Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 620. NC-software

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 620. NC-software 340 560-03 340 561-03 340 564-03"

Transcriptie

1 Gebruikershandboek DIN/ISO-programmering TNC 620 NC-software Nederlands (nl) 2/2012

2 Bedieningselementen van de TNC Bedieningselementen op het beeldscherm Toets Functie Beeldschermindeling selecteren Beeldscherm tussen machine- en programmeerwerkstand omschakelen Softkeys: functie op het beeldscherm selecteren Softkeybalken omschakelen Beheer van programma's/bestanden, TNC-functies Toets Functie Programma's/bestanden selecteren en wissen, externe data-overdracht Programma-oproep definiëren, nulpunten puntentabellen selecteren MOD-functie selecteren Helpteksten bij NC-foutmeldingen weergeven, TNCguide oproepen Alle actuele foutmeldingen weergeven Machinewerkstanden Toets Functie Handbediening Elektronisch handwiel Positioneren met handinvoer Programma-afloop regel voor regel Navigatietoetsen Toets Calculator weergeven Functie Cursor verplaatsen Regels, cycli en parameterfuncties direct selecteren Automatische programma-afloop Programmeerwerkstanden Toets Functie Programmeren/bewerken Programmatest Potentiometer voor aanzet en spiltoerental Aanzet 50 Spiltoerental Cycli, subprogramma's en herhalingen van programmadelen Toets F % 50 Functie Tastcycli definiëren S % Cycli definiëren en oproepen Subprogramma's en herhalingen van programmadelen invoeren en oproepen Programmastop in een programma invoeren

3 Gereedschapsgegevens Toets Functie Gereedschapsgegevens in het programma definiëren Coördinatenassen en cijfers invoeren, bewerken Toets Functie Coördinatenassen selecteren resp.... in het programma invoeren Gereedschapsgegevens oproepen Baanbewegingen programmeren Toets Functie Contour benaderen/verlaten Vrije contourprogrammering FK Rechte Cirkelmiddelpunt/pool voor poolcoördinaten Cirkelbaan om cirkelmiddelpunt Cirkelbaan met radius Cirkelbaan met tangentiële aansluiting Afkanting/hoeken afronden... Cijfers Decimaalteken/voorteken omkeren Poolcoördinaten invoer/incrementele waarden Q-parameterprogrammering / Q-parameterstatus Actuele positie, waarden van calculator overnemen Dialoogvragen overslaan en woorden wissen Invoer afsluiten en dialoog voortzetten Regel afsluiten, invoer beëindigen Invoer van getalwaarden terugzetten of TNC-foutmelding wissen Dialoog afbreken, programmadeel wissen Speciale functies Toets Functie Speciale functies weergeven Volgende tab in invoerschermen selecteren Dialoogveld of knop omhoog/omlaag

4

5 Over dit handboek Hieronder vindt u een lijst met de in dit handboek gebruikte aanwijzingssymbolen Dit symbool geeft aan dat u voor de beschreven functie speciale aanwijzingen moet opvolgen. Dit symbool geeft aan dat bij gebruik van de beschreven functie zich een of meer van de volgende risico's voordoen: Risico's voor werkstuk Risico's voor spanmiddel Risico's voor gereedschap Risico's voor machine Risico's voor operator Over dit handboek Dit symbool geeft aan dat de beschreven functie door uw machinefabrikant moet worden aangepast. De werking van de beschreven functie kan dus per machine verschillend zijn. Dit symbool geeft aan dat u meer uitvoerige beschrijvingen van een functie in een ander gebruikershandboek kunt vinden. Wenst u wijzigingen of hebt u fouten ontdekt? Wij streven er voortdurend naar onze documentatie voor u te verbeteren. U kunt ons daarbij helpen. De door u gewenste wijzigingen kunt u per toezenden aan: HEIDENHAIN TNC 620 5

6 TNC-type, software en functies TNC-type, software en functies In dit handboek wordt beschreven over welke functies u bij de TNC's vanaf de volgende NC-softwarenummers kunt beschikken. TNC-type NC-softwarenr. TNC TNC 620E TNC 620 Programmeerplaats De machinefabrikant past de beschikbare functies van de TNC via machineparameters aan de desbetreffende machine aan. Daarom worden er in dit handboek ook functies beschreven die niet op iedere TNC beschikbaar zijn. TNC-functies die niet op alle machines beschikbaar zijn, zijn onder andere: Gereedschapsmeting met de TT U kunt contact opnemen met de machinefabrikant om te weten te komen over welke functies uw machine beschikt. Veel machinefabrikanten en ook HEIDENHAIN bieden programmeercursussen voor de TNC's aan. Wij adviseren u deze cursussen te volgen, als u de functies van de TNC grondig wilt leren kennen. Gebruikershandboek Cyclusprogrammering: Alle cyclusfuncties (tast- en bewerkingscycli) zijn in een afzonderlijk gebruikershandboek beschreven. Neem contact op met HEIDENHAIN, wanneer u dit gebruikershandboek nodig hebt. ID: xx 6

7 Software-opties De TNC 620 beschikt over diverse software-opties die door uw machinefabrikant vrijgeschakeld kunnen worden. Iedere optie moet afzonderlijk worden vrijgegeven en omvat steeds de hierna genoemde functies: Hardware-opties Additionele as voor 4 assen en ongestuurde spil Additionele as voor 5 assen en ongestuurde spil Software-optie 1 (optienummer #08) Interpolatie van de cilindermantel (cycli 27, 28 en 29) Aanzet in mm/min bij rondassen: M116 Zwenken van het bewerkingsvlak (plane-functies, cyclus 19 en softkey 3D-ROT in de werkstand Handbediening) Cirkel in 3 assen bij gezwenkt bewerkingsvlak TNC-type, software en functies Software-optie 2 (optienummer #09) Regelverwerkingstijd 1,5 ms in plaats van 6 ms 5-assige interpolatie 3D-bewerking: M128: positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM) FUNCTION TCPM: positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM) met instelmogelijkheid van de werkwijze M144: rekening houden met de machinekinematica in ACTUELE/NOMINALE posities aan het regeleinde Extra parameters Nabewerken/Voorbewerken en Tolerantie voor rotatie-assen in cyclus 32 (G62) LN-regels (3D-correctie) Touch probe function (optienummer #17) Tastcycli Scheve ligging van gereedschap bij handbediening compenseren Scheve ligging van gereedschap bij automatisch bedrijf compenseren Referentiepunt handbediening instellen Referentiepunt bij automatisch bedrijf instellen Werkstukken automatisch opmeten Gereedschap automatisch opmeten HEIDENHAIN TNC 620 7

8 TNC-type, software en functies Advanced programming features (optienummer #19) Vrije contourprogrammering FK Programmering in HEIDENHAIN-klaartekst met grafische ondersteuning voor werkstukken met niet op NC afgestemde maatvoering Bewerkingscycli Diepboren, ruimen, uitdraaien, verzinken, centreren (cycli , 208, 240, 241) Frezen van binnen- en buitendraad (cycli , 267) Kamers en rondkamers, en rechthoekige en ronde tappen nabewerken (cycli , ) Affrezen van vlakke en scheefhoekige oppervlakken (cycli ) Rechte sleuven en cirkelvormige sleuven (cycli 210, 211, 253, 254) Puntenpatroon op cirkel en lijnen (cycli 220, 221) Aaneengesloten contour, contourkamer - ook parallel aan contour (cycli 20-25) Fabrikantencycli (speciale door de machinefabrikant gemaakte cycli) kunnen worden geïntegreerd Advanced graphic features (optienummer #20) Test- en bewerkingsweergave Bovenaanzicht Weergave in drie vlakken 3D-weergave Software-optie 3 (optienummer #21) Gereedschapscorrectie M120: contour met gecorrigeerde radius tot max. 99 regels vooruitberekenen (LOOK AHEAD) 3D-bewerking M118: Handwielpositionering tijdens de programma-afloop laten doorwerken Pallet management (optienummer #22) Palletbeheer HEIDENHAIN DNC (optienummer #18) Communicatie met externe pc-applicaties via COM-componenten 8

9 Display step (optienummer #23) Invoerfijnheid en afleesstap: Lineaire assen tot 0,01 µm Hoekassen tot 0,00001 Double speed (optienummer #49) Double speed-regelkringen worden bij voorkeur gebruikt voor zeer snel draaiende spillen, lineaire motoren en torque-motoren Software-optie KinematicsOpt (optienummer #48) Tastcycli om de machinenauwkeurigheid te controleren en optimaliseren. Ontwikkelingsversie (upgrade-functies) Naast software-opties worden belangrijke verdere ontwikkelingen van de TNC-software via upgrade-functies, de zogenoemde Feature Content Level (Engelse term voor ontwikkelingsversie), beheerd. U kunt niet beschikken over functies die afhankelijk zijn van de FCL, wanneer u een software-update in uw TNC laadt. TNC-type, software en functies Als u een nieuwe machine ontvangt, dan staan u alle upgrade-functies gratis ter beschikking. Upgrade-functies zijn in het handboek met FCL n aangegeven, waarbij n het volgnummer van de ontwikkelingsversie aangeeft. U kunt met een tegen betaling verkrijgbaar sleutelgetal de FCLfuncties permanent vrijschakelen. Neem daartoe contact op met uw machineleverancier of met HEIDENHAIN. Gebruiksomgeving De TNC voldoet aan de eisen van klasse A volgens EN en is hoofdzakelijk bedoeld voor gebruik in een industriële omgeving. Juridische opmerking Dit product maakt gebruik van open source software. Meer informatie vindt u op de besturing onder U werkstand Programmeren/bewerken U MOD-functie U Softkey LICENTIE-INFORMATIE HEIDENHAIN TNC 620 9

10 Nieuwe functies van software x-02 Nieuwe functies van software x-02 De PLANE-functie voor het flexibel definiëren van een gezwenkt bewerkingsvlak is ingevoerd (zie "De PLANE-functie: zwenken van het bewerkingsvlak (software-optie 1)" op bladzijde 305) Het contextgevoelige helpsysteem TNCguide is ingevoerd (zie "TNCguide oproepen" op bladzijde 130) De dialoogtalen Slowaaks, Noors, Lets, Estisch, Koreaans, Turks en Roemeens zijn ingevoerd (zie "Parameterlijst" op bladzijde 438) Met de backspace-toets kunnen nu tijdens een invoer afzonderlijke tekens worden gewist (zie "Coördinatenassen en cijfers invoeren, bewerken" op bladzijde 3) De functie PATTERN DEF voor het definiëren van puntenpatronen is ingevoerd (zie gebruikershandboek Cycli) Met de functie SEL PATTERN kunnen nu puntentabellen worden geselecteerd (zie gebruikershandboek Cycli) Met de functie CYCL CALL PAT kunnen nu cycli in combinatie met puntentabellen worden uitgevoerd (zie gebruikershandboek Cycli) Met de functie DECLARE CONTOUR kan nu ook de diepte van deze contour worden gedefinieerd (zie gebruikershandboek Cycli) Nieuwe bewerkingscyclus 241 voor eenlippig boren is ingevoerd (zie gebruikershandboek Cycli) Er zijn nieuwe bewerkingscycli 251 t/m 257 voor het frezen van kamers, tappen en sleuven ingevoerd (zie gebruikershandboek Cycli) Tastcyclus 416 (Referentiepunt instellen midden gatencirkel) is uitgebreid met parameter Q320 (Veiligheidsafstand) (zie gebruikershandboek Cycli) Tastcycli 412, 413, 421 en 422: extra parameter Q365 Verplaatsingswijze (zie gebruikershandboek Cycli) Tastcyclus 425 (Sleuf meten) is uitgebreid met de parameters Q301 (Tussenpositionering op veilige hoogte wel of niet uitvoeren) en Q320 (Veiligheidsafstand) (zie gebruikershandboek Cycli) Tastcycli 408 t/m 419: bij het instellen van de weergave schrijft de TNC het referentiepunt ook weg naar regel 0 van de preset-tabel (zie gebruikershandboek Cycli) In de machinewerkstanden Automatische programma-afloop en Programma-afloop regel voor regel kunnen nu ook nulpunttabellen (STATUS M) worden geselecteerd Bij de definitie van aanzetten in bewerkingscycli kunnen nu ook FUen FZ-waarden worden gedefinieerd (zie gebruikershandboek Cycli) 10

11 Gewijzigde functies van de software x-02 In cyclus 22 kan nu voor het voorruimgereedschap ook een gereedschapsnaam gedefinieerd worden (zie gebruikershandboek Cycli) De additionele statusweergave is herzien. De volgende uitbreidingen zijn uitgevoerd (zie "Additionele statusweergaven" op bladzijde 67): Er is een nieuwe overzichtspagina met de belangrijkste statusweergaven ingevoerd De met cyclus 32 Tolerantie ingestelde waarden worden weergegeven De kamer-, tap- en sleuffreescycli 210 t/m 214 zijn uit de standaardsoftkeybalk (CYCL DEF > KAMERS/TAPPEN/SLEUVEN) verwijderd. Vanwege de compatibiliteit zijn de cycli nog steeds beschikbaar. Ze kunnen met de toets GOTO worden geselecteerd Met cyclus 25 Aaneengesloten contour kunnen nu ook gesloten contouren worden geprogrammeerd Wanneer een programma opnieuw wordt geopend, zijn nu ook gereedschapswissels mogelijk Met FN16 F-Print kunnen nu ook taalafhankelijke teksten worden uitgevoerd De softkeystructuur van de functie SPEC FCT is gewijzigd en aan de itnc 530 aangepast Gewijzigde functies van de software x-02 HEIDENHAIN TNC

12 Nieuwe functies van software x-03 Nieuwe functies van software x-03 Functie M101 is ingevoerd(zie "Automatische gereedschapswissel bij het overschrijden van de standtijd: M101" op bladzijde 153). Gereedschapstabellen van de itnc 530 kunnen nu in de TNC 620 worden ingelezen en naar een geldig formaat worden geconverteerd (zie "Gereedschapstabellen importeren" op bladzijde 146). De functie CYCL CALL POS is ingevoerd (zie gebruikershandboek Cycli). Er zijn lokale en remanente Q-parameters QL en QR ingevoerd (zie "Principe en functie-overzicht" op bladzijde 208) Vóór de programmastart kan nu een gereedschapsgebruiktest worden uitgevoerd (zie "Gereedschapsgebruiktest" op bladzijde 155). Functie M138 Selecteren van zwenkassen is ingevoerd (zie "Keuze van zwenkassen: M138" op bladzijde 332). Gewijzigde functies van software x-03 De statusweergave voor Q-parameters is herzien (zie "Q-parameters controleren en veranderen" op bladzijde 217). De gereedschapstabel is met de kolom LAST_USE uitgebreid (zie "Gereedschapstabel: standaardgereedschapsgegevens" op bladzijde 140) De simulatiegrafiek is uitgebreid en aan de itnc 530 aangepast (zie "Grafische weergaven (software-optie Advanced graphic features)" op bladzijde 388). Tastcycli kunnen nu ook in het gezwenkte bewerkingsvlak worden gebruikt (zie gebruikershandboek Cycli). 12

13 Inhoud Eerste stappen met de TNC Inleiding 2 Programmeren: basisprincipes, bestandsbeheer 3 Programmeren: programmeerondersteuning 4 Programmeren: gereedschappen 5 Programmeren: contouren programmeren 6 Programmeren: subprogramma's en herhalingen van programmadelen 7 Programmeren: Q-parameters 8 Programmeren: additionele functies 9 Programmeren: speciale functies 10 Programmeren: meerassige bewerking 11 Programmeren: Palletbeheer 12 Handbediening en instellen 13 Positioneren met handinvoer 14 Programmatest en programma-afloop 15 MOD-functies 16 Tabellen en overzichten 17 HEIDENHAIN TNC

14

15 1 Eerste stappen met de TNC Overzicht Machine inschakelen Stroomonderbreking bevestigen en referentiepunten benaderen Het eerste onderdeel programmeren De juiste werkstand selecteren De belangrijkste bedieningselementen van de TNC Een nieuw programma openen/bestandsbeheer Een onbewerkt werkstuk definiëren Programma-opbouw Een eenvoudige contour programmeren Cyclusprogramma maken Het eerste onderdeel grafisch testen De juiste werkstand selecteren Gereedschapstabel voor de programmatest selecteren Het te testen programma selecteren De beeldschermindeling en het aanzicht selecteren De programmatest starten Gereedschappen instellen De juiste werkstand selecteren Gereedschap voorbereiden en opmeten De gereedschapstabel TOOL.T De plaatstabel TOOL_P.TCH Werkstuk instellen De juiste werkstand selecteren Werkstuk opspannen Werkstuk uitrichten met 3D-tastsysteem Referentiepunt vastleggen met 3D-tastsysteem Het eerste programma uitvoeren De juiste werkstand selecteren Het uit te voeren programma selecteren Programma starten HEIDENHAIN TNC

16 2 Inleiding De TNC Programmering: HEIDENHAIN-klaartekstdialoog en DIN/ISO Compatibiliteit Beeldscherm en bedieningspaneel Beeldscherm Beeldschermindeling vastleggen Bedieningspaneel Werkstanden Handbediening en El. handwiel Positioneren met handinvoer Programmeren/bewerken Programmatest Automatische programma-afloop en programma-afloop regel voor regel Statusweergaven "Algemene" statusweergave Additionele statusweergaven Toebehoren: 3D-tastsystemen en elektronische handwielen van HEIDENHAIN D-tastsystemen Elektronische handwielen HR

17 3 Programmeren: basisprincipes, bestandsbeheer Basisprincipes Lengte- en hoekmeetsystemen en referentiemerken Referentiesysteem Referentiesysteem bij freesmachines Aanduiding van de assen op freesmachines Poolcoördinaten Absolute en incrementele werkstukposities Referentiepunt selecteren Programma's openen en invoeren Opbouw van een NC-programma in DIN/ISO-formaat Onbewerkt werkstuk definiëren: G30/G Nieuw bewerkingsprogramma openen Gereedschapsverplaatsingen in DIN/ISO programmeren Actuele posities overnemen Programma bewerken De zoekfunctie van de TNC Bestandsbeheer: Basisprincipes Bestanden Gegevensbeveiliging Werken met bestandsbeheer Directory's Paden Overzicht: functies van het bestandsbeheer Bestandsbeheer oproepen Stations, directory's en bestanden selecteren Nieuwe directory maken Nieuw bestand maken Afzonderlijk bestand kopiëren Bestand naar een andere directory kopiëren Tabel kopiëren Directory kopiëren Eén van de laatst geselecteerde bestanden selecteren Bestand wissen Directory wissen Bestanden markeren Bestand hernoemen Bestanden sorteren Additionele functies Data-overdracht naar/van een externe gegevensdrager De TNC op het netwerk USB-apparaten op de TNC HEIDENHAIN TNC

18 4 Programmeren: programmeerondersteuning Beeldschermtoetsenbord Tekst via het beeldschermtoetsenbord invoeren Commentaar invoegen Toepassing Commentaar in een eigen regel Functies bij het bewerken van het commentaar Programma's structureren Definitie, toepassingsmogelijkheid Structureringsvenster weergeven/wisselen van het actieve venster Structureringsregel in het programmavenster (links) toevoegen Regels in structureringsvenster selecteren De calculator Bediening Grafische programmeerweergave Wel/geen grafische programmeerweergave Een bestaand programma grafisch laten weergeven Regelnummers weergeven/verbergen Grafische weergave wissen Vergroting/verkleining van een detail Foutmeldingen Fouten tonen Foutvenster openen Foutvenster sluiten Uitgebreide foutmeldingen Softkey INTERNE INFO Fout wissen Foutenprotocol Toetsenprotocol Aanwijzingsteksten Servicebestanden opslaan Helpsysteem TNCguide oproepen Contextgevoelig helpsysteem TNCguide Toepassing Werken met de TNCguide Actuele helpbestanden downloaden

19 5 Programmeren: gereedschappen Gegevens gerelateerd aan gereedschap Aanzet F Spiltoerental S Gereedschapsgegevens Voorwaarde voor de gereedschapscorrectie Gereedschapsnummer, gereedschapsnaam Gereedschapslengte L Gereedschapsradius R Deltawaarden voor lengten en radiussen Gereedschapsgegevens in het programma invoeren Gereedschapsgegevens in de tabel invoeren Gereedschapstabellen importeren Plaatstabel voor gereedschapswisselaar Gereedschapsgegevens oproepen Gereedschapswissel Gereedschapsgebruiktest Gereedschapscorrectie Inleiding Gereedschapslengtecorrectie Gereedschapsradiuscorrectie HEIDENHAIN TNC

20 6 Programmeren: contouren programmeren Gereedschapsverplaatsingen Baanfuncties Additionele M-functies Subprogramma's en herhalingen van programmadelen Programmeren met Q-parameters Basisprincipes van de baanfuncties Gereedschapsverplaatsing voor een bewerking programmeren Contour benaderen en verlaten Start- en eindpunt Tangentieel benaderen en verlaten Baanbewegingen - rechthoekige coördinaten Overzicht van de baanfuncties Baanfuncties programmeren Rechte in ijlgang G00 Rechte met aanzet G01 F Afkanting tussen twee rechten invoegen Hoeken afronden G Cirkelmiddelpunt I, J Cirkelbaan C om cirkelmiddelpunt CC Cirkelbaan G02/G03/G05 met vastgelegde radius Cirkelbaan G06 met tangentiële aansluiting Baanbewegingen poolcoördinaten Overzicht Oorsprong poolcoördinaten: pool I, J Rechte in ijlgang G10 Rechte met aanzet G11 F Cirkelbaan G12/G13/G15 om pool I, J Cirkelbaan G16 met tangentiële aansluiting Schroeflijn (helix)

21 7 Programmeren: subprogramma's en herhalingen van programmadelen Subprogramma's en herhalingen van programmadelen markeren Label Subprogramma's Werkwijze Programmeeraanwijzingen Subprogramma programmeren Subprogramma oproepen Herhalingen van programmadelen Label G Werkwijze Programmeeraanwijzingen Herhaling van programmadeel programmeren Herhaling van een programmadeel oproepen Willekeurig programma als subprogramma Werkwijze Programmeeraanwijzingen Willekeurig programma als subprogramma oproepen Nestingen Nestingswijzen Nesting-diepte Subprogramma in het subprogramma Herhalingen van programmadelen herhalen Subprogramma herhalen Programmeervoorbeelden HEIDENHAIN TNC

22 8 Programmeren: Q-parameters Principe en functie-overzicht Programmeerinstructies Q-parameterfuncties oproepen Productfamilies Q-parameters in plaats van getalwaarden Toepassing Contouren d.m.v. wiskundige functies beschrijven Toepassing Overzicht Basisberekeningen programmeren Hoekfuncties (trigonometrie) Definities Hoekfuncties programmeren Indien/dan-beslissingen met Q-parameters Toepassing Onvoorwaardelijke sprongen Indien/dan-beslissingen programmeren Q-parameters controleren en veranderen Werkwijze Additionele functies Overzicht D14: ERROR: foutmeldingen weergeven D18: systeemgegevens lezen D19 PLC: Waarden aan de PLC doorgeven D20 WAIT FOR: NC en PLC synchroniseren D29: Waarden aan de PLC doorgeven D37 EXPORT Tabeltoegang met SQL-opdrachten Inleiding Een transactie SQL-opdrachten programmeren Overzicht van de softkeys SQL BIND SQL SELECT SQL FETCH SQL UPDATE SQL INSERT SQL COMMIT SQL ROLLBACK Formule direct invoeren Formule invoeren Rekenregels Invoervoorbeeld

23 8.10 Stringparameters Functies van de stringverwerking Stringparameters toewijzen Stringparameters koppelen Numerieke waarde naar een stringparameter converteren Deelstring uit een stringparameter kopiëren Stringparameter naar een numerieke waarde converteren Stringparameter controleren Lengte van een stringparameter bepalen Alfabetische volgorde vergelijken Machineparameters lezen Vooraf ingestelde Q-parameters Waarden vanuit de PLC: Q100 t/m Q Actieve gereedschapsradius: Q Gereedschapsas: Q Spiltoestand: Q Koelmiddeltoevoer: Q Overlappingsfactor: Q Maatgegevens in het programma: Q Gereedschapslengte: Q Coördinaten na het tasten tijdens de programma-afloop Afwijking actuele/nominale waarde bij automatische gereedschapsmeting met de TT Zwenken van het bewerkingsvlak met werkstukhoeken: door de TNC berekende coördinaten voor rotatieassen Meetresultaten van tastcycli (zie ook gebruikershandboek Tastcycli) Programmeervoorbeelden HEIDENHAIN TNC

24 9 Programmeren: additionele functies Additionele M-functies en STOP invoeren Basisprincipes Additionele functies voor controle van programma-afloop, spil en koelmiddel Overzicht Additionele functies voor coördinaatgegevens Machinegerelateerde coördinaten programmeren: M91/M Posities in het niet-gezwenkte coördinatensysteem bij gezwenkt bewerkingsvlak benaderen: M Additionele functies voor de baaninstelling Contourtrapjes bewerken: M Open contourhoeken volledig bewerken: M Aanzetfactor voor insteekbewegingen: M Aanzet in millimeter/spilomwenteling: M Aanzetsnelheid bij cirkelbogen: M109/M110/M Contour met gecorrigeerde radius vooruitberekenen (LOOK AHEAD): M Handwielpositionering tijdens de programma-afloop laten doorwerken: M Terugtrekken van de contour in gereedschapsasrichting: M Bewaking tastsysteem onderdrukken: M Gereedschap bij NC-stop automatisch van de contour vrijzetten: M

25 10 Programmeren: speciale functies Overzicht Speciale functies Hoofdmenu Speciale functies SPEC FCT Menu Programma-instellingen Menu Functies voor contour- en puntbewerkingen Menu voor definiëren van diverse DIN/ISO-functies DIN/ISO-functies definiëren Overzicht Tekstbestanden maken Toepassing Tekstbestand openen en verlaten Teksten bewerken Tekens, woorden en regels wissen en weer invoegen Tekstblokken bewerken Tekstdelen zoeken HEIDENHAIN TNC

26 11 Programmeren: meerassige bewerking Functies voor de meerassige bewerking De PLANE-functie: zwenken van het bewerkingsvlak (software-optie 1) Inleiding PLANE-functie definiëren Digitale uitlezing PLANE-functie terugzetten Bewerkingsvlak via ruimtehoeken definiëren: PLANE SPATIAL Bewerkingsvlak via projectiehoeken definiëren: PLANE PROJECTED Bewerkingsvlak via Euler-hoeken definiëren: PLANE EULER Bewerkingsvlak via twee vectoren definiëren: PLANE VECTOR Bewerkingsvlak via drie punten definiëren: PLANE POINTS Bewerkingsvlak via een afzonderlijke, incrementele ruimtehoek definiëren: PLANE RELATIVE Bewerkingsvlak via ashoek: PLANE AXIAL (FCL 3-functie) Positioneergedrag van de PLANE-functie vastleggen Geneigd frezen in het gezwenkte vlak (software-optie 2) Functie Geneigd frezen door incrementele verplaatsing van een rotatie-as Additionele functies voor rotatie-assen Aanzet in mm/min bij rotatie-assen A, B, C: M116 (software-optie 1) Rotatie-assen in optimale baan verplaatsen: M Weergave van de rotatie-as tot een waarde onder 360 reduceren: M Positie van de gereedschapspunt bij het positioneren van zwenkassen handhaven (TCPM): M128 (software-optie 2) Keuze van zwenkassen: M Rekening houden met de machinekinematica in ACTUELE/NOMINALE posities aan het regeleinde: M144 (software-optie 2) Peripheral Milling: 3D-radiuscorrectie met TCPM en radiuscorrectie (G41/G42) Toepassing

27 12 Programmeren: Palletbeheer Palletbeheer Toepassing Pallettabel selecteren Palletbestand verlaten Palletbestand afwerken HEIDENHAIN TNC

28 13 Handbediening en instellen Inschakelen, uitschakelen Inschakelen Uitschakelen Verplaatsen van de machine-assen Aanwijzing As met de externe richtingstoetsen verplaatsen Stapsgewijs positioneren Verplaatsen met het elektronische handwiel HR Spiltoerental S, aanzet F en additionele M-functie Toepassing Waarden invoeren Spiltoerental en aanzet wijzigen Referentiepunt vastleggen zonder 3D-tastsysteem Aanwijzing Voorbereiding Referentiepunt vastleggen met astoetsen Referentiepuntbeheer met de preset-tabel D-tastsysteem gebruiken Overzicht Tastcyclus selecteren Meetwaarden vanuit de tastcycli in een nulpunttabel vastleggen Meetwaarden vanuit de tastcycli in de preset-tabel vastleggen D-tastsysteem kalibreren Inleiding Kalibreren van de actieve lengte Actieve radius kalibreren en de middenverstelling van het tastsysteem compenseren Kalibratiewaarden weergeven Scheve ligging van het werkstuk compenseren met 3D-tastsysteem Inleiding Basisrotatie berekenen Basisrotatie in de preset-tabel opslaan Basisrotatie weergeven Basisrotatie opheffen

29 13.8 Referentiepunt vastleggen met 3D-tastsysteem Overzicht Referentiepunt vastleggen in een willekeurige as Hoek als referentiepunt Cirkelmiddelpunt als referentiepunt Werkstukken meten met 3D-tastsysteem Gebruikmaken van de tastfuncties met mechanische tasters of meetklokken Bewerkingsvlak zwenken (software-optie 1) Toepassing, werkwijze Referentiepunten benaderen bij gezwenkte assen Digitale uitlezing in het gezwenkte systeem Beperkingen bij het zwenken van het bewerkingsvlak Handmatig zwenken activeren Actuele richting van de gereedschapsas als actieve bewerkingsrichting instellen Referentiepunt vastleggen in het gezwenkte systeem HEIDENHAIN TNC

30 14 Positioneren met handinvoer Eenvoudige bewerkingen programmeren en uitvoeren Positioneren met handinvoer toepassen Programma's uit $MDI opslaan of wissen

Frezen makkelijker gemaakt met. ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Frezen makkelijker gemaakt met ShopMill. Inleiding 1

Frezen makkelijker gemaakt met. ShopMill. SINUMERIK Operate. SinuTrain Frezen makkelijker gemaakt met ShopMill. Inleiding 1 Frezen makkelijker gemaakt met ShopMill SINUMERIK Operate SinuTrain Frezen makkelijker gemaakt met ShopMill Trainingsdocumentatie Inleiding 1 De voordelen van het werken met ShopMill 2 Om alles soepel

Nadere informatie

17 A. Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Woord vooraf. Inleiding. Machine instellen 2. In manuele modus werken 3

17 A. Universal SINUMERIK. SINUMERIK 840D sl/828d Universal. Woord vooraf. Inleiding. Machine instellen 2. In manuele modus werken 3 SINUMERIK SINUMERIK 840D sl/828d Bedieningshandboek Geldig voor: Besturing SINUMERIK 840D sl / 840DE sl / 828D Woord vooraf Inleiding 1 Machine instellen 2 In manuele modus werken 3 Werkstuk bewerken 4

Nadere informatie

INFO HEIDENHA FEBRUARI 2008 UITGAVE 35

INFO HEIDENHA FEBRUARI 2008 UITGAVE 35 FEBRUARI 2008 UITGAVE 35 HEIDENHA INFO INHOUD 1 Jaap Bazuin; Klanttevredenheid en TECHNI-SHOW 3 Programmeerwedstrijd voor de TECHNI-SHOW 4 NIEUW Contourbesturing TNC 620; NON-STOP-DIGITAAL 6 NIEUW Software

Nadere informatie

Bedieningsinstructies ND 1200 QUADRA-CHEK. Softwareversie 2.16

Bedieningsinstructies ND 1200 QUADRA-CHEK. Softwareversie 2.16 Bedieningsinstructies ND 1200 QUADRA-CHEK Softwareversie 2.16 Nederlands (nl) 4/2010 Inleiding tot de ND 1200 1 LCD-scherm 2 Softkeys 3 Functietoetsen voor meting 4 Astoetsen 5 Modusselectietoetsen 6

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Leesaanwijzingen... 3 Opmerkingen bij het oefenproject... 4 EPLAN starten... 6 De gebruikersinterface van EPLAN leren kennen... 8 Wat u vooraf moet weten... 9

Nadere informatie

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.0

EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.0 EPLAN NEWS (EPLAN NIEUWS) voor versie 2.0 Copyright 2010 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG is niet aansprakelijk voor technische of druktechnische fouten of

Nadere informatie

INFO. special HEIDENHA MAART 2007 UITGAVE 33

INFO. special HEIDENHA MAART 2007 UITGAVE 33 MAART 2007 UITGAVE 33 special HEIDENHA INFO 2 3 4 7 8 10 13 14 16 2 Vertrouwen afnemers en eindgebruikers bepaalden ons succes 3 DEMOWEEK 4 25 jaar actief voor klant en eindgebruiker 7 Programmeerwedstrijd

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Van harte bedankt dat u voor de beheersoftware voor uw sloten van BURG-WÄCHTER hebt gekozen.

Van harte bedankt dat u voor de beheersoftware voor uw sloten van BURG-WÄCHTER hebt gekozen. Beheerssoftware TSE Geachte klant, Van harte bedankt dat u voor de beheersoftware voor uw sloten van BURG-WÄCHTER hebt gekozen. De software is beschikbaar in 4 verschillende uitvoeringen, die optimaal

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Gebruikershandboek NAVIGON 2100 2110. Nederlands

Gebruikershandboek NAVIGON 2100 2110. Nederlands Gebruikershandboek NAVIGON 2100 2110 Nederlands Augustus 2007 Het symbool met de doorgestreepte afvalbak op wielen betekent, dat het product in de Europese Unie gescheiden moet worden ingezameld voor recycling.

Nadere informatie

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0

Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 Lunar Scherm Vergroter Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingsystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0)1905

Nadere informatie

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software

Gebruikershandleiding SAM 6.0. De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen. ARTAS - Engineering Software Gebruikershandleiding SAM 6.0 De ideale hulp bij het ontwerpen van mechanismen ARTAS - Engineering Software ARTAS - Engineering Software Het Puyven 162 NL - 5672 RJ Nuenen The Netherlands tel/fax: +31

Nadere informatie

Installatiehandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system tiptel 3011 system. tiptel

Installatiehandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system tiptel 3011 system. tiptel Installatiehandleiding ISDN Telefooncentrale tiptel 3022 system tiptel 3011 system (NL/B) tiptel Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 6 Aanwijzingen... 6 Leveringsomvang...7 Voorschriften

Nadere informatie

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0

Hal. Schermlezer met Braille Ondersteuning. (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Versie 11.0 Hal Schermlezer met Braille Ondersteuning Versie 11.0 (c) 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Publicatie Datum: 19 June 2009 Auteursrecht 1998-2009 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West

Nadere informatie

GAMMA wave Handboek Touch-Manager wave Februari 2005. Inhoudsopgave

GAMMA wave Handboek Touch-Manager wave Februari 2005. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Eigenschappen... 5 2 Inbedrijfstelling... 7 2.1 Touch-Manager wave met een pc verbinden... 7 2.2 IP-adressen instellen... 10 2.3 Andere taal instellen / update van de

Nadere informatie

Gebruikershandboek II Versie 5.60 08 / 2004

Gebruikershandboek II Versie 5.60 08 / 2004 Gebruikershandboek II Versie 5.60 08 / 2004 1 Copyright 2004 by EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG assumes no liability for either technical or printing errors

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Leverancier: Specificaties van de handleiding: Documenten behorende bij de handleiding: Nieaf-Smitt B.V. Vrieslantlaan 6 3526 AA Utrecht Holland Postbus 7023 3502 KA Utrecht Tel.:

Nadere informatie

Label & RFID Software for Today s Enterprise

Label & RFID Software for Today s Enterprise Label & RFID Software for Today s Enterprise Aan de slag Gebruik van de BarTender etiketbeheerreeks en Seagull-printerstuurprogramma s (Nederlandse versie) Wijzigingen editienaam! Sommige editienamen zijn

Nadere informatie

CHIPDRIVE PC Stempelklok Server

CHIPDRIVE PC Stempelklok Server Bestnr. 96 77 35 CHIPDRIVE PC Stempelklok Server Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

FEBRUARI 2012, UITGAVE

FEBRUARI 2012, UITGAVE 26 februari t/m 1 maart 2013 FEBRUARI 2012, UITGAVE 43 2 Jaap Bazuin: Optimisme en DEMOWEEK 2013 3 HIT, interactieve trainingssoftware 4 Handwiel HR 550 FS: draadloos gemak, voorzien van alle relevante

Nadere informatie

Central Station. Besturen Schakelen Rijden

Central Station. Besturen Schakelen Rijden Central Station Besturen Schakelen Rijden Central Station Bedieningsstift (Stylus) = Bedieningsstap(pen) Märklin = Bedieningsstap(pen) DCC Omschakelen naar keyboard Omschakelen naar layout Omschakelen

Nadere informatie

Gebruikershandboek NAVIGON 7100 7110. Nederlands

Gebruikershandboek NAVIGON 7100 7110. Nederlands Gebruikershandboek NAVIGON 7100 7110 Nederlands Juni 2007 Het symbool met de doorgestreepte afvalbak op wielen betekent, dat het product in de Europese Unie gescheiden moet worden ingezameld voor recycling.

Nadere informatie

Hal Schermlezer Versie 9.0

Hal Schermlezer Versie 9.0 Hal Schermlezer Versie 9.0 voor Microsoft Windows Besturingssystemen Auteursrecht 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom Tel: +44 (0) 1905

Nadere informatie

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0

Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 Gebruikshandleiding WOW! Software 5.0.0 1327_NL / Versie:12/03/2014 Software installatie 1 Software installatie Plaats de meegeleverde DVD "WOW! X.X.X" in het DVD station van uw computer. De installatie

Nadere informatie

ISDN- Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195. tiptel

ISDN- Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195. tiptel Gebruiksaanwijzing (NL, B) fl ISDN- Comfort telefoontoestel met volledig digitale telefoonbeantwoorder en nummerkiezer tiptel 195 tiptel 1998, Tiptel b.v. / Tiptel NV Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden.

PicoScope 6. PC-oscilloscoopsoftware. Gebruikershandleiding. psw.nl r32 Copyright 2007-2014 Pico Technology Ltd. Alle rechten voorbehouden. PicoScope 6 PC-oscilloscoopsoftware Gebruikershandleiding PicoScope 6 gebruikershandleiding I Inhoudsopgave 1 Welkom...1 2 PicoScope 6...2 overzicht 3 Inleiding...3 1 Wettelijke verklaring...3...4 2 Upgrades

Nadere informatie

pçñíï~êé=îççê=üéí=~ñçêìââéå=î~å=éíáâéííéå= Introductiehandleiding

pçñíï~êé=îççê=üéí=~ñçêìââéå=î~å=éíáâéííéå= Introductiehandleiding pçñíï~êé=îççê=üéí=~ñçêìââéå=î~å=éíáâéííéå= Introductiehandleiding Werken met BarTender en Seagull-printerstuurprogramma s Ver. 01.07.30.13.22 Dutch Nederlandse editie ii BarTender introductiehandleiding

Nadere informatie

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing

HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000. optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard. Gebruiksaanwijzing HiPath 2000 HiPath 3000 HiPath 4000 optipoint 410/420 S V6.0 economy economy plus standard Gebruiksaanwijzing Veiligheidsvoorschriften Veiligheidsvoorschriften Voor uw veiligheid De IP-toestellen optipoint

Nadere informatie

Service & Call Management 7

Service & Call Management 7 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie