Examen HAVO. Informatica. Bij dit examen behoort een bijlage en een uitwerkblad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Examen HAVO. Informatica. Bij dit examen behoort een bijlage en een uitwerkblad"

Transcriptie

1 Informatica Examen HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Vrijdag 3 juni 7:30 13:30 uur ij dit examen behoort een bijlage en een uitwerkblad Voor dit examen zijn maximaal 80 punten te behalen; het examen bestaat uit 45 vragen. Voor elk vraagnummer is aangegeven hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden. Informatica HVO triplex.doc 1 egin

2 Gesloten vragen 1p 1 1p 2 1p 3 1p 4 1p 5 1p 6 Het internet geniet wereldwijd veel belangstelling. Het is ontstaan uit een ander reeds bestaand computernetwerk. Wat is de naam van dit netwerk? rpanet arib-online urinfo Setarnet Lees de onderstaande beweringen: I ls je eenmaal een antivirusprogramma op je computer hebt geïnstalleerd, kan je computer nooit meer door een virus geïnfecteerd worden. II Met software van een gerenommeerd merk krijgt men nooit virussen in zijn computer Welke van de beweringen is of zijn juist? geen van beide alleen I alleen II beide Welk van de onderstaande begrippen hoort niet thuis in de lijst. ethernet extranet internet intranet Lees de onderstaande beweringen: I Het internet is een privé netwerk II. uranet is een Internet Provider Welke van de beweringen is of zijn juist? geen van beide alleen I alleen II beide Welk van de onderstaande extenties hoort niet thuis in de lijst? bmp gif jpeg exe Waaruit bestaat een computerprogramma? uit een verzameling bestanden uit een verzameling instructies uit een verzameling variabelen uit een verzameling records Informatica HVO triplex.doc 2 Lees verder

3 1p 7 1p 8 1p 9 1p 10 1p 11 1p 12 1p 13 1p 14 Lees de onderstaande beweringen: I Hardware wordt alleen gebruikt in computers. II Een harde schijf is een vorm van een Intern geheugen. Welke van de beweringen is of zijn juist? geen van beide alleen I alleen II beide Wat gebruikt een laserprinter? een cartridge laserlicht een toner een lint Lees de onderstaande beweringen: I Een dvd disk kan meer informatie bevatten dan een -Rw. II Microsoft Excel is een tekstverwerker. Welke van de beweringen is of zijn juist? geen van beide alleen I alleen II beide. Welk van de onderstaande begrippen is GEEN extern geheugen? backup tape -R floppy disk 256 Mb Ram Welke kan worden herschreven? -udio -R -Rom -Rw Lees de onderstaande beweringen: I Een voordeel van een standaardpakket is dat het in de meeste gevallen goedkoper is dan maatwerk. II Een nadeel van een standaardpakket is dat de organisatie zich soms moet aanpassen aan het pakket. Welke van de beweringen is of zijn juist? geen van beide alleen I alleen II beide Welke van de onderstaande software is het meest geschikt voor het archiveren? spreadsheet programma database programma datacommunicatie programma tekstverwerkingsprogramma Welk van de onderstaande software applicaties is GEEN tekstverwerker. Excel Microsoft Word Notepad Wordperfect Informatica HVO triplex.doc 3 Lees verder

4 1p 15? # an welk teken is een adres te * 1p 16 1p 17 1p 18 1p 19 Welke hoort niet thuis in de ondeerstaande lijst? aanraakscherm geluidsboxen joystick muis Waar staat de afkorting LN voor? Local ided Network Local rea Network Local vailable Network Local viation Network Lees de onderstaande beweringen: I ij de ringtopologie zijn de computers verbonden in een ring en de gegevensstroom loopt in één richting over deze ring van computer naar computer. II In de praktijk verwijst de ringtopologie naar de fysieke opstelling van de computers. Welke van de beweringen is of zijn juist? geen van beide alleen I alleen II beide. Een bericht is 1055 k groot. e ontvangende computer heeft een 56 kbps faxmodem. Wat is de tijd die minimaal nodig is om dit bericht te ontvangen? 2,35 seconden seconden 16,1 minuten 2,5 minuten Twee taken van computermodems is het moduleren en demoduleren. 1p 20 Welke van bovenstaande taken heeft de computermodem bij het verzenden van een e- mailbericht? moduleren demoduleren moduleren en demoduleren het is afhankelijk van de grootte van het bericht 1p 21 1p 22 Lees de onderstaande beweringen: I Het besturingssysteem heeft onder andere als taak het toewijzen van randapparatuur aan programma s. II Voor het functioneren van een besturingssysteem is de bruikbaarheid van utilities vereist Welke van de beweringen is of zijn juist? geen van beide alleen I alleen II beide Welk van de onderstaande besturingssystemen is NIET multi-tasking? MS/OS Linux Unix Windows NT Informatica HVO triplex.doc 4 Lees verder

5 1p 23 1p 24 1p 25 Waar is de recordsleutel een onderdeel van? van een attribuut van een karakter van een record van een veld Met welk invoerapparaat kun je software besturen dat gebruikt maakt van een GUI (grafische user interface) -Rom leespen muis scanner Tot welke categorie behoort een antivirusprogramma? Systeembeheerprogramma's Systeemondersteuningprogramma's Systeemontwikkelprogramma's Standaardpakketten Open vragen 1p 26 2p 27 Waarom is het verstandig om een backup van gegevens op een externe locatie te bewaren? ij het Ministerie van Justitie worden belangrijke bestanden digitaal opgeslagen. Noem 2 methoden om deze bestanden te beveiligen tegen moedwillige softwarematige beschadiging? 1p 28 Waar staat de afkorting FTP voor? 1p 29 1p 30 2p 31 Waar worden de SMTP- en POP-protocollen voor gebruikt? Mp3 geluidsfiles worden van het internet gedownload. Geef een verschil aan tussen een Mp3 file en een Wave geluidsfile? ereken het minimaal aantal benodigde bits voor 600 verschillende binaire codes. advertentie omputer M 1.2 Mhz Processor, Monitor 17, Hard disk 40 G, 256 G Memory, 56x drom, 32 M Video, Modem, Network ard, Sound, 4 US Ports, Floppy rive, 2 speakers, Mic, Keyboard, mouse ny system pre-installed ONLY FOR ƒ 1.700,- 2p 32 Welke twee aspecten uit de advertentie spelen de belangrijkste rol bij het prestatievermogen van de computer? Informatica HVO triplex.doc 5 Lees verder

6 Gebruik de bijlage voor het beantwoorden van de vragen 33 en 34 1p 33 1p 34 2p 35 2p 36 In welke afbeelding is een RM-geheugen afgebeeld? In welke afbeelding wordt een processor afgebeeld? Waarom zijn bepaalde programma-instructies van het systeemprogramma in het ROMgeheugen opgeslagen en niet in het RM-geheugen? Noem de twee functies van de processor. NORMLISEREN e afdeling boeteregistratie van een bibliotheek krijgt aan het einde van elke maand van de diverse afdelingen waar boeken uitgeleend worden een overzicht. an klanten die een boete opgelopen hebben, wordt door deze afdeling een brief gestuurd. Hieronder zie je een overzicht van uitleenafdeling nummer 1. Het boetegeld is gelijk aan 2 cent per dag. Elke medewerker heeft slechts één funktie, maar kan op meer afdelingen zijn of haar funktie uitvoeren. e afdelingen, de medewerkers, de klanten en de boeken zijn allemaal voorzien van een uniek identificatienummer. oetegeld mei 2003 fdelingsnummer: 1 fdelingsnaam: jeugd Medewerkersnummer: 14 Medewerkersnaam: F. Martina Medewerkersfunctie: Hoofd Klantnummer Klantnaam oeknummer oetedagen oetebedrag eonisio Totaal: S. Ilaria Totaal: M. Poulina Totaal: p 37 6p 38 2p 39 5p 40 Zijn er procesgegevens? Zo ja welke? Na de eerste normaalvorm zijn er drie bestanden gevormd, FELING, KLNT en UITLEEN. Ontwerp deze bestanden. Geef de sleutels van deze bestanden duidelijk aan. Staan de gegevens nu al in de tweede normaalvorm? Indien ja, leg uit waarom. Indien nee, breng de gegevens in de tweede normaalvorm en schrijf de bestanden op. Geef de bijbehorende sleutels duidelijk aan. Staan de gegevens nu al in de derde normaalvorm? Indien ja, leg uit waarom. Indien nee, breng de gegevens in de derde normaalvorm en schrijf de bestanden op. Geef de bijbehorende sleutels duidelijk aan. Informatica HVO triplex.doc 6 Lees verder

7 SQL e direktie van een hotel heeft voor het bijhouden van de bezetting van haar kamers de volgende bestanden tot haar beschikking: KMERS (kamernummer, categorie, dagprijs) KLNTHUUR (kamernummer, klantnummer, betalingscode, indatum, uitdatum) KLNTEN (klantnummer, klantnaam, klantadres, telefoon) 2p 41 11p 42 Maak van bovenstaande bestanden het bijbehorende achman diagram Schrijf de SQL opdrachten op waarmee de volgende informatie opgevraagd kan worden uit bovenstaande tabellen. a Een lijst met de namen, de adressen en de telefoonnummers van alle klanten. b c d Het totaal bedrag per dag dat het hotel krijgt indien alle categorie kamers verhuurd zijn. Een lijst met de namen van de klanten, het aantal dagen waarvoor de klant geboekt staat en het kamernummer dat bij die boeking hoort. eze lijst moet op alfabetische volgorde van de klantnamen. Van de kamers die geboekt zijn een lijst met het klantnummer, de klantnaam en het aantal kamers per klant. Informatica HVO triplex.doc 7 Lees verder

8 PROGRMMEREN Schoenenzaak Wie e Schoen Past wil een programma ontwerpen om per dag de volgende gevens te bepalen en af te drukken: het aantal verkochte schoenparen het totaal bedrag aan verkochte schoenparen van de groep schoenmaten dat het meest verkocht is, het bijbehorend aantal verkochte schoenparen e maten zijn verdeeld in drie groepen. Groep1 is maat 26 tot met maat 30. Groep2 is maat 31 tot met maat 40. Groep3 is maat 41 tot met maat 48. Het programma maakt onder andere gebruik van de volgende variabelen: GEGEVEN Prijs shoen Schoenmaat antal verkochte schoenparen Totaal bedrag aan verkochte schoenparen antal van het meest verkochte paar schoenen VRIELE prijs maat aant totb maatmax Het programma leest van elke verkochte schoen de prijs en de maat in. Hieronder zie je een overzicht van de invoer- en uitvoerschermen waarvan dit programma gebruikt maakt en het gedeeltelijk ingevuld PS dat voor dit programma gemaakt is. Invoerscherm 1 Tik de schoenmaat in en klik daarna op O.K. Schoenmaat: OK Invoerscherm 2 Tik de prijs van de shoen in en klik daarna op O.K. Prijs schoen: OK Uitvoerscherm 1 antal verkochte schoenen is gelijk aan: Totaal bedrag is gelijk aan: Informatica HVO triplex.doc 8 Lees verder

9 Uitvoerscherm 2 antal verkocht bij het meest verkochte schoenmaat is: PS totb := (1) groep1 := 0 groep2 := 0 groep3 := 0 LEES maat ZOLNG (2) <> 0 LEES (3) (4) j maat < 31 n groep1 := groep1 + 1 j (5) n LEES (6) aant := (7) SHRIJF aant, totb (8) 7p 43 3p 44 1p 45 Vul de opdrachten van de hokjes 1 tot met 7 van dit PS in op het uitwerkblad. In hokje 8 van het PS wordt de juiste waarde van maatmax bepaald. Maak het stuk PS hiervoor. Er ontbreekt een opdracht in het PS. Maak het stuk PS dat ontbreekt. Einde Informatica HVO triplex.doc 9 Lees verder

10 ERRTUML INFORMTI HVO NIEUWE STIJL tijdvak 1 Opgavenboekje an de voorzitter van de examencommissie, In afwijking van artikel 25, lid 3, van het concept-landsbesluit eindexamens VWO-HVO-VSO, wordt u of uw plaatsvervanger verzocht, nadat de enveloppe met examenopgaven is geopend en de examenopgaven zijn uitgedeeld van het examen Informatica HVO-ns, aan het begin van de desbetreffende examenzitting de volgende mededelingen te doen: pagina 4 pagina 8 vraag 16 ondeerstaande moet veranderd worden in onderstaande In de kolom gegeven van de tabel staat in de onderste regel: antal van het meest verkochte paar schoenen. it moet zijn: antal van de meest verkochte groep pagina 9 In het PS moet onder (j) staan groep 2: =groep2+1 In het PS moet onder (n) staan groep 3: =groep3+1 Zie voor de duidelijkheid bijgaande bijlage. Hoofd ETE Mevr. E..R. omberg errata

11 ijlage bij de vragen 33 en 34 Informatica Examen HVO-2003 Tijdvak 1 onderdag 22 mei uur afbeelding 1 afbeelding 2 voorkant achterkant afbeelding 3 afbeelding 4 Informatica HVO b'.doc 1 Lees verder

12 bijlage errata Informatica HVO ns 2003 tijdvak 1 tabel pagina 8 GEGEVEN Prijs shoen Schoenmaat antal verkochte schoenparen Totaal bedrag aan verkochte schoenparen antal van het meest verkochte groep VRIELE prijs maat aant totb maatmax psd pagina 9 totb := (1) groep1 := 0 groep2 := 0 groep3 := 0 LEES maat ZOLNG (2) <> 0 LEES (3) (4) j maat < 31 (5) groep1 := j groep1 + 1 groep2 := groep3 := groep2+1 groep3+1 n n LEES (6) aant := (7) SHRIJF aant, totb (8)

13 Informatica uitwerkblad bij vraag 43 Examen HVO 2003 Tijdvak 1 onderdag 22 mei uur Examennummer Naam Vul de opdracht die bij het nummer hoort hieronder in. ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) ( 7 ) Informatica HVO u.doc 1 Lees verder

14 ERRTUML INFORMTI HVO-NS tijdvak 1 correctievoorschrift an de voorzitter van de examencommissie, Ik deel u mee dat in het toegezonden correctiemodel van het centraal examen Informatica HVO-ns 2003 eerste tijdvak de volgende wijzigingen dienen te worden aangebracht: vraag 3 vraag 7 vraag 8 vraag 28 vraag komt te vervallen; alle leerlingen krijgen het maximaal aantal te behalen punten dat voor deze vraag te behalen is het correcte antwoord is zowel antwoord als goed rekenen File Transfer Protocol; schrijffouten dienen niet fout gerekend te worden vraag 38/39/40 iedere uitwerking die een 3 e normaalvorm oplevert waarbij de eisen van de 3 e normaalvorm geldig zijn dient als goed antwoord gerekend te worden. e verdeling van de punten over vraag 38 t/m 40 moeten samen 13 punten zijn vraag 42d algemene opmerking: voor het weglaten van de puntkomma aan het einde van het sql programma geen punten aftrekken e juiste uitwerking is: select klantnummer, klantnaam, count (klantnummer) from klanten, klanthuur where klanthuur.klantnummer=klanten.klantnummer group by klantnummer; 1 punt 1 punt 1 punt 1 punt uitwerkingen met extra criteria bij het where onderdeel zoals indatum>0, uitdatum>0 of indatum>0 and uitdatum>0 niet foutrekenen zie ook lgemene regels punt 3.3 blz. 2 van het correctievoorschrift Gelieve deze informatie onmiddellijk aan de correctoren ter hand te stellen. Mevr. E..R. omberg Hoofd errata

15 an de scholen voor HVO-ns Ter attentie van de secretaris van het eindexamen Onderwerp Kenmerk datum ErrataM-Inf. HVO-ns ETE mei 2003 Geachte dames en heren, Ik deel u mee dat in het toegezonden correctiemodel van het centraal examen Informatica HVO-ns 2003 eerste tijdvak de volgende wijziging dient te worden aangebracht: vraag 24 Het juiste antwoord is. Ik verzoek u dit bericht door te geven aan de examinatoren van het vak Informatica HVO-ns. Hoogachtend, E..R. omberg Hoofd

16 Informatica orrectievoorschrift HVO Hoger lgemeen Voortgezet Onderwijs Tijdvak 1 Informatica HVO cv - triplex.doc 1 egin

17 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 lgemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 eoordelingsmodel 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 30, 31 en 32 van het concept Landsbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-v.s.b.o. Voor de beoordeling zijn de volgende passages van bovenvermelde artikelen van het Landsbesluit van belang: 1 e directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces verbaal van het examen toekomen aan de examinator. eze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. e examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het ETE (Examenbureau). 2 e directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen. 3 e gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het ETE (Examenbureau). 4 e examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast. 5 Komen zij daarbij niet tot overeenstemming, dan wordt het aantal scorepunten bepaald op het rekenkundig gemiddelde van het door ieder van hen voorgestelde aantal scorepunten, zo nodig naar boven afgerond. 2 lgemene regels Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen van toepassing: 1 e examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat. 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2,.., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. ndere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd. 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels: 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend; 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel; 3.3 indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel; 3.4 indien slechts een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld; 3.5 indien meer dan een voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd worden, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal; 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven; 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door Informatica HVO cv - triplex.doc 2 Lees verder

18 het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord; 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen. 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal punten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan een antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend. 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar een keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld. 7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het ETE. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden. 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven. 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen. Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. eze score wordt meegedeeld aan de directeur. e directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer. it cijfer kan afgelezen worden uit omzettingstabellen die beschikbaar worden gesteld. 3 Vakspecifieke regels Voor het vak Informatica (nieuwe stijl) HVO, VWO zijn maximaal 80 punten te behalen Zie het antwoordmodel. Informatica HVO cv - triplex.doc 3 Lees verder

19 4 ntwoordmodel ntwoorden eelscores Gesloten vragen ntwoorden eelscores Informatica HVO cv - triplex.doc 4 Lees verder

20 25 Open vragen Maximumscore 1 26 vrijwaring tegen verlies Maximumscore van de volgende methoden eveiliging computernetwerken doormiddel van het verlenen van toegangsrechten. Installeren en updaten van ntivirus software. Firewalls Encryptie gebruik vam wachtwoord per goede methode 1 punt Maximumscore 1 28 File Tranfer Protocol Maximumscore 1 29 Voor communicatie tussen zender en ontvanger bij datacommunicatie Maximumscore 1 30 Mogelijke antwoorden zijn: - compressietechniek is verschillend - MP3 kan sneller gedownload worden - Opslagmethodiek is verschillend Maximumscore 2 31 aantal bits = 10, want = 1024 codes en 2 9 = 512 codes is te weinig 1 Maximumscore 2 32 e capaciteit van het interne geheugen, 1 e grootte van de verwerkingssnelheid (Mhz) van de processor. 1 Maximumscore 1 33 fbeeldingen 1 Maximumscore 1 34 fbeeldingen 2 Maximumscore 2 35 Gegevens opslag in het RM geheugen is tijdelijk, 1 Gegevens opslag in het ROM geheugen is permanent. 1 Ook goed rekenen: eze programma-instructies zijn onmisbaar voor het opstarten van de computer Maximumscore 2 36 Rekenwerk doen d.m.v het rekenorgaan en 1 besturing van de computer d.m.v het besturingsorgaan. 1 Informatica HVO cv - triplex.doc 5 Lees verder

21 ntwoorden eelscores Maximumscore 2 37 Ja, oetebedrag en 1 Totaal 1 Maximumscore 6 38 FELING (afdnr, afdnm, mednr, mednm, medfie) 2 KLNT (afdnr, klnr, klnm ) 2 UITLEEN ( klnr, boeknr, boetedagen) 2 Maximumscore 2 39 Ja, 1 want boetedagen is volledig afhankelijk van de samengestelde sleutel 1 Maximumscore 5 40 Nee, FELING (afdnr, afdnm, mednr) 2 MEEWERKER (mednr, mednm, medfie ) 2 Voor het onveranderd erbij vermelden van: KLNT (afdnr, klnr, klnm ) UITLEEN ( klnr, boeknr, boetedagen) 1 Maximumscore 2 41 it figuur: KMERS KLNTHUUR KLNTEN Maximumscore a select klantnaam, klantadres, telefoon from klanten; 1 b select sum (dagprijs) from kamers 1 where categorie = ""; 1 c select klantnaam, uitdatum indatum, kamernummer 1 from klanthuur, klanten 1 where klanthuur.klantnummer = klanten.klantnummer 1 order by klantnaam 1 d select klantnummer, klantnaam, count (klantnummer) 1 from klanten, klanthuur, klanten 1 where kamers.kamernummer= klanthuur.kamernummer nd klanthuur.kamernummer=klanten.klantnummer 1 group by klantnummer 1 Maximumscore 7 43 (1) 0 1 (2) maat 1 (3) prijs 1 (4) totb:=totb+prijs 1 (5) maat<41 1 (6) maat 1 (7) aant:=groep1+groep2+groep3 1 Informatica HVO cv - triplex.doc 6 Lees verder

22 ntwoorden eelscores Maximumscore 3 44 Het volgende PS: Maatmax:=groep1 1 Ja groep2>maatmax Nee Maatmax:=groep2 1 Ja groep3>maatmax Nee Maatmax:=groep3 1 Maximumscore 1 45 e volgende instructie: Schrijf maatmax Informatica HVO cv - triplex.doc 7 Lees verder

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 orrectievoorschrift examen VMO- 2003 tijdvak 1 ONSUMPTIEF KKEN SE Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak HANDEL EN VERKOOP CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 2 ENGELS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE KB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 INSTALEKTRO CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Russisch 1,2

Correctievoorschrift HAVO. Russisch 1,2 Russisch,2 Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 04 Tijdvak inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 2 FRANS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 HANDEL EN VERKOOP CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak 2 DUITS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 2 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL FRANS VBO-MAVO-D inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 ENGELS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 orrectievoorschrift VMO- 2004 tijdvak 1 OUWTEHNIEK-METSELEN SE inzenden scores Verwerk de scores van de eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch leesbare

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 tijdvak 2 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE KB 300031-756c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 tijdvak 2 ELEKTROTECHNIEK CSE BB 300033-669c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2008 tijdvak 1 instalektro CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2006 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 2 DUITS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 1 AARDRIJKSKUNDE CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 GRAFISCHE TECHNIEK CSE BB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400033-2-678c Het correctievoorschrift

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 orrectievoorschrift VMO-GL 2004 tijdvak 1 OUWTEHNIEK SE GL METSELEN SE GL SHILEREN SE GL TIMMEREN SE GL OUW-REE SE GL inzenden scores Verwerk de scores van de eerste tien kandidaten per school in het programma

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 ARABISCH CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 tijdvak 1 WISKUNDE CSE BB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak 1 ENGELS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2005 tijdvak 1 SPAANS CSE GL EN TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VBO-MAVO-D 2004

Correctievoorschrift VBO-MAVO-D 2004 Correctievoorschrift VBO-MAVO-D 2004 tijdvak 1 ENGELS D Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400009-1-516c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006

Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 Correctievoorschrift VMBO-KB 2006 tijdvak 1 ELEKTROTECHNIEK CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 orrectievoorschrift MBO-BB 2004 tijdvak 2 TRNSPORT N LOGISTIK S BB inzenden scores oor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de itogroep te verstrekken. 400033-2-696c et correctievoorschrift bestaat

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 tijdvak 2 MAATSCHAPPIJLEER 2 CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006

Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 Correctievoorschrift VMBO-GL 2006 tijdvak 1 CONSUMPTIEF-BREED CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 tijdvak 1 ENGELS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 1 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste 10 kandidaten per school in het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 FRANS CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2008 tijdvak 2 wiskunde A,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL 2004 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 1 DUITS CSE KB DUITS VBO-MAVO-C inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in

Nadere informatie

Correctievoorschrift VBO-MAVO-D 2004

Correctievoorschrift VBO-MAVO-D 2004 Correctievoorschrift VBO-MAVO-D 2004 tijdvak 2 ENGELS D inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400030-2-516c Het correctievoorschrift bestaat uit:

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 2 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 1 WISKUNDE CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 1 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2008 tijdvak 2 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 orrectievoorschrift VMO- 2004 tijdvak 1 GRFISHE TEHNIEK SE inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 1 ENGELS CSE KB ENGELS VBO-MAVO-C inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Arabisch 1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO. Arabisch 1,2 (nieuwe stijl) Arabisch,2 (nieuwe stijl) Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste twintig kandidaten per school in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2007 tijdvak 1 maatschappijleer 2 CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 tijdvak 1 INSTALEKTRO CSE GL Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2007 tijdvak 1 Duits CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1 (nieuwe stijl) Wiskunde A (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A 1,2

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A 1,2 Wiskunde A, Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 0 00 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk juni de scores van de alfabetisch eerste tien, maar bij voorkeur vijftien kandidaten per

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004

Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 Correctievoorschrift VMBO-BB 2004 tijdvak 2 ENGELS CSE BB inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf of vul de scores in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 tijdvak 1 BIOLOGIE CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE KB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Arabisch (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Arabisch (nieuwe stijl) Arabisch (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 20 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste twintig kandidaten per school in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005

Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 Correctievoorschrift VMBO-BB 2005 tijdvak WISKUNDE CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel REGELS VOOR DE BEOORDELING

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 tijdvak 1 HANDEL EN ADMINISTRATIE CSE BB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste tien kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 1 Spaans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO GL en TL 2003 tijdvak 1 FRANS CSE GL EN TL FRANS VBO MAVO-D Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL

Correctievoorschrift VMBO-GL Correctievoorschrift VMBO-GL 2008 tijdvak 1 handel en administratie CSE GL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-KB 2003 tijdvak 1 ENGELS CSE KB ENGELS VBO-MAVO-C Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2.

Correctievoorschrift HAVO. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak 2. Spaans 1,2 (nieuwe stijl) en Spaans (oude stijl) Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 02 Tijdvak 2 200028 CV8 Begin 1 Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 2 BIOLOGIE CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 1

Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs. Tijdvak 1 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak 1 Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste twintig kandidaten per school in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in het

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A1,2 (nieuwe stijl) Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 03 Tijdvak 1 Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in op de optisch

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: Arabisch Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 20 05 Tijdvak Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-GL 2003 tijdvak 2 HANDEL EN VERKOOP CSE GL 300031-610c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde B1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak CV24 Begin

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde B1,2. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs. Tijdvak CV24 Begin Wiskunde B, Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 0 00 Tijdvak 00004 CV4 Begin Regels voor de beoordeling Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk op 5 juni de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 2 WISKUNDE CSE GL EN TL WISKUNDE VBO-MAVO-D inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in het programma Wolf

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 tijdvak 2 MODE EN COMMERCIE CSE BB 300031-749c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012

Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 Correctievoorschrift VMBO-BB 2012 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003

Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 Correctievoorschrift examen VMBO-BB 2003 tijdvak 1 ENGELS CSE BB Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in op de optisch

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde A1 (nieuwe stijl) Wiskunde A (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 03 Tijdvak Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school in op de optisch

Nadere informatie

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang:

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit van belang: wiskunde A Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs 0 06 Tijdvak Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 2008 tijdvak 1 Arabisch 1,2 Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Economie 1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO. Economie 1 (nieuwe stijl) Economie (nieuwe stijl) Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 0 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk op 30 mei de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A 1,2 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift HAVO. Wiskunde A 1,2 (nieuwe stijl) Wiskunde A, (nieuwe stijl) Correctievoorschrift HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs 0 0 Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk op 0 mei de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006

Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 Correctievoorschrift VMBO-BB 2006 tijdvak 1 DUITS CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 1 REGELS VOOR DE

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Correctievoorschrift VWO 2007 tijdvak 2 Engels Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores 6 Bronvermeldingen

Nadere informatie

Correctievoorschrift HAVO

Correctievoorschrift HAVO Correctievoorschrift HAVO 007 tijdvak wiskunde A, Het correctievoorschrift bestaat uit: Regels voor de beoordeling Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores Regels voor

Nadere informatie

Correctievoorschrift VBO-MAVO-C. Natuurkunde

Correctievoorschrift VBO-MAVO-C. Natuurkunde Natuurkunde Correctievoorschrift VBO-MAVO-C Voorbereidend Beroeps Onderwijs Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs 20 02 Tijdvak 1 Inzenden scores Uiterlijk op 5 juni de scores van de alfabetisch eerste

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2007 tijdvak 1 biologie CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL Correctievoorschrift examen VMBO-GL en TL 2003 tijdvak 2 SPAANS CSE GL EN TL SPAANS VBO-MAVO-D 300030-576-519c Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005

Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 Correctievoorschrift VMBO-KB 2005 tijdvak 1 LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING AGRARISCHE BEDRIJFSECONOMIE CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2010 tijdvak 2 Frans CSE GL en TL Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB

Correctievoorschrift VMBO-KB Correctievoorschrift VMBO-KB 2008 tijdvak 2 Duits CSE KB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl)

Correctievoorschrift VWO. Wiskunde B1 (nieuwe stijl) Wiskunde B (nieuwe stijl) Correctievoorschrift VWO Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs Tijdvak Inzenden scores Uiterlijk op 9 mei de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten per school op

Nadere informatie

Correctievoorschrift examen VBO-MAVO-C 2003

Correctievoorschrift examen VBO-MAVO-C 2003 Correctievoorschrift examen VBO-MAVO-C 2003 tijdvak 1 SPAANS C Inzenden scores Vul de scores van de alfabetisch eerste twintig kandidaten in op de optisch leesbare formulieren of verwerk de scores in het

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 2 DMINISTRTIE CSE KB inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400031-2-746c Het correctievoorschrift bestaat

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2007 tijdvak 1 wiskunde CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004

Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 Correctievoorschrift VMBO-GL en TL 2004 tijdvak 1 NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID CSE GL EN TL NEDERLANDS LEESVAARDIGHEID VBO-MAVO-D inzenden scores Verwerk de scores van de alfabetisch eerste vijf kandidaten

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-BB

Correctievoorschrift VMBO-BB Correctievoorschrift VMBO-BB 2010 tijdvak 1 Engels CSE BB Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordeling 2 Algemene regels 3 Vakspecifieke regels 4 Beoordelingsmodel 5 Inzenden scores

Nadere informatie

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004

Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 Correctievoorschrift VMBO-KB 2004 tijdvak 2 DUITS CSE KB DUITS VBO-MAVO-C inzenden scores Voor dit examen hoeft u geen afnamegegevens aan de Citogroep te verstrekken. 400030-2-627-512c Het correctievoorschrift

Nadere informatie