Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.50.00"

Transcriptie

1 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie Copyright Visma DBS B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Versiebeheer Alleen de client module Client en Web module Installatie- en upgrade informatie Aandachtspunten bij de installatie van Talent en Salaris Client module Acties tijdens de database upgrade Systeem informatie Help bestanden Client module Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten Fiscale aanpassingen Rekenregels Kleine banenregeling Spaarloon Bijtelling auto Loonaangifte Salarisberekening Premiekorting oudere werknemers en intreders > 50 jaar PGGM AP-premie Eindejaarsuitkering CAO VVT Eindheffing Salarisafrekening Verlofrechten Componenten APG en PWrI Jaardiskette Interpolis Hoodfmenu Client Vooraankondiging nieuwe / aangepaste / vervallen / verplaatste functionaliteiten Aangepaste functionaliteit van de Client module Pensioenaangifte APG Pensioenaangifte Syntrus Achmea Pensioendiskette Interpolis Vervallen overzichten in Talent & Salaris Webmodule Verzuim per versie Vervallen ondersteunde platformen Nieuwe en/of gewijzigde tabellen en functies Tabellen Functies Gereserveerde componenten N.B. De omschrijvingen van de componenten van de bestaande regeling kunnen eventueel op gelijke wijze aangepast worden aan de regelingen 2 t/m Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Wijzigingen infrastructuurmatrix Datum: Blad: 2

3 1. Inleiding 1.1 Versiebeheer Het is van groot belang dat de verschillende versies in de juiste volgorde geïnstalleerd worden. De installatie programmatuur controleert of de juiste versie op het systeem aanwezig is. U kunt de huidige versie(s) als volgt bepalen: Alleen de Client module Open een willekeurig programma en klik op Help Info. Onderstaand scherm verschijnt. Afbeelding 1: Versie opvragen in de Client module Client en Web module: Dubbelklik op de kop-balk, en onderstaand scherm verschijnt Afbeelding 2: Versies opvragen in de Web module Datum: Blad: 3

4 Wij adviseren u de release-informatie en de impact van de wijzigingen door uw applicatiebeheerder te laten beoordelen en de datum waarop deze versie zal worden geïnstalleerd met hem of haar af te spreken Alleen de client module Versie kan alleen als opwaardering van versie (en hoger) worden gebruikt. Als u een oudere versie gebruikt, dient u eerst te upgraden naar versie voordat u deze versie in gebruik kan nemen Client en Web module Client versie kan alleen geïnstalleerd worden als: - Client versie (of hoger) geïnstalleerd is; - Web versie geïnstalleerd is. Web versie kan alleen geïnstalleerd worden als: - Client versie (of hoger) geïnstalleerd is; - Web versie geïnstalleerd is. In verband met aanpassing van een aantal tabellen moet de Web module versie direct na de Client module versie geïnstalleerd worden. Wij stellen het zeer op prijs als u uw wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen aan ons stuurt. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Datum: Blad: 4

5 2. Installatie- en upgrade informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Talent en Salaris Client module De beschrijving van de installatie en upgrade zijn aparte documenten. Deze vindt u op de dvd in de map \Adds\Documentation: - SetupManual - SetupReleaseNotes 2.2 Acties tijdens de database upgrade Behalve de upgrade van de database worden ook de volgende aanpassingen gedaan: - Overzicht afwezigheid wordt uit de functietabel verwijderd - De stand van de componenten wordt gekopieerd naar een backup-tabel - In de landentabel zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd. De vervallen landen worden als volgt geconverteerd: o Nederlandse Antillen (AN) wordt Bonaire, Sint Eustasius and Saba (BQ) o Yougoslavie (YU) wordt Macedonie (MK) Mocht een andere waarde nodig zijn bij een of meerdere werknemers, dan dient u zelf de juiste landencode te selecteren. - Als bij een component op het tabblad uren de Vakantie opbouw 1 aan staat, dan wordt de Vakantie opbouw 2 t/m 5 ook aangezet. Afbeelding 3: Vakantie opbouw 2 t/m 5 door de setup gevuld 2.3 Systeem informatie Zowel aan het einde van de installatie als ook los vanuit het menu (via menuoptie Algemeen Exporteer Systeem informatie) is het mogelijk om gebruiksinformatie naar Visma DBS B.V. te sturen. Deze informatie wordt verzameld om beter inzicht te krijgen in de manier waarop klanten de applicatie gebruiken. Hiermee is Visma DBS B.V. in staat voor een meer gerichte dienstverlening te zorgen. Bijvoorbeeld door u alleen de informatie te sturen die voor u relevant is. De gebruiksinformatie kunt u inzien voordat u besluit om deze te versturen. Let op! Wij vragen u nadrukkelijk om deze gegevens bij ons aan te leveren. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Datum: Blad: 5

6 2.4 Help bestanden Client module Bij gebruik van Windows Vista of Windows 7 zal de helpfunctie niet automatisch worden geïnstalleerd. Hiervoor zult u een extra actie moeten uitvoeren. Hoe u dit doet kunt u nalezen op de DVD in de map \Adds\Documentation (SetupManual.doc). Datum: Blad: 6

7 3. Nieuwe en gewijzigde functionaliteiten 3.1 Fiscale aanpassingen 2012 De aanpassingen in de programmatuur met betrekking tot de fiscale wijzigingen voor 2012 betreffen: Rekenregels 2012 Met deze versie worden de rekenregels en salarisberekening van 2012 meegeleverd Kleine banenregeling De kleine banenregeling is per vervallen. In de salarisberekening is de bepaling en berekening voor de kleine banenregeling uit de programmatuur verwijderd. Ook uit de loonaangifte is deze regeling verwijderd. Als bij de werknemer bij de Dienstverband, Salaris, Fiscaal, Invloed verzekeringsplicht vastgelegd is dat de kleine banenregeling toegepast mag worden (code F komt voor), dan wordt bij de jaarovergang deze indicatie verwijderd. Afbeelding 4: Voorbeeld indicatie Invloed verzekeringsplicht Als alleen de waarde F voorkomt bij dit veld, dan wordt de code op 0 gezet ( N.v.t. ) Spaarloon Vanaf 2012 mag geen gebruik meer gemaakt worden van de spaarloonregeling. In de salarisberekening wordt een eventueel aanwezige spaarlooncomponent op 0,00 gesteld en er wordt een runfoutboodschap gemaakt met de melding dat spaarloon vanaf 2012 niet meer toegestaan is. Tevens is de berekening van de eindheffing spaarloon uit de salarisberekening gehaald. In de loonaangifte wordt de eindheffing spaarloon vanaf 2012 niet meer doorgegeven. Spaarloon stopzetten Om te voorkomen dat tijdens de salarisberekening runfoutboodschappen ontstaan m.b.t. spaarloon, verdient het aanbeveling het spaarloon per te laten beëindigen. Spaarloon is meestal vastgelegd bij de Contract vaste bedragen of bij de Collectieve componenten. Hieronder staat voor beide situaties beschreven hoe het spaarloon op snelle wijze inactief gemaakt kan worden. Spaarloon is vastgelegd via de contract vaste bedragen Stopzetten kan uiteraard per werknemer via het tabblad Contract, Vaste bedragen. Als het meer dan een paar werknemers zijn, dan kan Massamutaties vaste bedragen gebruikt worden, waarbij de optie Alleen mutaties zonder eind periode tonen aangekruist is. Datum: Blad: 7

8 Afbeelding 5: Selectiescherm massamutaties vaste bedragen Op de kolom Per t/m zit een rekenfunctie (dubbelklikken op de kop van de kolom), waarmee alle records via Waarde vervangen snel van een eind-periode voorzien kunnen worden. Afbeelding 6: Rekenfunctie bij massamutaties vaste bedragen Datum: Blad: 8

9 Spaarloon is vastgelegd via de collectieve componenten Via het programma Beheer, Salariscomponent, Onderhoud collectieve kan de component Spaarloon uitgezet worden. Dit gaat als volgt: Afbeelding 7: Collectieve component Spaarloon inactief maken per Wijzig de datum ingang in en wijzig het bedrag op de spaarloonregel in 0,00 en sla de wijzigingen op Bijtelling auto In de keuzelijst is een nieuwe waarde opgenomen vanaf 2012: De werknemer heeft van de belastingdienst een verklaring voor uitsluitend zakelijk gebruik van de bestelauto Loonaangifte 2012 Met ingang van 2011 is de AOK (ArbeidsOngeschiktheidsKas) opgeheven, en daarmee ook de uniforme premie WAO. In de loonaangifte werden de uniforme en gedifferentieerde premie WAO in samengestelde velden doorgegeven. In 2011 stond in deze velden alleen de gedifferentieerde WAO gegevens. In 2012 zijn voor de gedifferentieerde WAO gegevens nieuwe velden geïntroduceerd. De eindheffing op het spaarloon is vervallen De indicatie kleine banenregeling is vervallen 3.2 Salarisberekening Per onderdeel is aangegeven vanaf welk jaar de aanpassing in de salarisberekening doorgevoerd is. Datum: Blad: 9

10 3.2.1 Premiekorting oudere werknemers en intreders > 50 jaar Bij de berekening van de premiekortingen werd bij min-max contracten alleen rekening gehouden met het minimum contract. De berekening is hierop aangepast in de salarisberekeningen vanaf In de helptekst (bij de componenten 6161 en 6162) is de berekeningswijze opgenomen. Let op! Als bij werknemers met een min-max contract een TWK uitgevoerd wordt en er bestaat recht op premiekorting, dan kan dit leiden tot een gecorrigeerd bedrag premiekorting. Als U voornemens bent de premiekorting te corrigeren, dan behoeft alleen voor de werknemers op wie de premiekorting van toepassing is, een TWK gemaakt te worden PGGM AP-premie Bij de PGGM AP-premie berekening werd de franchise bij werknemers met meerdere contracten niet juist bepaald. De volledige franchise moet per contract toegepast worden, en niet per dienstverband. De berekening is met ingang van 2012 aangepast. De afrekening van PGGM voor de AP premie werd overigens wel juist gefactureerd. Let op! Als u voornemens bent de premieberekening te corrigeren, dan behoeft dat alleen te gebeuren voor de werknemers die meerdere contracten tegelijkertijd hebben en die per contract meer verdienen dan de leeftijdsafhankelijke franchise Eindejaarsuitkering CAO VVT De eindejaarsuitkering voor de CAO VVT is een structurele uitkering geworden, en niet meer afhankelijk van het in dienst zijn op van het jaar. Hierdoor is het noodzakelijk dat reservering en uitbetaling in de loonaangifte doorgegeven worden voor de juiste bepaling van het dagloon ingeval er een uitkering moet komen. De huidige berekening kent geen reservering. De rekenwijze is daarom in de salarisberekening vanaf 2012 zodanig aangepast dat - per periode een reservering bepaald wordt; - deze reservering via de loonaangifte aan de belastingdienst doorgegeven kan worden; - voor werknemers die op van het loonjaar jonger dan 22 jaar zijn, het minimum niet toegepast wordt. Om e.e.a. juist te regelen moet er wel wat in de inrichting aangepast worden: - Bij de componenten 70 en 71 dient bij Indicatie loonaangifte gekozen te worden voor Uitbetaling CAO afspraken. Eventueel moet de journalisering aangepast worden omdat nu ook de reservering gejournaliseerd kan worden. - Bij de componenten 8070 en 8071 dient bij Indicatie loonaangifte gekozen te worden voor Reservering CAO afspraken. Eventueel moet de journalisering ingericht of aangepast worden. Datum: Blad: 10

11 Afbeelding 8: Indicatie loonaangifte voor structurele CAO uitkeringen - De componenten controleren of bij alle componenten waarover de eindejaarsuitkering meetelt, juist ingericht zijn (raadpleeg de CAO). Denk hierbij speciaal aan de componenten voor de uitbetaling van de vakantietoeslag (zie helptekst Gereserveerde componentnummers groepen vakantiegeld) Afbeelding 9: Voorbeeld van een component welke meetelt voor de extra uitkering - Controleer de inrichting van de componenten van extra regeling 1 en 2 (5046 en 5050). Als het veld Extra uitkering aangekruist is, zal daar in de berekening van de extra uitkering rekening mee gehouden worden. Als dit niet de bedoeling is, dan het veld uit zetten Eindheffing De eindheffing volgens tabeltarief (publiekrechtelijke uitkeringen, bezwaarlijk te individualiseren loon en bovenmatige kostenvergoedingen en verstrekkingen) en enkelvoudig tarief (loon met bestemmingskarakter) werd niet berekend als geen jaarloon BT vastgelegd was bij de betreffende Datum: Blad: 11

12 werknemer. Deze twee eindheffingen zijn echter afhankelijk van het jaarloon BT van de werknemer (progressieve eindheffing). De berekening is als volgt aangepast vanaf 2011: - Er is een jaarloon BT. Dat jaarloon BT wordt gebruikt om het tarief eindheffing te bepalen. - Er is geen jaarloon BT, maar wel een % BT. Het % BT wordt gebruikt om het bijbehorend jaarloon BT te bepalen. Dat jaarloon BT wordt vervolgens gebruikt om het tarief eindheffing te bepalen. - Er is geen jaarloon BT en geen % BT. Het jaarloon wordt gesteld op een waarde die iets boven de beginwaarde van de hoogste belastingschijf ligt. Dat jaarloon BT wordt vervolgens gebruikt om het tarief eindheffing te bepalen. Dit zal dan altijd het hoogste tarief zijn. 3.3 Salarisafrekening Bij het afdrukken van de salarisafrekening via de methode Per werknemer wordt als tijdelijke map voor opslag van de PDF documenten voortaan de map genomen zoals die is ingesteld bij de PDF creator (zie op de DVD het document Uitvoer naar PDF in de map Adds\Documentation). Hierdoor hoeft u niet elke keer een tijdelijke map op te geven bij het afdrukken van de salarisafrekening. 3.4 Verlofrechten Met ingang van 2012 moet een onderscheid gemaakt worden tussen het wettelijk- en bovenwettelijk verlof. Dit heeft te maken met het vervallen van het niet opgenomen wettelijk verlof na 6 maanden na afloop van het jaar waarin de rechten opgebouwd werden. Het wettelijke verlof in Nederland is 4 x de bedongen (gemiddelde) arbeidstijd per week. In de client module is met het oog hierop het aantal verlofregelingen uitgebreid van 1 naar 5. Op deze wijze kan ook invulling gegeven worden aan het PLB (Persoonlijk Levensfase Budget) in de cao VVT en gelijksoortige regelingen in andere CAO s. Het tot nu toe opgebouwde verlof is opgebouwd in regeling 1. De rechten tot 2012 vallen nog onder de oude regeling. Deze zijn vergelijkbaar met het bovenwettelijke verlof vanaf Het meest logische is dus om de verlofrechten als volgt in te richten: Regeling 1: bovenwettelijk verlof Regeling 2: wettelijk verlof Regeling 3 e.v.: PLB en/of vergelijkbare overige regelingen Afbeelding 10: 5 vakantie-rechten regelingen Datum: Blad: 12

13 Buiten het vastleggen van de regelingen, moet ook bij de componenten vastgelegd worden welke uren voor welke regeling moeten meetellen voor de basis van de vakantierechten. Zie ook hierna. 3.5 Componenten Afbeelding 11: Indicatie werkkostenregeling Bij de componenten kan aangegeven worden of de component telt als werkkostencomponent. In de web versie zal een overzicht opgenomen worden voor de werkkostenregeling. Binnen de Client module wordt dit veld (nog) niet gebruikt. Afbeelding 12: Indicaties vakantie-rechten opbouw bij uren componenten Datum: Blad: 13

14 Bij uren-componenten kan aangegeven worden voor welke urensoorten de vakantie-rechten opbouw berekend moet worden. Tijdens de setup zijn is de waarde van Vakantie opbouw 1 overgezet naar Vakantie opbouw 2 t/m 5. Deze waardes kunnen natuurlijk handmatig aangepast worden. 3.6 APG en PWrI Vanaf 2012 wordt APG de administrateur en het incassopunt voor de werknemers aangesloten bij het pensioenfonds PWrI. Dit zijn de WIW en WSW werknemers. De aanlevering is vrijwel gelijk aan de huidige aanlevering voor de ambtenaren, zowel qua inhoud als systematiek. In de Client module is de programmatuur in deze release vrijgegeven en staat in het menu onder Overzicht Melding pensioenfonds PWrI via APG. Afbeelding 13: PWrI via APG Let op! Mutaties welke betrekking hebben op de periode vóór zullen niet aan APG doorgegeven worden. Ook (na)betalingen gedaan in 2012 aan werknemers die vóór uit dienst waren, worden niet aan APG doorgegeven. Deze mutaties/gegevens dienen (handmatig) aan Achmea doorgegeven te worden. Het is daarom aan te bevelen om er voor te zorgen dat alle pensioenmutaties verwerkt zijn voordat de jaarafsluiting uitgevoerd wordt. 3.7 Jaardiskette Interpolis De jaardiskette voor Interpolis is aangepast voor de opgaves over De enige aanpassing betrof het maximaal aantal dagen van het jaar. Deze zijn voor 2011 gemaximeerd op Hoodfmenu Client In het hoofdmenu is onder de knop Algemeen een nieuwe knop Documentatie toegevoegd. Hieronder staan de volgende documenten: - Releasenotes - Stappenplan jaarwerk - Aandachtspunten PGGM - Inrichting werknemers Datum: Blad: 14

15 Dit is een nieuw document met de daarin de belangrijkste punten waar op gelet moet worden bij het vastleggen van de verschillende soorten werknemers. Datum: Blad: 15

16 Let op! 4. Vooraankondiging nieuwe / aangepaste / vervallen / verplaatste functionaliteiten 4.1 Aangepaste functionaliteit van de Client module Het exporteren van alle gegevens van gemuteerde werknemers is vanaf versie niet meer mogelijk. 4.2 Pensioenaangifte APG In versie zal de pensioenaangifte voor APG (SBC2012) opgenomen worden. Hoe en wanneer een en ander ingevoerd gaat worden is nog niet definitief bekend. De invoering betreft in eerste instantie alleen de groep O&O (Overheid en Onderwijs). Andere groepen (Cordares bouw en PWrI) zullen later aangesloten worden op de pensioenaangifte. Voor APG wordt als communicatiekanaal Secure FTP gebruikt, net als nu met de VB6 aanleveringen. 4.3 Pensioenaangifte Syntrus Achmea In versie zal ook de pensioenaangifte voor Syntrus Achmea opgenomen worden. Deze pensioenaangifte is bedoeld voor o.a. de detailhandel en levensmiddelenbedrijven. De aangifte moet vanaf periode 1 van 2012 gebruikt worden. De programmatuur heeft de mogelijkheid om met terugwerkende kracht de aangiftes over 2012 aan te leveren. Voor de communicatie wordt een met de belastingdienst vergelijkbare webservice gebruikt. N.B. Voor het jaarwerk aan Syntrus Achmea over 2011 moet nog gebruik gemaakt worden van de bestaande programmatuur en werkwijze ( Jaarwerk, Pensioenfondsen, Diskette Interpolis ). 4.4 Pensioendiskette Interpolis De programma s Overzicht, Melding pensioenfonds, Interpolis diskette en Jaarwerk, Pensioenfondsen, Diskette Interpolis zullen met versie uit het menu verwijderd worden als de betreffende bedrijfstakken via de pensioenaangifte aangeleverd kunnen worden. 4.5 Vervallen overzichten in Talent & Salaris Webmodule Verzuim per versie Met ingang van Talent & Salaris versie van de Webmodule zullen de volgende overzichten binnen de verzuimmodule komen te vervallen: - Overzicht verzuimpercentages - Signalering verzuim Reden hiervoor is dat de rapportages op zichzelf als weinig waarde toevoegend worden ervaren. Daarnaast is de beperkte informatie uit deze overzichten op een betere manier inzichtelijk te maken via andere overzichten. Voor het overzicht verzuimpercentages verwijzen we u graag naar de overzichten kengetallen per afdeling en trends per afdeling. Voor het overzicht Signalering verzuim verwijzen we u graag door naar de overzichten Werknemer openstaand verzuim en Werknemer op basis van duur. Datum: Blad: 16

17 4.6 Vervallen ondersteunde platformen - Vanaf versie wordt Office 2000 en Office XP niet meer ondersteund. - Vanaf versie wordt SQL Server 2000 niet meer ondersteund. Datum: Blad: 17

18 5. Nieuwe en/of gewijzigde tabellen en functies 5.1 Tabellen Voor een compleet overzicht van alle database aanpassingen na release zie de Tabel Help, knop Release. Hier kiest u voor Wijzigingen Functies Onderstaand de nieuwe functie(s) welke aan het menu toegevoegd zijn. Indien nodig, kunt u deze via de autorisatie activeren. PWrI via APG 5.3 Gereserveerde componenten Door de uitbreiding van de vakantie-regelingen zijn er een aantal nieuwe gereserveerde componenten, welke met Beheer Salariscomponent Kopieren nieuwe componenten naar het eigen bedrijf (eigen bedrijven) overgehaald kunnen worden. Component Omschrijving 106 Vak.reg Vak.reg 2 uitb.hm 181 Vak.reg 2 uitbet. 182 Vak.reg 2 uitb.hm 206 Vak.reg Vak.reg 3 uitb.hm 281 Vak.reg 3 uitbet. 282 Vak.reg 3 uitb.hm 306 Vak.reg Vak.reg 4 uitb.hm 381 Vak.reg 4 uitbet. 382 Vak.reg 4 uitb.hm 406 Vak.reg Vak.reg 5 uitb.hm 481 Vak.reg 5 uitbet. 482 Vak.reg 5 uitb.hm 7195 Dltperc.vak.reg Bet.uren vak.reg Dltperc.vak.reg Bet.uren vak.reg Dltperc.vak.reg Bet.uren vak.reg Dltperc.vak.reg Bet.uren vak.reg Kort.vak.reg 2 vst 8131 Kort.vak.reg 2 bet 8135 Mut. vak 2 via EB 8180 Vak-uren 2 res. HM 8181 Vak-uren reg 2 res Datum: Blad: 18

19 Component Omschrijving 8183 Vak-uren 2 contr Vak-uren reg 2 VJ 8230 Kort.vak.reg 3 vst 8231 Kort.vak.reg 3 bet 8235 Mut. vak 3 via EB 8280 Vak-uren 3 res. HM 8281 Vak-uren reg 3 res 8283 Vak-uren 3 contr Vak-uren reg 3 VJ 8330 Kort.vak.reg 4 vst 8331 Kort.vak.reg 4 bet 8335 Mut. vak 4 via EB 8380 Vak-uren 4 res. HM 8381 Vak-uren reg 4 res 8383 Vak-uren 4 contr Vak-uren reg 4 VJ 8430 Kort.vak.reg 5 vst 8431 Kort.vak.reg 5 bet 8435 Mut. vak 5 via EB 8480 Vak-uren 5 res. HM 8481 Vak-uren reg 5 res 8483 Vak-uren 5 contr Vak-uren reg 5 VJ N.B. De omschrijvingen van de componenten van de bestaande regeling kunnen eventueel op gelijke wijze aangepast worden aan de regelingen 2 t/m 5. Datum: Blad: 19

20 6. Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Callnr Omschrijving Call KB-nr C Afdrukken SalarisAfrekening Digitale salarisstrook: Q Uitdraai salarisstroken loopt vast : doorlooptijd rond 12 uren voor 4500 salarisstroken : wordt om onduidelijke redenen afgebroken C In stappenplan jaarwerk 2010 staat niet meer vermeld Q dat de journaalposten moeten worden geexporteerd. C T&S - Eindheffing met bestemmingskarakter wordt niet Q juist berekend C DB: PGGM berekend AP franchise per contract, DBS per Q dienstverband C DB: Berekening premiekorting > 62 jaar Q C probleem met opslaan digitale loonstrook Q DBSGenCommsExt Error code at invocation of SendPaySlip : C Persoonlijk Levensfase Budget uren Q C Nieuwe verlofdefinities PLB Q C Overstap van PWRI naar APG Q C Pensioenadministratie van PWRI naar APG Q C DB: T&S - LeaseCar - Niet alle fiscale percentages zijn Q aanwezig C DB: digitale loonstrook Q C Digitale stroken in electronisch dossier bij verkeerde Q medewerker C Overzicht fouten in werknemersgegevens Q C Aanmaken periodevariabelen : Runfoutboodschap: Fout Q in koppeling met TSS ziekteregistratie. <onbekend> C client educatie dient om te kunnen gaan met de nieuwe nummering van instituten (deze worden in het web onderhouden). Q Datum: Blad: 20

21 7. Wijzigingen infrastructuurmatrix De infrastructuurmatrix geeft aan welke versies van externe applicaties met de Client module / Web module samenwerken. Tussen versie 48.2 en 49 van de infrastructuurmatrix zijn voor de Client module en de Web module geen wijzigingen. Wel worden de punten genoemd welke vanaf versie / en later van belang zijn. Onderdeel Client module Microsoft office 2000 SP2 of hoger Microsoft office XP MS SQL server 2000 Microsoft office 2010 (32 bits) Microsoft office 2010 (64 bits) PDF creator PDF creator PDF creator PDF creator Status Vanaf niet ondersteund Vanaf niet ondersteund Vanaf xx niet ondersteund Vanaf 16.xx.xx gecertifieerd Vanaf 16.xx.xx gecertifieerd Vanaf ondersteund Vanaf ondersteund Vanaf ondersteund Vanaf ondersteund Let op! De volgende versies van PDF creator worden NIET ondersteund: 0.9.9, en Let op! Windows Server 2003 wordt wel door T&S, maar niet (meer) door de communicatiemodule van de belastingdienst (BAPI) ondersteund. Dit houdt in dat vanaf een Windows Server 2003 GEEN loonaangifte verstuurd kan worden. Als oplossing kan de loonaangifte vanaf een pc met een ander operating system verstuurd worden. Datum: Blad: 21

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00

Visma DBS B.V. Talent & Salaris. Release-informatie. Versie 16.25.00 Visma DBS B.V. Talent & Salaris Release-informatie Versie 16.25.00 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING

STAPPENPLAN JAARAFSLUITING STAPPENPLAN JAARAFSLUITING Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met

Nadere informatie

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10

Visma DBS Talent & Salaris Web module. Release-informatie. Versie 10.00.10 Release-informatie Versie 10.00.10 Copyright Visma DBS B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan anders

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 7.50.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 8.00.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 8.00.00 Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Systeemdocumentatie AaSalaris

Systeemdocumentatie AaSalaris Systeemdocumentatie AaSalaris AaRiverside B.V. Versie 1.90, januari 2012 1 2 Introductie AaSalaris is het software-systeem van AaRiverside voor loon- en salaris-administratie. AaSalaris is gebouwd met

Nadere informatie

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.00.00

DBS Talent Self Service Release notes Versie 5.00.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6

Inhoudsopgave. Kunnen we je ergens mee helpen? Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorwoord 6 1.0 Voordat je begint 7 1.1 Browserinstellingen 8 1.2 Beeldscherminstellingen 9 1.3 Pop-up blokkering 9 2.0 Starten met BDO Online 10 2.1 Inloggen in 12 2.2 Wijzigen

Nadere informatie

Inhoudsopgave Dr.-LogiSal...8 Welkom...9 Welkom...10 Uw computer...11 Vista en W7 en W8...12 Standaard Printer...13 Uw instellingen...14 Werking...

Inhoudsopgave Dr.-LogiSal...8 Welkom...9 Welkom...10 Uw computer...11 Vista en W7 en W8...12 Standaard Printer...13 Uw instellingen...14 Werking... Inhoudsopgave Dr.-LogiSal...8 Welkom...9 Welkom...10 Uw computer...11 Vista en W7 en W8...12 Standaard Printer...13 Uw instellingen...14 Werking...15 Filosofie...16 Dynamische gegevensstructuren...18 Bediening...19

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Personnel Manager naar People Inc.

Personnel Manager naar People Inc. Personnel Manager naar People Inc. I Personnel Manager naar People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Personnel Manager naar People Inc. 1 1.1 Personnel... Manager 1 1.2 People... Inc. 2 1.3 De upgrade...

Nadere informatie

Solution Builder. Installation & Configuration Guide

Solution Builder. Installation & Configuration Guide Solution Builder Installation & Configuration Guide 2015, Eddon Software B.V., s-hertogenbosch. Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista

Handleiding. Assistance LITE 2007 Versie 3.0. Voor Windows 2000 / XP / Vista Handleiding Assistance LITE 2007 Versie 3.0 Voor Windows 2000 / XP / Vista Assistance LITE handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011

Handleiding. EGGO Digitaal - versie januari 2011 Handleiding INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1 Introductie 4 1.1 Hoe werkt EGGO Digitaal?............................ 5 1.2 Varianten EGGO-kaart.............................. 5 2 Instructie voor docenten 7

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Stappenplan CashLonen. CashLonen. Dit stappenplan helpt Microloon Online klanten bij de overstap op CashLonen! juli 2013. CASH. U telt!

Stappenplan CashLonen. CashLonen. Dit stappenplan helpt Microloon Online klanten bij de overstap op CashLonen! juli 2013. CASH. U telt! Stappenplan CashLonen CashLonen Dit stappenplan helpt Microloon Online klanten bij de overstap op CashLonen! juli 2013 CASH. U telt! INHOUDSOPGAVE 1. STAPPENPLAN CASHLONEN.... 2 1.1 ALGEMEEN... 2 1.2 CASHLONEN

Nadere informatie

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING

Beschrijving: Dossier werkkostenregeling Versie: 1.0, 28 oktober 2013 DOSSIER WERKKOSTENREGELING DOSSIER WERKKOSTENREGELING 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Achtergrondinformatie... 4 Wat valt onder het begrip loon?... 5 De werkkostenregeling in de loonaangifte... 6 Drie methoden

Nadere informatie

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20

Inhoud. Releasenotes FirstWatch 5.20 Releasenotes FirstWatch 5.20 Versie FirstWatch 5.20 bevat nieuwe functionaliteiten en verbeteringen die zijn voortgekomen uit helpdeskvragen en suggesties van gebruikers. De onderwerpen zijn ingedeeld

Nadere informatie

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2

HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 HANDLEIDING PERSONEEL & SALARIS ONLINE2 1 INLEIDING... 1-5 2 STARTEN MET UNIT4 PERSONEEL & SALARIS ONLINE... 2-7 2.1 Inloggen... 2-7 2.2 Startscherm hoofdmenu... 2-7 2.2.1 Menubalk met de standaardkeuzen...

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Service & Call Management 7

Service & Call Management 7 Service & Call Management 7 Handleiding voor configuratie SCM, versie 7.9, NL/NL Laatst bijgewerkt juni 2011 Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden en/of openbaar worden gemaakt door middel van

Nadere informatie

Opgave Loon en Premie

Opgave Loon en Premie Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf Stichting Raad voor Arbeidsverhoudingen Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Opgave Loon en Premie Hoe draag ik premies af?

Nadere informatie

UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE 2003-2007

UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE 2003-2007 UBplus Handleiding (c) UITZEND SOFTWARE 2003-2007 I Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 UBplus 11 Hoofdstuk 2 Licentie 12 Hoofdstuk 3 Productmatrix en meegeleverde tabellen 13 Hoofdstuk 4 Systeemvereisten 14 Hoofdstuk

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding EPexpress Versie 4

Handleiding EPexpress Versie 4 Handleiding EPexpress Versie 4 Introductie EPexpress De oplossing voor het aanmaken van Externe Integratie bestanden voor de Vektis standaard GZ321 onderdeel Basis GGZ. Met EPexpress k an op laagdrempelige

Nadere informatie