Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer"

Transcriptie

1 Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van berichten, berichtjes, artikelen en publicaties die het terrein van het informatiebeheer raken. Ze zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het rapport Management of electronic records: Issues and guidelines; Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS), United Nations, New York, (blz 27-34). Als laatste is een overzicht van termen opgenomen die zijn gerelateerd aan de onderwerpen van de geregistreerde titels. Het begrip 'informatiebeheer' omvat het geheel van de informatievoorziening en het archiefbeheer. Synoniem aan 'Informatiebeheer' is het begrip 'Records management'. De berichtjes etc. zijn binnen de rubrieken gesorteerd op titel. 5 maart 2003 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: februari 2003 Copyleft Het recht van een maker van een werk om af te zien van de bescherming van zijn/haar auteursrechten en iedereen de mogelijkheid te bieden zijn/haar werk te kopiëren of te bewerken. Marijke Verstappen, Gekkenwerk of de redding van de informatievrijheid?; Afzien van auteursrechten in Informatie professional nummer 2, (blz 18-24). Pagina 1 van 26

2 0 Algemeen 5371 Bestuur VNG akkoord met financiering E-gem; Schroom om geld uit het gemeentefonds te halen is overwonnen (Bericht) Automatisering Gids van 21-feb Systeemontwikkeling Het algemeen bestuur van de VNG heeft vorige week ingestemd met de gedeeltelijke financiering van het ICTUprogrammabureau E-gem uit het gemeentefonds. Programma E-Gem van start, als de lust maar geen last wordt johan van der Waal (Bericht) Automatisering Gids van 21-feb Informatievoorziening De VIAG, de ondersteuningsorganisatie voor gemeentelijke automatisering, juicht het initiatief van E-Gem van harte toe. Maar zorg wel dat de kleine gemeenten erbij betrokken blijven. Informatiearchitectuur; Informatiebeheer Meer bureaucratie is onomkoombaar; SCP-directeur Schnabel voorziet groei ambtenarenkorps Hans Bekkers en Hans Bouwmans (Artikel) Binnenlands Bestuur van 31-jan Bureaucratie Politieke partijen die menen dat het fors minder kan met de bureaucratie rekenen zich rijk. Want die andere wens om zoveel mogelijk te weten en te verantwoorden leidt juist tot meer ambtenaren. (geen gerelateerde termen opgenomen) 5333 ' We leven in de steentijd van de informatica' Rolf Zaal (Interview) Automatisering Gids van 7-feb Informatica Over erkenning vanuit de wetenschappelijke gemeenschap heeft de Nijmeegse wiskundige Henk Barendregt, een van de winnaars van de Spinozaprijs 2002 voor zijn werk op het terrein van logisch programmeren, niet te klagen. Maar het bedrijfsleven betoont zich vooralsnog slechts matig geïnteresseerd in efficiënt en wiskundig bewezen foutloos programmeren. Gelukkig weet Henk Barendregt wat geduld is. Programmeren; Vakwetenschap. Pagina 2 van 26

3 1 Ontstaan 5369 De databank die met u meedenkt; 'Query base', dynamisch broertje van de database waakt of soldaten wel voldoende drinken Teus Molenaar (Artikel) Computable van 21-mrt Query base Generaals willen graag weten of hun aanvalskracht optimaal is. Als soldaten In de woestijn opereren, is het van belang om te controleren of ze wel genoeg drinken. Daarom bevat de veldfles van de moderne Amerikaanse soldaat een sensor die het drinkgedrag registreert. Een database kan niet overweg met dit soort gegevens; de'query base'doet zijn intrede op het strijdtoneel. Database; Relational Database Management System; SQL Financiële instellingen adopteren componentenmodel; Steeds een stap verder met het systeem Marco van der Hoeven (Artikel) Computable van 14-feb Componentmodel Dé ergernis over ict op directieniveau is de inherente inflexibiliteit van een complexe infrastructuur die zo onoverzichtelijk is dat hij moeilijk te managen valt. Door de organische groeihistorie is het in de praktijk ondoenlijk om de kluwen ict-systemen door een infrastructuur te vervangen. Unisys heefteen blauwdruk ontwikkeld voor grote integratie- en migratieprojecten die dit probleem moet omzeilen. Complexiteit; Systeemontwikkeling Opdrachtgevers bepalen zelf succes ICT-projecten Eric van Geel (Artikel) Automatisering Gids van 7-feb Projectmanagement De resultaten van ICT-projecten zullen niet verbeteren zolang de opdrachtgevers passief aan e kant blijven staan. Volgens Erik van Geel moeten zij zelfde verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van informatiesystemen. Dit gebeurt te weinig. Het komt regelmatig voor dat een opdrachtgever geen uitgewerkte businesscase heeft. Programma van eisen; Systeemontwerp; Systeemontwikkeling. 1.2 Benoeming informatiesysteem 5332 Alle gegevens op één harde schijf; Onderzoekers Microsoft beschouwen goede verwijzingsindex grootste struikelblok (Bericht) Automatisering Gids van 7-feb Persoonsgegeven ' Onderzoekers van Microsoft werken aan een techniek die mensen in staat stelt alle gegevens die zij in hun leven vergaren op een centrale plaats op te bergen. Het project draagt de toepasselijke naam MyLifeBits. Het is de realisatie van een droom die meer dan vijftig jaar oud is. Pagina 3 van 26

4 1.2 Benoeming informatiesysteem Digikluis; Privacy; Verwerking van gegevens Gebruik vooral relationele databases Gerrit Smink (Ingezonden brief) Computable van 31-jan Relationeel Database Management Systeem Het probleem is meestal niet dat relationele databases ontoereikend zijn, maar dat we te lui, eigenwijs of onkundig zijn om informatie goed te structureren en een goede relationele database te ontwerpen. Betrouwbaarheid; Consistentie; Relational Database Management System; Relationeel model Koester transacties Martijn Traas (Bericht) Computable van 31-jan Relational Database Management System De essentie van een transactie is dat deze atomair is: je kunt hem in zijn geheel doorvoeren (commit) of je kunt hem in zijn geheel terugdraaien (rollback). Het verwerken van informatie vindt allemaal plaats binnen een transactie. Betrouwbaarheid; Commit; Consistentie; Relational Database Management System; Relationeel model; Rollback; Transactie; Verwerking van gegevens Stap vooruit Han Zijlstra (Ingezonden brief) Computable van 31-jan Relationeel model Het is belangrijk om op basis van de verworvenheden van het relationele model stappen vooruit te zetten en die liggen op het terrein van uitbouw van het domeinbegrip naar complxe datastructuren, uitbouw van constraints, overerving, oplossen van het probleem van de 'nulls', outer joins. Betrouwbaarheid; Consistentie; Relational Database Management System; Relationeel model. Pagina 4 van 26

5 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 5344 ' Betrouwbaarheid telefoontaps in het geding' (Website) Website VARA, Betrouwbaarheid In de telefoongesprekken die zijn gebruikt in de rechtszaak tegen de Koerdische leider Baybasin is gemanipuleerd Mogelijk is dat gebeurd terwijl deze gesprekken digitaal waren opgeslagen in de computers van de tapkamers van de Nederlandse politie. Dat blijkt uit de Zembla-documentaire 'Afluisteren'. (geen gerelateerde termen opgenomen) Verwijzing (URL of bestandsnaam) Bericht op de website van de VARA ~ Website van de VARA ~ ' Inscriptie inzet van politieke archeologie' (Bericht) Trouw van 22-jan Authenticatie De vondst van een inscriptie uit oudtestamentische tijden roept vragen op over het politieke gehalte van de archeologie, zegt dr. Meindert Dijkstra, onderzoeker van de Universiteit van Utrecht. Archeologie; Betrouwbaarheid Kieswijzers maken kiezer niet wijzer; Virtuele orakels Ruud van Haastrecht (Artikel) Trouw van 18-jan Verkiezingen Ruim een kwart van het Nederlands electoraat zweeft zalig richting 22 januari. Pas in het stemhokje drukken ze impulsief op een knop, waarvan ze bij het verlaten van het stembureau alweer berouw hebben. Of ze zoeken virtueel inzicht. Op internet verdringen zich de Stemwijzers, Kieshulpen en andersgenaamde orakels, die stuk voor stuk beloven de dolende kiezer met vaste hand naar een bijpassende partij te zullen leiden. Democratie Tapland bij uitstek Peter Kee (Artikel) Vara TV magazine van 7-feb Zembla, donderdag 6 februari 2003, Nederland 3. 21:13-22:00 Aftappen In Nederland worden veel telefoongesprekken afgeluisterd. Volgens Zembla wordt er geknoeid met die taps: "Ik bespreek telefonisch al jaren geen belangrijke zaken meer." Authenticatie; Authenticiteit; Betrouwbaarheid; Bewijskracht; Opsporing; Strafrecht. Pagina 5 van 26

6 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid 5385 Wij vinden ons jaarverslag ook moeilijk Gijs Moes (Artikel) Trouw van 10-feb Jaarverslag Het jaarcijferseizoen is weer geopend. Deze weken presenteren bedrijven hun resultaten over Door de financiële schandalen in de Verenigde Staten is de belangstelling voor de jaarverslagen gegroeid. Probleem is dat die jaarcijfers geen duidelijke taal spreken over de toestand van de onderneming. Zonder duidelijke spelregels blijven de cijfers een brij. Betrouwbaarheid; Controleerbaarheid; Interpreteerbaarheid; Jaarrekening. Pagina 6 van 26

7 3.1 Bewaken kosten 5380 Auteursrechten in digitaal perspectief leiden tot troebele discusies mr. V.A. de Pous (Column) Automatisering Gids van 28-feb Auteursrecht Mogen bedrijven hun auteursrechten technisch beschermen? Is het nu wel of niet toegestaan beveiliging te kraken? Hoe zit het met 'file swapping' via internet? Wat zegt het recht over de positie van ISP's? Moeten die meewerken in de strijd tegen digitale piraterij en namen van abonnees verstrekken? Enig licht in de juridische duisternis. Common carrier regel; Internet Service Provider; Privacy Den Haag laat GBS aan Amsterdam; Hoofdstad ziet onderhoudskosten verdubbelen Peter Mom (Bericht) Computable van 24-jan GBA De keuze van Den Haag om na Rotterdam als tweede van de vier grote steden voor haar bevolkingsapplicatie in zee te gaan met Centric betekent een gevoelige klap voor Pinkroccade Civility. Deze firma is leverancier van het Gemeentelijk Bevolkings Systeem, dat voor Den Haag en Amsterdam was ontwikkeld. Ook Amsterdam ondervindt gevolgen van,de Haagse overstap. Nu de residentie dat maatwerksysteem vaarwel zegt, ziet de hoofdstad zijn GBS-onderhoudskosten verdubbelen. Bevolkingsregister; Gemeentelijke BasisAdministratie bevolking; Systeemontwikkeling. 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 5381 Aanpassingswet e-commerce ziet belangrijk artikel over het hoofd Martin van Dam (Artikel) Automatisering Gids van 28-feb E-commerce De aanpassingswet e-commerce, voor het gelijkstellen van elektronische en schriftelijke overeenkomsten, is in Nederland nog niet geregeld. Januari vorig jaar had de wet al in werking moeten treden. Bovendien ziet volgens mr. Martin van Dam de wetgever bij zijn inspanningen een belangrijk onderwerp over het hoofd: de derdenbescherming. Als essentieel onderdeel van het overeenkomstenrecht regelt het de bescherming van kopers en verkopers. Contract; Derdenbelang; Derdenbescherming; Overeenkomst ' Digital Rights Management kan bibliotheken als intermediair overbodig maken' (Bericht) Informatie professional, Auteursrecht Bibliotheken kunnen overbodig worden als intermediair doordat rechthebbenden met behulp van Digital Rights Management/ DRM zelf materiaal gaan uitlenen aan gebruikers. Pagina 7 van 26

8 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Intellectueel eigendom. ** 5364 Gekkenwerk of de redding van de informatievrijheid?; Afzien van auteursrechten Marijke Verstappen (Artikel) Informatie professional, [7] 2 Copyleft Copyleft - het recht van een maker van een werk om af te zien van de bescherming van zijn/haar auteursrechten en iedereen de mogelijkheid te bieden zijn/haar werk te kopiëren of te bewerken - komt voort uit de wereld van de open source-software. Het heeft zijn succes bewezen in producten die door zeer veel mensen gebruikt worden, zoals bijvoorbeeld Linux. Ondertussen wordt er - met wisselend succes - gezocht naar de mogelijkheid om voor muziek, artikelen of boeken eenzelfde systeem op te zetten. Auteursrecht; Beschikbaarheid; Digital Rights Management; Informatievrijheid; Intellectueel eigendom; Open standaard; Openbaarheid Microsoft past Passport aan voor EC; Europees onderzoek naar privacy- en databescherming loopt met een sisser af Jasper Bakker (Bericht) Computable van 7-feb Privacy Microsoft heeft de Europese Commissie toegezegd vergaande wijzigingen aan te brengen in zijn Passport-dienst. Die online identificatie- en authentificatiedienst werd door de EC kritisch bekeken in verband met privacy- en databescherming. Verwerking van gegevens Nieuwe richtlijn handhaving intellectueel eigendom overbodig mr. Victor de Pous (Artikel) Automatisering Gids van 7-feb Intellectueel eigendom Brussel heeft een ontwerprichtlijn geformuleerd om intellectuele eigendom beter te beschermen tegen inbreuk zoals namaak en piraterij. Gek eigenlijk, want veel juridische acties zijn al mogelijk op grond van bestaande wetgeving. Auteursrecht; Beeldrecht Passport-gebruikers krijgen meer grip op eigen gegevens Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 7-feb Privacy De EU heeft Microsoft zover gekregen zij n Passport-dienst aan te passen. Gebruikers moeten meer grip krijgen op de verstrekte gegevens waar het bedrijf en zijn partners hun voordeel mee kunnen doen. Gegevensverwerking. Pagina 8 van 26

9 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden 5383 Uit huis geplaatst; De ondoorzichtigheid van zbo's Maurice Swirc (Artikel) Binnenlands Bestuur van 14-feb ZBO Er is veel onduidelijkheid over de ongeveer zeshonderd zelfstandige bestuursorganen in Nederland. Maar zeker is wel dat er binnen deze ondoorzichtige instellingen al meer mensen werken dan op alle ministeries tezamen, dat ze ongeveer een vijfde van de begroting in beslag nemen en dat een directeur van zo'n black box al gauw twee keer zoveel verdient als een minister. Bestuursorgaan; Controleerbaarheid; Decentralisatie; Democratie; Toezicht; Verzelfstandiging Uitgever leest mail redactie (Bericht) NRC van 13-feb Privacy De redactie van Dagblad De Limburger en uitgever Mediagroep Limburg (MGL) zijn in conflict geraakt over het controleren van s van de redactie. Vorige week is informatie over een aanstaande reorganisatie bij De Limburger en het Limburgs Dagblad 'gelekt' aan de regionale omroep LI. Om het lek te traceren heeft directeur J. Boermann van MGL al het verkeer van de redactie laten controleren. ; Observatie. 3.3 Fysiek beheer 5363 Computer ontrafelt zelf de geheimen van broncode Richard Keijzer (Bericht) Automatisering Gids van 14-feb Broncode Mensen hebben vaak de grootste moeite om de broncode van een applicatie te doorgronden. Promovendus Joost Visser van het CWI stelt voor, om dit tijdrovende klusje voortaan geheel over te laten aan de computer. Decompileren; Software Diskette heeft zijn langste tijd gehad (Bericht) Automatisering Gids van 14-feb Diskette Dell levert sommige bweau-pc's voortaan zonder diskettestation. Andere fabrikanten stellen zich wat terughoudender op. Gegevensdrager. Pagina 9 van 26

10 3.3 Fysiek beheer 5339 Gemeenten ruiken aan open source; Nijmegen stelt voorwaarden voor open standaarden bij Peter Mom (Bericht) Computable van 7-feb Open standaard De Nijmeegse gemeenteraad heeft zich niet onmiddellijk voor open standaarden en open source programmatuur uitgesproken. Het initiatiefvoorstel van Groenlinks was aanzienlijk specifieker geformuleerd. Nadat het college van B&W grote bezwaren had geuit, is voor een algemenere strekking gekozen om de kans op succes te vergroten Open source software Microsoft heeft terecht opgemerkt dat het tijd wordt voor openheid; Windows NT is ontworpen met expliciet gedefinieerde eisen voor beveiliging Theo Kishna (Ingezonden brief) Automatisering Gids van 7-feb Open source software Het niet zozeer tijd voor een totaal nieuw ontwerp van de Microsoft-besturingssystemen, maar tijd voor openheid. Er moet een einde komen aan software waarvan de interne werking en met name de code niet zichtbaar is. FUD; Open standaard Nijmegen aan de open source; Leveranciersafhankelijkheid tegengaan Peter Mom (Bericht) Computable van 7-feb Open standaard Nijmegen wil bij haar informatisering zoveel mogelijk open standaarden en open source software gebruiken. Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft zich vorige week hiervoor uitgesproken naar aanleiding van een initiatiefvoorstel van Groenlinks. Open source software Open source: een goed begin is het halve werk; Belastingaangifte kan alleen met een Windows-pc, dat is zot! Luuk van Dijk en Arjen Kamphuis (Ingezonden brief) Automatisering Gids van 28-feb Open source software Met het programma 'Open Standaarden Open Source Software' sluit Nederland zich aan in de groeiende rij landen waarvan de overheden zich sterk maken voor het gebruik van open-source-software in de publieke sector. Dat is hoog tijd, Open standaard; Standaard. Pagina 10 van 26

11 3.3 Fysiek beheer 5356 ' Open source'-voorstel Utrecht sneuvelt Peter Mom (Bericht) Computable van 14-feb Open source software Een initiatiefvoorstel van de Groenlinks-frartie in de Utrechtse gemeenteraad om in beginsel open standaarden te gaan toepassen en open source software aan te wenden heeft het niet gehaald. Open standaard ' Programma open source mist ambitie'; Voorstel gaat GroenLinks en VIAG lang niet ver genoeg (Bericht) Automatisering Gids van 28-feb Open source software Het programmavoorstel Open Standaarden en Open Source Software, dat vorige week door de ministeries van EZ en BZK naar de Kamer is gestuurd, is volgens GroenLinks en VIAG ambitieloos en te vrijblijvend. Open standaard; Standaard Relationeel, maar zonder samenhang peter Teeuwen (Ingezonden brief) Computable van 14-feb Relationeel model It-adviseur Peter Teeuwen uit Leeuwarden stak half december met een discussiestuk het vuurtje aan onder een van de meest interessante discussies die ooit in ons blad gewoed hebben (Relationele databases: einde van een tijdperk? Computable 3 december 2002). De afgelopen weken hebben we een flink aantal reacties afgedrukt op de Discussiepagina. Op verzoek van de redactie reageerde Teeuwen op die stukken. Hij blijkt niet erg onder de indruk van de argumenten tegen zijn stellingen en vindt het vooral jammer dat niet gereageerd is op de kwestie van de samenhang van gegevens. "Dit zou wel eens het belangrijkste manco kunnen zijn van de relationele systemen", aldus de auteur. Relational Database Management System. 3.4 Integratie * 5343 Diensten uit de muur; 'Grid computing', het delen van ict-bronnen via internet, laat bedrijven efficiënter opereren Bert Dekkers (Artikel) Computable van 7-feb Verwerkingsmodel 'Grid computing' heeft niet te maken met een specifieke technologie of architectuur. Veel meer gaat het om een verwerkingsmodel dat, afhankelijk van de toepassing, verschillende verschijningsvormen kent. Een projectontwikkelaar van het Telematicainstituut schetst de relatie tussen webservices, 'peer-to-peer', Pagina 11 van 26

12 3.4 Integratie 'supercomputing', 'metacomputing' en 'grid computing'. Enterprise Application Integration; Grid computing; Grid computing; Meta computing; Meta computing; Peer to peer; Peer to peer; SOAP; Supercomputing; Supercomputing; UDDI; Webservices; Webservices Eai-gevallen pas vergelijkbaar na ordening Rijk van Vulpen (Ingezonden brief) Computable van 21-feb Enterprise Application Integration Het spectrum van eai is zeer gevarieerd. In develpon-it-serie in dit blad wordt een grote variëteit aan doelen, oplossingen en technologieën van eai genoemd. Om eai-praktijkgevalten met elkaar te kunnen vergelijken en de ervaringen te gebruiken? is het nodig om allereerst het spectrum te ordenen, anders worden appels met peren vergeleken. Volgens hem moet naar minimaal drie aspecten worden gekeken: de vorm die de integratieoplossing krijgt, de opbouw van de techniek, en het ambitieniveau waarop de integratie wordt aangepakt. Verschillen in deze dimensies zouden de grote verschillen in kosten, baten en bruikbaarheid van eai verklaren. Integratie; Systeemontwikkeling. 3.5 Documentatie * 5358 Semantische laag maakt zoeksysteem associatiever; XML-technologie Topic Maps helpt bij ontsluiting diverse diensten (Artikel) Automatisering Gids van 21-feb Topic maps Met Topic Maps kunnen organisaties hun informatie dynamisch in kaart brengen, zonder diep in hun systemen in te grijpen. Kennis is daardoor makkelijker vast te leggen, over te dragen en samen te voegen. Maar bovenal wordt zoeken daardoor een associatieve bezigheid. Documentair structuurplan; Kennismanagement; Meta informatie; Ontologie; RDF; Structuurplan informatiebeheer; Taxonomie; XML; Zoeksysteem. 3.6 Beschikbaarstellen Overheid laat het op internet afweten Marie-José Klaver (Column) NRC van 10-feb Beschikbaarheid De overheid laat het afweten op internet. Burgers die informatie of hulp zoeken worden genegeerd. Dat concluderen platform en het Electronic-highway Platform Nederland (EPN) op basis van onderzoeken naar respectievelijk de snelheid waarmee de overheid van burgers beantwoordt en de participatie van gemeentes in virtuele gemeenschappen van huizenkopers. Bereikbaarheid; Beschikbaarstellen; E-government; E-government. Pagina 12 van 26

13 3.6 Beschikbaarstellen 5376 De Belgen doen het beter, en de Finnen ook Peter Lievense (Artikel) Automatisering Gids van 28-feb E-governance 'Denkend aan Nederland zien wij de ellenlange dossiers traag stromen langs eindeloze rijen van bureaus.' De overheid slaagt er niet in haar publieke taken uit te voeren en ondermijnt daarmee haar legitimiteit. De Belgen doen het beter! Bereikbaarheid; Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; Efficiency ' De belangrijkste software bestaat nog niet' Thijs Doorenbosch (Interview) Automatisering Gids van 21-feb E-governance De overheid bereidt zich onvoldoende voor op de rol die ICT in het sociaal-maatschappelijk leven krijgt als nagenoeg iedere burger over tien jaar een snelle, goedkope internetaansluiting heeft. Bert Mulder, oudinformatieadviseur van de Tweede Kamer, uit zijn zorg hierover en richtte de Informatiewerkplaats op. Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; E-government Digitale overheid laat het afweten (Bericht) Binnenlands Bestuur van 14-feb Bereikbaarheid Meer dan de helft van de gemeenten reageert niet op verzoeken om informatie, zo blijkt uit onderzoek van Adviesoverheid.nl. Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; E-government E-government moet! Ja maar... (Artikel) Automatisering Gids van 28-feb E-government De meeste ICT-coördinatoren weten goed wat ze willen, maar worstelen vooral met de interne organisatie. Ook bestaat de indruk dat ieder voor zich het wiel aan het uitvinden is. Dit bleek tijdens een symposium over de elektronische overheid. Bereikbaarheid; Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen. Pagina 13 van 26

14 3.6 Beschikbaarstellen 5342 Gemeentesites slecht toegankelijk; Beperkts aantal sites voldoet aan subsidievoorwaarden Peter Mom (Bericht) Computable van 7-feb Website Gemeenten slagen er moeizaam in hun websites goed bruikbaar te maken voor gehandicapten. Vrijwel alle gemeenten, 431 van de 489, hebben van het ministerie van Binnenlandse Zaken 25 duizend gulden ontvangen voor opname van een produrtencatalogus in hun website. Slechts weinige voldoen aan de subsidievoorwaarde betreffende toegankelijkheid. Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen; Productencatalogus; Toegankelijkheid Groot deel overheid neemt internet nog steeds niet serieus (Bericht) Automatisering Gids. Beschikbaarheid De overheid onderschat nog steeds de verplichtingen die het bezit van een website schept. Dat concludeert Advies Overheid.nl uitzijn jaarlijkse onderzoek naar de toestand van e-govemment. Beschikbaarstellen; E-government; Internet ICT als regentenverdelger Stafan van Mierlo (Artikel) Automatisering Gids van 21-feb Dualisme Enkele tientallen over Nederland verspreide raadsleden hebben internet ontdekt als nuttig gereedschap bij het vervullen van hun taak. Op welke problemen stuit een digitaal raadslid? Bereikbaarheid; Beschikbaarheid; E-government; ICT De kunst van het vinden; Vooronderzoek naar mogelijkheden tot het verbeteren van de vindbaarheid van (rijks)overheidsinformatie Arre Zuurmond en Kristel Lammers- (Rapport) ZENC, Den Haag, April 2002 Vindbaarheid Een van de mogelijkheden om transparantie en toegankelijkheid van overheidsinformatie te vergroten is vindbaarheid. De afgelopen 5 jaar hebben o.a. ambtenaren, wetenschappers, politici, adviseurs zich over het thema van de toegankelijkheid van overheidsinformatie gebogen. Uit commissie- en onderzoeksrapporten blijkt dat er nogal wat schort aan de toegankelijkheid van overheidsdocumenten. Klopt dat ook? Is het echt zo slecht gesteld met de toegankelijkheid? En zo ja, hoe kan dat dan worden verbeterd? Overheidsdocumenten worden op dit moment elektronisch via ontsloten. Voor Overheid.nl is het interessant om te weten hoe de toegankelijkheid van overheidsdocumenten kan worden verbeterd. Probleemstelling De doelstelling van het onderzoek luidt als volgt: het vinden van voorbeelden en ervaringen Pagina 14 van 26

15 3.6 Beschikbaarstellen op het terrein van vindbaarheid. Vragen: - Wat verstaan we in Nederland onder vindbaarheid en welke aspecten van vindbaarheid kunnen worden onderscheiden? - Zijn er overheidsorganisaties in binnen- en buitenland die met dit vraagstuk bezig zijn? - Voor welke oplossingsrichtingen hebben deze overheidsorganisaties gekozen, met andere woorden hoe stellen zij overheidsinformatie op een gestructureerde manier beschikbaar? Beschikbaarheid; Geordende staat; Toegankelijke staat; Toegankelijkheid. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Overheid.nl ~ ZENC ~ Nederlands e-government behoort tot middenmoot in EU; Internetdichthid is met 98 procent relatief hoog, binnen e-dienstverlening evenveel aandacht voor burgers en bedrijven (Bericht) Automatisering Gids van 7-feb E-government De Nederlandse overheid steeg de afgelopen anderhalf jaar van een vijftiende naar een elfde plaats op het gebied, van e-government. De verbetering van de onlinedienstverlening bleef echter achter bij die in veel andere Europese landen. Bereikbaarheid; Beschikbaarheid; E-dienstverlening Overheid bouwt e-government op drijfzand Thijs Doorenbosch (Interview) Automatisering Gids van 31-jan E-government De overheid zet vaart achter de ontwikkeling van elektronische dienstverlening. Echter, de noodzakelijke kennis over de betrouwbaarheid en integriteit van internet ontbreekt. Om de elektronische dienstverlening uit te breiden, zou meer gebruikgemaakt kunnen worden van een scala aan sensoren die zich al op en rond auto-en vaarwegen bevinden, stelt Wim Vree bij zijn intreerede als hoogleraar ICT aan de TUDelft. Hij is tevens senior beleidsadviseur bij Rijkswaterstaat. Betrouwbaarheid; E-dienstverlening; Integriteit van informatie Tonie, waar ben je geweest?; Internetdagboeken Bas den Hond (Artikel) Trouw van 30-jan Weblog Politici ontdekten in de afgelopen verkiezingscampagne de mogelijkheden van een 'weblog', een openbaar dagboek op internet. Steeds meer mensen houden zo'n kladblok bij. Maar juist nu iedereen een weblog begint, houdt Tonie Ringelestein ermee op. Hij was een van de eerste en beste 'bloggers'. Pagina 15 van 26

16 3.6 Beschikbaarstellen Dagboek; Egodocument. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Weblog van Gerrit Zalm ~ Weblog van Samuel Pepys ~ Weblog van Tonie Ringelestein ~ Vijftig gemeenten denken aan invoering 'gratis' loket (Bericht) Automatisering Gids van 28-feb E-government Een vijftigtal gemeenten heeft verregaande belangstelling voor hetweb-intake-systeem (WIS) dat Dordrecht heeft ontwikkeld. Bereikbaarheid; Beschikbaarheid; Beschikbaarstellen Wegwijs in overheidsinformatie Roy Frijters (Bericht) Gemeente Amersfoort, Amersfoort, Toegankelijkheid Gemeenten zijn voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden waar zij de burger mee dienen. Veelal zijn deze mogelijkheden gebaseerd op het aanbod van de gemeente en zijn de oplossingen zeer specifiek gericht op één informatiesoort of dienst. De burger heeft door de opkomst van het Internet de mogelijkheid tot directere interactie met de informatie die de gemeente in huis heeft. Echter zijn er weinig of geen hulpmiddelen om de burger toegang te verschaffen tot deze informatie. Dit onderzoek biedt op basis van de vraagkant van de (Amersfoortse) burger een handreiking voor de gemeente om bewuste keuzen te maken in beleid en haar verder te helpen in de volwassenheid op het Internet. De vraagkant is door praktisch onderzoek in kaart gebracht en vormt het fundament voor het aanreiken en ontwikkelen van oplossingen. Informatie van de gemeente is (nog) niet ingesteld op de vraag- en persoonsgerichtheid die gewenst is. Ook de technische middelen voor het vindbaar maken van informatie voor de burger, zoals metadata, zijn geboren uit het procesgerichte gedachtegoed. Eisen aan de oplossingen die de kloof tussen burger en informatie moet dichten, kunnen de gemeente dichterbij innovatie van haar dienstverlening brengen. Access; AGLS; Dublin Core; GILS; Meta informatie; Metadata; Overheidsinformatie; Standaard; Vindbaarheid; Vraaggericht; XML; Zoeken. Verwijzing (URL of bestandsnaam) Overzicht publicaties ~ Scriptie op de site van ZENC ~ RFrijters ZENC ~ Pagina 16 van 26

17 3.7 Beveiliging 5386 Aan de ketting Herbert Blankesteijn (Column) Intermediair van 20-feb Beveiligen Veel voorkomende diefstal en verlies van PDA's en portable pc's maakt beveiliging een actuele kwestie. Diefstal; Verstoring; Wachtwoord Aanbieders vormen front tegen virussen; Beheer (Artikel) Automatisering Gids van 31-jan Beveiligen Aanbieders van beveiligingsproducten als virusscanners, firewalls, intrusion detection en netwerkbeveiliging, komen met geïntegreerde en multiplatform totaaloplossingen. Beveiligen; Virus; Worm Backup-procedrues schieten vaak te kort; Veel bedrijven kunnen herstel na crash niet garanderen (Bericht) Automatisering Gids van 21-feb Backup Hoewel van de meeste servers regelmatig back-ups gemaakt worden, is het gevoel van zekerheid dat bedrijven hebben over het veiligstellen van hun gegevens, in veel gevallen vals. Beveiligen; Digitale duurzaamheid; Herstel; Recovery; Verstoring Hoe 376 bytes internet blijven bedreigen Freek Blankena (Bericht) Automatisering Gids van 31-jan Worm SQK Slammer deed snel van zich spreken. De schade van de internetworm bleef beperkt, maar hij kon wel eens de voorbode zijn van verwoestender aanvallen. Beveiligen; Verstoring; Virus Overheid sms't burgers over computervirussen (Bericht) Volkskrant van 11-feb Beveiligen Burgers en kleine bedrijven kunnen zich vanaf deze week via of sms (tekstbericht voor gsm) laten waarschuwen voor nieuwe computervirussen en ander digitaal vandalisme. Pagina 17 van 26

18 3.7 Beveiliging ; GSM; SMS; Verstoring; Virus Slimme virussen komen eraan Christiaan Jongeneel (Bericht) Volkskrant van 18-feb Virus Voor computervirussen was 2002 een mager jaar, maar dat zou in 2003 weleens anders kunnen worden. Nieuwe technieken dienen zich aan: virussen die zwakheden in programma's uitbuiten en de beveiliging omzeilen. Beveiligen; Verstoring Het staartje van Slammer; Zwakheden in sftware zullen dit jaar nog voor veel meer ellende zorgen Sytse van der Schaaf (Bericht) Computable van 7-feb Verstoring Het aantal gedocumenteerde gaten in software systemen is het afgelopen jaar spectaculair gegroeid. Deze informatie vormt een dankbare bron voor schrijvers van virussen wormen en ander ongedierte dat op internet wordt losgelaten. Patches zijn meestal op tijd voorhanden maar installatie daarvan duurt in de praktijk veel langer. Beveiligen; Virus; Workflow. Pagina 18 van 26

19 De rubrieken 0 Algemeen Engelse term: <geen> 1 Ontstaan Ontstaan en identificatie Engelse term: Creation and identification 1.1 Definitie Definitie van het begrip archiefbescheiden, de toepassing en reikwijdte daarvan. Engelse term: Defining electronic records 1.2 Benoeming informatiesysteem Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) opgemaakt etc. worden. Engelse term: Identifying electronic records systems 1.3 Benoemen bestanddeel Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk,object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. Engelse term: Identifying electronic records 2 Waarderen Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming van de archiefbescheiden. Engelse term: Appraisal 2.1 Bepalen van de waarde Het vaststellen van de waarde van gegevens in een bepaalde context. Engelse term: Appraising 2.2 Bepalen van de bewaartermijnen Het vaststellen van de bewaartermijnen ten behoeve van overbrenging of vernietiging. Engelse term: Scheduling 2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). Engelse term: Assuring legality 3 Gebruik, afstemming en toezicht Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, burgers, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats. Engelse term: Control and use Pagina 19 van 26

20 3.1 Bewaken kosten Bewaken van de kosten die beheershandelingenmet zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. Engelse term: Controlling costs 3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar of houder. Ook bepaling herkomst. Engelse term: Assigning responsability 3.3 Fysiek beheer Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. Engelse term: Storing 3.4 Integratie Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling. Engelse term: Integrating access 3.5 Documentatie Beschrijving van gegevens en systemen (meta-gegevens). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. Engelse term: Documenting 3.6 Beschikbaarstellen Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. Engelse term: Providing for use 3.7 Beveiliging Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Engelse term: Assuring security 4 Overdragen (of vernietigen) Selectie en vernietiging van de informatie volgens de selectielijst die is vastgesteld in de waarderingsfase. Tevens overbrenging naar de archiefbewaarplaats. Engelse term: Disposition 4.1 Duurzaamheid Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. Engelse term: Preserving media 4.2 Bewaren context Bewaren van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie. Engelse term: Preserving functionality Pagina 20 van 26

Beginselen van behoorlijk ICTgebruik. Prof. mr. H. Franken Universiteit Leiden

Beginselen van behoorlijk ICTgebruik. Prof. mr. H. Franken Universiteit Leiden Beginselen van behoorlijk ICTgebruik Prof. mr. H. Franken Universiteit Leiden Behoorlijk gebruik van ICT gericht op vertrouwen - particulier dataverkeer; - e-commerce; - e-governance vermijden / voorkomen

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 12 oktober 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: september 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen'

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

Veilig samenwerken met de supply-chain

Veilig samenwerken met de supply-chain Veilig samenwerken met de supply-chain TSCP RIG bijeenkomst Rotterdam, 18 mei 2011 mr. Patrick Paling RE Senior Manager KPMG Advisory N.V. TSCP We toetsen als gespecialiseerde auditor of de centrale TSCP-beveiligingsinfrastructuur

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: Gegevens zijn geregistreerd in de maand: De artikelen zijn gerubriceerd op basis van de lifecycle of documents uit het

Nadere informatie

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond

Besluit Informatiebeheer van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling DCMR Milieudienst Rijnmond: Gelezen het voorstel van de secretaris; Gelet op artikel 4 van de Arehiefverordening gemeenschappelijke regeling DCMR

Nadere informatie

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden

Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Handreiking Strategisch Informatie Overleg Decentrale Overheden Wijziging Archiefbesluit 1-1-2013. Aanleiding: - moet aansluiten bij de informatiehuishouding Selectie van archiefbescheiden van een digitaal

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet

Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet Beveiligingsbeleid Stichting Kennisnet AAN VAN Jerry van de Leur (Security Officer) DATUM ONDERWERP Disclaimer: Kennisnet geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek

Nadere informatie

Doel van de opleiding informatieveiligheid

Doel van de opleiding informatieveiligheid Doel van de opleiding informatieveiligheid Het netwerk voor elektronische uitwisseling van persoonsgegevens tussen de diverse instellingen van de sociale zekerheid, dat door de Kruispuntbank wordt beheerd,

Nadere informatie

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt

De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt Memorie van toelichting Algemeen De Archiefwet 1995 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders zorg draagt voor de archiefbescheiden die een gemeente ontvangt en creëert vanwege haar taken

Nadere informatie

Vragen: auteursrecht

Vragen: auteursrecht Vragen: auteursrecht Vraag in je groepje eens rond: van welke muziekcd s hebben jullie illegale versies? Zoek informatie over de Free Software Foundation. Bedenk een slogan om het illegaal kopiëren te

Nadere informatie

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is!

een besparing van 20% tot 65% in veel gevallen mogelijk is! Heeft u wèl inzicht in de ICT kosten? De laatste jaren vragen organisaties zich steeds vaker af waarom ICT toch altijd duurder uitvalt dan gedacht, en wat men daar als organisatie aan kan doen. Daarom

Nadere informatie

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg).

Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats en het beheer van de documenten (Besluit informatiebeheer RUD Zuid-Limburg). HET DAGELIJKS BESTUUR VAN DE RUD ZUID-LIMBURG Gelet op artikel 8 van de Archiefverordening RUD Zuid-Limburg BESLUIT: Vast te stellen de navolgende: Voorschriften betreffende het beheer van de archiefbewaarplaats

Nadere informatie

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

STAATSCOURANT december Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2422 248 22 22december 2008 Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10

Nadere informatie

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet.

Het doel van Instructie.nu is om gratis instructies online te zetten zodat iedereen deze kan gebruiken om te leren hoe iets moet. Gebruiksvoorwaarden. 1: Algemeen 2: Voorwaarden bij het bezoeken van deze website 3: Ingezonden instructies 4: Verantwoordelijkheid 5: Cookies & privacy 6: Juistheid van de instructies 7: Voorwaarden bij

Nadere informatie

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer)

MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) MINISTERIELE BESCHIKKING MET ALGEMENE WERKING van de ter uitvoering van artikel 6 van het Archiefbesluit 1 (Beschikking digitaal beheer) Overwegende: De Minister van Constitutionele en Binnenlandse Zaken,

Nadere informatie

Besluit Algemeen bestuur

Besluit Algemeen bestuur Besluit Algemeen bestuur 07-07-2014 Archiefverordening Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 2014 Opsteller Wytse Kelder Aantal pagina s 6 Behandelend gremium Algemeen bestuur Datum overleg 07-07-2014

Nadere informatie

Ieder document direct beschikbaar

Ieder document direct beschikbaar Slide 1 Ieder document direct beschikbaar 4 februari 2016 1 Slide 2 Over Expansion Implementatiespecialist op gebied van digitale documentverwerking en archivering Verantwoordelijk voor volledig implementatietraject

Nadere informatie

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen

Hyarchis.Net MKB. Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers. Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Hyarchis.Net MKB Hyarchis.Net MKB voor efficiënte ondernemers Stroomlijn al uw digitale- en papierstromen Heeft uw bedrijf door alle uitpuilende archiefkasten soms meer weg van een papieropslag? Kunt u

Nadere informatie

Het veilig delen van informatie in de zorg

Het veilig delen van informatie in de zorg Het veilig delen van informatie in de zorg Presentatie Duurzaam informatiestelsel voor de zorg 26 juni 2017 Loek Hassing Edwin van Leeuwen Loek.hassing@oracle.com Mob +31 6 55248998 1 Topic: Het veilig

Nadere informatie

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen

Regeling Archiefbeheer College bouw ziekenhuisvoorzieningen Het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, gelet op artikel 14 van het Archiefbesluit 1995; Besluit: Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Bouwcollege: het College bouw ziekenhuisvoorzieningen;

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening;

Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN DE ARCHIEFBEWAARPLAATS,

Nadere informatie

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling

Leerjaar 1/2 ICT-Academie. Niveau 4. Applicatie ontwikkeling Databases SQL Leerjaar 1/2 ICT-Academie Niveau 4 Applicatie ontwikkeling Auteur: R. Meijerink Datum: Januari 2013 0. Inleiding Databases / SQL In deze lessen wordt je geleerd databases te bouwen in SQL-code.

Nadere informatie

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling]

Model-regeling Archiefbeheer/Documentaire Informatievoorziening. RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] RAAMREGELING ARCHIEFBEHEER/ DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING [naam instelling] PAZU Werkgroep Beheersregels Page 1 29-10-2002 INDELING Art. nrs. Blz. Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 3/5 Hoofdstuk II

Nadere informatie

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer

Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer Overzicht artikelen en publicaties over informatiebeheer De lijst is aangemaakt op: 13 augustus 2002 Gegevens zijn geregistreerd in de maand: juli 2002 Dit overzicht bevat titels en 'samenvattingen' van

Nadere informatie

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht

artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995 en artikel 36 van de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht Archiefverordening RUD Utrecht 2014 Het algemeen bestuur van de RUD Utrecht gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van RUD Utrecht Gelet op: artikel 40, eerste en tweede lid van de Archiefwet 1995

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Programmadirectie Dienstverlening Regeldruk en Informatiebeleid Afdeling

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Werkplekbeveiliging in de praktijk

Werkplekbeveiliging in de praktijk Werkplekbeveiliging in de praktijk M.E.M. Spruit Geautomatiseerde werkplekken vormen een belangrijke schakel in de informatievoorziening van organisaties. Toch wordt aan de beveiliging van werkplekken

Nadere informatie

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten:

Hoofdstuk I. Hoofdstuk II. Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: Burgemeester en Wethouders van Ferwerderadiel; gelet op artikel 7 van de Archiefverordening; besluiten: vast te stellen de navolgende: Hoofdstuk I Algemene bepalingen VOORSCHRIFTEN BETREFFENDE HET BEHEER

Nadere informatie

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG

Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH DEN HAAG Post Bits of Freedom Bank 55 47 06 512 M +31 613380036 Postbus 10746 KvK 34 12 12 86 E ton.siedsma@bof.nl 1001 ES Amsterdam W https://www.bof.nl Ivo Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Postbus

Nadere informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie

Documentair StructuurPlan. Een handleiding naar informatie over informatie Documentair StructuurPlan Een handleiding naar informatie over informatie Handleiding en model Documentair StructuurPlan Inhoudsopgave Inleiding...3 De onderdelen van een Documentair StructuurPlan...5

Nadere informatie

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder: Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord; AGP 15 Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 19 oktober 2011; Gelet op artikel 30, eerste lid en 32 van de Archiefwet, alsmede artikel

Nadere informatie

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers?

Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? Notitie Inrichting archiefbeheer en informatievoorziening bij de RUDs Welke afspraken te maken tussen de RUD en de deelnemers? RUD-werkgroep LOPAI, 10 september 2012 Wat gaat er veranderen? Met ingang

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag sorganisatie Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis'

Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' Eerste uitwerking strategisch thema 'Betrouwbare digitale informatie is de basis' versie 30 augustus 2013 De beschikbaarheid van betrouwbare digitale overheidsinformatie is de basis voor het goed kunnen

Nadere informatie

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers.

Artikel 4 De directeur van de beheerseenheid kan de uitvoering van de bepalingen van dit besluit mandateren aan één of meer medewerkers. 4C. BESLUIT INFORMATIEBEHEER REGIO TWENTE - besluit dagelijks bestuur van 20 maart 1998 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Dit besluit verstaat onder: a. documenten de in de wet in artikel 1, onder

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk 2016Z05065 Datum Betreft Beantwoording

Nadere informatie

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016

Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 Privacybeleid Proposall - Versie 19 september 2016 1. Algemeen Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Proposall met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG

INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG INTRANET SUITE: SOCIAL INTRANET IN ÉÉN DAG Een sociaal intranet met unieke, aanvullende portals Uw medewerkers zijn van grote waarde om de doelstellingen van uw organisatie te behalen. Een effectieve interne

Nadere informatie

ICT en de digitale handtekening. Door Peter Stolk

ICT en de digitale handtekening. Door Peter Stolk ICT en de digitale handtekening Door Peter Stolk Onderwerpen Elektronisch aanleveren van akten Issues bij de start Aanbieders van akten Hoe krijgen we ze zover? Demonstratie Welke technieken hebben we

Nadere informatie

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009

De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 De FAS (Federal Authentication Service) Peter Strick SmartCities IDM workshop 07/05/2009 Fedict 2009. All rights reserved Agenda Beschrijving van de FAS Authenticatie Veiligheidsniveaus voor authenticatie

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV

Het Sebyde aanbod. Secure By Design. AUG 2012 Sebyde BV Het Sebyde aanbod Secure By Design AUG 2012 Sebyde BV Wat bieden wij aan? 1. Web Applicatie Security Audit 2. Secure Development 3. Security Awareness Training 4. Security Quick Scan 1. Web Applicatie

Nadere informatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie Kennisbank van Alletha Elementair voor uw organisatie Brochure: Kennisbank Versie: 2 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Reach en de mogelijkheden die het biedt voor uw organisatie.

Nadere informatie

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET

onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET onderzoek en privacy WAT ZEGT DE WET masterclass research data management Maastricht 4 april 2014 presentatie van vandaag uitleg begrippenkader - privacy - juridisch huidige en toekomstige wet- en regelgeving

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

Software en continuïteit

Software en continuïteit Software en continuïteit Jaarvergadering Orde van Advocaten 25 september 2009 Presentatie van de Vereniging Informaticarecht Advocaten (VIRA) Polo G. van der Putt, voorzitter VIRA Agenda VIRA Wat is (de

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011

GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 GEBRUIKERSOVEREENKOMST Versie 2.0 1 december 2011 Door het downloaden, installeren en/of gebruik van de Reisplanner Xtra Software of een deel daarvan, gaat Gebruiker akkoord met alle onderstaande voorwaarden

Nadere informatie

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces

Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Stadsarchief Zo vroeg mogelijk in het proces Anje van der Lek Wat gaan we doen? Vanuit mijn perspectief: (overheid, archiefwet) Het e-depot Tenant architectuur Vanuit jullie perspectief: (particuliere

Nadere informatie

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen

Programma Digitaal Werken. Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Programma Digitaal Werken Introductie Programma Digitaal Werken (procesgericht werken) Arvid Janssen Hybride wereld Programma Digitaal Werken 2 Waar vind ik de juiste informatie? Centraal probleem Persoonlijke

Nadere informatie

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit

Whitepaper. Cloud Computing. Computication BV 2013. Alleen naar cloud bij gewenste flexibiliteit Whitepaper Cloud Computing 1 Computication BV 2013 Nu we op de toppen van de hypecyclus van cloud computing zijn beland, lijkt iedereen te denken dat deze vorm van automatisering zaligmakend is. Het is

Nadere informatie

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis

TARA. of een open architectuur voor archieven. een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA of een open architectuur voor archieven een verkenning door Karin van der Heiden en Ivo Zandhuis TARA Toegankelijke Archieven Referentie Architectuur toegankelijke archieven wat wil uw baas? profileren

Nadere informatie

Adobe s positionering op document beveiliging

Adobe s positionering op document beveiliging Adobe s positionering op document beveiliging Colin van Oosterhout Business Development Manager 1 Beveiliging: een funndamentele eis voor electronische documenten Electronische processen moeten gelijk

Nadere informatie

Intellectuele Rechten

Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten Intellectuele Rechten vermogensrechten op niet-tastbare objecten verzamelbegrip voor... wettelijk kader op EU en nationaal niveau ALGEMEEN www.vlao.be/images_sub/pdf/innovatie/ ie_praktijk.pdf

Nadere informatie

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer

Wetgeving Regeling/Model Kwaliteitscriteria Oordeel gemeenteraad. archiefzorg. Medegedeeld aan GS. Informatiebeheer tbv archiefbeheer Publieke verantwoording gemeentelijke archiefzorg en -beheer Wetgeving /Model Kwaliteitscriteria Oordeel art. 30 art. 32 Algemene wet bestuursrecht titel 10.1. Gemeentewet art. 160-169 Burgerlijk Wetboek

Nadere informatie

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015

De Meldplicht Datalekken. mr. N. Falot 8 oktober 2015 De Meldplicht Datalekken mr. N. Falot 8 oktober 2015 Over Considerati Wij zijn het leidend juridisch adviesbureau gespecialiseerd in Privacy, ICT recht en Beleidsvraagstukken Uitgebreide ervaring met privacy

Nadere informatie

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting

Verbinden. Bestuurlijke Samenvatting Verbinden Bestuurlijke Samenvatting Verbinding Burgers en bedrijven verwachten dat de overheid er voor hen is in plaats van andersom. Ze willen samenhangende en begrijpelijke communicatie van de overheid

Nadere informatie

Metadata, informatiestromen

Metadata, informatiestromen Metadata, informatiestromen Wat doet informatie- en archiefmanagement? Vastleggen/verwerven Opslaan Ordenen Beschrijven Selecteren Verwijderen Bewaren Beschikbaarstellen van informatie. Gedocumenteerd,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING Laatste wijziging: 30-06-2016 Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING... 1 ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 HOSTING... 3 ARTIKEL 3 WEBDESIGN

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair?

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair? 1 Introductie Wat is een blog? Nu je dit boek in je handen hebt neem ik aan dat je al eens van WordPress gehoord hebt. WordPress is een CMS dat staat voor Content Management System dat oorspronkelijk gemaakt

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH

PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH PRIVACYVERKLARING DUISENBURGH Duisenburgh respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens

Nadere informatie

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff

Vergadering: Algemeen bestuur. Datum: 7 juli 2015. Agendapunt: 5. Rapporteur. A. J. Borgdorff Vergadering: Algemeen bestuur Datum: 7 juli 215 Agendapunt: 5 Rapporteur A. J. Borgdorff Onderwerp: Zorg en beheer archief Voorstel/Besluit: 1. de archiefverordening vast te stellen. Toelichting In hoofdstuk

Nadere informatie

Beveiliging en bescherming privacy

Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Beveiliging en bescherming privacy Duobus B.V. Nieuwe Boteringestraat 82a 9712PR Groningen E info@duobus.nl I www.duobus.nl September 2014 2 Voorwoord Als organisatie

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl Team IE & ICT www.dehaanlaw.nl De Haan team intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht Intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht zijn verwante rechtsgebieden met een heel

Nadere informatie

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017

Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Gemeenteblad nr. 348, 5 januari 2017 Besluit informatiebeheer Peelgemeenten 2017 Het Dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Peelgemeenten, Gelet op: Artikel 6 van de Archiefverordening 2017; Overwegende

Nadere informatie

Beveiligen van PDF documenten (deel 3)

Beveiligen van PDF documenten (deel 3) Beveiligen van PDF documenten (deel 3) Colin van Oosterhout Business development manager Acrobat Adobe Systems Benelux Redactie en documenten onderzoeken Nieuw in Acrobat 8 professional Redaction Blijvend

Nadere informatie

INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING

INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING INVENTARISATIEFORMULIER CYBER VERZEKERING A - Algemeen 1. Naam bedrijf :. 2. Datum oprichting :. 3. Contactpersoon :. 4. Hoofdadres :. 5. Postcode/plaats :. 6. Telefoon :. 7. Webadres :. 8. Bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Besluit van Provinciale Staten

Besluit van Provinciale Staten Besluit van Provinciale Staten Vergaderdatum Januari 2015 Nummer 6772 Onderwerp Vaststelling van de Archiefverordening Provincie Zuid- Holland 2014 1 Besluit Provinciale Staten van Zuid-Holland, Gelet

Nadere informatie

Afspraken zijn de essentie

Afspraken zijn de essentie Forum Standaardisatie Afspraken zijn de essentie De rol van standaardisatie bij het realiseren van interoperabiliteit Peter Waters Hoofd Bureau Forum Standaardisatie Versterking Interbestuurlijke samenwerking

Nadere informatie

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl

Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community. - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Typo3 Usergroep bijeenkomst Skillsontwikkeling in Typo3 community - Luuk Roovers - www.vicus.nl info@vicus.nl Agenda Even voorstellen Vicus ebusiness Solutions Geluiden uit de markt Belangrijke verschillen

Nadere informatie

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal

Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal Tool voor certificering instrumenten voor verantwoord digitaal werken Jan Beens (Regionaal Archief Nijmegen) Geert-Jan van Bussel (Van Bussel Document Services) Introductie De elementen zijn afkomstig

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Voor het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID gelden de volgende gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van MIJN POSITIEVE GEZONDHEID is alleen mogelijk indien u met deze gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluit Informatiebeheer Valkenswaard 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard gelet op artikel 7 van de Archiefverordening 2006 Besluiten vast te stellen de navolgende: Voorschriften

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV

PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV PRIVACYREGLEMENT PUBLIEKE XS-KEYS behorend bij XS-Key Systeem van Secure Logistics BV Artikel 1. Definities In dit privacy reglement worden de volgende niet-standaard definities gebruikt: 1.1 XS-Key De

Nadere informatie

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Informatiemanagement Examennummer: 62017 Datum: 8 december 2012 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 20 meerkeuzevragen (maximaal 40 punten)

Nadere informatie

Archiveren. Digitaal vertaald. Han Pieterse han.pieterse@networq24.com 31-5-2007 1

Archiveren. Digitaal vertaald. Han Pieterse han.pieterse@networq24.com 31-5-2007 1 Archiveren Digitaal vertaald Han Pieterse han.pieterse@networq24.com 31-5-2007 1 Nieuwe wetgeving en oude gewoontes Archiefwet voor overheidsinstellingen, Wet elektronisch bestuurlijk verkeer is van kracht,

Nadere informatie

Cotask en Open Source Software. Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik

Cotask en Open Source Software. Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik Cotask en Open Source Software Ruud ziet (nog) niets in Open Source geloof ik Wat gaan we doen? Inleidende presentatie 30 min Vragen 10 min Demonstratie 30 min Linux Client Linux Server Samenwerking met

Nadere informatie

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen.

In deze handreiking is aangegeven hoe om te gaan met de archivering van digitale ruimtelijke plannen. HANDREIKING Onderwerp Archiveren digitale ruimtelijke plannen Aan Gebruikers RO Standaarden Van Geonovum, Monique van Scherpenzeel Datum 3 februari 2010 Status publiek In deze handreiking is aangegeven

Nadere informatie

Stappenplan digitaal archiefbeheer

Stappenplan digitaal archiefbeheer Stappenplan digitaal archiefbeheer Vooraf Dit stappenplan behandelt een deelprobleem voor het archiefbeheer. Het gaat alleen om een inventarisatie van de digitale archieven die uw instelling beheert. Voor

Nadere informatie

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden

Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden Regelgeving Archiefbeheer Universiteit Leiden ex artikel 14 van het Archiefbesluit 1995 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Hoofdstuk 2: Het archiefbeheer in de dynamische fase Hoofdstuk 3: Het archiefbeheer

Nadere informatie

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee

Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee alyph- v noordzeekanaalgebied AB-vergadering: 09-01-2013 DB-vergadering: Agendapunt: 10 Onderwerp: Archiefverordening Omgevingsdienst Portefeuillehouder: nvt Openbaar: ii ja / nee Bijlagen: 1 Samenvatting:

Nadere informatie

De aangeboden diensten zijn toegankelijk via verschillende kanalen. 1. Via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.sociale-zekerheid.

De aangeboden diensten zijn toegankelijk via verschillende kanalen. 1. Via de portaalsite van de sociale zekerheid (www.sociale-zekerheid. 24 september 2014 Gebruikersreglement voor de toegang en het gebruik van het informatiesysteem van de federale overheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid door burgers en hun lasthebbers

Nadere informatie

Privacy Verklaring versie 01-10-2015

Privacy Verklaring versie 01-10-2015 Privacy Verklaring versie 01-10-2015 1. Algemene bepalingen inzake gegevensverwerking 1.1. Met gegevensverwerking wordt het verzamelen, vastleggen, arrangeren, bewaren, wijzigen, openbaar maken, overleggen,

Nadere informatie

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015

Archiefverordening GGD Hart voor Brabant Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 f AB 20150112-5.4-1 Hart voor Brabant Gezondheid telt! Archiefverordening GGD Hart voor Brabant 2015 Het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant, gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van

Nadere informatie

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl

Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht. Hier komt tekst. komt ook tekst 22-1-2014. Utrecht.nl Slotbijeenkomst Pilot E-depot Utrecht Hier komt tekst Digitaal erfgoed Metagegevens & Hier 22-1-2015 Architectuur komt ook tekst 22-1-2014 Bert van Kooten Kennis- en Kwaliteitscentrum Documentaire informatie

Nadere informatie

Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy.

Patiënt Intelligence Panel Limited (wij, ons of onze) is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Patiënt Intelligence Panel Limited, Privacy Policy 1 Inleiding Patiënt Intelligence Panel Limited ("wij", "ons" of "onze") is toegewijd aan het beschermen en respecteren van uw privacy. Dit privacy-beleid

Nadere informatie