1

8. Module Digitaal Terrein Model (DTM) aanmaken... 1 8. Module Digitaal Terrein Model (DTM) aanmaken... 1 8.1. Inleiding...1 8.2. Icoonomschrijving...2 8.2.1. Nieuw... 3 8.2.2. Herstellen... 3 8.2.3. Wijzig... 3 8.2.4. Aanpassen... 4 8.3. Het Begin...5 8.4.

Nadere informatie

BAUR-software voor het beheer van meetgegevens IT S L ite yvg

BAUR-software voor het beheer van meetgegevens IT S L ite yvg Gebruikers handleiding BAUR-software voor het beheer van meetgegevens IT S L ite yvg Voor BAUR-oliebeproevingsmachines B A U R G m b H R a i f f e i s e n s t r. 8 6 8 3 2 S u l z, A u s t r i a T +43

Nadere informatie

JFZINTERTOOLS INFO CNC BESTURING 1

JFZINTERTOOLS INFO CNC BESTURING 1 JFZINTERTOOLS INFO CNC BESTURING 1 Korte samenvatting voor het instellen en beginnen van CNC freeswerk. Naar aanleiding van de voorafgaande instructie uren aan de CNC freesmachine. Deze handleiding is

Nadere informatie

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3

BE 1000 Brand BEDIENINGS INSTRUCTIE INHOUDSOPGAVE 30.0221.9535 A3 BEDIENINGS INSTRUCTIE BE 1000 Brand 30.0221.9535 A3 INHOUDSOPGAVE Inleiding en aanwijzingen voor de veiligheid............. 2 Toelichting weergave en bedieningselementen Display en toetsen.....................................

Nadere informatie

# seetut_20 $ De Sjabloon Editor Toepassen + seetut:0370 K Sjablonen;Algemeen;Naam Wijzigen Sjabloon;Ontwerp;Sjabloon Editor;Sjabloon Openen

# seetut_20 $ De Sjabloon Editor Toepassen + seetut:0370 K Sjablonen;Algemeen;Naam Wijzigen Sjabloon;Ontwerp;Sjabloon Editor;Sjabloon Openen # $ + K De Sjabloon Editor Toepassen Deze zelfstudie maakt gebruik van de modules Profielen & Ontwerpen. Opmerking: Deze zelfstudie kan niet worden uitgevoerd met LISCAD Lite. Doelstelling Het doel van

Nadere informatie

Diamant. CNC Bewerkingscentrum

Diamant. CNC Bewerkingscentrum 1 Parallel bewerken 2 Gereedschapsmagazijn Diamant De EMMEGI DIAMANT is een ultramodern 4-assig CNC bewerkingscentrum voorzien van een elektronische spindel. De machine is ontworpen voor boren, frezen,

Nadere informatie

TAPPS Onlineschema. Programmering met TAPPS

TAPPS Onlineschema. Programmering met TAPPS TAPPS Onlineschema Programmering met TAPPS NL Onlineschema De Bootloader biedt de mogelijkheid een online visualisatie, waarbij middels een webbrowser via LAN of internet een grafische weergave van de

Nadere informatie

Gebruikershandboek ND 730 ND 770. Digitale uitlezingen voor draaimachines

Gebruikershandboek ND 730 ND 770. Digitale uitlezingen voor draaimachines Gebruikershandboek ND 730 ND 770 Digitale uitlezingen voor draaimachines Nederlands (nl) 2/200 Digitale uitlezing (ND 730 alleen twee assen) Coördinatenas kiezen (ND 730 alleen X en Z) Asgerelateerde bedrijfsparameter

Nadere informatie

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer

Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer Annotation SW User s Guide Beschrijvings SW gebruikers handleiding (V1.1) Voor Apple Macintosh computers Voor Macintosh Computer 2011. 5 PenAndFree Co.,Ltd 0 Deze handleiding beschrijft alle functies die

Nadere informatie

mijnnaktuinbouw - Keuringen

mijnnaktuinbouw - Keuringen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Nieuwe update mijnnaktuinbouw - Keuringen... 2 Uw keuringendossier altijd beschikbaar... 2 Uw jaarlijkse teeltaangifte... 3 1 Voorlopige teeltaangiftes voor u klaargezet

Nadere informatie

INHOUD. Ten geleide 13. 1 De computer van dichtbij bekeken 15

INHOUD. Ten geleide 13. 1 De computer van dichtbij bekeken 15 INHOUD Ten geleide 13 1 De computer van dichtbij bekeken 15 1.1 Inleiding 15 1.2 Hardware en software 15 1.3 Soorten computers 16 1.3.1 Desktop PC 16 1.3.2 Laptop of notebook 16 1.3.3 Handcomputer of palm

Nadere informatie

NAVIGATIE. Quick Start Guide X-302MH. Nederlands. Rev 1.0

NAVIGATIE. Quick Start Guide X-302MH. Nederlands. Rev 1.0 NAVIGATIE Quick Start Guide X-302MH Nederlands Rev 1.0 Van start gaan Als u de navigatiesoftware de eerste keer gebruikt, wordt een automatisch proces gestart voor het instellen van de basisinstellingen.

Nadere informatie

Net2 kaarten bedrukken

Net2 kaarten bedrukken kaarten bedrukken kaarten bedrukken - Welke methode? Er bevinden zich twee pakketen om kaarten te bedrukken in de software. Een basis vast formaat dat al aanwezig is in de software sinds 2003 (V3.16) en

Nadere informatie

IDPF-700 HANDLEIDING

IDPF-700 HANDLEIDING IDPF-700 HANDLEIDING Kenmerken product: Resolutie: 480x234 pixels Ondersteunde media: SD/ MMC en USB-sticks Fotoformaat: JPEG Foto-effecten: kleur, mono, en sepia Zoomen en draaien van afbeeldingen Meerdere

Nadere informatie

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications

Documentatie. Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications Documentatie HiPath 500, HiPath 2000, HiPath 3000, HiPath 5000 HiPath 4000, HiPath OpenOffice ME OpenStage 60/80 OpenStage 60/80 T Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave

INHOUDSOPGAVE. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Microsoft Word 7 Werken met het lint 7 Documenten maken en bewerken 8 In verschillende weergaven werken 11 Tekens en alinea s opmaken 13 Tekst en afbeeldingen bewerken en verplaatsen

Nadere informatie

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies

HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0. Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies HiPath 3000 HiPath Xpressions Compact Versie 2.0 Beknopte handleiding Xpressions aangepaste bedieningsinstructies Dit apparaat is geproduceerd conform ons gecertificeerde systeem voor milieubeheer (ISO

Nadere informatie

PAL Programmeersysteem Frezen Uitleg G-Codes met betrekking tot PAL programmering

PAL Programmeersysteem Frezen Uitleg G-Codes met betrekking tot PAL programmering KELLER CNC Kwalificatie PAL Programmeersysteem rezen Uitleg G-Codes met betrekking tot PAL programmering 20-01-15 TG David van der Heijden BBL Opleidingen Tekeninglezen eettechnieken pantechnieken CNC

Nadere informatie

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens

Start de applicatie op om naar het inlogscherm te gaan. Onthoudt mijn gegevens iphone app - Users Users - iphone App Deze Paxton applicatie is gratis verkrijgbaar in de App Store. Deze applicatie is ontwikkeld om gebruikt te worden op elk ios apparaat versie 5.1 of hoger en is uitgevoerd

Nadere informatie

Foto s importeren in Windows 10

Foto s importeren in Windows 10 Foto s importeren in Windows 10 Verbind de camera/tablet/telefoon met de computer d.m.v. een usb kabeltje of stop de geheugenkaart in de kaartlezer. U ziet het volgende venstertje (onderin of bovenaan

Nadere informatie

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded

Documentatie. HiPath 8000 OpenStage 60/80. Beknopte handleiding. Communication for the open minded Documentatie HiPath 8000 OpenStage 60/80 Beknopte handleiding Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens.com/open Bediening van uw toestel Bediening van uw toestel

Nadere informatie

Nederlands Français. Handleiding. Mobile Station

Nederlands Français. Handleiding. Mobile Station Nederlands Français Handleiding Mobile Station 60653 Inhoudsopgave Pagina Mobile Station Mobile Station 3 Aansluiten 3 Menu, toetsfuncties 4 Taalkeuze 4 Loc invoeren, configureren Rijden, toetsfuncties

Nadere informatie

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010

i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 i7 0 Verkorte gebruikershandleiding Dutch Document number: 86141-1 Date: 11-2010 DUTCH Document number: 86141-1 Date: 11-2010 Instrumentbesturingen Besturen van indeling en functies. Het instrument inschakelen

Nadere informatie

SCM CNC gestuurde universele boormachine CYFLEX F 900 B

SCM CNC gestuurde universele boormachine CYFLEX F 900 B SCM CNC gestuurde universele boormachine CYFLEX F 900 B Algemeen CNC Boormachine met gebruiksvriendelijke en flexibele software op een kantoor PC met LCD scherm naast de machine. De machine hoeft niet

Nadere informatie

Wat is nieuw in Alphacam 2013 R2

Wat is nieuw in Alphacam 2013 R2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Windows 8... 4 Nieuwe Solid Simulator... 4 Nieuwe NC Output Manager... 5 BTL Convertor... 5 Rapport Applicatie... 7 Nest Zones... 8 Oscillatie (zig-zag)... 8 Automatische

Nadere informatie

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0

SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 SR.NET Prikklok Handleiding Versie 1.0 Copyright @ 1988-2014 * CVBA Seynaeve Rudi * Alle Rechten Voorbehouden SR.NET prikklok - INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 1.1 Systeemeisen...... 1.2 Voorbeeldconfiguraties......

Nadere informatie

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM

HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM HANDS-ON THUISKOOP SYSTEEM NV VLAAMSE VISVEILING STEDELIJKE VISMIJN NIEUWPOORT Maart- 2013 Versie 1.1 Auteur Mark SMET Aucxis Trading Solutions cvba Zavelstraat 40, 9190 Stekene, België Tel +32 (0)3 790

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Bijvoegsel

Bedieningshandleiding Bijvoegsel Bedieningshandleiding Bijvoegsel Snijmachine Product Code: 891-Z01 Lees dit document voordat u de machine gebruikt. Houd dit document bij de hand, zodat u het kunt raadplegen. Inleiding In deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding Wlijn Databeheer Internet

Handleiding Wlijn Databeheer Internet Handleiding Wlijn Databeheer Internet W9000 databeheer internet Leza Horeca & Winkel Management Van Dedemstraat 6 16274 NN Hoorn DATABEHEER INTERNET ( W9000) Voorraad Databeheer Internet Bestaat uit 3

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding LC-Products B.V. tel. (+31) 088-8111000 email: info@lc-products.nl website: www.lc-products.nl LC-Products. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced in any form or by any means

Nadere informatie

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007

Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Legal Eagle Agenda handleiding versie 2.8 december 2007 Algemeen... 2 Afspraken... 6 Synchroniseren... 6 Synchroniseren... 7 Export... 8 Filters... 9 * Er kan niet met Outlook Express gesynchroniseerd

Nadere informatie

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar

Bedieningshandleiding Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Bedieningshandleiding 1402-001 Christiaens Group Stapelaar en Ontstapelaar Auteur: Cor Janssens Robotics & Material handling Datum: 01-03-2015 Versie: 0.1 VOORWOORD Deze handleiding is een leidraad voor

Nadere informatie

secuentry/handleiding IOS ConfigApp

secuentry/handleiding IOS ConfigApp Beschrijving Gratis app voor het programmeren van sloten van de serie secuentry van de firma BURG-WÄCHTER. Met de exclusieve secuentry PC-software (Light, System, System+) beheert u uiterst comfortabel

Nadere informatie

Vaardigheid met het toetsenbord

Vaardigheid met het toetsenbord Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Introductie Visual Steps... 8 Nieuwsbrief... 8 Wat heeft u nodig?... 9 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De volgorde van lezen... 11 Website... 11 Toets uw kennis... 11 Voor

Nadere informatie

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Bedieningshandboek

CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7. Bedieningshandboek CNC PILOT 4290 NC-software 368 650-xx V7 Bedieningshandboek Nederlands (nl) 7/2004 Toetsenbord voor gegevensinvoer Bedrijfsmodus Handbediening Bedrijfsmode Automatisch bedrijf Bedrijfsmodi Programmeren

Nadere informatie

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren

Welkom bij de Picture Package Producer 2. Picture Package Producer 2 starten en afsluiten. Stap 1: Beelden selecteren Welkom bij de Picture Package Producer 2 Picture Package Producer 2 starten en afsluiten Stap 1: Beelden selecteren Stap 2: Geselecteerde beelden controleren Stap 3: Voorbereidingen treffen om een korte

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding

Gebruikers Handleiding Gebruikers Handleiding 1. Inleiding In verband met de verschillende soorten displays, welke verschillen qua aantal regels en karakters, kan de menu lay-out, welke getoond wordt, verschillen. De bediening

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek

Inhoudsopgave Voorwoord 7 Nieuwsbrief 7 Introductie Visual Steps 8 Wat heeft u nodig 8 Hoe werkt u met dit boek? 10 De website bij het boek Inhoudsopgave Voorwoord... 7 Nieuwsbrief... 7 Introductie Visual Steps... 8 Wat heeft u nodig... 8 Hoe werkt u met dit boek?... 10 De website bij het boek... 11 De schermafbeeldingen... 11 1. Starten met

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken...

Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids . Programma informatie oproepen. Kiezen en Kijken... TV Menu Inhoudsopgave: Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Televisie menu. 4 Radio menu. 6 MiniGids. 8 TV Gids. 11 Programma informatie oproepen. 20 Kiezen en Kijken... 22 Bedienen van Kiezen en Kijken.. 24 Eredivisie

Nadere informatie

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje.

Uitsluitend aansluiten op de spanning en frequentie zoals aangegeven op het typeplaatje. MODELLEN 1221 AANSLUITINGEN 1 kanaal 2 kanalen VEILIGHEIDSINSTRUCTIES In verband met brandgevaar of het risico op een elektrische schok dient inbouw en montage uitsluitend door een elektro vakman te geschieden.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Windows Mobile smartphones Mobiel IVP Windows Mobile Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 Inleiding... 3 1 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R

H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R H A N D L E I D I N G D A Z A T O O L S - O N T V A N G E R 2 0 1 6 0 8 2 4 INHOUDSOPGAVE 1. Software in 3 stappen geïnstalleerd...1 Stap 1: Downloaden van de software...1 Stap 2: Starten met de installatie...2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

Nieuwe functionaliteiten in pcon.planner ME 7.4

Nieuwe functionaliteiten in pcon.planner ME 7.4 Nieuwe functionaliteiten in pcon.planner ME 7.4 2016 EasternGraphics Benelux B.V. Nieuwe functionaliteiten in pcon.planner 7.4 ME 1/11 Content 1 Nieuwe presentatie functies... 3 1.1 Achtergrond afbeelding

Nadere informatie

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7

Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Release notes Swing 5.0.6 & 5.0.7 Copyright 2016 Swing Jive Swing is een product van ABF Research Jive Full screen weergave Swing 5 beschikt nu ook over een full screen weergave. Deze is te activeren via

Nadere informatie

Bij het opstarten van Small Basic verschijnt er de onderstaande werkomgeving.

Bij het opstarten van Small Basic verschijnt er de onderstaande werkomgeving. Small Basic - werkomgeving 1/5 Werkomgeving Bij het opstarten van Small Basic verschijnt er de onderstaande werkomgeving. Bovenaan vind je de werkbalk met opdrachtknoppen. Onder de werkbalk links kan je

Nadere informatie

EATON Online-catalogus. Content. Handleiding Ver. 09

EATON Online-catalogus. Content. Handleiding Ver. 09 EATON Online-catalogus Handleiding Ver. 09 Content DE SELECTIEHULPMIDDELEN 3 DE ZOEK FUNCTIE 3 DE PRODUCTGROEPEN BOOM 3 SINGEL SPECIFICATIEBLAD 4 LINK NAAR DE CAD DATA 4 DE STUKLIJSTEN 5 DE SNELCONFIGURATIE

Nadere informatie

3. Werken met mappen en bestanden in Finder

3. Werken met mappen en bestanden in Finder 61 3. Werken met mappen en bestanden in Finder In dit hoofdstuk leert u werken met de mappen en bestanden die op uw Mac staan. Een bestand is een verzamelnaam voor alles wat op de computer is opgeslagen.

Nadere informatie

ADRES 2000 VOOR WINDOWS

ADRES 2000 VOOR WINDOWS Theun Bollema 2011 Met Adres 2000 voor Windows is het mogelijk om eenvoudige databases te maken of om adressenbestanden (met meer dan 50000 adressen is geen probleem) te beheren. Door zijn opzet kan het

Nadere informatie

secuentry/handleiding Android ConfigApp

secuentry/handleiding Android ConfigApp Beschrijving Gratis app voor het programmeren van sloten van de serie secuentry van de firma BURG- WÄCHTER. Met de exclusieve secuentry PC-software (Light, System, System+) beheert u uiterst comfortabel

Nadere informatie

Satellite XT. CNC Bewerkingscentrum

Satellite XT. CNC Bewerkingscentrum 1 Zaagblad 2 Cut and separation (optioneel) Satellite XT De EMMEGI SATELLITE XT is een ultramodern 5-assig bewerkingscentrum, speciaal ontworpen voor het bewerken van grote en zware profielen van aluminium,

Nadere informatie

Symbol for Windows BlissEditor

Symbol for Windows BlissEditor Handicom Symbol for Windows BlissEditor ( Versie 4 ) Handicom, 2006, Nederland Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Schermopbouw van de Bliss Editor...3 2.1 Werkbalk... 3 2.2 Matrix... 4 2.3 Palet met basisvormen,

Nadere informatie