Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.50.00"

Transcriptie

1 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie Copyright Visma DBS B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Versiebeheer Alleen de client module Client en Web module Installatie- en upgrade informatie Aandachtspunten bij de installatie van Talent en Salaris Client module Acties tijdens de database upgrade Systeem informatie Help bestanden Client module Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten Fiscale aanpassingen Rekenregels Kleine banenregeling Spaarloon Bijtelling auto Loonaangifte Salarisberekening Premiekorting oudere werknemers en intreders > 50 jaar PGGM AP-premie Eindejaarsuitkering CAO VVT Eindheffing Salarisafrekening Verlofrechten Componenten APG en PWrI Jaardiskette Interpolis Hoodfmenu Client Vooraankondiging nieuwe / aangepaste / vervallen / verplaatste functionaliteiten Aangepaste functionaliteit van de Client module Pensioenaangifte APG Pensioenaangifte Syntrus Achmea Pensioendiskette Interpolis Vervallen overzichten in Talent & Salaris Webmodule Verzuim per versie Vervallen ondersteunde platformen Nieuwe en/of gewijzigde tabellen en functies Tabellen Functies Gereserveerde componenten N.B. De omschrijvingen van de componenten van de bestaande regeling kunnen eventueel op gelijke wijze aangepast worden aan de regelingen 2 t/m Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Wijzigingen infrastructuurmatrix Datum: Blad: 2

3 1. Inleiding 1.1 Versiebeheer Het is van groot belang dat de verschillende versies in de juiste volgorde geïnstalleerd worden. De installatie programmatuur controleert of de juiste versie op het systeem aanwezig is. U kunt de huidige versie(s) als volgt bepalen: Alleen de Client module Open een willekeurig programma en klik op Help Info. Onderstaand scherm verschijnt. Afbeelding 1: Versie opvragen in de Client module Client en Web module: Dubbelklik op de kop-balk, en onderstaand scherm verschijnt Afbeelding 2: Versies opvragen in de Web module Datum: Blad: 3

4 Wij adviseren u de release-informatie en de impact van de wijzigingen door uw applicatiebeheerder te laten beoordelen en de datum waarop deze versie zal worden geïnstalleerd met hem of haar af te spreken Alleen de client module Versie kan alleen als opwaardering van versie (en hoger) worden gebruikt. Als u een oudere versie gebruikt, dient u eerst te upgraden naar versie voordat u deze versie in gebruik kan nemen Client en Web module Client versie kan alleen geïnstalleerd worden als: - Client versie (of hoger) geïnstalleerd is; - Web versie geïnstalleerd is. Web versie kan alleen geïnstalleerd worden als: - Client versie (of hoger) geïnstalleerd is; - Web versie geïnstalleerd is. In verband met aanpassing van een aantal tabellen moet de Web module versie direct na de Client module versie geïnstalleerd worden. Wij stellen het zeer op prijs als u uw wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen aan ons stuurt. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Datum: Blad: 4

5 2. Installatie- en upgrade informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Talent en Salaris Client module De beschrijving van de installatie en upgrade zijn aparte documenten. Deze vindt u op de dvd in de map \Adds\Documentation: - SetupManual - SetupReleaseNotes 2.2 Acties tijdens de database upgrade Behalve de upgrade van de database worden ook de volgende aanpassingen gedaan: - Overzicht afwezigheid wordt uit de functietabel verwijderd - De stand van de componenten wordt gekopieerd naar een backup-tabel - In de landentabel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De vervallen landen worden als volgt geconverteerd: o Nederlandse Antillen (AN) wordt Bonaire, Sint Eustasius and Saba (BQ) o Yougoslavie (YU) wordt Macedonie (MK) Mocht een andere waarde nodig zijn bij een of meerdere werknemers, dan dient u zelf de juiste landencode te selecteren. - Als bij een component op het tabblad uren de Vakantie opbouw 1 aan staat, dan wordt de Vakantie opbouw 2 t/m 5 ook aangezet. Afbeelding 3: Vakantie opbouw 2 t/m 5 door de setup gevuld 2.3 Systeem informatie Zowel aan het einde van de installatie als ook los vanuit het menu (via menuoptie Algemeen Exporteer Systeem informatie) is het mogelijk om gebruiksinformatie naar Visma DBS B.V. te sturen. Deze informatie wordt verzameld om beter inzicht te krijgen in de manier waarop klanten de applicatie gebruiken. Hiermee is Visma DBS B.V. in staat voor een meer gerichte dienstverlening te zorgen. Bijvoorbeeld door u alleen de informatie te sturen die voor u relevant is. De gebruiksinformatie kunt u inzien voordat u besluit om deze te versturen. Let op! Wij vragen u nadrukkelijk om deze gegevens bij ons aan te leveren. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Datum: Blad: 5

6 2.4 Help bestanden Client module Bij gebruik van Windows Vista of Windows 7 zal de helpfunctie niet automatisch worden geïnstalleerd. Hiervoor zult u een extra actie moeten uitvoeren. Hoe u dit doet kunt u nalezen op de DVD in de map \Adds\Documentation (SetupManual.doc). Datum: Blad: 6

7 3. Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten 3.1 Fiscale aanpassingen 2012 De aanpassingen in de programmatuur met betrekking tot de fiscale wijzigingen voor 2012 betreffen: Rekenregels 2012 Met deze versie worden de rekenregels en salarisberekening van 2012 meegeleverd Kleine banenregeling De kleine banenregeling is per vervallen. In de salarisberekening is de bepaling en berekening voor de kleine banenregeling uit de programmatuur verwijderd. Ook uit de loonaangifte is deze regeling verwijderd. Als bij de werknemer bij de Dienstverband, Salaris, Fiscaal, Invloed verzekeringsplicht vastgelegd is dat de kleine banenregeling toegepast mag worden (code F komt voor), dan wordt bij de jaarovergang deze indicatie verwijderd. Afbeelding 4: Voorbeeld indicatie Invloed verzekeringsplicht Als alleen de waarde F voorkomt bij dit veld, dan wordt de code op 0 gezet ( N.v.t. ) Spaarloon Vanaf 2012 mag geen gebruik meer gemaakt worden van de spaarloonregeling. In de salarisberekening wordt een eventueel aanwezige spaarlooncomponent op 0,00 gesteld en er wordt een runfoutboodschap gemaakt met de melding dat spaarloon vanaf 2012 niet meer toegestaan is. Tevens is de berekening van de eindheffing spaarloon uit de salarisberekening gehaald. In de loonaangifte wordt de eindheffing spaarloon vanaf 2012 niet meer doorgegeven. Spaarloon stopzetten Om te voorkomen dat tijdens de salarisberekening runfoutboodschappen ontstaan m.b.t. spaarloon, verdient het aanbeveling het spaarloon per te laten beëindigen. Spaarloon is meestal vastgelegd bij de Contract vaste bedragen of bij de Collectieve componenten. Hieronder staat voor beide situaties beschreven hoe het spaarloon op snelle wijze inactief gemaakt kan worden. Spaarloon is vastgelegd via de contract vaste bedragen Stopzetten kan uiteraard per werknemer via het tabblad Contract, Vaste bedragen. Als het meer dan een paar werknemers zijn, dan kan Massamutaties vaste bedragen gebruikt worden, waarbij de optie Alleen mutaties zonder eind periode tonen aangekruist is. Datum: Blad: 7

8 Afbeelding 5: Selectiescherm massamutaties vaste bedragen Op de kolom Per t/m zit een rekenfunctie (dubbelklikken op de kop van de kolom), waarmee alle records via Waarde vervangen snel van een eind-periode voorzien kunnen worden. Afbeelding 6: Rekenfunctie bij massamutaties vaste bedragen Datum: Blad: 8

9 Spaarloon is vastgelegd via de collectieve componenten Via het programma Beheer, Salariscomponent, Onderhoud collectieve kan de component Spaarloon uitgezet worden. Dit gaat als volgt: Afbeelding 7: Collectieve component Spaarloon inactief maken per Wijzig de datum ingang in en wijzig het bedrag op de spaarloonregel in 0,00 en sla de wijzigingen op Bijtelling auto In de keuzelijst is een nieuwe waarde opgenomen vanaf 2012: De werknemer heeft van de belastingdienst een verklaring voor uitsluitend zakelijk gebruik van de bestelauto Loonaangifte 2012 Met ingang van 2011 is de AOK (ArbeidsOngeschiktheidsKas) opgeheven, en daarmee ook de uniforme premie WAO. In de loonaangifte werden de uniforme en gedifferentieerde premie WAO in samengestelde velden doorgegeven. In 2011 stond in deze velden alleen de gedifferentieerde WAO gegevens. In 2012 zijn voor de gedifferentieerde WAO gegevens nieuwe velden geïntroduceerd. De eindheffing op het spaarloon is vervallen De indicatie kleine banenregeling is vervallen 3.2 Salarisberekening Per onderdeel is aangegeven vanaf welk jaar de aanpassing in de salarisberekening doorgevoerd is. Datum: Blad: 9

10 3.2.1 Premiekorting oudere werknemers en intreders > 50 jaar Bij de berekening van de premiekortingen werd bij min-max contracten alleen rekening gehouden met het minimum contract. De berekening is hierop aangepast in de salarisberekeningen vanaf In de helptekst (bij de componenten 6161 en 6162) is de berekeningswijze opgenomen. Let op! Als bij werknemers met een min-max contract een TWK uitgevoerd wordt en er bestaat recht op premiekorting, dan kan dit leiden tot een gecorrigeerd bedrag premiekorting. Als U voornemens bent de premiekorting te corrigeren, dan behoeft alleen voor de werknemers op wie de premiekorting van toepassing is, een TWK gemaakt te worden PGGM AP-premie Bij de PGGM AP-premie berekening werd de franchise bij werknemers met meerdere contracten niet juist bepaald. De volledige franchise moet per contract toegepast worden, en niet per dienstverband. De berekening is met ingang van 2012 aangepast. De afrekening van PGGM voor de AP premie werd overigens wel juist gefactureerd. Let op! Als u voornemens bent de premieberekening te corrigeren, dan behoeft dat alleen te gebeuren voor de werknemers die meerdere contracten tegelijkertijd hebben en die per contract meer verdienen dan de leeftijdsafhankelijke franchise Eindejaarsuitkering CAO VVT De eindejaarsuitkering voor de CAO VVT is een structurele uitkering geworden, en niet meer afhankelijk van het in dienst zijn op van het jaar. Hierdoor is het noodzakelijk dat reservering en uitbetaling in de loonaangifte doorgegeven worden voor de juiste bepaling van het dagloon ingeval er een uitkering moet komen. De huidige berekening kent geen reservering. De rekenwijze is daarom in de salarisberekening vanaf 2012 zodanig aangepast dat - per periode een reservering bepaald wordt; - deze reservering via de loonaangifte aan de belastingdienst doorgegeven kan worden; - voor werknemers die op van het loonjaar jonger dan 22 jaar zijn, het minimum niet toegepast wordt. Om e.e.a. juist te regelen moet er wel wat in de inrichting aangepast worden: - Bij de componenten 70 en 71 dient bij Indicatie loonaangifte gekozen te worden voor Uitbetaling CAO afspraken. Eventueel moet de journalisering aangepast worden omdat nu ook de reservering gejournaliseerd kan worden. - Bij de componenten 8070 en 8071 dient bij Indicatie loonaangifte gekozen te worden voor Reservering CAO afspraken. Eventueel moet de journalisering ingericht of aangepast worden. Datum: Blad: 10

11 Afbeelding 8: Indicatie loonaangifte voor structurele CAO uitkeringen - De componenten controleren of bij alle componenten waarover de eindejaarsuitkering meetelt, juist ingericht zijn (raadpleeg de CAO). Denk hierbij speciaal aan de componenten voor de uitbetaling van de vakantietoeslag (zie helptekst Gereserveerde componentnummers groepen vakantiegeld) Afbeelding 9: Voorbeeld van een component welke meetelt voor de extra uitkering - Controleer de inrichting van de componenten van extra regeling 1 en 2 (5046 en 5050). Als het veld Extra uitkering aangekruist is, zal daar in de berekening van de extra uitkering rekening mee gehouden worden. Als dit niet de bedoeling is, dan het veld uit zetten Eindheffing De eindheffing volgens tabeltarief (publiekrechtelijke uitkeringen, bezwaarlijk te individualiseren loon en bovenmatige kostenvergoedingen en verstrekkingen) en enkelvoudig tarief (loon met bestemmingskarakter) werd niet berekend als geen jaarloon BT vastgelegd was bij de betreffende Datum: Blad: 11

12 werknemer. Deze twee eindheffingen zijn echter afhankelijk van het jaarloon BT van de werknemer (progressieve eindheffing). De berekening is als volgt aangepast vanaf 2011: - Er is een jaarloon BT. Dat jaarloon BT wordt gebruikt om het tarief eindheffing te bepalen. - Er is geen jaarloon BT, maar wel een % BT. Het % BT wordt gebruikt om het bijbehorend jaarloon BT te bepalen. Dat jaarloon BT wordt vervolgens gebruikt om het tarief eindheffing te bepalen. - Er is geen jaarloon BT en geen % BT. Het jaarloon wordt gesteld op een waarde die iets boven de beginwaarde van de hoogste belastingschijf ligt. Dat jaarloon BT wordt vervolgens gebruikt om het tarief eindheffing te bepalen. Dit zal dan altijd het hoogste tarief zijn. 3.3 Salarisafrekening Bij het afdrukken van de salarisafrekening via de methode Per werknemer wordt als tijdelijke map voor opslag van de PDF documenten voortaan de map genomen zoals die is ingesteld bij de PDF creator (zie op de DVD het document Uitvoer naar PDF in de map Adds\Documentation). Hierdoor hoeft u niet elke keer een tijdelijke map op te geven bij het afdrukken van de salarisafrekening. 3.4 Verlofrechten Met ingang van 2012 moet een onderscheid gemaakt worden tussen het wettelijk- en bovenwettelijk verlof. Dit heeft te maken met het vervallen van het niet opgenomen wettelijk verlof na 6 maanden na afloop van het jaar waarin de rechten opgebouwd werden. Het wettelijke verlof in Nederland is 4 x de bedongen (gemiddelde) arbeidstijd per week. In de client module is met het oog hierop het aantal verlofregelingen uitgebreid van 1 naar 5. Op deze wijze kan ook invulling gegeven worden aan het PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) in de cao VVT en gelijksoortige regelingen in andere CAO s. Het tot nu toe opgebouwde verlof is opgebouwd in regeling 1. De rechten tot 2012 vallen nog onder de oude regeling. Deze zijn vergelijkbaar met het bovenwettelijke verlof vanaf Het meest logische is dus om de verlofrechten als volgt in te richten: Regeling 1: bovenwettelijk verlof Regeling 2: wettelijk verlof Regeling 3 e.v.: PLB en/of vergelijkbare overige regelingen Afbeelding 10: 5 vakantie-rechten regelingen Datum: Blad: 12

13 Buiten het vastleggen van de regelingen, moet ook bij de componenten vastgelegd worden welke uren voor welke regeling moeten meetellen voor de basis van de vakantierechten. Zie ook hierna. 3.5 Componenten Afbeelding 11: Indicatie werkkostenregeling Bij de componenten kan aangegeven worden of de component telt als werkkostencomponent. In de web versie zal een overzicht opgenomen worden voor de werkkostenregeling. Binnen de Client module wordt dit veld (nog) niet gebruikt. Afbeelding 12: Indicaties vakantie-rechten opbouw bij uren componenten Datum: Blad: 13

14 Bij uren-componenten kan aangegeven worden voor welke urensoorten de vakantie-rechten opbouw berekend moet worden. Tijdens de setup zijn is de waarde van Vakantie opbouw 1 overgezet naar Vakantie opbouw 2 t/m 5. Deze waardes kunnen natuurlijk handmatig aangepast worden. 3.6 APG en PWrI Vanaf 2012 wordt APG de administrateur en het incassopunt voor de werknemers aangesloten bij het pensioenfonds PWrI. Dit zijn de WIW en WSW werknemers. De aanlevering is vrijwel gelijk aan de huidige aanlevering voor de ambtenaren, zowel qua inhoud als systematiek. In de Client module is de programmatuur in deze release vrijgegeven en staat in het menu onder Overzicht Melding pensioenfonds PWrI via APG. Afbeelding 13: PWrI via APG Let op! Mutaties welke betrekking hebben op de periode vóór zullen niet aan APG doorgegeven worden. Ook (na)betalingen gedaan in 2012 aan werknemers die vóór uit dienst waren, worden niet aan APG doorgegeven. Deze mutaties/gegevens dienen (handmatig) aan Achmea doorgegeven te worden. Het is daarom aan te bevelen om er voor te zorgen dat alle pensioenmutaties verwerkt zijn voordat de jaarafsluiting uitgevoerd wordt. 3.7 Jaardiskette Interpolis De jaardiskette voor Interpolis is aangepast voor de opgaves over De enige aanpassing betrof het maximaal aantal dagen van het jaar. Deze zijn voor 2011 gemaximeerd op Hoodfmenu Client In het hoofdmenu is onder de knop Algemeen een nieuwe knop Documentatie toegevoegd. Hieronder staan de volgende documenten: - Releasenotes - Stappenplan jaarwerk - Aandachtspunten PGGM - Inrichting werknemers Datum: Blad: 14

15 Dit is een nieuw document met de daarin de belangrijkste punten waar op gelet moet worden bij het vastleggen van de verschillende soorten werknemers. Datum: Blad: 15

16 Let op! 4. Vooraankondiging nieuwe / aangepaste / vervallen / verplaatste functionaliteiten 4.1 Aangepaste functionaliteit van de Client module Het exporteren van alle gegevens van gemuteerde werknemers is vanaf versie niet meer mogelijk. 4.2 Pensioenaangifte APG In versie zal de pensioenaangifte voor APG (SBC2012) opgenomen worden. Hoe en wanneer een en ander ingevoerd gaat worden is nog niet definitief bekend. De invoering betreft in eerste instantie alleen de groep O&O (Overheid en Onderwijs). Andere groepen (Cordares bouw en PWrI) zullen later aangesloten worden op de pensioenaangifte. Voor APG wordt als communicatiekanaal Secure FTP gebruikt, net als nu met de VB6 aanleveringen. 4.3 Pensioenaangifte Syntrus Achmea In versie zal ook de pensioenaangifte voor Syntrus Achmea opgenomen worden. Deze pensioenaangifte is bedoeld voor o.a. de detailhandel en levensmiddelenbedrijven. De aangifte moet vanaf periode 1 van 2012 gebruikt worden. De programmatuur heeft de mogelijkheid om met terugwerkende kracht de aangiftes over 2012 aan te leveren. Voor de communicatie wordt een met de belastingdienst vergelijkbare webservice gebruikt. N.B. Voor het jaarwerk aan Syntrus Achmea over 2011 moet nog gebruik gemaakt worden van de bestaande programmatuur en werkwijze ( Jaarwerk, Pensioenfondsen, Diskette Interpolis ). 4.4 Pensioendiskette Interpolis De programma s Overzicht, Melding pensioenfonds, Interpolis diskette en Jaarwerk, Pensioenfondsen, Diskette Interpolis zullen met versie uit het menu verwijderd worden als de betreffende bedrijfstakken via de pensioenaangifte aangeleverd kunnen worden. 4.5 Vervallen overzichten in Talent & Salaris Webmodule Verzuim per versie Met ingang van Talent & Salaris versie van de Webmodule zullen de volgende overzichten binnen de verzuimmodule komen te vervallen: - Overzicht verzuimpercentages - Signalering verzuim Reden hiervoor is dat de rapportages op zichzelf als weinig waarde toevoegend worden ervaren. Daarnaast is de beperkte informatie uit deze overzichten op een betere manier inzichtelijk te maken via andere overzichten. Voor het overzicht verzuimpercentages verwijzen we u graag naar de overzichten kengetallen per afdeling en trends per afdeling. Voor het overzicht Signalering verzuim verwijzen we u graag door naar de overzichten Werknemer openstaand verzuim en Werknemer op basis van duur. Datum: Blad: 16

17 4.6 Vervallen ondersteunde platformen - Vanaf versie wordt Office 2000 en Office XP niet meer ondersteund. - Vanaf versie wordt SQL Server 2000 niet meer ondersteund. Datum: Blad: 17

18 5. Nieuwe en/of gewijzigde tabellen en functies 5.1 Tabellen Voor een compleet overzicht van alle database aanpassingen na release zie de Tabel Help, knop Release. Hier kiest u voor Wijzigingen Functies Onderstaand de nieuwe functie(s) welke aan het menu toegevoegd zijn. Indien nodig, kunt u deze via de autorisatie activeren. PWrI via APG 5.3 Gereserveerde componenten Door de uitbreiding van de vakantie-regelingen zijn er een aantal nieuwe gereserveerde componenten, welke met Beheer Salariscomponent Kopieren nieuwe componenten naar het eigen bedrijf (eigen bedrijven) overgehaald kunnen worden. Component Omschrijving 106 Vak.reg Vak.reg 2 uitb.hm 181 Vak.reg 2 uitbet. 182 Vak.reg 2 uitb.hm 206 Vak.reg Vak.reg 3 uitb.hm 281 Vak.reg 3 uitbet. 282 Vak.reg 3 uitb.hm 306 Vak.reg Vak.reg 4 uitb.hm 381 Vak.reg 4 uitbet. 382 Vak.reg 4 uitb.hm 406 Vak.reg Vak.reg 5 uitb.hm 481 Vak.reg 5 uitbet. 482 Vak.reg 5 uitb.hm 7195 Dltperc.vak.reg Bet.uren vak.reg Dltperc.vak.reg Bet.uren vak.reg Dltperc.vak.reg Bet.uren vak.reg Dltperc.vak.reg Bet.uren vak.reg Kort.vak.reg 2 vst 8131 Kort.vak.reg 2 bet 8135 Mut. vak 2 via EB 8180 Vak-uren 2 res. HM 8181 Vak-uren reg 2 res Datum: Blad: 18

19 Component Omschrijving 8183 Vak-uren 2 contr Vak-uren reg 2 VJ 8230 Kort.vak.reg 3 vst 8231 Kort.vak.reg 3 bet 8235 Mut. vak 3 via EB 8280 Vak-uren 3 res. HM 8281 Vak-uren reg 3 res 8283 Vak-uren 3 contr Vak-uren reg 3 VJ 8330 Kort.vak.reg 4 vst 8331 Kort.vak.reg 4 bet 8335 Mut. vak 4 via EB 8380 Vak-uren 4 res. HM 8381 Vak-uren reg 4 res 8383 Vak-uren 4 contr Vak-uren reg 4 VJ 8430 Kort.vak.reg 5 vst 8431 Kort.vak.reg 5 bet 8435 Mut. vak 5 via EB 8480 Vak-uren 5 res. HM 8481 Vak-uren reg 5 res 8483 Vak-uren 5 contr Vak-uren reg 5 VJ N.B. De omschrijvingen van de componenten van de bestaande regeling kunnen eventueel op gelijke wijze aangepast worden aan de regelingen 2 t/m 5. Datum: Blad: 19

20 6. Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Callnr Omschrijving Call KB-nr C Afdrukken SalarisAfrekening Digitale salarisstrook: Q Uitdraai salarisstroken loopt vast : doorlooptijd rond 12 uren voor 4500 salarisstroken : wordt om onduidelijke redenen afgebroken C In stappenplan jaarwerk 2010 staat niet meer vermeld Q dat de journaalposten moeten worden geexporteerd. C T&S - Eindheffing met bestemmingskarakter wordt niet Q juist berekend C DB: PGGM berekend AP franchise per contract, DBS per Q dienstverband C DB: Berekening premiekorting > 62 jaar Q C probleem met opslaan digitale loonstrook Q DBSGenCommsExt Error code at invocation of SendPaySlip : C Persoonlijk Levensfase Budget uren Q C Nieuwe verlofdefinities PLB Q C Overstap van PWRI naar APG Q C Pensioenadministratie van PWRI naar APG Q C DB: T&S - LeaseCar - Niet alle fiscale percentages zijn Q aanwezig C DB: digitale loonstrook Q C Digitale stroken in electronisch dossier bij verkeerde Q medewerker C Overzicht fouten in werknemersgegevens Q C Aanmaken periodevariabelen : Runfoutboodschap: Fout Q in koppeling met TSS ziekteregistratie. <onbekend> C client educatie dient om te kunnen gaan met de nieuwe nummering van instituten (deze worden in het web onderhouden). Q Datum: Blad: 20

21 7. Wijzigingen infrastructuurmatrix De infrastructuurmatrix geeft aan welke versies van externe applicaties met de Client module / Web module samenwerken. Tussen versie 48.2 en 49 van de infrastructuurmatrix zijn voor de Client module en de Web module geen wijzigingen. Wel worden de punten genoemd welke vanaf versie / en later van belang zijn. Onderdeel Client module Microsoft office 2000 SP2 of hoger Microsoft office XP MS SQL server 2000 Microsoft office 2010 (32 bits) Microsoft office 2010 (64 bits) PDF creator PDF creator PDF creator PDF creator Status Vanaf niet ondersteund Vanaf niet ondersteund Vanaf xx niet ondersteund Vanaf 16.xx.xx gecertifieerd Vanaf 16.xx.xx gecertifieerd Vanaf ondersteund Vanaf ondersteund Vanaf ondersteund Vanaf ondersteund Let op! De volgende versies van PDF creator worden NIET ondersteund: 0.9.9, en Let op! Windows Server 2003 wordt wel door T&S, maar niet (meer) door de communicatiemodule van de belastingdienst (BAPI) ondersteund. Dit houdt in dat vanaf een Windows Server 2003 GEEN loonaangifte verstuurd kan worden. Als oplossing kan de loonaangifte vanaf een pc met een ander operating system verstuurd worden. Datum: Blad: 21

Visma DBS Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.00.00

Visma DBS Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.00.00 Visma DBS Talent & Salaris Release-informatie Versie 16.00.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is

Nadere informatie

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012

Instructiedocument. Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Instructiedocument Aanpassingen Verlofregistratie in verband met Vakantiewetgeving 2012 Versie 0.3 3-10-2011 1 Inhoud Aanleiding... 3 Nieuwe vakantiewetgeving... 3 Algemene informatie aanpassingen Verlofregistratie...

Nadere informatie

WAT IS NIEUW SALARIS Monique te Brake en Fer de Groot

WAT IS NIEUW SALARIS Monique te Brake en Fer de Groot Welkom bij WAT IS NIEUW SALARIS Monique te Brake en Fer de Groot Vriendelijk verzoek: of Page 2 Visma op Reis! INHOUD Ziekengeld Meeruren, ORT en structurele vergoedingen Hoe werkt het technisch Relatie

Nadere informatie

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie 16.25.00 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Opfrisdocument elektronische aangifte

Opfrisdocument elektronische aangifte Opfrisdocument elektronische aangifte Inleiding: Omdat wij regelmatig vragen krijgen over de elektronische aangifte, hebben wij e.e.a. maar eens voor u op een rijtje gezet. Uitgangspunt van dit document

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met

Nadere informatie

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave

Sdu Salaris Office Handleiding Syntrus Achmea pensioenaangifte Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Vastleggen PA-specifieke gegevens... 3 2.1 Werkgevergegevens... 3 2.2 Werknemergegevens... 4 2.3 Heffingsgegevens... 5 2.4 Sociale fondsen... 6 2.4.1 Koppelen aan een nieuw

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 9.25.10 Release-informatie Versie 9.25.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

Talent & Salaris client 20.60

Talent & Salaris client 20.60 Talent & Salaris client 20.60 Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan

Nadere informatie

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013

Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak. vanaf 2013 Eigen bijdrage privé gebruik auto van de zaak vanaf 2013 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Situatiebeschrijving... 3 Situatie 1: U maakt gebruik van de LeaseCar module in Talent & Salaris... 3 Situatie

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Uren invoeren oproepkrachten

Uren invoeren oproepkrachten Algemeen Indien u gebruik maakt van de Apployed Salaris Service en u heeft uurloners cq. oproepkrachten in dienst dan moet periodiek het aantal gewerkte uren en dagen worden aangeleverd voor de salarisadministratie.

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Talent & Salaris

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Talent & Salaris STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Talent & Salaris Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook

DBS Talent & Salaris. Inrichten Digitale Loonstrook Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

Nadere informatie

Upgrade naar People Inc 3.5.0

Upgrade naar People Inc 3.5.0 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Installeren... van de upgrade 2 1.2 Uitvoeren... van de upgrade 5 1.3 Installatie... Applicatie Server 9 1.4 Installatie... Gebruikers programma's 15 1.5 Afronding...

Nadere informatie

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten

CashLonen. Beschikbare en verwachte functionaliteiten Beschikbare functionaliteiten (huidige versie) Gegevensbewerking: Per database één loonadministratie mogelijk Werkgevergegevens / administratiegegevens Vakantiegeldregelingen (nieuw is dat u dit zelf kunt

Nadere informatie

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten)

Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Installatie nieuwe build van Alure (alle componenten) Versie 1.1 (5 september 2014) Copyright 2014 INNOLAN B.V. Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke

Nadere informatie

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice

SnelStart. Stappenplan. SBR btw-aangifte met SnelStart 12. Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Status: Definitief Auteur: Selfservice SnelStart Stappenplan SBR btw-aangifte met SnelStart 12 Datum: 18-4-2014 Versie: 0.5 Inleiding Vanaf 1 januari 2014 is het verplicht om de btw-aangifte te versturen volgens de Standard Business Reporting

Nadere informatie

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group

Nieuw in versie 3. 2005 P&A Group Nieuw in versie 3 I Nieuw in versie 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Nieuw in Versie 3 1 1.1 Algemeen... 1 Nieuwe... opzet 1 Beveiliging... 1 Systeem... opties 2 Scherm... openen 2 1.2 Het pakket... 4 Aangehechte...

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding. Als u voor de eerste keer inlogt op de website dient u uw wachtwoord te wijzigen in de module Mijn Gegevens.

Handleiding. Als u voor de eerste keer inlogt op de website dient u uw wachtwoord te wijzigen in de module Mijn Gegevens. Handleiding. Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen, recreatielonen, sportschoollonen, zakelijke dienstverlening, DGA en loonstrookgigant. Hierna genoemd loonstrookgigant.

Nadere informatie

Salariscomponent aanmaken en onderhouden

Salariscomponent aanmaken en onderhouden Salariscomponent aanmaken en onderhouden Beschrijving aanmaken en onderhouden van salariscomponenten Inhoud Maak een salariscomponent aan... 3 Algemene informatie... 5 Verschijning... 7 Journaalpost...

Nadere informatie

Met deze Nieuwsbrief loket.nl informeren wij u over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. 1 Verlonen

Met deze Nieuwsbrief loket.nl informeren wij u over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. 1 Verlonen Nieuwsbrief 5 januari 2014 Met deze Nieuwsbrief loket.nl informeren wij u over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. Deze nieuwsbrief is exclusief voor providers van loket.nl Inhoud 1 Verlonen

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugdwet Beheerteam istandaarden Datum 2 januari 2015 Versie 1.0 Status Definitief Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-01 1 januari 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-01 1 januari 2015 Deze product update bevat een overzicht van de klantwensen die in deze update gerealiseerd zijn en van de overige technische wijzigingen die doorgevoerd zijn in update 15.01, voor zover relevant voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Stand-alone / Netwerkversie. Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Stand-alone / Netwerkversie Nieuwe Installatie van FWG 3.0/2011-2012 met een MS Access database Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit

Nadere informatie

Vakantiegeldverloning 2016

Vakantiegeldverloning 2016 Vakantiegeldverloning 2016 Inhoud Vakantiegeld. In het kort... 1 Nieuwe verloningsopzet... 1 Periodiek 8% opbouw vakantiegeldreservering... 2 Vakantiegeld is een Incidentele beloning... 2 Vakantiegeldverloning

Nadere informatie

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. HANDLEIDING Hieronder volgt een korte beschrijving van de werking van de website van horecalonen en de loonstrookgigant. Hierna genoemd de loonstrookgigant. Algemene zaken: Met de TAB toets gaat u een

Nadere informatie

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015

Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 Releasenotes Merces@Work 2.0 HR2day Falcon. April 2015 In dit document vind je de informatie over wijzigingen die zijn doorgevoerd in Merces@Work 2.0 / HR2day. De release vindt aanstaande vrijdagavond/-nacht

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1.0 Voordat je begint 3 1.1 Browserinstellingen 4 1.2 Beeldscherminstellingen 5 1.3 Pop-up blokkering 5 2.0 Starten met loket.nl 7 2.1 Inloggen in loket.nl 7 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Releasenote Payroll Extra uitkering

Releasenote Payroll Extra uitkering Releasenote Payroll Extra uitkering 23 juni 2016 Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet

Nadere informatie

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5

Update documentatie. versie 6.5. versie 6.5 Een nieuwe versie van Intramed: nieuwe mogelijkheden, verbeteringen en oplossingen. Met deze versie voldoet Intramed ruim op tijd aan de landelijke afspraak om per 1 mei 2012 met de vernieuwde GZ-standaard

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding XL Food. Installatie patch

Handleiding XL Food. Installatie patch Handleiding XL Food Installatie patch Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 BASISINSTELLINGEN VOOR INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 4 3 INSTALLATIE VAN EEN PATCH... 5 4 ENKELE BELANGRIJKE PUNTEN...

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl

Captain Reader. E-captain help E-captain help http://help.e-captain.nl 1 / 7 Captain Reader De e-captain reader is een applicatie om een automatische koppeling tussen Microsoft Word en e-captain tot stand te brengen. Zo kunt u op een eenvoudige manier uw gegevens uit e-captain

Nadere informatie

The Nanny Versie Informatie

The Nanny Versie Informatie The Nanny Versie Informatie The Nanny versie 4.2.2 29 Mei 2012 Document versie 1.2 Copyright 2012 TecSoft B.V. Kaatsheuvel. Niets uit de uitgave mag worden vermenigvuldigd, Pagina opgeslagen 1 van 7 in

Nadere informatie

Koppelingen Visma Software Talent & Salaris. Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Talent & Salaris. Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1

Koppelingen Visma Software Talent & Salaris. Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Talent & Salaris. Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1 Koppeling ZKV (IZZ) Visma Software Visma Software B.V. Juli 2015 Pagina 1 Versiebeheer Versie Release Datum Omschrijving Referentie 0.1 20.00 Juli 2015 Eerste oplevering van dit document 0.2 20.10 Sept

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Handleiding HR en salaris online selfservice

Handleiding HR en salaris online selfservice Handleiding HR en salaris online selfservice Accountants Belastingadviseurs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Loonopdracht 4 2.1 Loonrun draaien 4 2.2 Zichtbaar maken documentviewer en medewerkerlogin 5 2.3

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Met deze nieuwsbrief informeren wij je over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. 1 Muteren door de werknemer 3

Met deze nieuwsbrief informeren wij je over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. 1 Muteren door de werknemer 3 Nieuwsbrief 8 november 2015 Met deze nieuwsbrief informeren wij je over een aantal wijzigingen en belangrijke onderwerpen. Deze nieuwsbrief is exclusief voor providers van Loket.nl Inhoud 1 Muteren door

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Als abonnee op het programma Kluwer Salarisadministratie ontvangt u hierbij de cd-rom met versie 2009.1.0.

Als abonnee op het programma Kluwer Salarisadministratie ontvangt u hierbij de cd-rom met versie 2009.1.0. Staverenstraat 32015 7418 CJ Deventer Postbus 23 7400 GA Deventer Telefoon (0570) 67 35 55 Telefax (0570) 69 15 55 Handelsregister Deventer 38014110 Januari 2009 Betreft: Kluwer Salarisadministratie versie

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # juli 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen # juli 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vind u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus

De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Versie: 1.3 Versiedatum: 04-01-2015 2 De WerkKostenRegeling Handleiding voor UBplus Inhoudsopgave 1. De WKR toegelicht 2. Overstappen naar de WKR - algemeen

Nadere informatie

De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus

De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus De uitruilregeling van extraterritoriale kosten in UBplus versie 1.1 Versiedatum: 26-04-2016 Deze handleiding is bedoeld voor het toepassen van de extraterritoriale kosten van arbeidsmigranten in UBplus.

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Scan+ Introductie Met Scan+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Jaarovergang uitvoeren in ESIS

Jaarovergang uitvoeren in ESIS Jaarovergang uitvoeren in ESIS De Jaarovergang is één van de activiteiten die u in ESIS uitvoert rond de inschrijving en indeling van leerlingen. Door het uitvoeren van de activiteit Jaarovergang zet u

Nadere informatie

Invoering Individueel Keuzebudget

Invoering Individueel Keuzebudget Invoering Individueel Keuzebudget Aandachtspunten voor salarisen financiële administratie december 2015 Vanaf 1 januari 2016 wordt voor werknemers in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening het Individueel

Nadere informatie

Urenregistratie MKB. Handleiding

Urenregistratie MKB. Handleiding Urenregistratie MKB Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II Inhoud In het kort...1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2014)...1 Reserveringen in de loonberekeningen...2 Reserveringen in de journaalpost...4

Nadere informatie

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal

Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk. 2011 Sdu Uitgeverij / A. Koppenaal Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk / A. Koppenaal I Installatie Handleiding Alimentatie Rekendisk Inhoudsopgave A Inleiding 1 B Installatie 2 C Troubleshoot 4 1 Melding:... Kan database niet

Nadere informatie

SALARISSPECIFICATIE Originele strook

SALARISSPECIFICATIE Originele strook Naam v/d Werkgever Adres Postcode en Woonplaats Loonheffingennummer: 0000000000 BLOK A. 1 SALARISSPECIFICATIE Originele strook Medewerker: 00000 Periode: Januari Datum van: 01-01-2013 Datum t/m: 31-01-2013

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen.

Met deze module heeft u de mogelijkheid om gemakkelijk, snel en efficiënt uw documenten als naslag in Unit 4 Multivers te koppelen. Handleiding Office+ Introductie Met de module Office+ gaat een lang gekoesterde wens voor vele gebruikers van Unit 4 Multivers in vervulling: eenvoudig koppelen van documenten in relatiebeheer of documentmanagement

Nadere informatie

Uitleg Loonstrook 2014

Uitleg Loonstrook 2014 Uitleg Loonstrook 2014 240 000 customers in Northern Europe. The group has 4 500 employees and its net revenue amounted toeuro 500 million in 2010. Pagina 1 INLEIDING Wat staat er allemaal op loonstrook

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Controleer of het bestand VbaProject.OTM aanwezig is. (zie 3.2) Controleer of de map X:\RADAR\PARAMETERS\

Nadere informatie

Let op: In deze uitleg 'Jaarwerk 2008' gaan we ervan uit dat u met 'Loon Vandaag' werkt.

Let op: In deze uitleg 'Jaarwerk 2008' gaan we ervan uit dat u met 'Loon Vandaag' werkt. Uitleg Jaarwerk 2008 Inhoud: Jaarwerk 2008 in het kort... 1 Advies: gebruik 'Loon Vandaag'... 2 Voor welke instanties géén jaaraangiften meer?... 4 Voor welke pensioenverzekeraars nog wél jaaraangiften?...

Nadere informatie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie

Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Handleiding module Berichtenconverter Wmo en Jeugd bètaversie Beheerteam istandaarden Datum 24 december 2014 Versie 0.8 Status Concept Inhoud 1 Introductie 2 2 Installatie 4 3 Het gebruik van de Berichtenconverter

Nadere informatie

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren

Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Jaarovergang ParnasSys uitvoeren Versie: juni 2016 Aandachtspunten - Plan de jaarovergang vroegtijdig in. Je hoeft dus niet te wachten tot de laatste schoolweek. - Het nieuwe schooljaar (en dus de nieuwe

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1

Fidura Enterprise. Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Fidura Enterprise Documentatie Installatie BTW 2012 Fix, Versie 2.2.0 / 2.3.0 / 3.0.1 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. RANDVOORWAARDEN... 3 3. INSTALLATIE VAN DE SERVER... 3 3.1 INLEIDING... 3 3.2 GEGEVENS

Nadere informatie

Handleiding HR en salaris online selfservice

Handleiding HR en salaris online selfservice Handleiding HR en salaris online selfservice Accountants Belastingadviseurs Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Loonopdracht 4 2.1 Loonrun draaien 4 2.2 Zichtbaar maken documentviewer en medewerkerlogin 5 2.3

Nadere informatie

Urenverantwoording - instellingen

Urenverantwoording - instellingen Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om de Urenverantwoording module in gebruik te kunnen nemen. Let op: Als de Urenverantwoording module geactiveerd is dan worden de

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv

ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv ZEKER WETEN-tool MJO-begroting Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl M.M.M. Gianotten

Nadere informatie

Verlofregistratie. Handleiding

Verlofregistratie. Handleiding Verlofregistratie Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Installatiehandleiding Easy-Car

Installatiehandleiding Easy-Car Installatiehandleiding Easy-Car 1. Na het downloaden van het Easy-Car Setup programma voert u deze Setup uit (uitvoeren = dubbelklikken op de icoon). 2. Indien blijkt dat de versie van Microsoft.NET Framework

Nadere informatie

Installatie shortform Rodin.NET

Installatie shortform Rodin.NET Installatie shortform Rodin.NET A. Algemeen Met deze installatie beschrijving installeert U Rodin.NET op een PC werkstation (met Stand-alone database) Het installeren van Rodin.NET op een netwerk is mogelijk,

Nadere informatie

Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om?

Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om? Meeruren en overuren. Hoe gaat Loon 2017 daarmee om? Inhoud Advies: verloon overwerk via 'Incidentele beloning', 'Overwerk'... 1 Meeruren en overuren in Loon 2017. In het kort... 2 Waarom vastlegging en

Nadere informatie

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades)

Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Factuur2King 2.1 installeren (ook bij upgrades) Pak het Factuur2King.zip bestand uit en plaats de bestanden op de gewenste locatie op de PC (de locatie maakt niet uit). Controleer dat de volgende twee

Nadere informatie

Handleiding ONLINEDESK

Handleiding ONLINEDESK Handleiding ONLINEDESK Inhoudsopgave 1. Inloggen op Onlinedesk 3 Hoe kom ik op Onlinedesk? 3 Nieuw wachtwoord aanvragen 4 Wachtwoord vergeten/account geblokkeerd 5 Ingelogd 6 Administratievoerder met meerdere

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook

Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versleutelen e-mail met Microsoft Outlook Versie 2.0 Datum 25 november 2014 Status definitief (UZ68.01) UZI-register Ondertekenen e-mail met Microsoft Outlook versie 2.0 definitief (UZ69.03) 24 november

Nadere informatie

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4.

Handleiding. Import van Loonjournaalposten. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Laatste nieuws : De meest recent toegevoegd loonpakket is : Unit4. Als een door u gebruikt loonpakket niet genoemd wordt, gelieve dan contact op te nemen met de HelpDesk. Handleiding Import van Loonjournaalposten

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle

Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012. Netwerkversie. Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Installatiehandleiding FWG 3.0/2011-2012 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2011-2012 met Oracle Wij willen u er op wijzen dat ons systeem FWG3.0 Cd-rom versie dit jaar (2011) voor de laatste

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015

PRODUCT UPDATE. Updates, wijzigingen en aanpassingen #15-06 1 juni 2015 Onze product updates bevatten een overzicht van de klantwensen die in onze maandelijkse update gerealiseerd zijn. Ook vindt u hier de overige technische wijzigingen die doorgevoerd gaan worden in die maand.

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0

Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Versturen XBRL BTW & ICP-aangiften via Digipoort naar de belastingdienst. behorend bij changelist v6.0.0 Eerste beschikbaarheid: 21 februari 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010

Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Installatiehandleiding FWG 3.0/2009-2010 Netwerkversie Nieuwe installatie van FWG 3.0/2009-2010 met Oracle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Voorbereiden van de installatie... 2 2.1 Gegevens verzamelen...

Nadere informatie

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2

Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Reserveringen in Uitzendbedrijven 1 en 2 Inhoud In het kort... 1 Standaard reserveringspercentages (jaar 2012)... 1 Reserveringen in de loonberekeningen... 3 Reserveringen in de journaalpost... 6 Uitbetaling

Nadere informatie

Outlookkoppeling installeren

Outlookkoppeling installeren Outlookkoppeling installeren Voordat u de koppeling kunt installeren, moet outlook afgesloten zijn. Stappenplan Plaats de koppeling op de juiste locatie (zie 3.2) Activeer de outlook koppeling (zie 3.3)

Nadere informatie

Stappenplan Jaarovergang 2014

Stappenplan Jaarovergang 2014 Stappenplan Jaarovergang 2014 Dit stappenplan helpt u om de leerlingen over te zetten naar het volgend schooljaar. Het is raadzaam dit stappenplan door te lezen voor u start met de Jaarovergang! Aandachtspunten:

Nadere informatie

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1

Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-1 Pagina 1 van 11 Uitleg salarisstrook b+p Belastingadviseurs, versie 2013-01 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Wijzigingen in 2013... 4 De salarisstrook...

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Table of contents 2 / 15

Table of contents 2 / 15 Office+ 1 / 15 Table of contents Introductie... 3 Installatie... 4 Installatie... 4 Licentie... 7 Werken met Office+... 8 Instellingen... 8 Office+ i.c.m. module Relatiebeheer... 9 Office+ i.c.m. module

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief

Handleiding. Online Salarisportal. Documentenarchief Handleiding Online Salarisportal Documentenarchief Inhoudsopgave - het aanmaken van uw inlog account 02 - een eerste keer inloggen 03 - de maandelijkse output inzien 04 - de aangifte loonheffingen 05 -

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01

INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 INSTALLATIE NIS UPDATE 2014-Q4-01 2014-Q4-01 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

Tool Calculeren Handleiding

Tool Calculeren Handleiding V1.1 Tool Calculeren Een uitgave van Reed Business bv Helpdesk Uitgever Adres Abonnement Klantenservice 0900-235 63 98 ( 0,45 per minuut) technische.helpdesk@reedbusiness.nl Louise Bos Hanzestraat 1, 7006

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie