Adviesrapport accreditatie. HBO Master Engineering deeltijd. Hogeschool Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adviesrapport accreditatie. HBO Master Engineering deeltijd. Hogeschool Utrecht"

Transcriptie

1 Adviesrapport accreditatie HBO Master Engineering deeltijd Hogeschool Utrecht

2

3 Lange Voorhout ED Den Haag T (070) F (070) I E Adviesrapport accreditatie HBO Master Engineering deeltijd Hogeschool Utrecht CROHO nr Hobéon Certificering BV Datum 02 december 2010 Auditteam R.J.M. van der Hoorn, MBA voorzitter prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten, deskundige ing. B.P. Kimpel, deskundige ing. B. Huisman, student Secretaris drs. R.F.H.M. Stapert

4

5 INHOUDSOPGAVE 1. MANAGEMENT SAMENVATTING Integraal advies Algemene gegevens Beoordelingskader Samenstelling auditteam Samenvattende beoordeling 1 2. INLEIDING Functie van het rapport De audit 5 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING Positie binnen de HU en de faculteit Natuur & Techniek FNT Positie binnen het werkveld Positie binnen het onderzoeksveld De hbo opleiding Master Engineering 8 4. TOETS NIEUWE OPLEIDING NVAO - BEOORDELINGSKADER Doelstellingen opleiding 13 Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen 13 Facet 1.2. Niveau: master 18 Facet 1.3. Oriëntatie hbo (master) Programma 20 Facet 2.1. Eisen hbo 22 Facet 2.2. Relatie tussen doelstellingen en inhoud programma 23 Facet 2.3. Samenhang programma 24 Facet 2.4. Studielast 25 Facet 2.5. Instroom 26 Facet 2.6. Duur 27 Facet 2.7. Afstemming tussen vormgeving en inhoud 28 Facet 2.8. Beoordeling en toetsing Inzet van personeel 31 Facet 3.1. Eisen hbo 31 Facet 3.2. Kwantiteit personeel 32 Facet 3.3. Kwaliteit personeel Voorzieningen 34 Facet 4.1. Materiële voorzieningen 34 Facet 4.2. Studiebegeleiding Interne kwaliteitszorg 36 Facet 5.1. Evaluatie resultaten 36 Facet 5.2. Maatregelen tot verbetering 37 Facet 5.3. Betrekken van medewerkers, studenten, alumni en beroepenveld Resultaten 39 Facet 6.1. Gerealiseerd niveau 39 Facet 6.2. Onderwijsrendement OORDEELSCHEMA 43 BIJLAGE I VISITATIEPROGRAMMA 01 JUNI 2010 HBO OPLEIDING MASTER ENGINEERING HU 45 BIJLAGE II CURRICULA VITAE & ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARINGEN 47 BIJLAGE III WERKWIJZE, BEOORDELINGSPROCEDURE, BESLISREGELS 49 BIJLAGE IV GERAADPLEEGDE DOCUMENTEN 51

6

7 1. MANAGEMENT SAMENVATTING 1.1. Integraal advies Hobéon Certificering adviseert de NVAO de hbo opleiding Master Engineering, verzorgd door de Hogeschool Utrecht HU, te accrediteren Algemene gegevens Naam van de instelling: Hogeschool Utrecht HU Naam Faculteit Faculteit Natuur & Techniek FNT Naam van de opleiding: Master Engineering Croho nummer: Variant: deeltijd Duur: 2 jaar 63 ec s Startdatum: 2006 Aantal studenten: 89 Locatie: Utrecht Naam VBI: Hobéon Certificering b.v. Datum visitatie: 01 juni 2010 Datum adviesrapport: 02 december Beoordelingskader In zijn onderzoek naar de basiskwaliteit van de hbo opleiding Master Engineering heeft Hobéon Certificering het Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Nederland (14 februari 2003) als beoordelingskader gehanteerd Samenstelling auditteam Voorzitter Deskundigen Student Secretaris R.J.M. van der Hoorn, MBA prof. dr. ir. F.J.A.M. van Houten vak- & werkvelddeskundige ing. B.P. Kimpel, deskundige - werkvelddeskundige ing. B. Huisman, student drs. R.F.H.M. Stapert Zie voor de CV s van de leden van het auditteam: Bijlage II Samenvattende beoordeling De hbo masteropleiding Engineering is een tweejarige deeltijdopleiding bedoeld voor professionals die werkzaam zijn in het Engineering domein en die zich verder willen ontwikkelen in één van de volgende drie subdomeinen: Integrated Product Development (IPD), Integrated Building Processes (IBP) en Maintenance & Asset Management (MAM) Algemeen beeld De kracht van de hbo opleiding Master Engineering van de HU ligt in (i) de hechte banden met de beroepspraktijk, (ii) het sterke accent op onderzoek. Deze twee kenmerken zijn zichtbaar in (i) de samenstelling van het docententeam, (ii) de doelstelling, inhoud en werkvormen van het programma en (iii) de relevantie en kwaliteit van het onderzoek van de afstudeerders. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

8 Op deze wijze maar ook dankzij de deskundigheid van het docentencorps, slaagt de opleiding erin professionals (in casu masters) op te leiden die hun eigen beroepspraktijk op een hoger plan kunnen brengen, daar waar het gaat om het concept Integraal Ontwerpen ingang te doen vinden in de engineering praktijk Doelstellingen opleiding: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. De opleiding Master Engineering heeft haar doelstellingen in samenspraak met het beroepenveld opgesteld. Reikwijdte, oriëntatie en niveau van die doelstellingen corresponderen met de eisen die het werkveld stelt aan een master engineering. Overigens is de verwevenheid met het werkveld (via de lectoren, docenten, gastdocenten en studenten alsook via de samenwerking met grote bedrijven en -in formele zin- via de Raad van Advies) zodanig sterk dat de (eventuele) noodzaak tot herijking en/of actualisering van de doelstellingen een telkens terugkerend gesprekonderwerp is. Nota bene: Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp als goed. Conform de beslisregels van Hobéon Certificering 1 komt dit onderwerp in aanmerking voor de extra aantekening goed Programma: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. De opleiding Master Engineering biedt een veeleisend programma aan op hoog niveau, waarbinnen interactie met het werkveld een natuurlijk element is en onderzoek een prominente plaats inneemt. In de inhoud & leerdoelen en in de toetsing & beoordeling wordt niet alleen de focus van de opleiding (Integraal Ontwerp) zichtbaar, maar ook het hoge niveau. Kortom: de inhoud en de vormgeving van het programma corresponderen met de reikwijdte, oriëntatie en het niveau van de doelstellingen Inzet van personeel: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. Zowel op het niveau van het management als op het niveau van de individuele docent opereert de opleiding zeer actief binnen een uitgebreid professioneel Engineering netwerk. De docenten hebben allen een (relevante) universitaire achtergrond; een substantieel deel van hen is gepromoveerd. Voorts zijn zij naast hun docentschap in het beroepenveld werkzaam. Nota bene: Het auditteam beoordeelt twee facetten van dit onderwerp als goed en één als voldoende. Conform de beslisregels van Hobéon Certificering komt dit onderwerp in aanmerking voor de extra aantekening goed Voorzieningen: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. Huisvesting (werkplekken voor docenten, studie-, projecten collegeruimtes e.d.) en materiële voorzieningen (ICT, bibliothecaire voorzieningen) zijn toereikend om het programma van de opleiding te realiseren. De studiebegeleiding is in haar aanpak passend voor een masteropleiding, waar immers van studenten (volwassen professionals) eigen initiatief mag worden verwacht en, in het geval van de onderhavige opleiding, ook daadwerkelijk wordt verwacht. 1 Zie Bijlage III, 3. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

9 Interne kwaliteitszorg: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. De opleiding Master Engineering heeft haar interne kwaliteitszorg voldoende geregeld en betrekt daar alle (interne en externe) belanghebbenden bij. Een belangrijke stap in het kwaliteitszorgsysteem is de vertaling van evaluatie-uitkomsten naar vervolg- en/of verbeteracties Resultaten: voldoende Het auditteam beoordeelt alle facetten van dit onderwerp positief. Het oordeel over dit onderwerp is dan ook voldoende. Bij de vaststelling of de HU opleiding Master Engineering voldoet aan de vereiste basiskwaliteit, gaat het om de relatie tussen doelstellingen en gerealiseerd niveau. Welnu, de projecten, course work en de theses van studenten weerspiegelen in meer dan voldoende mate de reikwijdte, het niveau en de beroepsgeoriënteerdheid van die doelstellingen. Dat de opleiding daarin is geslaagd, komt mede door het feit dat zij haar doelstellingen voortreffelijk in het programma heeft geoperationaliseerd, maar ook dankzij de ervaring en deskundigheid van de docenten en de actieve rol die de drie lectoren spelen in de opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

10 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

11 2. INLEIDING 2.1. Functie van het rapport Het onderhavige rapport bevat het advies aan de NVAO dat Hobéon Certificering als Visiterende Beoordelende Instantie heeft opgesteld ten behoeve van de accreditatie van de hbo opleiding Master Engineering (deeltijd), verzorgd door Hogeschool Utrecht HU De audit Programma Het programma van de audit (01 juni 2010) is opgenomen in Bijlage I. Auditteam Samenstelling en expertise van het auditteam laten zich als volgt weergeven: Panelleden Expertise Expertise audit onderwijs kwaliteitzorg Expertise werkveld Expertise vakinhoud Expertise studentzaken voorzitter R. van der Hoorn, MBA x x vak- & werkvelddeskundige prof. dr. ir. F. van Houten x x x x werkvelddeskundige ir. B. Kimpel x x x x Studentlid ing. B. Huisman x x x secretaris drs. R. Stapert x x Bij het samenstellen van het auditteam heeft Hobéon Certificering er zorg voor gedragen, dat de voor de beoordeling van de hbo opleiding Master Engineering noodzakelijke bestuurlijke, vakinhoudelijke en onderwijskundige expertise aanwezig zijn. Het gaat daarbij om expertise met betrekking tot onderwijsvisie, de onderwijskundige aspecten (i.c. het primaire proces, de ondersteunende processen en de organisatorische context) en expertise met betrekking tot de inhoudelijke aspecten (i.c. het programma in relatie tot het specifieke domein). Van der Hoorn is lead auditor. Hij heeft een groot aantal audits in het kader van accreditatie in het hoger onderwijs geleid, binnen verschillende domeinen. Van Houten, hoogleraar Technische Universiteit Twente en hoofd van de Research Group Design Production and Management en Kimpel, director API Tecnology, Fluor Global Servies, hebben zich met name gericht op de kwaliteit, actualiteit en relevantie van (i) het richtinggevend domeinspecifieke kader, (ii) de eindkwalificaties, (iii) het programma (inhoud &vorm) (iv) de interactie tussen opleiding en werkveld. Bovendien hebben zij de kwaliteit van het personeel en het gerealiseerde niveau beoordeeld. Beiden hebben dankzij hun ervaring en positie in onderwijs en werkveld goed zicht op de eisen die vanuit de verschillende deelgebieden in het domein Engineering gesteld worden aan professionals op masterniveau. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

12 Huisman,afgestudeerd master Informatics, Universiteit Utrecht, heeft zich vanuit de optiek klant vooral, maar niet uitsluitend, gericht op de concrete (primaire en secundaire) uitvoeringsaspecten en op de borging van de studentbelangen daarbinnen. Onderzoek De basis De Management Review Master Engineering (HU, maart 2010) vormde de basis voor het onderzoek van het auditteam. Visitatie Tijdens de visitatie (01 juni 2010) heeft het auditteam gesproken met de directie van de faculteit, het management van de opleiding over o.a. visie en strategisch beleid van de opleiding. Daarna heeft het auditteam gesprekken gevoerd met docenten, lectoren, studenten, alumni en (andere) vertegenwoordigers uit het werkveld. Deze gesprekken hadden een tweeledig doel: verificatie op het niveau van implementatie en beoordeling van opleidingsspecifieke elementen. Rapportage In het onderhavige rapport geeft het auditteam per facet zijn oordeel weer op basis van zijn observaties en overwegingen. De beschrijving van elk facet eindigt met een conclusie. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

13 3. KARAKTERISTIEK VAN DE OPLEIDING 3.1. Positie binnen de HU en de faculteit Natuur & Techniek FNT De HU kent zes faculteiten waaronder de faculteit Natuur & Techniek (FNT). FNT werkt voor vier technische werkvelden die corresponderen met de vier bachelor domeinen: Built Environment, Applied Science, ICT en Engineering. De bacheloropleidingen zijn volgens deze ordening ondergebracht in vier Instituten. FNT biedt voorts 3 (deeltijd) masteropleidingen aan: Master of Urban and Area Development, Master Informatics en Master Engineering. Deze zijn ondergebracht in de Academie voor Techniek & Innovatie. De samenwerking binnen de Academie voor Techniek & Innovatie is, dankzij een academiebrede regie, zeer hecht: de drie opleidingen maken gebruik van dezelfde, materiële infrastructuur en digitale leeromgeving, zij hebben dezelfde aanpak in de studiebegeleiding en in de kwaliteitszorg, zij kennen een gemeenschappelijk examenreglement. Voorts zijn de opleidingsstructuur en de opzet van de modulen grotendeels gelijk. Datzelfde geldt voor structuur van het toetsen & beoordelen, de formats voor studiematerialen, het personeelsbeleid en alumnibeleid. Dit alles betekent, dat bijvoorbeeld de masteropleiding Engineering grote overeenkomsten vertoont (qua beleid, kwaliteitszorg, regulering, vorm en structuur van opleiding & modulen) met de masteropleiding Informatics Positie binnen het werkveld De opleiding houdt via de volgende kanalen voeling met ontwikkelingen in de beroepspraktijk: De opleiding heeft een Raad van Advies (RvA), waarin de verschillende terreinen van het werkveld vertegenwoordigd zijn. De RvA heeft adviesbevoegdheid ten aanzien van alle aspecten van de opleiding en is de formele waarborg dat de MoE blijvend aansluit bij de eisen en wensen van de beroepspraktijk. De manager van de opleiding maakt deel uit van de European Training Committee (onderwijscommissie) van het EFNMS (European Federation of National Maintenance Societies). Dit is een commissie die de opdracht het onderwijs op het gebied van Asset Maintenance Management op Europees niveau te stroomlijnen en op elkaar af te stemmen. De betrokken lectoren (zie 3.3) staan via hun netwerken garant voor structurele contacten met werkveldvertegenwoordigende organen en belangrijke spelers in de markt. De opleiding houdt voeling met het werkveld via docenten en studenten. Alle studenten zijn naast de opleiding actief in het relevante werkveld. De opleiding werft met name docenten die naast onderwijs ook altijd nog in de relevante beroepspraktijk werkzaam zijn. De opleiding is op die manier een soort praktijklaboratorium waar actuele kennis in de praktijk wordt gebracht en omgekeerd impliciete kennis uit praktijkervaringen in expliciete kennis wordt omgezet. De opleiding voert overleg met de Asset Management Control Research Foundation (AMC- RF) om de masteropleiding Asset Management Control van AMC- RF onder te brengen bij de Master Engineering van de HU. Dit zal leiden tot een versterking op het terrein van Asset Management. De besprekingen bevinden zich in een startfase. De opleiding is bezig een alumninetwerk op te zetten. Bijna alle alumni hebben zich aangemeld voor de Groupsite Alumni Master Engineering bij LinkedIn. Inmiddels zijn 2 alumni aantrokken als docent en zijn er een aantal betrokken bij het begeleiden van studenten op hun werkplek en bij het opzetten van het vierde profiel (gericht op Technische Bedrijfskunde). Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

14 De opleiding onderhoudt structureel contact met de volgende bedrijven: o Maintenance & Asset Management MAM: Corus IJmuiden; Nedtrain Utrecht; Marinebedrijf Den Helder; Imtech Rotterdam; Cofely Suez Nederland; o Integrated Product Development IPD: Thyssen/Krupp; Caterpillar Den Bosch; Rademaker Culemborg; Voestalpine Polynorm Bunschoten; TU Twente Enschede; o Integrated Building Processes IBP: Bam Nederland Bunnik: Trebbe Enschede; Royal Haskoning Nijmegen; Croon Rotterdam; Strukton Maarssen. Ten slotte: naar het oordeel van het auditteam heeft de opleiding Master Engineering mede dankzij haar positie in het werkveld, voldoende waarborgen ingebouwd voor de relevantie en de kwaliteit van haar onderwijs Positie binnen het onderzoeksveld FNT kent 10 lectoraten, waarvan er drie rechtstreeks verbonden zijn aan de opleiding Master Engineering: het MAM-profiel, voorheen gekoppeld aan het FNT-lectoraat Integraal ontwerpen, zoekt thans aansluiting bij de Community of Knowledge op het terrein van Integrated Design and Engineering. Parallel is FNT bezig een lectoraat op te zetten op het gebied van Asset Integrity Management waarbij wordt samengewerkt met andere hogescholen via het World Class Maintenance Consortium. het IPD-profiel is met name verbonden aan het FNT-lectoraat Product Design and Engineering. het IBP-profiel is gerelateerd aan het FNT-lectoraat Nieuwe cultuur in de bouwketen. Lectoren zijn verantwoordelijk voor de inhoud van het curriculum: zij selecteren de moduleleiders, beoordelen de onderwijsmaterialen en begeleiden de afstudeerders. Kortom de lectoraten zijn zeer nauw betrokken bij de opleiding Master Engineering, wat betreft de inzet van personeel, het curriculum en de uitvoering. Overigens, de opleiding Master Engineering heeft een samenwerkingsrelatie met de Robert Gordon University in Aberdeen. Voorts: een professionele masteropleiding dient haar studenten vertrouwd te maken met onderzoeksmethoden en hen in staat te stellen de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek in de (eigen) beroepspraktijk toe te passen. Vandaar dat de opleiding Master Engineering bij voorkeur docenten inzet die gepromoveerd zijn. Een aanzienlijk deel is actief betrokken bij wetenschappelijk onderzoek. De onderzoeksorganisatie van de HU werd recentelijk nog zeer positief beoordeeld door de Validatiecommissie Kwaliteitszorg Onderzoek (VKO). Ten slotte: naar het oordeel van het auditteam heeft de opleiding Master Engineering voldoende waarborgen in gebouwd voor de relevantie en de kwaliteit van het onderzoek. En dat laatste (kwaliteit van het onderzoek) is, zoals gezegd, voor een masteropleiding cruciaal De hbo opleiding Master Engineering Positie binnen het hbo De tweejarige (deeltijd) hbo opleiding Master Engineering 2 van de HU bouwt voort op het bachelor niveau in het Engineering-domein. Studenten met deze kwalificatie moeten ten minste drie jaar relevante werkervaring hebben in deze sector om tot de opleiding toegelaten te kunnen worden. Anders gezegd, de opleiding van de HU is geen doorstroom masteropleiding. 2 De opleiding startte in 2006 met 26 studenten. De afgelopen 4 jaren zijn in totaal 122 studenten ingestroomd. Het aantal afgestudeerden bedraagt thans (juni 2010) 27. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

15 Het auditteam vindt dit een belangrijk aspect. De waarde van een hbo masteropleiding ligt immers vooral in het feit, dat de studenten werkervaring hebben en via deelname aan de masteropleiding uitgedaagd worden en in staat worden gesteld systematisch te reflecteren op hun eigen beroep en op de beroepspraktijk waarbinnen zij werkzaam zijn. Basiskenmerken De opleiding kent zoals reeds vermeld, drie profielen: Maintenance & Asset Management, Integrated Product Development en Integrated Building Processes. Zij biedt bachelors de mogelijkheid in een van die drie profielen hun professionele competenties te verbreden en te verdiepen en wel vanuit het centraal dragend principe Integraal Ontwerpen (IO): een benadering van de bedrijfsvoering, waarbij traditioneel sterk gescheiden en opeenvolgende fasen (ontwerpen - maken - assembleren - verkopen - onderhouden afbreken) zoveel mogelijk parallel en geïntegreerd aangepakt worden. De opleiding biedt een op Integraal Ontwerpen gericht studieprogramma aan waarin praktijk, theorie en onderzoek zijn geïntegreerd. Zij leidt dan ook professionals op die vanuit hun kennis en vanuit het vermogen procesmatig te denken, in staat zijn de IO-benadering in bedrijven en branches ingang te doen vinden. Een tweede belangrijk kenmerk van de opleiding is scholing in het uitvoeren van beroepsrelevant en methodologisch verantwoord onderzoek. De drie lectoren spelen hier een actieve rol: methodologische scholing, begeleiding bij opzet en themakeuze, kwalitatieve feedback tijdens de onderzoeksuitvoering, beoordeling van (eind)producten. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

16 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

17 4. TOETS NIEUWE OPLEIDING De Toets Nieuwe Opleiding (2005) leidde tot een positief besluit van de NVAO. Het daaraan ten grondslag liggende rapport bevatte een aantal kanttekeningen. 4.1 De wetenschappelijke oriëntatie van de docenten zou verder geïnstitutionaliseerd moeten worden. Het auditteam constateert thans dat die wetenschappelijke oriëntatie goed in het programma verankerd is, mede dankzij de actieve betrokkenheid van de drie lectoren, de inbreng vanuit de Robert Gordon University en -last but not least- het feit, dat alle betrokken docenten een universitaire achtergrond hebben onder wie er bovendien 6 gepromoveerd zijn. 4.2 De kwaliteitsbewaking van het toetsen & beoordelen is niet helder geregeld. Het auditteam constateert thans, dat de volgens controle is ingebouwd: Inhoudelijke beoordeling: De verantwoordelijke lector beoordeeld de modulewijzer m.b.t. de correctheid van de onderdelen die moeten worden genoemd bij de paragraaf toetsen en beoordelen. (Zie voorts onder facet 2.8.) Formele controle: De examencommissie controleert de gevolgde procedures en kan te allen tijden de kwaliteit en niveau van de toetsen, opdrachten en thesisrapporten inzien en beoordelen. Evaluatie: Na afloop van iedere module vindt evaluatie plaats. Moduleleider en opleidingsmanager verwerken verbetervoorstellen en rapporten aan lector en examencommissie. 4.3 De studiebegeleiding (4 uur per jaar) is wat aan de lichte kant. Het auditteam constateert, dat de opleiding thans 8 uur per jaar reserveert voor studiebegeleiding. Overigens: de opleiding plaatst de studiebegeleiding in het juiste perspectief, namelijk: een masteropleiding voor volwassen professionals. Intensieve begeleiding is derhalve niet aan de orde. Sterker nog zo n begeleiding zou strijdig zijn met de doelstellingen van de opleiding. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

18 Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

19 5. NVAO - BEOORDELINGSKADER 1. Doelstellingen opleiding Facet 1.1. Domeinspecifieke eisen De eindkwalificaties van de opleiding sluiten aan bij de eisen die door (buitenlandse) vakgenoten en de beroepspraktijk gesteld worden aan een opleiding in het betreffende domein (vakgebied/discipline en/of beroepspraktijk). Oordeel: goed Het oordeel is gebaseerd op onderstaande observaties en overwegingen. Inleiding: algemeen beroepsprofiel en algemene doelstelling A. Het algemene beroepsprofiel van waaruit de opleiding is gedacht laat zich als volgt samenvatten: Masters Engineering work in various sectors of industry and in the building sector, where they are often active in frequently international development and maintenance projects. From their the ID approach, they contribute in a multidisciplinary context to products that deliver added value to all stakeholders: not only end customers (customer satisfaction), vendors (optimum capital utilization) and shareholders (optimal return), but society as a whole (sustainability and versatile engineers). This added value is primarily due to a process of thinking and acting in consideration of all phases in the life cycle of the product and, additionally, optimum use of the available IT resources. The Masters of Engineering consider themselves not solely as experts in one specific area, but see multidisciplinary cooperation as a decisive success factor for innovation and, as required, function in a directorial role in this (often international) process. To succeed in this, they can draw on outstanding personal and interpersonal skills. B. Vanuit het algemeen beroepsprofiel formuleert de opleiding haar algemene doelstelling: to educate participants to become Masters Engineering who fully consider a design for all phases of the life cycle. Within an environment of collaborative and concurrent engineering in a multi-disciplinary context, they contribute to technical development, improvement or maintenance processes. As they do they take into account use, maintenance, cost and sustainability and make optimal use of the available knowledge (including via electronic media). I De eindkwalificaties: beroep De opleiding kent, zoals gezegd, drie specialisaties met één gemeenschappelijke IO basis: A. De master engineering in Maintenance & Asset Management organiseert het beheer en onderhoud van installaties volgens de principes van Profitability Based Maintenance. Dat behelst het optimaal rekening houden met het gebruiksprofiel en de technische randvoorwaarden en het streven naar de hoogst mogelijke benutting van de installatie tegen de laagst mogelijke operationele kosten. Het typerende van de master engineering is dat deze over de grenzen van de eigen discipline heen denkt en handelt. Voor de onderhoudsmanager betekent dit dat hij of zij het onderhoud telkens beschouwt vanuit de gehele bedrijfsketen en bijvoorbeeld in de ontwerpfase van een nieuwe installatie kennis over onderhoudsprocessen inbrengt. Bij het uitwerken van het profiel is gebruik gemaakt van het FNT-masterprogramma Maintenance Management, dat mede door de Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud (NVDO) werd vastgesteld en dat voldoet aan de eisen die de Europese beroepsvereniging (EFNMS) voor haar certificaat Expert in Maintenance Management stelt (het vierde en hoogste niveau). Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

20 B. De master engineering in Integrated Product Development is betrokken bij de ontwikkeling van industriële producten. Vanuit de IO-benadering is hij of zij in staat om ontwikkel- en productverbeteringsprocessen zodanig te optimaliseren dat producten steeds beter aansluiten op de markt, gedurende de gehele levensduur de gewenste kwaliteit behouden en bovendien dat productontwikkeltijd en -kosten tot een minimum beperkt blijven. Daarbij speelt opslag en hergebruik van kennis een doorslaggevende rol. Bij het uitwerken van dit profiel is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke FNT-masterprogramma s Engineering Product Design en Integraal Ontwerpen Industriële Omgeving, waarvan het laatste mede door de FME- CWM 3 werd vastgesteld. C. De master engineering in Integrated Building Processes is als projectregisseur 4 of als ontwerper betrokken bij de verschillende fasen van grote bouwprojecten. Vanuit de IObenadering is hij of zij in staat om gedurende het bouwproces als deskundige én verbindende schakel tussen de diverse betrokken partijen te fungeren, zodat kapitaals- en operationele lasten worden geminimaliseerd. Bij het uitwerken van dit profiel is gebruik gemaakt van het oorspronkelijke FNT-masterprogramma Integraal Ontwerpen in de Gebouwde Omgeving, dat mede door de UNETO-VNI en een aantal deelnemende (installatie)bedrijven werd vastgesteld en gefinancierd. II De eindkwalificaties: competentieprofiel Master Engineering Het beroepsprofiel (zie onder I) heeft de opleiding, vanuit de gemeenschappelijke IO-basis, vertaald in een vijftal algemene competenties. II.1 Algemene competenties 1. Innovative capacity and commercially-oriented attitude The Master Engineering initiates product innovations and processes that add value for the various stakeholders (customers, producers, shareholders and society) and which contribute to the continuity of the company. 2. Life Cycle Engineering The Master Engineering optimises complex products, industrial systems or buildings in accordance with the principles of LCE. In other words: creates optimal added value for all stakeholders (customers, producers, shareholders and society) over the entire product life cycle, and at the lowest possible lifetime costs. 3. Information management The Master Engineering uses information on development and maintenance processes for a more effective and efficient process design, both for the primary and flanking processes, through the structuring of knowledge. Efficiently utilizes information technology for the documentation, communication and utilization of this knowledge. 4. Influencing and coordination The Master Engineering operates well in a multidisciplinary team working in often international environments of collaborative and concurrent engineering on maintenance or improvement projects. Where necessary, acts as team leader in these environments. 5. Research skills The Master Engineering Contributes to the development of the field by setting up and conducting research projects in accordance with scientific principles. Effectively integrates the knowledge gained. 3 Ondernemersorganisatie voor de technologische industrie. 4 De nieuwe term projectregisseur is gekozen om verwarring met andere benamingen, zoals projectmanager en projectontwikkelaar, te voorkomen. Die benamingen worden immers binnen de gebouwde omgeving al gebruikt voor functionarissen die meestal niet volgens de IO-aanpak zijn opgeleid. Hobéon Certificering Adviesrapport Accreditatie hbo opleiding Master Engineering HU, december

HBO Master Informatics deeltijd

HBO Master Informatics deeltijd Adviesrapport accreditatie HBO Master Informatics deeltijd Hogeschool Utrecht CROHO nr. 70050 Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool Drenthe College van Bestuur Hogeschool Drenthe Postbus 2080 7801 CB EMMEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Chemie van de Hogeschool

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM

Besluit. College van Bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus AX AMSTERDAM College van Bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Media,

Nadere informatie

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014

PEER REVIEWS. Managementgroep Interactum September 2014 PEER REVIEWS Managementgroep Interactum September 2014 Met peer review wordt een systeem bedoeld waarbij de betreffende opleidingen structureel gebruik maken van elkaars deskundigheid en elkaars critical

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van Bestuur van de Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit datum 19 januari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde ons kenmerk NVAO/20050113/CT

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van de Haagse Hogeschool College van bestuur Haagse Hogeschool Postbus 13336 2501 EH DEN HAAG Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Bouwkunde van

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao r nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit datum 28 april 2017 onderwerp Besluit TN Ad-programma Online Marketing en Sales van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (005058) uw kenmerk

Nadere informatie

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Handreiking bij het beoordelingskader voor het bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 12 november 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Handreiking voor specifieke invulling van de standaarden

Nadere informatie

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen

Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Positionering van de opleidingen De vergelijking met Vlaanderen Richtlijn beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige opleiding. Positionering

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. HBO Master Kunsteducatie deeltijd. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK

Adviesrapport accreditatie. HBO Master Kunsteducatie deeltijd. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK Adviesrapport accreditatie HBO Master Kunsteducatie deeltijd Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten AHK Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN

bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN bijlage 1 bij agendapunt 4.2/15DB12 HERSTELPLAN OPLEIDING COMMUNICATIEMANAGEMENT HOGESCHOOL WEST-VLAANDEREN Globale achtergrond van waaruit dit herstelplan is ontstaan. De opleiding communicatiemanagement

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur en Techniek vastgesteld door de faculteitsdirectie op 26 maart 2012. instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 24 april 2012. A. Hieronder

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM

Besluit. College van bestuur. Hogeschool van Amsterdam. Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM College van bestuur Hogeschool van Amsterdam Postbus 931 1000 AX AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding hbo-master Integraal Leiderschap

Nadere informatie

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM

Besluit. College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus EJ ARNHEM College van Bestuur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Postbus 5375 6802 EJ ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen ,nvao F nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-master Social Work van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen datum 31 juli

Nadere informatie

Hogeschool van Utrecht

Hogeschool van Utrecht Hogeschool van Utrecht Opleiding: Master of Engineering, deeltijd Visitatiedata: 7 en 8 april 2005 NQA (Netherlands Quality Agency) Utrecht, mei 2005 2 NQA Hogeschool van Utrecht, Master of Engineering

Nadere informatie

ICLON Powerpoint sjabloon

ICLON Powerpoint sjabloon ICLON Powerpoint sjabloon Een voorbeeld van een ICLON presentatie Piet Presentator & Co Copresentator (ICLON) Coby Collega (Leiden University) Max Medewerker (Instituut voor Cooperatie) [Congresnaam, Plaats,

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. HBO Master Kunsteducatie deeltijd. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Zwolle

Adviesrapport accreditatie. HBO Master Kunsteducatie deeltijd. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Zwolle Adviesrapport accreditatie HBO Master Kunsteducatie deeltijd ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Zwolle Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland

Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Toelichting beoordelingskader bij beoordeling postinitiële wo-master opleidingen in Nederland Het is aan het beoordelingspanel om te bepalen of deze toelichting relevant is bij de beoordeling van de onderhavige

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

juli juli 2015

juli juli 2015 ,mao w n e d e rla n d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Integraal Bouwmanagement van de

Nadere informatie

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013

Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 Toetsingskaders opleidingsschool en academische kop 2013 NVAO 10 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 6 3 Toetsingskaders 7 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding 1.1 Vooraf Beoordeling kwaliteit opleidingsschool

Nadere informatie

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport

2. Bevindingen met betrekking tot het VBI-rapport Hogeschool Dirksen B.V. De heer D. van der Mark, directeur Postbus 3090 6802 DB ARNHEM Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT

WORKSHOP 1P4. Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen. Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT WORKSHOP 1P4 Internationale samenwerking goed voor de onderwijskwaliteit? Arie van Scheepen Docent Technische Bedrijfskunde bij IED-FNT 11.00-12.00 uur / SkyTheater 2 Inhoudsopgave Onderwerp/ aanleiding

Nadere informatie

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende.

De NVAO beoordeelt het onderwerp doelstellingen opleiding derhalve voldoende. College van Bestuur van de Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB ZWOLLE Besluit datum 10 februari 2005 onderwerp Definitief besluit accreditatie hbo-bachelor Bouwkunde van de Christelijke

Nadere informatie

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning.

Doelstellingen Onderwerp niet behandeld tijdens de verkorte procedure na tijdelijke erkenning. Ontwerp van accreditatierapport en -besluit met een positieve beoordeling van de accreditatieaanvraag voor de opleiding Master of Science in de architectuur (master) van de Universiteit Antwerpen (na tijdelijke

Nadere informatie

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009

Bijlage 2. Protocol toetsing Associatedegreeprogramma. 15 december 2009 Bi Bijlage 2 Protocol toetsing Associatedegreeprogramma door de NVAO 15 december 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toets Associate-degreeprogramma in de hbo-bachelor 4 2.1 2.2 Criteria De status van de bacheloropleiding

Nadere informatie

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool

luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool m a o v nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie luit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Saxion Hogeschool datum 31

Nadere informatie

Protocol TNO Educatieve Master

Protocol TNO Educatieve Master Protocol TNO Educatieve Master NVAO 14 maart 2016 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Werkwijze toets nieuwe opleiding educatieve master (womaster) 4 3 Toelichting op het beoordelingskader beperkte toets nieuwe opleiding

Nadere informatie

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree

Basisgegevens. Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Nieuwe opleiding. Nieuw Ad programma. Nieuwe hbo master. Nieuwe joint degree Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Universiteit

Nadere informatie

Op weg naar de (academische) opleidingsschool

Op weg naar de (academische) opleidingsschool Discussienota Nationalgeographic.nl Adviescommissie ADEF OidS Mei 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Uitgangspunten Samen Opleiden 2. Ambities van (academische) opleidingsscholen 3. Concept Samen Opleiden

Nadere informatie

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP

Besluit. Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Aan het Bestuur van de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) Postbus 4200 2350 CA LEIDERDORP Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool ,nvao r nederlands-vlaam se accreditatie organisatie S uif Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bestuurskunde/Overheidsmanagement van de NHL Hogeschool datum

Nadere informatie

27 november oktober januari april 2015

27 november oktober januari april 2015 sïwao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Onderwijskunde van de Hogeschool

Nadere informatie

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning

Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Het belang van goed geformuleerde learning outcomes in het kader van accreditatie en erkenning Esther van den Heuvel Beleidsmedewerker Internationalisering 17 Maart 2011 Beoogde learning outcomes Na afloop

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015

Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk. Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Internationaliseren van leeruitkomsten: vier voorbeelden uit de praktijk Jos Beelen Utrecht, 5 februari 2015 Case 1: add on Universiteit van Tilburg Link Class Collaborative Online International Learning

Nadere informatie

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017

Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Kwaliteitscode - Vlaanderen 2015-2017 Situering van de Kwaliteitscode Afstemming op Europese referentiekaders De regie-pilots De uitgebreide instellingsreview In de periode 2015-2017 krijgen de universiteiten

Nadere informatie

Competenties en Gedragsindicatoren

Competenties en Gedragsindicatoren Master Design Willem de Kooning Academie Competenties en Gedragsindicatoren Competentiegericht onderwijs De Master Design heeft competenties geformuleerd om de vormgeving, sturing en onderbouwing van het

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER BEOORDELING AFSTUDEERRICHTINGEN GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Enschede, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding VORMGEVING voltijd - deeltijd CROHO:

Nadere informatie

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG

REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG REGELING EN BEOORDELINGSKADER ACCREDITATIE BIJSCHOLINGSPROGRAMMA S GGZ AGOOG Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl REGELING EN BEOORDELINGSKADER

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work CMV en SPH deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleidingen Social Work

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo masteropleiding Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing 1 e graad. deeltijd. Fontys Hogescholen

Adviesrapport accreditatie. hbo masteropleiding Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing 1 e graad. deeltijd. Fontys Hogescholen Adviesrapport accreditatie hbo masteropleiding Leraar Godsdienst / Levensbeschouwing 1 e graad deeltijd Fontys Hogescholen Lange Voorhout 14 2514 ED Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences

Opleidingsspecifiek deel bij de OER Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences Opleidingsspecifiek deel bij de OER 2016-2017 Bacheloropleiding Natuurwetenschap en Innovatiemanagement Undergraduate School Geosciences art. 2.1 Toelating 1. Naast de in de wet genoemde diploma s die

Nadere informatie

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd

Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Rapport ten behoeve van Accreditatie hbo bachelor opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie voltijd en deeltijd Saxion Hogeschool IJselland Instituut Ruimtelijke Ordening en Milieu Rapport ten behoeve

Nadere informatie

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool

Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool Bijlage 1: Toetsingskader opleidingsschool NVAO, 3 maart 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Definitie 5 3 Beoordelingskader 6 4 Werkwijze 12 pagina 2 1 Inleiding In de kwaliteitsagenda voor het opleiden van leraren

Nadere informatie

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI

Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI wao nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Bestuurskunde van de Hogeschool NCOI datum 30 september

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker.

Vanuit de NVAO werd het panel ondersteund door lic. Rik Belmans, beleidsmedewerker. College van bestuur Universiteit van Amsterdam Postbus 19268 1000 GG AMSTERDAM Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van de aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Master in International

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam }nvao r n e d e rlcw d s- vlaam se a ccre d ita tie o rg a n is a tie les Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Psychobiologie van de Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag

Samenvatting aanvraag Samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma Nieuwe hbo master Nieuwe

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bio-Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd deeltijd duaal Hogeschool INHolland

Adviesrapport accreditatie. hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd deeltijd duaal Hogeschool INHolland Adviesrapport accreditatie hbo-bacheloropleiding Bedrijfskundige Informatica voltijd deeltijd duaal Hogeschool INHolland Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar

REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie. studiejaar REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS Instituut voor Toegepaste Biowetenschappen en Chemie studiejaar 20172018 Inhoud REGELING EXTERNE TOEZICHTHOUDERS BIJ EXAMENS... 1 1. Positie en benoeming externe

Nadere informatie

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs

Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs OCW Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs 22 mei 2003/Nr. WO/BS-2003/24136-I Nederlandse Accreditatie Organisatie 1 Opbouw toetsingskader Het toetsingskader voor nieuwe opleidingen in het hoger

Nadere informatie

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem

(Nieuwe) opleiding hbo master. Bas Bauland (HAN Kwaliteitszorg) HAN Kwaliteitszorg, t.a.v. Bas Bauland Postbus EJ Arnhem Format samenvatting aanvraag Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling (Nieuwe) opleiding hbo master Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Contactpersoon/ contactpersonen Contactgegevens

Nadere informatie

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling:

De NVAO heeft voor de beoordeling van de aanvraag op 27 oktober 2005 een panel van deskundigen ingesteld. Het panel kende de volgende samenstelling: College van bestuur Universiteit Utrecht Postbus 80125 3508 TC UTRECHT Besluit Besluit strekkende tot positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding wo-master Selective Utrecht Medical Master

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd. Hogeschool Hanzesteden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Lifestyle Adviseur voltijd - deeltijd Hogeschool Hanzesteden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam

Universiteit van Amsterdam wo-bachelor Biologie (180 EC) 23 maart 2016 Bachelor of Science voltijd Amsterdam ,nvao w nederlands-vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding wo-bachelor Biologie van de Universiteit van Amsterdam datum 29 juli 2016

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN

Besluit. College van bestuur. Hanzehogeschool Groningen. Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN College van bestuur Hanzehogeschool Groningen Postbus 30030 9700 RM GRONINGEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Facility

Nadere informatie

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN

Besluit. College van bestuur. Hogeschool Leiden. Postbus 382 2300 AJ LEIDEN College van bestuur Hogeschool Leiden Postbus 382 2300 AJ LEIDEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag om accreditatie van de opleiding hbo-bachelor Personeel en Arbeid

Nadere informatie

: n.v.t. : 14 oktober 2014 : 22 april 2015 : 18 juni 2015 : 31 juli 2015

: n.v.t. : 14 oktober 2014 : 22 april 2015 : 18 juni 2015 : 31 juli 2015 ,nvao w nederlands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-master Logistiek & Supply Chain Management van Hogeschool

Nadere informatie

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017

: 9 mei 2017 : 28 juni 2017 nvao nederlands - viaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot een positief oordeel onder voorwaarden van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Voeding en Diëtetiek van de Hogeschool

Nadere informatie

Conceptkaders HBO5 3 november 2009

Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Conceptkaders HBO5 3 november 2009 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Toetsing van tot HBO 5 om te vormen opleidingen 5 2.1 Opzet 5 2.2 Beoordelingskader voor tot HBO 5 om te vormen opleidingen 6 2.2.1 Basisgegevens

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Natuur & Techniek A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 20 Inschrijving voor cursussen 20A De student

Nadere informatie

Adviesrapport accreditatie. hbo-masteropleiding Integraal Leiderschap duaal. Hogeschool van Amsterdam

Adviesrapport accreditatie. hbo-masteropleiding Integraal Leiderschap duaal. Hogeschool van Amsterdam Adviesrapport accreditatie hbo-masteropleiding Integraal Leiderschap duaal Hogeschool van Amsterdam Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl

Nadere informatie

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN

Besluit. Fontys Hogescholen. Raad van bestuur Postbus AH EINDHOVEN Fontys Hogescholen Raad van bestuur Postbus 347 5600 AH EINDHOVEN Besluit Besluit strekkende tot een positieve beoordeling van een aanvraag Toets nieuwe opleiding van de hbo-bachelor Circus & Performance

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor nuao nederiands - ulaamse accreditatieorganisatie Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Human Resource Management van de Stichting NTI Hogeschool datum 31 mei

Nadere informatie

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems

Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Ervaringen met begeleiding FTA cursus Deployment of Free Software Systems Frans Mofers Nederland cursusmateriaal & CAA's alle cursusmateriaal vrij downloadbaar als PDF betalen voor volgen cursus cursussite

Nadere informatie

Handreiking Internationale oriëntatie HU-opleidingen

Handreiking Internationale oriëntatie HU-opleidingen Handreiking Internationale oriëntatie HU-opleidingen Deze handreiking dient als hulpmiddel voor opleidingen bij de vormgeving van en verantwoording over internationalisering in onderwijs bij interne en

Nadere informatie

Bachelor of SPI. SPIDER meets HBO. Inleiding door Esther Hageraats. Bachelor of SPI, 20 nov 2007 1

Bachelor of SPI. SPIDER meets HBO. Inleiding door Esther Hageraats. Bachelor of SPI, 20 nov 2007 1 Bachelor of SPI SPIDER meets HBO Inleiding door Esther Hageraats Bachelor of SPI, 20 nov 2007 1 Saxion Hogescholen Vestigingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn 18000 studenten, 1800 medewerkers waarvan

Nadere informatie

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012

Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Bachelors Hanzehogeschool Groningen: de onderzoekende professional centraal! Symposium Hogeschoolbeleid Onderzoek in Onderwijs, HvA 22 maart 2012 Hanzehogeschool in trefwoorden 19 schools, 55 bacheloropleidingen,

Nadere informatie

Standaard masteropleidingen hogescholen (opgesteld door voorzitters sectorale adviescolleges, overgenomen door bestuur HBO-raad 30 maart 2012)

Standaard masteropleidingen hogescholen (opgesteld door voorzitters sectorale adviescolleges, overgenomen door bestuur HBO-raad 30 maart 2012) Bladnummer 1 Standaard masteropleidingen hogescholen (opgesteld door voorzitters sectorale adviescolleges, overgenomen door bestuur HBO-raad 30 maart 2012) 1. Aanleiding: standaard bacheloropleidingen

Nadere informatie

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E

VALUE ENGINEERING: THE H E G A G ME! E VALUE ENGINEERING: THE GAME! Involvement Process for Technical Projects Feedback/Learning/Knowledge Management Involvem ment Business Process Engineering Estimating Project Director Detailed Engineering

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen. Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Master Programma van Pedagogische Wetenschappen Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Doel

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding. Bedrijfskunde deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd. Hogeschool Leiden Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatica voltijd Hogeschool Leiden Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl E info@hobeon.nl Adviesrapport

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd. Hogeschool NOVI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Informatie en communicatie technologie deeltijd Hogeschool NOVI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013

Datum locatiebezoek(en) : 31 mei 2017 Datum paneladvies : 21 juni 2017 Instellingstoets kwaliteitszorg : ja, positief besluit van 17 oktober 2013 ,nvao w nederlands - vlaamse accreditatieorganisatie es luit Besluit strekkende tot een oordeel positief van een aanvraag toets nieuwe opleiding van de wo-master Commercieel Privaatrecht van de Erasmus

Nadere informatie

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs

Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs Bijzonder kenmerk Kleinschalig en intensief onderwijs 4 november 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 3 Procedure 6 pagina 2 1 Inleiding Instellingsbesturen kunnen voor opleidingen met kleinschalig,

Nadere informatie

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015

Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 Highlights Nationale Studenten Enquête 2015 De Nationale Studenten Enquête (NSE) is een grootschalig landelijk onderzoek waarin jaarlijks alle Bachelor en Master studenten in het hoger onderwijs gevraagd

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING. ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE KUNST EN VORMGEVING ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten Arnhem, Zwolle Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding DOCENT BEELDENDE

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs. Hogeschool NTI Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Personeelsmanagement deeltijd - afstandsonderwijs Hogeschool NTI Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer

Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd. Hogeschool Saxion, Deventer Adviesrapport Accreditatie HBO postinitiële Master opleiding Managing Human Resources deeltijd Hogeschool Saxion, Deventer Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie